Onderzoekspublicaties door JOINT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.1.3. Onderzoekspublicaties door JOINT"

Transcriptie

1 Onderzoekspublicaties door JOINT In chronologische volgorde. Periode Ordner 1 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening van de samenwerkende samenwerkingsorganen: Verslag Joint-Conferentie te Amersfoort, 1974 JOINT: Advies amw, commentaar van VNG, NVMW Discussienota Nationale Raad Maatschappelijk Welzijn, 1975 JOINT: Maatschappelijk werk voor buitenlanders, informatiebulletin 2, 1975 JOINT en NCB (Nederlands Centrum Buitenlanders): Advies mbt Interimregeling Bedrijfsvoering Maatschappelijke Dienstverlening, 1975 JOINT: Public Relations, Open huis, Praktijktips no.1, z.j., geregistreerd 1979 JOINT: Public Relations, Mw in de pers, Praktijktips no.2, 1975 JOINT: Naar een programma voor onderzoek in het algemeen maatschappelijk werk, 1976 JOINT en NCB: Subsidie-verzoeken van 5 plaatselijke en regionale projecten mw voor buitenlanders, 1976 Ministerie Cultuur, Recreatie, MW aan JOINT: Doelmatigheidsproblemen in instellingen voor amw en gezinsverzorging, 1977 Werkgroep instellingsplanning, JOINT: Handreiking aan instellingen amw t.b.v. het maken van een instellingsplan, 1978 Stuurgroep Overleg- en Beslissingsstructuur AMW van JOINT: 1e nota overleg- en beslissingsstructuur amw, 1978 Werkgroep Formatiebeleid tbv instellingen van JOINT: Nota formatiebeleid, 1978 JOINT: Formatiebeleid van het AMW, 1978 JOINT: Tweede nota formatiebeleid, 1978 JOINT: Bijdrage van de sector amw t.b.v. WRR-conferentie quartaire sector, 1978 JOINT: Bevordering Deskundigheid, Beleidsnota 1978 JOINT: Algemeen Maatschappelijk Werk. Visie op praktijk en toekomst, 1978

2 JOINT: Samenvatting Discussies Spinnewebnota, Met: Basisvoorziening Maatschappelijke Dienstverlening: Spinnewebnota. Nota over de toekomstige ontwikkeling Public van het a.m.w, 1977 JOINT: Ontwikkelingen in het maatschappelijk werk, 1979 JOINT: Maatschappelijk werkers en hun werk. Een verslag van een onderzoek, uitgevoerd door Sociologisch Instituut Universiteit Nijmegen, 1979 JOINT: Invoering registratie-systeem amw, 1979 JOINT: Eerste onderzoek naar capaciteitsnormen voor het amw, 1979 JOINT: Notitie van de werkgroep AMW/GSD, 1979 JOINT: Amw in samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg, 1979 JOINT: Nota deskundigheidsbevordering, 1980 Ordner 2 JOINT: Advies van de werkgroep adviesraad m.b.t. het ontwikkelingsproject samenwerking maatschappelijk werk/ gemeenschappelijke medische dienst, 1980 JOINT: IVA-rapporten GSD en het AMW. Commentaar en een poging tot plaatsbepaling, 1980 Adviesraad JOINT: Visie op praktijk en toekomst van de bevordering deskundigheid in het amw, 1980 (met hoofdstuk over tendensen maatschappij en hoe mw daar tegenwicht aan moet bieden) JOINT: Wijkgericht Maatschappelijk Werk en Sociaal-Kultureel Werk/Opbouwwerk, 1980 JOINT: Gehandicapten en maatschappelijk werk, verslag cursus, 1981 Adviesraad JOINT: De relatie tussen het amw en de AGGZ, 1981 JOINT: Nota AMW-revalidatie, 1981 JOINT: Notitie over ziekenhuismaatschappelijk werk, 1981 JOINT: Doelen van registratie in het algemeen maatschappelijk werk, 1981 JOINT: De bescherming van privacy van de klient bij instellingen voor amw, 1981 JOINT: Registratiesysteem AMW 1982, 1981 JOINT: Registratiegegevens van 93 instellingen 1981, 1982 JOINT: Algemeen Maatschappelijk Werk, enkele kerngetallen, 1982

3 JOINT: Ideeën en oordelen over hulpverlening. Samenvattend verslag van een onderzoek, 1982 JOINT: Verslag werkdag amw / vrijwilligerswerk, 1982 JOINT: Verslag studiedag amw/ Boddaertcentra, 1982 JOINT: Wijziging Algemene Bijstandswet; Boddaertcentra en AMW, 1982 JOINT: Specifieke subsidieverordening AMW in het kader van de RBR-MD-fase 1, 1982 JOINT: Beroepsmogelijkheden in de overgangsfase RBR MD- Fase 1, 1982 VIVAM: Relatie JOINT VIVAM GSO, 1982 JOINT: Enquête basisgegevens amw 1982, 1983 JOINT: Takenlijst van het amw, 1983 JOINT: Wat wil het amw met de Riagg? 1983 JOINT: Registratiegegevens 1982, gegevens van 81 instellingen, 1983 LHV, JOINT: Samenwerking tussen huisarts en amw, 1983 JOINT: Een bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren, 1983 JOINT, DIVO: Verslag werkzaamheden werkgroep DIVOSA-JOINT-VIVAM, 1983 JOINT: Beleidsnotitie AMW-vrijwilligers, 1983 JOINT: Beleidsverkenning amw en jeugdhulpverlening, 1983 JOINT: Aan de Commissie Herstructurering Landelijke Organisaties: Kommentaar van JOINT op de nota Voorlopige Positiebepaling van de commissie Herstructurering Landelijke Organisaties (CHLO), 1983 JOINT: Registratiesysteem Joint-amw Informatie, 1984 JOINT: Voorlopige standpuntbepaling JOINT-bestuur op ontwerp WGM, 1984 JOINT: AMW-instellingen en gebiedsindeling, 1984 JOINT: Registratiegegevens 1983, 1984 JOINT: Het AMW in beeld 1982, 1984 JOINT: Het AMW in beeld 1983, 1984 JOINT: Informatie Beleid Eerstelijns Samenwerking, 1984 JOINT: Naar een organisatiestructuur voor wijkverbonden mw, 1984

4 JOINT: Resultaten inventarisatie-enquete RIAGG s-amw, 1984 JOINT: Cliënten van AMW-instellingen met inkomen op basis van WAO of AAW, 1984 JOINT: Het AMW in beeld 1984, 1985 JOINT: Cliënten Registratie Gegevens AMW 1984, 1985 JOINT: Managementregeling amw. Voorstel voor discussie, 1985 JOINT: AMW en hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven, 1985 JOINT: De te overwegen inspectie voor het mw, 1985 JOINT: AMW standpunten inzake wetsvoorstel WGM, 1985 JOINT: AMW-vrijwilligers, 1985 JOINT: AMW en echtscheidingsbureau s, 1985 JOINT: AMW en de 1ste lijnspsycholoog, 1985 Ordner 3 JOINT: Hulpverlening aan kulturele minderheden vanuit het amw, 1985 JOINT: Maatschappelijk werk voor jeugdigen. Discussienota, 1985 JOINT: De integrale invoeringsprojekten WVG, 1985 JOINT: AMW-taken en bijzondere kategorieën, 1985 JOINT: AMW, een nadere kennismaking, 1985 JOINT: Acht IMA-cursussen van , Innovatiebeleid mw voor arbeidsongeschikten, 1986 JOINT: Het AMW in beeld 1985 deel 1, 1986 JOINT: Het AMW in beeld 1986, 1986 JOINT: Opleiding en nascholing van maatschappelijk werkers, 1986 JOINT: Vrouwenhulpverlening vanuit het amw? 1986 JOINT: Opleiding en Nascholing. Een beleidsnota,1986 JOINT: AMW in de knel 2, 1986 JOINT: AMW en bijzondere kategorieën, 1986

5 JOINT: Cliënten Registratie Gegevens AMW 1985, 1986 JOINT: Model voor een samenwerkingsovereenkomst RIAGG-AMW, 1986 JOINT: Voorlopig bestuurskommentaar op Wet Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening, 1986 JOINT: JOINT-commentaar op het conceptbesluit integrale invoeringsprojecten WVG, 1986 JOINT: Afzender: Binnenhof 1A, Den Haag. Politieke uitspraken over het amw , 1986 JOINT: Projectmatig werken, verslag studiedag 1986 JOINT: Werkplan Joint , 1986 JOINT: De relatie mw in algemene ziekenhuizen en het amw, de stand van zaken in 1985, 1986 JOINT: Het AMW in beeld 1985 deel 2, 1987 JOINT: Oplossing van een aantal knelpunten in de verhouding AMW-RIAGG, 1987 JOINT: Bouwstenen amw en ambulante geestelijke gezondheidszorg, 1987 JOINT: Het amw in stroomversnelling, 1987 JOINT: Actualiseringsonderzoek tijdnormstelling amw, 1987 JOINT: Het amw in stroomversnelling, 1987 JOINT: Reactie Joint-bestuur aan Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg, 1987 JOINT: Kliënten Registratie Gegevens AMW 1986, 1987 JOINT: Verslag aktiviteiten , 1988 JOINT: Het AMW in beeld 1987, 1988 Ordner 4 JOINT: Joint project Nascholing psycho-sociale hulpverlening, nr 1, 1987 JOINT: Joint project Nascholing psycho-sociale hulpverlening, nr 2 Cursus , 1988 JOINT: Joint project Nascholing psycho-sociale hulpverlening, nr 3 kursusmateriaal , 1988

6 JOINT: Joint project Nascholing mw psycho-sociale hulpverlening nr 4 inhoudelijke criteria, 1988 JOINT: Joint project Nascholing psycho-sociale hulpverlening, nr 5 cursus , 1988 JOINT: AMW-management en gemeentelijke autonomie, 1988 JOINT: Kliënten Registratie Gegevens AMW 1987, 1988 JOINT: Werkplan projekt vrouwenhulpverlening in het amw, 1988 JOINT: Maatschappelijk werk en thuiszorg. Conferentiemap, 1988 JOINT: Algemeen Maatschappelijk Werk. Congres Een toekomst waard. De toekomst verzameld: Citaten over het algemeen maatschappelijk werk, 1988 JOINT: Maatschappelijk werk en thuiszorg. Een paar apart? 1988 JOINT, VIVAM: Algemeen maatschappelijk werk. Een brochure voor huisartsen, 1988 JOINT, VIVAM: Klachtrecht-reglement voor instellingen amw, 1988 JOINT: Handleiding toepassing tijdnormen AMW, 1988 JOINT: AMW, de toekomst verzameld, 1989 JOINT, VIVAM: Reglement inzake privacybescherming en gegevensverzameling hulpverlening amw, 1989 VIVAM: Criteria voor de beoordeling van opleiding en nascholing amw, 1989 JOINT: Klienten registratie gegevens AMW 1988, 1989 JOINT: Maatschappelijk werk en psychiatrie, brochure, 1989 JOINT: Reglement inzake privacybescherming en gegevensverzameling hulpverlening amw, 1989 JOINT/ VIVAM: De stand van zaken Integratie van vrouwenhulpverlening in het amw, 1989 VOG: Privacyreglement, Reglement inzake privacybescherming en gegevensverzameling binnen instellingen voor maatschappelijk werk, 1993 (dit is een heruitgave van het JOINT/VIVAM reglement) JOINT: Vlugschriften 1, z.j. JOINT: Vlugschriften 2, z.j.

Evaluatie. Wet afbreking zwangerschap

Evaluatie. Wet afbreking zwangerschap Evaluatie Wet afbreking zwangerschap M.R.M. Visser 1 A.J.G.M. Janssen 2 M. Enschedé 1 A.F.M.N. Willems 1 Th.A.M. te Braake 2 K. Harmsen 2 E.M.A. Smets 1 J.C.J.M. de Haes 1 J.K.M. Gevers 2 1 Academisch

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 5. 2. Over Pharos 9

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 5. 2. Over Pharos 9 Vastgesteld door de directie op 18 april 2012 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 25 april 2012 Pagina 2 Pharos Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Over Pharos 9 3. Migrant als klant:

Nadere informatie

BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD

BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD Versie 20 maart 2008 Inhoudsopgave Pagina Leeswijzer 1 Deel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Langdurige Zorg Bijlage(n) 3 Datum 16 januari 2013 Betreft Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Organisaties voor Openbare Gezondheidszorg. Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) Certificatieschema Versie 2007

Organisaties voor Openbare Gezondheidszorg. Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) Certificatieschema Versie 2007 Vastgesteld door Centraal College van Deskundigen voor de Zorgsector op 19 juni 2007. Het Centraal College van Deskundigen voor de Zorgsector is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie. Organisaties

Nadere informatie

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005 2005 zk ex Jaarplan IKN 2005 Inhoudsopgave Jaarplan 2005 IKN Ten geleide 5 1. Directie 6 2. Staf 7 Personeelszaken 7 Automatisering/ICT 7 Kwaliteitsmanagement 8 Deskundigheidsbevordering 9 PR & Communicatie

Nadere informatie

Zedenalmanak. Deel2Hulp en bijstand

Zedenalmanak. Deel2Hulp en bijstand Zedenalmanak Deel2Hulp en bijstand Zedenalmanak Deel 2 Hulp en bijstand Voorwoord Op 1 december 1991 is een nieuwe zedelijkheidswetgeving betreffende zware zedenmisdrijven in werking getreden. De wijzigingen

Nadere informatie

ETHISCHE TOETSING VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP. Redactie: H.M. Evenhuis

ETHISCHE TOETSING VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP. Redactie: H.M. Evenhuis ETHISCHE TOETSING VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP Redactie: H.M. Evenhuis Adviescommissie Ethische toetsing van wetenschappelijk onderzoek bij mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag -2698347 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief voortgangsrapportage vrouwelijke

Nadere informatie

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en

Nadere informatie

Visie op de jeugdzorg Bewust, betrokken en betrouwbaar: het visiedocument van de zorgaanbieders in de jeugdhulpverlening

Visie op de jeugdzorg Bewust, betrokken en betrouwbaar: het visiedocument van de zorgaanbieders in de jeugdhulpverlening Visie op de jeugdzorg Bewust, betrokken en betrouwbaar: het visiedocument van de zorgaanbieders in de jeugdhulpverlening Maarten Faas Een kleine groep ouders en kinderen in ons land heeft professionele

Nadere informatie

505, 565-570 1905. Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921

505, 565-570 1905. Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921 Jaar Auteur Titel Uitgave 1895 Kuyper, A. Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken Amsterdam; 1895 1895 De Ziekenfondsen in Nederland. Rapport uitgebracht door eene commissie van onderzoek

Nadere informatie

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID I NSPECTIE VOOR DE G EZONDHEIDSZ ORG. www.igz.nl

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID I NSPECTIE VOOR DE G EZONDHEIDSZ ORG. www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID I NSPECTIE VOOR DE G EZONDHEIDSZ ORG www.igz.nl JAAR BERICHT2006 Den Haag, juni 2007 3 JAARBERICHT 2006 Inhoudsopgave Focus IGZ: veilige, effectieve en patiëntgerichte

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen. CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen. CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking September 2014 Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD,

Nadere informatie

Ervaringsoverzicht drs Teja Michels mmo

Ervaringsoverzicht drs Teja Michels mmo Ervaringsoverzicht drs Teja Michels mmo Vanaf 2000 tot heden : zelfstandig ondernemer MICHELS Organisatie Ontwikkeling (MOO) Gemeenten: sociale- en zorgdomein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) Sturing

Nadere informatie

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid Draaiboek voor de aanpak Huiselijk geweld Huiselijk geweld Draaiboek voor de aanpak R. Keus M.S. Kruijff (Tekstbureau Alfa, Enkhuizen) november 2000 Ontwerp:

Nadere informatie

COLOFON. Jaarverslag 2005 (bestuursverslag en jaarrekening) De Grift, Arnhem 10 april 2006

COLOFON. Jaarverslag 2005 (bestuursverslag en jaarrekening) De Grift, Arnhem 10 april 2006 JAARVERSLAG 2005 COLOFON Jaarverslag 2005 (bestuursverslag en jaarrekening) De Grift, Arnhem 10 april 2006 Vormgeving en productie Beerens en Van Ierland bv, creative communication, Nijmegen Oplage 175

Nadere informatie

Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg

Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg 2 Inhoud Voorwoord 5 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Opdracht 7 1.3 Doelstelling 8 1.4 Uitwerking van de doelstelling

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2831796 16 jul. 08. Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap en geboorte

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2831796 16 jul. 08. Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap en geboorte De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 16 jul. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

Sociale Kaart. Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.

Sociale Kaart. Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell. Sociale Kaart Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl Ambulante jeugdhulpverlening Advies en Meldpunt Kindermishandeling

Nadere informatie

Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International. Nederlandse gemeenten en Suriname

Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International. Nederlandse gemeenten en Suriname Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International Nederlandse gemeenten en Suriname NEDERLANDSE GEMEENTEN EN SURINAME Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Monitor Palliatieve Zorg

Monitor Palliatieve Zorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (P. Mistiaen, A.L. Francke, Monitor palliatieve zorg, rapport 2004, NIVEL 2004) worden gebruikt. Het rapport is te

Nadere informatie

Handreiking inzet van e-learning in de SW

Handreiking inzet van e-learning in de SW Leidraad Regionale aanpak Samenwerking met VG, GGZ en MO Handreiking inzet van e-learning in de SW 2 Strategische bouwstenen Strategische bouwstenen Strategische bouwstenen Praktijkvoorbeelden Wachtlijst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 687 Wijziging van de begroting van de uitgaven en van de begroting van de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

Nadere informatie

Monitor Kwetsbare Meiden

Monitor Kwetsbare Meiden Monitor Kwetsbare Meiden Een onderzoek naar de kwaliteit en de effectiviteit van het Expertisecentrum Kwetsbare Meiden Flevoland en van de behoefte van jongeren aan informatie over kwetsbare meiden. 1

Nadere informatie