globale vergoedingenwijzer 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "globale vergoedingenwijzer 2014"

Transcriptie

1 globale vergoedingenwijzer 2014 en, aanvullende en tandartsverzekeringen

2

3 Globale vergoedingenwijzer 2014 en, aanvullende en tandartsverzekeringen Gezondheid behouden/herstellen 4 Gezond bewegen 5 Zelfstandig leven 6 Gezonde voeding 7 Gezond alternatief 7 Gezond op Reis 7 Gezond uiterlijk 7 Zorg voor elkaar 8 Gezond van geest 8 Gezonde mond 9 Gezonde kinderen 10 3

4 en en aanvullende verzekeringen 2014 Toelichting Globale Vergoedingenwijzer 2014 In deze Globale Vergoedingenwijzer vindt u overzichten van de en, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen van Menzis. Per zorgvorm zijn de prestaties genoemd waarop u aanspraak kunt maken. Per zorgvorm is een verwijzing opgenomen naar het artikel in de verzekeringsvoorwaarden. De verzekeringsvoorwaarden kunt u vinden op of opvragen bij onze Klantenservice op Let op: Het overzicht geeft een globale omschrijving van de prestaties waarop u aanspraak kunt maken. In de verzekeringsvoorwaarden kunnen bij de verschillende zorgvormen voorwaarden zijn opgenomen. U moet aan deze voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op de desbetreffende zorg. Hierbij kunt u denken aan een verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts, maar ook aan de voorwaarde dat uw zorgaanbieder is aangesloten bij een bepaalde beroepsvereniging, of dat u voorafgaand toestemming van Menzis moet hebben gekregen. Deze voorwaarden zijn niet in dit overzicht opgenomen maar kunt u vinden in de verzekeringsvoorwaarden. Er kunnen ook beperkingen gelden, zoals een maximum aantal behandelingen. Lees voor volledige informatie over de beperkingen de verzekeringsvoorwaarden. Deze Vergoedingenwijzer is alleen bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Aan de Vergoedingenwijzer kunt u geen rechten ontlenen. Let op: De hieronder genoemde prestaties of vergoedingen gelden per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld. Er kunnen voorwaarden en beperkingen gelden die hieronder niet zijn vermeld. Kijk hiervoor in de verzekeringsvoorwaarden. Deze kunt u vinden op of opvragen bij onze Klantenservice op BudgetBewust Naast de pakketten genoemd in deze folder, kunt u ook kiezen voor BudgetBewust. Een online verzekering waar u verzekerd bent van een lage premie en Menzis TopZorg. BudgetBewust is aan te vullen met BudgetBewust Aanvullend. Kijk voor meer informatie op rnatief GEZONDheid BEHOUDEN/ HERSTELLEN Audiologische hulp Besnijdenis (circumcisie) 100% 100% Erfelijkheidsonderzoek Geneesmiddelen, voor zover opgenomen in de Regeling zorgverzekering (voor bepaalde geneesmiddelen Vergoeding van eigen bijdrage tot Vergoeding van eigen bijdrage tot geldt een maximale vergoeding of eigen bijdrage) maximaal 100 maximaal 200 zelfstandig Griepvaccinatie leven (niet-risico groep) Herstel en Balans Herstellingsoord en zorghotel Hospice Huisartsenzorg Mechanische beademing Medisch specialistische zorg Extra Meld medicijnverspilling: ook u kunt een bijdrage leveren aan het tegengaan van verspillingen in de zorg. Meld uw ervaring met teveel of onnodig verstrekte medicijnen op 100% 100% 40 per dag tot maximaal per dag tot maximaal per diagnose 40 per dag tot maximaal per dag tot maximaal Extra TopZorg: met TopZorg van Menzis bent u verzekerd van goede zorg. Voor een aantal veelvoorkomende behandelingen zijn er criteria opgesteld. Een ziekenhuis moet aan deze strenge criteria voldoen om een TopZorg-predicaat te krijgen. Bij TopZorg staan de kwaliteit en snelheid van een behandeling en goede informatie voor u als patiënt centraal. Kijk op Niet-klinische dialyse (nierdialyse) Oncologische hulp voor kinderen Overgangsconsulent 200 voor de gehele verzekeringsduur Revalidatie en Geriatrische revalidatie Second opinion Transplantatie (orgaan of weefsel) Trombosedienst Verblijf, gedurende maximaal 365 dagen (in een ziekenhuis of instelling) Verpleging (door een verpleegkundige) 200 voor de gehele verzekeringsduur 4

5 e GEZONDheid BEHOUDEN/ HERSTELLEN Ziekenvervoer Ambulancevervoer Zittend ziekenvervoer (bij nierdialyse, oncologische behandeling met chemogezond bewegen therapie of radiotherapie, als u zich uitsluitend met een rolstoel kunt verplaatsen, als u zich door uw beperkte gezichtsvermogen niet zonder begeleiding kunt verplaatsen, en in bijzondere zelfstandig gevallen.) leven, maximaal 200 kilometer enkele reis, maximaal 200 kilometer enkele reis (er geldt een eigen bijdrage van 96). Voor eigen vervoer geldt ook nog een maximale vergoeding van 0,31 per kilometer rnatief Gezond bewegen g tie ternatief Fysio- en oefentherapie Cesar/Mensendieck en beweegprogramma - tot 18 jaar zonder chronische indicatie - vanaf 18 jaar zonder chronische indicatie - vanaf 18 jaar met chronische indicatie - tot 18 jaar met chronische indicatie - Bekkenfysiotherapie (vanaf 18 jaar) 9 behandelingen (te verlengen met 9 behandelingen bij ontoereikend resultaat) 21 e en volgende behandeling Voor fysio- en oefentherapie samen maximaal 9 behandelingen. ** 9 behandelingen 9 behandelingen. ** en *** Voor fysio- en oefentherapie en beweegprogramma samen maximaal 18 behandelingen. ** Voor manuele therapie geldt een maximum van 9 behandelingen per indicatie. 18 behandelingen. ** en *** - Beweegprogramma, eenmaal per 18 maanden. *** en **** Voor fysio- en oefentherapie en beweegprogramma. samen maximaal 40 behandelingen.** Voor manuele therapie geldt een maximum van 9 behandelingen per indicatie. 40 behandelingen. ** en ***, eenmaal per 18 maanden. *** en **** Voor fysio- en oefentherapie samen maximaal 9 behandelingen. ** 9 behandelingen. ** en *** Extra TopZorg: met TopZorg van Menzis bent u verzekerd van goede zorg. Voor fysiotherapiepraktijken zijn er kwaliteitscriteria opgesteld. Een praktijk moet daaraan voldoen om een TopZorg-predicaat te krijgen. Bij TopZorg staan de kwaliteit en snelheid van een behandeling en goede informatie voor u als patiënt centraal. Kijk op voor een praktijk bij u in de buurt. Fysiofitheidscan: beweging is goed voor de gezondheid. Dat is bekend. Maar hoeveel uw moet bewegen is afhankelijk van uw leeftijd, conditie en kracht. En die kunnen we meten met de Menzis Fysiofitheidscan. Kijk op Sport Medisch Advies Voetzorg (orthopedische steunzolen, pedicure, podologie, podotherapie en podozolen) ** Let op: heeft uw therapeut geen contract met Menzis, dan krijgt u een maximumbedrag per behandeling vergoed. *** Let op: Behandelingen fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en bekkenfysiotherapie worden samengeteld tot het vermelde maximum is bereikt. ****Let op: Heeft uw therapeut geen contract met Menzis, dan krijgt u geen vergoeding. 5

6 g ZELFSTANDIG LEVEN tie ternatief Brillen/contactlenzen 100 per 2 kalenderjaren 150 per 2 kalenderjaren Extra Bent u toe aan een nieuwe bril, nieuwe contactlenzen of wilt u een mooie zonnebril op sterkte, uw ogen laten laseren? Als lid van Menzis krijgt u korting op een nieuwe bril of contactlenzen en ooglaseren. Kijk op Cursussen (gezondheids- en EHBO/AED-cursussen) Diabetes startpakket en teststrips (diabetes Mellitus Type II) - Startpakket Eenmalig voor de gehele verzekeringsduur - Teststrips 200 stuks na het jaar van aanschaf van het startpakket - Lancetten 200 stuks na het jaar van aanschaf van het startpakket Ergotherapie 10 behandeluren 5 behandeluren in aanvulling op de vergoeding vanuit de Hulpmiddelen en verbandmiddelen 100 per 2 kalenderjaren, voor zover opgenomen in de Regeling zorgverzekering (voor bepaalde hulpmiddelen geldt een maximale vergoeding of eigen bijdrage) Extra Eenvoudige loophulpmiddelen zijn bijvoorbeeld krukken en een rollator. Bent u lid van Menzis, dan kunt u met korting eenvoudige loophulpmiddelen bestellen. Kijk op Logopedie Patiëntenverenigingen aangesloten bij NPCF of CG-Raad - Cursussen Lidmaatschappen Therapieën Plaswekker, eenmaal voor de gehele verzekeringsduur, eenmaal voor de gehele verzekeringsduur Pruiken en alternatieven (er geldt een maximale vergoeding) Softbraces/spalken, indien voor langdurig gebruik Sterilisatie - Man Vrouw Steunpessarium Stoppen-met-rokenprogramma, eenmaal per kalenderjaar Stottertherapie Zie logopedie Voorbehoedsmiddelen (voor vrouwen) - Tot 21 jaar - Vanaf 21 jaar Anticonceptiepil (tablet), hormoon houdende vaginale ring, anticonceptie per injectie, anticonceptie per implantatie, koperhoudend spiraaltje, pessarium en een hormoonhoudend spiraaltje Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u het bedrag vergoed dat in Nederland marktconform is. 6

7 gezond reizen n gezond reizen Gezonde voeding t Dieetadvisering Dieetpreparaten 3 behandeluren 2 behandeluren 4 behandeluren, polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten Gezond alternatief Alternatieve behandelwijzen en geneesmiddelen 80% Tot maximaal % Tot maximaal % Tot maximaal 200 Gezond op Reis ren est gezond reizen Buitenland - Hulpverlening door Alarmcentrale - Preventie bij reizen naar het buitenland - Spoedeisende zorg en geneesmiddelen - Vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden gezonde kinderen gezond reizen Extra Gaat u op reis en heeft u vaccinaties nodig? Als Menzis-verzekerde krijgt u korting op vaccinaties, zoals op de vaccinatie voor hepatitis en rabiës. Kijk op Nederlands tarief of een gemiddeld door Menzis in Nederland gecontracteerd tarief 100% In aanvulling op de vergoeding vanuit de 100% In aanvulling op de vergoeding vanuit de 100% In aanvulling op de vergoeding vanuit de 100% 100% 100% 100% Extra Reisverzekering: wilt u zorgeloos op vakantie, sluit dan ook een reisverzekering af. Kijk op 100% In aanvulling op de vergoeding vanuit de gezond van geest gezond uiterlijk Gezond UITERLIJK Acnebehandeling Camouflagemiddelen en -therapie Epilatie gezonde mond 80% tot maximaal 500 voor de gehele verzekeringsduuringsduurings 80% tot maximaal voor de gehele verzeke- 80% tot maximaal 500 voor de gehele verzeke- duur Plastische chirurgie, er gelden meerdere uitsluitingen Extra Speciaal voor u heeft Menzis kortingsafspraken gemaakt voor het corrigeren van oogleden en het laseren van ogen. Kijk op Vaat-/pigmentbehandeling

8 gezond uiterlijk st gezonde bewegen organisatie gezonde mond Zorg voor elkaar zelfstandig leven Mantelzorg - Mantelzorgcursus Mantelzorgmakelaar 350 per 2 kalenderjaren - Mantelzorgersarrangement 125 per dag tot maximaal 6 dagen - Vervangende mantelzorg tijdens vakantie Reiskosten ziekenbezoek Verblijfskosten logeer- of gasthuis 15 dagen 350 per 2 kalenderjaren 125 per dag tot maximaal 6 dagen 15 dagen Extra Speciaal voor mantelzorgers heeft Menzis als enige zorgverzekeraar in Nederland de Mantelzorgservice. De Zorgadviseur adviseert en informeert u over alles met betrekking tot mantelzorg. Bijvoorbeeld over zorgverlof, contact met lotgenoten of administratieve ondersteuning. We leggen procedures uit en verwijzen u, indien nodig, naar de juiste instanties. Kunnen we uw vraag niet meteen beantwoorden, dan bellen we u binnen twee werkdagen terug. 0,25 per km, tot maximaal 150 per polis, eerste 500 km voor eigen rekening Bezoekend gezinslid: maximaal Als u in een logeer- of gasthuis verblijft maximaal 350 0,25 per km tot maximaal 250 per polis, eerste 500 km voor eigen rekening - Bezoekend gezinslid: maximaal Als u in een logeer- of gasthuis verblijft maximaal 350 gezonde kinderen gezond reizen gezond van geest GEZOND VAN GEEST Geestelijke gezondheidszorg - Generalistische Basis GGZ - Specialistische GGZ met opname, gedurende maximaal 365 dagen - Specialistische GGZ zonder opname gezond uiterlijk gezonde mond 8

9 gezond uiterlijk GEZONDE MOND Menzis ZorgVerzorgd en Menzis ZorgZó* TandartsverzekeringEN TandVerzorgd 1 TandVerzorgd 2 TandVerzorgd 3 JongerenVerzorgd gezonde mond Tandheelkundige hulp tot 18 jaar Consulten Tandsteen verwijderen Verdoving Röntgenfoto s Vullingen Wortelkanaalbehandeling Chirurgische ingrepen Kronen, bruggen en gegoten vullingen Prothesen Parodontologie Gnathologie Fluoridebehandeling Orthodontie Zie prestatiecodes ** **** voor de gehele verzekeringsduur*** Bijzondere tandheelkunde, er geldt een eigen bijdrage Tandheelkundige hulp Zie prestatiecodes ** Zie prestatiecodes ** Zie prestatiecodes ** Zie prestatiecodes ** vanaf 18 jaar Consulten 100% 100% 100% 100% Tandsteen verwijderen 80% 80% 80% 80% Verdoving 80% 80% 80% 80% Röntgenfoto s 80% 80% 80% 80% Vullingen 80% 80% 80% 80% Inlays 50% 50% Wortelkanaalbehandeling 80% 80% 80% 80% Chirurgische ingrepen door, beperkt kaakchirurg Chirurgische ingrepen door, beperkt 80% 80% 80% 80% tandarts Kronen en bruggen 50% **** Prothesen a) Volledig a), 75% a) 50% a) 50% a) 50% b) Gedeeltelijk (plaatje) b) 80% b) 80% b) 80% c) Gedeeltelijk (frame) c) 50% c) 50% Parodontologie 50% 50% Orthodontie vanaf 18 jaar voor de gehele verzekeringsduur*** Fronttandvervanging van 18 tot 22 jaar Bijzondere tandheelkunde, er geldt een eigen bijdrage ** De prestatiecodes worden vergoed tot een maximum percentage. Niet alle prestatiecodes worden vergoed. Kijkt u in de verzekeringsvoorwaarden welke u vergoed krijgt en tot welk percentage. *** Voor orthodontie geldt dat verzekerden jonger dan 18 jaar eenmalig recht hebben op een vergoeding van Vergoedingen gegeven onder de 18 jaar, worden afgetrokken van vergoedingen na 18 jaar. Voor orthodontie geldt een wachttijd van 1 jaar. Heeft u in 2013 een tandartsverzekering met vergoeding van orthodontie, kronen en bruggen en wilt u weten of de wachttijd ook voor u geldt? Kijk dan voor meer informatie op **** Voor kronen en bruggen geldt een wachttijd van 1 jaar. Heeft u in 2013 een tandartsverzekering met vergoeding van orthodontie, kronen en bruggen en wilt u weten of de wachttijd ook voor u geldt? Kijk dan voor meer informatie op 9

10 gezonde kinderen Gezonde kinderen gezond reizen Bevalling en Kraamzorg - Borstvoeding Kraampakket - Kraamzorg 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage Vergoeding van Vergoeding van gezond van geest van 4,10 per uur voor kraamzorg thuis en 16,50 voor kraamzorg in een ziekenhuis of de eigen bijdrage de eigen bijdrage instelling zonder medische noodzaak) - Kraamzorg na adoptie gezond uiterlijk 16 uur (kind jonger dan 16 uur (kind jonger dan 5 mnd) 5 mnd) - Kraamzorg na opname 16 uur (kind jonger dan 4 mnd) 16 uur (kind jonger dan 4 mnd) gezonde mond - Meerlingenuitkering Uitkering 250 Uitkering Verloskamer bij bevalling poliklinisch (er geldt een eigen bijdrage) (zonder medische noodzaak) Vergoeding van de eigen bijdrage Vergoeding van de eigen bijdrage - Verloskundige zorg Extra Wat zou u ervan vinden als de luiers voor uw kind voortaan bij u thuis afgeleverd worden? Zonder extra kosten voor bezorging. Met de luierservice regelen wij dat voor u. Kijk op Dyslexiezorg (voor verzekerden vanaf 7 jaar) In-vitrofertilisatie (ivf voor verzekerden tot 43 jaar) Kinderopvang bij ziekenhuisopname (verzorgende ouder), beperkt Vanaf 11 e dag maximaal 20 per dag, tot maximaal 3 maanden Vanaf 11 e dag maximaal 20 per dag, tot maximaal 3 maanden 10

11 11

12 Globale vergoedingenwijzer 2014 Statutaire naam: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Adres: Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen. Handelsnaam: Menzis Zorgverzekeraar N.V., KvK-nummer Aard van de dienstverlening:aanbieden schadeverzekeringen. AFM registratienummer: Statutaire naam: Menzis N.V. Adres: Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen. Handelsnaam: Menzis N.V., KvK-nummer OV Aard van de dienstverlening: aanbieden schadeverzekeringen. AFM registratienummer: Postbus KC Enschede t i BR

globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2014

globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2014 globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2014 en en aanvullende en 2 Globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2014 en, aanvullende en tandartsen Gezondheid behouden/herstellen 4 Gezond bewegen 5 Zelfstandig

Nadere informatie

VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS BASISVERZEKERING EN AANVULLENDE (TAND)VERZEKERINGEN 2014

VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS BASISVERZEKERING EN AANVULLENDE (TAND)VERZEKERINGEN 2014 Vergoedingenwijzer /Menzis en aanvullende (tand)verzekeringen 2014 VERGOEDINGENWIJZER / EN AANVULLENDE (TAND)VERZEKERINGEN 2014 Gezondheid behouden/herstellen 4 Zelfstandig leven 6 Gezond bewegen 7 Gezond

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013

globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013 globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013 en en aanvullende en 2 Globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013 en, aanvullende en tandartsen Gezondheid behouden/herstellen 4 Gezond bewegen 5 Zelfstandig

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2012

globale vergoedingenwijzer 2012 globale vergoedingenwijzer 2012 en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2012 en ZorgVerzorgd en ZorgZó en ExtraVerzorgd 1, 2, 3, 4 Tandartsverzekeringen TandVerzorgd 1, 2, 3

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

in 4 stappen naar goede en snelle zorg in 2012

in 4 stappen naar goede en snelle zorg in 2012 In 4 stappen naar goede en snelle zorg in 2012 Stap over naar Menzis. Bel de OverstapCoach: 088 222 49 00 Voordelen van Menzis: Menzis accepteert iedereen. Zonder medische selectie Menzis is een ledenorganisatie

Nadere informatie

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2015 FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER TOELICHTING In deze Globale Vergoedingenwijzer vind je overzichten van de Basisverzekeringen,

Nadere informatie

Stap over naar Azivo!

Stap over naar Azivo! Stap over naar Azivo! \ Scherpe premie, geen winstoogmerk \ Uitgebreide aanvullende verzekeringen \ Iedereen is welkom, zonder medische selectie \ Gratis Zorgadviseur en Mantelzorgservice www.azivo.nl

Nadere informatie

Stap over naar Azivo Den Haag!

Stap over naar Azivo Den Haag! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Contact Heeft u vragen of wilt u overstappen? We helpen u graag. U kunt ons via e-mail bereiken, per telefoon, per post en bij onze balies. Kijk

Nadere informatie

Stap over naar Azivo Zoetermeer/Pijnacker-Nootdorp!

Stap over naar Azivo Zoetermeer/Pijnacker-Nootdorp! Stap over naar Azivo Zoetermeer/Pijnacker-Nootdorp! \ Scherpe premie, geen winstoogmerk \ Uitgebreide aanvullende verzekering \ Iedereen is welkom, zonder medische selectie \ Gratis Zorgadviseur en Mantelzorgservice

Nadere informatie

Stap over naar Azivo Zoetermeer/Pijnacker-Nootdorp!

Stap over naar Azivo Zoetermeer/Pijnacker-Nootdorp! Stap over naar Azivo Zoetermeer/Pijnacker-Nootdorp! \ Scherpe premie, geen winstoogmerk \ Uitgebreide aanvullende verzekering \ Tandartsverzekering inbegrepen in de aanvullende verzekering www.azivo.nl/zoetermeer,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Azivo. Aanvullende verzekeringen 2012 AV-Basis AV-Top AV-TopExtra. www.azivo.nl

Vergoedingenoverzicht Azivo. Aanvullende verzekeringen 2012 AV-Basis AV-Top AV-TopExtra. www.azivo.nl Vergoedingenoverzicht Azivo Aanvullende verzekeringen 2012 AVBasis AVTop AVTopExtra www.azivo.nl Azivo: dé zorgverzekeraar van Den Haag, Zoetermeer en omstreken Azivo heeft al 118 jaar kennis van de zorg.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer Vergoedingenoverzicht Zoetermeer Aanvullende verzekering 2012 www.azivo.nl/zoetermeer Azivo: dé zorgverzekeraar van Zoetermeer, Den Haag en omstreken De gemeente Zoetermeer heeft in samenwerking met Azivo

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014 Univé zorgverzekering 2014 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter

Nadere informatie

wat verandert er voor u in 2014?

wat verandert er voor u in 2014? Uw zorgverzekering in 2014 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 4 Aanvullende verzekeringen ExtraVerzorgd 1 6 ExtraVerzorgd 2 7 ExtraVerzorgd 3 9 ExtraVerzorgd UT 1, 2 en 3

Nadere informatie

In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar

In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar De zorgverzekering voor universitair medische centra Vergoedingen 2014 In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar Jaap Fogteloo, internist acute

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2014

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2014 Vergoedingenoverzicht 04 Een overzicht van de vergoedingen van de en Aanvullende Verzekering Ster,, 3, 4, 5 en de Comfortverzekering Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Leeswijzer In dit vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Delta Lloyd Start, Extra, Compleet, Comfort en Top Geldig vanaf 1 januari 2012 Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Er is een

Nadere informatie

Mijn VGZ. VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ. VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit vergoedingenoverzicht? De

Nadere informatie

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010 Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie Geldig vanaf 1 januari 2010 Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2015

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2015 Vergoedingenoverzicht 05 Een overzicht van de vergoedingen van: Aanvullende Verzekering Ster,, 3, 4, 5 Comfortverzekering VERGOEDINGENOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN Leeswijzer In dit vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker 2015

CZ Pakketvergelijker 2015 CZ Pakketvergelijker 2015 Zorgverzekeringen Collectief Fincover Welke verzekering past bij u? Als u een nieuwe collectieve zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat u een verzekering kiest die

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker 2015

CZ Pakketvergelijker 2015 CZ Pakketvergelijker 2015 Zorgverzekeringen Welke verzekering past bij u? Als u een nieuwe zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat u een verzekering kiest die past bij uw situatie. In deze pakketvergelijker

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker 2015

CZ Pakketvergelijker 2015 CZ Pakketvergelijker 2015 Zorgverzekeringen Collectief NS SPF Welke verzekering past bij u? Als u een nieuwe collectieve zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat u een verzekering kiest die past

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker. Zorgverzekeringen 2014. Welke verzekering past bij u?

CZ Pakketvergelijker. Zorgverzekeringen 2014. Welke verzekering past bij u? CZ Pakketvergelijker Zorgen 2014 Welke past bij u? Wilt u een nieuwe zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de zorgen van CZ. Zo ziet u in één oogopslag welk pakket het best bij u

Nadere informatie