KWALITEIT VOOR EN DOOR HET KIND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEIT VOOR EN DOOR HET KIND"

Transcriptie

1 KWALITEIT VOOR EN DOOR HET KIND SINT NICOLAASSCHOOL bezoekadres: Beatrixlaan LN Haren postadres: Postbus AC Haren telefoon: fax: website: Schoolgids St. Nicolaasschool Haren schooljaar blz. 1

2 Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 2

3 Voorwoord Scholen verschillen steeds meer in de manier van werken, in sfeer en in wat kinderen leren. De St. Nicolaasschool kiest heel bewust voor structuur, rust en regelmaat. Deze gids geeft aan waar de St. Nicolaasschool voor staat. U als ouder weet dan wat u kunt verwachten en waarom we de dingen doen zoals we die doen. In deze schoolgids kunt u lezen wat de opzet van ons onderwijs is: de wijze waarop we zorg aan kinderen aanbieden; wat de school van ouders verwacht en wat de ouders van school mogen verwachten; de resultaten van het onderwijs. Het is raadzaam de schoolgids het hele jaar bij de hand te houden. Mochten er gedurende het jaar aanvullingen of wijzigingen komen, dan worden die vermeld in de nieuwsbrief. Met vragen en opmerkingen kunt u vanzelf sprekend bij de directeur terecht. Wanneer u nog geen kinderen op onze school heeft, kan deze gids een eerste kennismaking zijn. Omdat het werkelijke schoolleven zich niet in een boekje laat vangen, kunt u altijd een afspraak maken om de school te bezoeken. U bent van harte welkom. Alice Duursma directeur Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 3

4 Inhoud 1. De school 1.1 De identiteit De omgeving Huisvesting De medewerkers De groepsbezetting De schooltijden Vakanties en vrije dagen 7 2. De organisatie van de school 2.1 Het bestuur De schoolleiding De medezeggenschapsraad De ouderraad 9 3. Het onderwijs 3.1 Onze school De groepen De creatieve vakken Excursies Computers en ICT Werkwinkel Zorg voor kinderen 4.1 Aanmelding nieuwe leerlingen Rapportage en oudergesprekken Het volgen van ontwikkelingen van kinderen Kinderen naar het voortgezet onderwijs Regeling Leerling Gebonden Financiering Onze grens voor zorg Procedure bij aanmelding gehandicapte leerling Algemene informatie Informatievoorziening 6.1 Protocol omgang gescheiden ouders Tussenschoolse opvang De GGD op het basisonderwijs Leerplicht en verlof 26 Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 4

5 1. De school 1.1 De identiteit De St. Nicolaasschool is een bijzondere school, waar onderwijs gegeven wordt vanuit de katholieke traditie en het christelijk geloof. Belangrijke uitgangspunten zijn: Alle mensen zijn gelijk in al hun verschillen. Zorg hebben voor elkaar en voor de wereld om je heen. Geloof hebben in de toekomst. Er wordt van niet-katholieke leerlingen en hun ouders verwacht dat zij de identiteit van de school respecteren. Onze school heeft regelmatig contact met de Sint Nicolaasparochie in Haren, die vlakbij de school haar kerkgebouw heeft. 1.2 De omgeving De St. Nicolaasschool heeft heel Haren als voedingsgebied. Ook vanuit aangrenzende dorpen en vanuit het zuidelijke deel van de stad Groningen komen leerlingen naar de school. Wel zijn naar verhouding veel leerlingen afkomstig uit het deel van Haren dat gelegen is ten westen van de Rijksstraatweg. De St. Nicolaasschool ligt dicht bij het centrum van het dorp Haren. Veel kinderen wonen, zoals gezegd, in de buurt van de school en komen, afhankelijk van de leeftijd en de afstand, lopend of met de fiets naar school. Een aantal kinderen wordt per auto naar school gebracht. In de straat waaraan de school ligt, is voornamelijk sprake van bestemmingsverkeer. De directe omgeving van de school is rustig. De wat verderop gelegen Rijksstraatweg en Emmalaan zijn de meer drukke doorgangswegen die het voedingsgebied doorkruisen. 1.3 Huisvesting Alle lokalen bevinden zich in één gebouw. Het hoofdgebouw is gebouwd in 1955, maar later is er diverse keren bijgebouwd als gevolg van het groeiend aantal leerlingen. Zo is in het schooljaar een nieuwe vleugel gebouwd. Op dit moment (1 oktober 2007) zijn er voor onze leerlingen 11 leslokalen in gebruik. Daarnaast is er binnen de school een speelzaal, een werkwinkel en ruimte voor de directeur, de intern begeleider, het team en de conciërge. 1.4 De medewerkers Er zijn in totaal 20 medewerkers aan school verbonden. Hieronder vindt u de namen van alle medewerkers en hun adressen. Alleen in geval van nood kunt u s avonds contact opnemen met mw Alice Duursma. Directeur Mw. Alice Duursma IB/RT Dhr. Ron Schrijver Vliegende keep/administratie Mw. Edith van Dort Vliegende keep / bijzondere vakken Mw. Brigit de Nijs Groepsleerkrachten Mw. Alice Sluysmans (1/2a) Mw. Elly Bosma (1/2a) Mw. Rieneke Pisuisse (1/2b) Dhr. Booy Vos (1/2c) Mw. Marike Schepers (1/2b, 1/2c, 4) Mw. Claartje Janssen (1/2d) Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 5

6 Mw. Ingeborg Pater (3a) Mw. Annebeth van Koldam (3b) Mw. Gea Jonkman (4 ) Dhr. Sievert Holman (5) Dhr. Jelle de Valk (6) Mw. Marie-José Stassen (7) Mw. Saskia Vosselman (8) Vakleerkrachten Handvaardigheid: Mw. Josephine Wortelboer Gymnastiek: Dhr. Eddie Doesburg Werkwinkel: Dhr. Ron Schrijver Onderwijsondersteunend conciërge: Dhr. Diederik Bergstra Overige adressen - Inspectie Basisonderwijs Vertrouwensinspecteur Basisonderwijs Sociaal verpleegkundige: Herma Ardesch Logopediste: Jannie Ezinga Cedin educatieve dienstverlening Nederlandse Katholieke Vereniging van ouders De groepsbezetting Hierbij geven wij een overzicht van de groepsbezetting. Als er in de loop van het schooljaar wijzigingen optreden dan wordt dit gemeld in de nieuwsbrief. Groep Leerkracht Dagen Groep 1/2a Alice Sluysmans ma, di, wo, Elly Bosma do, vr Groep 1/2b Rieneke Pisuisse ma, di, wo Marike Schepers do, vr Groep 1/2c Marike Schepers ma Booy Vos di, wo, do, vr Groep 1/2d Brigit de Nijs ma Claartje Janssen di, wo, do, vr Groep 3a Ingeborg Pater hele week Groep 3b Annebeth van Koldam hele week Groep 4 Gea Jonkman ma, wo, do, vr Marike Schepers di Groep 5 Sievert Holman hele week Groep 6 Jelle de Valk hele week Groep 7 Marie-José Stassen ma, di, wo, do Brigit de Nijs vr Groep 8 Saskia Vosselman hele week Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 6

7 Eventuele ADV wordt zoveel mogelijk door de duo-partners ingevuld. Dit betekent voor de kinderen een bekend gezicht voor de klas. 1.6 De schooltijden Groep 1 t/m 4 maandag, dinsdag en donderdag: s morgens uur 's middags uur woensdag en vrijdag: s morgens uur s middags vrij Groep 5 t/m 8 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 's morgens uur 's middags uur woendag: s morgens uur s middags vrij De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen s ochtends vanaf uur en s middags vanaf uur in de klas worden gebracht (voor groep 4 tot de herfstvakantie).vanaf groep 5 blijven de kinderen buiten op het plein tot de bel gaat. In alle groepen willen wij graag om uur beginnen. Wilt u daarom de kinderen op tijd brengen of naar school laten gaan? Voor alle duidelijkheid: voor uur mogen geen kinderden van groep 5-8 in de lokalen worden gebracht. 1.7 Vakantierooster en vrije dagen Voor het schooljaar zijn de vakanties als volgt gepland: (alleen in uiterste nood, zie ook hoofdstuk 9, kan hiervan worden afgeweken) Herfstvakantie 13 t/m 21 oktober 2007 Kerstvakantie 22 december 2007 t/m 6 januari 2008 Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 2 maart 2008 Goede Vrijdag/Pasen 21 maart t/m 24 maart 2008 Mei/HePi vakantie 26 april t/m 12 mei 2008 Zomervakantie 28 juni t/m 10 augustus 2008 Daarnaast zijn er ook studiedagen voor het team. Op deze studiedagen of margedagen zijn de kinderen vrij. Soms zijn deze margedagen bedoeld voor alle groepen, soms alleen voor de groepen 1-4. Niet alle margedagen worden ingepland. Er zijn margedagen over voor calamiteiten. We geven deze dagen zo vroeg mogelijk van te voren door. De data voor het schooljaar zijn: Margedagen Groep 1-4 Groep 5-8 Donderdag 20 december 2007 Middag Middag Vrijdag 21 december 2007 Middag Vrijdag 22 februari 2008 Ochtend Hele dag Dinsdag 25 maart 2008 Hele dag Hele dag Woensdag 28 mei 2008 Ochtend Ochtend Donderdag 29 mei 2008 Hele dag Vrijdag 30 mei 2008 Ochtend Vrijdag 13 juni 2008 Ochtend Hele dag Donderdag 26 juni 2008 Middag Middag Vrijdag 27 juni 2008 Middag Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 7

8 2. De organisatie van de school 2.1 Het bestuur De St. Nicolaasschool valt onder de Nicolaasstichting Haren, waarvan de leiding berust bij het bestuur. Het bestuur beslist na advies van een sollicitatiecommissie (een of meer bestuurs-, team-, en MR-leden) over de aanstelling van leerkrachten en directieleden. Leden van het bestuur hebben hun eigen portefeuille. In het bestuur hebben zitting: voorzitter Mw. Marianne Faber-Siermann secretaris Mw Suzanne Timmenga-Vinks penningmeester Dhr Rene Heijnen lid Dhr. Gert-Jan Euverink lid Mw. Margriet de Bruin lid Dhr. Jan Hendriks lid Dhr Noel de Sevaux ( / Postbus 106, 9750 AC Haren) 2.2 De schoolleiding De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, houdt zich bezig met ontwikkelingen van onderwijs en bewaakt de voortgang. Ook begeleidt en stimuleert zij leerkrachten en andere medewerkers binnen de school. De directeur onderhoudt contacten met ouders, het bestuur, de inspectie, de MR., de ouderraad en vele anderen. In geval van afwezigheid van de directeur, wordt zij vervangen. Het kan dus voorkomen dat een afspraak gemaakt met de directeur, met de vervanger plaats vindt. 2.3 De Medezeggenschapsraad (MR) De MR is een gekozen orgaan dat zorgt voor de medezeggenschap van het team en de ouders over zaken die de school aangaan. Het reglement van de MR is opgesteld in overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Daarin is een aantal specifieke zaken genoemd, waarover het bestuur de instemming of het advies van de MR moet vragen. Daarnaast mag de MR ongevraagd advies uitbrengen voor aangelegenheden die de school betreffen. Wat heeft u als ouder aan de MR? De MR fungeert als toetsend orgaan voor het bestuur en de school. Indien u vragen heeft of suggesties met betrekking tot de school, dan kunt u daarvoor bij de MR terecht. U bent van harte welkom op de openbare vergaderingen die vooraf worden aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen liggen ter inzage. Soms wordt een deel van de agenda besloten behandeld. Dit wordt van tevoren aangegeven. De directeur heeft een adviserende rol. In de MR hebben zitting: oudergeleding: teamgeleding: Dhr. Arjan Sloot (voorzitter) Mw. Regien van Ham (lid) Mw. Annalies Groot (lid) Mw. Claartje Janssen (lid) Mw. Alice Sluysmans (lid) Mw. Edith van Dort (lid) Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 8

9 2.4 De ouderraad De ouderraad heeft als doel het contact en de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen in het belang van de kinderen. De raad is vooral belast met het plannen en uitwerken van praktische zaken die de school, maar niet het onderwijs betreffen. Elk ouderraadslid vertegenwoordigt een groep als klassenouder. De klassenouders zullen de activiteiten meestal zelf uitvoeren of coördineren en delegeren waarbij zij de hulp kunnen inroepen van andere ouders. In elke commissie zal een leerkracht deelnemen, om ook de informatie van en naar leerkrachten goed te laten verlopen. De directie woont de vergaderingen van de ouderraad, voor zover mogelijk bij. In de ouderraad hebben zitting: groep 1/2a groep 1/2b groep 1/2c groep 1/2d groep 3a groep 3b groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 Mw. Nienke Poppema Mw. Monique Bastiaansen Mw. Carin Lam Mw. Sylvia Berbers Mw. Melanie Tjebbes Mw. Alexandra Alves Mw. Alice van der Maar Mw. Jolanda de Vries Mw. Monique Jansen Mw. Paulien Pijl Mw. Gabrielle Steggerda Mw. Maria Hensen Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 9

10 3. Het onderwijs 3.1 Onze school Missie: Kwaliteit voor en door kinderen De St. Nicolaasschool is een katholieke basisschool met een eigen identiteit. Respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar en in de toekomst staan hoog in het vaandel. We zijn een effectieve school: Kenmerken daarvan zijn: - sterk onderwijskundig leiderschap - accent op de verwerving van basisvaardigheden - een ordelijk en veilig klimaat - hoge verwachtingen van de prestaties van de leerlingen - frequente evaluatie van de vorderingen van de leerlingen We houden van structuur, rust en regelmaat. Hoog goed is om kinderen te laten ervaren dat ze erbij horen: Wij van de St. Nicolaasschool. We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen, maar erkennen de verschillen. Zorg naar alle kanten wordt geboden. We vinden actief burgerschap belangrijk en proberen daar in de lessen meer aandacht aan te besteden. W willen onze kinderen in aanraking laten komen met een rijk, breed aanbod op kunstzinnig en cultureel gebied. ICT heeft een belangrijke plaats binnen de school. Omgaan met computers is een van de basisvaardigheden. Willen we onze uitgangspunten vast blijven houden, dan heeft dat gevolgen voor het handelen van de leerkrachten, het bestuur, de medezeggenschapsraad, het besteden van de gelden en de omvang van de school. Aandacht voor normen en waarden We willen onze leerlingen leren om zich verantwoordelijk te voelen voor de mensen en de wereld om hen heen en te kijken zonder vooroordelen. We willen dat onze leerlingen leren participeren in onze maatschappij met al z n verscheidenheid. Onze school vormt een dagelijkse oefenplaats voor de waarden die wij in ons onderwijs centraal stellen. We stimuleren de kinderen zoveel mogelijk door het benoemen van het gewenste gedrag. Leerkrachten tonen in de omgang met kinderen en met elkaar het goede voorbeeld. Om de sociaal emotionele ontwikkeling en de sociale vaardigheden te bevorderen maken wij onder andere gebruik van de methodes Trefwoord en Hemel en Aarde. Een leerlingvolgsysteem voor sociale vaardigheden zorgt er voor dat we de ontwikkeling van onze leerlingen op dit gebied goed kunnen blijven volgen. Veilig voelen Veilig voelen is een voorwaarde om goed te kunnen spelen en werken. Je voelt je veilig als je weet waar je aan toe bent. We willen er samen zorg voor dragen dat alle kinderen zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan. Daarom hanteren we op school de gouden regels. Hierin staat aangegeven hoe we met elkaar omgaan: 1. we helpen elkaar als het kan 2. we proberen aardig voor elkaar te zijn 3. we proberen te luisteren naar elkaar en elkaar te begrijpen 4. we pakken alleen iets van de ander, als de ander dat goed vindt 5. we gebruiken alleen fatsoenlijke taal 6. we bemoeien ons alleen met onze eigen zaken 7. we doen elkaar geen pijn door schoppen of slaan, maar ook niet door schelden 8. we proberen iedereen te laten meedoen bij ons spel 9. we respecteren elkaar zoals we zijn 10. we spelen niet voor eigen rechter Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 10

11 Als er gepest wordt.. We proberen te voorkomen dat er gepest wordt door duidelijke regels te stellen. Daarnaast hebben we een gedragscode vastgesteld: Dit spreken we af bij het pesten: 1. Er gebeurt iets 2. Heb ik er last van? Ja?? 3. Ik wil dat je ermee stopt. 4. Als het pesten niet stopt: Ik ga naar de juf of meester. We hebben op school een pestprotocol waarin staat wat er gedaan wordt als er gepest wordt. 3.2 De groepen We werken op de St. Nicolaasschool met heterogene kleutergroepen. Dit betekent, dat kinderen in de leeftijd van 4, 5 en bijna 6 bij elkaar in een groep zitten. Belangrijke argumenten voor heterogene kleutergroepen zijn: - In de kleutergroepen werken we met basisontwikkeling. Bij basisontwikkeling past het om met heterogene groepen te werken, want binnen de groep is dan meer ruimte om zich aan een eigen niveau aan te passen. - Er is een breder aanbod in een heterogene groep en een kind pakt datgene op wat bij zijn/haar niveau past. - Je bent een keer jongste, middelste, oudste en dat verhoogt het gevoel van eigenwaarde, ook omdat er geen absolute grenzen zijn. - De taalontwikkeling bij jongste en middelste kinderen krijgt een enorme impuls, omdat de kinderen zich kunnen optrekken aan de oudere kinderen. - Juist op deze leeftijd leren kinderen veel van elkaar. - Door met heterogene groepen te werken ligt er meer nadruk op goed overleg qua aanbod en dat is een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs. - Kinderen leren meer zelfstandig te werken. Ook zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid en zelfstandigheid zijn belangrijk. In de onderbouw gaat het erom deze brede basis van ontwikkeling te leggen. De afgelopen jaren hebben de leerkrachten van de onderbouw een cursus basisontwikkeling gevolgd. In de basisontwikkeling draait alles om de ontwikkeling vanuit spelactiviteit naar leeractiviteit. Spelontwikkeling leidt tot leermotivatie. Je hebt vaardigheden nodig om aan het verdere leerproces te kunnen deelnemen zoals bijvoorbeeld initiatief nemen, leren plannen maken, communiceren, taal gebruiken etc. Het kan voorkomen dat ouders en leerkrachten denken dat een kind vervroegd door kan stromen naar groep 3. In het protocol versnellen en vertragen hebben we daarvoor criteria vastgelegd. De St. Nicolaasschool werkt in de groepen 3 t/m 8 volgens het leerstofjaarklassensysteem. De leerstof wordt in principe over acht jaarklassen verdeeld, waarbij de doorgaande ontwikkelingslijn van een kind altijd punt van aandacht is. Binnen het klassikale systeem proberen we de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen, opdat de kinderen leren om eigen, zelfstandige keuzes te maken. Er zijn voldoende mogelijkheden om een kind individueel aandacht te schenken en te begeleiden. 3.3 De creatieve vakken Kinderen behoren in acht jaar tijd een totaalaanbod op het gebied van creatieve vorming te krijgen. Belangrijk is het oog hebben voor kwaliteit in aanbod en presentatie. We werken met vakdocenten, die afhankelijk van het project kunnen worden ingehuurd. De leerkrachten zijn, ook al werken we met vakdocenten, verantwoordelijk voor het aanbod van creatieve vorming. Een vakdocent geeft een extra dimensie. Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 11

12 Op vrijdagmiddag is het artelier voor de groepen 5 t/m 8. Op deze middag worden op het gebied van creatieve vorming korte cursussen van 5 weken aangeboden. Om kinderen en leerkrachten kennis te laten maken met diverse vormen van creatieve vorming, maken we o.a. gebruik het aanbod van de Culturele Commissie te Haren. De verschillende disciplines komen ook dit schooljaar aan bod. Daarnaast bekijken we met KunstStation C, het bureau voor cultuureducatie in de provincie Groningen, wat we op onze school kunnen doen aan cultuureducatie. Gymnastiek voor de groepen 3 t/m 8 wordt door dhr. Eddie Doesburg gegeven in de gymzaal. t Buut, Hemsterhuislaan 8. Telefoon: Op maandag, dinsdag en donderdag worden de gymlessen gegeven: De volgorde waarin de groepen naar t Buut gaan voor de gymnastieklessen is: Maandag Dinsdag Donderdag Groep 7 Groep 7 Groep 8 Groep 8 Groep 4 Groep 4 Groep 6 Groep 6 Groep 5 Groep 5 Lunchpauze Groep 3a Groep 3a Groep 3b Groep 3b De groepen 1 en 2 gymmen regelmatig onder begeleiding van de eigen leerkracht. Gymkleding voor de kleuters mag, maar veel kinderen gaan in hun hemd en onderbroek. De gymschoenen, liever geen veters, worden op school bewaard. Voor groep 3 t/m 8 geldt: passende gymkleding en gymschoenen. Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen een handdoek meenemen om zich af te drogen na het douchen of opfrissen. Tussen Pasen en de herfstvakantie kan er buiten gegymd worden. 3.4 Excursies Excursies worden georganiseerd ter ondersteuning van de lessen. Enkele voorbeelden zijn: museum de Buitenplaats in Eelde, zeehondencentrum in Pieterburen, kaarsenmakerij in Winsum, Grafisch museum in Groningen. Vanzelfsprekend hebben onderbouwkinderen een ander programma dat bovenbouwkinderen. Waar mogelijk zullen bovenbouwkinderen op de fiets gaan. Voor onderbouwexcursies en excursies voor de bovenbouw buiten de regio worden ouders gevraagd te rijden. Tijdens dit laatste staat de veiligheid wel voorop. Zie hiervoor ook het stukje veilig op reis in hoofdstuk Computers en ICT Op school hebben we de beschikking over een computernetwerk. We werken met 16 laptops in een verrijdbare kast. Door te kiezen voor laptops kunnen we zowel in de klassen als in andere ruimtes van de school met computers werken. Daarnaast staan er in elke klas één of meerdere vaste computers. De computers worden onderwijsondersteunend ingezet, d.w.z. dat ze een aanvulling zijn op de leerstof, waarmee we in de klassen werken. Het gebruik van de computer wordt geïntegreerd binnen de bestaande vakken. Daarnaast zijn er leerlijnen uitgezet, waarmee kinderen vanaf groep 5 systematisch bepaalde ICTvaardigheden onder de knie krijgen. Vooral tekstverwerken, informatieverwerking, internet en werkstukken maken komen hier aan de orde. Deze leerlijnen sluiten aan bij het voortgezet onderwijs. Meer informatie over onze visie op ICT kunt u vinden op onze website. De school heeft een eigen website, waarop een en ander over onze school gepubliceerd staat. Als aanvulling op de wekelijkse nieuwsbrief staan er van diverse activiteiten foto s en een kort verslag op de website. Ook een kort filmpje behoort tot de mogelijkheden. Bovendien is er (educatieve) software beschikbaar, die u (gratis) kunt downloaden. Deze software sluit altijd aan bij de leerprogramma s in de diverse groepen. Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 12

13 3.6 Werkwinkel De werkwinkel is een plek op school waar kinderen zich extra kunnen verdiepen in verschillende onderwerpen en hulp kunnen krijgen op verschillende gebieden. Kinderen die minder presteren kunnen er worden geholpen met extra oefening (met bijvoorbeeld rekenen of lezen). Voor de forse meerpresteerders is de werkwinkel een plek waar kinderen zich kunnen verdiepen in allerlei onderwerpen. Waar zij kunnen onderzoeken en bouwen. Deze leerlingen kunnen alvast proeven aan de leerstof uit het voortgezet onderwijs (wiskunde, Engels, natuurkunde) of zich verdiepen in een eigen gekozen onderdeel (techniek, Spaans, presenteren m.b.v. de computer). Bij het verzamelen en het ontwikkelen van materiaal voor de werkwinkel zijn we uitgegaan van de interesses bij de meerpresteerders en van de mogelijkheden van de uitvallers om in kleine groepjes te trainen. De leerkrachten bepalen, in overleg met de intern begeleiders, welke kinderen er in de werkwinkel worden geplaatst. We willen met de werkwinkel voldoen aan de vraag van onze leerlingen, uitvallers en meerpresteerders, naar extra leerstof. We willen de kinderen motiveren hun mogelijkheden te benutten en zich te verrijken. Want ook bij deze leerlingen halen we er graag uit wat er in zit. Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 13

14 4. Zorg voor kinderen 4.1 Aanmelding nieuwe leerlingen De aanmelding van nieuwe kinderen geschiedt na een gesprek tussen ouders en directeur. Na inschrijving krijgt u van de school een bevestiging van inschrijving. Daar wordt direct bij aangegeven of uw kind geplaatst is of op de wachtlijst staat. Onderwijs start wanneer het kind vier jaar is. (Een kind is leerplichtig vanaf de vijfde verjaardag.) Ongeveer een maand voor de vierde verjaardag, neemt de leerkracht telefonisch contact op met de ouders, om vier dagdelen af te spreken waarop het kind mag komen wennen. Voor zijn/haar vierde verjaardag mag een kind dus vier dagdelen naar school komen. Oudere kinderen kunnen vanaf de afgesproken eerste schooldag meteen hele dagen naar school komen. De leerkracht zal zorgen voor de benodigde materialen. Er wordt dan op uw kind gerekend. Het is ook mogelijk om uw kind vóór die eerste dag een dagdeel mee te laten draaien. U kunt hiervoor een afspraak maken. Het is mogelijk om in welke groep dan ook een dagdeel mee te draaien. Misschien vindt u het leuk om eens te kijken wat er in de betreffende groep gebeurt. We vinden het prettig om wel even van tevoren te weten wanneer u komt. NB Zindelijkheid Van een 4-jarige verwachten wij dat hij/zij zelfstandig naar het toilet kan gaan. Als uw kind nog niet zover is. Wilt u dan thuis oefenen (bijv. billen afvegen)? Een leerkracht heeft tussen de 18 en 30 kinderen in de kleuterklas en staat er alleen voor. Ook zijn er op een basisschool geen luierverwissel- of verschoonfaciliteiten. Het is dus voor een leerkracht niet te doen om een kind uitgebreid te verschonen en de klas zolang alleen te laten. 4.2 Rapportage en oudergesprekken Tweemaal per jaar ontvangt u een schriftelijk verslag over de ontwikkeling van uw kind. Dit verslag maakt duidelijk hoe uw kind in de groep is, hoe het zich heeft ontwikkeld en of er punten zijn die voor de komende periode extra aandacht behoeven. De verslagen worden toegelicht in een 15-minutengesprek. Indien u behoefte heeft aan meer contact met de leerkracht over uw kind kunt u hiertoe met hem/haar persoonlijk een afspraak maken na schooltijd. Daarnaast is er voor de jongste kleuters een uitgebreid oudergesprek aan de hand van de zogenaamde kijklijst. Dit gesprek vindt plaats als de kleuter twee maanden op school zit. 4.3 Het volgen van ontwikkelingen van kinderen Wij proberen de ontwikkeling en vorderingen van uw kind zo goed mogelijk te volgen. Dit wordt gedaan door: 1. Dagelijkse observaties en bekijken van het dagelijks werk van de kinderen. Vorderingen en aandachtspunten worden wekelijks bijgehouden door de leerkracht. 2. Het regelmatig afnemen van zeker weten momenten (bepaalde opgaven van het normale programma en verwerken als toets) en van methode afhankelijke toetsen. Resultaten worden bijgehouden in de groepsmap, die in iedere groep aanwezig is. 3. Een school onafhankelijk leerlingvolgsysteem (lvs), namelijk het Cito-lvs, dat twee keer per jaar wordt afgenomen in groep 3-8 op de gebieden van rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen, aangevuld met EGGO voor sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. In groep 1 en 2 wordt de Cito ordenen en taal een maal per jaar afgenomen en daarnaast tweemaal per jaar de Pravoo-lvs en de EGGO. Ook wordt er in de groepen 5, 6 en 7 de Cito-entree toets afgenomen ter voorbereiding op de Citoeindtoets in groep 8 en als evaluatie instrument voor de leerkrachten betreffende het eigen functioneren. Indien de resultaten, in welke zin dan ook, opzienbarend zijn, hoort u daarvan als ouders. Tijdens oudergesprekken is het leerlingvolgsysteem te bekijken. De zorg aan kinderen is vastgelegd in ons intern traject leerlingzorg. In het kort komt het op het volgende neer. Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 14

15 Wanneer een kind uitvalt of opvalt bij een bepaald vakgebied of op sociaal-emotioneel terrein bespreekt de leerkracht de leerling tijdens de leerlingbespreking, die iedere vier weken plaatsvindt, of tussendoor met de intern begeleider. Er wordt een eerste handelingplan geschreven dat gedurende een periode wordt toegepast. Wanneer het probleem niet is verholpen, komt de leerling in de zorglijn: samen met de intern begeleider wordt onderzocht hoe we het kind het best kunnen helpen. Dit wordt vermeld in een handelingsplan, dat met de ouders wordt besproken en is voorzien van een evaluatiedatum. Op deze datum wordt wederom gekeken of het handelingsplan het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Indien nodig volgt een aanpassing. De remediëring kan verschillende zaken inhouden. Zo kan een leerkracht met ander materiaal aan de slag gaan of de aandacht uitbreiden of op een andere manier geven. Ook is het mogelijk dat er remedial teaching (rt, extra hulp) gegeven wordt. De rt-leerkracht haalt het kind op gezette tijden uit de groep en werkt individueel of in een klein groepje met het kind. De intern begeleider (ib-er) volgt het hele traject, houdt de handelingsplannen en evaluatiedata in de gaten en zorgt voor ondersteuning van de leerkracht. Waar nodig kan de ib-er kinderen testen en volgen met de video. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van de ouders. Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. In overleg met de ouders is het dan mogelijk hulp van buiten af in te schakelen. De St. Nicolaasschool heeft een groot arsenaal van mensen en instanties waar mee gewerkt wordt. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind en dus de hulpvraag van de school wordt expertise op maat ingekocht. 4.4 Kinderen naar het voortgezet onderwijs De kinderen gaan nadat ze onze school verlaten naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. In de tabellen hieronder vindt u een overzicht van de afgelopen drie jaar. Uitstroom augustus 2007 Naam school Niveau Aantal Praedinius Gymnasium 11 Willem Lodewijk Gymnasium 1 Maartens College Tto plus 1 Tto 2 Atheneum 5 Havo 3 Vmbo/tl (Mavo) 2 Zernike College Atheneum plus Atheneum 3 Havo 2 Vmbo/tl (Mavo) 4 AOC Terra Vmbo/groen 2 Uitstroom augustus 2006 Naam school Niveau Aantal Praedinius Gymnasium 5 Willem Lodewijk Gymnasium 1 Maartens College Tto plus Tto 2 Atheneum 2 Havo 6 Vmbo/tl (Mavo) Zernike College Atheneum plus 3 Atheneum 1 Havo/Atheneum 3 Havo 2 Vmbo/tl (Mavo) 1 AOC Terra Vmbo/groen Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 15

16 Uitstroom augustus 2005 Naam school Niveau Aantal Praedinius Gymnasium 8 Willem Lodewijk Gymnasium 3 Maartens College Tto plus Tto 1 Atheneum Havo/Atheneum 1 Havo 5 Vmbo/tl (Mavo) 2 Zernike College Atheneum plus 2 Atheneum 9 Havo 4 Havo/Vmbo/tl 7 Harm Jan Zondagschool Vmbo/tl 1 AOC Terra Vmbo/groen 4.5 Regeling Leerling Gebonden Financiering Inmiddels is in werking getreden de wettelijke Regeling Leerling Gebonden Financiering. Met de invoering van de regeling verandert er voor de basisschool in zekere zin iets wezenlijks. Met het WSNS (Weer Samen Naar School)- beleid is de school in de afgelopen jaren gericht bezig geweest met het verbreden van haar zorg. Met de integratie van leerlingen met een handicap wordt dit proces voortgezet en is dit in feite ook te zien als een logische consequentie van de wettelijke opdracht aan het basisonderwijs om bij zorgleerlingen het onderwijs te richten op individuele begeleiding, die is afgestemd op de behoefte van de leerling (artikel 8, lid 4 WPO). Steeds meer ouders wensen dat hun gehandicapte kind zoveel mogelijk in een normale omgeving opgroeit en in het verlengde daarvan ook in de thuisomgeving naar de gewone school voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs kan gaan. Centraal uitgangspunt onder het nieuwe stelsel is de keuzevrijheid van ouders tussen het regulier onderwijs en gespecialiseerd onderwijs. De keuzevrijheid van de ouders is geen absolute vrijheid. Er is geen sprake van wat wel is genoemd een toelatingsrecht tot de reguliere school. De keuzevrijheid van ouders kan worden beperkt door de aard en zwaarte van de handicap en de feitelijke (on)mogelijkheden van de reguliere school om leerlingen met een handicap op te nemen. De overheid verwacht van de scholen, dat de integratietendens doorzet en dat basisscholen in de bandbreedte van haar populatie ook leerlingen met een handicap in eerste instantie de leerlingen met een auditieve, lichamelijke of verstandelijke handicap- betrekt. m.a.w. de school moet beleid maken m.b.t. toelating en opvang van leerlingen met een handicap. Dat houdt ook in, dat de school in voorkomende gevallen uit moet leggen waarom zij een leerling met een handicap wel of niet toelaat. De Regeling Leerling Gebonden Financiering schrijft voor, dat het bevoegd gezag van een basisschool binnen een bepaalde periode na aanmelding van het kind over toelating beslist. Er moet voor elke leerling afzonderlijk worden vastgesteld of het onderwijs zo kan worden ingericht, dat het aansluit op de behoeften van de leerling. Het gaat altijd om een samenspel tussen de basisschool en het REC (Regionaal Expertise Centrum) en soms is ook de zorgsector er nog bij betrokken. Ook ouders kunnen in veel gevallen een rol spelen in het arrangement. 4.6 Onze grens voor zorg Wij streven er naar de zorg voor de leerlingen, waaronder mogelijk ook leerlingen met een handicap, op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen wordt bereikt: Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 16

17 1. Verstoring van rust en veiligheid: Indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, leidend tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is voor ons de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan het desbetreffende kind met een handicap te bieden. 2. Interferentie tussen verzorging/behandeling onderwijs Indien een leerling een handicap heeft die een zodanige verzorging/behandeling vraagt, dat zowel de zorg en behandeling voor de desbetreffende leerling als het onderwijs aan die leerling onvoldoende tot zijn recht kunnen komen, dan is voor ons de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan het desbetreffende kind met een handicap te bieden. 3. Verstoring van het leerproces voor de andere zorgleerlingen/leerlingen Indien het onderwijs aan de leerling met een handicap een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor onvoldoende tijd of geen aandacht voor de overige zorgleerlingen/leerlingen overblijft, dan is voor ons de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de zorgleerlingen/leerlingen in de groep. 4. Gebrek aan opnamecapaciteit van aantal zorgleerlingen In het verlengde van de onder punt drie beschreven situatie is de school niet in staat een gehandicapte/zorgleerling op te nemen, vanwege het aantal zorgleerlingen dat al in een bepaalde groep voorkomt. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er voldoende zorgruimte aanwezig is. 5. Idem In het verlengde van de onder punt drie en vier beschreven situaties is de school niet in staat een gehandicapte/zorgleerling op te nemen, vanwege het aantal leerlingen dat in een bepaalde groep voorkomt. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er voldoende zorgruimte aanwezig is. 4.7 Procedure bij aanmelding gehandicapte leerling Het is van belang dat ouders het kind schriftelijk aanmelden bij de basisschool. Dat is onder meer van belang in verband met een mogelijk bezwaar. Om dezelfde reden zal de school eventuele afwijzingen schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar maken binnen een termijn van acht weken (eventueel met verlengingsmogelijkheid) en daarbij wijzen op de mogelijkheid van bezwaar. Voor toelating van een leerling met specifieke behoeften wordt de procedure, die in het zorgplan van de school staat vermeld, gehanteerd. Dit zorgplan ligt op school ter inzage. Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 17

18 5. Algemene informatie In dit hoofdstuk passeren, in alfabetische volgorde, diverse onderwerpen de revue. Het is goed om van onderstaande punten op de hoogte te zijn. Absentie Teneinde de lessen zo weinig mogelijk te verstoren, verzoeken wij u om afspraken met bijvoorbeeld artsen, tandartsen en orthodontisten zoveel mogelijk buiten de lesuren te plannen. Als uw kind ziek is, wilt u dit dan telefonisch (voor uur) doorgeven? Indien de school geen afmelding heeft ontvangen, nemen we om ± uur contact met u op. Actief burgerschap Samenleven kun je leren, bijv. door inderen informatie te geven over mensen met een andere culturele achtergrond. Door mensen uit andere culturen als gastspreker te vragen kun je kinderen meer actief betrekken bij andere gewoonten. Actief burgershap heeft vooral te maken met respect voor anderen en de wijze waarop we met elkaar omgaan. Autovervoer Wilt u de auto parkeren op het KERKPLEIN en de kinderen van daar af naar school te laten gaan en /of te begeleiden? Dus NIET uw auto voor de ingang van de school (in de Beatrixlaan) parkeren of laten stoppen! Avondvierdaagse Elk jaar in juni kunnen de kinderen van de St. Nicolaasschool in schoolverband deelnemen aan de avondvierdaagse. Een commissie van ouders regelt de avondvierdaagse. Tijdens de avondvierdaagse ligt de verantwoordelijkheid voor de kinderen bij de ouders zelf. Cedin educatieve dienstverlening Cedin is één van de instellingen die ons adviseert bij de zorg voor kinderen. Het belang van het kind staat voorop. De intern begeleider heeft regelmatig contact met ondermeer een medewerker van Cedin. Contact team-ouders Voor schooltijd moet de aandacht op kinderen en onderwijs gericht zijn. Ouders kunnen dan wel korte mededelingen aan de leerkracht doorgeven. Wilt u even rustig met de leerkracht praten, dan kunt u daarvoor na schooltijd een afspraak maken. Cultureel programma De Culturele Commissie voor het Basisonderwijs Haren (CCBH) stelt jaarlijks een cultureel programma samen voor de scholen. Onderwerpen zijn: kinderboekenweek, muziek, jeugdtheater en beeldende kunst. Behalve de basisscholen hebben ook de muziekschool, de bibliotheek en het Kunstencentrum zitting in de CCBH. Documentatiecentrum De schoolbibliotheek omvat ongeveer 350 studie- en informatieboeken over allerlei onderwerpen en enkele series informatieboekjes. Echter er wordt steeds meer informatie via de computer verkregen. Eerste Communie Vanuit de Nicolaasparochie wordt een aantal kinderen uit groep 4 voorbereid op de Eerste Communie. Ook op school wordt aan deze bijzondere gebeurtenis aandacht besteed. Gevonden voorwerpen Voor gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de conciërge. Gymkleding kan ook in de gymzaal bij de gevonden voorwerpen liggen. Worden de spullen niet opgehaald dan gaan deze naar verloop van tijd naar een goed doel. Dit wordt van te voren aangegeven in de nieuwsbrief. Om de hoeveelheid gevonden voorwerpen enigszins te beperken, vragen wij u jassen en tassen te voorzien van naam. Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 18

19 Hapjes Het is gebruikelijk dat de kinderen een "hapje" mee naar school nemen en iets te drinken. In groep 1-4 wordt dit halverwege de ochtend gezamenlijk in de klas genuttigd. De kinderen van groep 5 t/m 8 eten hun hapje tijdens de pauze buiten op. Het is niet de bedoeling dat er snoepgoed wordt meegenomen. Hoofdluis De kinderen en de leerkrachten worden periodiek op hoofdluis gecontroleerd. Coördinator is: mw. Marianne Stuut. Inspectie onderwijs De inspectie van het onderwijs is te bereiken via: - - Voor vragen over onderwijs kunt u (gratis) bellen met Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld is het meldpunt van de vertrouwensinspecteurs bereikbaar via (lokaal tarief). Klachtenregeling Indien u klachten heeft over de gang van zaken op school, kunt u dit het beste bespreken met de groepsleerkracht of met de directeur Als het overleg met de school geen oplossing biedt, kunt u met het bestuur contact opnemen. Als u als ouder van mening bent dat er niet voldoende aandacht aan uw klacht of probleem wordt/is besteed kunt u zich wenden tot: De contactpersoon op school: Mw. A. Duursma, tel De vertrouwenspersoon van buitenaf: Dhr. G.H.A. Prince, tel Deze mensen zijn door het bestuur aangesteld en kunnen u eventueel helpen met het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie van het KBO (Bond Katholiek Primair Onderwijs) tel Lezen Alle kinderen van groep 4 t/m 8 beginnen de dag met ongeveer een half uur lezen. Voor de kinderen uit groep 3 begint dat na de kerstvakantie. Daarnaast wordt het lezen groepsoverstijgend georganiseerd. Dit betekent dat een aantal kinderen tot niveau Avi 5 twee keer per week samen lezen met kinderen uit hetzelfde niveau. Daarbij wordt hulp geboden door de kinderen van groep 8. Ook wordt er in kleine groepjes begeleid gelezen volgens de Ralfi-methode. Door het herhaald lezen van spannendere teksten proberen we hier het technisch lezen bij uitvallers te verbeteren. Waar nodig worden kinderen individueel begeleid. Na de kerstvakantie lezen de kinderen uit groep 6 voor aan kinderen uit groep 1-2. Logopedie Via de intern begeleider van de school is in overleg beperkte hulp van de logopediste mw. Janny Ezinga mogelijk. Maandkalender Aan het eind van de maand ontvangt u bij de nieuwsbrief een overzicht van de activiteiten van de komende maand. Meer informatie over deze activiteiten kunt u lezen in de nieuwsbrief. Nieuwsbrief Eén keer per week ontvangen de "oudste" kinderen een nieuwsbrief. Hierin staan alle mededelingen en activiteiten die voor u en de kinderen belangrijk zijn. De nieuwsbrief wordt op vrijdag uitgereikt. Bovendien staan de laatste vier nieuwsbrieven op onze website: Als aanvulling op de nieuwsbrief staan er regelmatig foto s en verslagen van diverse activiteiten op de website. Dit schooljaar willen we starten we met het digitaal verspreiden van de nieuwsbrief. Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 19

20 NKO Onze school is aangesloten bij de Nederlandse Katholieke Oudervereniging (NKO), die de specifieke belangen van de ouders van de school behartigt. (Uit een flyer van het NKO: : dé vraagbaak voor ouders met schoolgaande kinderen. Ouders met kinderen in het katholieke onderwijs: toets 2. De 5010-medewerkers van de Nederlandse Katholieke vereniging van ouders (NKO) beantwoorden uw vragen. Via de website kunt u ons óók mailen.) Ouderavonden Er zijn verschillende soorten ouderavonden: algemene, informatieve en oudercontactavonden. De algemene ouderavond is bestemd voor alle ouders tezamen. Meestal komen zaken aan de orde, die voor alle ouders van belang zijn. Op een informatieve ouderavond (aan het begin van het schooljaar) geven de leerkrachten informatie over de gang van zaken in hun groep. Bij de oudercontactavonden praat u met de leerkracht over de ontwikkeling en resultaten van uw kind. Ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen aan bepaalde activiteiten mee te betalen. We noemen het gevraagde bedrag de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig. De ouderbijdrage voor het schooljaar was 65,-. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. U ontvangt hiervoor in oktober of november een acceptgiro. De bijdrage voor het schooljaar is onderwerp van gesprek en dus nog niet vastgesteld. Voor kinderen die na 1 januari op school komen vragen we de helft van dit bedrag. Ouderparticipatie Op diverse wijzen kunnen ouders werkzaam zijn op school, zowel in als buiten het leslokaal. In het kader van ouderparticipatie nemen ouders deel aan verschillende activiteiten.de school verwacht van ouders dat ze een aantal keren per jaar hulp bieden. Schaken De kinderen van groep 8 beoefenen in schoolverband de schaaksport. Schoolfotograaf In het voorjaar komt de schoolfotograaf. Hij maakt foto s van uw kind(eren) en groepsfoto s. De exacte datum vindt u in de Nieuwsbrief. Schoolshirts Een paar jaar geleden hebben we hebben we nieuwe schoolshirts aangeschaft. Bij bepaalde gelegenheden, zoals de avondvierdaagse en sporttoernooien moeten de kinderen een schoolshirt dragen. De kinderen kunnen een schoolshirt lenen van school, maar kunnen ook zelf een schoolshirt aanschaffen. Ongeveer een maand voor de avondvierdaagse kunt u een schoolshirt bestellen. Meer informatie daarover vindt u in de nieuwsbrief. Schorsing en verwijdering In uitzonderlijke situaties, wanneer het geven van onderwijs aan een leerling niet meer tot de mogelijkheden behoort, omdat bijvoorbeeld de rust en of de veiligheid in het geding is, kan een leerling gedurende een beperkte periode worden geschorst en eventueel worden verwijderd. In goed overleg zal worden geprobeerd om tot een oplossing te komen. Het bevoegd gezag kan op verzoek van directie en/of ouders een bemiddelende rol vervullen. In de Wet Primair Onderweijs Basisonderwijs staan daaromtrent nadere voorschriften. Spreekuren directeur De directeur is voor kleine zaken dagelijks te spreken. Voor lange(re) gesprekken is het raadzaam een afspraak te maken. Telefoon Om de lessen niet te storen, verzoeken wij u dringend, behalve in urgente gevallen, buiten de schooltijden te bellen. De school heeft twee lijnen. Als beide lijnen bezet zijn gaat de telefoon toch over en lijkt het alsof de school niet bereikbaar is. Schoolgids St. Nicolaasschool Haren - schooljaar blz. 20

KWALITEIT VOOR EN DOOR HET KIND

KWALITEIT VOOR EN DOOR HET KIND KWALITEIT VOOR EN DOOR HET KIND SINT NICOLAASSCHOOL bezoekadres: Beatrixlaan 1 9752 LN Haren postadres: Postbus 135 9750 AC Haren telefoon: 050-5346750 e-mail: info@sintnicolaasschool.nl website: www.sintnicolaasschool.nl

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR EN DOOR HET KIND ZIEN EN GEZIEN WORDEN

KWALITEIT VOOR EN DOOR HET KIND ZIEN EN GEZIEN WORDEN KWALITEIT VOOR EN DOOR HET KIND ZIEN EN GEZIEN WORDEN SINT NICOLAASSCHOOL bezoekadres: Beatrixlaan 1 9752 LN Haren postadres: Postbus 135 9750 AC Haren telefoon: 050-5346750 e-mail: info@ sintnicolaasschool.nl

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR EN DOOR HET KIND

KWALITEIT VOOR EN DOOR HET KIND KWALITEIT VOOR EN DOOR HET KIND SINT NICOLAASSCHOOL bezoekadres: Beatrixlaan 1 9752 LN Haren postadres: Postbus 135 9750 AC Haren telefoon: 050-5346750 e-mail: info@sintnicolaasschool.nl website: www.sintnicolaasschool.nl

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg

Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg Overblijfboekje Tussenschoolse Opvang Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg Voorwoord (ter info) Eén op de drie kinderen in Nederland luncht regelmatig op school. Iedere basisschool biedt

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR EN DOOR HET KIND ZIEN EN GEZIEN WORDEN

KWALITEIT VOOR EN DOOR HET KIND ZIEN EN GEZIEN WORDEN KWALITEIT VOOR EN DOOR HET KIND ZIEN EN GEZIEN WORDEN SINT NICOLAASSCHOOL bezoekadres: Beatrixlaan 1 9752 LN Haren postadres: Postbus 135 9750 AC Haren telefoon: 050-5346750 e-mail: info@sintnicolaasschool.nl

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Saenparel INFO

Saenparel INFO Saenparel INFO 25-02-2013-11-03-2013 Agenda: Ma t/m vr 04-03 t/m 08-03 Datamap gesprekken Wo 13-03 Geen gymles Ma t/m wo 25-03 t/m 27-03 Kamp groep 7/8 Do 28-03 Paasontbijt Vr en ma 29-03 en 01-04 Vrij

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

3 september 2014. 17 juni 2015. Nieuws van de directie

3 september 2014. 17 juni 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 12 3 september 2014 Schooljaar 2014-2015 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Overig nieuws Verjaardagen Informatie van derden Kalender 17 juni 2015 de directie Alweer het

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

G I D S. Schoolgids deel

G I D S. Schoolgids deel G I D S Schoolgids deel 2 2016-2017 G I D S 2016-2017 DEEL 2 Dit is het praktische deel van de schoolgids. In dit deel is alle informatie opgenomen die van be- lang kan zijn in het dagelijkse schoolleven

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim Informatieboekje tussenschoolse opvang De Klim Inhoud Voorwoord, contactgegevens... 4 Over Ludens... 5 Tussenschoolse opvang door Ludens... 5 Team TSO De Klim... 5 Tussenschoolse opvang op De Klim...

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Informatie voor groep 1 en groep 2 Andreashof (schooljaar )

Informatie voor groep 1 en groep 2 Andreashof (schooljaar ) Informatie voor groep 1 en groep 2 Andreashof (schooljaar 2017-2018) We zijn dit schooljaar gestart met 3 kleutergroepen. Dit zijn allemaal groep 1/2 combinaties. In de klassen werken wij vaak rond dezelfde

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Inhoud. Groepen 1, 2. blz

Inhoud. Groepen 1, 2. blz 1 Inhoud - Voorwoord 2 - Groepsverdeling en leerkrachten 3 - Van peuter naar kleuter 4 - OND-kinderen 5 - Dagindeling 6 - Thema s en ontwikkelingsgebieden 7 - A-B-C groepen - Zelfstandigheid - Regels en

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September Overzicht activiteiten september 2012 De nieuwsbrief van 7 september 2012 Datum Activiteit Voor wie September Di. 11-09 Aangekondigde BHV oefening Gr 1-8 Di. 11-09 Informatie-ochtend Ouders van potentiële

Nadere informatie

Bij TSO de Vuurvlinder

Bij TSO de Vuurvlinder Bij TSO de Vuurvlinder Schooljaar 2013/2014 Inhoud Wat is TSO? - pagina 3 TSO Coördinatie - pagina 4 Financiën - pagina 5 Aanmeldingsformulier - pagina 8 Samen Lunchen - pagina 6 Samen Spelen - pagina

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge

Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge De Merel 12-14 9231 JJ Surhuisterveen Tel. 0512-362800 Website: bernebrege.noventa.nl Email : bernebrege@noventa.nl Inhoudsopgave Algemene regels

Nadere informatie

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom.

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom. Basisschool St.Bernardus Loo 109 5571 KP Bergeijk 0497-571235 Jij bent welkom Email: infostbernardus@skozok.nl www.stbernardus.nl Welkom Binnenkort wordt uw kind vier jaar en mag hij/zij starten bij ons

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers, Aan alle ouders / verzorgers, Talmastraat 1 7021 AT Zelhem 0314-621655 info@basisschooljanligthart.nl www.basisschooljanligthart.nl Nieuwsbrief 1 2 september 2014 De inhoud van deze Nieuwsbrief: Het nieuwe

Nadere informatie

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Tarieven 2014 Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Voor het jaar 2014 hanteren wij de volgende tarieven: (Geldig per 1 januari 2014. Prijswijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

CBS DE WEGWIJZER. Harm Tiesingstraat AZ 2e Exloërmond JAARKALENDER

CBS DE WEGWIJZER. Harm Tiesingstraat AZ 2e Exloërmond JAARKALENDER CBS DE WEGWIJZER www.cbsdewegwijzer.com JAARKALENDER 2016-2017 CBS de Wegwijzer augustus 2016 Welkom in het nieuwe schooljaar! We wensen jullie een fijn jaar op CBS de Wegwijzer. Voor u ligt de schoolkalender

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting Spring Venlo Basisschool De Zuistroom Groeneveldschool EEN DAG BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Spring Venlo verzorgt op een aantal basisscholen in de regio de tussenschoolse

Nadere informatie

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers,

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers, OPENBARE BASISSCHOOL,, DE EEVLIET POORTVLIET Informatieboekje TSO Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt het informatieboekje tussenschoolse opvang (TSO) voor het schooljaar 2010/2011 Hierin kunt u alle

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

1 Algemeen 3. 3 Administratie en betalingen 4 3.1 Administratie 3 3.1.1 Abonnement Tussenschoolse Opvang 4 3.2. Werkwijze Incidenteel overblijven 4

1 Algemeen 3. 3 Administratie en betalingen 4 3.1 Administratie 3 3.1.1 Abonnement Tussenschoolse Opvang 4 3.2. Werkwijze Incidenteel overblijven 4 TSO REGLEMENT KULTURHUS HAAKSBERGEN 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Deelname 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen TSO 3 2.1.3 (Gedeeltelijke)

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Overzicht veelgestelde vragen 15 april 2014 v6 1 Veelgestelde vragen Vragen over andere tijden algemeen 1. Waarom vind Omnis dit belangrijk? Het is voor kinderen

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Daltonschool de Klipper Berkel en Rodenrijs Schooljaar 2016-2017 Voorwoord Graag willen wij als team de ouders en kinderen die onze school bezoeken van harte welkom heten. Voor

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 21 augustus 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

BIJLAGE SCHOOLGIDS VSO

BIJLAGE SCHOOLGIDS VSO BIJLAGE Vlaanderenlaan 7 SCHOOLGIDS VSO 2016-2017 Vlaanderenlaan 7 0599-652022 e-mail: meidoornschool@picto.nl website: www.meidoornschool.picto.nl Activiteiten Jaarplanning 2016-2017 7 september 2016

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Ouderkalender

Ouderkalender Ouderkalender 2016-2017 Schooltijden Maandag, dinsdag en donderdag Ochtend: 08.45 12.00 uur Middag: 13.00 15.15 uur Woensdag: Gr. 1 t/m 4: Gr. 5 t/m 8: Vrijdag: Groep 1 t/m 4: Groep 5 t/m 8: 08.45 12.15

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Info boekje. Tussenschoolse Opvang

Info boekje. Tussenschoolse Opvang Info boekje Tussenschoolse Opvang 2 Overblijforganisatie De organisatie van de Tussenschoolse Opvang (TSO) van de St. Plechelmusschool bestaat uit ca. 21 overblijfkrachten, waarvan 2 coördinatoren. Verantwoordelijk

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie