Preek Lukas 1 : moeders van Jezus (Maria)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preek Lukas 1 : moeders van Jezus (Maria)"

Transcriptie

1 Preek Lukas 1 : moeders van Jezus (Maria) Liturgie 19 december 2010 Houten - D.Vonck Kaarsen aansteken Psalm 68:2 Votum/ vredegroet Opwekking 586 (Heel de schepping geeft u eer naar Ps.96) Opwekking 461 (Mijn Jezus, mijn redder) Gebed Lezing Lucas 1:26-56 Preek De tiener Maria; een voorbeeld van gehoorzaamheid Opwekking 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon) 10 geboden Gezang 47:3,4, 6 Voorbede Collecte Opwekking 334 vers 1 en 3 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen) Zegen Geliefde broers en zussen, We gaan deze morgen stilstaan bij Maria. En ik weet niet of u het herkent, maar in onze traditie, of: wij als gereformeerden zijn altijd een tikje huiverig om het over Maria te hebben. Een beetje uit angst om Maria te gaan verheerlijken. Dat Maria vereerd wordt alsof zij zo belangrijk zou zijn, haast net zo belangrijk als Jezus, misschien net daaronder. En de reactie is dan om over Maria maar niet al te veel te zeggen, bang om te veel te zeggen. Ik merkte zelf dat het best wel lastig was in de voorbereiding van deze preek om er achter te komen wat de bijbel ons duidelijk wil maken over deze vrouw. Want dat ze speciaal is, dat is absoluut waar. Dat maakt de bijbel ook zelf duidelijk. Maria zegt het zelf, en als je ziet naar wat hier verteld wordt: er gebeurd hier iets heel erg bijzonders. En tegelijk is het zo dat de rol van Maria in de bijbel beperkt is tot het leven van Jezus. Ze komt alleen voor in de evangeliën. En in deze verhalen speelt ze ook geen hele prominente rol. Deze morgen gaan we nadenken over de vraag wat Maria dan zo speciaal maakt en wat wij van haar kunnen leren. We hebben de afgelopen weken gezien dat we van elk van de vrouwen die Mattheus noemt iets kunnen leren over hoe God ze gebruikt heeft en daarin

2 ook iets kunnen spiegelen over waarin ze een voorbeeld voor ons zijn. Kunnen we dat ook bij Maria? We zullen daarover gaan nadenken. Eerst de vraag: wat maakt Maria nou zo speciaal? Je zou kunnen zeggen: Maria zelf is absoluut niet bijzonder. Dat hebben we net gezien in het stukje voor de kinderen en ook de bijbel maakt dat duidelijk. De eerste twee verzen vertellen ons hoe gewoon de situatie is waar de engel in terechtkomt. Er wordt ons eerst verteld dat er een meisje was. In de zesde maand. In welke zesde maand? In de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth waarschijnlijk, zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man, die Jozef heette. Een meisje. Zo kun je het letterlijk zeggen. Ze zou waarschijnlijk dat weten we niet precies- tussen de 14 en 18 jaar oud geweest zijn. Dat was in ieder geval een normale leeftijd om uitgehuwelijkt te worden. Laten alle meisjes van 14 tot 18 even gaan staan, dan hebben we een beetje een beeld van wat voor meisje Maria was. Ja, als Maria er was dan zag ze er ongeveer zo uit. Dank je wel. Het is opvallend dat Maria ook de jongste is van alle vrouwen die Mattheus genoemd heeft. Tamar, Rachab, Ruth, Bathseba, waren allemaal ouder en daar komt bij dat al die vrouwen ook al getrouwd waren (geweest). Alleen van Rachab weten we dat niet, maar in ieder geval hebben ze het bed gedeeld met andere mannen. En als hier staat: meisje dan wordt niet alleen bedoeld dat ze ongeveer die leeftijd heeft, maar ook dat ze nog maagd was. Ze was nog niet vrouw, ze had nog niet een eigen huishouding. Ze nam nog niet deel aan het normale maatschappelijke leven in die tijd als een getrouwde vrouw. Met het huwelijk werd je daar ook als vrouw gezien. Die engel komt dus bij dat meisje in Nazareth, in Galilea. Galilea was echt een achterafprovincie. Het is altijd een beetje gevaarlijk om die lijn nou door te trekken, want wat is nu een achteraf-provincie? Een gevaar om mijzelf in de vingers te snijden, als Groninger die in Friesland heeft gewoond.. maar toch, Galilea lag ergens in het Noorden, en het was een provincie waar altijd een beetje over gesproken werd als ach ja, die provinciaaltjes daar boven in Galilea. In Johannes 7 kom je het bijvoorbeeld tegen als Nicodemus het opneemt voor Jezus en de mensen tegen hem zeggen: kom jij soms ook uit Galilea, uit die provincie daar? Ben jij soms ook een provinciaaltje? En daar wordt bij gezegd: zoek maar uit: uit Galilea is nooit een profeet voortgekomen. Dat staat in Johannes 7. En daarmee willen de Farizeeërs aanduiden dat het zo n onbelangrijke provincie is. Ja, er is één profeet uit voortgekomen, Jona kwam waarschijnlijk uit die streken, maar er is nooit een profeet geweest die in Galilea geprofeteerd heeft. En dan wordt verteld: in Galilea ligt een heel klein plaatsje: Nazareth. Ook een of ander achteraf stadje. Als Nathanael geroepen wordt om Jezus te volgen (een van zijn discipelen) dan zegt hij: kan er soms iets goeds voortkomen uit Nazareth? En hij kon zich er iets bij

3 voorstellen, want hij kwam uit Kana, dat was net zo n dorp, vlakbij Nazareth. Dus Galileërs zelf waren ook een beetje smalend over dat gehucht Nazareth. Wat je dus ziet: er komt een engel bij een heel gewoon meisje in een heel achteraf gelegen dorpje. Niks bijzonders. En van dat meisje wordt verteld dat ze in ondertrouw was, of uitgehuwelijkt was aan een man, die Jozef heette. Weer een man. En die man heette Jozef, zoals zovelen. Één opvallend ding wordt erbij genoemd: hij was een afstammeling van David. Ergens biedt dat nog een beetje hoop. Daar zou je een stukje verwachting bij kunnen krijgen, want vanuit David zou de Messias geboren worden. Maar als je dit stukje zou lezen, dan zou je zeggen: er zijn zó veel afstammelingen van David.. ook hier wordt over gesproken als een man, die in ondertrouw was met een meisje in een of ander klein plaatsje. En dat meisje heette Maria. En ook daar viel niemand van om in die tijd. Er waren zo ontzettend veel meisjes die Maria heten. Dat lees je in de bijbel steeds weer. Af en toe moet je echt zoeken: over welke Maria gaat het nu? En bij de kruisiging worden zelfs 3 Maria s genoemd, die daarbij staan. Ook de naam Maria heeft niet een hele bijzondere betekenis. Je zou kunnen zeggen dat het nog een bepaalde negatieve betekenis had, het had iets te maken met bitter of bedroefd. Misschien was dat ook wel de reden dat de mensen in die tijd hun kinderen die naam gaven: Maria. Want het was geen mooie tijd om in te leven. Het volk Israel was onder de Romeinen gevallen. Als je het laatste gedeelte van het oude testament leest dan zie je dat ze de stad Jeruzalem weer aan het opbouwen zijn. Dan blijft het 400 jaar eigenlijk helemaal stil. Er wordt in de bijbel niet verteld over wat er in die jaren gebeurd. Als je de evangeliën leest kom je erachter dat de Romeinen ook Israel, Palestina, onder hun macht hebben gekregen en het gebied bezet hebben. Er was veel verzet. De Israelieten waren een pittig volkje om onder de duim te houden. Er was veel opstand. En dan maakte de onderdrukking door de Romeinen alleen maar zwaarder. Want waar de Romeinen binnenkwamen wilden ze het liefste zorgen dat alles zo normaal mogelijk bleef. In Israel lukte dat niet. Reken maar dat de mensen dat bedroefde in die tijd. Hun land was bezet. Het land dat ze van God hadden gekregen en weer terug hadden gekregen. In Jeruzalem zat een vreemde koning. En nu komt er een engel bij een meisje, die in ondertrouw was met een man in een heel klein plaatsje. Maria zelf is absoluut niet bijzonder. We komen niets te weten over haar gewoontes, hoe haar geloof was, niets wordt ons tevoren over haar verteld. Maar wat lezen we hier: God maakt Maria bijzonder. Dat is wat Lukas ons hier duidelijk wil maken. God maakt Maria bijzonder. Kijk maar. In de zesde maand zond Gód de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. Vlak hiervoor is verteld dat er een engel bij Zacharias kwam, bij een oom van Maria. En daar wordt verteld

4 dat die engel er plotseling staat. In de tempel. En hier wordt uitdrukkelijk bij gezegd: Gód zond de engel Gabriël naar de stad. De engel Gabriël kwam van God, en God had hem een boodschap meegegeven. Een opdracht meegegeven. Gabriël, ga daar naar toe. En dat gebeurt bij geen enkele van die andere vrouwen die we de afgelopen weken bekeken hebben. Geen enkele keer wordt gezegd dat God hen direct een boodschap geeft. Ze worden ingezet in Gods plan, zeker. Maar hier gaat iets gebeuren! God gaat iets bijzonders doen op die onbeduidende plek. Die engel komt binnen bij haar en zegt dag Maria. Dag, begenadigde. Dat zegt de engel. Dat betekent niet dat Maria vol genade is en dat in alles al uitstraalde. Soms wordt dat zo gezegd en bedacht en dat is dan ook de reden waarom mensen zeggen: kijk, Maria was een heel bijzonder meisje, ze zat vol met genade! En daarom kwam de engel bij haar en groette haar zo.. Maar dat is niet wat er staat. Hier staat: dag, Maria, jij die genade hebt gekregen van God. Jij die genade hebt gekregen. Reken maar dat dat wat losmaakt bij Maria. Ik vertelde al iets over die tijd. Veel mensen zullen gesmacht hebben om in die tijd iets te merken van die genade van God. Waar was God? 400 jaar was het stil geweest! Hier komt een engel zeggen: Maria, er is genade! God komt jou met genade tegemoet, God geeft jou genade. Ik kom bij jou, ondanks alles wat er aan de hand is. Hij is een God die vergeeft, en hier kom ik bij jou namens God. En hij vult het aan: de Here is met je. Dat is niet zozeer een herhaling van wat hij al zei. Het gaat verder. De Here heeft het goede met je voor. De Here heeft jou gezien en wil met jou verder gaan. Hij wil iets groots gaan doen. Wat deze groet van de engel zegt is: God geeft jou een hele bijzondere plaats in zijn plan. En dan gaan we kijken naar hoe Maria hier precies op gaat reageren. Allereerst wordt verteld dat ze schrikt! Ze schrikt hevig bij het horen van die woorden. Dat lees je heel vaak. Als in de bijbel een engel verschijnt, dan zijn eigenlijk altijd de eerste woorden van de engel: vrees niet. Wees niet bang. In die zin is het al opvallend dat de engel eerst al een hele groet heeft gegeven. Hij begint daar niet mee. En dan goed lezen wat hier staat! Want waar schrikt ze van? Maria schrok bij het horen van zijn woorden. Blijkbaar was niet de grootste schrik dat die engel daar in één keer stond, Maria hoorde die woorden en werd erdoor geraakt. Ze hoort in die woorden: wat de engel gaat zeggen, dat is écht heel belangrijk! Die engel is hier gekomen met een boodschap voor mij. God heeft een engel gestuurd om mij te gaan gebruiken. Wat zou dit gaan betekenen? Dat vraagt ze zich af. En dan vertelt de engel het. Hij zegt: wees niet bang. Dan komen alsnog die woorden. Wees niet bang voor wat ik je ga vertellen. Wees niet bang dat God je heeft uitgekozen. Ik zal je vertellen wat er gaat gebeuren. Je zult zwanger worden en een Zoon baren. En je zult Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid

5 zal Hij Koning zijn over het volk van Jacob. Ja, jij Maria, zal de moeder worden van de man die de Koning zal worden van het hele volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria hoort die woorden. En in die lofprijzing op wat er gaat komen, op het Kind, heeft ze heel goed die eerste woorden van de engel gehoord: Maria, je zult zwanger worden en je zult een Zoon gaan baren. Vervolgens vraagt ze verbaasd: hoe zal dat dan gaan gebeuren? Hoe kan ik zwanger worden? Je zou je voor kunnen stellen dat Maria een heleboel andere vragen had gesteld hier. Stel je voor dat jou dat gezegd zou worden. Zij mag de Messias gaan voortbrengen! Waar iedereen zo op zit te wachten. Maria hoort heel duidelijk welke rol ze daarin krijgt. Hoe God haar daarvoor wil inschakelen. En als ze zegt: hoe zal dat dan gebeuren?, betekent dat niet dat Maria zegt dat ze het niet zou geloven. Ze stelt een hele praktische vraag. Je kunt in dit gedeelte heel veel verschillen zien tussen Maria en Zacharias. Verschillen in hoe ze reageren. Er zitten een heleboel momenten in waarop ze dezelfde mogelijkheid krijgen voor een reactie. Iedere keer zie je daar verschil in. En waar bij Zacharias een stuk ongeloof is en hij een teken vraagt, daar zegt Maria hier: ik zie het praktisch niet voor me, hoe dat dan moet. Want ik ben nog niet getrouwd. Hoe kan ik dan zwanger worden en een zoon baren? Blijkbaar weet Maria ook heel goed dat dat heel kort daarna zal gaan gebeuren. En dat het niet pas zal gaan gebeuren als ze al getrouwd is met Jozef en ze al gemeenschap met hem zal hebben. Hoe zal dat kunnen gebeuren? Je kunt aan de engel zien dat het hier niet gaat om ongeloof. Hij geeft antwoord, hij gaat vertellen hoe dat gaat gebeuren. Hij legt het heel precies uit. God zelf zal er voor gaan zorgen dat er een kindje in jou gaat groeien. Dat kan niet! Zoals zoveel momenten in de bijbel kom je ook hier weer op een punt dat je zegt: dat kan niet! Hoe kan er nu zomaar een kindje gaan groeien in een buik? Dat kan toch niet? De engel heeft daar begrip voor blijkt in zijn woorden. Voor de vraag die Maria helemaal niet stelt. Die wij wel stellen in deze tijd. We snappen het niet. Hij zegt: God zelf zal daar voor gaan zorgen. Hij heeft er namelijk ook voor gezorgd dat bij tante Elisabeth, die onvruchtbaar was, toch ook een kindje is gaan groeien. Dat is het bewijs. Je kunt het zelf gaan checken. Je zult het zelf gaan zien over enkele maanden. Je hield het niet voor mogelijk en toch is het gebeurd. Ook zij krijgt een kindje! Kijk maar naar wat God doet. Je zult zien dat Hij dat ook in jouw eigen leven gaat doen. Want, en daar eindigt hij ook mee, voor God is niets onmogelijk. En dan wordt het spannend. Want hoe zal Maria reageren? Hoe zou jij reageren? Hoe vaak loop je zelf niet aan tegen momenten en gedachten waarbij je zegt: dit is onmogelijk! Hoe dit verder precies moet weet ik niet. En hoe vaak heb je niet gehoord: voor God is alles mogelijk! En ja, dat kun je heel gemakkelijk zeggen. Wij misschien ook. Maar durf je dat ook daadwerkelijk te geloven? Durf je daadwerkelijk te geloven en daaruit ook te leven dat voor

6 God álles mogelijk is? Dat gaat nog wel een stapje verder als God vragen: wilt U me helpen? Dat is andersom. Het is leven in de wetenschap dat God alles kan doen. Maria zegt: de Here wil ik dienen! Die God wil ik dienen! Die God voor wie niets onmogelijk is, waarvan ik heel veel niet kan begrijpen, die God wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Dat is niet zomaar van: Heer, doet U maar wat U met me wilt. Nee, Maria stemt hier heel bewust mee in. Die God, die wil ik dienen! Hij mag mij gebruiken in Zijn plan. Ja, ik wil Hem daarin volgen. Ja, ik ben bereid om te doen wat Hij vraagt. Maria noemt zich hier een dienstmaagd van de Heer. Er staat in onze vertaling: de Heer wil ik dienen. Letterlijk staat er: Zijn dienstmaagd wil ik zijn. Daarmee kiest ze woorden waarmee ze laat zien: Hem wil ik volgen. Daarmee zet ze God voorop. Ze zegt niet: ja, de moeder van dat Kind wil ik zijn. Ze zegt: de Heer wil ik dienen. Hij mag mij gebruiken. En dan gaat de engel weg. De engel laat haar alleen. Er zijn verder ook geen woorden meer, hij heeft blijkbaar dat moment laten komen, en hij gaat weg. En Maria gaat onderweg. Stel je eens voor hoe ze daar is achtergebleven. Vol verwondering! Wat God allemaal wil gaan doen! En reken maar dat vlak daarna dat moment is gekomen van: o nee, hoe ga ik Jozef dit vertellen? Wow, hoe zullen mijn ouders reageren, waar ik nog woon? Wat zullen de mensen in het dorp wel niet gaan denken? Hoe zal er over mij wel niet gepraat gaan worden! Die Maria, oooh, heb je het gehoord?? Dat klopt echt niet hoor! En moet je horen hoe ze er over praat. Ze zegt dat God dat allemaal gedaan heeft Hallo, om zwanger te worden heb je toch echt wel een mannetje en een vrouwtje nodig die bij elkaar liggen hoor. Mij houd je niet voor de gek! Maar Maria is met hele andere dingen bezig. Ze gaat onderweg. Ze gaat onderweg naar haar tante. In grote haast. Je zou het kunnen opvatten als vlucht voor al die mensen die wel van alles over haar zullen denken. Maar als je goed leest, dan zie je dat hier heel wat anders gebeurt. Wat Maria gaat doen is onderweg gaan naar waar God ook bezig is. Bij haar tante. En ze wil het gaan zien, ze heeft gehoord dat haar tante ook zwanger is en dat God daarvoor gezorgd heeft. Maria gaat vol verwachting op zoek naar meer van die wonderen, meer van die tekenen van God. En dan zie je hier twee vrouwen bij elkaar komen die God heeft gebruikt in zijn plan. En je ziet dat als Maria daar aankomt, dat ze voor zover ze al twijfel had, dat direct wordt weggenomen. Elisabeth ziet haar aankomen en zegt: jij gaat het worden! Ik weet het al! Je hoeft niks te zeggen, ik weet het al! Jij gaat de moeder van de Heer worden! De moeder van de Messias! En je ziet hier 2 keer in 2 heel verschillende vrouwen, voordat Jezus gekomen is, hoe de Heilige Geest aan het werk is. De Heilige Geest die ervoor zorgt dat het Kindje gaat groeien. En de Heilige Geest die het aan Elisabeth duidelijk maakt, dat het kindje opspringt in haar, plotseling beweegt. Hier gebeurt iets bijzonders!

7 Dan zien we de laatste reactie van Maria. Nadat ze geschrokken is, heeft ze verbaasd gereageerd: maar hoe zal dat dan gaan? Ze heeft gezegd: oke, het belangrijkste wat ik wil is U dienen, U wil ik volgen, doet U het maar. Ik zal met U meegaan. En ze is meer van Gods werk gaan opzoeken. Om te zien. En vervolgens zien we dat ze vol van de Geest God gaat loven. Vol van de Geest gaat ze God alle eer geven! Ze zingt een lied. Mijn ziel, prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn Redder! Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is Zijn Naam! Hier komt heel persoonlijk naar voren hoe Maria dat ziet. Mijn God is mijn redder! Hij heeft mij verlost uit. Waar zou Maria last van hebben gehad? Hij heeft mij verlost uit de angst dat ik geen toekomst zou hebben. Of een verdrukte toekomst zou hebben. Hij heeft gezien hoe mijn verlangen er was om meer van God te zien. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Naar mij moet je niet al te veel kijken, ik besef heel goed dat ik God niets te bieden had. En tegelijk heeft God mij willen gebruiken en zullen alle geslachten op de aarde en dat zijn wij ook mij gelukkig prijzen! Waarom? Omdat Hij door mij heen geweldige dingen heeft gedaan! Als je naar mij kijkt, zegt Maria, dan zie je hoe God aan het werk is. Dat maakt mij bijzonder. En daar zingt ze over door. En ze zingt vanaf vers 50 tot 55 een soort lied. Misschien dat ze dat lied al kende. Een lied waarin ze heel uitgebreid beschrijft hoe God door alle tijden heen steeds gewerkt heeft. En dat ook met haar doet. En ze zingt erover alsof Jezus al geboren is. Alsof God het allemaal al gedaan heeft. Ze weet wat er gaat komen. Ergens weet ze nu al dat God het doet! Wat kunnen wij van Maria leren. Een aantal dingen. We hebben de laatste tijd gekeken naar die moeders van Jezus. En we hebben daar in gezien: allereerst dat ze een hele unieke plaats krijgen, dat God hen gebruikt. Daarom moet je nooit hun leven zomaar in één keer op ons leven gaan leggen. Dat is belangrijk. Die vrouwen zijn zo door God gebruikt, in die tijd op die plaats, om iets te laten zien van zijn werk. Maar dat betekent niet dat als je naar hen kijkt iets kunt herkennen en daar iets van kunt leren. En daarom heb ik Rachab een voorbeeld van geloof genoemd. En daarom Ruth een voorbeeld van vertrouwen. En daarom zou je Maria een voorbeeld van genade kunnen noemen. Maria is een voorbeeld van genade. Wat kunnen we daarvan leren? Allereerst dat helemaal niets Maria zelf bijzonder maakt. Bij ieder van die vrouwen hebben we dat gezien. Rachab die bij een heel ander volk woonde, niet bij het volk van God hoorde. God had haar absoluut niet hoeven kiezen. Rachab die zelfs een hoer was. God wil haar gebruiken. Niets maakt Rachab daarin bijzonder. Ook Ruth komt vanuit een ander volk mee en wordt door God gebruikt om uiteindelijk Obed, Isaï en David voort te brengen, van waaruit de Messias komt. Op zichzelf is Ruth absoluut niet bijzonder.

8 En dat hebben we van Maria ook gezien. Je hoeft niet iets te hebben, je kunt niet iets meenemen naar God en zeggen: Heer, dit maakt mij geschikt. Het voorbeeld van genade is dat God zegt: die mensen wil ik gebruiken. Hele simpele normale mensen, die niets hebben in te brengen, sterker nog, waar van alles op aan te merken is. En vervolgens zien we dat Maria hoopt en vertrouwt op de wóórden van God. Rachab keek naar de daden van God. Die had ze gezien, overal om zich heen. In Egypte. Ze had de verhalen gehoord: o, die God, dat is een God waar ik voor moet oppassen. Die laat niet met zich spotten. En tegelijk een God die trouw is aan zijn volk. Ruth had het gezien. Iets had ze bij Naomi gezien. En zij had het gezien in de wetten die God gegeven had. De wetten die ervoor zorgden dat ze op een goeie manier konden leven en dat ze toekomst hadden. Van de daden die God laat zien, via de wetten, vertrouwt Maria hier op de wóórden van God. En dat is voor ons niet anders. Dat is leven uit genade! Vertrouwen op wat God zegt, dat Hij dat ook echt zal doen. Dat klinkt gemakkelijk. En we hebben ons leven lang nodig om dat te gaan leren. God zegt dat Hij van me houdt, maar ik voel daar niets van, ik zie daar niets van!? God zegt dat er een kindje in mij gaat groeien, maar ik zie helemaal niks. En ik heb niet eens een man! God zegt dat Hij het beste met mij voor heeft, maar als ik zie wat er allemaal gebeurt Leven uit genade is zeggen: Here God, U zegt het! En daar houd ik me aan vast! Dat geeft mij hoop. Vervolgens zien we dat Maria in verwachting de weg van God wil gaan. Ze heeft hoop gekregen. Hoop hebben we bij alle vrouwen gezien. Bij Rachab: o, de verspieders komen eraan, ik mag ze redden! Ze hebben hun woord gegeven en als ik het touw eruit heb hangen, dan zal ik gered worden. Laat ik dat touw eruit hangen, laat ik zorgen dat mijn familie hier komt. In verwachting gaat ze de weg van God. Bij Ruth: o die wetten zijn zo-en-zo bedoeld, oke, dan ga ik aren plukken. Oke, als Naomi dat in geloof zegt dan vertrouw ik daarop. Als ik Boaz ken als een man van God, dan vertrouw ik hem en ga ik daar aan zijn voeteneinde liggen. Ze gaan. En zo gaat ook Maria hier. Onderweg naar Elisabeth. In het vertrouwen dat er meer gaat komen. Ze spreekt het tegen God uit. Heer, U wil ik dienen. Uw weg wil ik gaan. En tenslotte zien we hier dat ze vol van de Geest God looft. Van al die andere vrouwen kunnen we ons dat voorstellen. Dat ze dat zijn gaan doen. Dat ze vol ontzag waren voor God. Maar hier zie je bij Maria dat ze daadwerkelijk in haar woorden God looft. Haar mond loopt over van wat God allemaal voor haar gedaan heeft. Ze beseft heel goed dat er nog heel veel gaat volgen. En dat het allerminst gemakkelijk zal zijn. Ze kan God alleen maar alle eer daarin geven. Ook dat hoort bij leven uit genade. Leven in het besef dat God ons ziet, ons wil gebruiken in Zijn plan. Dat Hij daarin alles geeft wat je nodig hebt. Dat mag je hart laten

9 overstromen van dankbaarheid. Dat is leven uit genade, leven in dankbaarheid, leven in het besef dat God je zoveel wil geven. Dat Hij je alles geeft in Zijn Zoon! Daarom mogen we deze week Kerst gaan vieren. Gaan vieren dat God gekomen is! Dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft. En dat Hij eenmaal terug zal komen. En dat wij een heerlijke toekomst te wachten hebben. Amen.

Liturgie voor zondagochtend 6 december in de Westerkerk te veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 6 december in de Westerkerk te veenendaal Liturgie voor zondagochtend 6 december in de Westerkerk te veenendaal Gezang 126 : 1 en 3 1.Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Zingen: Ps. 98:1,4: Zingt nu een nieuw lied voor de HERE. Zingen: Gez. 77:1-5: Een engel zegt Maria aan

Zingen: Ps. 98:1,4: Zingt nu een nieuw lied voor de HERE. Zingen: Gez. 77:1-5: Een engel zegt Maria aan Aangepaste dienst Baflo - 23 december 2012, 14.30 uur Liturgie: Welkom en mededelingen Zingen: a. E&R 241: Here der heren (= Opw. 159) b. E&R 210: Zeg, wie heeft geschapen de bloemetjes c. E&R 226: Als

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah 4 e Advent Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. J. van der Leij : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: Lied 461: 1, 2, 3 en 4

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je?

Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je? Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je? Eerste kerstdag Liturgie Voorzang: LB 138,1.3.4 (Komt allen tezamen) Voorzang: EL 103,1.2.4 (In Bethlehems stal) Voorzang: drie verzen (Heerlijk klonk

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Vorige week, op de eerste zondag van advent, zijn we begonnen met de lezingen uit het evangelie van Lukas. En ik heb toen gezegd dat het bij Lukas gaat

Nadere informatie

DANKDAG 2 november U brengen wij dank!

DANKDAG 2 november U brengen wij dank! DANKDAG 2 november 2016 U brengen wij dank! voorganger: ds. Hans van Solkema organist: Margreeth Hartman m.m.v. het ouderenkoor in de Maat en de kinderen van de basiscatechese In de Maat zingt - Dank u

Nadere informatie

Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26

Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26 Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26 Wat heb ik aan de wet? (1) - de wet brengt de zonde aan het licht Liturgie 22 januari 2012 - ds. D. Vonck te Houten Votum/ zegengroet Psalm 8:1,3,4 Gebed Lezing

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Samenzang (orgel): Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht

Komt allen tezamen. Samenzang (orgel): Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht Samenzang (orgel): Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn'; jij

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

Liturgie Kinderkerstnachtfestival Woensdag 24 december uur

Liturgie Kinderkerstnachtfestival Woensdag 24 december uur Liturgie Kinderkerstnachtfestival Woensdag 24 december 2014 19.00 uur Voorganger: Gerrit Medema Ouderling van Dienst: Ellen Blommestijn Diaken van dienst: Daphne Wiegand Organist: Peter Ouwerkerk Cantor:

Nadere informatie

Preek op 1e kerstdag 2013 over de vijf voormoeders van Jezus: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba, Maria.

Preek op 1e kerstdag 2013 over de vijf voormoeders van Jezus: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba, Maria. Preek op 1e kerstdag 2013 over de vijf voormoeders van Jezus: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba, Maria. Vijf vrouwen, die één zal u inmiddels meer bekend zijn dan de ander. Maar in deze weken heeft u meer over

Nadere informatie

Lukas 2, Wees blij met het goede nieuws, vertel het verder!

Lukas 2, Wees blij met het goede nieuws, vertel het verder! Lukas 2,1-20 - Wees blij met het goede nieuws, vertel het verder! Kerst Gezinsdienst Liturgie Welkom Kaars aansteken en gedichtje Zingen: - LD 138 Komt allen tezamen - Midden in de winternacht - Luid klokje

Nadere informatie

Jeremia 1: Vertel het door!

Jeremia 1: Vertel het door! Jeremia 1:4-19 - Vertel het door! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Het verhaal van onze kerststal

Het verhaal van onze kerststal Het verhaal van onze kerststal In dit boekje wordt het verhaal van onze kerststal verteld. Het verhaal gaat over wat er gebeurde toen Jezus geboren werd. Op onze internetpagina is iets meer te zien. Ook

Nadere informatie

Lucas 2:15-20 Hij is het echt!

Lucas 2:15-20 Hij is het echt! Lucas 2:15-20 Hij is het echt! Kerst: Gods Zoon komt op aarde. Maar Gods Zoon blijkt een heel gewone baby. Is hij het wel echt? Door de herders geeft God een bevestiging: ja, hij is het! Aanbid hem met

Nadere informatie

Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders

Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders Eerste Kerstdag Liturgie Zingen - LB 138,1.3.4 Komt allen te zamen - LB 139 Komt verwondert u hier mensen - LB 145,1.3 Nu zijt wellekome

Nadere informatie

vrijdag 25 december 2015 Liturgie

vrijdag 25 december 2015 Liturgie vrijdag 25 december 2015 Liturgie Liturgie Eerste Kerstdag 2015 Voor de dienst zingen we enkele Kerstliederen Welkom en mededelingen namens de kerkenraad Thema: Vreugde, vreugde, grote vreugde! Afsluitend

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Jij bent bijzonder! Opening Schooljaar Voorganger: ds. A.J. Sonneveld

Jij bent bijzonder! Opening Schooljaar Voorganger: ds. A.J. Sonneveld Jij bent bijzonder! Opening Schooljaar 2017 Voorganger: ds. A.J. Sonneveld Samen zingen: Heer U bent altijd bij mij (OTH 54) Tekst & muziek: Marcel Zimmer. 1998 Celmar Music. Heer, U doorgrondt en kent

Nadere informatie

6 december 2015 Tweede zondag van Advent

6 december 2015 Tweede zondag van Advent 6 december 2015 Tweede zondag van Advent Belijdenis Nick Putzes Doop van Luka Johan Theodorus Putzes (* 14 april 2015) 9.30 uur Organist: Hans van Noord Muzikale medewerking: zanggroep Marktpleinkerk Muzikale

Nadere informatie

De hemelse eng'len riepen eens de herders weg van de kudde naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!

De hemelse eng'len riepen eens de herders weg van de kudde naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden! 1 Ga je mee? Een warm welkom! Zingen Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden,

Nadere informatie

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER!

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER! 50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen Deel 1 EEN WONDER! 1 Vreugde Hoi, ik ben Joy. Dat is het Engels voor vreugde, blijdschap.

Nadere informatie

Lucas 24: Geloof jij het?!

Lucas 24: Geloof jij het?! Lucas 24:13-35 - Geloof jij het?! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God?

1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God? 1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

4 e advent Maria ontvangt een bijzondere boodschap bij Lucas 1 : 26 38

4 e advent Maria ontvangt een bijzondere boodschap bij Lucas 1 : 26 38 4 e advent Maria ontvangt een bijzondere boodschap bij Lucas 1 : 26 38 Hebt u zich wel eens afgevraagd waar Maria mee bezig was, toen Gabriël haar huis binnenkwam? Zat Maria op een krukje uit het raam

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Inleiding. Omdat de Romeinse keizer Augustus wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk

Inleiding. Omdat de Romeinse keizer Augustus wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk Inleiding Omdat de Romeinse keizer Augustus wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen, moet iedereen geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan komt. Daarom moet Jozef, uit de stam van David,

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

Matth.20:29-34 belijdenis en volw.doop 27 juni 2010

Matth.20:29-34 belijdenis en volw.doop 27 juni 2010 Matth.20:29-34 belijdenis en volw.doop 27 juni 2010 Z. Opw. 430 (Heer, ik prijs uw grote naam) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 488 ( Heer, ik kom tot U) Lezing van Gods wet (samenvatting)

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Lukas 1. 1:1 Nadat reeds velen hebben getracht het verhaal op orde te brengen

Lukas 1. 1:1 Nadat reeds velen hebben getracht het verhaal op orde te brengen Lukas 1 1:1 Nadat reeds velen hebben getracht het verhaal op orde te brengen over De Gebeurtenissen die zich hebben voltrokken in ons midden 2 en ons zijn overgeleverd door ooggetuigen vanaf het begin

Nadere informatie

Zondag 47. Zondag 47 gaat over de eerste bede : Uw Naam worde geheiligd. Lees de tekst van Zondag 47. Vraag 122 : Welke is de eerste bede?

Zondag 47. Zondag 47 gaat over de eerste bede : Uw Naam worde geheiligd. Lees de tekst van Zondag 47. Vraag 122 : Welke is de eerste bede? Zondag 47 Zondag 47 gaat over de eerste bede : Uw Naam worde geheiligd. Lees de tekst van Zondag 47 Vraag 122 : Welke is de eerste bede? Antw : Uw Naam worde geheiligd. Dat is : Geef ons eerstelijk, dat

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Luk. 1, preek NGKE

Luk. 1, preek NGKE Luk. 1, 39-56 preek NGKE 11-12- 16 Onze Lieve Vrouwe? Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer zij met u, gezegend zijt gij onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus. Heilige

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Preek over Jozua 1,1-9 (CNS-themadienst): Nooit alleen!

Preek over Jozua 1,1-9 (CNS-themadienst): Nooit alleen! Preek over Jozua 1,1-9 (CNS-themadienst): Nooit alleen! Voorzang: Psalm 121, 1 en 4 Votum en groet Zingen: OvK 79 (Ik hoor bij Jezus) Heer, U kent mij als geen ander Leefregels Zingen: Opwekking 518 Heer,

Nadere informatie

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee!

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Gezinsdienst en Doop Norah Maaike Kloeze Liturgie Welkom Eerste adventskaars aansteken plus gedichtje Zingen 1. Groot en machtig is Hij (Opwekking 387) 2. God kent

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Programma groepsbijeenkomst Weg van Leven thema: Genade

Programma groepsbijeenkomst Weg van Leven thema: Genade Programma groepsbijeenkomst Weg van Leven thema: Genade Welkom en opening (10 min.) Deel 1: gesprek rond het thema (45 min.) gezamenlijk lezen van de inleidende tekst bij het thema uit het werkschrift

Nadere informatie

zondag 27 maart 2016 Liturgie

zondag 27 maart 2016 Liturgie zondag 27 maart 2016 Liturgie Koor en samenzang Gezang 95,1.2.3.4 [koor zet in, koor en gemeente zingen Gz. 95, koor sluit af] Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem;

Nadere informatie

Zingen GK 109: 3,4 Gebed Collecte. Zegen

Zingen GK 109: 3,4 Gebed Collecte. Zegen Votum - groet Zingen Ps 98: 1,2 Tien Woorden LB 2013 482: 1,3 Zingen Gebed Lezen Luc 1: 28-38 Zingen GK 77: 1,2,3 Lezen Mat 1: 16-25 Zingen GK 77: 4,5 Prediking Mat 1: 16 Zingen Ps 118: 9,10 gedicht Maria

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

19 juli uur G.Gunnink WEST en OOST Thema: Op reis (2). Doop Feike Messink

19 juli uur G.Gunnink WEST en OOST Thema: Op reis (2). Doop Feike Messink 19 juli 10.00 uur G.Gunnink WEST en OOST Thema: Op reis (2). Doop Feike Messink Gesproken verwachting en groet Amen = zingen Opw. 733, De zon komt op Lezing van de wet Zingen: PvN 130 Gebed Zingen voor

Nadere informatie

30 oktober 2016 Voorganger : Ds. H.D.Bondt Begeleiding : Jeugdband / Els Cornelisse

30 oktober 2016 Voorganger : Ds. H.D.Bondt Begeleiding : Jeugdband / Els Cornelisse 30 oktober 2016 Voorganger : Begeleiding : Ds. H.D.Bondt Jeugdband / Els Cornelisse Welkom mededelingen Luisteren: groep 1-3 Wie liefde heeft - Jezus! Wie vrede geeft - Jezus! Dat Jezus leeft Want iedereen

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

emeente Sprang Kinderkerstfeest BELOOFD is BELOOFD Op 25 december 2016 om uur in de Hervormde Kerk van Sprang

emeente Sprang Kinderkerstfeest BELOOFD is BELOOFD Op 25 december 2016 om uur in de Hervormde Kerk van Sprang emeente Sprang Kinderkerstfeest BELOOFD is BELOOFD \ Op 25 december 2016 om 17.00 uur in de Hervormde Kerk van Sprang Voor de samenkomst wordt muziek gespeeld Zingen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

Nadere informatie

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom)

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom) Orde voor de tweede zondag van Epifanie 22 januari 2017 in de Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur Voorganger: Ds. Leen Jan Lingen Organist: Dhr. Peter Jordaan Soliste: Sanne Jordaan Thema: Levend water

Nadere informatie

Gez 139: 1,2,3 Komt verwondert u hier mensen (in Commugny heeft Koos van der Maas uit de Messiah van Handel uit JEs. 6 en Jes 9 gezongen)

Gez 139: 1,2,3 Komt verwondert u hier mensen (in Commugny heeft Koos van der Maas uit de Messiah van Handel uit JEs. 6 en Jes 9 gezongen) Liturgie voor 24 december te Villars sur Ollon en 25 december 2012 te Commugny Muziek Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen Gez 138: 1,2, 3,4 Komt allen tezamen Votum en groet Jesaja 9: 1.6

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

1 Een eeuwenlang verwachte geboorte

1 Een eeuwenlang verwachte geboorte Cursus voor beginnende Bijbellezers Wegwijs in de Bijbelboodschap. Nieuwe Testament 1 Een eeuwenlang verwachte geboorte Lezen: Lucas 1:26-56 Bijzondere beloften Hebben je ouders je ooit verteld hoe zij

Nadere informatie

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Zondag 12 / gehouden op 9-12-2007 / p.1 DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ps. 89:1.2 Gebed Schriftlezing: Gal. 2:15-21 Zi: Gez. 91 (GKB) Preek:

Nadere informatie

N o 2. Schatzoekers. Bijbelverhalen voor kinderen. Jaargang 83. 30 november 2014 t/m 4 januari 2015 KIND. OP ZONDAG www.kindopzondag.

N o 2. Schatzoekers. Bijbelverhalen voor kinderen. Jaargang 83. 30 november 2014 t/m 4 januari 2015 KIND. OP ZONDAG www.kindopzondag. N o 2 Jaargang 83 30 november 2014 t/m 4 januari 2015 Schatzoekers Bijbelverhalen voor kinderen KIND OP ZONDAG www.kindopzondag.nl Bijbelverhalen voor kinderen Vanaf september 2014 starten we in Kind op

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Orde van dienst voor de Jeugddienst op de 2 e adventszondag 6 december 2015, in de Hervormde Kerk van Rijsoord aanvang uur

Orde van dienst voor de Jeugddienst op de 2 e adventszondag 6 december 2015, in de Hervormde Kerk van Rijsoord aanvang uur Orde van dienst voor de Jeugddienst op de 2 e adventszondag 6 december 2015, in de Hervormde Kerk van Rijsoord aanvang 10.00 uur Muziek en koorzang voor de dienst: I bring a heart of thanks Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Liturgie 27 augustus 2017 Morgendienst. Psalm 105

Liturgie 27 augustus 2017 Morgendienst. Psalm 105 Liturgie 27 augustus 2017 Morgendienst Psalm 105 1. Looft, looft, verheugd, de HEER der heren; aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren. Doet Zijne glorierijke daân alom de volkeren verstaan. En spreekt, met

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 20 december 2015 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Jarno Godlieb gedoopt wordt Voorganger : Ds. J.W. Baan. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden Kerkboekje ADVENT EN KERST Hervormde gemeente Brandwijk Naam: Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de morgendiensten van 7 november t/m 5 december 0. Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van

Nadere informatie

Lucas 18: Ik mag ook nooit wat, of toch wel?

Lucas 18: Ik mag ook nooit wat, of toch wel? Lucas 18:9-14 - Ik mag ook nooit wat, of toch wel? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Geschapen om te dienen

Geschapen om te dienen Bijbelstudie 1 Geschapen om te dienen Genesis 2:4-25 Welke zin heeft het leven? Je wordt geboren. Je leeft een aantal jaren op aarde. Daarna sterf je. Wat is de zin ervan? Op die vraag geeft de Bijbel

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Zondag 46 Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Lees de tekst van Zondag 46 Vraag 120 : Waarom heeft Christus geboden God alzo aan te spreken : Onze Vader? Antw : Opdat Hij van stonden

Nadere informatie

140 Het lied van Gods aanwezigheid (couplet 1, 3, 4 en 5)

140 Het lied van Gods aanwezigheid (couplet 1, 3, 4 en 5) Gebedsdienst dinsdag 6 oktober 1987 Thema: Maria, moeder van geloof Openingslied 140 Het lied van Gods aanwezigheid (couplet 1, 3, 4 en 5) Welkomstwoord In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus!

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Jongens en meisjes! Hebben jullie vanmorgen de kerkklok gehoord? Ja, vanmorgen hoorden we ook een klok luiden in de kerk. Maar

Nadere informatie

Hoe zou je willen omschrijven wanneer iemand een vreemdeling is?

Hoe zou je willen omschrijven wanneer iemand een vreemdeling is? Lezen: Matteüs 8:18-20 Werken van Barmhartigheid (3): de vreemdelingen herbergen Kindermoment groep 1-6: foto s met de vraag: wie is hier de vreemdeling en waarom? Geel balletje tussen alle blauwe Donkere

Nadere informatie

Preek Ruth 3 moeders van Jezus (Ruth)

Preek Ruth 3 moeders van Jezus (Ruth) Preek Ruth 3 moeders van Jezus (Ruth) Liturgie 12 december 2010 Houten D. Vonck Votum/ vredegroet Psalm 67:1 Inleiding: Moeders van Jezus (Mattheüs 1:5) Psalm 61:2,3,4 Gebed Lezing Ruth 3 Kindermoment

Nadere informatie

Mededelingen. Opwekking 617 (schoollied) >

Mededelingen. Opwekking 617 (schoollied) > Mededelingen Opwekking 617 (schoollied) > Een machtig maker formeerde mijn hart. Hij nam voor de tijd begon mijn leven in Zijn hand. Opwekking 617 Hij kent mijn naam, Hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet

Nadere informatie

Preek over Hebreeën 11,23-29 (Themadienst Kerk&School): Mozes kiest! Wat kies jij?

Preek over Hebreeën 11,23-29 (Themadienst Kerk&School): Mozes kiest! Wat kies jij? Preek over Hebreeën 11,23-29 (Themadienst Kerk&School): Mozes kiest! Wat kies jij? Voorzang: Opwekking voor kinderen 146 ( k Ben zo gelukkig) Opwekking voor kinderen 158 (Sta eens op, zegt Jezus) Votum

Nadere informatie

Welkom in de Menorah 1e kerstdag 2015

Welkom in de Menorah 1e kerstdag 2015 Welkom in de Menorah 1e kerstdag 2015 Voorganger Ouderling v. dienst Organist M.v.v. : Ds. A. H. Boschma : mw. H. Prinsen : dhr. H. Dorsman : Zangroep Menorah o.l.v. N. Boschma Kerstviering in de Menorah

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Matteüs 7:24-27 Luister naar Jezus!

Matteüs 7:24-27 Luister naar Jezus! Matteüs 7:24-27 Luister naar Jezus! Wat doe je met wat Jezus zegt? Daar vertelt Jezus een verhaal over. Het gaat over 2 mannen die een huis bouwen. De één luistert, de ander gaat zijn eigen gang. Op welke

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes

Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14 Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen,

Nadere informatie

Gemeentezang Liedboek 281: 1, 2, 3 en 4: Jezus zal heersen

Gemeentezang Liedboek 281: 1, 2, 3 en 4: Jezus zal heersen Welkom en mededelingen Gemeentezang Liedboek 281: 1, 2, 3 en 4: Jezus zal heersen Stil gebed Votum en groet van Sela Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte laat niet

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Matteüs 5: 13-16 Preek: Wees wat je bent Bijzonderheid: Uitzwaaidienst World Servants

Matteüs 5: 13-16 Preek: Wees wat je bent Bijzonderheid: Uitzwaaidienst World Servants Matteüs 5: 13-16 Preek: Wees wat je bent Bijzonderheid: Uitzwaaidienst World Servants Liturgie: Lied voor de dienst: EL 217: 1,2,3: Samen in de naam van Jezus Welkom Intochtslied: Psalm 98: 3,4 Stil gebed

Nadere informatie

Marcus 1:15 - Een nieuw begin

Marcus 1:15 - Een nieuw begin Marcus 1:15 - Een nieuw begin Opnieuw beginnen, dat zou soms best fijn zijn! De wereld kan ook wel een nieuw begin gebruiken. Maar een nieuw begin komt niet van een nieuw jaar, maar van Jezus. Hij is het

Nadere informatie