De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag."

Transcriptie

1 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf B.V. (hierna 'Gebr. Spierings') Adres : De Ketting 16b, Vught Bestuurders : C.J.AS. Spierings Holding B.V. en AJ. Spierings Holding B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C : F.13/334 : 9 april 2013 : mr. drs. F.P.G. Dix : mr. P.J. Neijt Activiteiten onderneming : SBI-code: Stukadoren, stucadoorsbedrijf Omzetgegevens: : 2010: ,- 2011: ,- Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal :8 : 8.293,00 : 9 april 2013 tim 5 mei 2013 : 32,5 uur : 32,5 uur Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan. 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie AJ. Spierings Holding B.v. en C.J.AS. Spierings Holding B.v. zijn ieder voor 50% aandeelhouder en tevens beide bestuurder van Gebr. Spierings. Enig aandeelhouder en bestuurder van AJ. Spierings Holding B.V. is Nicole Uitbeijerse, enig aandeelhouder en bestuurder van C.J.AS. Spierings Holding B.V. is Carlo Spierings.

2 1.2 Winst en verlies 2010: 2011 : , ,- -/- 1.3 Balanstotaal 2010: : Lopende procedures De curator is niet bekend met enige lopende procedure. 1.5 Verzekeringen Naar nu bekend beschikt failliet over een autoverzekering, bij zijn. Deze verzekering is opgezegd. waarvan de premiebetalingen 1.6 Huur Failliet huurt een kantoorruimte en opslagplaats gevestigd aan De Ketting 16b te Vught. De huurovereenkomst is door de curator met toestemming van de rechter-commissaris tegen de kortst mogelijke termijn ex art. 39 Fw opgezegd Oorzaak faillissement In 2002 is de onderneming opgericht door Carlo Spierings en zijn broer. Vanaf 2009 is de crisis ingetreden, waardoor het aantalopdrachten terugliep. Twee jaar geleden is de broer van Carlo Spierings overleden, waarna de weduwe, mevrouw Nicole Uitbeijerse, aandeelhouder en middellijk bestuurder werd. Op 3 december 2011 is het pand waarin Gebr. Spierings gevestigd was, afgebrand, waardoor veel zaken verloren zijn gegaan en de werkzaamheden tijdelijk stil kwamen te liggen. Begin oktober 2012 heeft er een reorganisatie plaatsgevonden en is het personeelsbestand afgeslankt van 15 naar 8 werknemers. Ondertussen liepen de opdrachten nog verder terug, waardoor de reorganisatie niet voldoende bleek. Vervolgens heeft men het eigen faillissement aangevraagd. 2. Personeel 2. 1 Aantal ten tijde van faili. : Aantal in jaar voor faili. : Datum ontslagaanzegging : 12 april2013

3 3. Activa Onroerende zaken 3. 1 Beschrijving : niet van toepassing 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Kantoorinventaris en een aantal machines 3.6 Verkoopopbrengst : nog niet bekend 3.7 Boedelbijdrage : nog niet bekend 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : De inventaris is door Het Nederlandse Veiling Instituut (HNVI) getaxeerd en zal door middel van een online veiling worden verkocht. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving Er is een kleine voorraad aangetroffen. van een online veiling worden verkocht. Deze is door HNVI getaxeerd en zal door middel Er is geen sprake van onderhanden werk. Alle werkzaamheden zijn voor faillissement afgerond. 3. 1a Verkoopopbrengst : nog niet bekend Boedelbijdrage : nog niet bekend : taxeren en veilen voorraad door HNVI Andere activa Beschrijving : De onderneming beschikt over een tweetal voertuigen en twee aanhangwagens. Deze zijn door HNVI getaxeerd en worden door middel van een online veiling verkocht.

4 3.13 Verkoopopbrengst : nog niet bekend : taxeren en veilen van voertuigen en aanhangwagens door HNVI 4. Debiteuren 4. 1 Omvang debiteuren ,09 d.d. faillissement op basis van de gegevens zoals verstrekt door de bestuurder van failliet. 4.2 Opbrengst : nog niet bekend 4.3 Boedelbijdrage : nog niet bekend : aanschrijven debiteuren 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Rabobank 's-hertogenbosch en Omstreken heeft een vordering ingediend van ,03 exclusief p.m. posten. 5.2 Leasecontracten De onderneming heeft vier voertuigen geleased van Riemersma Leasing. De lease overeenkomsten zijn beëindigd en de voertuigen zijn door Riemersma Leasing opgehaald. 5.3 Beschrijving zekerheden De bank stelt een pandrecht te hebben op alle huidige en toekomstige inventaris en voorraden, een pandrecht op een vordering op Co Face Nederland en een pandrecht op spaargelden onder rekeningnummer Separatistenpositie Met de Rabobank 's-hertogenbosch en Omstreken is overeen gekomen dat het actief door HNVI door middel van een internetveiling zal worden verkocht. Kosten hiervoor zullen pro rato worden verdeeld over de opbrengst toekomende aan de bank en de opbrengst toekomende aan de boedel (ingevolge art. 57 lid 3 Fw). Hiervoor is toestemming van de rechter-commissaris verkregen. 5.5 Boedelbijdragen : nog niet bekend 5.6 Eigendomsvoorbehoud

5 De eigendomsvoorbehouden worden geïnventariseerd. 5.7 Reclamerechten De curator is niet bekend met enig reclamerecht 5.8 Retentierechten De curator is niet bekend met enig retentierecht 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie I zekerheden : niet van toepassing 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving : niet van toepassing 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7. 1 Boekhoudplicht De stukken als aangeleverd : nog in onderzoek. lijken op het eerste oog compleet. 7.2 Depot jaarrekeningen Jaar: Datum vaststelling: 20 januari juli januari januari 2013 Datum deponering: 21 januari juli januari januari 2013

6 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : nog in onderzoek 7.4 Stortingsverpl. aandelen : nog in onderzoek 7.5 Onbehoorlijk bestuur nog in onderzoek 7.6 Paulianeus handelen nog in onderzoek 8. Crediteuren 8. 1 Boedelvorderingen UWV, salaris curator, HNVI 8.2 Pref vord. van de fiscus De fiscus heeft tot op heden ,- ingediend, zijnde loonheffingen. 8.3 Pref vord. van het UWV Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend 8.4 Andere pref crediteuren Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren : ,05 d.d. faillissement op basis van de gegevens zoals verstrekt door de bestuurders van failliet. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Het is de curator thans onbekend wat de verwachtingen hieromtrent zijn. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : niet van toepassing 9.2 Aard procedure

7 9.3 Stand procedure 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faili. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de termijn van afwikkeling van het faillissement zal zijn Plan van aanpak Het verrichten van onder meer de volgende (reguliere) werkzaamheden: Verkoop inventaris/voorraad door HNVI d.m.v. internetveiling Innen debiteurenvorderingen Verdere inventarisatie crediteuren Onderzoek betalingen debiteuren Onderzoek administratie/rechtmatigheden 10.3lndiening volgend verslag : oktober 2013 Best, 7 mei 2013 F.P.G. Dix, curator

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 oktober 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 11 februari 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie