De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag."

Transcriptie

1 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal KiBo Holding Valkenswaard B.v. Industrieweg 20, 5571 LJ Bergeijk de heer E.H.G. van Zitteren 12/741 F 14 augustus 2012 mr. J.A. van der Meer mr. P.P.M. van der Burgt Financiële holdings, Beheermaatschappij 2009: : n.n.b. 2011: o 246,09 14 augustus 2012 t/rn 9 september ,0 uur 10,0 uur Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan. 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie KiBo Holding Valkenswaard BV is de holdingmaatschappij, waaronder een 'tweede holding' Kranenbouw Group BV hangt. Kranenbouw Group BV is door de rechtbank 's- Hertogenbosch bij vonnis van 8 mei 2012 failliet verklaard (12/449 F). Daaronder hangen nog een aantal dochtervennootschappen, te weten Kranenbouw Service BV, Kranenbouw Sales BV, Kranenbouw Rental BV, Eurocranes BV, Kranenbouw Platforms BV (50%), Kranenbouw Polska (90%) en Kranenbouw Alfares Ltd i.o. (50%). Bij verzoekschrift van 28 februari 2012 heeft de fiscus het faillissement van Kranenbouw Service BV verzocht. Kranenbouw Service BV heeft vervolgens haar eigen faillissement aangevraagd. Daarop is door de rechtbank 's-hertogenbosch d.d. Kranenbouw Service BV 6 maart 2012 in staat van faillissement verklaart (12/267 F).

2 Bestuurder van Kibo Holding Valkenswaard BV is dhr. E.H.G. van Zitteren. Aandeelhouder van KiBo Holding Valkenswaard BV is Stichting Administratiekantoor Slechtvalk te Valkenswaard. Bestuurders van Stichting Administratiekantoor Slechtvalk zijn dhr. E.H.G. van Zitteren, dhr. AH.F. van Zitteren en dhr. mr. M.P. Senders. Naast de vennootschappen binnen de groep van KiBo Holding Valkenswaard BVen Kranenbouw Group BV bestaan nog enkele 'losse' 'Kranenbouw'-vennootschappen, onder meer Kranenbouw Holding BV. Directeur-grootaandeelhouder van Kranenbouw Holding BV is de heer AH.F. van Zitteren (Sr.). Hij heeft het 'Kranenbouw-bedrijf' in het verleden opgericht. In 2004 heeft de heer E.H.G. van Zitteren Ur.) het bedrijf van Sr. overgenomen. 1.2 Winst en verlies Geconsolideerd: 2009: -/ tim 2012 niet bekend Enkel: 2009: -/ : niet bekend 2011: -/ , tim 14 aug 2012: -/ , Balanstotaal 2009: : -/ : -/ tim 14 aug 2012: -/ , Lopende procedures Er zijn de curator tot op heden geen lopende procedures bekend. 1.5 Verzekeringen De verzekeringen zijn door failliet reeds vóór datum faillissement opgezegd. 1.6 Huur Failliet houdt kantoor in het pand aan de Industrieweg 20 te Bergeijk. Er is door de curator vooralsnog geen (schriftelijke) huurovereenkomst aangetroffen. 1.7 Oorzaak faillissement Volgens de bestuurder zijn de volgende oorzaken van het faillissement aan te wijzen. " Na het faillissement van twee van de dochteronderneming van KiBo, had KiBo in feite geen bestaansrecht meer, zodat het eigen faillissement is aangevraagd." 2. Personeel 2. 1 Aantal ten tijde van faill. : 0

3 2.2 Aantal in jaar voor faili. : 2.3 Datum ontslagaanzegging : De DGA is volledigheidshalve ontslag aangezegd per brief van 15 augustus Activa Onroerende zaken 3. 1 Beschrijving : Niet van toepassing 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Nog in onderzoek 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Niet van toepassing Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Andere activa Beschrijving : Niet van toepassing Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4. 1 Omvang debiteuren ,00, waarbij de failliete dochtermaatschappij Kranenbouw Group de debiteur is ter zake management fee, zodat die vordering niet meer incasseerbaar is. 4.2 Opbrengst : Niet van toepassing 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing

4 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ABN Amro Bank heeft haar vordering van ,54 ingediend. P.M. in het faillissement Daarnaast hebben dhr. A. van Zitteren en Kranenbouw Holding BV middels geldleningen de groep gefinancierd voor een bedrag van totaalongeveer 5,5 mio. 5.2 Leasecontracten Er bestond een financial leasecontract bij Daimler Financial Services voor een personenwagen. De verwachte opbrengst bij verkoop voor die auto zou echter lager zijn dan het bedrag dat nog betaald zou moeten worden om de auto in de boedel te laten vallen, zodat de auto is ingeleverd. 5.3 Beschrijving zekerheden ABN Amro Bank heeft zekerheden bedongen, als pandrechten op vorderingen, roerende zaken, huurpenningen, rechten van lessee uit hoofde van lopende leasecontracten, intellectuele eigendom, borgtochten van dhr. E. van Zitteren en de heer A. van Zitteren. Voorts zijn de vorderingen van Kranenbouw Holding BV en dhr. A. van Zitteren achtergesteld ten opzichte van de vorderingen van ABN Amro Bank. De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid van het pandrecht van de bank. Dhr. A. van Zitteren en Kranenbouw Holding BV hebben op 28 februari 2012 daarnaast (pretense) pandrechten bedongen op bedrijfsinventaris, bedrijfsmiddelen, voorraden, vorderingen en aandelen in werkmaatschappijen. De curator onderzoekt thans nog de rechtsgeldigheid van het pandrecht van dhr. Van Zitteren Sr. alsmede dat van Kranenbouw Holding BV. 5.4 Separatistenpositie : Nog niet bekend 5.5 Boedelbijdragen : Nog niet bekend 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet van toepassing 5. 7 Reclamerechten : Niet van toepassing 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6. 1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving : Niet van toepassing

5 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7. 1 Boekhoudplicht : Nog in onderzoek 7.2 Depot jaarrekeningen jaar vastgesteld depot Goedk. Verkl. Accountant Op de laatste (gedeponeerde) jaarrekening 2010 is geen accountantscontrole toegepast. Er was slechts sprake van een niet vastgestelde, voorlopige jaarrekening. 7.4 Stortingsverpl. aandelen De vennootschap is opgericht in 1999, zodat een eventuele vordering uit hoofde van artikel 2:193 jo 191 BW is verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Nog in onderzoek 7.6 Paulianeus handelen : Nog in onderzoek 8. Crediteuren 8. 1 Boedelvorderingen : Salaris curator 8.2 Pref. vord. van de fiscus : nog niet bekend 8.3 Pref. vord. van het UWV : niet van toepassing 8.4 Andere pref. crediteuren : nog niet bekend 8.5 Aantal concurrente crediteuren Volgens opgaaf van bestuurder zijn er 10 crediteuren. hun vorderingen ingediend. Tot op heden hebben 4 crediteuren 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: , Verwachte wijze van afwikkeling: Naar verwachting opheffing bij gebrek aan baten.

6 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : niet van toepassing 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend 10.2 Plan van aanpak Verrichten van reguliere faillissementswerkzaamheden als inventariseren crediteuren, verkoop activa, onderzoek oorzaken faillissement en rechtmatigheid. 10.3lndiening volgend verslag februari 2013 Best, 14 september 2012 J.A. van der Meer curator

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 30 maart 2011 Gegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie