flanders Partnerships 2012 Toerisme Vlaanderen Tourist Office for Flanders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "flanders Partnerships 2012 Toerisme Vlaanderen Tourist Office for Flanders"

Transcriptie

1 flanders Partnerships 2012 Toerisme Vlaanderen Tourist Office for Flanders

2 Colofon Toerisme Vlaanderen - afdeling Marketing Verantwoordelijke uitgever: Toerisme Vlaanderen Peter De Wilde, Grasmarkt 61, 1000 Brussel Contact: Stijn Van Houdt, Grasmarkt 61, 1000 Brussel Wettelijk depot: D/2011/5635/9/1 (NL) -D/2011/5635/9/4 (EN) Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Samenwerkingsverbanden 5 Infosessies Intercontinentale Markten 6 Workshops 7 Workshops in het buitenland 8 India: Outbound Travel Roadshow (OTR) 8 Duitsland: Benelux Roadshow 8 Roadshow China & Japan 9 Workshops in Vlaanderen 10 Flanders Connection 10 Flanders - Brussels Travel Forum 11 Beurzen 12 Leisure beurzen 13 ITB 14 Cruise Shipping Miami 15 MITT 16 RDA 17 TTG 18 WTM 19 Mice beurzen 20 EMIF 21 IMEX 22 AIBTM 23 IMEX America 24 EIBTM 25 Brochures 26 Adverteren in buitenlandse brochures 27 Official Meeting Guide to Flanders & Brussels Toerisme Vlaanderen in het buitenland 33 Inschrijfformulier beurzen 36 Table of contents Introduction 4 Partnerships 5 Information Sessions Intercontinental Markets 6 Workshops 7 Workshops abroad 8 India: Outbound Travel Roadshow (OTR) 8 Germany: Benelux Roadshow 8 Roadshow China & Japan 9 Workshops in Flanders 10 Flanders Connection 10 Flanders - Brussels Travel Forum 11 Fairs 12 Leisure fairs 13 ITB 14 Cruise Shipping Miami 15 MITT 16 RDA 17 TTG 18 WTM 19 Mice fairs 20 EMIF 21 IMEX 22 AIBTM 23 IMEX America 24 EIBTM 25 Brochures 26 Advertising in international brochures 28 Official Meeting Guide to Flanders & Brussels Tourism Flanders abroad 33 Participation forms fairs 36 Tourism Flanders: partnerships

4 Inleiding - Introduction De marketingafdeling van Toerisme Vlaanderen is verantwoordelijk voor de promotie van Vlaanderen en Brussel als topbestemming voor vrijetijds- en zakentoerisme. Toerisme Vlaanderen creëerde hiervoor een marketingplatform dat de toeristische sector, zowel de publieke als private partners, de mogelijkheid biedt om hun diensten en producten beter te promoten. Vertegenwoordigt u een logiesverstrekker, tour operator, attractie, museum, dienst voor toerisme, vervoersmaatschappij of restaurant? Tot welk segment van de toeristische sector u ook behoort, Toerisme Vlaanderen reikt u het meest doeltreffende promotiekanaal aan om de juiste doelgroepen te benaderen. In deze brochure vindt u een uitgebreide waaier aan promotiemogelijkheden. The marketing department of the Tourist Office for Flanders is responsible for the international promotion of Flanders and Brussels as a premium destination for leisure and business tourism. The Tourist Office for Flanders created a marketing platform allowing the tourism sector - both public and private partners - to promote their services and products in a better way. Do you represent an accommodation provider, tour operator, attraction, museum, tourist agency, carrier or restaurant? Whichever segment of the tourism industry you belong to, the Tourist Office for Flanders provides the most effective promotional channel to reach the right target groups. This brochure outlines the wide range of possibilities for promotion. 4 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

5 tot uw dienst - at your service Samenwerkingsverbanden - Partnerships Stijn Van Houdt, Account Manager, is de link tussen Toerisme Vlaanderen en de toeristische sector als het gaat over partnerships. Welke markten zijn voor u het meest interessant? Hoe pakt u het best bepaalde markten aan? Hoe kunt u uw zaken optimaliseren? De Account Manager van Toerisme Vlaanderen weet raad. Hij adviseert en zoekt samen met u naar de meest effectieve tools om uw doelgroepen te bereiken, rekening houdend met het beschikbare budget. Daarbij kan hij steunen op de marktkennis en ervaring van verschillende marketingspecialisten in Toerisme Vlaanderen en haar buitenlandse kantoren. Partnerships met Toerisme Vlaanderen kunnen zowel voor de publieke als voor de private sector interessant zijn. Dit geldt voor toeristische bedrijven (carriers, luchthavens, tour operators,...) maar ook voor niet-toeristische ondernemingen, zeker indien hun product verbonden is met de bestemming Vlaanderen-Brussel. Voorbeelden hiervan zijn producenten van lokale producten zoals bier en pralines. Het is voor Toerisme Vlaanderen van belang dat de samenwerkingen een win-win situatie inhouden voor alle betrokkenen. Daarom staat Toerisme Vlaanderen ook open voor ruilovereenkomsten of joint promotions. g Meer informatie? Neem contact op met onze Account Manager. Stijn Van Houdt, Account Manager, is the liaison between the Tourist Office for Flanders and the tourism sector in the area of partnerships. Which markets are of interest to you? How do you approach specific markets? How to optimize your business? The Account Manager of the Tourist Office for Flanders can help. He advises and looks with you for the most effective tools to reach your target audiences, taking the available budget into account. He relies on market knowledge and experience of the Tourist Office for Flanders and her offices abroad. Partnerships with the Tourist Office for Flanders can be interesting, both for public and private enterprises. This applies to tourist companies (carriers, airports, tour operators,...) but also to non tourism businesses, especially if their product is associated with the destination Flanders-Brussels. Examples include manufacturers of beer and chocolates. For the Tourist Office for Flanders it is important that the collaborations imply a win-win situation to all partners. Therefore the Tourist Office for Flanders is also open to barter agreements and joint promotions. g Please contact our Account Manager for more information. Stijn Van Houdt T E Tourism Flanders: partnerships

6 Infosessies Intercontinentale Markten (2011) Na een geslaagde reeks infosessies over het inkomend toerisme uit China, Rusland en India in het voorjaar, organiseert Toerisme Vlaanderen dit najaar 2 infosessies rond de Japanse en Amerikaanse markt. Naast een uiteenzetting over de evoluties en trends in het toerisme uit deze twee landen, worden ook een aantal vernieuwingen in de werking van de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen in Tokyo en New York toegelicht. Beide sessies staan open voor alle publieke en private partners van Toerisme Vlaanderen. Hoe zit de lokale toeristische sector in elkaar? Hoe benadert Toerisme Vlaanderen die markten? Wat zijn de kansen voor Vlaamse en Brusselse organisaties of firma s? Wat zijn mogelijke valkuilen? Naar welke producten zijn toeristen precies op zoek? Hoe gaan we om met cultuurverschillen...? Op deze en andere vragen bieden de infosessies een antwoord. Er is tijd voor discussie en dialoog. Infosessie Japan (door Miako Sudo, directeur Toerisme Vlaanderen Tokyo) Infosessie USA (door Geertrui Jacobs, directeur Toerisme Vlaanderen New York) Datum Plaats Taal Inschrijving Deelnameprijs 20 september 2011, u Toerisme Vlaanderen (Grasmarkt 61, 1000 Brussel) Engels (ten laatste 15 september) gratis Datum Plaats Taal Inschrijving Deelnameprijs 25 oktober 2011, u Toerisme Vlaanderen (Grasmarkt 61, 1000 Brussel) Nederlands (ten laatste 20 oktober) gratis Information Sessions Intercontinental Markets (2011) After a successful series of information sessions earlier this year on the inbound tourism from China, Russia and India, Tourism Flanders will organise two more information sessions on the Japanese and American market. The developments and trends in tourism from these two countries will be commented. Besides, a number of innovations in the functioning of the offices of Tourism Flanders in Tokyo and New York will be explained. All public and private partners of Tourism Flanders are welcome to attend these sessions. How does the local tourism industry work? How does Tourism Flanders approach these markets? Which are the opportunities for Flemish and Brussels organisations or companies? Which are the possible pitfalls? Which products are tourists looking for? How to deal with cultural differences...? These and other questions will be answered during the information sessions. There is time for discussion and dialogue. Information session Japan (by Miako Sudo, director Tourism Flanders in Tokyo) Date 20 September 2011, PM Place Toerisme Vlaanderen (Grasmarkt 61, 1000 Brussel) Language English Subscription (before September 15th) Participation fee gratis Information session USA (by Geertrui Jacobs, director Tourism Flanders in New York) Date 25 October 2011, PM Place Toerisme Vlaanderen (Grasmarkt 61, 1000 Brussels) Language Dutch Subscription (before October 20 th) Participation fee free 6 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

7 Workshops Voor Toerisme Vlaanderen is het cruciaal dat de bestemming Vlaanderen en Brussel uitgebreid terug te vinden is in brochures en op s van reisagenten, transportmaatschappijen en tour operators. Veel buitenlandse toeristen boeken hun reizen immers via deze kanalen. Goede contacten met de professionele reisindustrie in de buitenlandse markten zijn dan ook prioritair. Daarom wil Toerisme Vlaanderen sterk aanwezig zijn op buitenlandse beurzen en workshops. Workshops vormen een unieke business-to-business opportuniteit waarbij de Vlaamse toeristische sector (aanbieders) op een eenvoudige, snelle en lucratieve manier in contact komt met buitenlandse professionals (vragers). Daarnaast is er de jaarlijkse workshop Flanders Connection, waar u persoonlijk de medewerkers van de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen ontmoet. Dit geeft u de gelegenheid om face-to-face uw producten en diensten voor te stellen aan diegenen die ze op de buitenlandse markten aan-prijzen. Last but not least zal Toerisme Vlaanderen volgend jaar de vierde editie van het Flanders-Brussels Travel Forum organiseren, een evenement voor de internationale reisindustrie, een contactplatform tussen de buitenlandse vragers en de Vlaamse en Brusselse toeristische aanbieders. For the Tourist Office for Flanders it is crucial that the destination of Flanders and Brussels can be found extensively in brochures and on s of travel agents, transport companies and tour operators. Many foreign tourists book their journeys through these channels. Therefore, close contacts with the professional travel industry in the foreign markets are our priority. That s why the Tourist Office for Flanders wants to be strongly present at foreign fairs and workshops. Workshops are a unique business-to-business opportunity, where we allow the Flemish tourist sector (suppliers) a simple, fast and cost effective way to get in contact with selected foreign travel professionals (demanders). In addition, at the annual workshop Flanders Connection, you can meet the foreign staff of the Tourist Office for Flanders personally. Here you have the opportunity to present your products and services face-to-face to those who recommend them in foreign markets. Last but not least, next year the Tourist Office for Flanders will organise the fourth edition of the Flanders-Brussels Travel Forum, an international travel industry event, where the foreign leisure travel trade meets the Flemish and Brussels tourist sector. Tourism Flanders: partnerships

8 Workshops in het buitenland - Workshops abroad India: Outbound Travel Roadshow (OTR) Tijdens deze roadshow doen we 5 grootsteden aan in India: Mumbai, Ahmedabad, Chennai, Delhi en Calcutta. Toerisme Vlaanderen biedt in elk van de steden een contactplatform tussen de Vlaamse en Brusselse aanbieders en de Indische reisprofessionals. De deelnemers aan deze roadshow zijn National Tourist Offices, Diensten voor Toerisme, hotels, DMC s, attracties,... De Indische bezoekers omvatten de decision makers, CEO s en medewerkers van de grote Indische touroperators, lokale touroperators, reisagentschappen,... Datum januari 2012 Plaats Mumbai, Ahmedabad, Chennai, Delhi, Calcutta Deelnameprijs excl % taxen (inclusief hotels, maaltijden en vervoer ter plaatse exclusief intercontinentale vluchten) excl % taxen voor de tweede persoon. Inschrijving bij OTR. During this roadshow we will visit five major cities in India: Mumbai, Ahmedabad, Chennai, Delhi and Calcutta. The Tourist Office for Flanders provides a contact platform in each of these cities between the Flemish and Brussels providers and Indian travel professionals. The participants in this roadshow are (National) Tourist Offices, hotels, DMC s, attractions,... The Indian visitors include the decision makers, CEO s and travel professionals of the major Indian tour operators, local tour operators, travel agencies,... Date January 2012 Place Mumbai, Ahmedabad, Chennai, Delhi, Calcutta Participation fee exclusive of 10.30% taxes (including hotels, meals and local transfers exclusive of intercontinental flights) exclusive of 10.30% taxes for a second person. Subscription at OTR. Duitsland - Germany: Benelux Roadshow Duitsland is en blijft een prominente markt voor toeristische aanbieders in de Benelux. Toerisme Vlaanderen, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Visit Luxembourg organiseren een tweedaagse Benelux-workshop in twee Duitse steden. Deze workshop geeft u de gelegenheid in contact te komen met Duitse tour operators (package, FIT, cultureel), autocarbedrijven, reisagenten, Volkshochschulen, clubs, vakpers enz. Datum Plaats Deelnameprijs juli 2012 (data te bepalen) twee Duitse steden (te bepalen) exclusief BTW (inclusief hotels, maaltijden en vervoer ter plaatse exclusief treinen/vluchten) Germany is and remains to be a prominent market for tourism providers in the Benelux. The Tourist Office for Flanders, The Netherlands Board of Tourism and Visit Luxembourg organize a two day Benelux workshop in two German cities. This workshop gives you the opportunity to get in touch with German tour operators (package, FIT, cultural), coach companies, travel agencies, Volkshochschulen, clubs, travel trade press, etc. Date Place Participation fee July 2012 (dates to be determined) two German cities (to be determined) exclusive of VAT (including hotels, meals and local transfers exclusive of trains/flights) 8 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

9 Roadshow China & Japan In select gezelschap reizen we naar Beijing en van daaruit naar Osaka en Tokyo. Tijdens een programma van een week brengen we de voornaamste Chinese en Japanse outbound spelers in contact met de Vlaamse en Brusselse aanbieders. We organiseren workshops en events op prestigieuze locaties in deze drie steden. De workshops in Japan worden georganiseerd in samenwerking met onze partners NBTC en KLM. Datum 28 mei - 2 juni 2012 Plaats China (Beijing) en Japan (Osaka, Tokyo) Deelnameprijs (richtprijs) exclusief BTW (inclusief workshops, events, hotelovernachtingen en maaltijden exclusief intercontinentale vluchten) Uitbreidingsmogelijkheid het Federale Agentschap voor Buitenlandse Handel organiseert een prinselijke missie naar Japan van 2 tot 8 juni Toerisme is hier geen thema, maar geïnteresseerde partners kunnen aansluitend wel aan deze missie deelnemen. With a select group we will travel to Beijing and then on to Osaka and Tokyo. During a week long programme, we bring the main Chinese and Japanese outbound players into contact with the Flemish and Brussels suppliers. Workshops and events will be organised in prestigious locations in these three cities. The workshops in Japan will be organised in cooperation with our partners NBTC and KLM. Date 28 May - 2 June 2012 Place China (Bejing) and Japan (Osaka, Tokyo) Participation fee (conditional price) exclusive of VAT (including workshops, events, hotels and meals exclusive of intercontinental flights) Optional extension the Belgian Foreign Trade Agency organises a princely mission to Japan from 2 to 8 June Tourism is no theme here, but interested partners can join this mission. Tourism Flanders: partnerships

10 Workshops in Vlaanderen - Workshops in Flanders Flanders Connection Flanders Connection belicht elk jaar opnieuw alle markten waar Toerisme Vlaanderen actief is, de marketingactiviteiten die er ontplooid worden en de instapmogelijkheden voor de sector. Het dagvullende initiatief geeft de gelegenheid tot een persoonlijk contact met de buitenlandse medewerkers van Toerisme Vlaanderen. U kan met de vertegenwoordigers uit onze buitenlandse kantoren spreken en uw product voorstellen. U krijgt er antwoord op vragen als: In welke acties kan ik meestappen? Hoe zit die bepaalde markt in elkaar? Waaruit bestaat de perswerking in het buitenland? Wat kan mijn bedrijf betekenen voor de reisindustrie? Hoe kan ik inspelen op de actieplannen 2012? Datum jaarlijks in november (22 november 2011) Plaats Brussel Deelnameprijs (inclusief lunch) 75 (exclusief B.T.W.) Meer info en inschrijvingen Every year, the workshop Flanders Connection highlights all markets where the Tourist Office for Flanders is present, as well as the undertaken marketing activities and the entry opportunities for the sector. During this day you have the opportunity to contact the foreign staff of the Tourist Office for Flanders personally. You can talk to the representatives of our foreign offices and present your product to them. You will get answers to questions such as: g What actions can I participate in? g What about that particular market? g How do our offices abroad work with the local press? g What can my company mean for the local travel industry? g How can I participate in the action plans in 2012? Date yearly in November (22 November 2011) Place Brussels Participation fee (including lunch) 75 (exclusive of VAT) More information and subscription 10 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

11 Toerisme Vlaanderen organiseert in 2012 voor de vierde maal het Flanders - Brussels Travel Forum (FBTF). Het FBTF is een multinationaal evenement waarin we de buitenlandse leisure reisindustrie (vragers) in contact brengen met de Vlaamse en Brusselse toeristische sector (aanbieders). Toerisme Vlaanderen nodigt een selectie van belangrijke buitenlandse inkopers (tour operators, wholesalers, autocaristen, ) uit als hosted buyer. Het grootste deel van de bezoekers komt uit de markten waar Toerisme Vlaanderen vertegenwoordigd is. Heel wat bezoekers leren onze bestemming voor en na de beurs beter kennen op de kennismakingsreizen die Toerisme Vlaanderen organiseert tijdens de dagen voor en na het Travel Forum. Aan de aanbiederszijde is er plaats voor de Vlaamse toeristische sector in de brede zin van het woord: hotels, tour operators, transportbedrijven, diensten voor toerisme, attracties, musea, restaurants, Het Travel Forum biedt daarmee een eenvoudige, snelle en lucratieve B2B opportuniteit, zowel voor de Vlaamse als voor de buitenlandse toeristische sector. We zullen honderden internationale bezoekers verwelkomen en er zal ruimte voorzien worden voor 100 Vlaamse en Brusselse standhouders. Datum 06 februari 2012 Plaats Gent Deelnameprijs 390 exclusief BTW (inclusief avondfeest) Meer info & inschrijvingen In 2012 Tourism Flanders will organise the fourth edition of the Flanders - Brussels Travel Forum (FBTF). The FBTF is a international contact platform for the foreign leisure travel industry (demanders) and the Flemish and Brussels tourist sector (suppliers). Tourism Flanders invites a selection of the international trade (tour operators, wholesalers, coach companies, ) as hosted buyers. Most visitors come from the markets where Tourism Flanders is represented. Many visitors get to know our destination better on the fam trips Tourism Flanders organises on the days before and after the Travel Forum. We offer a platform for the whole Flemish tourist sector: hotels, tour operators, transport companies, tourist offices, attractions, museums, restaurants, The Travel Forum provides in a simple, fast and lucrative B2B opportunity, as well for the Flemish as for the foreign tourist sector. We will welcome hundreds of international visitors and we will provide space for 100 Flemish and Brussels participants. Date 06 February 2012 Place Ghent Participation fee 390 exclusive of VAT (including evening event) More information and subscription Tourism Flanders: partnerships

12 Beurzen - Fairs Toerisme Vlaanderen is prominent aanwezig met een eigen beursstand op verschillende internationale toeristische vakbeurzen. U krijgt via Toerisme Vlaanderen de kans om deel te nemen aan de belangrijkste leisure en MICE beurzen ter wereld. De exposanten op de Toerisme Vlaanderen stand beschikken over een aantrekkelijk forum om in contact te treden met de vertegenwoordigers van de internationale reisindustrie. Als deelnemende partner kunt u natuurlijk ook uw bestaande contacten bestendigen, nieuwe klanten ontmoeten en uw producten en diensten in de schijnwerpers zetten. The Tourist Office for Flanders is present in a prominent way at various international tourism fairs with its own booth. Hereby we offer the opportunity to participate in the most important leisure and MICE fairs worldwide. The exhibitors at our booth have an attractive forum at their disposal to get in touch with the representatives of the international travel industry. As a participating partner you can also consolidate your contacts, meet new clients and bring your products and services to their attention. 12 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

13 Leisure beurzen - Leisure fairs

14 focus Grootste toerismebeurs ter wereld voor professionelen en publiek. Massale aanwezigheid van de Duitse trade. Tevens fungeert de beurs als dé toegangspoort tot de Oost-Europese en Centraal-Europese reismarkt. locatie Berlin Messe, Berlijn data 7 11 maart 2012 # bezoekers in 2011 Totaal bezoekers: Trade bezoekers: # standhouders in organisatie Messe Berlin concept Belgische stand Vlaanderen/Brussel oppervlakte 120 m 2 organisatie Toerisme Vlaanderen coördinatie Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel wie kan deelnemen deelnamekost Hotels, Diensten Voor Toerisme, Incoming TO s, Transportbedrijven, Musea en Attracties, - Balie: extra persoon 750 (prijzen excl. BTW) - Business centre (tafel): extra persoon 750 (prijzen excl. BTW) - Meeting point (dagformule met toegang tot de stand, bar en vrije tafels): 1.250/dag (excl. BTW) - Stand 6 vierkante meter (2 personen): (excl. BTW) - Documentatie: 555 (excl. BTW) focus The world s largest leisure tourism fair for trade and consumers. Mainly German trade professionals are present. The fair is also an important gateway to the East European and Central European travel industry. location Berlin Messe, Berlin dates 7-11 March 2012 # visitors in 2011 Total visitors: Trade visitors: # exhibitors in organizer Messe Berlin concept Belgian booth surface organizer coordination who can participate participation fee Flanders/Brussels 120 sqm Tourist Office for Flanders (Toerisme Vlaanderen) Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel Hotels, Tourist Offices, Incoming TO s, Transport sector, Museums and Attractions, - Desk: extra person 750 (prices excl. VAT) - Business centre (table): extra person 750 (prices excl. VAT) - Meeting point (day formula with access to booth, bar and free tables): 1.250/day (excl. VAT) - Booth 6 square meters (2 persons): (excl. VAT) - Documentation: 555 (excl. VAT) 14 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

15 focus Al meer dan 27 jaar is Cruise Shipping Miami de toonaangevende internationale beurs en conferentie voor de cruise industrie, waar leveranciers en inkopers samenkomen voor een week om te netwerken en kennis te delen. Geen enkel ander evenement in de wereld trekt zo n brede doelgroep van spelers uit deze sector, met een opkomst van meer dan cruiseline eigenaars en operators van meer dan 60 bedrijven in Op Cruise Shipping Miami 2012 heeft u de mogelijkheid om uw producten en diensten te presenteren aan een publiek van invloedrijke inkopers en beslissers, die elk jaar aanwezig zijn. locatie Miami Beach Convention Center Miami Beach, Florida data Maart 2012 # bezoekers in # standhouders in 2010 Totaal: 979 Hoofdexposanten: 559 organisatie UBM Live concept oppervlakte organisatie coördinatie Stand Visit Flanders + deelnemende havens & partners 56 m 2 (= 600 sq feet) Toerisme Vlaanderen buitenlandkantoor U.S.A. Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel wie kan deelnemen diensten voor Toerisme, Havens, Transportbedrijven, Musea & Attracties,... deelnamekost (stand 15 m 2 ) focus For over 27 years Cruise Shipping Miami continues to be the leading international exhibition and conference serving the cruise industry, bringing together suppliers and buyers for a week of networking sourcing and education. No other event in the world attracts such a broad range of industry players with over cruise line owner and operators from 66 companies in attendance in At Cruise Shipping Miami 2012 you will have the opportunity to showcase your products and services to an audience of influential buyers and decision makers who attend each year. location Miami Beach Convention Center Miami Beach, Florida dates March 2012 # visitors in # exhibitors in 2010 Main + Sharing : 979 Main exhibitors: 559 organizer UBM Live concept surface organizer coordination who can participate participation fee Booth Visit Flanders + participating ports & partners 56 sqm (= 600 sq feet) Tourist Office for Flanders & Brussels North America office Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel Tourist Offices, Ports, Transport sector, Museums & Attractions (booth 15 sqm) Tourism Flanders: partnerships

16 focus Belangrijkste Russische toerismebeurs met meerderheid van de bezoekers uit Rusland en de voormalige Russische deelstaten. locatie Krasnaya Presnya Expo Center - Moscow data maart 2012 (3 professionele dagen 1 publieke dag) # bezoekers in 2011 Totaal: # standhouders in organisatie ITE Group concept Vlaanderenstand Branding Vlaanderen-Brussel oppervlakte 60 m² organisatie Toerisme Vlaanderen coördinatie Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel wie kan deelnemen deelnamekost Hotels, Incoming TO s, DMC s, Diensten Voor Toerisme, CVB s, convention centres, Transportbedrijven, special venues, Musea en Attracties, Balie: / 750 per extra persoon (exclusief BTW), dit houdt in: - deelname op de Vlaanderenstand - balie op de gang met een stoel per deelnemer - kleine keuken met soft drinks en koffie - gratis catalogue entry vermelding in de brochure - vermelding van de individuele bedrijfsnaam op het algemene deelnemersbord - gratis versturen van brochures door Toerisme Vlaanderen (max. 50 kg). Vanaf 50 kg extra kost van 10 per kg. - gratis tolken (Frans-Engels-Russisch) voor de standhouders Documentatie: 555 (exclusief BTW) focus Russia s most important tourism fair attracts mainly visitors from Russia and the former Russian states. location Krasnaya Presnya Expo Center - Moscow dates March 2012 (3 professional days 1 public day) # visitors in 2011 Total visitors : # exhibitors in organizer ITE Group concept Flanders booth Visuals and branding of Flanders/Brussels surface 60 sqm organizer Tourist Office for Flanders coordination Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel who can participate Hotels, Incoming TO s, DMC s, Tourist Offices, CVB s, convention centres, Transport sector, special venues, Museums and Attractions participation fee Desk: / 750 per extra person (VAT excluded), this includes : - participation at the Flanders Stand - counter with one padded chair per participant - small kitchen with soft drinks, beer and coffee - free catalogue entry - mentioning of individual company name at each desk top - mentioning of individual company name on general participants board - free shipping of brochures (max. 2 boxes / max. 50kg) (from 50 kg onwards: extra cost of 10 per kilo) - free interpreters (French-English-Russian) at your disposal Documentation: 555 (VAT excluded) 16 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

17 focus Dé B2B workshop voor de Europese coach touring en groepstoerisme markt. locatie Koelnmesse - Keulen data juli 2012 # bezoekers in (+2,3%) # standhouders in (+ 2%) organisatie deelnemen contact RDA (Internationaler Bustouristik Verband/ International Coach Tourism Federation) Inschrijven via Deelnemers moeten lid zijn of worden van de RDA (Duitse Internationale Autocar Federatie). Vlaamse standhouders worden gegroepeerd rond de stand van Toerisme Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen voorziet tevens gemeenschappelijke decoratie. Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel focus The B2B workshop for the European coach touring market you can t miss out on. location Koelnmesse - Cologne dates July 2012 # visitors in (+2.3%) # exhibitors in (+ 2%) organizer participation contact RDA (Internationaler Bustouristik Verband/ International Coach Tourism Federation) Sign up at Participants should be or become member of RDA (International Coach Tourism Federation). Flemish exhibitors are grouped together around the Tourist Office for Flanders booth. The Tourist Office for Flanders provides common decoration. Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel Tourism Flanders: partnerships

18 focus Leisure vakbeurs. Belangrijkste B2B beurs in Italië. locatie Rimini Fiera data oktober 2012 (datum nog niet bekend bij publicatie) # bezoekers in # standhouders in organisatie deelnemen contact TTG Italia Toerisme Vlaanderen gaat niet als exposant, maar als bezoeker naar deze beurs. Turismo Fiandre, ons Italiaanse kantoor, leidt u als betrouwbare gids in een Vlaamse sales mission naar de juiste exposanten. Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel focus Leisure trade fair. Italy s most important B2B fair. location Rimini Fiera dates October 2012 (date to be determined at the time of publication) # visitors in # exhibitors in organizer participation contact TTG Italia The Tourist Office for Flanders participates not as an exposer, but as a visitor. Turismo Fiandre, our Italian office, guides you in a Flemish sales mission to the appropriate exposers. Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel 18 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

19 focus De belangrijkste B2B leisure beurs brengt kopers en verkopers samen uit iedere sector van de reisindustrie en uit de hele wereld, vooral uit Engelssprekende landen (Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Commonwealth). locatie ExCel Exhibition Centre London data november 2012 # bezoekers in # standhouders in 2010 Totaal: Hoofdexposanten: 625 organisatie Reed Travel Exhibitions concept Belgische stand Vlaanderen/Brussel + Wallonië/Brussel oppervlakte 300 m² organisatie Tourist Office for Flanders (Toerisme Vlaanderen) Office de Promotion du Tourisme de Wallonië et de Bruxelles (OPT) coördinatie Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel wie kan deelnemen deelnamekost Hotels, Diensten Voor Toerisme, Incoming TO s, Transportbedrijven, Musea en Attracties, - Balie: extra persoon 840 (prijzen excl. BTW) - Business centre (tafel): extra persoon 840 (prijzen excl. BTW) - Meeting point (dagformule met toegang tot de stand, bar en vrije tafels): 1.575/dag (dag 1 en 2), 1.200/dag (dag 3 en 4) - extra persoon 840 (prijzen excl. BTW) - Stand 6 vierkante meter (2 personen): (excl. BTW) - Documentatie: 555 (prijs excl. BTW) focus The travel trade s most important B2B exhibition brings together buyers and sellers from every sector of the industry and from all over the world, including large numbers from English speaking countries (Commonwealth) and the USA as well as Britain. location ExCel Exhibition Centre London dates November 2012 # visitors in # exhibitors in 2010 Main + sharing exhibitors: Main exhibitors: 625 organizer Reed Travel Exhibitions concept Belgian Booth surface organizer coordination who can participate participation fee Flanders/Brussels + Wallonia/Brussels 300 sqm Tourist Office for Flanders (Toerisme Vlaanderen) Office de Promotion du Tourisme de Wallonië et de Bruxelles (OPT) Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel Hotels, Tourist Offices, Incoming TO s, Transport sector, Museums and Attractions, - Desk: extra person 840 (prices excl. VAT) - Business centre (table): extra person 840 (prices excl. VAT) - Meeting point (day formula with access to booth, bar and free tables): 1.575/day (day 1 and 2), 1.200/day (day 3 and 4) - extra person 840 (prices excl. VAT) - Booth 6 square meters (2 persons): (excl. VAT) - Documentation: 555 (price excl. VAT) Tourism Flanders: partnerships

20 Mice beurzen - Mice fairs 20 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

ADVERTISING INCUBATE 2011

ADVERTISING INCUBATE 2011 ADVERTISING INCUBATE 2011 INCUBATE FESTIVAL GUIDE (DURING THE FESTIVAL AN EDITION OF 7,500 AND ONLINE) English page 2 Nederlands pagina 4 INCUBATE BLOG BANNERS (HTTP://INLOG.ORG, 24/7, 1,000 VISITORS A

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

TOERISME VLAANDEREN. Beurzen & Workshops Fairs & Workshops

TOERISME VLAANDEREN. Beurzen & Workshops Fairs & Workshops TOERISME VLAANDEREN Beurzen & Workshops Fairs & Workshops 2 0 1 3 Inhoudsopgave Table of contents Inleiding 2 Nieuw standconcept 2013 3 Introduction 2 New stand concept 2013 3 Workshops Workshops 1 Internationale

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION?

WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION? EN JUNE 24, 2011 Investment seminar WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION? On Friday 24th of June, the Kortrijk region organizes an investment seminar and network event for the economic representatives of

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Beurzen, sales meetings, algemene vergaderingen, klantgerichte evenementen: Voor firma s zijn evenementen de meest directe en dynamische manier om zichzelf en

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States HOTEL COPY - PLEASE PRESENT THIS VOUCHER TO THE HOTEL UPON ARRIVAL CONFIRMATION NUMBER: 6660055 Mr SVEN RUYMBEEK Ms TESS JANSSENS Date: 13 JAN 2010 Booking done by : Postal Code:9120 Room Details Check-in

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS 24-25-26 Juli 2014 Dit jaar zal de zesde editie van Jumping Peel & Maas plaatsvinden. Inmiddels is ons concours uitgegroeid tot een volwaardig evenement van grote

Nadere informatie

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM PROGRAMMA NETWERKDAG EN LEARNING ENCOUNTER 21 JANUARI 2005 AMSTERDAM PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM INLEIDING Op deze dag beogen wij een ieder met elkaar in contact te brengen, die

Nadere informatie

Voorwoord. Toerisme Vlaanderen engageert zich elke dag voor de toeristische sector in Vlaanderen! Zullen we er samen voor gaan?

Voorwoord. Toerisme Vlaanderen engageert zich elke dag voor de toeristische sector in Vlaanderen! Zullen we er samen voor gaan? Partnerships 2014 partnerships 2014 3 Voorwoord Toerisme Vlaanderen zet volop in op het creëren van nieuwe b2b-opportuniteiten. Persoonlijke contacten met de professionele reis- en meetingsindustrie bieden

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk?

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? 1 Festival Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? for the first time reach voor de eerste keer bereiken 2 Questions Lees de tekst. Beantwoord

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Partnership Corporate Meetings featuring 'Meet Mr. Holland'

Partnership Corporate Meetings featuring 'Meet Mr. Holland' Partnership Corporate Meetings featuring 'Meet Mr. Holland' Leidschendam - 1 november 2011 Situatieschets In 2009 bezochten ruim 300.000 buitenlanders Nederland voor een internationale bijeenkomst met

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 125 ste sterfdag 29 juli, Auvers-sur-Oise Promoting partners Van Gogh 2015: Contributing partners Van Gogh Europe: Doelstellingen

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Poultry Sector Report India 2015

Poultry Sector Report India 2015 Poultry Sector Report India 2015 Inhoud 1.1 Introduction 3 1.2 Poultry India 3 1.3 Knowledge Day 3 1.4 List of Dutch companies participated in Poultry India 2015 4 Pagina 2 van 7 1.1 Introduction India

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Yo u n g H o r e c a. w w w. y o u n g h o r e c a. n l

Yo u n g H o r e c a. w w w. y o u n g h o r e c a. n l Yo u n g H o r e c a Are you looking for an inspiring place to do business, a dynamic environment where ambitions and relationships are central? Inspire, communicate and motivate your team, create new

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR P.Czn. HOOFTLAAN 14 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 2.600 m² groot. SURFACE BUILDING

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT

TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP BOUWGROND N201 VERMOGENWEG MIJDRECHT COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

partnership brochure 2015

partnership brochure 2015 partnership brochure 2015 partnerships 2015 3 Voorwoord Toerisme Vlaanderen focust op een duurzame ontwikkeling van het toeristisch landschap en streeft ernaar om samen met de partners Vlaanderen en Brussel

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

The 500 Hidden Secrets Of Amsterdam By Guido van Eijck;Saskia Naafs

The 500 Hidden Secrets Of Amsterdam By Guido van Eijck;Saskia Naafs The 500 Hidden Secrets Of Amsterdam By Guido van Eijck;Saskia Naafs If searching for the book The 500 Hidden Secrets of Amsterdam by Guido van Eijck;Saskia Naafs in pdf form, then you have come on to the

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

ADVERTISING INCUBATE 2012

ADVERTISING INCUBATE 2012 ADVERTISING INCUBATE 2012 ADVERTeren INCUBATE 2012 INCUBATE during the festival an edition of 10,000 and online INCUBATE tijdens het festival een editie van 10,000 exemplaren en online INCUBATE BLOG (www.inlog.org)

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de primaire landbouwsector in Oost Europa. Baarn 13 Juni 2014

Ontwikkelingen in de primaire landbouwsector in Oost Europa. Baarn 13 Juni 2014 Ontwikkelingen in de primaire landbouwsector in Oost Europa Baarn 13 Juni 2014 Wat gebeurt er? huidige ontwikkelingen rond Oekraïne beïnvloeden de hele regio erg moeilijk om je er een beeld van te vormen,

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Ontbijt menu voor groepen 2017 Koninklijk ontbijt Croissant met boter en jam Yoghurt met granola en rood fruit Oerbrood met ham en kaas Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Een glas verse jus d orange

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

The 15th International Paas Pieper Tournament

The 15th International Paas Pieper Tournament The 15th International Paas Pieper Tournament 22-24 april 2011 Graspiepers en IPPT Tijdens Pasen 2011 zal DMHC de Graspiepers voor de 15e keer haar six-a-side Internationale Paas Pieper Toernooi (IPPT)

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 02 evolutie overnachtingen naar logiesvorm 2006-2010 trend in the number of overnight stays by type of accommodation 2006-2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto:

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

Home Zoek een stand Voor Exposanten Gratis beurstips! Toeleveranciers Over Standmakelaar.com Adverteren Links Expo Kalender Contact Prikbord Blog

Home Zoek een stand Voor Exposanten Gratis beurstips! Toeleveranciers Over Standmakelaar.com Adverteren Links Expo Kalender Contact Prikbord Blog Log-in voor aanbieders Home Zoek een stand Voor Exposanten Gratis beurstips! Toeeveranciers Over Standmakeaar.com Adverteren Links Expo Kaender Contact Prikbord Bog In 3 stappen naar uw beursstand. Kom

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst HiLumi en IPAC

Deelnemersbijeenkomst HiLumi en IPAC Deelnemersbijeenkomst HiLumi en IPAC Toon Verhoeven DIFFER is part of Toon Verhoeven ILO voor ITER en ESS ILO voor ITER voor DIFFER, Eindhoven Dutch Institute for Fundamental Energy Research ILO voor ESS

Nadere informatie

EXPAT TOURISM IN FLANDERS

EXPAT TOURISM IN FLANDERS EXPAT TOURISM IN FLANDERS Onderzoek naar het toeristisch imago van Vlaanderen bij expats en hun toeristisch potentieel Onderzoeksopzet Onderzoek naar het vakantiegedrag van expats en hun perceptie van

Nadere informatie

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017 Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data Amsterdam, 8 maart 2017 Toenemende verstedelijking - Groei steden 1 Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2017 Deloitte The Netherlands Rotterdam 1970

Nadere informatie

Gemeentemuseum Den Haag

Gemeentemuseum Den Haag 1 Gemeentemuseum Den Haag Niederländische Kulturoffensive auf dem deutschen Markt 2014 2016 Kunst Holland Museumbezoek tijdens vakantie NL Leisure bezoekersaantal Aandeel museumbezoek Leisure museumbezoeker

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie