Sterke dienstverlener in Nederland en België Duurzaam sluiten van kringlopen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.indaver.be www.indaver.nl www.indaver.com Sterke dienstverlener in Nederland en België Duurzaam sluiten van kringlopen"

Transcriptie

1 INFO Dijle 17 a BE-2800 MECHELEN april 2013 dertiende jaargang periodiek tijdschrift Indaver maakt van GFT-afval groen gas Indaver Nederland kleurt groen Ziekenhuizen over de veilige en duurzame verwerking van hun medisch afval door Indaver Paul De Bruycker - CEO Sterke dienstverlener in Nederland en België 2012 was een sterk jaar voor Indaver. Met een omzet boven het half miljard euro en een goede winstgevendheid realiseerden we het beste jaar in onze geschiedenis. Dankzij deze goede resultaten kunnen we ook bogen op een solide balans was eveneens het jaar waarin we doorbraken als internationale dienstverlener in duurzaam afvalbeheer dankzij onze sterke ontzorgingsconcepten voor overheid en industrie. Ontzorgings concepten die nauw aansluiten bij de wensen van de klant. De klant bepaalt welke dienstverlening hij wenst, gaande van het louter verwerken van een bepaalde afvalstof tot een totale dienstverlening inclusief beheer, transport, administratie en rapporteringen. Welke dienstverlening de klant ook kiest, hij kan er op vertrouwen dat wij hem een duurzame kwalitatieve oplossing bieden, gericht op maximale energie- en materiaalrecycling én met een hoog compliance niveau. Europese portefeuille zorgt voor optimaal gebruik van aanwezige verwerkingsinfrastructuur De internationale dimensie van ons bedrijf laat ons vandaag toe om grote industriële bedrijven een Europese oplossing te bieden voor hun afvalbeheer in Europa. Daarnaast geeft ze ons een goede kennis van de Europese markt én toegang tot best in classverwerkingsinstallaties in Europa. Door onze lokale aanwezigheid kunnen we ook steeds snel reageren op onvoorziene omstandigheden. Onze Europese portefeuille laat ook toe om optimaal gebruik te maken van de aanwezige infrastructuur. Dit leidt zowel tot een milieuvoordeel als een lagere kost. Dit lukt maar omdat we binnen onze organisatie sterk inzetten op samenwerking en kennisdeling. Best practices worden opgezocht en nadien breed uitgerold binnen onze organisatie. Dit ondersteunt de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten. Niet enkel de industriële klanten hebben baat bij een goede uitwisseling van kennis over de grenzen heen, ook voor de overheidsklant op zoek naar best practices in afvalbeheer en duurzamere verwerkingsmethodes is dit belangrijk om de juiste keuzes te kunnen maken. Als Indaver willen we daar graag ons steentje toe bijdragen. De Vlaams-Nederlandse Delta regio kan er enkel wel bij varen als uitgelezen vestigingsplaats voor industriële bedrijvigheid. Vandaag zijn we een sterke industriële dienstverlener in Nederland en België én een sterke dienstverlener voor de gemeenten in Vlaanderen en Zeeland. Vanuit deze positie willen we graag onze diensten ook aanbieden aan een groter aantal Nederlandse gemeenten. Duurzaam sluiten van kringlopen Indaver is ervan overtuigd dat we zorgzaam met grondstoffen en energie moeten omspringen, willen we onze welvaart en ons welzijn veilig stellen voor de toekomst. Het duurzaam sluiten van kringlopen is daarbij de uitdaging. Duurzaam sluiten van kringlopen is een integraal deel van onze waardepropositie aan de klant. Samen met de klant willen we daarin investeren door een goede inventarisatie van de door hem geproduceerde afvalstoffen. Deze inventaris is de basis voor een grondig onderzoek naar alle aanwendings mogelijkheden. Deze zorgvuldige projectmatige aanpak leidt tot het identificeren van de huidige en toekomstige best options aan de laagste total cost of ownership. Het geeft de klant een sterke basis voor het verduurzamen van zijn afvalbeheer als onderdeel van een duurzaam materialen- en energiebeheer binnen zijn bedrijf. Continu verbeteren Indaver zet sterk in op het doorontwikkelen van haar dienstverleningsconcepten en investeert daartoe verder in moderne en innovatieve verwerkingsinstallaties, krachtige databeheerssystemen die online voor de klant ter beschikking staan en in de opleiding van haar medewerkers. Daarom zijn wij uw vertrouwen waard! INFO 1 IND716IndaverInfo_Ma13.indd :27:41

2 Indaver Nederland kleurt groen Het DELTA-merk dooft sinds 1 januari 2013 uit en wordt vervangen door het merk Indaver. Alle producten en diensten die door DELTA Milieu in de markt werden gezet, zoals composteren, vergisten en slibontwatering, gaan verder onder de merknaam Indaver. Voor klanten en leveranciers is dit geen verrassing. Al in 2010 zijn de activiteiten van DELTA Milieu en Indaver in Nederland samengebracht in Indaver Nederland B.V. Een logisch sluitstuk dus of schuilt er meer achter deze beslissing? DELTA is een vertrouwd gezicht in de Nederlandse afvalsector. DELTA Milieu, de milieudivisie van DELTA, is in 2003 ontstaan door de samenvoeging van 4 bedrijven: Verstraeten Verbrugge, Phoenyx, De Jonge Impex en het OLAZ. In tien jaar heeft DELTA zich ontwikkeld tot een vertrouwd merk in de afvalbranche. Samen met zuster divisies binnen DELTA heeft DELTA Milieu een significante bijdrage geleverd aan de positionering van DELTA als multi-utility company. DELTA biedt immers een uniek en breed aanbod aan producten en diensten: van elektriciteit, gas en water tot internet en digitale telefonie, van waterzuivering tot recycling en afvalverwerking. De klant bepaalt Maar tijden veranderen, zeker in de afvalmarkt. De markt voor afval wordt steeds internationaler en onder de vleugels van Indaver komt het aanbod van DELTA Milieu nog beter tot zijn recht. Dit heeft Indaver doen besluiten om TNS Nipo opdracht te geven om een onderzoek te doen naar de naamsbekendheid en het imago van zowel Indaver als DELTA bij de relevante afvaldoelgroep in Nederland. Voornaamste conclusies uit dit gedegen marktonderzoek zijn: n De doelgroep hecht er waarde aan dat het Nederlandse milieubedrijf onderdeel uitmaakt van een gerenommeerd internationaal afvalbedrijf. n De doelgroep vindt een sterke focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. n Respondenten vinden de Nederlandse overheidsgedomineerde origine van belang, doch niet doorslaggevend bij de selectie van hun leverancier en partner op afvalgebied. Voor het management van Indaver Nederland waren de resultaten van het marktonderzoek van TNS Nipo doorslaggevend in de beslissing om te rebranden. Met als aardige bijkomstigheid dat eenduidig merkgebruik duidelijkheid brengt, zowel intern als extern. Dit laatste is relevant omdat Indaver Nederland is aan gewezen als groeiregio. Een regio met potentieel waar de omzet fors moet kunnen stijgen. Om die ambitie waar te maken is het belangrijk om Indaver als bedrijf consistent te positioneren, over de landsgrenzen heen, met een transparant en duidelijk aanbod. Uitzondering op deze merkstrategie vormt overigens de ZRD, de Zeeuwse Reinigingsdienst. Daar de ZRD zich volledig concentreert op afvalinzameling in Zeeland, in opdracht van de Zeeuwse gemeenten, is besloten om dit merk in ere te houden. DELTA nog nauw betrokken bij Indaver Het afscheid van het merk DELTA binnen de Nederlandse afvalmarkt duidt zeker niet op een bekoelde relatie tussen Indaver en moederbedrijf DELTA. Trouw aan haar multi-utility-strategie, koestert DELTA haar diversiteit en daarmee haar participatie in afvalbedrijf Indaver. En dankzij de steun van DELTA krijgt Indaver alle kansen om door te groeien tot de top van de Europese milieusector. Deze sterke band tussen DELTA en Indaver komt tot uitdrukking in de vaste combinatie van het Indaver-logo met de DELTA-endorsement. Een vertrouwd en vast onderdeel binnen de huisstijl van Indaver. Wat merkt de klant van de rebranding? De rebranding is vandaag de dag al een flink eind gevorderd. Materialen zoals locatieborden, formulieren, vlaggen en visitekaartjes zijn al voorzien van het grijsgroene Indaver-logo. Voor klanten blijft de contactpersoon dezelfde, maar met een Indaver-mailadres en een andere begroeting aan de telefoon. Een flink aantal bestelwagens heeft al een nieuw uiterlijk gekregen, enkel de mobiele installaties van Indaver Impex neemt door de omvang wat meer tijd in beslag. Er is drie jaar uitgetrokken om ook al het rollend materieel van Indaver Impex op orde te krijgen. Dus voorlopig kunnen voorbij gangers, zeker in de buurt van het Zeeuwse s Gravenpolder, nog wel eens een DELTA Impex-voertuig tegenkomen. Het voordeel van één sterk merk In Nederland gebruikte Indaver de afgelopen jaren maar liefst vier merken: Indaver, DELTA, AROC en ZRD. Dat kostte niet alleen veel geld, maar het leidde zowel intern als extern tot de nodige verwarring. Intern werden bijvoorbeeld de Indaver-kernwaarden gekoesterd en nageleefd, terwijl aan de klant de DELTA-waarden werden gepresenteerd. 2 INFO IND716IndaverInfo_Ma13.indd :27:43

3 Recupel: milieubehoud belangrijkste doelstelling Recupel zamelt kwikhoudende spaar- en TL-lampen in voor de Belgische lampenproducenten- en importeurs. Met de Recupelbijdrage die de Belgische consument betaalt op een nieuwe spaar- of TL-lamp organiseren zij de inzameling en verwerking van deze lampen. In 2011 leverde dat ton kwikhoudende lampen op. Met sensibiliseringscampagnes spoort Recupel de consument aan om zijn spaarlampen niet gewoon in de vuilniszak of bij het glas te gooien. De kleine hoeveelheid kwik die erin zit, is schadelijk voor het milieu. Peter Sabbe Recupel haalt de lampen op in de containerparken van gemeenten en intercommunales, waar iedereen ze kan deponeren bij het klein gevaarlijk afval (KGA) of in de winkels. Winkeliers moeten sinds de invoering van de aanvaardingsplicht in 2006 kapotte lampen gratis terugnemen als de consument een nieuwe lamp koopt. Transporteurs voor Recupel halen de lampen dan op bij gemeenten en winkeliers en bij distributiecentra van grote winkelketens en brengen ze naar Indaver Relight voor optimale recycling. Alle TL-lampen en spaarlampen die Recupel inzamelt worden verwerkt bij Indaver Relight. Waarom heeft Recupel gekozen voor Indaver Relight? Milieubehoud is voor Recupel de belangrijkste doelstelling. Recupel recycleert om schadelijke stoffen uit ons milieu te houden. Via recycling materialen een nuttige toepassing geven, is voor deze organisatie echter steeds belangrijker. Zo moeten minder natuurlijke grondstoffen worden aangesproken, en dat is een goede zaak, want die worden schaarser en duurder. Peter Sabbe, general manager Recupel: Veiligheid en maximaal hergebruik van materialen waren voor Recupel dus bepalend bij de keuze van een verwerkend bedrijf. Indaver Relight doet er alles aan om zoveel mogelijk materialen te scheiden, met de hoogst mogelijke zuiverheidsgraad, en die zo een tweede leven te geven. Indaver is ISO-gecertificeerd, zodat Recupel zeker is van de goede werking, en staat bekend om haar ecologisch verantwoorde verwerking, haar efficiëntie en correcte kostprijs. Recupel organiseert bovendien zelf audits en controles bij haar verwerkers. Peter Sabbe: Voor Recupel staan continue verbetering, klantgerichtheid, transparantie en een juiste omgang met het milieu daarbij centraal en dat is bij Indaver het geval. Wat doet Indaver Relight met de lampen die Recupel inzamelt? Recupel wil dat zoveel mogelijk materialen gerecycled worden. Haar einddoel is de materialenkringloop sluiten, waarbij materialen steeds opnieuw worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Ze moeten dus zo schoon mogelijk worden door milieuschadelijke stoffen te verwijderen. Bij Indaver Relight worden de lampen in gesloten installaties gebroken. Om te voorkomen dat kwik in de omgeving terechtkomt, wordt de proceslucht continu afgezogen en gereinigd. De verschillende materialen worden via door gedreven scheidingstechnieken gezuiverd. Het glas en de metalen maken 95 % van de gebroken lampen uit en worden gerecycled, onder andere voor de productie van nieuwe lampen. Het kwikhoudende poeder wordt tijdelijk opgeslagen. De poeders die Indaver Relight recupereert uit de lampen zijn erg gegeerd omwille van de zeldzame aardmetalen die ze bevatten, kostbare grondstoffen die gebruikt worden voor nieuwe technologieën. Wat vindt Recupel het waardevolst aan samenwerken met Indaver Relight? Recupel wil zoveel mogelijk materialen uit de lampen recupereren. Volgens de Europese norm moet 80 % van het gewicht van de kwikhoudende lampen gerecycled worden. Met Recupel halen we 93 %, dankzij Indaver. Verantwoorde recycling betekent voor ons dat de beste beschikbare technieken worden toegepast, aangepast aan de behoeften van de klant. Peter Sabbe: Innovatie is belangrijk voor Recupel, en Indaver gaat steeds op zoek naar nog betere technieken, met oog voor milieu en veiligheid. Dat is het geval met de nieuwe walsbreker, een vernieuwende installatie voor de verwerking van rechte TL-lampen, die uit de koker komt van de medewerkers van Indaver zelf en die nog meer materialen helpt terug te winnen. Wecycle: flexibele inzameling, efficiënte recyclage Wecycle zamelt energiezuinige lampen in voor de Nederlandse lampenproducenten- en importeurs, verenigd in de Stichting LightRec, die ook de kosten dragen voor de inzameling en recycling. Wecycle probeert zoveel mogelijk lampen in te zamelen. In 2012 leverde dat 1,7 miljoen kilo TL- en spaarlampen op. Wecycle wil die op zoveel mogelijk plaatsen ophalen. Ze werkt via de gemeenten, waar de consument zijn lampen kan afleveren bij een inzamelpunt, via winkeliers, waar de klant bij de aanschaf van nieuwe spaarlampen de kapotte gratis daar mag laten de zogenaamde oud-voor-nieuwregeling- en via installateurs, waar het merendeel van de TL-lampen vandaan komt. Jan Vlak Steeds meer detailhandelaars zijn aangesloten bij Wecycle en hebben een inzamelbak staan. Bij grote bouw- of renovatieprojecten kan Wecycle containers plaatsen voor grote hoeveelheden lampen. Transporteurs voor Wecycle halen de lampen op bij gemeenten en winkeliers en bij distributiecentra van grote winkelketens en brengen ze naar vier grote overslagcentra. Vandaar gaan ze naar gespecialiseerde recyclingbedrijven in België en Duitsland, waaronder dus Indaver Relight, zodat Wecycle een optimale recycling kan garanderen. Waarom heeft Wecycle gekozen voor Indaver Relight? Voor Wecycle is het van het allergrootste belang dat er geen schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen en dat materialen via recycling opnieuw een nuttige toepassing krijgen, zodat minder primaire grondstoffen worden aangesproken. Veiligheid en maximaal hergebruik van materialen zijn voor Wecycle bepalend bij de keuze van een recyclingbedrijf. Indaver Relight doet er alles aan om zoveel mogelijk materialen te scheiden, met de hoogst mogelijke zuiverheidsgraad, en die zo een tweede leven te geven. Jan Vlak, directeur Wecycle: Indaver is ISO-gecertificeerd, zodat Wecycle zeker is van de goede werking, en staat bekend om haar hoge milieurendement. Voor Wecycle staan continue verbetering, klantgerichtheid en een juiste omgang met het milieu centraal en dat is bij Indaver het geval". Wat doet Indaver Relight met de lampen die Wecycle aanlevert? Voor Wecycle moet recycling een zo hoog mogelijk milieurendement hebben. Daarvoor moeten de materialen die bestemd zijn voor hergebruik zo schoon mogelijk worden door de milieuschadelijke stoffen te verwijderen. Bij Indaver Relight worden de lampen in gesloten installaties gebroken. Om te voorkomen dat kwik in de omgeving terechtkomt, wordt de proceslucht continu afgezogen en gereinigd. De verschillende materialen worden via doorgedreven scheidingstechnieken gezuiverd. Het glas en de metalen maken 95 % van de gebroken lampen uit en worden hergebruikt, onder andere voor de productie van nieuwe lampen. Het kwikhoudende poeder wordt tijdelijk opgeslagen. De poeders die Indaver Relight recupereert uit de lampen zijn erg gegeerd omwille van de zeldzame aardmetalen die ze bevatten, kostbare grondstoffen die gebruikt worden voor nieuwe technologieën. Wat vindt Wecycle het waardevolst aan samenwerken met Indaver Relight? Wecycle streeft naar een zo hoog mogelijke recyclingresultaat. Jan Vlak: In Nederland moet wettelijk 80 % van de kwikhoudende spaarlampen gerecycled worden. Met Wecycle halen we 93 %, mede dankzij Indaver. Verantwoorde recycling betekent voor ons dat de beste beschikbare technieken worden toegepast, aangepast aan de behoeften van de klant. Indaver gaat steeds op zoek naar nog betere technieken, met oog voor milieu en veiligheid. Dat is het geval met de nieuwe walsbreker die we bezochten, een vernieuwende installatie voor de verwerking van rechte TL-lampen, die uit de koker komt van de medewerkers van Indaver zelf en die nog meer materialen helpt terug te winnen." INFO 3 IND716IndaverInfo_Ma13.indd :27:46

4 UZA heeft met Indaver een innovatieve en duurzame partner Het UZA-projectteam voor afvalbeheer, van l naar r: Linda Picqueur, Ben De Rydt, Sylvie Vercammen en Jeannine Stesmans staan dagelijks in voor een efficiënt en veilig afvalbeheer. Dankzij duidelijke gele lijnen die de afvalzone afbakenen, staat het afval veilig en ordelijk gestapeld in de daarvoor voorziene afvalzones. Risicohoudend Medisch Afval (RMA) bevat potentieel bacteriën en virussen en moet op een veilige manier worden ingezameld, vervoerd en verwerkt om mens en milieu te beschermen tegen risico s. Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in Edegem is een vooraanstaande zorginstelling voor patiënten met ernstige pathologieën, een kenniscentrum waar topspecialisten wetenschappelijk onderzoek doen en de meest geavanceerde behandelingen toepassen. In deze omgeving van spoeddiensten, operatiekwartieren, verpleegeenheden en labo s komt veel afval vrij, een niet onbelangrijk deel ervan risicohoudend medisch afval (RMA). Indaver beheert dit hele afvalpakket, goed voor zo n ton per jaar. Ze begrijpt hoe belangrijk veilig afvalbeheer is in een medische omgeving en verbetert voortdurend om het nog veiliger te maken. 98 % van UZA-afval wordt energie en grondstof De totale afvalkosten zijn de laatste jaren sterk verminderd UZA voorziet 170 gezinnen per jaar van elektriciteit Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) heeft sinds enkele jaren zijn afvalbeheer uitbesteed aan een specialist met een totaaloplossing. Afvalbeheer is immers een gespecialiseerde materie, met een complexe wetgeving en niet zonder risico s. Het is ook geen core business van UZA. UZA vertrouwde het transport en de verwerking van zijn belangrijkste afvalstromen al jarenlang aan Indaver toe, dus koos het in 2011 voor het Total Waste Management (TWM) van Indaver. Sylvie Vercammen, directeur Facility Services, Jeannine Stesmans, hoofd Schoonmaak en Afval beheer, Linda Picqueur, teamleider Afvalbeheer, en Ben De Rydt, verantwoordelijke Waste Yard, samen het UZA-projectteam voor afvalbeheer, vertellen hier over hun ervaring met Indaver. Het TWM-partnerschap houdt in dat Indaver niet alleen het transport en de verwerking van het ziekenhuisafval voor haar rekening neemt, maar ook dat ze garant staat voor de veilige en efficiënte inzameling en de afvoer ervan, en voor de administratie. Daarbij biedt Indaver een innovatieve digitale portaalsite, de Customer Zone, waar UZA de klok rond zijn afvoer kan inplannen, gegevens consulteren en rapporten maken. Nicolas Coppens, project manager bij Indaver, is het aanspreekpunt voor UZA. Zijn expertise en het feit dat hij steeds kort op de bal speelt bij vragen of problemen zijn voor UZA onmisbaar. Slimmere afvalinzameling Indaver gaat echter nog verder met haar professionele afvalbeheer. Ze wil continu optimaliseren. In nauw overleg met UZA werkte Indaver heel wat verbeterprojecten uit. Een grondige sortering aan de bron, nieuwe inzamelrecipiënten, de sensibilisatie van personeel en de herinrichting en reorganisatie van het containerpark leverden een meer ergonomische en hygiënische inzameling op. Niet onbelangrijk, want de schoonmaak- en afvalploeg heeft fysiek belastend werk en moet grote afstanden afleggen in het ziekenhuisgebouw. Zonder deze teams zou de dagelijkse werking van heel wat diensten bemoeilijkt worden. Met een elektrisch treintjessysteem kunnen de afvaloperatoren binnenkort de recipiënten met ziekenhuis- en bacteriologisch afval naar het afgesloten containerpark brengen. Door duidelijke labels op de juiste afvalrecipiënten is de inzameling veiliger en correcter. In vergelijking met de vorige jaren zijn er nu 80 % minder werkongevallen, zoals prikaccidenten, en beduidend minder nek- en rugklachten. Ook de patiënt, die steeds mondiger wordt, wil een hygiënische omgeving en is zich bewust van risico s zoals de ziekenhuisbacterie. Indaver begrijpt hoe belangrijk veilig afvalbeheer is in een medische omgeving voor zowel personeel als patiënten en speelt daarop in door UZA te ondersteunen en het ziekenhuis te adviseren inzake veiligheid, milieu, wetgeving en kostenbeheersing. Duurzaamheid tegen de laagste totaalkost De beslissing van UZA om zijn afval toe te vertrouwen aan één partner die met kennis van zaken de diverse afvalstromen professioneel beheert, blijkt een goede zet, stelt het UZA-projectteam voor afvalbeheer vast. Door de total cost of ownership, een financiële raming van alle kosten die UZA in staat stelt om de beste keuze te maken, in combinatie met voortdurende verbeteringen biedt Indaver een competitieve en totale dienstverlening. Bovendien heeft Indaver bewezen een stabiele speler te zijn in de Europese markt, door te blijven investeren in verwerkingscapaciteit (MediPower ) en in haar expertise. Op die manier garandeert zij de continuïteit die UZA nodig heeft. Daarnaast stelt UZA een groen en duurzaam afvalbeheer voorop. Indaver realiseert deze duurzaamheid in de praktijk dankzij afvalpreventieprojecten en zet het UZA-afval zoveel mogelijk om tot energie en grondstof. Zo levert UZA op jaarbasis elektriciteit aan 170 gezinnen; 98 % van zijn afval wordt grondstof of energie. Indaver zorgt er mee voor dat UZA een groen afvalbeheer heeft met de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk en stimuleert op die manier ook een gezonde zorg. Toekomstgericht en innovatief afvalbeleid Het TWM-project bij UZA loopt vandaag vlot en er zitten nog heel wat projecten in de pijplijn. Continu verbeteren en elkaar scherp houden zijn een must voor beide partijen. UZA verwacht van Indaver als afvalexpert acties om de Joint Commission International (JCI)-accreditatie te behalen. JCI is een organisatie die internationale normen vastlegt op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Via audits en inspecties gaat JCI na of het kwaliteitssysteem van de zorginstelling beantwoordt aan die normen en signaleert ze verbeterpunten. Alle aspecten van de behandeling en de zorg, van vooropname tot de opvolging na het ontslag, worden in kaart gebracht: preventie en beheersing van infecties, medicatiebeleid, personeelsbeleid, veiligheid van gebouwen en infrastructuur, De organisatie van het afvalbeheer speelt daarin een belangrijke rol en alle mogelijke innovaties en optimalisaties worden bekeken. Daarnaast is Indaver nauw betrokken bij een aantal onderzoeksprojecten rond PMD, keukenafval en de uitbreiding van het containerpark. De huidige realisaties en de op stapel staande verbeteracties bewijzen UZA dat Indaver een toonaangevende partner is voor een toekomstgericht en innovatief afvalbeleid. Meer informatie? Nicolas Coppens Project manager tel.: INFO IND716IndaverInfo_Ma13.indd :27:48

5 UZ Leuven vraagt en krijgt veiligste verwerking voor zijn RMA UZ Leuven heeft sinds jaar en dag een partnerschap met Indaver voor de verwerking van zijn Risicohoudend Medisch Afval (RMA), zo n 800 ton per jaar. Dit type afval vraagt een gespecialiseerde, professionele en veilige verwerking, waarbij risico s voor mens en milieu tot een minimum beperkt worden. De hoogtechnologische verwerkingsinstallatie MediPower van Indaver vervult deze eisen. Jarenlang ging het RMA van UZ Leuven en van enkele campussen van de KU Leuven naar de thermische verwerkingsinstallatie van Indaver in Leuven, Indaver Medical Services. IMS had haar ligging als belangrijke troef maar MediPower, op de Indaver-site in Antwerpen, waar het afval nu heen moet, heeft er vele andere, volgens Herman Devriese, diensthoofd Preventie en Milieu van UZ Leuven. Deze Waste-to-Energy installatie biedt momenteel de beste beschikbare techniek om dit afval veilig en duurzaam te verwerken, aan marktconforme tarieven. De open communicatie, het vertrouwen en de continuïteit in de dienstverlening zijn voor UZ Leuven een grote meerwaarde. Alles kan besproken worden, problemen of vragen worden direct aangepakt en er worden meteen oplossingen voorgesteld. Daarnaast is er ook veel kennisdeling tussen UZ Leuven en Indaver, onder andere over wetgeving en nieuwe verwerkingstechnieken, of voor specifieke problemen zoals de controle op de aanwezigheid van radioactief afval. Beide partijen houden zo de vinger aan de pols en kunnen maximaal op elkaars noden en die van de zorgsector inspelen. UZ Leuven stelt de mens en zijn gezondheid centraal. Ook ziekenhuizen staan echter financieel onder druk, en dus moet een goed evenwicht gevonden worden. UZ Leuven was de eerste zorginstelling in Vlaanderen die de accreditatie behaalde van de Joint Commission International (JCI), die internationale normen vastlegt voor zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Afvalpreventie is daarbij een grote uitdaging. Inspanningen zoals het voorzien van gepaste recipiënten en de logistiek van de ophaling, regelmatige en gecontroleerde opruiming van oude toestellen of geneesmiddelen en een aangepaste sensibilisatie rond afvalsortering dragen bij tot een duurzaam afvalbeheer. AZ Sint-Jozef Malle: in goede handen Voor Anne-Mie Poriau, milieucoördinator voor het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef in Malle, betekent werken met Indaver een garantie dat het RMA, 200 ton per jaar, milieuveilig en conform alle veiligheidsvoorschriften verwerkt wordt. Onze instelling hecht veel belang aan de manier waarop met het RMA wordt omgesprongen. De relatie met Indaver is er één van vertrouwen en transparantie. Het ziekenhuis behoudt het overzicht op de afvoer van het RMA-afval, de verwerking en de volledige administratieve afhandeling. Als er toch een vraag of probleem opduikt, dan staat Indaver steeds paraat met oplossingen en advies. Een combinatie van de goede relatie met de project manager van Indaver en de technische en milieuveilige voordelen van de MediPower -installatie zorgen ervoor dat ons RMA in goede handen is. Heilig Hartziekenhuis Leuven: klantvriendelijk en oplossingsgericht Indaver beheert het totale afvalpakket van zo n 330 ton per jaar voor het Heilig Hartziekenhuis in Leuven. Dat omvat zowel de inzameling als het transport en de verwerking van (niet) gevaarlijk afval en het RMA. Josse Versin is als facilitair verantwoordelijke en interne preventieadviseur bij dit proces betrokken. Indaver verleent professioneel advies en helpt HH Leuven wegwijs te maken in afvalbeheer en -wetgeving. Ze maken steeds opnieuw hun toonaangevende positie binnen de sector waar. Ze handelen snel en oplossingsgericht met aandacht voor klantvriendelijkheid, korte communicatielijnen met de juiste contactpersonen en milieutechnisch sterke verwerkingsoplossingen zoals de nieuwe Waste-to-Energy-installatie MediPower. Daarnaast is de uitgebreide e-service, waarbij alle administratie centraal te consulteren is, een grote troef." De diverse rapporten geven HH Leuven het transparante overzicht dat het nodig heeft. De naspeurbaarheid van afvalstoffen, zeker de kritische zoals het RMA, is van groot belang. Als afvalproducent heeft HH Leuven immers een verantwoordelijkheid. Indaver biedt een totale dienstverlening aan marktconforme tarieven aan en heeft alles in rekening gebracht de laagste total cost of ownership voor HH Leuven. AZ Klina Antwerpen: voordelen van totaalpakket Het Algemeen Ziekenhuis Klina koos bewust voor het Total Waste Management-concept van Indaver, waarbij volledige ontzorging van het afvalbeheer centraal staat. De omvang van het afvalstoffenpakket (ca. 550 ton per jaar) en het type afval vragen een professionele partner. De samenwerking omvat het transport, de verwerking en de administratie. Luc Vanden Eynden, dienstverantwoordelijke Technische Dienst bij het Algemeen Ziekenhuis Klina, benadrukt het belang van afvalverwerking volgens de wettelijke bepalingen. AZ Klina vindt in Indaver een partner die instaat voor een correcte verwerking en continuïteit van de afvoer. Een totaalpakket aan marktconforme tarieven biedt heel wat voordelen. Het administratieve beheer verloopt via de Customer Zone van Indaver, een e-service waar we onder meer afvoeraanvragen registreren, bestellingen plaatsen, transportdocumenten raadplegen enzovoort. We behouden op die manier een goed overzicht, waardoor meer tijd vrijkomt voor andere projecten. Duurzaamheid in een ziekenhuis is niet voor de hand liggend. Uiteraard zijn er extra inspanningen nodig, maar er zijn ook de kosten. Op dat vlak staat een ziekenhuis al onder druk. Toch blijft het AZ Klina samen met Indaver zoeken naar verbeteringen in zijn afvalbeheer, waarbij we streven naar een evenwicht tussen de beste prijs, een degelijke dienstverlening en het vermijden van risico s. Wat is RMA? Risicohoudend medisch afval of kortweg RMA houdt een hoog risico in, omdat het een microbiologische of virale besmetting, een vergiftiging of een verwonding kan veroorzaken. Het kan ook gaan om afvalstoffen die om ethische redenen een bijzondere behandeling vereisen. Zo kan RMA contaminanten bevatten zoals de ziekenhuisbacterie, virussen of kwik. Er zitten scherpe voorwerpen, pathogenen, anatomisch afval en prothesen in. Het is van groot belang voor mens en milieu dat deze gevaarlijke componenten volledig vernietigd worden. De hoge verwerkingstemperaturen van MediPower doen dat voor nagenoeg 100 %. INFO 5 IND716IndaverInfo_Ma13.indd :27:49

6 Belofte van beste partner waargemaakt voor ICL-IP Israel Chemical Limited-Industrial Products (ICL-IP) is de grootste broomproducent ter wereld. De grondstof broom wordt gewonnen uit het zout van de Dode Zee. De site in het Nederlandse Terneuzen produceert halffabricaten voor de farmaceutische en olie-industrie, de landbouw, voor papier- en karton productie en water behandeling. ICL-IP wil zich volledig op deze core business kunnen richten. Indaver ontfermt zich daarom met haar Total Waste Management over het broomhoudend afvalpakket, tot grote tevredenheid van ICL-IP. Jaap De Regt, Senior Buyer, en Simon Van Hoeve, Head Logistics, bij ICL-IP lichten de toegevoegde waarde van Indaver voor afvalbeheer, duurzaamheid en risico- en kostenbeheersing toe. Dagelijks afvalbeheer in goede handen dankzij operator Jaco Indaver operator Jaco Sandifort staat als depotmedewerker in voor het dagelijkse afvalbeheer op het fabrieksterrein van ICL-IP in Terneuzen. Hij is verantwoordelijk voor een brede waaier operationele en administratieve taken. Zo regelt hij de afvoeraanvragen voor bestaande en nieuwe afvalstromen, bestelt indien nodig recipiënten, maakt transportdocumenten in orde, zet het afval klaar voor transport enzovoort. Gezocht én gevonden: 1 partner die volledige ontzorging biedt over de complexe wetgeving. Zo kunnen partners ICL-IP en Indaver de levenscyclus van producten, van grondstof tot afval of reststof, duurzaam beheersen. We vermijden elk risico en zijn daar heel zorgvuldig in Israel Chemical Limited-Industrial Products (ICL-IP) heeft vestigingen in Israël, China, de Verenigde Staten en Nederland. Deze multinational wil een dynamische en flexibele partner voor zijn afvalbeheer. Dit is nodig omdat de producten in Terneuzen in kleinere campagnes van producten met zeer uiteenlopende eigenschappen worden geproduceerd en snel wisselen. Het type afval dat zo ontstaat, varieert dus ook, zodat snel de juiste verwerkingsoplossingen moeten worden gevonden. Continue verbetering door kennis en performante systemen De technische kennis van Indavers project managers blijkt uit de verbeterprojecten, die telkens goed geargumenteerd en getoetst zijn aan de praktische haalbaarheid. Projectinstrumenten waarborgen een vlotte voortgang in overeenstemming met de afspraken, alsook opvolging en controle. Indavers Customer Zone is een gebruiksvriendelijk en efficiënt instrument waarmee heel wat tijd wordt bespaard. Jaco fungeert ook als vraagbaken voor de productie, zodat problemen direct worden aangepakt. Op zijn dagelijkse rondgang op de site, waarbij hij contact heeft met de productiemensen, haalt hij het afval op met een heftruck. Het afval wordt dan gecentraliseerd op de waste yard, waar het dankzij duidelijke signalisatie veilig wordt gesorteerd en opgeslagen in afwachting van de afvoer. We nemen onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij en de volgende generatie Dankzij de totaalservice met verbeterprojecten en kostenbesparingen bieden we de laagste total cost of ownership ICL-IP wil veilige en professionele manipulatie, transport en verwerking van zijn afval door een expert die elk risico voor mens en milieu uitsluit, en dat heeft de broomproducent gevonden in de Total Waste Management-aanpak van Indaver. Het is organisatorisch efficiënter, financieel interessanter en milieutechnisch veiliger voor ICL-IP om zijn volledige afvalstoffenpakket aan één partner uit te besteden Indaver ondersteunt ICL-IP hierin met haar marktkennis, koopkracht door haar Europese afvalstoffenportfolio en expert advies Zo biedt Indaver niet alleen kosten besparende, maar ook veilige en duurzame oplossingen zoals het hergebruik van corrosiebestendige IBC s en de maximale belading van het transport. Een aantal proefprojecten zoals het hergebruik van vaten en palletten zit in de pijplijn. Al die verbeteringen passen in het Green Plant -certificaat van ICL-IP, waarmee de multi national zich engageert om duurzaamheid in praktijk om te zetten. Indaver ondersteunt ICL-IP in zijn maatschappelijke verant woordelijkheid als chemieproducent door zorgvuldig zoveel mogelijk risico s uit te sluiten. Controle op de afvalketen, in alle transparantie, is daarbij essentieel. Indavers Customer Zone, een e-service waarmee overzichts- en detailrapporten van de afvalkosten en van de afvoer en verwerking van het afval te consulteren zijn, biedt toezicht én controle. Dankzij deze totaalservice is het volledige afvalbeheer van ICL-IP in kaart gebracht en geoptimaliseerd. Zo realiseert Indaver voor ICL-IP de laagste total cost of ownership. ICL-IP moedigt Indaver aan om zich blijvend te onderscheiden in de markt door regelmatig innovatieve verbetervoorstellen te doen. Meer informatie? Maarten Delanghe Project manager tel.: Dankzij het dagelijkse contact met Simon Van Hoeve, die hoofd logistiek is bij ICL-IP, kan Jaco kort op de bal spelen bij productiewisseling, vragen of problemen, opslagcapaciteit voor grondstoffen en afval. van r naar l.: Jaap De Regt, Jaco Sandifort, Simon Van Hoeve 6 INFO IND716IndaverInfo_Ma13.indd :27:50

7 Het 3M- team betrokken bij de slibontwatering, van l. naar r.: Wouter Pacque (Plant Engineering Supervisor - elektrische dienst en waterzuivering), Michael Dalemans (Senior Process Engineer), Marc Crockaerts (Senior Specialist Waste Water Treatment), Emmanuel Van Exaerde (Waste Water Treatment Operator) De Indaver Impex state-of-the-art baggerboot: elektrisch aangedreven en radiografisch bestuurd Structurele ontwatering van biologisch slib door Indaver Impex. Het residu wordt afgevoerd voor duurzame Waste-to-Energy- verwerking bij Indaver. Indaver-synergie is grote meerwaarde voor 3M De site van 3M in Zwijndrecht is het Europese hoofdkwartier van hun Materials Resource Division, die gespecialiseerde basismaterialen maakt en verkoopt. Hier produceert 3M halffabrikaten voor andere 3M-fabrieken, zoals lijmen voor Post-it Notes en Scotch producten, en inerten voor de koeling en reiniging van computeronderdelen. Gedifferentieerde productie, divers afval dus. Voor de optimale administratie en verwerking van dat afval doet 3M sinds 2006 een beroep op Indaver. Een mooi resultaat: het gereinigde vergaar- en noodbekken TWM beantwoordt aan 3M s eisen inzake afvalbeheer Indaver Impex overtuigde met knowhow & expertise De samenwerking van 3M en Indaver gaat langer terug dan Al eind jaren 80 van de vorige eeuw was Indaver verantwoordelijk voor de verwerking van een aantal kritische afvalstromen. In 2006 tekende 3M in op de Total Waste Management-dienstverlening van Indaver. Daarmee kan de klant zich toeleggen op zijn core business, terwijl Indaver het afvalbeheer voor haar rekening neemt. Michael Dalemans, Senior Process Engineer, en Ingrid Wouters, Waste Coordinator, lichten toe wat deze partnerschap betekent voor 3M. Indaver speurt voor 3M de markt af naar de beste beschikbare technologie (BBT) voor de verwerking van zowel kritische als reguliere stromen. Zo voert Indaver samen met 3M voor kritische afvalstromen grondige Best Practicable Environmental Option (BPEO)- studies uit om de milieu-impact te meten van een bepaalde oplossing. Ook de kosten zijn een belangrijke parameter. 3M weet dat Indaver steeds kiest voor duurzame oplossingen die zonder risico zijn, op de korte en de lange termijn. Indaver controleert namelijk steeds of contaminanten in het afval effectief verwijderd zijn. Zo kan 3M toekomstige aansprakelijkheden vermijden. Totaalservice voor afvalbeheer 3M wil inzicht hebben in en controle houden over de complexe administratie. De Customer Zone, het innovatieve e-platform van Indaver, beantwoordt aan die behoefte. Als intensief gebruiker behoudt 3M steeds het overzicht via rapporten op maat, dagelijkse stocklijsten en maandelijkse voorraadberekeningen. Ook proeffacturen van de af te voeren hoeveelheden afvalstoffen krijgt 3M digitaal. Indaver biedt bovendien nog een aantal diensten aan die het TWM-partnerschap naar een hoger niveau tillen. Zo is er de maandelijkse evaluatie waar verschillende performantie-indicatoren beoordeeld worden. Het kwaliteitshandboek van 3M, dat het dagelijkse afvalbeheer waarborgt, werd in samenwerking met Indaver verfijnd en op maat gesneden van het TWM-project. Indaver introduceerde ook de signalisatie van afvalcontainers (niet-gevaarlijk afval), door middel van borden en maakte zo maximale sortering en veilige inzameling mogelijk. Door dit alles bespaart 3M tijd en kosten, waardoor ook de totaalkost voor het afvalbeheer laag kan worden gehouden. Ontzorging en besparing door synergie De complexe productie bij 3M levert verontreinigd afvalwater op dat in zijn waterzuiveringsinstallatie in meerdere stappen wordt behandeld. In de loop der jaren had zich in sommige onderdelen van de installatie een sliblaag gevormd die nog moeilijk te verwijderen was en zo verhinderde dat de installatie op volle capaciteit draaide. 3M moest op zoek gaan naar een geschikte techniek om het aangekoekte slib te verwijderen. Na een marktonderzoek bleek Indaver Impex de juiste partner voor de slibontwatering. Indaver Impex overtuigde met haar transparante prijsopgave, een degelijk projectplan, eigen uitrusting, ervaren personeel en sterke betrokkenheid. De synergie tussen Indaver en Indaver Impex bleek een grote meerwaarde te bieden voor 3M. Indaver nam 3M de volledige administratie uit handen en screende de markt voor de beste verwerkingsoplossing voor het slibresidu. Via een zuigwagen en een centrifuge werd het slib uit de waterzuiveringsinstallatie ontwaterd en het verontreinigde afvalwater ter plaatse behandeld. Dit betekende een aanzienlijke besparing voor 3M. De verschillende slibfracties werden geanalyseerd om de meest geschikte verwerkingstechniek en bestemming te bepalen. Gevaarlijk slib werd verwerkt in de draaitrommeloven van Indaver. Kansen door goede ervaring en expertise Ook in het 800m 3 grote nabezinkingsbekken stapelt zich af en toe biologisch slib op. Aangezien Indaver Impex al de nodige installaties ter plaatse had, kon ze ook voor dit bekken ingeschakeld worden. Een elektrische baggerboot gekoppeld aan een zuigpomp en een centrifuge werd ingezet. Indaver Impex ontwaterde het biologische slib zodat het volume met 80 % verminderd werd. Dat was een serieuze klus, omdat het slib door zijn variabele samenstelling moeilijk op te zuigen en te reduceren was. Ook het gecontroleerd inzetten van hulpgrondstoffen bij de ontwatering getuigde van een innovatieve aanpak. Het resterende droge slib ging naar de Waste-to-Energy-installatie van Indaver in Doel. Uit de verbranding van dit afval werd energie teruggewonnen voor de buurtbewoners. Het project werd dagelijks opgevolgd dankzij overleg tussen 3M, Indaver Impex, Indaver en een operationele man op de site. Zo kon 3M het project en het budget nauwlettend in het oog houden. Dankzij de grondige voorbereiding was het ontwateringsproject al in 9 weken rond. 3M was zo tevreden dat het een langetermijncontract afsloot met Indaver Impex voor de maandelijkse ontwatering van zijn bioslib. 3M raadt Indaver aan om de samenwerking te benutten om te zien hoe ze het afvalbeheer bij 3M nog kan verbeteren. Duurzaamheid op verschillende niveaus 3M draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Het afvalstoffenpakket moet volgens de beste beschikbare techniek verwerkt en maximaal gevaloriseerd worden zonder risico s. Duurzaamheid betekent ook een besparing in tijd en in geld. Indaver slaagt er bovendien in om samen met de slibontwateringsdienstverlening van Indaver Impex op korte en lange termijn toegevoegde waarde te bieden binnen het TWM-project. Met hun gezamenlijke oplossing brengen zij voor 3M duurzaamheid in de praktijk. Indaver Impex Indaver en DELTA Milieu werden recent samengebracht in Indaver Nederland BV. Indaver breidt zo haar TWM-aanbod uit met slibontwatering voor industriële klanten. Daarbij worden diverse technieken ingezet (decanteer centrifuges, zeefband- en kamerfilterpers, indiktafels) om slib mechanisch te ontwateren. Een aantal van de klanten van Indaver, waaronder 3M, maakt al gebruik van onze Impex-slibontwateringsdiensten. Meer info op en Meer informatie? Johan De Bock Indaver Project Manager tel.: Menno Koomen Indaver Impex Account Manager tel.: INFO 7 IND716IndaverInfo_Ma13.indd :27:57

8 Wim Beeldens: Directeur IBOGEM Wim Beeldens, nieuwe directeur van IBOGEM, een PwPS van Indaver De burger is onze klant Wat is IBOGEM? IBOGEM is de opdrachthoudende vereniging voor duurzaam afvalbeheer voor Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Het bestaat uit de drie betrokken gemeentebesturen en Indaver. IBOGEM staat in voor het stimuleren van afvalpreventie en van hergebruik via de Kringwinkel, de selectieve inzameling van afval via ophalingen aan huis en via containerparken, het exploiteren van containerparken, het exploiteren van een groencompostering, het recyclen en verwerken van de ingezamelde afvalstoffen en de inzameling en verwerking van niet-particulier afval. Voor de thermische verwerking van haar restafval doet IBOGEM een beroep op de verbrandingsrechten die ze kocht bij Indaver. Ook de exploitatie van haar groencompostering in Kallo (Beveren) vertrouwde IBOGEM toe aan Indaver. Een basisvoorwaarde voor een samenwerking op lange termijn, is vertrouwen. Indaver heeft in de jaren dat zij partner is van IBOGEM bewezen dat vertrouwen waard te zijn. Peter Quintelier, financieel directeur IBOGEM Brussel Net beslist in alle vrijheid en autonomie hoe zij haar afvalbeheer uitstippelt. Indaver, als partner, speelt hier op een adequate manier op in. Vincent Jumeau, algemeen directeur Brussel Net Wim Beeldens is sinds december 2012 de nieuwe directeur van IBOGEM, de gemengde intercommunale met behalve Indaver ook de gemeenten Zwijndrecht, Kruibeke en Beveren als partners. Wim bekleedde tot voor kort een managementfunctie bij het gemeentebestuur van Beveren. Zijn uitdaging bij IBOGEM ligt naar eigen zeggen in het optimaliseren van de bestaande diensten, de klantvriendelijkheid en de efficiëntie. Waarom de overstap van Beveren naar IBOGEM? Wim Beeldens: Soms moet je keuzes maken. Na 17 jaar als hoofd van de gemeentelijke sportdienst in Beveren was ik klaar voor een nieuwe uitdaging. Ik ben industrieel ingenieur en ik heb ook een opleiding tot energie deskundige gevolgd. Bovendien heb ik van thuis uit een stevig bewustzijn rond duurzaamheid en milieu meegekregen. Voldoende blijkbaar om in de afvalsector met succes te solliciteren. U komt in een gemengde intercommunale terecht. Hoe ervaart u dat? Gemengde structuren zijn mij bekend. Ook als hoofd van de Beverse sportdienst was ik betrokken bij twee PPS-projecten, waaronder het gemeentelijk zwembad. Ik moet niet overtuigd worden van de voordelen van de samenwerking tussen publiek en privé. Let wel: wanneer zo n gemengde structuur voor een langere termijn wordt opgezet, moet je na verloop van tijd het partnerschap opnieuw tegen het licht houden. IBOGEM heeft de voorbije 18 jaar kunnen genieten van de knowhow van Indaver. Het is onze taak als gemengd bestuur om erover te waken dat het evenwicht bewaard blijft en ieder zijn rol speelt. Na drie maanden kan ik daar echter nog geen uitspraken over doen. Sommigen houden al 100 % rekening met het einde van de gemengde intercommunales, maar zo ver zijn we nog niet. Waar liggen voor u de uitdagingen voor IBOGEM? Uit het evaluatierapport blijkt dat er de afgelopen legislatuur goed werk werd geleverd. Ik ben Indaver dankbaar voor het werk dat ze hier gedaan hebben in de periode dat IBOGEM het zonder directeur moest stellen. IBOGEM scoort als intercommunale goed in vergelijking met de collega s in Vlaanderen. Wel kan de klantvriendelijkheid nog beter. We moeten de burger echt gaan beschouwen als een klant aan wie we diensten aanbieden. We moeten actief communiceren via website, folders, gemeentelijke infobladen, enzovoort. Vaak gaat het om alledaagse problemen, bijvoorbeeld linten van vuilniszakken die scheuren. Belangrijk is om daarover tijdig en correct te communiceren en samen oplossingen te zoeken. Ik denk bijvoorbeeld ook aan apps voor smartphones voor de afvalinzamelingen. Ik vind het belangrijk om de publieke partners te betrekken in die communicatie. Daar moeten we in investeren, net als in het professioneler organiseren van onze administratie. We hoeven niet noodzakelijk meteen nieuwe diensten op te zetten, maar de bestaande diensten optimaliseren voor nog meer klantgerichtheid. Hoe wilt u de gemeenten nauwer betrekken? Omdat ik uit een gemeentelijke administratie kom, heb ik al goede contacten met de drie Klantentevredenheidsonderzoek bij Belgische openbare besturen gemeenten. Zo kon ik een goede start maken. Ik heb bijvoorbeeld alle milieuambtenaren en schepenen van Leefmilieu gevraagd wat zij verwachten van IBOGEM de komende zes jaar. Ik wil ook weten wat er leeft bij de betrokken burgemeesters. Door samen te zitten schep je openheid en wederzijds respect. Als intercommunale mag je niet op je eiland blijven, want je hebt de gemeenten nodig. Daar wil ik aan werken. Ik geloof sterk in die kruisbestuiving. Hoe gaat u om met de bestuurswissel? Ik heb bij de gemeente Beveren al zoveel bestuurswissels meegemaakt dat ik weinig problemen verwacht. Tot 15 april werken we met het oude bestuur en vanaf 16 april met het nieuwe. De werking van de administratie loopt door, de organisatie ondervindt geen gevolgen. Een moeilijke opdracht die ik wel meteen zie voor de nieuwe bestuursploeg is een antwoord vinden op enkele prangende vragen: Wat na 2017? Wat na het einde van het contract voor verbrandingsrechten dat we met Indaver hebben? En wat na 2018, de einddatum van de intercommunale? Dat wordt nog interessant! Contact Tony Bresseleers Key-account manager Klanten tonen zich tevreden over Public w Steeds meer bedrijven en overheden doen een beroep op Indaver om hun afval duurzaam te beheren. Voor overheden wil Indaver een betrouwbare partner zijn met de Public waste PartnershipS. Daarbij staat, zoals bij al onze diensten, continue verbetering voorop. Het is dus belangrijk om te weten wat klanten van deze dienstverlening vinden. Uit een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd in december 2012 blijkt dat openbare besturen Indaver een gemiddelde score van 7,9/10 geven. Op basis van de resultaten van deze enquête willen we onze diensten voor openbare besturen nog optimaliseren. Indaver PwPS biedt in grote lijnen drie diensten aan. We verzorgen de exploitatie van de publieke verwerkingsinfrastructuur, daarnaast organiseren we voor overheden en intercommunales het lokale afvalbeheer zelf: het volledig of gedeeltelijk management van het intergemeentelijke samenwerkingsverband. Als derde pijler in de Public waste PartnershipS-dienstverlening zorgen we voor de nuttige toepassing van stedelijke afvalstoffen. Enquête over derde pijler Indaver verwerkt alle afvalstoffen die vrijkomen onder het beheer van lokale openbare besturen. Soms hoort daar ook de logistieke organisatie van overslag en transport bij. Het gaat om de verwerking van alle selectief ingezamelde afvalsoorten, hetzij huis-aanhuis, hetzij via de containerparken. Het is over deze dienstverlening dat Indaver een tevredenheids onderzoek hield. Aandacht voor continue verbetering Om naar de tevredenheid van haar PwPS-klanten te peilen, werkte Indaver een systematische en weldoordachte vragenlijst uit, die door de respondenten via een internetapplicatie kon ingevuld worden. Dit is een directe toepassing van onze kernwaarde streven naar continue verbetering. 8 INFO IND716IndaverInfo_Ma13.indd :27:58

9 Public waste PartnershipS opnieuw in de kijker na bestuurswissels Informeren, positioneren, bevestigen De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 hebben in heel wat gemeenten tot bestuurswissels geleid. Er zijn nieuwe lokale beleidsverantwoordelijken en ook de raden van bestuur van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden vernieuwd. Daarom gaat Indaver de boer op met een informatieronde om zichzelf opnieuw voor te stellen als dé partner voor openbare besturen inzake duurzaam afvalbeheer. Vooral de Public waste PartnershipS worden in de kijker gezet. Indaver is dé afvalbeheerspartner bij uitstek voor lokale en regionale overheden in België. Flexibiliteit, vertrouwen en vrije beleidskeuze zijn de basis van het Public waste PartnershipS-concept van Indaver. Dat heeft drie dienstenpijlers: nuttige toepassing van stedelijke afvalstoffen, organisatie van afvalbeheerssystemen en management van publieke verwerkingsinfrastructuur. Openbare besturen werken hiervoor graag samen met een vertrouwenspartner zoals Indaver. Door flexibel om te gaan met de noden van publieke klanten en door een gedifferentieerd en op maat gemaakt dienstenpakket aan te bieden, bewijst Indaver in haar Public waste PartnershipS dit vertrouwen waard te zijn. Aangename kennismaking Ons opnieuw voorstellen als partner voor duurzaam afvalbeheer van openbare besturen: dat is het doel van de informatiecampagne die Indaver plant. Nagenoeg alle gemeentebesturen in Vlaanderen hebben vandaag rechtstreeks of onrechtstreeks een Public waste Partnership met Indaver. Voor korte of langere termijn, en altijd met het volle respect voor de wetgeving rond overheidsopdrachten. We vinden het belangrijk dat ook de leden van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, de individuele gemeenten dus, weten waar Indaver voor staat. In ons PwPS-concept streven we er altijd naar om het openbaar bestuur te ontzorgen. Met de informatie campagne willen we die troeven opnieuw in de verf zetten. We willen onze contactpersonen bij de openbare besturen duidelijk maken wie Indaver precies is en hoe we duurzaam afvalbeheer voor hen in de praktijk brengen. Open in woord en daad, zoals geformuleerd in een van onze kernwaarden. Blik achter de schermen De informatieronde van Indaver en PwPS loopt over vier dagen en evenveel locaties, mooi geografisch verspreid over Vlaanderen, zodat iedereen de kans krijgt om kennis te maken met interessante cases van openbare besturen die samenwerken met Indaver. Telkens zullen de aanwezigen kunnen binnenkijken in een toonaangevende verwerkingseenheid voor huishoudelijk afval. De installaties die bezocht worden, zijn van Indaver en van partners waar Indaver graag mee samenwerkt omdat zij dezelfde duurzame filosofie hebben. Van alle Vlaamse gemeenten nodigen we de milieuschepenen, de milieuen duurzaamheidsambtenaren en de hoofden van de milieu- en technische diensten uit, net als de directeurs en voorzitters van de Vlaamse intercommunales, de bestuurders van de afvalintercommunales en andere contact personen van Indaver bij de intercommunales. Samen met VVSG - Interafval Tot slot niet onbelangrijk: tijdens de vier infodagen zal telkens ook een gastspreker van Interafval aanwezig zijn. Interafval is het samenwerkingsverband tussen alle Vlaamse afvalintercommunales en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Interafval versterkt de band tussen gemeenten en intercommunales en ijvert net als Indaver voor een afvalbeheer met aandacht voor de toekomst. Tijdens de Public waste PartnershipS-infomomenten geeft Interafval trouwens ook toelichting bij het nieuwe materialenbeleid van de Vlaamse overheid en wat dit betekent voor de lokale openbare besturen. Contact Silvia Colazzo Communications Manager Public waste PartnershipS tel.: Jos Van Hoydonck, directeur IGEAN Milieu en Veiligheid: Igean Milieu en Veiligheid is verantwoordelijk voor het afvalbeheer van 30 aangesloten gemeenten in de provincie Antwerpen. Als onze partner heeft Indaver een zeer breed spectrum van activiteiten. Dat geeft ons de mogelijkheid om flexibel te werken wanneer dat nodig is. Die flexibiliteit illustreert mooi de samenwerking van Indaver met openbare besturen. c waste PartnershipS Elk facet van de samenwerking werd door verschillende vragen belicht. Zowel de samenwerking met Indaver in het algemeen als de verwerking van de individuele fracties werd bevraagd. Zo werd voor elke afvalsoort gepeild naar ervaringen met de acceptatiecriteria, de administratie en facturatie, de toegankelijkheid van onze sites, enzovoort. Elk aspect werd grondig geëvalueerd via een uitgebreide vragenlijst per onderwerp. De algemene vragen betroffen onder andere de aanwezigheid van een contactpersoon, zijn competenties en inlevingsvermogen, de klantenservice, de informatie verstrekking en de manier waarop feedback wordt gegeven aan de klant. Methodologie De enquête, die een vragenlijst op maat van iedere klant afzonderlijk was, steunde op een techniek waarbij zowel tevredenheid als belangrijkheid in kaart werden gebracht: Hoe belangrijk vindt men het bevraagde facet van de samenwerking'? en Hoe tevreden is men over dit facet?. Deze methode liet de klanten toe om belangrijke en minder belangrijke aspecten in onze samenwerking te onderscheiden. Per onderwerp kon men een score geven van 0 tot 10, zowel voor tevredenheid als voor belangrijkheid. Daarnaast kregen de respondenten open vragen, waarin zij in hun eigen woorden opmerkingen en suggesties tot verbetering konden toevoegen. Openbare besturen zijn van groot belang voor Indaver. We willen daarom de mate waarin zij tevreden zijn over Indaver met regelmaat in kaart brengen om een goed inzicht te krijgen in de (veranderende) verwachtingen van onze publieke klanten. Dat zal ons toelaten om er op de gepaste manier op in te spelen. Aan de slag met de resultaten Van de 33 uitgestuurde enquêteformulieren werden er 26 ingevuld, een respons van 80%. 24 respondenten waren bereid om Indaver een globale score toe te kennen. Die lag gemiddeld op 7,9/10, maar er waren ook 6 respondenten die ons een 9/10 gaven en 12 klanten beloonden ons met een 8/10. Mooie resultaten dus, maar geen reden om op onze lauweren te rusten. Alle individuele antwoorden worden nu geanalyseerd en dienen als basis om te bestuderen hoe we onze diensten nog kunnen verbeteren en bijsturen. Contact Silvia Colazzo Communications Manager Public waste PartnershipS tel.: INFO 9 IND716IndaverInfo_Ma13.indd :27:59

10 Technische werkgroep Belgian Waste-to-Energy deelt ervaringen over mouwfilters Kennis delen is samen winnen Belgian Waste-to-Energy, kortweg BW2E, groepeert sinds 2009 alle Belgische installaties die huishoudelijk en vergelijkbaar restafval verwerken met terugwinning van energie. Belangrijk in de werking van BW2E is het vergaren en delen van kennis en ervaringen. Daarvoor worden de nationale en Europese wetgeving en de technische evoluties op de voet gevolgd en regelmatig werkgroepen georganiseerd. Recent was er een BW2E-werkgroep rond mouwfilters. Johan Bonnier, voorzitter BW2E Het is een constante zorg van BW2E-leden om te allen tijde de emissies onder controle te hebben Te gast bij IMOG Kennis vergaren en goede praktijken delen zodat de hele sector er wel bij vaart: dat is het opzet van Belgian Waste-to-Energy. Het recentste initiatief voor kennisdeling was een bijeenkomst van de werkgroep rond mouw filters. Mouwfilters zijn een belangrijk onderdeel van het rookgasreinigingsproces in Waste-to-Energy-installaties. Ze zorgen onder meer voor de afscheiding van stofdeeltjes uit de rookgasstroom. Gastheer voor dit BW2E-evenement was IMOG, het intergemeentelijke samenwerkings verband dat verantwoordelijk is voor het afvalbeheer van 11 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. IMOG beschikt in Harelbeke over een performante verbrandingsinstallatie voor het huishoudelijk restafval van de aangesloten gemeenten en voor bedrijfsafval. Geslaagd initiatief De werkgroep rond mouwfilters werd een succes: liefst 13 van de 15 leden waren aanwezig met een dertigtal vertegenwoordigers. In de voormiddag kwamen sprekers van BW2E zelf aan het woord met presentaties van Sébastien Stempnick van Ipalle en Filip Van den Broecke van Indaver/Svex. Na de voorstelling van hun cases, waarbij er volop kans was om vragen te stellen, deelden de deelnemers hun ervaringen en kennis tijdens een rondetafelgesprek. Moderator was BW2E-voorzitter Johan Bonnier. Praktijkervaringen met verschillende types mouwen, de werkingstemperatuur en de levensduur kwamen aan bod, over de voor- en nadelen van alle mogelijkheden werd gediscussieerd. Het is een constante zorg van BW2E-leden om te allen tijde de emissies onder controle te hebben. Waar nodig worden nieuwe investeringen gepland voor innovatieve technieken. Kennisdeling is cruciaal om tot een gefundeerde beslissing hierover te komen. Externe sprekers: nieuwe technieken s Namiddags was het de beurt aan enkele externe sprekers. Zij lichtten de modernste technieken toe van mouwfilters, het optimaliseren van de mouwen (al dan niet met katalytische werking), het reinigen van de mouwen en lekdetectie. Positieve reacties Dat een bijeenkomst als deze technische werkgroep mouwfilters een goede zaak is voor de Waste-to-Energysector, bleek uit de reacties achteraf. Zowel van de sprekers als van de leden kreeg BW2E positieve feedback. BW2E zal op deze manier aan kennisdeling onder haar leden blijven doen. Zo blijft de kwaliteit van de hele sector in België op haar hoge peil. BW2E deelt overigens niet enkel in België haar kennis. Ook met CEWEP, de Europese organisatie voor Waste-to-Energyinstallaties waarvan BW2E lid is, worden goede praktijken gedeeld, onder meer rond het efficiënte gebruik van energie en grondstoffen. Contact Belgian Waste-to-Energy Sanering Bonfol: gevaarlijk afval veilig en duurzaam per trein Voor de sanering van de stortplaats voor gevaarlijk afval Bonfol in Zwitserland is Indaver een belangrijke partner. Het transport van het afval naar de verwerkingsinstallaties van Indaver verloopt via het spoor in veilige containers. Indaver zet steeds meer in op deze modal shift : duurzaam, veilig en kostenbewust transport per spoor of langs het water in plaats van over de weg. In Bonfol, in de buurt van de Zwitserse stad Basel, werd tijdens de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw een stortplaats uitgebaat. Volgens de toenmalige regelgeving kon de lokale en internationale chemische industrie haar afval daar storten. De stortplaats groeide uit tot een oppervlakte van m², waar zo n ton afval gestort werd tot op een diepte van 15 meter. Eind jaren 90 besloot de Baselse Chemische Industrie, verenigd in BCI AG, om de stortplaats te laten saneren. In 2007 leidde dit tot een akkoord met het Zwitserse bouwconsortium Marti-Züblin en met Indaver Duitsland. Indaver staat in voor de voorbehandeling, het transport en de eindverwerking van de verontreinigde grond. Afval Bonfol wordt energie In 2010 zijn de uitgraafwerken begonnen. Vanuit de speciaal daarvoor gebouwde ontgravingshal, met een oppervlakte van m², wordt het afval overgebracht naar een voorbehandelingszone, waar medewerkers van Indaver de grond controleren en zeven, en dan in containers laden. Dagelijks wordt ongeveer 180 ton afval uitgegraven en per spoor afgevoerd voor verwerking in de draaitrommelovens van Indaver in Biebesheim, Hamburg en Antwerpen. Deze installaties verbranden het afval aan een hoge temperatuur en zorgen zo voor de volledige vernietiging van alle gevaarlijke en kritische stoffen. De energie die vrijkomt tijdens de verwerking wordt omgezet in stoom en stroom, zodat het Bonfol-afval een veilige en nuttige toepassing krijgt. Kleine ecologische voetafdruk Aan de keuze van het vervoer voor dit saneringsproject ging een grondige studie vooraf. Er moest een evenwichtsoefening gemaakt worden tussen de kosten, de technische mogelijkheden, de veiligheid en de snelheid. Uiteindelijk koos Indaver voor de afvoer van het afval per spoor, in speciale portaalcontainers. Deze portaalcontainers voldoen aan de ADR-reglementering voor gevaarlijk afval: ze kunnen volledig worden afgesloten, ze lekken niet en ze zijn uitgerust met een actief-koolfilter, voor de ventilatie. Bij aankomst in de spoorterminal rijdt een speciale containerwagen de portaalcontainers naar de draaitrommeloven. Transport per spoor biedt een interessant bijkomend voordeel: het heeft een kleine milieu-impact. Indaver wil haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden. Zowel bij de verwerking van het afval als bij het vervoer ervan dragen wij milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel. Transport via het spoor is duurzamer dan dat over de weg. Om de ton afval die in 2012 werd afgevoerd over de weg te vervoeren zouden vrachtwagens nodig geweest zijn. Sinds de start van de uitgravingswerken is al ton van in totaal ton te verwijderen grond verwijderd. De volledige sanering van de stortplaats in Bonfol zal ongeveer 4 jaar duren. Contact Frank Bal Senior Expert tel.: INFO IND716IndaverInfo_Ma13.indd :28:02

11 Innovatieve vergister voor GFT in Alphen a/d Rijn produceert naast hoogwaardige compost ook biogas Indaver maakt van GFT-afval groen gas Dit voorjaar begint de bouw van een innovatieve vergister van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in het Nederlandse Alphen aan den Rijn. Deze vergister zal biogas opleveren, naast de reeds bestaande productie van compost. Met de nieuwe installatie draagt Indaver haar steentje bij aan de productie van duurzame energie waarvan Europa een prioriteit heeft gemaakt. Europa zet zwaar in op biomassa als duurzame bron voor groene energiewinning. Ze verplicht haar lidstaten om werk te maken van alternatieve energiebronnen om haar doelstelling te halen: tegen % minder uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van het referentiejaar 1990; 20 % minder energieverbruik, 20 % meer duurzame energie. Zowel Vlaanderen als Nederland haalt het overgrote deel van zijn hernieuwbare energie uit biomassa: 65 % voor Vlaanderen, 62 % voor Nederland. Ondanks de recessie is de Nederlandse overheid ambitieus. Terwijl de subsidies voor het opwekken van duurzame energie dalen wil Nederland toch dat tegen % van de opgewekte energie duurzaam is. In 2012 werd in Nederland nauwelijks 4 % behaald. De lat ligt dus hoog, en Indaver levert een nuttige bijdrage. Energiewaarde bio-organisch afval benutten Het is geen geheim dat de benutting van organische reststromen steeds belangrijker wordt in de activiteiten van Indaver. Hierbij staat voor Indaver niet alleen de verwerking van deze reststromen centraal. Belangrijk is dat de energiewaarde van het biologisch afval benut kan worden. Met een dubbele winst: zowel een waardevolle bodemverbeteraar, als duurzame energieopbrengst. Een goed voorbeeld hiervan is de voorvergister voor de duurzame verwerking van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Die wordt dit voorjaar gebouwd op de compostlocatie Alphen aan den Rijn in Nederland. Deze installatie, die tegen de zomer van 2014 operationeel zal zijn, zal jaarlijks tot ton GFT-afval verwerken, ton daarvan gaat eerst door de vergister. Bij vergisting wordt uit het natte bio-organische materiaal biogas gewonnen. Dit biogas wordt opgewerkt tot groen gas met dezelfde kwaliteit als aardgas dat gevoed kan worden aan het aardgasnetwerk. Jaarlijks zal deze nieuwe GFT-vergister 4 miljoen Nm 3 groen gas produceren uit natte organische reststromen. Deze hoeveelheid gas komt overeen met het jaarlijkse gasverbruik van zo n gezinnen. Daarnaast zal de vergister ook vloeibaar CO 2 produceren. Dat wordt bijvoorbeeld in de glastuinbouw ingezet om de groei van gewassen te stimuleren. Vanzelfsprekend blijft Indaver de composteerinstallatie gebruiken voor de productie van hoogwaardige compost. Compost blijft voor Indaver een waardevol product met een nuttige bestemming. Het wordt sinds jaar en dag ingezet als natuurlijke bodemverbeteraar. Biogas én compost Indaver waakt over de kwaliteit van het bio-organische afval dat binnenkomt voor verwerking en dat de locaties weer verlaat als kwaliteitsproduct compost. Haar kernwaarde met oog voor mens, veiligheid en milieu indachtig, vindt de Indaver-compost enkel haar weg naar land- en tuinbouw als aan alle strenge milieuhygiënische eisen is voldaan. Het is geen toeval dat de vernieuwende, duurzame vergister van Indaver in Alphen aan den Rijn een geïntegreerde werking heeft, en dus zowel compost als vloeibaar CO 2 èn groen gas produceert. Indaver heeft altijd gepleit voor een evenwicht tussen recycling van bio-organisch afval tot compost, en de duurzame benutting van de energiewaarde van de reststromen, door ze in te zetten als brandstof voor of het opwekken van groene energie. Met de bundeling van de compost- en biomassa-activiteiten in Nederland (Delta Milieu) en België (Indaver) in 2010 kreeg de verwerking van bio-organisch afval een extra impuls. Impuls voor biomassa in België en Nederland In België produceert de composteerinstallatie van Grimbergen zowel biomassa als compost uit snoeihout, bermgras, boomstammen en overig groenafval. In 2012 ging het om circa ton. Hetzelfde geldt voor de installatie van IBOGEM in Kallo die Indaver voor rekening en in opdracht van IBOGEM exploiteert. Ook Brussel Compost (40 % Indaver) combineert groencompostering en biomassaproductie. Indaver verwerkt in Nederland ton organisch restmateriaal afval per jaar. Op vijf locaties verwerkt ze droge stromen groenafval tot gecertificeerde kwaliteitscompost en biomassa. De natte organische stromen (GFT en bedrijfsorganisch afval) verwerkt Indaver op vier locaties, waaronder Alphen aan den Rijn, tot hoogwaardige compost. Tot de Indaver-activiteiten behoort ook de vergistingsinstallatie van Ecofuels, een strategische partnerschap van Indaver Bio Energie met Laarakker Groenteverwerking. Ecofuels produceert jaarlijks uit ton reststromen van de voedingsmiddelenindustrie zo n 10 miljoen m 3 biogas. Dit biogas wordt opgewerkt tot 2,5 miljoen Nm 3 bio-aardgas en wordt ingevoerd op het aardgasnetwerk. Ecofuels is hiermee een van de grootste GroenGas- producenten van Nederland. Voor Indaver is het dus niet of-of. Zij combineert bij de verwerking van bio-organisch afval recycling met terugwinning van duurzame energie. Op deze manier wordt het afval beter benut en de CO 2 -uitstoot aanzienlijk verminderd. Zo sluit Indaver de materialenkringloop. De lat voor duurzame energie ligt hoog en Indaver levert een nuttige bijdrage Jaarlijks zal de GFT-vergister voldoende groen gas produceren voor gezinnen INFO 11 IND716IndaverInfo_Ma13.indd :28:03

12 Indaver opent de deuren voor nieuw talent Indaver wil de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Nieuw talent zoekt ze nu ook via haar careersites. Hun rode draad is de slagzin Connected by Innovation, die duidelijk maakt waar Indaver als werkgever voor staat: innovatie als de navelstreng die de medewerkers met elkaar en met het bedrijf verbindt in één missie, toonaangevend zijn in duurzaam afvalbeheer. De eerste regio van Indaver met een eigen versie van de internationale interactieve careerwebsite was België in Vrij snel volgde Nederland, in het najaar van 2012 was het de beurt aan Ierland. Deze careersites geven een overzicht van de openstaande vacatures bij Indaver en helpen Human Resources zo om de juiste kandidaten te vinden. Voor sommige functies is dat nu al een probleem. De chemische sector kampt al jaren met een tekort aan technici. Uit een studie van de KU Leuven blijkt dat deze spanning tussen vraag en aanbod nog zal toenemen. De komende tien jaar zullen minstens geschoolde operatoren en technici moeten worden vervangen op de arbeidsmarkt. Uithangbord voor Indaver De careersites moeten kandidaten echt warm maken voor Indaver. Ze zijn een uithangbord, een onderdeel van de employer branding waarmee Indaver zichzelf een gezicht geeft. Een goed werkgeversimago trekt niet alleen nieuw talent aan, het geeft ook medewerkers die al aan de slag zijn in het bedrijf het gevoel dat ze deel uitmaken van een sterk merk. De baseline van de campagne rond het werkgeversimago van Indaver is Connected by Innovation. Indaver zet steeds weer de standaard voor duurzaam afval beheer. Ze vernieuwt voortdurend in haar processen om nog meer materialen en energie terug te winnen. Deze visie inspireert (nieuwe) medewerkers om samen vernieuwende oplossingen te bedenken. In filmpjes op de careerwebsites vertellen medewerkers over hun functie, over de sfeer en de mogelijkheden bij Indaver. Ze praten over het gevarieerde en snel evoluerende werk, over de talentontwikkeling, de doorgroeikansen en de loopbaanbegeleiding, over het evenwicht tussen werk en privéleven die het duurzame HR-beleid van Indaver uitmaken. De vacatures zijn onderverdeeld in 4 grote domeinen: ingenieurs, scheikundigen, productie en onderhoud en ondersteunende diensten. Bezoekers kunnen de openstaande betrekkingen in één domein bekijken, maar ook een overzicht krijgen van alle vacatures als ze dat willen. Elke vacature is duidelijk omschreven en toont de recruiter die de sollicitatie zal opvolgen, met naam en foto. De Indaver Groep treedt op de careerwebsite met één verhaal naar buiten, maar er is ook oog voor de eigenheid van de regio s. Vanuit de internationale portaalsite kan worden doorgeklikt naar de careersites van de regio s, die dezelfde structuur en dezelfde look en feel hebben, maar rekening houden met specifieke activiteiten en geplogenheden. Zo zijn in Ierland gestandardiseerde sollicitatieformulieren gebruikelijk, en die staan ook op de Ierse vacaturesite. De careersite lokt gemiddeld bezoekers per maand. Indaver doet er alles aan om dit aantal nog te verhogen. Zo heeft Indaver de verschillende socialemediakanalen geïntegreerd in de careersite. Vacatures kunnen doorgestuurd worden naar vrienden (send to a friend) of gedeeld worden via de share-knop op LinkedIn, Facebook en Twitter. Wie wil, kan de werkaanbiedingen bij Indaver ook volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Daarnaast blijft Indaver aanwezig op jobbeurzen en investeert ze in contacten met scholen en studenten, die ook telkens worden doorverwezen naar de careerwebsite om op de hoogte te blijven van de kansen die Indaver biedt. jobs.indaver.com Indaver profileert zich op sociale netwerken Indaver zoekt steeds nadrukkelijker de sociale media op om haar imago uit te dragen, kennis en expertise te delen en talent aan te trekken. Op Facebook, LinkedIn en Twitter stuurt ze nieuws over haar activiteiten de wereld in en probeert ze potentiële medewerkers warm te maken voor het bedrijf. 12 INFO Sociale media zijn onontkoombaar geworden. Ook Indaver heeft ze tot een integraal onderdeel van haar communicatiestrategie gemaakt, een extra kanaal om zichzelf op de kaart te zetten als een vernieuwend en toonaangevend bedrijf. Via de sociale media kan Indaver zichzelf een gezicht geven en potentiële medewerkers duidelijk maken waar ze voor staat. Een bedrijf probeert op sociale netwerken best positief aanwezig te zijn en zijn kennis, expertise en informatie te delen. Dat is wat Indaver doet, open in woord en daad. Indaver gebruikt de verschillende sociale-mediakanalen vooral om nieuws en verhalen over haar activiteiten de wereld in te sturen. We informeren graag transparant en snel. Afvalbeheer is een complexe materie, die nuance en correcte informatie vereist, ook in de snelle omgeving van de sociale media. Sociale media vergroten ook de zichtbaarheid van een bedrijf. Door er actief te zijn zal Indaver sneller opduiken in de resultaten van zoekmachines wanneer mensen grasduinen naar informatie over afvalbeheer. En ze hebben nog een voordeel: door hun verscheidenheid kan een bedrijf andere klemtonen leggen naargelang de doelgroep, waardoor zijn boodschap versterkt wordt. Wil onze dienst Corporate Communicatie nieuws over Indaver brengen of een evenement aankondigen, of moet er gecommuniceerd worden bij een crisis, dan is Twitter een uitstekend kanaal. Is Human Ressources op zoek naar kandidaten voor sleutelposities, dan kan Twitter dienstdoen, of LinkedIn, de sociale netwerksite voor zakelijk netwerken. Via LinkedIn, maar ook via kanalen zoals Facebook kan Indaver de nieuwsgierigheid prikkelen van potentiële medewerkers. YouTube is dan weer het uitgelezen kanaal om testimonials van tevreden klanten te verspreiden, of om filmpjes te tonen van de processen in onze installaties. Een recente aanwinst op ons YouTube-kanaal is onze nieuwe corporate video in 4 talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits), die het verhaal van Indaver vertelt aan de hand van haar kernwaarden. Er is ook de verwerkingsfilm van MediPower, de installatie voor de veilige verwerking van medisch afval die vorig najaar werd geopend. In de corporate video hebben we een interactieve functie ingebouwd waarmee kan worden doorgeklikt naar achterliggende filmpjes, zoals getuigenissen van mede werkers of van CEO Paul De Bruycker, een filmpje over onze energie- en materiaalrecuperatie of over onze activiteiten in het buitenland. Het voorbije jaar tekenden we views op. De spil van alle online-communicatie van Indaver blijft echter de website, voor België, voor Nederland en voor de groep. Met links op de andere media leiden alle wegen naar daar. Internationale en landensites: v.u.: Jos Artois, Corporate Communicatiemanager, Dijle 17 a, BE-2800 Mechelen, tel IND716IndaverInfo_Ma13.indd :28:03

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2012 Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2 Indaver Groep Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Duurzaamheidsrapportering: transparant en betrouwbaar Open in woord en daad is een kernwaarde van Indaver.

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS 4TIPS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Recyclage batterij en Belg heeft gemiddeld 107 batterij en in huis Hooge Maey Een

Nadere informatie

DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006

DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 delta jaarverslag 2006 1 71 DELTA, the multi-utility company DELTA is een bedrijf met een breed

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten Dit is de PDF weergave van het online duurzaamheidsverslag van 2012, van SITA Nederland. U kunt deze ook online bekijken via http://duurzaamheidsverslag.sita.nl

Nadere informatie

MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN! 2014-2015

MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN! 2014-2015 Als uw bedrijf haar verpakkingsafval sorteert, is dat niet alleen goed voor het milieu maar ook fi nancieel voordelig. Want VAL-I-PAC biedt fi nanciële steun aan bedrijven die hun verpakkingsafval selectief

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Januari 2012 25e jaargang. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers. Project Waterschoon: wereldprimeur

Januari 2012 25e jaargang. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers. Project Waterschoon: wereldprimeur Januari 2012 25e jaargang ista magazine Het energiemanagement magazine van ista Nederland B.V. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers Project Waterschoon: wereldprimeur

Nadere informatie

Recuperatie van KUNSTSTOFFEN in de lift

Recuperatie van KUNSTSTOFFEN in de lift FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG Nr. 11 - April 2008 Recuperatie van KUNSTSTOFFEN in de lift FEBEM-Werkgroep Papier en Kunststoffen kijkt binnen en buiten de grenzen Aanvaardingsplicht afvalolie: loopt

Nadere informatie

IVAGO beleidsnota 2014-2019

IVAGO beleidsnota 2014-2019 IVAGO beleidsnota 2014-2019 Ontwerpversie 13 mei 2014 Inhoud 1 WOORD VOORAF... 6 2 HET KADER... 8 2.1 Materialendecreet en VLAREMA... 8 2.2 Uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen...

Nadere informatie

Company review 2013. Progressing together. See what counts.

Company review 2013. Progressing together. See what counts. Progressing together See what counts. Zien wat er echt toe doet In 2014 hebben we onze merknaam veranderd van De Lage Landen naar DLL. Een belangrijke stap op onze weg naar wereldwijd succes. We zijn uitgegroeid

Nadere informatie

Voor afval met toekomst! JAARVERSLAG 2013. Jaarverslag EcoWerf 2013 -

Voor afval met toekomst! JAARVERSLAG 2013. Jaarverslag EcoWerf 2013 - Voor afval met toekomst! JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag EcoWerf 2013 - 2 - Jaarverslag EcoWerf 2013 INHOUD VOORWOORD... 4 AFVAL INZAMELEN IS SLECHTS HET BEGIN... 6 GEGEVENS NUTTIG INZETTEN... 8 DUURZAAM

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen V.U.: D. Buggenhout - Berchemstadionstraat 72 - B-2600 Berchem - Lyreco 2013 03 Inhoud Voorwoord 5 Een internationale aanwezigheid 6 Lyreco in de Benelux 7 Maatschappelijk

Nadere informatie

Afval is grondstof. FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG. Nr. 15 - Juni 2009

Afval is grondstof. FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG. Nr. 15 - Juni 2009 FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG Nr. 15 - Juni 2009 Afval is grondstof Werkgroep in de kijker: Glasrecycling Lid in de kijker: TWZ in Evergem Grond met stenen of stenen met grond? Lokale besturen presenteren

Nadere informatie

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/maart 2011 GROENE ECONOMIE 3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING Smart Grid Essentieel bij groei en het gebruik

Nadere informatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie Attero Jaarverslag 2011 Afval = grondstof voor innovatie Contact en informatie Attero staat open voor vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot de inhoud van dit verslag. Hiervoor, alsmede voor

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK GEZOND BEDRIJF VERNIEUWEND LEIDERSCHAP FEBRUARI 2015 Karel Van Eetvelt Gezondheid meer

Nadere informatie

Maatschappelijk en Sociaal Overzicht 2013

Maatschappelijk en Sociaal Overzicht 2013 POCKETVERSIE Lees de volledige versie op www.upc.nl/jaarverslag Maatschappelijk en Sociaal Overzicht 2013 Krachtig en duurzaam de toekomst in More power, more joy 2 3 Inhoud Bouwen aan een digitale samenleving

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu

PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu PEO PLE People, Planet, Profit leidraad voor ons handelen PLA NET PRO Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu F I T Ik geloof dat ieder recht ook een verantwoordelijkheid inhoudt, en elke kans die

Nadere informatie

dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid

dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 DECEMBER 2013 retail & supply chain management Efficiënt van producent

Nadere informatie

VOORWOORD... 2. Missie, kernwaarden en strategie... 5. Een sterk financieel resultaat... 8. Samenwerking en beleidsondersteuning...

VOORWOORD... 2. Missie, kernwaarden en strategie... 5. Een sterk financieel resultaat... 8. Samenwerking en beleidsondersteuning... JAARVERSLAG 2014 INHOUDSTABEL VOORWOORD... 2 Missie, kernwaarden en strategie... 5 Een sterk financieel resultaat... 8 Samenwerking en beleidsondersteuning...12 Softwareoplossingen en IT-expertise...19

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Voorwoord Sinds de oprichting van de onderneming in 1972 staat Hulskamp bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening,

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Proactief waken. de werkplek van Farid Loutfi. Audit & Consulting gescand. de kern van de zaak bij Electrabel

Proactief waken. de werkplek van Farid Loutfi. Audit & Consulting gescand. de kern van de zaak bij Electrabel MAGAZINE VOOR KLANTEN EN MEDEWERKERS VAN G4S de werkplek van Farid Loutfi Audit & Consulting gescand Proactief waken de kern van de zaak bij Electrabel 0742_G4S_4YOU_magazine-9.indd 1 19/04/11 16:56 4

Nadere informatie

ONE PARTNER FOR LIFE. Voordelen van BIG DATA bij condition based maintenance. Als de gasvraag hoog is staat de GASUNIE PEAKSHAVER klaar

ONE PARTNER FOR LIFE. Voordelen van BIG DATA bij condition based maintenance. Als de gasvraag hoog is staat de GASUNIE PEAKSHAVER klaar AIMJanuari 2014 Relatiemagazine van Stork ONE PARTNER FOR LIFE Voordelen van BIG DATA bij condition based maintenance Als de gasvraag hoog is staat de GASUNIE PEAKSHAVER klaar Toegevoegde waarde door EXCELLENTE

Nadere informatie

arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging Financieel verslag Milieuprestatie Branchebrede duurzaamheid

arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging Financieel verslag Milieuprestatie Branchebrede duurzaamheid arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging 17 Branchebrede duurzaamheid 24 Milieuprestatie 2013 41 Financieel verslag Het opheffen van technische knelpunten in de pst-fabriek heeft er toe geleid dat de verwerkingscapaciteit

Nadere informatie