Sociale kaart oggz. Rijnstreek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale kaart oggz. Rijnstreek"

Transcriptie

1 Sociale kaart oggz Rijnstreek maart

2 Colofon Inhoud: Contactpersoon: Uitgiftedatum: Uitgever: Drukwerk: Bestellen: GGz Informatiepunt Leiden e.o. A. Bergman (GGz Informatiepunt Leiden e.o.), M. Veenstra (GGD Hollands Midden) Oktober 2004/ 5e herziene versie maart 2011 GGD Hollands Midden Reprocentrum GGZ Leiden e.o. Nabestellen is mogelijk bij het GGz Informatiepunt Leiden e.o., Rapenburg 48, Leiden Of 2

3 Voorwoord Bij het uitvoeren van zorg in de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) is samenwerking tussen hulp- en dienstverleners een belangrijke voorwaarde. Medewerkers van instellingen moeten elkaar kunnen vinden en weten op welke wijze zij van elkaars deskundigheid gebruik kunnen maken. Alleen dan is het mogelijk om verandering aan te brengen in de situatie van zorgwekkende zorgmijders. Wij hopen dat deze sociale kaart een bijdrage levert aan de samenwerking in de bemoeizorg tussen hulp- en dienstverlenende instellingen in de regio Zuid- Holland Noord. Voor u ligt de sociale kaart oggz voor de Rijnstreek. Voor de Leidse regio en de Duin en Bollenstreek zijn ook aparte sociale kaarten ontwikkeld. De sociale kaart is vooral bedoeld voor de uitvoerend medewerkers van hulp- en dienstverlenende instellingen in de regio Zuid- Holland Noord die in hun werk te maken hebben met bemoeizorg. De instanties en instellingen staan op alfabet. Achterin het boekje is een index waar op categorie gezocht kan worden. Inhoudelijke wijzigingen in de tekst kunt u doorgeven aan het GGz- Informatiepunt Leiden e.o. 3

4 ActiVite, de Jasserie Simon Smitweg GA Leiderdorp fax: Door andere mantelzorgers te ontmoeten en samen ervaringen en ideeën uit te wisselen, kunnen mantelzorgers begrip en steun vinden. Om deze reden wordt De Jasserie georganiseerd. Tijdens een Jasserie-avond of themabijeenkomst staat steeds een bepaald thema centraal, bijvoorbeeld: zorg- en welzijnsvoorzieningen die de mantelzorger kunnen ontlasten, het stellen van grenzen, de combinatie mantelzorg & werk of een specifiek ziektebeeld. Er worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd en er is ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. De avonden worden vaak opgeluisterd met livemuziek. Deelname aan De Jasserie is gratis; aanmelden hoeft niet. Aanwezigen betalen wel voor hun consumpties. De Jasserie-avonden worden georganiseerd bij: ActiVite Rijnzate Magnoliastraat 16 Alphen aan den Rijn Mantelzorgers. 4

5 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Zuid-Holland Crabethpark AJ Gouda fax: Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving en denkt aan kindermishandeling. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en er iets aan doen. Het landelijke telefoonnummer is ( 0,05 per minuut). Mensen die een geval van kindermishandeling willen melden of advies zoeken hierover. 5

6 Al Anon Katwijk Katwijk fax: Gespreksgroep voor familieleden en vrienden van alcoholisten. Door het uitwisselen van ervaringen en het volgen van een 12- stappenprogramma leert men om te gaan met alcoholisme. Bijeenkomst elke week op dinsdag ergens in Katwijk. Via of telefoon kan het telefoonnummer voor de contactpersoon van de regio Katwijk worden gevaagd. Deze contactpersoon weet de locatie en tijdstippen van de bijeenkomsten. Vrienden en familie van alcoholisten. 6

7 Anoiksis Gansstraat 67a 3582 EC Utrecht fax: Anoiksis is een vereniging voor en door mensen met chronische psychose of schizofrenie. De hoofddoelstelling van de vereniging is het faciliteren van lotgenotencontact. Daarnaast doet Anoiksis aan voorlichting en belangenbehartiging. De vereniging wil met zijn activiteiten bewerkstelligen dat Anoiksispatiënten een stem krijgen, dat er eerlijke beeldvorming bestaat rond de diagnose, dat de behandeling volgens de beste inzichten plaatsvindt, dat Anoiksis-patiënten gesteund worden in het zich ontworstelen aan het sociaal isolement en het stigma, dat herstel voorop staat en dat ervaringsdeskundigheid op een goede wijze wordt ingezet. De vereniging is bereikbaar op werkdagen van uur. Mensen die zijn gediagnosticeerd met psychose of schizofrenie. 7

8 Anonieme Alcoholisten Alphen aan den Rijn Prins Bernhardlaan 8a 2405 VZ Alphen aan den Rijn of fax: Groepsbijeenkomsten voor mensen die gestopt zijn met drinken en elkaar willen steunen in het streven om vrij van alcohol te blijven. Bijeenkomst: elke dinsdagavond om uur op bovengenoemd adres. Er is ook een AA-hulplijn ( ). Deze is 24 uur per dag bereikbaar. Alcoholisten. 8

9 Autismecafé Zorgcentrum Sint Joseph Hoflaan BS Alphen aan den Rijn fax: Het Autismecafé is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouders van autistische kinderen. Het doel: lotgenotencontact, voorlichting en informatie-uitwisseling. Vijf keer per jaar organiseren de ouders bijeenkomsten rondom één centraal thema. Er is een gespreksleider en er worden gasten uitgenodigd die als (ervarings)deskundigen spreken over een bepaald thema. Naast ouders met een autistisch kind zijn ook andere bezoekers welkom, zoals mensen met autisme, familieleden en hulpverleners. Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten verbonden aan de avonden. Ouders van autistische kinderen en andere familieleden, mensen met autisme en hulpverleners. 9

10 Bijstandswinkel, De Lupinesingel CM Alphen aan den Rijn fax: De Bijstandswinkel is een organisatie die mensen met een laag inkomen wil helpen bij hun contacten met de gemeente en andere organisaties. De Bijstandswinkel geeft informatie over uitkeringen en als dat nodig is wordt er naar andere organisaties verwezen. Er werken alleen vrijwilligers en de hulp is altijd gratis. Spreekuur (telefonisch of inloop-): -dinsdag: uur -woensdag: uur -donderdag: uur. Mensen met een uitkering of laag inkomen. 10

11 Binnenvest, Begeleid Wonen Pelikaanstraat DW Leiden fax: Het Begeleid Wonen-project van De Binnenvest is bedoeld mensen in staat stellen zo zelfstandig mogelijk te leren wonen en leven en daarnaast mensen die zelfstandig wonen ondersteunen in het behoud van de zelfstandigheid. Hiertoe biedt De Binnenvest begeleiding thuis, begeleiding in een woonproject, praktische hulp in het huishouden en hulp bij het vinden van dagbesteding. Centraal Bureau Morssingel AZ Leiden Tel.: Mensen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben bij het (zelfstandig) wonen en leven. 11

12 Binnenvest, Crisisopvang Rembrandtstraat VW Leiden fax: Het Crisisopvangcentrum is 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend en is bedoeld voor mensen in crisissituaties die tijdelijke opvang nodig hebben. De cliënten krijgen een eigen kamer en zorgen gezamenlijk voor het huishouden. Een verblijf in het Crisisopvangcentrum is kortdurend. In die periode zoekt de cliënt samen met de begeleider naar een oplossing van de problemen. Soms worden daarbij andere instanties ingeschakeld. Mensen kunnen zich rechtstreeks bij het Crisisopvangcentrum melden. Centraal Bureau: Morssingel AZ Leiden Tel.: Mensen in een crisissituatie die tijdelijke opvang nodig hebben. 12

13 Binnenvest, Nieuwe Energie, Nachtopvang Papegaaisbolwerk LX Leiden fax: De Nachtopvang (Slaaphuis) is er voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Er zijn slaapzalen en douches, en 's ochtends is er een ontbijt. De begeleiders geven desgewenst advies bij problemen en kunnen doorverwijzen naar de hulpverlening. De Nachtopvang is 7 dagen per week geopend van uur. Bezoekers betalen een bijdrage voor hun overnachting. Centraal Bureau Morssingel AZ Leiden Tel.: Dak- en thuislozen. 13

14 Binnenvest, Outreachend Team Pelikaanstraat DW Leiden fax: Het Outreachend Team van De Binnenvest probeert met daklozen in gesprek te komen en hen uit te leggen waar ze hulp kunnen vinden. Zo voorkomt De Binnenvest dat problemen onnodig groot worden. Soms stuit het team op knelpunten in de hulpverlening of op nieuwe ontwikkelingen. Die bespreken de medewerkers van het team met de gemeente en met andere hulpverleners. Het team bemiddelt direct voor hulp, bij De Binnenvest zelf of bij andere hulpverleningsinstanties. Het team probeert met daklozen in gesprek te komen en hen uit te leggen waar ze hulp kunnen vinden. Aanmelden: telefonisch. Dak- en thuislozen. 14

15 Binnenvest, Sociaal Pension Haagweg AH Leiden fax: In het Sociaal Pension kunnen 25 mensen voor korte of langere tijd wonen. De bewoners kunnen er zo lang blijven als nodig is. Wel zal de begeleider regelmatig met de bewoner bespreken of het Sociaal Pension nog steeds de beste oplossing is. Elke bewoner heeft een eigen slaapkamer. Er is een gemeenschappelijke huiskamer, een keuken en er zijn begeleiders aanwezig. Bewoners betalen een maandelijks bedrag voor huur, maaltijden en andere kosten. Centraal Bureau Morssingel AZ Leiden Tel.: Mensen die tijdelijk beschermd willen wonen. 15

16 Binnenvest, SPIL Pelikaanstraat DW Leiden fax: SPIL is het ServicePunt Informatie en Leren voor cliënten van De Binnenvest. Cliënten kunnen hier informatie krijgen over De Binnenvest of andere hulpverleningsinstanties. Ook wordt er informatie verstrekt over huisvesting, verslavingszorg of een uitkering. De SPIL-medewerker ontvangt cliënten en helpt hen bij het zoeken naar informatie. De SPIL-medewerker helpt cliënten, bijvoorbeeld bij het aanmelden op woning- of jobsites, het invullen van formulieren of het schrijven van brieven. Bij SPIL vinden ook cursussen plaats. Cliënten van de Binnenvest, familieleden van cliënten en mensen die dakloos dreigen te raken. 16

17 Brijder verslavingszorg Alphen aan den Rijn Noorderkeerkring GZ Alphen aan den Rijn fax: Brijder is specialist in verslavingszorg. Brijder biedt: -methadonverstrekking -polikliniek voor de intake, behandeling en begeleiding van verslaafden -ACT (outreachend team). Dit team houdt zich bezig met zorgtoeleiding van zorgmijders, thuis of op straat. -begeleiding van jeugd -voorlichting en preventie. Aanmeldingen: tel of via website. Mensen die problemen hebben door alcohol, drugs, medicijnen of gokken. 17

18 Brijder verslavingszorg Leiden, ACT Team Roodenburgstraat HH Leiden fax: Het ACT-team bezoekt dak- en thuislozen binnen de maatschappelijke opvang of op andere vindplaatsen. Het betreft (on)gevraagde zorg aan zorgmijders met een verslavingsprobleem. Het verzoek om ongevraagde zorg wordt aangegeven door de sociale omgeving van de dak- en thuisloze ten behoeve van de zorgmijder en/of het wordt aangegeven door de zorgmijder als gevolg van dwang door de omgeving van de zorgmijder. Bij gevraagde zorg heeft de dak- en thuisloze een (minimale) zorgvraag op het gebied van verslaving en/of maatschappelijke opvang. Dak- en thuislozen, veelal met complexe problematiek die zich echter niet in een hulpvraag vertaalt (zorgmijders) en dikwijls met overlastgevend gedrag gepaard gaat. 18

19 Brug, De, Christelijke verslavingszorg Alphen aan den Rijn Emmalaan GD Alphen aan den Rijn fax: Stichting De Brug is een christelijke organisatie op het gebied van verslavingszorg. In de eerste plaats begeleidt De Brug (ex- )verslaafden en hun ouders en/of partners. Iedere (ex-)verslaafde en iedereen die een (ex-)verslaafde in zijn of haar naaste omgeving heeft kan bij De Brug terecht, ongeacht soort verslaving, godsdienst of afkomst. De Brug is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren, in geval van nood 24 uur per dag. (Ex-)verslaafden (waaronder drugs-, alcohol-, gok- en eetverslaving), ouders, partners en overige relaties. 19

20 Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, dependance Alphen aan den Rijn Thorbeckeplein CG Alphen aan den Rijn fax: Bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland kunnen ouders en verzorgers, kinderen/jongeren tot 18 jaar, beroepskrachten en andere betrokkenen terecht met vragen of problemen op het gebied van opgroeien en opvoeding. Bureau Jeugdzorg kijkt samen met degene die hulp vraagt hoe hij of zij het beste kan worden geholpen. Als het nodig is om een beroep te doen op voorzieningen voor gespecialiseerde jeugdzorg, worden deze door Bureau Jeugdzorg ingeschakeld. Naast kortdurende vrijwillige hulp biedt Bureau jeugdzorg ook begeleiding en toezicht in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Buiten kantoortijden is Bureau Jeugdzorg in noodgevallen bereikbaar op tel (Spoedhulp). Bel voor het melden van kindermishandeling binnen en buiten kantooruren het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) op telefoonnummer Jongeren tot 18 jaar, ouders, verzorgers, beroepskrachten en andere betrokkenen. 20

21 Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, hoofdvestiging Rijnland Albinusdreef ZB Leiden fax: Bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland kunnen ouders en verzorgers, kinderen/jongeren tot 18 jaar, beroepskrachten en andere betrokkenen terecht met vragen of problemen op het gebied van opgroeien en opvoeding. Bureau Jeugdzorg kijkt samen met degene die hulp vraagt hoe hij of zij het beste kan worden geholpen. Als het nodig is om een beroep te doen op voorzieningen voor gespecialiseerde jeugdzorg, worden deze door Bureau Jeugdzorg ingeschakeld. Naast kortdurende vrijwillige hulp biedt Bureau Jeugdzorg ook begeleiding en toezicht in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ook het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), de Kindertelefoon en Bureau HALT zijn ondergebracht bij Bureau Jeugdzorg. Buiten kantoortijden is Bureau Jeugdzorg in noodgevallen bereikbaar op tel (Spoedhulp). Bel voor het melden van kindermishandeling binnen en buiten kantooruren het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) op telefoonnummer Jongeren tot 18 jaar, ouders, verzorgers, beroepskrachten en andere betrokkenen. 21

22 Cardea Jeugdhulpverlening, Centraal Bureau Haagse Schouwweg 8 E/F 2332 KG Leiden fax: Cardea biedt hulp aan jeugdigen en ouders bij het omgaan met ontwikkelings- en gezinsproblemen. Samen met het gezin bekijkt Cardea de mogelijkheden om de situatie te verbeteren en welke hulp hier het beste op aansluit. Zodat iedereen weer verder kan. Jeugdigen en hun ouders. 22

23 Centrum Autisme, Kind & Jeugd Rhijngeesterstraatweg 13a 2342 AN Oegstgeest fax: Centrum Autisme is een gespecialiseerd kenniscentrum op het gebied van autismehulpverlening en is onderdeel van Rivierduinen. De hulpverlening van de locatie in Oegstgeest richt zich op kinderen met een autistische stoornis en op de mensen in hun directe omgeving: onder meer ouders en andere gezinsleden en hulpverleners of begeleiders die betrokken zijn bij de dagelijkse zorg. De telefonische helpdesk van het team Kind & Jeugd van vestiging Oegstgeest is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van tot uur via telefoonnummer Aanmelden: een verwijzing is nodig. Kinderen met een autistische stoornis en de mensen in hun directe omgeving. 23

24 Centrum Autisme, Volwassenen Schuttersveld XG Leiden fax: Centrum Autisme is een gespecialiseerd kenniscentrum op het gebied van autismehulpverlening en is onderdeel van Rivierduinen. De hulpverlening van de locatie in Leiden richt zich op volwassenen met een autistische stoornis en op de mensen in hun directe omgeving: onder meer ouders, partners en andere gezinsleden en hulpverleners of begeleiders die betrokken zijn bij de dagelijkse zorg. De telefonische helpdesk voor het Volwassenenteam is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van tot uur via telefoonnummer Volwassen met een autistische stoornis en de mensen in hun directe omgeving. 24

25 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnland Ziekenhuis, Meteoorlaan WC Alphen aan den Rijn fax: Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor ouders, kinderen en jongeren met vragen. Niet alleen bij hoogopgelopen problemen, maar vooral ook bij dagelijkse twijfel. Verder biedt het CJG antwoord op vragen over opgroeien en opvoeden. Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag van uur. Inloop op afspraak: maandag t/m vrijdag van uur. Het CJG is een samenwerking van bestaande organisaties: ActiVite, Bureau Jeugdzorg, Kwadraad en de GGD, onder regie van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het CJG is 24 uur per dag zeven dagen per week te bereiken via telefoonnummer: Dagelijks open van 9.00 tot uur. Dagelijks inloopspreekuur van 9.00 tot uur. Weegspreekuur voor kinderen van 0-4 jaar iedere vrijdag van tot uur. Kinderen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders, die problemen, vragen en zorgen hebben op allerlei gebied. 25

26 CIZ Rijswijk Braillelaan CL Rijswijk fax: Het CIZ verzorgt onder andere de indicatiestelling voor de AWBZ. Wie bijvoorbeeld zorg wil ontvangen van een thuiszorgorganisatie of wie voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis in aanmerking wil komen, heeft hiervoor een indicatie van het CIZ nodig. Voor een aantal gemeenten verzorgt het CIZ ook de advisering met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onder de Wmo vallen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Postadres: Postbus GC Rijswijk Mensen die aanspraak maken op zorg die onder de AWBZ valt en waarvoor een CIZ-indicatie benodigd is. 26

27 Cliëntenbond in de GGZ Maliebaan 71H 3581 CG Utrecht fax: De Cliëntenbond in de GGZ is een organisatie van mensen die psychische of psychiatrische klachten hebben (gehad). Centraal in alle activiteiten staat enerzijds het streven naar een samenleving waarin mensen die een psychische of psychiatrische aandoening hebben (gehad) als gelijkwaardige burgers worden behandeld en anderzijds het streven om elkaar steun te bieden en de positie van cliënten in de (geestelijke) gezondheidszorg en de samenleving door middel van belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding te versterken. Telefonische Helpdesk Cliëntenbond en Pandora: Telefoon: (10 Eurocent per minuut) is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van tot 16:30 uur. De advies- en informatiedienst van de Cliëntenbond is er voor leden van de cliëntenbond en is bereikbaar van maandag en donderdag van tot uur. Telefoon: Depressielijn: ( 0,05 pm) is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van tot uur en tot uur. Mensen die psychische of psychiatrische klachten hebben (gehad). 27

28 Cocaine Anonymous Holland, Leiden Roodenburgstraat 1a 2313 HH Leiden fax: CA Holland organiseert groepsbijeenkomsten voor mensen die verslaafd zijn aan cocaïne of andere drugs. De bijeenkomst in Leiden wordt gehouden elke donderdag van 19:30 tot 21:00 uur in de Roodenburgerstraat 1a. Contactpersoon Michael: (Ex-)verslaafden aan cocaïne of andere drugs. 28

29 Curium-LUMC, Academisch centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Endegeesterstraatweg AK Oegstgeest fax: De doelstelling van Curium is het behandelen van kinderen en jeugdigen met psychiatrische problemen. De meest voorkomende problemen die in Curium worden behandeld zijn angststoornissen, depressieve stoornissen, ADHD, oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, autismespectrumstoornissen, eetstoornissen (waaronder anorexia nervosa), psychotische stoornissen en stoornissen in de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Postadres: Postbus AA Leiden Fax patiëntgebonden informatie: Kinderen met psychiatrische problematiek. 29

30 Diaconessenhuis Leiden Houtlaan CK Leiden fax: Het Diaconessenhuis Leiden is een algemeen ziekenhuis met ruim 1300 medewerkers, 80 medisch specialisten, 300 bedden en een verzorgingsgebied van inwoners. Vrijwel alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Iedereen met gezondheidsproblemen. 30

31 Exodus Leiden Plantage JD Leiden fax: Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-)gedetineerden kunnen terecht in het Exodushuis in Leiden of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden. In het Exodushuis heeft iedere bewoner heeft zijn of haar eigen kamer. Douche en toilet worden gedeeld met een aantal andere bewoners. De keuken en huiskamer worden met iedereen gedeeld. Op de Uiterste Gracht is een tweede Exodushuis, een zogenaamd doorstroomhuis, waar aan maximaal vier bewoners woonruimte wordt geboden na hun verblijf bij Exodus. Ex-gedetineerden. 31

32 Financiële Dienstverlening Zuid-Holland Noord, Stichting Koninginneweg 6a 2211 TA Noordwijkerhout fax: De Stichting verzorgt alle geldzaken met betrekking tot huur, uitkering, energiekosten, pensioen et cetera voor mensen die daar door lichamelijke of psychische oorzaken behoefte aan hebben. Eventueel kan de stichting verzoeken tot bijzondere bijstand bij de afdeling Sociale Zaken van de betreffende gemeente. De werkzaamheden worden tegen kostprijs verricht. Postadres: Postbus AC Noordwijk Cliënten uit de (geestelijke) gezondheidszorg die hun financiële zaken zelf niet meer kunnen behartigen. 32

33 Florein Zorg Vinkenborghlaan GH Leidschendam fax: Florein Zorg is een zelfstandige particuliere (thuis)zorgorganisatie. De activiteiten op (thuis)zorggebied hebben een regionaal karakter en vinden voornamelijk plaats in Alphen aan den Rijn, Leiden en omringende gemeenten. Florein Zorg is gericht op het leveren van zorg door middel van een Persoonsgebonden Budget (PGB), particuliere zorg, (terminale) nachtzorg en, in nauwe samenwerking met diverse zorgorganisaties binnen de regio, het aanbieden van zorgdiensten. Mensen die thuiszorg nodig hebben. 33

34 Gemeente Alphen aan den Rijn Stadhuisplein SH Alphen aan den Rijn fax: De gemeente Alphen aan den Rijn levert diverse diensten aan burgers. Loket Burgerzaken: maandag van tot uur; dinsdag t/m vrijdag van uur, vrijdag van uur, zaterdag van uur. Loket Wonen: maandag van uur; dinsdag t/m vrijdag van uur en vrijdag van uur (alleen na telefonische afspraak). Wmo-loket: maandag uur; dinsdag t/m vrijdag uur en dinsdag t/m vrijdag uur (op afspraak). Postadres: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn Inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. 34

35 GGD Hollands Midden, Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen Parmentierweg ZV Leiden fax: De afdeling Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (Bkk) van de GGD Hollands Midden helpt kinderen die opgroeien bij ouders met psychiatrische- of verslavingsproblemen. Het doel van Bkk is het voorkómen of verminderen van ernstige problemen bij deze kinderen. Bkk coördineert de zorg in gezinnen waar sprake is van psychiatrische of verslavingsproblemen bij één of beide ouders. Omdat in dergelijke gezinnen vaak problemen op meerdere gebieden spelen, richt Bkk zich op ondersteuning voor het hele gezin. Bkk zorgt ervoor dat de verschillende hulpverlenende instanties zo effectief mogelijk met elkaar samenwerken. Ook behartigt Bkk de belangen van alle gezinsleden en garandeert zij de basiszorg voor de kinderen in het gezin. Kinderen van ouders met psychiatrische problemen en/of verslavingsproblematiek. 35

36 GGD Hollands Midden, hoofdvestiging Parmentierweg ZV Leiden fax: De GGD is een Gemeenschappelijke GezondheidsDienst. De taken van de GGD zijn onder andere: -jeugdgezondheidszorg (inclusief het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma). -medische milieukunde -technische hygiënezorg -bevolkingsonderzoeken -epidemiologie -gezondheidsvoorlichting -openbare geestelijke gezondheidszorg -infectieziektebestrijding -tuberculosebestrijding -assisteren bij de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen -reizigersvaccinaties. Postadres: Postbus AC Leiden Inwoners van de regio Leiden, Rijnstreek en Duin- en Bollenstreek. 36

37 GGD Hollands Midden, Meldpunt Zorg en Overlast Leiden fax: Bij het Meldpunt Zorg en Overlast kunnen kwetsbare personen of gezinnen gemeld worden waarover ernstige zorgen zijn of die ernstige overlast veroorzaken. De medewerkers analyseren de situatie en proberen de betrokkene toe te leiden naar geïndiceerde hulp- en dienstverlening. Het meldpunt coördineert de hulp- en dienstverlening rond een casus en blijft de situatie volgen. Meldingen kunnen gedaan worden door bijvoorbeeld familieleden, buren en professionals. Bereikbaarheid: maandag, woensdag en vrijdag van uur. Via de website kan ook gemeld worden. Inwoners van alle leeftijden en instellingen in de regio Zuid-Holland Noord. 37

38 GGD Hollands Midden, nevenvestiging Stadhuisplein SH Alphen aan den Rijn fax: De GGD is een Gemeenschappelijke GezondheidsDienst. De taken van de GGD zijn onder andere: -jeugdgezondheidszorg (inclusief het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma). -medische milieukunde -technische hygiënezorg -bevolkingsonderzoeken -epidemiologie -gezondheidsvoorlichting -openbare geestelijke gezondheidszorg -infectieziektebestrijding -tuberculosebestrijding -assisteren bij de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen -reizigersvaccinaties. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag uur, 's middags volgens afspraak. Postadres: Postbus AC Leiden Inwoners van de Rijnstreek. 38

39 GGZ Divers Schuttersveld XG Leiden fax: GGZ Divers is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en levert gespecialiseerde behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten bij Nederlandse en niet-nederlandse volwassenen en jongeren. GGZ Divers biedt behandelingen in diverse talen als Nederlands, Engels, Spaans, Portugees, Italiaans, Duits, Frans, Perzisch (Farsi/Dari), Turks, Marokkaans-Arabisch en Berbers, en Tagalog (Filipijns). Nederlandse en niet-nederlandse volwassen en jongeren met psychische klachten. 39

40 GGz Informatiepunt Leiden e.o. Rapenburg EX Leiden fax: Het GGz Informatiepunt biedt informatie en advies over verschillende onderwerpen met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie. Daarnaast ondersteunt het Informatiepunt mensen met psychische problematiek bij maatschappelijke participatie onder andere door het aanbieden van (vrijwilligers)werkplekken. Het GGz Informatiepunt zorgt door middel van voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten, familieleden, scholieren, studenten en professionals voor kennisoverdracht over (leven met) psychische problematiek. Het team van voorlichters bestaat uit vrijwilligers en twee professionele krachten en bestaat grotendeels uit ervaringsdeskundigen. Het GGz Informatiepunt is geopend van maandag tot en met donderdag van uur. Mensen met psychische klachten, familie en vrienden van, studenten, scholieren en professionals. 40

41 GGZ Leiden e.o., Acuut Psychiatrische Hulpverlening Postbus AT Leiden fax: De Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH) biedt hulp aan volwassenen in acute psychische nood waarbij onmiddellijke behoefte is aan professionele hulp. De APH biedt hulp op de plaats waar de persoon zich bevindt. De APH kan ook een acute opname op een van de opnameafdelingen regelen. De APH kan niet rechtstreeks gebeld worden maar dit loopt via de huisarts/huisartsenpost. Deze kan 7 dagen per week en 24 uur per dag de Acuut Psychiatrische Hulpverlening van GGZ Leiden inschakelen. Acuut Psychiatrische Hulpverlening is onderdeel van Rivierduinen. Mensen die met spoed psychiatrische hulpverlening nodig hebben. 41

42 GGZ Rijnstreek, Beschermd en Begeleid Zelfstandig Wonen Toermalijnstraat DW Alphen aan den Rijn fax: GGZ Rijnstreek biedt verschillende vormen van begeleid en bescherm wonen. -Woonzorgwijk Zegerkwartier biedt verschillende woonvormen, van zelfstandig wonen tot wonen met 24-uurs zorgverlening en begeleiding. Woonzorgwijk Zegerkwartier bestaat in totaal uit 121 woningen die zijn verspreid over een groot appartementencomplex, vijftien eengezinswoningen en acht tweekamerwoningen. Het gaat om 65 huurwoningen en 56 zorgplaatsen voor GGZ Rijnstreek. -Beschermd Wonen biedt meerdere woningen verspreidt over Alphen aan den Rijn. -Beschermd Wonen voor mensen met autisme heeft een aantal woningen specifiek voor deze doelgroep. GGZ Rijnstreek is onderdeel van Rivierduinen. Mensen met psychische of psychiatrische klachten die begeleid of beschermd wonen nodig hebben. 42

Sociale kaart oggz. Rijnstreek

Sociale kaart oggz. Rijnstreek Sociale kaart oggz Rijnstreek April 2013 Colofon Inhoud: GGz Informatiepunt Holland Rijnland Contactpersoon: Hester Karssen (GGz Informatiepunt Holland Rijnland) Uitgiftedatum: Oktober 2004/ 7e herziene

Nadere informatie

Sociale kaart oggz. Leiden en omstreken

Sociale kaart oggz. Leiden en omstreken Sociale kaart oggz Leiden en omstreken maart 2011 1 Colofon Inhoud: Contactpersoon: Uitgiftedatum: Uitgever: Drukwerk: Bestellen:. GGz Informatiepunt Leiden e.o. A. Bergman (GGz Informatiepunt Leiden e.o.),

Nadere informatie

Sociale kaart oggz. Duin- & Bollenstreek

Sociale kaart oggz. Duin- & Bollenstreek Sociale kaart oggz Duin- & Bollenstreek April 2013 Colofon Inhoud: GGz Informatiepunt Holland Rijnland. Contactpersoon: Hester Karssen (GGz Informatiepunt Holland Rijnland) Uitgiftedatum: Oktober 2004/

Nadere informatie

Sociale kaart oggz. Leiden en omstreken

Sociale kaart oggz. Leiden en omstreken Sociale kaart oggz Leiden en omstreken April 2013 Colofon Inhoud: GGz Informatiepunt Holland Rijnland Contactpersoon: Hester Karssen (GGz Informatiepunt Holland Rijnland) Uitgiftedatum: Oktober 2004/ 7e

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Uitnodiging 5 e Week van de Kennismaking

Uitnodiging 5 e Week van de Kennismaking Uitnodiging 5 e Week van de Kennismaking Maandag 23 t/m vrijdag 27 Geacht raadslid en collegelid, De voorbereidingen van de 3 decentralisaties jeugd, werk & Wmo zijn in volle gang. Maar waar hebben we

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Wijkteams psychiatrie

Wijkteams psychiatrie Wijkteams psychiatrie Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Wijkteams psychiatrie Werken of naar school gaan, contact leggen en onderhouden, dagritme en het hebben van een zinvolle daginvulling

Nadere informatie

Beschermde woonvorm Caumerbeek

Beschermde woonvorm Caumerbeek Beschermde woonvorm Caumerbeek Volwassenen Beschermde woonvorm Caumerbeek Introductie De Volwassenenzorg verleent hulp aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar die langer dan een jaar psychiatrische problemen

Nadere informatie

Beschermde woonvorm Caumerbeek

Beschermde woonvorm Caumerbeek Beschermde woonvorm Caumerbeek Volwassenen Beschermde woonvorm Caumerbeek Introductie De Volwassenenzorg verleent hulp aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar die langer dan een jaar psychiatrische problemen

Nadere informatie

3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ. Familie-organisaties. Handleiding Familiebeleid

3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ. Familie-organisaties. Handleiding Familiebeleid 3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ Familie-organisaties Balans Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD,

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers in Kaag en Braassem Inhoud Inleiding 2 Het WMO-loket: de beste vraagbaak 2 Respijtzorg: vervangende mantelzorg thuis 3 Respijtzorg: vervangende zorg buitenshuis 4 Mantelzorg

Nadere informatie

Sociale kaart Zuid-Holland

Sociale kaart Zuid-Holland Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau Stichting

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Klachten en klachtenregeling Informatie voor ouders

Klachten en klachtenregeling Informatie voor ouders Klachten en klachtenregeling Informatie voor ouders Welkom De tekst in deze brochure is een samenvatting van de officiële klachtenregeling van GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen. U kunt de volledige tekst

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis!

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! De weg naar zorg en ondersteuning loopt altijd via het raadhuis Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken, betrek dan eerst de mensen om u heen. Misschien

Nadere informatie

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Informatie voor familieleden, naasten en cliënten Inhoud Contactgegevens voor familieleden 1. Inleiding 2. Betrokken? Ja, tenzij 3. Familiebeleid in het

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Sociale kaart Zuid-Holland

Sociale kaart Zuid-Holland Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 2 Casemanager 2 Praktische zorgverlening 2 CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 3 WMO 3 Psychosociale hulpverlening

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Beschermde woonvorm de Hofpoel

Beschermde woonvorm de Hofpoel Beschermde woonvorm de Hofpoel Volwassenen Beschermde woonvorm de Hofpoel Introductie Het Zorgbedrijf Volwassenen verleent hulp aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar die langer dan een jaar psychiatrische

Nadere informatie

MDA biedt dienstverlening onder één dak

MDA biedt dienstverlening onder één dak MDA biedt dienstverlening onder één dak MAATSCHAPPELIJKE DIENST VERLENING ALEX A NDER Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA) is een organisatie die kosteloos haar diensten biedt aan alle inwoners

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Informatie voor familie en betrokkenen van patiënten die opgenomen zijn op afdeling psychiatrie (PAAZ)

Informatie voor familie en betrokkenen van patiënten die opgenomen zijn op afdeling psychiatrie (PAAZ) Psychiatrie Informatie voor familie en betrokkenen van patiënten die opgenomen zijn op afdeling psychiatrie (PAAZ) www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Dagverzorging. Thuiszorg

Dagverzorging. Thuiszorg Dagverzorging Thuiszorg ActiVite ActiVite is een professionele, betrokken en betrouw - bare zorgorganisatie. Een organisatie die zorg biedt aan iedereen: of u nu jong bent of oud, ziek, gezond of gehandicapt.

Nadere informatie

17. Sociale kaart Zuid-Holland

17. Sociale kaart Zuid-Holland 17. Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan!

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! De Brug Midden-Nederland biedt hulp aan mensen die willen breken met hun verslaving of die hulp zoeken bij het omgaan met de verslaving van

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Inbewaringstelling (IBS) Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Inbewaringstelling Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal Pieter

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

MEE: PARTNER IN HET CJG

MEE: PARTNER IN HET CJG 1e kwartaal 2016 MEE: PARTNER IN HET CJG MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie en voorlichting Verslavingszorg Preventie en voorlichting Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Preventie en voorlichting Doordacht dynamisch! Colofon Tekst Afdeling

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Informatie voor cliënten en familie Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Psychiatrische Intensieve Thuiszorg De Divisie Ouderen is een onderdeel van

Nadere informatie

Goed voor Elkaar in Lansingerland. Hulp of ondersteuning nodig?

Goed voor Elkaar in Lansingerland. Hulp of ondersteuning nodig? Goed voor Elkaar in Lansingerland Hulp of ondersteuning nodig? Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor (nieuwe) taken op het gebied van hulp, ondersteuning en begeleiding van inwoners.

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst DEELNEMERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o o

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Een hechte groep specialisten met een simpel doel: Bel ons:

Een hechte groep specialisten met een simpel doel: Bel ons: KLEURRIJK IN THUISZORG Een hechte groep specialisten met een simpel doel: Goede, betrouwbare zorg verlenen waarbij zaken als persoonlijke achtergrond, situatie, wensen en behoeften geen drempel vormen.

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

De Stemmenpolikliniek

De Stemmenpolikliniek Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 1 Stemmen horen 1 De behandeling 2 Kennismaking 3 De inhoud van de behandeling 3 Behandelaars 4 Vragen 4 Belangrijke adressen

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opgenomen Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) U kunt gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Maelsonstraat 1 1624 NP HOORN 088 65 65 010 www.ggz-nhn.nl/jeugd www.ggz-nhn.nl

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek Psychiatrie De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 0 Stemmen horen 0 Klachten en symptomen 0 Oorzaken De behandeling 0 Doel 0 Voor wie 0 Tijdsduur 0 De inhoud van de behandeling 0 Coping-training 0 Psycho-educatie

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN. Onderdeel van Arkin

Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN. Onderdeel van Arkin Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN Onderdeel van Arkin Informatie voor naastbetrokkenen van cliënten 1. Inleiding Als uw familielid of naaste psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Mét familie gaat het beter

Mét familie gaat het beter Mét familie gaat het beter GGZ ingeest staat voor een gelijkwaardige samenwerking tussen patiënt, hulpverlener en u. In deze brochure leest u hoe we u als familielid, vriend of andere naaste van de patiënt

Nadere informatie

Wegwijzer voor naastbetrokkenen

Wegwijzer voor naastbetrokkenen Wegwijzer voor naastbetrokkenen Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin 1. Inleiding Als uw familielid of naaste psychische problemen en/of verslavingsproblemen heeft,

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Informatie voor patiënten. met ruimte voor aantekeningen

Informatie voor patiënten. met ruimte voor aantekeningen Informatie voor patiënten met ruimte voor aantekeningen Informatie voor patiënten U bent naar ons verwezen door uw (huis)arts of medisch specialist. Wij informeren u graag over wat u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

informatie voor cliënten FACT-team

informatie voor cliënten FACT-team informatie voor cliënten FACT-team FACT-team Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben niet alleen last van psychiatrische klachten, zoals bijvoorbeeld somberheid of het horen van stemmen,

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie