openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 22 juli 2014 ex art. 73a Fw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 22 juli 2014 ex art. 73a Fw"

Transcriptie

1 openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 22 juli 2014 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Maas van Aarst Installatietechniek B.V. Dossiernummer : Faillissementsnummer : F.651/2013 Rechtbank : Noord-Holland, locatie Haarlem Datum faillissement : 19 november 2013 Curator : mr. H.C. Scheltema Rechter-commissaris : mr. J. Snitker Kas Bank rekeningnummer : NL59KASA Saldo : 3.070,06 Activiteiten onderneming : Installatiebedrijf op het gebied van verwarming en sanitair. Personeel gemiddeld aantal : 3 Verslagperiode : 10 december juli 2014 Bestede uren in verslagperiode : 57:30 uur Bestede uren Totaal : 101:45 uur Algemeen: 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De heer J.H. Maas, geboren op 20 maart 1967 te Amsterdam, was enig aandeelhouder en bestuurder van de besloten vennootschap Maas van Aarst Installatietechniek B.V. middels zijn holding, de besloten vennootschap J.H. Maas Beheer B.V. Oprichtingsdatum : 27 december Winst en verlies : 2011: , : ,-- (concept) 1.3 Balanstotaal : 2009: , : , : , : ,-- (concept) 1.4 Lopende procedures : In 2012 heeft er een inbraak plaatsgevonden in het voormalige bedrijfspand van failliet aan de Pascalstraat 3 te Purmerend waarbij vrijwel alle zaken die in het bedrijfspand stonden zijn gestolen. De schade bedraagt ,-- volgens opgave van de bestuurder van failliet. De verzekering wilt echter niet tot uitkering van de schade overgaan, omdat failliet niet een BORG-gecertificeerd alarmsysteem heeft laten installeren. De schadeclaim van failliet valt daarmee niet onder de polisvoorwaarden van de verzekeraar. Omdat deze 1

2 verzekering niet tot uitkering is overgegaan heeft failliet middels haar rechtsbijstandsverzekeraar een procedure aangespannen tegen de niet uitkerende verzekeraar. De rechtsbijstandsverzekeraar heeft de curator (schriftelijk onderbouwd) medegedeeld een eventuele procedure jegens de verzekeraar niet haalbaar te achten. De curator heeft de reactie van de rechtsbijstandsverzekeraar onderzocht en ziet net als de rechtsbijstandverzekeraar geen mogelijkheid de schade te verhalen op de verzekeraar van het bedrijfspand. De eventuele procedure zal dan ook niet door de curator worden geëntameerd. 1.5 Verzekeringen : De curator is op de hoogte gesteld van het bestaan van een aantal verzekeringen. Hij gaat er vanuit dat het hierbij om de gebruikelijke verzekeringen gaat, waaronder een bedrijfsverzekering en een inboedelverzekering. De curator zal dit in de volgende verslagperiode onderzoeken. Hij zal echter niet zelf overgaan tot opzegging van de verzekeringen nu er bij onrechtmatige opzegging door de curator ten laste van de boedel schulden kunnen ontstaan. 1.6 Huur : Failliet huurde van J.H. Maas Beheer B.V. onder een bedrijfsunit aan het adres Jaagweg 12 E te (1452 PB) Ilpendam. Deze huurovereenkomst is door de curator opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 3 maanden. 1.7 Oorzaak faillissement : De bestuurder van failliet heeft aan de curator verscheidene redenen opgegeven waarom hij zelf het faillissement heeft aangevraagd. De hoofdredenen van het faillissement zijn in de ogen van de curator een teruglopende orderportefeuille en de inbraak in 2012 in het voormalig bedrijfspand van failliet, welke schade die daarmee gepaard is gegaan niet is vergoed door de verzekeraar. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. Werkzaamheden : Geen werkzaamheden. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De curator heeft in de door failliet gehuurde bedrijfsunit een bescheiden standaard kantoorinventaris aangetroffen. 3.6 Verkoopopbrengst : 2.341,35 (incl. btw) 3.7 Boedelbijdrage : De curator is met de pandhouder van de voorraad en inventaris, de ABN-AMRO Bank N.V., een 2

3 boedelbijdrage van 25% van de verkoopsom van de voorraad en inventaris overeengekomen. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : De curator is van oordeel dat de Belastingdienst een bodemvoorrecht heeft op de bodemzaken welk recht bevoorrecht is boven die van de stille pandhouder. De curator zal de rechten van de Belastingdienst ex artikel 57 Faillissementswet behartigen. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Een aantal losse CV-ketels, alsmede de nodige materialen die bij de installatie en onderhoud van CV-ketels gebruikt wordt Verkoopopbrengst : Zie Boedelbijdrage : Zie 3.7. Werkzaamheden : De curator heeft twee opkopers uitgenodigd om - na bezichtiging - een bod uit te brengen op de voorraad en inventaris. Aan de hoogste bieder is verkocht. Andere activa 3.12 Beschrijving : Vooralsnog door de curator niet aangetroffen. De portefeuille met onderhoudscontracten is anderhalf jaar geleden overgedragen door failliet aan een aan de bestuurder van failliet gelieerde onderneming. De curator heeft bij de accountant van failliet de koopovereenkomst opgevraagd en zal nader onderzoek doen naar deze overdracht en de overeengekomen koopsom Verkoopopbrengst : Nog niet bekend. Werkzaamheden : Zie Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : , Opbrengst : Nog niet bekend. 4.3 Boedelbijdrage : De curator is met de pandhouder van de vorderingen op derden, de ABN-AMRO Bank N.V., een boedelbijdrage van 25% van de geïnde vorderingen overeengekomen. Werkzaamheden : De curator heeft alle debiteuren aangeschreven. Voor een bedrag ad 1.391,27 hebben debiteuren hun vordering voldaan. Er zijn nauwelijks reacties binnengekomen van debiteuren die zich om wat voor reden dan ook zich op een opschortingsrecht/verrekeningsrecht beroepen. De curator zal de debiteuren die nog niet betaald hebben opnieuw aanschrijven en zal ze de verschuldigdheid van de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten aanzeggen. 3

4 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Nog te onderzoeken. 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen over de jaren 2009 tot en met 2011 zijn tijdig gedeponeerd bij het handelsregister. 7.3 Goedkeuringsverkl. accountant : Failliet kan - naar alle waarschijnlijkheid - worden beschouwd als een kleine onderneming in de zin van artikel 2:396 BW, zodat een goedkeuringsverklaring van een accountant geen vereiste is. 7.4 Stortingsverplichting aandelen : Failliet is opgericht op 27 december meer dan vijf jaar geleden - waarmee een eventuele vordering van de op de aandeelhouder van failliet failliet uit hoofde van de storingsplicht is verjaard. Desalniettemin zal de curator onderzoeken op een of van aan deze verplichting is voldaan in het kader van artikel 2: 180 Bw. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Zie Paulianeus handelen : Zie werkzaamheden : De curator heeft op basis van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens voorlopig het vermoeden dat de overdracht van de onderhoudscontracten van ailliet aan de heer Maas (3.12) onder de gegeven omstandigheden paulianeus/onrechtmatig is. Het lijkt erop dat de overeengekomen koopsom is voldaan middels verrekening van vorderingen die de heer Maas indirecht (middels zijn holding) op failliet had, terwijl dit onder de gegeven omstandigheden niet rechtmatig was. De heer Maas heeft op dit punt ook verschillende verklaringen afgelegd. De curator heeft op 19 augustus 2014 een bespreking met de heer Maas en zijn advocaat waar het vorenstaande zal worden besproken. Aan de hand van de uitkomsten van deze bespreking zal de curator beoordelen of de heer Maas de hierboven verwoorde vermoedens heeft kunnen weerlegen en zal de nadere koers worden bepaald. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : , Pref. vord. van de fiscus : 141,882, Pref. vord. van het UWV : , Andere pref. crediteuren : *** 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend. 4

5 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak : Nog niet bekend. 9.3 Indiening volgend verslag : Binnen drie maanden. 10. Bijlagen - Mutatieoverzicht d.d. 22 juli Tussentijds financieel verslag d.d. 22 juli Lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren - Lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren H.C. Scheltema, curator 5

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Accu Power Nederland B.V., handelend onder de naam Mutlu Accu, Mutlu Nederland, Mutlu Accu

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Auto Gas Holland Limited Dossiernummer : 209090504 Faillissementsnummer : F 396/2009 Rechtbank

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 7 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : Pal Interieur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres te (1822 BM) Alkmaar aan de

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 16 december 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brand-New-Label B.V., ingeschreven bij de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie