VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be"

Transcriptie

1 VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T

2 Inhoud Deel A: Inlichtingen Ligging en bereikbaarheid 3 Kadastrale gegevens + beschrijving 4 Foto s 5 Indeling gebouw 9 Stedenbouwkundige voorschriften 9 Keuringsattesten 11 Bezichtiging en wijze van verkoop Instelprijs van het pand 11 Deel B: Algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden Inlichtingen Algemene verkoopvoorwaarden Bijzondere verkoopvoorwaarden Sancties 18 Deel C: Inschrijving + toewijzing Wijze van inschrijven Toewijzing 21 Deel D: Biedingsformulieren 22 Biedingsformulier Platteberg 16 + Platteberg 18 Natuurlijke personen 22 Biedingsformulier Platteberg 16 + Platteberg 18 Rechtspersonen 24 sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 2/27

3 Deel A: Inlichtingen 1. Ligging en bereikbaarheid Het pand is gelegen in De Krook, een stukje Gentse geschiedenis dat tegen 2015 weer leeft dankzij de bouw van een multimediale site. De woningen ligt op wandelafstand van het historisch stadscentrum (+/- 5 minuten wandelen). Het is gesitueerd in de directe nabijheid van de bus- en tramhalte en via het Zuid is er een vlotte aansluiting met de E17 en E40. Met het stadsvernieuwingsproject De Krook investeert het stadsbestuur in een heropleving van deze buurt, het oude Wintercircus krijgt weer vorm en de bibliotheek verhuist naar een architecturaal hoogstand gebouw in de buurt. (meer info via Plan 1: situering sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 3/27

4 Plan 2: kadastergegevens (perceel ) 2. Kadastrale gegevens + beschrijving Twee gebouwen op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gelegen te 9000 Gent, Platteberg 16-18, kadastraal gekend onder respectievelijk Gent 5 e Afdeling, sectie E, nummer 0239/F (KI: 562) en nummer 0239/E (KI: 409) met een kadastrale oppervlakte van 138 m 2. a. Bebouwingswijze: Gesloten bebouwing. b. Oriëntatie De voorgevel is oostelijk georiënteerd. c. Algemene beschrijving: Het betreft een meergezinswoning met 2 verdiepingen, zolderruimte, kelder en binnenkoer. Het pand n is opgenomen op de lijst van geregistreerde kamerwoningen per 1 augustus 1996 voor 8 kamers en 7 bewoners (verdeeld over n 16 en n 18). Gezien uit de historiek blijkt dat deze panden in hun huidige vorm reeds minstens sinds 4 september 1990 in hun samengevoegde vorm in gebruik zijn als kamerwoning, worden deze panden door bouw-en woontoezicht van Stad Gent als een bestaande meergezinswoning met 8 kamers beschouwd en niet langer als 2 te beschermen eengezinswoningen. d. Staat van het eigendom: Het pand is in verouderde staat en dient gerenoveerd te worden. e. Beschikbaarheid: Het pand is beschikbaar vanaf het verlijden van de akte. sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 4/27

5 3. Foto s Figuur 1: voorgevel Platteberg 16 Figuur 2: voorgevel Platteberg 18 sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 5/27

6 Figuur 3: Inkomhal Figuur 4: achtergevel sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 6/27

7 Figuur 7: kamer Figuur 6: badkamer Figuur 9: gang Figuur 8: gang sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 7/27

8 Figuur 10: kamer Figuur 11: kamer Figuur 12: kamer Figuur 13: kamer sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 8/27

9 4. Indeling gebouw a. Gelijkvloers: - 2 afzonderlijke inkomhallen met traphal; - 2 kamers vooraan; - 1 kamers achteraan; - 1 keuken - 2 badkamers - binnenkoer zonder toilet - binnenkoer met toilet b. Verdieping 1: - 2 kamers vooraan; - 2 kamers achteraan; - hal met trap c. Verdieping 2: - 2 kamers vooraan; - 2 kamers achteraan; - hal met trap d. Zolder: - 2 kamers doorlopend van de voorkant tot de achterkant e. Kelder: - 2 kelders (niet toegankelijk bij bezichtiging) 5. Stedenbouwkundige voorschriften a. Gewestplan: Gentse en Kanaalzone Bestemming: woongebieden met culturele, historische en/of ethische waarde Datum goedkeuring: 14/09/1977 b. Gewestelijk RUP: Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent, maar niet gelegen in een deelgebied waarvoor voorschriften werden vastgelegd. Datum goedkeuring: 16/12/2005 c. Bouwverordening Gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer Datum goedkeuring: 29/04/1997 d. Stedenbouwkundige verordening Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 9/27

10 Datum goedkeuring: 23/06/2006 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid Datum goedkeuring: 05/06/2009 Algemeen bouwreglement Datum goedkeuring: 19/08/2010 Gewestelijke verordening inzake openlucht recreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven Datum goedkeuring: 08/07/2005 e. Recht van voorkoop: Sinds 1/08/2007 aanbieden aan VLM. Begunstigde Waterwegen en Zeekanaal NV. f. Vergunningen: Geen vergunningen aangevraagd. De constructie is gebouwd voor de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962, de constructie wordt als vergund beschouwd. De doorgang tussen Platteberg 16 en Platteberg 18 is niet vergund, gezien hier nooit een vergunning werd voor aangevraagd. We verwijzen hierbij naar de brief van bouw- en woontoezicht d.d. 4/07/2014 dat de samengevoegde toestand van de beide panden kan beschouwd worden als een bestaande meergezinswoning. (brief is bijgevoegd bij het verkoopdossier pagina 26) Er dient rekening gehouden te worden met het algemeen bouwreglement. Dit is raadpleegbaar op de website van de Stad Gent: De kandidaat-koper kan zich voor meer informatie wenden tot het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein Gent-Centrum, Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent. Tel , fax of via volgend adres: g. Dagvaarding: Geen dagvaarding uitgebracht. h. Watertoets en overstromingsgebied: De woning is gelegen aan het waterbekken: Bekken Gentse kanalen. De woning is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied. i. Aanvullende inlichtingen: Bodemattest: de OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Datum attest: 12/02/2014 Het onroerend goed is niet opgenomen in de stedelijke inventarissen van leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen en/of woningen. sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 10/27

11 Het onroerend goed is opgenomen op een lijst van beschermde stads- of dorpsgezichten: Het voormalige circus de Minardschouwburg + omgeving 07/09/1979. Het onroerend goed is opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed: Enkelhuizen - Relict naam: Enkelhuizen Inventaris: Voor meer informatie en juridische gevolgen: zie of neem contact op met dienst Monumentenzorg en Architectuur. 6. Keuringsattesten - Geen mazouttank aanwezig. - Geen EnergiePrestatieCertificaat aanwezig, gezien de afwezigheid van verwarmingstoestellen. - Een keuringsattest van de elektrische installatie is niet opgemaakt. De elektrische installatie dient volledig gerenoveerd te worden. Een controleonderzoek lijkt dan ook overbodig en nutteloos. Indien de koper dit wel wenst, kan een keuringsattest opgevraagd worden en bezorgd worden tegen het verlijden van de authentieke akte. 7. Bezichtiging en wijze van verkoop a. Bezichtiging: Het pand kan bezocht worden na afspraak. Contactgegevens: Ellen Declerck - Patrimoniumbeheerder sogent Voldersstraat 1 te 9000 Gent Tel: 09/ b. Wijze van verkoop: De gebouwen op en met grond en aanhorigheden worden door sogent verkocht via bieding onder gesloten omslag. De biedingen worden afgesloten op uiterlijk vrijdag 17 oktober 2014 om 14u30 8. Instelprijs van het pand Het minimum biedingsbedrag bedraagt: (excl. registratierechten en aktekosten) EURO ( ,00) sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 11/27

12 Deel B: Algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden 1. Inlichtingen De koper verklaart kennis genomen te hebben van Deel A: inlichtingen. 2. Algemene verkoopvoorwaarden a. Vrijwaring - staat van het goed erfdienstbaarheden Het goed wordt verkocht onder de wettelijke vrijwaring en met name voor vrij, zuiver en niet belast met enige schuld, in- of overschrijving, voorrecht en hypotheek hoegenaamd en in de staat waarin het zich bevindt, met alle rechten en voordelen eraan verbonden, zonder enige waarborg voor de gesteldheid van de grond en ondergrond. De koper verklaart het goed voldoende te kennen. De verkoper is niet gehouden tot vrijwaring voor zichtbare en verborgen gebreken die het verkochte goed ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men het bestemt of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, het goed niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht. De vrijstelling van vrijwaring voor verborgen gebreken geldt alleen en voor zover niet komt vast te staan dat de verkoper die verborgen gebreken gekend heeft en aan de koper heeft verzwegen. De grondoppervlakte van het eigendom is opgegeven volgens het kadaster en/of de vermeldingen in een vorige eigendomstitel. Voor de oppervlakte wordt geen vrijwaring verleend, al zou een verschil tussen de werkelijke en de uitgedrukte afmetingen een twintigste (1/20) overtreffen. Het goed wordt verkocht met alle eventuele gemeenschappen, heersende en lijdende, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, die het kunnen bezwaren of bevoordelen. Het staat de koper nochtans vrij de ene in zijn voordeel aan te voeren en zich te verzetten tegen de uitoefening van de andere, maar op zijn risico en kosten en zonder tussenkomst van de verkoper, noch verhaal op hem. De verkoper verklaart dat bij zijn weten geen enkele erfdienstbaarheid, bijzondere voorwaarden of administratieve beperkingen het goed bezwaren, behalve die welke zouden kunnen voortvloeien uit deze verkoop, of uit vroegere titels zoals in de notariële akte zal worden vermeld. Zoals hier het geval is, zullen door verkoop goederen worden afgescheiden van andere die eveneens aan de verkoper toebehoren. Erfdienstbaarheden zullen enkel bestaan in de door de wet bepaalde gevallen. De bestaande situatie tussen verschillende eigendommen, zelfs indien deze niet zichtbaar is, zal evenwel mogen blijven bestaan als erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader, door de enkele verdeling van de eigendommen. Meters, leidingen en toestellen die zich in het goed bevinden en die hierin door een overheidsof private instelling zijn geplaatst of verhuurd, zijn niet in de verkoop begrepen en worden sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 12/27

13 voorbehouden aan wie het behoort. De abonnementen van de nutsvoorzieningen zullen door de koper dienen overgenomen te worden, onverminderd zijn recht deze nadien op zijn kosten te wijzigen. De meterstanden zullen op tegenspraak worden vastgesteld en samen met de overdracht door de meest gerede partij worden gemeld aan de betrokken nutsmaatschappijen. b. Archeologie Iedere vondst van enig belang die gedaan zou worden tijdens graaf- en/of slopingswerken moet onmiddellijk ter kennis van de verkoper worden gebracht. Indien het om een archeologische vondst gaat zullen de werken tijdelijk worden onderbroken om de verkoper in de mogelijkheid te stellen een fotografische vaststelling uit te voeren. De voorwerpen van kunst, oudheidkunde, natuurlijke historie, munt en penningkunde, of andere voorwerpen, die een wetenschappelijke waarde hebben, evenals de zeldzame en kostbare voorwerpen, die zich op of in het goed bevinden zijn in de verkoop niet begrepen en moeten dadelijk nadat ze gevonden zijn door de koper aan de door de verkoper aan te wijzen dienst afgeleverd worden. Voor het perceel zijn volgende archeologische adviezen en adviesplichten van kracht: adviesplicht bij alle bodemingrepen en bouwwerkzaamheden. c. Stedenbouwkundige toestand en verklaringen De verkoper verleent geen vrijwaring voor de stedenbouwkundige toestand van het goed. Indien het goed mocht getroffen zijn door besluiten inzake onteigening, bezwarende stedenbouwkundige voorschriften of andere overheidsbesluiten, zal de koper hiervoor geen verhaal hebben tegen verkoper. De verkoper verklaart dat er hem met betrekking tot dit goed geen voorontwerp of ontwerp van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten of archeologisch patrimonium werd betekend, noch een besluit houdende de definitieve bescherming als monument, landschap of archeologisch patrimonium. Het goed is wel opgenomen op een lijst van beschermde stads- of dorpsgezichten: het voormalige circus de Minardschouwburg + omgeving d.d. 7/09/1979 en op de inventaris van Bouwkundig erfgoed: Enkelhuizen. Indien zou blijken uit de bijzondere voorwaarden dat het goed bij Koninklijk Besluit geklasseerd is als monument, dan zal de koper zich voor de restauratie dienen te schikken naar de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen en de latere decreten op de bescherming van monumenten en landschappen. Hij zal zich dienen te gedragen naar de verordeningen die de stad, handelend als bestuurlijke overheid, of enige andere overheid, ter zake zal opleggen. De verkoper verklaart tevens: - exclusief en voor de geheelheid in volle eigendom eigenaar te zijn van het verkochte goed en niet reeds eerder dit te hebben verkocht aan een derde, hetzij mondeling, hetzij bij geschrift dat tot op heden niet werd ontbonden of nietig verklaard; sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 13/27

14 - dat hem voor het verkochte goed geen onteigeningsbesluit of voornemen tot opeising bekend is; - gelet op de bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen, dat het bij deze verkochte goed niet opgenomen is in een inventaris van leegstaande gebouwen/woningen, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde gebouwen/woningen; - dat er geen enkele procedure hangende is betreffende het bij deze verkochte goed; - dat hij niet onderworpen is aan een collectieve schuldenregeling, noch in staat van faling of kennelijk onvermogen verkeert; - de nodige vergunningen te hebben verkregen voor alle aanlegwerken en constructies die hij zelf op het bij deze verkochte goed heeft laten oprichten, en hij waarborgt tevens dat al deze aanlegwerken en alle constructies werden uitgevoerd conform de bekomen vergunningen. Dat er bij zijn weten geen stedenbouwkundige overtredingen zijn vastgesteld betreffende zelfde goed en dat het bij deze verkochte goed niet het voorwerp uitmaakt van een proces verbaal tot vaststelling van een bouwmisdrijf; - dat er voor voorschreven eigendom geen postinterventiedossier werd opgesteld en dat er aan het verkochte goed sinds 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld. Dit conform het Koninklijk Besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van 25 januari d. Eigendomsoverdracht De kopers zullen echter slechts het eigendomsrecht verkrijgen en aldus ook het risico, op het ogenblik van de ondertekening van de authentieke verkoopakte. Het risico gaat evenwel vroeger over op de kopers indien zij reeds eerder in het genot zouden getreden zijn of indien zij in gebreke zijn gebleven om de notariële akte tijdig te verlijden. e. Genot en gebruik De koper zal in het genot en gebruik treden van de eigendom vanaf het verlijden van de authentieke akte. De koper wordt gesubrogeerd in alle rechten en vorderingen van de verkoper wat betreft het goed, onder meer in de rechten die hem nog zouden kunnen toebehoren tegen iedere ondernemer, architect of installateur, en die zouden kunnen voortvloeien uit beschadigingen aan het verkochte goed ten gevolge van bijvoorbeeld een exploitatie of andere oorzaken in het geval er schade zou bestaan. De koper is er in ieder geval toe gehouden onmiddellijk na de inbezitstelling zowel het bebouwde als het niet-bebouwde gedeelte van het onroerend goed in een behoorlijke staat van onderhoud te houden. Hij dient bovendien, voor zover de verkoop een perceel grond betreft, op eigen kosten en risico te zorgen voor een passende afsluiting en zulks binnen de zes maanden te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte. sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 14/27

15 De koper zal zich moeten gedragen naar al de verordeningen die aan de eigenaars of kopers in deze buurt werden of zullen worden opgelegd, hetzij door de stad, hetzij door elke andere overheid. De buitengevel van het pand gelegen te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 11 (hierbij genoemd wintercircus), kadastraal gekend of het geweest zijnde onder Gent, 5 de afdeling, sectie E, perceelnummer 258 R, die grenst aan de tuin van het pand Platteberg 16 is geen gemene muur. De kosten voor onderhoud en instandhouding van die buitengevel, zijn ten laste van de eigenaar van het wintercircus. De koper zal de eigenaar van het wintercircus te allen tijde, mits de datum een maand op voorhand wordt doorgegeven, toegang verschaffen op zijn perceel, zodoende de eigenaar van het wintercircus de nodige renovatie-, instandhoudings- en/of onderhoudswerken te laten uitvoeren aan zijn buitengevel. De koper erkent dat de eigenaar van het wintercircus, met de nodige werkmaterialen, zich hiervoor toegang dient te verschaffen door zijn woning. Bij hoogdringende werken, zal de koper de eigenaar van het wintercircus op korte termijn, met een maximum van een werkweek, toegang verschaffen door zijn woning. Het is de koper niet toegestaan enige beplanting te voorzien tegen de buitengevel van het wintercircus zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar. De koper kent en aanvaardt de openingen en ramen in de buitengevel van het wintercircus en zal deze respecteren. f. Bodemsaneringsdecreet 1. De verkoper verklaart dat er op de grond voorwerp van onderhavige verkoop bij zijn weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van de inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 2, 14 en artikel 6 van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 2. Het bodemattest d.d. 12 februari 2014 bepaalt: De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.. 3. De verkoper verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 4. De koper neemt alle risico s van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich. De verkoper zal hier tot geen enkele vrijwaring gehouden zijn. g. Verzekeringen De koper zal zelf, van zodra het eigendomsrisico overgaat, het nodige doen om zich te verzekeren tegen brand en aanverwante risico s. sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 15/27

16 h. Belastingen Alle belastingen betreffende het goed zullen door de koper worden gedragen vanaf het moment waarop hij in het genot treedt van het goed, met dien verstande dat de belastingen betreffende het ten tijde van zijn ingenottreding lopende jaar slechts door de koper worden gedragen in verhouding tot de nog te lopen tijd vanaf de ingenottreding. Dit geldt echter niet voor de belastingen die logischerwijze ten laste van de verkoper blijven, zoals de verhaalbelasting, de belasting op onbebouwde percelen, op leegstaande en verwaarloosde gebouwen, de krotbelasting of de belasting op tweede verblijven. De belastingen en vergoedingen zullen uiterlijk bij de ondertekening van de notariële akte tussen partijen worden verrekend. i. Kosten Alle aan deze aankoop verbonden kosten, rechten en erelonen, aandeel in de verkavelings- of basisakte bij eerste verkoop, eventuele B.T.W. en mogelijke kosten van opmeting en plan, zijn voor rekening van de koper. j. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid De koper verbindt zich hoofdelijk en desgevallend met zijn erfgenamen en/of zijn rechthebbenden, op ondeelbare wijze tot de verbintenissen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst. k. Opschortende voorwaarde De ondergetekenden verklaren te weten en aanvaarden zonder enig voorbehoud dat deze koop slechts mogelijk en uitvoerbaar is mits de Raad van Bestuur van sogent beslist er zijn goedkeuring aan te verlenen en mits deze beslissing van de Raad van Bestuur niet wordt geschorst en/of vernietigd door de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht zoals bedoeld in de artikelen 252 en verder van het Gemeentedecreet van 15 juli De toezichthoudende overheid hanteert hiervoor een termijn van 30 dagen ingaande op de 3 de dag na verzending van het Raadsbesluit aan de toezichthoudende overheid. l. Opschortende voorwaarde: voorkooprecht De ondergetekenden verklaren te weten en aanvaarden zonder enig voorbehoud dat, indien het te verkopen goed met een voorkooprecht bezwaard is, de verkoop zal gebeuren onder opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het voorkooprecht door diegene in wiens hoofde het bestaat. m. Ruimtelijke ordening en stedenbouw In toepassing van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna VCRO ), bevat deze overeenkomst de volgende meldingen: - voor het goed geen stedenbouwkundige vergunningen zijn uitgereikt, maar dat het goed wel is opgenomen in het vergunningsregister op 30 juni 2011 met dossiernummer 44021_2011_191527; sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 16/27

17 - dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed volgens de benamingen gebruikt in het plannenregister: volgens het gewestplan Gentse en kanaalzone 14 september 1977: woongebied met cultuur, historische en/of esthetische waarde; volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent: niet gelegen in een deelgebied waarvoor voorschriften werden vastgelegd; - de verkoper verklaart dat met betrekking tot het goed geen dagvaardingen werden uitgebracht overeenkomstig artikel VCRO of artikelen tot en met VCRO; - dat het goed gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met een voorkooprecht zoals bedoeld in artikel van de voormelde Codex (voorkooprecht op onroerend goed dat gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangeduid als zone waar het voorkooprecht geldt); - dat op het goed geen verkavelingsvergunningen van toepassing zijn; - het krachtens artikel , 2,2 van de VCRO voor de overdracht verplichte as-builtattest is niet uitgereikt; - De partijen verklaren op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel VCRO, waarin de handelingen zijn omschreven die niet zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning mogen worden verricht. De koper aanvaardt: - dat de verkoper geen zekerheid kan geven omtrent de mogelijkheid om op de goederen te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te richten die voor bewoning kan worden gebruikt of die beantwoordt aan de plannen van de koper; - dat de verkoper geen zekerheid kan geven omtrent het al dan niet bestaan van de mogelijkheid om betreffende de goederen enige stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning te bekomen. 3. Bijzondere verkoopvoorwaarden De bijzondere voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden. De koper verbindt er zich toe bij iedere geheel of gedeeltelijke overdracht, ten welke titel ook, alle verbintenissen die hij hierbij onderschreven heeft tevens op te leggen aan zijn rechtsopvolgers, ten welke titel ook en in de achtereenvolgende akten op te nemen. a. Renovatieverplichting Aan de koper wordt de verplichting opgelegd het pand te renoveren. De koper dient de renovatiewerken aan te vatten binnen de 2 jaar te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte. Bovendien dienen de volledige renovatiewerken binnen 5 jaar te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte voltooid te zijn. Onder renoveren van het goed dienst minstens verstaan te worden: sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 17/27

18 1) het opfrissen van de voorgevel en in zulke staat brengen dat zij het uitzicht biedt van een normaal goed onderhouden gevel, waarbij de voorgevelkarakteristieken moeten behouden blijven; 2) het uitvoeren van de binnenwerken aan het onroerend goed, zodat elke bestuurlijke ongezondverklaring/onbewoonbaarverklaring op het onroerend goed in kwestie niet toepasselijk kan zijn en het goed normaal bewoonbaar is; 3) het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, zoals o.a. het voorzien van een winddicht onderdak en dakisolatie. De koper dient de woning te renoveren in overeenstemming met de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften. 4. Sancties a. Gemeenrechtelijke sanctie Indien één van de partijen haar verplichtingen niet zou naleven en na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven die binnen de maand niet gevolgd is door het volledig uitvoeren van de aangegane verbintenissen, zal de verkoopovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn lastens deze partij, onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van de niet-ingebreke-zijnde partij. De niet-ingebreke-zijnde partij behoudt evenwel, zolang zij niet uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te kennen heeft gegeven zich op de ontbinding van rechtswege te beroepen, het recht de gedwongen uitvoering van de verkoopovereenkomst alsnog te vorderen, desgevallend met schadevergoeding. b. Sancties uit hoofde van verbintenissen om iets te doen Het niet naleven van de gestelde voorwaarden, of het niet voldoen aan de verplichtingen opgelegd in de bijzondere of algemene voorwaarden binnen de gestelde termijn, zal van rechtswege en zonder dat enige aanmaning nodig is, aanleiding geven tot een boete. Indien de koper de renovatiewerken of bouwwerken nog niet heeft aangevat na een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte, kan de verkoop van het goed ontbonden worden door sogent na ingebrekestelling bij deurwaardersexploot. Sogent kan het goed desgevallend terug aan de oorspronkelijke instelprijs aankopen. Indien de koper na een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte de renovatiewerken of bouwwerken nog niet voltooid heeft, betaalt de koper aan sogent een som gelijk aan 10% van de verkoopprijs per jaar vertraging. c. Sanctie bij niet-naleving van de verbintenis de akte te laten verlijden In geval van niet-naleving door één van de partijen van de verbintenis om de onderhavige verkoop te doen vaststellen bij authentieke akte, heeft de terzake niet in gebreke zijnde partij, na ingebrekestelling van de andere partij bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot, sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 18/27

19 waaraan uiterlijk binnen de vijftien dagen vanaf de ingebrekestelling niet het vereiste gevolg werd gegeven, het recht om hetzij deze verkoop als van rechtswege ontbonden te beschouwen, hetzij de gedwongen uitvoering van deze verkoopovereenkomst te eisen. Indien een partij gebruik maakt van haar recht, zoals hierboven vermeld, om deze verkoop als van rechtswege ontbonden te beschouwen, zal de andere partij haar een bedrag gelijk aan 10% van de koopprijs verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding, in voorkomend geval onder aftrek of na terugbetaling (naargelang het geval) van de door de koper betaalde voorschotten. Deze schadevergoeding zal door de terzake in gebreke gebleven partij te betalen zijn op eenvoudig schriftelijk verzoek van de andere partij en uiterlijk binnen de periode van vijftien dagen vanaf de datum van verzending van dit schriftelijk verzoek. Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn zal van rechtswege de wettelijke intrest lopen op het nog verschuldigd bedrag. sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 19/27

20 Deel C: Inschrijving + toewijzing 1. Wijze van inschrijven a. Kandidaat-kopers vullen het biedingsformulier als volgt in: alle gevraagde gegevens (volledige naam, adres enz.) vaste biedprijs zowel in cijfers als voluit in letters datum, naam en handtekening op elk blad van het biedingsformulier Volgende bijlagen dienen bij het biedingsformulier gevoegd te worden: a) Voor natuurlijke personen: - kopij van de geldige identiteitskaart van elke natuurlijke persoon/kandidaatkoper. - Deel B van verkoopdossier Platteberg : de algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden met een paraaf (van elke kandidaat-koper) op elke bladzijde. b) Voor rechtspersonen: - statuten van de rechtspersoon/kandidaat-koper - kopij van de identiteitskaart(en) van de vertegenwoordigers van de onderneming volgens de statuten - Deel B van verkoopdossier Platteberg : de algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden met een paraaf (van elke vertegenwoordiger) op elke bladzijde b. Kandidaat-kopers steken het aanbod (biedingsformulier + alle gevraagde bijlagen) in een omslag en sluiten deze volledig en goed af. Buiten op de omslag vermelden zij duidelijk volgende gegevens: bod Platteberg 16 + Platteberg 18, 9000 Gent Zowel op de voor- als op de achterzijde vermelden: omslag NIET OPENEN bieding onder gesloten omslag. c. Kandidaat-kopers bezorgen de omslag aan sogent, Voldersstraat 1 te 9000 Gent (open op werkdagen van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30), ten laatste op vrijdag 17 oktober 2014 om 14u30 met het oog op de opening van de biedingen (laattijdig ingediende biedingen zijn ongeldig): - de bieding kan persoonlijk worden afgegeven op sogent of kan per post (een aangetekende zending is niet verplicht, wel aan te raden) worden verzonden; - indien de bieding per post wordt verzonden, dan is ze slechts tijdig (en bijgevolg slechts geldig) als ze uiterlijk op voormelde dag en voormeld uur bij sogent toekomt; sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 20/27

21 - indien de bieding per post wordt verzonden, als gewoon of aangetekend stuk, wordt de hogervermelde gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van het pand en met de vermelding bieding. 2. Toewijzing De opening van de biedingen zal kort na het afsluiten van de biedingen plaatsvinden onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. De kandidaat-kopers zijn niet toegelaten tijdens deze opening der biedingen. Bij het begin van de opening der biedingen controleert sogent de geldigheid van de inschrijvingen. Sogent verifieert of er aan alle voorwaarden is voldaan en of er op de juiste manier is ingeschreven. Vervolgens stelt de gerechtsdeurwaarder aan de hand van de geboden prijs een rangschikking op van alle geldige biedingen. Er wordt een toewijsverslag opgemaakt van de opening der biedingen. Diegene die het hoogste regelmatige bod heeft uitgebracht, zal worden uitgenodigd voor de eenzijdige ondertekening van de verkoopovereenkomst of voor het indienen van een tweede bod, binnen de twee weken na de opening van de biedingen. Het toewijsverslag en de eenzijdig ondertekende verkoopovereenkomst worden vervolgens ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur van sogent voorgelegd en in het geval van goedkeuring door de algemeen directeur en een lid van het directiecomité van sogent ondertekend. Het dossier en de overeenkomst wordt hierop volgend aan de notaris(sen) overgemaakt. Sogent stelt een eigen notaris aan. Iedere kandidaat-koper zal bericht krijgen in de loop van de 2 weken volgend op de goedkeuring door de Raad van Bestuur. De kandidaat-koper verklaart te weten dat na het behandelen van de biedingen, de Raad van Bestuur van sogent steeds de mogelijkheid heeft om, bij uitzondering en op grond van een gemotiveerd advies, niet in te gaan op dit aanbod of de procedure te hernemen. Wanneer verschillende kandidaat-kopers een gelijke prijs hebben geboden, zal tussen deze kandidaten een nieuwe bieding onder gesloten omslag worden georganiseerd. Deze bieding dient onder dezelfde voorwaarden en verplichtingen ingediend te worden. Sogent zal desbetreffende bieders hierover te gepaste tijde verwittigen. sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 21/27

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN PAND PLATTEBERG 20, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN PAND PLATTEBERG 20, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN PAND PLATTEBERG 20, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. Ligging en bereikbaarheid 3 2. Kadastrale gegevens + beschrijving

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN PAND LAMMERSTRAAT 19, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN PAND LAMMERSTRAAT 19, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN PAND LAMMERSTRAAT 19, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3 Kadastrale gegevens

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN PAND, INGERICHT ALS KANTOORGEBOUW. Sint-Jacobsnieuwstraat 5 en 17 Houtbriel 2 9000 GENT. Verkoopdossier

VERKOOP VAN EEN PAND, INGERICHT ALS KANTOORGEBOUW. Sint-Jacobsnieuwstraat 5 en 17 Houtbriel 2 9000 GENT. Verkoopdossier VERKOOP VAN EEN PAND, INGERICHT ALS KANTOORGEBOUW Sint-Jacobsnieuwstraat 5 en 17 Houtbriel 2 9000 GENT Verkoopdossier AG STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF GENT Sint-Jacobsnieuwstraat 17 9000 Gent Tel: 09/269.69.00

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme Verkoopdossier Bieden onder gesloten omslag Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme 2e afdeling, sectie E, nr. 1008a 7114,54 m² Inleiding Ingevolge van een beslissing van de OCMW-raad

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst bouwgrond

Verkoopovereenkomst bouwgrond Verkoopovereenkomst bouwgrond Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die

Nadere informatie

2.1. Algemene Verkoopvoorwaarden (Bijlage 2) 1 Vrijwaring staat van het goed erfdienstbaarheden. 2 Archeologie

2.1. Algemene Verkoopvoorwaarden (Bijlage 2) 1 Vrijwaring staat van het goed erfdienstbaarheden. 2 Archeologie Algemene Verkoopvoorwaarden (Bijlage 2) 1 Vrijwaring staat van het goed erfdienstbaarheden Op het ogenblik van het lanceren van dit inschrijvingsformulier bevinden zich op de te verkopen locaties nog steeds

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst - België

Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België 2/7 Verkoopovereenkomst tussen maatschappelijke zetel) (naam/namen, voornaam/voornamen, adres, firmanaam, 1. Ondergetekende(n)...... hierna de

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop grond...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd de verkopende partij BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE OVERPELT: eerste afdeling: Een woonhuis, op en met grond,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO VERSTRAETEN BVBA Glimwormlaan 14 1910 Kampenhout Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 24 oktober 2016 Uw kenmerk Mail dd 27/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0777 Fax

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST Tussen: Stad Kortrijk, RPR 0270.494.678, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54. Hier vertegenwoordigd door : -, Voorzitter van de Gemeenteraad,

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Berquin notarissen BVBA Notaris Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 25 november 2015 Uw kenmerk AV/2152043 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0866

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 KWAK & BOEMEL, Geassocieerde Notarissen BV BVBA BTW 0542.824.274 Deliriumstraat

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT. Paul Vekemanslaan zn 2660 Hoboken

AG VESPA VERKOOPT. Paul Vekemanslaan zn 2660 Hoboken AG VESPA VERKOOPT Paul Vekemanslaan zn 2660 Hoboken AG VESPA verkoopt een bouwgrond in een rustige straat in Hoboken. De grond heeft een oppervlakte van 1.384 m². Volgens het gunstig stedenbouwkundig attest

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen ImmoNatie Michael Torfs Kronenburgstraat 27 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 29 september 2016 Uw kenmerk Mail dd 08/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0724

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Notalex BVBA Notaris Kroonlaan 145 bus F 1050 Elsene Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 16 december 2015 Uw kenmerk TDT/30471 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0920 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT. Sint-Katelijnevest 2-4 2000 Antwerpen

AG VESPA VERKOOPT. Sint-Katelijnevest 2-4 2000 Antwerpen AG VESPA VERKOOPT Sint-Katelijnevest 2-4 2000 Antwerpen AG VESPA verkoopt een perceel bouwgrond op toplocatie, gelegen in het historische hart van Antwerpen op wandelafstand van de Meir, de Grote Markt

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 1 juli 2016 Uw kenmerk Brief dd 07/06/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0482 Fax

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/10/ /10/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/10/ /10/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Stoel Cor Sint-Rochusstraat 1 2330 MERKSPLAS uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/02/2014 NOT /03/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/02/2014 NOT /03/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Rochtus Luc Van Breestraat 33 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT. Het pand wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt. Mogelijkheid tot klein beschrijf.

AG VESPA VERKOOPT. Het pand wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt. Mogelijkheid tot klein beschrijf. AG VESPA VERKOOPT Heistraat 148 2610 Wilrijk AG VESPA verkoopt een gunstig gelegen rijwoning met zeer ruime polyvalente ruimte op het gelijkvloers. Het pand is gelegen in een aangename woonwijk van Wilrijk,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen FIRST IMMO Kapellensteenweg 49 2920 Kalmthout uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO CASALINA BVBA Vierhuizenstraat 48 3070 Kortenberg Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 7 mei 2015 Uw kenmerk Brief dd 21/04/2015 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F6298/15.961 SU2015/0337

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 14/04/ /04/2016 vragen naar telefoon fax

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 14/04/ /04/2016 vragen naar telefoon fax Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen bpost Real Estate Muntcentrum 0 1000 Brussel uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden:

zijn eigenaar van volgende onroerende goederen, die zij te koop aanbieden onder de verdere vermelde opschortende voorwaarden: Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) Dhr VS.

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT. Walvisstraat 34 2018 Antwerpen

AG VESPA VERKOOPT. Walvisstraat 34 2018 Antwerpen AG VESPA VERKOOPT Walvisstraat 34 2018 Antwerpen AG VESPA verkoopt een te renoveren hoekhuis in neo-vlaamse renaissancestijl in de hippe en bruisende wijk Zurenborg. De wijk staat bekend om zijn prachtige

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/06/2013 AL/PC/2130884 26915 18/06/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/06/2013 AL/PC/2130884 26915 18/06/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Berquin notarissen _ Lloyd Georgelaan 11 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT. Monnikenhofstraat 308 2040 Berendrecht

AG VESPA VERKOOPT. Monnikenhofstraat 308 2040 Berendrecht AG VESPA VERKOOPT Monnikenhofstraat 308 2040 Berendrecht AG VESPA verkoopt een rijwoning met garage gelegen in een rustige straat in Berendrecht op fietsafstand van het centrum, vlakbij aansluitwegen naar

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument (de opdrachtgever) het recht om zonder kosten van zijn

Nadere informatie

Ambtmanstraat Antwerpen

Ambtmanstraat Antwerpen Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Van Herzeele Marnix Ambtmanstraat 7 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT VERKAVELBARE GROND

AG VESPA VERKOOPT VERKAVELBARE GROND AG VESPA VERKOOPT VERKAVELBARE GROND Breedsteert 2040 Berendrecht AG VESPA verkoopt 2 grote loten grond in een rustige maar centraal gelegen wijk in Berendrecht. De twee gronden hebben samen een totale

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier Project Gent, Hoge Weg FASE 2

Inschrijvingsformulier Project Gent, Hoge Weg FASE 2 Inschrijvingsformulier Project Gent, Hoge Weg FASE 2 Ondergetekende(n), 1) Naam en voornaam: Straat + huisnummer: Postcode + gemeente: Rijksregisternummer: Geboortedatum en plaats: Telefoon- of gsm-nummer:

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2015 62567 03/09/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2015 62567 03/09/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen ImmoNatie Michael Torfs Kronenburgstraat 27 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING gh BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013 en 23 september

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT PROJECTEIGENDOM

AG VESPA VERKOOPT PROJECTEIGENDOM AG VESPA VERKOOPT PROJECTEIGENDOM Berkenrodelei 24-28 2660 Hoboken AG VESPA verkoopt een centraal gelegen projecteigendom in de Berkenrodelei 24/28. De verkoop betreft een gebouw bestaande uit een ruime

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND Tel.: +31 (0)883040304 Fax: +31 (0)8830403 05 E-mail: info@metisnotarissen.nl Internet: www.metisnotarissen.nl VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT Prinshoeveweg 21 2180 Ekeren

AG VESPA VERKOOPT Prinshoeveweg 21 2180 Ekeren AG VESPA VERKOOPT Prinshoeveweg 21 2180 Ekeren AG VESPA verkoopt de voormalige pastorij in Ekeren-Donk, Mariaburg. Deze voormalige pastorij is opgetrokken in neo-vlaamse renaissancestijl in 1889. Het pand

Nadere informatie

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen 1 Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen Opdrachtgever: Appartement MAKAL HALIL Curator over MAKAL HALIL

Nadere informatie

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser.

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser. 1 Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser. Opdrachtgever: Hypothecaire schuldeiser Opdracht: Woning

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT. Westmolengeest 7 2040 Berendrecht

AG VESPA VERKOOPT. Westmolengeest 7 2040 Berendrecht AG VESPA VERKOOPT Westmolengeest 7 2040 Berendrecht AG VESPA verkoopt een te renoveren half open bebouwing in een rustige woonwijk van Berendrecht. De woning maakt deel uit van een rij identieke woningen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/03/2014 Antwerpen Groenplaats 38300 27/03/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/03/2014 Antwerpen Groenplaats 38300 27/03/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen De Post/Real Estate - Muntcentrum 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT te renoveren woning. Van Gistelstraat Berendrecht

AG VESPA VERKOOPT te renoveren woning. Van Gistelstraat Berendrecht AG VESPA VERKOOPT te renoveren woning Van Gistelstraat 7 2040 Berendrecht AG VESPA verkoopt een rustig gelegen woning in het centrum van Berendrecht. De halfopen bebouwing maakt deel uit van een rij identieke

Nadere informatie

WINTERCIRCUS -----------------------------------------------------------------

WINTERCIRCUS ----------------------------------------------------------------- WINTERCIRCUS ----------------------------------------------------------------- 2 LEDEBERG Ledeberg is een van de 25 Gentse wijken. Deze deelgemeente ligt net ten zuidoosten van het stadscentrum van Gent.

Nadere informatie

IS DE VOLGENDE KOOP-VERKOOPBELOFTE OVEREENGEKOMEN: DE VOLGENDE ONROERENDE GOEDEREN:

IS DE VOLGENDE KOOP-VERKOOPBELOFTE OVEREENGEKOMEN: DE VOLGENDE ONROERENDE GOEDEREN: OVEREENKOMST INHOUDENDE EEN VERKOOP/AANKOOP-BELOFTE. ONDERGETEKENDEN: 1/ 2/ Hierna genoemd kandidaat-verkoper Hierna genoemd kandidaat-koper IS DE VOLGENDE KOOP-VERKOOPBELOFTE OVEREENGEKOMEN: De kandidaat-verkoper

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT. Kruishofstraat 242 2610 Wilrijk

AG VESPA VERKOOPT. Kruishofstraat 242 2610 Wilrijk AG VESPA VERKOOPT Kruishofstraat 242 2610 Wilrijk AG VESPA verkoopt een zeer ruime te renoveren rijwoning in art-decostijl met tuin, gelegen in een aangename woonwijk van Wilrijk. De woning ligt vlakbij

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ).

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. De bieder verbindt zich onherroepelijk het bovenbeschreven goed aan te kopen voor de prijs van euro ( ). Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De besloten

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST. Goed gelegen in het Waals Gewest

VERKOOPOVEREENKOMST. Goed gelegen in het Waals Gewest VERKOOPOVEREENKOMST Goed gelegen in het Waals Gewest Tussen de ondergetekenden: 1........... hierna DE VERKOPER genoemd, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden, hier vertegenwoordigd door...., handelend als

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT Vekestraat 12-18 2000 Antwerpen

AG VESPA VERKOOPT Vekestraat 12-18 2000 Antwerpen AG VESPA VERKOOPT Vekestraat 12-18 2000 Antwerpen AG VESPA verkoopt het centraal gelegen projecteigendom Vekestraat in de Antwerpse universiteitswijk. Het projecteigendom bestaat uit 2 braakliggende percelen

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen De Post/Real Estate - Muntcentrum 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131 BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD HANDELSPAND MET 2 APPARTEMENTEN TE 3600 Genk, STALENSTRAAT 131 Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden inzake

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT. Westmolengeest ZN 2040 Berendrecht

AG VESPA VERKOOPT. Westmolengeest ZN 2040 Berendrecht AG VESPA VERKOOPT Westmolengeest ZN 2040 Berendrecht AG VESPA verkoopt een landelijk gelegen perceel grond aan de Windmolenweg te 2040 Berendrecht, kadastraal gekend onder Westmolengeest zonder nummer.

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE.

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) Mevr R.A.,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/01/2016 MV/D /02/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/01/2016 MV/D /02/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Verbist Nicolas Durletstraat 37 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER MELLESTEENWEG 104 9230 WETTEREN VERKOOPPROCEDURE - BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG

VERKOOPDOSSIER MELLESTEENWEG 104 9230 WETTEREN VERKOOPPROCEDURE - BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOPDOSSIER VERKOOPPROCEDURE - BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG MELLESTEENWEG 104 9230 WETTEREN sogent Voldersstraat 1 9000 Gent Tel: 09 269.69.00 Fax: 09 269.69.99 info@sogent.be www.sogent.be 1/11 VERKOOPDOSSIER

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER HUISVESTINGSPROJECT DE KROOK NIEUWBOUWAPPARTEMENT-CASCO MIRIAM MAKEBAPLEIN GENT. Meer informatie: T

VERKOOPDOSSIER HUISVESTINGSPROJECT DE KROOK NIEUWBOUWAPPARTEMENT-CASCO MIRIAM MAKEBAPLEIN GENT. Meer informatie: T VERKOOPDOSSIER HUISVESTINGSPROJECT DE KROOK NIEUWBOUWAPPARTEMENT-CASCO MIRIAM MAKEBAPLEIN - 9000 GENT COUSSÉE & GORIS architecten / RCR arquitectes Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud

Nadere informatie

13 februari Aan de heer Rembert Van Bael. Graanmarkt Tongeren. Geachte,

13 februari Aan de heer Rembert Van Bael. Graanmarkt Tongeren. Geachte, 13 februari 2014 Aan de heer Rembert Van Bael Graanmarkt 1 3700 Tongeren Geachte, U vindt hierbij het inlichtingenformulier vastgoedinformatie en het stedenbouwkundig uittreksel betreffende het vastgoed

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST Cécile Vandercruyssen Notaris Clarissenstraat 36 9000 Gent Tel.: (09) 225 07 13 Fax: (09) 223 12 88 Email: cecile@notariaat-vandercruyssen.be Tussen de ondergetekenden: ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2. De commanditaire vennootschap Merging Investments met zetel Heusden- Zolder, Lochtemanweg 88, 0430.151.844, opgericht onder de benaming

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE.

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of 2) Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De Besloten

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr :

Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De besloten

Nadere informatie

Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr :

Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De besloten

Nadere informatie