Analyse & Verbetervoorstel Project Meterwisseling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse & Verbetervoorstel Project Meterwisseling"

Transcriptie

1 Analyse & Verbetervoorstel Project Meterwisseling het brengen van werk naar de mensen in plaats van het brengen van mensen naar het werk Onderwerp Ketenanalyse en Keteninitiatief Meterwisseling t.b.v. Alliander Revisiedatum Auteurs Imtech: Siemon Bruinsma, Gert Jan Noordstra en Mark Mortier Alliander: Douwe Stellingwerf Bedrijf Imtech Traffic & Infra B.V. & Alliander Gecontroleerd Siemon Bruinsma Unit Imtech ROS Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 1 van 16

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Werkomschrijving en CO2 reductie uitdaging Analyse Ketenanalyse Inleiding in de waardeketen en kernactiviteiten Schema waardeketen en kernactiviteiten Imtech Traffic & Infra Waardeketen en kernactiviteiten: De CO 2 emissies CO2 per keten conventionele manier van uitvoeren CO2 totaalberekening en inclusief verbetervoorstel Logistiek eigen personeel (Imtech scope 1 emissies, Alliander Scope 3 emissies)... 8 ''Normale manier'' zonder CO2 reductiemaatregelen... 9 ''Normale manier'' met CO2 reductiemaatregelen zoals carpoolen et cetera ''Dubbele doorlooptijd met halve bezetting'' met carpooling en keuze medewerkers die het dichtste bij wonen Logistiek meters en montagematerialen geleverd door Alliander (Imtech scope 3 emissies, Alliander Scope 1 emissies) Conclusie / Verbetervoorstel Evaluatie Alliander project VISIE aannemer VISIE Alliander Vervolgprojecten Stedin meterverwisseling project Hoekse Waard Andere projecten in de aanbestedingsfase Bronvermelding Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 2 van 16

3 1 Inleiding 1.1 Werkomschrijving en CO2 reductie uitdaging Voor netwerkbedrijf Alliander voert Imtech Traffic & Infra een meterwisselingproject uit voor elektra en gasmeters. Het gaat om het vervangen van analoge (ferraris) gas- en elektrameters bij kleinverbruikers door slimme (digitale) verbruiksmeters. Locatie werkzaamheden De werkzaamheden worden uitgevoerd in Putten, Ermelo en Dronten. Logistiek meters en montagematerialen De nieuwe slimme meters worden door netwerkbedrijf Liander, onderdeel van Alliander 1, afgeleverd op de Imtech locatie te Ermelo (tijdelijk huurpand voor opslag met kantoorfunctie). Op deze locatie worden ook na de meterwisseling vrijgekomen analoge meters verzameld en opgeslagen Planning De planning is het werk gedurende 14 weken (september 2012 december 2012) uit te voeren met gemiddeld zo n 35 FTE s. Medewerkers Imtech De medewerkers van Imtech die voor dit project worden ingezet wonen o.a. in Kollum, Amsterdam, Drachten en Putten. Ook de vaste zzp-ers en capaciteitsaanvullende onderaannemers zijn hierbij ingezet omdat Imtech weinig onvoldoende eigen meterverwisselaars in dienst heeft. De monteurs dienen in bezit te zijn van het Stipel examen Voldoende Onderricht Persoon (VOP) meter voor zowel de BEI (elektra) als gas (VIAG) Werkwijze Met de bewoners worden afspraken gemaakt voor de meterwisselingen. De werkzaamheden gebeuren conform de Veiligheids Werk Instructies (VWI s) uit de BEI en VIAG (http://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/nl). Korte beschrijving werkzaamheden De oude meter wordt vrijgeschakeld De oude meter wordt verwijderd. De nieuwe meter wordt geplaatst De nieuwe meter wordt in bedrijf gesteld De oude meter wordt voorzien van een sticker Het adres, meternummers en de meterstanden worden in een PDA genoteerd, waarna de bewoner wordt gevraagd dit te controleren en digitaal zijn handtekening te zetten op de PDA. De gegevens worden door de PDA online verwerkt in een database. De oude meters worden afgevoerd. Uitdaging Hoe kan er CO2 reductie plaatsvinden op dit type projecten? Wat is het besparingspotentieel per reductiemaatregel 1 Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 3 van 16

4 1.2 Analyse Voor de analyse van de waardeketen activiteit is gekozen voor de activiteit Meterwisselingen uit de waardeketen, omdat dit een kernactiviteit is van Imtech Traffic & Infra en deze past binnen de categorie Extraction and production of purchased materials and fuels. Uitgangspunt bij analyse wordt het kwantificeren van CO 2 emissies: Materialen, materieel en producten; Deze analyse gaat niet verder dan de laatste transformatie van het materiaal, materieel of product voordat deze door Imtech Infra wordt geïmplementeerd; Transport; Deze analyse gaat niet verder dan de laatste transportketen voordat het door Imtech Traffic & Infra in ontvangst wordt genomen. De data die gebruikt is voor het kwantificeren van CO 2 emissies is afkomstig van een berekening op basis van de personeelsplanning (CO2 uitstoot in scope 1 voor Imtech, Scope 3 uitstoot voor Alliander) en de logistiek van verbruiksmeters en hulpmaterialen van Alliander (scope 3 uitstoot voor Imtech, Scope 1 uitstoot van Alliander). Er wordt zoals gezegd niet verder dan een stap terug of vooruit in de keten geanalyseerd. De toeleveranciers voor deze waardeketen activiteit zijn onder te verdelen in: Toeleveranciers voor materialen: Alliander (of een namens Alliander ingezette transportdienst) 2 Ketenanalyse 2.1 Inleiding in de waardeketen en kernactiviteiten In dit document wordt uit de Imtech Traffic & Infra waardeketen een kern activiteit (of een specifiek onderdeel van de kernactiviteit) benoemd met bijbehorende CO 2 emissies. Deze is onderverdeeld volgens de trede 3 categorieën vanuit het document SKAO CO 2 - prestatieladder 2.0. Uit GHG protocol pagina 25: Scope 3: Other indirect GHG emissions. Scope 3 is an optional reporting category that allows for the treatment of all other indirect emissions. Scope 3 emissions are a consequence of the activities of the company, but occur from sources not owned or controlled by the company. Some examples of scope 3 activities are extraction and production of purchased materials; transportation of purchased fuels; and use of sold products and services. De methodiek bestaat uit 4 stappen: 1. Breng de waardeketen van het bedrijf/product op hoofdlijnen in kaart; 2. Bepaal de relevante scope 3 emissiebronnen; 3. Onderhoud goede relaties met partners binnen de keten; 4. Verzamel de data en bouw hiervoor voldoende tijd/geld in. Daarna wordt een verbetervoorstel beschreven met als doel de CO 2 emissies te reduceren in de betreffende kern activiteit van de waardeketen. Indien het tevens gaat om een branche initiatief (trede 4) wordt dit aangegeven. Met CO 2 emissies in dit document worden uitsluitend die emissies bedoeld vanuit trede 3 (CO2 uitstoot door derden, maar bij deze analyse hangt dat er vanaf uit wiens perspectief wordt gekeken), tenzij dit anders is aangegeven. Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 4 van 16

5 2.2 Schema waardeketen en kernactiviteiten Imtech Traffic & Infra Hieronder de top-down benadering van de totale (vereenvoudigde) waardeketen Imtech Traffic & Infra. In de waardeketen zitten raakvlakken met leveranciers, onderaannemers en uiteraard de klant (donkerblauwe balk). De activiteit(en) die gekwalificeerd en gekwantificeerd wordt / worden in dit document is / zijn in rood en cursief aangegeven. Advisering / Consultancy Aanvraag werk (bestek) door de klant (de toekomstige eindgebruiker) Calculatie (eventueel inclusief een globaal ontwerp) en gunnings fase Projectmanagement Ontwerp Werkvoorbereiding Inkoop en bestellen Leverancier: (eind) fabricage materialen tot (half)product Fabrieks Afname Testen (FAT) Bouwplaatsinrichting: transport medewerkers, materieel en materialen (Imtech Infra) Bouwplaatsinrichting: transport medewerkers, materieel en materialen (leveranciers en onderaannemers) Bouwplaats: opslag materialen en materieel Civiele (grondverzet) werkzaamheden waaronder het aanbrengen van kabels & leidingen Specifieke installatie en montage werkzaamheden Afvalafvoer Testen en opleveren (SAT) Demobilisatie bouwplaatsinrichting In gebruikname en exploitatie door klant (eindgebruiker) Specifieke onderhoudswerkzaamheden Decommisioning / uit gebruik name door klant (eindgebruiker) Afval 2.3 Waardeketen en kernactiviteiten: De CO 2 emissies Elke waardeketen activiteit is opgebouwd uit processen waarvan in de volgende hoofdstukken de CO 2 emissies worden gekwantificeerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 0 geen of nagenoeg geen CO 2 emissie De richtlijnen en eisen uit het document SKAO CO 2 -prestatieladder en het document Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard zijn hierbij als basis gebruikt. Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 5 van 16

6 2.4 CO2 per keten conventionele manier van uitvoeren Bouwplaatsinrichting: transport medewerkers, materieel en materialen (Imtech Traffic & Infra) Scope 1-3 categorie Toeleverancier Aantal/Eenheid CO 2 emissie Gebruik openbaar vervoer tbv zakelijk verkeer Geen - 0 Woon-werkverkeer met niet-bedrijfsvoertuigen Geen - 0 Afvalverwerking Geen - 0 Gebruik papier Geen - 0 Elektriciteit gerelateerde activiteiten Geen - 0 Emissies door uitbestede diensten en overige Transport (dagelijks) eigen medewerkers van huis naar - 0 Emissies door uitbestede diensten en overige Scope 1 activiteit (zit al in CO2 berekening Imtech Traffic & Infra) Emissies door uitbestede diensten en overige Scope 1 activiteit (zit al in CO2 berekening Imtech Traffic & Infra) werklocatie te Ermelo Transport (dagelijks) eigen medewerkers van huis naar werklocatie te Ermelo km per week 6223 kg CO2 per week Bouwplaatsinrichting: transport medewerkers, materieel en materialen (leveranciers en onderaannemers) Zie berekening bij hoofdstuk 3.1 Van werklocatie Ermelo naar adressen kleinverbruikers De voertuigen voor personenvervoer rijden op brandstof onbekend, dus CO2 waarde per km is: 210 gram (CO2 conversie factoren SKAO versie 2) Scope 1-3 categorie Toeleverancier Aantal/Eenheid CO 2 emissie Gebruik openbaar vervoer tbv zakelijk verkeer Geen - 0 Woon-werkverkeer met niet-bedrijfsvoertuigen Geen - 0 Afvalverwerking Geen - 0 Gebruik papier Geen - 0 Elektriciteit gerelateerde activiteiten Geen - 0 Emissies door uitbestede diensten en overige Vrachtwagen Alliander 21 2 Liter 33,5 kg / week (meters) Apeldoorn - Ermelo Emissies door uitbestede diensten en overige Vrachtwagen Alliander 33,5 kg / week (meterbeugels etc) Emissies door uitbestede diensten en overige Emissies door uitbestede diensten en overige Apeldoorn Ermelo Transport (dagelijks) eigen medewerkers van huis naar werklocatie te Ermelo Van werklocatie Ermelo naar adressen kleinverbruikers 0 liter 0 0 Liter 0 2 De vrachtwagens voor transport rijden op diesel, dus CO2 waarde per liter is: 3,135 kg CO2/liter diesel (CO2 conversie factoren SKAO versie 2). De vrachtwagen rijdt 1 op 3, dus per km 1 liter brandstof. Wekelijks 2 maal een rit van Apeldoorn naar Ermelo a 32 km. Samen 64 km x 3,135 / 3 = 67 kg CO2 uitstoot per week Aanname: bezorgingen liggen op transport routes met meerdere afleveradressen, daarom enkele ritten. Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 6 van 16

7 Specifieke installatie en montage werkzaamheden Scope 1-3 categorie Toeleverancier Aantal/Eenheid CO 2 emissie Gebruik openbaar vervoer tbv zakelijk verkeer Geen - 0 Woon-werkverkeer met niet-bedrijfsvoertuigen Geen - 0 Afvalverwerking Geen - 0 Gebruik papier Geen - 0 Elektriciteit gerelateerde activiteiten Geen - 0 Emissies door uitbestede diensten en overige Geen - 0 Papierverbruik is enorm gereduceerd vanwege de digitale verwerking door Imtech Traffic & Infra. Het hele proces bij Imtech gebeurt via het OPCIS systeem, waarbij met o.a. handhelds / PDA s de data invoer tijdens het installatieproces en administratie wordt gedaan. Afvalafvoer Scope 1-3 categorie Toeleverancier Aantal/Eenheid CO 2 emissie Gebruik openbaar vervoer tbv zakelijk verkeer Geen - 0 Woon-werkverkeer met niet-bedrijfsvoertuigen Geen - 0 Afvalverwerking Alliander onbekend 0 (is niet na te gaan, meters kunnen worden doorverkocht voor gebruik elders in de wereld of worden gedemonteerd in metalen en restmateriaal). Gebruik papier Geen - 0 Elektriciteit gerelateerde activiteiten Geen - 0 Emissies door uitbestede diensten en overige (Oude meters worden wekelijks opgehaald voor demontage / revisie in werkplaats van Alliander te Amsterdam). Vrachtwagen Alliander Amsterdam - Ermelo 25 3 Liter 0 3 De vrachtwagens voor transport rijden op diesel, dus CO2 waarde per liter is: 3,135 kg CO2/liter diesel (CO2 conversie factoren SKAO versie 2). De vrachtwagen rijdt 1 op 3, dus per km 1 liter brandstof. Wekelijks 1 maal een rit van Amsterdam naar Ermelo a 75 km. Dit is 75/3 x 3,135 / 3 = 78 kg CO2 uitstoot per week Aanname: bezorgingen liggen op transport routes met meerdere haal / afleveradressen, daarom enkele ritten. Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 7 van 16

8 3 CO2 totaalberekening en inclusief verbetervoorstel 3.1 Logistiek eigen personeel (Imtech scope 1 emissies, Alliander Scope 3 emissies) Voor de berekeningen zijn een aantal aannames gedaan: Doorlooptijd: Aantal medewerkers 35 Omrijden carpoolen Rij-afstand lokaal (van magazijn naar klant naar klant, etcetera) Gemiddelde bezetting CO2 per km in kg 14 weken 10 km per dag 25 km per dag 35 FTE 0,210 kg co2 / km Opmerkingen: een persoon die met een ander samen rijdt kan zelf lokaal geen km's meer maken. de carpoolteam-chauffeur rijdt per enkele reis 10 km extra om zijn collega op te halen. per carpoolvoertuig 2 medewerkers. De namen van de monteurs in de navolgende tabellen is anoniem gemaakt door ze te hernoemen als monteur 1, et cetera. In de navolgende sub-paragrafen zijn de tabellen opgenomen met de personeelsbezetting zoals deze nu bekend is ( ). Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 8 van 16

9 ''Normale manier'' zonder CO2 reductiemaatregelen Naam Woonplaats project woonwerk retour lokaal km/week (conventioneel) locatie afstand Monteur 1 Almere Ermelo Monteur 2 Almere Ermelo Monteur 3 Amsterdam Ermelo Monteur 4 Amsterdam Ermelo Monteur 5 Den Haag Ermelo Monteur 6 Deventer Ermelo Monteur 7 Deventer Ermelo Monteur 8 Deventer Ermelo Monteur 9 Drachten Ermelo Monteur 10 Ede Ermelo Monteur 11 Emmen Ermelo Monteur 12 Groningen Ermelo Monteur 13 Heino Ermelo Monteur 14 Hoogeveen Ermelo Monteur 15 Hoogeveen Ermelo Monteur 16 Kollum Ermelo Monteur 17 Nieuw Vennep Ermelo Monteur 18 Nordhorn Ermelo Monteur 19 Putten Ermelo Monteur 20 Putten Ermelo Monteur 21 Putten Ermelo Monteur 22 Rotterdam Ermelo Monteur 23 Rotterdam Ermelo Monteur 24 Tiel Ermelo Monteur 25 Utrecht Ermelo Monteur 26 Utrecht Ermelo Monteur 27 Utrecht Ermelo Monteur 28 Utrecht Ermelo Monteur 29 Utrecht Ermelo Monteur 30 Utrecht Ermelo Monteur 31 Vaassen Ermelo Monteur 32 Veendam Ermelo Monteur 33 Vroomshoop Ermelo Monteur 34 Zutphen Ermelo Monteur 35 Zwolle Ermelo Week basis Project basis Aantal km / week CO2 uitstoot per week in kg 6223 CO2 reductie t.o.v. conventionele manier in % n.v.t. CO2 uitstoot hele project in kg CO2 reductie t.o.v. conventionele manier n.v.t. Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 9 van 16

10 ''Normale manier'' met CO2 reductiemaatregelen zoals carpoolen et cetera De CO2 besparende acties bestaan uit: Medewerkers die in elkaars omgeving wonen samen laten rijden (carpoolkoppels). Medewerkers in een hotel in Ermelo laten slapen (3 nachten (bij 4x10 u) of 4 nachten (bij 5x8 u)). Medewerkers 4x10 uur inzetten in plaats van 5x8 uur (scheelt 1 x heen en weer rijden). Naam Woonplaats project locatie carpool koppels hotel 4x10u woonwerk afstand retour lokaal km/week (na maatregelen) Monteur 1 Almere Ermelo Monteur 2 Almere Ermelo Monteur 3 Amsterdam Ermelo Monteur 4 Amsterdam Ermelo Monteur 5 Den Haag Ermelo Monteur 6 Deventer Ermelo Monteur 7 Deventer Ermelo Monteur 8 Deventer Ermelo Monteur 9 Drachten Ermelo Monteur 10 Ede Ermelo Monteur 11 Emmen Ermelo Monteur 12 Groningen Ermelo Monteur 13 Heino Ermelo Monteur 14 Hoogeveen Ermelo Monteur 15 Hoogeveen Ermelo Monteur 16 Kollum Ermelo Monteur 17 Nieuw Vennep Ermelo Monteur 18 Nordhorn Ermelo Monteur 19 Putten Ermelo Monteur 20 Putten Ermelo Monteur 21 Putten Ermelo Monteur 22 Rotterdam Ermelo Monteur 23 Rotterdam Ermelo Monteur 24 Tiel Ermelo Monteur 25 Utrecht Ermelo Monteur 26 Utrecht Ermelo Monteur 27 Utrecht Ermelo Monteur 28 Utrecht Ermelo Monteur 29 Utrecht Ermelo Monteur 30 Utrecht Ermelo Monteur 31 Vaassen Ermelo Monteur 32 Veendam Ermelo Monteur 33 Vroomshoop Ermelo Monteur 34 Zutphen Ermelo Monteur 35 Zwolle Ermelo Aantal km / week Week basis CO2 uitstoot per week in kg 5057 CO2 reductie t.o.v. conventionele manier in % 18,7% Project basis CO2 uitstoot hele project in kg CO2 reductie t.o.v. conventionele manier 18,7% De reductie in CO2 uitstoot die bereikt kan worden kan dus oplopen tot bijna 19 %. Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 10 van 16

11 ''Dubbele doorlooptijd met halve bezetting'' met carpooling en keuze medewerkers die het dichtste bij wonen Indien Alliander zou besluiten om het meterwisselingsproject niet in 14 weken te laten uitvoeren maar in 28 weken, kan door Imtech Traffic & Infra volstaan worden met 18 medewerkers in plaats van 35. De keuze voor de in te zetten 18 medewerkers wordt dan gemaakt op basis van: Kortste reisafstand. Mogelijkheid tot carpoolen. Factoren waar niet naar gekeken is, zijn: Opleidings- / aanwijzingsniveau monteurs conform de BEI 2010 en VIAG Of er voor de medewerkers met de te lange reisafstand alternatief werk voorhanden is. Naam Woonplaats project locatie woonwerk afstand retour lokaal km/week (na maatregelen) Monteur 1 Almere Ermelo Monteur 2 Almere Ermelo Monteur 3 Amsterdam Ermelo Monteur 4 Amsterdam Ermelo Monteur 5 Den Haag Ermelo 0 Monteur 6 Deventer Ermelo Monteur 7 Deventer Ermelo Monteur 8 Deventer Ermelo Monteur 9 Drachten Ermelo 0 Monteur 10 Ede Ermelo Monteur 11 Emmen Ermelo 0 Monteur 12 Groningen Ermelo 0 Monteur 13 Heino Ermelo 0 Monteur 14 Hoogeveen Ermelo 0 Monteur 15 Hoogeveen Ermelo 0 Monteur 16 Kollum Ermelo 0 Monteur 17 Nieuw Vennep Ermelo 0 Monteur 18 Nordhorn Ermelo 0 Monteur 19 Putten Ermelo Monteur 20 Putten Ermelo Monteur 21 Putten Ermelo Monteur 22 Rotterdam Ermelo 0 Monteur 23 Rotterdam Ermelo 0 Monteur 24 Tiel Ermelo 0 Monteur 25 Utrecht Ermelo 0 Monteur 26 Utrecht Ermelo 0 Monteur 27 Utrecht Ermelo Monteur 28 Utrecht Ermelo Monteur 29 Utrecht Ermelo Monteur 30 Utrecht Ermelo Monteur 31 Vaassen Ermelo Monteur 32 Veendam Ermelo 0 Monteur 33 Vroomshoop Ermelo 0 Monteur 34 Zutphen Ermelo Monteur 35 Zwolle Ermelo Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 11 van 16

12 Naam Woonplaats project locatie woonwerk afstand retour lokaal km/week (na maatregelen) Week basis Project basis Aantal km / week 7740 let op: 18 medewerkers CO2 uitstoot per week in kg 1625 i.p.v. 35 CO2 reductie t.o.v. conventionele manier in % 73,9% CO2 uitstoot hele project in kg let op: doorlooptijd CO2 reductie t.o.v. conventionele manier weken i.p.v ,8% De reductie van CO2 uitstoot kan dus wat betreft woon-werk km s oplopen tot bijna 50 % (onder ideale omstandigheden). Een keuze vanuit Alliander om de doorlooptijd te verdubbelen met wat anders gangbaar zou zijn, heeft een enorme impact op de CO2 uitstoot. Bij projecten zonder een echte harde deadline is dit een uitstekende en CO2 besparende keuze. Motto van deze keuze is het brengen van werk naar de mensen in plaats van het brengen van mensen naar het werk. 3.2 Logistiek meters en montagematerialen geleverd door Alliander (Imtech scope 3 emissies, Alliander Scope 1 emissies) De nieuwe meters worden door Alliander 1 maal per week aangevoerd vanuit Apeldoorn (magazijn Alliander). De montagematerialen worden door Alliander 1 maal per week aangevoerd vanuit Apeldoorn (magazijn Alliander). Normaal gesproken zouden deze materialen op de vestiging van Imtech van deze sub-unit te Houten worden afgeleverd, waarna ze na tussenopslag weer naar de projectlocatie te Ermelo zouden gaan. Bij grote hoeveelheden is de standaard policy binnen Imtech dat de materialen rechtstreeks op projectlocatie worden afgeleverd, dus de hiervoor beschreven situatie wordt niet meegenomen. Er wordt uitgegaan van enkele reizen omdat we aannemen dat de vrachtwagen niet leeg terug gaat en ergens anders nog spullen oppikt. Nu rijden er nog 2 vrachtwagens per week. De combinatie van de 2 vrachten in een transport levert een forse reductie op (aannemende dat er voldoende ruimte is in de vrachtwagen en dat combineren van vrachten verder geen logistieke problemen oplevert). conventioneel Route KM liter CO2 uitstoot Verbruiksmeters Apeldoorn Ermelo 32 10,67 33,44 kg Montagematerialen Apeldoorn Ermelo 32 10,67 33,44 kg samen 64 21,33 66,88 kg Alternatief gecombineerde vracht Apeldoorn Ermelo 32 10,67 33,44 kg reductie per week 32 km of 50,0% reductie in 14 weken 468,16 kg CO2 Voor het transport van oude vrijgekomen ferrarismeters van Ermelo naar Amsterdam is geen reductie mogelijk, tenzij: In plaats van 1 maal per week langs te komen wordt gewacht tot er een volle vracht is (kan wel weer leiden tot opslagproblemen in Ermelo en demontage buffer problemen bij Alliander te Amsterdam). De nieuwe verbruiksmeters en montagematerialen uit Amsterdam komen in plaats van uit Apeldoorn (uitgaande dat de demontagewerkzaamheden niet in Apeldoorn kunnen plaatsvinden). Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 12 van 16

13 3.3 Conclusie / Verbetervoorstel Zoals uit de berekeningen uit voorgaande paragrafen blijkt is de grootste CO2 reductie te halen bij: Carpoolen van medewerkers die in een straal van 10 km bij elkaar wonen Het verdubbelen van de doorlooptijd van niet-spoedeisende projecten zoals meterwisselingen (afvlakken van pieken in capaciteit zodat personeel niet overal vandaan hoeft te worden gehaald) Combineren van transporten van materiaal. Het verdubbelen van de doorlooptijd van niet-spoedeisende projecten zoals meterwisselingen (afvlakken van pieken in capaciteit zodat personeel niet overal vandaan hoeft te worden gehaald) is de grootste besparing die simpel in de opdrachtgunningsfase kan worden bereikt (tot 50 % reductie in CO2 uitstoot tijdens de uitvoeringsfase!). De aanbesteder moet hierbij wel afstappen van het idee dat dit soort capaciteits-intensieve projecten moeten worden afgerond in een paar maanden die ook nog eens een einddatum (opleverdatum) hebben binnen hetzelfde budgetjaar. Overweging bij toekomstig aanbestedingsbeleid van Alliander inzake meterwissingsprojecten: Lokale clustering van meterwisselingsprojecten en de doorlooptijd verdubbelen of nog langer maken. Dit heeft tevens een positieve invloed op het aantal succesvolle meterwisselingen vanwege bewoners niet thuis, etc) omdat veelal 80 % van de moeite in het afspraken plannen gaat naar 20 % van de klanten die niet thuis zijn of waarbij het moeilijk is om een afspraak mee te plannen. Verder kunnen lokale meterwisselingsprojecten met een hele lange doorlooptijd mogelijkheden bieden voor het uitvoeren van Social return projecten. Indien een lokaal meterwisselingsproject een doorlooptijd heeft van bijvoorbeeld 2 jaar heeft het zin om medewerkers aan te trekken en op te leiden tot meterverwisselingsmonteur in het kader van Social return. Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 13 van 16

14 4 Evaluatie Alliander project Het meterwisselproject in Putten, Ermelo en Dronten is eind 2012 afgelopen. Uit de pilot meterwisseling bleek t.a.v. de CO2 reductiemaatregelen het volgende: 4.1 VISIE aannemer Leerpunten De gespreide toekenning van de kavels (eerst Putten en Ermelo) en een paar maanden later ook Dronten met elk hun eigen oplevertermijnen heeft nadelig gewerkt voor de aannemer om zijn planning zo in te richten dat er gestuurd kon worden op transport en dus CO2 reductie. Het was beter geweest om de 4 percelen (Ermelo, Putten en 2 in Dronten) gelijktijdig te laten starten zodat er door de aannemer nog gepland kon worden op reisafstanden van monteur naar uitvoeringslocatie. Dit is een leerpunt voor de grootschalige uitrol van de slimme meters (GSA (GrootSchalige Aanbieding)). Carpooling is niet van de grond gekomen doordat bij de uitvoering bleek dat het onhandig was dat monteurs als duo aan elkaar gekoppeld waren (veel stilstand bij een monteur als gepoogd werd meerdere adressen in een straat uit te voeren). De mate van bereidwilligheid van monteurs om te overnachten bij de monteurs was nihil. Monteurs die meer dan 100 km van de uitvoeringslocatie wonen waren niet te motiveren tot 4x10u in combinatie met overnachtingen. Monteurs waren van mening dat als het project langdurig zou zijn dit wel tot de mogelijkheden zou behoren maar niet voor een project van 4 maanden. De bewustwording van het effect van woonplaats, reisafstand (en dus brandstofverbruik) is bij de planner en het management vergroot. Bron: gesprekken van Siemon Bruinsma met Gertjan Noordstra in mei, juli, september en oktober 2013) 4.2 VISIE Alliander Leerpunten Alliander heeft het project geëvalueerd en een van de conclusies is dat de kavelgrootte moeten worden aangepast. (Bron: Leerpunten rapportage Pilot GSA 2012 versie 1.0 van ) Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 14 van 16

15 5 Vervolgprojecten Leerpunten uit de GSA 2012 meterwisselingen bij Alliander zijn door de Imtech meegenomen bij dit project maar ook bij andere soortgelijke projecten die nu of in de nabije toekomst in uitvoering zijn. 5.1 Stedin meterverwisseling project Hoekse Waard Voor een nieuw project welke aan de aannemer is gegund in september 2013 voor een grootschalige meterwisseling in Oud Beierland (Hoeksche Waard) heeft netbeheerder Stedin eerst voorgesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot optimalisaties. Deze bestaan uit: Een optimale kavelverdeling met natuurlijke grenzen (gemeentegrenzen of natuurlijke barrières zoals snelwegen en rivieren). Er is een langere aanlooptijd (tijd tussen gunning en start uitvoering) aan de aannemer gegund om eerst een goede werkvoorbereiding te kunnen doen. Hierdoor kan de aannemer tijdig een logistiek steunpunt zoeken die optimaal ligt ten opzichte van het kavel. De aannemer kan nu beter monteurs die dicht bij het kavel wonen reserveren in de planning voor een langere periode. De aannemer kan medewerkers werven die in of nabij het kavel wonen en ze een baan aanbieden voor een langere periode (dus niet voor een paar weken). Evaluatie uitvoering en CO2 reductie Bij de gunning zijn de CO2 reducerende maatregelen die Imtech heeft voorgesteld overgenomen door Stedin bij de bepaling van het kavel. Tijdens de uitvoering heeft Imtech een project locatie gehuurd midden in de wijk waar de uitrol is gedaan. Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 15 van 16

16 Hierdoor zijn grote reducties op CO2 uitstoot bewerkstelligd op het gebied van: Scope 1 uitstoot Medewerkers hoefden nu niet 1 keer in de week naar Houten (Utrecht) te rijden om materialen op te halen. Scope 3 uitstoot Ingehuurde medewerkers en zzp-ers hoefden nu niet 1 keer in de week naar Houten (Utrecht) te rijden om materialen op te halen). Leveranciers konden hun materialen zoals slimme verbruiksmeters voor elektra en gas, beugels, anaconda, montagematerialen en dergelijke rechtstreeks afleveren in Oud Beierland. Bron: gesprekken van Siemon Bruinsma met Gertjan Noordstra in september 2014) 5.2 Andere projecten in de aanbestedingsfase Imtech doet mee aan andere soortgelijke projecten die thans in de aanbestedingsfase verkeren. Bij de volgende update van dit document wordt daar op terug gekomen. Bronvermelding De CO 2 -prestatieladder, SKAO, 2011, Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard (revised edition), World Recources Institute en World Business Council for Sustainable Development, 2009 Google Maps routeplanner. Geraadpleegd op diverse data in augustus en september 2012, Leerpunten rapportage Pilot GSA 2012 versie 1.0, Alliander, Google Maps routeplanner. Geraadpleegd op diverse data in september 2014, Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 16 van 16

Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch

Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch Onderwerp Coating van VRA kasten per batch Revisiedatum Auteur Pieter van Manen, Siemon Bruinsma Bedrijf B.V. Gecontroleerd Siemon Bruinsma Unit

Nadere informatie

CO2 Meest materiële emissies Scope 3

CO2 Meest materiële emissies Scope 3 CO2 Meest materiële emissies Scope 3 Onderwerp Scope 3 WBCSD/WRI GHG scope 3 standaard. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO2 prestatieladder) Revisiedatum 04-10-2011 Auteur drs. ing. Siemon Bruinsma Bedrijf

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2013 2015 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO Milieu & Omgeving Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Branchemanagement Cursussen Opdrachtgever : Spitzke Spoorbouw

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2013 2015 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2008 2014 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3 Versie CO2

Nadere informatie

CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: Elk halfjaar Scope: ISO 50001 Laatste update: 28 maart 2014 Opgesteld door: Siemon Bruinsma siemon.bruinsma@imtech.com

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V.

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Uitgiftedatum 06-09- 2013 Vertrouwelijk - 1 / 21 - Inhoud Beleidsverklaring... 3 Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies Siemens Nederland...

Nadere informatie

Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw

Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw Versie Datum Naam / Functie Akkoord? 1.0 09-11-2010 Floor van der Wind / adviseur Primum Akkoord 1.0 09-11-2010 Mike Vink / Energiemanager

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie

CO2-ketenanalyse Scope 3 Grontmij Nederland B.V.

CO2-ketenanalyse Scope 3 Grontmij Nederland B.V. CO2-ketenanalyse Scope 3 Grontmij Nederland B.V. 1e halfjaar 2010 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 januari 2011 Samenvatting Dit rapport geeft inzicht in twee typen scope 3 emissies van

Nadere informatie

Ketenanalyse rapport Bouwdrogen en Kozijnen. door J.P. van Eesteren en Business Improvement

Ketenanalyse rapport Bouwdrogen en Kozijnen. door J.P. van Eesteren en Business Improvement Certificering op de CO 2 prestatieladder Ketenanalyse rapport Bouwdrogen en Kozijnen door J.P. van Eesteren en Business Improvement Missie: Samen bouwen aan CO 2 reductie Datum: 10 december 2010 Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 ING.RAIL

ANALYSE SCOPE 3 ING.RAIL 1. Inleiding ANALYSE SCOPE 3 ING.RAIL Door Ing.Rail is conform het GreenHouseGas (GHG) protocol versie november 2010 een analyse gemaakt van de uitstoot in scope 3: Indirecte emissies. Bedrijf Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 V OORTGANG: 2013 Q1+Q2... 4 Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom 2012... 4 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II...

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES CO 2 -prestatieladder 2.0 Capgemini Utrecht, juni 2011 Versie final extern Betrokkenen: Annelies Hermens Jeroen van der Tang Nienke de Lange Capgemini Capgemini Capgemini Contactgegevens:

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Ketenanalyse WKO Garant

Ketenanalyse WKO Garant Ketenanalyse WKO Garant Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 1 juli 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder)

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3 (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) AMK Inventis Stef Jonker Januari 2012 1 2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding en verantwoording... 4 2 Bedrijfsbeschrijving...

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 ketenanalyses 2011: Woonwerkverkeer privé auto & OV en zakelijke reizen OV

CO 2 ketenanalyses 2011: Woonwerkverkeer privé auto & OV en zakelijke reizen OV CO 2 ketenanalyses 2011: Woonwerkverkeer privé auto & OV en zakelijke reizen OV Rapport DHV BV juni 2012 definitief CO 2 ketenanalyses 2011: Woonwerkverkeer privé auto & OV en zakelijke reizen OV Rapport

Nadere informatie

Rapportage keten analyse. Inruil oude hardware

Rapportage keten analyse. Inruil oude hardware Rapportage keten analyse Inruil oude hardware 1 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek CO 2 Ketenanalyse Projectlocatie EDC Scholten Awater te Wijchen Looptijd project November 2013 januari 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie