openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw"

Transcriptie

1 openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Accu Power Nederland B.V., handelend onder de naam Mutlu Accu, Mutlu Nederland, Mutlu Accu Nederland, Mutlu Benelux en Mutlu Accu Benelux. Dossiernummer : Faillissementsnummer : F.438/2014 Rechtbank : Noord-Holland, locatie Haarlem Datum faillissement : 21 oktober 2014 Curator : mr H.C. Scheltema Abma Schreurs Advocaten, Postbus 575, 1440 AN Purmerend Rechter-commissaris : mr A.J. Wolfs Kas Bank rekeningnummer : NL67KASA Saldo : ,67 Activiteiten onderneming : Groothandel en handelsbemiddeling in autoonderdelen en -accessoires. Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen. De in- en verkoop, alsmede im- en export van accu's, batterijen, energiehoudende cellen en/of energieopwekkende cellen en voorts van materialen, gereedschappen en uitrustingen ten behoeve van het garagebedrijf. Verslagperiode : 12 november februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 109:20 uur Bestede uren Totaal : 135:55 uur Algemeen: 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De heer R. Smalbrugge, geboren op 6 juni 1962 te Krommenie, is - middels zijn Holding de besloten vennootschap R. Smalbrugge Beheer B.V. - bestuurder van de besloten vennootschap Accu Power Nederland B.V. Oprichtingsdatum : 10 oktober Winst en verlies : Nog niet bekend. 1.3 Balanstotaal : Nog niet bekend. 1.4 Lopende procedures : Voor zover de curator bekend zijn deze er niet. 1.5 Verzekeringen : Worden thans geïnventariseerd. 1.6 Huur : Failliet huurt een bedrijfsruimte te Purmerend. Deze huurovereenkomst is door de curator opgezegd met 1

2 inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 1.7 Oorzaak faillissement : De bestuurder van failliet heeft diverse redenen opgegeven als oorzaak van het faillissement. De besloten vennootschap exploiteerde een onderneming die gerelateerd is aan de autobranche. Het slechte economische klimaat in deze sector heeft ertoe geleid dat de omzetten binnen de onderneming drastisch terugnamen waardoor failliet niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen. Daarnaast heeft een van de grootste leveranciers (Mutlu) haar betalingsvoorwaarden gewijzigd waardoor er vanaf dat moment moest worden betaald voordat er geleverd werd. Failliet was niet in staat om aan deze verplichtingen te voldoen waardoor de samenwerking met een van haar grootste leveranciers is beëindigd. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. Werkzaamheden : Geen werkzaamheden. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De curator heeft in het door failliet gehuurde bedrijfspand een bescheiden standaard kantoorinventaris aangetroffen. Daarnaast is er nog een drietal rijen stellingen aangetroffen die voorheen werden gebruik om grote partijen accu's op te kunnen slaan. 3.6 Verkoopopbrengst : De bedrijfsmiddelen zijn door de curator aangeboden op een (internet) veiling. Zie Boedelbijdrage : n.v.t. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : De curator is van oordeel dat de Belastingdienst een bodemvoorrecht heeft op de bodemzaken welk recht bevoorrecht is boven die van de (stille) pandhouder. De curator zal de rechten van de Belastingdienst ex artikel 57 Faillissementswet behartigen. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Een kleine voorraad (incourante) accu's, alsmede de nodige bijproducten die bij de verkoop en het onderhoud van de accu's verkocht konden worden Verkoopopbrengst : De totale opbrengst op de internetveiling bedroeg ,27 excl. btw (bedrijfsmiddelen, voorraden en andere activa) Boedelbijdrage : n.v.t. Werkzaamheden : De voorraad is aangeboden op een (internet)veiling. 2

3 Andere activa 3.12 Beschrijving : De curator heeft een Caddy van het merk Volkswagen aangetroffen. Daarnaast is er in het bedrijfspand één heftruck aangetroffen van een tot op heden onbekend merk Verkoopopbrengst : Caddy: 2.750,-- incl. btw; heftruck 800,-- excl. btw. Werkzaamheden : De bestuurder heeft aan de curator meegedeeld dat de Caddy een technisch gebrek heeft. De Caddy is inmiddels - met toestemming van de rechtercommissaris - onderhands verkocht aan een derde voor een bedrag ad 2.750,-- incl. btw. De heftruck is aangeboden op een (internet)veiling. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : De debiteurenadministratie is de laatste 2 maanden voor datum faillissement niet bijgewerkt. De bestuurder heeft inmiddels de debiteurenadministratie bijgewerkt tot aan datum faillissement. De debiteurenstand blijkt aanzienlijk lager dan in eerste instantie door bestuurder meegedeeld. De grootste debiteur ( 5.614,04) blijkt failliet. 4.2 Opbrengst : 3.835, Boedelbijdrage : n.v.t. Werkzaamheden : De curator heeft de debiteuren aangeschreven. Er is een aantal debiteuren die weigert aan hun betalingsverplichting te voldoen. De curator zal de verweren van de debiteuren met de bestuurder van failliet bespreken. 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De ING Bank N.V. heeft een vordering ad ,63 ingediend. 5.2 Leasecontracten : Nog niet bekend. 5.3 Beschrijving zekerheden : De bank heeft een pandrecht op de inventaris en op de voorraad van failliet. De curator heeft de bank een termijn ex artikel 58 Faillissementswet aangezegd. Deze termijn is inmiddels verstreken. De bank heeft zich niet tijdig binnen de gestelde termijn bij de curator gemeld. Uit de door de bank toegezonden stukken blijkt dat een (geregistreerde) pandakte - op basis waarvan de bank bevoegd was tot verpanding aan zichzelf van toekomstige debiteuren over te gaan - ontbreekt. De curator heeft derhalve de bank verzocht het bedrag ad 1.778,57 - overgemaakt door de debiteuren van failliet na datum faillissement op de faillissementsrekening - over te schrijven naar de 3

4 boedelrekening. De bank heeft inmiddels aan dit verzoek van de curator voldaan. 5.4 Separatistenpositie : Zie Boedelbijdragen : Nog niet bekend. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Er is een aantal leveranciers die een beroep op een eigendomsvoorbehoud heeft gedaan. Er is een geringe voorraad aangetroffen. De curator heeft in het bedrijfspand geen goederen aangetroffen waar een eigendomsvoorbehoud op zou rusten. 5.7 Reclamerechten : Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld bij de curator die een beroep op recht van reclame hebben gedaan. 5.8 Retentierechten : Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld bij de curator die een beroep op recht van retentie hebben gedaan. Werkzaamheden : Nog niet bekend. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De tot op heden aan de curator ter beschikking gestelde administratie is toegankelijk en lijkt aan de minimaal daaraan te stellen eisen te voldoen. 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening over het jaar 2012 is niet tijdig gedeponeerd bij het handelsregister. De curator heeft de bestuurder van failliet in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat deze te late publicatie moet worden aangemerkt als een 'onbelangrijk verzuim', of dat het faillissement (aantoonbaar) een andere belangrijke oorzaak heeft. De bestuurder heeft - tijdens een bespreking op het kantoor van de curator - een verklaring voor de te late deponering gegeven. De curator zal onderzoeken of deze verklaring aanvaardbaar is. 7.3 Goedkeuringsverkl. accountant : Failliet kan - naar alle waarschijnlijkheid - worden beschouwd als een kleine onderneming in de zin van artikel 2:396 BW, zodat een goedkeuringsverklaring van een accountant geen vereiste is. 7.4 Stortingsverplichting aandelen : Failliet is opgericht op 10 oktober 2002 (meer dan vijf jaar geleden) waarmee een eventuele vordering op de aandeelhouders van failliet uit hoofde van de stortingsplicht is verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Nog te onderzoeken. 7.6 Paulianeus handelen : Nog te onderzoeken. 8. Crediteuren Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, 4

5 eigendomsvoorbehoud en/of enig ander recht moet worden opgeheven. De contactgegevens van de curator staan op het voorblad van dit verslag vermeld. 8.1 Boedelvorderingen : ,23 (verhuurder bedrijfspand) 8.2 Pref. vord. van de fiscus : 6.174, Pref. vord. van het UWV : *** 8.4 Andere pref. crediteuren : 1.250,00 (faillissementsaanvraag) 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak : Nog niet bekend. 9.3 Indiening volgend verslag : Binnen 3 maanden. Werkzaamheden : 10. Bijlagen - Saldo-overzicht Kas Bank d.d. 17 februari Tussentijds financieel verslag d.d. 17 februari Lijst van voorlopig erkende boedelcrediteuren - Lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren - Lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren H.C. Scheltema, curator 5

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Auto Gas Holland Limited Dossiernummer : 209090504 Faillissementsnummer : F 396/2009 Rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 8 mei 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 8 mei 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 juli 2012 Gegevens failliet: Highlands Retail Houten B.V. Faillissementsnummer: 12/275 F Datum uitspraak: 8 mei 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt Curator:

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie