WDH. Eemland-N.W. Veluwe. Datum Cursus Uren Locatie 4-11 februari Jubileumcursus GGZ Vaardigheden 32 Hotel l Ours Blanc Les. Menuires, Frankrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WDH. Eemland-N.W. Veluwe. Datum Cursus Uren Locatie 4-11 februari Jubileumcursus GGZ Vaardigheden 32 Hotel l Ours Blanc Les. Menuires, Frankrijk"

Transcriptie

1 N A S C H O L I N G S A G E N D A Datum Cursus Uren Locatie 4-11 februari Jubileumcursus GGZ Vaardigheden 32 Hotel l Ours Blanc Les 24 januari Hoeve cursus Podotherapie 1,5 De Hoeve Menuires, Frankrijk 16 en 17 februari EKC basistraining 13 Hotel Landgoed Roode Kooper Leuvenum 28 februari Opvolgavond 1 Instellen Insuline 3,5 Meander Medisch Centrum i.s.m. Diamuraal 29 februari Hoeve cursus Podotherapie 1,5 De Hoeve 29 februari Opvolgavond 2 Instellen op Insuline 3,5 Meander Medisch Centrum i.s.m. Diamuraal 5, 12, 26 maart Basiscursus Instellen Insuline 13 De Hoeve en 25 juni 15 maart Hoevecursus: Reizigersgeneeskunde 1,5 Meander Medisch Centrum maart Warffumcursus: Horen, zien en zwijgen 28 Kasteel de Holtmuhle, Tegelen 19 en 20 april Duodagen: Thema Oncologie 6 Meander Medisch Centrum 14 mei Wond Expertise Centrum Ulcus cruris 3 Meander Medisch Centrum 30 mei - 1 juni Vaardigheden Oogheelkunde STOOHN 20 Kontakt der Kontinenten, Soesterberg 6-9 juni Huisartsentraining Vlieland 22 Holtel Seeduyn, Vlieland 30 september Het Ochtendspreekuur 28 Hotel Eurostars Roma tot 5 oktober Aeterna, Rome april/mei Examen verkorte CASPIR Cursus WDH B E R I C H T E N Eemland-N.W. Veluwe Zie voor de nascholingen van de aangrenzende WDH-en en de meest actuele nascholingen de agenda op onze website WDH BERICHTEN, Postbus 48, 3800 AA Amersfoort Telefoon: Fax: Internet: no. 65 januari 2012

2 WDH BERIC HTEN Eemland-N.W. Veluwe no. 65 januari 2012 I N H O U D VAN DE REDACTIE 3 Mededelingenblad van de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Eemland - Noord West Veluwe Verschijnt 3x per jaar Redactie: Koen Vrijmoet Redactieadres: WDH BERICHTEN Postbus AA Amersfoort Telefoon: Fax: Internet: VAN DE EX-DISTRICTSCOÖRDINATOR 4 25 JAAR WDH Als ik aan Paul denk 5 Als ik aan Paul denk 8 VERSLAG CURSUS Samen leert leuker 10 Redactiesecretariaat: WDH-buro Doelgroep: Leden WDH Eemland - Noord West Veluwe Oplage: 350 exemplaren Abonnementen: Voor een ieder niet behorende tot de doelgroep 20,-- Bankrekening WDH: ABN Amro AANKONDIGING CURSUS Duodagen 12 Warffum-cursus 13 Nieuws voor EKC 14 HISTORIE 15 Realisatie: VM&P, Amersfoort 1

3 V A N D E R E D A C T I E V E R S L A G Een droevig afscheid? Een mooi nieuw begin? Het zal u niet ontgaan zijn, het afscheid van Paul Heuberger als medisch coördinator en PAM ; in deze uitgave wordt er nog eens aandacht aan geschonken. Wat velen onder ons helaas wel steeds meer ontgaat is het verschijnen van het WDH-blad. Vele jaren een uniek blad in huisartsenland. Maar we moeten wellicht de conclusie trekken dat dit papieren clubblaadje door de tijd en met name internet is ingehaald. En wat is een mooier moment om ons op de uitgave van het WDH blad in de huidige vorm eens te bezinnen, tegelijkertijd met het afscheid van Paul, die één van de eerste redacteuren was met Peter Schepp. Wijlen Peter Manschot, Mark Valk, Corry Rijk en Wies Dokkum hebben hun werk door de jaren voortgezet, maar de huidige redactie heeft besloten het blad in een andere vorm te gieten. De optie van een drie maandelijkse Glossy de ERNA, is om financiële redenen geschrapt. Het WDH-blad gaat in 2012 in ieder geval verschijnen als elektronische nieuwsbrief met overzichtelijke agenda en directe links naar de cursusinformatie pagina s op de site. Er wordt nog onderzocht of het mogelijk is om toch ook op papier WDH informatie te laten verschijnen. We houden u op de hoogte. Een droevig afscheid? Een mooi nieuw begin? In elk geval passend bij het afscheid van Paul en van Ik wens u veel plezier in uw mooie vak in 2012! Koen Vrijmoet 2 3

4 V A N D E E X - D I S T R I C T C O Ö R D I N A T O R V A N D E E X - D I S T R I C T C O Ö R D I N A T O R Een soort clubblad Vijventwintig jaar geleden vonden mijn collega Peter Schepp en ik, destijds allebei plaatselijk coördinator van de pas opgerichte WDH, het nodig een informatieblad uit te brengen om de huisartsen in de regio te informeren over de activiteiten van de WDH: De WDH Berichten. Het blad werd in de loop der jaren meer en meer een soort clubblad waarin naast het WDH aanbod ook nieuwe huisartsen en specialisten werden voorgesteld, bijzondere interviews werden gehouden, informatie over DKB pakketten en FTO materiaal werd verstrekt, kortom een PR blad van allure. Jarenlang heb ik als PC en later als DC een column mogen schrijven om de huisartsen in Eemland en Noord West Veluwe te prikkelen met mijn commentaar op nascholingszaken en kwaliteit. Het blad bestaat nog steeds, al is de verschijningsfrequentie ernstig teruggelopen en wordt het blijkbaar steeds moeilijker om voldoende enthousiaste redactieleden en copy te vergaren. Nu ik afscheid genomen heb als DC en PAM mag ik voor de laatste keer deze column vullen. Er is veel veranderd in die 25 jaar. Hagro s, die vroeger de hoeksteen waren van de huisartsenorganisatie zijn aan het verdwijnen of in elk geval veel minder belangrijk geworden. Daarmee is ook de vertegenwoordiging in het WDH forum minder vanzelfsprekend geworden; Veel zaken die destijds door de WDH werden geïnitieerd zijn inmiddels overgenomen door het MCCE de HVE en het Meander MC. De WDH is groter gegroeid en bedient nu ook alle huisartsen in de provincie Utrecht. De meeste informatie bereikt u tegenwoordig via , dus de behoefte aan een clubblad lijkt minder te worden. Bovendien is het best een kostbare zaak om dit blad, dat altijd en in principe ongesponsord is gebleven, uit te geven. Er is inmiddels een geheel nieuwe generatie huisartsen werkzaam, die de achtergronden van de WDH niet meer kennen en voor wie het clubgevoel minder prominent is dan het vroeger voor ons was. Dat is jammer, maar wel een realiteit. Het aanbod aan nascholing lijkt intussen steeds groter te worden en de concurrentie voor de WDH cursussen daarmee ook. Toch worden door de WDH cursussen georganiseerd, die door geen enkele andere organisatie kunnen worden gemaakt; Ik denk daarbij aan de duodagen, ik denk aan de Warffumcursus, aan het Ochtendspreekuur, aan de cursus Taboes in de spreekkamer en zo zijn er wel meer te noemen. Het blijft een unieke formule dat enthousiaste huisartsen met elkaar en met de ondersteuning van een semi-geprofessionaliseerd bureau cursusprogramma s maken voor hun collega s en dat tegen prijzen die (zonder externe sponsoring) lachwekkend laag lijken in vergelijking met andere zelfstandige beroepsgroepen. Ik hoop dat de WDH nog een lang leven beschoren is en dat er steeds enthousiaste huisartsen blijven komen, die zich willen inzetten voor de kwaliteit van het huisartsenvak, zowel op landelijk niveau maar zeker ook regionaal. Ik heb er 25 jaar enorm veel plezier in gehad en heb zelf veel inspiratie geput uit de vele contacten die ik in die jaren met velen van jullie heb gehad. Ik wens iedereen een inspirerend, leerzaam 2012 en hoop dat de ministeriele dwalingen die over ons worden uitgestort het enthousiasme voor ons prachtige vak niet zullen doven. Ik hoop dat de verbetering van de kwaliteit van ons handelen een inspiratie blijft voor actieve WDH leden en dat er nog lang bestaansrecht is voor de WDH en voor de WDH Berichten. Paul Heuberger 4 5

5 2 5 J A A R W D H 2 5 J A A R W D H Als ik aan Paul denk... Als ik aan Paul denk. Ver voor er sprake was van geaccrediteerde scholing voor huisartsen bezocht ik met mijn opleider Wim Plomp de praktijk van Paul aan de Chrysantstraat in het Soesterkwartier, Amersfoort. Hier had hij samen met Peter Schepp zijn praktijk. Er bestond toen nog geen huisartsenpost. Het verschijnsel waarneemgroep zoals we dat nu nog hanteren bestond ook nog niet. Huisartsen die elkaar mochten zochten elkaar op om voor elkaar dienst te doen en als je in een groepje terecht was gekomen die nog wat meer ambitie had, had je geluk. Mijn opleider zat in zo n groepje. Als AIOS mocht mee naar de bijeenkomst die dit keer bij Paul was gesitueerd. Wij zouden in elkaars praktijk gaan kijken. Wat doe je nu zoal en wat voor spullen heb je. Het woord good clinical practice moest nog worden uitgevonden, maar volgens mij streefden deze huisartsen daar al wel naar. Veel hulpmiddelen hadden de huisartsen nog niet. ECG, longfunctie, tympanometer, point of care tests, zelf bloed prikken, wie durfde er aan te denken dat dat anno 2011 niet abnormaal zou zijn. Wij hadden in die dagen onze ogen gericht op andere noviteiten: de urinesticks. Ik weet nog dat we daar toch enige tijd stil stonden bij de mogelijkheden die dat ons te bieden had. Het zonder verplichting geïnteresseerd zijn in elkaars werkwijze, het elkaar bevragen en het opsteken van nieuwigheden van elkaar, het elkaar tillen naar een meer optimale zorg die je je patiënten kon bieden, het zat er toen al in bij Paul. Het was dan ook niet verrassend dat hij samen met Peter de plaats ging invullen van plaatselijk coördinator van de WDH. Toen ik enige tijd later door de vestigingscommissie van de gemeente was aangenomen als huisarts duurde probeerde ik mij het vak eigen te maken. Na een jaar werd ik door Peter Manschot gevraagd mee te helpen een blad te maken voor de regio over nascholing: de WDH-berichten. Door die activiteit belandde ik in het WDH-bestuur. Daar trof ik Paul. Het is boeiend geweest om bij alle vergaderingen geweest te zijn die er waren om het nascholen vorm te geven. Tot dan toe lag dat primaat bij de specialist in het ziekenhuis of bij de farmaceut die bij de huisarts langs kwam. Nu werd aan de huisarts zelf de taak gegeven dit uit te voeren en die weg moest helemaal ontwikkeld worden. De WDH deelde toen de huisvesting met de RHV, de voorloper van de HVE, aan de Grote Spui in Amersfoort. Op die locatie werd het idee geboren om de DUO-dagen op te zetten naar een gelijkend format elders in Nederland. Een sterke formule die al jaren niet uit het voorjaar is weg te denken en met de tijd meeging door assistentes en POH te betrekken in de scholing. Onder voorzitterschap van Bas Spelberg werd er een schaalvergroting in de provincie voorgesteld onder de diverse WDH-en: de Federatie. Paul leidde de vergaderingen van de vijf verschillende WDH-en en de Kraanven in enkele jaren naar een harmonieus geheel van een enorme omvang. Al die jaren bijgestaan door Erna van Muijden vormden hij een koppel met haar en gaf gestalte aan het fenomeen nascholen voor en door huisartsen. Door jouw inspanningen Paul, hebben we het huisartsenvak een verdieping kunnen geven. Wij zijn met elkaar zoveel meer inhoud aan het vak gaan geven, dat we een budget hebben overschreden. Minister Schippers rekent ons hier nu op af. Alsof wij daar niet altijd al een oog voor hadden? In 1988 hielp iemand tijdens dat bezoek aan de praktijk van Paul ons al aan de tip de stickjes over de lengte door midden te knippen omdat dat kostenbesparend zou zijn Mark Valk 6 7

6 2 5 J A A R W D H 2 5 J A A R W D H Als ik aan Paul denk... Als ik aan Paul denk, denk ik aan gedrevenheid, en enthousiasme. Een vat vol ideeën gemarineerd in een saus van humor en een enorm taalgevoel. Toen ik in 1982 in het NHG Centrumbestuur kwam was Paul al een jaar penningmeester. De financiële middelen waren gering, dus zwaar zal deze portefeuille niet geweest zijn. Wij vergaderden zo n zesmaal per jaar s avonds beurtelings bij de bestuursleden thuis. Zo ook aan de Herikhof. Een goed glas wijn ontbrak nooit evenals de vele grappen en grollen. Het NHG Centrum organiseerde jaarlijks een zestal avondbijeenkomsten in de Oude Tram, later in het Berghotel en weer later in de Eenhoorn. De avonden begonnen met een huishoudelijk deel waarna er een praatje van, of vragenuur met een specialist volgde. Tevens werd er éénmaal per twee jaar een Warffumcursus georganiseerd die zeer goed bezocht werden. In die periode begon er al een frisse wind van ideeën door het bestuur te waaien met name uit de koker van Paul en Peter (Schepp). Er werden thema s bedacht. Zo volgden Somatische fixatie en later Diagnostiek door de huisarts. De internisten weigerden medewerking aan endoscopieën aangevraagd door de huisarts. Waar zou dit toe leiden? Straks wilden wij nog longfuncties, EMG s en audiogrammen aanvragen! Een ingestelde commissie vond haar gelijk bij Prof. Tytgat. De NHG had over dit onderwerp nog niet nagedacht. De internisten volhardden in hun standpunt en publiceerden hun bezwaren in Medisch Contact. Wij gingen jaarverslagen maken (het eerste jaarverslag dateert van 1983 maar een financieel verslag van penningmeester Paul heb ik niet kunnen vinden!). Paul werd in 1983 afgevaardigde in de regionale commissie. van de SNH (wij waren tevens een perifere werkgroep van de Stichting Nascholing Huisartsen). In die tijd maakten wij ons al zorgen over de opkomst. Het woord nascholingsmoe wordt al gebezigd, met name in de periode na de goed bezochte Warffumcursus. Tevens organiseerde de industrie al veel nascholing met diner of reisjes. De inbreng van de industrie in de nascholing van ons Centrum was alleen facilitair en beslist niet inhoudelijk. In de poging meer invloed te krijgen op de demonstraties in de toen nog beide ziekenhuizen werd de demonstratiecommissie benoemd. In 1983 kwam Theo Voorn al als spreker. Hij zou dankzij de goede contacten met Paul nog menig maal bereid zijn op te draven in onze regio. In 1984 een contactbijeenkomst van alle NHG Centra in Nederland: opkomst 16 Centra, vele Centra op sterven na dood maar Amersfoort bruist van energie, zo vermeldt het verslag. In oktober 1985 treedt Sicco Verhagen af als voorzitter; Paul volgt hem op. De avondbijeenkomsten bleven bestaan, zonder huishoudelijk deel, en met duidelijk meer inbreng van de huisarts. Er werd geexperimenteerd met andere nascholingsvormen. Maar er werd ook al gedacht aan nascholen in werktijd met themadagen of-weken. Toen in 1986 de SNH, inmiddels omgedoopt in SDH, de WDH-en ging oprichten was het niet meer dan vanzelfsprekend dat het NHG Centrum zich om zou vormen tot WDH. Ook betrokken in 1986 Paul en Peter een prachtig praktijkpand aan de Chrysantstraat. Voortaan vergaderden wij daar aan de leestafel in de wachtkamer. Er was geen wijn, maar het plezier dat wij hadden was er niet minder om. Paul en Peter werden benoemd tot PC. Er wordt gebrainstormd over accreditatie en misschien wel verplicht stellen van nascholing! Het bestuur (lees Paul en Peter) brachten dit idee in bij de SDH die daar wel oren naar hadden! De professionalisering gaat nu echt doorzetten. Er worden draaiboeken en werkplannen gemaakt. Cursus Nieuwe taken voor de doktersassistente, Tapen, Ulcus cruris, Kleine chirurgie en Implementatie van de eerste NHG standaard DM! Vanaf oktober 1991 wordt er vergaderd op het kantoor van Dick Hoek (VOH) op de Grote Spui en komt Erna bij ons notuleren. Daarna gaat de trein echt lopen: Paul wordt DC, Erna komt in dienst van de WDH, het Forum wordt ingesteld, samenwerking met WDH Gooi, dag-, weeken themacursussen komen van de grond, de Duodagen, Roemenië en later de Federatie. Zo vormde Paul een amateuristisch nascholingsclubje om tot een professionele goed lopende organisatie. Was er ook iets fout aan Paul? Ja,een kleintje: hij reed in de beginjaren in een Lada! Maar bewonderingswaardig is hoe snel hij in onze ogen een aardig mondje Roemeens sprak, het Limburgs, Vlaams en Zuid Afrikaans beheerst als geen ander en zijn kennis van vele (cabaret)teksten. De laatste jaren hebben wij het nog wel eens over onze toekomst: wordt het Limburg of blijft het toch Leusden? Ciel en Paul zullen het zeggen. Maar de praktijk roept nog een aantal jaren. Michiel Hoenderdaal 8 9

7 V E R S L A G V E R S L A G Samen leert leuker Op 11 november 2011 vierden wij in een symposium Samen leert leuker, het 25 jarig bestaan van de WDH-en in Midden Nederland en we namen afscheid van Paul Heuberger, medisch coördinator, PAM. Tijdens de voorbereidingen hebben wij Paul in de waan gelaten, dat het programma werd georganiseerd om 25 jaar WDH te vieren. Dat was deels waar, maar deels een kapstok om hem eens goed in het zonnetje te zetten. Het symposium startte met een terugblik om de begintijd van de WDH, door Adriaan van Es, voormalig voorzitter en Peter Schepp, één van de eerste Plaatselijk Coördinatoren destijds. Persoonlijke anekdotes, maar ook een historisch overzicht kwamen aan bod. Nascholen hebben huisartsen altijd gedaan. In het archief zit materiaal van De wijze waarop is gerelateerd aan de tijd. Theo Voorn, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde, docent aan de huisartsenopleiding in Nijmegen, zette de deelnemers direct aan het werk. Zijn motto: van zelf nascholing maken leer je uiteindelijk het meeste konden de deelnemers in de praktijk brengen door in groepjes te gaan werken aan een presentatie. Workshop SVP (Speech Voor Paul). Individueel brainstormen, daarna in overleg met elkaar om ten slotte met zes of acht mensen te komen tot een speech. Het leverde veel interessante, aansprekende speeches op. Na dit gedeelte kreeg Arlette Hemel, bestuurslid van de WAGRO (WAarneem GROep) afdeling Kring Midden Nederland het woord. Zij gaf inzicht in wat huisartsen die net zijn afgestudeerd in de toekomst aan nascholing willen. Samen leert leuker is niet passé, met wel uiteraard aandacht voor e-learning, afwisseling, kwalitatief goede nascholing. Een leven lang leren, een term die de laatste jaren nog al veel wordt gebruikt. Maar hoe realiseren we dat. Prof Dr Margreet Wieringa-de Waard, hoogleraar AMC, schetste een beeld van de mogelijkheden om het gat tussen de huisartsenopleiding en de nascholing te dichten. Meer samenwerking tussen beiden, aansluiten in de nascholing bij de opleiding. (In Midden Nederland is een begin gemaakt met een structurele samenwerking met de huisartsenopleiding en worden mogelijkheden onderzocht). Paul Heuberger gaf een overzicht van de ontwikkeling van de nascholing, de intentie om nascholing in te bedden in een kwaliteitsbeleid en de ontwikkeling van de intercollegiale toetsing. Tevens maakte Paul van de gelegenheid gebruik om de aanwezige en enkele mensen speciaal te bedanken voor de jarenlange intensieve samenwerking. Natuurlijk ontbraken op dit symposium de speeches niet: Liesbeth van de Jagt, NHG, liet de zaal een lied zingen waarmee zij Paul bedankte, Corry Rijk, huisarts en bestuurslid van de Kring MN en voorzitter HVE, nam in een cabareteske speech de carrière van Paul onder de loep, Flip van Lidth de Jeude, voorzitter van de WDH Midden Nederland benoemde dat duurzaamheid een kenmerk van de WDH werd, door een stabiele factor sinds vele jaren: Paul. Als blijvende herinnering zal er jaarlijks een Paul Heuberger award worden uitgereikt aan de toetsgroep in Midden Nederland met het meest innovatieve, kwalitatieve programma!!! Dus EKC: ding mee. Bij WDH mensen blijft het niet bij praten: er was een tentoonstelling 25 jaar WDH. (Ook te zien nog op de Duodagen); er waren liederen, een op maat gemaakte film, wijn, hapjes, cadeaus. Én een WDHspecial, met daaruit in deze berichten een bloemlezing en natuurlijk veel plezier. Zelf heb ik gememoreerd, dat ik van Paul het nascholingsvak geleerd heb en met vele anderen van mening ben dat hij door zijn visie een duidelijke stempel op het kwaliteitsbeleid in Midden Nederland heeft gezet. Als u deze WDH berichten leest, is ook dit feest weer historie en zijn wij begonnen aan een nieuw jaar met nieuwe nascholingskansen, en Louwrens Boomsma als nieuwe medisch coördinator/pam, in wie ik alle vertrouwen heb. Erna van Muijden-Karssen Op de website vind u foto s van het symposium

8 A A N K O N D I G I N G C U R S U S A A N K O N D I G I N G C U R S U S Duodagen 2012 Warffumcursus Horen, zien en zwijgen THEMA ONCOLOGIE DATUM: 19 en 20 april 2012 Duodagen zijn twee identieke nascholingsdagen voor huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners. Op het programma staat dit jaar: Nieuwe ontwikkeling op het gebied van de oncologie, bijzondere behandelingen: Korte interactieve presentaties in een carrouselvorm door de oncologen, internisten, longartsen. Verder workshops over o.a. de oncologie samenwerking (mis) communicatie, pijnbestrijding, gynaecologie, dermatologie, technisch handelen, en aan het einde van de dag: Moreel beraad. Een workshop voor huisartsen èn specialisten. Voor de assistenten zal er een programma zijn waarbij onder meer een bezoek wordt gebracht aan het laboratorium en de scopieafdeling van het Meander Medisch Centrum. De praktijondersteuners kunnen zich verdiepen in patiënten met chronische ziekten die geconfronteerd worden met kanker. Voor POH en assistenten is er ook de mogelijkheid om mee te doen aan de workshop Communicatie: Hoe ga je om met mensen met verlies, empathie met behoud van professionaliteit. Het programma voor de Duodagen onvangt u begin maart. De onderwerpen zijn gebaseerd op het thema horen, zien en zwijgen. Maar voelen wordt ook niet uit de weg gegaan. Maandag HOREN "Ik hoor het al...! Maar luisteren we ook?" Dinsdag VOELEN "Wie niet horen wil moet voelen" Woensdag ZIEN "Je gaat het pas zien als je het door hebt" Donderdag ZWIJGEN "Spreken is zilver, zwijgen is goud" Vrijdag Op deze dag worden alle zintuigelijke ervaringen weer samengevoegd in een bijzondere afsluiting. Volgens goede Warffumtraditie zullen ruiken en proeven niet ontbreken in het avondprogramma! DATUM maandag 19 maart 2012 t/m vrijdag 23 maart 2012 PLAATS Bilderberg Château Holtmühle KOSTEN WDH leden 1.750,-- INSCHRIJVING Zie voor details de mailing. Voor uitgebreide informatie en inschrijven zie de website GEACCREDITEERDE UREN 28 uur 12 13

9 A A N K O N D I G I N G C U R S U S 2 5 J A A R W D H Nieuws voor EKC in Eemland: tussen de lijnen Historie Tussen de lijnen is een nascholingsproject ontwikkeld door het MCCE en de WDH Eemland-N.W. Veluwe gebaseerd op de regionale werkafspraken tussen de huisartsen en specialisten van Meander Medisch Centrum Als EKC ontvangt u een basispakket inhoudende: - Opzet van de nascholing - Onderwijsmateriaal zoals: casuïstiek, kennistoets, achtergrond informatie - De werkafspraak - De inbreng van een docent De onderwijsmaterialen worden per deelnemer aangeleverd. Op dit moment zijn de onderstaande onderwerpen beschikbaar. Onderwerpen: ADHD Ketenzorg rond het levenseinde Osteoporose Ouderengeneeskunde (nog in ontwikkeling, verwacht 2e helft 2012) Accreditatie De accreditatie (1,5 uur per bijeenkomst) wordt geregeld conform de regels van het toetsgroeponderwijs. De EKC meldt de nascholing aan bij de PAM: Louwrens Boomsma, via het jaarplan en dient de presentielijst en het verslag in op de gebruikelijk wijze. Zie de website EKC/GAIA Per deelnemer wordt een bedrag van 35,-- berekend voor de kosten van de docent en cursusmateriaal. Aanmelden kan per toetsgroep bij NASCHOLING HUISARTSEN KENT EEN LANGE TRADITIE 1946 Oprichting van de LHV Oprichting Nederlands Huisartsen Genootschap met onder andere een commissie Nascholing. 1966/67 In de woelige jaren 66/67 werden de honoraria for the time being- geregeld en kreeg de LHV de tijd zich ook met meer inhoudelijke taken met betrekking tot het huisartsen functioneren bezig te houden. Door deze gemeenschappelijke doelstelling van NHG en LHV kon er iets nieuws tot stand komen. 30 september 1969 Oprichting Stichting Financiering Nascholing Huisartsen (SFNH). 25 juni 1971 LHV/NHG werkplan organisatiestructuur nascholing huisartsen. Oktober 1971 Op basis van dit LHV/NHG werkplan werd een Centrale Stuurgroep Nascholing Huisartsen opgericht (CSHN). Taakverdeling: SFNH financiering CSNH organisatorisch. Doel: stimuleren nascholing huisartsen in periferie. Door raakvlakken en overlapping werd besloten tot oprichten van >

10 2 5 J A A R W D H 21 november 1973 Stichting Nascholing Huisartsen. De Stichting heeft ten doel het bevorderen en coördineren van de nascholing huisartsen. Mei 1986 Convenant Overheid/LHV D en O gelden resulteert in de Oprichting LHV. Werkgroepen Deskundigheidsbevordering Huisartsen. Oprichting VOH bureaus (de latere DHV). Structuur WDH, Plaatselijk Coördinator en Regionaal Coördinator Aanstellen Districtscoördinator Deskundigheidsbevordering In de herregistratie eisen wordt 40 uur per jaar nascholing voor verplicht Verzelfstandiging WDH-en, oprichten verenigingen De D en O gelden kwamen voor de LHV te vervallen. Het gevolg was het opheffen DHV /WDH bureau. 15 januari 2004 Oprichting Federatie WDH Midden Nederland bestaande uit zeven verenigingen/ stichtingen Intentieverklaring samenwerking Federatie WDH Midden Nederland en LHV Huisartsenkring Midden-Nederland Verplichte nascholing voor huisartsen 40 uur per jaar waarvan 2 uur in toetsgroeponderwijs Statutenwijziging Federatie WDH Midden Nederland. Vier WDH-en gaan samen in een vereniging WDH MN. 16

de deelname van de doelgroep aan kwaliteitsprojecten en nascholingen te stimuleren.

de deelname van de doelgroep aan kwaliteitsprojecten en nascholingen te stimuleren. Meerjarenplan Federatie WDH Midden Nederland Stuknr.2011-61 2011/2014 Missie Missie De Federatie WDH MN wil door haar programmering kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg in Midden-Nederland bevorderen.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

PAM Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Hoek van Holland. Kwaliteitscommissie Huisartsen Twente, bestuur

PAM Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Hoek van Holland. Kwaliteitscommissie Huisartsen Twente, bestuur Verslag vergadering LINKH-deelnemers en PAM d.d. 5 maart 2013 Aanwezig: Pieter Antonides Louwrens Boomsma Hans Peter Breedveldt Ger Bulder Jacqueline Cremers Adrie Evertse Jaap Eysink Smeets Eveline Floor

Nadere informatie

Onafhankelijke nascholing is ons handelsmerk dat is wat ons onderscheidt van de meeste andere aanbieders van nascholing.

Onafhankelijke nascholing is ons handelsmerk dat is wat ons onderscheidt van de meeste andere aanbieders van nascholing. JAARVERSLAG 2012 FEDERATIE WDH Midden Nederland - Fed.201376 Missie van de federatie WDH Midden Nederland: "onafhankelijke nascholing ontwikkelen voor en door huisartsen ingebed in een samenhangend kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 INHOUD. 1. Inleiding 3. 2. Organisatie 5. 2.1 Doelstelling en Doelgroep. 2.2 Organisatie. 2.3 Instellingsaccreditering

JAARVERSLAG 2009 INHOUD. 1. Inleiding 3. 2. Organisatie 5. 2.1 Doelstelling en Doelgroep. 2.2 Organisatie. 2.3 Instellingsaccreditering INHOUD JAARVERSLAG 2009 1. Inleiding 3 2. Organisatie 5 2.1 Doelstelling en Doelgroep 2.2 Organisatie 2.3 Instellingsaccreditering 3. Activiteiten 7 3.1 Nascholingen en projecten van de federatiepartners

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers LINKH Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers L I N K H LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG Postbus 2724 3800 GG Amersfoort Telefoon 06 24169015 E-mail info@linkh.nl

Nadere informatie

PAM Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Hoek van Holland. Kwaliteitscommissie Huisartsen Twente, bestuur

PAM Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Hoek van Holland. Kwaliteitscommissie Huisartsen Twente, bestuur Verslag vergadering LINKH-deelnemers en PAM d.d. 11 oktober 2012 Aanwezig: Pieter Antonides Ad Bolhuis Louwrens Boomsma Hans Peter Breedveldt Ger Bulder Joep van Buuren Jacqueline Cremers Eveline Floor

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

PAO-H JAARPROGRAMMA 2013 NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT GEACCREDITEERD

PAO-H JAARPROGRAMMA 2013 NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT GEACCREDITEERD UTRECHT PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN GEACCREDITEERD JAARPROGRAMMA 2013 NIEUWE PAO-H CURSUSSEN IN 2013! Het nieuwe jaarprogramma van het Post Academisch Onderwijs voor Huisartsen Utrecht biedt u weer

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg Fijn dat u er bent, dokter standpunt Lijden verlichten De huisarts en de laatste levensfase Bij mevrouw Van Oosten, 51 jaar, is twee jaar geleden een melanoom

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering. Supervisie

Deskundigheidsbevordering. Supervisie Deskundigheidsbevordering Supervisie scholing_supervisie.indd Sec1:1 12-11-2007 04:38:47 Supervisie is een leermethode die wordt toegepast in mensgerichte beroepen als arts, psychotherapeut, leraar, maatschappelijk

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009 Activiteiten Netwerk Palliatieve Zorg 2009 ASPECT DOEL ACTIVITEIT WIE WANNEER STATUS FINANCIERING 1. Gezamenlijke verbetercultuur Samenwerking opnieuw vastleggen 2. Nieuw convenant opstellen door partijen

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

Verslag vergadering LINKH-deelnemers en PAM en d.d. 14 november 2013

Verslag vergadering LINKH-deelnemers en PAM en d.d. 14 november 2013 Verslag vergadering LINKH-deelnemers en PAM en d.d. 14 november 2013 Aanwezig: Liesbeth van Albada Pieter Antonides Louwrens Boomsma Hans Peter Breedveldt Boer Ger Bulder Jacqueline Cremers Klaas van der

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Verslag vergadering LINKH-deelnemers en PAM en d.d. 13-11-2014 te Soest

Verslag vergadering LINKH-deelnemers en PAM en d.d. 13-11-2014 te Soest Verslag vergadering LINKH-deelnemers en en d.d. 13-11-2014 te Soest Aanwezig: zie bijgaande presentielijst 1. Opening Peter Marinus opent de vergadering met een woord van welkom. De agenda wordt vastgesteld.

Nadere informatie

Vragen, wensen en opmerkingen opgehaald tijdens de praktijkbezoeken

Vragen, wensen en opmerkingen opgehaald tijdens de praktijkbezoeken Vragen, wensen en opmerkingen opgehaald tijdens de praktijkbezoeken Kaderartsen en praktijkbezoekers hebben alle vragen, wensen en opmerkingen tijdens de praktijkbezoeken gebundeld tot een geheel. Individuele

Nadere informatie

AGENDA DISTRICT NOORD BRABANT NOORDOOST 2015

AGENDA DISTRICT NOORD BRABANT NOORDOOST 2015 AGENDA DISTRICT NOORD BRABANT NOORDOOST 2015 JANUARI Dinsdag 6 Osse Huisartsenkring Donderdag 15 Regio Transmuraal Kwaliteitsoverleg 18.00 20.30 uur Ziekenhuis Bernhoven Bernhoven Donderdag 15 Dinsdag

Nadere informatie

PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN

PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN GEACCREDITEERD 2-Daagse Masterclass Huisartsgeneeskunde Donderdag 9 april en vrijdag 10 april 2015 Collegezaal Broederplein Masterclass huisartsengeneeskunde PROGRAMMA

Nadere informatie

Sponsoring van nascholingsactiviteiten

Sponsoring van nascholingsactiviteiten Sponsoring van nascholingsactiviteiten Inhoud Deskundigheidsbevordering en aandeel farmaceutische industrie 3 Paragraaf 1 Beïnvloeding farmacie via nascholing 3 Paragraaf 2 Wet- en regelgeving 3 Paragraaf

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes Diabetes Ketenzorg Transmurale werkgroep diabetes H. Kole huisarts en kaderarts Zorggroep Almere H. van Houten internist, Flevoziekenhuis M. van Renselaar diabetesverpleegkundige, Flevoziekenhuis I. Beers

Nadere informatie

AGENDA DISTRICT NOORD BRABANT NOORDOOST 2015

AGENDA DISTRICT NOORD BRABANT NOORDOOST 2015 AGENDA DISTRICT NOORD BRABANT NOORDOOST 2015 JANUARI Dinsdag 6 Osse Huisartsenkring Donderdag 15 Regio Transmuraal Kwaliteitsoverleg 18.00 20.30 uur Ziekenhuis Bernhoven Bernhoven Donderdag 15 Dinsdag

Nadere informatie

Reglement College voor Accreditatie Cluster 1

Reglement College voor Accreditatie Cluster 1 Reglement College voor Cluster 1 Preambule Vanaf 1 januari 2012 vindt de accreditatie binnen, te weten huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde (SO) en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG)

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma COPD

Werken met het ketenprogramma COPD Werken met het ketenprogramma COPD Praktijkinformatie voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET COPD!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET DE ROHA?... 3 4.

Nadere informatie

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG E-HEALTH EN DE OUDERENZORG Donderdag 6 februari 2014 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de doelgroepcommissie Ouderengeneeskunde op donderdag 6 februari 2014 de cursus: E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

Nadere informatie

AGENDA DISTRICT NOORD-BRABANT NOORDOOST 2016

AGENDA DISTRICT NOORD-BRABANT NOORDOOST 2016 MAAND JANUARI AGENDA DISTRICT NOORD-BRABANT NOORDOOST 2016 WERKGEBIED/ ORGANISATIE Nieuwjaarsdag VOOR WERKVORM EN ONDERWERP LOCATIE / TIJD Ledenvergadering 17.00 uur Woensdag 6 -Uden-Veghel / SPEC Toost

Nadere informatie

Scholing Agenda voor een spetterend en educatief 2017

Scholing Agenda voor een spetterend en educatief 2017 Scholing Agenda 2017 voor een spetterend en educatief 2017 Agenda 2017 In 2017 bieden wij u de volgende scholingen aan: Januari 24 jan VRM spiegelbijeenkomst: Utrecht 17.30-20:15 Februari 21 feb Ksyos

Nadere informatie

Verslag van de NOTaS-Netwerkbijeenkomst over Zorginnovatie

Verslag van de NOTaS-Netwerkbijeenkomst over Zorginnovatie Verslag van de NOTaS-Netwerkbijeenkomst over Zorginnovatie bij Achmea, Divisie Zorg & Gezondheid op 19 juni 2015 Door Oele Koornwinder Op 19 juni 2015 organiseerde NOTaS een goed bezochte netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

AGENDA DISTRICT NOORD-BRABANT NOORDOOST 2017

AGENDA DISTRICT NOORD-BRABANT NOORDOOST 2017 AGENDA DISTRICT NOORD-BRABANT NOORDOOST 2017 MAAND WERKGEBIED/ ORGANISATIE VOOR WERKVORM EN ONDERWERP LOCATIE / TIJD JANUARI Maandag 2 t/m vrijdag 6 Dinsdag 10 Dinsdag 10 Woensdag 11 Maandag 23 Dinsdag

Nadere informatie

1 e /2 e lijns Werkafspraken en hun implementatie

1 e /2 e lijns Werkafspraken en hun implementatie 1 e /2 e lijns Werkafspraken en hun implementatie Adviezen en ervaringen Dirk Branbergen, huisarts, coördinator MCC Klik Zwolle Met verwerkt commentaar van de volgende MCC coördinatoren: Hans Plantenga

Nadere informatie

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken.

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken. Waar staan we nu? Eindelijk VS en andere belangrijke zaken., MANP (bestuurslid ) NP nu 12 jaar in Nederland 26 maart 2010 eerste Verpleegkundig Specialisten geregistreerd in art. 14 BIG-register Alleen

Nadere informatie

WDH. Eemland-N.W. Veluwe. - Het Juk. - Kroketten. - Duodagen. www.wdhmn.nl. n0. 63 november 2010

WDH. Eemland-N.W. Veluwe. - Het Juk. - Kroketten. - Duodagen. www.wdhmn.nl. n0. 63 november 2010 WDH B E R I C H T E N Eemland-N.W. Veluwe - Het Juk - Op die manier - Kroketten - Duodagen n0. 63 november 2010 www.wdhmn.nl W D H B E R I C H T E N Eemland-N.W. Veluwe no. 63 november 2010 Mededelingenblad

Nadere informatie

Pasen. Wijsheid begint met verwondering. Agenda. maart. Nieuwsbrief 11 17 maart 2016. Beste ouder/verzorger,

Pasen. Wijsheid begint met verwondering. Agenda. maart. Nieuwsbrief 11 17 maart 2016. Beste ouder/verzorger, Wijsheid begint met verwondering Nieuwsbrief 11 17 maart 2016 Agenda maart ma 21 10 minuten gesprekken do 24 Juf Annemieke jarig vr 25 Goede Vrijdag zo 27 Eerste Paasdag ma 28 Tweede Paasdag do 31 Meester

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Geslaagde start. Logo en website

Geslaagde start. Logo en website Health Education, www.healtheducation.nl, info@healtheducation.nl nieuwsbrief 30 maart 2013 Geslaagde start Logo en website Aanbod Travel Medicine Training voorjaar 2013 voor -(huis)artsen -Verpleegkundigen

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Bijlage 9 ETHIEK IN RICHTLIJNEN bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A) COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Versie INHOUD 1 Inleiding 2 Contextanalyse 2.1 Situatie en omgeving 2.2 De actoren 2.3 Het product 3

Nadere informatie

CASPIR cursus 2015. Huisartsen, Praktijkverpleegkundigen, Praktijkondersteuners (i.o.) en praktijkassistenten

CASPIR cursus 2015. Huisartsen, Praktijkverpleegkundigen, Praktijkondersteuners (i.o.) en praktijkassistenten CASPIR cursus 2015 Namens ROH West-Nederland nodigen wij u graag uit voor de CASPIR cursus. De CAHAG* heeft in samenwerking met de NVLA*, afdeling praktijkverpleegkundigen van de V&VN*, het NHG* en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Kringplan 2014 Limburg

Kringplan 2014 Limburg Kringplan 2014 Limburg 28 januari 2014 Inleiding De Huisartsenkring Limburg is de regionale exponent van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het bestuur wordt bij haar werkzaamheden ondersteund

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

Scholingen Najaar 2015

Scholingen Najaar 2015 Scholingen Najaar 2015 verpleegkundigen en verzorgenden Expertisecentrum Palliatieve Zorg Basiscursus Palliatieve Zorg verpleegkundigen De basistraining Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen besteedt

Nadere informatie

Interview met Lia van Rijswijk, Research verpleegkundige

Interview met Lia van Rijswijk, Research verpleegkundige Interview met Lia van Rijswijk, Research verpleegkundige Auteur: H. van de Klij Vertaald/bijgewerkt: Nieuwsbrief: 1988 Pagina: 17-18 Jaargang: 4 Nummer: 4 Toestemming: Illustraties: Bijzonderheden: buitenland

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Nummer 4* mei 2015. Hallo collega s OUD EN NIEUW

Nummer 4* mei 2015. Hallo collega s OUD EN NIEUW Nummer 4* mei 2015 Hallo collega s De kop is er af, de nieuwe OR is begonnen en inmiddels hebben we de taken en rollen verdeeld. In dit 4 de bulletin blikken we terug op de afgelopen periode van de nieuwe

Nadere informatie

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal Introductie Deze lesmodule is geschreven voor een project van 5 bijeenkomsten van elk 60 minuten, waarvan de laatste bijeenkomst het werkelijke Voorleesontbijt is. Het aantal, de duur en inhoud van de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek Meditta organisatie Midden Limburg Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek Dienstenaanbod Meditta Spoedzorg Huisartsen

Nadere informatie

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK Medische fouten, incidenten en meldingsplicht voor specialisten en AIOS Vrijdag 8 juni 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert op 8 juni 2012 de cursus

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN

PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN GEACCREDITEERD Maag Darm Lever Vrijdag 13 februari 2015 Broederplein in Zeist Maag, Darm, Lever: groot en klein leed Inleiding Hoe staat het nu met het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN

JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN 2008 2010 (VLF-08-300L) pagina: 1 van 6 1. INLEIDING Voor u ligt het meerjarenplan van de VLF. In dit jaarplan worden de doelstellingen geformuleerd en worden de activiteiten

Nadere informatie

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Woensdag 2 t/m vrijdag 4 september 2015 bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de SGBO op woensdag 2 tot

Nadere informatie

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU Locatie: Woensdag 12 t/m vrijdag 14 november 2014 Toelichting De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013 Uitnodiging Annemieke Wagemans, arts verstandelijk gehandicapten bij Maasveld, een van de werkstichtingen van Koraal Groep, promoveert op 28 november aanstaande op het onderwerp Medische beslissingen rond

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2014-2015 8.1 Terugblik op het afgelopen jaar Met het vertrek van huisarts Mariette Hamaker op 1 januari 2013, werd de nieuwe maatschap ingeluid met Jonas Bader en Mirte Hemker. Deze maatschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020-6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

Algemene informatie voor externe docenten NHG-Scholing.

Algemene informatie voor externe docenten NHG-Scholing. Algemene informatie voor externe docenten NHG-Scholing www.nhgscholing.nl Samenstelling bureau NHG-Scholing Het bureau van NHG-Scholing bestaat op dit moment uit de volgende medewerkers: Teamleider Liesbeth

Nadere informatie

Organisatie in ontwikkeling

Organisatie in ontwikkeling Organisatie in ontwikkeling LVPOH GGZ Historie Kierkegaard: het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen Aanleiding Aanleiding vorming POH GGZ. In 2007 beleidsregel afgekondigd door ministerie van

Nadere informatie

Scholing Agenda 2016. Wij wensen u. fijne feestdagen. en een. spetterend en educatief 2016

Scholing Agenda 2016. Wij wensen u. fijne feestdagen. en een. spetterend en educatief 2016 Scholing Agenda 2016 Wij wensen u fijne feestdagen en een spetterend en educatief 2016 Agenda 2016 In 2016 bieden wij u de volgende scholingen aan: Januari 21 jan Bedsideteaching: Hofpoort 16.00-17:30

Nadere informatie

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015. 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda.

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015. 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda Voorwoord Beste Lezers, We naderen al weer de laatste maand van het jaar, de maand

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Dermatologie. Gynaecologie en urologie

Dermatologie. Gynaecologie en urologie Dermatologie Vrijdag 20 november, 9.00 17.00 uur, Zeist Gynaecologie en urologie Donderdag 10 december, 9.00 17.00 uur, Zeist PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN Dermatologie vrijdag 20 november Op de cursus

Nadere informatie

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP Mooiste vakantiefoto!! Super, we zijn weer begonnen! En dat doen we door de vakantie op een leuke manier af te sluiten aan de hand van leuke vakantiefoto s Als je het leuk vindt om je eigen foto terug

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

De arts-onderzoekers van morgen

De arts-onderzoekers van morgen Erasmus MC De arts-onderzoekers van morgen Junior Med School 2017 2018 De artsonderzoekers van morgen Junior Med School 2017 2018 Het programma Dit programma loopt parallel aan VWO-5 en -6 en bestaat uit

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes JAARPLAN 2014 Stichting Ismes 1 1. Inleiding Dit is het eerste jaarplan van Stichting Ismes en heeft betrekking op 2014. De kaders voor het jaarplan zijn vastgelegd in het Beleidsplan periode 2014-2017/2019.

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INVITATIONAL CONFERENCE 14 november 2013 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INLEIDING Wij nodigen professionals

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda:

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda: de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Bosuilstraat 11, 7523 BJ ENSCHEDE, 053 4368164 e mail menkotoren@skoe.nl Nieuwe datum Vormsel en ouderavond Er is een nieuwe datum voor de Vormselviering.

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

NHG-Standpunt. GGZ in de huisartsenzorg. Ik zie het even niet meer zitten. standpunt

NHG-Standpunt. GGZ in de huisartsenzorg. Ik zie het even niet meer zitten. standpunt NHG-Standpunt GGZ in de huisartsenzorg Ik zie het even niet meer zitten standpunt Het aantal mensen met psychische problemen dat een beroep doet op de huisarts, groeit en zal blijven toenemen... Mevrouw

Nadere informatie

Algemene informatie voor externe docenten NHG-Scholing. www.nhgscholing.nl

Algemene informatie voor externe docenten NHG-Scholing. www.nhgscholing.nl Algemene informatie voor externe docenten NHG-Scholing www.nhgscholing.nl Samenstelling bureau NHG-Scholing Het bureau van NHG-Scholing bestaat op dit moment uit de volgende medewerkers: Teamleider Accountmanager

Nadere informatie

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Kloosterhotel ZIN te Vught Maandag 25 t/m woensdag 27 augustus 2014 Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Instelling van het register. CHBB-register Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde

1 Inleiding. 2 Instelling van het register. CHBB-register Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde CHBB-register Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde 1 Inleiding LHV en NHG hebben met ingang van oktober 2005 een College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) ingesteld. Dit college heeft tot

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Jaargang 2, nummer 1, februari 2015. ZorgDomein

Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Jaargang 2, nummer 1, februari 2015. ZorgDomein Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners Maak kennis met het Klant Contact Centrum van Rijnstate Het Klant Contact Centrum (KCC) verzorgt de eerste telefonische opvang voor een groot

Nadere informatie

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Enquête 2013 Verspreiding: Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Periode: 30 januari 2013 tot 15 februari 2013

Nadere informatie

NIEUW VOOR OUD. Noviteitencollege rond nieuwe ontwikkelingen voor de ouderenzorg. Vrijdag 2 oktober 2015: Farmacologie en Cardiologie

NIEUW VOOR OUD. Noviteitencollege rond nieuwe ontwikkelingen voor de ouderenzorg. Vrijdag 2 oktober 2015: Farmacologie en Cardiologie NIEUW VOOR OUD Noviteitencollege rond nieuwe ontwikkelingen voor de ouderenzorg Vrijdag 2 oktober 2015: Farmacologie en Cardiologie Vrijdag 4 december 2015: Parkinson, Oogheelkunde en Techniek Toelichting

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie