Analyse & Verbetervoorstel Project Meterwisseling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse & Verbetervoorstel Project Meterwisseling"

Transcriptie

1 Analyse & Verbetervoorstel Project Meterwisseling het brengen van werk naar de mensen in plaats van het brengen van mensen naar het werk Onderwerp Ketenanalyse en Keteninitiatief Meterwisseling t.b.v. Alliander Revisiedatum Auteurs Imtech: Siemon Bruinsma, Gert Jan Noordstra en Mark Mortier Alliander: Douwe Stellingwerf Bedrijf Imtech Traffic & Infra B.V. & Alliander Gecontroleerd Siemon Bruinsma Unit Imtech ROS Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 1 van 16

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Werkomschrijving en CO2 reductie uitdaging Analyse Ketenanalyse Inleiding in de waardeketen en kernactiviteiten Schema waardeketen en kernactiviteiten Imtech Traffic & Infra Waardeketen en kernactiviteiten: De CO 2 emissies CO2 per keten conventionele manier van uitvoeren CO2 totaalberekening en inclusief verbetervoorstel Logistiek eigen personeel (Imtech scope 1 emissies, Alliander Scope 3 emissies)... 8 ''Normale manier'' zonder CO2 reductiemaatregelen... 9 ''Normale manier'' met CO2 reductiemaatregelen zoals carpoolen et cetera ''Dubbele doorlooptijd met halve bezetting'' met carpooling en keuze medewerkers die het dichtste bij wonen Logistiek meters en montagematerialen geleverd door Alliander (Imtech scope 3 emissies, Alliander Scope 1 emissies) Conclusie / Verbetervoorstel Evaluatie Alliander project VISIE aannemer VISIE Alliander Vervolgprojecten Stedin meterverwisseling project Hoekse Waard Andere projecten in de aanbestedingsfase Bronvermelding Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 2 van 16

3 1 Inleiding 1.1 Werkomschrijving en CO2 reductie uitdaging Voor netwerkbedrijf Alliander voert Imtech Traffic & Infra een meterwisselingproject uit voor elektra en gasmeters. Het gaat om het vervangen van analoge (ferraris) gas- en elektrameters bij kleinverbruikers door slimme (digitale) verbruiksmeters. Locatie werkzaamheden De werkzaamheden worden uitgevoerd in Putten, Ermelo en Dronten. Logistiek meters en montagematerialen De nieuwe slimme meters worden door netwerkbedrijf Liander, onderdeel van Alliander 1, afgeleverd op de Imtech locatie te Ermelo (tijdelijk huurpand voor opslag met kantoorfunctie). Op deze locatie worden ook na de meterwisseling vrijgekomen analoge meters verzameld en opgeslagen Planning De planning is het werk gedurende 14 weken (september 2012 december 2012) uit te voeren met gemiddeld zo n 35 FTE s. Medewerkers Imtech De medewerkers van Imtech die voor dit project worden ingezet wonen o.a. in Kollum, Amsterdam, Drachten en Putten. Ook de vaste zzp-ers en capaciteitsaanvullende onderaannemers zijn hierbij ingezet omdat Imtech weinig onvoldoende eigen meterverwisselaars in dienst heeft. De monteurs dienen in bezit te zijn van het Stipel examen Voldoende Onderricht Persoon (VOP) meter voor zowel de BEI (elektra) als gas (VIAG) Werkwijze Met de bewoners worden afspraken gemaakt voor de meterwisselingen. De werkzaamheden gebeuren conform de Veiligheids Werk Instructies (VWI s) uit de BEI en VIAG (http://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/nl). Korte beschrijving werkzaamheden De oude meter wordt vrijgeschakeld De oude meter wordt verwijderd. De nieuwe meter wordt geplaatst De nieuwe meter wordt in bedrijf gesteld De oude meter wordt voorzien van een sticker Het adres, meternummers en de meterstanden worden in een PDA genoteerd, waarna de bewoner wordt gevraagd dit te controleren en digitaal zijn handtekening te zetten op de PDA. De gegevens worden door de PDA online verwerkt in een database. De oude meters worden afgevoerd. Uitdaging Hoe kan er CO2 reductie plaatsvinden op dit type projecten? Wat is het besparingspotentieel per reductiemaatregel 1 Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 3 van 16

4 1.2 Analyse Voor de analyse van de waardeketen activiteit is gekozen voor de activiteit Meterwisselingen uit de waardeketen, omdat dit een kernactiviteit is van Imtech Traffic & Infra en deze past binnen de categorie Extraction and production of purchased materials and fuels. Uitgangspunt bij analyse wordt het kwantificeren van CO 2 emissies: Materialen, materieel en producten; Deze analyse gaat niet verder dan de laatste transformatie van het materiaal, materieel of product voordat deze door Imtech Infra wordt geïmplementeerd; Transport; Deze analyse gaat niet verder dan de laatste transportketen voordat het door Imtech Traffic & Infra in ontvangst wordt genomen. De data die gebruikt is voor het kwantificeren van CO 2 emissies is afkomstig van een berekening op basis van de personeelsplanning (CO2 uitstoot in scope 1 voor Imtech, Scope 3 uitstoot voor Alliander) en de logistiek van verbruiksmeters en hulpmaterialen van Alliander (scope 3 uitstoot voor Imtech, Scope 1 uitstoot van Alliander). Er wordt zoals gezegd niet verder dan een stap terug of vooruit in de keten geanalyseerd. De toeleveranciers voor deze waardeketen activiteit zijn onder te verdelen in: Toeleveranciers voor materialen: Alliander (of een namens Alliander ingezette transportdienst) 2 Ketenanalyse 2.1 Inleiding in de waardeketen en kernactiviteiten In dit document wordt uit de Imtech Traffic & Infra waardeketen een kern activiteit (of een specifiek onderdeel van de kernactiviteit) benoemd met bijbehorende CO 2 emissies. Deze is onderverdeeld volgens de trede 3 categorieën vanuit het document SKAO CO 2 - prestatieladder 2.0. Uit GHG protocol pagina 25: Scope 3: Other indirect GHG emissions. Scope 3 is an optional reporting category that allows for the treatment of all other indirect emissions. Scope 3 emissions are a consequence of the activities of the company, but occur from sources not owned or controlled by the company. Some examples of scope 3 activities are extraction and production of purchased materials; transportation of purchased fuels; and use of sold products and services. De methodiek bestaat uit 4 stappen: 1. Breng de waardeketen van het bedrijf/product op hoofdlijnen in kaart; 2. Bepaal de relevante scope 3 emissiebronnen; 3. Onderhoud goede relaties met partners binnen de keten; 4. Verzamel de data en bouw hiervoor voldoende tijd/geld in. Daarna wordt een verbetervoorstel beschreven met als doel de CO 2 emissies te reduceren in de betreffende kern activiteit van de waardeketen. Indien het tevens gaat om een branche initiatief (trede 4) wordt dit aangegeven. Met CO 2 emissies in dit document worden uitsluitend die emissies bedoeld vanuit trede 3 (CO2 uitstoot door derden, maar bij deze analyse hangt dat er vanaf uit wiens perspectief wordt gekeken), tenzij dit anders is aangegeven. Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 4 van 16

5 2.2 Schema waardeketen en kernactiviteiten Imtech Traffic & Infra Hieronder de top-down benadering van de totale (vereenvoudigde) waardeketen Imtech Traffic & Infra. In de waardeketen zitten raakvlakken met leveranciers, onderaannemers en uiteraard de klant (donkerblauwe balk). De activiteit(en) die gekwalificeerd en gekwantificeerd wordt / worden in dit document is / zijn in rood en cursief aangegeven. Advisering / Consultancy Aanvraag werk (bestek) door de klant (de toekomstige eindgebruiker) Calculatie (eventueel inclusief een globaal ontwerp) en gunnings fase Projectmanagement Ontwerp Werkvoorbereiding Inkoop en bestellen Leverancier: (eind) fabricage materialen tot (half)product Fabrieks Afname Testen (FAT) Bouwplaatsinrichting: transport medewerkers, materieel en materialen (Imtech Infra) Bouwplaatsinrichting: transport medewerkers, materieel en materialen (leveranciers en onderaannemers) Bouwplaats: opslag materialen en materieel Civiele (grondverzet) werkzaamheden waaronder het aanbrengen van kabels & leidingen Specifieke installatie en montage werkzaamheden Afvalafvoer Testen en opleveren (SAT) Demobilisatie bouwplaatsinrichting In gebruikname en exploitatie door klant (eindgebruiker) Specifieke onderhoudswerkzaamheden Decommisioning / uit gebruik name door klant (eindgebruiker) Afval 2.3 Waardeketen en kernactiviteiten: De CO 2 emissies Elke waardeketen activiteit is opgebouwd uit processen waarvan in de volgende hoofdstukken de CO 2 emissies worden gekwantificeerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 0 geen of nagenoeg geen CO 2 emissie De richtlijnen en eisen uit het document SKAO CO 2 -prestatieladder en het document Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard zijn hierbij als basis gebruikt. Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 5 van 16

6 2.4 CO2 per keten conventionele manier van uitvoeren Bouwplaatsinrichting: transport medewerkers, materieel en materialen (Imtech Traffic & Infra) Scope 1-3 categorie Toeleverancier Aantal/Eenheid CO 2 emissie Gebruik openbaar vervoer tbv zakelijk verkeer Geen - 0 Woon-werkverkeer met niet-bedrijfsvoertuigen Geen - 0 Afvalverwerking Geen - 0 Gebruik papier Geen - 0 Elektriciteit gerelateerde activiteiten Geen - 0 Emissies door uitbestede diensten en overige Transport (dagelijks) eigen medewerkers van huis naar - 0 Emissies door uitbestede diensten en overige Scope 1 activiteit (zit al in CO2 berekening Imtech Traffic & Infra) Emissies door uitbestede diensten en overige Scope 1 activiteit (zit al in CO2 berekening Imtech Traffic & Infra) werklocatie te Ermelo Transport (dagelijks) eigen medewerkers van huis naar werklocatie te Ermelo km per week 6223 kg CO2 per week Bouwplaatsinrichting: transport medewerkers, materieel en materialen (leveranciers en onderaannemers) Zie berekening bij hoofdstuk 3.1 Van werklocatie Ermelo naar adressen kleinverbruikers De voertuigen voor personenvervoer rijden op brandstof onbekend, dus CO2 waarde per km is: 210 gram (CO2 conversie factoren SKAO versie 2) Scope 1-3 categorie Toeleverancier Aantal/Eenheid CO 2 emissie Gebruik openbaar vervoer tbv zakelijk verkeer Geen - 0 Woon-werkverkeer met niet-bedrijfsvoertuigen Geen - 0 Afvalverwerking Geen - 0 Gebruik papier Geen - 0 Elektriciteit gerelateerde activiteiten Geen - 0 Emissies door uitbestede diensten en overige Vrachtwagen Alliander 21 2 Liter 33,5 kg / week (meters) Apeldoorn - Ermelo Emissies door uitbestede diensten en overige Vrachtwagen Alliander 33,5 kg / week (meterbeugels etc) Emissies door uitbestede diensten en overige Emissies door uitbestede diensten en overige Apeldoorn Ermelo Transport (dagelijks) eigen medewerkers van huis naar werklocatie te Ermelo Van werklocatie Ermelo naar adressen kleinverbruikers 0 liter 0 0 Liter 0 2 De vrachtwagens voor transport rijden op diesel, dus CO2 waarde per liter is: 3,135 kg CO2/liter diesel (CO2 conversie factoren SKAO versie 2). De vrachtwagen rijdt 1 op 3, dus per km 1 liter brandstof. Wekelijks 2 maal een rit van Apeldoorn naar Ermelo a 32 km. Samen 64 km x 3,135 / 3 = 67 kg CO2 uitstoot per week Aanname: bezorgingen liggen op transport routes met meerdere afleveradressen, daarom enkele ritten. Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 6 van 16

7 Specifieke installatie en montage werkzaamheden Scope 1-3 categorie Toeleverancier Aantal/Eenheid CO 2 emissie Gebruik openbaar vervoer tbv zakelijk verkeer Geen - 0 Woon-werkverkeer met niet-bedrijfsvoertuigen Geen - 0 Afvalverwerking Geen - 0 Gebruik papier Geen - 0 Elektriciteit gerelateerde activiteiten Geen - 0 Emissies door uitbestede diensten en overige Geen - 0 Papierverbruik is enorm gereduceerd vanwege de digitale verwerking door Imtech Traffic & Infra. Het hele proces bij Imtech gebeurt via het OPCIS systeem, waarbij met o.a. handhelds / PDA s de data invoer tijdens het installatieproces en administratie wordt gedaan. Afvalafvoer Scope 1-3 categorie Toeleverancier Aantal/Eenheid CO 2 emissie Gebruik openbaar vervoer tbv zakelijk verkeer Geen - 0 Woon-werkverkeer met niet-bedrijfsvoertuigen Geen - 0 Afvalverwerking Alliander onbekend 0 (is niet na te gaan, meters kunnen worden doorverkocht voor gebruik elders in de wereld of worden gedemonteerd in metalen en restmateriaal). Gebruik papier Geen - 0 Elektriciteit gerelateerde activiteiten Geen - 0 Emissies door uitbestede diensten en overige (Oude meters worden wekelijks opgehaald voor demontage / revisie in werkplaats van Alliander te Amsterdam). Vrachtwagen Alliander Amsterdam - Ermelo 25 3 Liter 0 3 De vrachtwagens voor transport rijden op diesel, dus CO2 waarde per liter is: 3,135 kg CO2/liter diesel (CO2 conversie factoren SKAO versie 2). De vrachtwagen rijdt 1 op 3, dus per km 1 liter brandstof. Wekelijks 1 maal een rit van Amsterdam naar Ermelo a 75 km. Dit is 75/3 x 3,135 / 3 = 78 kg CO2 uitstoot per week Aanname: bezorgingen liggen op transport routes met meerdere haal / afleveradressen, daarom enkele ritten. Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 7 van 16

8 3 CO2 totaalberekening en inclusief verbetervoorstel 3.1 Logistiek eigen personeel (Imtech scope 1 emissies, Alliander Scope 3 emissies) Voor de berekeningen zijn een aantal aannames gedaan: Doorlooptijd: Aantal medewerkers 35 Omrijden carpoolen Rij-afstand lokaal (van magazijn naar klant naar klant, etcetera) Gemiddelde bezetting CO2 per km in kg 14 weken 10 km per dag 25 km per dag 35 FTE 0,210 kg co2 / km Opmerkingen: een persoon die met een ander samen rijdt kan zelf lokaal geen km's meer maken. de carpoolteam-chauffeur rijdt per enkele reis 10 km extra om zijn collega op te halen. per carpoolvoertuig 2 medewerkers. De namen van de monteurs in de navolgende tabellen is anoniem gemaakt door ze te hernoemen als monteur 1, et cetera. In de navolgende sub-paragrafen zijn de tabellen opgenomen met de personeelsbezetting zoals deze nu bekend is ( ). Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 8 van 16

9 ''Normale manier'' zonder CO2 reductiemaatregelen Naam Woonplaats project woonwerk retour lokaal km/week (conventioneel) locatie afstand Monteur 1 Almere Ermelo Monteur 2 Almere Ermelo Monteur 3 Amsterdam Ermelo Monteur 4 Amsterdam Ermelo Monteur 5 Den Haag Ermelo Monteur 6 Deventer Ermelo Monteur 7 Deventer Ermelo Monteur 8 Deventer Ermelo Monteur 9 Drachten Ermelo Monteur 10 Ede Ermelo Monteur 11 Emmen Ermelo Monteur 12 Groningen Ermelo Monteur 13 Heino Ermelo Monteur 14 Hoogeveen Ermelo Monteur 15 Hoogeveen Ermelo Monteur 16 Kollum Ermelo Monteur 17 Nieuw Vennep Ermelo Monteur 18 Nordhorn Ermelo Monteur 19 Putten Ermelo Monteur 20 Putten Ermelo Monteur 21 Putten Ermelo Monteur 22 Rotterdam Ermelo Monteur 23 Rotterdam Ermelo Monteur 24 Tiel Ermelo Monteur 25 Utrecht Ermelo Monteur 26 Utrecht Ermelo Monteur 27 Utrecht Ermelo Monteur 28 Utrecht Ermelo Monteur 29 Utrecht Ermelo Monteur 30 Utrecht Ermelo Monteur 31 Vaassen Ermelo Monteur 32 Veendam Ermelo Monteur 33 Vroomshoop Ermelo Monteur 34 Zutphen Ermelo Monteur 35 Zwolle Ermelo Week basis Project basis Aantal km / week CO2 uitstoot per week in kg 6223 CO2 reductie t.o.v. conventionele manier in % n.v.t. CO2 uitstoot hele project in kg CO2 reductie t.o.v. conventionele manier n.v.t. Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 9 van 16

10 ''Normale manier'' met CO2 reductiemaatregelen zoals carpoolen et cetera De CO2 besparende acties bestaan uit: Medewerkers die in elkaars omgeving wonen samen laten rijden (carpoolkoppels). Medewerkers in een hotel in Ermelo laten slapen (3 nachten (bij 4x10 u) of 4 nachten (bij 5x8 u)). Medewerkers 4x10 uur inzetten in plaats van 5x8 uur (scheelt 1 x heen en weer rijden). Naam Woonplaats project locatie carpool koppels hotel 4x10u woonwerk afstand retour lokaal km/week (na maatregelen) Monteur 1 Almere Ermelo Monteur 2 Almere Ermelo Monteur 3 Amsterdam Ermelo Monteur 4 Amsterdam Ermelo Monteur 5 Den Haag Ermelo Monteur 6 Deventer Ermelo Monteur 7 Deventer Ermelo Monteur 8 Deventer Ermelo Monteur 9 Drachten Ermelo Monteur 10 Ede Ermelo Monteur 11 Emmen Ermelo Monteur 12 Groningen Ermelo Monteur 13 Heino Ermelo Monteur 14 Hoogeveen Ermelo Monteur 15 Hoogeveen Ermelo Monteur 16 Kollum Ermelo Monteur 17 Nieuw Vennep Ermelo Monteur 18 Nordhorn Ermelo Monteur 19 Putten Ermelo Monteur 20 Putten Ermelo Monteur 21 Putten Ermelo Monteur 22 Rotterdam Ermelo Monteur 23 Rotterdam Ermelo Monteur 24 Tiel Ermelo Monteur 25 Utrecht Ermelo Monteur 26 Utrecht Ermelo Monteur 27 Utrecht Ermelo Monteur 28 Utrecht Ermelo Monteur 29 Utrecht Ermelo Monteur 30 Utrecht Ermelo Monteur 31 Vaassen Ermelo Monteur 32 Veendam Ermelo Monteur 33 Vroomshoop Ermelo Monteur 34 Zutphen Ermelo Monteur 35 Zwolle Ermelo Aantal km / week Week basis CO2 uitstoot per week in kg 5057 CO2 reductie t.o.v. conventionele manier in % 18,7% Project basis CO2 uitstoot hele project in kg CO2 reductie t.o.v. conventionele manier 18,7% De reductie in CO2 uitstoot die bereikt kan worden kan dus oplopen tot bijna 19 %. Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 10 van 16

11 ''Dubbele doorlooptijd met halve bezetting'' met carpooling en keuze medewerkers die het dichtste bij wonen Indien Alliander zou besluiten om het meterwisselingsproject niet in 14 weken te laten uitvoeren maar in 28 weken, kan door Imtech Traffic & Infra volstaan worden met 18 medewerkers in plaats van 35. De keuze voor de in te zetten 18 medewerkers wordt dan gemaakt op basis van: Kortste reisafstand. Mogelijkheid tot carpoolen. Factoren waar niet naar gekeken is, zijn: Opleidings- / aanwijzingsniveau monteurs conform de BEI 2010 en VIAG Of er voor de medewerkers met de te lange reisafstand alternatief werk voorhanden is. Naam Woonplaats project locatie woonwerk afstand retour lokaal km/week (na maatregelen) Monteur 1 Almere Ermelo Monteur 2 Almere Ermelo Monteur 3 Amsterdam Ermelo Monteur 4 Amsterdam Ermelo Monteur 5 Den Haag Ermelo 0 Monteur 6 Deventer Ermelo Monteur 7 Deventer Ermelo Monteur 8 Deventer Ermelo Monteur 9 Drachten Ermelo 0 Monteur 10 Ede Ermelo Monteur 11 Emmen Ermelo 0 Monteur 12 Groningen Ermelo 0 Monteur 13 Heino Ermelo 0 Monteur 14 Hoogeveen Ermelo 0 Monteur 15 Hoogeveen Ermelo 0 Monteur 16 Kollum Ermelo 0 Monteur 17 Nieuw Vennep Ermelo 0 Monteur 18 Nordhorn Ermelo 0 Monteur 19 Putten Ermelo Monteur 20 Putten Ermelo Monteur 21 Putten Ermelo Monteur 22 Rotterdam Ermelo 0 Monteur 23 Rotterdam Ermelo 0 Monteur 24 Tiel Ermelo 0 Monteur 25 Utrecht Ermelo 0 Monteur 26 Utrecht Ermelo 0 Monteur 27 Utrecht Ermelo Monteur 28 Utrecht Ermelo Monteur 29 Utrecht Ermelo Monteur 30 Utrecht Ermelo Monteur 31 Vaassen Ermelo Monteur 32 Veendam Ermelo 0 Monteur 33 Vroomshoop Ermelo 0 Monteur 34 Zutphen Ermelo Monteur 35 Zwolle Ermelo Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 11 van 16

12 Naam Woonplaats project locatie woonwerk afstand retour lokaal km/week (na maatregelen) Week basis Project basis Aantal km / week 7740 let op: 18 medewerkers CO2 uitstoot per week in kg 1625 i.p.v. 35 CO2 reductie t.o.v. conventionele manier in % 73,9% CO2 uitstoot hele project in kg let op: doorlooptijd CO2 reductie t.o.v. conventionele manier weken i.p.v ,8% De reductie van CO2 uitstoot kan dus wat betreft woon-werk km s oplopen tot bijna 50 % (onder ideale omstandigheden). Een keuze vanuit Alliander om de doorlooptijd te verdubbelen met wat anders gangbaar zou zijn, heeft een enorme impact op de CO2 uitstoot. Bij projecten zonder een echte harde deadline is dit een uitstekende en CO2 besparende keuze. Motto van deze keuze is het brengen van werk naar de mensen in plaats van het brengen van mensen naar het werk. 3.2 Logistiek meters en montagematerialen geleverd door Alliander (Imtech scope 3 emissies, Alliander Scope 1 emissies) De nieuwe meters worden door Alliander 1 maal per week aangevoerd vanuit Apeldoorn (magazijn Alliander). De montagematerialen worden door Alliander 1 maal per week aangevoerd vanuit Apeldoorn (magazijn Alliander). Normaal gesproken zouden deze materialen op de vestiging van Imtech van deze sub-unit te Houten worden afgeleverd, waarna ze na tussenopslag weer naar de projectlocatie te Ermelo zouden gaan. Bij grote hoeveelheden is de standaard policy binnen Imtech dat de materialen rechtstreeks op projectlocatie worden afgeleverd, dus de hiervoor beschreven situatie wordt niet meegenomen. Er wordt uitgegaan van enkele reizen omdat we aannemen dat de vrachtwagen niet leeg terug gaat en ergens anders nog spullen oppikt. Nu rijden er nog 2 vrachtwagens per week. De combinatie van de 2 vrachten in een transport levert een forse reductie op (aannemende dat er voldoende ruimte is in de vrachtwagen en dat combineren van vrachten verder geen logistieke problemen oplevert). conventioneel Route KM liter CO2 uitstoot Verbruiksmeters Apeldoorn Ermelo 32 10,67 33,44 kg Montagematerialen Apeldoorn Ermelo 32 10,67 33,44 kg samen 64 21,33 66,88 kg Alternatief gecombineerde vracht Apeldoorn Ermelo 32 10,67 33,44 kg reductie per week 32 km of 50,0% reductie in 14 weken 468,16 kg CO2 Voor het transport van oude vrijgekomen ferrarismeters van Ermelo naar Amsterdam is geen reductie mogelijk, tenzij: In plaats van 1 maal per week langs te komen wordt gewacht tot er een volle vracht is (kan wel weer leiden tot opslagproblemen in Ermelo en demontage buffer problemen bij Alliander te Amsterdam). De nieuwe verbruiksmeters en montagematerialen uit Amsterdam komen in plaats van uit Apeldoorn (uitgaande dat de demontagewerkzaamheden niet in Apeldoorn kunnen plaatsvinden). Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 12 van 16

13 3.3 Conclusie / Verbetervoorstel Zoals uit de berekeningen uit voorgaande paragrafen blijkt is de grootste CO2 reductie te halen bij: Carpoolen van medewerkers die in een straal van 10 km bij elkaar wonen Het verdubbelen van de doorlooptijd van niet-spoedeisende projecten zoals meterwisselingen (afvlakken van pieken in capaciteit zodat personeel niet overal vandaan hoeft te worden gehaald) Combineren van transporten van materiaal. Het verdubbelen van de doorlooptijd van niet-spoedeisende projecten zoals meterwisselingen (afvlakken van pieken in capaciteit zodat personeel niet overal vandaan hoeft te worden gehaald) is de grootste besparing die simpel in de opdrachtgunningsfase kan worden bereikt (tot 50 % reductie in CO2 uitstoot tijdens de uitvoeringsfase!). De aanbesteder moet hierbij wel afstappen van het idee dat dit soort capaciteits-intensieve projecten moeten worden afgerond in een paar maanden die ook nog eens een einddatum (opleverdatum) hebben binnen hetzelfde budgetjaar. Overweging bij toekomstig aanbestedingsbeleid van Alliander inzake meterwissingsprojecten: Lokale clustering van meterwisselingsprojecten en de doorlooptijd verdubbelen of nog langer maken. Dit heeft tevens een positieve invloed op het aantal succesvolle meterwisselingen vanwege bewoners niet thuis, etc) omdat veelal 80 % van de moeite in het afspraken plannen gaat naar 20 % van de klanten die niet thuis zijn of waarbij het moeilijk is om een afspraak mee te plannen. Verder kunnen lokale meterwisselingsprojecten met een hele lange doorlooptijd mogelijkheden bieden voor het uitvoeren van Social return projecten. Indien een lokaal meterwisselingsproject een doorlooptijd heeft van bijvoorbeeld 2 jaar heeft het zin om medewerkers aan te trekken en op te leiden tot meterverwisselingsmonteur in het kader van Social return. Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 13 van 16

14 4 Evaluatie Alliander project Het meterwisselproject in Putten, Ermelo en Dronten is eind 2012 afgelopen. Uit de pilot meterwisseling bleek t.a.v. de CO2 reductiemaatregelen het volgende: 4.1 VISIE aannemer Leerpunten De gespreide toekenning van de kavels (eerst Putten en Ermelo) en een paar maanden later ook Dronten met elk hun eigen oplevertermijnen heeft nadelig gewerkt voor de aannemer om zijn planning zo in te richten dat er gestuurd kon worden op transport en dus CO2 reductie. Het was beter geweest om de 4 percelen (Ermelo, Putten en 2 in Dronten) gelijktijdig te laten starten zodat er door de aannemer nog gepland kon worden op reisafstanden van monteur naar uitvoeringslocatie. Dit is een leerpunt voor de grootschalige uitrol van de slimme meters (GSA (GrootSchalige Aanbieding)). Carpooling is niet van de grond gekomen doordat bij de uitvoering bleek dat het onhandig was dat monteurs als duo aan elkaar gekoppeld waren (veel stilstand bij een monteur als gepoogd werd meerdere adressen in een straat uit te voeren). De mate van bereidwilligheid van monteurs om te overnachten bij de monteurs was nihil. Monteurs die meer dan 100 km van de uitvoeringslocatie wonen waren niet te motiveren tot 4x10u in combinatie met overnachtingen. Monteurs waren van mening dat als het project langdurig zou zijn dit wel tot de mogelijkheden zou behoren maar niet voor een project van 4 maanden. De bewustwording van het effect van woonplaats, reisafstand (en dus brandstofverbruik) is bij de planner en het management vergroot. Bron: gesprekken van Siemon Bruinsma met Gertjan Noordstra in mei, juli, september en oktober 2013) 4.2 VISIE Alliander Leerpunten Alliander heeft het project geëvalueerd en een van de conclusies is dat de kavelgrootte moeten worden aangepast. (Bron: Leerpunten rapportage Pilot GSA 2012 versie 1.0 van ) Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 14 van 16

15 5 Vervolgprojecten Leerpunten uit de GSA 2012 meterwisselingen bij Alliander zijn door de Imtech meegenomen bij dit project maar ook bij andere soortgelijke projecten die nu of in de nabije toekomst in uitvoering zijn. 5.1 Stedin meterverwisseling project Hoekse Waard Voor een nieuw project welke aan de aannemer is gegund in september 2013 voor een grootschalige meterwisseling in Oud Beierland (Hoeksche Waard) heeft netbeheerder Stedin eerst voorgesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot optimalisaties. Deze bestaan uit: Een optimale kavelverdeling met natuurlijke grenzen (gemeentegrenzen of natuurlijke barrières zoals snelwegen en rivieren). Er is een langere aanlooptijd (tijd tussen gunning en start uitvoering) aan de aannemer gegund om eerst een goede werkvoorbereiding te kunnen doen. Hierdoor kan de aannemer tijdig een logistiek steunpunt zoeken die optimaal ligt ten opzichte van het kavel. De aannemer kan nu beter monteurs die dicht bij het kavel wonen reserveren in de planning voor een langere periode. De aannemer kan medewerkers werven die in of nabij het kavel wonen en ze een baan aanbieden voor een langere periode (dus niet voor een paar weken). Evaluatie uitvoering en CO2 reductie Bij de gunning zijn de CO2 reducerende maatregelen die Imtech heeft voorgesteld overgenomen door Stedin bij de bepaling van het kavel. Tijdens de uitvoering heeft Imtech een project locatie gehuurd midden in de wijk waar de uitrol is gedaan. Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 15 van 16

16 Hierdoor zijn grote reducties op CO2 uitstoot bewerkstelligd op het gebied van: Scope 1 uitstoot Medewerkers hoefden nu niet 1 keer in de week naar Houten (Utrecht) te rijden om materialen op te halen. Scope 3 uitstoot Ingehuurde medewerkers en zzp-ers hoefden nu niet 1 keer in de week naar Houten (Utrecht) te rijden om materialen op te halen). Leveranciers konden hun materialen zoals slimme verbruiksmeters voor elektra en gas, beugels, anaconda, montagematerialen en dergelijke rechtstreeks afleveren in Oud Beierland. Bron: gesprekken van Siemon Bruinsma met Gertjan Noordstra in september 2014) 5.2 Andere projecten in de aanbestedingsfase Imtech doet mee aan andere soortgelijke projecten die thans in de aanbestedingsfase verkeren. Bij de volgende update van dit document wordt daar op terug gekomen. Bronvermelding De CO 2 -prestatieladder, SKAO, 2011, Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard (revised edition), World Recources Institute en World Business Council for Sustainable Development, 2009 Google Maps routeplanner. Geraadpleegd op diverse data in augustus en september 2012, Leerpunten rapportage Pilot GSA 2012 versie 1.0, Alliander, Google Maps routeplanner. Geraadpleegd op diverse data in september 2014, Code: CO2_ketenanalyse_keteninitiatief_Meterwisseling.docx Blad 16 van 16

Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch

Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch Onderwerp Coating van VRA kasten per batch Revisiedatum Auteur Pieter van Manen, Siemon Bruinsma Bedrijf B.V. Gecontroleerd Siemon Bruinsma Unit

Nadere informatie

Scope 3 Ketenanalyse Grootschalige Aanbieding slimme meters (GSA) Dynniq Energy

Scope 3 Ketenanalyse Grootschalige Aanbieding slimme meters (GSA) Dynniq Energy Scope 3 Ketenanalyse Grootschalige Aanbieding slimme meters (GSA) Dynniq Energy GertJan Noordstra Manager Projecten Dynniq Energy Datum Handtekening Prisca Hoeksema-Duinkerken Sr. QHSE Adviseur Dynniq

Nadere informatie

Scope 3 Ketenanalyse Coaten kasten Verkeersregelautomaat (VRA) Dynniq Mobility

Scope 3 Ketenanalyse Coaten kasten Verkeersregelautomaat (VRA) Dynniq Mobility Scope 3 Ketenanalyse Coaten kasten Verkeersregelautomaat (VRA) Dynniq Mobility Berry Krouwel Directeur Operations Dynniq Mobility Datum Handtekening Pieter van Manen HSE Manager Dynniq Mobility Datum Handtekening

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

Ketenanalyse grasmaaien

Ketenanalyse grasmaaien Ketenanalyse grasmaaien Criteria Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Opgesteld door Paul Bremmer en Marco Vermeulen Opgesteld op 05-04-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2

Nadere informatie

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder 74100130-PGR/R&E 11-2658 Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder Arnhem, 21 november 2011 Auteur: R.G. Catau In opdracht van Schreuder Beheer B.V. KEMA Nederland

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport. Rapportage: KAS 2016 Datum: Opgesteld door: Rick Arts/Monique Harmsen Versie: 1.3

Ketenanalyse Transport. Rapportage: KAS 2016 Datum: Opgesteld door: Rick Arts/Monique Harmsen Versie: 1.3 2015-2016 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2016 Datum: 21-11-2016 Opgesteld door: Rick Arts/Monique Harmsen Versie: 1.3 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Scope 3 Ketenanalyse Grootschalige Aanbieding slimme meters (GSA) Dynniq Energy

Voortgangsrapportage Scope 3 Ketenanalyse Grootschalige Aanbieding slimme meters (GSA) Dynniq Energy Voortgangsrapportage Scope 3 Ketenanalyse Grootschalige Aanbieding slimme meters (GSA) Dynniq Energy GertJan Noordstra Manager Projecten Dynniq Energy Datum Handtekening Prisca Hoeksema-Duinkerken Sr.

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies

Rapportage Scope 3 Emissies Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Haarsma Groep BV Waltaweg 6 8765 LP Tjerkwerd T: 0515

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen buispalen 2013

Ketenanalyse stalen buispalen 2013 Ketenanalyse stalen buispalen Genemuiden Versie 1.0 definitief \1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 De -prestatieladder 4.1 Scopes 4. Niveaus en invalshoeken 5 3 Beschrijving van de waardeketen

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving VERSIEBEHEER Versie Datum Aangepast door Omschrijving 1.2 18/5/215 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. nieuwe uitstootgegevens 214 1.1 12/5/214 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. Eemland 1. 12/7/213 CBl/KMe

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2014 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie

Nadere informatie

Aanleg van nutsvoorzieningen

Aanleg van nutsvoorzieningen 3: Analyse van GHG-genererende (ketens van) activiteiten Afdeling KAM Blad 1 van 11 Aanleg van nutsvoorzieningen Blad 2 van 11 Voorwoord In het kader van de gestelde eisen in de CO 2 -prestatieladder van

Nadere informatie

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse 2016 Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV Bezoekadres: De Meerpaal 11 9206 AJ Drachten info@vanderwiel.nl Uitgevoerd door: AMK Inventis

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Meest materiele scope III emissies Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de scope III emissies van Jade Beheer B.V. om te voldoen aan eis

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Datum 16/09/2013 Revisie 00 Opm. Start

Datum 16/09/2013 Revisie 00 Opm. Start Page 1 of 9 Datum 16/09/2013 Revisie 00 Opm. Start Emissiestromen Page 2 of 9 Baggerprojecten BeNeLux (zonder gunningsvoordeel) Baggerprojecten Buiten BeNeLux (outside boundery) Kantoren Bergen op Zoom

Nadere informatie

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Planning meetmomenten... 5 3.1 Traffic Service Nederland totaal... 5

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

CO 2 -reductieplan Scope 3

CO 2 -reductieplan Scope 3 CO 2 -reductieplan Scope 3 Opdrachtgever: Van Aalsburg B.V. Dick van Aalsburg Auteur: Jannieke van Aalsburg Machteld Houben, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud CO 2 -REDUCTIEPLAN SCOPE 3... 1 1 CO 2 REDUCTIEPLAN

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris 2015

CO₂ Emissie inventaris 2015 1 van 11 CO₂ Emissie inventaris 2015 Datum 17-2-2016 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 11

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers Versie 31-12-2015 Inleiding Van Mechelen recycling b.v. verwerkt een groot deel van de bij Liander n.v. door HKS ingezamelde grondkabel. Na verwerking ontstaan

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.3 summary Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: november 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Scope 3 Ketenanalyse Coaten kasten Verkeersregelautomaat (VRA) Dynniq Mobility

Voortgangsrapportage Scope 3 Ketenanalyse Coaten kasten Verkeersregelautomaat (VRA) Dynniq Mobility Voortgangsrapportage Scope 3 Ketenanalyse Coaten kasten Verkeersregelautomaat (VRA) Dynniq Mobility Berry Krouwel Directeur Operations Dynniq Mobility Datum Handtekening Pieter van Manen HSE Manager Dynniq

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 4 december 2014 Status: definitief Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. November 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2014 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2014 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 18-08-2014 C. de Waard Versie obv 2013. ISO 14064 protocol toegevoegd 0.2 24-02-2015

Nadere informatie

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V.

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V. SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: januari t/m 31 december 2015

3.A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: januari t/m 31 december 2015 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: 2015 1 januari t/m 31 december 2015 Datum: 12 februari 2016 Versie: 2.0 Auteur: Berjan Zandink, Harry Boerkamp en Gerda de Raad 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van Scope Scope 3 3 emissiebronnen 2-7-2012 Rapport opgesteld door KAM afdeling Versie: 1 Deze rapportage toont de rangorde van de meest materiële

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Ketenanalyse voor scope 3

Ketenanalyse voor scope 3 4.A.1 Ketenanalyse CO2-emissies 2013 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Ketenanalyse voor scope 3 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V.

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten De Jong en Zoon Beheer B.V. 3 1.3. Doel van de ketenanalyse 4 1.4.

Nadere informatie

Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies

Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies CO2-Prestatieladder eis 5.B.1 Almere, 30 november 2015 Contactpersoon: Mevr. J. den Braber Postbus 30248 1303 AE ALMERE t 036-538 88 00 e jdbraber@a-hak.nl i www.a-hak.nl

Nadere informatie

Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage

Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage Eindrapportage CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 8 Van Oord CO 2 -Presatieladder Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. -

Nadere informatie

Kwalitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve scope 3 analyse Product-marktcombinaties BTL Nederland BV Kwalitatieve scope 3 analyse Datum: Handtekening: Voor versie 3.0 van de CO2 Prestatieladder dient volgens eis 4.A.1 een kwalitatieve inschatting gemaakt te worden

Nadere informatie

Ketenanalyse voor scope 3

Ketenanalyse voor scope 3 4.A.1 Ketenanalyse CO2-emissies 2014 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Ketenanalyse voor scope 3 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

4.A.1. Ketenanalyse Scope 3 Emissie Inhuur onderaannemers voor projecten

4.A.1. Ketenanalyse Scope 3 Emissie Inhuur onderaannemers voor projecten BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. 2014 4.A.1. Ketenanalyse Scope 3 Emissie Inhuur onderaannemers voor projecten Bruco Zegveld B.V. Heifra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Materieel

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 2.4 Energiebalansen 4 3. Gebieden

Nadere informatie

Peek B.V. Ketenanalyse CO 2 emissies baggerwerken

Peek B.V. Ketenanalyse CO 2 emissies baggerwerken Peek B.V. Ketenanalyse CO 2 emissies baggerwerken 1 september, 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Relevantie, motivatie 3 1.2 Ketenanalyses binnen scope 3 3 2 Baggerwerken als relevante Scope 3 emissie

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0 Reductie Scope 3 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 4.B.1 Reductie; scope 3 Datum 28-02-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOEL... 3 1.1 CO2 - Prestatieladder...

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 9 februari Referentie: 90005/033/vdG Versie: 1.0 Status: definitief Logitech B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE 1. INLEIDING De uitstoot van CO2 kan in kaart worden gebracht aan de hand van drie scope s. Emissies in scope 1 zijn alle directe emissies. Scope

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods"

Ketenanalyse Staal in project PGS windloods Ketenanalyse Staal in project "PGS windloods" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Meeuwisse 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 5 Stap

Nadere informatie

Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1)

Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1) Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 REFERENTIES... 2 2. DOELSTELLING VAN DEZE KETENANALYSE... 2 3. BEPALEN VAN DE SCOPE VAN DEZE ANALYSE... 2 4. KETENANALYSE PRODUCTIE

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project De Gagel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK Groep

Nadere informatie

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Colofon Titel Paraaf Ke Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur tenanalys Goedkeuring

Nadere informatie

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Aanleg van communicatienetwerken

Aanleg van communicatienetwerken BAM Infratechniek bv 3: Analyse van GHG-genererende (ketens van) activiteiten Afdeling Datum Blad KAM 27 mei 2010 1 van 14 Aanleg van communicatienetwerken Blad 2 van 14 Voorwoord In het kader van de gestelde

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Scope 3 Analyse 2011

Scope 3 Analyse 2011 Algemeen gedeelte Blad : 1 van 7 Scope 3 Analyse 2011 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Scope 3 Analyse Pag. 1 van 7 Algemeen gedeelte Blad : 2 van 7 INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 1: De hoofdlijnen van de waardeketen

Nadere informatie

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 juni 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer 4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

Ketenanalyse Asbestinventarisatie

Ketenanalyse Asbestinventarisatie Ketenanalyse Asbestinventarisatie Search Consultancy November 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek... 3 1.2. Projectafbakening... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Beschrijving

Nadere informatie