De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag."

Transcriptie

1 Specia Iisten in bed rijfs kwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 augustus 2013 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal Hypoport Stater B.V. Stratumsedijk 25a, 5611 NA Eindhoven L.A.P. van Dooren en C.A.J. de Putter F 13/ februari 2013 mr. drs. F.P.G. Dix mr. L.G.J.M. van Ekert Volgens het handelsregister: SBI-code: Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, banken spaaragentschappen e.d. Het ontwikkelen, opzetten en exploiteren van een distributie platform voor hypotheken 2010: 2.095,- 2011: ,- 6, waarvan één gedetacheerd vanuit de aandeelhouder Stater Participations BV ,79 15 maart tot en met 25 augustus ,9 uur 84,6 uur Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan.

2 Turno round Wijzigingen/aanvullingen op het vorige verslag zijn dikgedrukt. 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie Bestuurders van Hypoport Stater BV (hierna Hypoport Stater) zijn de heer Leon Andreus Paulus van Dooren en mevrouw Cindy Adriana Jacoba de Putter 1.2 Winst en verlies In 2010 is een verlies gemaakt van In 2011 is een verlies gemaakt van / /- 1.3 Balanstotaal 2010: : Lopende procedures De curator is niet bekend met enige lopende procedure. 1.5 Verzekeringen Hypoport Stater beschikt over een WEGASIWEGAM-verzekering, een beter af verzuim risico verzekering, een inhoudverzekering, transportverzekering, elektronicaverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeringen worden door de curator beëindigd C.q. eindigen in verband met royement. 1.6 Huur Hypoport Stater huurt kantoorruimte, alsmede drie parkeerplaatsen aan de Stratumsedijk 25a (5611 NA) te Eindhoven. De huurovereenkomst is opgezegd en eindigt per 31 maart Oorzaak faillissement Naar Duits voorbeeld is getracht een digitaal platform, genaamd 'Europace', voor hypotheken te creëren in Nederland. Hiervoor hebben de twee aandeelhouders, zijnde Hypoport A.G. en Stater Participations BV, de joint venture Hypoport Stater opgericht en heeft men in deze joint venture geïnvesteerd. Onder meer vanwege de economische crisis heeft Hypoport Stater vanaf de oprichting onvoldoende omzet weten te realiseren. In 2012 hebben de aandeelhouders besloten te stoppen met de investeringen. Naar aanleiding daarvan hebben de bestuurders het faillissement aangevraagd. 2. Personeel 2. 1 Aantal ten tijde van faill.

3 6, waarvan één persoon gedetacheerd vanuit Stater Participations BV 2.2 Aantal in jaar voor faili. 6, waarvan één persoon gedetacheerd vanuit Stater Participations BV 2.3 Datum ontslagaanzegging 22 februari Activa Onroerende zaken 3. 1 Beschrijving : niet van toepassing 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Er zijn diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen. Deze zijn door HNVI getaxeerd en worden via internet geveild. Een boedelbeschrijving is aangehecht aan het aanvangsverslag. 3.6 Verkoopopbrengst : , Boedelbijdrage : N.V.T. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : T.a.v. de kantoorinventaris. Taxatie en verkoop van de bedrijfsmiddelen door HNVI. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving Er is een kleine kantoorvoorraad aangetroffen. Deze zijn door HNVI getaxeerd en worden via internet geveild. Een boedelbeschrijving is aangehecht aan het aanvangsverslag Verkoopopbrengst : Zie onderdeel 3.6, is inclusief Boedelbijdrage : N.v.t.

4 Taxatie en verkoop van de voorraad door HNVI. Andere activa Beschrijving Failliet maakte gebruik van twee leasevoertuigen. De lease overeenkomsten zijn beëindigd en de voertuigen zijn door de lessor opgehaald Verkoopopbrengst : N.v.t. 4. Debiteuren 4. 1 Omvang debiteuren ,75 d.d. faillissement op basis van de gegevens als verstrekt door de bestuurders van failliet. 4.2 Opbrengst De curator heeft de debiteuren aangeschreven. De grootste, Conservatrix ad ,-, stelt een tegenvordering te hebben die betreffende vordering zou overstijgen. Ondanks herhaaldelijke uitnodiging zijdens de curator om deze tegenvordering bekend te maken en toezeggingen daartoe zijdens de raadsman, heeft de curator tot op heden niet mogen vernemen. 4.3 Boede/bijdrage 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Niet van toepassing De bank heeft een credit saldo van ,37 doen laten overmaken curator. aan de 5.2 Leasecontracten Failliet maakte gebruik van twee leasevoertuigen. De lease overeenkomsten zijn beëindigd en de voertuigen zijn door de lessor opgehaald. 5.3 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing 5.4 Separatistenpositie

5 Niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud De curator is niet bekend met enig eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten De curator is niet bekend met enig reclamerecht. 5.8 Retentierechten De curator is niet bekend met enig retentierecht. 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6. 1 Exploitatie / zekerheden De activiteiten zijn per datum faillissement gestaakt, behoudens het digitale systeem dat door de curator nog enige tijd in de lucht is gehouden. 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving niet van toepassing 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7. 1 Boekhoudplicht

6 7.2 Depot jaarrekeningen Jaar: Datum vaststelling: 24 januari maart mei oktober januari 2013 Datum deponering: 29 februari maart juni december januari Goedk. Verkl. Accountant 7.4 Stortingsverpl. aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen Toelichting curator met betrekking tot de onderdelen 7.3 tot en met 7.6: De curator heeft nogmaals alle crediteuren aangeschreven met het verzoek om de vordering bij hem in te dienen. Voorts is de curator in afwachting van de definitieve opgave van de boedel/preferent-schuldeisers (waaronder het UWV). Als dan zijn alle schuldeisers de curator bekend. De curator heeft zich op het voorlopige standpunt gesteld dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een schijn van kredietwaardigheid zijdens de twee aandeelhouders, zijnde Hypoport A.G. en Stater Participations BV. Dit standpunt wordt zijdens de aandeelhouders uitdrukkelijk betwist. Evenwel hebben partijen aangegeven mogelijk bereid te zijn om samen met de curator tot een regeling te komen nu de twee aandeelhouders (indirect) de grootste schuldeiser zijn en de overige 'externe' schuldeisers in verhouding een beperkte vordering vertegenwoordigen. 8. Crediteuren 8. 1 Boedelvorderingen UWV, salaris curator, HNVI 8.2 Pref vord. van de fiscus De fiscus heeft tot op heden ,00 ingediend, zijnde loonheffingen december 2012.

7 De fiscus heeft tot op heden ,00 ingediend. 8.3 Pref. vord. van het UWV Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend. 8.4 Andere pref. crediteuren Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren : ,84 d.d. faillissement op basis van de gegevens als verstrekt door de bestuurders van failliet , Verwachte wijze van afwikkeling: Het is de curator thans onbekend wat de verwachtingen hieromtrent zijn. Zie opmerking curator onderdeel Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : niet van toepassing 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling îelll. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de termijn van afwikkeling van het faillissement zal zijn Plan van aanpak

8 Het verrichten van onder meer de volgende (reguliere) werkzaamheden: Verdere inventarisatie crediteuren Onderzoek betalingen debiteuren Onderzoek administratie/rechtmatigheden 10.3/ndiening volgend vers/ag : februari 2014 Best, 29 augustus 2013 F.P.G. Dix, curator

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie