Sociale kaart oggz. Rijnstreek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale kaart oggz. Rijnstreek"

Transcriptie

1 Sociale kaart oggz Rijnstreek maart

2 Colofon Inhoud: Contactpersoon: Uitgiftedatum: Uitgever: Drukwerk: Bestellen: GGz Informatiepunt Leiden e.o. A. Bergman (GGz Informatiepunt Leiden e.o.), M. Veenstra (GGD Hollands Midden) Oktober 2004/ 5e herziene versie maart 2011 GGD Hollands Midden Reprocentrum GGZ Leiden e.o. Nabestellen is mogelijk bij het GGz Informatiepunt Leiden e.o., Rapenburg 48, Leiden Of 2

3 Voorwoord Bij het uitvoeren van zorg in de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) is samenwerking tussen hulp- en dienstverleners een belangrijke voorwaarde. Medewerkers van instellingen moeten elkaar kunnen vinden en weten op welke wijze zij van elkaars deskundigheid gebruik kunnen maken. Alleen dan is het mogelijk om verandering aan te brengen in de situatie van zorgwekkende zorgmijders. Wij hopen dat deze sociale kaart een bijdrage levert aan de samenwerking in de bemoeizorg tussen hulp- en dienstverlenende instellingen in de regio Zuid- Holland Noord. Voor u ligt de sociale kaart oggz voor de Rijnstreek. Voor de Leidse regio en de Duin en Bollenstreek zijn ook aparte sociale kaarten ontwikkeld. De sociale kaart is vooral bedoeld voor de uitvoerend medewerkers van hulp- en dienstverlenende instellingen in de regio Zuid- Holland Noord die in hun werk te maken hebben met bemoeizorg. De instanties en instellingen staan op alfabet. Achterin het boekje is een index waar op categorie gezocht kan worden. Inhoudelijke wijzigingen in de tekst kunt u doorgeven aan het GGz- Informatiepunt Leiden e.o. 3

4 ActiVite, de Jasserie Simon Smitweg GA Leiderdorp fax: Door andere mantelzorgers te ontmoeten en samen ervaringen en ideeën uit te wisselen, kunnen mantelzorgers begrip en steun vinden. Om deze reden wordt De Jasserie georganiseerd. Tijdens een Jasserie-avond of themabijeenkomst staat steeds een bepaald thema centraal, bijvoorbeeld: zorg- en welzijnsvoorzieningen die de mantelzorger kunnen ontlasten, het stellen van grenzen, de combinatie mantelzorg & werk of een specifiek ziektebeeld. Er worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd en er is ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. De avonden worden vaak opgeluisterd met livemuziek. Deelname aan De Jasserie is gratis; aanmelden hoeft niet. Aanwezigen betalen wel voor hun consumpties. De Jasserie-avonden worden georganiseerd bij: ActiVite Rijnzate Magnoliastraat 16 Alphen aan den Rijn Mantelzorgers. 4

5 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Zuid-Holland Crabethpark AJ Gouda fax: Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving en denkt aan kindermishandeling. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en er iets aan doen. Het landelijke telefoonnummer is ( 0,05 per minuut). Mensen die een geval van kindermishandeling willen melden of advies zoeken hierover. 5

6 Al Anon Katwijk Katwijk fax: Gespreksgroep voor familieleden en vrienden van alcoholisten. Door het uitwisselen van ervaringen en het volgen van een 12- stappenprogramma leert men om te gaan met alcoholisme. Bijeenkomst elke week op dinsdag ergens in Katwijk. Via of telefoon kan het telefoonnummer voor de contactpersoon van de regio Katwijk worden gevaagd. Deze contactpersoon weet de locatie en tijdstippen van de bijeenkomsten. Vrienden en familie van alcoholisten. 6

7 Anoiksis Gansstraat 67a 3582 EC Utrecht fax: Anoiksis is een vereniging voor en door mensen met chronische psychose of schizofrenie. De hoofddoelstelling van de vereniging is het faciliteren van lotgenotencontact. Daarnaast doet Anoiksis aan voorlichting en belangenbehartiging. De vereniging wil met zijn activiteiten bewerkstelligen dat Anoiksispatiënten een stem krijgen, dat er eerlijke beeldvorming bestaat rond de diagnose, dat de behandeling volgens de beste inzichten plaatsvindt, dat Anoiksis-patiënten gesteund worden in het zich ontworstelen aan het sociaal isolement en het stigma, dat herstel voorop staat en dat ervaringsdeskundigheid op een goede wijze wordt ingezet. De vereniging is bereikbaar op werkdagen van uur. Mensen die zijn gediagnosticeerd met psychose of schizofrenie. 7

8 Anonieme Alcoholisten Alphen aan den Rijn Prins Bernhardlaan 8a 2405 VZ Alphen aan den Rijn of fax: Groepsbijeenkomsten voor mensen die gestopt zijn met drinken en elkaar willen steunen in het streven om vrij van alcohol te blijven. Bijeenkomst: elke dinsdagavond om uur op bovengenoemd adres. Er is ook een AA-hulplijn ( ). Deze is 24 uur per dag bereikbaar. Alcoholisten. 8

9 Autismecafé Zorgcentrum Sint Joseph Hoflaan BS Alphen aan den Rijn fax: Het Autismecafé is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouders van autistische kinderen. Het doel: lotgenotencontact, voorlichting en informatie-uitwisseling. Vijf keer per jaar organiseren de ouders bijeenkomsten rondom één centraal thema. Er is een gespreksleider en er worden gasten uitgenodigd die als (ervarings)deskundigen spreken over een bepaald thema. Naast ouders met een autistisch kind zijn ook andere bezoekers welkom, zoals mensen met autisme, familieleden en hulpverleners. Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten verbonden aan de avonden. Ouders van autistische kinderen en andere familieleden, mensen met autisme en hulpverleners. 9

10 Bijstandswinkel, De Lupinesingel CM Alphen aan den Rijn fax: De Bijstandswinkel is een organisatie die mensen met een laag inkomen wil helpen bij hun contacten met de gemeente en andere organisaties. De Bijstandswinkel geeft informatie over uitkeringen en als dat nodig is wordt er naar andere organisaties verwezen. Er werken alleen vrijwilligers en de hulp is altijd gratis. Spreekuur (telefonisch of inloop-): -dinsdag: uur -woensdag: uur -donderdag: uur. Mensen met een uitkering of laag inkomen. 10

11 Binnenvest, Begeleid Wonen Pelikaanstraat DW Leiden fax: Het Begeleid Wonen-project van De Binnenvest is bedoeld mensen in staat stellen zo zelfstandig mogelijk te leren wonen en leven en daarnaast mensen die zelfstandig wonen ondersteunen in het behoud van de zelfstandigheid. Hiertoe biedt De Binnenvest begeleiding thuis, begeleiding in een woonproject, praktische hulp in het huishouden en hulp bij het vinden van dagbesteding. Centraal Bureau Morssingel AZ Leiden Tel.: Mensen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben bij het (zelfstandig) wonen en leven. 11

12 Binnenvest, Crisisopvang Rembrandtstraat VW Leiden fax: Het Crisisopvangcentrum is 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend en is bedoeld voor mensen in crisissituaties die tijdelijke opvang nodig hebben. De cliënten krijgen een eigen kamer en zorgen gezamenlijk voor het huishouden. Een verblijf in het Crisisopvangcentrum is kortdurend. In die periode zoekt de cliënt samen met de begeleider naar een oplossing van de problemen. Soms worden daarbij andere instanties ingeschakeld. Mensen kunnen zich rechtstreeks bij het Crisisopvangcentrum melden. Centraal Bureau: Morssingel AZ Leiden Tel.: Mensen in een crisissituatie die tijdelijke opvang nodig hebben. 12

13 Binnenvest, Nieuwe Energie, Nachtopvang Papegaaisbolwerk LX Leiden fax: De Nachtopvang (Slaaphuis) is er voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Er zijn slaapzalen en douches, en 's ochtends is er een ontbijt. De begeleiders geven desgewenst advies bij problemen en kunnen doorverwijzen naar de hulpverlening. De Nachtopvang is 7 dagen per week geopend van uur. Bezoekers betalen een bijdrage voor hun overnachting. Centraal Bureau Morssingel AZ Leiden Tel.: Dak- en thuislozen. 13

14 Binnenvest, Outreachend Team Pelikaanstraat DW Leiden fax: Het Outreachend Team van De Binnenvest probeert met daklozen in gesprek te komen en hen uit te leggen waar ze hulp kunnen vinden. Zo voorkomt De Binnenvest dat problemen onnodig groot worden. Soms stuit het team op knelpunten in de hulpverlening of op nieuwe ontwikkelingen. Die bespreken de medewerkers van het team met de gemeente en met andere hulpverleners. Het team bemiddelt direct voor hulp, bij De Binnenvest zelf of bij andere hulpverleningsinstanties. Het team probeert met daklozen in gesprek te komen en hen uit te leggen waar ze hulp kunnen vinden. Aanmelden: telefonisch. Dak- en thuislozen. 14

15 Binnenvest, Sociaal Pension Haagweg AH Leiden fax: In het Sociaal Pension kunnen 25 mensen voor korte of langere tijd wonen. De bewoners kunnen er zo lang blijven als nodig is. Wel zal de begeleider regelmatig met de bewoner bespreken of het Sociaal Pension nog steeds de beste oplossing is. Elke bewoner heeft een eigen slaapkamer. Er is een gemeenschappelijke huiskamer, een keuken en er zijn begeleiders aanwezig. Bewoners betalen een maandelijks bedrag voor huur, maaltijden en andere kosten. Centraal Bureau Morssingel AZ Leiden Tel.: Mensen die tijdelijk beschermd willen wonen. 15

16 Binnenvest, SPIL Pelikaanstraat DW Leiden fax: SPIL is het ServicePunt Informatie en Leren voor cliënten van De Binnenvest. Cliënten kunnen hier informatie krijgen over De Binnenvest of andere hulpverleningsinstanties. Ook wordt er informatie verstrekt over huisvesting, verslavingszorg of een uitkering. De SPIL-medewerker ontvangt cliënten en helpt hen bij het zoeken naar informatie. De SPIL-medewerker helpt cliënten, bijvoorbeeld bij het aanmelden op woning- of jobsites, het invullen van formulieren of het schrijven van brieven. Bij SPIL vinden ook cursussen plaats. Cliënten van de Binnenvest, familieleden van cliënten en mensen die dakloos dreigen te raken. 16

17 Brijder verslavingszorg Alphen aan den Rijn Noorderkeerkring GZ Alphen aan den Rijn fax: Brijder is specialist in verslavingszorg. Brijder biedt: -methadonverstrekking -polikliniek voor de intake, behandeling en begeleiding van verslaafden -ACT (outreachend team). Dit team houdt zich bezig met zorgtoeleiding van zorgmijders, thuis of op straat. -begeleiding van jeugd -voorlichting en preventie. Aanmeldingen: tel of via website. Mensen die problemen hebben door alcohol, drugs, medicijnen of gokken. 17

18 Brijder verslavingszorg Leiden, ACT Team Roodenburgstraat HH Leiden fax: Het ACT-team bezoekt dak- en thuislozen binnen de maatschappelijke opvang of op andere vindplaatsen. Het betreft (on)gevraagde zorg aan zorgmijders met een verslavingsprobleem. Het verzoek om ongevraagde zorg wordt aangegeven door de sociale omgeving van de dak- en thuisloze ten behoeve van de zorgmijder en/of het wordt aangegeven door de zorgmijder als gevolg van dwang door de omgeving van de zorgmijder. Bij gevraagde zorg heeft de dak- en thuisloze een (minimale) zorgvraag op het gebied van verslaving en/of maatschappelijke opvang. Dak- en thuislozen, veelal met complexe problematiek die zich echter niet in een hulpvraag vertaalt (zorgmijders) en dikwijls met overlastgevend gedrag gepaard gaat. 18

19 Brug, De, Christelijke verslavingszorg Alphen aan den Rijn Emmalaan GD Alphen aan den Rijn fax: Stichting De Brug is een christelijke organisatie op het gebied van verslavingszorg. In de eerste plaats begeleidt De Brug (ex- )verslaafden en hun ouders en/of partners. Iedere (ex-)verslaafde en iedereen die een (ex-)verslaafde in zijn of haar naaste omgeving heeft kan bij De Brug terecht, ongeacht soort verslaving, godsdienst of afkomst. De Brug is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren, in geval van nood 24 uur per dag. (Ex-)verslaafden (waaronder drugs-, alcohol-, gok- en eetverslaving), ouders, partners en overige relaties. 19

20 Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, dependance Alphen aan den Rijn Thorbeckeplein CG Alphen aan den Rijn fax: Bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland kunnen ouders en verzorgers, kinderen/jongeren tot 18 jaar, beroepskrachten en andere betrokkenen terecht met vragen of problemen op het gebied van opgroeien en opvoeding. Bureau Jeugdzorg kijkt samen met degene die hulp vraagt hoe hij of zij het beste kan worden geholpen. Als het nodig is om een beroep te doen op voorzieningen voor gespecialiseerde jeugdzorg, worden deze door Bureau Jeugdzorg ingeschakeld. Naast kortdurende vrijwillige hulp biedt Bureau jeugdzorg ook begeleiding en toezicht in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Buiten kantoortijden is Bureau Jeugdzorg in noodgevallen bereikbaar op tel (Spoedhulp). Bel voor het melden van kindermishandeling binnen en buiten kantooruren het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) op telefoonnummer Jongeren tot 18 jaar, ouders, verzorgers, beroepskrachten en andere betrokkenen. 20

21 Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, hoofdvestiging Rijnland Albinusdreef ZB Leiden fax: Bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland kunnen ouders en verzorgers, kinderen/jongeren tot 18 jaar, beroepskrachten en andere betrokkenen terecht met vragen of problemen op het gebied van opgroeien en opvoeding. Bureau Jeugdzorg kijkt samen met degene die hulp vraagt hoe hij of zij het beste kan worden geholpen. Als het nodig is om een beroep te doen op voorzieningen voor gespecialiseerde jeugdzorg, worden deze door Bureau Jeugdzorg ingeschakeld. Naast kortdurende vrijwillige hulp biedt Bureau Jeugdzorg ook begeleiding en toezicht in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ook het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), de Kindertelefoon en Bureau HALT zijn ondergebracht bij Bureau Jeugdzorg. Buiten kantoortijden is Bureau Jeugdzorg in noodgevallen bereikbaar op tel (Spoedhulp). Bel voor het melden van kindermishandeling binnen en buiten kantooruren het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) op telefoonnummer Jongeren tot 18 jaar, ouders, verzorgers, beroepskrachten en andere betrokkenen. 21

22 Cardea Jeugdhulpverlening, Centraal Bureau Haagse Schouwweg 8 E/F 2332 KG Leiden fax: Cardea biedt hulp aan jeugdigen en ouders bij het omgaan met ontwikkelings- en gezinsproblemen. Samen met het gezin bekijkt Cardea de mogelijkheden om de situatie te verbeteren en welke hulp hier het beste op aansluit. Zodat iedereen weer verder kan. Jeugdigen en hun ouders. 22

23 Centrum Autisme, Kind & Jeugd Rhijngeesterstraatweg 13a 2342 AN Oegstgeest fax: Centrum Autisme is een gespecialiseerd kenniscentrum op het gebied van autismehulpverlening en is onderdeel van Rivierduinen. De hulpverlening van de locatie in Oegstgeest richt zich op kinderen met een autistische stoornis en op de mensen in hun directe omgeving: onder meer ouders en andere gezinsleden en hulpverleners of begeleiders die betrokken zijn bij de dagelijkse zorg. De telefonische helpdesk van het team Kind & Jeugd van vestiging Oegstgeest is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van tot uur via telefoonnummer Aanmelden: een verwijzing is nodig. Kinderen met een autistische stoornis en de mensen in hun directe omgeving. 23

24 Centrum Autisme, Volwassenen Schuttersveld XG Leiden fax: Centrum Autisme is een gespecialiseerd kenniscentrum op het gebied van autismehulpverlening en is onderdeel van Rivierduinen. De hulpverlening van de locatie in Leiden richt zich op volwassenen met een autistische stoornis en op de mensen in hun directe omgeving: onder meer ouders, partners en andere gezinsleden en hulpverleners of begeleiders die betrokken zijn bij de dagelijkse zorg. De telefonische helpdesk voor het Volwassenenteam is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van tot uur via telefoonnummer Volwassen met een autistische stoornis en de mensen in hun directe omgeving. 24

25 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnland Ziekenhuis, Meteoorlaan WC Alphen aan den Rijn fax: Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor ouders, kinderen en jongeren met vragen. Niet alleen bij hoogopgelopen problemen, maar vooral ook bij dagelijkse twijfel. Verder biedt het CJG antwoord op vragen over opgroeien en opvoeden. Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag van uur. Inloop op afspraak: maandag t/m vrijdag van uur. Het CJG is een samenwerking van bestaande organisaties: ActiVite, Bureau Jeugdzorg, Kwadraad en de GGD, onder regie van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het CJG is 24 uur per dag zeven dagen per week te bereiken via telefoonnummer: Dagelijks open van 9.00 tot uur. Dagelijks inloopspreekuur van 9.00 tot uur. Weegspreekuur voor kinderen van 0-4 jaar iedere vrijdag van tot uur. Kinderen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders, die problemen, vragen en zorgen hebben op allerlei gebied. 25

26 CIZ Rijswijk Braillelaan CL Rijswijk fax: Het CIZ verzorgt onder andere de indicatiestelling voor de AWBZ. Wie bijvoorbeeld zorg wil ontvangen van een thuiszorgorganisatie of wie voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis in aanmerking wil komen, heeft hiervoor een indicatie van het CIZ nodig. Voor een aantal gemeenten verzorgt het CIZ ook de advisering met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onder de Wmo vallen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Postadres: Postbus GC Rijswijk Mensen die aanspraak maken op zorg die onder de AWBZ valt en waarvoor een CIZ-indicatie benodigd is. 26

27 Cliëntenbond in de GGZ Maliebaan 71H 3581 CG Utrecht fax: De Cliëntenbond in de GGZ is een organisatie van mensen die psychische of psychiatrische klachten hebben (gehad). Centraal in alle activiteiten staat enerzijds het streven naar een samenleving waarin mensen die een psychische of psychiatrische aandoening hebben (gehad) als gelijkwaardige burgers worden behandeld en anderzijds het streven om elkaar steun te bieden en de positie van cliënten in de (geestelijke) gezondheidszorg en de samenleving door middel van belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding te versterken. Telefonische Helpdesk Cliëntenbond en Pandora: Telefoon: (10 Eurocent per minuut) is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van tot 16:30 uur. De advies- en informatiedienst van de Cliëntenbond is er voor leden van de cliëntenbond en is bereikbaar van maandag en donderdag van tot uur. Telefoon: Depressielijn: ( 0,05 pm) is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van tot uur en tot uur. Mensen die psychische of psychiatrische klachten hebben (gehad). 27

28 Cocaine Anonymous Holland, Leiden Roodenburgstraat 1a 2313 HH Leiden fax: CA Holland organiseert groepsbijeenkomsten voor mensen die verslaafd zijn aan cocaïne of andere drugs. De bijeenkomst in Leiden wordt gehouden elke donderdag van 19:30 tot 21:00 uur in de Roodenburgerstraat 1a. Contactpersoon Michael: (Ex-)verslaafden aan cocaïne of andere drugs. 28

29 Curium-LUMC, Academisch centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Endegeesterstraatweg AK Oegstgeest fax: De doelstelling van Curium is het behandelen van kinderen en jeugdigen met psychiatrische problemen. De meest voorkomende problemen die in Curium worden behandeld zijn angststoornissen, depressieve stoornissen, ADHD, oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, autismespectrumstoornissen, eetstoornissen (waaronder anorexia nervosa), psychotische stoornissen en stoornissen in de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Postadres: Postbus AA Leiden Fax patiëntgebonden informatie: Kinderen met psychiatrische problematiek. 29

30 Diaconessenhuis Leiden Houtlaan CK Leiden fax: Het Diaconessenhuis Leiden is een algemeen ziekenhuis met ruim 1300 medewerkers, 80 medisch specialisten, 300 bedden en een verzorgingsgebied van inwoners. Vrijwel alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Iedereen met gezondheidsproblemen. 30

31 Exodus Leiden Plantage JD Leiden fax: Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-)gedetineerden kunnen terecht in het Exodushuis in Leiden of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden. In het Exodushuis heeft iedere bewoner heeft zijn of haar eigen kamer. Douche en toilet worden gedeeld met een aantal andere bewoners. De keuken en huiskamer worden met iedereen gedeeld. Op de Uiterste Gracht is een tweede Exodushuis, een zogenaamd doorstroomhuis, waar aan maximaal vier bewoners woonruimte wordt geboden na hun verblijf bij Exodus. Ex-gedetineerden. 31

32 Financiële Dienstverlening Zuid-Holland Noord, Stichting Koninginneweg 6a 2211 TA Noordwijkerhout fax: De Stichting verzorgt alle geldzaken met betrekking tot huur, uitkering, energiekosten, pensioen et cetera voor mensen die daar door lichamelijke of psychische oorzaken behoefte aan hebben. Eventueel kan de stichting verzoeken tot bijzondere bijstand bij de afdeling Sociale Zaken van de betreffende gemeente. De werkzaamheden worden tegen kostprijs verricht. Postadres: Postbus AC Noordwijk Cliënten uit de (geestelijke) gezondheidszorg die hun financiële zaken zelf niet meer kunnen behartigen. 32

33 Florein Zorg Vinkenborghlaan GH Leidschendam fax: Florein Zorg is een zelfstandige particuliere (thuis)zorgorganisatie. De activiteiten op (thuis)zorggebied hebben een regionaal karakter en vinden voornamelijk plaats in Alphen aan den Rijn, Leiden en omringende gemeenten. Florein Zorg is gericht op het leveren van zorg door middel van een Persoonsgebonden Budget (PGB), particuliere zorg, (terminale) nachtzorg en, in nauwe samenwerking met diverse zorgorganisaties binnen de regio, het aanbieden van zorgdiensten. Mensen die thuiszorg nodig hebben. 33

34 Gemeente Alphen aan den Rijn Stadhuisplein SH Alphen aan den Rijn fax: De gemeente Alphen aan den Rijn levert diverse diensten aan burgers. Loket Burgerzaken: maandag van tot uur; dinsdag t/m vrijdag van uur, vrijdag van uur, zaterdag van uur. Loket Wonen: maandag van uur; dinsdag t/m vrijdag van uur en vrijdag van uur (alleen na telefonische afspraak). Wmo-loket: maandag uur; dinsdag t/m vrijdag uur en dinsdag t/m vrijdag uur (op afspraak). Postadres: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn Inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. 34

35 GGD Hollands Midden, Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen Parmentierweg ZV Leiden fax: De afdeling Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (Bkk) van de GGD Hollands Midden helpt kinderen die opgroeien bij ouders met psychiatrische- of verslavingsproblemen. Het doel van Bkk is het voorkómen of verminderen van ernstige problemen bij deze kinderen. Bkk coördineert de zorg in gezinnen waar sprake is van psychiatrische of verslavingsproblemen bij één of beide ouders. Omdat in dergelijke gezinnen vaak problemen op meerdere gebieden spelen, richt Bkk zich op ondersteuning voor het hele gezin. Bkk zorgt ervoor dat de verschillende hulpverlenende instanties zo effectief mogelijk met elkaar samenwerken. Ook behartigt Bkk de belangen van alle gezinsleden en garandeert zij de basiszorg voor de kinderen in het gezin. Kinderen van ouders met psychiatrische problemen en/of verslavingsproblematiek. 35

36 GGD Hollands Midden, hoofdvestiging Parmentierweg ZV Leiden fax: De GGD is een Gemeenschappelijke GezondheidsDienst. De taken van de GGD zijn onder andere: -jeugdgezondheidszorg (inclusief het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma). -medische milieukunde -technische hygiënezorg -bevolkingsonderzoeken -epidemiologie -gezondheidsvoorlichting -openbare geestelijke gezondheidszorg -infectieziektebestrijding -tuberculosebestrijding -assisteren bij de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen -reizigersvaccinaties. Postadres: Postbus AC Leiden Inwoners van de regio Leiden, Rijnstreek en Duin- en Bollenstreek. 36

37 GGD Hollands Midden, Meldpunt Zorg en Overlast Leiden fax: Bij het Meldpunt Zorg en Overlast kunnen kwetsbare personen of gezinnen gemeld worden waarover ernstige zorgen zijn of die ernstige overlast veroorzaken. De medewerkers analyseren de situatie en proberen de betrokkene toe te leiden naar geïndiceerde hulp- en dienstverlening. Het meldpunt coördineert de hulp- en dienstverlening rond een casus en blijft de situatie volgen. Meldingen kunnen gedaan worden door bijvoorbeeld familieleden, buren en professionals. Bereikbaarheid: maandag, woensdag en vrijdag van uur. Via de website kan ook gemeld worden. Inwoners van alle leeftijden en instellingen in de regio Zuid-Holland Noord. 37

38 GGD Hollands Midden, nevenvestiging Stadhuisplein SH Alphen aan den Rijn fax: De GGD is een Gemeenschappelijke GezondheidsDienst. De taken van de GGD zijn onder andere: -jeugdgezondheidszorg (inclusief het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma). -medische milieukunde -technische hygiënezorg -bevolkingsonderzoeken -epidemiologie -gezondheidsvoorlichting -openbare geestelijke gezondheidszorg -infectieziektebestrijding -tuberculosebestrijding -assisteren bij de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen -reizigersvaccinaties. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag uur, 's middags volgens afspraak. Postadres: Postbus AC Leiden Inwoners van de Rijnstreek. 38

39 GGZ Divers Schuttersveld XG Leiden fax: GGZ Divers is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en levert gespecialiseerde behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten bij Nederlandse en niet-nederlandse volwassenen en jongeren. GGZ Divers biedt behandelingen in diverse talen als Nederlands, Engels, Spaans, Portugees, Italiaans, Duits, Frans, Perzisch (Farsi/Dari), Turks, Marokkaans-Arabisch en Berbers, en Tagalog (Filipijns). Nederlandse en niet-nederlandse volwassen en jongeren met psychische klachten. 39

40 GGz Informatiepunt Leiden e.o. Rapenburg EX Leiden fax: Het GGz Informatiepunt biedt informatie en advies over verschillende onderwerpen met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie. Daarnaast ondersteunt het Informatiepunt mensen met psychische problematiek bij maatschappelijke participatie onder andere door het aanbieden van (vrijwilligers)werkplekken. Het GGz Informatiepunt zorgt door middel van voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten, familieleden, scholieren, studenten en professionals voor kennisoverdracht over (leven met) psychische problematiek. Het team van voorlichters bestaat uit vrijwilligers en twee professionele krachten en bestaat grotendeels uit ervaringsdeskundigen. Het GGz Informatiepunt is geopend van maandag tot en met donderdag van uur. Mensen met psychische klachten, familie en vrienden van, studenten, scholieren en professionals. 40

41 GGZ Leiden e.o., Acuut Psychiatrische Hulpverlening Postbus AT Leiden fax: De Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH) biedt hulp aan volwassenen in acute psychische nood waarbij onmiddellijke behoefte is aan professionele hulp. De APH biedt hulp op de plaats waar de persoon zich bevindt. De APH kan ook een acute opname op een van de opnameafdelingen regelen. De APH kan niet rechtstreeks gebeld worden maar dit loopt via de huisarts/huisartsenpost. Deze kan 7 dagen per week en 24 uur per dag de Acuut Psychiatrische Hulpverlening van GGZ Leiden inschakelen. Acuut Psychiatrische Hulpverlening is onderdeel van Rivierduinen. Mensen die met spoed psychiatrische hulpverlening nodig hebben. 41

42 GGZ Rijnstreek, Beschermd en Begeleid Zelfstandig Wonen Toermalijnstraat DW Alphen aan den Rijn fax: GGZ Rijnstreek biedt verschillende vormen van begeleid en bescherm wonen. -Woonzorgwijk Zegerkwartier biedt verschillende woonvormen, van zelfstandig wonen tot wonen met 24-uurs zorgverlening en begeleiding. Woonzorgwijk Zegerkwartier bestaat in totaal uit 121 woningen die zijn verspreid over een groot appartementencomplex, vijftien eengezinswoningen en acht tweekamerwoningen. Het gaat om 65 huurwoningen en 56 zorgplaatsen voor GGZ Rijnstreek. -Beschermd Wonen biedt meerdere woningen verspreidt over Alphen aan den Rijn. -Beschermd Wonen voor mensen met autisme heeft een aantal woningen specifiek voor deze doelgroep. GGZ Rijnstreek is onderdeel van Rivierduinen. Mensen met psychische of psychiatrische klachten die begeleid of beschermd wonen nodig hebben. 42

Sociale Kaart Leeuwarden. februari 18

Sociale Kaart Leeuwarden. februari 18 Sociale Kaart Leeuwarden februari 18 2013 1. FINANCIËLE HULP- EN DIENSTVERLENING... 3 BELASTINGDIENST NOORD, KANTOOR LEEUWARDEN... 3 BUREAU ZELFSTANDIGEN FRYSLÂN... 3 BUURTSERVICEPUNT... 3 FNV BELASTINGSERVICE...

Nadere informatie

Informatie voor dak- en thuislozen in Midden Holland

Informatie voor dak- en thuislozen in Midden Holland Informatie voor dak- en thuislozen in Midden Holland De ZOG MH is een regionale cliëntenorganisatie die opkomt voor mensen uit de Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en de Maatschappelijke Opvang

Nadere informatie

De Leidse straatwijzer

De Leidse straatwijzer De Leidse straatwijzer Inclusief bijlage voor Alphen en Katwijk Eerste Hulp Bij Dakloosheid Voor en door daklozen gemaakt Inhoudsopgave Houthakken 1. De naakte morgen Rond mijn Grenzeloze Dageraad ligt

Nadere informatie

Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel)

Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel) Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel) Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Noordwest Veluwe, IJssel-Vecht en Twente Postbus 1058 8001 BB ZWOLLE Postbus 1058 8001 BB ZWOLLE 0800 933

Nadere informatie

Hier zijn we u mee van dienst

Hier zijn we u mee van dienst P a g i n a 1 Hier zijn we u mee van dienst Dienstenboek 2013-2014 P a g i n a 2 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave pag. 2 2. Voorwoord pag. 3 3. Hulp in Crisissituaties pag. 5 3.1. Tijdens kantooruren: CVD

Nadere informatie

Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten

Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten Inleiding Aanbod CJG opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten Inleiding Beste CJG-partner, Een belangrijke doelstelling van het Centrum

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorgwijzer Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorg en werk Meedenken en meehelpen

Nadere informatie

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Inhoudsopgave 1 Doelgroep in beeld... 5 1.1 Kenmerken van de doelgroep... 5 1.2 Herstel... 6 2 Bereik en bejegening doelgroep... 7 2.1 Outreachend

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Sociale Kaart. Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.

Sociale Kaart. Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell. Sociale Kaart Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl Ambulante jeugdhulpverlening Advies en Meldpunt Kindermishandeling

Nadere informatie

Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden

Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden B. Bieleman S. Biesma H. Naayer J. Sikkema Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden November 2006 I NTRAVAL

Nadere informatie

Werkvelden SAW niveau 3 en 4

Werkvelden SAW niveau 3 en 4 DC 4 Werkvelden SAW niveau 3 en 4 1 Inleiding In dit thema lees je in welke werkvelden je als sociaal agogisch werker kunt werken. We onderscheiden 6 verschillende werkvelden. Per werkveld vind je de instellingen

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

ALCOHOLZORGGIDS MIDDEN-HOLLAND

ALCOHOLZORGGIDS MIDDEN-HOLLAND VOOR MENSEN DIE IN AANRAKING KOMEN ME T PROBLEMATISCH ALCOHOLGEBRUIK COLOFON INHOUDSOPGAVE De Alcoholzorggids Midden-Holland is een uitgave van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland. Het Transmuraal Netwerk

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over Kwintes? Bel ons gratis: 0800-5946837 of stuur een e-mail naar info@kwintes.nl

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over Kwintes? Bel ons gratis: 0800-5946837 of stuur een e-mail naar info@kwintes.nl Kwintes & zo... Kwintes Postbus 31, 3700 AA Zeist www.kwintes.nl info@kwintes.nl Regiokantoor Midden en West Utrecht 030 695 23 37 Kwintes is werkzaam in de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Colofon Deze visie is vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg Wmo van 11 april 2007. De inbreng van diverse mensen, organisaties en platforms, waaronder

Nadere informatie

Sociale kaart Jong zwanger- en ouderschap Lelystad (e.o.) Juni 2011

Sociale kaart Jong zwanger- en ouderschap Lelystad (e.o.) Juni 2011 Sociale kaart Jong zwanger- en ouderschap Lelystad (e.o.) Juni 2011 Voorwoord Dit is de Sociale Kaart Jong zwanger- en ouderschap Lelystad (e.o). Jonge (aanstaande) ouders hebben specifieke hulpvragen

Nadere informatie

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel!

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Wij willen dat uw familielid zich zo prettig mogelijk voelt bij ons. Al onze medewerkers zetten zich daarom gezamenlijk in om voor hem of haar een zo optimaal

Nadere informatie

Sociale kaart. Jong zwanger. en jong ouderschap. Zuid-Holland Zuid. In opdracht van de gemeente Dordrecht

Sociale kaart. Jong zwanger. en jong ouderschap. Zuid-Holland Zuid. In opdracht van de gemeente Dordrecht Sociale kaart Jong zwanger en jong ouderschap Zuid-Holland Zuid In opdracht van de gemeente Dordrecht pril 2010 Inleiding Dit is de sociale kaart Jong Zwanger & Jong Ouderschap in Zuid-Holland Zuid 2010.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel 1 Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel samenstelling: Renée Reiss 2 Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel en het specifieke aanbod voor

Nadere informatie

Mantelzorg Nieuwsbrief

Mantelzorg Nieuwsbrief Mantelzorg Nieuwsbrief Nummer 4 december 2009 Voorwoord Thema: Mantelzorgers van mensen met psychische problemen In deze nieuwsbrief aandacht voor naasten van mensen met psychische problemen. Er rust nog

Nadere informatie