flanders Partnerships 2012 Toerisme Vlaanderen Tourist Office for Flanders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "flanders Partnerships 2012 Toerisme Vlaanderen Tourist Office for Flanders"

Transcriptie

1 flanders Partnerships 2012 Toerisme Vlaanderen Tourist Office for Flanders

2 Colofon Toerisme Vlaanderen - afdeling Marketing Verantwoordelijke uitgever: Toerisme Vlaanderen Peter De Wilde, Grasmarkt 61, 1000 Brussel Contact: Stijn Van Houdt, Grasmarkt 61, 1000 Brussel Wettelijk depot: D/2011/5635/9/1 (NL) -D/2011/5635/9/4 (EN) Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Samenwerkingsverbanden 5 Infosessies Intercontinentale Markten 6 Workshops 7 Workshops in het buitenland 8 India: Outbound Travel Roadshow (OTR) 8 Duitsland: Benelux Roadshow 8 Roadshow China & Japan 9 Workshops in Vlaanderen 10 Flanders Connection 10 Flanders - Brussels Travel Forum 11 Beurzen 12 Leisure beurzen 13 ITB 14 Cruise Shipping Miami 15 MITT 16 RDA 17 TTG 18 WTM 19 Mice beurzen 20 EMIF 21 IMEX 22 AIBTM 23 IMEX America 24 EIBTM 25 Brochures 26 Adverteren in buitenlandse brochures 27 Official Meeting Guide to Flanders & Brussels Toerisme Vlaanderen in het buitenland 33 Inschrijfformulier beurzen 36 Table of contents Introduction 4 Partnerships 5 Information Sessions Intercontinental Markets 6 Workshops 7 Workshops abroad 8 India: Outbound Travel Roadshow (OTR) 8 Germany: Benelux Roadshow 8 Roadshow China & Japan 9 Workshops in Flanders 10 Flanders Connection 10 Flanders - Brussels Travel Forum 11 Fairs 12 Leisure fairs 13 ITB 14 Cruise Shipping Miami 15 MITT 16 RDA 17 TTG 18 WTM 19 Mice fairs 20 EMIF 21 IMEX 22 AIBTM 23 IMEX America 24 EIBTM 25 Brochures 26 Advertising in international brochures 28 Official Meeting Guide to Flanders & Brussels Tourism Flanders abroad 33 Participation forms fairs 36 Tourism Flanders: partnerships

4 Inleiding - Introduction De marketingafdeling van Toerisme Vlaanderen is verantwoordelijk voor de promotie van Vlaanderen en Brussel als topbestemming voor vrijetijds- en zakentoerisme. Toerisme Vlaanderen creëerde hiervoor een marketingplatform dat de toeristische sector, zowel de publieke als private partners, de mogelijkheid biedt om hun diensten en producten beter te promoten. Vertegenwoordigt u een logiesverstrekker, tour operator, attractie, museum, dienst voor toerisme, vervoersmaatschappij of restaurant? Tot welk segment van de toeristische sector u ook behoort, Toerisme Vlaanderen reikt u het meest doeltreffende promotiekanaal aan om de juiste doelgroepen te benaderen. In deze brochure vindt u een uitgebreide waaier aan promotiemogelijkheden. The marketing department of the Tourist Office for Flanders is responsible for the international promotion of Flanders and Brussels as a premium destination for leisure and business tourism. The Tourist Office for Flanders created a marketing platform allowing the tourism sector - both public and private partners - to promote their services and products in a better way. Do you represent an accommodation provider, tour operator, attraction, museum, tourist agency, carrier or restaurant? Whichever segment of the tourism industry you belong to, the Tourist Office for Flanders provides the most effective promotional channel to reach the right target groups. This brochure outlines the wide range of possibilities for promotion. 4 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

5 tot uw dienst - at your service Samenwerkingsverbanden - Partnerships Stijn Van Houdt, Account Manager, is de link tussen Toerisme Vlaanderen en de toeristische sector als het gaat over partnerships. Welke markten zijn voor u het meest interessant? Hoe pakt u het best bepaalde markten aan? Hoe kunt u uw zaken optimaliseren? De Account Manager van Toerisme Vlaanderen weet raad. Hij adviseert en zoekt samen met u naar de meest effectieve tools om uw doelgroepen te bereiken, rekening houdend met het beschikbare budget. Daarbij kan hij steunen op de marktkennis en ervaring van verschillende marketingspecialisten in Toerisme Vlaanderen en haar buitenlandse kantoren. Partnerships met Toerisme Vlaanderen kunnen zowel voor de publieke als voor de private sector interessant zijn. Dit geldt voor toeristische bedrijven (carriers, luchthavens, tour operators,...) maar ook voor niet-toeristische ondernemingen, zeker indien hun product verbonden is met de bestemming Vlaanderen-Brussel. Voorbeelden hiervan zijn producenten van lokale producten zoals bier en pralines. Het is voor Toerisme Vlaanderen van belang dat de samenwerkingen een win-win situatie inhouden voor alle betrokkenen. Daarom staat Toerisme Vlaanderen ook open voor ruilovereenkomsten of joint promotions. g Meer informatie? Neem contact op met onze Account Manager. Stijn Van Houdt, Account Manager, is the liaison between the Tourist Office for Flanders and the tourism sector in the area of partnerships. Which markets are of interest to you? How do you approach specific markets? How to optimize your business? The Account Manager of the Tourist Office for Flanders can help. He advises and looks with you for the most effective tools to reach your target audiences, taking the available budget into account. He relies on market knowledge and experience of the Tourist Office for Flanders and her offices abroad. Partnerships with the Tourist Office for Flanders can be interesting, both for public and private enterprises. This applies to tourist companies (carriers, airports, tour operators,...) but also to non tourism businesses, especially if their product is associated with the destination Flanders-Brussels. Examples include manufacturers of beer and chocolates. For the Tourist Office for Flanders it is important that the collaborations imply a win-win situation to all partners. Therefore the Tourist Office for Flanders is also open to barter agreements and joint promotions. g Please contact our Account Manager for more information. Stijn Van Houdt T E Tourism Flanders: partnerships

6 Infosessies Intercontinentale Markten (2011) Na een geslaagde reeks infosessies over het inkomend toerisme uit China, Rusland en India in het voorjaar, organiseert Toerisme Vlaanderen dit najaar 2 infosessies rond de Japanse en Amerikaanse markt. Naast een uiteenzetting over de evoluties en trends in het toerisme uit deze twee landen, worden ook een aantal vernieuwingen in de werking van de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen in Tokyo en New York toegelicht. Beide sessies staan open voor alle publieke en private partners van Toerisme Vlaanderen. Hoe zit de lokale toeristische sector in elkaar? Hoe benadert Toerisme Vlaanderen die markten? Wat zijn de kansen voor Vlaamse en Brusselse organisaties of firma s? Wat zijn mogelijke valkuilen? Naar welke producten zijn toeristen precies op zoek? Hoe gaan we om met cultuurverschillen...? Op deze en andere vragen bieden de infosessies een antwoord. Er is tijd voor discussie en dialoog. Infosessie Japan (door Miako Sudo, directeur Toerisme Vlaanderen Tokyo) Infosessie USA (door Geertrui Jacobs, directeur Toerisme Vlaanderen New York) Datum Plaats Taal Inschrijving Deelnameprijs 20 september 2011, u Toerisme Vlaanderen (Grasmarkt 61, 1000 Brussel) Engels (ten laatste 15 september) gratis Datum Plaats Taal Inschrijving Deelnameprijs 25 oktober 2011, u Toerisme Vlaanderen (Grasmarkt 61, 1000 Brussel) Nederlands (ten laatste 20 oktober) gratis Information Sessions Intercontinental Markets (2011) After a successful series of information sessions earlier this year on the inbound tourism from China, Russia and India, Tourism Flanders will organise two more information sessions on the Japanese and American market. The developments and trends in tourism from these two countries will be commented. Besides, a number of innovations in the functioning of the offices of Tourism Flanders in Tokyo and New York will be explained. All public and private partners of Tourism Flanders are welcome to attend these sessions. How does the local tourism industry work? How does Tourism Flanders approach these markets? Which are the opportunities for Flemish and Brussels organisations or companies? Which are the possible pitfalls? Which products are tourists looking for? How to deal with cultural differences...? These and other questions will be answered during the information sessions. There is time for discussion and dialogue. Information session Japan (by Miako Sudo, director Tourism Flanders in Tokyo) Date 20 September 2011, PM Place Toerisme Vlaanderen (Grasmarkt 61, 1000 Brussel) Language English Subscription (before September 15th) Participation fee gratis Information session USA (by Geertrui Jacobs, director Tourism Flanders in New York) Date 25 October 2011, PM Place Toerisme Vlaanderen (Grasmarkt 61, 1000 Brussels) Language Dutch Subscription (before October 20 th) Participation fee free 6 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

7 Workshops Voor Toerisme Vlaanderen is het cruciaal dat de bestemming Vlaanderen en Brussel uitgebreid terug te vinden is in brochures en op s van reisagenten, transportmaatschappijen en tour operators. Veel buitenlandse toeristen boeken hun reizen immers via deze kanalen. Goede contacten met de professionele reisindustrie in de buitenlandse markten zijn dan ook prioritair. Daarom wil Toerisme Vlaanderen sterk aanwezig zijn op buitenlandse beurzen en workshops. Workshops vormen een unieke business-to-business opportuniteit waarbij de Vlaamse toeristische sector (aanbieders) op een eenvoudige, snelle en lucratieve manier in contact komt met buitenlandse professionals (vragers). Daarnaast is er de jaarlijkse workshop Flanders Connection, waar u persoonlijk de medewerkers van de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen ontmoet. Dit geeft u de gelegenheid om face-to-face uw producten en diensten voor te stellen aan diegenen die ze op de buitenlandse markten aan-prijzen. Last but not least zal Toerisme Vlaanderen volgend jaar de vierde editie van het Flanders-Brussels Travel Forum organiseren, een evenement voor de internationale reisindustrie, een contactplatform tussen de buitenlandse vragers en de Vlaamse en Brusselse toeristische aanbieders. For the Tourist Office for Flanders it is crucial that the destination of Flanders and Brussels can be found extensively in brochures and on s of travel agents, transport companies and tour operators. Many foreign tourists book their journeys through these channels. Therefore, close contacts with the professional travel industry in the foreign markets are our priority. That s why the Tourist Office for Flanders wants to be strongly present at foreign fairs and workshops. Workshops are a unique business-to-business opportunity, where we allow the Flemish tourist sector (suppliers) a simple, fast and cost effective way to get in contact with selected foreign travel professionals (demanders). In addition, at the annual workshop Flanders Connection, you can meet the foreign staff of the Tourist Office for Flanders personally. Here you have the opportunity to present your products and services face-to-face to those who recommend them in foreign markets. Last but not least, next year the Tourist Office for Flanders will organise the fourth edition of the Flanders-Brussels Travel Forum, an international travel industry event, where the foreign leisure travel trade meets the Flemish and Brussels tourist sector. Tourism Flanders: partnerships

8 Workshops in het buitenland - Workshops abroad India: Outbound Travel Roadshow (OTR) Tijdens deze roadshow doen we 5 grootsteden aan in India: Mumbai, Ahmedabad, Chennai, Delhi en Calcutta. Toerisme Vlaanderen biedt in elk van de steden een contactplatform tussen de Vlaamse en Brusselse aanbieders en de Indische reisprofessionals. De deelnemers aan deze roadshow zijn National Tourist Offices, Diensten voor Toerisme, hotels, DMC s, attracties,... De Indische bezoekers omvatten de decision makers, CEO s en medewerkers van de grote Indische touroperators, lokale touroperators, reisagentschappen,... Datum januari 2012 Plaats Mumbai, Ahmedabad, Chennai, Delhi, Calcutta Deelnameprijs excl % taxen (inclusief hotels, maaltijden en vervoer ter plaatse exclusief intercontinentale vluchten) excl % taxen voor de tweede persoon. Inschrijving bij OTR. During this roadshow we will visit five major cities in India: Mumbai, Ahmedabad, Chennai, Delhi and Calcutta. The Tourist Office for Flanders provides a contact platform in each of these cities between the Flemish and Brussels providers and Indian travel professionals. The participants in this roadshow are (National) Tourist Offices, hotels, DMC s, attractions,... The Indian visitors include the decision makers, CEO s and travel professionals of the major Indian tour operators, local tour operators, travel agencies,... Date January 2012 Place Mumbai, Ahmedabad, Chennai, Delhi, Calcutta Participation fee exclusive of 10.30% taxes (including hotels, meals and local transfers exclusive of intercontinental flights) exclusive of 10.30% taxes for a second person. Subscription at OTR. Duitsland - Germany: Benelux Roadshow Duitsland is en blijft een prominente markt voor toeristische aanbieders in de Benelux. Toerisme Vlaanderen, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Visit Luxembourg organiseren een tweedaagse Benelux-workshop in twee Duitse steden. Deze workshop geeft u de gelegenheid in contact te komen met Duitse tour operators (package, FIT, cultureel), autocarbedrijven, reisagenten, Volkshochschulen, clubs, vakpers enz. Datum Plaats Deelnameprijs juli 2012 (data te bepalen) twee Duitse steden (te bepalen) exclusief BTW (inclusief hotels, maaltijden en vervoer ter plaatse exclusief treinen/vluchten) Germany is and remains to be a prominent market for tourism providers in the Benelux. The Tourist Office for Flanders, The Netherlands Board of Tourism and Visit Luxembourg organize a two day Benelux workshop in two German cities. This workshop gives you the opportunity to get in touch with German tour operators (package, FIT, cultural), coach companies, travel agencies, Volkshochschulen, clubs, travel trade press, etc. Date Place Participation fee July 2012 (dates to be determined) two German cities (to be determined) exclusive of VAT (including hotels, meals and local transfers exclusive of trains/flights) 8 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

9 Roadshow China & Japan In select gezelschap reizen we naar Beijing en van daaruit naar Osaka en Tokyo. Tijdens een programma van een week brengen we de voornaamste Chinese en Japanse outbound spelers in contact met de Vlaamse en Brusselse aanbieders. We organiseren workshops en events op prestigieuze locaties in deze drie steden. De workshops in Japan worden georganiseerd in samenwerking met onze partners NBTC en KLM. Datum 28 mei - 2 juni 2012 Plaats China (Beijing) en Japan (Osaka, Tokyo) Deelnameprijs (richtprijs) exclusief BTW (inclusief workshops, events, hotelovernachtingen en maaltijden exclusief intercontinentale vluchten) Uitbreidingsmogelijkheid het Federale Agentschap voor Buitenlandse Handel organiseert een prinselijke missie naar Japan van 2 tot 8 juni Toerisme is hier geen thema, maar geïnteresseerde partners kunnen aansluitend wel aan deze missie deelnemen. With a select group we will travel to Beijing and then on to Osaka and Tokyo. During a week long programme, we bring the main Chinese and Japanese outbound players into contact with the Flemish and Brussels suppliers. Workshops and events will be organised in prestigious locations in these three cities. The workshops in Japan will be organised in cooperation with our partners NBTC and KLM. Date 28 May - 2 June 2012 Place China (Bejing) and Japan (Osaka, Tokyo) Participation fee (conditional price) exclusive of VAT (including workshops, events, hotels and meals exclusive of intercontinental flights) Optional extension the Belgian Foreign Trade Agency organises a princely mission to Japan from 2 to 8 June Tourism is no theme here, but interested partners can join this mission. Tourism Flanders: partnerships

10 Workshops in Vlaanderen - Workshops in Flanders Flanders Connection Flanders Connection belicht elk jaar opnieuw alle markten waar Toerisme Vlaanderen actief is, de marketingactiviteiten die er ontplooid worden en de instapmogelijkheden voor de sector. Het dagvullende initiatief geeft de gelegenheid tot een persoonlijk contact met de buitenlandse medewerkers van Toerisme Vlaanderen. U kan met de vertegenwoordigers uit onze buitenlandse kantoren spreken en uw product voorstellen. U krijgt er antwoord op vragen als: In welke acties kan ik meestappen? Hoe zit die bepaalde markt in elkaar? Waaruit bestaat de perswerking in het buitenland? Wat kan mijn bedrijf betekenen voor de reisindustrie? Hoe kan ik inspelen op de actieplannen 2012? Datum jaarlijks in november (22 november 2011) Plaats Brussel Deelnameprijs (inclusief lunch) 75 (exclusief B.T.W.) Meer info en inschrijvingen Every year, the workshop Flanders Connection highlights all markets where the Tourist Office for Flanders is present, as well as the undertaken marketing activities and the entry opportunities for the sector. During this day you have the opportunity to contact the foreign staff of the Tourist Office for Flanders personally. You can talk to the representatives of our foreign offices and present your product to them. You will get answers to questions such as: g What actions can I participate in? g What about that particular market? g How do our offices abroad work with the local press? g What can my company mean for the local travel industry? g How can I participate in the action plans in 2012? Date yearly in November (22 November 2011) Place Brussels Participation fee (including lunch) 75 (exclusive of VAT) More information and subscription 10 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

11 Toerisme Vlaanderen organiseert in 2012 voor de vierde maal het Flanders - Brussels Travel Forum (FBTF). Het FBTF is een multinationaal evenement waarin we de buitenlandse leisure reisindustrie (vragers) in contact brengen met de Vlaamse en Brusselse toeristische sector (aanbieders). Toerisme Vlaanderen nodigt een selectie van belangrijke buitenlandse inkopers (tour operators, wholesalers, autocaristen, ) uit als hosted buyer. Het grootste deel van de bezoekers komt uit de markten waar Toerisme Vlaanderen vertegenwoordigd is. Heel wat bezoekers leren onze bestemming voor en na de beurs beter kennen op de kennismakingsreizen die Toerisme Vlaanderen organiseert tijdens de dagen voor en na het Travel Forum. Aan de aanbiederszijde is er plaats voor de Vlaamse toeristische sector in de brede zin van het woord: hotels, tour operators, transportbedrijven, diensten voor toerisme, attracties, musea, restaurants, Het Travel Forum biedt daarmee een eenvoudige, snelle en lucratieve B2B opportuniteit, zowel voor de Vlaamse als voor de buitenlandse toeristische sector. We zullen honderden internationale bezoekers verwelkomen en er zal ruimte voorzien worden voor 100 Vlaamse en Brusselse standhouders. Datum 06 februari 2012 Plaats Gent Deelnameprijs 390 exclusief BTW (inclusief avondfeest) Meer info & inschrijvingen In 2012 Tourism Flanders will organise the fourth edition of the Flanders - Brussels Travel Forum (FBTF). The FBTF is a international contact platform for the foreign leisure travel industry (demanders) and the Flemish and Brussels tourist sector (suppliers). Tourism Flanders invites a selection of the international trade (tour operators, wholesalers, coach companies, ) as hosted buyers. Most visitors come from the markets where Tourism Flanders is represented. Many visitors get to know our destination better on the fam trips Tourism Flanders organises on the days before and after the Travel Forum. We offer a platform for the whole Flemish tourist sector: hotels, tour operators, transport companies, tourist offices, attractions, museums, restaurants, The Travel Forum provides in a simple, fast and lucrative B2B opportunity, as well for the Flemish as for the foreign tourist sector. We will welcome hundreds of international visitors and we will provide space for 100 Flemish and Brussels participants. Date 06 February 2012 Place Ghent Participation fee 390 exclusive of VAT (including evening event) More information and subscription Tourism Flanders: partnerships

12 Beurzen - Fairs Toerisme Vlaanderen is prominent aanwezig met een eigen beursstand op verschillende internationale toeristische vakbeurzen. U krijgt via Toerisme Vlaanderen de kans om deel te nemen aan de belangrijkste leisure en MICE beurzen ter wereld. De exposanten op de Toerisme Vlaanderen stand beschikken over een aantrekkelijk forum om in contact te treden met de vertegenwoordigers van de internationale reisindustrie. Als deelnemende partner kunt u natuurlijk ook uw bestaande contacten bestendigen, nieuwe klanten ontmoeten en uw producten en diensten in de schijnwerpers zetten. The Tourist Office for Flanders is present in a prominent way at various international tourism fairs with its own booth. Hereby we offer the opportunity to participate in the most important leisure and MICE fairs worldwide. The exhibitors at our booth have an attractive forum at their disposal to get in touch with the representatives of the international travel industry. As a participating partner you can also consolidate your contacts, meet new clients and bring your products and services to their attention. 12 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

13 Leisure beurzen - Leisure fairs

14 focus Grootste toerismebeurs ter wereld voor professionelen en publiek. Massale aanwezigheid van de Duitse trade. Tevens fungeert de beurs als dé toegangspoort tot de Oost-Europese en Centraal-Europese reismarkt. locatie Berlin Messe, Berlijn data 7 11 maart 2012 # bezoekers in 2011 Totaal bezoekers: Trade bezoekers: # standhouders in organisatie Messe Berlin concept Belgische stand Vlaanderen/Brussel oppervlakte 120 m 2 organisatie Toerisme Vlaanderen coördinatie Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel wie kan deelnemen deelnamekost Hotels, Diensten Voor Toerisme, Incoming TO s, Transportbedrijven, Musea en Attracties, - Balie: extra persoon 750 (prijzen excl. BTW) - Business centre (tafel): extra persoon 750 (prijzen excl. BTW) - Meeting point (dagformule met toegang tot de stand, bar en vrije tafels): 1.250/dag (excl. BTW) - Stand 6 vierkante meter (2 personen): (excl. BTW) - Documentatie: 555 (excl. BTW) focus The world s largest leisure tourism fair for trade and consumers. Mainly German trade professionals are present. The fair is also an important gateway to the East European and Central European travel industry. location Berlin Messe, Berlin dates 7-11 March 2012 # visitors in 2011 Total visitors: Trade visitors: # exhibitors in organizer Messe Berlin concept Belgian booth surface organizer coordination who can participate participation fee Flanders/Brussels 120 sqm Tourist Office for Flanders (Toerisme Vlaanderen) Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel Hotels, Tourist Offices, Incoming TO s, Transport sector, Museums and Attractions, - Desk: extra person 750 (prices excl. VAT) - Business centre (table): extra person 750 (prices excl. VAT) - Meeting point (day formula with access to booth, bar and free tables): 1.250/day (excl. VAT) - Booth 6 square meters (2 persons): (excl. VAT) - Documentation: 555 (excl. VAT) 14 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

15 focus Al meer dan 27 jaar is Cruise Shipping Miami de toonaangevende internationale beurs en conferentie voor de cruise industrie, waar leveranciers en inkopers samenkomen voor een week om te netwerken en kennis te delen. Geen enkel ander evenement in de wereld trekt zo n brede doelgroep van spelers uit deze sector, met een opkomst van meer dan cruiseline eigenaars en operators van meer dan 60 bedrijven in Op Cruise Shipping Miami 2012 heeft u de mogelijkheid om uw producten en diensten te presenteren aan een publiek van invloedrijke inkopers en beslissers, die elk jaar aanwezig zijn. locatie Miami Beach Convention Center Miami Beach, Florida data Maart 2012 # bezoekers in # standhouders in 2010 Totaal: 979 Hoofdexposanten: 559 organisatie UBM Live concept oppervlakte organisatie coördinatie Stand Visit Flanders + deelnemende havens & partners 56 m 2 (= 600 sq feet) Toerisme Vlaanderen buitenlandkantoor U.S.A. Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel wie kan deelnemen diensten voor Toerisme, Havens, Transportbedrijven, Musea & Attracties,... deelnamekost (stand 15 m 2 ) focus For over 27 years Cruise Shipping Miami continues to be the leading international exhibition and conference serving the cruise industry, bringing together suppliers and buyers for a week of networking sourcing and education. No other event in the world attracts such a broad range of industry players with over cruise line owner and operators from 66 companies in attendance in At Cruise Shipping Miami 2012 you will have the opportunity to showcase your products and services to an audience of influential buyers and decision makers who attend each year. location Miami Beach Convention Center Miami Beach, Florida dates March 2012 # visitors in # exhibitors in 2010 Main + Sharing : 979 Main exhibitors: 559 organizer UBM Live concept surface organizer coordination who can participate participation fee Booth Visit Flanders + participating ports & partners 56 sqm (= 600 sq feet) Tourist Office for Flanders & Brussels North America office Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel Tourist Offices, Ports, Transport sector, Museums & Attractions (booth 15 sqm) Tourism Flanders: partnerships

16 focus Belangrijkste Russische toerismebeurs met meerderheid van de bezoekers uit Rusland en de voormalige Russische deelstaten. locatie Krasnaya Presnya Expo Center - Moscow data maart 2012 (3 professionele dagen 1 publieke dag) # bezoekers in 2011 Totaal: # standhouders in organisatie ITE Group concept Vlaanderenstand Branding Vlaanderen-Brussel oppervlakte 60 m² organisatie Toerisme Vlaanderen coördinatie Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel wie kan deelnemen deelnamekost Hotels, Incoming TO s, DMC s, Diensten Voor Toerisme, CVB s, convention centres, Transportbedrijven, special venues, Musea en Attracties, Balie: / 750 per extra persoon (exclusief BTW), dit houdt in: - deelname op de Vlaanderenstand - balie op de gang met een stoel per deelnemer - kleine keuken met soft drinks en koffie - gratis catalogue entry vermelding in de brochure - vermelding van de individuele bedrijfsnaam op het algemene deelnemersbord - gratis versturen van brochures door Toerisme Vlaanderen (max. 50 kg). Vanaf 50 kg extra kost van 10 per kg. - gratis tolken (Frans-Engels-Russisch) voor de standhouders Documentatie: 555 (exclusief BTW) focus Russia s most important tourism fair attracts mainly visitors from Russia and the former Russian states. location Krasnaya Presnya Expo Center - Moscow dates March 2012 (3 professional days 1 public day) # visitors in 2011 Total visitors : # exhibitors in organizer ITE Group concept Flanders booth Visuals and branding of Flanders/Brussels surface 60 sqm organizer Tourist Office for Flanders coordination Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel who can participate Hotels, Incoming TO s, DMC s, Tourist Offices, CVB s, convention centres, Transport sector, special venues, Museums and Attractions participation fee Desk: / 750 per extra person (VAT excluded), this includes : - participation at the Flanders Stand - counter with one padded chair per participant - small kitchen with soft drinks, beer and coffee - free catalogue entry - mentioning of individual company name at each desk top - mentioning of individual company name on general participants board - free shipping of brochures (max. 2 boxes / max. 50kg) (from 50 kg onwards: extra cost of 10 per kilo) - free interpreters (French-English-Russian) at your disposal Documentation: 555 (VAT excluded) 16 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

17 focus Dé B2B workshop voor de Europese coach touring en groepstoerisme markt. locatie Koelnmesse - Keulen data juli 2012 # bezoekers in (+2,3%) # standhouders in (+ 2%) organisatie deelnemen contact RDA (Internationaler Bustouristik Verband/ International Coach Tourism Federation) Inschrijven via Deelnemers moeten lid zijn of worden van de RDA (Duitse Internationale Autocar Federatie). Vlaamse standhouders worden gegroepeerd rond de stand van Toerisme Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen voorziet tevens gemeenschappelijke decoratie. Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel focus The B2B workshop for the European coach touring market you can t miss out on. location Koelnmesse - Cologne dates July 2012 # visitors in (+2.3%) # exhibitors in (+ 2%) organizer participation contact RDA (Internationaler Bustouristik Verband/ International Coach Tourism Federation) Sign up at Participants should be or become member of RDA (International Coach Tourism Federation). Flemish exhibitors are grouped together around the Tourist Office for Flanders booth. The Tourist Office for Flanders provides common decoration. Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel Tourism Flanders: partnerships

18 focus Leisure vakbeurs. Belangrijkste B2B beurs in Italië. locatie Rimini Fiera data oktober 2012 (datum nog niet bekend bij publicatie) # bezoekers in # standhouders in organisatie deelnemen contact TTG Italia Toerisme Vlaanderen gaat niet als exposant, maar als bezoeker naar deze beurs. Turismo Fiandre, ons Italiaanse kantoor, leidt u als betrouwbare gids in een Vlaamse sales mission naar de juiste exposanten. Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel focus Leisure trade fair. Italy s most important B2B fair. location Rimini Fiera dates October 2012 (date to be determined at the time of publication) # visitors in # exhibitors in organizer participation contact TTG Italia The Tourist Office for Flanders participates not as an exposer, but as a visitor. Turismo Fiandre, our Italian office, guides you in a Flemish sales mission to the appropriate exposers. Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel 18 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

19 focus De belangrijkste B2B leisure beurs brengt kopers en verkopers samen uit iedere sector van de reisindustrie en uit de hele wereld, vooral uit Engelssprekende landen (Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Commonwealth). locatie ExCel Exhibition Centre London data november 2012 # bezoekers in # standhouders in 2010 Totaal: Hoofdexposanten: 625 organisatie Reed Travel Exhibitions concept Belgische stand Vlaanderen/Brussel + Wallonië/Brussel oppervlakte 300 m² organisatie Tourist Office for Flanders (Toerisme Vlaanderen) Office de Promotion du Tourisme de Wallonië et de Bruxelles (OPT) coördinatie Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel wie kan deelnemen deelnamekost Hotels, Diensten Voor Toerisme, Incoming TO s, Transportbedrijven, Musea en Attracties, - Balie: extra persoon 840 (prijzen excl. BTW) - Business centre (tafel): extra persoon 840 (prijzen excl. BTW) - Meeting point (dagformule met toegang tot de stand, bar en vrije tafels): 1.575/dag (dag 1 en 2), 1.200/dag (dag 3 en 4) - extra persoon 840 (prijzen excl. BTW) - Stand 6 vierkante meter (2 personen): (excl. BTW) - Documentatie: 555 (prijs excl. BTW) focus The travel trade s most important B2B exhibition brings together buyers and sellers from every sector of the industry and from all over the world, including large numbers from English speaking countries (Commonwealth) and the USA as well as Britain. location ExCel Exhibition Centre London dates November 2012 # visitors in # exhibitors in 2010 Main + sharing exhibitors: Main exhibitors: 625 organizer Reed Travel Exhibitions concept Belgian Booth surface organizer coordination who can participate participation fee Flanders/Brussels + Wallonia/Brussels 300 sqm Tourist Office for Flanders (Toerisme Vlaanderen) Office de Promotion du Tourisme de Wallonië et de Bruxelles (OPT) Mr Michel Mues Ms Freija Vindevogel Hotels, Tourist Offices, Incoming TO s, Transport sector, Museums and Attractions, - Desk: extra person 840 (prices excl. VAT) - Business centre (table): extra person 840 (prices excl. VAT) - Meeting point (day formula with access to booth, bar and free tables): 1.575/day (day 1 and 2), 1.200/day (day 3 and 4) - extra person 840 (prices excl. VAT) - Booth 6 square meters (2 persons): (excl. VAT) - Documentation: 555 (price excl. VAT) Tourism Flanders: partnerships

20 Mice beurzen - Mice fairs 20 Toerisme Vlaanderen: partnerships 2012

Voorwoord. Toerisme Vlaanderen engageert zich elke dag voor de toeristische sector in Vlaanderen! Zullen we er samen voor gaan?

Voorwoord. Toerisme Vlaanderen engageert zich elke dag voor de toeristische sector in Vlaanderen! Zullen we er samen voor gaan? Partnerships 2014 partnerships 2014 3 Voorwoord Toerisme Vlaanderen zet volop in op het creëren van nieuwe b2b-opportuniteiten. Persoonlijke contacten met de professionele reis- en meetingsindustrie bieden

Nadere informatie

partnership brochure 2015

partnership brochure 2015 partnership brochure 2015 partnerships 2015 3 Voorwoord Toerisme Vlaanderen focust op een duurzame ontwikkeling van het toeristisch landschap en streeft ernaar om samen met de partners Vlaanderen en Brussel

Nadere informatie

Partnerplan 2015 Convention Bureau & Tourism Board

Partnerplan 2015 Convention Bureau & Tourism Board Partnerplan 2015 Convention Bureau & Tourism Board This trip was truly amazing. It was a wonderful experience to see so many unique places, hotels and attractions in such a short time. Big thanks for the

Nadere informatie

DUESSELDORF AACHEN. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

DUESSELDORF AACHEN. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press DUESSELDORF AACHEN supplement distributed with www.brusselspress.com Sparkassen-Finanzgruppe Good for. s Stadtsparkasse Düsseldorf Berliner Allee 33 40212 Düsseldorf Telefon: 02 11/8 78-0

Nadere informatie

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press SERBIA supplement distributed with www.brusselspress.com - Crown corks and Metal boxes - Preforms 11000 Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: +381 11/3230-271 Fax: +381 11/3230-316

Nadere informatie

24th international. 17-26 october kortrijk, belgium

24th international. 17-26 october kortrijk, belgium 24th international 17-26 october kortrijk, belgium ceci n est pas un salon Since 1968, the Biennale Interieur is internationally recognised as the only event in its kind to balance the need for commercial

Nadere informatie

Feeling right at home

Feeling right at home colofon from the editors Double Dutch is the magazine of the Dutch Business Association Vietnam (DBAV). It is published 3 times a year. Editors editorsdoubledutch@gmail.com Renske ten Bosch Hanneke Peters

Nadere informatie

Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse. Advies kunstschouw Görgün Taner

Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse. Advies kunstschouw Görgün Taner Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse Advies kunstschouw Görgün Taner Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse Advies kunstschouw Görgün Taner 2 Görgün Taner (1959) is algemeen directeur

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 2. Voorwoord 3. Agenda 5. Wie/Wat is INISOL? 7

INHOUD. Inhoud 2. Voorwoord 3. Agenda 5. Wie/Wat is INISOL? 7 CAREER GUIDE 1 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 7 Deelnemende bedrijven EY 9 KPMG 11 AB InBev 13 PwC 15 Telenet 17 Accenture 19 ING 21 Ormit 23 Deloitte 25 Grant Thornton 27 Stagebeurs

Nadere informatie

small and medium enterprises

small and medium enterprises Double Dutch nr 13 double dutch 2011 february the magazine of the Dutch Business Association Vietnam small and medium enterprises koninklijk bezoek trade mission 27-31 March DBAV Hanoi Featured member:

Nadere informatie

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press ROMANIA supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO

Nadere informatie

ICT-zakenreis naar Dubai

ICT-zakenreis naar Dubai ICT-zakenreis naar Dubai Nieuwe afzetmarkten - kostenbesparing - innovatie Van 21 24 oktober 2013 vindt voor de eerste maal een ICT-zakenreis naar Dubai plaats, bedoeld voor Nederlandse producenten van

Nadere informatie

ANALYSE VAN INTERNATIONALE ASSOCIATION MEETINGS

ANALYSE VAN INTERNATIONALE ASSOCIATION MEETINGS ANALYSE VAN INTERNATIONALE ASSOCIATION MEETINGS De problematiek van de bestemmingskeuze, de partners en de financiering Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Toerisme en Recreatiemanagement

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press LUXEMBOURG supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud Content American Chamber of Commerce 4 Central Bank 5 Banking/Finance/Consulting Stock Exchange 6 Banca Lombarda International

Nadere informatie

8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling

8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling Inhoudsopgave 2 Sectoranalyse België, land van groenten en fruit Contents 3 Sector analysis Belgium, land of fruit and vegetables 8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

STEP. sustainable tourism in estuary parks handboek guideline. The Broads Polders van Kruibeke Nationaal Park De Biesbosch

STEP. sustainable tourism in estuary parks handboek guideline. The Broads Polders van Kruibeke Nationaal Park De Biesbosch STEP sustainable tourism in estuary parks handboek guideline voorwoord Met trots bied ik u dit boek aan met de resultaten van het Interreg project STEP (Sustainable Tourism in Estuary Parks). Dankzij het

Nadere informatie

Partnerplan. Den Haag Marketing. > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. denhaag.

Partnerplan. Den Haag Marketing. > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. denhaag. Partnerplan 2015 1 Den Haag Marketing > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. 2 foto: Jurjen Drenth partnerplan 2015 Inhoud 3 01. Voorwoord

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Toerisme Vlaanderen

Jaarverslag 2009 Toerisme Vlaanderen Jaarverslag 2009 Toerisme Vlaanderen Toerisme Vlaanderen is een Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse Gemeenschap. Het agentschap staat in voor de bevordering van het

Nadere informatie

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Double Dutch nr 4double dutch 2008 maart Art & Culture My COMPANY ONE Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Vraag & aanbod Dutch Business

Nadere informatie

INVESTOR RELATIONS BULLETIN

INVESTOR RELATIONS BULLETIN KAS BANK jaargang 3 no. 1 Maart 2005 INVESTOR RELATIONS BULLETIN Het Investor Relations Bulletin is een digitale nieuwsbrief van KAS BANK N.V. Deze verschijnt viermaal per jaar en wordt elektronisch verzonden

Nadere informatie

the advanced way to manage your alumni relations

the advanced way to manage your alumni relations pagina the advanced way to manage your alumni relations pagina inhoudsopgave table of contents recommended by: Drs. Annette Nijs MBA Oud-staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Former Dutch

Nadere informatie

Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Juli 2015 July 2015

Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Juli 2015 July 2015 Juli 2015 July 2015 Voorwoord Foreword In 2013 ging de eerste Vlaamse Tier-1 supercomputer in productie. Vandaag maken Vlaamse onderzoekers en enkele bedrijven er intensief gebruik van. Er zijn echter

Nadere informatie

DACT TREASURY BEURS 2014

DACT TREASURY BEURS 2014 Steek uw licht op bij DACT! DACT TREASURY BEURS 2014 Hotels van Oranje 13/14-11-'14 Noordwijk STEEK UW LICHT OP TIJDENS DE 12 e DACT TREASURY BEURS Praktijkgerichte workshops en vakinhoudelijke presentaties

Nadere informatie

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB?

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB? /magazine MEI/MAY 2007 Wisselkabinet Een Fab Lab om dingen te maken Sentient Creatures op herhaling Verslag Cyberspace Salvations EXCHANGE CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT

Nadere informatie

Zuid-Limburg Science Campus

Zuid-Limburg Science Campus Zuid-Limburg Science Campus Maastricht Region Science Campus New Energy Campus Avantis Heerlen Material Science Campus Chemelot Sittard-Geleen Maastricht Health Campus Maastricht Broch ZL Science Campus_2.indd

Nadere informatie

ANNUAL REPORT 2014. Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) Dutch Branch of Service Civil International (SCI)

ANNUAL REPORT 2014. Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) Dutch Branch of Service Civil International (SCI) ANNUAL REPORT 2014 Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) Dutch Branch of Service Civil International (SCI) Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 32 1054 SP Amsterdam info@stichtingvia.nl www.stichtingvia.nl

Nadere informatie