HOOFDSTUK VII. Van goud naar diamant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK VII. Van goud naar diamant"

Transcriptie

1 In 1978 vier H.S.C.'28 het goun jubileum. Met het kampioenschap HOOFDSTUK VII Van goud naar diamant van het eerste elftal werd toon voor het feest eigenlijk al gezet. Secretaris Piet Bogers zwaai vereniging in het verslag over het seizoen 1977/1978 alleen maar lof toe: "De felicitaties gaan dan wel in eerste instantie naar het standaard elftal, doch horen te worn gedaan aan alle spelers, maar vooral aan spelers van het 2e elftal, die tijns gehele competitie vervangen spelers en reserves moesten leveren, met als gevolg dat het twee elke week een anr elftal had." H.S.C. tel op dat moment liefst vijf seniorenelftallen. "Het vijf elftal worn oudjes genoemd. De gehele competitie behaal het elftal goe uitslagen, er was een voorbeeldige sfeer en er wern bijna 100 doelpunten vóór gemaakt," vermeld Piet Bogers. Hier en daar moest nog wel een vlekje weggewerkt worn voor het jubileumfeest gevierd kon worn. Zo vroeg het bestuur aan elftallen en tegenstanrs van H.S.C.'28 om na wedstrijn het c1ublokaal in Herelsestraat te bezoeken en niet in dorpshuis De Schalm te blijven hangen. In een bestuursvergaring kwam ook aan or dat iemand beplanting naast het dorpshuis had afgeknipt, zodat er een vrij uitzicht op het veld was ontstaan. Hierdoor konn vanuit het dorpshuis wedstrijn gratis bekeken worn. Er werd gerept over een vermoelijke dar en maatregelen die genomen konn worn, maar tot een besluit kwam het niet. Erger was het probleem dat in oktober 1978 opdook. Trainer Ko Nefs had onenigheid met enkele voetballers van het twee elftal die zaalvoetbal speeln. In zijn ogen verloor het elftal daardoor onnodig wedstrijn. Als voorbeeld noem hij wedstrijd tegen s.v.c. Inmidls speeln ook enkele spelers uit het eerste elftal in zaal en trainer onrmijnd sprak vrees uit dat dit elftal eveneens zou worn. Het bestuur vond dat het tijd werd om met Zv Heerle contact op te nemen en ook met spelers zelf werd over het probleem gesproken. De trainer dreig zelfs om onmidllijk te vertrekken als het probleem niet werd opgelost. Drie spelers van het twee elftal besloten zelf om in het r elftal te gaan spelen, maar van een echt goe oplossing was geen sprake. Feest Het goun feest werd groots aangepakt. Een feestcomité zette activiteiten op touwen twee weekenn lang wern in Heerle bloemetjes buiten gezet. Dat begon met een druk bezochte reünie op zaterdag 28 oktober Tijns ze bijeenkomst werd een jubileumboek gepresenteerd en daarna trok het gezelschap naar kerk waar Tijns viering van het goun jubileum in 1978 ontving het H.S.G.- bestuur van het feestcomité een nieuwe geluidsinstallatie voor het veld. Op foto onr meer G. Buermans, voorzitter van het feestcomité (met microfoon), Louis Buermans, Jac. van r Heijn, pastoor Oomen, Jan van Tilburg, Sjack Roeken, Piere van Eekelen Op achtergrond Piet Bogers, Sjaak Maatjens, Tinus van r Heijn en Jan van Etten. (Fotocollectie 47 Sjaak Maatjens) sr ri!{

2 geestelijk adviseur 1. Oomen mis opdroeg. Na mis ging het met een krans door een haag van jeugdspelers naar het kerkhof om daar een krans te leggen voor overlen spelers. 's Avonds was er een koffietafel en daar werd Louis Raats gehuldigd omdat hij als enige vijftig jaar lid van vereniging was. Een anr hoogtepunt was overhandiging van een nieuwe geluidsinstallatie voor het veld. De oud-len hadn het geld voor ze installatie bijeengebracht. Drie jubilarissen tijns vtertnq van het goun Zondag 29 oktober wern twee jubileumwedstrijn gespeeld. De wedstrijd H.S.C.-G.E.S.T.A. jubileum in V.l.n.r. Leo van Ginren, Louis Raats en Tinus van r Heijn (Fotocollectie Louis Buermans) eindig in 0-0, terwijl wedstrijd tussen twee veteranen elftallen 1-1 op het scorebord bracht. van Ginren had hij zilveren bondsspeld bij. Het feest ging ook in loop van week verr Burgemeester P. Sanrs bracht op die avond niet met een rikmiddag voor Heerlese bejaarn. Op het goe bericht dat het twee veld aangelegd 1 november vond een hernkingsvergaring zou worn. "Ik heb er wel grijze haren van gekregen, maar ik moet u op dit moment nog plaats en op vrijdag werd voor jeugd van H.S.C. een spel- en bingoavond gehoun. Hier waren teleurstellen," merkte hij op. Wel had hij 15 shirts B- en C-junioren aanwezig en tijns die voor vereniging bij en een gemeentelijke bijeenkomst bleek dat ze nog heel wat van voet- oorkon voor Louis Raats. Louis Raats ging die balregels moesten leren. De bingoregels bleken ze heel wat beter te beheersen. In het twee weekend werd een receptie gehoun met daarin nodige toespraken en huldigingen. Van K.N.Y.B. kreeg H.S.C. bondsvlag. Die kwam wel tien jaar te laat, maar voorzitter Klok van K.N.Y.B.-afling Noord- Brabant had er toch jaartallen 1928 en 1968 op laten zetten. Voor Tinus van r Heijn en Leo Het r elftal van H. S. C. '28 in het seizoen 1978/1979. Gehurkt v.i.n.r.: Sjaak Roeken, Giel Mathijssen, Piet Pellis, Adri van Hassel, Theo Jaspers, Jan van Gastel en Wim Thomassen. Staand v.l.n.r.: Pierre Raats, Toon van Bergen, Toontje van Huffel, Maarten Brouwers, Henk van Meel, Jan Regt, Janus van Etten en Jac. Raats. (Fotocollectie Jan van Etten) avond zwaar belan naar huis, want na koffietafel kreeg hij van voorzitter Louis Buermans ook nog eens goun H.S.C.-speld uitgereikt. Veteranenafling Tijns opheffingsvergaring van feestcommissie aan het eind van 1978 werd een commissie opgericht die een H.S.C.-veteranenafling in het leven moest roepen waar ook oudlen terecht konn. In die commissie wern vijf mensen benoemd en die zorgn er voor dat in loop van jaren verschillen veteranenwedstrijn wern gespeeld. In die perio wern ook Ad en Wim Bastiaansen gehuldigd omdat ze hun 250ste wedstrijd speeln in het eerste elftal van H.S.C.. Op 29 cember 1978 vond een bijzonre lenvergaring plaats waarin nieuwe statuten wern aangenomen. Die passeern voor een..~ 48

3 aan problemen spelers en verbood uit selectie el te nemen aan zaal-, café- of fa- brieksvoetbal. Dat gold ook voor spelers uit het twee elftal die graag in selectie wiln komen. Eerr was al besloten dat veremgmg geen zaalvoetbalteam eigen samen zou stellen. Het bestuur vond dat geen taak van een veldvoetbalvereniging, In een bestuursvergaring Het vier elftal van H.S.C.'28 in competitie 1978/1979. november Gehurkt v.l.n.r.: René Huijps, Rini van Oefelen, Ton Goossens, Van n Berg, in ogen van het bestuur op?, Christ Regt, Christ van Tiggelen, Buermans en Frans (Fotocol/ectie het op die er niet om loog. H.S.C. was Staand V.l.n.r.: Kees Pel/is, Kees van Kar, Jan Bel/eter, Oick van Veln, Peter Mathijssen, op 11 stel dagelijks bestuur een conceptbrief Frie Wierkx en Ad Bel/eter. Rommens verkeer weg wat onrlinge Jan van Elten). verstandhouding op diverse fron- notaris in Stein in Limburg. De regels wern ten aanging. "Wellicht zal dit, als aangepast aan morne tijd, maar toch maakte hierin geen verbetering komt, tot gevolg hebben notaris dat H.S.C. zijn langste tijd heeft bestaan. Indien noem een opmerkelijke secretaris vergissing. Hij van H.S.C. Vroegrijp in len het duilijk met standpunten plaats van Vroegrijk! H.S.C.-bestuur van het niet eens zoun blijken te zijn, is het bestuur bereid in zijn geheel op te stappen," Een dieptepunt stond in brief te lezen. Het bleef dat seizoen Na het kampioenschap in 1978 en het goun feest rommelen, ging het snel bergafwaarts met H.S.C.'28. Tot ook in het bestuur. Het clubblad verscheen in dat niet alleen binnen elftallen, maar winterstop ging het met het eerste elftal nog goed. seizoen niet wegens gebrek aan kopij en mensen Die winterstop duur echter heel lang en maan- die iets op papier wiln zetten. Om zaak uit het nlang kon er niet gespeeld worn. Na die maan- slop te trekken wern zelfs plannen gemaakt om n begon ellen voor het standaarlftal met oud-h.s.c.-ers louter betrekken. verliespartij en. onraan Samen meer bij vereniging te trainingen wern en H.S.C. eindig Hoe vereld het bestuur was over bepaal zaken, in eerste klasse afling Brabant. bleek tijns een bijeenkomst in februari 1980 toen nauwelijks De meer bezocht met VE.S.'35, D.S.E., O.D.I.O. en het standpunt met betrekking tot zaalvoetbal ge- G.E.S.T.A. moest H.S.C. een nacompetitie spelen. wijzigd werd. Vanaf toen werd het spelen in Trainer Ko Nefs zag het met selectie helemaal zaal in beperkte mate toegestaan. Iereen mocht niet meer zitten en haakte vroegtijdig af. Gelukkig voortaan in zaal spelen, als men tenminste één bleek nieuwe trainer, Cor Machielsen, keer per week training bezocht. Het eerste elftal bereid om het heft in hann te nemen en H.S.c. kon, zij mocht bovendien op zaterdag geen zaalwedstrijd het met moeite, spelen in verband met competitie op zondag. De het eersteklasserschap veilig stellen. Het feit dat in het seizoen 1978/1979 voor spelers zelf kwamen nog met een aanvulling, want het eerst in historie een officieel gediplomeer die waren van mening dat spelen in zaal alleen verzorger aanwezig was in persoon van Bert kon als ook mespelers dat accepteern. Hopstaken, Tot het ein van het seizoen bleef het rommelen kon aan het slechte spelen van selectie niets verhelpen. en het standaarlftal ontkwam ternauwernood aan Het bestuur probeer op zijn manier iets te doen gradatie. 49 Zelfs binnen het bestuur ontstond

4 onenigheid omdat niet iereen zich voor volle 100% inzette voor zijn taken. Enkele be- stuurslen lieten weten met hun werk te stoppen als er geen verbetering optrad. Secretaris Jan Vroegrijk trad in mei 1980 af en werd opgevolgd door Gerrit van Tongeren. Het enige positieve wat er te meln viel, was bouw van een nieuwe entreehokje en natuurlijk het kampioenschap van het vier elftal van H.S.C.! Het zou nog even duren voor Het twee elftal van H.S.C. vereniging sportpark bij De Schalm. maart uit dip was. In 1981 volg een nieuw Gehurkt V.l.n.r.: Anton Mien Broos (sponsor), '28. De foto werd rond 1980 gemaakt op het van Meer, Jean-Pierre Wim Bastiaanse bacle. Door het geringe aantal Staand spelers Piet Goossens, Jac. Uitwillegen werd A-jeugd teruggetrokken uit competi- tie. nieuwe En v.l.n.r.: Piet van Hassel, (Fotocollectie van Bergen, Kees van Meer, en Jan Ooms. René Paeschen, C. Bogers, Kees Raats, en Jos Bierstekers. Jan van Etten) subsibreid en er stappen wern onrnomen dieregeling die gemeente in voorbereiding had, om beloof ook niet veel goeds voor H.S.C., want onrlinge contacten te verbeteren. vereniging zou tussen 25 en 33% van subsi- Het eerste elftal had het inmidls voor elkaar en die minr krijgen, zo bereken penningmeester na een uitwedstrijd Piet Bogers. Veel erger kon het allemaal niet en eindig, gradatie van zowel het eerste als het r elftal moveer naar klasse 101, vroegere eerste versterkten maar. het gevoel van een diep dal alleen klasse van afling Brabant. "Reeds snel bleek Toch gloor er hoop, want secretaris Gerrit van nen het standaardteam resultaten gingen afwerpen. Tongeren kon tegen er gefeest Meto, die in 0-0 worn: HSC pro- dat aanwezige capaciteiten en kwaliteiten binschreef in zijn jaaroverzicht eerre jaren via een nacompetitie Een zeer constante resultatenreeks hoopvol over gevoelens binnen vereniging: kenmerkte het verloop van competitie, zij het dat we soms wel "Na in eens het geluk aan onze kant hadn dat we of een goe eindspurt dans ontsprongen te zijn, leek ons lot vorige dit jaar haast onontkoombaar. In vele gevallen gaat afbreuk mag doen aan het resultaat," verwoord gradatie gepaard met gevoelens van vernering secretaris. en ontkenning anrzijds van eigen op bestuurlijk kwaliteiten, competitie misten, Het kampioenschap terwijl niveau ook nodige tieve nawerking, hetgeen zeker geen van H.S.C. had nog een posiwant op 18 maart 1983 werd beroering ontstaat. Duilijk dient gesteld te wor- H.S.c. n dat het bovenstaan niet van toepassing isop.l 982 in gemeente Wouw. 1 uitgeroepen tot sportploeg van het jaar H.S.C.". Het twee veld Naar een nieuw kampioenschap De weg omhoog moesten er binnen leek gevonn, jeugdafling Eind 1982 had H.S.C'28 maar nog steeds geen twee veld. De gemeente onrhanl eerst met G. en A. nog wat Boshouwers over verkoop van grond voor het plooien gladgestreken worn. Te weinig mensen twee veld. De gemeente wil het twee veld moesten daar te veel werk verzetten. Vandaar dat eigenlijk naast het eerste, maar bei verkopers het bestuur van drie naar vijf mensen werd uitge- wiln het veld achter het eerste veld. De zaak 50

5 nacompetitie spelen maar verloor van VVR. en S.Vc. en promoveer daardoor niet. Na dit seizoen vertrok Machielsen en werd opgevolgd door Pieter van Wilnberg. Het SS-jarig jubileum werd gevierd met strijd om het kampioenschap van gemeente Wouw op zondag 21 augustus Deelnemers waren H.S.C.'28, Een foto van het vier elftal van H.S.C.'28 rond Cluzona uit Wouw, Rimboe uit Wouwse Gehurkt v.l.n.r.: Ad Maas, Rini van Oefelen, Mien Broos (sponsor), Plantage en Fe Moerstraten. H.S.C. won Kees Verbunt, Kees van Kar, Jan Mathijssen en heer Otto (elftalleir). het toernooi en Cluzona behaal een twee plaats. Met ze wedstrijd was Staand v.l.n.r.: Jan Ooms, Ad van Oefelen, Paul van Brand, Corné het vierdorpentoernooi geboren, dat tot van Meer, Ben Spruijt, Mathijssen, Schepers en Johan van r op hen nog jaarlijks plaats vindt. Met Heijn. (Fotocollectie Jan van Etten) een reünie van oud-len op 28 augustus werd zelfs aan Raad van State voorgelegd en werd het feest afgesloten. Een jaar later daar won familie Boshouwers het pleidooi. Dat won H.S.C. opnieuw het vierdorpen-toernooi dat was in oktober 1982 en er moest nu een anr plan toen op het veld van Fe Moerstraten werd worn uitgewerkt. De gemeenteraad had het veld gehoun. inmidls bovenaan op prioriteitenlijst gezet en er werd vaart achter plannen gezet. Opening veld Wethour Henk Hellegers van gemeente Eind 1984 werd begonnen met egalisatie van Wouw sprak met H.S.C.'28 over drie het twee veld. In augustus 1985 kon het ingezaaid worn. De verwachting was dat het in mogelijkhen die er voor het twee veld waren. het De eerste optie was een veld in het verleng van het bestaan veld in minimale afmetingen van een volwaardig trainingsveld. De twee mogelijkheid was een veld haaks op het bestaan veld en r was een veld achter RK basisschool. De eerste twee mogelijkhen waren extra duur in verband met overkapping van Run. De voorkeur van H.S.C. ging echter uit naar centralisatie van veln bij bestaan accommodatie. In oktober 1983 lag er een nieuw plan, maar G. en A. Boshouwers tekenn opnieuw bezwaar aan omdat ze bepaal garanties wiln hebben. In februari 1984 sprak raadslid Piet Bogers, tevens pelmingmeester van H.S.c. van 'een gebed zonr' ein'. In mei 1984 werd er einlijk een akkoord bereikt en in augustus waren plannen gereed en kon er begonnen worn. 55-jarig bestaan Onr leiding van trainer Cor Machielsen werd in competitie 1982/1983 eerste periotitel behaald. Het eerste elftal mocht daarom in 51 seizoen 1986/1987 in gebruik genomen kon worn. Het veld bleek niet bepaald onr een gelukkig gesternte tot stand gekomen te zijn, want voorzitter Louis Buermans constateer in Brabants Nieuwsblad van 31 juli 1986 dat kwaliteit van het gras zo slecht was dat er voorlopig niet op gespeeld kon worn. Zelfs openingsfeesten eind november moesten uitgesteld worn. Het veld was niet goed gedraineerd en in buizen zat zand, waardoor het veld te nat was. Het werd 13 september 1987 voordat het twee veld daadwerkelijk geopend kon worn. Dat gebeur door wethour Henk Hellegers die aftrap van wedstrijd H.S.C.-Wernhout verrichtte. Er bleef nog één wens voor H.S.C.: een eigen kantine. De vereniging dacht aan een klein onrkomen zoals bij Rimboe in Wouwse Plantage en geen grote barruimte zoals bij De Schalm. In loop van jaren werd hier regelmatig over gesproken, maar tot in 2003 ging ze wens niet in vervulling. Zelfs gemeente Roosendaal, waar ook Heerle vanaf 1januari 1997 onr viel, kon

6 hartenwens niet honoreren. Wel wern reclameborn verplaatst naar het nieuwe veld, want ze financiële bron kon vereniging niet missen. Terugloop Door terugloop van het aantal len speel H.S.C. jarenlang met drie elftallen. In het seizoen 1985/1986 werd het r elftal kampioen in klasse 308 en het vier elftal maakte weer Het eerste elftal dat in februari 1988 nieuwe trainingspakken kreeg van het -buut in klasse 601. De secretaris Sakko uit Bergen op Zoom constateert aan het eind van Gehurkt v.l.n.r. J. Dekkers, A. Verbocht, C. v. Meer, H. Cox, J. v. Etten, P. V.d. Brand, J. Luijsterburg, v. Dorst (verzorger) het seizoen in zijn jaarverslag dat er Staand V.l.n.r. L. Maas (leir) J. d. Bont (trainer), K. Govers, F Goossens, in strafzaken steeds meer sprake was A. Buijsen, C. Raats, C. v. Roks, F Hagenaars (grensrechter) en van 'commentaar op leiding' "Een J. V.d. Heijn. (Fotocollectie L. Maas) verschijnsel dat zich in loop van jaren op duilijke wijze heeft verplaatst noodgedwongen een extra beroep op jeugd van langs lijn naar in het veld," con- gedaan worn, die onr druk van lage klas- cluer hij. sering een moeilijke entree maakten in selectie," De stijging van het aantal len was van korte schreef hij. Volgens secretaris had H.S.C. zich duur, want een jaar later was Gerrit van Tongeren met krachtvoetbal kunnen handhaven in eerste in zijn jaarverslag mening toegedaan dat het klasse. geen best seizoen voor H.S.C. was. "Door een Ter voorbereiding van het zestigjarig jubileum in beperkte spelersgroep en een groot aantal geblesseern 1988, wern een jaar tevoren allerlei maatregelen zijn wij niet in staat geweest een genomen om het veld op te knappen. Er wern homogeen en sterk team te formeren. Daarnaast en nieuwe dug-outs geplaatst en reclameborn me hierdoor liep ook het trainingsbezoek wern opgeknapt. Zelfs trainer werd vervangen. drastisch terug. De onrust binnen selectie kwam Na vier jaar vertrok Pieter van Wilnberg na verloop van tijd aan oppervlakte. Spelers en Johan Bont train vanaf het seizoen steln zich niet meer beschikbaar en er moest 1987/1988 voetbalclub. Jij eruit of ik eruit! Zelfs bij vriendschappelijke wedstrijn als het alleen om oefenen gaat, kan het wel eens flink fout gaan. In het seizoen 1988/1989 speel H.S.C. een vriendschappelijke uitwedstrijd tegen Zunrt. Het ging er sportief aan toe, maar scheidsrechter was een anre mening toegedaan en floot voor van alles en nog wat en leg steeds het spel stil. Na een aantal van die discutabele beslissingen n enkele spelers van H.S.C.'28 hun beklag bij scheidsrechter. De scheidsrechter was niet van dit commentaar gediend en zei tegen Sjaak van r Heijn: "Jij eruit of ik eruit". Gevat antwoord Sjaak:,,0, ga jij er dan maar uit". De scheidsrechter vertrok daama naar kleedkamer en spelers bleven verdwaasd achter. Frans Hagenaars, vaste grensrechter van H.S.C.'28, wil met goedkeuring van spelers van Zunrt het laatste el van wedstrijd wel fluiten. Hij had alleen niet beschikking over een fluitje. Aanvoerr Jan van Etten van H.S.C. bood aan om dit met scheidsrechter te regelen. Hij ging kamer in en kreeg direct het fluitje mee en wedstrijd kon gewoon uitgespeeld worn. Toch kreeg dit muisje nog een staartje, want toevallig stond er een K.NVB.-rapporteur langs lijn. Na afloop van wedstrijd wil hij namen van twee spelers en trainer hebben. Het gevolg van vriendschappelijke ontmoeting was dat H.S.C.-trainer Johan Bont drie wedstrijn niet op bank mocht zitten. Sjaak van r Heijn werd voor zes wedstrijn geschorst en aanvoerr Jan van Etten mocht zes maann zijn elftal niet aanvoeren. Een 'leuke' vriendschappelijke wedstrijd! 52

HOOFDSTUK VIII. De 'jachtige' jaren negentig

HOOFDSTUK VIII. De 'jachtige' jaren negentig HOOFDSTUK VIII De 'jachtige' jaren negentig Het diamanten jubileum in 1988 werd een knaller. Met name de jongeren werden bij het feest betrokken. Zij beten trouwens het spits af, want op vrijdag 14 oktober

Nadere informatie

Algemene informatie. (Oud-mulo en world master team)

Algemene informatie. (Oud-mulo en world master team) Algemene informatie Sportpark de Braak is al jaren de thuishaven van R.K.S.V. MULO. Op 26 maart 1915 is de club opgericht, voortkomend uit de katholieke Mulo school in Helmond. De meest gegeven betekenis

Nadere informatie

hoe het allemaal begon...

hoe het allemaal begon... hoe het allemaal begon... te veld het eers Hoe het begon. Het eerste veld. Op 1 oktober 1955 besloten een groepje voetballiefhebbers uit De Valk een voetbalvereniging op te richten. De nieuwe club kreeg

Nadere informatie

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en???

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? De Zeeuws Barabantse Sportvereniging voor Doven (ZBSD) heeft als doel: Het doen beoefenen van sport door doven. Dit doel probeert zij onder meer te bereiken door:

Nadere informatie

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN?

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT HEBBEN WE 8 JUNI BESPROKEN. WELKOM EN KENNISMAKEN TERUGBLIK OP 18 MEI WAT MAAKT SPORTCLUB ENSCHEDE DE MOEITE WAARDE IDENTITEIT KERNWAARDEN

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Len Vergaring De maand mei betekent dat lanlijk finales worn gespeeld, bekers worn uitgereikt en kampioenen worn gehuldigd. Je zou bijna nken dat we onze biezen aan het pakken zijn en ons klaar voor zomerstop.

Nadere informatie

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond.

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Afgelopen vrijdagavond hebben wij als bestuur van Sportclub Franeker in een extra bestuursvergadering het besluit genomen om met ingang van

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014.

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Dit jaar wordt het Zilveren Trawler toernooi in Katwijk gehouden en niet in IJmuiden. vv Katwijk en IJ.V.V.

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Het bestuur omstreeks 1963: Pierre Geusen, Harrie van Bilzen, Charles Geusen, Sjeng Heijmans, Jo Geurts, Willem Stienen en Math Leeters.

Het bestuur omstreeks 1963: Pierre Geusen, Harrie van Bilzen, Charles Geusen, Sjeng Heijmans, Jo Geurts, Willem Stienen en Math Leeters. 1960 1969 Seizoen 1960-1961: Op 1 november krijgt Veritas de Koninklijke goedkeuring. De nieuwe trainer heet Pierre Soudant, die voorheen speelde voor Heer. Charles Geusen wordt hoofdjeugdleider en er

Nadere informatie

Algemene informatie. (Oud-mulo en world master team)

Algemene informatie. (Oud-mulo en world master team) Algemene informatie Sportpark de Braak is al jaren de thuishaven van R.K.S.V. MULO. Op 26 maart 1915 is de club opgericht, voortkomend uit de katholieke Mulo school in Helmond. De meest gegeven betekenis

Nadere informatie

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S

V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S V E R E N I G I N G S N I E U W S D E P I N P O N G E R S uitgave 17 januari 2016 DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN MIJN HAND 140 Nieuwsbrieven heb ik de afgelopen jaren geschreven, daarvoor had Wim Groffen er

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Jaargang 2 - Nummer 10 18-11-2008 van Spanje en Frankrijk was met 4-3 te sterk voor België. Bij de deed Spanje het opvallend goed. De Spanjaren wonnen alle drie hun wedstrijden.

Nadere informatie

Voorzitter Rinus Cruijff

Voorzitter Rinus Cruijff Het bestuur heeft besloten om het 75 jarig jubileum dat op 7 juli 2008 tot stand komt, niet zomaar voorbij te laten gaan en wil dit zo sportief en uitbundig mogelijk vieren. Hiervoor heeft zij een jubileumcommissie

Nadere informatie

Conventus 03 nieuws C-jeugd Conventus 03 kampioen: 3e elftal Conventus 03 kampioen:

Conventus 03 nieuws C-jeugd Conventus 03 kampioen: 3e elftal Conventus 03 kampioen: Conventus 03 nieuws C-jeugd Conventus 03 kampioen: Zaterdag 14 mei heeft de C-jeugd van Conventus 03 het kampioenschap behaald. In de laatste wedstrijd moest het gaan gebeuren, een gelijkspel zou voldoende

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA

Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA Voetbal vereniging TVC-BREDA Sportpark "Kwakkelhut " Kwakkelhutstraat 102-104 4814 KR Breda Tel : 076-5148000 www.tvcbreda.nl Plan van aanpak / toekomst visie TVC/BREDA Inleiding: Er is besloten door het

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Zaterdag 7 september Pim Mulier sportpark. Loten 2 2,- 3 voor 2 5,- DSS. Ex-internationals

Zaterdag 7 september Pim Mulier sportpark. Loten 2 2,- 3 voor 2 5,- DSS. Ex-internationals PROGRAMMABOEKJE Zaterdag 7 september 2013 Loten 2 2,- 3 voor 2 5,- Pim Mulier sportpark DSS - Ex-internationals Welkom Trainer DSS DSS van 7 oktober 1919 is bijna 94 jaar oud en, met ruim 1200 leden, één

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste voetballiefhebbers,

VOORWOORD. Beste voetballiefhebbers, VOORWOORD Beste voetballiefhebbers, Namens voetbalvereniging Moerse Boys heten wij iedereen van harte welkom op het 39 e jeugdtoernooi van onze vereniging. Ook dit jaar hebben onze hoofdsponsor van de

Nadere informatie

Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer

Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer Marcel Dekker jeugdtrainer bij Wijhe 92 Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer Ook in het seizoen 2013-2014 is Marcel Dekker als jeugdtrainer aan Wijhe 92 verbonden.

Nadere informatie

AFKICKEN? GEEN SPRAKE VAN!

AFKICKEN? GEEN SPRAKE VAN! AFKICKEN? GEEN SPRAKE VAN! Nadat iedereen weer heeft kunnen afkicken van het EK voor senioren in Appelscha, gaan we komende week hopelijk genieten van het WK van de algemene Klasse, dat in het Duitse Bad

Nadere informatie

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van Panel resultaten, peiling 3 oktober Van 18 tot en met 30 september is een peiling onr het Panel gehoun. Van 2.726 die waren uitgenodigd, hebben 1.500 len vragenlijst ingevuld. Een respons 55%. In peiling

Nadere informatie

FRANZ KRAUS 2015 JEUGDTOERNOOI

FRANZ KRAUS 2015 JEUGDTOERNOOI FRANZ KRAUS 2015 JEUGDTOERNOOI INHOUDSOPGAVE: Welkomstwoord voorzitter toernooicommissie 3 Mededelingen 4 Arbitrage 5 Sportiviteit 6 Toernooireglement 7-8 Kleedkamers / Velden 9 Sponsors 10 Indeling en

Nadere informatie

Fons de Brie. Fons in zijn favoriete shirt, helemaal klaar voor de training.

Fons de Brie. Fons in zijn favoriete shirt, helemaal klaar voor de training. Fons de Brie Naam: Fons de Brie Familie: Vader en moeder de Brie, zus Paula, zwager Corné, broer Peter, schoonzus Franka, neefjes Niels, Lars, Mark, Bob en nichtje Sanne. Fons in zijn favoriete shirt,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oranje Blauw

Nieuwsbrief Oranje Blauw Nieuwsbrief Oranje Blauw nr. 3 19-06-2013 Van de jubileumcommissie CSV Oranje Blauw een bruisende voetbalclub aan de Staddijk. Het is nu ongeveer twee weken geleden dat we ons spetterende jubileumfeest

Nadere informatie

Auditieve oefeningen. Boek van de week: Verhaalbegrip: Taalbewustzijn: 1; Voetbal 2; Beroemd 3;

Auditieve oefeningen. Boek van de week: Verhaalbegrip: Taalbewustzijn: 1; Voetbal 2; Beroemd 3; Auditieve oefeningen Boek van de week: 1; Voetbal 2; Beroemd 3; Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende vragen: Wat staat er op de voorkant Hoe zou het boek heten Waarom denk je dat? Wat staat

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark Zeewijk bij het Zeehaven ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2013.

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark Zeewijk bij het Zeehaven ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2013. Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark Zeewijk bij het Zeehaven ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2013. De basis voor dit unieke toernooi werd gelegd in 1952. Toen ontving Stormvogels bij de promotie in 1952

Nadere informatie

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen.

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Tijdens de jaarvergadering werd als opvolger van Jos Helmink de heer Bryan van Leeuwen gekozen tot secretaris. Bryan fluit sinds een klein jaar in de K.N.V.B.,

Nadere informatie

Neder-Betuwe Cup 2014

Neder-Betuwe Cup 2014 Neder-Betuwe Cup 2014 16 augustus Aanvang 10.30 uur Sportpark de Hoeken Ochten VOETBALVERENIGING KESTEREN Voorwoord Neder-Betuwe Cup 2014 Beste voetballiefhebbers, Het schrijven van een voorwoord voor

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO ACTUEEL Zo eindelijk hebben jullie weer een voor jullie. Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a. gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het ontbrak mij even aan de tijd. Let

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR SPELERS/COACH/TRAINERS EN OUDERS 2014-2015

INSTRUCTIE VOOR SPELERS/COACH/TRAINERS EN OUDERS 2014-2015 INLEIDING Het zaalhockey seizoen gaat beginnen en de eerste trainingen vinden plaats in de eerste week van december. Om er voor te zorgen dat de zaalhockey goed verloopt hebben we ook dit jaar een aantal

Nadere informatie

Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014

Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014 Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014 Meedoen is belangrijker dan winnen Ik heet alle teams, begeleiders, scheidsrechters,

Nadere informatie

Wat vul je in? Vul in ei of ij. Alle spelers gaan.. trainingskamp. Verschillende landen spelen. Eén keer.. de vier jaar wordt het WK gehouden.

Wat vul je in? Vul in ei of ij. Alle spelers gaan.. trainingskamp. Verschillende landen spelen. Eén keer.. de vier jaar wordt het WK gehouden. Naam:. Wat vul je in? Kies uit: tegen in van met op naast onder over - aan Alle spelers gaan.. trainingskamp. Het wk begint.. een openingsceremonie. Verschillende landen spelen.. elkaar. Eén keer.. de

Nadere informatie

Jeugdtoernooi

Jeugdtoernooi Jeugdtoernooi 2017 1 Meedoen is belangrijker dan winnen Ik heet alle teams, begeleiders, scheidsrechters, genodigden en belangstellenden een hartelijk welkom in Breda op het jeugdtoernooi van de B.S.V.

Nadere informatie

1. Waar staat Midlandia voor?

1. Waar staat Midlandia voor? Sponsoring Deze map geeft informatie over de sponsormogelijkheden van korfbalvereniging Midlandia. Midlandia is op zoek naar sponsoren die zich kunnen identificeren met onze visie en onze activiteiten

Nadere informatie

Voorwoord. De organisatie, Johan Peeters, Peter Gielen, Maarten Rutten.

Voorwoord. De organisatie, Johan Peeters, Peter Gielen, Maarten Rutten. Voorwoord vv Helden heet u van harte welkom op het derde Peel en Maas toernooi. Een toernooi voor de C-, D- en E- jeugd van alle voetbalverenigingen uit de mooie Maas gemeentes Peel & Maas en Horst aan

Nadere informatie

Er waren nog maar 13 leden en 3 steunleden over.

Er waren nog maar 13 leden en 3 steunleden over. 1932 Van de lagere seniorenelftallen uit de beginjaren is niet veel meer bekend dan dat in februari 1937 het 2 elftal uit de competitie werd teruggetrokken, mede vanwege het feit dat de vereniging van

Nadere informatie

N.V.S. er. Weekbrief v.v. N.V.S. Jaargang 33, nr. 17, week 17, 26 april Redactie: Jan Knuit en Reinier de Jong.

N.V.S. er. Weekbrief v.v. N.V.S. Jaargang 33, nr. 17, week 17, 26 april Redactie: Jan Knuit en Reinier de Jong. N.V.S. er Weekbrief v.v. N.V.S. Jaargang 33, nr. 17, week 17, 26 april 2017. Redactie: Jan Knuit en Reinier de Jong. Reinier de Jong viel gisteren in de prijzen bij de lintjesregen! Reinier, van harte

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

op sportpark in Oploo het officiële startschot plaats van de samenwerking.

op sportpark in Oploo het officiële startschot plaats van de samenwerking. Samen verder... Inleiding Vorig jaar juli hebben de besturen van Excellent, Westerbeekse Boys en SVS besloten tot een samenwerking van de jeugdafdelingen met ingang van het seizoen 2017/2018. In bijeenkomsten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

V E R E N I G I N G S N I E U W S

V E R E N I G I N G S N I E U W S V E R E N I G I N G S N I E U W S ttv D E P I N P O N G E R S uitgave 19 januari 2014 HET GEVOEL KOMT WEL WEER Langzaam maar zeker gaan de gedachten weer richting competitie. De trainingen worden serieuzer.

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

Selectie 2014/2015. Morgan van den Berg Keeper 18 juli 1996. Marc Walda Verdediger 18 januari 1996. Emiel lont Verdediger 26 juni 1996

Selectie 2014/2015. Morgan van den Berg Keeper 18 juli 1996. Marc Walda Verdediger 18 januari 1996. Emiel lont Verdediger 26 juni 1996 Nieuwsbrief A2 Trainer Sjouke de trainer van BBC A2, en tevens trainer van het 2e van Zwaagwesteinde, heeft sport hoog in het vaandel staan. Sjouke staat positief in het leven en wil graag het plezier,

Nadere informatie

Nr Finaleronde seizoen , Op sporthal Oostervant te Rotterdam.

Nr Finaleronde seizoen , Op sporthal Oostervant te Rotterdam. Nr.6 21-04-2008 Finaleronde seizoen 2007-2008, Op 19-04-2008 sporthal Oostervant te Rotterdam. Om 12.00 is de start van de 1 ste wedstrijd in de Oostervant te Rotterdam. Voordat het zover zou zijn had

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 31 mei 2011 notulist: Jo van der Heijden Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Jo van

Nadere informatie

Nieuwjaarsrede 2011. Dames en heren, sponsors, sportvrienden, van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de BVV Barendrecht.

Nieuwjaarsrede 2011. Dames en heren, sponsors, sportvrienden, van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de BVV Barendrecht. Nieuwjaarsrede 2011 Dames en heren, sponsors, sportvrienden, van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de BVV Barendrecht. Wederom is een zeer bewogen jaar voorbij gevlogen. Een jaar met vele hoogtepunten

Nadere informatie

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen!

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen! Nieuwsbrief Mascha Pijnenborg Uitgave 1, 2011 Nieuw jaar, nieuwe ploeg, nieuwe fiets Een nieuw jaar is begonnen! Mijn oude ploeg bestaat nu écht niet meer en ik start nu officieel bij het nieuwe Dolmans

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

VV De Heeg Sportcomplex ZUID Maastricht, Maastrichterweg 7, 6228 XT Maastricht. Betreft: Sponsoring VV De Heeg Jeugd of Senioren.

VV De Heeg Sportcomplex ZUID Maastricht, Maastrichterweg 7, 6228 XT Maastricht. Betreft: Sponsoring VV De Heeg Jeugd of Senioren. VV De Heeg Sportcomplex ZUID Maastricht, Maastrichterweg 7, 6228 XT Maastricht Betreft: Sponsoring VV De Heeg Jeugd of Senioren. Geachte heer/mevrouw, Sponsoring is een belangrijk onderdeel in het verenigingsleven.

Nadere informatie

Gé NIJBOER TOERNOOI REGIONAAL PUPILLEN TOERNOOI F-, E-, D- JEUGD: ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 SEPTEMBER 2017

Gé NIJBOER TOERNOOI REGIONAAL PUPILLEN TOERNOOI F-, E-, D- JEUGD: ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 SEPTEMBER 2017 RABOBANK SALLAND Gé NIJBOER TOERNOOI REGIONAAL PUPILLEN TOERNOOI F, E, D JEUGD: ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 SEPTEMBER 2017 Sportpark Tijenraan Zwolsestraat 76, 8101 AE Raalte Voor meer info: www.rohdaraalte.nl

Nadere informatie

Nu nog een mooie naam...

Nu nog een mooie naam... // MINIMEERKAMP HILVERSUM // VAN DE REDACTIE Jeugdtoernooi - 28 oktober 2007, Hilversum Afgelopen zondag was het weer tijd voor een nieuwe editie van het Minimeerkamp. Dit is een jeugdtoernooi speciaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief september s.v. S.A.B. Times

Nieuwsbrief september s.v. S.A.B. Times Nieuwsbrief september 2015 s.v. S.A.B. Times B este leden, ouders en/of verzorgers, De zomerstop zit er weer op en het nieuwe voetbalseizoen is inmiddels weer van start gegaan. Achter de schermen zijn

Nadere informatie

Bijeenkomst jeugdleiders en trainers

Bijeenkomst jeugdleiders en trainers Bijeenkomst jeugdleiders en trainers Agenda Introductie Organisatie jeugd Project Samen Scoren Taken begeleiding Basis teamafspraken Afgelastingen Vergoedingsregeling trainers Accommodatiebeheer Van alles

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

Sportvereniging BLAUW-WIT

Sportvereniging BLAUW-WIT Sportvereniging BLAUW-WIT Opgericht 14 november 1914, K.v.K. nr. 40144551 Pagina 1 Algemeen: Onderstaand bieden wij u het jaarverslag aan over het seizoen 2014-2015. Met dit verslag willen wij zoals gewoonlijk

Nadere informatie

Polanenbokaal toernooi. Maandag 5 aug. 2013 Dinsdag 6 aug. 2013 Zaterdag 10 aug. 2013

Polanenbokaal toernooi. Maandag 5 aug. 2013 Dinsdag 6 aug. 2013 Zaterdag 10 aug. 2013 Polanenbokaal toernooi Maandag 5 aug. 2013 Dinsdag 6 aug. 2013 Zaterdag 10 aug. 2013 1982-32ste Editie - 2013 s Nachts lenzen dragen en overdag scherp zien zonder bril of lenzen. Het is de modernste manier

Nadere informatie

ASW Protocol Kampioenen ( ) ASW Protocol Kampioenen

ASW Protocol Kampioenen ( ) ASW Protocol Kampioenen ASW Protocol Kampioenen Datum: 18 januari 2017 1. Algemeen 1.1 Doelstelling Kampioen worden is een hele prestatie en de teams die deze prestatie neerzetten worden door ASW in het zonnetje gezet. Hoe is

Nadere informatie

Protocol kampioenschappen Beuningse Boys:

Protocol kampioenschappen Beuningse Boys: Protocol kampioenschappen Beuningse Boys: Hierbij een overzicht van de actielijst van eventueel te organiseren activiteiten bij het behalen van een kampioenschap: SENIOREN: - Selectie elftallen: Ter info,

Nadere informatie

9 e FVV JEUGDTOERNOOI 30 en 31 mei 2015

9 e FVV JEUGDTOERNOOI 30 en 31 mei 2015 30 en 31 mei 2015 Wat kan Garage ter Veen voor u betekenen? Garage ter Veen beschikt over een moderne werkplaats waar alle werkzaamheden aan de auto kunnen worden verricht door onze vakbekwame monteurs.

Nadere informatie

Redactie adres: Marshallsingel 6. Secretaris: Prinses Irenstraat 8. Opgericht Aangesloten bij de KNVB en Afdeling Limburg

Redactie adres: Marshallsingel 6. Secretaris: Prinses Irenstraat 8. Opgericht Aangesloten bij de KNVB en Afdeling Limburg Redactie adres: Marshallsingel 6 Secretaris: Prinses Irenstraat 8 Opgericht 1971 Aangesloten bij de KNVB en Afdeling Limburg Uithuilen en opnieuw beginnen Nu de competitie 1974-1975 er weer opzit en de

Nadere informatie

Nieuwe trainers Sporting Heerlen. Hub Essers overleden. Fernando Ricksen eregast bij Sporting Heerlen - ZSV

Nieuwe trainers Sporting Heerlen. Hub Essers overleden. Fernando Ricksen eregast bij Sporting Heerlen - ZSV Nieuwe trainers Sporting Heerlen Sporting Heerlen heeft de technische staf voor het seizoen 2015/2016 compleet. Als trainer voor Sporting Heerlen 2 is Martè Streng aangesteld en als leider Wiel Ruminski.

Nadere informatie

Jaarverslag ACV seizoen 2013/ inleiding jarig jubileum ACV ( ) 3. het eerste elftal van ACV

Jaarverslag ACV seizoen 2013/ inleiding jarig jubileum ACV ( ) 3. het eerste elftal van ACV Jaarverslag ACV seizoen 2013/2014 1. inleiding In grote lijnen wordt in dit jaarverslag de gang van zaken weergegeven in het seizoen 2013/2014. Het verenigingsjaar liep van 01 juli 2013 t/m 30 juni 2014.

Nadere informatie

VOLKELSE GASTVRIJHEID

VOLKELSE GASTVRIJHEID Welkom, Willkommen Voor u ligt het programmaboekje van onze jeugdtoernooien. Onze toernooicommissie is er weer in geslaagd een zeer goed bezet jeugdtoernooi te organiseren en daar zijn wij als jeugdcommissie

Nadere informatie

Redactie adres: Marshallsingel 6. Secretaris: Prinses Irenstraat 8. Opgericht Aangesloten bij de KNVB en Afdeling Limburg

Redactie adres: Marshallsingel 6. Secretaris: Prinses Irenstraat 8. Opgericht Aangesloten bij de KNVB en Afdeling Limburg Redactie adres: Marshallsingel 6 Secretaris: Prinses Irenstraat 8 Opgericht 1971 Aangesloten bij de KNVB en Afdeling Limburg Breng u zoon naar SV Heerlen Met acht jaar kan hij al bij ons terecht. Voor

Nadere informatie

Weekbrief No 37 Seizoen Secretariaat: SENIORENAFDELING

Weekbrief No 37 Seizoen Secretariaat: SENIORENAFDELING 1 Weekbrief No 37 Seizoen 2009 2010 24-05-2010 Secretariaat: Estria.jeugdsecretariaat@planet.nl SENIORENAFDELING Uitslagen Zaterdag 22 mei Estria vet. St. Hubert Vet. 1-2 INFORMATIE JEUGDAFDELING Mededelingen

Nadere informatie

Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014

Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014 Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014 Inleiding: Met dit jaarverslag seizoen 2013/2014 trachten wij een beeld te schetsen van de ontwikkelingen binnen de afdeling veldvoetbal van SV Koedijk, in het

Nadere informatie

JAARVERSLAG v.v. S.D.S. 55 DE VALK WEKEROM

JAARVERSLAG v.v. S.D.S. 55 DE VALK WEKEROM JAARVERSLAG 2015 2016 v.v. S.D.S. 55 DE VALK WEKEROM INLEIDING: Volgens onze statuten loopt het verenigingsjaar van 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016. In dit document geeft het bestuur in het kort verslag van

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Maandag 2 januari 2017 Dinsdag 3 januari 2017 Woensdag 4 januari 2017 Vrijdag 6 januari 2017

Maandag 2 januari 2017 Dinsdag 3 januari 2017 Woensdag 4 januari 2017 Vrijdag 6 januari 2017 1 Inhoudsopgave Welkomstwoord... 3 Toernooireglement... 4 Programma Jongens Onder 7 jaar... 5 Programma Jongens Onder 8 jaar... 6 Programma Jongens Onder 9 jaar... 7 Programma Jongens Onder 10 jaar...

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. Aanwezig Bestuursleden 7 Leden 11 1 Opening Voorzitter Maurice Hoffman opent

Nadere informatie

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, vice-voorzitter en commissieleden, n.l. bij voorkeur de

Nadere informatie

1 sponsoring informatiegids Leerdam Sport 55

1 sponsoring informatiegids Leerdam Sport 55 1 sponsoring informatiegids Leerdam Sport 55 Voetbalvereniging Leerdam Sport 55 Historie In 1912 is het huidige Leerdam Sport 55 opgericht onder de naam Sparta. Een groep arbeiders van de toenmalige Glasfabriek

Nadere informatie

Historie DSVP in vogelvlucht

Historie DSVP in vogelvlucht Welkom bij D.S.V.P. Historie DSVP in vogelvlucht Opgericht in 1948 Door Samenwerking Verkregen Pijnacker Speelde 22 jaar aan de Boezemweg (de Boezem) Sinds 1970 op de Groene Wijdte Er voetballen zowel

Nadere informatie

NAC BREDA INFO. Nummer: 3 NAC Breda Opleidingen Seizoen 2015/2016. Programma: Maandag 17 augustus 2015 t/m Vrijdag 28 augustus 2015

NAC BREDA INFO. Nummer: 3 NAC Breda Opleidingen Seizoen 2015/2016. Programma: Maandag 17 augustus 2015 t/m Vrijdag 28 augustus 2015 NAC BREDA INFO Nummer: 3 NAC Breda Opleidingen Seizoen 2015/2016 Programma: Maandag 17 augustus 2015 t/m Vrijdag 28 augustus 2015 Mededelingen Infoavond Noteer alvast in jullie agenda de volgende data:

Nadere informatie

DSVP JEUGDTOERNOOI PROGRAMMA zaterdag 28 mei 2016

DSVP JEUGDTOERNOOI PROGRAMMA zaterdag 28 mei 2016 DSVP JEUGDTOERNOOI PROGRAMMA zaterdag 28 mei 2016 13:30 16:30 Sportcomplex 'De Groene Wijdte' Sportlaan 4 2641 AZ Pijnacker http://dsvp.nl/ Pagina 1 van 12 Beste sportvrienden, De toernooicommissie van

Nadere informatie

TAKEN TEAMLEIDER(S) Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd Overig

TAKEN TEAMLEIDER(S) Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd Overig TAKEN TEAMLEIDER(S) Wat moet een team zonder een teamleider? Zeker bij de jeugd is een teamleider onontbeerlijk. We kunnen dan ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat ouders deze taak op

Nadere informatie

En zie het resultaat bij de oproep aan de diverse elftallen c.q. trainers en bestuurders.

En zie het resultaat bij de oproep aan de diverse elftallen c.q. trainers en bestuurders. Na vele gesprekken is het dan eindelijk zover dat wij beschikken over twee speelvelden, een oefenveld en fatsoenlijke kleedaccommodatie, althans dit wordt verondersteld. Met name ons oefenveld bleek achteraf

Nadere informatie

WELKOM. Afd. Noord Brabant Algemene Ledenvergadering

WELKOM. Afd. Noord Brabant Algemene Ledenvergadering WELKOM Afd. Noord Brabant Algemene Ledenvergadering 18-2-2017 Agenda Opening en mededelingen Vaststellen agenda Jaarverslag afd. Noord Brabant Financieel verslag Verslag kascommissie Decharge penningmeester

Nadere informatie

Flobertschutterskring de Baronie

Flobertschutterskring de Baronie Cloveniersgilde Sint Bavo H1 221 Jac Dekkers 156 223 Lisette Gosens 151 232 Willem Gosens 156 254 Alex Dekkers 153 Cloveniersgilde Sint Bavo E1 Totaal 616 241 Rien van Baal 156 243 Ad Roks 157 259 Toon

Nadere informatie

NK Bootvissen vanuit Neeltje-Jans - 6 oktober 2012

NK Bootvissen vanuit Neeltje-Jans - 6 oktober 2012 NK Bootvissen vanuit Neeltje-Jans - 6 oktober 2012 Door het 2 maal uitstellen van het NK kon het NK alleen op 6 oktober worden gehouden i.v.m. de beschikbaarheid van de boten. Helaas viel deze dag gelijk

Nadere informatie

10 e. Zaterdag 13 mei 2017: JO13 & JO15. Zaterdag 20 mei 2017: JO9 & JO11

10 e. Zaterdag 13 mei 2017: JO13 & JO15. Zaterdag 20 mei 2017: JO9 & JO11 10 e Zaterdag 13 mei 2017: JO13 & JO15 Zaterdag 20 mei 2017: JO9 & JO11 Inhoud: Reglementen... 3 TIPS VOOR DE OUDERS OP HET TOERNOOI... 4 Poule-indelingen... 5 Even over: DVC Delft... 6 Portret van...

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd Als jij voetbal ook geweldig vindt, dan kun je al vanaf 4 jaar bij onze mini-f spelen en dat is gratis. De contributie voor de hele jeugd is door sponsoring zo

Nadere informatie

SV Heerlen/IDB C1 najaarskampioen

SV Heerlen/IDB C1 najaarskampioen SV Heerlen/IDB C1 najaarskampioen SV Heerlen/IDB C1 heeft zaterdag 26 november 2011 het kampioenschap in de najaarscompetitie 2011/2012 weten te veroveren. Voor de wedstrijd was het voor beide teams duidelijk

Nadere informatie

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar)

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) BELLA (II) 02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) In 2007 kwam je voor het eerst lessen op onze hondenschool. Je had als pup eerder getraind op een andere school maar moest daar stoppen vanwege ED operaties aan

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

JAARVERSLAG (clubjaar 52)

JAARVERSLAG (clubjaar 52) Secretariaat: Clublokaal: Thijs Geerlings Café Colé In de Haag 1 Donk 33 5768 HB Meijel 5768 XM Meijel Tel. 077 466 92 76 Tel. 077 466 18 73 thijsgeerlings@gmail.com k.coolen@onsbrabantnet.nl JAARVERSLAG

Nadere informatie

www.swiers-racing.nl

www.swiers-racing.nl WWW.SWIERS-RACING.NL www.swiers-racing.nl Nieuwsbrief 4 29-07-2011 Het alweer even gelen sinds laatste nieuwsbrief en er is en hoop gebeurd! Hieronr een verslag van afgelopen wedstrijd van 23 juli 2011.

Nadere informatie

Hartelijk welkom allemaal,

Hartelijk welkom allemaal, ! " #! $" %&' $( )*+! )!,&' Eerste interland België 1-4 Nederland (Antwerpen, België; 30 april 1905) Grootste overwinning Nederland 9-0 Noorwegen (Rotterdam, Nederland; 1 november 1972) Zwaarste verlies

Nadere informatie

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe.

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe. L E E S T E K S T Foto: VLAM Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardighen van koe. Je hoort soms wel eens zeggen: Lompe koe! Maar heb je al eens gemerkt hoe lenig een koe is? Van zo n log dier zou je

Nadere informatie

Gerben: voor mijn niet, ik ben al bezig met de selectie als keepertrainer. Dus heb al wat ervaring als zelfstandig trainer.

Gerben: voor mijn niet, ik ben al bezig met de selectie als keepertrainer. Dus heb al wat ervaring als zelfstandig trainer. Interview Rene Schalken en Gerben Kuijsten We zijn alweer aanbeland bij het laatste interview van dit seizoen. Ons 1 e elftal is gepromoveerd naar de 3 e klasse en RWB 2 is na een moeilijk seizoen toch

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk

Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk 2013 Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk Jeugdcommissie svhoutwijk 2013 Voorwoord: Het nieuwe seizoen gaat binnenkort weer van start, een nieuw seizoen vol goede voornemens en

Nadere informatie

Samenwerking Jeugdafdelingen Urmondia en IVS. Mei 2013

Samenwerking Jeugdafdelingen Urmondia en IVS. Mei 2013 Samenwerking Jeugdafdelingen Urmondia en IVS Mei 2013 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 : De huidige situatie en de toekomst... 3 1.1 Huidige situatie... 3 1.2 Huidige situatie in cijfers... 3 1.2.1 Urmondia

Nadere informatie

Augustus 2015. Juli 2015

Augustus 2015. Juli 2015 Jaargang 67 Uitgave 5 26 juni 2015 Voorzitter: 06-16889012 Jo Paffen 045-5743084 voorzitter@ssovh.nl Secretariaat: Schaesbergerweg 157 6415 AG Heerlen secretaris@ssovh.nl Penningmeester: Jo Ampts 06-47252779

Nadere informatie