Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch"

Transcriptie

1 Analyse & Verbetervoorstel Coating van VRA-kasten per batch Onderwerp Coating van VRA kasten per batch Revisiedatum Auteur Pieter van Manen, Siemon Bruinsma Bedrijf B.V. Gecontroleerd Siemon Bruinsma Unit Traffic Code: CO2 Ketenanalyse Bouwplaatsinrichting Blad 1 van 9

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Probleemstelling Analyse Ketenanalyse Inleiding in de waardeketen en kernactiviteiten Schema waardeketen en kernactiviteiten Waardeketen en kernactiviteiten: De CO 2 emissies CO2 per ketenactiviteit Verbetervoorstel Bouwplaatsinrichting Voorbeeld van een willekeurig project Mogelijke besparing en doelstelling algemeen Voortgang (bijgewerkt t/m augustus 2011)... Error! Bookmark not defined. Bronvermelding... 9 Code: CO2 Ketenanalyse Bouwplaatsinrichting Blad 2 van 9

3 1 Inleiding 1.1 Probleemstelling Wanneer een VRA (Verkeers Regel Automaat) op een projectlocatie is afgeleverd moet de kast vaak nog gecoat worden met bijvoorbeeld een anti-graffiti coating. De leverancier van de coating, de firma CAS Nederland BV uit Venray, moet dan vanuit Venray 2x maal naar de projectlocatie rijden. Dit omdat de coating 2x moet worden aangebracht en tussentijds moet drogen. De projectlocaties zijn door het hele land gesitueerd. 1.2 Analyse Voor de analyse van de waardeketen activiteit is gekozen voor het aanbrengen coating op de behuizing van VRA s. Het plaatsen en onderhouden van VRA s is een kernactiviteit van Imtech Traffic & Infra en deze past binnen de categorie Extraction and production of purchased materials and fuels. Binnen de waardeketen scharen we deze activiteit onder bouwplaatsinrichting. In deze analyse wordt het kwantificeren van CO 2 emissies uiteengezet met de volgende uitgangspunten voor: Materieel; Deze analyse gaat niet verder dan de laatste transformatie van materieel voordat deze door wordt geïmplementeerd; Transport; Deze analyse gaat niet verder dan de laatste transportketen voordat het door in ontvangst wordt genomen. Er wordt zoals gezegd niet verder dan een stap terug of vooruit in de keten geanalyseerd. De analyse in dit document is specifiek gemaakt voor de business unit Imtech Traffic & Infra unit Urban, welke deel uitmaakt van Imtech Traffic & Infra B.V. De toeleveranciers voor deze waardeketen activiteit zijn onder te verdelen in: Toeleveranciers voor materieel: Firma Confed BV Toeleveranciers voor transport: Firma Confed BV Code: CO2 Ketenanalyse Bouwplaatsinrichting Blad 3 van 9

4 2 Ketenanalyse 2.1 Inleiding in de waardeketen en kernactiviteiten In dit document wordt uit de waardeketen een kern activiteit (of een specifiek onderdeel van de kernactiviteit) benoemd met bijbehorende CO 2 emissies. Deze is onderverdeeld volgens de trede 3 categorieën vanuit het document SKAO CO 2 - prestatieladder 2.1. Uit GHG protocol pagina 25: Scope 3: Other indirect GHG emissions. Scope 3 is an optional reporting category that allows for the treatment of all other indirect emissions. Scope 3 emissions are a consequence of the activities of the company, but occur from sources not owned or controlled by the company. Some examples of scope 3 activities are extraction and production of purchased materials; transportation of purchased fuels; and use of sold products and services. De methodiek bestaat uit 4 stappen: 1. Breng de waardeketen van het bedrijf/product op hoofdlijnen in kaart; 2. Bepaal de relevante scope 3 emissiebronnen; 3. Onderhoud goede relaties met partners binnen de keten; 4. Verzamel de data en bouw hiervoor voldoende tijd/geld in. Daarna wordt een verbetervoorstel beschreven met als doel de CO 2 emissies te reduceren in de betreffende kern activiteit van de waardeketen. Indien het tevens gaat om een branche initiatief (trede 4) wordt dit aangegeven. Met CO 2 emissies in dit document worden uitsluitend die emissies bedoeld vanuit trede 3. Code: CO2 Ketenanalyse Bouwplaatsinrichting Blad 4 van 9

5 2.2 Schema waardeketen en kernactiviteiten Hieronder de top-down benadering van de totale (vereenvoudigde) waardeketen. In de waardeketen zitten raakvlakken met leveranciers, onderaannemers en uiteraard de klant (donkerblauwe balk). De activiteit(en) die gekwalificeerd en gekwantificeerd wordt / worden in dit document is / zijn in rood en cursief aangegeven. Advisering / Consultancy Aanvraag werk (bestek) door de klant (de toekomstige eindgebruiker) Calculatie (eventueel inclusief een globaal ontwerp) en gunnings fase Projectmanagement Ontwerp Werkvoorbereiding Inkoop en bestellen Leverancier: (eind) fabricage materialen tot (half)product Fabrieks Afname Testen (FAT) Bouwplaatsinrichting: transport medewerkers, materieel en materialen () Bouwplaatsinrichting: transport medewerkers, materieel en materialen (leveranciers en onderaannemers) Bouwplaats: opslag materialen en materieel Civiele (grondverzet) werkzaamheden waaronder het aanbrengen van kabels & leidingen Specifieke installatie en montage werkzaamheden Specifieke installatie en montage werkzaamheden Afvalafvoer Testen en opleveren (SAT) Demobilisatie bouwplaatsinrichting In gebruikname en exploitatie door klant (eindgebruiker) Specifieke onderhoudswerkzaamheden Specifieke onderhoudswerkzaamheden Decommisioning / uit gebruik name door klant (eindgebruiker) Afval 2.3 Waardeketen en kernactiviteiten: De CO 2 emissies Elke waardeketen activiteit is opgebouwd uit processen waarvan in de volgende hoofdstukken de CO 2 emissies worden gekwantificeerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 0 geen of nagenoeg geen CO 2 emissie Een getal CO 2 emissie berekend over de periode t/m De richtlijnen en eisen uit het document SKAO CO 2 -prestatieladder en het document Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard zijn hierbij als basis gebruikt. Code: CO2 Ketenanalyse Bouwplaatsinrichting Blad 5 van 9

6 De kwalificering en kwantificering van de CO 2 bronnen gebeurt op een dusdanige manier dat er geen dubbeltelling is met CO 2 bronnen uit trede 1 en 2 van Imtech Traffic & Infra zelf. 2.4 CO 2 per ketenactiviteit Bouwplaatsinrichting: transport medewerkers, materieel en materialen (leveranciers en onderaannemers) Scope 3 categorie Toeleverancier Aantal/Eenheid CO 2 emissie Gebruik openbaar vervoer tbv zakelijk verkeer Geen - 0 Woon-werkverkeer met niet-bedrijfsvoertuigen Geen - 0 Afvalverwerking Geen - 0 Gebruik papier Geen - 0 Elektriciteit gerelateerde activiteiten Geen - 0 Emissies door uitbestede diensten en overige Confed liter diesel 2886 kg (transport) De vrachtwagens voor transport rijden op diesel, dus CO 2 waarde per liter is: 3135 (CO 2 conversie factoren SKAO versie 2.1) 1 Vrachtwagens ingezet t.b.v. vervoer VRA s door Confed (norm: euro4 motor). Gem. verbruik 1 liter per 3 km. Totaal 2762 km in oude situatie en dat gedeeld door 3 = 920 liter. (zie volgend hoofdstuk voor berekening) Bron: Afdeling CPD Imtech Traffic & Infra. Code: CO2 Ketenanalyse Bouwplaatsinrichting Blad 6 van 9

7 3 Verbetervoorstel Bouwplaatsinrichting Aan de hand van de uiteenzetting van de waardeketen activiteit Bouwplaatsinrichting in processen kan geconcludeerd worden dat een klein deel van het totaal aan CO 2 emissies vanuit de waardeketen activiteit Bouwplaatsinrichting komt. Binnen het proces Leveranciers transport materieel in de categorie Emissies door uitbestede diensten en overige kunnen direct CO 2 emissies gereduceerd worden. Als we overgaan op de coating van VRA s per batch. 3.1 Voorbeeld van een pilot project Eind 2013 is een pilot project afgerond waarbij de kasten batchgewijs worden gecoat. Hierbij is een besparing van 69% op CO 2 gerealiseerd. Project Locatie Prijs coaten Prijs vervoer Op locatie PJC PJN EC2.5 VRI410 Nijmegen PJC PJN EC2.5 Etten-Leur PJC PJN EC2.5 VRI300 Nijmegen PJC PJN EC2.5 VRI301 Nijmegen PJC PJN EC2.5 VRI 302 Nijmegen PJN Nieuwegein vri PJN Gemeente Nieuwegein, XP PJN Overijssel; vri N348-Weidelaan Raalte PJN Meppel: reconstructie Ceintuurbaan PJN Bestek Beverwijk PJN Bestek Beverwijk Totaal: Prijs coaten + vervoer is incl. toeslag van Confed, is de nieuwe situatie. Prijs op locatie is de prijs vooruitvoeren van het werk op locatie (normaliter was het zo uitgevoerd). Kosten coaten in nieuwe situatie ook gedaald met 308,- Oorspronkelijke werkwijze Omdat coaten kan niet in 1 dag kan (eerst moet de coating erop, een week later een lak) zou de werkwijze anders als volgt zijn geweest: 1 x vrachtauto met 1 kast (Raalte) naar Venray (moest naast coaten ook andere kleur krijgen) (133 km); 1 x vrachtauto met 1 kast van Venray naar Raalte (133 km); 2 x auto heen en weer van Venray naar Etten-Leur voor coaten van de kast (496 km); 2 x auto heen en weer van Venray naar Nijmegen voor coaten van vier kasten (combi) (160 km); 2 x auto heen en weer van Venray naar Nieuwegein voor coaten van twee kasten (combi) (468 km); 2 x auto heen en weer van Venray naar Beverwijk voor coaten van twee kasten (combi) (728); 2 x auto heen en weer van Venray naar Meppel voor coaten van de kast (644 km). Totaal: 2762 km -> 2886 kg CO 2 Code: CO2 Ketenanalyse Bouwplaatsinrichting Blad 7 van 9

8 Nieuwe werkwijze uitgevoerd ten tijde van de pilot 1 x vrachtauto met 11 kasten van Nunspeet naar Venray (110 km); 2 x vrachtauto van Venray naar Nunspeet (5 om 6 stuks i.v.m. planning) (220 km); 1 x vrachtauto van Nunspeet naar Raalte (52 km); 1 x vrachtauto van Nunspeet naar Etten-Leur installatie van de kast (141 km); 1 x vrachtauto van Nunspeet naar Nijmegen voor installatie van vier kasten (combi) (97 km); 1 x vrachtauto van Nunspeet naar Nieuwegein voor installatie van twee kasten (combi) (76 km); 1 x vrachtauto van Nunspeet naar Beverwijk voor installatie van twee kasten (combi) (114); 1 x vrachtauto van Nunspeet naar Meppel voor installatie van de kast (54 km). Totaal: 864 km -> 903 kg CO 2 Code: CO2 Ketenanalyse Bouwplaatsinrichting Blad 8 van 9

9 3.2 Mogelijke besparing en doelstelling algemeen Het coaten van 11 kasten heeft in de nieuwe werkwijze dus een besparing van 69% CO 2 - uitstoot opgeleverd. Een ander bijkomend milieuvoordeel is dat het werk nu binnen is uitgevoerd (lak/verfhal) en niet in de openlucht, en een kostenverlaging voor Imtech van 308 euro op transportkosten. Dit commerciële belang moedigt de noodzaak tot CO 2 reductie aan. De algemene doelstelling is dat door batchgewijs de kasten te coaten er tot 70% aan CO 2 uitstoot op dit element kan worden bespaard. In de praktijk zal dit veel minder zijn omdat de planning erg lastig te realiseren zal zijn. Hier zal een goede modus in gevonden moeten worden. Een realistische doelstelling is dat dit tot 50 % aan CO 2 uitstoot kan schelen. Bronvermelding De CO 2 -prestatieladder, SKAO, 2011, Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard (revised edition), World Recources Institute en World Business Council for Sustainable Development, 2009 Google Maps routebeschrijving. De data die gebruikt is voor het kwantificeren van CO 2 emissies is afkomstig van de afdeling CPD van Imtech Traffic & Infra. Code: CO2 Ketenanalyse Bouwplaatsinrichting Blad 9 van 9

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 - Eindrapport Door: Vincent Hoen en Wouter Meindertsma Datum: 9 Oktober 2012 Projectnummer: SPLNL12605 Ecofys 2012 in opdracht

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020 Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020 Rapport Delft, maart 2015 Opgesteld door: A. (Arno) Schroten S.J. (Sanne) Aarnink H.P. (Huib) van Essen Colofon Bibliotheekgegevens rapport: A. (Arno) Schroten,

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy `````` Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Voortgangsrapportage naar het wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Versie 1.0 april 2013 Wegnemen van belemmeringen in de biobased

Nadere informatie

LEAN in één dag. Eindrapport. vlm Kiemgroep

LEAN in één dag. Eindrapport. vlm Kiemgroep Eindrapport vlm Kiemgroep LEAN in één dag Een Onderwerp Eindrapport Kiemgroep LEAN Auteurs Pim Eerens Eric Micklinghoff Dick Veer Wout Verwoerd Hessel Visser (redactie) Martin van Zanten Versie 1.0 Revisie

Nadere informatie

Economische impact van het Nederlandse cluster Wind op Zee

Economische impact van het Nederlandse cluster Wind op Zee TKI Wind op Zee Economische impact van het Nederlandse cluster Wind op Zee Auteur: David de Jager, Valentijn van Gastel, Thomas Winkel (Ecofys) Versie: Final Datum: 10 oktober 2014 Copyright: Ecofys 2014

Nadere informatie

Deelnemersreglement incl. Pakket van Eisen Stichting Duurzaam Repareren

Deelnemersreglement incl. Pakket van Eisen Stichting Duurzaam Repareren Deelnemersreglement incl. Pakket van Eisen Stichting Duurzaam Repareren Versiebeheer: Stichting Duurzaam Repareren Datum: Certificeringsjaar 2013 Auteur: Angelica Gravendijk iov College van Deskundigen

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Subsidiëren of inkopen? Handreiking voor ambtelijke professionals

Subsidiëren of inkopen? Handreiking voor ambtelijke professionals Subsidiëren of inkopen? Handreiking voor ambtelijke professionals Voorwoord Deze handreiking is een eindresultaat van het werkprogramma Subsidie zonder Moeite 2012-2013 dat Partners+Pröpper, Denkers en

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015

GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015 GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015 WWW.HIVOS.NL INHOUD HIVOS EN 100% DUURZAAM Internationale organisatie Hivos gaat voor 100% duurzame energie wereldwijd. Duurzame

Nadere informatie

VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE

VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE F. Wille VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE Een onderzoek naar het structureren en vormgeven van verdienmodellen voor bedrijfssoftware VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE Een onderzoek naar

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Stedelijke distributie met elektrisch vervoer

Stedelijke distributie met elektrisch vervoer Stedelijke distributie met elektrisch vervoer Een gids voor gemeenten 01 >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 1 1 Wat is stedelijke distributie? Problematiek Onderscheid binnen

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie