VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be"

Transcriptie

1 VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T

2 Inhoud Deel A: Inlichtingen Ligging en bereikbaarheid 3 Kadastrale gegevens + beschrijving 4 Foto s 5 Indeling gebouw 9 Stedenbouwkundige voorschriften 9 Keuringsattesten 11 Bezichtiging en wijze van verkoop Instelprijs van het pand 11 Deel B: Algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden Inlichtingen Algemene verkoopvoorwaarden Bijzondere verkoopvoorwaarden Sancties 18 Deel C: Inschrijving + toewijzing Wijze van inschrijven Toewijzing 21 Deel D: Biedingsformulieren 22 Biedingsformulier Platteberg 16 + Platteberg 18 Natuurlijke personen 22 Biedingsformulier Platteberg 16 + Platteberg 18 Rechtspersonen 24 sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 2/27

3 Deel A: Inlichtingen 1. Ligging en bereikbaarheid Het pand is gelegen in De Krook, een stukje Gentse geschiedenis dat tegen 2015 weer leeft dankzij de bouw van een multimediale site. De woningen ligt op wandelafstand van het historisch stadscentrum (+/- 5 minuten wandelen). Het is gesitueerd in de directe nabijheid van de bus- en tramhalte en via het Zuid is er een vlotte aansluiting met de E17 en E40. Met het stadsvernieuwingsproject De Krook investeert het stadsbestuur in een heropleving van deze buurt, het oude Wintercircus krijgt weer vorm en de bibliotheek verhuist naar een architecturaal hoogstand gebouw in de buurt. (meer info via Plan 1: situering sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 3/27

4 Plan 2: kadastergegevens (perceel ) 2. Kadastrale gegevens + beschrijving Twee gebouwen op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gelegen te 9000 Gent, Platteberg 16-18, kadastraal gekend onder respectievelijk Gent 5 e Afdeling, sectie E, nummer 0239/F (KI: 562) en nummer 0239/E (KI: 409) met een kadastrale oppervlakte van 138 m 2. a. Bebouwingswijze: Gesloten bebouwing. b. Oriëntatie De voorgevel is oostelijk georiënteerd. c. Algemene beschrijving: Het betreft een meergezinswoning met 2 verdiepingen, zolderruimte, kelder en binnenkoer. Het pand n is opgenomen op de lijst van geregistreerde kamerwoningen per 1 augustus 1996 voor 8 kamers en 7 bewoners (verdeeld over n 16 en n 18). Gezien uit de historiek blijkt dat deze panden in hun huidige vorm reeds minstens sinds 4 september 1990 in hun samengevoegde vorm in gebruik zijn als kamerwoning, worden deze panden door bouw-en woontoezicht van Stad Gent als een bestaande meergezinswoning met 8 kamers beschouwd en niet langer als 2 te beschermen eengezinswoningen. d. Staat van het eigendom: Het pand is in verouderde staat en dient gerenoveerd te worden. e. Beschikbaarheid: Het pand is beschikbaar vanaf het verlijden van de akte. sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 4/27

5 3. Foto s Figuur 1: voorgevel Platteberg 16 Figuur 2: voorgevel Platteberg 18 sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 5/27

6 Figuur 3: Inkomhal Figuur 4: achtergevel sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 6/27

7 Figuur 7: kamer Figuur 6: badkamer Figuur 9: gang Figuur 8: gang sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 7/27

8 Figuur 10: kamer Figuur 11: kamer Figuur 12: kamer Figuur 13: kamer sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 8/27

9 4. Indeling gebouw a. Gelijkvloers: - 2 afzonderlijke inkomhallen met traphal; - 2 kamers vooraan; - 1 kamers achteraan; - 1 keuken - 2 badkamers - binnenkoer zonder toilet - binnenkoer met toilet b. Verdieping 1: - 2 kamers vooraan; - 2 kamers achteraan; - hal met trap c. Verdieping 2: - 2 kamers vooraan; - 2 kamers achteraan; - hal met trap d. Zolder: - 2 kamers doorlopend van de voorkant tot de achterkant e. Kelder: - 2 kelders (niet toegankelijk bij bezichtiging) 5. Stedenbouwkundige voorschriften a. Gewestplan: Gentse en Kanaalzone Bestemming: woongebieden met culturele, historische en/of ethische waarde Datum goedkeuring: 14/09/1977 b. Gewestelijk RUP: Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent, maar niet gelegen in een deelgebied waarvoor voorschriften werden vastgelegd. Datum goedkeuring: 16/12/2005 c. Bouwverordening Gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer Datum goedkeuring: 29/04/1997 d. Stedenbouwkundige verordening Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 9/27

10 Datum goedkeuring: 23/06/2006 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid Datum goedkeuring: 05/06/2009 Algemeen bouwreglement Datum goedkeuring: 19/08/2010 Gewestelijke verordening inzake openlucht recreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven Datum goedkeuring: 08/07/2005 e. Recht van voorkoop: Sinds 1/08/2007 aanbieden aan VLM. Begunstigde Waterwegen en Zeekanaal NV. f. Vergunningen: Geen vergunningen aangevraagd. De constructie is gebouwd voor de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962, de constructie wordt als vergund beschouwd. De doorgang tussen Platteberg 16 en Platteberg 18 is niet vergund, gezien hier nooit een vergunning werd voor aangevraagd. We verwijzen hierbij naar de brief van bouw- en woontoezicht d.d. 4/07/2014 dat de samengevoegde toestand van de beide panden kan beschouwd worden als een bestaande meergezinswoning. (brief is bijgevoegd bij het verkoopdossier pagina 26) Er dient rekening gehouden te worden met het algemeen bouwreglement. Dit is raadpleegbaar op de website van de Stad Gent: De kandidaat-koper kan zich voor meer informatie wenden tot het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein Gent-Centrum, Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent. Tel , fax of via volgend adres: g. Dagvaarding: Geen dagvaarding uitgebracht. h. Watertoets en overstromingsgebied: De woning is gelegen aan het waterbekken: Bekken Gentse kanalen. De woning is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied. i. Aanvullende inlichtingen: Bodemattest: de OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Datum attest: 12/02/2014 Het onroerend goed is niet opgenomen in de stedelijke inventarissen van leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen en/of woningen. sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 10/27

11 Het onroerend goed is opgenomen op een lijst van beschermde stads- of dorpsgezichten: Het voormalige circus de Minardschouwburg + omgeving 07/09/1979. Het onroerend goed is opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed: Enkelhuizen - Relict naam: Enkelhuizen Inventaris: Voor meer informatie en juridische gevolgen: zie https://inventaris.onroerendgoed.be of neem contact op met dienst Monumentenzorg en Architectuur. 6. Keuringsattesten - Geen mazouttank aanwezig. - Geen EnergiePrestatieCertificaat aanwezig, gezien de afwezigheid van verwarmingstoestellen. - Een keuringsattest van de elektrische installatie is niet opgemaakt. De elektrische installatie dient volledig gerenoveerd te worden. Een controleonderzoek lijkt dan ook overbodig en nutteloos. Indien de koper dit wel wenst, kan een keuringsattest opgevraagd worden en bezorgd worden tegen het verlijden van de authentieke akte. 7. Bezichtiging en wijze van verkoop a. Bezichtiging: Het pand kan bezocht worden na afspraak. Contactgegevens: Ellen Declerck - Patrimoniumbeheerder sogent Voldersstraat 1 te 9000 Gent Tel: 09/ b. Wijze van verkoop: De gebouwen op en met grond en aanhorigheden worden door sogent verkocht via bieding onder gesloten omslag. De biedingen worden afgesloten op uiterlijk vrijdag 17 oktober 2014 om 14u30 8. Instelprijs van het pand Het minimum biedingsbedrag bedraagt: (excl. registratierechten en aktekosten) EURO ( ,00) sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 11/27

12 Deel B: Algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden 1. Inlichtingen De koper verklaart kennis genomen te hebben van Deel A: inlichtingen. 2. Algemene verkoopvoorwaarden a. Vrijwaring - staat van het goed erfdienstbaarheden Het goed wordt verkocht onder de wettelijke vrijwaring en met name voor vrij, zuiver en niet belast met enige schuld, in- of overschrijving, voorrecht en hypotheek hoegenaamd en in de staat waarin het zich bevindt, met alle rechten en voordelen eraan verbonden, zonder enige waarborg voor de gesteldheid van de grond en ondergrond. De koper verklaart het goed voldoende te kennen. De verkoper is niet gehouden tot vrijwaring voor zichtbare en verborgen gebreken die het verkochte goed ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men het bestemt of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, het goed niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht. De vrijstelling van vrijwaring voor verborgen gebreken geldt alleen en voor zover niet komt vast te staan dat de verkoper die verborgen gebreken gekend heeft en aan de koper heeft verzwegen. De grondoppervlakte van het eigendom is opgegeven volgens het kadaster en/of de vermeldingen in een vorige eigendomstitel. Voor de oppervlakte wordt geen vrijwaring verleend, al zou een verschil tussen de werkelijke en de uitgedrukte afmetingen een twintigste (1/20) overtreffen. Het goed wordt verkocht met alle eventuele gemeenschappen, heersende en lijdende, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, die het kunnen bezwaren of bevoordelen. Het staat de koper nochtans vrij de ene in zijn voordeel aan te voeren en zich te verzetten tegen de uitoefening van de andere, maar op zijn risico en kosten en zonder tussenkomst van de verkoper, noch verhaal op hem. De verkoper verklaart dat bij zijn weten geen enkele erfdienstbaarheid, bijzondere voorwaarden of administratieve beperkingen het goed bezwaren, behalve die welke zouden kunnen voortvloeien uit deze verkoop, of uit vroegere titels zoals in de notariële akte zal worden vermeld. Zoals hier het geval is, zullen door verkoop goederen worden afgescheiden van andere die eveneens aan de verkoper toebehoren. Erfdienstbaarheden zullen enkel bestaan in de door de wet bepaalde gevallen. De bestaande situatie tussen verschillende eigendommen, zelfs indien deze niet zichtbaar is, zal evenwel mogen blijven bestaan als erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader, door de enkele verdeling van de eigendommen. Meters, leidingen en toestellen die zich in het goed bevinden en die hierin door een overheidsof private instelling zijn geplaatst of verhuurd, zijn niet in de verkoop begrepen en worden sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 12/27

13 voorbehouden aan wie het behoort. De abonnementen van de nutsvoorzieningen zullen door de koper dienen overgenomen te worden, onverminderd zijn recht deze nadien op zijn kosten te wijzigen. De meterstanden zullen op tegenspraak worden vastgesteld en samen met de overdracht door de meest gerede partij worden gemeld aan de betrokken nutsmaatschappijen. b. Archeologie Iedere vondst van enig belang die gedaan zou worden tijdens graaf- en/of slopingswerken moet onmiddellijk ter kennis van de verkoper worden gebracht. Indien het om een archeologische vondst gaat zullen de werken tijdelijk worden onderbroken om de verkoper in de mogelijkheid te stellen een fotografische vaststelling uit te voeren. De voorwerpen van kunst, oudheidkunde, natuurlijke historie, munt en penningkunde, of andere voorwerpen, die een wetenschappelijke waarde hebben, evenals de zeldzame en kostbare voorwerpen, die zich op of in het goed bevinden zijn in de verkoop niet begrepen en moeten dadelijk nadat ze gevonden zijn door de koper aan de door de verkoper aan te wijzen dienst afgeleverd worden. Voor het perceel zijn volgende archeologische adviezen en adviesplichten van kracht: adviesplicht bij alle bodemingrepen en bouwwerkzaamheden. c. Stedenbouwkundige toestand en verklaringen De verkoper verleent geen vrijwaring voor de stedenbouwkundige toestand van het goed. Indien het goed mocht getroffen zijn door besluiten inzake onteigening, bezwarende stedenbouwkundige voorschriften of andere overheidsbesluiten, zal de koper hiervoor geen verhaal hebben tegen verkoper. De verkoper verklaart dat er hem met betrekking tot dit goed geen voorontwerp of ontwerp van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten of archeologisch patrimonium werd betekend, noch een besluit houdende de definitieve bescherming als monument, landschap of archeologisch patrimonium. Het goed is wel opgenomen op een lijst van beschermde stads- of dorpsgezichten: het voormalige circus de Minardschouwburg + omgeving d.d. 7/09/1979 en op de inventaris van Bouwkundig erfgoed: Enkelhuizen. Indien zou blijken uit de bijzondere voorwaarden dat het goed bij Koninklijk Besluit geklasseerd is als monument, dan zal de koper zich voor de restauratie dienen te schikken naar de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen en de latere decreten op de bescherming van monumenten en landschappen. Hij zal zich dienen te gedragen naar de verordeningen die de stad, handelend als bestuurlijke overheid, of enige andere overheid, ter zake zal opleggen. De verkoper verklaart tevens: - exclusief en voor de geheelheid in volle eigendom eigenaar te zijn van het verkochte goed en niet reeds eerder dit te hebben verkocht aan een derde, hetzij mondeling, hetzij bij geschrift dat tot op heden niet werd ontbonden of nietig verklaard; sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 13/27

14 - dat hem voor het verkochte goed geen onteigeningsbesluit of voornemen tot opeising bekend is; - gelet op de bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen, dat het bij deze verkochte goed niet opgenomen is in een inventaris van leegstaande gebouwen/woningen, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde gebouwen/woningen; - dat er geen enkele procedure hangende is betreffende het bij deze verkochte goed; - dat hij niet onderworpen is aan een collectieve schuldenregeling, noch in staat van faling of kennelijk onvermogen verkeert; - de nodige vergunningen te hebben verkregen voor alle aanlegwerken en constructies die hij zelf op het bij deze verkochte goed heeft laten oprichten, en hij waarborgt tevens dat al deze aanlegwerken en alle constructies werden uitgevoerd conform de bekomen vergunningen. Dat er bij zijn weten geen stedenbouwkundige overtredingen zijn vastgesteld betreffende zelfde goed en dat het bij deze verkochte goed niet het voorwerp uitmaakt van een proces verbaal tot vaststelling van een bouwmisdrijf; - dat er voor voorschreven eigendom geen postinterventiedossier werd opgesteld en dat er aan het verkochte goed sinds 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld. Dit conform het Koninklijk Besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van 25 januari d. Eigendomsoverdracht De kopers zullen echter slechts het eigendomsrecht verkrijgen en aldus ook het risico, op het ogenblik van de ondertekening van de authentieke verkoopakte. Het risico gaat evenwel vroeger over op de kopers indien zij reeds eerder in het genot zouden getreden zijn of indien zij in gebreke zijn gebleven om de notariële akte tijdig te verlijden. e. Genot en gebruik De koper zal in het genot en gebruik treden van de eigendom vanaf het verlijden van de authentieke akte. De koper wordt gesubrogeerd in alle rechten en vorderingen van de verkoper wat betreft het goed, onder meer in de rechten die hem nog zouden kunnen toebehoren tegen iedere ondernemer, architect of installateur, en die zouden kunnen voortvloeien uit beschadigingen aan het verkochte goed ten gevolge van bijvoorbeeld een exploitatie of andere oorzaken in het geval er schade zou bestaan. De koper is er in ieder geval toe gehouden onmiddellijk na de inbezitstelling zowel het bebouwde als het niet-bebouwde gedeelte van het onroerend goed in een behoorlijke staat van onderhoud te houden. Hij dient bovendien, voor zover de verkoop een perceel grond betreft, op eigen kosten en risico te zorgen voor een passende afsluiting en zulks binnen de zes maanden te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte. sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 14/27

15 De koper zal zich moeten gedragen naar al de verordeningen die aan de eigenaars of kopers in deze buurt werden of zullen worden opgelegd, hetzij door de stad, hetzij door elke andere overheid. De buitengevel van het pand gelegen te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 11 (hierbij genoemd wintercircus), kadastraal gekend of het geweest zijnde onder Gent, 5 de afdeling, sectie E, perceelnummer 258 R, die grenst aan de tuin van het pand Platteberg 16 is geen gemene muur. De kosten voor onderhoud en instandhouding van die buitengevel, zijn ten laste van de eigenaar van het wintercircus. De koper zal de eigenaar van het wintercircus te allen tijde, mits de datum een maand op voorhand wordt doorgegeven, toegang verschaffen op zijn perceel, zodoende de eigenaar van het wintercircus de nodige renovatie-, instandhoudings- en/of onderhoudswerken te laten uitvoeren aan zijn buitengevel. De koper erkent dat de eigenaar van het wintercircus, met de nodige werkmaterialen, zich hiervoor toegang dient te verschaffen door zijn woning. Bij hoogdringende werken, zal de koper de eigenaar van het wintercircus op korte termijn, met een maximum van een werkweek, toegang verschaffen door zijn woning. Het is de koper niet toegestaan enige beplanting te voorzien tegen de buitengevel van het wintercircus zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar. De koper kent en aanvaardt de openingen en ramen in de buitengevel van het wintercircus en zal deze respecteren. f. Bodemsaneringsdecreet 1. De verkoper verklaart dat er op de grond voorwerp van onderhavige verkoop bij zijn weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van de inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 2, 14 en artikel 6 van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 2. Het bodemattest d.d. 12 februari 2014 bepaalt: De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.. 3. De verkoper verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 4. De koper neemt alle risico s van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich. De verkoper zal hier tot geen enkele vrijwaring gehouden zijn. g. Verzekeringen De koper zal zelf, van zodra het eigendomsrisico overgaat, het nodige doen om zich te verzekeren tegen brand en aanverwante risico s. sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 15/27

16 h. Belastingen Alle belastingen betreffende het goed zullen door de koper worden gedragen vanaf het moment waarop hij in het genot treedt van het goed, met dien verstande dat de belastingen betreffende het ten tijde van zijn ingenottreding lopende jaar slechts door de koper worden gedragen in verhouding tot de nog te lopen tijd vanaf de ingenottreding. Dit geldt echter niet voor de belastingen die logischerwijze ten laste van de verkoper blijven, zoals de verhaalbelasting, de belasting op onbebouwde percelen, op leegstaande en verwaarloosde gebouwen, de krotbelasting of de belasting op tweede verblijven. De belastingen en vergoedingen zullen uiterlijk bij de ondertekening van de notariële akte tussen partijen worden verrekend. i. Kosten Alle aan deze aankoop verbonden kosten, rechten en erelonen, aandeel in de verkavelings- of basisakte bij eerste verkoop, eventuele B.T.W. en mogelijke kosten van opmeting en plan, zijn voor rekening van de koper. j. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid De koper verbindt zich hoofdelijk en desgevallend met zijn erfgenamen en/of zijn rechthebbenden, op ondeelbare wijze tot de verbintenissen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst. k. Opschortende voorwaarde De ondergetekenden verklaren te weten en aanvaarden zonder enig voorbehoud dat deze koop slechts mogelijk en uitvoerbaar is mits de Raad van Bestuur van sogent beslist er zijn goedkeuring aan te verlenen en mits deze beslissing van de Raad van Bestuur niet wordt geschorst en/of vernietigd door de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht zoals bedoeld in de artikelen 252 en verder van het Gemeentedecreet van 15 juli De toezichthoudende overheid hanteert hiervoor een termijn van 30 dagen ingaande op de 3 de dag na verzending van het Raadsbesluit aan de toezichthoudende overheid. l. Opschortende voorwaarde: voorkooprecht De ondergetekenden verklaren te weten en aanvaarden zonder enig voorbehoud dat, indien het te verkopen goed met een voorkooprecht bezwaard is, de verkoop zal gebeuren onder opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het voorkooprecht door diegene in wiens hoofde het bestaat. m. Ruimtelijke ordening en stedenbouw In toepassing van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna VCRO ), bevat deze overeenkomst de volgende meldingen: - voor het goed geen stedenbouwkundige vergunningen zijn uitgereikt, maar dat het goed wel is opgenomen in het vergunningsregister op 30 juni 2011 met dossiernummer 44021_2011_191527; sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 16/27

17 - dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed volgens de benamingen gebruikt in het plannenregister: volgens het gewestplan Gentse en kanaalzone 14 september 1977: woongebied met cultuur, historische en/of esthetische waarde; volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent: niet gelegen in een deelgebied waarvoor voorschriften werden vastgelegd; - de verkoper verklaart dat met betrekking tot het goed geen dagvaardingen werden uitgebracht overeenkomstig artikel VCRO of artikelen tot en met VCRO; - dat het goed gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met een voorkooprecht zoals bedoeld in artikel van de voormelde Codex (voorkooprecht op onroerend goed dat gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangeduid als zone waar het voorkooprecht geldt); - dat op het goed geen verkavelingsvergunningen van toepassing zijn; - het krachtens artikel , 2,2 van de VCRO voor de overdracht verplichte as-builtattest is niet uitgereikt; - De partijen verklaren op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel VCRO, waarin de handelingen zijn omschreven die niet zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning mogen worden verricht. De koper aanvaardt: - dat de verkoper geen zekerheid kan geven omtrent de mogelijkheid om op de goederen te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te richten die voor bewoning kan worden gebruikt of die beantwoordt aan de plannen van de koper; - dat de verkoper geen zekerheid kan geven omtrent het al dan niet bestaan van de mogelijkheid om betreffende de goederen enige stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning te bekomen. 3. Bijzondere verkoopvoorwaarden De bijzondere voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden. De koper verbindt er zich toe bij iedere geheel of gedeeltelijke overdracht, ten welke titel ook, alle verbintenissen die hij hierbij onderschreven heeft tevens op te leggen aan zijn rechtsopvolgers, ten welke titel ook en in de achtereenvolgende akten op te nemen. a. Renovatieverplichting Aan de koper wordt de verplichting opgelegd het pand te renoveren. De koper dient de renovatiewerken aan te vatten binnen de 2 jaar te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte. Bovendien dienen de volledige renovatiewerken binnen 5 jaar te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte voltooid te zijn. Onder renoveren van het goed dienst minstens verstaan te worden: sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 17/27

18 1) het opfrissen van de voorgevel en in zulke staat brengen dat zij het uitzicht biedt van een normaal goed onderhouden gevel, waarbij de voorgevelkarakteristieken moeten behouden blijven; 2) het uitvoeren van de binnenwerken aan het onroerend goed, zodat elke bestuurlijke ongezondverklaring/onbewoonbaarverklaring op het onroerend goed in kwestie niet toepasselijk kan zijn en het goed normaal bewoonbaar is; 3) het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, zoals o.a. het voorzien van een winddicht onderdak en dakisolatie. De koper dient de woning te renoveren in overeenstemming met de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften. 4. Sancties a. Gemeenrechtelijke sanctie Indien één van de partijen haar verplichtingen niet zou naleven en na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven die binnen de maand niet gevolgd is door het volledig uitvoeren van de aangegane verbintenissen, zal de verkoopovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn lastens deze partij, onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van de niet-ingebreke-zijnde partij. De niet-ingebreke-zijnde partij behoudt evenwel, zolang zij niet uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te kennen heeft gegeven zich op de ontbinding van rechtswege te beroepen, het recht de gedwongen uitvoering van de verkoopovereenkomst alsnog te vorderen, desgevallend met schadevergoeding. b. Sancties uit hoofde van verbintenissen om iets te doen Het niet naleven van de gestelde voorwaarden, of het niet voldoen aan de verplichtingen opgelegd in de bijzondere of algemene voorwaarden binnen de gestelde termijn, zal van rechtswege en zonder dat enige aanmaning nodig is, aanleiding geven tot een boete. Indien de koper de renovatiewerken of bouwwerken nog niet heeft aangevat na een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte, kan de verkoop van het goed ontbonden worden door sogent na ingebrekestelling bij deurwaardersexploot. Sogent kan het goed desgevallend terug aan de oorspronkelijke instelprijs aankopen. Indien de koper na een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte de renovatiewerken of bouwwerken nog niet voltooid heeft, betaalt de koper aan sogent een som gelijk aan 10% van de verkoopprijs per jaar vertraging. c. Sanctie bij niet-naleving van de verbintenis de akte te laten verlijden In geval van niet-naleving door één van de partijen van de verbintenis om de onderhavige verkoop te doen vaststellen bij authentieke akte, heeft de terzake niet in gebreke zijnde partij, na ingebrekestelling van de andere partij bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot, sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 18/27

19 waaraan uiterlijk binnen de vijftien dagen vanaf de ingebrekestelling niet het vereiste gevolg werd gegeven, het recht om hetzij deze verkoop als van rechtswege ontbonden te beschouwen, hetzij de gedwongen uitvoering van deze verkoopovereenkomst te eisen. Indien een partij gebruik maakt van haar recht, zoals hierboven vermeld, om deze verkoop als van rechtswege ontbonden te beschouwen, zal de andere partij haar een bedrag gelijk aan 10% van de koopprijs verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding, in voorkomend geval onder aftrek of na terugbetaling (naargelang het geval) van de door de koper betaalde voorschotten. Deze schadevergoeding zal door de terzake in gebreke gebleven partij te betalen zijn op eenvoudig schriftelijk verzoek van de andere partij en uiterlijk binnen de periode van vijftien dagen vanaf de datum van verzending van dit schriftelijk verzoek. Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn zal van rechtswege de wettelijke intrest lopen op het nog verschuldigd bedrag. sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 19/27

20 Deel C: Inschrijving + toewijzing 1. Wijze van inschrijven a. Kandidaat-kopers vullen het biedingsformulier als volgt in: alle gevraagde gegevens (volledige naam, adres enz.) vaste biedprijs zowel in cijfers als voluit in letters datum, naam en handtekening op elk blad van het biedingsformulier Volgende bijlagen dienen bij het biedingsformulier gevoegd te worden: a) Voor natuurlijke personen: - kopij van de geldige identiteitskaart van elke natuurlijke persoon/kandidaatkoper. - Deel B van verkoopdossier Platteberg : de algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden met een paraaf (van elke kandidaat-koper) op elke bladzijde. b) Voor rechtspersonen: - statuten van de rechtspersoon/kandidaat-koper - kopij van de identiteitskaart(en) van de vertegenwoordigers van de onderneming volgens de statuten - Deel B van verkoopdossier Platteberg : de algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden met een paraaf (van elke vertegenwoordiger) op elke bladzijde b. Kandidaat-kopers steken het aanbod (biedingsformulier + alle gevraagde bijlagen) in een omslag en sluiten deze volledig en goed af. Buiten op de omslag vermelden zij duidelijk volgende gegevens: bod Platteberg 16 + Platteberg 18, 9000 Gent Zowel op de voor- als op de achterzijde vermelden: omslag NIET OPENEN bieding onder gesloten omslag. c. Kandidaat-kopers bezorgen de omslag aan sogent, Voldersstraat 1 te 9000 Gent (open op werkdagen van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30), ten laatste op vrijdag 17 oktober 2014 om 14u30 met het oog op de opening van de biedingen (laattijdig ingediende biedingen zijn ongeldig): - de bieding kan persoonlijk worden afgegeven op sogent of kan per post (een aangetekende zending is niet verplicht, wel aan te raden) worden verzonden; - indien de bieding per post wordt verzonden, dan is ze slechts tijdig (en bijgevolg slechts geldig) als ze uiterlijk op voormelde dag en voormeld uur bij sogent toekomt; sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 20/27

21 - indien de bieding per post wordt verzonden, als gewoon of aangetekend stuk, wordt de hogervermelde gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van het pand en met de vermelding bieding. 2. Toewijzing De opening van de biedingen zal kort na het afsluiten van de biedingen plaatsvinden onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. De kandidaat-kopers zijn niet toegelaten tijdens deze opening der biedingen. Bij het begin van de opening der biedingen controleert sogent de geldigheid van de inschrijvingen. Sogent verifieert of er aan alle voorwaarden is voldaan en of er op de juiste manier is ingeschreven. Vervolgens stelt de gerechtsdeurwaarder aan de hand van de geboden prijs een rangschikking op van alle geldige biedingen. Er wordt een toewijsverslag opgemaakt van de opening der biedingen. Diegene die het hoogste regelmatige bod heeft uitgebracht, zal worden uitgenodigd voor de eenzijdige ondertekening van de verkoopovereenkomst of voor het indienen van een tweede bod, binnen de twee weken na de opening van de biedingen. Het toewijsverslag en de eenzijdig ondertekende verkoopovereenkomst worden vervolgens ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur van sogent voorgelegd en in het geval van goedkeuring door de algemeen directeur en een lid van het directiecomité van sogent ondertekend. Het dossier en de overeenkomst wordt hierop volgend aan de notaris(sen) overgemaakt. Sogent stelt een eigen notaris aan. Iedere kandidaat-koper zal bericht krijgen in de loop van de 2 weken volgend op de goedkeuring door de Raad van Bestuur. De kandidaat-koper verklaart te weten dat na het behandelen van de biedingen, de Raad van Bestuur van sogent steeds de mogelijkheid heeft om, bij uitzondering en op grond van een gemotiveerd advies, niet in te gaan op dit aanbod of de procedure te hernemen. Wanneer verschillende kandidaat-kopers een gelijke prijs hebben geboden, zal tussen deze kandidaten een nieuwe bieding onder gesloten omslag worden georganiseerd. Deze bieding dient onder dezelfde voorwaarden en verplichtingen ingediend te worden. Sogent zal desbetreffende bieders hierover te gepaste tijde verwittigen. sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 21/27

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

Belgische Internet veilinghuizen permitteren zich onwettelijke praktijken en riskeren zware straffen

Belgische Internet veilinghuizen permitteren zich onwettelijke praktijken en riskeren zware straffen Belgische Internet veilinghuizen permitteren zich onwettelijke praktijken en riskeren zware straffen (Ook hun opdrachtgevers) Jan De Vree (adviseur) Internet koopjesjagers zullen wellicht al wel eens op

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

DECREET GROND- EN PANDENBELEID

DECREET GROND- EN PANDENBELEID DECREET GROND- EN PANDENBELEID VANDEN BROELE Colofon Verantwoordelijke uitgever: Departement RWO Druk: Vanden Broele Grafische Groep Depotnummer: D/2009/3241/298 Copyright Departement RWO INLEIDING Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917 Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 6.1.1, derde en vierde lid, 6.1.2 en 6.1.47, eerste lid,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie