Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer , gevestigd te (9645 KX) Veendam aan de Datum uitspraak: 4 november 2014 Curator: mr S. van Gessel Rechter-commissaris mr G.H. Boekaar Activiteiten onderneming: Loodgieters- en fitterswerk, installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur. Omzetgegevens: In 2013 bedroeg de omzet ,-. In 2012 bedroeg de omzet ,-. Personeel gemiddeld aantal: 7 Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag Verslagperiode: 9 december 2014 t/m 3 april 2015 Bestede uren in verslag periode: 25:12 Bestede uren totaal: 55:48 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : TM Installatietechniek B.V. is opgericht bij akte d.d. 20 juli Bestuurder van de vennootschap is de heer H. Tor. Van de aandelen is 52% in handen van Koen Meijer Beheer B.V. De heer Tor heeft 48% van de aandelen in bezit. 1.2 Winst en verlies : Over 2013 bedroeg het resultaat ,- negatief. Over 2012 bedroeg het resultaat 1.916,- negatief. 1.3 Balanstotaal : Per 31 december 2013 bedroeg het balanstotaal ,-. Per 31 december 2012 bedroeg het balanstotaal , Lopende procedures : Voor zover bekend geen. 1.5 Verzekeringen : Autoverzekering; CAR/AVB-verzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, verzuimverzekering, WIA- en WGAverzekering en rechtsbijstandsverrzekering. 1.6 Huur : Het bedrijfspand wordt gehuurd van Koen Meijer Beheer B.V. De huur is door de curator opgezegd. 1.7 Oorzaak faillissement : Gedurende de laatste drie jaren werden slechte resultaten behaald. De directie geeft aan dat het aantal opdrachten afnam, evenals de te behalen marge op het aangenomen werk. De directie geeft verder aan dat enkele projecten te krap zijn gecalculeerd, waardoor deze per saldo verliesgevend werden

2 voor TM Installatietechniek. Werkzaamheden : 08:12 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Niet bekend bij curator 2.3 Datum ontslagaanzegging : 5 november 2014 Werkzaamheden : 03:36 3. Activa ONROERENDE ZAKEN 3.1 Beschrijving : Gefailleerde vennootschap heeft geen onroerend goed in eigendom. 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. BEDRIJFSMIDDELEN 3.5 Beschrijving : - Kantoorinventaris - Handgereedschappen bestaande uit; boormachines, schroevendraaiers, tangen, kitspuiten, etc. - drie bestelauto s. De bedrijfsmiddelen worden in overleg met de pandhouder verkocht. Inmiddels zijn de bedrijfsmiddelen samen met de voorraden verkocht. 3.6 Verkoopopbrengst : ,- excl. btw 3.7 Boedelbijdrage : 10% 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ja (m.u.v. bedrijfsauto s) VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 3.9 Beschrijving : De voorraad bestaat uit onder andere uit buis- en plaatmateriaal, koppelingen, schroeven, moeren, etc. Er werd geen voorraadlijst bijgehouden zodat een goed overzicht ontbreekt Verkoopopbrengst : Zie Boedelbijdrage : 10% ANDERE ACTIVA 3.12 Beschrijving : n.v.t Verkoopopbrengst : Werkzaamheden : 04:12 4. Debiteuren PAG. 2

3 4.1 Omvang debiteuren : Circa ,- incl. btw. De debiteuren zijn verpand. De incasso van debiteuren verloopt moeizaam. Een deel van de facturen blijkt betrekking te hebben op voorschotten voor werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd. Voorts beroepen sommige debiteuren zich (terecht) op verrekening. Enkele vorderingen worden inhoudelijk betwist. De curator zal geen verdere incassowerkzaamheden verrichten en de pandhouder (ABN AMRO Bank) in de gelegenheid stellen om desgewenst zelf de incasso ter hand te nemen. 4.2 Opbrengst : Tot op heden , Boedelbijdrage : 10% van de opbrengst. Werkzaamheden : 07:24 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : ABN AMRO Bank , Leasecontracten : Drie auto s werden geleast. Deze auto s zijn inmiddels door de leasemaatschappijen teruggehaald. Er is geen overwaarde te verwachten gezien de hoogte van de restschuld. 5.3 Beschrijving zekerheden : ABN AMRO Bank heeft pandrecht op de inventaris, bedrijfsmiddelen en debiteuren. Daarnaast is vrij recent een pandrecht gevestigd ten gunste van Koen Meijer Beheer BV. De rechtsgeldigheid en/of de vernietigbaarheid van dit pandrecht zijn in onderzoek. Aangezien dit pandrecht echter niet aan bod komt vanwege het eerste pandrecht van de bank, is verder onderzoek c.q. het inroepen van de vernietiging van het pandrecht van Koen Meijer Beheer B.V. niet opportuun gebleken. 5.4 Separatistenpositie : ABN AMRO Bank 5.5 Boedelbijdragen : 10% van de te realiseren verkoopopbrengst. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Een aantal crediteuren heeft eigendomsvoorbehoud ingeroepen. De curator onderzoekt of de betreffende artikelen zich nog in de boedel bevinden en is in afwachting van nadere informatie van de directie hierover. 5.7 Reclamerechten : n.v.t. 5.8 Retentierechten : n.v.t. Werkzaamheden : 04:42 PAG. 3

4 6. Doorstart / voortzetten onderneming VOORTZETTEN 6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. DOORSTART 6.3 Beschrijving : Een doorstart is niet mogelijk gebleken. 6.4 Verantwoording : n.v.t. 6.5 Opbrengst : n.v.t. 6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. Werkzaamheden : 00:00 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : voldaan 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Niet relevant nu een eventuele vordering tot volstorting reeds is verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator heeft geen aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft geen aanwijzingen voor paulianeus handelen Werkzaamheden : 00:06 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : UWV , Pref. vord. van de fiscus : , Pref. vord. van het UWV : 7.885, Andere pref. crediteuren : ABN AMRO Bank ,49 (preferent voor zover gedekt door pandrecht) 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend. PAG. 4

5 Werkzaamheden : 17:30 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 9.2 Aard procedure : n.v.t. 9.3 Stand procedure : n.v.t. Werkzaamheden : 00: Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Circa 12 maanden 10.2 Plan van aanpak : Verdere inventarisatie bezittingen en schulden Verkoop activa; Incasso debiteuren t.b.v. pandhouder; (Punten gemarkeerd met zijn voltooid) 10.3 Indiening volgend verslag : n.v.t. Er zijn geen verdere baten aangetroffen, noch zijn in dit faillissement baten van enige omvang te verwachten. Zoals blijkt uit bijgesloten financieel verslag is het boedelactief niet toereikend om de boedelschulden te kunnen voldoen. De curator stelt voor het faillissement op te heffen wegens de toestand van de boedel. Werkzaamheden : 10:06 S. van Gessel, Curator PAG. 5

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming: Vredeveld Industries B.V., gevestigd te J.A. Koningstraat 9, Datum uitspraak: 5 februari

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (Eindverslag) Datum: 14 november 2013 Gegevens onderneming: Willy Loos B.V., Kwinkenplein 1-3, 9717 GW Groningen. Datum uitspraak:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 2 juli 2013 Gegevens gefailleerde: Zuiderstraat 61, 9635 AL Noordbroek, voorheen handelend Datum uitspraak: 25 oktober 2011

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee FAILLISSEMENTSVERSLAG (EINDVERSLAG) NUMMER: 5 DATUM: 14 FEBRUARI 2011 Gegevens onderneming : Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V., gevestigd te Oude Pekela, 9665 BZ aan de Flessingsterrein

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie