Globaal collectief vergoedingenoverzicht 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Globaal collectief vergoedingenoverzicht 2007"

Transcriptie

1 BR.. Globaal collectief vergoedingenoverzicht 00 Basisverzekering JongerenVerzorgd Aanvullende zorgverzekeringen Aanvullende tandartsverzekeringen

2 Toelichting Globale vergoedingenwijzers Onderstaand en op de volgende pagina s vindt u een globale opsomming van de vergoedingen op basis van de polisvoorwaarden van de Basisverzekering en de aanvullende verzekeringen van Menzis. Deze opsomming geeft u slechts een indicatie van de bedragen of percentages die worden vergoed, omdat in de voorwaarden aanvullende informatie kan staan die van toepassing kan zijn op een mogelijke vergoeding. De opsomming is bedoeld om de pakketten op hoofdlijnen met elkaar te kunnen vergelijken. In deze vergelijking wordt verwezen naar de desbetreffende artikelnummers in de polisvoorwaarden. Een compleet overzicht van vergoedingen vindt u in de Polisvoorwaarden Menzis ZorgVerzorgd, de Polisvoorwaarden Menzis ZorgZó en de Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringen en Tandartsverzekering. De voorwaarden kunt u vinden op onze internetsite of opvragen bij onze Klantenservice. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Basisverzekering - Globale vergoedingenwijzer De hieronder genoemde maxima zijn per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld 00 Basisverzekering Menzis ZorgVerzorgd (natura) en Menzis ZorgZó (restitutie*) Audiologische zorg Dieetadvisering ximaal behandeluren per kalenderjaar ximaal behandeluren per kalenderjaar Erfelijkheidsonderzoek Ergotherapie Farmaceutische zorg - Geneesmiddelen, - Dieetpreparaten Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck - Tot jaar op basis van niet-chronische indicatie - Tot jaar op basis van chronische indicatie - Vanaf jaar op basis van chronische indicatie Huisartsenzorg Hulpmiddelen en verbandmiddelen,, IVF/ ICSI en overige fertiliteitsbevorderende behandelingen - IVF/ ICSI - Overige fertiliteitsbevorderende behandelingen Kraamzorg,, Logopedie Basisverzekering Menzis ZorgVerzorgd (natura) en Menzis ZorgZó (restitutie*) Vervolg Medisch specialistische zorg - Chronisch intermitterende beademing - Leukemie bij kinderen (SKION) - Nierdialyse in een dialysecentrum - Second opinion door medisch specialist - Trombosedienst Mondzorg, - Bijzondere tandheelkunde - Mondzorg tot jaar behandelingen - Mondzorg vanaf jaar Plastische en/of reconstructieve chirurgie, vanaf behandeling Revalidatie Transplantatie van weefsels en organen Verblijf en verpleging Verloskundige zorg Voorbehoedsmiddelen (anticonceptiva) Verzekerden jonger dan jaar Ziekenvervoer - Ambulancevervoer - Zittend ziekenvervoer, e, e en e poging per te realiseren zwangerschap. Vergoeding geneesmiddelen volgens GVS ximaal dagen Zorg in het buitenland, - Niet-spoedeisende zorg - Spoedeisende zorg Toelichting voetnoten Na toestemming van Menzis Mogelijk toestemming van Menzis vereist; raadpleeg het Verzekeringsreglement zorg Mogelijk is een eigen bijdrage of een maximale vergoeding van toepassing Bij ontoereikend resultaat te verlengen met maximaal behandelingen Aanmelding voor de 0e week van de zwangerschap bij de Servicelijn Kraamzorg Voor zorg in het buitenland; raadpleeg uw polisvoorwaarden Extra vergoeding uit de aanvullende of tandheelkundige verzekering mogelijk (met uitzondering van gegoten vullingen, kroon- en brugwerk en orthodontie) kaakchirurgie en van de volledige gebitsprothese indien voldaan aan criteria zoals opgenomen in Regeling zorgverzekering indien voldaan aan criteria zoals opgenomen in Regeling zorgverzekering Bij bepaalde indicaties is vergoeding mogelijk,, Nederlands Tarief Nederlands Tarief * Voor ZorgZó geldt dat de kosten worden vergoed overeenkomstig de wettelijke tarieven, zoals vastgesteld op grond van de WMG, en bij het ontbreken daarvan de kosten voor zover deze voor de Nederlandse markt passend zijn te achten. Een toelichting op deze globale vergoedingenwijzer vindt u hierboven.

3 JongerenVerzorgd - Globale vergoedingenwijzer JongerenVerzorgd kan uitsluitend worden afgesloten voor volwassene(n) vanaf jaar en kan niet worden gecombineerd met andere aanvullende verzekeringen en/of tandartsverzekeringen. De hieronder genoemde maxima zijn per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld. 00 Alternatieve geneesmiddelen/-wijzen Zoals homeopathische- en antroposofische middelen, voedingssupplementen, homeopathie, antroposofie, acupunctuur, podotherapie, podologie, natuurlijke geneeswijzen, chiropractie, osteopathie Buitenland - Hulpverlening door Alarmcentrale - Niet-spoedeisende zorg - Spoedeisende zorg - Vervoer bij overlijden - Vervoer vanuit buitenland Dieetadvisering Fysio- en oefentherapie Cesar/Mensendieck Huidtherapieën - Acnétherapie - Camouflagetherapie - Camouflagemiddelen - Epilatie - Psoriasisdagbehandeling - UVB-lichttherapie, Menzis JongerenVerzorgd ximaal 0 Nederlands Tarief ximaal uur behandeling ximaal behandelingen ximaal ximaal ximaal tot maximaal 00 per persoon gedurende de gehele verzekeringsduur ximaal 0 behandelingen van de huurkosten Vervolg Hulpmiddelen - Brillenglazen/contactlenzen - Softbraces/spalken Preventie Bij reizen naar het buitenland Psychologische zorg (kortdurend) Second opinion Sport Medisch Advies Stottertherapie Tandheelkundige hulp vanaf jaar - Consulten a) Eerste consult (jaarlijkse controle) b) Tweede en volgende consult c) Incidenteel consult - Tandsteen verwijderen - Verdoving - Röntgenfoto s - Vullingen - Wortelkanaalbehandeling - Chirurgische ingrepen Voorbehoedsmiddelen Een toelichting op deze globale vergoedingenwijzer vindt u op pagina. Toelichting voetnoten Inclusief hulpmiddelen Voor zorg in het buitenland; raadpleeg uw polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering en de Basisverzekering Geleverd door gecontracteerde zorgaanbieder Na toestemming van Menzis Verzekerd voor de juiste zorg... en niets anders Menzis JongerenVerzorgd Per persoon per kalenderjaren: maximaal 0 per glas/lens tot maximaal of een bril-arrangement (zie website verzekeraar) ximaal 0 ximaal ximaal 0 ximaal voor behandeling bij sportblessures en maximaal voor sportkeuring ximaal 00 ximaal consulten a) b) c) (eenmaal) (maximaal ) (maximaal ) (o.a. anticonceptiepil, pessarium)

4 en - Globale vergoedingenwijzer De hieronder genoemde maxima zijn per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld 00 Menzis ExtraVerzorgd Alternatieve geneesmiddelen Homeopathische-, antroposofische middelen, voedingssupplementen ximaal Alternatieve geneeswijzen Zoals homeopathie, antroposofie, acupunctuur, podotherapie, podologie, natuurlijke geneeswijzen, ximaal chiropractie, osteopathie Bevalling en Kraamzorg - Kosten gebruik verloskamer bij bevalling poliklinisch (niet-medisch noodzakelijk) - Kraampakket - Eigen bijdrage kraamzorg Eig - Kraamzorg na adoptie -M -V - Kraamzorg na (couveuse)opname - Meerlingenuitkering Buitenland - Hulpverlening door Alarmcentrale - Niet-spoedeisende zorg Nederlands Tarief - Spoedeisende zorg - Vervoer bij overlijden - Vervoer vanuit buitenland Comfort bij ziekenhuisopname Huur/ aansluitkosten televisie, telefoon en internet Dieetadvisering Farmaceutische zorg Eigen bijdrage farmaceutische zorg Eig Fysio- en oefentherapie Cesar/Mensendieck ximaal behandelingen Gezondheidscursussen Georganiseerd door Thuiszorg, GGD, DGD, CGGZ of NISB Herstel en Balans (groepsrevalidatie en groepstherapie voor patiënten met kanker) Herstellingsoorden Hospice ge Huidtherapieën - Acnétherapie - Camouflagetherapie - Camouflagemiddelen - Epilatie de - Psoriasisdagbehandeling ximaal 0 behandelingen - UVB-lichttherapie, van de huurkosten Hulpmiddelen - Alarmeringsapparatuur (sociale indicatie) - Bewakingsmonitor voor baby s bij ernstige hartritmestoornissen en/of ademhalingsstoornissen - Brillenglazen/contactlenzen Pe ma ee - Diabetes-start-pakket (diabetes Melitus Type II) ) Start-pakket ) Teststrips ) Lancetten - Hoortoestellen Aa Basisverzekering, maximaal per hoortoestel Ba - Orthopedisch schoeisel (eigen bijdrage) - Orthopedische steunzolen tot (ve - Plaswekker - Pruiken Aa Basisverzekering, maximaal per pruik Ba - Softbraces/spalken - Steunpessarium Een toelichting op deze globale vergoedingenwijzer vindt u op pagina. Een verklaring van de voetnoten vindt u onderaan pagina.

5 Menzis ExtraVerzorgd Menzis ExtraVerzorgd Menzis ExtraVerzorgd ximaal 0 ximaal 00 ximaal.000 ximaal 00 ximaal 00 ximaal.000 ximaal (incl. verrassingsdeel) (incl. verrassingsdeel) (incl. verrassingsdeel) Eigen bijdrage tot maximaal Eigen bijdrage Eigen bijdrage - ximaal uur - ximaal uur - ximaal uur - Verrassingsdeel van het kraampakket - Verrassingsdeel van het kraampakket - Verrassingsdeel van het kraampakket ximaal uur ximaal uur ximaal uur Uitkering 0 Uitkering 0 Nederlands Tarief Nederlands Tarief ximaal 00% van het Nederlands Tarief ximaal Basisverzekering, maximaal uur behandeling Eigen bijdrage GVS tot maximaal Eigen bijdrage GVS tot maximaal 00 Eigen bijdrage GVS tot maximaal 00 ximaal 0 ximaal ximaal 0 ximaal.000 gedurende de gehele verzekeringsduur ximaal 0 per dag tot maximaal.00 ximaal 0 per dag tot maximaal.000 ximaal 0 per dag tot maximaal.000 ximaal per dag tot maximaal.00 ximaal per dag tot maximaal.00 ximaal per dag tot maximaal.00 gedurende de gehele verzekeringsduur gedurende de gehele verzekeringsduur gedurende de gehele verzekeringsduur ximaal ximaal ximaal 00 ximaal ximaal ximaal 0 ximaal ximaal ximaal 0 tot maximaal 00 gedurende tot maximaal.000 gedurende tot maximaal.00 gedurende de gehele verzekeringsduur de gehele verzekeringsduur de gehele verzekeringsduur ximaal 0 behandelingen ximaal 0 behandelingen ximaal 0 behandelingen van de huurkosten van de huurkosten van de huurkosten Huurkosten tot maximaal per maand Huurkosten tot maximaal per maand Per verzekerde per kalenderjaren: Per verzekerde per kalenderjaren: Per verzekerde per kalenderjaren: maximaal per glas/lens tot maximaal 0 of maximaal 0 per glas/lens tot maximaal of maximaal per glas/lens tot maximaal 00 of een bril-arrangement (zie website verzekeraar) een bril-arrangement (zie website verzekeraar) een bril-arrangement (zie website verzekeraar) el Basisverzekering, maximaal 00 per hoortoestel ximaal 0 ximaal twee zolen tot maximaal 0 eenmaal p.p.p.kljr (verzekerden tot jaar eenmaal p.p.p.kljr) Basisverzekering, maximaal 00 per pruik ximaal ) Eenmalig gedurende de gehele verzekeringsduur ) ximaal 0 stuks ) ximaal 0 stuks Basisverzekering, maximaal 00 per hoortoestel ximaal ximaal twee zolen tot maximaal eenmaal p.p.p.kljr (verzekerden tot jaar eenmaal p.p.p.kljr) Basisverzekering, maximaal 00 per pruik ximaal 0 ) Eenmalig gedurende de gehele verzekeringsduur ) ximaal 0 stuks ) ximaal 0 stuks Basisverzekering, maximaal 00 per hoortoestel ximaal ximaal twee zolen tot maximaal 00 eenmaal p.p.p.kljr (verzekerden tot jaar eenmaal p.p.p.kljr) Basisverzekering, maximaal 00 per pruik ximaal 0

6 en - Globale vergoedingenwijzer De hieronder genoemde maxima zijn per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld 00 Menzis ExtraVerzorgd Kinderopvang Va ma Kuurreizen - Groepskuurreizen (bij reumatoïde artritis, bechterew of artritis psoriatica) of - Groepskuurreizen (psoriasis) of - Individuele kuurreizen (bij reumatoïde artritis, bechterew of artritis psoriatica) Ooglaserbehandeling (refractiechirurgie) Overgangsconsulent ge Patiëntenverenigingen aangesloten bij NPCF - Cursussen - Lidmaatschappen ximaal - Therapieën ximaal 0 Pedicurezorg bij reuma en diabetes ximaal 0 Plastische chirurgie - Correctie bovenoogleden - Correctie van de buikwand - Correctie oorstand bij flaporen Preventie - Algemene Check-up - Griepvaccinatie (niet-risicogroepen) - Preventie bij reizen naar het buitenland ximaal 0 Psychologische zorg (kortdurend) ximaal Reis- en verblijfskosten - Reiskosten i.v.m. bezoek opgenomen gezinslid in Nederland (ziekenhuis/revalidatiecentrum) pe - Verblijfskosten logeerhuizen Be Second opinion (medisch specialist) Semen invriezen Sport Medisch Advies ximaal Sterilisatie Stottertherapie - Therapieën ximaal 00 - SpeechEasy (anti-stotterapparaat) Vakantie- therapeutische kampen (voor verzekerden jonger dan jaar bij bepaalde indicaties) Vakantiereizen Rode Kruis of Zonnebloem Eig Vervangende mantelzorg tijdens vakantie tot Voedingspreparaten (bij ernstige ondervoeding) ximaal Voorbehoedsmiddelen (anticonceptiva) Ho ove pe Voorzetkamers (voor dosisaerosolen bij luchtwegaandoeningen) ximaal stuks Vruchtbaarheidsbehandelingen Medicatie vruchtbaarheidsbehandelingen Een toelichting op deze globale vergoedingenwijzer vindt u op pagina. Toelichting voetnoten Inclusief hulpmiddelen Voor zorg in het buitenland; raadpleeg uw polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering en de Basisverzekering Geleverd door gecontracteerde zorgaanbieder Na toestemming van Menzis

7 Menzis ExtraVerzorgd Menzis ExtraVerzorgd Menzis ExtraVerzorgd Vanaf e dag maximaal per dag Vanaf e dag maximaal per dag Vanaf e dag maximaal per dag maximaal mnd p.kljr tot maximaal mnd p.kljr tot maximaal mnd p.kljr ximaal.0 ximaal.0 ximaal.0 ximaal. ximaal. ximaal. ximaal 0 ximaal 0 ximaal 0 ximaal 00 per oog tot maximaal.000 gedurende de gehele verzekeringsduur ximaal gedurende de ximaal gedurende de ximaal gedurende de gehele verzekeringsduur gehele verzekeringsduur gehele verzekeringsduur ximaal 0 ximaal ximaal 0 ximaal ximaal ximaal ximaal ximaal ximaal ximaal ximaal ximaal 0 ximaal 00 gedurende de gehele verzekeringsduur ximaal.000 gedurende de gehele verzekeringsduur ximaal 00 gedurende de gehele verzekeringsduur ximaal 0 p.p. eenmaal per kljr eenmaal per kljr ximaal ximaal ximaal ximaal 0 ximaal 00 ximaal 0 0 ximaal 0, per km tot maximaal ximaal 0, per km tot maximaal 0 ximaal 0, per km tot maximaal 0 per polis p.kljr (eerste 00 km voor eigen rekening) per polis p.kljr (eerste 00 km voor eigen rekening) per polis p.kljr (eerste 00 km voor eigen rekening) Bezoekend gezinslid: maximaal - Bezoekend gezinslid: maximaal - Bezoekend gezinslid: maximaal - Verblijf verzekerde: maximaal 0 - Verblijf verzekerde: maximaal 0 0 ximaal ximaal 0 ximaal 0 ximaal 00 ximaal 00 ximaal 00 of of ximaal 00 ximaal 00 ximaal ximaal ximaal 0 Eigen bijdrage tot maximaal 00 Eigen bijdrage tot maximaal 00 Eigen bijdrage tot maximaal 00 ximaal per dag ximaal per dag ximaal per dag tot maximaal dagen tot maximaal dagen tot maximaal dagen ximaal ximaal ximaal Hormoonhoudend spiraaltje, Hormoonhoudend spiraaltje, 0 overige (o.a. anticonceptiepil, overige (o.a. anticonceptiepil, (o.a. anticonceptiepil, pessarium) pessarium) maximaal 0 pessarium) maximaal 0 ximaal stuks 0 ximaal stuks ximaal stuks

8 Aanvullende tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer De hieronder genoemde maxima zijn per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld 00 Aanvullende tandartsverzekering Menzis TandVerzorgd Tandheelkundige hulp tot jaar - Orthodontie - Kronen, bruggen en gegoten vullingen Aanvullende tandartsverzekering Menzis TandVerzorgd voor de meeste.a/b behandelingen, behandelingsmaandtarief 0%.C Aanvullende tandartsverzekering Menzis TandVerzorgd.A/B.C Tandheelkundige hulp vanaf jaar - Consulten ximaal consulten A ximaal consulten.a ximaal consulten.a a) Eerste consult (jaarlijkse controle) a) a) a) b) Tweede en volgende consult b) b) b) c) Incidenteel consult c) c) c) - Tandsteen verwijderen (eenmaal) B (tweemaal).b (tweemaal).b - Verdoving C.C.C - Röntgenfoto s (maximaal ) D (maximaal ).D (maximaal ).D - Vullingen (maximaal ) E (maximaal ).E (maximaal ).E - Wortelkanaalbehandeling F.F.F - Chirurgische ingrepen G.G.G - Kronen, bruggen en gegoten vullingen ximaal per element,.h ximaal 00 per element,.h maximaal elementen maximaal elementen - Prothesen H.I.I a) Volledig a) Vergoeding eigen bijdrage a) Vergoeding eigen bijdrage a) Vergoeding eigen bijdrage b) Partieel b) 0% voor de meeste behandelingen b) voor de meeste behandelingen b) voor de meeste behandelingen c) Frame c) ximaal c) ximaal - Parodontologie 0%.J.J - Orthodontie ximaal.00 gedurende.k de gehele verzekeringsduur Een toelichting op deze globale vergoedingenwijzer vindt u op pagina. Postbus KC Enschede T Statutaire naam: Adres: Handelsnamen: Aard van de dienstverlening: AFM registratienummer: Onderlinge Waarborgmaatschappij Menzis Zorgverzekeraar U.A. Lawickse Allee 0, 0 DZ Wageningen Onderlinge Waarborgmaatschappij Menzis Zorgverzekeraar U.A. Aanbieden schadeverzekeringen 0 Statutaire naam: Adres: Handelsnaam: Aard van de dienstverlening: AFM registratienummer: Onderlinge Waarborgmaatschappij Menzis U.A. Winschoterdiep 0, AB Groningen Onderlinge Waarborgmaatschappij Menzis U.A. Aanbieden schadeverzekeringen 00 BR.. Toelichting voetnoten Na toestemming van Menzis Exclusief techniekkosten

Globale vergoedingenwijzers 2007

Globale vergoedingenwijzers 2007 Globale vergoedingenwijzers Basisverzekering JongerenVerzorgd en Aanvullende tandartsverzekeringen Toelichting Globale vergoedingenwijzers Onderstaand en op de volgende pagina s vindt u een globale opsomming

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer collectief 2009

globale vergoedingenwijzer collectief 2009 globale vergoedingenwijzer collectief 2009 Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Tandartsverzekeringen Jongerenverzekering 2 De ziektekostenverzekeringen van Menzis In de globale vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2012

globale vergoedingenwijzer 2012 globale vergoedingenwijzer 2012 en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2012 en ZorgVerzorgd en ZorgZó en ExtraVerzorgd 1, 2, 3, 4 Tandartsverzekeringen TandVerzorgd 1, 2, 3

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer collectief 2009

globale vergoedingenwijzer collectief 2009 Globale vergoedingenwijzer collectief 2009 Verzeker u van goede en snelle zorg Statutaire naam: Onderlinge Waarborgmaatschappij Menzis Zorgverzekeraar U.A. Adres: Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen.

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2012

globale vergoedingenwijzer 2012 globale vergoedingenwijzer 2012 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen 2 Globale vergoedingenwijzer 2012 Basisverzekeringen ZorgVerzorgd en ZorgZó en ExtraVerzorgd 1, 2, 3, 4 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2017 Basisverzekeringen en Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en Vrij en aanvullende verzekeringen 2017 Toelichting In deze

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2011

globale vergoedingenwijzer 2011 globale vergoedingenwijzer 2011, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2011 en ZorgVerzorgd en ZorgZó en ExtraVerzorgd 1, 2, 3, 4 en TandVerzorgd 1, 2, 3, 4 JongerenVerzorgd 3

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2017 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer en en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer vindt u overzichten

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer FNV 2009

globale vergoedingenwijzer FNV 2009 globale vergoedingenwijzer FNV 2009 Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Tandartsverzekeringen FNV JongZorg 2 De ziektekostenverzekeringen van Menzis In de globale vergoedingenwijzer staat een globale

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Menzis Collectief Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Menzis Collectief Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer Menzis 2017 Basisverzekeringen en Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en Basis Vrij en aanvullende verzekeringen 2017 - Menzis

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2018 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2018 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2017 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2017 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2015 Basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen

globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2015 Basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2015 Basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen Menzis ZorgPlus 2015 Toelichting

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2018 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Menzis Collectief Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Menzis Collectief Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer Menzis 2018 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en Basis Vrij en aanvullende verzekeringen 2018 - Menzis

Nadere informatie

Samenvatting Vergoedingen Azivo 2016

Samenvatting Vergoedingen Azivo 2016 Samenvatting Vergoedingen Azivo 2016 \ Basisverzekering \ Aanvullende Verzekeringen AV-Basis, AV-Top en AV-TopExtra \ Geldig vanaf 1 januari 2016 www.azivo.nl Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering

Nadere informatie

Samenvatting Vergoedingen Azivo ZorgPlus 2016. \ Basisverzekering \ Aanvullende Verzekeringen \ Geldig vanaf 1 januari 2016 www.azivo.

Samenvatting Vergoedingen Azivo ZorgPlus 2016. \ Basisverzekering \ Aanvullende Verzekeringen \ Geldig vanaf 1 januari 2016 www.azivo. Samenvatting Vergoedingen Azivo ZorgPlus 2016 \ Basisverzekering \ Aanvullende Verzekeringen \ Geldig vanaf 1 januari 2016 www.azivo.nl/zorgplus Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering Azivo ZorgPlus

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2016. Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2016. Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2016 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering en aanvullende verzekeringen GarantVerzorgd 2016 Toelichting

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Basisverzekering Menzis Basis, AV Den Haag

Globale vergoedingenwijzer Basisverzekering Menzis Basis, AV Den Haag Globale vergoedingenwijzer 2017 Basisverzekering Menzis Basis, AV Den Haag Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering Menzis Basis en de aanvullende verzekering AV Den Haag (incl. verzekering eigen risico)

Nadere informatie

VERGOEDINGENWIJZER 2016

VERGOEDINGENWIJZER 2016 VERGOEDINGENWIJZER 2016 Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2016 TOELICHTING In deze Globale Vergoedingenwijzer vind je overzichten van de Basisverzekeringen, allesinéén pakketten, aanvullende

Nadere informatie

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2015 FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER TOELICHTING In deze Globale Vergoedingenwijzer vind je overzichten van de Basisverzekeringen,

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Basisverzekering Menzis Basis, AV Den Haag

Globale vergoedingenwijzer Basisverzekering Menzis Basis, AV Den Haag Globale vergoedingenwijzer 2018 Basisverzekering Menzis Basis, AV Den Haag Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering Menzis Basis en de aanvullende verzekering AV Den Haag (incl. verzekering eigen risico)

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2017 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering en aanvullende verzekeringen GarantVerzorgd 2017 Toelichting

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2014

globale vergoedingenwijzer 2014 globale vergoedingenwijzer 2014 en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2014 en, aanvullende en tandartsverzekeringen Gezondheid behouden/herstellen 4 Gezond bewegen 5 Zelfstandig

Nadere informatie

Samenvatting Vergoedingen Azivo Den Haag - Ooievaar 2016

Samenvatting Vergoedingen Azivo Den Haag - Ooievaar 2016 Samenvatting Vergoedingen Azivo Den Haag - Ooievaar 2016 \ Basisverzekering \ Aanvullende Verzekeringen AV-Florence, AV-Top en AV-TopExtra \ Geldig vanaf 1 januari 2016 www.azivo.nl/denhaag Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

VERGOEDINGENWIJZER 2016

VERGOEDINGENWIJZER 2016 VERGOEDINGENWIJZER 2016 Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2016 Statutaire naam Azivo Zorgverzekeraar N.V. Adres Oude Haagweg 128, 2552 GS sgravenhage Handelsnaam Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2013

globale vergoedingenwijzer 2013 globale vergoedingenwijzer 2013 en, aanvullende en tandartsverzekeringen 1 Globale vergoedingenwijzer 2013 en, aanvullende en tandartsverzekeringen heid behouden/herstellen 4 bewegen 5 Zelfstandig leven

Nadere informatie

Basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen 2013

Basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen 2013 en en aanvullende verzekeringen 2013 Toelichting Globale Vergoedingenwijzer 2013 U treft in deze Globale Vergoedingenwijzer overzichten aan van en, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen van

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2018 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering en aanvullende verzekeringen GarantVerzorgd 2018 Toelichting

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2014

globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2014 globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2014 en en aanvullende en 2 Globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2014 en, aanvullende en tandartsen Gezondheid behouden/herstellen 4 Gezond bewegen 5 Zelfstandig

Nadere informatie

Verloskundige zorg waaronder prenatale screening Ja, NT-meting alleen als u 36 jaar of ouder bent of B.33 een medische indicatie heeft.

Verloskundige zorg waaronder prenatale screening Ja, NT-meting alleen als u 36 jaar of ouder bent of B.33 een medische indicatie heeft. Toelichting Globale Vergoedingenwijzer 2008 U treft hieronder een overzicht aan van de Basisverzekering en de aanvullende verzekeringen van Menzis. Een overzicht van de tandartsverzekeringen vindt u op

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013

globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013 globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013 en en aanvullende en 2 Globale vergoedingenwijzer Menzis ZorgPlus 2013 en, aanvullende en tandartsen Gezondheid behouden/herstellen 4 Gezond bewegen 5 Zelfstandig

Nadere informatie

VERGOEDINGEN- WIJZER 2017

VERGOEDINGEN- WIJZER 2017 VERGOEDINGEN WIJZER 2017 Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2017 TOELICHTING In deze Vergoedingenwijzer vind je overzichten van de Basisverzekeringen, allesinéén pakketten, aanvullende

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2014

globale vergoedingenwijzer 2014 globale vergoedingenwijzer 2014 en, aanvullende en tandartsverzekeringen GarantVerzorgd en GarantTandVerzorgd Globale vergoedingenwijzer 2014 en, aanvullende en tandartsverzekeringen GarantVerzorgd en

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten V G Z Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 0 0 8 A Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten ZORG BEPERKTE UITGEBREIDE PLUS Alternatieve zorg consulten, behandelingen en geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2013

globale vergoedingenwijzer 2013 globale vergoedingenwijzer 2013 en, aanvullende en tandartsverzekeringen 1 Globale vergoedingenwijzer 2013 en, aanvullende en tandartsverzekeringen Gezondheid behouden/herstellen 4 Gezond bewegen 5 Zelfstandig

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

Globale Vergoedingenwijzer. Globale vergoedingenw

Globale Vergoedingenwijzer. Globale vergoedingenw Globale Vergoedingenwijzer 2008 Globale vergoedingenw Toelichting Globale Vergoedingenwijzer 2008 U treft hieronder een overzicht aan van de Basisverzekering en de aanvullende verzekeringen van Confior.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Stap over naar Azivo Den Haag!

Stap over naar Azivo Den Haag! Stap over naar Azivo Den Haag! \ De gemeente Den Haag betaalt mee \ U krijgt meer zorg voor minder geld \ Iedereen is welkom, geen medische keuring \ Overstappen is heel simpel www.azivo.nl/denhaag MEN15031-BRO-Stap

Nadere informatie

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ziektekosten Dekkingsoverzicht De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Dekkingsoverzicht Ziektekostenen (2008) Preventie: Basis Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Wijziging vergoedingen 2013/2014

Wijziging vergoedingen 2013/2014 Wijziging vergoedingen 2013/2014 ExtraVerzorgd 4 stopt De aanvullende verzekering ExtraVerzorgd 4 wordt per 1 januari 2014 uit de markt gehaald. Verzekerden met ExtraVerzorgd 4 krijgen dan automatisch

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE VERZEKERINGEN ANTROPOSANA 2016 Acnebehandeling (1) (2) 100% maximaal 250,- per jaar 100% maximaal 250,-

Nadere informatie

goede en snelle zorg in 2011? Stap over naar Menzis Bel de OverstapCoach: 088 222 49 00

goede en snelle zorg in 2011? Stap over naar Menzis Bel de OverstapCoach: 088 222 49 00 goede en snelle zorg in 2011? Stap over naar Menzis Bel de OverstapCoach: 088 222 49 00 Elk menz is er één! De wereld om ons heen verandert. Ook de Nederlandse gezondheidszorg. De kranten staan vol met

Nadere informatie

Stap over naar ZorgPlus!

Stap over naar ZorgPlus! Stap over naar ZorgPlus! \ Scherpe premie, geen winstoogmerk \ Uitgebreide aanvullende en \ Iedereen is welkom, zonder medische selectie \ Gratis Zorgadviseur en Mantelzorgservice www.azivo.nl/zorgplus

Nadere informatie

in 4 stappen naar goede en snelle zorg in 2012

in 4 stappen naar goede en snelle zorg in 2012 In 4 stappen naar goede en snelle zorg in 2012 Stap over naar Menzis. Bel de OverstapCoach: 088 222 49 00 Voordelen van Menzis: Menzis accepteert iedereen. Zonder medische selectie Menzis is een ledenorganisatie

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

Stap over naar Azivo!

Stap over naar Azivo! Stap over naar Azivo! \ Scherpe premie, geen winstoogmerk \ Uitgebreide aanvullende verzekeringen \ Iedereen is welkom, zonder medische selectie \ Gratis Zorgadviseur en Mantelzorgservice www.azivo.nl

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Kruidvat Basisverzekeringen 2009

Vergoedingenoverzicht Kruidvat Basisverzekeringen 2009 Vergoedingenoverzicht en 2009 Vergoedingen vergoedt maximaal WTG, afgesproken of marktconforme tarieven; kosten ten laste van de via niet-gecontracteerde zorgverleners vergoedt voor 75%. Alternatieve geneeswijzen

Nadere informatie

wat verandert er voor u in 2014?

wat verandert er voor u in 2014? Uw zorgverzekering in 2014 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 4 Aanvullende verzekeringen ExtraVerzorgd 1 6 ExtraVerzorgd 2 7 ExtraVerzorgd 3 9 ExtraVerzorgd UT 1, 2 en 3

Nadere informatie

wat verandert er voor u in 2014?

wat verandert er voor u in 2014? Uw zorgverzekering in 2014 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 4 Aanvullende verzekeringen ExtraVerzorgd 1 6 ExtraVerzorgd 2 7 ExtraVerzorgd 3 9 JongerenVerzorgd 12 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht OHRA Zorgverzekeringen 2009

Vergoedingenoverzicht OHRA Zorgverzekeringen 2009 Vergoedingenoverzicht en 2009 Vergoedingen ( vergoedt maximaal WTG, afgesproken of marktconforme tarieven) Alternatieve geneeswijzen alternatieve geneeswijzen (inclusief geregistreerde geneesmiddelen)

Nadere informatie

VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS BASISVERZEKERING EN AANVULLENDE (TAND)VERZEKERINGEN 2014

VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS BASISVERZEKERING EN AANVULLENDE (TAND)VERZEKERINGEN 2014 Vergoedingenwijzer /Menzis en aanvullende (tand)verzekeringen 2014 VERGOEDINGENWIJZER / EN AANVULLENDE (TAND)VERZEKERINGEN 2014 Gezondheid behouden/herstellen 4 Zelfstandig leven 6 Gezond bewegen 7 Gezond

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 Preventie Compactpolis Compleetpolis Comfortpolis ComfortPluspolis Gezinnenpolis 50 + Actief Polis Gezondheidscursussen max. 50, per jaar max. 75, per jaar max. 100, per jaar

Nadere informatie

verzeker u van goede en snelle zorg

verzeker u van goede en snelle zorg verzeker u van goede en snelle zorg Kies in 4 stappen de verzekering die bij u past 2 Verzeker u van goede en snelle zorg De gezondheidszorg in Nederland is van een hoog niveau. Toch zijn er lange wachtlijsten

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Stap over naar Azivo Den Haag!

Stap over naar Azivo Den Haag! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Contact Heeft u vragen of wilt u overstappen? We helpen u graag. U kunt ons via e-mail bereiken, per telefoon, per post en bij onze balies. Kijk

Nadere informatie

topspor ters kiezen voor een topverzeker ing

topspor ters kiezen voor een topverzeker ing Verzeker u van goede en snelle zorg Kies in 4 stappen de verzekering die bij u past. Statutaire naam: Onderlinge Waarborgmaatschappij Menzis Zorgverzekeraar U.A. Adres: Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen.

Nadere informatie

Stap over naar WijkZorg van Azivo!

Stap over naar WijkZorg van Azivo! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Contact Heeft u vragen of wilt u overstappen? We helpen u graag. U kunt ons via email bereiken, per telefoon, per post en bij onze balies. Kijk

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket MIX Aanvullende Wij vergoeden de kosten tot maximaal

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2015

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2015 Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2015 Dit is geen voorwaardenoverzicht. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige polisvoorwaarden en reglementen vindt u op www.beterdichtbij.nl

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2014

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2014 Vergoedingenoverzicht Zorgen 2014 Dit is geen voorwaardenoverzicht. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige polisvoorwaarden en reglementen vindt u op www.beterdichtbij.nl en

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aan de hieronder genoemde en kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal Dekkingsoverzicht 2014 - Budget - Basis - - Aan de hieronder genoemde kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de voor informatie. Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2017

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2017 Vergoedingenoverzicht Zorgen 2017 Dit overzicht is bedoeld om de verschillende en gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht geeft een algemene omschrijving van de zorg waarop u recht heeft.

Nadere informatie

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Beperkt, Uitgebreid en Plus Aanvullende verzekeringen Tand Goed, Tand Beter en Tand Best Aanvullende verzekeringen Jong, Gezin en Vitaal Raadpleeg uw zorgpolis

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012 0 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering Zorgverzekering van Univé Aanvullende Zorgverzekering Gemeente (AZG) - Module B - Module C

Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering Zorgverzekering van Univé Aanvullende Zorgverzekering Gemeente (AZG) - Module B - Module C Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering Zorgverzekering van Univé Aanvullende Zorgverzekering Gemeente (AZG) - Module B - Module C Soort zorg Zorgverzekering AZG-Module B Basiszorg Huisarts IVF/ICSI

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012 Pakketvergelijker en 2012 Vergoedingen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Deze voorwaarden staan niet in deze pakketvergelijker. In de algemene voorwaarden en het

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket 10 VGZ ZORGVERZEKERING 2010 Alternatieve zorg zorgsoorten: behandelingen en consulten, homeopatische en antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Stap over naar Azivo Zoetermeer/Pijnacker-Nootdorp!

Stap over naar Azivo Zoetermeer/Pijnacker-Nootdorp! Stap over naar Azivo Zoetermeer/Pijnacker-Nootdorp! \ Scherpe premie, geen winstoogmerk \ Uitgebreide aanvullende verzekering \ Iedereen is welkom, zonder medische selectie \ Gratis Zorgadviseur en Mantelzorgservice

Nadere informatie

MEEGEWOGEN PRODUCTKENMERKEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'KWALITEIT'

MEEGEWOGEN PRODUCTKENMERKEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'KWALITEIT' MEEGEWOGEN PRODUCTKENMERKEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'KWALITEIT' Criteria ProductRating voor het MoneyView Special Item Zorgverzekeringen Algemeen: Opzegtermijn Algemeen: Medische noodzaak Algemeen:

Nadere informatie

DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA

DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve als dit anders

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht BOVAG Zorgpolis 2013

Vergoedingenoverzicht BOVAG Zorgpolis 2013 Vergoedingenoverzicht BOVAG Zorgpolis 2013 Preventie Compactpolis Compleetpolis Comfortpolis ComfortPluspolis Gezinnenpolis 50 + Actief Polis Gezondheidscursussen max. 75, per jaar max. 100, per jaar max.

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 04 Basis- en Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

ZoRg goed geregeld voor jou

ZoRg goed geregeld voor jou 100% www.takecarenow.nl ZoRg goed geregeld voor jou vergoedingenoverzicht a.013vo75.10.1.indd 3 13-10-09 09:40 Takecarenow! in 2010 Je basisverzekering De TakeCareNow! Internet Basispolis is een naturaverzekering.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2018

Polisvoorwaarden 2018 Polisvoorwaarden 2018 Vergoedingen overzicht Gemeenten Vergoedingenoverzicht Gemeente Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen van Zorg

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal Dekkingsoverzicht 2013 - Budget - Basis - - Raadpleeg uw zorgpolis welke van de onderstaande pakketten voor u van toepassing zijn. De genoemde gelden per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld.

Nadere informatie

Verzekeringen. Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht. Per 1 Januari 2007

Verzekeringen. Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht. Per 1 Januari 2007 Verzekeringen Per 1 Januari 2007 Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Pag. 1 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Start, Compleet en Top F

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2018

Polisvoorwaarden 2018 Polisvoorwaarden 2018 Vergoedingen overzicht Gemeente Haarlem Vergoedingenoverzicht Gemeente Haarlem Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht ZorgBeter Verzekering

Dekkingsoverzicht ZorgBeter Verzekering Dekkingsoverzicht Verzekering Polis De Polis biedt u dekking voor de meest voorkomende vormen van zorg waaronder huisarts, ziekenhuis en medicijnen. Naast deze zorgverzekering kunt u kiezen uit vier aanvullende

Nadere informatie

Agis helpt u met zorg

Agis helpt u met zorg Met handig vergoedingenoverzicht inclusief PreventCarePlus Agis helpt u met zorg Bespaar met de naturapolis Zorg dichtbij is wel zo prettig Als u zorg nodig heeft, wilt u het liefst in een vertrouwde omgeving

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 U kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Verzekeringen. Delta Lloyd Zorgverzekering (vrije keuze polis) met ZorgGarant aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht

Verzekeringen. Delta Lloyd Zorgverzekering (vrije keuze polis) met ZorgGarant aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht Verzekeringen 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering (vrije keuze polis) met ZorgGarant aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Pag. 1 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Start, Compleet en

Nadere informatie

Collegepolis. De goedkoopste ziektekostenverzekering voor studenten. Voordelig voor studenten

Collegepolis. De goedkoopste ziektekostenverzekering voor studenten. Voordelig voor studenten Collegepolis De goedkoopste ziektekostenverzekering voor studenten Voordelig voor studenten Geové Collegepolis Ga je studeren? Zorg dan dat je verzekeringen goed geregeld zijn, want voor je het weet zit

Nadere informatie