Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Inhoud Voorwoord blz. 3 Algemeen blz. 5 Jaarrekening 2014 blz. 7 Financieel verslag 2014 blz. 8 Projecten algemeen blz. 19 Project Accra (Ghana) blz. 20 Project Nkokonjeru (Oeganda) blz. 21 Project Budaka (Oeganda) blz. 22 Project Tororo (Oeganda) blz. 23 Project Soroti (Oeganda) blz. 24 Project Bungoma (Kenia) blz. 25 Project Bake for Life College (Oeganda) blz. 26 Werkgroep KISS blz. 27 Werkgroep Business & Events blz. 30 Nawoord blz. 31 Contactgegevens blz. 32 Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2

3 Voorwoord Begin januari 2014 werd het plan opgevat om Bake for Life (door het gehele verslag afgekort als: BfL) naar een meer professionele organisatie te tillen. Dat is een rode draad geweest door het hele jaar heen. Na diverse zgn. heisessies (met inzet van veel mensen die BfL na aan het hart liggen), zijn we erin geslaagd een vernieuwde missie en visie te formuleren, én per 3 september 2014 een nieuw bestuur samen te stellen. Dat er heel veel uitdagingen zijn, is reeds gebleken. Er is veel werk te verzetten om BfL klaar te stomen voor de toekomst. In het jaar 2014 werkten zo n 100 mensen in onze bakkerijen. Meer dan de helft hiervan zijn lichamelijk gehandicapt of hebben op een andere manier een beperking. De arbeidsethos is bijzonder te noemen. Ze werken hard en hebben veel plezier in hetgeen zij doen. Deze mensen kunnen nu een volwaardig bestaan opbouwen, aangezien zij een salaris verdienen, waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dat is echt uniek voor een gehandicapt persoon in Afrika. Hun familie en/of gezinnen profiteren óók van deze situatie. Soms zijn deze mensen zelfs het belangrijkste lid van de familie geworden. Iedere week een salaris mee naar huis; dat is geweldig! Onze vernieuwde missie is: Wij bieden kwetsbare mensen de mogelijkheid om via werk uit de armoede te ontsnappen. Met kennis van het bakkersvak en in samenwerking met lokale partners realiseren we bakkerijen waarvan het effect verder reikt dan de direct betrokkenen. Onze vrijwilligers delen hun talenten en zijn dankbaar en trots op het verschil dat zij maken. Onze vernieuwde visie is: Onze bakkerijen werken aan een betere toekomst. Baking the difference. Alle projecten die we realiseren, leggen we langs deze lat. Onze coördinatrice in Afrika, zuster Veronicah van The Little Sisters of St. Francis (door het gehele verslag afgekort als: LSOSF), is begonnen aan haar studie bedrijfskunde aan de universiteit in Nairobi (Kenia). Kennis is macht; BfL moet kundig aangestuurd worden in Afrika. En wie kan dat beter doen dan onze zuster Veronicah. Zij is van het begin af aan betrokken geweest bij onze bakkerijen en zag in dat deze kennis onontbeerlijk is voor de toekomst. In onze bakkerijen hebben we geïnvesteerd in onder andere betere ovens (diesel in plaats van houtgestookt), verbeterde toegang voor gehandicapten en trainingen voor het personeel in de bakkerijen. BfL-College levert studenten af. Sommige van hen na één jaar studeren. Zij hebben dan voldoende kennis van brood bakken. De studenten die verder leren, worden specialistischer onderwezen. Er is tot op heden weinig praktische kennis van het bakkersvak in Oeganda. Bedrijven willen de stagiaires van BfL-College nauwelijks terug laten gaan naar school. Zo horen we vanuit de praktijk: je kunt zien dat deze bakkers weten wat ze aan het doen zijn. Als ze klaar zijn met hun studie, kunnen ze hier per direct aan de slag. Een klein aantal begint aan het derde jaar. Dit zijn de excellente studenten; vier mannen waarvan twee met een beperking. Je kent ze bijna niet terug als je ze weer ziet. Twee jaar geleden waren dit verlegen jongens, maar nu staan ze rechtop, kijken je aan en vertellen vol verve waar ze mee bezig zijn. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 3

4 Voorwoord (vervolg) Onze zgn. KISS-trainingen bieden veel mensen de mogelijkheid om geld te verdienen door middel van het bakken van eenvoudige producten. Na een opleiding gaan ze terug naar huis met het gereedschap dat ze nodig hebben. De training betaalt BfL, maar het gereedschap is een vorm van een lening en moet terugbetaald worden. Onze vrijwilliger in Afrika, Lukas den Admirant, is hier nu een jaar mee bezig. De vooruitzichten zijn veelbelovend! Een mogelijkheid bieden, is wat BfL doet; vanaf daar is de keus aan hen. Ze maken zelf het verschil voor de rest van hun leven. Dat is prachtig! Heel veel dank aan iedereen die dit op welke manier (via vrijwilligerswerk of een donatie) dan ook mogelijk maakt. Marleen Pater Voorzitter Stichting Bake for Life Marleen Pater met zuster Anne (hoofdzuster LSOSF Oeganda, Kenia en Tanzania) Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 4

5 Algemeen 1. Oprichting en statuten De stichting BfL is officieel op 16 februari 2000 opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, ingeschreven onder nummer De statuten zijn op 20 april 2004 op advies van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) aangepast. 2. Achtergrond In 1999 zijn de activiteiten gestart door de vrouwen van bakkers, die waren aangesloten bij Bake Five. De eerste BfL-bakkerij werd in 2003 geopend in Ghana. Anno 2014 staan er vier bakkerijen in Oeganda. In 2012 is de bakkerij in Bungoma (Kenia) geopend. In 2012 is eveneens BfL-College geopend. 3. Missie en visie In 2014 is de missie en visie van de stichting geherformuleerd. Missie Wij bieden kwetsbare mensen de mogelijkheid om via werk uit de armoede te ontsnappen. Wij verstaan onder kwetsbare mensen: gehandicapten, wezen, kindsoldaten, alleenstaande moeders en mensen die door omstandigheden op jonge leeftijd school hebben moeten verlaten. Met kennis van het bakkersvak en in samenwerking met lokale partners realiseren wij bakkerijen waarvan het effect verder reikt dan de direct betrokkenen. Onze vrijwilligers delen hun talenten en zijn dankbaar en trots op het verschil dat zij maken. Visie Met onze bakkerijen werken aan een betere toekomst. Baking the difference. 4. Samenstelling bestuur Op 31 december 2014 bestond het stichtingsbestuur uit: Voorzitter Marleen Pater Secretaris Heleen Verberne-de Vries (sinds ); zij heeft Paula Huiberts opgevolgd Penningmeester Henk Haalboom Alg. bestuurslid projecten Dick van der Breggen (sinds ); hij heeft Henk Wiltink opgevolgd Alg. bestuurslid externe relaties Pim van der Breggen (sinds ) 5. Fiscaal Per 1 januari 2008 is de stichting gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) op grond van artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting Voor de schenker zijn door de rangschikking als ANBI aan de stichting gedane schenkingen, legaten en erfstellingen fiscaal aftrekbaar op grond van artikel 6.32 e.v. Wet Inkomstenbelasting 2001 en artikel 16 Wet Vennootschapsbelasting Bankrelatie De Rabobank Amersfoort e.o. is de huisbankier. Het rekeningnummer van de stichting is NL66 RABO Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 5

6 Algemeen (vervolg) 7. BfL Limited BfL Limited is de uitvoerende partnerorganisatie in Oeganda/Kenia met een 8-koppig bestuur. BfL NL sponsort BfL Limited. Dit werkt in de praktijk als volgt: BfL Limited stuurt een verzoek naar BfL NL. Bijvoorbeeld voor de vervanging van een oven. Het bestuur van BfL NL neemt dit verzoek in overweging, besluit en koppelt dit terug aan BfL Limited. BfL Ltd. levert input voor de begroting van BfL NL. Minimaal één keer per jaar is er een BfL Ltd.-bestuursvergadering in Oeganda, waarbij ook bestuursleden van BfL NL aanwezig zijn. BfL Ltd. stelt een jaarplanning en verslag op. 8. Social media De stichting publiceert en informeert op de volgende sociale media: - Website: bakeforlife.nl (beheerd vanuit NL) en bakeforlife.org (beheerd vanuit Oeganda door The Little Sisters of St. Francis). - Facebook: facebook.com/bakeforlife Externe nieuwsbrief De stichting heeft in 2014 vier keer een nieuwsbrief uitgegeven. Deze nieuwsbrief wordt via verstuurd aan donateurs en overige betrokkenen. Geïnteresseerden die de nieuwsbrief willen ontvangen, kunnen dit kenbaar maken door een te sturen aan: 10. Informatiebrochures Informatiebrochures van de stichting zijn beschikbaar (in het Nederlands en Engels) voor geïnteresseerden door het sturen van een aan: 11. Wervingsactiviteiten Een samenvatting van de activiteiten van de werkgroep Business & Events treft u aan op pagina 30 van dit jaarverslag. 12. Blue Biz-spaarprogramma Sinds kort heeft onze stichting een eigen BlueBiz-nr.! Met deze punten kunnen we sparen voor gratis tickets. Het deelnemersnummer van de stichting is: NL Dit nr. graag doorgeven bij een boeking. Het gaat om vluchten van: KLM, Air France, Alitalia, Delta Air Lines, Kenya Airways en CityJet. Deze tickets kunnen wij gebruiken om bijvoorbeeld onze projectleiders naar Afrika te laten vliegen om controle te houden op de projecten. 13. Projecten Een terugkoppeling van de BfL-projecten treft u aan vanaf pagina 20 van dit jaarverslag. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 6

7 Totaal baten in Kosten % eigen fondsenwerving Jaarrekening 2014 Uit de jaarrekening van 2014 blijkt dat de stichting minder geld heeft ontvangen dan begroot. Daarnaast heeft de stichting meer geld besteed aan de projecten dan begroot. Per saldo is het tekort in 2014 onttrokken aan de reserves. Met het tekort was in de begroting voor 2014 rekening gehouden. Kosten De stichting streeft naar zo min mogelijk kosten. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de norm van het CBF (25% van de baten mag besteed worden aan wervingskosten) ruimschoots gehaald wordt Uitgaven Besteding aan doelstelling Kosten beheer en administratie Kosten werving baten Meerjarenoverzicht ,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Baten Kosten % fondsenwerving Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 7

8 Financieel verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG RAPPORT Balans per 31 december Staat van baten en lasten per 31 december Specificatie en verdeling naar kosten bestemming Toelichting cijfers 2014 t.o.v. begroting Toelichting op balans en staat van baten en lasten 5.1 Algemeen Waarderingsgrondslagen voor de balans Grondslagen voor de resultaatbepaling Gebeurtenissen na balansdatum Toelichting op de balans Begroting Overige gegevens 18 Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 8

9 Financieel verslag 2014 (vervolg) 1. BALANS PER (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december december 2013 x x Vlottende activa - Vorderingen Liquide middelen Totaal PASSIVA 31 december december 2013 x x Reserves en fondsen - Overige reserves Vreemd vermogen - Kortlopende schulden Totaal Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 9

10 Financieel verslag 2014 (vervolg) 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten werkelijk 2014 begroting 2014 werkelijk 2013 x x x Baten uit eigen fondsenwerving - Contributies, donaties, giften Loterijen Overige baten Totaal baten uit eigen fondsenwerving Totaal baten uit acties derden Resultaat beleggingen - Rente baten Som der baten Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 10

11 Financieel verslag 2014 (vervolg) 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN (VERVOLG) Lasten werkelijk 2014 begroting 2014 werkelijk 2013 x x x Besteed aan doelstelling - Project Ghana Project Nkokonjeru Project Tororo/BfL-College Project ABC Project Soroti Project KISS Project Bungoma Project bomen/running cost Kosten transport container/materiaal Vergoeding LSOSF Projecten algemeen Totaal besteed aan doelstelling Besteding % t.o.v. som der baten 120,3% 175,0% 86,3% Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten % t.o.v. baten eigen fondsenwerving 3,1% 3,8% 3,6% Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten RESULTAAT Resultaatbestemming 2014 Toevoeging/onttrekking aan Continuïteitsreserve - - Bestemmingsreserve - - Herwaarderingsreserve - - Overige reserves Bestemmingsfonds - Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 11

12 Financieel verslag 2014 (vervolg) 3. SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING Bestemming Doelstelling Algemeen Werving baten Eigen fondsenwerving Beheer en administratie Totaal 2014 Begroot 2014 Totaal 2013 Subsidies en bijdragen - Afdrachten Aankopen en verwervingen - Uitbesteed werk - Publiciteit en communicatie Personeelskosten - Huisvestingskosten - Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente - Totaal BEZOLDINGEN In 2014 zijn er geen bezoldigingen geweest aan het bestuur. Ook zijn er ultimo 2014 geen financiële relaties (leningen, voorschotten en garanties) tussen BfL en het bestuur van deze stichting. De vrijwilligers hebben geen vergoeding gekregen voor hun activiteiten. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 12

13 Financieel verslag 2014 (vervolg) 4. TOELICHTING CIJFERS 2014 T.O.V. BEGROTING 2014 LASTEN BfL heeft ook in 2014 een bijdrage gedaan voor de hoge grondstofprijzen. De kosten van het project in Bungoma zijn hoger uitgevallen i.v.m. de aanpassing van de elektriciteitsvoorziening. De kosten van de container zijn hoger dan begroot als gevolg van de invoerrechten. De huur van de loods in Nederland voor de opslag van hulpgoederen is per 1 juli 2014 opgezegd. De kosten voor een zeecontainer zijn dermate hoog, dat de goederen zoveel mogelijk uit Oeganda en Kenia betrokken worden. Voor het transport van hulpgoederen uit Nederland mocht BfL gebruikmaken van de container van BBrood. In de begroting is een bedrag van begroot voor het ABC (African Baking Centre). Dit project is echter nog niet gestart. De focus van de stichting is er voor te zorgen dat de huidige projecten financieel en operationeel gezond worden/blijven. In 2014 is hiermee een grote stap gezet. In de begroting is een bedrag van begroot voor het project in Ghana. Besloten is dit geld nog niet over te maken, voordat duidelijk is wat het toekomstperspectief van dit project is. De post Publiciteit en communicatie betreft met name gemaakte kosten voor de promotie van de kosten van de Golfmarathon. Daarnaast zijn voor de bevordering van de naamsbekendheid informatieborden aangeschaft voor bijeenkomsten, beurzen etc. De post Kantoor- en algemene kosten betreft o.a. de aanschaf van een laptop, de jaarlijkse kosten en de kosten van de (her) toetsing voor het CBF. Daarnaast wordt door een externe partij de website onderhouden. BATEN De baten van de eigen fondsenwerving zijn achtergebleven t.o.v. de begroting. In 2014 heeft het Nationaal Schoolontbijt niet gekozen voor BfL als goed doel. Een uitgebreid verslag van de Werkgroep Business & Events treft u aan op pagina 30. Voor 2014 en 2015 is BfL een samenwerking aangegaan met de werkgroep KISS. Het verslag van de werkgroep KISS treft u aan op pagina 27. Dankzij de samenwerking met de werkgroep KISS heeft BfL een bedrag van van het Liliane Fonds ontvangen. Als gevolg van de ontwikkelingen op de financiële markten zijn de rentebaten lager dan begroot. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 13

14 Financieel verslag 2014 (vervolg) 5. TOELICHTING OP BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 5.1 Algemeen Grondslagen voor de waarde- en resultaatbepaling De waarde- en resultaatbepaling is geschied op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor hun nominale bedragen. De jaarstukken zijn opgesteld overeenkomstig richtlijn 650 van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving inzake fondsenwervende instellingen. 4.2 Waarderingsgrondslagen voor de balans De vorderingen zijn opgenomen voor de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Het bestuur houdt een reserve aan voor toekomstige uitgaven aan lopende projecten alsmede voor toekomstig nieuwe projecten. Jaarlijks op basis van het jaarplan en de begroting bepaalt het bestuur of aanwending van de reserves noodzakelijk is. Aan de beschikbare reserves is geen specifieke bestemming gegeven door derden of het bestuur. 4.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling Donaties worden verantwoord in de periode waarin ze worden ontvangen. Giften en schenkingen worden verantwoord in de periode waarop de toezegging betrekking heeft, of als een toezegging ontbreekt, waarin ze worden ontvangen. Kosten worden ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarin de daarmee verbandhoudende opbrengsten in acht worden genomen. 4.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier gemeld moeten worden. Ondertekening jaarrekening 2014 M.A.H. Pater-Bijvoet Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 14

15 Financieel verslag 2014 (vervolg) 6. TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA VORDERINGEN Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen Rente baten Geld sponsorloop Liquide middelen Rabobank Spaarrekening NL55 RABO Rabobank NL66 RABO PASSIVA Reserves en fondsen Overige reserves begin boekjaar Bestemming resultaat boekjaar Totaal reserves einde boekjaar KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden Accountantskosten Bankkosten Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 15

16 Financieel verslag 2014 (vervolg) 7. BEGROTING 2015 Baten BEGROTING 2015 x Baten uit eigen fondsenwerving - Contributies, giften en schenkingen Donaties - - Overige baten - Totaal baten uit eigen fondsenwerving Totaal baten uit acties derden Rente baten Overige baten Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 16

17 Financieel verslag 2014 (vervolg) 7. BEGROTING 2015 (vervolg) Lasten Besteed aan doelstelling Begroting 2015 x - Project Budaka Projec Nkokonjeru Projec Soroti Project Tororo/BfL-College Project Bungoma Project KISS Administratie en running cost Oeganda Project bomen Overhead zuster Veronicah Kosten bezoek project Totaal diversen Totaal besteed aan doelstelling Kosten eigenfondsenwerving 3,8% Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat tekort Het tekort komt ten laste van de reserves. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 17

18 Financieel verslag 2014 (vervolg) 7. BEGROTING 2015 (vervolg) 7.1 Toelichting begroting 2015 In het jaar 2015 staan de ovens in de bakkerijen van Budaka en Soroti centraal. Daarnaast is geld gereserveerd voor een truck in Nkokonjeru. Voor het KISS project is een bedrag van gereserveerd. De helft van dit bedrag krijgt BfL van het Liliane Fonds. Daarnaast wordt in 2015 rekening gehouden met een tekort bij de bakkerijen in verband met de hoge grondstofprijzen. 8. OVERIGE GEGEVENS 8.1 Resultaatbestemming Aan het bestuur van BfL zal worden voorgesteld het positieve resultaat over 2014 ten gunste te brengen van de overige reserves. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt. 8.2 Beleggingen Met overtollige liquide middelen worden geen beleggingen gedaan. Overtollige liquide middelen ontstaan omdat eerst het bedrag van een nieuw te beginnen project voor 50% als baten gerealiseerd dient te worden. Het overtollige geld staat op een internetspaarrekening van de Rabobank. De gemiddelde rentevergoeding over 2014 bedroeg 1,0%. De tegoeden zijn direct opeisbaar bij de bank. 8.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De controleverklaring is opgenomen aan het einde van het jaarverslag. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 18

19 Projecten algemeen Algemeen 2014 Het jaar 2014 is vooral een jaar van bezinning geweest. Er is veel nagedacht over de ontwikkeling van BfL. Samen hebben we opnieuw de missie en visie van BfL geformuleerd. Onze doelstelling blijft hetzelfde, maar onze focus is scherper geworden. Ook de taakverdeling binnen het bestuur is scherper geformuleerd en zijn we gestart met de opzet van een projectsecretariaat waar alle relevante informatie van de bakkerijen (digitaal) wordt opgeslagen. Dit helpt de openheid en communicatie tussen de bestuursleden en vrijwilligers te bevorderen. Intussen is natuurlijk het werk in Oeganda, Kenia en ook Ghana doorgegaan. Ook de sponsors en alle vrijwilligers die zich inzetten zijn we dankbaar voor hun bijdragen. Met hernieuwd enthousiasme en nieuw elan gaan we de komende periode al deze uitdagingen aan. We hopen met zijn allen het verschil te kunnen maken samen voor de mensen met een handicap in Afrika. Baking the difference. Projecten In het vorige jaarverslag werd als doel gesteld dat in alle bakkerijen de marges verbeterd zouden moeten worden. Ook stond op de rol een herstart van de bakkerij in Budaka, aangezien daar de oven was ingestort. Per project zullen we aangeven wat de ontwikkelingen geweest zijn. Iedere bakkerij is anders; daarom is het goed om per bakkerij een doel te stellen. Als dit concreet genoeg is, kunnen we aan het einde van het jaar vaststellen of we de goede kant op gaan. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 19

20 Project Accra (Ghana) Doel van deze bakkerij: een economisch gezonde bakkerij. Er wordt een goede kwaliteit producten gemaakt door samenwerking van mensen met en zonder handicap. Door middel van verkoop van brood leert een aantal jongeren zaken te doen, zodat ze een inkomen hebben. Deze bakkerij is de laatste twee jaar een beetje uit het zicht geraakt. Er werd minder vaak bezoek gebracht aan de bakkerij. Binnen de bakkerij waren er managementproblemen. Na zo n 12 jaar bakken, is enig onderhoud en opnieuw focussen essentieel voor de voortgang van zo n bedrijf. De bakkerij op zich draait redelijk goed, maar men had zich overschat door een tea room te willen gaan exploiteren. Dit project is mislukt door allerlei omstandigheden. Daardoor dreigde ook de bakkerij in de problemen te komen. In 2014 is er in overleg met de SMA (Society of the Missionaries of Africa) en de strategische partner van het Liliane Fonds (SWEB) een nieuwe manager aangesteld. Hierdoor is voorlopig de continuïteit gewaarborgd. Intussen heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Hierbij werd gekeken wat er zou moeten gebeuren om de bakkerij gezond te maken. Ook zouden meer jongeren met een handicap bij het werk betrokken moeten worden, zodat zij middels werk een inkomen krijgen. Er werd een uitgebreid plan gemaakt en gepresenteerd, waarbij de drie partners samenwerkten, namelijk: SMA Ghana, SWEB/Liliane Fonds en Hope for Life (de organisatie die eigenaar van de grond en gebouwen is). Het voorstel is voorgelegd aan BfL. Dit voorstel is nog in behandeling. Er zijn vragen gesteld via SWEB over details van het voorstel. In 2015 is er nog geen budget geoormerkt voor dit project. Eerst zal beoordeeld gaan worden of het project voldoende onderbouwd is om tot uitvoering over te gaan. Intussen wordt er door gebakken. Dit is belangrijk om het marktaandeel te behouden. Men heeft een goede naam en een redelijke klantenkring. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 20

21 Project Nkokonjeru (Oeganda) Doel van deze bakkerij: er wordt een goede kwaliteit producten gebakken. De bakkerij is economisch rendabel, alleen voor grote investeringen is nog kapitaal van buiten nodig. Er werken 50% mensen met een beperking. Er zijn stageplaatsen voor bakkers in opleiding. Training voor zelfstandige start van een bedrijf wordt gestimuleerd. Doorstroming wordt gestimuleerd. Nkokonjeru heeft de oudste BfL-bakkerij in Oeganda en heeft goede periodes afgewisseld met minder goede. Dit was mede afhankelijk van de leiding. Op de grond van de LSOSF in Nkokonjeru staat een tehuis voor mensen met een handicap. In het verleden werd winst uit de bakkerij ook gebruikt voor het tehuis. Soms vond er ook cashflow plaats die de andere kant op ging. Het hangt van het management af of en hoe dit gescheiden wordt. In 2013 kwam er een nieuwe manager en was er hoop dat 2014 een positief jaar zou worden. De kwaliteit van leven is voor de werknemers in elk geval positief veranderd. Er is reuring op de compound, wat voor de kinderen heel aantrekkelijk is. In het verleden hoefde er voor elektra niet betaald te worden, dat moet nu wel. Aan de oven is onderhoud gepleegd en er is een nieuwe bakker gekomen, waardoor er minder uitval is. Vanwege de kosten van energie wordt er zo min mogelijk in de elektrische oven gebakken. Een rotatie-oven staat hier ook op het wensenlijstje. Echter, men kan voorlopig vooruit met de houtoven, ook al omdat brandhout in deze regio beter beschikbaar is. Tijdens het laatste werkbezoek is er opnieuw gefocust op efficiënt gebruik van de grondstoffen en dit heeft recent tot een positieve verlies- en winstrekening geleid. In 2014 waren er te weinig mensen met een handicap in dienst. Dit is een aandachtspunt. Er is besproken dat ze kleinere aankopen, zoals een broodsnijmachine, zelf moeten bekostigen. De scheiding van financiën tussen tehuis en bakkerij is altijd een probleem geweest en ook nu nog niet helemaal helder. Ook hier is onderhoud en hygiëne geen vanzelfsprekende zaak en blijft een aandachtspunt. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 21

22 Project Budaka (Oeganda) Doel van deze bakkerij: er worden producten van goede kwaliteit gebakken. De bakkerij is economisch rendabel. Producten worden in de directe omgeving verkocht. Moeders van kinderen met meervoudige handicap en/of mensen met een handicap vinden werk en inkomen in de bakkerij. De kwaliteit van leven neemt toe. Budaka heeft een kleine bakkerij, waar de oven is ingestort. In 2014 is begonnen met renovatie van de bakkerij. De zusters hebben zelf al initiatief genomen om de herbouw te starten. Er is nog heel wat te renoveren en te herbouwen om in 2015 de herstart goed te laten verlopen. Door het aantrekken van ervaren personeel van andere bakkerijen, kan een goede manier zijn om de herstart te realiseren. Deze is gepland in april Het aanschaffen van een auto is niet aan de orde. De afzet van de te verkopen producten kan in de directe omgeving gebeuren. Om een elektrische oven te kunnen aanschaffen, wat op den duur wenselijk is, moet er wel sponsorgeld gevonden worden. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 22

23 Project Tororo (Oeganda) Doel van deze bakkerij: Het bakken van goede producten. Een economisch rendabele bakkerij waar 50% van de werkende mensen een handicap heeft. Tororo heeft een bakkerij en een bakkersvakschool. In principe zijn dit twee verschillende onderdelen die onafhankelijk van elkaar functioneren. In de praktijk is die onafhankelijkheid niet altijd even helder. Beide projecten worden geleid door de LSOSF en zijn gehuisvest op dezelfde compound. De bakkerij in Tororo is één van de grootste bakkerijen, met een enorme productieruimte en capaciteit. In hetzelfde gebouw zijn twee lokalen gevestigd. Tijdens de bouw van de bakkerij bleek er al wat misgegaan te zijn, dat later is verbeterd. In 2010 zijn de ovens, rijskasten en frituurinstallatie volledig nieuw gebouwd. De bakkerij heeft nu minder last van rook en de op- en afstapjes zijn verwijderd. In 2011 ziet men de vruchten van de ontwikkelingen: een goede bakkerij met goede productie en gemotiveerde medewerkers. In 2012 is BfL-College gestart (zie pagina 26) en dat moet dan nog meer gestalte krijgen en als tweede poot apart van de bakkerij verder gaan. In 2013 werd geconstateerd dat de brutomarge van de bakkerij matig was, wat te wijten viel aan de oven. Daarom is besloten dat er in 2014 een dieselrotatie-oven aangeschaft moest worden. Er is een tea room in de stad gekomen waar producten verkocht worden. Op school worden ook administratiecursussen gegeven. De sfeer is verbeterd met de nieuwe leiding en alles in opnieuw geschilderd. De marges zijn redelijk. Aandachtspunten zijn: - De bakkerij is niet schoon genoeg. - Er zijn geen toiletten. - Er staan spullen in de bakkerij die niet gebruikt worden; het is een verzamelplaats voor ongedierte. - De kleding is niet uniform. Conclusie: waar het vooral op aankomt ter verbetering is nauwkeurigheid en hygiënisch werken. En aandacht voor goed onderhoud van de gebouwen. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 23

24 Project Soroti (Oeganda) Doel van deze bakkerij: er worden producten van goede kwaliteit gebakken. De bakkerij is economisch rendabel. Producten worden in de directe omgeving verkocht. Moeders van kinderen met meervoudige handicap en/of mensen met een handicap vinden werk en inkomen in de bakkerij. De kwaliteit van leven neemt toe. In 2009 is met de bouw van deze bakkerij begonnen en in maart 2010 is men met bakken begonnen. Het eerste jaar werd er goed geproduceerd, maar dat leverde nog niet direct winst op door allerlei opstartproblemen. In 2011 is men door gegaan op de ingeslagen weg. De omzet groeide. In 2012 leidde dit tot de conclusie dat soms speciale vakkennis bij de bakkers ontbrak, zeker als het om aanpassing van producten ging, door vraag van de klant. Ook ergonomisch werken voor mensen met een handicap en de aanpassingen die daarbij horen, is niet vanzelfsprekend. Daar zijn specifieke investeringen voor nodig en een creatieve manier van kijken. Soroti ligt ver in het noorden en dat betekent dat grondstoffen van verder weg moeten komen en door transport dus duurder worden, Ook in 2014 is alles nog niet opnieuw op de rails gezet. Het afwegen van ingrediënten bijvoorbeeld was in het slob geraakt en moest opnieuw onder de aandacht gebracht worden. Hygiëne en onderhoud zijn hier zeker aandachtpunten. De manager van BfL Oeganda zal vaker naar Soroti gaan om de aandachtpunten te verbeteren. Bij een vergelijkend broodonderzoek kwam het brood uit de Soroti-bakkerij niet als beste uit de bus. Er is overleg geweest en er zijn afspraken gemaakt over de verbeterpunten. Soroti heeft de eerste jaren geld verdiend, maar de laatste 1,5 jaar niet meer. Met goede begeleiding kan de balans in 2015 zeker verbeteren. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 24

I N H O U D. Jaarverslag 2011 Bake for Life Pagina 2

I N H O U D. Jaarverslag 2011 Bake for Life Pagina 2 JAARVERSLAG 2011 I N H O U D Inhoud blz. 2 Voorwoord van de voorzitter blz. 3 Project Accra Ghana blz. 8 Project Nkokonjeru Oeganda blz. 9 Project Budaka Oeganda blz. 10 Project Tororo Oeganda blz. 11

Nadere informatie

I N H O U D. Jaarverslag 2012 Bake for Life Pagina 2

I N H O U D. Jaarverslag 2012 Bake for Life Pagina 2 JAARVERSLAG 2012 I N H O U D Inhoud blz. 2 Voorwoord van de voorzitter blz. 3 Project Accra Ghana blz. 8 Project Nkokonjeru Oeganda blz. 9 Project Budaka Oeganda blz. 10 Project Tororo Oeganda blz. 11

Nadere informatie

I N H O U D. Jaarverslag 2013 Bake for Life Pagina 2

I N H O U D. Jaarverslag 2013 Bake for Life Pagina 2 JAARVERSLAG 2013 I N H O U D Inhoud blz. 2 Voorwoord van de voorzitter blz. 3 Project Accra Ghana blz. 8 Project Nkokonjeru Oeganda blz. 9 Project Budaka Oeganda blz. 10 Project Tororo Oeganda blz. 11

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum Stichting Geen Dak Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum T (06) 539 32 668 E stichtinggeendak@ outlook.com I www.geendak.nl Stichting Geen Dak Tytsjerkstreradiel Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Children of Mexico te Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vlottende activa Liquide middelen (1) TRIODOS

Nadere informatie

Stichting Goeie Hoop Ederveen

Stichting Goeie Hoop Ederveen Stichting Goeie Hoop Ederveen Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 2. Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 4 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 6 2.3 Grondslagen financiële verslaggeving

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Natuurlijk Jonen

Jaarrekening. Stichting Natuurlijk Jonen Jaarrekening 2014 Van Stichting Natuurlijk Jonen Vastgesteld februari 2014 Stichting Natuurlijk Jonen Giethoorn/Jonen gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave blz. 1. Algemeen 3 2. Financiering 3 3. Resultaat

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede FINANCIEEL VERSLAG 2012 Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina 1. Algemeen 3. 2. Samenstellingsverklaring 4. JAARREKENING 1. Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1-

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1- STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1- Activiteiten in 2014 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Ìn januari 2014 is bekend geworden dat de, in de Schuylenburcht gevestigde artsenpraktijk, zal gaan verhuizen naar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA 0 12 juli 2016 INHOUD RAPPORT BLZ 1. Financiële positie JAARREKENING 2015 1. Samenstellingsverklaring 2. Balans per 31 december 3. Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag Jaarrekening 2016 Stichting Samay Den Haag Stichting Samay Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Niketan. Pijnacker. Jaarrekening 2016

Stichting Niketan. Pijnacker. Jaarrekening 2016 Stichting Niketan Pijnacker Jaarrekening 2016 1 Inhoud Inhoud... 2 Financieel Verslag Stichting Niketan... 3 1 Begroting 2017... 4 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening... 5 3 Jaarrekening... 6 3.1 Balans

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis Jaarrekening 20 Stichting Welzijn Wajir Wilnis Stichting Welzijn Wajir Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 3 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES Rapport: Uitgebracht aan: STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING te UTRECHT Inzake: Financieel verslag 2012 Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. Amsterdamseweg

Nadere informatie

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Gevestigd te Maassluis Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag 4 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015 Putten Jaarrapport 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Vergelijking van baten en lasten over 2012/2013 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2016 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther Jaarrekening 2016 ii Stichting Vrienden van Bandra East Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Bestuurssamenstelling 2 Adresgegevens 2 RSIN/Fiscaal nummer 2 Bankgegevens 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013 Rapport inzake jaarstukken 2013 26 augustus 2014 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3 Algemeen 4 Jaarstukken 2013 5 Jaarverslag van het bestuur 6 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2013 9 Staat van

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. * Algemene Toelichting blz. 1. * Balans per 31-12-2014 blz. 2. * Staat van Baten en Lasten over 2014 blz. 3

JAARREKENING 2014. * Algemene Toelichting blz. 1. * Balans per 31-12-2014 blz. 2. * Staat van Baten en Lasten over 2014 blz. 3 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION JAARREKENING 2014 * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2014 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2014 blz. 3 * Kasstroomoverzicht 2014 blz. 4 *Toelichting

Nadere informatie

Stichting Steunpunt Bali

Stichting Steunpunt Bali Stichting Steunpunt Bali Uw steun meer dan waard Financieel jaarverslag 2014 Januari 2015 Page 1 of 10 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Verslag van het bestuur 1-1 Oprichting 1-2 Missie 1-3 Overhead

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2014 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

Stichting Jambo Hakuna Matata. Jaarrekening 2016

Stichting Jambo Hakuna Matata. Jaarrekening 2016 Stichting Jambo Hakuna Matata Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave - grondslagen financiële verslaggeving - algemeen - balans debet - balans credit - resultatenrekening - toelichting op de balans - toelichting

Nadere informatie

STICHTING 12q te Bemmel. Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015

STICHTING 12q te Bemmel. Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015 STICHTING 12q te Bemmel Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Stichting 12q Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2015 6 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Stichting Netwerkhulp Hortensiastraat 72 8013 AG Zwolle KvK# 51482460 Fiscaal nummer 8500.43.499

Stichting Netwerkhulp Hortensiastraat 72 8013 AG Zwolle KvK# 51482460 Fiscaal nummer 8500.43.499 JAARREKENING 2011 Joost M. Govers Penningmeester Stichting Netwerkhulp Zwolle 24 september 2013 Inhoud: Algemeen blz 2 en 3 Balans per 31 december 2011 blz 4 Resultaat 2011 blz 5 Toelichting op de balans

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus MN Burgum

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus MN Burgum Stichting Geen Dak Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum T (06) 539 32 668 E stichtinggeendak@ outlook.com I www.geendak.nl Stichting Geen Dak Tytsjerkstreradiel Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten Jaarverslaggeving van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten INHOUDSOPGAVE PAGINA A ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 2 Saldo vergelijking 3 3 Financiële positie 4 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2014 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

STICHTING FANACK NEDERLAND. Jaarverslag 2013

STICHTING FANACK NEDERLAND. Jaarverslag 2013 STICHTING FANACK NEDERLAND Jaarverslag 2013 STICHTING FANACK NEDERLAND blz. 1 Verslag van het bestuur over het boekjaar 2013 De stichting is opgericht op 1 december 2009 Het doel van de stichting is volgens

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013 Stichting Betania Nederland Jaarstukken 2013 Datum, 30 januari 2015 Inhoud I Jaarverslag II Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie