PHP tekst-bewerkingen, uploaden csv-bestanden import/eport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PHP tekst-bewerkingen, uploaden csv-bestanden import/eport"

Transcriptie

1 PHP tekst-bewerkingen, uploaden csv-bestanden import/eport

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorkennis voor PHP-gevorderd 3 PHP Bestandsbewerkingen 4 Gegevens in een tekstbestand zetten 4 Gegevens zoeken in een tekstbestand 7 Gegevens zoeken en vervangen in een tekstbestand 9 CSV-format en grafieken maken 14 CSV-bestanden 14 Grafieken maken 14 Gegevens exporteren naar een csv-bestand 15 Importeren vanuit een CSV-bestand 17 Een enkel bestand uploaden naar de server

3 Inleiding Deze reader / handleiding behandeld hoe met PHP kan omgaan met tekstdocumenten (txt) en CSVbestanden (basic-spreadsheets). In deze reader worden praktische acties uitgewerkt, zodat er een oplossing wordt geboden die als basis kan dienen om tekstdocumenten en csv-bestanden met PHP toe te passen. Gegevens uit een formulier toevoegen aan een tekstdocument, gegevens opzoeken en wijzigen in een een tekstdocument, exporteren naar een csv bestand en importeren vauit een csv-bestand. De code is opzettelijk zo eenvoudig mogelijk beschreven, zodat de noodzakelijke stappen makkelijk te begrijpen zijn. Ook wordt er aandacht besteed aan het uploaden van een bestand naar de webserver. Voorkennis voor PHP-gevorderd Ervaring hebben met inzicht in het volgende moeten hebben: HTML-code (en of XHTM). Gebruik en installatie van een webservers (bijv: Apache als web-server in: XAMPP of MAMP) Basiskennis van PHP

4 PHP Bestandsbewerkingen Gegevens in een tekstbestand zetten Het eerste hoofdstuk bevat code en uitleg hoe er gegevens uit een formulier in een tekstbestand gezet wordt. Voorbeeld 1: Het formulier om een nieuwe gegevens in een tekstbestand op te slaan (index.php). Hierin zitten geen schokkende dingen <html> <head> <title>waarde naar bestand</title> </head> <body > <div align="center"> <form name="inputform" method="post" action="index.php"> <h1> waarden in een bestand schrijven </h1><br /> <table> <tr><td>achternaam:</td> <td><input name="anaam" type="text"></td></tr> <tr><td>voornaam:</td> <td><input name="vnaam" type="text"></td></tr> <tr><td>mobiel: </td> <td><input name="mobiel" type="text"></td></tr> <tr><td> </td> <td><input name=" " type="text"></td></tr> <tr><td><input type="submit" name="schrijf" value="doe mee"> </td></tr> </table> </form>

5 Het bestand index.php gaat verder met de volgende code <?php if (isset($_post[schrijf]) && $_POST[anaam] = "" && $_POST[mobiel] = "" && $_POST[ ] = "" ) { $file = fopen("deelnemers.txt","a+"); fwrite($file,'*'."\r\n".$_post[anaam]."\r\n".$_post[vnaam]."\r\n". $_POST[mobiel]."\r\n".$_POST[ ]."\r\n"); // Het sterretje is een marker waar een nieuwe invoer begint fclose($file); echo '<script type="textjavascript"> alert("bedankt voor het meedoen.\r Je gegevens zijn toegevoegd."); </script>'; elseif (isset($_post[schrijf]) && ($_POST[anaam] == "" $_POST[mobiel] == "" $_POST[ ] == "")) { echo 'het formulier is niet volledig gevuld'; else { echo 'vul het formulier in en doe mee';?> </div> </body> </html> Het PHP-gedeelte start met een check of er wel echt op de submit-knop is gedrukt en of de velden wel gevuld zijn. Waarna het tekstbestand deelnemers.txt wordt geopend met fopen(). De modus is a+, wat betekend dat het bestand in lees en schrijf modus wordt geopend, nieuwe content komt aan het einde van het document. Ik heb er voor gekozen om elke set informatie te scheiden met een *. Alle geposte informatie wordt met fwrite() aan het einde in het bestand toegevoegd. De \r\n zorgt voor een return en een nieuwe regel, dit moet tussen dubbel quotes, anders is dit gewoon tekst die geplaatst wordt. Het bestand wordt gesloten met fclose() en er volgt een alert om de gebruiker op de hoogte te stellen dat alle gegevens opgeslagen zijn. Tot slot volgen de meldingen in alle andere gevallen en het sluiten van de tags

6 NB: Alle mogelijke waarden bij het openen van een bestand fopen() staan hieronder: "r" "r+" "w" "w+" "a" "a+" "x" "x+" (Alleen lezen. Start aan het begin van het bestand) (Lezen en schrijven. Start aan het begin van het bestand) (Alleen schrijven. Bestand openen en leegmaken of maak een nieuw bestand als die nog niet bestaat) (Lezen en schrijven. Bestand openen en leegmaken of maak een nieuw bestand als die nog niet bestaat) (Lezen en schrijven. Open en schrijf aan het einde van het bestand of maak een nieuw bestand als die nog niet bestaat) (Lezen en schrijven. Bewaar de inhoud en schrijft alleen aan het einde van het bestand) (Alleen schrijven. Maakt een nieuw bestand en geeft FALSE terug en een fout / error als het bestand al bestaat) (Lezen en schrijven. Maakt een nieuw bestand en geeft FALSE terug en een fout / error als het bestand al bestaat)

7 Gegevens zoeken in een tekstbestand De volgende code geeft uitleg hoe er op een waarde gezocht kan worden en hierover verschillende waarden verzameld worden. Voorbeeld 2: Het formulier om de achternaam uit een tekstbestand te zoeken (zoek.php). Het formulier is ook nu weer zo eenvoudig mogelijk weergegegeven. <html> <head> <title>zoeken in File</title> </head> <body > <div align="center"> <form name="zoekform" method="post" action="zoek.php"> <h1>waarden vinden in een bestand</h1><br /> <table> <tr><td>zoek op een waarde:</td> <td><input name="zoek" type="text" value=" <?php echo $_POST[zoek];?>"> </td></tr> <tr><td><input type="submit" name="zoeken" value="zoek"> </td></tr> </table> </form> Er staan in dit formulier uitsluitend een zoekveld op de achternaam en een submit-knop

8 Het php gedeelte sluit ook hier weer met een start melding en sluitende tags. Ook het begin idee is hetzelfde. Eerst moet de submit-knop zijn geklikt, alleen nu mag het zoekveld niet leeg zijn. <?php if (isset($_post[zoeken]) && $_POST[zoek] = "") { $file = file("deelnemers.txt"); //print_r($file); // inhoud tekst uit document foreach ($file as $waarde) { $waarde = rtrim($waarde); // rechter space weghalen $regel++; //regelnummer ophogen; if($_post[zoek] == $waarde) { $teller++; // aantal maal gevonden $gevondenin[$teller] = $regel; echo 'de zoekwaarde: '.$_POST[zoek].' is in regel: <b>'.$teller.'</b> gevonden.<br>'; echo 'Het is gevonden in regel: '; // print_r(array_values($gevondenin)); //inhoud array foreach ($gevondenin as $regelgevonden) { echo $regelgevonden.', '; else { echo 'voer een zoekwaarde in';?> </div> </body> </html> Vervolgens worden alle gegevens in een array gelezen en met een foreach wordt elke array-waarde vergeleken met de zoek waarde. Dit gebeurt met een IF. De regel waarin het gevonden is wordt bewaard in een array en het aantal maal dat de waarde in totaal gevonden staat in $teller. Uiteindelijk wordt het de gezochte waarde en het aantal maal dat het gevonden is weergegeven. Ook de regels waar de waarde staan worden weergegeven, gescheiden met een komma

9 Gegevens zoeken en vervangen in een tekstbestand De volgende code geeft uitleg hoe er op een waarde gezocht kan worden en enkele waarden die daarbij horen worden dan vervangen. Voorbeeld 3a: De code hieronder zoekt een waarde in het tekstbestand en wijzigt deze. <html> <head> <title>wijzig 1 waarde in een bestand</title> </head> <body > <div align="center"> <form name="form1" method="post" action="beheer2.php"> <h1>enkele waarde wijzigen in een bestand</h1><br /> <table> <tr><td>zoek:</td> <td><input name="zoek" type="text" value="<?php echo $_POST[zoek];?>"> </td></tr> <tr><td>vervang:</td> <td><input name="vervang" type="text" value="<?php echo $_POST[vervang];?>"> </tr> <tr><td><input type="submit" name="wijzig" value="wijzig"> </td></tr> </table> </form> <?php $wijzigingen = 0; Wanneer doe knop zoek is geklikt en de zoek- en vervang-waarde zijn ingevuld wordt het bestand gelezen en in een array gezet. Elke waarde in de array wordt vergeleken met de zoek waarde. Bij een overeenkomst wordt de gevonden waarde in de array overschreven if (isset($_post[wijzig]) && $_POST[zoek] = "" && $_POST[vervang] = "") { $file = file("deelnemers.txt"); $aantal_records = count ($file); for($i = 0; $i <= $aantal_records; $i++) { if (rtrim($file[$i]) == $_POST[zoek]) { $file[$i] = $_POST[vervang]; $wijzigen[$wijzigingen] = $i; $wijzigingen ++;

10 Het bestand wordt opnieuw geopend in een schrijf-modus en alle waarden, zonder spaties, worden opnieuw in het tekstbestand geschreven. $bestand = fopen("deelnemers.txt","w+"); for ($t = 0; $t <= $aantal_records; $t++) { fwrite($bestand,rtrim($file[$t])."\r\n"); fclose($bestand); unset($_post[wijzig]); Een alert en start-boodschap sluiten het geheel // alert - Gegegevens gewijzigd echo '<script type="text/javascript"> alert("er zijn '.$wijzigingen.' wijziging doorgevoerd."); </script>'; else { echo 'voer een zoek en vervang-waarde in';?> </div> </body> </html>

11 Voorbeeld 3b: In het volgende formulier worden meerdere waarden vervangen op één enkele zoekwaarde. Er wordt gezocht in een tekstbestand op het veld achternaam gezocht. De standaardwaarde in het bevat de eerder ingevoerde waarden, na submit. <html> <head> <title>wijzig waarden in bestand</title> </head> <body > <div align="center"> <form name="wijzigform" method="post" action="beheer.php"> <h1>waarden wijzigen in een bestand</h1><br /> <table> <tr><td>zoek Achternaam:</td> <td><input name="zoek" type="text" value=" <?php echo $_POST[zoek];?>"> </td></tr> <tr><td colspan="2" align="center" ><b>wijzigen in:</b></td><tr> <tr><td>achternaam:</td> <td><input name="anaam" type="text" value=" <?php echo $_POST[anaam];?>"> </td></tr> <tr><td>voornaam:</td> <td><input name="vnaam" type="text" value=" <?php echo $_POST[vnaam];?>"></td></tr> <tr><td>mobiel: </td> <td><input name="mobiel" type="text" value=" <?php echo $_POST[mobiel];?>"> </td></tr> <tr><td> </td> <td><input name=" " type="text" value=" <?php echo $_POST[ ];?>"> </td></tr> <tr><td><input type="submit" name="wijzig" value="wijzig"> </td></tr> </table> </form>

12 De volgende PHP-code komt na het formulier: <?php if (isset($_post[wijzig]) && $_POST[zoek] = "" ) //&& $_POST[anaam] = "" && $_POST[vnaam] = "" && $_POST [mobiel] = "" && $_POST[ ] = "" { $file = file("deelnemers.txt"); // binnen halen alle in een array $aantal_records = count ($file); // aantal regels te gebruiken voor loop schrijven in bestand //print_r($file); echo '<br>'; // inhoud tekst uit document while (list($key, $val) = each($file)) { $val = rtrim($val); // rechter space weghalen if ($val == '*') //Zoek sterretje { // check of array-vakje + 1 overeenkomt met zoekwaarde if (rtrim($file[$key+1]) == $_POST[zoek]) { // zo ja, schrijf nieuwe arraywaarden in +2 t/m +4 $file[$key] = '*'."\n"; $file[$key+1] = $_POST[anaam]."\n"; $file[$key+2] = $_POST[vnaam]."\n"; $file[$key+3] = $_POST[mobiel]."\n"; $file[$key+4] = $_POST[ ]."\n"; Het tekstbestand word ingelezen en in een array gezet, wanneer alle velden gevuld zijn en de submit-knop is geklikt. Het aantal velden in de array worden geteld, deze waarde wordt later weer gebruikt als eindwaarde in een for-loop. Elke waarde en array-sleutel (key) worden in uit de array doorlopen met een while. Als de waarde een * is dan betekend dat dat de variabele met de sleutelwaarde (key) verhhoogd met 1, de achternaam bevat. Verhoogd met 2, de voornaam. Verhoogd met 3, het mobiele nummer en tenslotte met 4 verhoogd bevat het -adres. Bij het invoeren van nieuwe deelnemers zorgt de \r ervoor dat er een return wordt toegevoegd. Dit geeft een spatie in de array-waarde. Dit wordt door de rtrim() verwijdert waarin de achternaam staat (key + 1). Als deze waarde overeenkomt met de gezochte waarde, dan worden de nieuwe waarden in de bijbehorende array-waarden gezet. vervolg PHP-code

13 // einde while $bestand = fopen("deelnemers.txt","w+"); // open bestand en leeg het schrijf daarna. for ($i = 0; $i <= ($aantal_records-4); $i = $i + 5) { fwrite($bestand,$file[$i].$file[$i+1].$file[$i+2].$file[$i+3].$file[$i+4]); //print_r($file); echo '<br>'; // nieuwe inhoud array voor tekstdocument fclose($bestand); unset($_post[wijzig]); // alert - Gegegevens gewijzigd echo '<script type="text/javascript"> alert("wijziging uitgevoerd."); </script>'; else { echo 'voer een zoekwaarde in en de nieuwe gegevens';?> </div> </body> </html> Nadat de array is doorlopen met eventuele wijzigingen, zal deze informatie weer in het tekstbestand geplaatst worden. Hiervoor wordt het bestand vanaf het begin herscherven. Per sterretje (*) worden de waarden in het bestand gezet, hiervoor zijn er 5 array-waarden per loop nodig. De loop loopt zolang als het maximale aantal records in de array min 4, zo zal alleen het laatste sterretje nog een loop hebben. Hierna wordt het bestand gesloten en de submit wordt gereset. No een melding aan de gebruiker worden de resterende html-tags worden gesloten

14 CSV-format en grafieken maken CSV-bestanden CSV staat voor comma seperated value en is een eenvoudig format om waarden in een spreadsheet weer te geven. Een opbouw kan als volgt: De opmaak in het csv-bestand is dan als volgt: Grafieken maken Grafieken maken kan met Download de applet waarin een class gelink is met verschillende meegeleverde html-bestanden. In de ze html-documenten staat code die aan te passen is. Door van deze html-documenten phpdocuemnten te maken kunnen er waarden ge-echoed worden op de gewenste plekken. Een garfiek kan er dan alsvolgd uitzien:

15 Gegevens exporteren naar een csv-bestand De volgende code maakt het mogelijk om gegegvens uit een tekstbestand te halen, deze in een array te zetten en dit in een csv-bestand te zetten. Een csv-bestand kan in EXCEL worden geopend en heeft een basic opmaak met cel-waarden. Voorbeeld 4: <html> <head> <title>exporteer bestand in cvs (spreadsheet)</title> </head> <body > <div align="center"> <h1>inhoud bestand overzetten naar CSV</h1><br /> <form name="convertform" method="post" action="export-csv.php"> <table> <tr><td><input type="submit" name="converteer" value="maak csv"> </td></tr> </table> </form> Het formlier bevat enkel een submit-knop die de export naar een csv gaat triggeren. Dit wordt gevolgd door de volgende php-code <?php if (isset($_post[converteer])) { $line = file("deelnemers.txt"); $aantal_records = count($line); //print_r($line); Als de knop is geklikt, worden de regels uit het tekstbestand in een array gezet. Daarna wordt het totaal aantal records geteld in deze array

16 $filecsv = fopen("deelnemersheet.csv","w"); fwrite($file,'deelnemers voor onze activiteiten;;;'."\n"); fwrite($file, 'Naam;Voornaam;mobiel; '."\n"); for ($i = 0; $i <= ($aantal_records-4); $i = $i + 5) { // trim haalt spaties weg van array-waarde, in CSV wordt dit een nieuwe cel $waarde = trim($line[$i+1]).'; '.trim($line[$i+2]).'; '.trim($line[$i+3]).'; '.trim($line[$i+4])."\n"; echo $waarde.'<br>'; fwrite($file,$waarde); fclose($file); // alert - nieuw content in CSV-bestand echo '<script type="text/javascript"> alert("export voltooid.\r open CSV-bestand om inhoudt te zien."); </script>'; unset($_post[converteer]);?> </div> </body> </html> Eerst wordt een csv-bestand aangemaakt of leeg gemaakt en schrijft vanaf het begin. De eerste methode, als opmerking in de code, loopt alle records langs en zet deze in een csv-bestand waarbij alle waarden onder elkaar komen. De code gaat verder waarbij waarden in rijeen te plaatsen met extra info ervoor. Er wordt met fwrite() geschreven in het bestand. Na een punt-komma volgt een nieuwe cel. Met de \n wordt er naar een nieuwe regel gesprongen. Met de loop worden de verschillende array-waarden doorlopen, totdat alle waarden zijn geweest. De loop maakt sprongen van vijf, omdat er vijf waarden per deelnemer worden gebruikt. Het bestand wordt gesloten. De gebruiker krijgt een allert en de submit-actie wordt gereset

17 Importeren vanuit een CSV-bestand Omgekeerd kan het natuurlijk ook. Een CSV-bestand wordt aangeleverd en dit wordt binnen gehaald in een tekst-bestand. In plaatst hiervan kan de schrijf-actie naar het tekst-bestand ook een query zijn, waarin er in de database een record wordt toegevoegd/overschreven. <html> <head> <title>importeer CSV</title> </head> <body > <pre> <-- maakt weergave print_r overzichtelijker --> <?php if (isset($_post[converteer])) { // waardenen csv in array $i = 0; $handle = fopen("deelnemersheet.csv", 'r'); while(($data = fgetcsv($handle, 100, ";")) == false) // input, max karakters per lijn, seperator { $list[$i] = $data; $i ++; //print_r($list); // alle waarden in 1 array fclose($handle); $filetxt = fopen('deelnemerimport.txt', 'w+'); // clears tesktbestand of maakt het aan foreach ($list as $lijn) { fwrite($filetxt, '*'."\r".$lijn[0]."\r".$lijn[1]."\r".$lijn[2]."\r".$lijn[3]."\r"); fclose($filetxt);?> </pre> <div align="center"> <h2>importeer csv-bestand</h2> output is: deelnemerimport.txt <FORM METHOD="post" ACTION="import.php"> <INPUT TYPE="submit" name="converteer" VALUE="converteer"> </FORM> </div> </body> </html> NB: wanneer een print_r() functie wordt gebruikt is het zinnig om dit binnen de html-tag <pre> te doen, zo komen de array-waarden onder elkaar te staan, wat beter leesbaar is

18 Een enkel bestand uploaden naar de server De volgende code geeft uitleg hoe een enkel bestand geselecteerd kan worden en vervolgend geupload wordt naar een folder naar keuze. Enkele controles worden uitgevoerd. Zo wordt de grootte van het bestand gecontroleerd en het type of de extensie mag geen php-bestand zijn. Voorbeeld 5: Bestand upload.php wordt hieronder weergegeven: <DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 TRANSITIONAL//NL"> <html> <head> <title>uploaden</title> </head> <body> <h2>upload een bestand</h2> <form enctype="multipart/form-data" action="upload.php" method="post"> Kies een bestand: <input name="uploaded" type="file" /><br /> <input type="submit" value="upload" /> </form> <?php $targetfolder = "upload/"; //uploadfolder bepalen (pad) $targetfolder = $targetfolder. basename( $_FILES['uploaded']['name']); $ok=1; $max_mb = ; if (isset($_post[submit]) && $uploaded_size > $max_mb) { // beperk bestands grootte echo "Het bestand is groter dan ".($maxmb/1000). "MB <br> Upload een kleiner bestand<br>"; $ok=0; if (isset($_post[submit]) && ($uploaded_type == "text/php" preg_match('/\.php$/i', basename($_files['name'])) == "php")) { //Beperk het soort bestanden echo "PHP-bestanden mogen niet worden geupload<br>"; $ok=0; if (isset($_post[submit]) && $ok==0 ) { //Error-melding wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan echo "Het betsand voldoet niet aan de voorwaarden"; else { //Er is voldaan aan upload-voorwaarden -> uploaden bestand if(move_uploaded_file($_files['uploaded']['tmp_name'], $targetfolder)) { echo "Het bestand <b>". basename( $_FILES['uploadedfile']['name']). "</b> is geupload naar de map"; unset($_post[submit])?> </body> </html>

Formulier maken en opvangen met php

Formulier maken en opvangen met php Welkom bij mijn PHP tutorial (Deel 2) Ik ga in deze delen PHP uitleggen, dit doe ik in het programma notepad++ (gratis) deze kunt u downloaden van www.richard3332.nl/downloads.php Als u beschikt over dreamweaver

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit

Nadere informatie

Foutcontrole met Javascript

Foutcontrole met Javascript Foutcontrole met Javascript Pol Van Dingenen Yannick Van Hauwe INLEIDING Het controleren van de gegevens die ingevuld zijn in formulieren is heel erg belangrijk. In de praktijk is enkel en alleen controle

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor: Beperkte Password protectie met JavaScript

Gebruikershandleiding voor: Beperkte Password protectie met JavaScript Gebruikershandleiding voor: Beperkte Password protectie met JavaScript URL: http://home.hccnet.nl/s.f.boukes/html-2/html-202.htm INHOUD : 1. Structuur van een beveiligde site 2. Login-formulier 3. Login

Nadere informatie

Les 9: formulier controle met javascript.

Les 9: formulier controle met javascript. Les 9: formulier controle met javascript. Javascript is erg veel gebruikt bij internet toepassingen. In tegenstelling tot PHP, wat een server side scripting is, is java client side scripting. Dwz, niet

Nadere informatie

Een app (webapplicatie) in php voor het berekenen van de inhoud van een balk

Een app (webapplicatie) in php voor het berekenen van de inhoud van een balk Een app (webapplicatie) in php voor het berekenen van de inhoud van een balk stap voor stap uitgelegd 1) Allereerst zetten we de algemene html structuur op: 2) We brengen de code voor het formulier aan

Nadere informatie

Arrays en Foreach. Huub de Beer. Eindhoven, 4 juni 2011

Arrays en Foreach. Huub de Beer. Eindhoven, 4 juni 2011 Arrays en Foreach Huub de Beer Eindhoven, 4 juni 2011 Associatieve arrays (I) Je kent er al een aantal: $_POST en $_GET. PHP maakt er meer aan: $_SERVER, $_SESSION. Zie http://www.php.net/manual/en/reserved.variables.php

Nadere informatie

PHP-basis handleiding

PHP-basis handleiding PHP-basis handleiding Inhoud De basis... 3 Inleiding op PHP... 3 Voorkennis voor PHP... 3 Kenmerken van PHP... 3 Een PHP bestand... 4 MySQL... 4 PHP en MySQL samen... 4 Waarom PHP?... 4 De eerste stappen...

Nadere informatie

Oplossingen overzicht PHP. Oplossing KPN opgave, zonder testen van POST

Oplossingen overzicht PHP. Oplossing KPN opgave, zonder testen van POST Oplossingen overzicht PHP Oplossing KPN opgave, zonder testen van POST internetminuten in welke categorie val ik?

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Data import Module

Handleiding ChainWise Data import Module Handleiding ChainWise Data import Module Versie: 1.1 Datum: Januari 2013 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 3 Uploaden naar tijdelijk tabel... 4 3.1 Uploaden... 4 3.2 Koppelingen... 4 3.3 Opslaan en Errors...

Nadere informatie

Webscripting. PCVO Gent & OBAC. Willem De Meyer

Webscripting. PCVO Gent & OBAC. Willem De Meyer Webscripting PCVO Gent & OBAC Willem De Meyer Situering van de module De module webscripting kan na de cursus webdesign gevolgd worden. Kennis van html is noodzakelijk om op de opbouw van webpagina s te

Nadere informatie

Formulieren en waarden posten naar een view

Formulieren en waarden posten naar een view Hoofdstuk 4 Formulieren en waarden posten naar een view Waarden posten naar een view in een Zend-project gaat heel anders dan dat je gewend bent. Om dit mechanisme te leren, kunnen we het beste een eenvoudige

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Voor vragen: http://www.richard3332.nl/ of mail naar Richard3332@gmail.com

Voor vragen: http://www.richard3332.nl/ of mail naar Richard3332@gmail.com Welkom bij mijn PHP tutorial (Deel 1) Ik ga in deze delen PHP uitleggen, dit doe ik in het programma notepad++ (gratis) deze kunt u downloaden van www.richard3332.nl/downloads.php Als u beschikt over dreamweaver

Nadere informatie

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports)

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Labels en Rapporten in Atlantis 1 Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Rapporten Een rapport is eigenlijk altijd een tekst bestand, die vorm wordt gegeven

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Handleiding Beaphar Retail Portal

Handleiding Beaphar Retail Portal Handleiding Beaphar Retail Portal Versie 1 2013 - BVB Inhoud 1. Inloggen bij de Beaphar Retail Portal pagina 3 2. Producten pagina 3-2.1 Producten zoeken pagina 3-2.2 Productgegevens downloaden pagina

Nadere informatie

Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen

Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen Index Inleiding 1 Stap 1: Inloggen 2 Stap 2: Dashboard 3 Stap 3: SMS Center 4 Stap 4: Nieuw bericht (ongepersonaliseerd) 5 Stap 5: Importeer CSV 7 Stap 6: Het

Nadere informatie

KlinAdministratie 2.0 Handleiding

KlinAdministratie 2.0 Handleiding KlinAdministratie 2.0 Handleiding Voorjaar 2006 Klinkijk Handleiding 1 Hoofdmenu Het hoofdmenu van Klinkijk heeft drie onderdelen. Van rechts naar links. Help Geeft informatie over de versie. Service Bewerken

Nadere informatie

HTML in Outlook 2007. Hoe zorgt u ervoor dat uw email goed in beeld komt?

HTML in Outlook 2007. Hoe zorgt u ervoor dat uw email goed in beeld komt? HTML in Outlook 2007 Hoe zorgt u ervoor dat uw email goed in beeld komt? HTML in Outlook 2007 Inleiding Emark Mail biedt u de mogelijkheid om kant en klare HTML nieuwsbrieven in te laden en te versturen.

Nadere informatie

LAVS uploaden adressenlijst

LAVS uploaden adressenlijst LAVS uploaden adressenlijst Adressenlijst toevoegen in Bezit bij complex RWS INFORMATIE - Uitgegeven door RWS Leefomgeving Informatie Datum 19 juli 2017 Status definitief Versie 1.0 Inleiding Uploaden

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Dynamische Websites. Week 2

Dynamische Websites. Week 2 Dynamische Websites Week 2 AGENDA Labo 1 GET, POST Navigatie, etc Varia 1 2

Nadere informatie

U moet natuurlijk wel als zodanig op de NBF-site in de verenigingsgegevens zijn opgenomen.

U moet natuurlijk wel als zodanig op de NBF-site in de verenigingsgegevens zijn opgenomen. 2.5. Download leden door bestuur. 2.5.0. Algemeen. Bij de werkzaamheden van diverse bestuursleden is vaak het hebben van een overzicht van de leden van de vereniging gewenst. Op verzoek van vele verenigingen

Nadere informatie

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Kies File>New>Blank Page>PHP Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Geef de site een passende naam. Kies ook de juiste map voor de webdocumenten.

Nadere informatie

Afrekenen via de PayPro HTML PRODUCT API. op uw eigen website. (voor een ingesteld product in uw account) Versie 1.0

Afrekenen via de PayPro HTML PRODUCT API. op uw eigen website. (voor een ingesteld product in uw account) Versie 1.0 Afrekenen via de PayPro HTML PRODUCT API op uw eigen website (voor een ingesteld product in uw account) Versie 1.0 Inhoud Wat is de PayPro HTML PRODUCT API...3 Het HTML formulier...4 Omschrijving variabelen...5

Nadere informatie

Zonnepanelen Hoe krijg je de data op je website?

Zonnepanelen Hoe krijg je de data op je website? Zonnepanelen Hoe krijg je de data op je website? Beste website-bezoeker, Omdat ik al heel wat vragen kreeg over het gedeelte zonne-energie op mijn website, heb ik besloten om de werkwijze die ik gevolgd

Nadere informatie

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief 8. Nieuwsmanagement Doormiddel van het nieuwsmanagement onderdeel kunt u uw klanten op de hoogte houden van het laatste nieuws, de nieuwste producten of de beste aanbiedingen. U kunt dit in de webshop

Nadere informatie

VT51-o: PHP 28 november 2016 JEL Informatica bzmr. PHP - Basis

VT51-o: PHP 28 november 2016 JEL Informatica bzmr. PHP - Basis Uitleg: PHP - Basis Voor deze toets heb je 50 minuten. Probeer zoveel mogelijk te maken. Ik ga met deze oefentoets proberen in te schatten hoeveel tijd er bij elke vraag nodig is. Als je me wilt helpen,

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen...

Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen... Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen... 4 Bewerken formulier in formulierbeheer... 4 Bewerken formulier -

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

Stap 1: csv-bestand opslaan U slaat het adresboek van Windows Live Mail als volgt op in een csvbestand:

Stap 1: csv-bestand opslaan U slaat het adresboek van Windows Live Mail als volgt op in een csvbestand: Van Windows Live Mail ( WLM ) overstappen naar Thunderbird: Om gegevens vanuit WLM te gebruiken maak je eerst een z.g.n. CSV bestand aan. Dat is het adressenbestand. Een csv-bestand is een tabel waarin

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Handleiding 2designers Content Management Systeem

Handleiding 2designers Content Management Systeem Handleiding 2designers Content Management Systeem pagina 1 van 7 Inloggen: Om de welkom-kind website te kunnen beheren, moet u eerst inloggen. Dit kan via de URL: http://www.welkom-kind.nl/nieuw/admin

Nadere informatie

ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card)

ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card) Script: Versie: 0.5 Licentie: ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card) Gratis te gebruiken door (erkende) goede doelen. 200,00 excl. BTW voor aanschaf

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 13

Inhoud. Pagina 2 van 13 Code Conventie Inhoud PHP algemeen... 3 Namen van variabelen... 3 Enkele of dubbele aanhalingstekens... 3 Globale variabelen... 3 Namen van functies... 3 Argumenten van functies... 3 Formattering... 4

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online

Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online Datum: 22-6-2012 Versie: 1.03 Inhoudsopgave 1. WERKWIJZE AANMAKEN IMPORTBESTANDEN... 4 2. BESTANDSSTRUCTUREN... 4 3. STAPPENPLAN... 4 3.1. AANMAKEN BESTANDEN...

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie

Handleiding bij de Booktest Generator

Handleiding bij de Booktest Generator Handleiding bij de Booktest Generator Het programma voor het maken van toetsen bij boeken. (c) 2005/2009 Visiria Uitgeversmaatschappij Twisk Inleiding Onze dank voor het aanvragen van de Booktest Generator.

Nadere informatie

AFO 733 Leenrecht. 733.1 Inleiding. Licentie informatie. Stichting Leenrecht

AFO 733 Leenrecht. 733.1 Inleiding. Licentie informatie. Stichting Leenrecht AFO 733 Leenrecht 733.1 Inleiding Het Vubis Smart systeem produceert leengegevens in twee verschillende formaten: Stichting Leenrecht en Public lending rights (PLR). Nadat u AFO 733 heeft gekozen vraagt

Nadere informatie

Handleiding Producten importeren via een spreadsheet programma

Handleiding Producten importeren via een spreadsheet programma Handleiding Producten importeren via een spreadsheet programma Handleiding voor het importeren van producten - Versie 1.1 STAP 1: De import-sheet voorbereiden Algemeen De importeer module maakt het mogelijk

Nadere informatie

Mailing List Manager. Hoofdstuk 19

Mailing List Manager. Hoofdstuk 19 Mailing List Manager Een MLM (Mailing List Manager) dient enerzijds om mailinglijsten te maken en daar berichten naar te sturen. Dat is de beheerkant. Anderzijds kan men zich als gebruiker met een MLM

Nadere informatie

Drupal. Handleiding voor medewerkers. Wim Hambrouck V1.1 (januari 2011)

Drupal. Handleiding voor medewerkers. Wim Hambrouck V1.1 (januari 2011) Drupal Handleiding voor medewerkers Wim Hambrouck V1.1 (januari 2011) * + INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 1. Inloggen... 3 2. Menu opties... 3 3. Inhoud aanmaken... 4 3.1 Algemene instellingen voor nieuwe

Nadere informatie

<input type=text name=veldnaam size=20 maxlength=30 value=inhoud veld> Les 9: Formulieren. Proficiat, U hebt het al tot de laatste oefening gebracht. In deze les komen formulieren aan bod, U hebt ze zeker al eens gezien op een site, en indien niet neem dan eens vlug een kijke

Nadere informatie

Een sjabloon (in PHP template genaamd) bevat de volledige

Een sjabloon (in PHP template genaamd) bevat de volledige Html-sjablonen in PHP 12 Een sjabloon (in PHP template genaamd) bevat de volledige opmaak van een (html-)pagina. Code en opmaak zijn hierbij gescheiden. Terwijl veel startende programmeurs code en opmaak

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 1. Formulieren aanmaken en plaatsen... 2 1.1 Formulieren aanmaken... 2 1.2 Formulier plaatsen op een pagina... 8 1.3 Aanmaken formulieren map...

Nadere informatie

Deze kaart kun je gebruiken om uiteindelijk een SMS te versturen naar bijvoorbeeld je ouders, je vrienden of naar iemand van je klas

Deze kaart kun je gebruiken om uiteindelijk een SMS te versturen naar bijvoorbeeld je ouders, je vrienden of naar iemand van je klas 1. Op de volgende kaart leer je hoe: Je een tabel maakt Hoe je een formulier maakt Hoe je een SMS verstuurt via CM.com Deze kaart kun je gebruiken om uiteindelijk een SMS te versturen naar bijvoorbeeld

Nadere informatie

Een website maken met databasetoegang.

Een website maken met databasetoegang. Hoofdstuk 5 Een website maken met databasetoegang. In dit hoofdstuk gaan we het weblog dat je in hoofdstuk 4 hebt gemaakt verder uitbreiden. Een belangrijk onderdeel wordt toegevoegd aan de applicatie,

Nadere informatie

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker)

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) 1 Inhoud Handleiding voor schooladministratoren... 3 Het begin... 3 Kwaliteit van het systeem... 4 Eigen gegevens wijzigen... 5 Klassenbeheer... 6

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

De online winkel is te bereiken via www.vbh24.nl en via een link op de site www.vbh-nl.com.

De online winkel is te bereiken via www.vbh24.nl en via een link op de site www.vbh-nl.com. Handleiding VB24 In deze handleiding staat de uitleg van alle functies van VBH24. Om deze handleiding voor u zo overzichtelijk mogelijk te maken vindt u hieronder een inhoudsopgave. Inloggen... 2 Navigatiemenu....

Nadere informatie

Voorwoord 1. Voorwoord

Voorwoord 1. Voorwoord Voorwoord 1 Voorwoord Naar aanleiding van vele PHP gerelateerde vragen en het ontbreken van een duidelijke on line Nederlandse beginnershandleiding, heb ik in december 2007 besloten om zo n handleiding

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2 Online Inhoud Over Endnote Online... 3 Aanmelden... 3 Voordat je begint!... 4 Tussenvoegsels in namen... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Handleiding: FTP Verbinding Opzetten Publicatiedatum: 21-04-10 (versie 1.0) Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten

Handleiding: FTP Verbinding Opzetten Publicatiedatum: 21-04-10 (versie 1.0) Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten Pagina 2 van 10 pagina s. Inleiding Met behulp van deze handleiding kunt u een verbinding tot stand brengen met de FTP server van Centix. Indien

Nadere informatie

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud Google Drive Wat is google drive Google drive is het cloud systeem van google. Je kan er documenten, beelden, films. op kwijt. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van hun online applicaties zoals google

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

Act! importer handleiding

Act! importer handleiding Act! importer handleiding Beschrijving: De Importer is een plugin voor het programma Act!. Hiermee is het mogelijk om automatisch tekstbestanden te importeren in uw Act! database. De tekstbestanden kunnen

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Uploaden en inlezen CSV bestand

Uploaden en inlezen CSV bestand Uploaden en inlezen CSV bestand Versie 0.1 20-01-2010 1. Introductie... 2 1.1 DataStoreLinker... 2 1.2 Contact... 2 2. Formaat CSV bestand... 3 3. Uploaden CSV bestand... 4 4. Inlezen CSV bestand... 5

Nadere informatie

PHP & MySQL. Studievaardigheden 2014. Jan van Rijn (j.n.van.rijn@liacs.leidenuniv.nl) LIACS, Universiteit Leiden

PHP & MySQL. Studievaardigheden 2014. Jan van Rijn (j.n.van.rijn@liacs.leidenuniv.nl) LIACS, Universiteit Leiden PHP & MySQL Studievaardigheden 2014 Jan van Rijn (j.n.van.rijn@liacs.leidenuniv.nl) LIACS, Universiteit Leiden Inleiding Voorkennis: geen Stof: dit college, www.w3schools.com en www.php.net Opdracht: maak

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie:

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie: Hoofdstuk 1 Een ASP.NET applicatie opzetten Beginsituatie: Windows XP Pro, Windows Vista Pro of Windows 7 Pro Visual Studio.NET moet zijn geïnstalleerd. Let hierbij op dat de Express versie niet voldoet.

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Bronboek ISBN conversie naar EAN

Bronboek ISBN conversie naar EAN Bronboek ISBN conversie naar EAN Onderstaande procedure beschrijft hoe u in een aantal stappen uw artikelgegevens in Bronboek kunt converteren van ISBN naar EAN (ISBN13). Het is belangrijk dat u deze stappen

Nadere informatie

AFO 133 - Invoer /output profielen

AFO 133 - Invoer /output profielen AFO 133 - Invoer /output profielen Het startpunt voor alle conversies is AFO 133. In deze AFO dient u aan te geven wat de structuur is van het bestand dat u wenst in te lezen of uit te schrijven. Hiervoor

Nadere informatie

Voor vragen: http://www.richard3332.nl/ of mail naar Richard3332@gmail.com

Voor vragen: http://www.richard3332.nl/ of mail naar Richard3332@gmail.com Welkom bij mijn website tutorial (Deel 7) Ik ga uit van Microsoft XP voor de duidelijkheid. Ik heb dus geen idee of de programma s die ik gebruik ook op Vista werken. Notepad++ werkt zowieso op xp en Vista.

Nadere informatie

Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur

Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur Inhoudsopgave Startscherm Client Export...2 Beheren bedrijfsgegevens - Basisgegevens relatie...3 Beheren bedrijfsgegevens - Export

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit zoveel

Nadere informatie

Met de mailmodule kan eenvoudig en direct een ing verzonden worden naar één of meerdere groepen van adressen.

Met de mailmodule kan eenvoudig en direct een  ing verzonden worden naar één of meerdere groepen van adressen. Versie 0813.02 Mailmodule: Toelichting groepen aanmaken en adressen importeren In deze toelichting worden de volgende onderwerpen beschreven: Het aanmaken of toevoegen van verschillende adresgroepen Het

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie

Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie Datum: Versie: 11042013 7.0 Pagina 1 I Inhoud II Introductie... 3 III Doel document... 3 1 Starten met HUBA Toeslagen webapplicatie... 4 2 Invullen van de toeslagaanvraag...

Nadere informatie

1 Inleiding Installatie 21. WAMP met Apache Friends 23. XAMPP starten en controleren 26. LAMP 32 De installatie ongedaan maken 33

1 Inleiding Installatie 21. WAMP met Apache Friends 23. XAMPP starten en controleren 26. LAMP 32 De installatie ongedaan maken 33 0DD&) QO( l 1 Inleiding 13 De betekenis van PHP 14 Voorkennis 15 Wat dit boek niet biedt 15 PHP 5 - Een routebeschrijving door dit boek 1 5 Zo kunt u de weg vinden 17 Een dankwoord van de auteur 18 Copyright

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Handleiding Downloaden Iv3 open data via het dataportaal

Handleiding Downloaden Iv3 open data via het dataportaal Handleiding Downloaden Iv3 open data via het dataportaal w 23 maart 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Opzoeken Iv3 open datatabel via het portaal 4 3. Downloaden data uit de Iv3 open datatabel 7 3.1

Nadere informatie

Verkorte handleiding uitstelregeling

Verkorte handleiding uitstelregeling Verkorte handleiding uitstelregeling Log in op Accept SBR en kies voor SBR Dossier Het SBR dossier programma wordt nu gestart. Het dossier dient als opslag voor uw SBR documenten. Druk hiervoor op de knop

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Handleiding contacten importeren uit een Excel bestand

Handleiding contacten importeren uit een Excel bestand Handleiding contacten importeren uit een Excel bestand In deze handleiding wordt beschreven hoe je een lijst maakt met contact personen in Outlook die voorheen in een Excel bestand stonden. deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van de online inventaris pesticidengebruik

Handleiding bij het gebruik van de online inventaris pesticidengebruik \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Handleiding bij het gebruik van de online

Nadere informatie

PHP & MySQL. Studievaardigheden 2013. Frank Takes (ftakes@liacs.nl) LIACS, Universiteit Leiden

PHP & MySQL. Studievaardigheden 2013. Frank Takes (ftakes@liacs.nl) LIACS, Universiteit Leiden PHP & MySQL Studievaardigheden 2013 Frank Takes (ftakes@liacs.nl) LIACS, Universiteit Leiden Inleiding Voorkennis: geen Stof: dit college, www.w3schools.com en www.php.net Opdracht: maak een uitgebreide*

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

WEBDESIGN. html tags. Neem de grondbeginselen van html door via de online cursus op de informaticasite of via instruct-online

WEBDESIGN. html tags. Neem de grondbeginselen van html door via de online cursus op de informaticasite of via instruct-online WEBDESIGN html tags HTML is de taal waarop internetsites gebaseerd zijn. Bij het onderdeel webdesign maken we gebruik van een van de bovenstaande webeditors die ons helpen bij het (automatisch) creëren

Nadere informatie

In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken.

In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken. In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken. De instructies voor Excel zijn geschreven voor Excel

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Abonnementen en Termijnbetalingen met de HTML INCASSO API. in uw eigen betaalomgeving. (voor een ingesteld product in uw account) Versie 1.

Abonnementen en Termijnbetalingen met de HTML INCASSO API. in uw eigen betaalomgeving. (voor een ingesteld product in uw account) Versie 1. Abonnementen en Termijnbetalingen met de HTML INCASSO API in uw eigen betaalomgeving (voor een ingesteld product in uw account) Versie 1.0 Inhoud Wat is de PayPro HTML INCASSO API...3 Het HTML formulier...4

Nadere informatie

Dynamische websites met PHP

Dynamische websites met PHP Dynamische websites met PHP 1. Kortstondige verbindingen met HTTP Wanneer u een webadres in de URL-balk van een browser ingeeft, stuurt uw browser een vraag naar de server waarop die webpagina zich bevindt.

Nadere informatie