HOOFDSTUK VII. Van goud naar diamant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK VII. Van goud naar diamant"

Transcriptie

1 In 1978 vier H.S.C.'28 het goun jubileum. Met het kampioenschap HOOFDSTUK VII Van goud naar diamant van het eerste elftal werd toon voor het feest eigenlijk al gezet. Secretaris Piet Bogers zwaai vereniging in het verslag over het seizoen 1977/1978 alleen maar lof toe: "De felicitaties gaan dan wel in eerste instantie naar het standaard elftal, doch horen te worn gedaan aan alle spelers, maar vooral aan spelers van het 2e elftal, die tijns gehele competitie vervangen spelers en reserves moesten leveren, met als gevolg dat het twee elke week een anr elftal had." H.S.C. tel op dat moment liefst vijf seniorenelftallen. "Het vijf elftal worn oudjes genoemd. De gehele competitie behaal het elftal goe uitslagen, er was een voorbeeldige sfeer en er wern bijna 100 doelpunten vóór gemaakt," vermeld Piet Bogers. Hier en daar moest nog wel een vlekje weggewerkt worn voor het jubileumfeest gevierd kon worn. Zo vroeg het bestuur aan elftallen en tegenstanrs van H.S.C.'28 om na wedstrijn het c1ublokaal in Herelsestraat te bezoeken en niet in dorpshuis De Schalm te blijven hangen. In een bestuursvergaring kwam ook aan or dat iemand beplanting naast het dorpshuis had afgeknipt, zodat er een vrij uitzicht op het veld was ontstaan. Hierdoor konn vanuit het dorpshuis wedstrijn gratis bekeken worn. Er werd gerept over een vermoelijke dar en maatregelen die genomen konn worn, maar tot een besluit kwam het niet. Erger was het probleem dat in oktober 1978 opdook. Trainer Ko Nefs had onenigheid met enkele voetballers van het twee elftal die zaalvoetbal speeln. In zijn ogen verloor het elftal daardoor onnodig wedstrijn. Als voorbeeld noem hij wedstrijd tegen s.v.c. Inmidls speeln ook enkele spelers uit het eerste elftal in zaal en trainer onrmijnd sprak vrees uit dat dit elftal eveneens zou worn. Het bestuur vond dat het tijd werd om met Zv Heerle contact op te nemen en ook met spelers zelf werd over het probleem gesproken. De trainer dreig zelfs om onmidllijk te vertrekken als het probleem niet werd opgelost. Drie spelers van het twee elftal besloten zelf om in het r elftal te gaan spelen, maar van een echt goe oplossing was geen sprake. Feest Het goun feest werd groots aangepakt. Een feestcomité zette activiteiten op touwen twee weekenn lang wern in Heerle bloemetjes buiten gezet. Dat begon met een druk bezochte reünie op zaterdag 28 oktober Tijns ze bijeenkomst werd een jubileumboek gepresenteerd en daarna trok het gezelschap naar kerk waar Tijns viering van het goun jubileum in 1978 ontving het H.S.G.- bestuur van het feestcomité een nieuwe geluidsinstallatie voor het veld. Op foto onr meer G. Buermans, voorzitter van het feestcomité (met microfoon), Louis Buermans, Jac. van r Heijn, pastoor Oomen, Jan van Tilburg, Sjack Roeken, Piere van Eekelen Op achtergrond Piet Bogers, Sjaak Maatjens, Tinus van r Heijn en Jan van Etten. (Fotocollectie 47 Sjaak Maatjens) sr ri!{

2 geestelijk adviseur 1. Oomen mis opdroeg. Na mis ging het met een krans door een haag van jeugdspelers naar het kerkhof om daar een krans te leggen voor overlen spelers. 's Avonds was er een koffietafel en daar werd Louis Raats gehuldigd omdat hij als enige vijftig jaar lid van vereniging was. Een anr hoogtepunt was overhandiging van een nieuwe geluidsinstallatie voor het veld. De oud-len hadn het geld voor ze installatie bijeengebracht. Drie jubilarissen tijns vtertnq van het goun Zondag 29 oktober wern twee jubileumwedstrijn gespeeld. De wedstrijd H.S.C.-G.E.S.T.A. jubileum in V.l.n.r. Leo van Ginren, Louis Raats en Tinus van r Heijn (Fotocollectie Louis Buermans) eindig in 0-0, terwijl wedstrijd tussen twee veteranen elftallen 1-1 op het scorebord bracht. van Ginren had hij zilveren bondsspeld bij. Het feest ging ook in loop van week verr Burgemeester P. Sanrs bracht op die avond niet met een rikmiddag voor Heerlese bejaarn. Op het goe bericht dat het twee veld aangelegd 1 november vond een hernkingsvergaring zou worn. "Ik heb er wel grijze haren van gekregen, maar ik moet u op dit moment nog plaats en op vrijdag werd voor jeugd van H.S.C. een spel- en bingoavond gehoun. Hier waren teleurstellen," merkte hij op. Wel had hij 15 shirts B- en C-junioren aanwezig en tijns die voor vereniging bij en een gemeentelijke bijeenkomst bleek dat ze nog heel wat van voet- oorkon voor Louis Raats. Louis Raats ging die balregels moesten leren. De bingoregels bleken ze heel wat beter te beheersen. In het twee weekend werd een receptie gehoun met daarin nodige toespraken en huldigingen. Van K.N.Y.B. kreeg H.S.C. bondsvlag. Die kwam wel tien jaar te laat, maar voorzitter Klok van K.N.Y.B.-afling Noord- Brabant had er toch jaartallen 1928 en 1968 op laten zetten. Voor Tinus van r Heijn en Leo Het r elftal van H. S. C. '28 in het seizoen 1978/1979. Gehurkt v.i.n.r.: Sjaak Roeken, Giel Mathijssen, Piet Pellis, Adri van Hassel, Theo Jaspers, Jan van Gastel en Wim Thomassen. Staand v.l.n.r.: Pierre Raats, Toon van Bergen, Toontje van Huffel, Maarten Brouwers, Henk van Meel, Jan Regt, Janus van Etten en Jac. Raats. (Fotocollectie Jan van Etten) avond zwaar belan naar huis, want na koffietafel kreeg hij van voorzitter Louis Buermans ook nog eens goun H.S.C.-speld uitgereikt. Veteranenafling Tijns opheffingsvergaring van feestcommissie aan het eind van 1978 werd een commissie opgericht die een H.S.C.-veteranenafling in het leven moest roepen waar ook oudlen terecht konn. In die commissie wern vijf mensen benoemd en die zorgn er voor dat in loop van jaren verschillen veteranenwedstrijn wern gespeeld. In die perio wern ook Ad en Wim Bastiaansen gehuldigd omdat ze hun 250ste wedstrijd speeln in het eerste elftal van H.S.C.. Op 29 cember 1978 vond een bijzonre lenvergaring plaats waarin nieuwe statuten wern aangenomen. Die passeern voor een..~ 48

3 aan problemen spelers en verbood uit selectie el te nemen aan zaal-, café- of fa- brieksvoetbal. Dat gold ook voor spelers uit het twee elftal die graag in selectie wiln komen. Eerr was al besloten dat veremgmg geen zaalvoetbalteam eigen samen zou stellen. Het bestuur vond dat geen taak van een veldvoetbalvereniging, In een bestuursvergaring Het vier elftal van H.S.C.'28 in competitie 1978/1979. november Gehurkt v.l.n.r.: René Huijps, Rini van Oefelen, Ton Goossens, Van n Berg, in ogen van het bestuur op?, Christ Regt, Christ van Tiggelen, Buermans en Frans (Fotocol/ectie het op die er niet om loog. H.S.C. was Staand V.l.n.r.: Kees Pel/is, Kees van Kar, Jan Bel/eter, Oick van Veln, Peter Mathijssen, op 11 stel dagelijks bestuur een conceptbrief Frie Wierkx en Ad Bel/eter. Rommens verkeer weg wat onrlinge Jan van Elten). verstandhouding op diverse fron- notaris in Stein in Limburg. De regels wern ten aanging. "Wellicht zal dit, als aangepast aan morne tijd, maar toch maakte hierin geen verbetering komt, tot gevolg hebben notaris dat H.S.C. zijn langste tijd heeft bestaan. Indien noem een opmerkelijke secretaris vergissing. Hij van H.S.C. Vroegrijp in len het duilijk met standpunten plaats van Vroegrijk! H.S.C.-bestuur van het niet eens zoun blijken te zijn, is het bestuur bereid in zijn geheel op te stappen," Een dieptepunt stond in brief te lezen. Het bleef dat seizoen Na het kampioenschap in 1978 en het goun feest rommelen, ging het snel bergafwaarts met H.S.C.'28. Tot ook in het bestuur. Het clubblad verscheen in dat niet alleen binnen elftallen, maar winterstop ging het met het eerste elftal nog goed. seizoen niet wegens gebrek aan kopij en mensen Die winterstop duur echter heel lang en maan- die iets op papier wiln zetten. Om zaak uit het nlang kon er niet gespeeld worn. Na die maan- slop te trekken wern zelfs plannen gemaakt om n begon ellen voor het standaarlftal met oud-h.s.c.-ers louter betrekken. verliespartij en. onraan Samen meer bij vereniging te trainingen wern en H.S.C. eindig Hoe vereld het bestuur was over bepaal zaken, in eerste klasse afling Brabant. bleek tijns een bijeenkomst in februari 1980 toen nauwelijks De meer bezocht met VE.S.'35, D.S.E., O.D.I.O. en het standpunt met betrekking tot zaalvoetbal ge- G.E.S.T.A. moest H.S.C. een nacompetitie spelen. wijzigd werd. Vanaf toen werd het spelen in Trainer Ko Nefs zag het met selectie helemaal zaal in beperkte mate toegestaan. Iereen mocht niet meer zitten en haakte vroegtijdig af. Gelukkig voortaan in zaal spelen, als men tenminste één bleek nieuwe trainer, Cor Machielsen, keer per week training bezocht. Het eerste elftal bereid om het heft in hann te nemen en H.S.c. kon, zij mocht bovendien op zaterdag geen zaalwedstrijd het met moeite, spelen in verband met competitie op zondag. De het eersteklasserschap veilig stellen. Het feit dat in het seizoen 1978/1979 voor spelers zelf kwamen nog met een aanvulling, want het eerst in historie een officieel gediplomeer die waren van mening dat spelen in zaal alleen verzorger aanwezig was in persoon van Bert kon als ook mespelers dat accepteern. Hopstaken, Tot het ein van het seizoen bleef het rommelen kon aan het slechte spelen van selectie niets verhelpen. en het standaarlftal ontkwam ternauwernood aan Het bestuur probeer op zijn manier iets te doen gradatie. 49 Zelfs binnen het bestuur ontstond

4 onenigheid omdat niet iereen zich voor volle 100% inzette voor zijn taken. Enkele be- stuurslen lieten weten met hun werk te stoppen als er geen verbetering optrad. Secretaris Jan Vroegrijk trad in mei 1980 af en werd opgevolgd door Gerrit van Tongeren. Het enige positieve wat er te meln viel, was bouw van een nieuwe entreehokje en natuurlijk het kampioenschap van het vier elftal van H.S.C.! Het zou nog even duren voor Het twee elftal van H.S.C. vereniging sportpark bij De Schalm. maart uit dip was. In 1981 volg een nieuw Gehurkt V.l.n.r.: Anton Mien Broos (sponsor), '28. De foto werd rond 1980 gemaakt op het van Meer, Jean-Pierre Wim Bastiaanse bacle. Door het geringe aantal Staand spelers Piet Goossens, Jac. Uitwillegen werd A-jeugd teruggetrokken uit competi- tie. nieuwe En v.l.n.r.: Piet van Hassel, (Fotocollectie van Bergen, Kees van Meer, en Jan Ooms. René Paeschen, C. Bogers, Kees Raats, en Jos Bierstekers. Jan van Etten) subsibreid en er stappen wern onrnomen dieregeling die gemeente in voorbereiding had, om beloof ook niet veel goeds voor H.S.C., want onrlinge contacten te verbeteren. vereniging zou tussen 25 en 33% van subsi- Het eerste elftal had het inmidls voor elkaar en die minr krijgen, zo bereken penningmeester na een uitwedstrijd Piet Bogers. Veel erger kon het allemaal niet en eindig, gradatie van zowel het eerste als het r elftal moveer naar klasse 101, vroegere eerste versterkten maar. het gevoel van een diep dal alleen klasse van afling Brabant. "Reeds snel bleek Toch gloor er hoop, want secretaris Gerrit van nen het standaardteam resultaten gingen afwerpen. Tongeren kon tegen er gefeest Meto, die in 0-0 worn: HSC pro- dat aanwezige capaciteiten en kwaliteiten binschreef in zijn jaaroverzicht eerre jaren via een nacompetitie Een zeer constante resultatenreeks hoopvol over gevoelens binnen vereniging: kenmerkte het verloop van competitie, zij het dat we soms wel "Na in eens het geluk aan onze kant hadn dat we of een goe eindspurt dans ontsprongen te zijn, leek ons lot vorige dit jaar haast onontkoombaar. In vele gevallen gaat afbreuk mag doen aan het resultaat," verwoord gradatie gepaard met gevoelens van vernering secretaris. en ontkenning anrzijds van eigen op bestuurlijk kwaliteiten, competitie misten, Het kampioenschap terwijl niveau ook nodige tieve nawerking, hetgeen zeker geen van H.S.C. had nog een posiwant op 18 maart 1983 werd beroering ontstaat. Duilijk dient gesteld te wor- H.S.c. n dat het bovenstaan niet van toepassing isop.l 982 in gemeente Wouw. 1 uitgeroepen tot sportploeg van het jaar H.S.C.". Het twee veld Naar een nieuw kampioenschap De weg omhoog moesten er binnen leek gevonn, jeugdafling Eind 1982 had H.S.C'28 maar nog steeds geen twee veld. De gemeente onrhanl eerst met G. en A. nog wat Boshouwers over verkoop van grond voor het plooien gladgestreken worn. Te weinig mensen twee veld. De gemeente wil het twee veld moesten daar te veel werk verzetten. Vandaar dat eigenlijk naast het eerste, maar bei verkopers het bestuur van drie naar vijf mensen werd uitge- wiln het veld achter het eerste veld. De zaak 50

5 nacompetitie spelen maar verloor van VVR. en S.Vc. en promoveer daardoor niet. Na dit seizoen vertrok Machielsen en werd opgevolgd door Pieter van Wilnberg. Het SS-jarig jubileum werd gevierd met strijd om het kampioenschap van gemeente Wouw op zondag 21 augustus Deelnemers waren H.S.C.'28, Een foto van het vier elftal van H.S.C.'28 rond Cluzona uit Wouw, Rimboe uit Wouwse Gehurkt v.l.n.r.: Ad Maas, Rini van Oefelen, Mien Broos (sponsor), Plantage en Fe Moerstraten. H.S.C. won Kees Verbunt, Kees van Kar, Jan Mathijssen en heer Otto (elftalleir). het toernooi en Cluzona behaal een twee plaats. Met ze wedstrijd was Staand v.l.n.r.: Jan Ooms, Ad van Oefelen, Paul van Brand, Corné het vierdorpentoernooi geboren, dat tot van Meer, Ben Spruijt, Mathijssen, Schepers en Johan van r op hen nog jaarlijks plaats vindt. Met Heijn. (Fotocollectie Jan van Etten) een reünie van oud-len op 28 augustus werd zelfs aan Raad van State voorgelegd en werd het feest afgesloten. Een jaar later daar won familie Boshouwers het pleidooi. Dat won H.S.C. opnieuw het vierdorpen-toernooi dat was in oktober 1982 en er moest nu een anr plan toen op het veld van Fe Moerstraten werd worn uitgewerkt. De gemeenteraad had het veld gehoun. inmidls bovenaan op prioriteitenlijst gezet en er werd vaart achter plannen gezet. Opening veld Wethour Henk Hellegers van gemeente Eind 1984 werd begonnen met egalisatie van Wouw sprak met H.S.C.'28 over drie het twee veld. In augustus 1985 kon het ingezaaid worn. De verwachting was dat het in mogelijkhen die er voor het twee veld waren. het De eerste optie was een veld in het verleng van het bestaan veld in minimale afmetingen van een volwaardig trainingsveld. De twee mogelijkheid was een veld haaks op het bestaan veld en r was een veld achter RK basisschool. De eerste twee mogelijkhen waren extra duur in verband met overkapping van Run. De voorkeur van H.S.C. ging echter uit naar centralisatie van veln bij bestaan accommodatie. In oktober 1983 lag er een nieuw plan, maar G. en A. Boshouwers tekenn opnieuw bezwaar aan omdat ze bepaal garanties wiln hebben. In februari 1984 sprak raadslid Piet Bogers, tevens pelmingmeester van H.S.c. van 'een gebed zonr' ein'. In mei 1984 werd er einlijk een akkoord bereikt en in augustus waren plannen gereed en kon er begonnen worn. 55-jarig bestaan Onr leiding van trainer Cor Machielsen werd in competitie 1982/1983 eerste periotitel behaald. Het eerste elftal mocht daarom in 51 seizoen 1986/1987 in gebruik genomen kon worn. Het veld bleek niet bepaald onr een gelukkig gesternte tot stand gekomen te zijn, want voorzitter Louis Buermans constateer in Brabants Nieuwsblad van 31 juli 1986 dat kwaliteit van het gras zo slecht was dat er voorlopig niet op gespeeld kon worn. Zelfs openingsfeesten eind november moesten uitgesteld worn. Het veld was niet goed gedraineerd en in buizen zat zand, waardoor het veld te nat was. Het werd 13 september 1987 voordat het twee veld daadwerkelijk geopend kon worn. Dat gebeur door wethour Henk Hellegers die aftrap van wedstrijd H.S.C.-Wernhout verrichtte. Er bleef nog één wens voor H.S.C.: een eigen kantine. De vereniging dacht aan een klein onrkomen zoals bij Rimboe in Wouwse Plantage en geen grote barruimte zoals bij De Schalm. In loop van jaren werd hier regelmatig over gesproken, maar tot in 2003 ging ze wens niet in vervulling. Zelfs gemeente Roosendaal, waar ook Heerle vanaf 1januari 1997 onr viel, kon

6 hartenwens niet honoreren. Wel wern reclameborn verplaatst naar het nieuwe veld, want ze financiële bron kon vereniging niet missen. Terugloop Door terugloop van het aantal len speel H.S.C. jarenlang met drie elftallen. In het seizoen 1985/1986 werd het r elftal kampioen in klasse 308 en het vier elftal maakte weer Het eerste elftal dat in februari 1988 nieuwe trainingspakken kreeg van het -buut in klasse 601. De secretaris Sakko uit Bergen op Zoom constateert aan het eind van Gehurkt v.l.n.r. J. Dekkers, A. Verbocht, C. v. Meer, H. Cox, J. v. Etten, P. V.d. Brand, J. Luijsterburg, v. Dorst (verzorger) het seizoen in zijn jaarverslag dat er Staand V.l.n.r. L. Maas (leir) J. d. Bont (trainer), K. Govers, F Goossens, in strafzaken steeds meer sprake was A. Buijsen, C. Raats, C. v. Roks, F Hagenaars (grensrechter) en van 'commentaar op leiding' "Een J. V.d. Heijn. (Fotocollectie L. Maas) verschijnsel dat zich in loop van jaren op duilijke wijze heeft verplaatst noodgedwongen een extra beroep op jeugd van langs lijn naar in het veld," con- gedaan worn, die onr druk van lage klas- cluer hij. sering een moeilijke entree maakten in selectie," De stijging van het aantal len was van korte schreef hij. Volgens secretaris had H.S.C. zich duur, want een jaar later was Gerrit van Tongeren met krachtvoetbal kunnen handhaven in eerste in zijn jaarverslag mening toegedaan dat het klasse. geen best seizoen voor H.S.C. was. "Door een Ter voorbereiding van het zestigjarig jubileum in beperkte spelersgroep en een groot aantal geblesseern 1988, wern een jaar tevoren allerlei maatregelen zijn wij niet in staat geweest een genomen om het veld op te knappen. Er wern homogeen en sterk team te formeren. Daarnaast en nieuwe dug-outs geplaatst en reclameborn me hierdoor liep ook het trainingsbezoek wern opgeknapt. Zelfs trainer werd vervangen. drastisch terug. De onrust binnen selectie kwam Na vier jaar vertrok Pieter van Wilnberg na verloop van tijd aan oppervlakte. Spelers en Johan Bont train vanaf het seizoen steln zich niet meer beschikbaar en er moest 1987/1988 voetbalclub. Jij eruit of ik eruit! Zelfs bij vriendschappelijke wedstrijn als het alleen om oefenen gaat, kan het wel eens flink fout gaan. In het seizoen 1988/1989 speel H.S.C. een vriendschappelijke uitwedstrijd tegen Zunrt. Het ging er sportief aan toe, maar scheidsrechter was een anre mening toegedaan en floot voor van alles en nog wat en leg steeds het spel stil. Na een aantal van die discutabele beslissingen n enkele spelers van H.S.C.'28 hun beklag bij scheidsrechter. De scheidsrechter was niet van dit commentaar gediend en zei tegen Sjaak van r Heijn: "Jij eruit of ik eruit". Gevat antwoord Sjaak:,,0, ga jij er dan maar uit". De scheidsrechter vertrok daama naar kleedkamer en spelers bleven verdwaasd achter. Frans Hagenaars, vaste grensrechter van H.S.C.'28, wil met goedkeuring van spelers van Zunrt het laatste el van wedstrijd wel fluiten. Hij had alleen niet beschikking over een fluitje. Aanvoerr Jan van Etten van H.S.C. bood aan om dit met scheidsrechter te regelen. Hij ging kamer in en kreeg direct het fluitje mee en wedstrijd kon gewoon uitgespeeld worn. Toch kreeg dit muisje nog een staartje, want toevallig stond er een K.NVB.-rapporteur langs lijn. Na afloop van wedstrijd wil hij namen van twee spelers en trainer hebben. Het gevolg van vriendschappelijke ontmoeting was dat H.S.C.-trainer Johan Bont drie wedstrijn niet op bank mocht zitten. Sjaak van r Heijn werd voor zes wedstrijn geschorst en aanvoerr Jan van Etten mocht zes maann zijn elftal niet aanvoeren. Een 'leuke' vriendschappelijke wedstrijd! 52

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Het clubblad van vv BEVO / Nummer 01 / September 2013 BevoSignaal BEVO 1 terug op haar stekkie»04 Altijd super gezellig»13 Multi Functionele Accommodatie»16 Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Brandweer Marknesse zoekt collega s

Brandweer Marknesse zoekt collega s D O R P S K R A N T M A R K N E S S E SLUIS4 e 3j ea aj ra ga ar ng g a n g n u mn mu em r m7 e r 1 w o ew nos ed na sg d2a 8 g N6 Os Ve pe tme mb be er r 2 0 0 67 Nico Boer benoemd tot erelid SVM Brandweer

Nadere informatie

1959 2009 Auto van Ewijk / LHC 1

1959 2009 Auto van Ewijk / LHC 1 1959 2009 Auto van Ewijk / LHC 1 Hallo allemaal, Voor jullie ligt een jubileumuitgave van 50 jaar handbal bij Auto van Ewijk / LHC. Ondertussen een rijke historie waar veel over te vertellen is, dat doen

Nadere informatie

CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN 33e JAARGANG NUMMER 32 19 april 2004

CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN 33e JAARGANG NUMMER 32 19 april 2004 CLUBBLAD RKVV DEN DUNGEN 33e JAARGANG NUMMER 32 19 april 2004 Redactieadres: Hoogstraat 47, 5271 VZ Sint Michielsgestel E-mail: vangrinsven@home.nl 073-5942276 FELICITATIES VOOR DE KAMPIOENEN We kunnen

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

DETUKKERS 75 jaar 1932-2007

DETUKKERS 75 jaar 1932-2007 DETUKKERS 75 jaar 1932-2007 16 september 2007 Albergen Colofon JUBILEUMBOEKCOMMISSIE Denktank: Leo Dijkstra Gijs Droste Bastian Keemers Thijs Kruse Gilbert Leemhuis Berthil Meijer Danielle Oude Geerdink

Nadere informatie

INDEZESTIEN. Steun en vertrouwen. Beste ARC ers

INDEZESTIEN. Steun en vertrouwen. Beste ARC ers INDEZESTIEN De digitale nieuwsbrief van SV ARC Seizoen 2012-2013 Steun en vertrouwen door Nick Bouman De filmdocumentaire Etre et Avoir gaat over een schoolklasje in Frankrijk, Nick Bouman dat passievol

Nadere informatie

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8

B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 BONIVARIA NG E ER V RT GI NI O SP HA A B KS E E RG N B O N I V A R I A jaargang 39 nummer 8 CLUBORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING BON BOYS HAAKSBERGEN 26 mei 2011 Opgericht 22 februari 1934 Sportpark De Greune

Nadere informatie

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 inhoud De Ballenvanger Nummer 1 seizoen 2013-2014 10 Alle vrijwilligers zijn belangrijk,

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

Tekin geniet bij volksclub. > Meer op Pagina 15

Tekin geniet bij volksclub. > Meer op Pagina 15 Sander Krabbendam in Libanon Keeperstrainer succesvol in Midden-Oosten bij Salam Zgharta. > Meer op pagina 11 Tekin geniet bij volksclub SVDPW Middenvelder wil met Schiedammers de weg omhoog vervolgen.

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

presentatiegids 2011

presentatiegids 2011 presentatiegids 2011 ad Hofw ofweekblad Hofwe ekblad Hofweekblad Hofwe ekblad Hofweekblad Hofwe kblad Hofweekblad Hofwee kblad Hofweekblad Hofwee Adverteren? kblad Hofweekblad Hofweek blad Hofweekblad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier.

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. 31 ste. jaargang, nr. 3 Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. Prettige feestdagen en een voorspoedig en een sportief jaar

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

vrijdag 22 augustus en zaterdag 23 augustus www.50jaarswift64voetbal.nl

vrijdag 22 augustus en zaterdag 23 augustus www.50jaarswift64voetbal.nl vrijdag 22 augustus en zaterdag 23 augustus www.50jaarswift64voetbal.nl VOOR AL U WERKZAAMHEDEN VOOR AKKERBOUW VEEHOUDERIJ CONSERVEN GRONDVERZET CULTUURTECHNIEK 2 Voorwoord Swift 64 voetbal, 50 jaar passie,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Clubblad s.v. Grol. Clubblad s.v. Grol Jaargang 33-2013 www.svgrol.nl

Clubblad s.v. Grol. Clubblad s.v. Grol Jaargang 33-2013 www.svgrol.nl Clubblad s.v. Grol Clubblad s.v. Grol Jaargang 33-2013 www.svgrol.nl VOORWOORD 3 Geachte lezer,...weevers ontwerpt CLUBBLAD Jaargang 33-27 juni 2013 - nr.2 Als s.v. Grol hebben we wederom een bewogen kwartaal

Nadere informatie

Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail sportnieuwsvelden@gmail.com

Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail sportnieuwsvelden@gmail.com Jaargang 3 Januari 2010 Nummer 7 Clubblad van Sport Vereniging Velden Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail sportnieuwsvelden@gmail.com REDACTIE: René

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Seizoen 12-13 42e Jaargang WWW.VVHOOGEVEEN.NL

Seizoen 12-13 42e Jaargang WWW.VVHOOGEVEEN.NL WWW.VVHOOGEVEEN.NL Seizoen 12-13 42e Jaargang De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 42e jaargang Seizoen 2012-2013 Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Medewerkers

Nadere informatie

38 e jaargang, juni/juli 2011

38 e jaargang, juni/juli 2011 Patrick en Maurice winnen NK 38 e jaargang, juni/juli 2011 2 38e jaargang, nummer 3 juni/juli 2011 38 e jaargang, nummer 3 Service: Een uitgave van de Hoofddorpse Tafeltennis Club Verschijnt vijf á zes

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl www.cafethehideaway.nl Zilvermos 20, 2914 XK Nieuwerkerk a/d IJssel Tel. 010-450 70 62, Fax 010-442 22 66. www.hagoortbetonboringen.nl tel. 482 74 01 / 482 74 28 tel. 0180-42 87 81 Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Nadere informatie

De Historie Jubileumprogramma. Nieuwsfeitjes Foto s. Voorwoord Pierre van der Westen. 75 jaar SV Advendo 1932-2007 oplage: 700 stuks

De Historie Jubileumprogramma. Nieuwsfeitjes Foto s. Voorwoord Pierre van der Westen. 75 jaar SV Advendo 1932-2007 oplage: 700 stuks De Historie Jubileumprogramma Nieuwsfeitjes Foto s Voorwoord Pierre van der Westen 75 jaar SV Advendo 1932-2007 oplage: 700 stuks Voorwoord van de Voorzitter Het is eindelijk zover: SV Advendo bestaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenstelling bestuur

Inhoudsopgave. Samenstelling bestuur december 2014 2 Samenstelling bestuur Inhoudsopgave. Voorzitter : Kees de Jonge 0113-232855 odejonge@kpnmail.nl Secretaris : Janna Scheffer 0113-21 27 43 sfr@zeelandnet.nl Ledenadm. : Kees Tramper 0113-55

Nadere informatie

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2013 5 10 15 Aanwezig: Willemijn Bouchier, Sjeng van Heemst, Bart Vroom (bestuur), Ludo Bolling, Stijn Foppen, Fleur Gommers, Frances van Tilborg

Nadere informatie

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers Colofon: Redactieleden: Jan Greevink Andre v.d.linde Peter v.d.linde Marcel Manenschijn Marcel Pijffers Kars ter Avest De beschouwer debeschouwer@hotmail.com Henk Pennings Typiste: Herma Greevink Inhoud

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie