werkmetlef durf te ontwikkelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werkmetlef durf te ontwikkelen"

Transcriptie

1 werkmetlef durf te ontwikkelen werkmetlef kijkt mee naar werk- en levensvragen. Naar persoonlijke en professionele kwesties. Laten we de tijd nemen voor een goed gesprek. In deze brochure vertellen we meer over: - werkmetlef - levenskunst en werken aan een levenshouding - visie en werkwijze - wat levert onze begeleiding jou op? - begeleiders: manier van werken en achtergronden - begeleidingsmogelijkheden Natuurlijk leiderschap is leiding nemen over je leven, in al zijn facetten, vanuit de persoon die je van nature bent. Irene van Lippe-Biesterfeld

2 Over werkmetlef Mensen komen nooit bij werkmetlef met een theoretisch vraagstuk, maar met alledaagse thema s. Met vragen over relatie, werk, gezondheid, rouw en verdriet, hoop, onzekerheid, voornemens, twijfels. Daarom is onze begeleiding niet volgens een vaste methode 'uit het boekje' maar altijd op maat 'vanuit' de persoonlijke vraag, zakelijk of privé. Elk gesprek wordt zo een ongewis praktijkavontuur. Dat vereist van de begeleiders verbinding, inlevingsvermogen en improvisatietalent. Het vergt moed van zowel klant als begeleider om samen het avontuur te zoeken. Waar zal het heengaan? werkmetlef biedt de vrije ruimte om dat wat leven en werk lastig maakt zonder belemmering of schroom te benoemen, te onderzoeken én in beweging te zetten. Concreet, toepasbaar voor het dagelijks leven. werkmetlef is meer dan een naam. Het staat voor de levensmoed die mensen soms node missen in werk en privé. Het staat voor levenskunst: wat is het goede leven? Het staat ook voor de inzet van onze begeleiders - bezield vanuit het hart, met lef en verstand van zaken. Beste Phaedrus, Vanwaar kom je en waar ga je naar toe? Socrates (in Plato s Phaedrus)

3 Levenskunst: werken aan een levenshouding Het inrichten en onderhouden van relaties in het gezin, de familie of de vriendenkring vergt grote inspanningen. Net als een studie, werk of een loopbaan. Interactie met de mensen om je heen vereist betrokkenheid die toeneemt als relaties in zwaar weer terechtkomen. Vragen over verlies, gezondheid, eenzaamheid, eindigheid, macht en vriendschap, liefde en trouw kunnen de verstandhouding verrijken of onder druk zetten. Hoe ga je daar mee om? Vanuit het verlangen naar groei, stabiliteit en rust kan de zoektocht naar een zinvol leven ontstaan. Goede tijden, slechte tijden In onze samenleving wordt een sterk beroep gedaan op zelfregie en verantwoordelijkheid. We leven in vrijheid. Daar vloeit ook uit voort dat we moeten kunnen omgaan met de onzekerheden van ons bestaan. Het is niet vanzelfsprekend dat je altijd precies weet hoe je verder wilt, hoe je zult omgaan met tegenslag en onzekerheid. Hoe willen wij leven? is een vraag van ons allemaal. De filosofie van de levenskunst daagt ons uit om een relatie aan te gaan met onszelf. Dan kunnen we ons leven bewúst leven. Deze filosofie daagt uit om zorgvuldig en zorgzaam te werken aan een eigen levenshouding. Ze leert ons om te gaan met tegenslag en negatieve ervaringen. We zijn gebaat bij natuurlijk leiderschap en bij de wetenschap dat kwetsbaarheid en afhankelijkheid bij het leven horen. We zijn gebaat bij een eigen levenshouding en bij sociale zelfzorg van waaruit we bewust kunnen werken aan goed samen leven. Oude wijsheid Levenskunst als een filosofie van leven komt uit de tijd van Socrates, vijf eeuwen voor Christus. Deze filosoof stelde omstanders vragen over het goede leven en liet ze zo essentiële inzichten verwerven. De mensen met wie hij sprak, ontdekten dat ze de antwoorden zelf in huis hadden, vaak op onbewust niveau. Levenskunst als filosofie van leven is dus geen hype, niet zweverig, geen bedenksel van deze tijd. Het fundament van antwoorden op de vraag hoe te leven ligt diepgeworteld in een eeuwenoude traditie: we worden gedragen door inzichten van de mensen vòòr ons. Ook hedendaagse filosofen dagen ons uit om de levenswijsheid die in elk van ons verstopt zit te (her)ontdekken als een praktische handleiding voor het leven van alledag. Ook in de psychologie krijgt levenskunst vaste voet aan de grond. Levenskunst biedt tegenwicht aan de hedendaagse illusie van maakbaarheid en gelukkig mòeten zijn. Levenskunst is een praktische filosofie met handvatten voor helder denken, bewust ervaren en concreet doen. Ze leert ons inzien dat leven ook leren sterven is, zoals Socrates leerling Plato schreef.

4 Visie en werkwijze werkmetlef is een ongewone praktijk. Begeleiding vanuit levenskunst heeft een fundamenteel andere referentie dan menig andere begeleiding waar de buitenwereld het uitgangspunt is: vorming zoals het hoort. Ons referentiekader is jouw binnenwereld : hoe wil jij jezelf vormen? Samen zoeken we naar mogelijkheden, consistentie en gemoedsrust. Klanten vertellen dat de begeleiders van werkmetlef eraan bijdroegen dat zelfbewustzijn en zelfvertrouwen sterker werden. Het proces van ontwikkeling, beschaving, vorming is iets dat mensen met elkaar en voor zichzelf doen. Jezelf vormen is werkelijk iets anders dan gevormd worden, een opleiding genieten. Een opleiding doorlopen we met het doel uiteindelijk iets te kunnen. Als we ons echter ontwikkelen, dan werken we eraan dat we iets worden we streven ernaar om op een bepaalde manier in de wereld te zijn. (Peter Bieri, 2008) Het zoeken is belangrijker dan het vinden. De stimulans tot zelfreflectie en de nieuwe inzichten, perspectieven en zelfkennis die dat oplevert, is voldoende. Je ontdekt handvatten om verder te komen. werkwijze werkmetlef luistert en vraagt door: wat ga jij er aan doen? Bewust zijn en handelen bìnnen de specifieke context van jouw leven en werk is hèt uitgangspunt. Wij begeleiden niet om prestaties te verbeteren of aangepast gedrag aan te leren, doen zoals het hoort. Dat beklijft niet en komt niet van binnenuit. Het maakt misschien zelfs ongelukkig. Bewuster worden van eigen waarden, kwaliteiten, identiteit, intuïtie en zingeving is werken aan verandering vanuit jezelf. Deze binnenwereld onderzoeken èn verbinden met de buitenwereld waarin jij zichtbaar bent en samenleeft, is de kern van onze begeleiding. Wij denken dat een goed gesprek bij werketlef jou bewuster kan maken, en sterker. Je leert jezelf te ontwikkelen. Bij de kennismaking ontdekken we wat de kwestie is en welke begeleidingsvorm het beste past. Zolang de toekomst open is, is er een keuze Peter Bieri

5 Wat levert onze begeleiding jou op? Zorgvuldig en zorgzaam werken aan een eigen levenshouding geeft zelfkennis en zelfbewustzijn. Je kunt ook zeggen: een gevoel van morele en mentale autonomie, een grotere innerlijke vrijheid om keuzes te maken die bij jou passen. Zelfbewuster leven is leven vanuit zelfsturing. Vanuit het besef dat een mens verantwoordelijk is voor zijn doen en laten, gevoel en gedrag. Zelfbewust leven en werken laat je helderder communiceren over wat nodig is voor goed samen leven en samen werken. Anders gezegd: Je krijgt een beter zelfbeeld en daarmee een beter inzicht in jouw gedachten, emoties en mogelijkheden. Omdat je een beter zicht hebt waarom je de dingen doet zoals je ze doet, ervaar je een groter pallet van alternatieven van waaruit je kunt kiezen en kunt reageren op dat wat op jouw pad komt. Je wordt je bewust van wat zorg voor jezelf betekent. Werken aan een eigen levenshouding is een voortdurende zoektocht in kleine, praktische stappen met steeds weer nieuwe ontdekkingen. Je ontdekt jezelf. Daar is alles mee gezegd. Zestig jaar oude herinneringen zijn volkomen onbetrouwbaar, zoals blijkt wanneer ik wat ik me herinner vergelijk met wat er echt gebeurd is. Ik weet dat we niet alleen vaak dingen vergeten, maar ik herinner me ook heel levendig dingen die nooit zijn gebeurd. Freeman Dyson

6 Begeleiders De begeleiders putten uit eigen kennis (psychologie, sociologie en de filosofie van de levenskunst) en halen inspiratie uit het leven van alledag. Ze benutten eigen werk- en levenservaringen. De dialoog staat centraal. Daarnaast maakt Erik (filosofisch practicus) gebruik van het socratisch onderzoek en Ria (begeleidingskundige) van visualisaties en lichaamsbewustzijn. Kijk welke vorm van begeleiding of welke begeleider bij je past. Schroom niet met vragen contact op te nemen. Wij houden van vragen. Uiteraard zijn wij opgeleid en gecertificeerd. We zorgen er voor dat wij zelf regelmatig professioneel bevraagd worden op ons handelen. We zijn lid van de beroepsorganisaties Gilde van Filosofisch Practici en het NOBCO en volgen de vastgelegde gedragscodes in de uitoefening van ons vak. werkmetlef is als praktijk door Zilveren Kruis/Achmea gecertificeerd om preventief en curatief te begeleiden. Maar wat voor ons het belangrijkste is, is dat we er zijn als mens.

7 Erik over zichzelf en zijn werk: Een filosofisch consult doet een beroep op het denken van jou en mij. Prikkelende vragen stimuleren het bewustzijn. Hoe komt het dat ik zo denk? Kan ik er ook anders naar kijken? We oefenen in nieuw denken binnen jouw kwestie. Wij voeren als gelijkwaardige gesprekspartners een kwaliteitsdialoog. Dat gebeurt op basis van de kracht van de filosofische benadering: leren denken over onze manier van denken. Want niet de wereld en de mensen zitten in je hoofd, maar jouw denkbeelden. Er is geen vooraf bepaald einddoel en toch is het streven glashelder: anders leren denken en met verwondering leren kijken. Dat voegt kwaliteit toe aan leven en werk. Alleen jij kunt beoordelen wat kwaliteit voor jou betekent. Een filosofisch consult zet jou in de regisseursstoel en is concreet en logisch. Het gesprek ontwikkelt zich vanzelf aan de hand van de vragen die jij stelt of krijgt voorgelegd. In eigen ervaringen vindt je de gespreksstof. Net als jij ben ik door ervaring en scholing gevormd, als professional en als mens. Ik ben getrouwd met Ria. Onze zoon woont in Stockholm. Naast mijn filosofisch werk voor werkmetlef doe ik verander- en interim-managementopdrachten bij departementen. Mijn praktijk-filosofische bagage blijkt in dat werk zeer behulpzaam. Eerder werkte ik in verschillende maatschappelijke domeinen (profit, non-profit, overheid) en had daar uitvoerende, ondernemende en leidinggevende verantwoordelijkheden in zowel adviserende als leidinggevende en politiekbestuurlijke functies (statenlid Zuid-Holland). Mijn scholing kreeg ik aan de Academie voor Journalistiek in Kampen, de Erasmus Academy in Rotterdam (transitiemanagement) en de Internationale School voor de Wijsbegeerte in Leusden (filosofische counseling, socratische gespreksvoering, visieontwikkeling in organisaties). Ik ben mede-oprichter van het Gilde van Filosofisch Practici en lid van de Vereniging voor Filosofische Praktijken. Hoe ik denk en naar het leven kijk, heb ik uitgewerkt in vier boeken over levenskunst. Na Zorg jij goed voor jezelf?, Voel jij je vrij? en Durf jij te voelen? verscheen in 2013 Heb jij tijd?, een beschouwing over kwetsbaarheid en de kunst van het leiderschap. Met deze essays werk ik toe naar een overzichtswerk over de kunst van leven. Al schrijvend ontdek ik voortdurend nieuwe dingen, vooral over mijzelf. Daarom schrijf ik graag. In 2008 startte Erik met Ria La Scuola academie voor levenskunst. Een vrijplaats voor levensvragen en zingeving met activiteiten als workshops, socratische gesprekken en bijzondere vakanties met diensten en producten. Kleine groepen reflecteren op kleine en grote levensvragen aan de lange tafel van het verhalenhuis Lo Spazio in Nootdorp. Een goed gesprek met een vleugje Italiaanse levenskunst. Lees meer op

8 Ria over zichzelf en haar werk Voor mij is werken aan een eigen levenshouding biografisch, contextueel en existentieel werken. De vraag wie ben ik, wat is een goed leven, hoe wil ik samenleven? is leidend. Deze vraag daagt uit om serieus genomen te worden. Ik richt me op werk- en levensvragen: begeleiding bij competentieontwikkeling, loopbaanverandering, leiderschapontwikkeling, maar ook grote en kleine levensvragen passeren de revue. Met betrekking tot werkgerelateerde vragen sta ik voor resultaat, voor verantwoord functioneren op de werkvloer vanuit een zelfbewuste houding. Omgaan met levensvragen is ook een hele kunst. Iedereen heeft in zijn leven te dealen met grenzen en gevoelens van onzekerheid. Hoe daaraan vorm te geven, is voor ieder mens verschillend. Op z n tijd zijn we allemaal een twijfelend mens op zoek naar houvast. Mijn begeleidingshouding omschrijf ik als concreet en betrokken, analytisch en meebewegend. Wat ik beoog is zelfregie, bewustwording vanuit een positieve grondhouding en de wil om je eigen levenshouding ter hand te nemen. Bij de vraag waarmee jij komt, zal mijn tegenvraag zijn: Wat ga jij er aan doen? De woorden bewegen en bewogen horen bij mij; je ziet ze terug in hoe ik wil werken en leven. Ik sta niet stil voordat ik een eigen levensvraag heb onderzocht en ik gun anderen een plek om daar ook tijd en aandacht voor te nemen. Dit is ook één van mijn drijfveren achter La Scuola, door Erik en mij opgericht. Hoe ik naar het leven kijk zie je voor een deel terug in de columns, de Lefjes die ik schrijf. Elke week publiceer ik er één op de website. Voor werkmetlef heb ik de afgelopen jaren particulieren begeleid uit brede lagen van de samenleving - uit organisaties als: Raad van State; Visio, Rotterdam; Stichting Librijn Delft; gemeenten Barendrecht en Delft; een consultancybureau; een ziekenhuis; een grote stads-apotheek; een vastgoedonderneming; een multinational, ministeries; ROC s; De Haagse Hogeschool. Ik heb ervaring als docent, communicatieadviseur, leidinggevende en directeur. Sinds 2006 ben ik begeleidingskundige, eerst in dienst bij de Haagse Hogeschool, Den Haag, nu als zelfstandige. Na het volgen van een post-hbo-opleiding tot coach (Master Organisatie Coach deel 1) heb ik mijn profiel aangescherpt met verdiepende opleidingen en cursussen, waaronder NLP, TA, systemisch (contextueel) werken en opleiding tot trainer. Ik volgde aan de Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden, de beroepsopleiding Filosoferen met kinderen en jongeren en bij Bolten Training (Hans Bolten en Krystof van Rossem) de opleiding tot Socratisch gespreksleider. Als Erkend Coach sta ik geregistreerd bij de StIR (voorheen Stichting Coach) en bij de beroepsvereniging voor coaches, NOBCO.

9 Begeleidingsvormen werkmetlef is er voor individuen en teams. individu een aantal gesprekken Afhankelijk van jouw voorkeur ga je een aantal gesprekken aan met één van ons. In het kennismakingsgesprek bepalen we samen wat het onderwerp is en we bepalen het aantal gesprekken. Doorgaans zijn zes gesprekken voldoende. eenmalig gesprek Wil je een keer sparren over dat wat jou bezig houdt? We maken een afspraak voor een gesprek van max. 90 minuten of voor een hele dag. online-begeleiding Woon je op afstand of is het reizen lastig, laat je dan online begeleiden. Een serie bestaat uit drie gesprekken van elk 60 minuten en tussentijds mailcontact. We sluiten af met de Lef-rapportage : binnen een week na afsluiting ontvang je een beschouwing met eventueel aanvullende oefeningen en doorstarttips. teams teamdialoog in Socratische stijl Steeds meer teams doen ervaring op met gesprekken in socratische stijl. Een dialoog kan gaan over ethische dilemma s, ontwikkeling van beroeps- en/of teamprofiel, organisatievragen en strategische keuzes. intervisie Het doel van intervisie is persoonlijke en professionele (team)ontwikkeling. Als collega s onderzoek je een probleem of dilemma. Je groeit als individu en team. perspectief3daagse In het werk is alles onzeker geworden. De organisatie verandert. Klanten kopen minder, opdrachten vallen stil. Iedereen lijkt wel in verwarring. In deze onzekerheid dreigen mensen tussen wal en schip te raken. Een bijzondere aanpak is nodig. De perspectief3daagse biedt dit. Het is onvergelijkbaar met de klassieke workshops, trainingen, heidagen en strategiesessies. De perspectief3daagse is het herontdekken van de grond onder de voeten: Dit is waar we als team samen voor staan! reflectiegesprek Worstelen jullie met een vraag, een samenwerkingsprobleem en willen jullie één keer sparren, kies dan voor een reflectiegesprek (max. 90 min.) We verkennen de vraag en zoeken het juiste handvat voor de volgende stap. Niet de wereld zit in jouw hoofd, het zijn jouw denkbeelden

10 Vrijplaats Wende Snijders Een plek waar de wind door je hoofd waait waar je doet waar je buik van gaat zingen waar je droomt zoveel je kan waar je bent wie je bent. Een plek van zand, van zee, van lucht, van aarde, van vuur een plek waar je nooit verdwalen kunt. Een plek waar de vrijheid woont; daar wil ik zijn. En als ik daarvan vertrek, neem ik die plek mee overal waar ik nog komen ga.

11 Contact Lo Spazio de ruimte De thuisbasis van werkmetlef is verhalenhuis Lo Spazio, in Park Craeyenburch, Nootdorp. Kooikerlaan SX Nootdorp-Delft

2015 Zin in Limburg Oude woorden, nieuwe verhalen pelgrimage anno nu 17 t/m 20 april 2015

2015 Zin in Limburg Oude woorden, nieuwe verhalen pelgrimage anno nu 17 t/m 20 april 2015 2015 Zin in Limburg Oude woorden, nieuwe verhalen pelgrimage anno nu 17 t/m 20 april 2015 Een bijzondere vakantie in het Toscane van Nederland: Zuid-Limburg. Het heuvelland en eeuwenoude tradities zijn

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

De kunst en kunde van het zelfsturen

De kunst en kunde van het zelfsturen Thema 03 binnen 03-1-00 15:06 Pagina 15 De kunst en kunde van het zelfsturen... en hoe je als trainer een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling hiervan Ineke Khalil Trainingen op het gebied van zelfsturing

Nadere informatie

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap De leergang Volwaardig Leiderschap Een leiderschap-ontwikkelprogramma en netwerk op strategisch niveau Jezelf ontwikkelen tot

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten BOUWSTEEN 2 Je Gedachten Inhoud 2 Introductie bouwsteen 2: Gedachten 3 ANDERS denken 4 Wist je dat? 5 2 Ezelsbruggetjes 10 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 14

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Deel 1 van 2 : Deel 1 en 2 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Deel 3 en 4 Bronvermelding: Titel: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap: Het succesvol

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

C oachen. Inge van de Vorst. 2.1 Inleiding

C oachen. Inge van de Vorst. 2.1 Inleiding C oachen 2 Inge van de Vorst 2.1 Inleiding De tweedejaarsstudente Sanne is op zoek naar een stageplaats. Ze heeft verschillende gesprekken met haar ouders, haar vriend en vriendinnen van de opleiding.

Nadere informatie

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING INLEIDING Leiderschap en leidinggeven aan de ontwikkeling van organisaties, mensen en de gemeenschap begint bij jezelf. Het is de weg van binnen naar buiten. Motto van deze

Nadere informatie

het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010

het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010 het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010 STROOK P3 MAART 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding bij Strook - het counseling werkveld 5 Bea Verzaal De identiteit

Nadere informatie

CENTRUM VOOR LEIDERSCHAP

CENTRUM VOOR LEIDERSCHAP CENTRUM VOOR LEIDERSCHAP Leiderschapontwikkeling Inspiratie & wijsheid Dialoog Kennis & expertise onderzoek advies training aandacht - verbindng - vertrouwen De globalisering en de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Welkom bij Midi-Action!

Welkom bij Midi-Action! Welkom bij Midi-Action! Praktijk voor Psychologie, Personal Coaching Relatietherapie, Mediation, Familie-, Omgangs- & Scheidingsbemiddeling Professionele hulp, zowel privé als zakelijk Velen van ons komen

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Zuwe Mobiliteitscentrum

Zuwe Mobiliteitscentrum Adres: Zuwe Zorgcentrum Woerden Zaagmolenlaan 4, 3447 GS Woerden Telefoon: 0348-428040 E-mail: mobiliteitscentrum@zuwe.nl Zuwe Mobiliteitscentrum Inhoud Colofon 1. Voorwoord......................................

Nadere informatie

Slinger van Groei overtuiging als draaipunt van de verandering. De 6 niveaus van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

Slinger van Groei overtuiging als draaipunt van de verandering. De 6 niveaus van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Pagina 1 Slinger van Groei overtuiging als draaipunt van de verandering. De 6 niveaus van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Inleiding Het is de mens die een organisatie levend maakt! De

Nadere informatie

Neem je leven in eigen hand

Neem je leven in eigen hand NLP & Communicatie NLP Practitioner & meer... - 22 november 2013 Neem je leven in eigen hand Herken je jezelf? Je vraagt je af of je je talenten wel genoeg kent en inzet. Je wilt meer uit jezelf halen

Nadere informatie

InCompany workshops 2014

InCompany workshops 2014 InCompany workshops 2014-2 - INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS Schot in de roos! Ik ben het visitekaartje Zij krijgt alles gedaan Laat je uitstraling voor je werken Hoe hecht is ons team? Uit je comfortzone De weg

Nadere informatie