globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013"

Transcriptie

1 globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013 en en aanvullende en

2 2

3 Globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013 en, aanvullende en tandartsen Gezondheid behouden/herstellen 4 Gezond bewegen 5 Zelfstandig leven 6 Gezonde voeding 7 Gezond anders/alternatief 7 Gezond op Reis 8 Gezond uiterlijk 8 Zorg voor elkaar 9 Gezond van geest 9 Gezonde mond 10 Gezonde kinderen 11 3

4 en en aanvullende en 2013 Toelichting Globale Vergoedingenwijzer 2013 U treft in deze Globale Vergoedingenwijzer overzichten aan van de en, aanvullende en en tandartsen van Menzis. Per zorgvorm zijn de prestaties genoemd waarop u aanspraak kunt maken. Per zorgvorm is een verwijzing opgenomen naar het artikel in de svoorwaarden. De svoorwaarden kunt u vinden op of opvragen bij onze Klantenservice op Let op: Het overzicht geeft een globale omschrijving van de prestaties waarop u aanspraak kunt maken. In de svoorwaarden kunnen bij de verschillende zorgvormen voorwaarden zijn opgenomen. U moet aan deze voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op de desbetreffende zorg. Hierbij kunt u denken aan een verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts, maar ook aan de voorwaarde dat uw zorgaanbieder is aangesloten bij een bepaalde beroepsvereniging, of dat u voorafgaand toestemming van Menzis moet hebben gekregen. Deze voorwaarden zijn niet in dit overzicht opgenomen maar kunt u vinden in de svoorwaarden. Er kunnen ook beperkingen gelden, zoals een maximum aantal behandelingen. Voor volledige informatie over de beperkingen moet u de svoorwaarden raadplegen. Deze Vergoedingenwijzer is alleen bedoeld om de verschillende en gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Aan de Vergoedingenwijzer kunt u geen rechten ontlenen. Let op: De hieronder genoemde prestaties of vergoedingen gelden per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld. Er kunnen voorwaarden en beperkingen gelden die hieronder niet zijn vermeld. Kijk hiervoor in de svoorwaarden. Deze kunt u vinden op of opvragen bij onze Klantenservice op e rnatief GEZONDheid BEHOUDEN/ HERSTELLEN Algemene check-up E2 1 x Per 2 jaar, met een eigen bijdrage van 25 Audiologische hulp B10 Ja Comfort bij ziekenhuis- E11 opname Erfelijkheidsonderzoek B13 Ja Geneesmiddelen B17 E18 Ja, voor zover opgenomen in de Regeling zorg (voor bepaalde geneesmiddelen geldt een maximale vergoeding of eigen bijdrage) Aanvullende Menzis ZorgPlus 1 x Per 2 jaar, met een eigen bijdrage van 25 eigen bijdrage tot maximaal 50 1 x Per 2 jaar, met een eigen bijdrage van 25 eigen bijdrage tot maximaal x Per 2 jaar, met een eigen bijdrage van 25 eigen bijdrage tot maximaal x Per 2 jaar, met een eigen bijdrage van 25 eigen bijdrage tot maximaal 100 Extra Meld medicijnverspilling: ook u kunt een bijdrage leveren aan het tegengaan van verspillingen in de zorg. Meld uw ervaring met teveel of onnodig verstrekte medicijnen op E20 100% 100% 100% Griepvaccinatie (niet-risico groep) Herstel en Balans E per diagnose Herstellingsoorden E22 70 per dag, maximaal 42 dagen 500 per diagnose 70 per dag, maximaal 42 dagen per diagnose 70 per dag, maximaal 42 dagen 35 per dag tot maximaal Hospice E23 35 per dag tot maximaal Huisartsenzorg B18 Ja Kuurreizen - Kuurreizen (bij reumatoïde E artritis, ziekte van Bechterew of artritis psoriatica) - Groepskuurreizen E (psoriasis) Mechanische beademing B23 Ja Medisch specialistische zorg B24 Ja Extra TopZorg: met TopZorg van Menzis bent u verzekerd van goede zorg. Voor een aantal veelvoorkomende behandelingen zijn er criteria opgesteld. Een ziekenhuis moet aan deze strenge criteria voldoen om een TopZorg-predicaat te krijgen. Bij TopZorg staan de kwaliteit en snelheid van een behandeling en goede informatie voor u als patiënt centraal. Kijk op Niet-klinische dialyse B25 Ja (nierdialyse) Oncologische hulp voor kinderen B26 Ja Overgangsconsulent E sduur Revalidatie en Geriatrische revalidatie B28.1 B28.2 Second opinion B28A Ja Transplantatie B30 Ja (orgaan of weefsel) 4 Ja 160 sduur 160 sduur 160 sduur

5 e rnatief GEZONDheid BEHOUDEN/ HERSTELLEN Trombosedienst B31 Ja Verblijf (in een ziekenhuis of instelling) B32 Ja, gedurende maximaal 365 dagen Verpleging B34 Ja (door een verpleegkundige) kenvervoer Ambulancevervoer B35 Ja, maximaal 200 kilometer enkele reis Zittend ziekenvervoer (bij nierdialyse, oncologische behandeling met chemotherapie of radiotherapie, als u zich uitsluitend met een rolstoel kunt verplaatsen, als u zich door uw beperkte gezichtsvermogen niet zonder begeleiding kunt verplaatsen, en in bijzondere gevallen.) B36 Ja, maximaal 200 kilometer enkele reis (er geldt een eigen bijdrage van 95). Voor eigen vervoer geldt ook nog een maximale vergoeding van 0,31 per kilometer Aanvullende Menzis ZorgPlus Gezond bewegen Aanvullende Menzis ZorgPlus g tie ternatief Fysio- en oefentherapie Cesar/ Mensendieck en beweegprogramma - tot 18 jaar zonder chronische indicatie - vanaf 18 jaar zonder chronische indicatie - vanaf 18 jaar met chronische indicatie - tot 18 jaar met chronische indicatie - Bekkenfysiotherapie (vanaf 18 jaar) B15.1 B15.2 E17.1 E17.2 E17.4 B15.1 B15.2 B15.3 E behandelingen (te verlengen met 9 behandelingen bij ontoereikend resultaat) 21e en volgende behandeling Ja 9 behandelingen Voor fysio- en oefentherapie samen maximaal 6 behandelingen. 6 behandelingen. - Beweegprogramma E17.3 Ja, eenmaal per 18 maanden * - Fysio Fitheidstest kosteloos Voor fysio- en oefentherapie samen maximaal 6 behandelingen. 6 behandelingen. Ja, eenmaal per 18 maanden * kosteloos Voor fysio- en oefentherapie samen maximaal 12 behandelingen. Voor manuele therapie geldt een maximum van 9 behandelingen per indicatie 12 behandelingen. Ja, eenmaal per 18 maanden * kosteloos Voor fysio- en oefentherapie samen maximaal 18 behandelingen. Voor manuele therapie geldt een maximum van 9 behandelingen per indicatie 18 behandelingen. Ja, eenmaal per 18 maanden * kosteloos Alle noodzakelijke behandelingen fysio- en oefentherapie. Voor manuele therapie geldt een maximum van 9 behandelingen per indicatie Alle behandelingen. Ja, eenmaal per 18 maanden * kosteloos Extra TopZorg: met TopZorg van Menzis bent u verzekerd van goede zorg. Voor fysiotherapiepraktijken zijn er kwaliteitscriteria opgesteld. Een praktijk moet daaraan voldoen om een TopZorg-predicaat te krijgen. Bij TopZorg staan de kwaliteit en snelheid van een behandeling en goede informatie voor u als patiënt centraal. Kijk op voor een praktijk bij u in de buurt. Fysiofitheidscan: Beweging is goed voor de gezondheid. Dat is bekend. Maar hoeveel u moet bewegen, is afhankelijk van uw leeftijd, conditie en kracht. En die kunnen we meten met de Menzis FysioFitheidScan. Kijk op Sport Medisch Advies E Voetzorg (orthopedische E steunzolen, pedicure, podologie en podotherapie) Let op: heeft uw therapeut geen contract met Menzis, dan krijgt u een maximumbedrag per behandeling vergoed. Let op: behandelingen fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en beweegprogramma s worden samengeteld tot het vermelde maximum is bereikt. * Let op: heeft uw therapeut geen contract met Menzis, dan krijgt u geen vergoeding. 5

6 g ZELFSTANDIG LEVEN Aanvullende Menzis ZorgPlus tie ternatief Brillen/contactlenzen/ ooglaseren/lensimplantaten E Extra Bent u toe aan een nieuwe bril, nieuwe contactlenzen of wilt u een mooie zonnebril op sterkte, uw ogen laten laseren? Of Als lid van Menzis krijgt u korting op een nieuwe bril, contactlenzen en ooglaseren. Kijk op Cursussen (gezondheids- en E EHBO/AED-cursussen) Diabetes startpakket en teststrips (diabetes Mellitus Type II) - Startpakket E Teststrips E Lancetten E13.1 Diabetes bloedketonenstrips B24 medisch specialistische zorg Ergotherapie B14 E17.5 Hulpmiddelen en verbandmiddelen B19 10 behandeluren 3 behandeluren in aanvulling op de vergoeding vanuit de 5 behandeluren in aanvulling op de vergoeding vanuit de 5 behandeluren in aanvulling op de vergoeding vanuit de Ja, voor zover opgenomen in de Regeling zorg (voor bepaalde hulpmiddelen geldt een maximale vergoeding of eigen bijdrage) Extra Eenvoudige loophulpmiddelen zijn bijvoorbeeld krukken en een rollator. Bent u lid van Menzis, dan kunt u met korting eenvoudige loophulpmiddelen bestellen. Kijk op ADL hulpmiddelen zijn hulpmiddelen voor de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Deze hulpmiddelen kunnen u helpen om langer zelfstandig te blijven functioneren en wonen. Bent u lid van Menzis, dan kunt u met korting ADL hulpmiddelen bestellen. Kijk op Logopedie B22 Ja Patiëntenverenigingen aangesloten bij NPCF of CG-Raad - Cursussen E Lidmaatschappen E Therapieën E Persoonlijke alarmeringsapparatuur B19 E31 Ja Plaswekker E33 Ja, eenmaal voor de gehele sduur (in eigendom of bruikleen (maximaal 3 maanden)) Ja, eenmaal voor de gehele sduur (in eigendom of bruikleen (maximaal 3 maanden)) Ja, eenmaal voor de gehele sduur (in eigendom of bruikleen (maximaal 3 maanden)) Batterijen hoortoestellen hulpmiddelen maximaal 35 maximaal 35 maximaal 35 Mamma-prothese (plakstrips, reinigingsmiddelen maximaal 50 per 2 kalenderjaren Orthopedisch schoeisel hulpmiddelen bijdrage maximaal 50 Pruiken en alternatieven - Pruiken B19 E36.1 Ja (er geldt een maximale vergoeding) 100 per pruik maximaal 50 per 2 kalenderjaren bijdrage maximaal per pruik maximaal 50 per 2 kalenderjaren bijdrage maximaal per pruik of of of of of of - Alternatieven E (zoals bandana's en sjaals) Softbraces/spalken B19 Ja, indien voor E41 langdurig gebruik Sterilisatie - Man E Vrouw E Steunpessarium E45 Stoppen-met-rokenprogramma B38 Ja, eenmaal per kalenderjaar

7 g ZELFSTANDIG LEVEN Aanvullende Menzis ZorgPlus tie ernatief Stottertherapie - Therapieën B22 logopedie E46.1 of of of - SpeechEasy (anti-stotterapparaat) E46.2 Gedurende 3 jaren tot maximaal 700 Gedurende 3 jaren tot maximaal 700 Voorbehoedsmiddelen (voor vrouwen) - Tot 21 jaar B17 Ja - Vanaf 21 jaar a) Anticonceptiepil (tablet) a) 30 a) 30 a) 30 a) 30 a) 30 b) Hormoonhoudende vaginale b) 50 b) 50 b) 50 b) 50 b) 50 ring, anticonceptie per injectie, anticonceptie per implantatie, koperhoudend spiraaltje, pessarium en een hormoonhoudend spiraaltje Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u het bedrag vergoed dat in Nederland marktconform is. gezond reizen Gezonde voeding Aanvullende Menzis ZorgPlus n t B11 Dieetadvisering gezond reizen E14 Dieetpreparaten B12 E15 3 behandeluren Ja, polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten 1 behandeluur 1 behandeluur 1 behandeluur 1 behandeluur 1 behandeluur Gezond alternatief Aanvullende Menzis ExtraVerzorgd Alternatieve behandelwijzen E % Tot maximaal 500 Alternatieve geneesmiddelen E % Tot maximaal 500 7

8 Gezond op Reis Aanvullende Menzis ZorgPlus ren est gezond reizen Buitenland - Hulpverlening door Alarmcentrale - Niet-spoedeisende zorg en geneesmiddelen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp zie de tandartsvergoedingen bij Gezonde Mond - Preventie bij reizen naar het buitenland - Spoedeisende zorg en geneesmiddelen - Vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden E8 Ja Ja Ja Ja Ja B9 E8.2 Nederlands tarief of een gemiddeld door Menzis in Nederland gecontracteerd tarief E B9 E8.1 Extra Gaat u op reis en heeft u vaccinaties nodig? Als Menzis-verzekerde krijgt u korting op vaccinaties voor bijvoorbeeld hepatitis en rabiës. Kijk op Nederlands tarief of een gemiddeld door Menzis in Nederland gecontracteerd tarief 100%, in aanvulling op de vergoeding vanuit de 100%, in aanvulling op de vergoeding vanuit de 100%, in aanvulling op de vergoeding vanuit de 100%, in aanvulling op de vergoeding vanuit de E % 100% 100% 100% 100% Extra Reis: wilt u zorgeloos op vakantie, sluit dan ook een reis af. Kijk op 100%, in aanvulling op de vergoeding vanuit de gezonde kinderen gezond reizen gezond van geest Gezond UITERLIJK Aanvullende Menzis ZorgPlus gezond uiterlijk Acnebehandeling E Camouflagemiddelen E Camouflagetherapie E Epilatie gezonde mond E16 75% tot maximaal 570 per 75% tot maximaal 570 per 75% tot maximaal 570 per kalenderjaar kalenderjaar kalenderjaar Plastische chirurgie - In bijzondere gevallen B27 Ja, er gelden meerdere uitsluitingen - Correctie van de buikwand B27 E32 - Correctie oorstand bij afstaande oren bij verzekerden van 13 jaar en ouder - Correctie oorstand bij afstaande oren bij kinderen tot 13 jaar Ja, in zeer uitzonderlijke gevallen maximaal duur van de E32 maximaal 500 per oor voor de gehele duur van de E32 kinderen tot 13 jaar: maximaal voor de hele duur van de - Correctie (boven-)oogleden E32 maximaal voor de hele duur van de maximaal duur van de maximaal 500 per oor voor de geheel duur van de kinderen tot 13 jaar: maximaal voor de hele duur van de maximaal voor de hele duur van de maximaal duur van de maximaal 500 per oor voor de gehele duur van de kinderen tot 13 jaar: maximaal voor de hele duur van de maximaal voor de hele duur van de Extra Speciaal voor u heeft Menzis kortingsafspraken gemaakt voor het corrigeren van oogleden en het laseren van ogen. Kijk op Psoriasisdagbehandeling B24 medisch specialistische zorg UVB-lichttherapie B24 medisch specialistische zorg Vaat-/pigmentbehandeling E16.A maximaal duur van de maximaal 500 per oor voor de gehele duur van de kinderen tot 13 jaar: maximaal voor de hele duur van de maximaal voor de hele duur van de 8

9 gezond uiterlijk st gezonde bewegen organisatie Zorg voor elkaar Aanvullende Menzis ZorgPlus mond zelfstandig leven Mantelzorg - Mantelzorgcursus E Mantelzorgmakelaar E Mantelzorgersarrangement - Vervangende mantelzorg tijdens vakantie Reiskosten ziekenbezoek Verblijfskosten logeerof gasthuis E per dag tot maximaal 6 dagen E dagen E39 E50 E per dag tot maximaal 6 dagen 15 dagen per dag tot maximaal 6 dagen 15 dagen Speciaal voor mantelzorgers heeft Menzis als enige zorgverzekeraar in Nederland de Mantelzorgservice. De Zorgadviseur adviseert en informeert u over alles met betrekking tot mantelzorg. Bijvoorbeeld over zorgverlof, contact met lotgenoten of administratieve ondersteuning. We leggen procedures uit en verwijzen u, indien nodig, naar de juiste instanties. Kunnen we uw vraag niet meteen beantwoorden, dan bellen we u binnen twee werkdagen terug. Bezoekend gezinslid: maximaal 150 Bezoekend gezinslid: maximaal Bezoekend gezinslid: maximaal Als u in een logeer- of gasthuis verblijft maximaal Bezoekend gezinslid: maximaal Als u in een logeer- of gasthuis verblijft maximaal 350 gezonde kinderen gezond reizen gezond van geest GEZOND VAN GEEST Geestelijke gezondheidszorg - Preventief consult - Eerstelijns psychologische zorg B16.1 gezond uiterlijk E38.1 E zittingen (er geldt een eigen bijdrage van 20 per zitting en 50 voor een internetbehandeltraject). AANVULLENDE VERZEKERINGEN maximaal 60 maximaal 60-2 zittingen. - maximaal 60-4 zittingen. - maximaal 60-4 zittingen. - - gezonde Specialistische mond gezond GGZ anders/alternatief met opname B16.3 Ja, gedurende maximaal 365 dagen - Specialistische GGZ zonder B16.2 Ja opname Vakantiereizen het Rode Kruis of E49 de Zonnebloem Let op: heeft uw zorgaanbieder geen contract met Menzis, dan krijgt u maximaal 45 per zitting vergoed Let op: heeft uw zorgaanbieder geen contract met Menzis, dan krijgt u niet vergoed maximaal 60-8 zittingen. - 9

10 gezond uiterlijk GEZONDE MOND Aanvullende Menzis ZorgPlus gezonde mond Tandheelkundige hulp tot 18 jaar Consulten B29.2 Ja Tandsteen verwijderen B29.2 Ja Verdoving B29.2 Ja Röntgenfoto s B29.2 Ja Vullingen B29.2 Ja Wortelkanaalbehandeling B29.2 Ja Chirurgische ingrepen B29.2 Ja Kronen, bruggen en gegoten T7 vullingen prestatie Prothesen B29.2 Ja Parodontologie B29.2 Ja Gnathologie B29.2 Ja Fluoridebehandeling B29.2 Ja Orthodontie T6 70% tot maximaal voor de gehele duur Bijzondere tandheelkunde B29.1 Ja, er geldt een eigen bijdrage Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar Consulten Tandsteen verwijderen Verdoving Röntgenfoto s Vullingen Wortelkanaalbehandeling Chirurgische ingrepen door kaakchirurg Chirurgische ingrepen door tandarts Parodontologie Spoedeisende behandeling in het buitenland tot maximaal 350 per gebeurtenis Kronen en bruggen Prothesen a) Volledig kunstharsprothese b) Volledige prothese op impantaten c) Gedeeltelijk (plaatje) d) Gedeeltelijk (frame) B29.2 Ja, beperkt B29.2 en zie B29.2 Ja, beperkt a) Ja eigen bijdrage 25% b) Ja eigen bijdrage 125 per kaak prestatie 75% tot maximaal 350 per kalenderjaar voor alle behandelingen samen a) 100% bijdrage prestatie 75% tot maximaal 500 per kalenderjaar voor alle behandelingen samen a) 100% bijdrage prestatie 75 % tot maximaal 350, na toestemming 70% tot maximaal voor de gehele duur prestatie 75% tot maximaal per kalenderjaar voor alle behandelingen samen 75 % tot maximaal 350 a) b) 100% bijdrage c) 100% d) 50% Orthodontie vanaf 18 jaar T6 70% tot maximaal 500 voor de gehele sduur * Fronttandvervanging van 18 tot 22 jaar Bijzondere tandheelkunde B29.1 Ja, er geldt een eigen bijdrage prestatie 75 % tot maximaal 750, na toestemming 70% tot maximaal voor de gehele duur prestatie 75% tot maximaal per kalenderjaar voor alle behandelingen samen 75 % tot maximaal 750 a) b) 100% bijdrage c) 100% d) 50% 70% tot maximaal voor de gehele sduur * T8 Ja Ja Ja Ja Ja prestatie 75 % tot maximaal 1000, na toestemming 70% tot maximaal voor de gehele duur prestatie 75% tot maximaal per kalenderjaar voor alle behandelingen samen 75 % tot maximaal a) b) 100% bijdrage c) 100% d) 50% 70% tot maximaal voor de gehele sduur * De prestatie worden vergoed tot een maximum percentage. Niet alle prestatie worden vergoed. Kijkt u in de svoorwaarden welke u vergoed krijgt en tot welk percentage. Let op: voor kronen, bruggen en orthodontie geldt een wachtijd van 1 jaar. * Voor orthodontie geldt dat verzekerden recht hebben op een eenmalige vergoeding. Vergoedingen gegeven onder de 18 jaar, worden afgetrokken van vergoedingen na 18 jaar. 10

11 gezonde kinderen Gezonde kinderen Aanvullende Menzis ZorgPlus Bevalling en Kraamzorg - Verloskamer bij bevalling poliklinisch (zonder medische noodzaak) B21 E5.A Ja (er geldt een eigen bijdrage) gezond van geest - Kraampakket E5.B Ja Ja Ja Ja - Kraamzorg B21 E5.C gezond uiterlijk gezond reizen 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 4 per uur voor kraamzorg thuis en 16 voor kraamzorg in een ziekenhuis of instelling zonder medische noodzaak) gezonde mond - Kraamzorg na adoptie E5.D 16 uur 16 uur 16 uur (kind jonger dan 5 mnd) (kind jonger dan 5 mnd) (kind jonger dan 5 mnd) - Kraamzorg na opname E5.E 16 uur (kind jonger dan 4 mnd) 16 uur (kind jonger dan 4 mnd) 16 uur (kind jonger dan 4 mnd) - Lactatiekundige E5.F Verloskundige zorg B33 Ja Extra Wat zou u ervan vinden als de luiers voor uw kind voortaan bij u thuis afgeleverd worden? Zonder extra kosten voor bezorging. Met de luierservice regelen wij dat voor u. Kijk op Bewakingsmonitor voor baby's B24 medisch specialistische zorg Dyslexiezorg (voor verzekerden B12.A Ja van 7 t/m 12 jaar) In-vitrofertilisatie (ivf voor B20 Ja verzekerden tot 43 jaar) Kinderopvang bij ziekenhuis- E24 opname (verzorgende ouder) Vakantiekamp voor kinderen E

12 Globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013 Statutaire naam: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Adres: Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen. Handelsnaam: Menzis Zorgverzekeraar N.V., KvK Aard van de dienstverlening: aanbieden schadeen. AFM registratie: Statutaire naam: Menzis N.V. Adres: Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen. Handelsnaam: Menzis N.V. KvK Aard van de dienstverlening: aanbieden schadeen. AFM registratie: Postbus KC Enschede t i BR

VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS BASISVERZEKERING EN AANVULLENDE (TAND)VERZEKERINGEN 2014

VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS BASISVERZEKERING EN AANVULLENDE (TAND)VERZEKERINGEN 2014 Vergoedingenwijzer /Menzis en aanvullende (tand)verzekeringen 2014 VERGOEDINGENWIJZER / EN AANVULLENDE (TAND)VERZEKERINGEN 2014 Gezondheid behouden/herstellen 4 Zelfstandig leven 6 Gezond bewegen 7 Gezond

Nadere informatie

in 4 stappen naar goede en snelle zorg in 2012

in 4 stappen naar goede en snelle zorg in 2012 In 4 stappen naar goede en snelle zorg in 2012 Stap over naar Menzis. Bel de OverstapCoach: 088 222 49 00 Voordelen van Menzis: Menzis accepteert iedereen. Zonder medische selectie Menzis is een ledenorganisatie

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2015 FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER TOELICHTING In deze Globale Vergoedingenwijzer vind je overzichten van de Basisverzekeringen,

Nadere informatie

Stap over naar Azivo Zoetermeer/Pijnacker-Nootdorp!

Stap over naar Azivo Zoetermeer/Pijnacker-Nootdorp! Stap over naar Azivo Zoetermeer/Pijnacker-Nootdorp! \ Scherpe premie, geen winstoogmerk \ Uitgebreide aanvullende verzekering \ Iedereen is welkom, zonder medische selectie \ Gratis Zorgadviseur en Mantelzorgservice

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Azivo. Aanvullende verzekeringen 2012 AV-Basis AV-Top AV-TopExtra. www.azivo.nl

Vergoedingenoverzicht Azivo. Aanvullende verzekeringen 2012 AV-Basis AV-Top AV-TopExtra. www.azivo.nl Vergoedingenoverzicht Azivo Aanvullende verzekeringen 2012 AVBasis AVTop AVTopExtra www.azivo.nl Azivo: dé zorgverzekeraar van Den Haag, Zoetermeer en omstreken Azivo heeft al 118 jaar kennis van de zorg.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer Vergoedingenoverzicht Zoetermeer Aanvullende verzekering 2012 www.azivo.nl/zoetermeer Azivo: dé zorgverzekeraar van Zoetermeer, Den Haag en omstreken De gemeente Zoetermeer heeft in samenwerking met Azivo

Nadere informatie

wat verandert er voor u in 2014?

wat verandert er voor u in 2014? Uw zorgverzekering in 2014 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 4 Aanvullende verzekeringen ExtraVerzorgd 1 6 ExtraVerzorgd 2 7 ExtraVerzorgd 3 9 ExtraVerzorgd UT 1, 2 en 3

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker. Zorgverzekeringen 2014. Welke verzekering past bij u?

CZ Pakketvergelijker. Zorgverzekeringen 2014. Welke verzekering past bij u? CZ Pakketvergelijker Zorgen 2014 Welke past bij u? Wilt u een nieuwe zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de zorgen van CZ. Zo ziet u in één oogopslag welk pakket het best bij u

Nadere informatie

Welke collectieve verzekering past bij u?

Welke collectieve verzekering past bij u? CZ Pakketvergelijker Zorgen 2013 collectief Welke collectieve past bij u? Wilt u een nieuwe collectieve zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de collectieve zorgen van CZ. Zo ziet

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker 2015

CZ Pakketvergelijker 2015 CZ Pakketvergelijker 2015 Zorgverzekeringen Welke verzekering past bij u? Als u een nieuwe zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat u een verzekering kiest die past bij uw situatie. In deze pakketvergelijker

Nadere informatie

Welke verzekering past bij u?

Welke verzekering past bij u? Welke verzekering past bij u? Als u een nieuwe collectieve zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat u een verzekering kiest die past bij uw situatie. In deze pakketvergelijker vindt u een overzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker zorgverzekeringen 2011

CZ Pakketvergelijker zorgverzekeringen 2011 CZ Pakketvergelijker zorgen 2011 Top Collectief, Excellent en Supertop Welke past bij u? Wilt u een nieuwe zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de zorgen van CZ. Zo ziet u in één

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Pakketvergelijker voor werknemers. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Pakketvergelijker voor werknemers. en 2014. Geldig vanaf 1 nuari 2014 Overzicht van de vergoedingen in 2014 Met deze pakketvergelijker hebt u een overzicht van de vergoedingen in 2014 van de basisverzekering

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Pakketvergelijker en 2014 Geldig vanaf 1 nuari 2014 Overzicht van de vergoedingen in 2014 Met deze pakketvergelijker hebt u een overzicht van de vergoedingen in 2014 van de basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010 Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie Geldig vanaf 1 januari 2010 Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie