MutualistischE Weergalm

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MutualistischE Weergalm"

Transcriptie

1 Informatieblad van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant / Editie GEZINNEN / Driemaandelijks Speciale editie MutualistischE Weergalm BelgiË P.B. BRUssel X BC 9865 Editie GEZINNEN 6 Hoe vermijdt u rugpijn? / En als u nu eens stopte met roken? / Programma Vrije Tijd & Gezondheid (september 2013 januari 2014) / Stress op het werk Verantwoordelijke uitgever: M. Michiels - Zuidstraat Brussel / ISSN /Afgiftekantoor: Brussel X / P gettimages

2 inhoud 04 Stress op het werk 10 Hoe vermijdt u rugpijn? En als u nu eens stopte met roken? 14 News 17 Programma Vrije Tijd & Gezondheid september 2013 januari Curieuze neuzen 19 Workshops 20 Sportiviteiten, kuitenbijters, natuur- en themawandelingen 21 Uitjes 25 Meerdaagse verblijven 26 Leuke luikjes 27 Diversen Mutualistische Weergalm Gezinnen Extra editie 2013 Informatieblad van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant Verantwoordelijke uitgever: Michel Michiels, redactie: dienst Infocom, vormgeving: mordicus.be, druk: Dessain, oplage: , editie: september 2013, redactieadres: Dit document heeft slechts een informatieve waarde. De uitgever is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten. 02 GEZINNEN

3 woord vooraf Dodelijke besparingsspiraal Er komt maar geen einde aan de crisis die vanuit de financiële sector is overgewaaid naar de economie en vervolgens naar de ganse samenleving. Het enige wat de regeringen in het algemeen en de Europese commissie in het bijzonder hiertegen wisten te verzinnen was besparen, besparen en nog eens besparen. Overal met de botte hakbijl door, vooral in de sociale sector! Men is, blijkbaar, vergeten dat deze crisis veroorzaakt werd door de banken met hun schandalige speculaties en door de financiële middens die er werkelijk alles voor over hebben om buitensporige winsten binnen te rijven. Of dat verschillende banken door deze roekeloze praktijken over kop zijn gegaan en dat de vele andere die net niet gestrand zijn dit enkel en alleen te danken hebben aan het feit dat de overheden er massaal geld hebben ingepompt. Ironisch genoeg, moesten de vlaggenschepen van het kapitalisme, die tot dan elke vorm van controle door de Staten hooghartig van de hand hadden gewezen, naar diezelfde Staten een bedelende hand uitsteken om niet roemloos te zinken. Maar de zuurverdiende centen van de brave burgers waren amper binnengerijfd, zonder dat er een echte compensatie, laat staan een verscherpte controle tegenover stonden, of de heerschappen van de haute finance waren hun dwalingen prompt vergeten om als vanouds weer hun pretentie en minachting tentoon te spreiden. Erger nog! De Staten die zich diep in de schulden hadden gestoken om de banken ter hulp te schieten, moeten aan diezelfde banken woekerintresten betalen. Kan het nog onrechtvaardiger? De verantwoordelijken van de huidige crisis, de financiële kringen, zijn de enigen die er winst uit slaan. Dit terwijl de burgers gebukt gaan onder de rampzalige gevolgen van deze casino-economie. Maar onze herauten van het economische liberalisme, van de almachtige vrije markt, van het ongebreidelde kapitalisme dus, staan intussen luidkeels te roepen dat de arbeidskost lees: de sociale zekerheid de echte oorzaak van de crisis is. Nochtans is duidelijk bewezen dat de gevolgen van deze crisis, die erger is dan in 1929, in België juist afgezwakt zijn dankzij onze sterke sociale zekerheid. De sociale zekerheid is immers een hefboom om de rijkdommen evenwichtiger te verdelen en om nog een schijn van koopkracht te waarborgen. Onze sociale zekerheid is niet alleen een middel om alle burgers te verzekeren van een menswaardig bestaan, ze is ook nodig om onze economie goed te laten draaien. Ze willen opblazen, enkel en alleen omdat men heimelijk hoopt nog meer winst te halen uit financiële constructies die aan elke vorm van democratische controle ontsnappen, is niet alleen weerzinwekkend maar ook suïcidaal. Er woedt een hevige strijd tussen het agressieve kapitalisme dat werkelijk alles het welzijn van de wereldbevolking, het milieu en de toekomst van onze planeet wil offeren om vette winsten te boeken en zij die de mensheid een toekomst willen geven in een rechtvaardigere, evenwichtigere samenleving die meer respect heeft voor het leven. Om deze strijd te winnen, hebben we sterke organisaties, zoals de vakbond en de mutualiteit, nodig die ten dienste staan van de bevolking. Zij rekenen hiervoor op uw steun, uw deelname en uw engagement. Jef Baeck voorzitter GEZINNEN 03

4 04 GEZINNEN

5 stress Stress op het werk Meer dan één Europese bediende op de vijf verklaart te lijden aan gezondheidsproblemen gerelateerd aan stress op het werk. Problemen met de mentale of fsieke gezondheid, met productiviteit, stress berokkent schade op vele gebieden. Wat is stress? Hoe kun je er het best mee omgaan? Wij geven je alle antwoorden. Het stressmechanisme Volgens de definitie van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk ondervindt men stress wanneer er een onevenwicht wordt vastgesteld tussen wat er wordt geëist van een persoon en de middelen waarover deze persoon beschikt om aan deze vereisten te kunnen beantwoorden. Hoewel het evaluatieproces van de verplichtingen en de middelen van pschologische aard is, zijn de effecten van stress niet enkel van pschologische aard, maar hebben ze ook een invloed op de fsieke gezondheid, het algemene welzijn en de productiviteit. Deze definitie draait rond drie belangrijke noties die essentieel zijn om te begrijpen hoe stress ontstaat: Het individu: het is onmogelijk om de mate van stress die een situatie kan veroorzaken te beoordelen door zich enkel en alleen te baseren op de kenmerken van de situatie. Twee verschillende individuen zullen immers niet op dezelfde manier reageren op identieke omstandigheden. Wat voor sommigen belangrijk is, is dat voor anderen niet. Sommige personen zijn beter gewapend dan andere om te kunnen omgaan met een stresserende situatie. En onze graad van weerstand wordt bepaald door ons verhaal, ons humeur, onze vaardigheden, onze persoonlijkheid (perfectionistisch, angstig, ), De situatie: verschillende situaties werken stress in de hand, vooral als we ze niet kunnen ontvluchten of als we er niets aan kunnen veranderen, zoals een toename van de druk, frequente wijzigingen, fouten die zwaar afgestraft worden, gebrek aan autonomie, frustraties, vijandige relaties, verbaal of fsiek geweld, onvoorziene gebeurtenissen, De context: speelt een belangrijke rol in het stressproces en speelt mee op vier niveaus: de omgeving (koude, warmte, lawaai, files, uurwijzigingen,...), relationeel (slecht gedefinieerd profiel, pesterijen, procedure voor het nemen van beslissingen, ), levensgebeurtenissen (overlijden, scheiding, huwelijk, ) en socio-economisch (herstructureringen, loon in functie van rendement, angst voor werkloosheid, ). Wanneer we met stresssituaties worden geconfronteerd, reageert ons organisme in drie fases: alarm, weerstand en uitputting. Dit is het algemeen aanpassingssndroom, dat in 1935 werd ontdekt door endocrinoloog Hans Sele. Hij was de eerste die de schadelijkheid van stress wetenschappelijk heeft bewezen. De alarmreactie: dit is de onmiddellijke reactie op stress. Wanneer we worden geconfronteerd met stress gaat ons lichaam hormonen (catecholamines) vrijgeven die het hartritme, de bloeddruk, het waakzaamheidsniveau en de lichaamstemperatuur opdrijven, om het organisme voor te bereiden op actie. De weerstand: indien de situatie aanhoudt, komt het organisme in een weerstandsfase. Er worden opnieuw hormonen (glucocorticoïden) afgescheiden die de bloedsuikerspiegel doen stijgen om onze spieren, ons hart en de hersenen voldoende energie te leveren. De uitputting: wanneer de stresssituatie nog steeds aanhoudt of verergert, kunnen de capaciteiten van ons lichaam overbelast raken. We belanden dan in een toestand van chronische stress. Onze weerstandscapaciteit wordt overbelast en geeft het uiteindelijk op omdat het immuunssteem niet meer naar behoren functioneert. Chronische stress heeft altijd nefaste gevolgen voor de gezondheid. In werksituaties maakt men vaak het onderscheid tussen goede en slechte stress. Goede stress is stress die ervoor zorgt dat al onze capaciteiten worden ingezet, terwijl slechte stress ze net uitput. Wetenschappelijk gezien, bestaat dit onderscheid niet. Stress is een aanpassingsfenomeen van het lichaam dat geactiveerd wordt 6 GEZINNEN 05

6 stress door de omgeving. Er kan wel een onderscheid worden gemaakt tussen piekstress en chronische stress. Piekstress ontstaat als onmiddellijke reactie op een welbepaalde situatie op een gegeven moment (respecteren van een deadline, openbaar moeten spreken, ). Deze vorm van stress stelt op zich geen probleem, hij kan immers een persoon ertoe aanzetten om het beste van zichzelf te geven. Hij houdt geen gevaar in voor het organisme, zolang elke stressperiode gevolgd wordt door een ontspanningsperiode. Wanneer de stress aanhoudt met de tijd, wordt hij chronisch. Stress wordt dan een risico voor de gezondheid, omdat onze capaciteit om te reageren vermindert en ons organisme uitgeput raakt. Op weg naar een burn-out Een burn-out hebben, betekent letterlijk zichzelf van binnenuit opbranden. Burn-out is een toestand van totale mentale, fsieke en emotionele uitputting. Burn-out is een proces dat heel langzaamaan evolueert en dat voorkomt na maanden of jaren blootstelling aan intense stresssituaties. Het wordt gekenmerkt door drie soorten smptomen: - Emotionele uitputting: het is een toestand van vermoeidheid en een gebrek aan energie die zich zowel op fsiek als op emotioneel of cognitief niveau kan manifesteren. Dit is het belangrijkste smptoom van een burn-out, maar het is op zich niet voldoende om de diagnose te stellen. - Depersonalisering: het is een negatief antwoord naar anderen toe, een verlies aan consideratie voor de patiënten, de gebruikers, de collega s, de studenten, de klanten, Dit kan ook gekenmerkt worden door prikkelbaarheid, een verlies aan idealisme, cnisme en het zich terugtrekken. - Het minimaliseren van de persoonlijke prestaties: dit is de neiging om zijn werk negatief te evalueren, het minimaliseren van de eigen vaardigheden, het succes en/of de efficiëntie. De oorzaken van stress De factoren die aan de oorsprong liggen van stress op het werk zijn talrijk en evolueren samen met de werkomstandigheden. We identificeren over het algemeen 6 stressfactorgroepen. Factoren in verband met het uit te voeren werk: te hoge kwalitatieve en kwantitatieve vereisten, te veel verantwoordelijkheden, repetitieve taken, tegenstrijdige of niet goed gedefinieerde vereisten,... Factoren in verband met de organisatie van het werk: slechte communicatie, geen stabiel arbeidscontract (baan op de tocht, uitbesteding,...), de onverzoenbaarheid van de werkuren en het sociale of gezinsleven, Factoren in verband met de werkrelaties: gebrek aan ondersteuning door de collega s en/of hiërarchisch hogergeplaatsten, slecht management, geen of weinig erkenning voor het verrichte werk, Factoren in verband met de fsieke en technische omgeving: lawaai, warmte, vochtigheid, plaatsgebrek, onaangepaste verlichting, Factoren in verband met de sociologische evolutie: toenemend gebruik van technieken voor communicatie op afstand, individualisering van de beroepsactiviteit met het toekennen van te veel verantwoordelijkheden, veeleisendheid of agressiviteit van de klanten, Factoren in verband met de macro-economische omgeving van de onderneming: onzekerheid over de tewerkstelling, concurrentie, Deze factoren zijn nog gevaarlijker voor de gezondheid wanneer ze aanhouden. Ze worden ondergaan, ze zijn talrijk en vaak onverzoenbaar (bv. hoge productiviteitseisen gecombineerd met weinig manoeuvreerruime). Maar stress belangt niet enkel werkende mensen aan. Geen baan hebben, is immers ook een bron van stress, want het staat snoniem voor sociale onzekerheid, instabiliteit, werkloosheid. Zo bleek uit de resultaten van de eerste enquête uitgevoerd door de Socialistische Mutualiteit in het kader van haar Solidaris-barometer, waarin 36 % van de ondervraagde werkzoekenden verklaart spanningen, angst of depressie te voelen en 18 % verklaart een zelfmoordpoging achter de rug te hebben. De smptomen van stress De manieren waarop stress zich uit zijn erg uiteenlopend, talrijk en al dan niet heftig. Ze variëren naargelang het individu. Vaak zien we dat elke persoon zeer specifiek zijn eigen smptomen heeft. De diagnose stress is bijgevolg ook niet makkelijk te stellen. De smptomen kunnen zowel fsiek als pschisch zijn. Het is goed deze tekenen te herkennen, om ze te kunnen identificeren en om een oplossing voor het probleem te kunnen zoeken. Op pschologisch vlak kunnen de volgende smptomen opduiken: s morgens vroeg wakker worden om dan zonder probleem opnieuw in slaap te vallen, prikkelbaarheid, gespannenheid, ongeduld, angst, besluiteloosheid, problemen met het kortetermijngeheugen, zich moeilijk kunnen concentreren, verward zijn, negatieve perceptie van de werkelijkheid, laag zelfbeeld, 06 GEZINNEN

7 de neiging om zich af te zonderen, gebrek aan energie, laag libido, drug-, alcohol-, tabaksgebruik, het vermijden van veeleisende situaties, De meest voorkomende fsieke smptomen zijn: spierspanning (nek-, schouder- en rugpijn), hartkloppingen, maagpijn, spijsverteringsproblemen, geen eetlust hebben, hoofdpijn, duizeligheid, kortademig zijn, vermoeidheid, eczeem, gnaecologische problemen, terugkerende infecties, Indien de stresssituatie aanhoudt, hebben de smptomen de neiging te verergeren. Dit kan zich vertalen in een metabolisch sndroom met als smptomen abdominale obesitas, weerstand voor insuline (wat kan leiden tot diabetes), een hoge bloeddruk en verstoringen in het lipidenmetabolisme (cholesterol, triglceriden, ). Talrijke studies hebben ook aangetoond dat er een samenhang bestaat tussen stress en het risico op een cardiovasculair accident (beroerte), spier- en skeletproblemen of depressie. Werkstress is niet onvermijdelijk! Werkstress vormt een reëel probleem binnen de volksgezondheid. Het tast de mentale en fsieke gezondheid van een werknemer aan, maar heeft ook organisatorische en economische gevolgen voor ondernemingen en de maatschappij in het algemeen. Bij bedrijven waar veel stress heerst, stellen we dan ook een demotivatie vast, arbeidsongevallen, een toename van de turn-over en het absenteïsme, Het eerste wat moet gebeuren, is iets doen aan de oorzaken van de stress, door een organisatiemethode of werkomstandigheden in te voeren die de fsieke veiligheid en de fsieke en mentale gezondheid van de werknemers respecteren. Enkel een collectieve aanpak kan duurzame oplossingen bieden aan dit probleem. De wetgeving* verplicht de werkgever om de gezondheid en veiligheid op het werk te beschermen, met inbegrip van de gevolgen van stress. De werkgever moet de oorzaken van werkstress opsporen, de risico s die eruit voortvloeien evalueren, preventieve maatregelen treffen voor het voorkomen of verhelpen van de risico s, en de werknemer informeren. U moet geraadpleegd worden over elke wijziging die uw gezondheid of veiligheid zou kunnen beïnvloeden, met inbegrip van wijzigingen die werkgerelateerde stress met zich kunnen meebrengen. U kunt uw bijdrage leveren door problemen te signaleren en door haalbare oplossingen voor te stellen. Het beheer van werkstress en bij uitbreiding van het welzijn is een van de bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en, als dit er niet is, van de bedrijfsleider. Het is deze laatste die een diagnose van de pschosociale risico's moet definiëren en uitvoeren, om vervolgens een actieplan op te stellen. *De wet inzake welzijn (4 augustus 1996) en de wet inzake pesterijen (11 juni 2002) VOORDELEN EN DIENSTEN VAN UW MUTUALITEIT Pschotherapie Interventie van 10 euro per sessie pschotherapie bij een licentiaat pschologie die is geregistreerd bij de Pschologencommissie (max. 6 sessies per kalenderjaar). Sportclub of fitnesscentrum Jaarlijkse tussenkomst van 25 euro in de kost van lidgeld voor een sportclub of fitnesscentrum, ongeacht uw leeftijd! Terugbetaling van het remgeld Wij betalen het wettelijk remgeld terug voor bepaalde prestaties en dit ongeacht uw leeftijd! Meer informatie? / Met wie praat u erover? Het is van het grootste belang dat stress geuit wordt. Het eerste wat u kunt doen, is erover praten met de personen die de stress veroorzaken. Blijf rustig en respectvol voor de personen en functies van deze personen. Het kan ervoor zorgen dat het probleem wordt opgelost. De persoon in kwestie is zich niet altijd bewust van de effecten die zijn gedrag hebben. Als het probleem aanhoudt, praat er dan over met uw omgeving. Hogergeplaatsten en vakbondsvertegenwoordigers kunnen u helpen om tot een betere werkorganisatie te komen. De vakbondsvertegenwoordiger kan het probleem rapporteren aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, om te handelen in functie van de omvang van het probleem. 6 GEZINNEN 07

8 stress Binnen de onderneming kunt u ook een beroep doen op enkele hulpverleners: De taak van de vertrouwenspersoon bestaat erin de preventieadviseur te ondersteunen in zijn strijd tegen geweld, morele en seksuele pesterijen op het werk. Hij is er om, in alle vertrouwelijkheid, naar u te luisteren, om u advies te geven en om samen met u naar een oplossing te zoeken. Zijn aanwezigheid is niet verplicht, maar is aan te bevelen. De preventieadviseur, die gespecialiseerd is in de pschosociale aspecten van het werk, is een expert (verplicht) die de werkgever en de werknemers adviseert, om werkgerelateerde pschosociale risico s te voorkomen. De arbeidsgeneesheer moet waken over de gezondheid van de werknemers op de werkvloer. Hij helpt en informeert u bij problemen of zorgen. Als u gezondheidsproblemen ondervindt die te maken hebben met uw werk, kunt u hem raadplegen. Sommige problemen kunnen door de vakbondsafgevaardigde worden aangesneden binnen het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), dat eventueel organisatorische maatregelen kan overwegen. Als u uw probleem niet intern kunt oplossen, kan u ook de arbeidsinspectie contacteren (www.tewerkstelling.belgie.be) die de werkgever kan verplichten tot het nemen van maatregelen. Praat erover met uw omgeving, familie, vrienden,... U goed omringen en praten met uw omgeving over de moeilijkheden die u doormaakt op het werk, helpen om zich gesteund te voelen. Sociale ondersteuning zou de beste buffer zijn tegen chronische stress. Praat erover met uw arts. Indien nodig kan deze beslissen dat u beter een tijdje niet gaat werken. Uiteraard volstaat deze rustperiode op zich niet. Ze moet samengaan met pschologische hulp. Enkel een bevoegde professional kan u door deze moeilijke periode loodsen en kan de verschillende facetten van uw probleem begrijpen. Burn-out: de 10 risicoberoepen... In geen enkel beroep is een burn-out volledig uitgesloten. Maar er bestaan wel degelijk enkele beroepen waarin de kans op een burn-out net iets groter is. Dit is de lijst Verpleegkundige 2. Tandarts 3. Leerkracht 4. Call-centermedewerker 5. Operator 6. Arbeider die zwaar fsiek werk uitvoert 7. Manager 8. Bankier 9. Werknemer in de chemische sector 10. Kleine zelfstandige Bron: Beter voorkomen Stress is alomtegenwoordig. Het is dus moeilijk om volledig stressvrij te leven. Er bestaan echter verschillende manieren om stress te verminderen en om er beter mee om te gaan. - Leer om de aan stress gerelateerde fsieke en pschologische smptomen te herkennen. - Leer uzelf kennen. Iedereen heeft zijn grenzen en het is belangrijk die te respecteren. Het is belangrijk om nee te kunnen zeggen. - Zorg ervoor dat u uw emoties, gevoelens en angsten kunt uitdrukken. - Verbeter uw communicatie op het werk, met partner, kinderen, familie,... - Eet evenwichtig en matig uw verbruik van koffie, thee, suiker, alcohol, sigaretten, want dit kan bijdragen tot stress. - Het beoefenen van een fsieke activiteit kan een grote hulp zijn om stress te voorkomen of te verminderen, en bevordert de slaap. Experts bevelen 30 minuten fsieke inspanning aan, 5 maal per week. - Doe aan relaxatie om u te bevrijden van spierspanningen. - Schakel eens uit! Smartphones, laptops, zijn evengoed manieren om uw werk en dus ook uw werkstress mee naar huis te nemen. Beperk de tijd dat u beschikbaar bent voor uw werkgever en tracht u daaraan te houden. - Vermijd geneesmiddelen! Ze helpen u misschien om de stresssmptomen te camoufleren, maar ze veranderen niets aan de oorzaak. Wijzig geleidelijk aan de manier waarop u reageert, maar probeer ook niet alles in één keer om te gooien. W Bronnen: https://osha.europa.eu GEZINNEN

9 Bent u gestrest? Doe de test! Het is belangrijk om zich bewust te zijn van zijn stressniveau, want soms wordt het beschouwd als iets onontkoombaars of soms wordt het gewoon genegeerd. Test uw stressniveau door onderstaande vragen te beantwoorden ( Perceived Stress Scale van Cohen). Ze betreffen gevoelens en gedachten gedurende de afgelopen maand. Omcirkel het cijfer dat overeenstemt met uw situatie 1. Hoe vaak bent u overstuur geweest door iets dat onverwachts gebeurde? 2. Hoe vaak hebt u het gevoel gehad dat u niet in staat was de belangrijke dingen in uw leven onder controle te houden? 3. Hoe vaak hebt u zich zenuwachtig en onder spanning gevoeld? 4. Hoe vaak hebt u irriterende moeilijkheden (of dingen die u tegenzaten) met succes aangepakt? 5. Hoe vaak hebt u het gevoel gehad dat u op de juiste wijze omging met belangrijke veranderingen die zich voordeden? 6. Hoe vaak hebt u een zelfverzekerd gevoel gehad over uw vermogen om persoonlijke problemen aan te pakken? 7. Hoe vaak hebt u het gevoel gehad dat de dingen meezaten? 8. Hoe vaak hebt u het gevoel gehad dat u niet op kon tegen de dingen die u moest doen? 9. Hoe vaak bent u in staat geweest om irritaties in uw leven onder controle te houden? 10. Hoe vaak hebt u het gevoel gehad dat u de dingen de baas bleef? 11. Hoe vaak hebt u zich boos gemaakt om dingen die buiten uw controle om gebeurden? 12. Hoe vaak hebt u gemerkt dat u aan het piekeren was over dingen die u moest gaan volbrengen? 13. Hoe vaak bent u in staat geweest om de manier waarop u uw tijd besteedde onder controle te hebben? 14. Hoe vaak hebt u het gevoel gehad dat moeilijkheden zich zo hoog opstapelden dat u ze niet te boven kon komen? Totaal per kolom Nooit Zelden Soms Redelijk vaak Heel vaak Algemeen totaal Resultaten Minder dan 25 punten U hebt geen stress U bent duidelijk iemand die niet snel gestresseerd raakt. Wanneer u geconfronteerd wordt met situaties die sommigen als stresserend zouden bestempelen, blijft u kalm en vol vertrouwen. U lijkt controle te hebben over uw tijdbeheer en kunt snel beslissingen nemen. Van 25 tot 49 punten U ondervindt matige stress U maakt mogelijk korte periodes van stress door, maar ze hebben geen weerslag op uw levenskwaliteit. Toch raden wij u aan om de bronnen van stress te identificeren en ons advies te volgen, om erin te slagen uw stress te beheersen en zo te vermijden dat hij permanent wordt. Meer dan 50 punten U lijdt aan pathologische stress De resultaten geven aan dat u aan stress lijdt. Er bestaan heel wat middelen om uw stress onder controle te houden. Praat erover met uw arts! Opgelet: Deze test is louter informatief en dient niet om een diagnose te stellen. Het stressniveau varieert in functie van de personen, en kan ook afhangen van uw geestesgesteldheid op het moment dat u de test invult. GEZINNEN 09

10 rugpijn Hoe vermijdt u rugpijn? Rugpijn wordt beschouwd als de pijn van de eeuw en vormt een echt probleem voor de volksgezondheid. Om rugpijn te voorkomen, moet u goed voor uw rug zorgen. Hier volgen enkele tips om uw rug in topconditie te houden. Waarom hebt u rugpijn? De oorzaken van rugpijn zijn zeer uiteenlopend: misvormingen aan de rug (scoliose, ), spierkrampen, spierverrekkingen, een hernia, overgewicht, artritis, artrose, osteoporose, stress, foutief uitgeoefende fsieke inspanningen, Maar een van de meest voorkomende oorzaken is het foutief gebruik van onze rug. Onze slechte houding op het werk of tijdens onze vrije tijd ligt aan de oorsprong van de meeste rugklachten. Neem een juiste houding aan... We kunnen veel rugklachten vermijden door een juiste houding aan te nemen en door juist te bewegen. Het probleem is dat we de foute bewegingen onbewust maken. Daarom geven we u een paar tips. zitten Lang zitten, stelt onze gewrichten, spieren en botten op de proef. Het zorgt voor meer druk op onze rug dan vele andere houdingen, waaronder rechtopstaan. U moet altijd vermijden dat uw rug naar achter doorzakt en dat u met een bolle rug zit. Kantel uw bekken en buik daarom actief naar voren. Dit is wat we de ruiterszit noemen. Hou de knieën iets lager dan de heupen. Zet uw stoel zo dicht mogelijk tegen de tafel en pas de hoogte van uw stoel aan. Als u niet met uw voeten tot aan de grond geraakt, gebruikt dan een voetensteun. Stel uw rugleuning zo in dat uw rug en ruggengraat worden ondersteund, ongeacht uw positie. Stop indien nodig een kussen of rolletje achter uw rug ter hoogte van uw lende. 10 GEZINNEN

11 U zit op de juiste hoogte als uw ellebogen een rechte hoek vormen wanneer u tpt, of als de bovenkant van uw scherm op ooghoogte zit. Er moet 15 tot 20 centimeter plaats overblijven tussen uw klavier en de rand van de tafel. Wanneer u zich draait, draai dan heel uw lichaam in plaats van enkel de bovenkant. Gebruik een draaistoel om de draaibewegingen te beperken. Blijf niet langer dan 2 uur aan een stuk zitten. Sta af en toe recht om even rond te stappen. rechtopstaan Gedurende een langere periode rechtop staan, zet druk op de kromming van uw rug. Door een voet op een verhoogje te zetten, vermindert u de druk in de ruggengraat. Verander om de 5 tot 15 minuten van voet. Bewaar een goede houding: oren, schouders en heupen moeten één lijn vormen. Hou u hoofd omhoog en trek uw buik in. slapen We spenderen een derde van ons bestaan liggend. Het is dus heel belangrijk om over een goed bed en een goede matras te beschikken, én om een goede houding aan te nemen in bed. Op de buik slapen, wordt afgeraden, omdat u dan verplicht bent om uw hoofd naar opzij te draaien en het onderste van uw rug te krommen. Wanneer u ligt, moet uw rug zijn normale kromming kunnen bewaren. De beste houding is dus op de rug liggen, met het hoofd recht, de armen langs het lichaam en de benen lichtjes gespreid om het bekken te ontlasten. Een zijlig met opgetrokken knieën is niet slecht. Het is een neutrale houding, zolang u een kussentje tussen de dijen stopt om de heupen te ontlasten en zolang uw hoofdkussen niet te zacht of te plat is. Over het algemeen moet de matras stevig zijn, zonder hard te zijn, en moet de beddenbodem soepel zijn. Het hoofdkussen moet qua omvang aangepast zijn aan de kromming van de nekwervels, wanneer u op uw rug ligt, en aan de holte die wordt gevormd door de breedte van uw schouder, wanneer u op uw zij ligt. om een last op te tillen Ongeacht de beoefende fsieke activiteit, moet u zich altijd bewust zijn van uw houding. De rug moet altijd mooi recht zijn, de blik moet naar voren gericht zijn, de schouders naar achteren. Het zijn de onderste ledematen die moeten werken: plooi altijd de benen in plaats van de rug. Wanneer de rug tijdens de beweging actief moet zijn, moet dit een trage en harmonieuze beweging zijn. Vermijd zo veel mogelijk bruuske en snelle bewegingen. Vermijd ook draaibewegingen. Als u een voorwerp van de grond moet optillen, ga dan door de knieën en Voordelen en diensten van uw mutualiteit Terugbetaling van het remgeld, sport, osteopatie, kinesitherapie, De Socialistische Mutualiteit biedt een reeks voordelen om de kosten van uw gezondheidszorg te drukken. Meer informatie? / Doe een beroep op onze zorg en diensten aan huis! Deze dienstverlening zorgt ervoor dat ouderen, zieken of personen met een beperkte autonomie gewoon thuis kunnen blijven wonen. We bieden u een kwalitatieve dienstverlening aan tegen een democratische prijs. Meer informatie? / De Medishop De Medishop biedt een ruim assortiment gespecialiseerde producten en (para)medisch materiaal tegen democratische prijzen. Binnen onze actie 'Leg je niet neer bij rugpijn' geven wij ook kortingen op heel wat rugvriendelijke producten in onze Medishop. Deze actie loopt van 26 september tot 15 december Meer informatie? / Medische centra César De Paepe De medische centra César De Paepe bieden medische en paramedische zorg (algemene geneeskunde, kinesitherapie, ) van hoge kwaliteit tegen Riziv-tarieven. En omdat de mutualiteit het remgeld betaalt voor een reeks veel voorkomende prestaties binnen de algemene geneeskunde, gespecialiseerde geneeskunde en tandheelkunde, moet u voor deze diensten zelfs geen eigen aandeel betalen! Om te weten waar u het dichtstbijzijnde medisch centrum vindt, surft u naar of neemt u contact op hou uw rug goed recht. Kom opnieuw recht door de benen te strekken en hou het voorwerp dicht tegen uw lichaam. Nog een tip Elke kilo die u te veel weegt, is een extra belasting voor uw rug. Het is dus belangrijk om goed op gewicht te blijven of om een paar kilootjes af te vallen als er wat af mag. De rug houdt maar stand dankzij de spieren. Als die niet goed werken, kan de rug ook niet correct werken, waardoor rugklachten kunnen ontstaan. Het is dus van het grootste belang om regelmatig te sporten (wandelen, zwemmen, ), en vergeet u daarbij vooral niet op te warmen. Door dit advies op te volgen, kunt u rugpijn voorkomen. Als de rugpijn echter aanhoudt, raadpleeg dan een arts om de oorzaak te vinden en een gepaste behandeling aan te reiken. W Bronnen: Op 26 september staat preventie van rugpijn centraal bij de Socialistische Mutualiteit. Kent u uw rug en draagt u er zorg voor? Doe de test in onze hoofdkantoren! Meer informatie? / GEZINNEN 11

MutualistischE Weergalm

MutualistischE Weergalm Informatieblad van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant / Editie GEZINNEN / Driemaandelijks Speciale editie MutualistischE Weergalm BelgiË P.B. BRUssel X BC 9865 Editie GEZINNEN 6

Nadere informatie

MutualistischE Weergalm

MutualistischE Weergalm Informatieblad van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant / Editie GEZINNEN / Driemaandelijks Speciale editie MutualistischE Weergalm BelgiË P.B. BRUssel X BC 9865 Editie GEZINNEN 6

Nadere informatie

Stoppen met roken. Het kan!

Stoppen met roken. Het kan! Stoppen met roken. Het kan! 1. Je twijfelt of je wilt stoppen. Waarom stoppen met roken? In welke fase zit jij? 1. Je twijfelt of je wilt stoppen. Waarom stoppen met roken? Hoe jezelf motiveren?... 3 2.

Nadere informatie

België - Belgique P.P. - P.B. PROFIEL B/729 127 HERFST 2013. eziekenfonds, regel uw ziekenfondszaken online Gezond eten? Dit moet u weten!

België - Belgique P.P. - P.B. PROFIEL B/729 127 HERFST 2013. eziekenfonds, regel uw ziekenfondszaken online Gezond eten? Dit moet u weten! België - Belgique P.P. - P.B. PROFIEL B/729 127 HERFST 2013 eziekenfonds, regel uw ziekenfondszaken online Gezond eten? Dit moet u weten! 6 9 ZIEKENFONDS verzeker uw glimlach Een sterk gebit is een troef

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Tabaksontwenning Remgeld geneesmiddelen Dienstencheques Gezinsvakanties MAART / APRIL 2006

Tabaksontwenning Remgeld geneesmiddelen Dienstencheques Gezinsvakanties MAART / APRIL 2006 P 505327/526 Afgiftekantoor: Antwerpen X MAART / APRIL 2006 nr 92 HET MAGAZINE VAN PARTENA - ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS VLAANDEREN België - Belgique P.P. - P.B. BC 10621 Tabaksontwenning Remgeld geneesmiddelen

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

Nr. 120 januari / februari / maart 2012

Nr. 120 januari / februari / maart 2012 P 505327/526 Afgiftekantoor: Gent X Nr. 120 januari / februari / maart 2012 België - Belgique P.P. - P.B. DRIEMAANDELIJKS magazine van partena - onafhankelijk ziekenfonds vlaanderen B/729 vakanties 2012

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

E-book Is er leven na de scheiding

E-book Is er leven na de scheiding E-book Is er leven na de scheiding Stichting Gezondheid Nederland www.stichtinggezondheidnederland.nl Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg

Nadere informatie

Albert Sonnevelt. minicursus leven zonder stress: deel 1. 1 minicursus: leven zonder stress. deel 1

Albert Sonnevelt. minicursus leven zonder stress: deel 1. 1 minicursus: leven zonder stress. deel 1 Albert Sonnevelt minicursus: leven zonder stress deel 1 1 minicursus: leven zonder stress STRESS inleiding 2 STRESS Het lijkt of je het voortdurend van iedereen die je kent hoort: Ik ben ZO gestresst!.

Nadere informatie

Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim

Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim kant en anderzijds de verhalen van de strijdende partijen herformuleert, zodat zij beide ook de overtuiging hebben dat ze goed begrepen zijn. Emoties spelen vaak een grote rol, weet Paul Walters. En door

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Moederschapsrust Rookverbod Diensten - voordelen 2006 Orgaandonatie

Moederschapsrust Rookverbod Diensten - voordelen 2006 Orgaandonatie P 505327/526 Afgiftekantoor: Antwerpen X JANUARI / FEBRUARI 2006 nr 91 HET MAGAZINE VAN PARTENA - ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS VLAANDEREN België - Belgique P.P. - P.B. BC 10621 Moederschapsrust Rookverbod

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

09/03/2009 Knops Publishing www.advocatennet.be 1

09/03/2009 Knops Publishing www.advocatennet.be 1 Inleiding... 2 Welke rechten heb je als patiënt?... 2 1. Recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg... 3 2. Recht op vrije keuze van zorgverlener... 3 3. Recht op informatie omtrent de eigen gezondheidstoestand...

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Masturbatie verslaving

Masturbatie verslaving Cola verslaving Hoe is het nu in godsnaam mogelijk dat je verslaafd geraakt aan een frisdrank zoals Coca Cola? Een vraag die vele mensen zich zullen stellen. Ok, als het nu 1885 had geweest of begin de

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Informatieboekje 2. Werken aan herstel. Hoe herstel ik na een. beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen

Informatieboekje 2. Werken aan herstel. Hoe herstel ik na een. beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen Informatieboekje 2 Werken aan herstel Stap! Hoe herstel ik na een beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Genezen na een amputatie... 3 Problemen tijdens de

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids COLOFON Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Praktische gids Cette publication est également

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen?

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen? Traumatisch hersenletsel Wat kunt u zelf doen? 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Het doel van deze brochure 4 1.2 Wat u vooraf moet weten 4 1.3 Tien tips bij het lezen van deze brochure 4 1.4 Tenslotte 5 2.

Nadere informatie

640 000 Vlaamse werknemers worstelen met stress op het werk. Zij lopen vijf keer meer risico op een depressie.

640 000 Vlaamse werknemers worstelen met stress op het werk. Zij lopen vijf keer meer risico op een depressie. s e Regio Mechelen Vrijdag 27 september 2013 19 krant over samenleving gezondheid werk dixit 640 000 Vlaamse werknemers worstelen met stress op het werk. Zij lopen vijf keer meer risico op een depressie.

Nadere informatie

SYMBIOMAG. Verdwijning. Bescherm hart en bloedvaten. Tips voor een cholesterolarme voeding. Nieuwsflash Ontdek onze nieuwe partners.

SYMBIOMAG. Verdwijning. Bescherm hart en bloedvaten. Tips voor een cholesterolarme voeding. Nieuwsflash Ontdek onze nieuwe partners. SYMBIOMAG Belgique/België P.P/P.B 9099 GENT X. BC31601 N 7 / 3 DE KWARTAAL 2013 - Trimestrieel Gezondheid Bescherm hart en bloedvaten Voeding Tips voor een cholesterolarme voeding Nieuwsflash Ontdek onze

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.4/december 2010 Ervaring, expertise en behandeling DE HERSENEN 5TIPS EEN

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

JongerenGids. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

JongerenGids. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! JongerenGids Kies BEWUST voor je toekomst! Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! Jongerengids Informatiegids van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van

Nadere informatie