Radio 538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Radio 538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen"

Transcriptie

1 Radio 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Eredivisie (hierna verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg 70, 1217 CS te Hilversum ( Radio 538 ). De spelvoorwaarden zijn ook te raadplegen op ( Website ). De actie heeft tot doel het promoten van Eredivisie. Deelname 1. Meld je aan met jouw 538 ID of registreer je voor een 538 ID om te kunnen deelnemen. 2. Deelnemen aan de Actie kan alleen via ( Actiepagina). 3. Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woonof verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven. 4. Door deel te nemen aan de Actie verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze spelvoorwaarden. 5. Radio 538 stelt aan minderjarigen tot 18 jaar de voorwaarde dat zijn of haar ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie. 6. Medewerkers van Radio 538 en anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs. Actieopzet en prijzen 7. De actieperiode loopt van 8 september uur tot en met 10 mei uur. 8. Elke week staan er 9 Eredivisie wedstrijden centraal. De wekelijke actie start elke donderdag om 6.00 uur en eindigt op woensdag uur. Prijswinnaars krijgen elke woensdag per een bericht. 9. Om deel te nemen aan deze Actie dien je op de Actiepagina aan te geven naar welke Eredivisie wedstrijd jij wilt. Op basis van een loting wordt de prijswinnaar gekozen. Zie hieronder voor het speelschema, actieperiode en datum bekendmaking winnaars. Radio 538 is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in het speelschema en/of afgelaste wedstrijden. 10. Tijdens de Actie worden er kaarten van de volgende Eredivisieclubs weggegeven: PEC Zwolle, Feyenoord, Sc Heerenveen, FC Groningen, FC Twente Go Ahead Eagles, Ajax, Roda JC Kerkrade, ADO Den Haag, Heracles Almelo, FC Utrecht, Vitesse, PSV, NEC, AZ, Willem 2, Sparta Rotterdam, Excelsior. In totaal zullen er elke week 9 x 2 kaarten weg worden gegeven voor wedstrijden. In totaal zullen er voor 29 Eredivisie rondes weggeven tijdens de Actie. 11. Prijswinnaars kan 24 uur na het bekendmaken van de prijswinnaars aanspraak maken op de prijs. Radio 538 kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een prijswinnaar onjuiste gegevens heeft verstrekt en om die reden de prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien een prijswinnaar weigert de prijs in ontvangst te nemen. 12. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 13. De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. 14. Na het winnen van een prijs is het gedurende 3 maanden niet mogelijk om via acties van Radio 538 opnieuw prijzen te winnen. Privacy 15. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Radio 538 kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijvoorbeeld ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

2 16. De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Radio 538 met inachtneming van de Radio 538 Privacy Policy, zoals deze is te vinden op de Website. 17. De in verband met de Actie aan Radio 538 verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Hierbij geef je Radio 538 toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Indien van toepassing, word je de mogelijkheid geboden om in de toekomst per en/of sms informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Radio 538 en/of van derden die in en rond de programma s en digitale extensies van Radio 538 adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden, etc. indien je daarvoor je voorafgaande, ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven door het betreffende vakje aan te vinken. Ingezonden Materiaal 18. Indien de Actie met zich meebrengt dat je een foto, afbeelding, video- en/of geluidsfragmenten (hierna: Ingezonden Materiaal ) moet inzenden, verklaar je dat deze materialen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van anderen en niet kwetsend, beledigend, racistisch, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen (kunnen) zijn. Wij hebben het recht om Ingezonden Materiaal te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als (wij vermoeden dat) dit het geval is. Je vrijwaart Radio 538 voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun (intellectuele eigendoms) rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten. 19. Door het insturen, plaatsen of uploaden van het Ingezonden Materiaal worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij jou berusten - overgedragen aan Radio 538, zonder dat Radio 538 daarvoor aan een vergoeding verschuldigd is. Je erkent dat de overdracht inhoudt dat Radio 538 het Ingezonden Materiaal in alle huidige en toekomstige exploitatievormen in ieder denkbaar medium, wereldwijd kan exploiteren en onbeperkt in licentie kan geven. Je garandeert bevoegd te zijn tot deze overdracht. Indien en voor zover een volledige overdracht van een recht op deze wijze niet mogelijk is volgens de wet, verleen je door de terbeschikkingstelling van het Ingezonden Materiaal aan Radio 538 een exclusieve, wereldwijde en onbeperkte licentie met het recht op sub licentie om het Ingezonden Materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen via ieder denkbaar medium, waaronder websites, social media, radio en televisie. 20. Je doet onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Je erkent uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat Radio 538 het recht heeft om het Ingezonden Materiaal naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen. Publiciteit 21. Winnaars worden wellicht verzocht deel te nemen aan redelijke, gerelateerde publiciteit zonder aanvullende betaling of instemming. Winnaars kunnen door Radio 538 gevraagd worden hun namen en eventueel mogelijke foto s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze actie. De winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Radio 538 hebben geen recht op een (financiële) vergoeding. Aansprakelijkheid 22. Radio 538 en aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Radio Radio 538 is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Radio 538 draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Radio 538 is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook

3 voorbehouden. Radio 538 is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen. Slotbepalingen 24. Radio 538 behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze spelvoorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de prijs of prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat Radio 538 daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. 25. Radio 538 behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. 26. Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Website zijn eigendom van Radio 538. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Radio De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Radio 538, dit wil zeggen dat prijswinnaars niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeven te betalen. 28. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Radio 538 handelt in overeenstemming met deze gedragscode. 29. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze spelvoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 30. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Annemarie van Dam Radio 538 streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Je ontvangt een telefonische of schriftelijke reactie met eventueel en uitsluitend ter beoordeling van Radio 538 een voorstel om de klacht op te lossen. Ronde Datum Thuis ploeg Uit ploeg Tijd Start actie Winnaar bekendmaking 6 vrijdag 16 september 2016 FC Utrecht FC Groningen 20:00 8 september uur 14 september uur 6 zaterdag 17 september 2016 FC Twente ADO Den Haag 18:30 8 september uur 14 september uur 6 zaterdag 17 september 2016 Vitesse Go Ahead Eagles 19:45 8 september uur 14 september uur 6 zaterdag 17 september 2016 Roda JC sc Heerenveen 19:45 8 september uur 14 september uur 6 zaterdag 17 september 2016 Willem II Excelsior 20:45 8 september uur 14 september uur 6 zondag 18 september 2016 Sparta Rotterdam N.E.C. 12:30 8 september uur 14 september uur 6 zondag 18 september 2016 PEC Zwolle AZ 14:30 8 september uur 14 september uur 6 zondag 18 september 2016 PSV Feyenoord 14:30 8 september uur 14 september uur 6 zondag 18 september 2016 Heracles Almelo Ajax 16:45 8 september uur 14 september uur 7 zaterdag 24 september 2016 ADO Den Haag sc Heerenveen 18:30 15 september uur 21 september uur 7 zaterdag 24 september 2016 FC Groningen Heracles Almelo 18:30 15 september uur 21 september uur 7 zaterdag 24 september 2016 Ajax PEC Zwolle 19:45 15 september uur 21 september uur 7 zaterdag 24 september 2016 AZ Go Ahead Eagles 20:45 15 september uur 21 september uur 7 zaterdag 24 september 2016 Excelsior PSV 20:45 15 september uur 21 september uur 7 zondag 25 september 2016 N.E.C. Willem II 12:30 15 september uur 21 september uur 7 zondag 25 september 2016 FC Twente Vitesse 14:30 15 september uur 21 september uur 7 zondag 25 september 2016 FC Utrecht Sparta Rotterdam 14:30 15 september uur 21 september uur 7 zondag 25 september 2016 Feyenoord Roda JC 16:45 15 september uur 21 september uur 8 vrijdag 30 september 2016 PEC Zwolle ADO Den Haag 20:00 15 september uur 21 september uur 8 zaterdag 1 oktober 2016 Vitesse FC Groningen 18:30 15 september uur 21 september uur 8 zaterdag 1 oktober 2016 sc Heerenveen PSV 19:45 15 september uur 21 september uur 8 zaterdag 1 oktober 2016 Roda JC N.E.C. 19:45 15 september uur 21 september uur 8 zaterdag 1 oktober 2016 Go Ahead Eagles Excelsior 20:45 15 september uur 21 september uur 8 zondag 2 oktober 2016 Ajax FC Utrecht 12:30 15 september uur 21 september uur 8 zondag 2 oktober 2016 Willem II Feyenoord 14:30 15 september uur 21 september uur

4 8 zondag 2 oktober 2016 Heracles Almelo FC Twente 14:30 15 september uur 21 september uur 8 zondag 2 oktober 2016 Sparta Rotterdam AZ 16:45 15 september uur 21 september uur 9 zaterdag 15 oktober 2016 Sparta Rotterdam Willem II 18:30 22 september uur 12 oktober uur 9 zaterdag 15 oktober 2016 FC Utrecht Go Ahead Eagles 18:30 22 september uur 12 oktober uur 9 zaterdag 15 oktober 2016 PSV Heracles Almelo 19:45 22 september uur 12 oktober uur 9 zaterdag 15 oktober 2016 ADO Den Haag Ajax 20:45 22 september uur 12 oktober uur 9 zaterdag 15 oktober 2016 AZ Vitesse 20:45 22 september uur 12 oktober uur 9 zondag 16 oktober 2016 FC Twente PEC Zwolle 12:30 22 september uur 12 oktober uur 9 zondag 16 oktober 2016 Excelsior Roda JC 14:30 22 september uur 12 oktober uur 9 zondag 16 oktober 2016 N.E.C. Feyenoord 14:30 22 september uur 12 oktober uur 9 zondag 16 oktober 2016 FC Groningen sc Heerenveen 16:45 22 september uur 12 oktober uur 10 vrijdag 21 oktober 2016 Excelsior PEC Zwolle 20:00 22 september uur 12 oktober uur 10 zaterdag 22 oktober 2016 Go Ahead Eagles FC Twente 18:30 22 september uur 12 oktober uur 10 zaterdag 22 oktober 2016 PSV Sparta Rotterdam 19:45 22 september uur 12 oktober uur 10 zaterdag 22 oktober 2016 Roda JC ADO Den Haag 19:45 22 september uur 12 oktober uur 10 zaterdag 22 oktober 2016 Willem II FC Utrecht 20:45 22 september uur 12 oktober uur 10 zondag 23 oktober 2016 N.E.C. Vitesse 12:30 22 september uur 12 oktober uur 10 zondag 23 oktober 2016 Feyenoord Ajax 14:30 22 september uur 12 oktober uur 10 zondag 23 oktober 2016 FC Groningen AZ 14:30 22 september uur 12 oktober uur 10 zondag 23 oktober 2016 sc Heerenveen Heracles Almelo 16:45 22 september uur 12 oktober uur 11 vrijdag 28 oktober 2016 FC Twente Roda JC 20:00 13 oktober uur 26 oktober uur 11 zaterdag 29 oktober 2016 Willem II FC Groningen 18:30 13 oktober uur 26 oktober uur 11 zaterdag 29 oktober 2016 Heracles Almelo Sparta Rotterdam 19:45 13 oktober uur 26 oktober uur 11 zaterdag 29 oktober 2016 Vitesse PSV 19:45 13 oktober uur 26 oktober uur 11 zaterdag 29 oktober 2016 Ajax Excelsior 20:45 13 oktober uur 26 oktober uur 11 zondag 30 oktober 2016 PEC Zwolle Go Ahead Eagles 12:30 13 oktober uur 26 oktober uur 11 zondag 30 oktober 2016 Feyenoord sc Heerenveen 14:30 13 oktober uur 26 oktober uur 11 zondag 30 oktober 2016 FC Utrecht N.E.C. 14:30 13 oktober uur 26 oktober uur 11 zondag 30 oktober 2016 ADO Den Haag AZ 16:45 13 oktober uur 26 oktober uur 12 vrijdag 4 november 2016 Sparta Rotterdam sc Heerenveen 20:00 13 oktober uur 26 oktober uur 12 zaterdag 5 november 2016 ADO Den Haag Willem II 18:30 13 oktober uur 26 oktober uur 12 zaterdag 5 november 2016 PSV FC Twente 19:45 13 oktober uur 26 oktober uur 12 zaterdag 5 november 2016 N.E.C. FC Groningen 19:45 13 oktober uur 26 oktober uur 12 zaterdag 5 november 2016 PEC Zwolle Roda JC 20:45 13 oktober uur 26 oktober uur 12 zondag 6 november 2016 FC Utrecht Excelsior 12:30 13 oktober uur 26 oktober uur 12 zondag 6 november 2016 AZ Ajax 14:30 13 oktober uur 26 oktober uur 12 zondag 6 november 2016 Vitesse Heracles Almelo 14:30 13 oktober uur 26 oktober uur 12 zondag 6 november 2016 Go Ahead Eagles Feyenoord 16:45 13 oktober uur 26 oktober uur 13 zaterdag 19 november 2016 sc Heerenveen Vitesse 18:30 27 oktober uur 16 november uur 13 zaterdag 19 november 2016 Heracles Almelo Go Ahead Eagles 18:30 27 oktober uur 16 november uur 13 zaterdag 19 november 2016 Willem II PSV 19:45 27 oktober uur 16 november uur 13 zaterdag 19 november 2016 Ajax N.E.C. 20:45 27 oktober uur 16 november uur 13 zaterdag 19 november 2016 Excelsior Sparta Rotterdam 20:45 27 oktober uur 16 november uur 13 zondag 20 november 2016 Roda JC AZ 12:30 27 oktober uur 16 november uur 13 zondag 20 november 2016 FC Twente FC Utrecht 14:30 27 oktober uur 16 november uur 13 zondag 20 november 2016 FC Groningen ADO Den Haag 14:30 27 oktober uur 16 november uur 13 zondag 20 november 2016 Feyenoord PEC Zwolle 16:45 27 oktober uur 16 november uur 14 vrijdag 25 november 2016 Go Ahead Eagles Willem II 20:00 17 novembver uur 23 november uur 14 zaterdag 26 november 2016 Vitesse Excelsior 18:30 17 novembver uur 23 november uur 14 zaterdag 26 november 2016 PSV ADO Den Haag 19:45 17 novembver uur 23 november uur 14 zaterdag 26 november 2016 PEC Zwolle FC Groningen 19:45 17 novembver uur 23 november uur 14 zaterdag 26 november 2016 N.E.C. FC Twente 20:45 17 novembver uur 23 november uur 14 zondag 27 november 2016 Sparta Rotterdam Roda JC 12:30 17 novembver uur 23 november uur 14 zondag 27 november 2016 AZ Heracles Almelo 14:30 17 novembver uur 23 november uur

5 14 zondag 27 november 2016 sc Heerenveen Ajax 14:30 17 novembver uur 23 november uur 14 zondag 27 november 2016 FC Utrecht Feyenoord 16:45 17 novembver uur 23 november uur 15 vrijdag 2 december 2016 Heracles Almelo N.E.C. 20:00 24 november uur 30 november uur 15 zaterdag 3 december 2016 Go Ahead Eagles sc Heerenveen 18:30 24 november uur 30 november uur 15 zaterdag 3 december 2016 Excelsior AZ 19:45 24 november uur 30 november uur 15 zaterdag 3 december 2016 Roda JC PSV 19:45 24 november uur 30 november uur 15 zaterdag 3 december 2016 Ajax FC Groningen 20:45 24 november uur 30 november uur 15 zondag 4 december 2016 ADO Den Haag FC Utrecht 12:30 24 november uur 30 november uur 15 zondag 4 december 2016 Feyenoord Sparta Rotterdam 14:30 24 november uur 30 november uur 15 zondag 4 december 2016 Willem II FC Twente 14:30 24 november uur 30 november uur 15 zondag 4 december 2016 Vitesse PEC Zwolle 16:45 24 november uur 30 november uur 16 vrijdag 9 december 2016 FC Groningen Roda JC 20:00 1 december uur 7 december uur 16 zaterdag 10 december 2016 N.E.C. ADO Den Haag 18:30 1 december uur 7 december uur 16 zaterdag 10 december 2016 PSV Go Ahead Eagles 19:45 1 december uur 7 december uur 16 zaterdag 10 december 2016 sc Heerenveen Excelsior 19:45 1 december uur 7 december uur 16 zaterdag 10 december 2016 PEC Zwolle Willem II 20:45 1 december uur 7 december uur 16 zondag 11 december 2016 Sparta Rotterdam Vitesse 12:30 1 december uur 7 december uur 16 zondag 11 december 2016 AZ Feyenoord 14:30 1 december uur 7 december uur 16 zondag 11 december 2016 FC Utrecht Heracles Almelo 14:30 1 december uur 7 december uur 16 zondag 11 december 2016 FC Twente Ajax 16:45 1 december uur 7 december uur 17 vrijdag 16 december 2016 Willem II sc Heerenveen 20:00 1 december uur 7 december uur 17 zaterdag 17 december 2016 Roda JC FC Utrecht 18:30 1 december uur 7 december uur 17 zaterdag 17 december 2016 Feyenoord Vitesse 19:45 1 december uur 7 december uur 17 zaterdag 17 december 2016 ADO Den Haag Sparta Rotterdam 19:45 1 december uur 7 december uur 17 zaterdag 17 december 2016 Heracles Almelo PEC Zwolle 20:45 1 december uur 7 december uur 17 zondag 18 december 2016 Excelsior N.E.C. 12:30 1 december uur 7 december uur 17 zondag 18 december 2016 FC Twente AZ 14:30 1 december uur 7 december uur 17 zondag 18 december 2016 FC Groningen Go Ahead Eagles 14:30 1 december uur 7 december uur 17 zondag 18 december 2016 Ajax PSV 16:45 1 december uur 7 december uur 18 vrijdag 13 januari 2017 Go Ahead Eagles AZ 20:00 8 december uur 11 januari uur 18 zaterdag 14 januari 2017 sc Heerenveen ADO Den Haag 18:30 8 december uur 11 januari uur 18 zaterdag 14 januari 2017 Heracles Almelo FC Groningen 19:45 8 december uur 11 januari uur 18 zaterdag 14 januari 2017 PSV Excelsior 19:45 8 december uur 11 januari uur 18 zaterdag 14 januari 2017 Sparta Rotterdam FC Utrecht 20:45 8 december uur 11 januari uur 18 zondag 15 januari 2017 Roda JC Feyenoord 12:30 8 december uur 11 januari uur 18 zondag 15 januari 2017 PEC Zwolle Ajax 14:30 8 december uur 11 januari uur 18 zondag 15 januari 2017 Vitesse FC Twente 14:30 8 december uur 11 januari uur 18 zondag 15 januari 2017 Willem II N.E.C. 16:45 8 december uur 11 januari uur 19 vrijdag 20 januari 2017 FC Twente Heracles Almelo 20:00 8 december uur 11 januari uur 19 zaterdag 21 januari 2017 AZ Sparta Rotterdam 18:30 8 december uur 11 januari uur 19 zaterdag 21 januari 2017 ADO Den Haag PEC Zwolle 19:45 8 december uur 11 januari uur 19 zaterdag 21 januari 2017 Feyenoord Willem II 19:45 8 december uur 11 januari uur 19 zaterdag 21 januari 2017 FC Groningen Vitesse 20:45 8 december uur 11 januari uur 19 zondag 22 januari 2017 FC Utrecht Ajax 12:30 8 december uur 11 januari uur 19 zondag 22 januari 2017 Excelsior Go Ahead Eagles 14:30 8 december uur 11 januari uur 19 zondag 22 januari 2017 N.E.C. Roda JC 14:30 8 december uur 11 januari uur 19 zondag 22 januari 2017 PSV sc Heerenveen 16:45 8 december uur 11 januari uur 20 vrijdag 27 januari 2017 Willem II Sparta Rotterdam 20:00 12 januari uur 25 januari uur 20 zaterdag 28 januari 2017 Go Ahead Eagles FC Utrecht 18:30 12 januari uur 25 januari uur 20 zaterdag 28 januari 2017 Heracles Almelo PSV 19:45 12 januari uur 25 januari uur 20 zaterdag 28 januari 2017 Roda JC Excelsior 19:45 12 januari uur 25 januari uur 20 zaterdag 28 januari 2017 Vitesse AZ 20:45 12 januari uur 25 januari uur 20 zondag 29 januari 2017 sc Heerenveen FC Groningen 12:30 12 januari uur 25 januari uur 20 zondag 29 januari 2017 Ajax ADO Den Haag 14:30 12 januari uur 25 januari uur

6 20 zondag 29 januari 2017 PEC Zwolle FC Twente 14:30 12 januari uur 25 januari uur 20 zondag 29 januari 2017 Feyenoord N.E.C. 16:45 12 januari uur 25 januari uur 21 vrijdag 3 februari 2017 ADO Den Haag Vitesse 20:00 12 januari uur 25 januari uur 21 zaterdag 4 februari 2017 N.E.C. Go Ahead Eagles 18:30 12 januari uur 25 januari uur 21 zaterdag 4 februari 2017 AZ PSV 19:45 12 januari uur 25 januari uur 21 zaterdag 4 februari 2017 Willem II Heracles Almelo 19:45 12 januari uur 25 januari uur 21 zaterdag 4 februari 2017 FC Groningen Excelsior 20:45 12 januari uur 25 januari uur 21 zondag 5 februari 2017 Roda JC Ajax 12:30 12 januari uur 25 januari uur 21 zondag 5 februari 2017 FC Twente Feyenoord 14:30 12 januari uur 25 januari uur 21 zondag 5 februari 2017 Sparta Rotterdam PEC Zwolle 14:30 12 januari uur 25 januari uur 21 zondag 5 februari 2017 FC Utrecht sc Heerenveen 16:45 12 januari uur 25 januari uur 22 vrijdag 10 februari 2017 PEC Zwolle N.E.C. 20:00 26 januari uur 8 februari uur 22 zaterdag 11 februari 2017 Heracles Almelo Roda JC 18:30 26 januari uur 8 februari uur 22 zaterdag 11 februari 2017 Go Ahead Eagles ADO Den Haag 19:45 26 januari uur 8 februari uur 22 zaterdag 11 februari 2017 Feyenoord FC Groningen 19:45 26 januari uur 8 februari uur 22 zaterdag 11 februari 2017 Vitesse Willem II 20:45 26 januari uur 8 februari uur 22 zondag 12 februari 2017 Excelsior FC Twente 12:30 26 januari uur 8 februari uur 22 zondag 12 februari 2017 Ajax Sparta Rotterdam 14:30 26 januari uur 8 februari uur 22 zondag 12 februari 2017 sc Heerenveen AZ 14:30 26 januari uur 8 februari uur 22 zondag 12 februari 2017 PSV FC Utrecht 16:45 26 januari uur 8 februari uur 23 vrijdag 17 februari 2017 Roda JC Go Ahead Eagles 20:00 9 februari uur 15 februari uur 23 zaterdag 18 februari 2017 FC Twente sc Heerenveen 18:30 9 februari uur 15 februari uur 23 zaterdag 18 februari 2017 Willem II AZ 19:45 9 februari uur 15 februari uur 23 zaterdag 18 februari 2017 PSV N.E.C. 19:45 9 februari uur 15 februari uur 23 zaterdag 18 februari 2017 FC Utrecht PEC Zwolle 20:45 9 februari uur 15 februari uur 23 zondag 19 februari 2017 Heracles Almelo Excelsior 12:30 9 februari uur 15 februari uur 23 zondag 19 februari 2017 Vitesse Ajax 14:30 9 februari uur 15 februari uur 23 zondag 19 februari 2017 Sparta Rotterdam FC Groningen 14:30 9 februari uur 15 februari uur 23 zondag 19 februari 2017 ADO Den Haag Feyenoord 16:45 9 februari uur 15 februari uur 24 vrijdag 24 februari 2017 ADO Den Haag FC Twente 20:00 16 februari uur 22 februari uur 24 zaterdag 25 februari 2017 FC Groningen FC Utrecht 18:30 16 februari uur 22 februari uur 24 zaterdag 25 februari 2017 AZ PEC Zwolle 19:45 16 februari uur 22 februari uur 24 zaterdag 25 februari 2017 Excelsior Willem II 19:45 16 februari uur 22 februari uur 24 zaterdag 25 februari 2017 sc Heerenveen Roda JC 20:45 16 februari uur 22 februari uur 24 zondag 26 februari 2017 Go Ahead Eagles Vitesse 12:30 16 februari uur 22 februari uur 24 zondag 26 februari 2017 Feyenoord PSV 14:30 16 februari uur 22 februari uur 24 zondag 26 februari 2017 N.E.C. Sparta Rotterdam 14:30 16 februari uur 22 februari uur 24 zondag 26 februari 2017 Ajax Heracles Almelo 16:45 16 februari uur 22 februari uur 25 vrijdag 3 maart 2017 AZ Excelsior 20:00 23 februari uur 1 maart uur 25 zaterdag 4 maart 2017 FC Twente Willem II 18:30 23 februari uur 1 maart uur 25 zaterdag 4 maart 2017 PSV Roda JC 19:45 23 februari uur 1 maart uur 25 zaterdag 4 maart 2017 sc Heerenveen Go Ahead Eagles 19:45 23 februari uur 1 maart uur 25 zaterdag 4 maart 2017 PEC Zwolle Vitesse 20:45 23 februari uur 1 maart uur 25 zondag 5 maart 2017 Sparta Rotterdam Feyenoord 12:30 23 februari uur 1 maart uur 25 zondag 5 maart 2017 FC Groningen Ajax 14:30 23 februari uur 1 maart uur 25 zondag 5 maart 2017 FC Utrecht ADO Den Haag 14:30 23 februari uur 1 maart uur 25 zondag 5 maart 2017 N.E.C. Heracles Almelo 16:45 23 februari uur 1 maart uur 26 vrijdag 10 maart 2017 Vitesse Sparta Rotterdam 20:00 23 februari uur 1 maart uur 26 zaterdag 11 maart 2017 ADO Den Haag N.E.C. 18:30 23 februari uur 1 maart uur 26 zaterdag 11 maart 2017 Go Ahead Eagles PSV 19:45 23 februari uur 1 maart uur 26 zaterdag 11 maart 2017 Heracles Almelo FC Utrecht 19:45 23 februari uur 1 maart uur 26 zaterdag 11 maart 2017 Excelsior sc Heerenveen 20:45 23 februari uur 1 maart uur 26 zondag 12 maart 2017 Willem II PEC Zwolle 12:30 23 februari uur 1 maart uur 26 zondag 12 maart 2017 Feyenoord AZ 14:30 23 februari uur 1 maart uur

7 26 zondag 12 maart 2017 Roda JC FC Groningen 14:30 23 februari uur 1 maart uur 26 zondag 12 maart 2017 Ajax FC Twente 16:45 23 februari uur 1 maart uur 27 vrijdag 17 maart 2017 Roda JC FC Twente 20:00 2 maart uur 15 maart uur 27 zaterdag 18 maart 2017 FC Groningen Willem II 18:30 2 maart uur 15 maart uur 27 zaterdag 18 maart 2017 N.E.C. FC Utrecht 19:45 2 maart uur 15 maart uur 27 zaterdag 18 maart 2017 PSV Vitesse 19:45 2 maart uur 15 maart uur 27 zaterdag 18 maart 2017 AZ ADO Den Haag 20:45 2 maart uur 15 maart uur 27 zondag 19 maart 2017 sc Heerenveen Feyenoord 12:30 2 maart uur 15 maart uur 27 zondag 19 maart 2017 Go Ahead Eagles PEC Zwolle 14:30 2 maart uur 15 maart uur 27 zondag 19 maart 2017 Excelsior Ajax 14:30 2 maart uur 15 maart uur 27 zondag 19 maart 2017 Sparta Rotterdam Heracles Almelo 16:45 2 maart uur 15 maart uur 28 zaterdag 1 april 2017 AZ FC Groningen 18:30 16 maart uur 29 maart uur 28 zaterdag 1 april 2017 PEC Zwolle Excelsior 18:30 16 maart uur 29 maart uur 28 zaterdag 1 april 2017 Sparta Rotterdam PSV 19:45 16 maart uur 29 maart uur 28 zaterdag 1 april 2017 Heracles Almelo sc Heerenveen 20:45 16 maart uur 29 maart uur 28 zaterdag 1 april 2017 FC Utrecht Willem II 20:45 16 maart uur 29 maart uur 28 zondag 2 april 2017 Vitesse N.E.C. 12:30 16 maart uur 29 maart uur 28 zondag 2 april 2017 ADO Den Haag Roda JC 14:30 16 maart uur 29 maart uur 28 zondag 2 april 2017 Ajax Feyenoord 14:30 16 maart uur 29 maart uur 28 zondag 2 april 2017 FC Twente Go Ahead Eagles 16:45 16 maart uur 29 maart uur 29 dinsdag 4 april 2017 Excelsior FC Utrecht 18:30 16 maart uur 29 maart uur 29 dinsdag 4 april 2017 sc Heerenveen Sparta Rotterdam 20:45 16 maart uur 29 maart uur 29 woensdag 5 april 2017 Ajax AZ 18:30 16 maart uur 29 maart uur 29 woensdag 5 april 2017 Heracles Almelo Vitesse 18:30 16 maart uur 29 maart uur 29 woensdag 5 april 2017 FC Groningen N.E.C. 19:45 16 maart uur 29 maart uur 29 woensdag 5 april 2017 Feyenoord Go Ahead Eagles 20:45 16 maart uur 29 maart uur 29 woensdag 5 april 2017 Willem II ADO Den Haag 20:45 16 maart uur 29 maart uur 29 donderdag 6 april 2017 Roda JC PEC Zwolle 18:30 16 maart uur 29 maart uur 29 donderdag 6 april 2017 FC Twente PSV 20:45 16 maart uur 29 maart uur 30 vrijdag 7 april 2017 Sparta Rotterdam Excelsior 20:00 30 maart uur 5 april uur 30 zaterdag 8 april 2017 Vitesse sc Heerenveen 18:30 30 maart uur 5 april uur 30 zaterdag 8 april 2017 ADO Den Haag FC Groningen 19:45 30 maart uur 5 april uur 30 zaterdag 8 april 2017 N.E.C. Ajax 19:45 30 maart uur 5 april uur 30 zaterdag 8 april 2017 Go Ahead Eagles Heracles Almelo 20:45 30 maart uur 5 april uur 30 zondag 9 april 2017 AZ Roda JC 12:30 30 maart uur 5 april uur 30 zondag 9 april 2017 PEC Zwolle Feyenoord 14:30 30 maart uur 5 april uur 30 zondag 9 april 2017 FC Utrecht FC Twente 14:30 30 maart uur 5 april uur 30 zondag 9 april 2017 PSV Willem II 16:45 30 maart uur 5 april uur 31 vrijdag 14 april 2017 Heracles Almelo AZ 20:00 6 april uur 12 april uur 31 zaterdag 15 april 2017 Roda JC Sparta Rotterdam 18:30 6 april uur 12 april uur 31 zaterdag 15 april 2017 ADO Den Haag PSV 19:45 6 april uur 12 april uur 31 zaterdag 15 april 2017 Excelsior Vitesse 19:45 6 april uur 12 april uur 31 zaterdag 15 april 2017 FC Twente N.E.C. 20:45 6 april uur 12 april uur 31 zondag 16 april 2017 Willem II Go Ahead Eagles 12:30 6 april uur 12 april uur 31 zondag 16 april 2017 Feyenoord FC Utrecht 14:30 6 april uur 12 april uur 31 zondag 16 april 2017 FC Groningen PEC Zwolle 14:30 6 april uur 12 april uur 31 zondag 16 april 2017 Ajax sc Heerenveen 16:45 6 april uur 12 april uur 32 vrijdag 21 april 2017 sc Heerenveen Willem II 20:00 6 april uur 12 april uur 32 zaterdag 22 april 2017 N.E.C. Excelsior 18:30 6 april uur 12 april uur 32 zaterdag 22 april 2017 PEC Zwolle Heracles Almelo 19:45 6 april uur 12 april uur 32 zaterdag 22 april 2017 AZ FC Twente 19:45 6 april uur 12 april uur 32 zaterdag 22 april 2017 Go Ahead Eagles FC Groningen 20:45 6 april uur 12 april uur 32 zondag 23 april 2017 FC Utrecht Roda JC 12:30 6 april uur 12 april uur 32 zondag 23 april 2017 Sparta Rotterdam ADO Den Haag 14:30 6 april uur 12 april uur

8 32 zondag 23 april 2017 Vitesse Feyenoord 14:30 6 april uur 12 april uur 32 zondag 23 april 2017 PSV Ajax 16:45 6 april uur 12 april uur 33 zondag 7 mei 2017 Ajax Go Ahead Eagles 14:30 13 april uur 3 mei uur 33 zondag 7 mei 2017 Excelsior Feyenoord 14:30 13 april uur 3 mei uur 33 zondag 7 mei 2017 FC Groningen PSV 14:30 13 april uur 3 mei uur 33 zondag 7 mei 2017 Roda JC Willem II 14:30 13 april uur 3 mei uur 33 zondag 7 mei 2017 FC Utrecht Vitesse 14:30 13 april uur 3 mei uur 33 zondag 7 mei 2017 Heracles Almelo ADO Den Haag 14:30 13 april uur 3 mei uur 33 zondag 7 mei 2017 N.E.C. AZ 14:30 13 april uur 3 mei uur 33 zondag 7 mei 2017 Sparta Rotterdam FC Twente 14:30 13 april uur 3 mei uur 33 zondag 7 mei 2017 PEC Zwolle sc Heerenveen 14:30 13 april uur 3 mei uur 34 zondag 14 mei 2017 ADO Den Haag Excelsior 14:30 4 mei uur 10 mei uur 34 zondag 14 mei 2017 AZ FC Utrecht 14:30 4 mei uur 10 mei uur 34 zondag 14 mei 2017 Feyenoord Heracles Almelo 14:30 4 mei uur 10 mei uur 34 zondag 14 mei 2017 Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam 14:30 4 mei uur 10 mei uur 34 zondag 14 mei 2017 FC Twente FC Groningen 14:30 4 mei uur 10 mei uur 34 zondag 14 mei 2017 sc Heerenveen N.E.C. 14:30 4 mei uur 10 mei uur 34 zondag 14 mei 2017 Willem II Ajax 14:30 4 mei uur 10 mei uur 34 zondag 14 mei 2017 PSV PEC Zwolle 14:30 4 mei uur 10 mei uur 34 zondag 14 mei 2017 Vitesse Roda JC 14:30 4 mei uur 10 mei uur Laatste update: 31 augustus 2016

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie 'WIN REIS & TICKETS NAAR DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINALE IN CARDIFF (hierna verder te noemen: de Actie

Nadere informatie

Radio 538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

Radio 538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie DJ Hotel (hierna verder te noemen: de Actie ) van B.V., gevestigd aan Bergweg 70, 1217 CS te Hilversum ( ). De

Nadere informatie

Radio 538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

Radio 538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen Radio 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Win weekendtickets voor AMF (hierna verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie 'WIN REIS & TICKETS NAAR DE ACHTSTE FINALE (hierna verder te noemen: de Actie ) van Sony Mobile Communications

Nadere informatie

SPELVOORWAARDEN. Algemeen

SPELVOORWAARDEN. Algemeen SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Hierrr Met Je Rekening januari 2017 (hierna verder te noemen: de Actie ) van Radio 538, een onderdeel van Radio

Nadere informatie

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Ed & Breakfast (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen 538 SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie met 538 en JBL naar Tomororwland (hierna verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan de

Nadere informatie

SLAM!FM SPELVOORWAARDEN. Algemeen

SLAM!FM SPELVOORWAARDEN. Algemeen SLAM!FM SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie SLAM!FM Koningsdag 205 (hierna te definiëren en verder te noemen: de Actie ) van SLAM!FM B.V., gevestigd

Nadere informatie

Radio 538 SPELVOORWAARDEN. Introductie

Radio 538 SPELVOORWAARDEN. Introductie Radio 538 SPELVOORWAARDEN Introductie Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Jouw Ultieme Reis (hierna verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V., gevestigd aan Bergweg

Nadere informatie

Trekking Dag & Tijd Soort prijs. Maandag 12 september tussen 08:00 en 10:00 uur dagprijs. Radio 538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen

Trekking Dag & Tijd Soort prijs. Maandag 12 september tussen 08:00 en 10:00 uur dagprijs. Radio 538 SPELVOORWAARDEN. Algemeen Algemeen Radio 538 SPELVOORWAARDEN Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie Renault Mystery Trip (hierna verder te noemen: de Actie ) van Radio 538 B.V. gevestigd aan Bergweg 70,

Nadere informatie

Speelronde 1. Speelronde 2. Speelronde 3. Vrijdag 6 augustus 2010 Roda JC FC Twente

Speelronde 1. Speelronde 2. Speelronde 3. Vrijdag 6 augustus 2010 Roda JC FC Twente Speelronde 1 Vrijdag 6 augustus 2010 Roda JC FC Twente Zaterdag 7 augustus 2010 Heracles Almelo Willem II NEC - VVV Venlo SC Heerenveen - PSV De Graafschap - Excelsior Zondag 8 augustus 2010 Vitesse ADO

Nadere informatie

Competitie 1e elftallen, programma 8-8-2008 t/m 30-5-2009 Eredivisie

Competitie 1e elftallen, programma 8-8-2008 t/m 30-5-2009 Eredivisie Eredivisie Vrijdag 29-8-2008 1135 Vitesse - FC Groningen Zaterdag 30-8-2008 1031 N.E.C. - De Graafschap 1126 Willem II - Ajax 1141 FC Utrecht - PSV 1294 Roda JC - FC Twente Zondag 31-8-2008 1038 AZ - NAC

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ).

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ). ACTIEVOORWAARDEN PHILIPS Dutch Masters of Light Algemeen 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Dutch Masters of Light (hierna: de actie ). De Gedragscode Promotionele Kansspelen is van

Nadere informatie

Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter,

Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter, Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter, Vrijdag 5 augustus is het nieuwe Eredivisieseizoen 2016 2017 gestart. In samenwerking met René Heuven, heeft de Supportersclub hiervoor een weddenschap georganiseerd:

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2014/'15

CONCEPT PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2014/'15 vr vr CL vr donderdag 17 + 24 juli 2014 FC Groningen vrijdag 18 juli 2014 loting Q3 CL + dins. 29 / woensdag 30 juli 2014 Feyenoord donderdag 31 juli 2014 PSV / FC Groningen JCS zondag 3 augustus 2014

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2014/'15

CONCEPT PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2014/'15 vr vr CL vr donderdag 17 + 24 juli 2014 FC Groningen vrijdag 18 juli 2014 loting Q3 CL + dins. 29 / woensdag 30 juli 2014 Feyenoord donderdag 31 juli 2014 PSV / FC Groningen JCS zondag 3 augustus 2014

Nadere informatie

dins. 29 / woensdag 30 juli 2014 Feyenoord donderdag 31 juli 2014 PSV / FC Groningen JCS zondag 3 augustus 2014 PEC Zwolle Ajax 18:00

dins. 29 / woensdag 30 juli 2014 Feyenoord donderdag 31 juli 2014 PSV / FC Groningen JCS zondag 3 augustus 2014 PEC Zwolle Ajax 18:00 vr vr CL vr donderdag 17 + 24 juli 2014 FC Groningen vrijdag 18 juli 2014 loting Q3 CL + dins. 29 / woensdag 30 juli 2014 Feyenoord donderdag 31 juli 2014 PSV / FC Groningen JCS zondag 3 augustus 2014

Nadere informatie

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Algemene actievoorwaarden Digital Radio 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Digital Radio (onderdeel Stichting Radio Advies Bureau en/of zijn opvolgers)

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical 100 ste

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical - 5 jaar van SvO B.V.. Door deel te nemen aan

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vakantieweken

Actievoorwaarden Vakantieweken Actievoorwaarden Vakantieweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Vakantieweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vakantieweken

Actievoorwaarden Vakantieweken Actievoorwaarden Vakantieweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Vakantieweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Zeist, KNVB wedstrijdorganisatie BV, 28-06-2013 pagina 1 van 15

Zeist, KNVB wedstrijdorganisatie BV, 28-06-2013 pagina 1 van 15 vr donderdag 18 + 25 juli 2013 FC Utrecht JCS zaterdag 27 juli 2013 AZ Ajax 20:00 vr CL vr din. 30 / woe. 31 juli 2013 PSV donderdag 1 augustus 2013 Vitesse, FC Utrecht 1 vrijdag 2 augustus 2013 Ajax Roda

Nadere informatie

toepassing op de Stuur Fanmail naar Sochi en win een up! (hierna: de Actie ).

toepassing op de Stuur Fanmail naar Sochi en win een up! (hierna: de Actie ). Actievoorwaarden Fanmail voor Sochi Samenvatting 1. Actieperiode loopt van 31 januari 2014 tot en met 23 februari 2014; 2. Stuur een Fanmail bericht via elkedagsupporter.nl en accepteer de algemene voorwaarden.

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Actie

ACTIEVOORWAARDEN Actie ACTIEVOORWAARDEN Deze voorwaarden (hierna te noemen Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de door Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., gevestigd te Weena 70 in Rotterdam (hierna te noemen Shell

Nadere informatie

PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2015/'16 EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE

PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2015/'16 EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE vr EL vr EL donderdag 2 + 9 juli 2015 Go Ahead Eagles donderdag 16 + 23 juli 2015 Go Ahead Eagles vrijdag 17 juli 2015 loting Q3 CL + EL PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2015/'16 vr CL vr EL dins. 28

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2015/'16 EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE

CONCEPT PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2015/'16 EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE vr EL vr EL donderdag 2 + 9 juli 2015 Go Ahead Eagles donderdag 16 + 23 juli 2015 Go Ahead Eagles vrijdag 17 juli 2015 loting Q3 CL + EL CONCEPT PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2015/'16 vr CL vr EL dins.

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2013/'14 EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE. Zeist, KNVB wedstrijdorganisatie BV, pagina 1 van 14

CONCEPT PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2013/'14 EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE. Zeist, KNVB wedstrijdorganisatie BV, pagina 1 van 14 vr donderdag 18 + 25 juli 2013 FC Utrecht JCS zaterdag 27 juli 2013 AZ Ajax vr CL vr din. 30 / woe. 31 juli 2013 PSV donderdag 1 augustus 2013 Vitesse, FC Utrecht 1 vrijdag 2 augustus 2013 Ajax Roda JC

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical - 6 jaar van SvO B.V.. Door deel te nemen aan

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens Actievoorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd te Zeist

Nadere informatie

LG ACTIEVOORWAARDEN LIFESGOODMOMENTS

LG ACTIEVOORWAARDEN LIFESGOODMOMENTS LG ACTIEVOORWAARDEN LIFESGOODMOMENTS Deze actievoorwaarden (hierna Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de te organiseren Lifesgoodmoments -campagne die georganiseerd wordt door LG Electronics Benelux

Nadere informatie

PROGRAMMA BETAALD VOETBAL EREDIVISIE SEIZOEN 2013/'14

PROGRAMMA BETAALD VOETBAL EREDIVISIE SEIZOEN 2013/'14 vr EL donderdag 18 + 25 juli 2013 FC Utrecht JCS zaterdag 27 juli 2013 AZ Ajax 20:00 vr CL din. 30 / woe. 31 juli 2013 PSV vr EL donderdag 1 augustus 2013 Vitesse, FC Utrecht 1 vrijdag 2 augustus 2013

Nadere informatie

VERVOLG PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13

VERVOLG PROGRAMMA BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13 KNVB BEKER ACHTSTE FINALES 18 vrijdag 21 december 2012 AZ FC Twente 20:00 18 vrijdag 21 december 2012 SC Veendam Sparta Rotterdam 20:00 18 zaterdag 22 december 2012 sc Heerenveen Vitesse 18:45 18 vrijdag

Nadere informatie

JCS zondag 31 juli 2016 Feyenoord PSV 18:00

JCS zondag 31 juli 2016 Feyenoord PSV 18:00 vr CL vr dins. 26 / woensdag 27 juli 2016 Ajax donderdag 28 juli 2016 AZ / Heracles Almelo JCS zondag 31 juli 2016 Feyenoord PSV 18:00 vr CL vr din. 2 / woe. 3 augustus 2016 Ajax donderdag 4 augustus 2016

Nadere informatie

1. Iedereen in Nederland met de leeftijd van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan de Actie deel te nemen.

1. Iedereen in Nederland met de leeftijd van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan de Actie deel te nemen. Actievoorwaarden Honig Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT CLUB KASSA KANS

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT CLUB KASSA KANS BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT CLUB KASSA KANS Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "Media Markt Club Kassa Kans", hierna actie. 2. Organisator van deze

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT

Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Second Screen De voorstelling die geschiedenis schrijft van

Nadere informatie

Actievoorwaarden. 1. Algemeen

Actievoorwaarden. 1. Algemeen Actievoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Kruidvat Retail B.V. gevestigd te Renswoude, aan het adres Nijborg 17, te Renswoude

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN. 2. Deze Actie loopt van 8 juli uur t/m 01 augustus uur (de Actieperiode ).

ACTIEVOORWAARDEN. 2. Deze Actie loopt van 8 juli uur t/m 01 augustus uur (de Actieperiode ). ACTIEVOORWAARDEN Get on Board Game LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BIG AMERICANS BE A COUCH STAR WIN ACTIE 2015

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BIG AMERICANS BE A COUCH STAR WIN ACTIE 2015 ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BIG AMERICANS BE A COUCH STAR WIN ACTIE 2015 ARTIKEL 1 ALGEMEEN Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Dr. Oetker Big Americans Be a Couch Star win actie 2015 (verder

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE SEIZOEN 2012/'13

CONCEPT PROGRAMMA EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE SEIZOEN 2012/'13 vr EL vr EL vr CL vr EL donderdag 5 + 12 juli 2012 FC Twente donderdag 19 + 26 juli 2012 Vitesse, FC Twente din. 31 juli / woe. 1 aug. 2012 Feyenoord donderdag 2 augustus 2012 sc Heerenveen, FC Twente,

Nadere informatie

Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris

Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland

Nadere informatie

ALGEMENE CAMPAGNEVOORWAARDEN ECHT UTRECHT - TOERISME UTRECHT

ALGEMENE CAMPAGNEVOORWAARDEN ECHT UTRECHT - TOERISME UTRECHT ALGEMENE CAMPAGNEVOORWAARDEN ECHT UTRECHT - TOERISME UTRECHT ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op de campagne Echt Utrecht van Toerisme Utrecht te Utrecht, hierna te noemen Toerisme Utrecht.

Nadere informatie

Algemene actievoorwaarden promotioneel kansspel Xenos Nederland B.V.

Algemene actievoorwaarden promotioneel kansspel Xenos Nederland B.V. Algemene actievoorwaarden promotioneel kansspel Xenos Nederland B.V. Versie: 1.0 / 11 augustus 2015 Deze voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) zijn van toepassing op het deelnemen aan de actie Prijzen Vangen

Nadere informatie

PROGRAMMA EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE SEIZOEN 2012/'13

PROGRAMMA EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE SEIZOEN 2012/'13 vr EL vr EL vr CL vr EL donderdag 5 + 12 juli 2012 FC Twente donderdag 19 + 26 juli 2012 Vitesse, FC Twente din. 31 juli / woe. 1 aug. 2012 Feyenoord donderdag 2 augustus 2012 sc Heerenveen, FC Twente,

Nadere informatie

24-08-2015. Actievoorwaarden

24-08-2015. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Algemeen: Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Televizier-Ring (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro

Nadere informatie

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN WHIRLPOOL NEDERLAND Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Actievoorwaarden

Nadere informatie

speciaal internetplatform, deelname, kans om tot winnaar gekozen te worden.

speciaal internetplatform,  deelname, kans om tot winnaar gekozen te worden. Actievoorwaarden Volkswagen Memory Lane Samenvatting 1. De actieperiode loopt van 7 november 2016 tot en met 27 februari 2017. 2. Tijdens deze actieperiode kunnen Volkswagen fans verhalen indienen op een

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Actievoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Unique Music te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige acties (hierna

Nadere informatie

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens Actievoorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd te Zeist

Nadere informatie

Actievoorwaarden Zoover Vakantiefoto van het Jaar 2017

Actievoorwaarden Zoover Vakantiefoto van het Jaar 2017 Actievoorwaarden Zoover Vakantiefoto van het Jaar 2017 Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zoover Vakantiefoto van het Jaar 2017 (hierna te

Nadere informatie

Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter,

Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter, Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter, Vrijdag 11 augustus starte het nieuwe Eredivisieseizoen 2017-2018. In samenwerking met René Heuven, heeft de Supportersclub hiervoor opnieuw een Weddenschap georganiseerd:

Nadere informatie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Thornico Building Rotterdam te organiseren groeikas010 actie (hierna te noemen de actie ).

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Thornico Building Rotterdam te organiseren groeikas010 actie (hierna te noemen de actie ). 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Thornico Building Rotterdam te organiseren groeikas010 actie (hierna te noemen de actie ). 1.2 Door deelname aan de actie verklaart

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN Win kaarten voor Tomorrowland!

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN Win kaarten voor Tomorrowland! BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN Win kaarten voor Tomorrowland! Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win kaarten voor Tomorrowland!, hierna actie. 2. Organisator van

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN SHOPTEGOED BIJ BCONNECT ROTTERDAM

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN SHOPTEGOED BIJ BCONNECT ROTTERDAM BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN SHOPTEGOED BIJ BCONNECT ROTTERDAM Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win shoptegoed bij Bconnect Rotterdam', hierna actie 2. Organisator

Nadere informatie

Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam

Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam 1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd voor

Nadere informatie

Actievoorwaarden Verwenweken

Actievoorwaarden Verwenweken Actievoorwaarden Verwenweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Verwenweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Actievoorwaarden Offley Port

Actievoorwaarden Offley Port Actievoorwaarden Offley Port Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: Win een weekendje weg met Offley Port en Fletcher Hotels, hierna te noemen actie. Door deelname aan deze actie verklaart de

Nadere informatie

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT/SATURN

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT/SATURN ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT/SATURN Artikel 1 Definities 1.1. Actie: promotionele wedstrijd of promotionele actie zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden. 1.2. Actiegebied: territorium

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vlogging Contest V2.0

Algemene Voorwaarden Vlogging Contest V2.0 Voorwaarden Tata steel Chess Tournament Vlogging Contest 1. Algemeen I. Deze voorwaarden (de Voorwaarden zijn van toepassing op de Tata steel Chess Tournament Vlogging Contest (hierna te noemen: "de Contest")

Nadere informatie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie);

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie); ACTIEVOORWAARDEN TROUWEN IN DE KUIP Algemeen Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Opel georganiseerde actie Trouwen in De Kuip (verder te noemen: de actie); Deze actie is geïnitieerd door

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE Dr. Oetker Nederland ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE 2015 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Dr. Oetker Bistro Flammkuchen winactie 2015 (verder

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Like DC-Bestratingen en maak kans op een een tuinaanleg twv. Max. 2500!

ACTIEVOORWAARDEN Like DC-Bestratingen en maak kans op een een tuinaanleg twv. Max. 2500! ACTIEVOORWAARDEN Like DC-Bestratingen en maak kans op een een tuinaanleg twv. Max. 2500! 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie LIKE DC-Bestratingen En maak kans op een een tuinaanleg

Nadere informatie

Actievoorwaarden. waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend.

Actievoorwaarden. waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de VriendenLoterij. Deze beslissing is bindend. Actievoorwaarden Algemeen: 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Clubheld (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de VriendenLoterij,

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. ACTIEVOORWAARDEN NH EN SKY RADIO THAT S ME CAMPAGNE Aanvullende actievoorwaarden NH That s Me campagne, een actie in samenwerking met Sky Radio. 0. ALGEMEEN De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Actievoorwaarden KC GO Wereldticket

Actievoorwaarden KC GO Wereldticket Actievoorwaarden KC GO Wereldticket Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V.,

Nadere informatie

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen. Actievoorwaarden medaille actie Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Medaille Kanjers. De Actie wordt aangeboden door De Banketgroep, gevestigd te 5048 AB Tilburg, Nederland, aan het adres

Nadere informatie

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels.

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels. Hollywood TV Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan van 14 november 2011 tot en met 8 januari 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels.

Nadere informatie

Actievoorwaarden Gratis online huurfilm bij 1 zak Tikkels... 2

Actievoorwaarden Gratis online huurfilm bij 1 zak Tikkels... 2 INHOUDSOPGAVE ACTIEVOORWAARDEN Actievoorwaarden Gratis online huurfilm bij 1 zak Tikkels... 2 Algemeen... 2 De actie... 2 Deelname... 2 Mechanisme Gratis online film bij 1 zak Tikkels via Internet... 2

Nadere informatie

Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter,

Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter, Beste S.D.O.L. -lid & -Supporter, Vrijdag 11 augustus start het nieuwe Eredivisieseizoen 2017-2018. In samenwerking met René Heuven, heeft de Supportersclub hiervoor opnieuw een Weddenschap georganiseerd:

Nadere informatie

CASHBACK ACER LIQUID M330

CASHBACK ACER LIQUID M330 CASHBACK ACER LIQUID M330 HTTP://WWW.SPECIALPROMOS.BE/ACER/LIQUIDM330 ACTIE GELDIG TEM 31/08/2016 Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ARTIKEL

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden en dit wedstrijdreglement.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden en dit wedstrijdreglement. WEDSTRIJDREGLEMENT 2014 2 1. Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) bepaalt de regels m.b.t. de deelnemingsvoorwaarden voor de fotowedstrijd (hierna te noemen: de

Nadere informatie

Actievoorwaarden Maak 4x kans op een city trip voor 2 personen maart 2015

Actievoorwaarden Maak 4x kans op een city trip voor 2 personen maart 2015 Actievoorwaarden Maak 4x kans op een city trip voor 2 personen maart 2015 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie van srprs.me Win een

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT DOETINCHEM IS JARIG

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT DOETINCHEM IS JARIG BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT DOETINCHEM IS JARIG Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "Media Markt Doetinchem is jarig", hierna actie 2. Organisator van

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Jacob s Creek Our Table 2016

ACTIEVOORWAARDEN Jacob s Creek Our Table 2016 WERKING, TOEPASSING ARTIKEL 1 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: PERNOD RICARD NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de NDSM-plein 34, 1033 WB

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur

ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur WERKING, TOEPASSING ARTIKEL 1 1. De vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid: Car Class Chauffeursdiensten,

Nadere informatie

Actievoorwaarden Wintersportweken

Actievoorwaarden Wintersportweken Actievoorwaarden Wintersportweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Wintersportweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN OPENINGSACTIE MEDIA MARKT DOETINCHEM / VRIJE TRAP

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN OPENINGSACTIE MEDIA MARKT DOETINCHEM / VRIJE TRAP BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN OPENINGSACTIE MEDIA MARKT DOETINCHEM / VRIJE TRAP Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Openingsactie Media Markt Doetinchem / Vrije trap,

Nadere informatie

2. Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met de actievoorwaarden die ook te vinden zijn via www.hollandia.nl.

2. Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met de actievoorwaarden die ook te vinden zijn via www.hollandia.nl. Actievoorwaarden Gratis 50 spaarpunten Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden (de actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de gratis 50 spaarpunten ( actie ) die wordt georganiseerd door FrieslandCampina

Nadere informatie

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens

Actievoorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Gegevens Actievoorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd te Zeist

Nadere informatie

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Best Thai Award, hierna te noemen: de Actie. De Actie wordt georganiseerd

Nadere informatie

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard.

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard. Actievoorwaarden Priceless Vakantiemoment 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Priceless Vakantiemoment ( Actie ). De Actie wordt aangeboden door MasterCard Nederland

Nadere informatie

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website Actievoorwaarden Dacia Zeker Wel Door mee te doen met de actie Dacia Zeker Wel kunnen winnende deelnemers een vakantie bon ter waarde van 1000,- bij Weekendjeweg.nl winnen. De winnaar mag deze reis gaan

Nadere informatie

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN FESTINA LOTUS BENELUX

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN FESTINA LOTUS BENELUX ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN FESTINA LOTUS BENELUX Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich

Nadere informatie

Actievoorwaarden Dirk Prijzenfestijn

Actievoorwaarden Dirk Prijzenfestijn Actievoorwaarden Dirk Prijzenfestijn 02 juni 2017 Algemeen: Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Dirk Prijzenfestijn (hierna te noemen: 'de Actie'),

Nadere informatie

Actievoorwaarden Zandvoort Pinksterraces Toegangskaarten Actieperiode : 18 april 2016 t/m 6 mei 2016 Hoe werkt het? Actievoorwaarden 1.

Actievoorwaarden Zandvoort Pinksterraces Toegangskaarten Actieperiode : 18 april 2016 t/m 6 mei 2016 Hoe werkt het? Actievoorwaarden 1. Actievoorwaarden Zandvoort Pinksterraces Toegangskaarten Maak kans op twee gratis toegangskaarten en een ritje op het Circuit Park Zandvoort met je eigen sportieve Renault. Laat je gegevens achter en doe

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN EEN STRAATFEEST

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN EEN STRAATFEEST BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN WIN EEN STRAATFEEST Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win een Straatfeest hierna actie 2. Organisator van deze actie is Media Markt-Saturn

Nadere informatie

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG Actie: promotionele wedstrijd of promotionele actie zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden.

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG Actie: promotionele wedstrijd of promotionele actie zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden. ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG Artikel 1 Definities 1.1. Actie: promotionele wedstrijd of promotionele actie zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden. 1.2. Actieperiode: zoals bepaald in de

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Mountain Dew Titanfall 2

ACTIEVOORWAARDEN Mountain Dew Titanfall 2 ACTIEVOORWAARDEN Mountain Dew Titanfall 2 LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE Deelnemers van de Acties zijn gebonden aan de bepalingen van deze Actievoorwaarden

Nadere informatie

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: "Best Thai Award"

Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: Best Thai Award Actievoorwaarden Westmill Foods Europe B.V. voor de actie: "Best Thai Award" 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Best Thai Award", hierna te noemen: "de Actie". De Actie wordt

Nadere informatie

1.3. Op deze Actie zijn de bepalingen, vastgelegd in de GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN 2014 van toepassing. Zie voor uitleg:

1.3. Op deze Actie zijn de bepalingen, vastgelegd in de GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN 2014 van toepassing. Zie voor uitleg: ACTIEVOORWAARDEN Malibu End Of Year WERKING EN TOEPASSING - ARTIKEL 1 1.1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: PERNOD RICARD NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende

Nadere informatie

Actievoorwaarden Canon Academy

Actievoorwaarden Canon Academy Actievoorwaarden Canon Academy Algemeen Deze actievoorwaarden ("Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de promotionele actie Canon Academy (hierna: "de Actie"). De plaats waar Deelnemer een Actiemodel

Nadere informatie

Voorwaarden Chiquita Deel jouw Ontbijtrecept promotionele actie

Voorwaarden Chiquita Deel jouw Ontbijtrecept promotionele actie Voorwaarden Chiquita Deel jouw Ontbijtrecept promotionele actie Algemeen 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op Chiquita Deel jouw Ontbijtrecept" promotionele actie, hierna de Actie. Door deelname

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT DEN BOSCH FOTOACTIE

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT DEN BOSCH FOTOACTIE BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT DEN BOSCH FOTOACTIE Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Media Markt Den Bosch fotoactie, hierna actie 2. Organisator van

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN MALIBU MIX UP YOUR SUMMER WERKING, TOEPASSING ARTIKEL 1

ACTIEVOORWAARDEN MALIBU MIX UP YOUR SUMMER WERKING, TOEPASSING ARTIKEL 1 ACTIEVOORWAARDEN MALIBU MIX UP YOUR SUMMER WERKING, TOEPASSING ARTIKEL 1 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: PERNOD RICARD NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN OPENINGSACTIE MEDIA MARKT DOETINCHEM / PAINTBALLEN

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN OPENINGSACTIE MEDIA MARKT DOETINCHEM / PAINTBALLEN BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN OPENINGSACTIE MEDIA MARKT DOETINCHEM / PAINTBALLEN Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Openingsactie Media Markt Doetinchem / paintballen',

Nadere informatie