Kerckhoeve woningtype D, E en F, Veldhoven Technische omschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerckhoeve woningtype D, E en F, Veldhoven Technische omschrijving"

Transcriptie

1 Normbladen, modelbladen en verwerkingsvoorschriften voor de te verwerken materialen. Verzekering Het werk is tijdens de uitvoering tot aan de oplevering verzekerd door de aannemer. Het plan Het project Kerckhoeve bestaat uit diverse woningtypen aan de straten Brandrood en Lakenvelder in het bestemmingsplan Oerle-zuid te Veldhoven. Een en ander zoals aangegeven op de tekeningen behorende bij deze technische omschrijving. Daarin staat opgenomen waaraan uw woning moet voldoen bij oplevering. Koopsommen De koop- en aannemingssommen van de woningen zijn vrij op naam. Dat wil zeggen dat buiten de reeds in de bouwsom opgenomen loon- en materiaalkosten geen nieuwe loonwijzigingen of tussentijdse verhogingen van materiaalprijzen bij u in rekening zullen worden gebracht. Alleen kosten die voortvloeien uit van overheidswege geëiste aanvullingen en/ of wijzigingen zullen aan u worden doorberekend. In de koopsom zijn begrepen: Koopsom van de grond; De notariskosten van de grondtransport-akte; De kosten van architect en constructeur; De ontwikkeling- en verkoopkosten; 21% BTW. In de aannemingssom zijn begrepen: De totale bouwsom; De aansluitkosten van gas, water, elektra, CAI en riolering; 21% BTW Algemeen Op het werk zijn van toepassing: Het bouwbesluit (zoals geldig op het moment van aanvraag vergunning); Bouwverordening van de gemeente; Voorschriften arbeidsinspectie; Voorschriften nutsbedrijven; Constructie De gewapende beton-, hout- en staalconstructies worden uitgevoerd volgens berekening van de constructeur en ter goedkeuring van de dienst bouwen woningtoezicht van de gemeente. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen voortvloeiend uit eisen van de overheid. Gelijkwaardigheid Indien voor de verwerking van materialen bepaalde verwerkingsvoorschriften opgesteld zijn, dan worden deze materialen volgens de voorschriften verwerkt. Wijziging van omschreven materialen, mits deze gelijkwaardig van kwaliteit zijn, geven geen aanleiding tot verrekening. De directie behoud zich het recht om eventuele wijzigingen door te voeren. Oplevering Zodra de woning gereed is wordt deze door de aannemer aan u opgeleverd mits u aan uw (financiële) verplichtingen heeft voldaan. Eventuele tekortkomingen aan de woning worden schriftelijk vastgelegd en door de aannemer hersteld. Peil Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Vanaf dit peil worden de hoogtematen gemeten. Het peil wordt in overleg met de gemeente bepaald. Grondwerk Voor de aanleg van de funderingen, rioleringen, water, gas- en elektriciteitsleidingen zullen de nodige grondwerken worden verricht. De grond rondom de woning wordt afgewerkt met de aanwezige zwarte grond op een niveau dat circa 10cm lager ligt dan het peil van de woning. Deze grond wordt geëgaliseerd, maar niet omgespit. Riolering De buitenriolering en hemelwaterafvoeren (beide PVC) worden volgens voorschrift tot aan het gemeenteriool gebracht. De aansluitkosten zijn in de aanneemsom begrepen. Pagina

2 Terreininventaris Er zijn geen erfafscheidingen en bestratingen opgenomen in de aanneemsom van de woningen. Er worden beukenhaagjes geplaatst voor de woningen, positie volgens opgave architect. Fundering De funderingen van de woningen worden uitgevoerd als een fundering op staal. De woningen worden gefundeerd volgens opgave van de constructeur. Er is geen kruipruimte aanwezig. Vloeren De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd als geïsoleerde vloeren op zand met krimpwapening. De isolatiewaarde van de begane grondvloer is bepaald conform EPN -berekeningen en voldoet ten allen tijde aan het Bouwbesluit. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in gewapend beton. De V-naden aan de onderzijde blijven in het zicht. Alle vloeren, voor zover niet betegeld, worden voorzien van een ongeïsoleerde cementdekvloer. Gevels De gevelvlakken van de woning worden grotendeels uitgevoerd in metselwerk (wild verband) e.e.a. bepaald door de architect. Dilatatievoegen worden aangebracht volgens opgave constructeur. Open stootvoegen worden aangebracht t.b.v. ventilatie en / of afwatering. Wanden De binnenspouwmuren en andere dragende wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen. Dikte volgens opgave constructeur. De woningscheidende wanden worden uitgevoerd als ankerloze spouwmuur. In de spouw van de buitenschil wordt isolatie aangebracht. De isolatiewaarde van de buitenwand is bepaald conform EPN berekeningen en voldoet ten allen tijde aan het Bouwbesluit. De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gasbeton, dikte volgens nadere opgave architect. Daar waar nodig in verzwaarde uitvoering. Daken Het hellende dak van de woning wordt uitgevoerd in een prefab dakplaat met isolatie en daarop dakpannen op aangeven van de architect. Het platte dak van de erkers van typen D en F wordt uitgevoerd als houten balklaag met hier op houten beplating en voorzien van isolatie en bitumineuze dakbedekking. De isolatiewaarde van de daken is bepaald conform EPN berekeningen en voldoet ten allen tijde aan het Bouwbesluit. Timmerwerken Gevelkozijnen De buitenkozijnen en ramen worden uitgevoerd in hardhout. Draaiende delen conform verkooptekeningen. Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen van de woning worden voorzien van tochtprofielen. Schilderwerk op de buitenkozijnen zoals aangegeven op de verkoopstukken. Binnenkozijnen De binnendeurkozijnen van de woningen worden uitgevoerd in hout, zonder bovenlicht en zonder dorpel, voorzien van schilderwerk, in de kleur standaard wit. Toilet en badkamer worden wel uitgevoerd met een kunststeen dorpel. Deuren De buitendeuren worden uitgevoerd in hardhout, model en afmetingen volgens tekeningen. De binnendeuren zijn vlakke dichte stompe deuren in de kleur standaard wit, afmeting volgens tekeningen. Buitenbetimmeringen Alle (indien aanwezige) buitenbetimmeringen, gevelbekleding, boeidelen en buitenplafonds worden gemaakt van een watervast verlijmde multiplex. Binnenbetimmeringen De trapgaten worden afgetimmerd met houten plaatmateriaal. In de meterkast wordt het nodige achterhout aangebracht. Houten bergingen De fundering en vloer van de houten bergingen bestaat uit kunststof of betonnen elementen/tegels. De houten bergingen worden uitgevoerd als prefab houten berging, bestaande uit houten stijl- en regelwerk, met daartegen houten rabatdelen. Daar waar bergingen tegen elkaar aan staan, wordt de scheidingswand uitgevoerd in een houten plaatmateriaal. Alle houten delen zijn van geïmpregneerd vuren o.g.; kleur volgens opgave architect. Het platte dak van de houten bergingen bestaat uit een houten balklaag met hierop houten beplating en voorzien van bitumineuze dakbedekking. Pagina

3 Trappen en hekwerken De trappen worden uitgevoerd in vurenhout, aan een muurzijde voorzien van een leuning. Voor de toegang van de eerste verdieping wordt een dichte trap geplaatst. De zoldertrap wordt als open trap uitgevoerd. De trappen en hekwerken zijn fabrieksmatig voorzien van een laag grondverf en worden dekkend geschilderd met uitzondering van de stootborden, treden en onderzijde van de dichte trappen. Hang- en sluitwerk Het hang- en sluitwerk van de buitendeuren en ramen voldoet aan het politiekeurmerk veilig wonen. De buitendeuren zijn voorzien van een meerpuntsluiting. Buitendeuren De houten buitendeuren en berging deur worden voorzien van gelijksluitende cilinders. De houten buitendeuren worden voorzien van naturel aluminium deurbeslag. Binnendeuren De deuren zijn voorzien van een loopslot met aluminium deurkrukken en kortschilden. De badkamer -en toiletdeuren hebben een vrij- en bezetsluiting; de meterkast heeft een kastslot. Beglazing Alle lichtopeningen van de buitenkozijnen worden voorzien van blank isolatieglas HR++ (U-waarde conform de EPN berekeningen). De houten berging deur wordt voorzien van enkel glas. Uitgevoerd in doorvalveilig en/of brandwerend glas waar dit volgens het bouwbesluit wordt geëist. Er wordt een nat beglazingsysteem toegepast. Dit betekent dat de beglazing met kit wordt geplaatst. Vensterbanken en dorpels De raamdorpels aan de buitenzijde worden uitgevoerd conform opgave architect. De binnenvensterbanken zijn van kunststeen. Alle kleuren volgens nadere opgave architect. Keukeninrichting Voor het leveren en stellen van de keuken is een stelpost in de koopsom opgenomen van 2.000,- inclusief BTW. De koper zal door de keukenleverancier worden benaderd voor het maken van een afspraak. De aansluitpunten worden aangebracht op basis van de opgave door de keukenleverancier. Eventueel te verleggen of uit te breiden leidingwerk wordt door de aannemer verzorgd, en via het meer- en minderwerk verrekend. U dient, wanneer de keuken niet wordt geleverd door de projectleverancier, aanpassingen van leidingwerk en elektra tijdig en aangevuld met een duidelijke professionele tekening (géén handgemaakte), aan te leveren aan de aannemer. U ontvangt dan een offerte voor de wijzigingen aan de installaties. Tevens kunnen er (aanvullende) eisen van nutsbedrijven voor de koper van toepassing zijn. De hieruit voortvloeiende eisen zijn voor rekening van de koper. Het nutsbedrijf kan eisen dat de installatie in de keuken door een erkend waarborginstallateur moet worden aangebracht en eventueel een keuring van de installaties verplicht stellen. Als het nutsbedrijf een dergelijke keuring noodzakelijk acht zal er voor de keuring geen waterdruk in de woning zijn. In het geval de koper kiest voor een eigen keukenleverancier, dan geldt het volgende: - U ontvangt 50% terug van de in deze beschrijving genoemde aanschafprijs. - U levert de aannemer tijdig een duidelijke tekening aan van de posities van de installaties (géén handgemaakte), overeenkomstig met de tekening en symbolen van de projectleverancier. U ontvangt een offerte voor de kosten die hieraan verbonden zijn. De aannemer zal bepalen of uw wensen tot de mogelijkheden behoren. - De plaatsing van de keuken dient na de oplevering van de woning door uzelf c.q. uw eigen leverancier uitgevoerd te worden. Tegelwerk De ruimten zoals vermeld in de staat van afwerking worden voorzien van tegelwerk. Vloer- en wandtegels worden niet strokend ten opzichte van elkaar aangebracht. Ter plaatse van de douchehoek worden de tegels op afschot naar de afvoerput gelegd. Mogelijk worden tegels in deze douchehoek gesneden. Op uitwendige hoeken worden, indien van toepassing, kunststof hoekprofielen in de kleur wit geplaatst. Onder de deuren van toilet en badkamer worden kunststeen dorpels toegepast. Er wordt een keuzepakket van standaard tegels voorgelegd. U heeft de mogelijkheid af te wijken van het standaard pakket. Uiteraard vindt verrekening plaats. Het aanbrengen van de standaard afmeting is in de koopsom begrepen. U kunt het tegelwerk uitzoeken bij de nader te bepalen leverancier. Bij vervallen van tegelwerk ontvangt u de bedragen retour volgens de standaard meer- en minderwerklijst. Pagina

4 Loodgieterwerk De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot gas en water zijn in de koopsom inbegrepen. Riolering: De binnenriolering en hemelwaterafvoeren zijn van kunststof. De rioleringstandleidingen worden aangesloten op een dakdoorvoer voor de ontluchting. De binnenriolering van de woningen bestaat uit de volgende aansluitpunten: Toilet begane grond met fonteintje Spoelbak in de keuken Afgedopte leiding tbv wasmachine Douche in de badkamer Wastafel in de badkamer Toilet in de badkamer (type E) Toilet verdieping met fonteintje (typen D en F) Wasmachine opstelling CV- ketel/ warmwatertoestel Gasinstallatie: Een gasleiding wordt (eventueel afgedopt) aangelegd naar: Aansluitpunt t.b.v. kooktoestel in de keuken; De C.V. ketel. Waterleiding De waterleidingen worden uitgevoerd volgens plaatselijke voorschriften. Een koud- en warmwaterleiding wordt aangelegd naar: de mengkraan op het aanrecht; de mengkraan op de wastafel; de douchemengkraan; Een koud waterleiding wordt aangelegd naar: closetcombinaties (incl.fonteintje); het tappunt van de wasmachine. het tappunt van de cv-ketel. Verwarmingsinstallatie Typen D en F: De woning wordt primair voorzien van een ventilatiewarmtepomp met daarbij secundair een gasgestookte HR-ketel, welke is uitgerust met een warmwatervoorziening. Type E: De woning wordt voorzien van een HRcombiketel en een douchepijp wtw. De verwarmingselementen zijn in een standaard kleur gespoten radiatoren. De afmeting en plaats van de radiatoren wordt nader door de installateur aangegeven. De capaciteit van de centrale verwarming wordt berekend volgens de geldende normen. Bij een buitentemperatuur van -10 C, een windsnelheid binnenland, gesloten ramen en deuren en bij een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken gelden de volgende temperaturen: woonkamer en keuken 20 C badkamer 22 C slaapkamers 20 C hal/ entrée 15 C De installatie wordt uitgevoerd volgens het tweepijpensysteem met verdelers, deels weggewerkt en deels in het zicht. De temperatuurregeling geschiedt d.m.v. een standaard kamerthermostaat in de woonkamer. Mechanische ventilatie: In iedere woning zal een mechanisch ventilatiesysteem worden aangebracht volgens de voorschriften. Typen D en F: Afzuiging van de ventilatielucht vindt plaats via een ventilatie-unit welke is voorzien van een warmtepomp die de warmte uit de afgezogen ventilatielucht onttrekt. Deze onttrokken warmte wordt toegevoegd aan het cv-systeem. Type E: Afzuiging van de ventilatielucht vindt plaats door middel van een ventilatie box, welke vraag gestuurd afzuigt met het Duco CO2 systeem. Afzuigventielen worden geplaatst op aangeven van de installateur. Toevoer van verse lucht gebeurt via zelfregelende ventilatieroosters in de buitengevels. De ventilatie-unit wordt geplaatst op zolder zoals aangegeven op tekening. In de keuken wordt een 3-standenschakelaar aangebracht. Sanitair Voor het leveren van het sanitair voor de woningtypen D en F is een stelpost in de koopsom opgenomen van 2.500,- inclusief BTW. Voor het leveren van het sanitair voor het woningtype E is een stelpost in de koopsom opgenomen van 1.500,- inclusief BTW. Het sanitair wordt geleverd en gemonteerd. De kleur van het sanitair is wit, als volgt te specificeren: toiletruimte begane grond voorzien van een wandcloset en fonteincombinatie. (Typen D en F) Eén badruimte voorzien van een Douchecombinatie en een wastafelcombinatie (Type E) Eén badruimte voorzien van een douchecombinatie, een Pagina

5 wastafelcombinatie en wandcloset (Typen D en F) toiletruimte verdieping voorzien van een wandcloset en fonteincombinatie Overige voorzieningen: Tapkranen t.b.v. wasmachine en cv-ketel; Sifons voor gootsteen en wasmachine. U heeft de mogelijkheid in overleg met de projectleverancier af te wijken van het standaard pakket. Uiteraard vindt verrekening plaats bij gewijzigd sanitair en gewijzigde installatieleidingen. Wanneer u het sanitair laat vervallen, levert u de aannemer tijdig een duidelijke professionele tekening aan van de posities van de installaties (géén handgemaakte), overeenkomstig met de tekening en symbolen van de projectleverancier. U ontvangt een offerte voor de kosten die hieraan verbonden zijn. De aannemer zal bepalen of uw wensen tot de mogelijkheden behoren. U dient tevens rekening te houden met herkeuringskosten in verband met het eventueel niet plaatsen van de watermeter. Het sanitair kan dan ook pas na de oplevering aangebracht worden. Bij vervallen van sanitair ontvangt u de bedragen retour volgens de standaard meer- en minderwerklijst. Elektrische installatie, KPN en CAI De elektrische installatie van de woning is uitgevoerd als centraal doossysteem met schakelaars en wandcontactdozen in kunststof, conform NEN Plaatsing van de schakelaars op ca. 105 cm boven de vloer. Wandcontactdozen (m.u.v bergingen) worden op 30 cm boven de vloer geplaatst, m.u.v. daar waar een andere hoogte is vereist i.v.m. de opstelling van apparatuur. Alle wandcontactdozen met randaarde. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de elektrische energie en CAI zijn in de koopsom inbegrepen. In de woning worden rookmelders aangebracht en aangesloten op het lichtnet. Het aantal en de plaats van de rookmelders wordt per woning bepaald door de installateur. Minimaal twee weken voor de oplevering worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en tijdstip van oplevering. Aan andere schattingen of genoemde datums dan de schriftelijke mededeling hiervoor bedoeld, door welke partij ook, kunnen geen rechten worden ontleend. De hele woning wordt bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerk en de glasruiten; deze worden schoon opgeleverd. Meer- en minderwerk Voor alle minderwerk geldt een beperkte garantie. Hiervoor dient u een beperkte garantieverklaring conform Woningborg te ondertekenen. U ontvangt deze verklaring(en) voor oplevering van de aannemer. Dit kan ook gelden voor bepaalde wijzigingen, niet specifiek minderwerk zijnde. U dient er rekening mee te houden dat niet al uw wensen kunnen worden ingewilligd. Dit vanwege het feit dat de woning bij oplevering moet voldoen aan de Woningborg garantienormen en ook het Bouwbesluit. Dit kan ook gelden voor eventueel door u gewenste kopersopties. Om uw garanties t.o.v. de garantie plichtige ondernemer te waarborgen, dienen alle meerwerkopdrachten alleen met deze ondernemer via de kopersbegeleiding, schriftelijk te worden geregeld. Eventuele wensen met betrekking tot meer- en minderwerk, welke u niet op de standaard meer- en minderwerklijst terug kunt vinden, kunt u aangeven aan de aannemer. Het initiatief hiervoor ligt bij de koper. De aannemer zal uw wensen bekijken en indien mogelijk voorzien van een prijsopgave. Houd bij al uw wensen altijd de sluitingsdatums in de gaten. Sommige meerwerkopdrachten houden niet in, dat daar zonder meer bepaalde rechten aan ontleend kunnen worden. Bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel of tussenwand op zolder houdt niet in dat er sprake is van een slaapkamer welke aan alle eisen van Bouwbesluit voldoet. Indien u dit wenst, dient u vooroverleg te voeren met de aannemer. Ten behoeve van de installaties worden de nodige sparingen en doorvoermantelbuizen aangebracht en afgewerkt. Schoonmaken en Oplevering Pagina

6 Staat van afwerking Entree / Hal Wanden - behangklaar (m.u.v. meterkast) Plafond - wit spuitwerk (m.u.v. meterkast) V- naden in het zicht Overige voorz. - meterkast, belinstallatie Toilet Vloer - vloertegels Wanden - wandtegels tot een hoogte van 120 cm; daarboven wit spuitwerk Overige voorz. - mechanische ventilatie Woonkamer Wanden - behangklaar - bedrade aansluitpunten CAI en Tel Overige voorz. - thermostaat t.b.v. warmtebron Keuken Vloer Wanden Plafond Elektra - cementdekvloer - behangklaar - wit spuitwerk, V-naden in het zicht - conform verkooptekeningen (norm NEN 1010 in opgenomen Overige voorz. - gasleiding t.b.v. kookplaat - schakelaar mechanische ventilatie Overloop Vloer Wanden Plafond Elektra - cementdekvloer - behangklaar - wit spuitwerk, V-naden in het zicht - conform verkooptekeningen (norm NEN 1010 in opgenomen Badkamer Vloer - vloertegels Wanden - wandtegels tot plafondhoogte Overige voorz. - mechanische ventilatie Toilet verdieping (alleen type D en F) Vloer - vloertegels Wanden - wandtegels tot een hoogte van 120 cm; daarboven wit spuitwerk Overige voorz. - mechanische ventilatie Slaapkamer(s) Wanden - behangklaar - bedrade aansluitpunten CAI en Tel op hoofdslaapkamer Zolder Wanden - behangklaar Plafond - dakelementen met witte zichtzijde Overige voorz. - tapkraan t.b.v. wasmachine - ventilatiewarmtepomp (alleen bij typen D en F) - ventilatiebox (type E) - cv-ketel Algemeen Deze concept technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect en andere adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Eveneens behoudt verkoper zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen en afwerkingen, evenals de situatie rondom de woning, zonder dat e.e.a. afdoet aan de kwaliteit. De op tekening aangegeven maten zijn allen circa - maten. Aan de tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Verschil tussen de werkelijke en de opgegeven grootte van het verkochte verleent aan geen van de partijen enig recht. De plaats van de elektravoorzieningen, ventilatievoorzieningen en verwarmingsinstallaties zijn bij benadering, onder voorbehoud van de berekeningen van de installateur. Wijzigingen hierin geven geen aanleiding tot verrekening. De opgenomen perspectieftekening is een artist impression, waaraan koper geen rechten kan ontlenen. Pagina

Kerckhoeve Rijwoningen, Veldhoven Technische omschrijving

Kerckhoeve Rijwoningen, Veldhoven Technische omschrijving Normbladen, modelbladen en verwerkingsvoorschriften voor de te verwerken materialen. Verzekering Het werk is tijdens de uitvoering tot aan de oplevering verzekerd door de aannemer. Het plan Het project

Nadere informatie

Kerckhoeve woningtype A, B en C, Veldhoven Technische omschrijving

Kerckhoeve woningtype A, B en C, Veldhoven Technische omschrijving Normbladen, modelbladen en verwerkingsvoorschriften voor de te verwerken materialen. Verzekering Het werk is tijdens de uitvoering tot aan de oplevering verzekerd door de aannemer. Het plan Het project

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN SITUATIE Heerlijk wonen in Swalmen 20 twee onder één kap woningen Gelegen tussen de Maas en de Duitse grens is Swalmen een ideale combinatie van fraai landelijk wonen

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk 270-272 Fase 2 in Lijnden Project: Onder de Pannen Lijnden (Fase 2) Woningtype: 2 onder 1 kap (D,Dsp,D en E) Peil van de woning De bovenkant

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen 8 Cirkel Woningen Schout van Heeckerenring Heerlen 1 Lekker buiten wonen met de voordelen van een stad binnen handbereik. Litscherveld is heerlijk rustig gelegen ten noorden van het centrum van Heerlen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden WWW.NIEUWKIJKDUIN.NL APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden Jan des Bouvrie appartement Type A #1, #8, #15, #22 25,0 m² 79,0 m² SCHEMATISCHE DOORSNEDE DOORNSEDE APPARTEMENTENCOMPLEX

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek TECHNISCHE OMSCHRIJVING Recreatieve Appartementen te Gorishoek 04-02-2013 Inhoudsopgave Peil... 3 Grondwerk... 3 Buitenriolering... 3 Terreinverharding... 3 Constructie... 3 Gevels... 3 Binnenwanden...

Nadere informatie

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering:

Nadere informatie

Woningtype A Singelwoningen en Hofwoningen BEGANE GROND ENTREE. - cementdekvloer, glad afgewerkt - kruipluik. - structuurspuitwerk, wit

Woningtype A Singelwoningen en Hofwoningen BEGANE GROND ENTREE. - cementdekvloer, glad afgewerkt - kruipluik. - structuurspuitwerk, wit Datum: 4 november 2015 Woningtype A Singelwoningen en Hofwoningen BEGANE GROND ENTREE TOILET WOONKAMER, glad afgewerkt - kruipluik - structuurspuitwerk wit mat antraciet hoogte van circa 150 cm, daarboven

Nadere informatie

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler 6 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie Liduinahof WONEN IN GEMEENTE LEUDAL Leudal is een gemeente die op

Nadere informatie

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering: Bouwbedrijf

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n.

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Met mogelijkheid voor starterslening 9 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie

Nadere informatie

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk 4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk made by Groothuis inspired by you P L A A N Stadsdennen-Oost A N N I E S A L O M O N S L A A N A N N A B L A M A N Een typische jaren vijftig

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Binnen de woning 01. Woningtypes Deze technische omschrijving beschrijft de 6 hoek- en 6 tussenwoningen in het bouwplan de Binnenvergt fase 4. 02. Peil Als peil P geldt de bovenkant

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

samen hebben wij er ons huis van gemaakt

samen hebben wij er ons huis van gemaakt samen hebben wij er ons huis van gemaakt KLOOSTERPARK PANNESHEIDE: WONEN MET RESPECT VOOR OMGEVING EN HISTORIE KERKRADE Dentgenbachweg Tunnelweg N299 Bleijerheide is één van de kernen van Kerkrade. Het

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage B1 146 m 2 39,4 m 2 14,9 m 2 10,6 m 2 6,6 m 2 32 m 2 19,4 m 2 9 10 11 12 13 14 15 Type / nr. Ruimte

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN RUST, RUIMTE ÉN DE VOORDELEN VAN BRUISEND ROERMOND 2 VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN HEERLIJK WONEN IN ASENRAY Asenray maakt deel uit van Roermond.

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V. TEGELWERK Sanitair T 101 Tegelwerk via projectshowroom 08-07-16 0,00 Tegelwerk door projectshowroom "Tegelidee BV". U ontvangt een complete offerte met de verrekening van de stelpost De betaling geschiedt

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving HBE Bedrijfshallen e Frankeneng 114 6716 AA, Ede Tel.: 0318 510107 Fax: 0318 555377 www.hbebedrijfshallen.nl BTW: NL817398636B01 K.v.K. nr. 09166691 Rabobank Ede Rek nr.: 10.12.21.797 info@hbebedrijfshallen.nl

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL WONEN MET ALLURE 6 HALF VRIJSTAANDE WONINGEN DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL DE HOLKERHOF N I J K E R K 6 LET OP SLECHTS WONINGEN BESCHIKBAAR WAT IS ER MOOIER DAN WONEN IN EEN HUIS DAT PERFECT PAST BIJ ÚW

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 1 vrijstaande woning 10 twee-onder-een-kapwoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Villa Long Island

Technische Omschrijving. Villa Long Island Technische Omschrijving Villa Long Island Peil van het woonhuis Het Peil (aangeduid met P ), van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer.

Nadere informatie

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening.

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening. project: Willemstad, Kloosterblokje IV fase 2, 5 woningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke. De woningen worden aangesloten op nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra, evenals

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl impressie d.d. dec 2006 woningtype 1 d.d. dec 2006 slaapkamer berging verklaring: entree 1,9 m² badkamer slaapkamer woonkamer keuken 29,5 m² 5,5 m² keuken entree mk toilet gang 13685 gang toilet badkamer

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend.

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend. CENTRUMPLAN Technische omschrijving appartementen blok 3 en 4 Blok 3: 57 appartementen Blok 4: 36 appartementen (gecombineerd met koopappartementen) Een ontwikkeling van A.S.R. vastgoed ontwikkeling Ontwerp

Nadere informatie

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER TECHNISCHE INFORMATIE - AFWERKSTAAT - KLEUR-EN MATERIAALSTAAT V 3.0 d.d. 20-02-2013 THUIS IN WORMERVEER wandelweg 89-91 te Wormerveer V3.0

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder A1 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m 2 A2 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Bostulp en Fonteinkruid SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof

Nadere informatie

Technische omschrijving LAUREATEN Villa s

Technische omschrijving LAUREATEN Villa s Technische omschrijving LAUREATEN Villa s 17 augustus 2017 Inhoudsopgave Peil van de woning en maatvoering... 3 Energie... 3 Grondwerk... 3 Terreininrichting... 3 Buitenriolering... 3 Garage... 3 Fundering...

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN Een ontwikkeling van: D.E.O. Advies i.o.v. Oomen C.A.P. Projecten Datum: 1 april 2015 versienr.: 2 TECHNISCHE OMSCHRIJVING INDELING WONING VOLGENS BOUWBESLUIT:

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

WOLFS. merum BERG. Eucalyptus. Type

WOLFS. merum BERG. Eucalyptus. Type WOLS merum ype BERG Eucalyptus 7 woningen type eucalyptus Uitgangspunt voor het ontwerp is geweest, een basis platte grond met toevoegingen. Al naar de ligging in de situatie is er een verbijzondering

Nadere informatie