openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 20 november 2012 ex art. 73a Fw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 20 november 2012 ex art. 73a Fw"

Transcriptie

1 openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 20 november 2012 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Cafetaria Family Purmerend B.V. Dossiernummer : Faillissementsnummer : F. 555/2012 Rechtbank : Haarlem Datum faillissement : 30 oktober 2012 Curator : mr H.C. Scheltema Rechter-commissaris : mr H.J.M. Burg Kas Bank rekeningnummer : Saldo : 983,12 (zie bijgevoegd tussentijds financieel verslag) Activiteiten onderneming : *** Omzetgegevens : *** Personeel gemiddeld aantal : *** Verslagperiode : 30 oktober november 2012 Bestede uren in verslagperiode : 39:20 uur Bestede uren Totaal : 39:20 uur Dit verslag dient ter informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. *** = in onderzoek dan wel niet van toepassing 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De bestuurders van Cafetaria Family Purmerend B.V.; hierna: "Cafetaria Family", zijn de besloten vennootschap BHS Management en Beheer B.V., hierna: "BHS", statutair gevestigd te Purmerend en de besloten vennootschap Vinmo Trading Management & Beheer B.V., hierna: "Vinmo", statutair gevestigd te Assendelft, waarvan respectievelijk de heer Hendrik Bolhuis, geboren op 23 februari 1972 te Amsterdam, en de heer Vincent Molenaar, geboren op 7 september 1976 te Assendelft, bestuurders zijn. BHS is tevens gevolmachtigde van Cafetaria Family. Oprichtingsdatum : 20 oktober Winst en verlies : De exploitatie van Cafetaria Family is gestart in november 2011, waardoor er over het boekjaar 2012 nog geen winst- en verliesrekening kan worden opgemaakt. 1.3 Balanstotaal : *** 1.4 Lopende procedures : Volgens de heren H. Bolhuis en V. Molenaar is Cafetaria Family niet betrokken bij enige procedure. 1

2 1.5 Verzekeringen : Voor zover bij de curator bekend heeft Cafetaria Family sinds de datum van oprichting geen verzekering afgesloten. De curator heeft in overleg met de pandhouder van de inventaris, de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., de inventaris laten onderbrengen bij de concernverzekering van de ABN-AMRO Bank N.V. 1.6 Huur : *** 1.7 Oorzaak faillissement : Cafetaria Family is sinds november 2011 geëxploiteerd. De heren H. Bolhuis en V. Molenaar hebben aan de curator aangegeven dat de omzet reeds vanaf november 2011 dermate laag was dat er niet kon worden voldaan aan de vaste lasten, waaronder de huurlasten en de franchisefee. Hierdoor zijn er vanaf datum oprichting tekorten ontstaan in de exploitatie die tot datum faillissement alleen maar zijn opgelopen. De besloten vennootschap J.M. Stede Onroerend Goed B.V. (de verhuurder van het pand) heeft wegens een huurachterstand het faillissement van Cafetaria Family aangevraagd. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Twee personeelsleden in vaste dient en acht oproepkrachten op basis van een nul-urencontract. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : *** 2.3 Datum ontslagaanzegging : 31 oktober 2012 Werkzaamheden : Het personeel is door het UWV en de curator inmiddels in de gelegenheid hun loonvordering en daaraan gekoppelde vorderingen in te dienen 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Voor zover bij de curator bekend heeft Cafetaria Family geen onroerende zaken op haar naam staan. 3.2 Verkoopopbrengst : *** 3.3 Hoogte hypotheek : *** 3.4 Boedelbijdrage : *** Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Cafetaria Family beschikt over een standaard cafetaria inventaris met bijbehorende vitrines en bakwand, waarop de ABN AMRO Bank N.V. een pandrecht heeft gevestigd. 3.6 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend. 3.7 Boedelbijdrage : De curator is met de ABN-AMRO Bank N.V. een boedelbijdragen overeengekomen van 10% van de verkoopopbrengst. 2

3 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Tot op heden heeft de fiscus geen beslag gelegd op bodemzaken van Cafetaria Family. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Cafetaria Family heeft in de maand oktober 2012 al haar voorraden die zij geleverd heeft kregen direct betaald, er was dus geen sprake van koop op afbetaling in deze maand. De voorraad die de curator bij inventarisatie aantrof d.d. 30 oktober 2012 was miniem. De voorraad was door de leverancier (VHC Jongens) onder eigendomsvoorbehoud geleverd. De voorraad die niet meer individualiseerbaar was is uit oogpunt van hygiëne eveneens meegenomen door de leverancier Verkoopopbrengst : Boedelbijdrage : - Andere activa 3.12 Beschrijving : De curator heeft het kasgeld ad 983,12 bij zijn inventarisatie overhandigd gekregen van de heer V. Molenaar Verkoopopbrengst : *** 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Uit de administratie bleek dat Dichtbij.nl te Purmerend nog een bedrag diende te voldoen van 62,50, waarvoor zij inmiddels is aangeschreven door de curator. 4.2 Opbrengst : Boedelbijdrage : *** 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De vordering van de ABN-AMRO Bank N.V. is 5.2 Leasecontracten : *** 5.3 Beschrijving zekerheden : De ABN AMRO Bank N.V. heeft een pandrecht op de inventaris en voorraad van Cafetaria Family. Tevens heeft OFT Finance te Hattem een pandrecht op de ijsmachine. 5.4 Separatistenpositie : zie Boedelbijdragen : *** 5.6 Eigendomsvoorbehoud : De curator heeft alle schuldeisers van Cafetaria Family op 6 november 2012 aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen en tevens kenbaar te maken aan de curator of zij goederen hebben geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Tot op heden heeft Dore Sip te Den Dolder aangegeven 3

4 de koffiemachine onder een eigendomsvoorbehoud te hebben geleverd. 5.7 Reclamerechten : Tot op heden hebben zich geen schuldeisers gemeld die een recht van reclame hebben ingeroepen wegens door hen geleverde goederen aan Cafetaria Family. 5.8 Retentierechten : Tot op heden hebben zich geen schuldeisers gemeld die een recht van retentie hebben ingeroepen op door hen geleverde goederen aan Cafetaria Family. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : *** 6.2 Financiële verslaglegging : *** Doorstart 6.3 Beschrijving : *** 6.4 Verantwoording : *** 6.5 Opbrengst : *** 6.6 Boedelbijdrage : *** 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft de boekhouding van Cafetaria Famliy van de heren H. Bolhuis en V. Molenaar overgelegd gekregen en zal hier een rechtmatigheidonderzoek naar instellen. 7.2 Depot jaarrekeningen : Niet van toepassing. 7.3 Goedkeuringsverkl. accountant : Cafetaria Family kan naar alle waarschijnlijkheid worden beschouwd als een kleine onderneming in de zin van artikel 2:396 Burgerlijk Wetboek, waardoor zij geen goedkeuringsverklaring van de accountant behoeft. 7.4 Stortingsverplichting aandelen : Nog te onderzoeken. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator zal een nader onderzoek instellen naar eventueel onbehoorlijk bestuur. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : *** 8.2 Pref. vord. van de fiscus : *** 8.3 Pref. vord. van het UWV : *** 8.4 Andere pref. crediteuren : 2.033, Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : 9.010,55 (zie bijgevoegde crediteurenoverzichten) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Voor zover nu bekend; opheffing wegens gebrek aan baten. 4

5 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak : *** 9.3 Indiening volgend verslag : drie maanden na dato. 10. Bijlagen - tussentijds financieel verslag d.d. 19 november mutatieoverzicht boedelrekening - lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren - lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren H.C. Scheltema, curator 5

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Accu Power Nederland B.V., handelend onder de naam Mutlu Accu, Mutlu Nederland, Mutlu Accu

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 22 juli 2014 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 22 juli 2014 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 22 juli 2014 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Maas van Aarst Installatietechniek B.V. Dossiernummer : 213110697 Faillissementsnummer : F.651/2013

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Auto Gas Holland Limited Dossiernummer : 209090504 Faillissementsnummer : F 396/2009 Rechtbank

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kramer Kasverwarming

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie