globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2014"

Transcriptie

1 globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2014 en en aanvullende en

2 2

3 Globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2014 en, aanvullende en tandartsen Gezondheid behouden/herstellen 4 Gezond bewegen 5 Zelfstandig leven 6 Gezonde voeding 7 Gezond alternatief 7 Gezond op Reis 8 Gezond uiterlijk 8 Zorg voor elkaar 9 Gezond van geest 9 Gezonde mond 10 Gezonde kinderen 11 3

4 en en aanvullende en 2014 Toelichting Globale Vergoedingenwijzer 2014 In deze Globale Vergoedingenwijzer vindt u overzichten van de en, aanvullende en en tandartsen van Menzis. Per zorgvorm zijn de prestaties genoemd waarop u aanspraak kunt maken. Per zorgvorm is een verwijzing opgenomen naar het artikel in de svoorwaarden. De svoorwaarden kunt u vinden op of opvragen bij onze Klantenservice op Let op: Het overzicht geeft een globale omschrijving van de prestaties waarop u aanspraak kunt maken. In de svoorwaarden kunnen bij de verschillende zorgvormen voorwaarden zijn opgenomen. U moet aan deze voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op de desbetreffende zorg. Hierbij kunt u denken aan een verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts, maar ook aan de voorwaarde dat uw zorgaanbieder is aangesloten bij een bepaalde beroepsvereniging, of dat u voorafgaand toestemming van Menzis moet hebben gekregen. Deze voorwaarden zijn niet in dit overzicht opgenomen maar kunt u vinden in de svoorwaarden. Er kunnen ook beperkingen gelden, zoals een maximum aantal behandelingen. Lees voor volledige informatie over de beperkingen de svoorwaarden. Deze Vergoedingenwijzer is alleen bedoeld om de verschillende en gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Aan de Vergoedingenwijzer kunt u geen rechten ontlenen. Let op: De hieronder genoemde prestaties of vergoedingen gelden per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld. Er kunnen voorwaarden en beperkingen gelden die hieronder niet zijn vermeld. Kijk hiervoor in de svoorwaarden. Deze kunt u vinden op of opvragen bij onze Klantenservice op e rnatief GEZONDheid BEHOUDEN/ HERSTELLEN Algemene check-up Audiologische hulp Besnijdenis (circumcisie) Erfelijkheidsonderzoek Geneesmiddelen, voor zover opgenomen in de Regeling zorg (voor bepaalde geneesmiddelen geldt een maximale vergoeding of eigen bijdrage) 1 x Per 2 jaar, met een eigen bijdrage van 25 1 x Per 2 jaar, met een eigen bijdrage van 25 Vergoeding van eigen bijdrage tot maximaal 50 1 x Per 2 jaar, met een eigen bijdrage van % (medische noodzaak) Vergoeding van eigen bijdrage tot maximaal x Per 2 jaar, met een eigen bijdrage van % (medische noodzaak) Vergoeding van eigen bijdrage tot maximaal 100 Extra Meld medicijnverspilling: ook u kunt een bijdrage leveren aan het tegengaan van verspillingen in de zorg. Meld uw ervaring met teveel of onnodig verstrekte medicijnen op 100% 100% Griepvaccinatie (niet-risico groep) Herstel en Balans 500 per diagnose Herstellingsoord en zorghotel 70 per dag, maximaal 42 dagen Hospice Huisartsenzorg Mechanische beademing Medisch specialistische zorg 500 per diagnose 70 per dag, maximaal 42 dagen 35 per dag tot maximaal Extra TopZorg: met TopZorg van Menzis bent u verzekerd van goede zorg. Voor een aantal veelvoorkomende behandelingen zijn er criteria opgesteld. Een ziekenhuis moet aan deze strenge criteria voldoen om een TopZorg-predicaat te krijgen. Bij TopZorg staan de kwaliteit en snelheid van een behandeling en goede informatie voor u als patiënt centraal. Kijk op Niet-klinische dialyse (nierdialyse) Oncologische hulp voor kinderen Overgangsconsulent 200 sduur Revalidatie en Geriatrische revalidatie Second opinion Transplantatie (orgaan of weefsel) Trombosedienst Verblijf, gedurende maximaal 365 dagen (in een ziekenhuis of instelling) Verpleging (door een verpleegkundige) Ziekenvervoer Ambulancevervoer, maximaal 200 kilometer enkele reis 200 sduur 200 sduur 4

5 GEZONDheid BEHOUDEN/ HERSTELLEN Zittend ziekenvervoer (bij nierdialyse, oncologische behandeling met chemotherapie of radiotherapie, als u zich uitsluitend met een rolstoel kunt verplaatsen, als u zich door uw beperkte gezichtsvermogen niet zonder begeleiding kunt verplaatsen, en in bijzondere gevallen.), maximaal 200 kilometer enkele reis (er geldt een eigen bijdrage van 96). Voor eigen vervoer geldt ook nog een maximale vergoeding van 0,31 per kilometer e rnatief Gezond bewegen g tie ternatief Fysio- en oefentherapie Cesar/Mensendieck en beweegprogramma - tot 18 jaar zonder chronische indicatie 9 behandelingen (te verlengen met 9 behandelingen bij ontoereikend resultaat) - vanaf 18 jaar zonder chronische indicatie - vanaf 18 jaar met 21 e en volgende behandeling chronische indicatie - tot 18 jaar met chronische indicatie - Bekkenfysiotherapie (vanaf 18 jaar) Voor fysio- en oefentherapie samen maximaal 6 behandelingen. ** 9 behandelingen 6 behandelingen.*** - Beweegprogramma, eenmaal per 18 maanden **** - Fysio Fitheidstest kosteloos Voor fysio- en oefentherapie samen maximaal 12 behandelingen. ** Voor manuele therapie geldt een maximum van 9 behandelingen per indicatie*** 12 behandelingen.***, eenmaal per 18 maanden **** kosteloos Voor fysio- en oefentherapie samen maximaal 18 behandelingen. ** Voor manuele therapie geldt een maximum van 9 behandelingen per indicatie*** 18 behandelingen. ***, eenmaal per 18 maanden **** kosteloos Voor fysio- en oefentherapie samen maximaal 24 behandelingen. ** Voor manuele therapie geldt een maximum van 9 behandelingen per indicatie*** 24 behandelingen. ***, eenmaal per 18 maanden **** kosteloos Extra TopZorg: met TopZorg van Menzis bent u verzekerd van goede zorg. Voor fysiotherapiepraktijken zijn er kwaliteitscriteria opgesteld. Een praktijk moet daaraan voldoen om een TopZorg-predicaat te krijgen. Bij TopZorg staan de kwaliteit en snelheid van een behandeling en goede informatie voor u als patiënt centraal. Kijk op voor een praktijk bij u in de buurt. Fysiofitheidscan: Beweging is goed voor de gezondheid. Dat is bekend. Maar hoeveel u moet bewegen, is afhankelijk van uw leeftijd, conditie en kracht. En die kunnen we meten met de Menzis FysioFitheidScan. Kijk op Sport Medisch Advies Voetzorg (orthopedische steunzolen, pedicure, podologie en podotherapie) ** Let op: heeft uw therapeut geen contract met Menzis, dan krijgt u een maximumbedrag per behandeling vergoed. *** Let op: behandelingen fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en beweegprogramma s worden samengeteld tot het vermelde maximum is bereikt. **** Let op: heeft uw therapeut geen contract met Menzis, dan krijgt u geen vergoeding. 5

6 g ZELFSTANDIG LEVEN tie ternatief Brillen/contactlenzen 240 per 2 kalenderjaren 240 per 2 kalenderjaren 240 per 2 kalenderjaren Extra Bent u toe aan een nieuwe bril, nieuwe contactlenzen of wilt u een mooie zonnebril op sterkte, uw ogen laten laseren? Als lid van Menzis krijgt u korting op een nieuwe bril, contactlenzen en ooglaseren. Kijk op In plaats van de vergoeding voor een bril of lenzen kunt u het bedrag van de vergoeding voor brillen/lenzen ook eenmalig gebruiken voor een ooglaserbehandeling of lensimplantaten Cursussen (gezondheids- en EHBO/ AED-cursussen) Diabetes startpakket en teststrips (diabetes Mellitus Type II) - Startpakket - Teststrips - Lancetten Ergotherapie 10 behandeluren 3 behandeluren in aanvulling op de vergoeding vanuit de Hulpmiddelen en verbandmiddelen, voor zover opgenomen in de Regeling zorg (voor bepaalde hulpmiddelen geldt een maximale vergoeding of eigen bijdrage) Extra Eenvoudige loophulpmiddelen zijn bijvoorbeeld krukken en een rollator. Bent u lid van Menzis, dan kunt u met korting eenvoudige loophulpmiddelen bestellen. Kijk op 5 behandeluren in aanvulling op de vergoeding vanuit de ADL hulpmiddelen zijn hulpmiddelen voor de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Deze hulpmiddelen kunnen u helpen om langer zelfstandig te blijven functioneren en wonen. Bent u lid van Menzis, dan kunt u met korting ADL hulpmiddelen bestellen. Kijk op Logopedie Patiëntenverenigingen aangesloten bij NPCF of CG-Raad - Cursussen Lidmaatschappen Therapieën Plaswekker, eenmaal sduur, eenmaal sduur Borstprothese (plakstrips, reinigingsmiddelen maximaal 50 per 2 kalenderjaren Orthopedisch schoeisel Zie hulpmiddelen vergoeding eigen bijdrage maximaal 50 maximaal 50 per 2 kalenderjaren vergoeding eigen bijdrage maximaal 50 Pruiken en alternatieven (er geldt een maximale vergoeding) Softbraces/spalken, indien voor langdurig gebruik Sterilisatie - Man Vrouw Stoppen-met-rokenprogramma, eenmaal per kalenderjaar Stottertherapie Zie logopedie 700 Voorbehoedsmiddelen (voor vrouwen) - Tot 21 jaar - Vanaf 21 jaar Anticonceptiepil (tablet), hormoonhoudende vaginale ring, anticonceptie per injectie, anticonceptie per implantatie, koperhoudend spiraaltje, pessarium en een hormoon-houdend spiraaltje Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u het bedrag vergoed dat in Nederland marktconform is. 6

7 gezond reizen n gezond reizen Gezonde voeding t Dieetadvisering Dieetpreparaten 3 behandeluren, polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten 2 behandeluren 4 behandeluren 4 behandeluren 4 behandeluren Gezond alternatief Aanvullende Menzis ExtraVerzorgd Alternatieve behandelwijzen en geneesmiddelen 80 % tot maximaal % tot maximaal 400 Gezond op Reis ren est gezond reizen Buitenland - Hulpverlening door Alarmcentrale - Preventie bij reizen naar het buitenland - Spoedeisende zorg en geneesmiddelen - Vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden Extra Gaat u op reis en heeft u vaccinaties nodig? Als Menzis-verzekerde krijgt u korting op vaccinaties voor bijvoorbeeld hepatitis en rabiës. Kijk op Nederlands tarief of een gemiddeld door Menzis in Nederland gecontracteerd tarief. Spoedeisende tandheelkundige zorg (zie tandartsvergoedingen). 100%, in aanvulling op de vergoeding vanuit de 100%, in aanvulling op de vergoeding vanuit de 100%, in aanvulling op de vergoeding vanuit de 100% 100% 100% 100% Extra Reis: wilt u zorgeloos op vakantie, sluit dan ook een reis af. Kijk op 100%, in aanvulling op de vergoeding vanuit de 7

8 gezonde kinderen gezond van geest Gezond UITERLIJK en gezond uiterlijk gezond reizen gezond van geest Acnebehandeling Camouflagemiddelen en -therapie Epilatie gezonde mond 80% tot maximaal 550 per kalenderjaar 80% tot maximaal 550 per kalenderjaar Plastische chirurgie - In bijzondere gevallen, er gelden meerdere uitsluitingen - Correctie van de buikwand, in zeer uitzonderlijke gevallen maximaal Correctie oorstand bij afstaande oren bij verzekerden van 13 jaar en ouder - Correctie oorstand bij afstaande oren bij kinderen tot 13 jaar maximaal per oor voor de gehele duur van de maximaal Correctie (boven-)oogleden maximaal gezond reizen maximaal maximaal per oor voor de gehele duur van de maximaal maximaal Extra Speciaal voor u heeft Menzis kortingsafspraken gemaakt voor het corrigeren van oogleden en het laseren van ogen. Kijk op maximaal maximaal per oor voor de gehele duur van de maximaal maximaal st gezonde uiterlijk voeding gezonde bewegen organisatie Zorg voor elkaar mond zelfstandig leven Mantelzorg - Mantelzorgcursus Mantelzorgmakelaar 350 per 2 kalenderjaren - Mantelzorgersarrangement 125 per dag tot maximaal 6 dagen - Vervangende mantelzorg tijdens vakantie Verblijfskosten logeer- of gasthuis 15 dagen 350 per 2 kalenderjaren 125 per dag tot maximaal 6 dagen 15 dagen Speciaal voor mantelzorgers heeft Menzis als enige zorgverzekeraar in Nederland de Mantelzorgservice. De Zorgadviseur adviseert en informeert u over alles met betrekking tot mantelzorg. Bijvoorbeeld over zorgverlof, contact met lotgenoten of administratieve ondersteuning. We leggen procedures uit en verwijzen u, indien nodig, naar de juiste instanties. Kunnen we uw vraag niet meteen beantwoorden, dan bellen we u binnen twee werkdagen terug. Bezoekend gezinslid: maximaal 150 Bezoekend gezinslid: maximaal Bezoekend gezinslid: maximaal Als u in een logeer- of gasthuis verblijft maximaal 350 8

9 gezonde kinderen gezond reizen gezond van geest GEZOND VAN GEEST Geestelijke gezondheidszorg - Counselingconsult AANVULLENDE VERZEKERINGEN maximaal 60 maximaal 60 maximaal 60 - Generalistische Basis GGZ gezonde kinderen gezond reizen gezond uiterlijk - Specialistische GGZ met opname, gedurende maximaal 365 dagen - Specialistische GGZ zonder opname maximaal 60 gezond van geest gezonde mond gezond uiterlijk GEZONDE MOND gezonde mond Tandheelkundige hulp tot 18 jaar Consulten Tandsteen verwijderen Verdoving Röntgenfoto s Vullingen Wortelkanaalbehandeling Chirurgische ingrepen Kronen, bruggen en gegoten vullingen Prothesen Parodontologie Gnathologie Fluoridebehandeling Orthodontie Bijzondere tandheelkunde Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar Consulten Tandsteen verwijderen Verdoving Röntgenfoto s Vullingen Wortelkanaalbehandeling Chirurgische ingrepen door kaakchirurg Chirurgische ingrepen door tandarts Parodontologie Spoedeisende behandeling in het buitenland tot maximaal 350 per gebeurtenis Kronen en bruggen Prothesen a) Volledig kunstharsprothese b) Volledige prothese op impantaten c) Gedeeltelijk (plaatje) d) Gedeeltelijk (frame), er geldt een eigen bijdrage, beperkt, beperkt a) eigen bijdrage 25% b) eigen bijdrage 125 per kaak ** 75% tot maximaal 350 per kalenderjaar voor alle behandelingen samen a) 100% vergoeding eigen bijdrage ** en *** 70% tot maximaal voor de gehele duur ** 75% tot maximaal 500 per kalenderjaar voor alle behandelingen samen a) 100% vergoeding eigen bijdrage ** en *** 75 % tot maximaal 350, na toestemming 70% tot maximaal voor de gehele duur ** en *** 75% tot maximaal per kalenderjaar voor alle behandelingen samen 75 % tot maximaal 350 a) + b) 100% vergoeding eigen bijdrage c) 100% d) 50% ** en *** 75 % tot maximaal 750, na toestemming 70% tot maximaal voor de gehele duur ** en *** 75% tot maximaal per kalenderjaar voor alle behandelingen samen 75 % tot maximaal 750 a) + b) 100% vergoeding eigen bijdrage c) 100% d) 50% 9

10 gezond uiterlijk GEZONDE MOND gezonde mond Orthodontie vanaf 18 jaar Fronttandvervanging van 18 tot 22 jaar Bijzondere tandheelkunde 70% tot maximaal 500 voor de gehele sduur **** 70% tot maximaal voor de gehele sduur ****, er geldt een eigen bijdrage ** De prestatiecodes worden vergoed tot een maximum percentage. Niet alle prestatiecodes worden vergoed. Kijkt u in de svoorwaarden welke u vergoed krijgt en tot welk percentage. *** Let op: voor kronen, bruggen en orthodontie geldt een wachtijd van 1 jaar. **** Voor orthodontie geldt dat verzekerden recht hebben op een eenmalige vergoeding. Vergoedingen gegeven onder de 18 jaar, worden afgetrokken van vergoedingen na 18 jaar. gezonde kinderen Gezonde kinderen gezond reizen Bevalling en Kraamzorg - Borstvoeding Kraampakket - Kraamzorg 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage Vergoeding van Vergoeding van gezond van geest van 4,10 per uur voor kraamzorg thuis en 16,50 voor kraamzorg in een ziekenhuis of instelling zonder medische noodzaak) de eigen bijdrage de eigen bijdrage - Kraamzorg na adoptie 16 uur (kind jonger dan gezond uiterlijk 5 mnd) - Kraamzorg na opname 16 uur (kind jonger dan 4 mnd) gezonde mond - Verloskamer bij bevalling poliklinisch (er geldt een eigen bijdrage) Vergoeding van (zonder medische noodzaak) de eigen bijdrage - Verloskundige zorg Dyslexiezorg (voor verzekerden vanaf 12 jaar) In-vitrofertilisatie (ivf voor verzekerden tot 43 jaar) 16 uur (kind jonger dan 5 mnd) 16 uur (kind jonger dan 4 mnd) Vergoeding van de eigen bijdrage Extra Wat zou u ervan vinden als de luiers voor uw kind voortaan bij u thuis afgeleverd worden? Zonder extra kosten voor bezorging. Met de luierservice regelen wij dat voor u. Kijk op 10

11 11

12 Globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2014 Statutaire naam: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Adres: Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen. Handelsnaam: Menzis Zorgverzekeraar N.V., KvK-nummer Aard van de dienstverlening: aanbieden schadeen. AFM registratienummer: Statutaire naam: Menzis N.V. Adres: Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen. Handelsnaam: Menzis N.V. KvK-nummer Aard van de dienstverlening: aanbieden schadeen. AFM registratienummer: Postbus KC Enschede t i BR

globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013

globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013 globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013 en en aanvullende en 2 Globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013 en, aanvullende en tandartsen Gezondheid behouden/herstellen 4 Gezond bewegen 5 Zelfstandig

Nadere informatie

VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS BASISVERZEKERING EN AANVULLENDE (TAND)VERZEKERINGEN 2014

VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS BASISVERZEKERING EN AANVULLENDE (TAND)VERZEKERINGEN 2014 Vergoedingenwijzer /Menzis en aanvullende (tand)verzekeringen 2014 VERGOEDINGENWIJZER / EN AANVULLENDE (TAND)VERZEKERINGEN 2014 Gezondheid behouden/herstellen 4 Zelfstandig leven 6 Gezond bewegen 7 Gezond

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2012

globale vergoedingenwijzer 2012 globale vergoedingenwijzer 2012 en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2012 en ZorgVerzorgd en ZorgZó en ExtraVerzorgd 1, 2, 3, 4 Tandartsverzekeringen TandVerzorgd 1, 2, 3

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

in 4 stappen naar goede en snelle zorg in 2012

in 4 stappen naar goede en snelle zorg in 2012 In 4 stappen naar goede en snelle zorg in 2012 Stap over naar Menzis. Bel de OverstapCoach: 088 222 49 00 Voordelen van Menzis: Menzis accepteert iedereen. Zonder medische selectie Menzis is een ledenorganisatie

Nadere informatie

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2015 FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER TOELICHTING In deze Globale Vergoedingenwijzer vind je overzichten van de Basisverzekeringen,

Nadere informatie

Stap over naar Azivo!

Stap over naar Azivo! Stap over naar Azivo! \ Scherpe premie, geen winstoogmerk \ Uitgebreide aanvullende verzekeringen \ Iedereen is welkom, zonder medische selectie \ Gratis Zorgadviseur en Mantelzorgservice www.azivo.nl

Nadere informatie

Stap over naar Azivo Zoetermeer/Pijnacker-Nootdorp!

Stap over naar Azivo Zoetermeer/Pijnacker-Nootdorp! Stap over naar Azivo Zoetermeer/Pijnacker-Nootdorp! \ Scherpe premie, geen winstoogmerk \ Uitgebreide aanvullende verzekering \ Iedereen is welkom, zonder medische selectie \ Gratis Zorgadviseur en Mantelzorgservice

Nadere informatie

Stap over naar Azivo Den Haag!

Stap over naar Azivo Den Haag! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Contact Heeft u vragen of wilt u overstappen? We helpen u graag. U kunt ons via e-mail bereiken, per telefoon, per post en bij onze balies. Kijk

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Azivo. Aanvullende verzekeringen 2012 AV-Basis AV-Top AV-TopExtra. www.azivo.nl

Vergoedingenoverzicht Azivo. Aanvullende verzekeringen 2012 AV-Basis AV-Top AV-TopExtra. www.azivo.nl Vergoedingenoverzicht Azivo Aanvullende verzekeringen 2012 AVBasis AVTop AVTopExtra www.azivo.nl Azivo: dé zorgverzekeraar van Den Haag, Zoetermeer en omstreken Azivo heeft al 118 jaar kennis van de zorg.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer Vergoedingenoverzicht Zoetermeer Aanvullende verzekering 2012 www.azivo.nl/zoetermeer Azivo: dé zorgverzekeraar van Zoetermeer, Den Haag en omstreken De gemeente Zoetermeer heeft in samenwerking met Azivo

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker. Zorgverzekeringen 2014. Welke verzekering past bij u?

CZ Pakketvergelijker. Zorgverzekeringen 2014. Welke verzekering past bij u? CZ Pakketvergelijker Zorgen 2014 Welke past bij u? Wilt u een nieuwe zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de zorgen van CZ. Zo ziet u in één oogopslag welk pakket het best bij u

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014 Univé zorgverzekering 2014 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker 2015

CZ Pakketvergelijker 2015 CZ Pakketvergelijker 2015 Zorgverzekeringen Welke verzekering past bij u? Als u een nieuwe zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat u een verzekering kiest die past bij uw situatie. In deze pakketvergelijker

Nadere informatie

In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar

In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar De zorgverzekering voor universitair medische centra Vergoedingen 2014 In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar Jaap Fogteloo, internist acute

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker 2015

CZ Pakketvergelijker 2015 CZ Pakketvergelijker 2015 Zorgverzekeringen Collectief Fincover Welke verzekering past bij u? Als u een nieuwe collectieve zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat u een verzekering kiest die

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Welke collectieve verzekering past bij u?

Welke collectieve verzekering past bij u? CZ Pakketvergelijker Zorgen 2013 collectief Welke collectieve past bij u? Wilt u een nieuwe collectieve zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de collectieve zorgen van CZ. Zo ziet

Nadere informatie

wat verandert er voor u in 2014?

wat verandert er voor u in 2014? Uw zorgverzekering in 2014 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 4 Aanvullende verzekeringen ExtraVerzorgd 1 6 ExtraVerzorgd 2 7 ExtraVerzorgd 3 9 ExtraVerzorgd UT 1, 2 en 3

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2014

Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2014 Vergoedingenoverzicht 04 Een overzicht van de vergoedingen van de en Aanvullende Verzekering Ster,, 3, 4, 5 en de Comfortverzekering Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Leeswijzer In dit vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Welke verzekering past bij u?

Welke verzekering past bij u? Welke verzekering past bij u? Als u een nieuwe collectieve zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat u een verzekering kiest die past bij uw situatie. In deze pakketvergelijker vindt u een overzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker zorgverzekeringen 2011

CZ Pakketvergelijker zorgverzekeringen 2011 CZ Pakketvergelijker zorgen 2011 Top Collectief, Excellent en Supertop Welke past bij u? Wilt u een nieuwe zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de zorgen van CZ. Zo ziet u in één

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014. Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis

Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014. Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014 Extra ZEKUR Doorlopende Reis Leeswijzer Dit vergoedingenoverzicht geeft je een overzicht van de vergoedingen van en. Als er in het vergoedingenoverzicht een staat is deze

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Delta Lloyd Start, Extra, Compleet, Comfort en Top Geldig vanaf 1 januari 2012 Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Er is een

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie