Formulieren en waarden posten naar een view

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulieren en waarden posten naar een view"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 4 Formulieren en waarden posten naar een view Waarden posten naar een view in een Zend-project gaat heel anders dan dat je gewend bent. Om dit mechanisme te leren, kunnen we het beste een eenvoudige oefening doen met een controller en de bijbehorende view. Leeropdracht 4.1 a. Maak met zf een action addaction() in de controller ProductenController. b. Maak in addaction() een array met daarin productgegevens. In figuur 1 zie je de code. Figuur 1 Het is de bedoeling dat deze array met inhoud naar het view van de action addaction() wordt verzonden. Om dit te doen heeft de controller ProductController een attribuut view. Dit attribuut overerft de controller van de klasse Zend_Controller_Action. De klasse Zend_Controller_Action is een klasse in het ZF. Het attribuut view kan data van een action in een controller naar het bijbehorende view sturen. In figuur 2 zie je hoe dit in zijn werk gaat. Figuur 2 Verklaring van de coderegel $this->view->productdata=$product;. $this view productdata $product De controller zelf (ProductenController) Het object view dat de controllerklasse overerft van de klasse Zend_Controller_Action. Een object dat naar de view wordt verzonden. Het object is in dit geval een array. De array $productdata kan dan in de view add.phtml worden gebruikt De array met waarden. 1

2 c. Maak de controller af zoals je in figuur 2 ziet. d. Open de view add.phtml in je editor. e. Verander de code in deze view zoals je in figuur 3 ziet. Figuur 3 De view ($this) heeft nu een attribuut $productdata, waarin de array uit addaction() van de controller ProductenController staat. Deze array wordt in een variabele $data gezet. Met echo worden nu de data in de array op het scherm geplaatst. Dit mechanisme van data versturen vanuit een action in een controller naar een view kunnen we natuurlijk ook toepassen door gebruik te maken van een formulier met textboxen en een knop. In deze lesbrief wordt op vier manieren getoond hoe je een form kunt samenstellen. 2

3 Manier 1: een form maken in het.phtml bestand. Dit is verreweg de eenvoudigste manier om een form te maken, maar ook de minst professionele, onoverzichtelijke en onveilige manier. Het is wel de manier die de meesten kennen. Je bouwt een form in het.phtml bestand zoals je bent gewend in een gewoon.html bestand. In figuur 4 zie je een voorbeeld hiervan. Figuur 4 Het is een eenvoudig form met drie teksboxen, een knop en voor de tekstboxen een tekst. Als je dit form in een browser toont, dan krijg je figuur 5. 3

4 f. Verwijder of comment de code in de body van de action addaction() in de controller ProductenController. g. Verwijder of comment de code uit de view add.phtml en vervang deze door de code in figuur 4. Let op: neem deze code letterlijk over! h. Run de applicatie met de controller producten en de action add. Als het goed is dan moet je het formulier van figuur 5 te zien krijgen. Figuur 5 In de view add.phtml zie je de volgende regel: <form method="post" action="verstuur"> Deze regel is iets anders dan dat je gewend bent. Het attribuut action verwijst meestal naar een phpbestand. In dit geval is dat niet het geval. Het attribuut action verwijst in dit geval naar de action verstuuraction() van de controler ProductenController. De action verstuuraction() moet nog worden gemaakt. i. Maak met zf de action verstuuraction() in de controller ProductenController. In verstuuraction() gaan we nu de geposte waarden opvangen en doorsturen naar de view van deze action. De code voor het opvangen van de geposte waarden zie je in figuur 6. Figuur 6 4

5 Toelichting op de code $post=$this->_request->getpost(); De controller ($this) heeft een requestobject (_request). Dit requestobject handelt het request naar de server af (in dit geval is dit dus een post van waarden die zijn ingevuld in de elementen op het form). De methode getpost() van het requestobject returnt alle geposte waarden in een array. Deze array wordt in de array $post gezet. Met $this->_request->getpost('categorie') return je alleen de geposte waarde van het element categorie. In dit geval returnt de methode geen array, maar een enkelvoudige waarde die je in een gewone variabele kan zetten. $this->view->addvalues=$post; De array met geposte waarden wordt naar de view van de action verstuuraction() gestuurd. In deze view kun je de waarden dan weergeven. j. Voorzie de view verstuur.phtml van code, zodat de ingevoerde waarden in het form in die view te zien zijn. Test de applicatie. De volgende stap is; het opmaken van het form. Daarvoor heb je een styleseet nodig. Dit stylesheet plaatsen we in een aparte map in de map public (zie figuur 7). Figuur 7 k. Maak map styles met daarin een leeg stylesheet style.css (zie figuur 19). 5

6 Om een link tussen de view add.phtml en het stylesheet te maken kun je gebruik maken van een aantal mogelijkheden die ZF biedt. In figuur 8 zie je hoe op die manier een link naar het stylesheet maakt in de view add.phtml. Figuur 8 Toelichting op de code Met de methode $this->headlink()->prependstylesheet() zet je een stylesheetlink in de view. Tussen de haakjes van de methode prependstylesheet() staat het pad naar het stylesheet. De methode $this->baseurl() geeft de url naar de map public. Je hoeft daarachter alleen nog het vervolgpad naar het stylesheet te plaatsen. Je kunt nu de elementen in het form stylen in het stylsheet. l. Maak de view verder af zodat het eruit ziet als in figuur 9. Maak de view op door gebruik te maken van het stylesheet. Let hierbij op de id's en classes van de elementen in de view add.phtml. Figuur 9 6

7 In de volgende leeropdracht ga je een nieuw project maken, dat je verder gaat uitbreiden tot een tot een eenvoudige weblog. We stappen dus af van het project test. In deze leeropdracht ga je het form maken op de overige drie manieren (er waren 4 manieren). Leeropdracht 4.2 a. Maak met ZF een nieuw project met de naam blog-zend. b. Maak in dit project met ZF de volgende twee controllers: UserController en MessageController. c. Maak in de controller UserController met ZF de action addaction(). Het is de bedoeling dat een user zich kan registreren in een database via een formulier. We gaan dit formulier echter op een andere manier maken dan in Leeropdracht 4.1. Manier 2: een form maken in een action. We gaan in deze leeropdracht een form maken met behulp van een form-object. Een form-object is een instantie van de klasse Zend_Form (een klasse in ZF). In figuur 10 zie je hoe een form met 3 tekstboxen en een knop wordt opgebouwd in de action addaction() van de controller UserController. Toelichting op de code $form=new Zend_Form() Hier wordt een instantie van de klasse Zend_Form gemaakt. Deze regel is vergelijkbaar met de volgende tag in een html-bestand: <form method="" action=""> </form> $form->setmethod('post'); Hiermee geef je aan dat het attribuut method van het form de waarde post heeft. $form->setaction('saveadd'); Hiermee geef je aan dat, nadat je op de (submit) knop drukt, het programma verdergaat in de action saveaddaction(). Deze action moet nog worden gemaakt. $form->addelement('text','username') Hier wordt een textbox op het form gepaatst waarvan het attributen name en id de waarde 'id' heeft. Deze regel is dus vergelijkbaar met de volgende tag in een.html-bestand: <input type="text" name="username" id="username" /> 7

8 $username=$this->getelement(username); In deze regel sla je de zojuist gemaakte tekstbox even op in een variabele $username. Dit doe je om dit element verder te bewerken in de volgende regel. $username->setlabel('vul hier het username in'); De tekstbox wordt verder bewerkt. Met de methode setlabel() voeg je een stukje begeleidende tekst aan de tekstbox toe. ` $username->setattrib('class', 'addelement'); Het attribuut class van de textbox krijgt de waarde 'addelement'. Hier wordt dus de HTML code van de textbox als volgt: <input type="text" name="username" id="username" class="addelement" /> $this->view->addform=$form; Je zet het zojuist opgebouwde form nu in de view die behoort bij de action addaction(). In deze view moet je dan het form weergeven door de variabele addform te echoën. Figuur 10 8

9 d. Wijzig de view add.phtml zodat je het in de action addaction() opgebouwde form kunt weergeven (echo het object addform in de view). In figuur 11 zie je het resultaat als je de controller ProductenController en de action addaction() aanroept. Figuur 11 Je kunt nu wat in de tekstboxen van het formulier iets invullen en de ingevulde waarden posten. In de code heb je aangegeven dat de post naar de action saveadd gaat met: $form->setaction('saveadd'); Dit betekent dat na een druk op de knop, het progamma verdergaat met de action saveaddaction(). Deze action moet nog worden gemaakt. e. Maak met behulp van zf een action saveaddaction() in de controller UserController. f. Voorzie de view saveadd.phtml van code, zodat de ingevoerde waarden in het form in die view te zien zijn. Test de applicatie. Zoals je ziet in figuur 11 is de opmaak van het formulier niet echt fraai. Voorlopig houden we dit even zo. In leeropdracht 4.3 leer je hoe je het form eruit laat zien als in figuur 9. 9

10 Manier 3: een form maken in aparte methode in de controller. In figuur 10 zie je dat de hele code voor het opstellen van het form in de action addaction() staat. Deze manier verdient niet bepaald de schoonheidsprijs. Het is de bedoeling van een action dat daar zoveel mogelijk de code belandt die te maken heeft met het aanspreken van views en models. Het opbouwen van een form behoort daar niet bij. Daarom bouwen we het form op in een aparte methode die we getaddform() noemen. Let op: deze methode is geen action met een daaraan gekoppelde view. Deze methode maak je dus niet aan met zf. g. Maak een methode getaddform() in de controller UserController. Plaats deze methode boven de action addaction(). h. Knip en plak de code voor het maken van het formulier (regel 18 tm 39 in figuur 10) in de body van de methode getaddform(). De methode getaddform() moet het form geven als het wordt aangeroepen. Aan het eind van de code binnen getaddform() moet dus nog een returnstatement komen. i. Pas de code in de methode getaddform() aan, zodat deze methode het form geeft als het wordt aangeroepen. In de action addaction() staat nu alleen nog de regel: $this->view->addform=$form; Deze regel moet nog even worden aangepast. In plaats van $form in deze regel, moet je de methode getaddform() aanroepen j. Pas de action addaction() aan, zodat het form-object wordt verzonden naar de view door het de methode getaddform() toe te passen. De rest van de code hoeft niet gewijzigd te worden. Test de applicatie. Manier 4: een form maken in een aparte Form klasse Een nog fraaiere manier om een form te maken is door gebruik te maken van een aparte Form klasse. Deze Form klasse kun je ook weer met zf maken. In dit geval gaan we de Form klasse Addfrm maken. Dit gaat met zf als volgt: zf create form Addfrm k. Maak een Form klasse Addfrm. Als je nu in de mappenstructuur van je project kijkt, dan zie je dat er in de map application een nieuwe map met de naam forms is gemaakt, en in deze map een bestand Addfrm.php (zie figuur 12) 10

11 Figuur 12 Als je het bestand Addfrm.php opent, dan krijg je de code van figuur 13 te zien. Figuur 13 Toelichting op de code De naam van de klasse lijkt nogal ingewikkeld, maar heeft alles met het autoload-mechanisme van ZF te maken. In ZF maak je namelijk geen gebruik van include files. Regels als: Include_once 'application/forms/addfrm.php'; zal je in een ZF-project niet tegenkomen. In plaats daarvan kun je een bepaald bestand in een ander bestand toepassen door een soort padverwijzing te gebruiken waarin niet het teken "/ " of " \" een rol speelt, maar het teken "_". Zo betekent Application_Form het pad /application/forms/ De notatie met "_" ben je al tegengekomen in de controller ProductenController: class ProductenController extends Zend_Controller_Action Hier wordt verwezen naar een klasse in ZF. 11

12 Zend_Controller verwijst naar de map Zend/Controller in ZF. Action verwijst naar het bestand Zend/Controller/Action.php met daarin de klasse Zend_Controller_Action (ga dit na). Het laatste deel van dit pad verwijst dus altijd naar een bestand met daarin de klasse. Als je deze notatie consequent toepast, dan kun je zonder te includen elke klasse in ZF of binnen het project benaderen. Dus: Application_Form _Addfrm verwijst de naar de map /application/forms/ met daarin het bestand Addfrm.php, waarin de klasse Application _Form_Addfrm staat. Weer terug naar de Form klasse (zie figuur 13). Je ziet dat de klasse Application_Form _Addfrm een subklasse van de klasse Zend_Form is. Je kunt dus in de Application_Form _Addfrm dus properties en methodes van de klasse Zend_Form gebruiken zonder de klasse Zend_Form te instantiëren. Je kunt een methode als addeelement() dus binnen de klasse Application_Form _Addfrm gewoon aanroepen met : $this->addeelement(); In de klasse Application_Form _Addfrm moet je het formulier in de methode init() opbouwen, zie figuur 14. Figuur 14 12

13 Je ziet dat de methode addelement() op een andere manier wordt gebruikt dan dat je gewend bent. Uiteraard is de manier die in figuur 10 is gebruikt ook toepasbaar. De manier zoals gebruikt is in figuur 14 is echter wat compacter. Je ziet dat naast het type en de naam van een element, ook de attributen van een element in een array als parameter van de methode addelement() wordt meegegeven. l. Voorzie de methode init() van de klasse Application_Form _Addfrm van code, zoals in figuur 14. We gaan vervolgens een instantie van de klasse Application_Form _Addfrm in de action addaction() naar de bijbehorende view verzenden. In figuur 15 zie je hoe dit in z'n werk gaat. Figuur 15 m. Wijzig de code in de action addaction() volgens figuur 15 en controller de werking van de applicatie. In de volgende leeropdracht gaan we wat doen aan de opmaak van het formulier dat je in leeropdracht 4.2 hebt gemaakt. Dit is wat minder eenvoudig dan wanneer het formulier gecreëerd is in de view zelf. 13

14 Leeropdracht 4.2 Figuur 16 Als het goed is krijg je in de laatste opdracht een standaardform te zien dat er uitziet als het form in figuur 11. We gaan dit fom stylen zodat je zoiets als in figuur 16 krijgt. Daarom gaan we eerst het label (de tekst boven de tekstboxen in figuur 11) en de tekstbox van het element in een de cellen van een HTML tabel zetten. Dit is niet zo eenvoudig. Om dit te kunnen moet je weten wat decorators zijn. Decorators zijn objecten onderdeel uitmaken van forms en elementen. Een voorbeeld van een decorator is het Label dat voor een tekstbox staat. Met de methode setlabel() kun je de tekst bij deze decorator aanpassen. Zo kent elk form drie standaard decorators en elk element vijf standaard decorators. 14

15 De standaard decorators van een form zijn: Form HtmlTag FormElements De standaard decorators van een element zijn: ViewHelper Errors Description HtmlTag Label Het is ook mogelijk een eigen gemaakte decorator toe te voegen aan een element. Dat gaan we straks doen. Maar nu eerst de standaard decorators. De decorators van een form In figuur 17 zie je hoe de decorators van een form georganiseerd zijn. Figuur 17 Bij het instantiëren van de klasse Zend_Form of een subklasse daarvan, wordt een form gemaakt dat er als volgt uitziet: <form> <dl > </dl> </form> Figuur 18 15

16 De decorator Form zorgt voor de tags <form> en </form>. De decorator HtmlTag zorgt voor de tags <dl> en </dl>. De decorator FormElements zorgt ervoor dat de elementen in het form zichtbaar zijn (als deze eraan zijn toegevoegd. n. Toon de view add.phtml in een browser. Bekijk de paginabron, en stel vast dat de structuur van het form is zoals in figuur 18. Het is nu de bedoeling dat we de decorator HtmlTag van het form gaan wijzigen in de tags <table> en </table>. Het attribuut id van deze table moet addtable worden. Met andere woorden, de code voor het form wordt: <form> <table id="addtable"> </table> </form> Figuur 19 Dit wordt gedaan met de volgende code: In deze code zie je de drie decorators (FormElements, HtmlTag en Form) in een array. De decorators FormElements en Form worden niet veranderd. De decorator HtmlTag wordt gewijzigd. o. Wijzig de decorator HtmlTag van het form zodat het form de structuur van figuur 19 krijgt. p. Toon de view add.phtml in een browser. Bekijk de paginabron, en stel vast dat de structuur van het form is zoals in figuur

17 De decorators van een element In figuur 20 zie hoe de decorators van een element georganiseerd zijn. Figuur 20 Bij het creëren van een element wordt de volgende code gegenereerd: <dt> </dt> <label>. </label> <dd> </dd> <input type="" > Figuur 21 De tags voor de decorators Errors en Description zijn niet gegenereerd, omdat die niet zijn ingesteld. De decorator Label zorgt voor de tags <dt > <label> </label> </dt>. Met de methode setlabel() van een element kun je de tekst tussen de <label> tags aanpassen. De decorator HtmlTag zorgt voor de tags <dd> en </dd>. De decorator ViewHelper zorgt voor de plaatsing van het element binnen de tags dd> en </dd>. q. Toon de view add.phtml in een browser. Bekijk de paginabron, en stel vast dat de structuur van een element is zoals in figuur 21. Het wijzigen van de decorators van een element gaat op een overeenkomstige manier als bij een form. In figuur 22 zie je hoe de decorator HtmlTag en Label worden gewijzigd. 17

18 Figuur 22 In dit geval worden de decorators van elk element aangepast met behulp van de methode setelementdecorators() van het form. Je kunt echter ook, op een overeenkomstige manier, de decorators van elk element afzonderlijk aanpassen. De strutuur van een element wordt nu zoals je in figuur 22 ziet. <td> </td> <td> </td> <input type="" > Figuur 22 i. Wijzig de decorator HtmlTag van het form zoadat het form de structuur van figuur 16 krijgt. m. Toon de view add.phtml in een browser. Bekijk de paginabron, en stel vast dat de structuur van een element is zoals in figuur 22. Tot slot moet om het gehele element nog een <tr> tag worden geplaatst. Hiervoor moet een zelfgemaakte decorator worden toegevoegd. In figuur 23 zie je hoe de decorator Row aan het element is toegevoegd. Deze decorator zet een <tr> tag om het gehele element. Figuur 23 De strutuur van een element wordt nu zoals je in figuur 24 ziet. 18

19 <tr> <td> </td> </tr> Figuur 24 <td> </td> <input type="" > n. Wijzig de decorator HtmlTag van het form zoadat het form de structuur van figuur 24 krijgt. o. Toon de view add.phtml in een browser. Bekijk de paginabron, en stel vast dat de structuur van een element is zoals in figuur 24. Je hebt nu de structuur van je form en elementen nu als volgt aangepast: <table id="addtable"> <tr> <td> </td> </tr> <td> </td> <input type="" > volgende element </table> Figuur 18 p. Toon de view add.phtml in een browser. Bekijk de paginabron, en stel vast het gewenste resultaaat uit opgave m is bereikt. 19

20 Om het geheel nu op te maken heb je een styleseet nodig. Dit stylesheet plaatsen we in een aparte map in de map public (zie figuur 19). Figuur 19 r. Maak map styles met daarin een leeg stylesheet style.css (zie figuur 19). Om een link tussen de view add.phtml en het stylesheet te maken kun je gebruik maken van een aantal mogelijkheden die ZF biedt. In figuur 20 zie je hoe op die manier een link naar het stylesheet maakt in de view add.phtml. Figuur 20 Toelichting op de code Met de methode $this->headlink()->prependstylesheet() zet je een stylesheetlink in de view. Tussen de haakjes van de methode prependstylesheet() staat het pad naar het stylesheet. De methode $this->baseurl() geeft de url naar de map public. Je hoeft daarachter alleen nog het vervolgpad naar het stylesheet te plaatsen. Je kunt nu de elementen in het form stylen in het stylsheet. q. Maak de view verder af zodat het eruitziet als in figuur 10. Maak de view op door gebruik te maken van het stylesheet. r. Maak in de controller UserController de action saveaddaction() aan met zf. 20

21 Als je deze action hebt gemaakt, kijk dan even naar de bijbehorende view. Je ziet dat deze save-add.phtml is. Als je een action maakt waarvan het gedeelte voor Action() camel case is, dan is de bijbehorende view niet in camel case. In plaats daarvan wordt er een streepje tussen de afzonderlijke woorden geplaatst. s. Zorg er nu voor dat de waarden die je in het form hebt ingevuld, via de action saveaddaction() zichtbaar worden in de bijbehorende view. Je hebt nu een form in een view gemaakt waarvan je de waarden kunt posten naar een bepaalde action. In hoofdstuk 5 ga je de geposte waarden in een database opslaan. 21

Een website maken met databasetoegang.

Een website maken met databasetoegang. Hoofdstuk 5 Een website maken met databasetoegang. In dit hoofdstuk gaan we het weblog dat je in hoofdstuk 4 hebt gemaakt verder uitbreiden. Een belangrijk onderdeel wordt toegevoegd aan de applicatie,

Nadere informatie

Controllers, actions en views

Controllers, actions en views Hoofdstuk 3 Controllers, actions en views In het vorige hoofdstuk is het MVC-pattern ter spraken gekomen. In dit hoofdstuk gaan we eens na hoe dit pattern in een Zend-project geïmplementeerd is. Om enig

Nadere informatie

Verder zijn er de nodige websites waarbij voorbeelden van objectgeoriënteerd PHP (of Objec Oriented PHP, OO PHP) te vinden zijn.

Verder zijn er de nodige websites waarbij voorbeelden van objectgeoriënteerd PHP (of Objec Oriented PHP, OO PHP) te vinden zijn. Objectgeoriënteerd PHP (versie 5) Kennisvereisten: Ervaring met programmeren in PHP met MySQL Je weet wat een class of klasse is Je weet wat een instantie van een klasse (een object) is Je weet wat een

Nadere informatie

Formulier maken en opvangen met php

Formulier maken en opvangen met php Welkom bij mijn PHP tutorial (Deel 2) Ik ga in deze delen PHP uitleggen, dit doe ik in het programma notepad++ (gratis) deze kunt u downloaden van www.richard3332.nl/downloads.php Als u beschikt over dreamweaver

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit

Nadere informatie

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie:

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie: Hoofdstuk 1 Een ASP.NET applicatie opzetten Beginsituatie: Windows XP Pro, Windows Vista Pro of Windows 7 Pro Visual Studio.NET moet zijn geïnstalleerd. Let hierbij op dat de Express versie niet voldoet.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan we ons bezighouden met authenticatie en autorisatie. Deze twee begrippen passen we toe op de volgende onderdelen van ons weblog:

In dit hoofdstuk gaan we ons bezighouden met authenticatie en autorisatie. Deze twee begrippen passen we toe op de volgende onderdelen van ons weblog: Hoofdstuk 6 Authenticatie en autorisatie In dit hoofdstuk gaan we ons bezighouden met authenticatie en autorisatie. Deze twee begrippen passen we toe op de volgende onderdelen van ons weblog: Inlogsysteem

Nadere informatie

Omschrijf bij ieder onderdeel van de methode de betekenis ervan. Java kent twee groepen van klassen die een GUI kunnen maken: awt en swing.

Omschrijf bij ieder onderdeel van de methode de betekenis ervan. Java kent twee groepen van klassen die een GUI kunnen maken: awt en swing. irkel (met Jpanel) ij de onderstaande opdracht behoort het bestand Panels: JPanels_1.java (map Panel) in de map irkel. pplicaties in Java hebben altijd een publieke klasse waarin een methode main voorkomt.

Nadere informatie

HTML in Outlook 2007. Hoe zorgt u ervoor dat uw email goed in beeld komt?

HTML in Outlook 2007. Hoe zorgt u ervoor dat uw email goed in beeld komt? HTML in Outlook 2007 Hoe zorgt u ervoor dat uw email goed in beeld komt? HTML in Outlook 2007 Inleiding Emark Mail biedt u de mogelijkheid om kant en klare HTML nieuwsbrieven in te laden en te versturen.

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit zoveel

Nadere informatie

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet.

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet. Hoofdstuk 2 Een ASP.NET applicatie met ADO.NET opzetten In dit hoofdstuk ga je een eenvoudige website opzetten, waarbij je een aantal gegevens uit een database ophaalt. Je moet je kennis van ADO.NET dus

Nadere informatie

In de tweede regel plaatsen we in het gereserveerde stukje geheugen een getal.

In de tweede regel plaatsen we in het gereserveerde stukje geheugen een getal. 4. Array s Een array is een geïndexeerde variabele. Deze zin zal de nodig vragen oproepen, waarop enige uitleg van toepassing is. Met variabelen hebben we al kennis gemaakt. In een variabele kun je iets

Nadere informatie

Oplossingen overzicht PHP. Oplossing KPN opgave, zonder testen van POST

Oplossingen overzicht PHP. Oplossing KPN opgave, zonder testen van POST Oplossingen overzicht PHP Oplossing KPN opgave, zonder testen van POST internetminuten in welke categorie val ik?

Nadere informatie

Aan het eind van deze lesbrief wordt uitgelegd wat het nut van OOP is en vind je een aantal oefenopdrachten.

Aan het eind van deze lesbrief wordt uitgelegd wat het nut van OOP is en vind je een aantal oefenopdrachten. Doel van deze lesbrief Deze lesbrief is bedoeld om je op de hoogte te brengen van de basisbegrippen die gangbaar zijn bij object georiënteerd programmeren (OOP). In deze lesbrief kom je korte codefragmenten

Nadere informatie

Foutcontrole met Javascript

Foutcontrole met Javascript Foutcontrole met Javascript Pol Van Dingenen Yannick Van Hauwe INLEIDING Het controleren van de gegevens die ingevuld zijn in formulieren is heel erg belangrijk. In de praktijk is enkel en alleen controle

Nadere informatie

JavaLogo-programma s op het web plaatsen

JavaLogo-programma s op het web plaatsen Bijlage JavaLogo-programma s op het web plaatsen In deze bijlage laten we u zien hoe u JavaLogo-programma s op het web kunt plaatsen, met als voorbeeld het programma Cirkels uit opgave 2.16. We gaan er

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

Handleiding RS Form! 1.0.4

Handleiding RS Form! 1.0.4 Handleiding RS Form! 1.0.4 Inhoud 1. Controlepaneel... 3 2. Forms Manager... 4 2.1 Nieuwe form aanmaken... 4 2.2 Nieuwe fields toevoegen... 7 2.3 Wijzigen/verwijderen bestaande Forms, Fields... 10 Versie

Nadere informatie

Les 9: formulier controle met javascript.

Les 9: formulier controle met javascript. Les 9: formulier controle met javascript. Javascript is erg veel gebruikt bij internet toepassingen. In tegenstelling tot PHP, wat een server side scripting is, is java client side scripting. Dwz, niet

Nadere informatie

Documentatie. InstantModules Q42. Versie 1.1

Documentatie. InstantModules Q42. Versie 1.1 Documentatie InstantModules Q42 Versie 1.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voor gebruikers... 3 InstantComment... 3 InstantTagging... 5 Voor webmasters... 9 InstantComment... 9 InstantTagging... 11 Voor

Nadere informatie

Je gaat nu een Zend-Project maken in de map C:/wamp/www (de document root van de webserver) met behulp van Zend Tool..

Je gaat nu een Zend-Project maken in de map C:/wamp/www (de document root van de webserver) met behulp van Zend Tool.. Hoofdstuk 2 Een ZF project maken het Model-View-Controller pattern Je hebt nu ZF geïnstalleerd en geconfigureerd. We gaan aan de hand van een Zend-project onderzoeken of deze installatie en configuratie

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen...

Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen... Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen... 4 Bewerken formulier in formulierbeheer... 4 Bewerken formulier -

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card)

ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card) Script: Versie: 0.5 Licentie: ideal Betaal Formulier (Ondersteund o.a. ideal, MisterCash, Direct E-Banking en Credit Card) Gratis te gebruiken door (erkende) goede doelen. 200,00 excl. BTW voor aanschaf

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

4 ASP.NET MVC. 4.1 Controllers

4 ASP.NET MVC. 4.1 Controllers 4 ASP.NET MVC ASP.NET is het.net raamwerk voor het bouwen van webapplicaties. De MVC variant hiervan is speciaal ontworpen voor het bouwen van dergelijke applicaties volgens het Model-View-Controller paradigma.

Nadere informatie

HTML. Links. Hyperlinks. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Links. Hyperlinks. Hans Roeyen V 3.0 Links En Hyperlinks Hans Roeyen V 3.0 5 februari 2015 Inhoud 1. Werken met (Hyper)links... 3 1.1. De anchor tag... 3 1.1.1. Het ID attribuut... 3 1.1.2. Oefeningen op linken... 4 1.1.3. Absoluut en relatief

Nadere informatie

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Kies File>New>Blank Page>PHP Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Geef de site een passende naam. Kies ook de juiste map voor de webdocumenten.

Nadere informatie

Lab Webdesign: Javascript 7 april 2008

Lab Webdesign: Javascript 7 april 2008 H8: FORMULIEREN In dit hoofdstuk komt het "form"-object aan de orde: we zullen zien hoe we JavaScript kunnen gebruiken voor het manipuleren en valideren van de gegevens die een eindgebruiker invult in

Nadere informatie

Object Oriented Programming

Object Oriented Programming Object Oriented Programming voor webapplicaties Door Edwin Vlieg Waarom OOP? Basis uitleg over OOP Design Patterns ActiveRecord Model View Controller Extra informatie Vragen OOP Object Oriented Programming

Nadere informatie

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports)

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Labels en Rapporten in Atlantis 1 Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Rapporten Een rapport is eigenlijk altijd een tekst bestand, die vorm wordt gegeven

Nadere informatie

Inhoud. VBA Excel 2010

Inhoud. VBA Excel 2010 Inhoud VBA Excel 2010 Inhoudsopgave 0. INSTELLINGEN EXCEL 2010... 9 1. WAT IS VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS... 16 1.1. Achtergrond... 16 1.2. VBA is meer dan een macrotaal... 16 Case 1: Macro "Walk of

Nadere informatie

Dynamische Websites. Week 2

Dynamische Websites. Week 2 Dynamische Websites Week 2 AGENDA Labo 1 GET, POST Navigatie, etc Varia 1 2

Nadere informatie

WHITEPAPER MANUAL HOE STEL JE EEN WHITEPAPER IN?

WHITEPAPER MANUAL HOE STEL JE EEN WHITEPAPER IN? WHITEPAPER MANUAL Zet je magazine in als whitepaper. De bezoeker kan het magazine (alleen) openen door persoonlijke gegevens te verstrekken of door in te loggen met Facebook of Zo bouw jij een relevante

Nadere informatie

Versie 0.4. Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen. Laatste wijziging: 19 juli 2012 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman

Versie 0.4. Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen. Laatste wijziging: 19 juli 2012 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Documentatie Onsweb Club plugin voor KNKV verenigingen Versie 0.4 Laatste wijziging: 19 juli 2012 Auteurs: Marien Dongstra, Sebastian Huisman Alle rechten in dit document zijn voorbehouden. www.onsweb.nl,

Nadere informatie

Hoe maak je een nieuwbrief template met MailChimp? In dit document leg ik je stap voor stap uit hoe je met het drag and drop systeem van MailChimp jouw eigen layout bij elkaar sleept. Je geeft jouw template

Nadere informatie

De categorie Forms in het paneel Insert

De categorie Forms in het paneel Insert Formulieren Invulformulieren bieden u de mogelijkheid om te communiceren met de bezoekers van uw website. Ze geven de bezoeker de mogelijkheid om feedback te geven, informatie door te spelen, informatie

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Interactief blok 2 code opdracht 6 - wireframe

Interactief blok 2 code opdracht 6 - wireframe Interactief blok 2 code opdracht 6 - wireframe 1. Klaarzetten bestanden Dit is een best practice voorbeeld. Maak een map aan voor je site. Hier komen alle bestanden in te staan (HTML, CSS en al je afbeeldingen).

Nadere informatie

ICT -idee 1. Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie.

ICT -idee 1. Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie. 1 Umapper: Maak je eigen landkaart met toegevoegde informatie. Umapper maakt het mogelijk om een eigen tintje te geven aan aardrijkskundige kaarten, ze te voorzien van informatie en ze interactief te maken.

Nadere informatie

HTML. Formulieren. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Formulieren. Hans Roeyen V 3.0 Formulieren Hans Roeyen V 3.0 26 februari 2015 Inhoud 1. Formulieren... 3 1.1. De form tag... 3 1.1.1. Het action attribute... 4 1.1.2. Het method attribute... 4 1.2. De input tag... 4 1.3. Soorten input

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor: Beperkte Password protectie met JavaScript

Gebruikershandleiding voor: Beperkte Password protectie met JavaScript Gebruikershandleiding voor: Beperkte Password protectie met JavaScript URL: http://home.hccnet.nl/s.f.boukes/html-2/html-202.htm INHOUD : 1. Structuur van een beveiligde site 2. Login-formulier 3. Login

Nadere informatie

Webapplication Security

Webapplication Security Webapplication Security Over mijzelf 7 jaar in websecurity Oprichter van VirtuaX security Cfr. Bugtraq Recente hacks hak5.org wina.ugent.be vtk.ugent.be... Aantal vulnerable websites Types vulnerable

Nadere informatie

Week 1 1/4. Week 1 2/4

Week 1 1/4. Week 1 2/4 Week 1 1/4 3. Beschrijf keuzes: Wij hebben gekozen voor Dreamweaver omdat een van ons dit al op zijn/haar laptop had staan. Ook weten we hoe we dit programma moeten gebruiken en kan bijvoorbeeld notepad++

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Februari 2016 Opgesteld door: Jan-Willem Handleiding voor het maken van een online

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Foto web applicatie documentatie

Foto web applicatie documentatie Foto web applicatie documentatie Marijn Stuyfzand M31T PHP31 David Schol 1 Inhoudsopgave APPLICATIESTRUCTUUR MAPPENSTRUCTUUR FUNCTIONALITEITSSTRUCTUUR DE BASIS VOOR ELKE PAGINA DATABASE SERVER- SIDE EN

Nadere informatie

Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp

Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp Algemeen Deze handleiding beschrijft de werking van OpenEmm gekoppeld aan WordPress. Ondanks het feit dat binnen OpenEmm nieuwsbrieven opgemaakt

Nadere informatie

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Om eens wat ervaring op te doen met de Windows Azure Marketplace heb ik een publieke en gratis databron gekozen

Nadere informatie

JavaScript. 0 - Wat is JavaScript? JavaScript toevoegen

JavaScript. 0 - Wat is JavaScript? JavaScript toevoegen 0 - Wat is JavaScript? JavaScript is hele andere koek dan Scratch. Het wordt ook door professionele programmeurs gebruikt. Doordat er veel mensen gebruik maken van JavaScript is er veel informatie over

Nadere informatie

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS)

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) LES 3 De programma s die we in Les 1 en Les 2 gezien hebben, zagen er niet erg mooi uit. In deze les gaan we er onder andere naar kijken, hoe we de programma

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Een formulier ontwerpen

Een formulier ontwerpen Een formulier ontwerpen Op iedere professionele website is tegenwoordig wel een formulier te vinden, dat door de bezoeker van de website kan worden ingevuld. Formulieren op websites worden voor verschillende

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing

Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing Voor Delphi bestaan uiteraard verschillende libraries om emails te versturen, maar in dit voorbeeld wordt een C# Dotnet library gebruikt en aangesproken

Nadere informatie

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken.

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken. 1 / 10 Mailing aanmaken De module Mailing, maakt gebruik van enkele onderdelen van de module websitebeheer. Het gaat hier om de hoofdstukken Afbeeldingen, Bestanden en Styling. Via deze hoofdstukken leert

Nadere informatie

In een paar stappen. je weggever aanbieden. via ActiveCampaign

In een paar stappen. je weggever aanbieden. via ActiveCampaign In een paar stappen je weggever aanbieden via ActiveCampaign Je hebt een geweldige weggever gemaakt zoals een e-book of online training. Ook ben je er achter dat ActiveCampaign het e-mailmarketing systeem

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

Je kiest bij Voeg een widget toe het widget waarvoor je een embed wilt instellen. Of je gaat naar een bestaande reeds ingestelde widget toe.

Je kiest bij Voeg een widget toe het widget waarvoor je een embed wilt instellen. Of je gaat naar een bestaande reeds ingestelde widget toe. Embeds Versie 2.0 Introductie Wil je één van de grafieken uit Finchline op een website tonen? Dit kan met behulp van de embed optie. Een embed is simpel gezegd een plaatje dat geïntegreerd kan worden.

Nadere informatie

Figuur 1 HTML-pagina opvragen

Figuur 1 HTML-pagina opvragen Inleiding In figuur 1 vraagt een host naar een HTML-pagina die in de Web-server is opgeslagen. De Web-server leest deze pagina van de hard disk en stuurt de desbetreffende pagina naar de host. harddisk

Nadere informatie

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 1. Formulieren aanmaken en plaatsen... 2 1.1 Formulieren aanmaken... 2 1.2 Formulier plaatsen op een pagina... 8 1.3 Aanmaken formulieren map...

Nadere informatie

MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0

MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0 MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0 1 INHOUDSOPGAVE 1. INSTALLATIE 3 2.1 OPNEMEN: OPSTARTEN 4 2.2 OPNEMEN: NIEUWE PRESENTATIE 5 2.3 OPNEMEN: OPNAME PROCES 7 2.4. OPNEMEN: EIGEN MEDIA UPLOADEN 11 3. PRESENTATIE

Nadere informatie

Sushi MIJN EERSTE WEBSITE. DE STIJL VAN HET BOVENSTE MENU AANPASSEN Kaart 6 van 10 Ik ben HTML/CSS aan het leren. Naar daar.

Sushi MIJN EERSTE WEBSITE. DE STIJL VAN HET BOVENSTE MENU AANPASSEN Kaart 6 van 10 Ik ben HTML/CSS aan het leren. Naar daar. MIJN EERSTE WEBSITE Sushi DE STIJL VAN HET BOVENSTE MENU AANPASSEN Kaart 6 van 10 Van hier Naar daar 1 2 3 Doe het stap voor stap om te zien hoe CSS werkt! Voeg een rand toe van 1 punt in de breedte om

Nadere informatie

Vragen opmaken in de editor

Vragen opmaken in de editor Vragen opmaken in de editor De tekstvakken van WTMaak zijn in versie 5.0 opgebouwd volgens de HTML5-methode. Hiermee kunt u direct zien wat u invoegt of opmaakt, de zogenaamde WYSIWYG methode (What You

Nadere informatie

CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL

CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL 1. INLOGGEN IN CMS... 2 2. DASHBOARD... 2 3. SITE STRUCTUUR... 2 4. HOMEPAGE... 2 5. EEN POST TOEVOEGEN... 3 6. EEN PAGINA TOEVOEGEN... 4 7. ALGEMENE UITLEG WORDPRESS

Nadere informatie

Werken met BSCW. Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-BSCWV01

Werken met BSCW. Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-BSCWV01 Werken met BSCW Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-BSCWV01 Inleiding...3 Introductie...4 Afspraken over het werken met BSCW...6 Toegang tot de BSCW omgeving...7 Openbaar toegankelijke deel...7 Inloggen

Nadere informatie

Een app (webapplicatie) in php voor het berekenen van de inhoud van een balk

Een app (webapplicatie) in php voor het berekenen van de inhoud van een balk Een app (webapplicatie) in php voor het berekenen van de inhoud van een balk stap voor stap uitgelegd 1) Allereerst zetten we de algemene html structuur op: 2) We brengen de code voor het formulier aan

Nadere informatie

Eindopdracht webdesign

Eindopdracht webdesign Eindopdracht webdesign Opdracht 1: html Maak html-pagina jouwnaam-formulier.html met een webformulier volgens het voorbeeld: Geef in de form tag attribuut action de waarde../cgi-bin/formmail.pl en geef

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Onderzoek Templating en i18n

Onderzoek Templating en i18n Onderzoek Templating en i18n Het kunnen selecteren van verschillende stijlen en opmaken voor de webapplicatie Afstuderen Bert Gritter Rob Juurlink 2004 Laatste wijziging: maandag 26 april 2004 20:38:22

Nadere informatie

WEBSITE-DESIGN CHRIS VERMAAS & FJODOR VAN SLOOTEN 2014-201000018-1B

WEBSITE-DESIGN CHRIS VERMAAS & FJODOR VAN SLOOTEN 2014-201000018-1B WEBSITE-DESIGN CHRIS VERMAAS & FJODOR VAN SLOOTEN 2014-201000018-1B WEBSITE-DESIGN INHOUD COLLEGE Afronding vak JQuery, mail(formulieren) en social media Testen Website-design 5-1-2015 2 AFRONDING VAK

Nadere informatie

8.5 Koppelingen: oefeningen

8.5 Koppelingen: oefeningen 8.5 Koppelingen: oefeningen Oefening 68.: Verwijzingen intypen Open het document "Glasoven". In dit document worden fictief de kosten berekend die gemaakt moeten worden voor de productie van een glazen

Nadere informatie

<input type="text" name="veldnaam" size="20" maxlength="30" value="inhoud veld">

<input type=text name=veldnaam size=20 maxlength=30 value=inhoud veld> Les 9: Formulieren. Proficiat, U hebt het al tot de laatste oefening gebracht. In deze les komen formulieren aan bod, U hebt ze zeker al eens gezien op een site, en indien niet neem dan eens vlug een kijke

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Extra: Hoe u uw website met HTML kunt verbeteren

Extra: Hoe u uw website met HTML kunt verbeteren Extra: Hoe u uw website met HTML kunt verbeteren HTML is een afkorting van Hyper Text Markup Language. Zoals de term al zegt is het een "opmaak taal", dat wil zeggen het vertelt de browser door middel

Nadere informatie

Met onderstaand stappenplan kunt u in korte tijd kennismaken met ICEmailer en uw eerste nieuwsbrief versturen.

Met onderstaand stappenplan kunt u in korte tijd kennismaken met ICEmailer en uw eerste nieuwsbrief versturen. Introductie ICEmailer 1.02 URL en inloggegevens: url: www.icemailer.nl organisatie: user: password: Eerste stappen: Indien u ICEmailer gebruikt om mailings te sturen naar klanten van uw online webshop,

Nadere informatie

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2.

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2. Handleiding Maart 2016 Versie 1.2. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1.

Nadere informatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie ABN-Amro Shuttle Service export database Functionele documentatie rudy@negenborn.net 04/2001 1. Inleiding Connexxion levert een taxidienst aan ABN-Amro. Werknemers van de ABN-Amro kunnen van deze taxidienst

Nadere informatie

Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave

Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave Een website ontwerpen in Dreamweaver met de opmaakweergave door G. Van Soest Met Dreamweaver kan je zeer snel een website in elkaar bouwen; ook het onderhoud van een website is met Dreamweaver uiterst

Nadere informatie

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/ sheets Programmeren 1 Java college 2, Walter Kosters De sheets zijn gebaseerd op de hoofdstukken 2 tot en met 6 van: D. Bell en M. Parr, Java voor studenten, Prentice Hall, 2002 http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

Nadere informatie

Instructieblad aanmelden

Instructieblad aanmelden 5.0 E-mail aanmelden E-mail registreren en aanmelden Met een e-mailadres kun je post versturen en ontvangen met je computer. Je hebt daarvoor je eigen e-mailadres nodig en een e-mailadres van de persoon

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Januari 7 2014 Opgesteld door: Jan-Willem 1//2014 Handleiding voor het maken van een

Nadere informatie

MailPlus-template voor BrightEdit

MailPlus-template voor BrightEdit Handleiding: MailPlus-template voor BrightEdit Deze handleiding is bedoeld voor MailPlus Partners en in te zetten voor MailPlus Marcom Inhoudsopgave Introductie... 1 1 De Template Manager... 2 1.1 Template

Nadere informatie

HTML en CSS. Je website bestaat uit HTML. Dat is een taal die browsers (Internet explorer, Chrome, Safari) kunnen lezen.

HTML en CSS. Je website bestaat uit HTML. Dat is een taal die browsers (Internet explorer, Chrome, Safari) kunnen lezen. Terminologie HTML en CSS HTML: Hyper Markup language Je website bestaat uit HTML. Dat is een taal die browsers (Internet explorer, Chrome, Safari) kunnen lezen. CSS: Cascading StyleSheet stylesheet for

Nadere informatie

1. CTRL- en SHIFT-knop gebruiken om meerdere variabelen te selecteren

1. CTRL- en SHIFT-knop gebruiken om meerdere variabelen te selecteren SPSS: Wist je dat (1) je bij het invoeren van de variabelen in het menu door de CTRL-knop ingedrukt te houden, meerdere variabelen kunt selecteren die niet precies onder elkaar staan? Met de SHIFT-knop

Nadere informatie

Handleiding Sporter 1.

Handleiding Sporter 1. Handleiding Sporter 1. 2. Inhoudsopgave Aanmelden Talentvolgsysteem Dotcombond... 6 Inloggen... 6 1ste keer inloggen... 6 Wachtwoord vergeten... 6 Wachtwoord wijzigen... 6 Sporter rol... 7 Sporter profiel...

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo

v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo Inhoud Voordat u begint...3 In dit document...3 Boom...3 Instellingen...4 Tenaamstelling... 4 Adres... 4 Contactgegevens...

Nadere informatie

Opdracht 7a. Applicatiebouw 2014/2015

Opdracht 7a. Applicatiebouw 2014/2015 Applicatiebouw 2014/2015 Opdracht 7a Inhoud Applicatiebouw op dag 7 College In het college wordt oa. overerving behandeld, waarmee je uit een bestaande klasse een nieuwe andere klasse kan maken. Ook zijn

Nadere informatie

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Contents 1. Introductie... 3 1.1. Hoe werkt het?... 3 2. Eerste Contact als gebruiker... 4 3. Ticket Acties... 5 4. Tickets Pagina...

Nadere informatie

Siemens workpoints en DHCP options

Siemens workpoints en DHCP options Siemens workpoints en DHCP options Dit document beschrijft de configuratie en werking van een Windows 2003 DHCP server in combinatie met Siemens optipoint en Siemens OpenStage toestellen (aangemeld op

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Subrapporten. 5.1 Inleiding

Subrapporten. 5.1 Inleiding 5 Subrapporten 5.1 Inleiding Een subrapport is een rapport in een rapport. Een subrapport maak je dan ook net zoals je een gewoon rapport maakt. Een subrapport heeft bijna alle eigenschappen die een normaal

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Publicatie formulieren en surveys

Publicatie formulieren en surveys Handleiding: Publicatie formulieren en surveys Deze handleiding is in te zetten voor MailPlus Marcom en MailPlus ecom. Inhoudsopgave Introductie... 1 1 Formulieren integreren... 2 1.1 Formulieren integereren

Nadere informatie