Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26"

Transcriptie

1 Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26 Wat heb ik aan de wet? (1) - de wet brengt de zonde aan het licht Liturgie 22 januari ds. D. Vonck te Houten Votum/ zegengroet Psalm 8:1,3,4 Gebed Lezing Galaten 2:15-17a + Galaten 3:6-26 Kindermoment Gezang 23 (Uw woord is een lamp) Preek Wat heb ik aan de wet? (1) De wet brengt de zonde aan het licht Psalm 25:2,5 De spiegel van Gods wet Luisterlied Opwekking B72B89FE2721 Gebed/ Voorbede Collecte E&R 52 Welzalig de man die niet wandelt Zegen Kort iets over de bijbelgedeelten : Binnen de gemeente van Galaten was onrust ontstaan, omdat er geluiden waren dat de gemeenteleden zich op een bepaalde manier moesten gaan houden aan de wet van God, in die zin dat ook mensen die niet-jood waren zich toch zouden moeten laten besnijden. Paulus gaat hier duidelijk maken waarom die gedachte -dat op een bepaalde manier toch die wet gehoorzaamd zou moeten worden- anders geworden is in Jezus Christus. We lezen deze twee gedeelten omdat we in de preek van deze week en de komende weken samen gaan nadenken over wat de functie van de wet is; Wat hebben wij nu aan die wet? Waarom heeft dat nog een plek bij ons? Op wat voor plek moet je de wet zetten? Daarom gaan we nu lezen uit Galaten 2 en uit Galaten 3. Preek Geliefde broers, zussen, We gaan deze morgen nadenken over de wet. Een thema dat de afgelopen maanden wel vaker langs is gekomen en dit komt mede ook omdat we als gemeente dit jaar stilstaan bij het Oude Testament en dat ook goed willen lezen. De wet neemt daar een belangrijke plaats in. 1

2 Waar we deze morgen en ook de komende tijd bij stil willen staan is eigenlijk best wel een praktische vraag: wat heb ik nu zelf aan die wet? Het is een vraag die opgekomen is vanuit de praktijk. In gesprekken die ik over dit onderwerp heb merk ik vaak twee hele verschillende houdingen. Sommige mensen zeggen: ik heb er helemaal niks mee ik hoor het eigenlijk niet eens als het voorgelezen wordt of het nu letterlijk uitgesproken wordt op de manier vanuit Deuteronomium of Exodus of dat het in andere bewoordingen wordt weergegeven, ik krijg het eigenlijk niet zo mee Ik heb ook andere gesprekken dat mensen zeggen: die wet is mij juist heel dierbaar, daar zie ik zo duidelijk in wie die God is en hoe God wil zijn. En ik mis het ook als het niet terugkomt in de dienst en in sommige gevallen: ik mis het als het niet letterlijk in de dienst terugkomt zoals het in Deuteronomium of Exodus staat. Dat zijn twee hele verschillende belevingen; zo ervaren mensen dat nu eenmaal. En gemakkelijk kun je daar over discussie krijgen of verschil van mening; waarom zou je die wet wel lezen, of juist niet lezen en hoe lees je hem dan? Daarom is het goed om vanuit de bijbel daarover te gaan nadenken om te komen tot een goed doordachte bijbelse visie over: hoe kun je die wet gebruiken en hoe kan die wet nu een functie krijgen in je leven. Want dat is mijn overtuiging: dat die wet gegeven is in een bepaalde tijd en tegelijkertijd dat het ook in deze tijd ons wel degelijk iets te zeggen heeft, ons kan opbouwen in ons geloof. Het grote misverstand. Waar we mee beginnen; er bestaat denk ik een heel belangrijk misverstand over de wet. Een belangrijk misverstand die voorkomt uit een worsteling die je gemakkelijk kunt ervaren wanneer je naar die wet luistert. Als de wet wordt voorgelezen en dan bedoel ik met de wet de tien geboden- dan luister je daarna en je hoeft geen christen te zijn om te zeggen: die wet is goed, het zijn goede regels. Over de eerste regels kunnen mensen van mening verschillen, maar zeker over de regels die gaan over de omgang met elkaar, kan elk mens zeggen: die zijn goed. En als christen kun je helemaal duidelijk zeggen: die regels zijn goed. Tegelijkertijd: wanneer je de vraag stelt wie zich volledig aan de wet houdt, wie kan zeggen dat de regels helemaal in zijn systeem zit en volledig leeft volgens zoals het moet dan verwacht ik geen vingers Het is zo duidelijk als wat; de wet laat zien dat het niet lukt. En vaak zit daar het punt waar het zeer doet. Christenen zeggen dan: ho, wacht even je wordt alleen door geloof gered, dat is het nieuwe verbond, dat is het mooie; alleen door geloof worden we gered. De wet zegt: we hebben een perfecte God die perfecte regels stelt en wanneer je je daar aan zou houden, zou je perfecte mensen krijgen. Maar dat lukt niet. Wat de wet doet is laten zien dat we zondig zijn. Maar gelukkig: we worden alleen gered door Jezus Christus. En dan zie je vaak twee, hele verschillende reactie in het omgaan met die schuld, met die zonde: Mensen zeggen soms aan de ene kant: omdat we alleen door geloof gered worden, doe de wet dan maar weg. We worden alleen door geloof gered en wanneer je die wet gaat lezen en 2

3 wanneer je mensen bij die wet, bij de regels bepaald waar ze zich niet aan kunnen houden, dan drukt dat neer en zorgt dat er alleen maar voor dat mensen afgehouden worden van God. Een andere reactie is dat mensen zeggen: nee, die regels zijn goed en daarom moeten wij proberen ons daarop te richten en daar zoveel mogelijk naar te leven. En wanneer we dat doen dan mogen we weten dat God de schuld ook vergeeft. Heel plat gezegd zou je kunnen zeggen, en dan wordt het al wat gevoeliger: wij doen ons best, God doet de rest. Ik geloof dat dit twee reacties zijn die allebei een heel groot risico met zich meebrengen: Het eerste risico is wanneer je zegt: we gaan de wet helemaal aan de kant zetten, dat was het Oude Testament, dat je daarmee haast al iets zegt over dat je een probleem krijgt met het Oude Testament, want dat was voor dat Jezus kwam. Daar lag nog een bedekking op, maar nu is Jezus gekomen. Het risico is dan ook en dat is een groter risico- dat we moeite krijgen om te kunnen zeggen: ja maar er is nog iets in mij waar nog steeds de zonde in mij werkt. En wanneer we de wet helemaal aan de kant zetten, dan loop je het risico om daarin ook te gaan zeggen: die zondigheid in mijn leven, daar hoef ik ook niet meer zo naar te kijken weet je, dat is vergeven, dat is weg... het gaat er nu om dat ik vooruit kijk. Dat is een risico, dat we haast kunnen zeggen dat de zondigheid in ons leven niet meer zo belangrijk is en je daarmee een gedeelte van jezelf verliest. Een risico is wanneer je zegt: laten we ons best doen, laten we ons richten op die wet, dan zal God zien dat we daarin ons best doen, dat vindt God mooi en fijn en voor de rest is Jezus gestorven dat er alsnog een nadruk op komt dat wij allerlei dingen moeten doen. Zo werkt het dan wel vaak uit; dat wij ons best moeten doen en dat we daarbij alsnog zelf centraal komen te staan. Het grote misverstand; wet redt niet! Het zijn twee verschillende reacties op de wet die teruggrijpen op één en hetzelfde misverstand. En dat is wat Paulus hier probeert aan te duiden; het misverstand dat God de wet gegeven zou hebben als een weg naar Hem toe. Dat de wet gefunctioneerd zou hebben die in zin dat we bij God zouden kunnen komen door de wet. Wanneer in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de wet, dan moet je eigenlijk eerst onderscheiden wat hier nu bedoeld wordt. In een enkel geval wordt het hele Oude Testament bedoeld. Paulus heeft het bijvoorbeeld over de wet en de profeten, dan bedoeld hij het hele Oude Testament. In sommige gevallen ook hier in Galaten- als Paulus spreekt over de wet, dan heeft hij het over de tien geboden. In andere gevallen spreekt hij negatief over de wet omdat hij daarmee probeert duidelijk te maken: kijk, dat gaat over een verkeerd gebruik van de wet. Een gedachte die ook bij Joden was ontstaan, dat wanneer je je goed zou houden aan de wet, je rechtvaardig was voor God. Dat God blij met je was. Dat God zei: oké, omdat jij je er zo goed aan houdt, mag je bij Mij komen. En daar gaat Paulus in het gedeelte dat we gelezen hebben met elkaar tegenin. Kijk maar even mee. Paulus begint in Galaten 3 vanaf vers 6: 3

4 Van Abraham wordt gezegd: Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. 7 U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. 8 Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: In jou zullen alle volken gezegend worden. 9 En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Wat Paulus hier duidelijk wil maken: wat eerst gekomen is, is Gods belofte aan Abraham. De belofte is voorop gegaan: Abraham, Ik zal van jou een volk maken dat Mijn volk is en door jou zullen straks allen volken gezegend worden en kunnen ook mensen uit die volken zeggen: dat is onze God. Mensen die niet-jood die zijn zeggen: wij hebben een relatie met God. God ziet ons en wij horen bij Hem. Daarom begint Paulus daarmee: God is begonnen met een belofte. Dan slaan we een klein stukje over en gaat Paulus verder in vers 16: 16 Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet nakomelingen, alsof het velen betreft, maar het gaat om één: je nakomeling en die nakomeling is Christus. 17 Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderddertig jaar na de belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtigd is niet ongeldig. De wet kan de belofte nooit ontkrachten. Wat bedoelt Paulus daar? Paulus bedoelt te zegt: God heeft eerst belooft dat mensen met Hem zouden moeten omgaan. En toen was er nog geen wet. En toen kon Abraham niet zeggen: oké, als ik mij daar en daar aan houdt, dan hoor ik bij U. God had het al beloofd. En pas een paar honderd jaar later geeft God die wet. En dat betekent niet dat God in één keer Zijn belofte veranderd heeft en gezegd heeft: vanaf nu moet jij je ergens aan houden Paulus wil duidelijk maken: eerst was er de belofte en daarom kon Abraham zeggen: ik hoor bij God. En pas veel later kwam de wet. De wet heeft dus een andere functie. Dat is wat Paulus hier wil duidelijk maken. De wet is nooit bedoeld als een weg naar God toe. Paulus heeft het hiervoor al gezegd in Galaten 2 : 16 we weten dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus Wat doet de wet dan wel? Ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat Paulus laat zien: de wet is nooit bedoeld als een weg naar God toe. Niemand wordt door God aangenomen omdat God zegt: oké, jij hebt je best gedaan, goed zo Jezus is dus niet gestorven om ons aan te vullen: wij doen ons best, God doet de rest Nee, Jezus is gekomen voor onze zonde en die kwam niet door de wet naar boven. We zullen dat nu gaan zien. Wat is dan wel de bedoeling van de wet? Waarom heeft God dat dan wel gegeven en ook op dat moment? Functie van de wet: 1. De wet laat ons de zonde zien We beginnen met een uitspraak van Paulus die hij aanhaalt uit het Oude Testament. 4

5 Hij zegt in Galaten 3: 12 De wet daarentegen -tegenover de belofte- is niet gegrond op geloof, want er staat: Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. In Romeinen maakt Paulus het ook duidelijk hoe dat bedoeld is. De wet zelf, de geboden zijn goed. Ze zijn heilig, ze zijn rechtvaardig en goed. En wat God gedaan heeft is die wet geven om ons een spiegel voor te houden. Om Zijn volk de spiegel voor te houden. De bedoeling van de wet was om bewust te maken van zonde. 19 Waarom dan toch de wet? vraag hij in vers 19- De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. De wet is gegeven om ons bewust te maken van de zonde. Maar -zou de gedachte kunnen zijn- sinds die wet er was is dan op dat moment ook de zonde gekomen. Toen die wet kwam die zei: dit mag niet en dat mag niet en daar moet je je aan houden en dat moet wel pas toen kon je ook de wet overtreden. Pas toen kon iemand zeggen: ho, wacht even dit is niet de bedoeling, dit is niet de wil van God. Paulus maakt duidelijk dat het nog wat dieper zit. Wat de wet gedaan heeft is ons laten zien waar het probleem ten diepste zit. Het is niet zo dat de zonde ontstaan is toen de wet kwam. De zonde zit veel en veel dieper, dat zegt hij in vers 22. Wat de bijbel laat zien is dat alles in de macht van de zonde is gelegd. Dus de zonde is niet gekomen door de wet, de zonde was er al. En op den duur heeft God de wet gegeven om te laten zien, zodat mensen duidelijk kregen: wacht even, die God van ons waarover wij spreken als onze God -dat deed het volk Israel heel vaak- dat wij mogen omgaan met die God, dat komt niet omdat wij ons best doen; want als we zien wat die God van ons vraagt: dat lukt ons niet. Toen die wet gegeven werd en het volk Israel daar naar luisterde, kregen ze een spiegel voor gehouden waarvan ze konden weten: maar hier kunnen we ons nooit aan houden. En toch geeft God die wet aan ons. Ondanks dat God zegt: kijk maar eens in de spiegel, Ik wil met jullie omgaan en dat betekent dat wanneer je Mij ziet ook naar jezelf moet kijken. Kijk maar in de spiegel. Dit is wat Ik van jullie vraag. Maar weet je, toch ga Ik met jullie om. Weet je, ondanks dat Ik weet dat jullie je er toch niet aan kunnen houden, ga Ik toch met jullie om. En daarom werd met het geven van die wet ook voorgeschreven dat het volk Israel elk jaar een bokje de woestijn in moest sturen; dat er een grote verzoendag moest komen, dat op die manier belijdenis werd gedaan van schuld naar God toe. Ik hoop dat het duidelijk is op wat voor manier die wet dus kan functioneren: de wet is het probleem niet, de wet laat ons probleem zien. 2. De wet wijst op Jezus Maar waarom is het belangrijk, ook voor ons nog? Want het risico is dat we hier stoppen. En ik denk dat het in de beleving van velen ook best wel vaak gebeurt; we lezen de wet zodat we ons bewust worden van onze zonde, daarom moet het ook aan het begin van de dienst, want dan beseffen wij eventjes weer wie wij zijn tegenover God. En dat maakt dat de wet toch 5

6 een soort veroordelende werking of beleving kan opleveren: we kunnen het toch nooit goed doen Maar Paulus gaat verder, hij maakt duidelijk: wacht even, die wet is ook bedoeld om ons te wijzen op Jezus. Wanneer God zegt: kijk, dit is wat Ik van jullie wil, kijk maar in de spiegel en je bij jezelf moet erkennen: dit lukt niet en God vraagt het toch van ons en blijft met ons omgaan dan betekent dat dat er Iemand anders moet zijn. Dan betekent dat dat er Iemand moet komen die dat leven kan schenken. We zagen dat al in de tekst die we gelezen hebben. Wie zich aan de wet houdt, zal leven, zegt Galaten 3:12 En daarmee wijst God ons er al op dat Jezus gaat komen. Want Jezus heeft zich aan die wet gehouden en dat betekent dat Jezus leven geeft. Galaten 3:13 maakt duidelijk: 13 Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van de schuld, van de vloek die uitgaat van de wet. Jezus heeft ons vrijgekocht van het feit dat we bij onszelf moeten zien wanneer we daar naar kijken: o, maar wij kunnen niet bij God komen Op die manier wijst de wet vooruit en vooruit naar Jezus toe. Op die manier wijst die wet ook ons op Jezus. Ons wijzen op Jezus betekent niet dat alle zonde maar weg moet zijn en we daar niet meer naar hoeven kijken. Ons wijzen op Jezus betekent ook dat we dat onder ogen willen zien: we hebben Hem nodig! Paulus probeert dat hier duidelijk te maken en in Romeinen probeert hij dat nog breder duidelijk te maken. We hebben het nu niet gelezen, maar lees het thuis maar eens na: In Romeinen 5-8 zet Paulus het in hele korte stappen uiteen, nog veel uitgebreider. 3. De wet laat het werk van de Heilige Geest zien. De wet laat ons de zonde zien, de wet laat ons zien dat we God nodig hebben. Dat is het eerste, het is een functie en het is iets dat wij allemaal nodig hebben, steeds weer. De wet laat ons niet alleen staan in die schuld, maar wijst ons daarin op Jezus die gestorven is. Volgende week zullen we daar uitgebreid en veel dieper bij stilstaan. Tenslotte kun je nog een derde functie van de wet zien waarom God die wet gegeven heeft en dat is om het werk van de Heilige Geest te laten zien. De Heilige Geest gebruikt die wet. In Romeinen 7:14 staat 14 Wij weten dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde Dus God wil dat gebruiken en ook die momenten in ons leven aanwijzen. Hij wil dat met Zijn Geest gebruiken voor Zijn relatie met ons en voor onze relatie met Hem. Wat kan ik met de wet? Tenslotte: hoe kun je dat nu praktisch maken, als het ware als een soort samenvatting en ook als een punt om het je aan te reiken. Of misschien om er mee te oefenen wanneer je het niet meer zo gewend bent om zo naar de wet te luisteren. 6

7 Wat kan ik dan met die wet? Laat de Geest door de wet Zijn werk doen. Dat is eigenlijk de grote oproep. Als we net gehoord hebben dat de wet het werk van de Geest is, als God die woorden wil gebruiken: open je hart er dan voor dat God dat wil doen, kan doen, juist op dat moment dat iedere keer weer terugkomt. Luister er naar. Vooral ook: laat je die spiegel voorhouden. Je zou kunnen zeggen: die wet is als het ware een soort metaaldetector. Je ziet een stuk land liggen en je weet dat hier ergens waardevolle spullen zijn te vinden. Maar als je er zo oppervlakkig naar kijkt, denk je: nou, ik zou niet weten waar dat hier ligt. Maar als je er met zo n metaaldetector overheen gaat, dan begint het op den duur te piepen en dat weet je: hier zit iets! Misschien kun je dat doortrekken: iedereen weet dat er in zijn leven dingen zijn die niet op orde zijn en die niet de wil van God zijn. De Heilige Geest kan de wet en de lezing van de wet zo gebruiken dat er op momenten iets bij jou gaat piepen, of gaat wringen En ja, dat kan door de tijden heen heel verschillen of dat je wanneer je die geboden langs hoort komen, plotseling bij jezelf opmerkt: wacht even, dit blijft me heel erg bij je mag niet doden, ik mag zelfs niet iemand kwetsen. Waarom blijft mij dit zo bij? Dat weet ik eigenlijk ook wel, want ik weet wat ik deze week gedaan heb. Op zo n manier wil God ons ook bewust maken dat wij hem nodig hebben en tegelijkertijd ook dat wij vruchten zien groeien van het werk van de Geest. Daar gaan we ook nog een volgende keer naar kijken. Dus wat kun je doen met de wet: laat daarin de spiegel je voorhouden, laat de detector in je leven aan het werk. Niet uit angst, we hoeven niet bang te zijn wanneer die wet klinkt. Want we weten dat onze rechtvaardiging er niet vanaf hangt. We hebben dat heel duidelijk mogen horen. Maar als heiliging, als besef dat we hierin mogen groeien, dat God het wil gebruiken. Ga vervolgens met je schuld of zonde, met die dingen in je leven waarvan je weet dat ze niet tot eer van God zijn, daarmee allereerst naar God toe. Niet als aangeklaagde: ho, dat is niet goed in jouw leven. dat is fout Zo spreekt de bijbel hier niet over en daar eindigt het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben ook niet. 27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. Niet als aangeklaagde bij God komen, maar als kind! Vader, het was niet tot Uw eer. Vader ik zie in dat het niet klopt. Ik bid U om die schuld weg te nemen, maar ik bid u vooral om het te leren en te voorkomen dat ik daar weer in val. Zo mogen we de genade proeven en mogen we ontdekken wie die Vader en die God van ons is. En zo krijgt die wet en zelfs de zonde een plaats in het grote heilsplan van God. Ook met jouw leven. We hoeven onze ogen niet te sluiten voor de zonde. God wil het gebruiken, zodat we ontdekken wie Hij is: groeien in Zijn relatie met ons. Amen 7

Hebreeën 4, Bidden dankzij Jezus onze hogepriester

Hebreeën 4, Bidden dankzij Jezus onze hogepriester Hebreeën 4,14-16 - Bidden dankzij Jezus onze hogepriester Biddag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang: Gez 172,1.4 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Gez 149 Gebed Lezen uit de Bijbel - Hebreeën 2,14-18

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Thema: Vrijheid (3) Johannes 8:32

Thema: Vrijheid (3) Johannes 8:32 Thema: Vrijheid (3) Johannes 8:32 Liturgie zondagmorgen 8 augustus 2010 Ds. D. Vonck Psalm 121:1 = votum Zegengroet Psalm 121:2,3,4 Inleiding thema vrijheid Psalm 43:3,4 Gebed Johannes 1:1 5, 10 17 Johannes

Nadere informatie

Preek Bid in de Geest (Pinksteren)

Preek Bid in de Geest (Pinksteren) Preek Bid in de Geest (Pinksteren) Liturgie zondagmiddag 23 mei 2010 Ds. D. Vonck Psalm104:1,8 Votum/ zegengroet GK 105:1,2,3,5,9 (In vuur en vlam zet ons de Geest) Romeinen 8: 12 16 Opwekking 136 (Abba,

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Het is opvallend dat er in Galaten 3 vers 27 staat: U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

Het is opvallend dat er in Galaten 3 vers 27 staat: U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, luisteraars thuis, Afgelopen week. Hier, vlak bij de kerk. Een man zat op de stoep. Hij keek wazig voor zich uit. Een grote natte plek om hem heen. De man

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Preek de kracht van de Heilige Geest

Preek de kracht van de Heilige Geest Preek de kracht van de Heilige Geest (Lukas 23:44-49, Handelingen 2:1-4, Efeziërs 3:14-21) Liturgie 12 juni 2011 ds. D. Vonck Houten Spurt Als een vuur van binnen Njoy Pinksterlied (alvast, heeft de gemeente

Nadere informatie

Preek Efeziërs 1:15-23 wij zijn Christus lichaam in Houten (Preek 4 in de serie over Efeze)

Preek Efeziërs 1:15-23 wij zijn Christus lichaam in Houten (Preek 4 in de serie over Efeze) Preek Efeziërs 1:15-23 wij zijn Christus lichaam in Houten (Preek 4 in de serie over Efeze) Liturgie 28 augustus ds. D. Vonck Houten STARTZONDAG Votum: Gezang 171:1,2 Zegengroet Psalmen van Nu 145 Wet

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Vorige week bekeken we hoe je naar jezelf kijkt. Hoe zie jij jezelf in het licht van God? We hebben het toen van drie kanten benaderd.

Vorige week bekeken we hoe je naar jezelf kijkt. Hoe zie jij jezelf in het licht van God? We hebben het toen van drie kanten benaderd. UITGENODIGD EN UITGEDAAGD (2 VAN 2) Lezen tijdens de preek: Jakobus 1:22-24 Preek begint met een filmpje van de VEZ: https://www.youtube.com/watch?v=sewweny1ahc Uitgenodigd en uitgedaagd (2) Vorige week

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen'

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen' Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 46,1-3 -GKv Loppersum-Westeremden, 08-12-2013, viering HA -2e advent Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, Stil

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p.

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. 1 LET OP WAT JE HOORT! Liturgie: Votum & groet Zingen: Psalm 145:1.3 Wet Zingen: Psalm 40:2.3 Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 1:18-25 & 2:6-9 Zingen: Gezang 91

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Overdenking avondmaalsviering Jozua 4:1-11 Jozua 4 : 19-24 Handelingen 4:5-12

Overdenking avondmaalsviering Jozua 4:1-11 Jozua 4 : 19-24 Handelingen 4:5-12 Overdenking avondmaalsviering Jozua 4:1-11 Jozua 4 : 19-24 Handelingen 4:5-12 Liturgie zondag 7 november 2010 - Houten - Ds. D. Vonck Votum/ zegengroet Gezang 145:1,2 Gezang 149 10 woorden Gezang 170:

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Preek Genesis 15-17 - Genadeverbond (preek 4 in de serie over het Oude Testament)

Preek Genesis 15-17 - Genadeverbond (preek 4 in de serie over het Oude Testament) Preek Genesis 15-17 - Genadeverbond (preek 4 in de serie over het Oude Testament) Zondag 6 november 2011 ds. D. Vonck Houten Gezang 171:1 Votum / Zegengroet Gezang 171:2,3 Gebed Lezing Genesis 15:5-12,

Nadere informatie

Preek Efeziërs 4:1-6 - Nieuwjaar 2012

Preek Efeziërs 4:1-6 - Nieuwjaar 2012 Preek Efeziërs 4:1-6 - Nieuwjaar 2012 (viering 20 jaar GKV Houten) Votum/ Groet Psalm 84:1,2 20 jaar GKV Houten Psalm 89:1,7 Dankgebed Lezing Johannes 17:13-23 Efeziërs 4:1-6 Kindermoment Preek Gezang

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach Lukas 22,15-20 - Jezus: meer dan Pesach Viering Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Ps 81,1.2.4 Stil gebed Votum / zegengroet Zingen Ps 133,3 Gebed Lezen uit de Bijbel: - Ex 12,1-20 Zingen: Ps 105,16.17

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Het badwater en het kind (2 e preek over de doop)

Het badwater en het kind (2 e preek over de doop) Het badwater en het kind (2 e preek over de doop) 1 Liturgie zondagmiddag 13 februari 2011 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (Gal.1) Psalm 124:1,2 Geloofsbelijdenis

Nadere informatie

Efeziërs 2:6 - Pasen in je leven

Efeziërs 2:6 - Pasen in je leven Efeziërs 2:6 - Pasen in je leven Pasen gaat niet alleen over de opstanding van Jezus. Het mag ook Pasen zijn in je eigen leven. Volgens Paulus zijn christenen zo sterk aan Christus verbonden dat zij ook

Nadere informatie

Johannes 20:16 - Jezus leeft, en hij kent mij!

Johannes 20:16 - Jezus leeft, en hij kent mij! Johannes 20:16 - Jezus leeft, en hij kent mij! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Preek Startzondag Deuteronomium 6:4-12 / 20-25, Jozua 24:13-15, Hebreeën 3:1-6

Preek Startzondag Deuteronomium 6:4-12 / 20-25, Jozua 24:13-15, Hebreeën 3:1-6 Preek Startzondag Deuteronomium 6:4-12 / 20-25, Jozua 24:13-15, Hebreeën 3:1-6 Liturgie zondagmorgen 29 augustus 2010 Startzondag 9.30 Houten Ds. D.Vonck dopen Lucas Kuiper Welkom Gezang 320:1,2 Zingt

Nadere informatie

Preek Jesaja 55 (Heilig Avondmaal)

Preek Jesaja 55 (Heilig Avondmaal) Preek Jesaja 55 (Heilig Avondmaal) Liturgie 6 maart 2011 ds. D. Vonck Houten Votum/ zegengroet Psalm 8: 1,2,3 Gezang 23 (Uw Woord is een Lamp voor mijn voet) Wet Psalm 42:4,5 Gebed Jesaja 55 Preek Jes.55

Nadere informatie

Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus

Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus Liturgie Voorzang Ps 3,1 Stil gebed Votum / groet Zingen Ps 3,2-3 Wet met Romeinen 8,1-4 Zingen Ps 19,5.6 Gebed Lezen: Johannes 15,18-21

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee!

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Gezinsdienst en Doop Norah Maaike Kloeze Liturgie Welkom Eerste adventskaars aansteken plus gedichtje Zingen 1. Groot en machtig is Hij (Opwekking 387) 2. God kent

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Avondmaal vieren. Avondmaalsformulier 2. Viering op 4 e zondag voor Pasen :

Avondmaal vieren. Avondmaalsformulier 2. Viering op 4 e zondag voor Pasen : Avondmaal vieren - Psalmen en Gezangen uit Geref Kerkboek van de Gz zijn de 1 e regels 1 e couplet weergegeven Viering op 4 e zondag voor Pasen : Thema 4 e zondag : oculi meï Mijn ogen (oculi meï) zijn

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Preek Galaten 2:15-21 en Mattheüs 11:25-30 thema: Christenen, die moeten toch zoveel!?

Preek Galaten 2:15-21 en Mattheüs 11:25-30 thema: Christenen, die moeten toch zoveel!? Preek Galaten 2:15-21 en Mattheüs 11:25-30 thema: Christenen, die moeten toch zoveel!? Zondag 27 november 2011 ds. D. Vonck Houten (dopen Saranna Suurmond) Mededelingen Start Advent (Jaap Meijer) Themalied

Nadere informatie

Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf?

Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf? Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf? 1. Hoe ontstaat de manier waarop je naar jezelf kijkt? 2. Wie is God? 3. Wat is DE Waarheid over onszelf? 4. Wie worden er door God wel veroordeeld?

Nadere informatie

Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet?

Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet? Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet? Iedereen wordt geconfronteerd met de dood. Moeilijk is dat. Maar volgens Prediker is het mooi om op een begrafenis te zijn. Want verdriet om de dood zet je stil,

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Lucas 24: Geloof jij het?!

Lucas 24: Geloof jij het?! Lucas 24:13-35 - Geloof jij het?! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht,

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Teksten: Gen. 18, 20-33 en Luc.11, 1-13 Vragen staat vrij. Heer, leer ons bidden De leerlingen vroegen aan Jezus; Heer, leer ons bidden.

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht. Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band):

Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht. Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band): Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band): Opwekking 334 Opwekking 710 Opwekking 518 Opwekking 553 Votum en zegengroet Zingen: Psalm

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Prediker 2:24-25 Hoe word ik gelukkig?

Prediker 2:24-25 Hoe word ik gelukkig? Prediker 2:24-25 Hoe word ik gelukkig? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

De Bijbel open (19-10)

De Bijbel open (19-10) 1 De Bijbel open 2013 41 (19-10) Hoe kan het nu dat mensen in de tijd van het Oude Testament God hoorden spreken, maar dat wij dat nu niet meer meemaken? Waarom gebeurt dat nu niet meer? Dat vraagt iemand

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

Marcus 1:15 - Een nieuw begin

Marcus 1:15 - Een nieuw begin Marcus 1:15 - Een nieuw begin Opnieuw beginnen, dat zou soms best fijn zijn! De wereld kan ook wel een nieuw begin gebruiken. Maar een nieuw begin komt niet van een nieuw jaar, maar van Jezus. Hij is het

Nadere informatie

Prediker 2:24-25 - Hoe word ik gelukkig?

Prediker 2:24-25 - Hoe word ik gelukkig? Prediker 2:24-25 - Hoe word ik gelukkig? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Preek Efeziërs 2:1-6 de diepte en de hoogte van het evangelie (Preek 5 in de serie over Efeze)

Preek Efeziërs 2:1-6 de diepte en de hoogte van het evangelie (Preek 5 in de serie over Efeze) Preek Efeziërs 2:1-6 de diepte en de hoogte van het evangelie (Preek 5 in de serie over Efeze) Liturgie 11 september 2011 ds. D. Vonck Houten Votum/ zegengroet Psalm 113:1,2 Gebed Kinderen naar Kidspoint

Nadere informatie

6 september uur René Barkema. toewijden aan God. - stilte. - votum + vredegroet. - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God.

6 september uur René Barkema. toewijden aan God. - stilte. - votum + vredegroet. - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God. 6 september 2015 17.00 uur René Barkema toewijden aan God - stilte - votum + vredegroet - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God - NBV Romeinen 3:21-31 - HC Zondag 23 - GK Psalm 71:8, 9, 11 en 14 - preek

Nadere informatie

Lucas 18: Ik mag ook nooit wat, of toch wel?

Lucas 18: Ik mag ook nooit wat, of toch wel? Lucas 18:9-14 - Ik mag ook nooit wat, of toch wel? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Preek Vrijheid (4) Galaten 5:1 6 en 5:13 25

Preek Vrijheid (4) Galaten 5:1 6 en 5:13 25 Preek Vrijheid (4) Galaten 5:1 6 en 5:13 25 Liturgie zondagmiddag 15 augustus 2010 Ds. D. Vonck (dopen Sanne Zijl, Bente van den Berg en Pieter Bakker) Psalmen voor Nu 117 Votum / zegengroet Psalm 100

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Genesis 28,10-22 God is dichtbij alleen in Jezus Christus

Genesis 28,10-22 God is dichtbij alleen in Jezus Christus Genesis 28,10-22 God is dichtbij alleen in Jezus Christus Derde zondag van de adventstijd Liturgie Voorzang LB 125,1.3.5 Aansteken derde adventskaars Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 99,1.4 Wet Zingen:

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Romeinen 6,11 - Zie je wie je bent? Je leeft in Christus

Romeinen 6,11 - Zie je wie je bent? Je leeft in Christus Romeinen 6,11 - Zie je wie je bent? Je leeft in Christus Voorbereiding Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Gez 158 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 16,1.3.5 Gebed Lezen uit de Bijbel: Romeinen 6,1-14

Nadere informatie

Preek HC zondag 51 Vergeef ons onze schulden

Preek HC zondag 51 Vergeef ons onze schulden Preek HC zondag 51 Vergeef ons onze schulden Liturgie zondagmorgen 19 september 2010 Houten Ds. D. Vonck Gezang 19:3 Votum / zegengroet Psalm 18:1,9 Luisterlied It is well with my soul Gebed HC 51 Kindermoment

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 18 (11-05)

De Bijbel Open 2013 18 (11-05) 1 De Bijbel Open 2013 18 (11-05) Op 14 mei is het precies 65 jaar geleden dat in 1948 de staat Israel werd uitgeroepen. U merkt wel dat daar op allerlei manieren publiciteit aan gegeven wordt, positief

Nadere informatie

Romeinen 6,11 Zie je wie je bent? Je leeft in Christus

Romeinen 6,11 Zie je wie je bent? Je leeft in Christus Romeinen 6,11 Zie je wie je bent? Je leeft in Christus Voorbereiding Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Gez 158 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 16,1.3.5 Gebed Lezen uit de Bijbel: Romeinen 6,1-14

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Johannes 8 : 11. dia 1

Johannes 8 : 11. dia 1 Johannes 8 : 11 in de wet van Mozes stond het duidelijk (Deut. 22:22) als een man wordt betrapt met een getrouwde vrouw moeten beiden ter dood gebracht worden zowel de man als de vrouw met wie hij geslapen

Nadere informatie

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt!

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Over dopen Aan dat verlangen geven we als gemeente ook vandaag graag

Nadere informatie

Gemeente, jongens en meisjes, Wat hebben jullie een prachtig onderwerp uitgekozen. Een gave Geest! De Heilige Geest is zelf een gave.

Gemeente, jongens en meisjes, Wat hebben jullie een prachtig onderwerp uitgekozen. Een gave Geest! De Heilige Geest is zelf een gave. 1 Intro Ester en Renate 2 Mededelingen KR 3 Zingen lied vd school PS 84 : 1 4 Votum en Groet 5 Zingen: Opwekking 334 6 Gedicht en aansteken vd kaars 7 Zingen Lied GK 171: 1 Schuldbelijdenis Zingen Lied

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

1 Johannes 2, Hij is een God van jong en oud

1 Johannes 2, Hij is een God van jong en oud 1 Johannes 2,12-14 - Hij is een God van jong en oud Radiokerkdienst Zendtijd voor Kerken (20 juli radio 5) Preekverwerking 01 Matt 20,28a 2007 03 18 (78.5 KiB) Liturgie Gezang 158 Votum en groet Ps 118,1.5

Nadere informatie

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Bijbel voor Kinderen presenteert EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, 1 Preek bidden 1 HC 45-116, 46-120, Lucas 10,38-11,13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, Als je christelijk bent opgevoed, dan leer je als kind al van je ouders dat je moet bidden.

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t SOAKEN Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft Soms ben je zo druk met rennen en vliegen voor Hem. En natuurlijk weet je dat het zijn veel belangrijker

Nadere informatie

1 Korintiërs 13:13 Liefde doet ertoe

1 Korintiërs 13:13 Liefde doet ertoe 1 Korintiërs 13:13 Liefde doet ertoe Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk?

Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk? Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook

Nadere informatie

1 Petrus 2,6-8 Jezus, de kostbare steen: bouwen of struikelen

1 Petrus 2,6-8 Jezus, de kostbare steen: bouwen of struikelen 1 Petrus 2,6-8 Jezus, de kostbare steen: bouwen of struikelen Levende stenen (2) Liturgie Voorzang: Zingen Gez 38,1.4 Stil gebed Votum groet Zingen: Gez 167,1.3 Wet Zingen Ps 118,1.5 Gebed Bijbellezing:

Nadere informatie

DE HERE VRAAGT VOLLEDIGE TOEWIJDING.

DE HERE VRAAGT VOLLEDIGE TOEWIJDING. DE HERE VRAAGT VOLLEDIGE TOEWIJDING. Zondag 32 / gehouden op 10-08-2008 / p.1 Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ld 95:1.2.3 (Liedboek) Gebed Schriftlezing: Titus 2:1-3:7 Zi: Gez. 178 (KGB) Preek:

Nadere informatie

Hé, man Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoorde jullie praten, met al dat broeder en zuster gedoe. Hou op,

Hé, man Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoorde jullie praten, met al dat broeder en zuster gedoe. Hou op, Het team Hé, broeder, Kan ik je even spreken? Ja, wacht even, oké, oké, ja, zeg het maar. Nou, ja, het zit eigenlijk zo: je hebt mij heel erg pijn gedaan. O? Ja. Ik heb één van je oude toespraken beluisterd.

Nadere informatie

Johannes 20:21 Vrede brengen namens Jezus

Johannes 20:21 Vrede brengen namens Jezus Johannes 20:21 Vrede brengen namens Jezus Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie