openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw"

Transcriptie

1 openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 4 januari 2010 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Auto Gas Holland Limited Dossiernummer : Faillissementsnummer : F 396/2009 Rechtbank : Haarlem Datum faillissement : 15 september 2009 Curator : mr H.C. Scheltema Rechter-commissaris : mr A.J. Wolfs Kas Bank rekeningnummer : (boedelrekening) : (garantstelllingsrekening) : (onkostenrekening) Saldo : nihil Activiteiten onderneming : Garagebedrijf; LPG-inbouw; APK-keuringsstation, onderhoud van auto's Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : Verslagperiode : 6 oktober januari 2010 Bestede uren in verslagperiode : 45:50 uur (faillissement) Bestede uren Totaal : 77:50 uur Bestede uren in verslagperiode : 13:25 (Scheltema q.q. Auto Gas/Van Nek) Bestede uren Totaal : 13:25 uur Bestede uren in verslagperiode : 0:35 uur (Scheltema q.q. Auto Gas/Drive-Inn) Bestede uren Totaal : 0:35 uur Dit verslag dient ter informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie: Failliet is een vennootschap naar Engels recht. Failliet is op 2 juli 2007 opgericht. Formeel bestuurder van de vennootschap is de heer W. de Kreek. De vennootschap dreef een garagebedrijf met als voornaamste activiteit de inbouw van gasinstallaties en het uitvoeren van APK's. 1.2 Winst en verlies De curator heeft de boekhouder van failliet verzocht om de balans en de verliesrekening over de periode sinds oprichting in 2007 over te leggen, aangezien deze niet gepubliceerd waren. Voornoemde boekhouder heeft echter naar het oordeel van de curator volstaan met het overleggen van een drietal kolommenbalansen (zie bijlage). De curator zal hierover nog opheldering vragen bij de boekhouder van failliet. 1

2 1.3 Balanstotaal: Aangezien er geen balans overgelegd is kan over het balanstotaal thans nog geen uitspraak worden gedaan. 1.4 Lopende procedures Er is niet gebleken van lopende procedures tegen failliet. 1.5 Verzekeringen Er zijn geen verzekeringspolissen in de administratie aangetroffen. De bestuurder van failliet heeft verklaard dat er wel een drietal verzekeringen zijn. Het zou hier gaan om een garageverzekering, een inboedelverzekering en een WA verzekering. Er is contact opgenomen met de opgegeven tussenpersoon. Er is niet gebleken van nog bestaande verzekeringen. 1.6 Huur Failliet huurde een bedrijfsruimte aan de Kwadijkerkoogweg 12b. Deze overeenkomst was voor datum faillissement al beëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement De bestuurder van failliet heeft verklaard dat de belangrijkste oorzaak van het faillissement een conflict met de voormalig verhuurder is geweest over o.a. achterstallig onderhoud waardoor failliet niet meer in staat zou zijn om haar onderneming op een behoorlijke wijze te exploiteren. De curator is echter van oordeel dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in een onbehoorlijke en rommelige bedrijfsvoering waarbij o.a. geen deugdelijke boekhouding werd gedreven waarbij het ook voor failliet zelf niet inzichtelijk was wat de kosten en de baten van haar onderneming waren. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van het faillissement: De bestuurder van failliet heeft verklaard dat er ten tijde van het faillissement geen werknemers waren. In de overgelegde administratie zijn geen arbeidsovereenkomsten aangetroffen. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement: De bestuurder van failliet heeft verklaard dat er in het jaar voor faillissement een drietal personen bij failliet in dienst waren. Daarnaast was er nog iemand die de administratie deed, doch bestond met deze persoon geen arbeidsverhouding volgens de verklaring van de bestuurder van failliet. Alle werknemers zijn medio juni 2009 overgenomen door de besloten vennootschap Auto Service Drive Inn B.V. De bestuurder van failliet is thans ook werkzaam voor voornoemde vennootschap. 2

3 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : *** 3.2 Verkoopopbrengst : *** 3.3 Hoogte hypotheek : *** 3.4 Boedelbijdrage : *** Werkzaamheden : Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Zoals in het eerste verslag reeds is opgemerkt heeft de bestuurder van failliet verklaard dat de bedrijfsmiddelen (garage-inventaris, gereedschappen etc.) waarover de vennootschap beschikte werden gehuurd van o.a. mevrouw H.R. van Nek. Deze huurverplichtingen zijn volgens de bestuurder overgenomen door Auto Service Drive Inn B.V. De huurovereenkomsten alsmede de bewijzen van huurbetalingen zijn wederom bij de bestuurder van failliet, alsmede bij de boekhouder van failliet opgevraagd. De informatie is niet overgelegd. De curator vermoedt dat de gevraagde informatie niet bestaat. De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen. 3.6 Verkoopopbrengst : *** 3.7 Boedelbijdrage : *** 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : *** Werkzaamheden : Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving : *** 3.10 Verkoopopbrengst : *** 3.11 Boedelbijdrage : *** Werkzaamheden : *** Andere activa 3.12 Beschrijving : De curator heeft de drie auto's die op datum faillissement op naam van failliet bij de RDW geregistreerd stonden nog niet allemaal kunnen traceren. Van een auto is bekend dat die bij de Politie te Almere staat opgeslagen. De Politie heeft verklaard dat het hier een wrak betreft die geen enkele waarde vertegenwoordigd. De politie zal voor de afvoer daarvan zorgdragen. Van de andere auto's is niet bekend waar ze staan. Overigens heeft een taxateur op basis van leeftijd en kenteken bevonden dat deze auto's nauwelijks een waarde zullen vertegenwoordigen. De curator heeft tevens ten aanzien van een vijftal auto's die volgens de RDW gegevens op naam van failliet stonden en die op de dag voorafgaande aan de 3

4 dag waarop het faillissement werd uitgesproken zijn overgedragen aan Auto Service Drive Inn B.V. de pauliana ingeroepen. Laatgenoemde vennootschap heeft zich daartegen verzet. De curator overweegt dienaangaande een procedure te entameren tegen Auto Service Drive Inn B.V Verkoopopbrengst : *** Werkzaamheden : [zie 3.12] 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Een deugdelijke administratie ontbreekt. De oorzaak daarvan zou volgens de bestuurder van failliet zijn dat er medio februari 2009 een inbraak zou hebben plaatsgevonden in het bedrijfspand dat failliet huurde waarbij de administratie grotendeels zou zijn gestolen/verloren zou zijn gegaan. Het proces-verbaal van aangifte is bij de politie opgevraagd omdat de bestuurder van failliet dit niet meer zou hebben. De bestuurder van failliet heeft sinds de oprichting van failliet nimmer een jaarrekening opgemaakt, noch gepubliceerd. 7.2 Depot jaarrekeningen : [zie 7.1] 7.3 Goedkeuringsverkl. accountant : De goedkeuringsverklaring van de accountant ontbreekt 7.4 Stortingsverplichting aandelen : *** 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Werkzaamheden : Op basis van de beperkte verhaalsmogelijkheden is het niet raadzaam om (slechts) de bestuurder van de failliet aan te spreken. Er is echter aanleiding om mevrouw H.R. van Nek aan te spreken als (mede)beleidsbepaler binnen de onderneming van failliet. De curator heeft dienaangaande aanspraak gemaakt op de garantieregeling curatoren. Het Ministerie van Justitie heeft de gevraagde garantie verleend. De procedure is thans in voorbereiding. De rechtercommissaris heeft overigens zijn toestemming gegeven voor het voeren van een dergelijke procedure. De curator heeft reeds wel beslag doen leggen op een op naam van Van Nek geregistreerde auto en heeft deze in gerechtelijke bewaring laten nemen. De curator heeft voor zowel het beslag als de gerechtelijke bewaring toestemming gekregen van de rechtercommissaris. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : *** 8.2 Pref. vord. van de fiscus : , Pref. vord. van het UWV : *** 8.4 Andere pref. crediteuren : *** 4

5 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : ,48 (zie bijgevoegde crediteurenoverzichten) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Alle mogelijke crediteuren die bij de curator bekend zijn, zijn geïnformeerd over het faillissement en uitgenodigd hun vorderingen aan te melden. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak : *** 9.3 Indiening volgend verslag : binnen drie maanden Werkzaamheden : *** 10. Bijlagen - overzicht preferente crediteuren - overzicht concurrente crediteuren mr H.C. Scheltema, curator 5

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie