PHP tekst-bewerkingen, uploaden csv-bestanden import/eport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PHP tekst-bewerkingen, uploaden csv-bestanden import/eport"

Transcriptie

1 PHP tekst-bewerkingen, uploaden csv-bestanden import/eport

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorkennis voor PHP-gevorderd 3 PHP Bestandsbewerkingen 4 Gegevens in een tekstbestand zetten 4 Gegevens zoeken in een tekstbestand 7 Gegevens zoeken en vervangen in een tekstbestand 9 CSV-format en grafieken maken 14 CSV-bestanden 14 Grafieken maken 14 Gegevens exporteren naar een csv-bestand 15 Importeren vanuit een CSV-bestand 17 Een enkel bestand uploaden naar de server

3 Inleiding Deze reader / handleiding behandeld hoe met PHP kan omgaan met tekstdocumenten (txt) en CSVbestanden (basic-spreadsheets). In deze reader worden praktische acties uitgewerkt, zodat er een oplossing wordt geboden die als basis kan dienen om tekstdocumenten en csv-bestanden met PHP toe te passen. Gegevens uit een formulier toevoegen aan een tekstdocument, gegevens opzoeken en wijzigen in een een tekstdocument, exporteren naar een csv bestand en importeren vauit een csv-bestand. De code is opzettelijk zo eenvoudig mogelijk beschreven, zodat de noodzakelijke stappen makkelijk te begrijpen zijn. Ook wordt er aandacht besteed aan het uploaden van een bestand naar de webserver. Voorkennis voor PHP-gevorderd Ervaring hebben met inzicht in het volgende moeten hebben: HTML-code (en of XHTM). Gebruik en installatie van een webservers (bijv: Apache als web-server in: XAMPP of MAMP) Basiskennis van PHP

4 PHP Bestandsbewerkingen Gegevens in een tekstbestand zetten Het eerste hoofdstuk bevat code en uitleg hoe er gegevens uit een formulier in een tekstbestand gezet wordt. Voorbeeld 1: Het formulier om een nieuwe gegevens in een tekstbestand op te slaan (index.php). Hierin zitten geen schokkende dingen <html> <head> <title>waarde naar bestand</title> </head> <body > <div align="center"> <form name="inputform" method="post" action="index.php"> <h1> waarden in een bestand schrijven </h1><br /> <table> <tr><td>achternaam:</td> <td><input name="anaam" type="text"></td></tr> <tr><td>voornaam:</td> <td><input name="vnaam" type="text"></td></tr> <tr><td>mobiel: </td> <td><input name="mobiel" type="text"></td></tr> <tr><td> </td> <td><input name=" " type="text"></td></tr> <tr><td><input type="submit" name="schrijf" value="doe mee"> </td></tr> </table> </form>

5 Het bestand index.php gaat verder met de volgende code <?php if (isset($_post[schrijf]) && $_POST[anaam] = "" && $_POST[mobiel] = "" && $_POST[ ] = "" ) { $file = fopen("deelnemers.txt","a+"); fwrite($file,'*'."\r\n".$_post[anaam]."\r\n".$_post[vnaam]."\r\n". $_POST[mobiel]."\r\n".$_POST[ ]."\r\n"); // Het sterretje is een marker waar een nieuwe invoer begint fclose($file); echo '<script type="textjavascript"> alert("bedankt voor het meedoen.\r Je gegevens zijn toegevoegd."); </script>'; elseif (isset($_post[schrijf]) && ($_POST[anaam] == "" $_POST[mobiel] == "" $_POST[ ] == "")) { echo 'het formulier is niet volledig gevuld'; else { echo 'vul het formulier in en doe mee';?> </div> </body> </html> Het PHP-gedeelte start met een check of er wel echt op de submit-knop is gedrukt en of de velden wel gevuld zijn. Waarna het tekstbestand deelnemers.txt wordt geopend met fopen(). De modus is a+, wat betekend dat het bestand in lees en schrijf modus wordt geopend, nieuwe content komt aan het einde van het document. Ik heb er voor gekozen om elke set informatie te scheiden met een *. Alle geposte informatie wordt met fwrite() aan het einde in het bestand toegevoegd. De \r\n zorgt voor een return en een nieuwe regel, dit moet tussen dubbel quotes, anders is dit gewoon tekst die geplaatst wordt. Het bestand wordt gesloten met fclose() en er volgt een alert om de gebruiker op de hoogte te stellen dat alle gegevens opgeslagen zijn. Tot slot volgen de meldingen in alle andere gevallen en het sluiten van de tags

6 NB: Alle mogelijke waarden bij het openen van een bestand fopen() staan hieronder: "r" "r+" "w" "w+" "a" "a+" "x" "x+" (Alleen lezen. Start aan het begin van het bestand) (Lezen en schrijven. Start aan het begin van het bestand) (Alleen schrijven. Bestand openen en leegmaken of maak een nieuw bestand als die nog niet bestaat) (Lezen en schrijven. Bestand openen en leegmaken of maak een nieuw bestand als die nog niet bestaat) (Lezen en schrijven. Open en schrijf aan het einde van het bestand of maak een nieuw bestand als die nog niet bestaat) (Lezen en schrijven. Bewaar de inhoud en schrijft alleen aan het einde van het bestand) (Alleen schrijven. Maakt een nieuw bestand en geeft FALSE terug en een fout / error als het bestand al bestaat) (Lezen en schrijven. Maakt een nieuw bestand en geeft FALSE terug en een fout / error als het bestand al bestaat)

7 Gegevens zoeken in een tekstbestand De volgende code geeft uitleg hoe er op een waarde gezocht kan worden en hierover verschillende waarden verzameld worden. Voorbeeld 2: Het formulier om de achternaam uit een tekstbestand te zoeken (zoek.php). Het formulier is ook nu weer zo eenvoudig mogelijk weergegegeven. <html> <head> <title>zoeken in File</title> </head> <body > <div align="center"> <form name="zoekform" method="post" action="zoek.php"> <h1>waarden vinden in een bestand</h1><br /> <table> <tr><td>zoek op een waarde:</td> <td><input name="zoek" type="text" value=" <?php echo $_POST[zoek];?>"> </td></tr> <tr><td><input type="submit" name="zoeken" value="zoek"> </td></tr> </table> </form> Er staan in dit formulier uitsluitend een zoekveld op de achternaam en een submit-knop

8 Het php gedeelte sluit ook hier weer met een start melding en sluitende tags. Ook het begin idee is hetzelfde. Eerst moet de submit-knop zijn geklikt, alleen nu mag het zoekveld niet leeg zijn. <?php if (isset($_post[zoeken]) && $_POST[zoek] = "") { $file = file("deelnemers.txt"); //print_r($file); // inhoud tekst uit document foreach ($file as $waarde) { $waarde = rtrim($waarde); // rechter space weghalen $regel++; //regelnummer ophogen; if($_post[zoek] == $waarde) { $teller++; // aantal maal gevonden $gevondenin[$teller] = $regel; echo 'de zoekwaarde: '.$_POST[zoek].' is in regel: <b>'.$teller.'</b> gevonden.<br>'; echo 'Het is gevonden in regel: '; // print_r(array_values($gevondenin)); //inhoud array foreach ($gevondenin as $regelgevonden) { echo $regelgevonden.', '; else { echo 'voer een zoekwaarde in';?> </div> </body> </html> Vervolgens worden alle gegevens in een array gelezen en met een foreach wordt elke array-waarde vergeleken met de zoek waarde. Dit gebeurt met een IF. De regel waarin het gevonden is wordt bewaard in een array en het aantal maal dat de waarde in totaal gevonden staat in $teller. Uiteindelijk wordt het de gezochte waarde en het aantal maal dat het gevonden is weergegeven. Ook de regels waar de waarde staan worden weergegeven, gescheiden met een komma

9 Gegevens zoeken en vervangen in een tekstbestand De volgende code geeft uitleg hoe er op een waarde gezocht kan worden en enkele waarden die daarbij horen worden dan vervangen. Voorbeeld 3a: De code hieronder zoekt een waarde in het tekstbestand en wijzigt deze. <html> <head> <title>wijzig 1 waarde in een bestand</title> </head> <body > <div align="center"> <form name="form1" method="post" action="beheer2.php"> <h1>enkele waarde wijzigen in een bestand</h1><br /> <table> <tr><td>zoek:</td> <td><input name="zoek" type="text" value="<?php echo $_POST[zoek];?>"> </td></tr> <tr><td>vervang:</td> <td><input name="vervang" type="text" value="<?php echo $_POST[vervang];?>"> </tr> <tr><td><input type="submit" name="wijzig" value="wijzig"> </td></tr> </table> </form> <?php $wijzigingen = 0; Wanneer doe knop zoek is geklikt en de zoek- en vervang-waarde zijn ingevuld wordt het bestand gelezen en in een array gezet. Elke waarde in de array wordt vergeleken met de zoek waarde. Bij een overeenkomst wordt de gevonden waarde in de array overschreven if (isset($_post[wijzig]) && $_POST[zoek] = "" && $_POST[vervang] = "") { $file = file("deelnemers.txt"); $aantal_records = count ($file); for($i = 0; $i <= $aantal_records; $i++) { if (rtrim($file[$i]) == $_POST[zoek]) { $file[$i] = $_POST[vervang]; $wijzigen[$wijzigingen] = $i; $wijzigingen ++;

10 Het bestand wordt opnieuw geopend in een schrijf-modus en alle waarden, zonder spaties, worden opnieuw in het tekstbestand geschreven. $bestand = fopen("deelnemers.txt","w+"); for ($t = 0; $t <= $aantal_records; $t++) { fwrite($bestand,rtrim($file[$t])."\r\n"); fclose($bestand); unset($_post[wijzig]); Een alert en start-boodschap sluiten het geheel // alert - Gegegevens gewijzigd echo '<script type="text/javascript"> alert("er zijn '.$wijzigingen.' wijziging doorgevoerd."); </script>'; else { echo 'voer een zoek en vervang-waarde in';?> </div> </body> </html>

11 Voorbeeld 3b: In het volgende formulier worden meerdere waarden vervangen op één enkele zoekwaarde. Er wordt gezocht in een tekstbestand op het veld achternaam gezocht. De standaardwaarde in het bevat de eerder ingevoerde waarden, na submit. <html> <head> <title>wijzig waarden in bestand</title> </head> <body > <div align="center"> <form name="wijzigform" method="post" action="beheer.php"> <h1>waarden wijzigen in een bestand</h1><br /> <table> <tr><td>zoek Achternaam:</td> <td><input name="zoek" type="text" value=" <?php echo $_POST[zoek];?>"> </td></tr> <tr><td colspan="2" align="center" ><b>wijzigen in:</b></td><tr> <tr><td>achternaam:</td> <td><input name="anaam" type="text" value=" <?php echo $_POST[anaam];?>"> </td></tr> <tr><td>voornaam:</td> <td><input name="vnaam" type="text" value=" <?php echo $_POST[vnaam];?>"></td></tr> <tr><td>mobiel: </td> <td><input name="mobiel" type="text" value=" <?php echo $_POST[mobiel];?>"> </td></tr> <tr><td> </td> <td><input name=" " type="text" value=" <?php echo $_POST[ ];?>"> </td></tr> <tr><td><input type="submit" name="wijzig" value="wijzig"> </td></tr> </table> </form>

12 De volgende PHP-code komt na het formulier: <?php if (isset($_post[wijzig]) && $_POST[zoek] = "" ) //&& $_POST[anaam] = "" && $_POST[vnaam] = "" && $_POST [mobiel] = "" && $_POST[ ] = "" { $file = file("deelnemers.txt"); // binnen halen alle in een array $aantal_records = count ($file); // aantal regels te gebruiken voor loop schrijven in bestand //print_r($file); echo '<br>'; // inhoud tekst uit document while (list($key, $val) = each($file)) { $val = rtrim($val); // rechter space weghalen if ($val == '*') //Zoek sterretje { // check of array-vakje + 1 overeenkomt met zoekwaarde if (rtrim($file[$key+1]) == $_POST[zoek]) { // zo ja, schrijf nieuwe arraywaarden in +2 t/m +4 $file[$key] = '*'."\n"; $file[$key+1] = $_POST[anaam]."\n"; $file[$key+2] = $_POST[vnaam]."\n"; $file[$key+3] = $_POST[mobiel]."\n"; $file[$key+4] = $_POST[ ]."\n"; Het tekstbestand word ingelezen en in een array gezet, wanneer alle velden gevuld zijn en de submit-knop is geklikt. Het aantal velden in de array worden geteld, deze waarde wordt later weer gebruikt als eindwaarde in een for-loop. Elke waarde en array-sleutel (key) worden in uit de array doorlopen met een while. Als de waarde een * is dan betekend dat dat de variabele met de sleutelwaarde (key) verhhoogd met 1, de achternaam bevat. Verhoogd met 2, de voornaam. Verhoogd met 3, het mobiele nummer en tenslotte met 4 verhoogd bevat het -adres. Bij het invoeren van nieuwe deelnemers zorgt de \r ervoor dat er een return wordt toegevoegd. Dit geeft een spatie in de array-waarde. Dit wordt door de rtrim() verwijdert waarin de achternaam staat (key + 1). Als deze waarde overeenkomt met de gezochte waarde, dan worden de nieuwe waarden in de bijbehorende array-waarden gezet. vervolg PHP-code

13 // einde while $bestand = fopen("deelnemers.txt","w+"); // open bestand en leeg het schrijf daarna. for ($i = 0; $i <= ($aantal_records-4); $i = $i + 5) { fwrite($bestand,$file[$i].$file[$i+1].$file[$i+2].$file[$i+3].$file[$i+4]); //print_r($file); echo '<br>'; // nieuwe inhoud array voor tekstdocument fclose($bestand); unset($_post[wijzig]); // alert - Gegegevens gewijzigd echo '<script type="text/javascript"> alert("wijziging uitgevoerd."); </script>'; else { echo 'voer een zoekwaarde in en de nieuwe gegevens';?> </div> </body> </html> Nadat de array is doorlopen met eventuele wijzigingen, zal deze informatie weer in het tekstbestand geplaatst worden. Hiervoor wordt het bestand vanaf het begin herscherven. Per sterretje (*) worden de waarden in het bestand gezet, hiervoor zijn er 5 array-waarden per loop nodig. De loop loopt zolang als het maximale aantal records in de array min 4, zo zal alleen het laatste sterretje nog een loop hebben. Hierna wordt het bestand gesloten en de submit wordt gereset. No een melding aan de gebruiker worden de resterende html-tags worden gesloten

14 CSV-format en grafieken maken CSV-bestanden CSV staat voor comma seperated value en is een eenvoudig format om waarden in een spreadsheet weer te geven. Een opbouw kan als volgt: De opmaak in het csv-bestand is dan als volgt: Grafieken maken Grafieken maken kan met Download de applet waarin een class gelink is met verschillende meegeleverde html-bestanden. In de ze html-documenten staat code die aan te passen is. Door van deze html-documenten phpdocuemnten te maken kunnen er waarden ge-echoed worden op de gewenste plekken. Een garfiek kan er dan alsvolgd uitzien:

15 Gegevens exporteren naar een csv-bestand De volgende code maakt het mogelijk om gegegvens uit een tekstbestand te halen, deze in een array te zetten en dit in een csv-bestand te zetten. Een csv-bestand kan in EXCEL worden geopend en heeft een basic opmaak met cel-waarden. Voorbeeld 4: <html> <head> <title>exporteer bestand in cvs (spreadsheet)</title> </head> <body > <div align="center"> <h1>inhoud bestand overzetten naar CSV</h1><br /> <form name="convertform" method="post" action="export-csv.php"> <table> <tr><td><input type="submit" name="converteer" value="maak csv"> </td></tr> </table> </form> Het formlier bevat enkel een submit-knop die de export naar een csv gaat triggeren. Dit wordt gevolgd door de volgende php-code <?php if (isset($_post[converteer])) { $line = file("deelnemers.txt"); $aantal_records = count($line); //print_r($line); Als de knop is geklikt, worden de regels uit het tekstbestand in een array gezet. Daarna wordt het totaal aantal records geteld in deze array

16 $filecsv = fopen("deelnemersheet.csv","w"); fwrite($file,'deelnemers voor onze activiteiten;;;'."\n"); fwrite($file, 'Naam;Voornaam;mobiel; '."\n"); for ($i = 0; $i <= ($aantal_records-4); $i = $i + 5) { // trim haalt spaties weg van array-waarde, in CSV wordt dit een nieuwe cel $waarde = trim($line[$i+1]).'; '.trim($line[$i+2]).'; '.trim($line[$i+3]).'; '.trim($line[$i+4])."\n"; echo $waarde.'<br>'; fwrite($file,$waarde); fclose($file); // alert - nieuw content in CSV-bestand echo '<script type="text/javascript"> alert("export voltooid.\r open CSV-bestand om inhoudt te zien."); </script>'; unset($_post[converteer]);?> </div> </body> </html> Eerst wordt een csv-bestand aangemaakt of leeg gemaakt en schrijft vanaf het begin. De eerste methode, als opmerking in de code, loopt alle records langs en zet deze in een csv-bestand waarbij alle waarden onder elkaar komen. De code gaat verder waarbij waarden in rijeen te plaatsen met extra info ervoor. Er wordt met fwrite() geschreven in het bestand. Na een punt-komma volgt een nieuwe cel. Met de \n wordt er naar een nieuwe regel gesprongen. Met de loop worden de verschillende array-waarden doorlopen, totdat alle waarden zijn geweest. De loop maakt sprongen van vijf, omdat er vijf waarden per deelnemer worden gebruikt. Het bestand wordt gesloten. De gebruiker krijgt een allert en de submit-actie wordt gereset

17 Importeren vanuit een CSV-bestand Omgekeerd kan het natuurlijk ook. Een CSV-bestand wordt aangeleverd en dit wordt binnen gehaald in een tekst-bestand. In plaatst hiervan kan de schrijf-actie naar het tekst-bestand ook een query zijn, waarin er in de database een record wordt toegevoegd/overschreven. <html> <head> <title>importeer CSV</title> </head> <body > <pre> <-- maakt weergave print_r overzichtelijker --> <?php if (isset($_post[converteer])) { // waardenen csv in array $i = 0; $handle = fopen("deelnemersheet.csv", 'r'); while(($data = fgetcsv($handle, 100, ";")) == false) // input, max karakters per lijn, seperator { $list[$i] = $data; $i ++; //print_r($list); // alle waarden in 1 array fclose($handle); $filetxt = fopen('deelnemerimport.txt', 'w+'); // clears tesktbestand of maakt het aan foreach ($list as $lijn) { fwrite($filetxt, '*'."\r".$lijn[0]."\r".$lijn[1]."\r".$lijn[2]."\r".$lijn[3]."\r"); fclose($filetxt);?> </pre> <div align="center"> <h2>importeer csv-bestand</h2> output is: deelnemerimport.txt <FORM METHOD="post" ACTION="import.php"> <INPUT TYPE="submit" name="converteer" VALUE="converteer"> </FORM> </div> </body> </html> NB: wanneer een print_r() functie wordt gebruikt is het zinnig om dit binnen de html-tag <pre> te doen, zo komen de array-waarden onder elkaar te staan, wat beter leesbaar is

18 Een enkel bestand uploaden naar de server De volgende code geeft uitleg hoe een enkel bestand geselecteerd kan worden en vervolgend geupload wordt naar een folder naar keuze. Enkele controles worden uitgevoerd. Zo wordt de grootte van het bestand gecontroleerd en het type of de extensie mag geen php-bestand zijn. Voorbeeld 5: Bestand upload.php wordt hieronder weergegeven: <DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 TRANSITIONAL//NL"> <html> <head> <title>uploaden</title> </head> <body> <h2>upload een bestand</h2> <form enctype="multipart/form-data" action="upload.php" method="post"> Kies een bestand: <input name="uploaded" type="file" /><br /> <input type="submit" value="upload" /> </form> <?php $targetfolder = "upload/"; //uploadfolder bepalen (pad) $targetfolder = $targetfolder. basename( $_FILES['uploaded']['name']); $ok=1; $max_mb = ; if (isset($_post[submit]) && $uploaded_size > $max_mb) { // beperk bestands grootte echo "Het bestand is groter dan ".($maxmb/1000). "MB <br> Upload een kleiner bestand<br>"; $ok=0; if (isset($_post[submit]) && ($uploaded_type == "text/php" preg_match('/\.php$/i', basename($_files['name'])) == "php")) { //Beperk het soort bestanden echo "PHP-bestanden mogen niet worden geupload<br>"; $ok=0; if (isset($_post[submit]) && $ok==0 ) { //Error-melding wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan echo "Het betsand voldoet niet aan de voorwaarden"; else { //Er is voldaan aan upload-voorwaarden -> uploaden bestand if(move_uploaded_file($_files['uploaded']['tmp_name'], $targetfolder)) { echo "Het bestand <b>". basename( $_FILES['uploadedfile']['name']). "</b> is geupload naar de map"; unset($_post[submit])?> </body> </html>

Voorwoord 1. Voorwoord

Voorwoord 1. Voorwoord Voorwoord 1 Voorwoord Naar aanleiding van vele PHP gerelateerde vragen en het ontbreken van een duidelijke on line Nederlandse beginnershandleiding, heb ik in december 2007 besloten om zo n handleiding

Nadere informatie

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2.

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2. 1 Cursus PHP & MySQL Informaticaprojecten Bachelor Toegepaste Informatica academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2 Groep D fenex Cursus PHP & MySQL Voorwoord Deze cursus PHP & MySQL werd opgesteld

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Cursus PHP voor beginners.

Cursus PHP voor beginners. Cursus PHP voor beginners. Door middel van voorbeelden zal ik jullie proberen wat wegwijs te maken in de programmeertaal PHP. Om met PHP te starten is een goede basiskennis nodig van HTML, daar de één

Nadere informatie

Key-user OTYS Recruiting Technology

Key-user OTYS Recruiting Technology Key-user OTYS Recruiting Technology Versie 2.0 K E Y U S E R H A N D L E I D I N G V. 1. 4 P A G I N A 8 1 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 1-8-2013 Adres- en contactgegevens

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Content Management System

Content Management System Content Management System Een CMS (Content Management System) dient om speciale gebruikers online gelegenheid te geven de inhoud van een website aan te passen. Er kunnen verschillende soorten tekst (en

Nadere informatie

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook.

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook. 2 Joomla ebook Een fantastische website maak jezelf Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2 Handleiding Content Management Systeem Umbraco Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Umbraco tour... 3 1.1 Inloggen in het Umbraco systeem... 3 1.2 De indeling van Umbraco... 3 2. Inhoud van uw website... 5 2.1

Nadere informatie

Versie NL-V1.0-JAN 12. Leerlingenhandleiding

Versie NL-V1.0-JAN 12. Leerlingenhandleiding Versie NL-V1.0-JAN 12 Leerlingenhandleiding 1 Copyright 2011 - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar

Nadere informatie

Handleiding Qdac software Versie december 2013

Handleiding Qdac software Versie december 2013 Handleiding Qdac software Versie december 2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 8 2 De werking van QDAC... 10 2.1 Logging... 10 2.2 Instellingen... 10 2.2.1 Layout... 11 2.2.2 Geheugenbeheer... 11 2.2.3 Overig...

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 39 : Scripttalen: HO39. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 39 : Scripttalen: HO39. Jos Gils Erik Goossens Info-books HO39 Toegepaste Informatica Deel 39 : Scripttalen: Jos Gils Erik Goossens Woord vooraf Info-books geeft een reeks informaticahandboeken uit die opgesteld zijn voor leerlingen van alle onderwijsniveaus,

Nadere informatie

Moderne Naamkunde - Access practicum 1. Databases

Moderne Naamkunde - Access practicum <David Onland en Gerrit Bloothooft juni 2008> 1. Databases Moderne Naamkunde - Access practicum 1 Databases Wat zijn databases? Databases worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te beheren en om te zetten in

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Mamut Import/Export

// Mamut Business Software. Mamut Import/Export // Mamut Business Software Mamut Import/Export Contents Mamut Import/Export 4 Import vanuit Excel 6 Wizard 6 Gegevens voor de import 6 Bestandskolommen met velden koppelen 7 Ongeldige waarden 8 Selecteer

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

PHP. Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 2012. Versie: September 2012. Website: http://webdesign.pindanet.be

PHP. Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 2012. Versie: September 2012. Website: http://webdesign.pindanet.be PHP Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 202 Versie: September 202 Website: http://webdesign.pindanet.be U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw,

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

WYSIWYG editor. De knoppen worden besproken beginnend bovenaan van links naar rechts.

WYSIWYG editor. De knoppen worden besproken beginnend bovenaan van links naar rechts. WYSIWYG editor Handleiding Mimar CMS Website De knoppenbalk van de editor lijkt in grote mate op die van Microsoft Word en zal er dus vertrouwd uitzien. De functies van de knoppen kunnen enigszins afwijken

Nadere informatie

Handleiding SepaStudio (versie 1.3)

Handleiding SepaStudio (versie 1.3) Handleiding SepaStudio (versie 1.3) A. Introductie B. Voorbereiding 1. Instellingen 2. Uw eigen gegevens (Mijn Rekeningnummers) 3. Groepen (Optioneel en alleen van toepassing op incasso) 4. De gegevens

Nadere informatie

gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen

gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen Bij het in gebruik nemen van nieuwe programmatuur voor adressenbestanden, relatiebeheer of CRMprogramma s bestaat

Nadere informatie

Dreamweaver. Een handleiding Linda Pieke

Dreamweaver. Een handleiding Linda Pieke Dreamweaver Een handleiding Linda Pieke Inhoud Mappen structuur Het aanmaken van een website Rondleiding Dreamweaver Pagina Eigenschappen (opmaken van de pagina) Titel van de pagina & pagina opslaan Titel

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer v 3.6.10

Vergunningen Informatie Systeem Beheer v 3.6.10 Vergunningen Informatie Systeem Beheer v 3.6.10 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie