WDH. Eemland-N.W. Veluwe. Datum Cursus Uren Locatie 4-11 februari Jubileumcursus GGZ Vaardigheden 32 Hotel l Ours Blanc Les. Menuires, Frankrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WDH. Eemland-N.W. Veluwe. Datum Cursus Uren Locatie 4-11 februari Jubileumcursus GGZ Vaardigheden 32 Hotel l Ours Blanc Les. Menuires, Frankrijk"

Transcriptie

1 N A S C H O L I N G S A G E N D A Datum Cursus Uren Locatie 4-11 februari Jubileumcursus GGZ Vaardigheden 32 Hotel l Ours Blanc Les 24 januari Hoeve cursus Podotherapie 1,5 De Hoeve Menuires, Frankrijk 16 en 17 februari EKC basistraining 13 Hotel Landgoed Roode Kooper Leuvenum 28 februari Opvolgavond 1 Instellen Insuline 3,5 Meander Medisch Centrum i.s.m. Diamuraal 29 februari Hoeve cursus Podotherapie 1,5 De Hoeve 29 februari Opvolgavond 2 Instellen op Insuline 3,5 Meander Medisch Centrum i.s.m. Diamuraal 5, 12, 26 maart Basiscursus Instellen Insuline 13 De Hoeve en 25 juni 15 maart Hoevecursus: Reizigersgeneeskunde 1,5 Meander Medisch Centrum maart Warffumcursus: Horen, zien en zwijgen 28 Kasteel de Holtmuhle, Tegelen 19 en 20 april Duodagen: Thema Oncologie 6 Meander Medisch Centrum 14 mei Wond Expertise Centrum Ulcus cruris 3 Meander Medisch Centrum 30 mei - 1 juni Vaardigheden Oogheelkunde STOOHN 20 Kontakt der Kontinenten, Soesterberg 6-9 juni Huisartsentraining Vlieland 22 Holtel Seeduyn, Vlieland 30 september Het Ochtendspreekuur 28 Hotel Eurostars Roma tot 5 oktober Aeterna, Rome april/mei Examen verkorte CASPIR Cursus WDH B E R I C H T E N Eemland-N.W. Veluwe Zie voor de nascholingen van de aangrenzende WDH-en en de meest actuele nascholingen de agenda op onze website WDH BERICHTEN, Postbus 48, 3800 AA Amersfoort Telefoon: Fax: Internet: no. 65 januari 2012

2 WDH BERIC HTEN Eemland-N.W. Veluwe no. 65 januari 2012 I N H O U D VAN DE REDACTIE 3 Mededelingenblad van de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Eemland - Noord West Veluwe Verschijnt 3x per jaar Redactie: Koen Vrijmoet Redactieadres: WDH BERICHTEN Postbus AA Amersfoort Telefoon: Fax: Internet: VAN DE EX-DISTRICTSCOÖRDINATOR 4 25 JAAR WDH Als ik aan Paul denk 5 Als ik aan Paul denk 8 VERSLAG CURSUS Samen leert leuker 10 Redactiesecretariaat: WDH-buro Doelgroep: Leden WDH Eemland - Noord West Veluwe Oplage: 350 exemplaren Abonnementen: Voor een ieder niet behorende tot de doelgroep 20,-- Bankrekening WDH: ABN Amro AANKONDIGING CURSUS Duodagen 12 Warffum-cursus 13 Nieuws voor EKC 14 HISTORIE 15 Realisatie: VM&P, Amersfoort 1

3 V A N D E R E D A C T I E V E R S L A G Een droevig afscheid? Een mooi nieuw begin? Het zal u niet ontgaan zijn, het afscheid van Paul Heuberger als medisch coördinator en PAM ; in deze uitgave wordt er nog eens aandacht aan geschonken. Wat velen onder ons helaas wel steeds meer ontgaat is het verschijnen van het WDH-blad. Vele jaren een uniek blad in huisartsenland. Maar we moeten wellicht de conclusie trekken dat dit papieren clubblaadje door de tijd en met name internet is ingehaald. En wat is een mooier moment om ons op de uitgave van het WDH blad in de huidige vorm eens te bezinnen, tegelijkertijd met het afscheid van Paul, die één van de eerste redacteuren was met Peter Schepp. Wijlen Peter Manschot, Mark Valk, Corry Rijk en Wies Dokkum hebben hun werk door de jaren voortgezet, maar de huidige redactie heeft besloten het blad in een andere vorm te gieten. De optie van een drie maandelijkse Glossy de ERNA, is om financiële redenen geschrapt. Het WDH-blad gaat in 2012 in ieder geval verschijnen als elektronische nieuwsbrief met overzichtelijke agenda en directe links naar de cursusinformatie pagina s op de site. Er wordt nog onderzocht of het mogelijk is om toch ook op papier WDH informatie te laten verschijnen. We houden u op de hoogte. Een droevig afscheid? Een mooi nieuw begin? In elk geval passend bij het afscheid van Paul en van Ik wens u veel plezier in uw mooie vak in 2012! Koen Vrijmoet 2 3

4 V A N D E E X - D I S T R I C T C O Ö R D I N A T O R V A N D E E X - D I S T R I C T C O Ö R D I N A T O R Een soort clubblad Vijventwintig jaar geleden vonden mijn collega Peter Schepp en ik, destijds allebei plaatselijk coördinator van de pas opgerichte WDH, het nodig een informatieblad uit te brengen om de huisartsen in de regio te informeren over de activiteiten van de WDH: De WDH Berichten. Het blad werd in de loop der jaren meer en meer een soort clubblad waarin naast het WDH aanbod ook nieuwe huisartsen en specialisten werden voorgesteld, bijzondere interviews werden gehouden, informatie over DKB pakketten en FTO materiaal werd verstrekt, kortom een PR blad van allure. Jarenlang heb ik als PC en later als DC een column mogen schrijven om de huisartsen in Eemland en Noord West Veluwe te prikkelen met mijn commentaar op nascholingszaken en kwaliteit. Het blad bestaat nog steeds, al is de verschijningsfrequentie ernstig teruggelopen en wordt het blijkbaar steeds moeilijker om voldoende enthousiaste redactieleden en copy te vergaren. Nu ik afscheid genomen heb als DC en PAM mag ik voor de laatste keer deze column vullen. Er is veel veranderd in die 25 jaar. Hagro s, die vroeger de hoeksteen waren van de huisartsenorganisatie zijn aan het verdwijnen of in elk geval veel minder belangrijk geworden. Daarmee is ook de vertegenwoordiging in het WDH forum minder vanzelfsprekend geworden; Veel zaken die destijds door de WDH werden geïnitieerd zijn inmiddels overgenomen door het MCCE de HVE en het Meander MC. De WDH is groter gegroeid en bedient nu ook alle huisartsen in de provincie Utrecht. De meeste informatie bereikt u tegenwoordig via , dus de behoefte aan een clubblad lijkt minder te worden. Bovendien is het best een kostbare zaak om dit blad, dat altijd en in principe ongesponsord is gebleven, uit te geven. Er is inmiddels een geheel nieuwe generatie huisartsen werkzaam, die de achtergronden van de WDH niet meer kennen en voor wie het clubgevoel minder prominent is dan het vroeger voor ons was. Dat is jammer, maar wel een realiteit. Het aanbod aan nascholing lijkt intussen steeds groter te worden en de concurrentie voor de WDH cursussen daarmee ook. Toch worden door de WDH cursussen georganiseerd, die door geen enkele andere organisatie kunnen worden gemaakt; Ik denk daarbij aan de duodagen, ik denk aan de Warffumcursus, aan het Ochtendspreekuur, aan de cursus Taboes in de spreekkamer en zo zijn er wel meer te noemen. Het blijft een unieke formule dat enthousiaste huisartsen met elkaar en met de ondersteuning van een semi-geprofessionaliseerd bureau cursusprogramma s maken voor hun collega s en dat tegen prijzen die (zonder externe sponsoring) lachwekkend laag lijken in vergelijking met andere zelfstandige beroepsgroepen. Ik hoop dat de WDH nog een lang leven beschoren is en dat er steeds enthousiaste huisartsen blijven komen, die zich willen inzetten voor de kwaliteit van het huisartsenvak, zowel op landelijk niveau maar zeker ook regionaal. Ik heb er 25 jaar enorm veel plezier in gehad en heb zelf veel inspiratie geput uit de vele contacten die ik in die jaren met velen van jullie heb gehad. Ik wens iedereen een inspirerend, leerzaam 2012 en hoop dat de ministeriele dwalingen die over ons worden uitgestort het enthousiasme voor ons prachtige vak niet zullen doven. Ik hoop dat de verbetering van de kwaliteit van ons handelen een inspiratie blijft voor actieve WDH leden en dat er nog lang bestaansrecht is voor de WDH en voor de WDH Berichten. Paul Heuberger 4 5

5 2 5 J A A R W D H 2 5 J A A R W D H Als ik aan Paul denk... Als ik aan Paul denk. Ver voor er sprake was van geaccrediteerde scholing voor huisartsen bezocht ik met mijn opleider Wim Plomp de praktijk van Paul aan de Chrysantstraat in het Soesterkwartier, Amersfoort. Hier had hij samen met Peter Schepp zijn praktijk. Er bestond toen nog geen huisartsenpost. Het verschijnsel waarneemgroep zoals we dat nu nog hanteren bestond ook nog niet. Huisartsen die elkaar mochten zochten elkaar op om voor elkaar dienst te doen en als je in een groepje terecht was gekomen die nog wat meer ambitie had, had je geluk. Mijn opleider zat in zo n groepje. Als AIOS mocht mee naar de bijeenkomst die dit keer bij Paul was gesitueerd. Wij zouden in elkaars praktijk gaan kijken. Wat doe je nu zoal en wat voor spullen heb je. Het woord good clinical practice moest nog worden uitgevonden, maar volgens mij streefden deze huisartsen daar al wel naar. Veel hulpmiddelen hadden de huisartsen nog niet. ECG, longfunctie, tympanometer, point of care tests, zelf bloed prikken, wie durfde er aan te denken dat dat anno 2011 niet abnormaal zou zijn. Wij hadden in die dagen onze ogen gericht op andere noviteiten: de urinesticks. Ik weet nog dat we daar toch enige tijd stil stonden bij de mogelijkheden die dat ons te bieden had. Het zonder verplichting geïnteresseerd zijn in elkaars werkwijze, het elkaar bevragen en het opsteken van nieuwigheden van elkaar, het elkaar tillen naar een meer optimale zorg die je je patiënten kon bieden, het zat er toen al in bij Paul. Het was dan ook niet verrassend dat hij samen met Peter de plaats ging invullen van plaatselijk coördinator van de WDH. Toen ik enige tijd later door de vestigingscommissie van de gemeente was aangenomen als huisarts duurde probeerde ik mij het vak eigen te maken. Na een jaar werd ik door Peter Manschot gevraagd mee te helpen een blad te maken voor de regio over nascholing: de WDH-berichten. Door die activiteit belandde ik in het WDH-bestuur. Daar trof ik Paul. Het is boeiend geweest om bij alle vergaderingen geweest te zijn die er waren om het nascholen vorm te geven. Tot dan toe lag dat primaat bij de specialist in het ziekenhuis of bij de farmaceut die bij de huisarts langs kwam. Nu werd aan de huisarts zelf de taak gegeven dit uit te voeren en die weg moest helemaal ontwikkeld worden. De WDH deelde toen de huisvesting met de RHV, de voorloper van de HVE, aan de Grote Spui in Amersfoort. Op die locatie werd het idee geboren om de DUO-dagen op te zetten naar een gelijkend format elders in Nederland. Een sterke formule die al jaren niet uit het voorjaar is weg te denken en met de tijd meeging door assistentes en POH te betrekken in de scholing. Onder voorzitterschap van Bas Spelberg werd er een schaalvergroting in de provincie voorgesteld onder de diverse WDH-en: de Federatie. Paul leidde de vergaderingen van de vijf verschillende WDH-en en de Kraanven in enkele jaren naar een harmonieus geheel van een enorme omvang. Al die jaren bijgestaan door Erna van Muijden vormden hij een koppel met haar en gaf gestalte aan het fenomeen nascholen voor en door huisartsen. Door jouw inspanningen Paul, hebben we het huisartsenvak een verdieping kunnen geven. Wij zijn met elkaar zoveel meer inhoud aan het vak gaan geven, dat we een budget hebben overschreden. Minister Schippers rekent ons hier nu op af. Alsof wij daar niet altijd al een oog voor hadden? In 1988 hielp iemand tijdens dat bezoek aan de praktijk van Paul ons al aan de tip de stickjes over de lengte door midden te knippen omdat dat kostenbesparend zou zijn Mark Valk 6 7

6 2 5 J A A R W D H 2 5 J A A R W D H Als ik aan Paul denk... Als ik aan Paul denk, denk ik aan gedrevenheid, en enthousiasme. Een vat vol ideeën gemarineerd in een saus van humor en een enorm taalgevoel. Toen ik in 1982 in het NHG Centrumbestuur kwam was Paul al een jaar penningmeester. De financiële middelen waren gering, dus zwaar zal deze portefeuille niet geweest zijn. Wij vergaderden zo n zesmaal per jaar s avonds beurtelings bij de bestuursleden thuis. Zo ook aan de Herikhof. Een goed glas wijn ontbrak nooit evenals de vele grappen en grollen. Het NHG Centrum organiseerde jaarlijks een zestal avondbijeenkomsten in de Oude Tram, later in het Berghotel en weer later in de Eenhoorn. De avonden begonnen met een huishoudelijk deel waarna er een praatje van, of vragenuur met een specialist volgde. Tevens werd er éénmaal per twee jaar een Warffumcursus georganiseerd die zeer goed bezocht werden. In die periode begon er al een frisse wind van ideeën door het bestuur te waaien met name uit de koker van Paul en Peter (Schepp). Er werden thema s bedacht. Zo volgden Somatische fixatie en later Diagnostiek door de huisarts. De internisten weigerden medewerking aan endoscopieën aangevraagd door de huisarts. Waar zou dit toe leiden? Straks wilden wij nog longfuncties, EMG s en audiogrammen aanvragen! Een ingestelde commissie vond haar gelijk bij Prof. Tytgat. De NHG had over dit onderwerp nog niet nagedacht. De internisten volhardden in hun standpunt en publiceerden hun bezwaren in Medisch Contact. Wij gingen jaarverslagen maken (het eerste jaarverslag dateert van 1983 maar een financieel verslag van penningmeester Paul heb ik niet kunnen vinden!). Paul werd in 1983 afgevaardigde in de regionale commissie. van de SNH (wij waren tevens een perifere werkgroep van de Stichting Nascholing Huisartsen). In die tijd maakten wij ons al zorgen over de opkomst. Het woord nascholingsmoe wordt al gebezigd, met name in de periode na de goed bezochte Warffumcursus. Tevens organiseerde de industrie al veel nascholing met diner of reisjes. De inbreng van de industrie in de nascholing van ons Centrum was alleen facilitair en beslist niet inhoudelijk. In de poging meer invloed te krijgen op de demonstraties in de toen nog beide ziekenhuizen werd de demonstratiecommissie benoemd. In 1983 kwam Theo Voorn al als spreker. Hij zou dankzij de goede contacten met Paul nog menig maal bereid zijn op te draven in onze regio. In 1984 een contactbijeenkomst van alle NHG Centra in Nederland: opkomst 16 Centra, vele Centra op sterven na dood maar Amersfoort bruist van energie, zo vermeldt het verslag. In oktober 1985 treedt Sicco Verhagen af als voorzitter; Paul volgt hem op. De avondbijeenkomsten bleven bestaan, zonder huishoudelijk deel, en met duidelijk meer inbreng van de huisarts. Er werd geexperimenteerd met andere nascholingsvormen. Maar er werd ook al gedacht aan nascholen in werktijd met themadagen of-weken. Toen in 1986 de SNH, inmiddels omgedoopt in SDH, de WDH-en ging oprichten was het niet meer dan vanzelfsprekend dat het NHG Centrum zich om zou vormen tot WDH. Ook betrokken in 1986 Paul en Peter een prachtig praktijkpand aan de Chrysantstraat. Voortaan vergaderden wij daar aan de leestafel in de wachtkamer. Er was geen wijn, maar het plezier dat wij hadden was er niet minder om. Paul en Peter werden benoemd tot PC. Er wordt gebrainstormd over accreditatie en misschien wel verplicht stellen van nascholing! Het bestuur (lees Paul en Peter) brachten dit idee in bij de SDH die daar wel oren naar hadden! De professionalisering gaat nu echt doorzetten. Er worden draaiboeken en werkplannen gemaakt. Cursus Nieuwe taken voor de doktersassistente, Tapen, Ulcus cruris, Kleine chirurgie en Implementatie van de eerste NHG standaard DM! Vanaf oktober 1991 wordt er vergaderd op het kantoor van Dick Hoek (VOH) op de Grote Spui en komt Erna bij ons notuleren. Daarna gaat de trein echt lopen: Paul wordt DC, Erna komt in dienst van de WDH, het Forum wordt ingesteld, samenwerking met WDH Gooi, dag-, weeken themacursussen komen van de grond, de Duodagen, Roemenië en later de Federatie. Zo vormde Paul een amateuristisch nascholingsclubje om tot een professionele goed lopende organisatie. Was er ook iets fout aan Paul? Ja,een kleintje: hij reed in de beginjaren in een Lada! Maar bewonderingswaardig is hoe snel hij in onze ogen een aardig mondje Roemeens sprak, het Limburgs, Vlaams en Zuid Afrikaans beheerst als geen ander en zijn kennis van vele (cabaret)teksten. De laatste jaren hebben wij het nog wel eens over onze toekomst: wordt het Limburg of blijft het toch Leusden? Ciel en Paul zullen het zeggen. Maar de praktijk roept nog een aantal jaren. Michiel Hoenderdaal 8 9

7 V E R S L A G V E R S L A G Samen leert leuker Op 11 november 2011 vierden wij in een symposium Samen leert leuker, het 25 jarig bestaan van de WDH-en in Midden Nederland en we namen afscheid van Paul Heuberger, medisch coördinator, PAM. Tijdens de voorbereidingen hebben wij Paul in de waan gelaten, dat het programma werd georganiseerd om 25 jaar WDH te vieren. Dat was deels waar, maar deels een kapstok om hem eens goed in het zonnetje te zetten. Het symposium startte met een terugblik om de begintijd van de WDH, door Adriaan van Es, voormalig voorzitter en Peter Schepp, één van de eerste Plaatselijk Coördinatoren destijds. Persoonlijke anekdotes, maar ook een historisch overzicht kwamen aan bod. Nascholen hebben huisartsen altijd gedaan. In het archief zit materiaal van De wijze waarop is gerelateerd aan de tijd. Theo Voorn, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde, docent aan de huisartsenopleiding in Nijmegen, zette de deelnemers direct aan het werk. Zijn motto: van zelf nascholing maken leer je uiteindelijk het meeste konden de deelnemers in de praktijk brengen door in groepjes te gaan werken aan een presentatie. Workshop SVP (Speech Voor Paul). Individueel brainstormen, daarna in overleg met elkaar om ten slotte met zes of acht mensen te komen tot een speech. Het leverde veel interessante, aansprekende speeches op. Na dit gedeelte kreeg Arlette Hemel, bestuurslid van de WAGRO (WAarneem GROep) afdeling Kring Midden Nederland het woord. Zij gaf inzicht in wat huisartsen die net zijn afgestudeerd in de toekomst aan nascholing willen. Samen leert leuker is niet passé, met wel uiteraard aandacht voor e-learning, afwisseling, kwalitatief goede nascholing. Een leven lang leren, een term die de laatste jaren nog al veel wordt gebruikt. Maar hoe realiseren we dat. Prof Dr Margreet Wieringa-de Waard, hoogleraar AMC, schetste een beeld van de mogelijkheden om het gat tussen de huisartsenopleiding en de nascholing te dichten. Meer samenwerking tussen beiden, aansluiten in de nascholing bij de opleiding. (In Midden Nederland is een begin gemaakt met een structurele samenwerking met de huisartsenopleiding en worden mogelijkheden onderzocht). Paul Heuberger gaf een overzicht van de ontwikkeling van de nascholing, de intentie om nascholing in te bedden in een kwaliteitsbeleid en de ontwikkeling van de intercollegiale toetsing. Tevens maakte Paul van de gelegenheid gebruik om de aanwezige en enkele mensen speciaal te bedanken voor de jarenlange intensieve samenwerking. Natuurlijk ontbraken op dit symposium de speeches niet: Liesbeth van de Jagt, NHG, liet de zaal een lied zingen waarmee zij Paul bedankte, Corry Rijk, huisarts en bestuurslid van de Kring MN en voorzitter HVE, nam in een cabareteske speech de carrière van Paul onder de loep, Flip van Lidth de Jeude, voorzitter van de WDH Midden Nederland benoemde dat duurzaamheid een kenmerk van de WDH werd, door een stabiele factor sinds vele jaren: Paul. Als blijvende herinnering zal er jaarlijks een Paul Heuberger award worden uitgereikt aan de toetsgroep in Midden Nederland met het meest innovatieve, kwalitatieve programma!!! Dus EKC: ding mee. Bij WDH mensen blijft het niet bij praten: er was een tentoonstelling 25 jaar WDH. (Ook te zien nog op de Duodagen); er waren liederen, een op maat gemaakte film, wijn, hapjes, cadeaus. Én een WDHspecial, met daaruit in deze berichten een bloemlezing en natuurlijk veel plezier. Zelf heb ik gememoreerd, dat ik van Paul het nascholingsvak geleerd heb en met vele anderen van mening ben dat hij door zijn visie een duidelijke stempel op het kwaliteitsbeleid in Midden Nederland heeft gezet. Als u deze WDH berichten leest, is ook dit feest weer historie en zijn wij begonnen aan een nieuw jaar met nieuwe nascholingskansen, en Louwrens Boomsma als nieuwe medisch coördinator/pam, in wie ik alle vertrouwen heb. Erna van Muijden-Karssen Op de website vind u foto s van het symposium

8 A A N K O N D I G I N G C U R S U S A A N K O N D I G I N G C U R S U S Duodagen 2012 Warffumcursus Horen, zien en zwijgen THEMA ONCOLOGIE DATUM: 19 en 20 april 2012 Duodagen zijn twee identieke nascholingsdagen voor huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners. Op het programma staat dit jaar: Nieuwe ontwikkeling op het gebied van de oncologie, bijzondere behandelingen: Korte interactieve presentaties in een carrouselvorm door de oncologen, internisten, longartsen. Verder workshops over o.a. de oncologie samenwerking (mis) communicatie, pijnbestrijding, gynaecologie, dermatologie, technisch handelen, en aan het einde van de dag: Moreel beraad. Een workshop voor huisartsen èn specialisten. Voor de assistenten zal er een programma zijn waarbij onder meer een bezoek wordt gebracht aan het laboratorium en de scopieafdeling van het Meander Medisch Centrum. De praktijondersteuners kunnen zich verdiepen in patiënten met chronische ziekten die geconfronteerd worden met kanker. Voor POH en assistenten is er ook de mogelijkheid om mee te doen aan de workshop Communicatie: Hoe ga je om met mensen met verlies, empathie met behoud van professionaliteit. Het programma voor de Duodagen onvangt u begin maart. De onderwerpen zijn gebaseerd op het thema horen, zien en zwijgen. Maar voelen wordt ook niet uit de weg gegaan. Maandag HOREN "Ik hoor het al...! Maar luisteren we ook?" Dinsdag VOELEN "Wie niet horen wil moet voelen" Woensdag ZIEN "Je gaat het pas zien als je het door hebt" Donderdag ZWIJGEN "Spreken is zilver, zwijgen is goud" Vrijdag Op deze dag worden alle zintuigelijke ervaringen weer samengevoegd in een bijzondere afsluiting. Volgens goede Warffumtraditie zullen ruiken en proeven niet ontbreken in het avondprogramma! DATUM maandag 19 maart 2012 t/m vrijdag 23 maart 2012 PLAATS Bilderberg Château Holtmühle KOSTEN WDH leden 1.750,-- INSCHRIJVING Zie voor details de mailing. Voor uitgebreide informatie en inschrijven zie de website GEACCREDITEERDE UREN 28 uur 12 13

9 A A N K O N D I G I N G C U R S U S 2 5 J A A R W D H Nieuws voor EKC in Eemland: tussen de lijnen Historie Tussen de lijnen is een nascholingsproject ontwikkeld door het MCCE en de WDH Eemland-N.W. Veluwe gebaseerd op de regionale werkafspraken tussen de huisartsen en specialisten van Meander Medisch Centrum Als EKC ontvangt u een basispakket inhoudende: - Opzet van de nascholing - Onderwijsmateriaal zoals: casuïstiek, kennistoets, achtergrond informatie - De werkafspraak - De inbreng van een docent De onderwijsmaterialen worden per deelnemer aangeleverd. Op dit moment zijn de onderstaande onderwerpen beschikbaar. Onderwerpen: ADHD Ketenzorg rond het levenseinde Osteoporose Ouderengeneeskunde (nog in ontwikkeling, verwacht 2e helft 2012) Accreditatie De accreditatie (1,5 uur per bijeenkomst) wordt geregeld conform de regels van het toetsgroeponderwijs. De EKC meldt de nascholing aan bij de PAM: Louwrens Boomsma, via het jaarplan en dient de presentielijst en het verslag in op de gebruikelijk wijze. Zie de website EKC/GAIA Per deelnemer wordt een bedrag van 35,-- berekend voor de kosten van de docent en cursusmateriaal. Aanmelden kan per toetsgroep bij NASCHOLING HUISARTSEN KENT EEN LANGE TRADITIE 1946 Oprichting van de LHV Oprichting Nederlands Huisartsen Genootschap met onder andere een commissie Nascholing. 1966/67 In de woelige jaren 66/67 werden de honoraria for the time being- geregeld en kreeg de LHV de tijd zich ook met meer inhoudelijke taken met betrekking tot het huisartsen functioneren bezig te houden. Door deze gemeenschappelijke doelstelling van NHG en LHV kon er iets nieuws tot stand komen. 30 september 1969 Oprichting Stichting Financiering Nascholing Huisartsen (SFNH). 25 juni 1971 LHV/NHG werkplan organisatiestructuur nascholing huisartsen. Oktober 1971 Op basis van dit LHV/NHG werkplan werd een Centrale Stuurgroep Nascholing Huisartsen opgericht (CSHN). Taakverdeling: SFNH financiering CSNH organisatorisch. Doel: stimuleren nascholing huisartsen in periferie. Door raakvlakken en overlapping werd besloten tot oprichten van >

10 2 5 J A A R W D H 21 november 1973 Stichting Nascholing Huisartsen. De Stichting heeft ten doel het bevorderen en coördineren van de nascholing huisartsen. Mei 1986 Convenant Overheid/LHV D en O gelden resulteert in de Oprichting LHV. Werkgroepen Deskundigheidsbevordering Huisartsen. Oprichting VOH bureaus (de latere DHV). Structuur WDH, Plaatselijk Coördinator en Regionaal Coördinator Aanstellen Districtscoördinator Deskundigheidsbevordering In de herregistratie eisen wordt 40 uur per jaar nascholing voor verplicht Verzelfstandiging WDH-en, oprichten verenigingen De D en O gelden kwamen voor de LHV te vervallen. Het gevolg was het opheffen DHV /WDH bureau. 15 januari 2004 Oprichting Federatie WDH Midden Nederland bestaande uit zeven verenigingen/ stichtingen Intentieverklaring samenwerking Federatie WDH Midden Nederland en LHV Huisartsenkring Midden-Nederland Verplichte nascholing voor huisartsen 40 uur per jaar waarvan 2 uur in toetsgroeponderwijs Statutenwijziging Federatie WDH Midden Nederland. Vier WDH-en gaan samen in een vereniging WDH MN. 16

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid.

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid. Jaargang 22 nr. 4 december 2011 Uw sympathie en hulp hebben wij in het afgelopen jaar bijzonder gewaardeerd. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij wensen u fijne feestdagen toe en een voorspoedig en gelukkig

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden.

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden. Voor u ligt de eerste Info vanaf onze nieuwe locatie in het Audiologisch Centrum! We zijn door het team daar hartelijk ontvangen en we hebben ons plekje gevonden. Onze oude ruimte in Greunshiem heeft een

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc

bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc jaargang 11 nr. 2 september 2011 een nieuw hoofd impressies juni 2011 novembermodule praktijkruil huisartsopleiding Inhoudsopgave Colofon hao-provussioneel is

Nadere informatie

Kom in contact met een mentor Bladzijde 3

Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 SpraakZien Bril met ondertitels Meld u aan als proefpersoon! Zie bladzijden 18 en 19 Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 Jaargang 23 nr. 3 september 2012 In dit nummer o.m. pagina 3 Van het bestuur

Nadere informatie

LAKS. Occupy Rijnstraat! international again! Uitdaging in het Laks goes. onderwijs... landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013

LAKS. Occupy Rijnstraat! international again! Uitdaging in het Laks goes. onderwijs... landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013 LAKS landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013 Occupy Rijnstraat! Uitdaging in het Laks goes onderwijs... international again! Lieve lezer, Het schooljaar loopt alweer op z n eind en daarmee

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers Een draaiboek Zelfs wanneer men aan het verleden denkt, gaat men vooruit, en dus zou ik zeggen dat verleden dat herleeft, altijd toekomst is. Heer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting HUB

Nieuwsbrief Stichting HUB Nieuwsbrief Stichting HUB Juli 2007 Inhoud Bereikbaarheid Vanuit het stichtingsbestuur Vanuit het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond Nieuwswaardig Agenda van congressen, symposia etc. Bereikbaarheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 1 6 e jaargang nr.1 maart 2014 Philip p a g i n a 4-7 p h i l i p 2 Nieuwsbrief Z e l d Z a a m Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 3 Inhoud Wolf Hirschhorn Philip 4 Thema Mantelzorg

Nadere informatie

KRANT. Redactioneel INHOUD. Algemene Ledenvergadering V ERENIGING VAN N EDERLANDSE VROUWELIJKE A RTSEN VNVA-KRANT JAARGANG 33 JANUARI 2005 WWW.VNVA.

KRANT. Redactioneel INHOUD. Algemene Ledenvergadering V ERENIGING VAN N EDERLANDSE VROUWELIJKE A RTSEN VNVA-KRANT JAARGANG 33 JANUARI 2005 WWW.VNVA. 3017_V00_3025 17-12-2004 09:53 Pagina 1 1 V ERENIGING VAN N EDERLANDSE KRANT VROUWELIJKE A RTSEN -KRANT JAARGANG 33 JANUARI WWW..NL INHOUD 2 5 9 11 15 16 17 19 20 22 COACHES, MENTOREN EN AMBASSADEURS Op

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Bikinivisie te beperkt

Bikinivisie te beperkt Het verenigingsblad van NU 91 - Beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging Oktober 2010 19e jaargang Nr.117...zorgen dat je op de hoogte blijft! Bikinivisie te beperkt Kwaliteit van arbeid Genezende

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon en internet GGZ NML

Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon en internet GGZ NML Mentaal M A G A Z I N E VA N G G Z N O O R D - E N M I D D E N - L I M B U R G Jaargang 2 Nummer 10 november 2006 Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon

Nadere informatie

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn 2012/2013 PN IS EEN UITGAVE VAN André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet Staatssecretaris Martin van Rijn Voor woord Beste collega, Er gebeurt

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

DIENSTENPAKKET IDEEËNCENTRUM IN KI(S)T

DIENSTENPAKKET IDEEËNCENTRUM IN KI(S)T een uitgave van Ideeëncentrum, vereniging voor innovatie en ideeënmanagement Inhoud Dienstenpakket Ideeëncentrum in KI(s)T Eerste gratis IDsessie op 3 oktober 1/2/3 3 DIENSTENPAKKET IDEEËNCENTRUM IN KI(S)T

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie