SURFfoundation Mini-Tender: Nieuwe leer en werkomgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SURFfoundation Mini-Tender: Nieuwe leer en werkomgeving"

Transcriptie

1 SURFfoundation Mini-Tender: Nieuwe leer en werkomgeving Early Modern Wiki Opleiding Engels Vrije Universiteit Amsterdam Dit is een verslag van het gebruik van de wiki-library in de Sharepoint-omgeving in een cursus over literatuur in cultuurhistorische context aan de Vrije Universiteit Amsterdam, in het kader van een SURF Mini-Tenderproject. Het project werd in augustus-november 2008 uitgevoerd door: Kristine Steenbergh (universitair docent Engelstalige letterkunde); Yolande Spoelder (adviseur ICT & Onderwijs aan de Faculteit der Letteren); alle studenten in de cursus Aspects of British Literature De cursus Aspects of British Literature ; 5 ECTS; tweedejaars studenten Engelstalige letterkunde; c. 35 studenten; twee uur werkcollege per week; thematisch geordende cursus met teksten als The Canterbury Tales, Doctor Faustus, Paradise Lost, Oroonoko en meer. Daarnaast Simon Schama s History of Britain, deel 1 en Uitgangssituatie en doel van het project Studenten Engelstalige letterkunde hebben in het eerste jaar van hun studie geleerd om literaire werken te analyseren. In het tweede jaar leren zij literaire werken te relateren aan de culturele context waarbinnen die werken geschreven werden. Deze cursus is de eerste in een reeks van cultuurhistorische cursussen. Bovendien leren studenten in hun tweede jaar voor het eerst een langer essay te schrijven waarin zij een literair werk niet alleen in zijn cultuurhistorische context moeten analyseren, maar ook gebruik moeten maken van secundaire literatuur. Dit wordt ervaren als een grote stap. Daarom zijn de cursussen Aspects of British Literature en Aspects of British Literature (periode 1 en 2 in het tweede jaar) opnieuw vormgegeven, om studenten meer bij deze stap te helpen, en om hen actief met de cultuurhistorische context aan het werk te zetten. Doel was om studenten in de eerste zeven weken ( ) in tien groepen thema s uit de cultuurhistorische context van de vroegmoderne tijd te laten verkennen. Om studenten in groepen aan een tekst te laten werken, voldoen de functionaliteiten van Blackboard niet. Daarom hebben wij een SURFgroep ingericht waarin de studenten in een wiki samen kunnen werken. Iedere groep kreeg een thema toegewezen (bijvoorbeeld religie, kolonisatie, leescultuur, gender, misdaad en straf, etc.), en schreef daarover pagina s in de wiki. Studenten maakten daarbij gebruik van bronnen uit de bibliotheek. Op die manier wilden wij studenten stimuleren actief met de stof bezig te zijn. Omdat iedere groep specialist wordt op het thema dat zij bestudeert, hoopten we dat de docent in de werkcolleges (2 uur per week) gebruik kon maken van de opgedane expertise door studenten op hun 1

2 specialismen aan te spreken en op die manier aan de discussie te laten bijdragen. Ook zou de docent in de colleges kunnen verwijzen naar het materiaal dat zich in de SURFgroepen-Wiki vormde, om op die manier de kennis in de Wiki bij de colleges te betrekken. Daarnaast vormt deze verkenning van een cultuurhistorisch thema een ideale voorbereiding op het essay dat studenten in de tweede periode (weken 8-15 van het eerste semester) schrijven. In dat essay bestudeert iedere student individueel een werk van de lijst vanuit het perspectief van het thema dat hij/zij in de eerste periode verkende. Omdat het essay argumentatief is, en niet beschrijvend zoals de Wikipagina, leren studenten duidelijk het verschil tussen deze twee soorten teksten. Ook zullen zij zich zekerder voelen bij het opbouwen van hun eigen argument over een tekst, omdat zij kunnen steunen op het inhoudelijke groepswerk dat zij in de eerste periode in de SURFgroepen-Wiki deden. 2. Opzet van de wiki in Sharepoint In een Surfgroepen-omgeving ontwierpen wij een Sharepoint-site met daarin een wiki-library. Daarnaast gebruikten we de kalender voor het vermelden van deadlines, twee surveys (week 1 en week 7 van de cursus) om de mening studenten te polsen, de document library voor het inleveren van samenvattingen, en we plaatsten een handleiding voor de technische aspecten van het gebruik van de wiki (bijlage 1). Naast deze Sharepoint-omgeving was er voor de cursus ook de Blackboardomgeving die aan de faculteit standaard wordt gebruikt. Daarin stond alle informatie over de cursus, en ook een document over de rol van de wiki in de cursus (bijlage 2). In de wiki zetten we tien thema s klaar, en maakten vast de eerste pagina voor ieder thema aan. Daarnaast maakten we een pagina voor de bibliografie aan. De screenshots hieronder laten zien hoe de wiki er toen uitzag. 2

3 1. De homepage van de wiki 2. Een van de thema-pagina s, waarop de links naar twee sub-pagina s waren klaargezet, een voetnoot was voorgedaan en een discussie-sectie was aangemaakt: In de bibliotheek maakten we een collegeplank met daarop een selectie van bronnen die voor het schrijven in de wiki gebruikt konden worden. Verdere bronnen moesten studenten zelf in de bibliotheek vinden. In het eerste college besteedden we een uur aan de introductie van de cursus als geheel, en het wiki-project in het bijzonder. Daarbij maakten we studenten eerst bewust van de noodzaak een andere omgeving dan Blackboard te gebruiken voor dit project, en legden ze daarna uit hoe de wiki werkt. Na deze eerste introductie van het 3

4 project, vroegen we studenten zich te registreren bij Surfgroepen, en als eerste handeling in de teamsite een survey in te vullen. 3. De eerste survey In de eerste survey vroegen we studenten naar hun ervaringen met wikis, en naar hun verwachtingen van de cursus en het wikiproject. Vijfentachtig procent van de studenten gaf aan dat zij regelmatig een wiki (zoals Wikipedia) raadpleegden op het internet, maar slechts vier studenten hadden wel eens iets gewijzigd in een wiki. Negen studenten hadden nog niet eerder samen aan een tekst gewerkt; 16 studenten hadden dat wel. Op de vraag of de vorm van dit project hun enthousiasme voor het behandelde materiaal in deze cursus zou vergroten, antwoordden alles studenten met ja. Er was in de eerste week dus erg veel animo voor het wikiproject! 4. Het project in weken In de eerste weken van de cursus vormden de studenten groepjes van 3 of 4 en lazen zich in hun thema in. Daarvoor gebruikten zij de boeken op de collegeplank, en soms extra boeken die zij in de bibliotheek opzochten. In de derde week moest iedere student individueel een samenvatting van een hoofdstuk of artikel over hun thema plaatsen in de document library van de wiki, als voorbereiding op de opdracht. Ondertussen kon de docent in de werkcolleges al voorzichtig informeren naar het leesproces, en polsen of studenten bij het bespreken van de literaire teksten van die week vanuit het perspectief van hun thema specifieke kennis konden inbrengen in de discussie. Dit ging gaandeweg de cursus steeds beter studenten vonden het leuk om te laten zien wat ze gelezen hadden. Na deze inleesperiode moest er geschreven worden: in week 5 moesten de teksten van de inleidende pagina over het thema en twee sub-onderwerpen van iedere groep compleet met illustraties in de wiki staan. De instructie was om bij het schrijven je medestudenten als lezers voor te stellen: de informatie die studenten zich eigen had gemaakt tijdens het inlezen, moesten ze nu doorgeven in hun eigen woorden. In Wikimedia zochten studenten naar passend illustratiemateriaal, dat zij van een onderschrift en bronvermelding moesten voorzien. In week 6 lazen alle groepen elkaars pagina s, en legden hyperlinks waar dat toepasselijk was. Op die manier konden alle groepen zien wat de anderen gemaakt hadden, en leerden zij bovendien iets van elkaars pagina s. In week 7 werden de groepspagina s beoordeeld door de docent, met gebruik van een beoordelingsformulier dat vantevoren in Blackboard was geplaatst (zie bijlage 2). 4

5 3. Een voorbeeld van een wiki thema-pagina [fragment] 5. Evaluatie docent Het project is mij erg goed bevallen. Het kostte extra werk om het project in de zomer samen met Yolande Spoelder voor te bereiden, een didactisch plan te maken en me in te werken in de de Surfgroepen-omgeving, en om tijdens de cursus de activiteiten in de wiki in de gaten te houden en te begeleiden, maar dat werk heeft wel een mooi project opgeleverd. De studenten waren enthousiast over het gebruik van een wiki en over de cursus als geheel. In de werkcolleges waren de discussies daarom van een hoger niveau, en de algemene kennis van de periode was hoger dan in andere jaren. Studenten waren meer bij het materiaal betrokken. Het samenwerken aan een tekst en het bekijken van het werk van de andere groepen voegde echt iets toe aan het leerproces. Waar ik onvoldoende rekening mee had gehouden, was de werkdruk voor studenten. Uit de afsluitende evaluatie van het wikiproject bleek dat studenten teveel tijd aan deze vijfpunts-cursus hebben besteed. Naast de wiki moesten zij ook nog gemiddeld 4 teksten per week en hoofdstukken uit A History of Britain lezen. Als ik de wiki volgend jaar weer gebruik, zal ik andere delen van de cursus moeten inkrimpen, om de werkdruk te verlagen. Daarnaast zijn er een aantal technische aspecten die ik graag verbeterd zou zien in de wiki in Sharepoint. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om tegelijkertijd aan een pagina in de wiki te werken: dit leidt tot een safe conflict. Studenten werkten daarom veelal in groepjes achter één pc, of schreven hun teksten in Word, om ze daarna pas op de wiki te posten. Dit is niet wat ik me had voorgesteld ik dacht dat de wiki studenten zou stimuleren om ook virtueel samen te werken aan één tekst. Omdat er geen ingebouwde discussion tab is, wordt discussie in de wiki ook niet echt gestimuleerd. Studenten gaven aan vooral MSN, mail, of de telefoon te gebruiken om te overleggen over de tekst. Het is ook erg ingewikkeld om plaatjes op te nemen in de wiki. Wie geinteresseerd is, vindt de technische instructies in bijlage 1. Nog moeilijker is het 5

6 om een link naar een specifieke plek op een pagina te maken, omdat studenten daarvoor de html-edit-mode moeten gebruiken. Deze functies zijn in de onlineapplicaties die studenten regelmatig gebruiken (weblogs, facebook, etc.) veel intuitiever. Het zou fijn zijn als dat in Sharepoint ook zo was. 6. Evaluatie - studenten In week 7 vulden 23 studenten de afsluitende evaluatie in de Surfgroep in. Hieronder enkele vragen die voor deze projectbeschrijving relevant zijn: Op de vraag of de wiki in Surfgroepen een nuttige omgeving was voor dit project, antwoordden 20 studenten met ja. De andere 3 antwoordden met ja en nee. Veel van de 23 antwoorden kwalificeren wel dat het jammer is dat je niet tegelijk aan een tekst kunt werken vanwege de save conflicts, dat het plaatsen van anchors en plaatjes veel tijd en moeite kostte, en dat het edit-scherm niet werkte in Mozilla Firefox. Anderen merken op dat de wiki wel een enorm voordeel heeft ten opzichte van papier: je kunt elkaars werk zien vorderen, en dat werkt motiverend. Tweeentwintig studenten vinden dat het wikiproject hun interesse in het onderwerp van de cursus heeft vergroot. Veel van hen merken wel op dat het veel werk was: er moest veel gelezen worden voor de cursus in het algemeen, en ook in het redigeren en het verzorgen van de layout van de wiki ging veel werk zitten. Op de vraag of studenten de wiki-omgeving gebruikten om samen aan hun teksten te werken, werd opvallend vaak nee geantwoord. Studenten merken op dat het te indirect is, dat er save conflicts optreden, of dat MSN, mail, telefoon, of een bijeenkomst op de VU de voorkeur hadden voor overleg. Het uiteindelijke resultaat van dat overleg via andere wegen werd dan op de wiki geplaatst. Sommigen gebruikten wel de discussie-sectie onderaan de pagina om elkaar boodschappen door te geven over het verloop van het project. 6

7 Working in a wiki in SURFgroepen [bijlage 1] Faculty of Arts, VU, August 2008 Activating your account You will receive an from the sender containing instructions on how to activate your account with a link in the mail. If you click on the link, you will arrive on a page where you can register for SURFgroepen. If you did not receive an , please check whether the message didn t end up in your junk mail folder, because the server thought it was spam. Logging in As soon as you have an account, you can log into SURFgroepen. 1. Go to 2. Click on sign in. Lost username or password If you lost your username or password, click on Reset Password or Request Username. You will receive your new password or username by mail. Entering a team site The team sites that you have access to are in the list my teamsites. To enter the team site, click on the link. If the site you need to work in (Early Modern Wiki) is not in the list, please mail Kristine Steenbergh to ask her to add you to the site. Working in the wiki SURFgroepen was made with SharePoint by Microsoft and it is therefore optimalised for viewing in Internet Explorer. It is possible to use browsers from other companies, such as Firefox or Safari, but not all functions can be used in these browsers, such as the smart edit window. Editing texts on wiki pages Not all pages in a team site are wiki pages. A wiki page is recognisable by the button History in the top right corner of the window, which allows you to view previous versions of the page. If you were given writing rights by your lecturer, a wiki page is easy to edit by clicking on the Edit button. Changes to the page can be saved by clicking OK. By selecting text and clicking on one of the smart edit buttons, you may italicize text, make it bold. Creating links to other pages in the wiki To create a link to another existing or non-existing page in the wiki, you type the name of that page in double square brackets. For example, if you type Bibliography in a wiki page, a link to a page called Bibliography will automatically appear. By clicking that link and adding content to the new page, you have created a 7

8 new page. By putting the name of an existing page in the wiki between double square brackets, you make a link to that page. Would you like to link to a page without using that page s name as your link? The solution is to use a vertical line (called colon or pipe ) between the link name and the name of the page you want to link to. For example: link name or see this page on religion. Linking to a specific place on a page You may want to link to a section on the same, or a different page (to make a link to a footnote, for example). It is possible to do so, but you need to enter into the HTML-editing mode - so it is only for the brave. What you need to do, is to make an (invisible) anchor in the place that you want to link to, and then link to that anchor. For an example, see my test page at the bottom of the wiki content page, which links to test page 2 as well as to the bottom of the same page. Add Anchors Click the source button (top right, the one with the <><> signs on it) to switch to HTML source view. Add your anchor wherever you need it in the source, for example: <a name=nameofanchor></a> In this example, you replace the word "nameofanchor" with a relevant word, obviously, such as "reformation". When done adding anchors, click OK to go back to the rich text view. You won't see your newly created anchor in the richt text view, nor when you look at the page in the wiki after you saved it. But it is there, and now you can link to it. Linking to Anchors To create links to the anchors you just created, you can do this easily from the rich text toolbar by clicking on the Hyperlink button. In the Hyperlink dialog, for the Address, specify the root relative URL for the page, in the following format: https://www.surfgroepen.nl/sites/aspectsofbritishliterature /theme 1/Name of Wiki Page.aspx#nameofanchor In this format, you need to replace the text after theme 1/ with the relevant text for your page. For the page you are reading now, for example, this would be: How To Use This Wiki Library.aspx. You can get this url by going out of edit mode on the 8

9 page, and back to viewing the page in regular view mode. Copy the URL from the address bar. Add the named anchor portion (e.g. #nameofanchor) to the very end of the url. Again, "#nameofanchor" should be replaced by the name you gave to your anchor earlier, such as "#reformation." NB: I have changed this slightly from my earlier directions on linking on the same page, and now it also works for linking to a specific place on a different page. See my test page for an example, which links to the word "nest" on the second test page. Creating new pages There are two ways to create a new page. The first way was explained above. By making a link to a non-existent page, that page is created as soon as you click the link. A link that refers to a non-existent page is recognisable by the dotted line underneath the link. The second way is by clicking Recent Changes and then View All Pages. This is where you can create a new page that has not (yet) been linked to another page, by clicking on the New button and selecting New Wiki Page. Restoring a page If you need to restore a previous version of a page, click History at the top of the page. You can then click on any of the dates to view the page as it existed on that date. When you find the version that you want to restore, click Restore this version on the toolbar. Viewing incoming links You can see which pages link to the current page by clicking Incoming Links at the top of the page. Images Inserting images into your wiki pages seems easy, because there is an image button among your smart-edit buttons. This ease is deceptive, however, because if you insert an image from the web into your page, everyone who clicks on the page will receive a pop-up message telling them that there are safe and unsafe items on the page. This message will drive you and your fellow users crazy. This is obviously a design error in SURFgroepen, but for now the only way to avoid it is the following, roundabout method: 1 Download the picture you want to use by right-clicking it and selecting save as. Remember where you saved it, so you can find it again on your computer. 2. Click on Picture Library in the left-hand menu in the wiki. 9

10 3. Click upload and look up the image on your computer. Make sure the Overwrite existing files option is NOT selected. Click OK. 4. You now get a form in which you can change the name of the file if you want to, as well as add some properties (you don t have to). Click OK. 5. Your picture is now in the library, and will be marked with a green new! icon. 6. You might think you re done now, but you re about half way through. 7. In the picture library, click on the picture you want to use. A page opens with your picture and some text below it. Now, this is important, you need to click on the picture again. You should now see an empty page, with just your picture on it. 8. Copy the URL in the address bar above this picture. It starts with: https://www.surfgroepen.nl/sites/aspectsofbritishliterature /picture library/ Please check that it does, because if it doesn't, you need to go back to step Now return to the wiki page that you were working on (click the back arrow and then use the menu to navigate). 10. There, click Edit and then click the image icon in the smart edit button bar. Now paste the URL of your imported image into the textbox that appears. 11. Click OK. 12. You re done, congratulations! The image should now appear on your page, without a pop-up to warn you about unsafe items. Let me know if you run into trouble or if you spot mistakes in this guide. Thanks! For more information about using Windows SharePoint Services-based wiki libraries, click Help in the grey tabs underneath the wiki banner image. You will be taken to the SURFgroepen support site, which despite its name is mainly in Dutch, but does contain some English articles see the link in the list on the right hand side of the page. 10

11 The Early Modern Wiki [bijlage 2] The course Aspects of British Literature is different from the courses you took in your first year in several respects. Firstly, although you build on the skills in literary analysis that you acquired in your first year, you will now read literary texts in their cultural context as well. Secondly, you will be writing a longer analytical and argumentative essay in the second half of this course, in which you analyse a work of literature in its cultural context, and in which you make use of secondary literature. In order to fully submerge yourselves in early modern culture, you are going to create your own reference work: the Early Modern Wiki. A wiki is a collection of related web pages with information that can be adapted and added to online. A well-known example is Wikipedia.org, an online encyclopaedia. We are going to create our own online reference work on early modern cultural history. I hope that this is going to be an experience from which you learn a lot about early modern culture, about writing and collaborating and I also hope that we will have a lot of fun with the wiki! In the first seven weeks of Aspects of British Literature, you are going to work in groups of 3 or 4 students on a topic in early modern cultural history, to produce a set of pages on this topic in our own Early Modern Wiki. By doing your own research in the library and on the internet, and fusing it with the knowledge of your group members, you will become thoroughly familiar with one aspect of early modern British culture. By presenting your knowledge to the other groups on your Wiki page, the other group members will be able to share in your knowledge. Moreover, you will be able to comment from the perspective of your own topic on the literary texts that we discuss in the course seminars. After writing a descriptive text on the topic in Aspects of British Literature , you will analyse a literary text from the syllabus from the perspective of your topic in an argumentative essay of words in the second half of the course (Aspects of British Literature ). In this essay, you will use your knowledge of the topic you wrote on in the Wiki to analyse a literary text in its cultural context. Thus, the Early Modern Wiki helps you both to get to grips with early modern cultural history, and to experience the difference between descriptive and argumentative writing. The wiki The Early Modern Wiki is going to be an encyclopaedia on topics from early modern history, written by you. You will work in groups of up to five students on one of the following ten themes: 1. Religion 2. Reformation 3. The Civil Wars 4. Gender 5. Aristocracy 6. Colonialism 11

12 7. Crime and Punishment 8. Science 9. Print culture, readers and reading 10. Death Choosing your theme We kick off in the first week of the course, when you form groups and claim your theme from the list above. In the first lecture, you will also be introduced to the ins and outs of working in a wiki, so make sure you are there! A separate document on how to log into the wiki is in Blackboard; an instruction on how to use the wiki is in the wiki. Make sure you check these out as well! In week 1, you will be asked to log into the SURFgroep with the wiki for the first time. There will be a short student survey waiting for you there to fill out online. That way, we know that you made it into the SURFgroep, and we will learn more about your internet skills from your answers which are completely anonymous, by the way. Reading and summarizing On the course bookshelf in the study room on the 11 th floor, you will find selected books about these themes (see also the document on the course bookshelf in Blackboard). You can also use the UBVU catalogue to find more books on your topic in the library. In the first three weeks, you are all going to dive into these books to read up on your subject, and become specialists. Each of you will post a summary ( words) of a particular book, part of a book, or chapter in the Summaries section in the wiki. NB: Yes, it says books and not websites and I mean it! I know a wiki is an online thing, and it is tempting to use its big brother Wikipedia to find what you need, but that is not what this exercise is about. The idea is that you gather the knowledge yourselves, to write your own descriptive texts in your own wiki! Writing the pages After you have fully submerged yourselves in your topics, it is time to start writing your wiki pages. Each group needs to write a general introductory text on their theme ( c words) and choose two specific aspects of that topic to write two topic pages (c words each) on. If your theme were e-learning, for example, you would write a general introductory text in which you tell your readers what e-learning is. Then, you could for example write a topic page on the use of blogs in secondary schools, and one on the merits of the use of wikis in academic education. You can be as creative as you want, and choose any aspect of your theme, big or small. Write your pages using your own words: do not simply copy the text out of the books your read! Use the knowledge that you gathered as a group to write a clear and informative text about your topic. Always refer to the sources of the knowledge that you communicate, using the footnotes and the bibliography. Your style of writing should be lucid and formal, as is proper to academic writing. You need to think carefully - and perhaps discuss this first in the 12

13 discussion section on the bottom of each page - about how you are going to structure your 1500-word pages. Will there be subsections with separate headings, for example? All three pages are the responsibility of the whole group. You can of course divide the work amongst you, but the end product is your shared group responsibility. That is why you need to keep an eye on all three group pages, and improve the text if you see the opportunity, or make suggestions for improvement in the discussion area. You can correct spelling mistakes, improve formatting, suggest a more efficient structure, or make suggestions regarding content. A wiki is a collaborative environment, and I really hope that you enjoy working on this as a group, with all the synergy (and possible frustrations!) that may bring. Sources and bibliography Because I want you to get to know the library better, your group needs to use at least three books as sources for your text. You may not use internet sites as your source, but you may add them to the bibliography. The bibliography is the last page in the wiki, in which we collect all our references. It not only lists the books that you used according to theme, but also contains your short description of the book and why you thought it useful. In that way, the bibliography can help you all to write your essays in the second Aspects course you will know where to go when you are looking for more information on a subject. Images On your pages, you might want to add some images that are relevant to your theme. According to netiquette, you can only place images on your own site if they are not protected by copyright. Fortunately, Wikimedia has a huge collection of such images available online: go to commons.wikimedia.org and search their database. If you use their images, please acknowledge the source (in smaller font or a different colour, for example) below the image on your page. NB: if you insert an image by unsuspectingly clicking the image icon, you will get a nasty message saying that there are safe and unsafe items on your page each time you subsequently load the page. This message will drive you and your fellow users crazy! This is obviously a design error in SURFgroepen, but for now the only way to avoid this is by first importing the image into the picture library, and then linking to its URL in that library. See How to use the Wiki for more detail. Wiki schedule and deadlines Week 1: Introduction to SURFgroepen and the Wiki; division into groups; choice of topic. Logging in for the first time and filling out the online student survey. Week 2: Collection of material for summaries reading the material and summarizing it. Week 3: Writing of individual summaries, posting them in the wiki. Deadline for your summary: Thursday 18 September. 13

14 Week 4: Writing the collective texts (main text and topic pages) together with your group members. Make an appointment for a day in this week on which you can all work together on the text! Week 5: Adding illustrations and the annotated entries in the bibliography. Make an appointment for a day in this week on which you can all work together! Deadline for the wiki pages: Thursday 2 October [texts; illustrations; bibliography]. Week 6: All groups read each other s work, and cross-link to each others pages if they see connections between themes, events or persons discussed in their pages. Deadline for the completed Early Modern Wiki: Thursday 9 October. Week 7: Your wiki pages will be graded this week! How to write in a wiki Here are some guidelines to help you find your way into writing in a wiki. They are partly based on Weblogs and Wikis Style Guide by D.C. Morgan. 1 - Only edit your own group pages; use the discussion section at the bottom of a page if you want to suggest something to another group. - The conventions of citation and quotation apply on a wiki. When you borrow or quote, cite; and if the source is online, link to it. Use only those images you have permission to use, and give credit. - Write to make this a comfortable place to work. - There doesn't seem to be much profit in writing off the cuff on a wiki - even in the discussion area. WikiStyle is a thoughtful, crafted style. - Concision is noble. Concision keeps the signal to noise ratio up (high signal, low noise), and it allows others to contribute - From: How will your Wiki pages be graded? You will receive a group grade for the end product in the wiki. I will use the assessment sheet below in grading your pages. Take a look at it, you can use it as a checklist in your group work. 1 consulted August

15 EARLY MODERN WIKI Category ASSESSMENT SHEET Comment Use of sources [did the group use three books; are they useful for their theme and subtopics? Did they find extra information in books that were not on the course shelf?] Correctness of the information [were the books read correctly, are there no mistakes in the content of the pages?] Structure of the text [are the pages structured in a logical manner, is it easy for the reader to perceive this structure? Are the several parts balanced in length?] Style of writing [did the group use their own words to write about their theme? Is their style appropriate to the medium of the wiki is it formal, lucid and concise?] Correct use of references [do the pages always acknowledge the sources used, not only when quoting from a book, but also when using facts or ideas from a book in a paraphrased or summarized manner?] Bibliography [did the group enter their books into the annotated bibliography, adding a short description or review of the usefulness of the text for the other users? Did they add extra online resources to the bibliography, evaluating their usefulness using the online form?] Links to other group pages [did the group keep abreast of the pages of the other group, exchanging information with them, and adding links from their pages to those of other groups and vice versa, where appropriate?] Illustrations [did the group find relevant illustration material on the Wikimedia commons, and did they reference this material correctly on their pages?] Spelling and grammar [was the spelling checked properly, and are there no mistakes in the grammar?] 15

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB

EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by Micro SD card or USB Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL)

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition)

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) Remko van der Pols & Ralph Donatz & Frank van Outvorst Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Feedback September 22th *Critical issues are marked red

Feedback September 22th *Critical issues are marked red Feedback September 22th *Critical issues are marked red A superadmin login is needed to create new users. Navigation Wil ik ontmoeten > ontmoeten This menu item can be deleted. There should be only 2 links

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual www.dentwise.eu Inhoud Content NEDERLANDS... 2 1. Installatie... 2 2. Algemene Functies... 2 3. Afstanden Meten... 3 4. Doorsneden Maken... 4 5. Weergave Aanpassen...

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden.

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden. NL: KiyOh.nl gebruikers kunnen met deze plug in automatisch klantbeoordelingen verzamelen, publiceren en delen in social media. Wanneer een klant een bestelling heeft gemaakt in uw Magento Shop, wordt

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) M. van der Burgt, M. Dettingmeijer, E. van Mechelen-Gevers Click here if your download doesn"t start automatically Preventie en voorlichting (Basiswerk

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

The Future of Publishing MediaLAB Amsterdam Create-IT Applied Research University of Amsterdam. Version 1 Test plan phase 2.

The Future of Publishing MediaLAB Amsterdam Create-IT Applied Research University of Amsterdam. Version 1 Test plan phase 2. TESTING The Future of Publishing MediaLAB Amsterdam Create-IT Applied Research University of Amsterdam Version 1 Test plan phase 2 Tuesday 22 nd May Project manager Margreet Riphagen Team Elin Wassenaar

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

The new library website

The new library website The new library website How to reach the website Way 1: Navigate to Mijn Dinar (EN version) Select Applications Select Catalogue Media Libraries Way 2: Navigate to www.arteveldehs.be (DUTCH version) Scroll

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Cameramanager LSU Installation Guide

Cameramanager LSU Installation Guide Cameramanager LSU Installation Guide Network based video surveillance server Version 1.1 / August 2009 Copyright 2010 - Cameramanager.com Page 1 LSU installation guide index 1. Connecting the LSU to your

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF ==> Download: TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF - Are you searching for Taal Actief Groep 8 Spelling 2 Books? Now, you will be happy

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

beginnen met bloggen (kleine workshop Wordpress)

beginnen met bloggen (kleine workshop Wordpress) beginnen met bloggen (kleine workshop Wordpress) Een weblog is van oorsprongeen lijstje linktips met een stukje tekst. Oorspongvan het weblog Jorn Barger is an American blogger, best known as editor of

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Systeem Wand Samenstellings Applicatie. Cabinet configuration tool. Nederlandse handleiding

Systeem Wand Samenstellings Applicatie. Cabinet configuration tool. Nederlandse handleiding Systeem Wand Samenstellings Applicatie Cabinet configuration tool Nederlandse handleiding 1 Handleiding bylsma wand configuratie tool... 2 1.1 Disclaimer... 2 2 Wand samenstellen... 2 2.1 Applicatie lay-out...

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies OpenIMS CE Versie 4.2 Installatie instructies OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INSTALLATIE INSTRUCTIES... 4 3 OPENIMS SITECOLLECTIE CONFIGURATIE... 6 OpenIMS CE Installatie instructies

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

University of Groningen Educational value of digital examination

University of Groningen Educational value of digital examination University of Groningen Educational value of digital examination Benefits Digital Examination HANDWRITING CORRECTING 1 2 3 Do you remember the Correcting the essay exams in handwriting from your students

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie