Compass3.0Fix juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compass3.0Fix 3.0.10 25 juni 2014"

Transcriptie

1 Compass3.0Fix juni 2014 FTP: locatie ftp://www.compassupdate.nl LEES DIT EERST De naam van de FIX blijft steeds COMPASS30FIX, dit heeft te maken met de wijze waarop de installer zijn bestaande software beschermt tegen ongewenste aanpassingen. Vorige Fixes staan op deze site in een aparte folder genaamd: VorigeFix In gebruik nemen van deze FIX. - open Compass, kies database Compass - ga naar applicatiebeheer, tabblad onderhoud en kies MSI (nog) niet toepassen. Hiermee wordt voorkomen dat de nieuwe MSI per ongeluk wordt toegepast door uw collega gebruikers. - Sluit uw openstaande Compass applicaties af - Plaats nu de nieuwe file COMPASS30FIX op uw centrale update locatie. - Open Compass opnieuw, maar kies database TUTORIAL - voeg de naam van de bugfix in applicatiebeheer tabblad onderhoud van vrscontrol toe. Staat deze naam hier al klik dan eerst MSI (nog) niet toepassen, gevolgd door MSI toepassen voor alle stations. - sluit Compass, het controlpanel en alle andere Compass onderdelen - Log opnieuw in op de Tutorial database - Als alles goed werkt wordt de nieuwe MSI geïnstalleerd op het teststation. - Controleer of de nieuwe exe en dll in gebruik zijn genomen, door onderin de statusbalk het corresponderende versienummer te bekijken. - Controleer of de software naar tevredenheid functioneert door de bedrijfskritische processen op de Tutorial uit te voeren - Als dat het geval is, neem dan de FIX voor alle andere stations in gebruik door: - - open vrscontrol database = Compass - - kies applicatiebeheer tabblad Onderhoud - - vul de naam van de bugfix in. Staat deze naam hier al klik dan eerst MSI (nog) niet toepassen. - - kies MSI toepassen voor alle stations - - alle LAN-gebruikers worden indien Compass wordt gestart automatisch geupgrade - in geval van remote gebruikers, open Remote console in vrscontrol - selecteer alle gebruikers - druk op de knop Software update - alle Remote users krijgen na het uitwisselen de nieuwste software Het update mechanisme kontroleert het versie nummer van vrssales.exe met het versienummer van Compass30Fix, indien dat verschillend is wordt de installer geladen. De gebruiker kan de installatie afbreken, maar de volgende maal wordt deze weer gestart, tot de versienummers overeenkomen.

2 Aanpassingen Als eerste staan hieronder de meest recente aanpassingen vermeldt, daarna de aanpassingen van de Fix ervoor. Deze Fix bevat ALLE aanpassingen, dus ook aanpassingen die eerder al zijn verwerkt, zijn weer in het MSI bestand opgenomen. Het versie nummer is nu opgehoogd naar het fix nummer, alle aangepaste componenten krijgen nu dus versie vrssales.exe (3.0.10) - door de verbeterde foutmelding als records er niet zijn of als andere database issues spelen, kwam naar boven dat vrije verkenners waar een inmiddels verwijderd filter aangekoppeld was, deze foute combinatie liet voortduren (hoewel het programma er wel door liep). Nu wordt het filter uit de instelling van de vrije verkenner verwijderd. De fout treedt daarna ook niet meer - mogelijkheid om rapporten met een op een parameter gebaseerde storedprocedure uit te voeren. De naam van de parameter dient overeen te komen met de tabel+id van de aanroepende basistabel. Dus iets - indien een pdf geopend zou kunnen worden (instelling) na het opslaan van een record en het betreft een popup scherm van het editkaartje vanuit de verkenner, dan ontstond error 5. Deze is nu afgevangen. dbform.dll (3.0.10) - aanpassing om bij het toevoegen van records vanuit een wizard, te verhinderen dat de gebruiker niet zelf weer een (extra) nieuw record kan toevoegen - Bij wizards werden de wizard opdrachten maximaal geschaald over de schermhoogte, dit is nu beperkt en er wordt gewerkt met een scrollbar. - bij gebruik van een gebruikersnaam werd het snelzoeken in de browser de velden voorzien van dubbele [] haken. Dit leverde en foutmelding op. dbrecord.dll (3.0.10) - stored procedures (aangeroepen via wizards), die meerdere taken dienden uit te voeren, stopte na taak 1. Dus een backup en restore in 1 taak werd na de backup gestaakt. Een kleine aanpassing in de aanroep zorgt ervoor dat de procedure helemaal wordt verwerkt. - waarden met enkele quootjes ( ' ) verdubbelden na synchronisatie - de numerieke getallen test was voor numerieke strings als fout (dataprofiel!) - (betere) waarschuwing als het aantal licenties niet toereikend is - als een filter alleen bestond uit een filter over een gekoppelde tabel, dus geen filter op de zelfde tabel, dan was de opgestelde where clause van de procedure fout pop2.exe (3.0.10) - opschonen van ongebruikte Queries en Procedures (de n-queries) - database aanpassingen (velden toevoegen) worden weggeschreven in een op de eerste pagina van Pop2 ingestelde folder. Het bestand heet Databasenaam.sql dus veelal Compass.sql. Het bevat het script van de aanpassingen, handig als aanpassingen in de tutorial zijn uitgetest en in productie genomen kan worden. - maken van archief procedures verbeterd en tevens worden alle triggers in die archief database verwijderd - een aantal queries zijn verbeterd ter voorbereiding op 3.1

3 pop5.exe (3.0.10) - de mogelijkheid om een hele serie opdrachten, gescheiden met GO per stuk uit te laten voeren (een script als het ware) - resizen - voorgedefinieerde command's in een eigen commands.sql bestand - een combo box om van database te wisselen - tweede pop5 scherm openen vrsremote (3.0.10) - per ongeluk werd de tabelnaam remoteuser gebruikt, bij sommige heette deze tabel remotedatabases! Dit heeft geen gevolgen verder gehad. - de locatie van de database wordt nu bepaald op basis van het lokale pad waar de uitwisselingsbestanden staan ipv het SQL server DATA-path - SQL direct instructies werden weer teruggegeven aan de server (rondzingen) - bij copieren van files van en naar de server wordt indien het bestand (nog) niet gevonden is een wachttijd toegepast van 3 sec, waarna een tweede poging plaatsvindt dop (3.0.10) - tellers toegevoegd voor het gebruik van o.a. wizards! - encryptie gewijzigd vrsexchange (3.0.10) - recursieve afspraken zonder eind datum worden tot +1 jaar ingepland in Compass - Indien de compass folder onder de inbox folder niet beschikbaar of niet aanwezig is kunnen mails met in het subject [compass] overgezet worden naar Compass. - Deze worden NIET verwijderd, er wordt gekeken sinds de laatste keer van synchroniseren. - indien datum format niet op dd-mm-jjjj staat, maar d-m gewisseld dan meldt het programma het en wordt het programma gestopt (alleen bij opstarten) - meer tekens verwijderen uit subject naam ivm opslaan van mail vrsauto (3.0.10) - inlezen van een vaste waarde ipv een variabele tekst ging fout - bij inlezen worden dubbele quotes aan het begin en eind van het veld ook bij inlezen via VIEWS weggehaald

4 Voorgaande Fix augustus 2013 vrssales.exe (3.0.9) - het formaat van de campagne dialoog is aanpasbaar - bij de classic groepsagenda werd zaterdag en zondag (als tekst) niet weergegeven - positionering en afmetingen (breedte) van een erop gepopte image! - bij campagnes met een mergeview en html template werd de verkeerde query naam samengesteld - mogelijkheid een vorig record op te nemen in de history tabel, zodat een volgtijdelijk verband ontstaat - bij niet html mailingen uit campagnes werd een onnodige bvraag gesteld bij de eerste mail, deze is er nu uit - geavanceerdere terugkoppeling van fouten door SQL meldingen vrscontrol.exe (3.0.9) - geavanceerdere terugkoppeling van fouten door SQL meldingen dbrecctr.ocx (3.0.9) - nu ook sortering op gehele getallen in de listview overzichten - betere presentatie van numeriek getallen in dialogen (met o.a tal scheidingsteken) - de huidige waarde voor de breedte van een label is momenteel 1500 pixels. De maximale waarde (normaal 1/3 van de kolombreedte waar label+textbox staan) kan nu worden ingesteld via een usersetting:section = "Editcard" key= "MaxLabelWith" (default als je niks aanpast: 1500 ) - geavanceerdere terugkoppeling van fouten door SQL meldingen dbform.dll (3.0.9) - het is mogelijk om de vaste wijzig dialoog (zoals bij een kaartje van een 1 kant of een formule kaartje) te resizen. - het is mogelijk om in een wizard tijdelijk het dataprofiel uit te schakelen (zodat alles kan) - als er meer opdrachten in een wizard staan, die aanklikbaar zijn, dan wordt de dialoog zo geschaald dat ze allemaal zichtbaar zijn. - Ook de browser kan in vertikale zin worden vergroot, in de breedte kon dit al eerder

5 vrsexchange (3.0.9) - - als de exchange-calender niet bereikt kan worden van collega, wordt dit de volgende dag weer geprobeerd. (tenzij exchange opnieuw wordt gestart of vanuit een taak, dan wordt deze iedere keer benaderd) - in de naam van het bericht werd het?-teken niet verwijderd, hierdoor kon opslaan fout gaan van mailberichten met een? in het onderwerp - bij verjaardagen wordt niet alleen de tekst gezocht in de body maar ook in het subject. Als een afspraak een verjaardag is dan wordt de tijd 8 tot 8:10 - extra filter op in berichten, die toch in de agenda terugkwamen, nadat ze aangepast waren in Compass! - usersetting toegevoegd voor Exchange AsRO als deze 0 is wordt mail read/write gelaten POP2 (3.0.9) - filters die direct gezet kunnen worden in pop2 (bij link velden en webfilters) kunnen als het veld hernoemd wordt fouten veroorzaken. De foute filters worden verwijderd. - de mogelijkheid van een I attribuut toe te voegen om afbeeldingen in de webbrowser zichtbaar te maken - het verwijderen van foreignkeyconstraints indien een tabel helemaal niet meer gebruikt wordt. In dat geval wordt hij als "system" tabel gemaakt, zonder enig relatie met andere tabellen. Tabel mag geleegd (en opgeschoond worden) maar nog niet fysiek verwijderd. - bij toevoegen nw tabel wordt eerst een "niet gebruikte" tabel ingenomen!! - aanpassing mbt volgtijdelijkheid in history tabel - bij een nieuwe tabel worden standaard waarden voor identificatie, screencards etc beter bepaald - de n-queries worden gewist, deze worden in de overige programma s niet meer aangeroepen - van een aantal queries wordt nu de syntax van de naam zo aangepast dat de query naam niet de naam van de tabel, maar T+tabelnummer bevat. Deze aanpassing is een voorbereiding op 3.1, waar deze syntax gebruikt gaat worden. - Nieuwe functies werden foutief toegevoegd, omdat steeds een alter werd gebruikt ipv een create function opdracht. Nu wordt create gebruikt en als de function al voorkomt wordt dit door alter vervangen. - Reset triggers wordt beperkt tot onbekende triggers en delete triggers. Calculated triggers en redunduntietriggers worden bij het opnieuw genereren zelf gereset. dbrecord.dll (3.0.9) - bij exacte copy wordt op objectnivo van tabel activiteit (en medewerkeract) de outlookid verwijderd! - verwerking teksten aangepast om de enkelvoudige tabelnaam op te nemen - geavanceerdere terugkoppeling van fouten door SQL meldingen vrsagent.exe(3.0.9) - aanpassing om bij agenda alerts niet direct Compass te tonen, maar via bescheiden popup

6 vrsremote (3.0.9) - als er een andere vrsremote proces nog draait wordt dit eerst afgesloten! vrsauto (3.0.9) - de speciale outputfolder bij import werd niet gebruikt bij lezen vanuit Views - bij importeren werd de n- query nog gebruikt, dat is nu de v-query Dop.exe (3.0.9) - veld toegevoegd bij sjablonen om html mail te verzenden o.a. bij verzenden van campagne mail

7 Voorgaande Fix 8 oktober 2012 vrssales (3.0.8) - verwijderen van een nieuwe activiteit was niet mogelijk als je geen rechten hebt. Nieuwe moeten altijd verwijderd kunnen worden - rapporten voor een remotegebruiker op de remote database werden uit de actiedialoog niet goed opgeroepen - de aanroep van alerts gebeurde met de naam van een veld die in sommige databases anders is. De naam van dit filterveld wordt nu vooraf bepaald. - Mail versturen met outlooksjablonen (!) - Bij campagnes copieren wordt gecontroleerd of de gebruiker rechten heeft om een nieuw record aan te maken in de campagne tabel - Als je geen toevoegrechten had kon je toch COPY activiteit kiezen vrscontrol (3.0.8) - het maken van een remote database voor selectieve gebruikers bleek een foutieve melding te geven, waardoor het proces onnodig werd onderbroken - de mogelijkheid om in te lezen voor herstel van verwijderde records - voorkomen dat als een proces loopt bijvoorbeeld ontdubbelen en je sluit Compass af, dat dan vrscontrol met ontdubbelingsproces eveneens wordt afgesloten. - bij het aanmerken van GEEN DUBBELE werd niet gekeken of het verband door SQL SERVER werd gedubbeld, dit is nu gecorrigeerd. - bij de rapporten dialoog blijkt het memoveld geen multi line veld te zijn - het was mogelijk om queries te beveiligen zonder dat was opgeslagen, waardoor de naam nog spaties bevatte en de uitvoering mis ging - bij records een HTML outlook template toevoegen en een koppelings VIEW die ook bij word wordt gebruikt om bookmarks te vervangen. vrsremote (3.0.8) - na een nieuwe initiële set werd de suggestie gewekt dat de sessie foutief was afgebroken terwijl alles wel goed was. De fout had geen effect op werking verder. - bij windows7 wordt het copieren van de zip naar lokaal al uitgevoerd, terwijl het zip bestand nog niet klaar staat. Dit wordt nu ondervangen door een retry mogelijkheid. - De foutafhandeling met name van restructs van de database wordt nu beter gelogd in het updatebestand om te zien of de aanpassing echt fout gaat. Tevens wordt er indien het proces toch op een punt mis gaat in het logbook een entry weggeschreven. Deze kan eenvoudig vanuit het monitor programma worden opgeroepen. Pop2 (3.0.8) - bij tooltip queries werden formule velden fout opgenomen, dit betreft een voorlopige reparatie, definitieve volgt later - voorkomen dat per ongeluk een NULL waarde wordt toegevoegd in de modifications tabel tgv de automatische history tabel - nested_level toegepast ivm het zichzelf aanroepen van history tabellen - de listview queries werden in sommige gevallen uitgevoerd vanuit meerdere gezichtspunten, terwijl dat niet de bedoeling was - betere kontrole of tabel wel geschikt is als verbanden tabel! - veld last used number bij counting velden vergroot zodat ze zichtbaar is bij hoge nummers.

8 - afbreken van queries naar remote was niet altijd goed - de sync-query is zo aangepast dat niet gerealiseerde activiteiten die toch een outlookid hebben en geen bezet meer zijn (andere activiteit), toch met de synchronisatie meelopen! vrsexchange (3.0.8) - logging iets verder uitgewerkt om connectie problemen voor te zijn - extra aanpassing om bij modified toch een aantal dagen verder te kijken en zodoende direct "omgehangen" afspraken naar andere collegae te verwijderen uit exchange - tijdframe toegevoegd waarbij 1x daags toch gewerkt wordt op basis van datum ipv modified - na het verwijderen werd de dbsource op 0 gezet, onnodig en verwarrend bij het controleren of de verwijdering wel juist blijkt - betere vergelijk of afspraak daadwerkelijk is veranderd, waardoor niet onnodig het record "gewijzigd" wordt - overzichtelijkere verslaglegging, alleen die afspraken waar iets mee gebeurt dbrecctr.ocx (3.0.8) - een bijzondere fout in het verversen bij een kaartje was het mogelijk dat een verkeerde n-kant bleef staan van de vorige gegevensgroep in een combobox! - mogelijkheid ingebouwd om te "snelzoeken" in comboboxen met een keylengte van 6 tekens - maximum aantal items in een combobox uitgebreid naar 2000 dbform.dll (3.0.8) - aanpassing wizards (een serie records copieren en deze per stuk eerst de default wizard voor laten uitvoeren) - enkele tussenwaarden in logbook vermeld ivm fout opsporing complexe geneste wizards en triggers - filter dialoog zo aangepast dat de breedte met de veldnaam groter is (leesbaarder!) - opslaan als was mogelijk ook al had je GEEN toevoegrechten dbrecord.dll (3.0.8) - tijdvelden in berichten werden niet goed vervangen (was sec. na middernacht) - loggen werd niet meteen uitgezet na opnieuw inloggen, waardoor er geen procesid in vrsprocessen werd toegevoegd - SET NOCOUNT ON uitvoeren bij het saven van een recordset. Door deze aanpassing wordt een aantal fouten verklaard, die een gevolg zijn van zelf toegevoegde stored procedures waar de SET NO COUNT ON ontbrak - Fout in database operatie wordt teruggemeld aan hoofdprogramma voor fout detectie. vrsauto.exe (3.0.8) - de mogelijkheid om in te lezen voor herstel van verwijderde records dop.exe (3.0.8) - uitbreiding tbv de mogelijkheid om in te lezen voor herstel van verwijderde records - uitbreiding tabel mbt HTML sjablonen

9 Voorgaande fix maart 2012 vrssales (3.0.7) - routeplanner, tekst aangepast - route planner wijzigen privé adres - inloggen voor remoteusers op central verhinderen via een usersetting - als rapport niet geopend kan worden volgt vooraf een waarschuwing - meerdere jpg files binnen een record worden nu opgepopt indien deze instelling aanstaat - een rapport kan nu vanuit een wizard ook worden aangeroepen terwijl er nog een basis invoer vorm als modale vorm actief was. - het verversen is op een aantal plekken verbeterd - indien de report folder voor de remote gebruiker leeg is, wordt de alternatieve folder gebruikt (zie bij vrsremote). De document opslagfolder voor remote documenten wordt eveneens aangepast. - groepsagenda: de ingestelde tijdshorizon van de weekagenda wordt toegepast, tevens vermeld in de titelbalk van de dialoog, waardoor afspraken die niet getoond worden kunnen worden verklaard. - Het kleurgebruik binnen de agenda s ging fout indien enkele activiteiten ipv geen of allemaal aan een kleur gekoppeld waren. vrscontrol (3.0.7) - bij het aanmaken van een selectieve remote database werd de remoteid folder alleen gemaakt bij het aanmaken van een vrscompass.ini, als echter eerst een nieuwe set werd gemaakt, dan was die folder er nog niet - Het aan maken van selectieve remote databases is iets gewijzigd. Indien deze nieuwe export procedure aanwezig is dan wordt deze toegepast - de default voor dagen+xxx in de wizards is aangevuld met today+60 en today+90, helaas staan ze er achter bij en niet netjes in volgorde - er wordt extra informatie getoond bij het testen van een sjabloon - als de rechten in het dataprofiel van de tabellen voor afgeleide velden op invisible stonden, dan liep het wijzigen fout als er een afgeleide veld aan het gewijzigde veld gekoppeld was. De tabellen hebben nu altijd minimaal leesrechten. - Bij het maken van queries ging het programma de fout in bij tabellen die als nummer >=100 hadden. Dit is verholpen. vrsremote (3.0.7) - als een nieuwe initiele set wordt aangeleverd voor een remote dan dient het proces door te gaan. In fix 6 werd er ter voorkoming van problemen een wachtwoord gevraagd. Je mag 3x het wachtwoord invoeren als het fout blijkt - er wordt een extra logging gemaakt als de bcplocal query (maakt R-bestand.txt) niet gevonden is (voor betere debugging doeleinden als de configuratie kennelijk niet goed is) - Aanpassing ivm beveiliging op Windows7 wat betreft de program files folder: als het copieren van rapporten niet gaat naar de report folder in program files (windows 7) wordt een alternatieve folder uit de usersetting gelezen: "Report", "localfolder" de default is: "c:\data\report\" De folder voor de opslag van documenten is hetzelfde waarbij report wordt vervangen door document. (Enkelvoud!)

10 - Deze folder wissel wordt steeds getest bij een nieuwe database. Tijdens reguliere synchronisaties wordt gecontroleerd of de report folder leeg is. Is dat zo dan geldt de alternatieve folder. Pop2 (3.0.7) - algemene queries, waarbij de link naar andere tabellen erg diep zaten konden nog fout gaan door een verkeerde join - bij archief database een aangepaste verwerking voor status 128 records - recordwizard is aangepast: bij een verkenner gekoppelde wizards werden te veel wizards getoond nu alleen die met de juiste tabel, of waar geen tabel is ingevuld! - de selectieve remote database views zijn aangepast, tevens is hier een nieuwe export procedure bij gemaakt - bij de query die kijkt of de onderliggende gegevens gevuld zijn, wordt nu eventueel een extra index aangelegd: SNELHEIDSVERHOGEND!! vrsexchange (3.0.7) - de verslaglegging is beperkter tenminste als je dat kiest bij de instellingen - er is een mogelijkheid om een tweede instance van vrsexchange te starten naast de normale, hierin kunnen andere preferences worden gezet voor een andere gebruikersgroep. (Zie bijgewerkt documentatie over vrsexchange) - de verwerkingstijden worden in het logbook type 40 weggeschreven - er wordt nu gesynchroniseerd op basis van datum/tijd, voorheen werd steeds de datum genomen, waardoor ook bij dbmodified toch erg veel records behandeld werden. Draai wel de POP2 specialqueries. De tijdswinst is enorm. dbrecctr.ocx (3.0.7) - tooltip in clipboard is nu een menukeuze ipv automatisch - zoekscherm de enkele quote 'werd niet afgevangen als SQL zoek fout - aanpassing tijdshorizon groepsagenda dbform.dll (3.0.7) - de wizard verwerking van today+60 en today+90 is toegevoegd - Aanpassing tbv verversen van formules! dbrecord.dll (3.0.7) - er werden modificaties weggeschreven (lastused) zonder remote databases! - het bepalen/vertalen van de teksten in een sjabloon - als een trigger niet goed ingesteld was (oude of nw waarde was niet gezet) werd de trigger niet uitgevoerd, nu geldt dit als "alle waarden" vrsauto.exe (3.0.7) - mogelijkheid om inf bestanden op aparte lokatie weg te schrijven via usersetting - als velden uit database verwijderd zijn, kan dit in de definitie nog fout gaan. Een waarschuwing volgt dan - per ongeluk werd voor alle velden de decimale komma (, ) vervangen door een decimale punt (. ) en omgekeerd! Nu alleen voor numerieke velden. - Het verwijderen van een record via import werd als SQL instructie gelogd in plaats van de normale modificatie die bij remote-synchronisatie gewenst is.

11 Voorgaande fix november 2011 vrssales (3.0.6) - de taal bestanden (DLL) zijn bijgewekt o.a. vrstxtnl vrstxtde - aantal wizards in het menu is uitgebreid - het is toegestaan vrssales vaker op 1 pc te openen - er kan een procedure voorafgaand aan het aanmaken van een worddocument worden aangeroepen, waardoor een zogenaamd referentieveld gegenereerd en ingevuld kan worden. - Indien een rapport bij de actiedialoog er niet was, werd dit niet duidelijk aangegeven - Bij het maken van een nieuwe activiteit, waarbij de extra contactpersonen in een keer geselecteerd werden, kon voorheen geen nieuwe contactperoon worden toegevoegd. Nu kan dat aan de bovenzijde van de dialoog (ipv zoeken of kiezen selecteer je NIEUW in de dropdown/combo box. De control aan de onderzijde wordt ververst zodat deze nieuwe persoon ook als bijzitter kan worden geselecteerd. vrscontrol (3.0.6) - In het remote console kan worden gekozen voor zip in 64 bit uitvoering of 32 bit uitvoering. De betreffende procedures worden hieraan aangepast: NOTA BENE VOORTAAN WORDT GEEN PKZIP EN PKUNZIP MEER GEINSTALLEERD DOOR COMPASS. U DIENT DIT GEHEEL ZELF TE DOEN OF BIJ REMOTE GEBRUIK DE AANWIJZIGINGEN VOLGEN UIT HET ZIP EN 64 BIT DOCUMENT - Het was mogelijk om in de remote console, indien de remote lokaties (mappings) niet aanwezig waren deze te overschrijven met een verkeerde waarde. - Bij de dialoog samenstelling werd bij de veld keuze niet de juiste tabel getoond vrsremote (3.0.6) - Verwerking van de nieuwe zip files - Betere verslaglegging en melding indien het proces niet juist verloopt Pop2 (3.0.6) - Enkele procedures zijn aangepast vrsexchange (3.0.6) - Verslaglegging verbeterd - Enkele nieuwe instellingen in gebruik genomen (zie document met betrekking tot deze interface) dbrecctr.ocx (3.06) - Mogelijkheid om de tooltip van een listview automatisch in het clipboard te plaatsen. Dit staat nu standaard UIT, maar kan ook aangezet worden middels een usersetting: sectie: Settings key= "UseClipboard" Value= 1

12 dbform.dll (3.06) - Functionaliteit van wizards uitgebreid dbrecord.dll (3.06) - De folder waar de connect.txt wordt aangemaakt kan worden ingesteld als registry variabele: RegRead("HKLM\Software\CompassRM\Connectfolder") Pop5.exe (3.06) - De xp_cmdshell wordt gekontroleerd en eventueel aangezet! vrsauto.exe (3.06) - De output folder van de importverwerking kan ingesteld worden middels een algemene usersetting: section= import key= outputfolder Voorgaande Fix september 2011 vrssales (3.0.5) - De dialoogprogrammatuur werkte alleen als gedopt was tot en met de aanpassingen van 2011, dit is hersteld naar de aanpassingen van De route informatie werd in sommige gevallen niet goed weggeschreven, dit had met de collating instelling van de SQL server te maken, waardoor het gebruikte scheidingteken chr(254) bij het wegschrijven vertaald werd door SQL naar chr(95). Dit was ook al eens gebeurd bij de vrije verkenners. Nu is teken chr(255) gebruikt. - Campagnes is uitgebreid om meer dan 1 document te mailen en te mailen als iemand anders. Ook kunnen de bijlagen automatisch naar pdf bestanden worden omgevormd. - Bij het copieren van activiteiten waar ook andere collega s aan toegevoegd waren, bleek de outlookid niet gereset te worden. Dit had gevolgen (fouten) voor de uitwisseling met Exchange. vrscontrol (3.0.5) - De mogelijkheid is geboden om een attribute toe te voegen. (Consultants only) - De vrslastused tabel wordt opgeschoond bij het aanmaken van een nieuwe remote database. vrsremote (3.0.5) - Het opschonen van de lastused tabel (favorieten) tijdens de synchronisatie. Pop2 (3.0.5) - Enkele queries zijn aangepast. vrsexchange (3.0.5) - De logging is verder verfijnd

13 - Het inlezen van s is eveneens verbeterd dbrecctr.ocx (3.05) - Bij het aanpassen van filters werd iedere wijziging in de remote database gelogd dbform.dll (3.05) - Aanpassen/uitbreiding van de wizard functionaliteit dbrecord.dll (3.05) - Er is een fout opgelost bij het wegschrijven van het dataprofiel, dit ging naar de remote gebruikers fout. Voorgaande Fix november 2010 vrssales (3.0.3) - samenvoegen van tabellen (handmatig ontdubbelen) mocht alleen als campagnemodule aanwezig was. Dit is nu weer een vast onderdeel van de basis - bij de verkenner van de collega tabel kunnen geen andere collega s worden getoond dan de ingelogde collega indien basistabellen is afgeschermd - vrije rapporten kiezen indien er een venster actief was lukte niet, er werd altijd rekening gehouden met het actieve record uit dit venster vrscontrol (3.0.3) - Bij ontdubbelen werd het profiel niet juist ingesteld. De tabellen die standaard mee gekopieerd werden, werden niet vastgehouden. - Bij webservices wordt de mogelijkheid geboden tussentijds de website van de te controleren relatie op te vragen. Tevens is de verwerking iets bijgesteld. vrsremote (3.0.3) - Bij een initiële set werd de range van de records niet goed vastgesteld. De database werd hierna niet verwijderd waardoor toegang mogelijk was, maar de instellingen van de Remote database niet juist waren. Pop2 (3.0.3) - De vrsstatistics tabel werd niet correct aangemaakt, waardoor geen records werden toegevoegd. Dit is hersteld. - Enkele queries zijn aangepast. - Redunduncy triggers die alleen mogen afgaan bij initieel gebruik (nieuw record) werkte niet juist. vrsexchange (3.0.3) - Er is een mogelijkheid toegevoegd om op basis van verschillende queries soms de synchronisatie uit te voeren op basis van dbmodified en soms uit te voeren op datum. Met name op basis van dbmodified gaat aanzienlijk sneller. Op datum is alleen nodig om verwijderde afspraken weer terug te plaatsen dan wel in Compass te verwijderen. Neem contact op met Peritus voor de implementatie

14 dbform (3.03) - Enkele aanpassingen tbv het uitvoeren van wizards dbrecord.dll (3.03) - Bepaalde gebruikersinstellingen (kolombreedtes) werden niet juist gesynchroniseerd Voorgaande Fix augustus 2010 vrssales (3.0.2) - het handmatig samenvoegen van een onderliggende tabel bijvoorbeeld de contactpersoon onder een relatie, maakte bij het opzoeken van de tweede contactpersoon geen gebruik van dezelfde relatie, waardoor het opzoeken er van bijna ondoenlijk was - bij het verwijderen van een record op een kaartje bleef het record staan als of het record nog beschikbaar is. Nu wordt of een ander gegeven getoond of wordt het scherm even blanco gemaakt. - Actiedialogen worden via dubbelclicken alleen getoond indien er daadwerkelijk een actiedialoog gedefinieerd is - Bij rapporten zonder subrapporten werd niet altijd de servernaam en database vervangen - Campagnes is uitgebreid met een projectkoppeling (in campagnedoelen) zodat eventuele projectgegevens in een samenvoegbrief kunnen worden meegenomen - Eveneens bij campagnes kan nu bij het en een sjabloon bestand van WORD worden toegevoegd, ook deze wordt dat gepersonaliseerd en als bijlage meegestuurd - In het geval Office2007 kan (na installatie van een Office-add-on, op onze site in folder overige aanwezig) het bestand als pdf worden opgeslagen en igv mail als bijlage worden verstuurd! vrscontrol (3.0.2) - Als bij het aanmaken van een nieuwe database bij remotebeheer een timeout optreedt en de compass.zip niet gevonden kan worden, dan bestaat de mogelijkheid dit zelf te doen, waardoor het process verder gaat. - De namen van de basisrapporten voor wizards, gebruikers, documenten, actiedialogen et cetera kunnen nu zelf worden ingesteld als gebruikersinstelling (zie de tooltip over de afdrukknop. Pop2 (3.0.2) - Er zijn nieuwe SQL-functies toegevoegd gebaseerd op bepaalde queries, deze vervangen in de toekomst enkele speciale Crystal Reports gebruikersfuncties vrsauto (3.0.2) - Aanpassing tbv automatisch afdrukken van een rapport vrsexchange (3.0.2) - Het dagverslag wordt gezipt verstuurd indien een fout tijdens het proces optreedt dbform (3.02)

15 - Enkele aanpassingen tbv het uitvoeren van wizards dbrecctr.ocx (3.02) - Bij het verwijderen werd de vraag of het zeker was 2x gesteld Voorgaande Fix juni 2010 vrssales (3.0.1) - het handmatig koppelen van niet gekoppelde berichten (door Exchange) is verbeterd - het record copieren werkt ook voor alle de onderliggende nivos (ging tot 1 nivo diep) - bij afdrukken van het rapport werd standaard gewerkt met de ingestelde output ipv met de op dat moment gekozen waarde - rapporten uitvoeren kon eindige met een foutmelding, hoewel het programma gewoon actief bleef (deze onnodige melding is nu weg) - tekstuele velden met daarin een verwijzing naar een bestand, die beveiligd waren (veld) kunnen via dubbelklikken geopend worden. - Bij dubbelclicken in de verkenner op een knoop wordt nu alleen de tab-dialoog getoond indien er voor die tabel een gedefinieerd is. vrscontrol (3.0.1) - bij het inlezen met VIEWs wordt bij het toevoegen van een inleesveld het gekozen veld meteen gekoppeld aan de kolom die in de view dezelfde naam heeft! - Het inlezen van een datum bij VIEWS gaat nu wel goed - Bij het toevoegen van een rapport werd nog gebruik gemaakt van enkele Crystal 8.5 DLL s die niet meer meegeleverd worden. Dit is nu herzien - Bij remotebeheer wordt in geval van het toevoegen van een SQL instructie de procedure zodanig geknipt dat de lengte van het NewValue veld in de modifications tabel ten volle wordt benut - Vanuit de gebruikersdialoog kun je als beheerder Compass starten als geselecteerde gebruiker. vrsremote (3.0.1) - Er kan gebruik gemaakt worden van een batchfile die eventuele folderkoppelingen wakker schud, dit om te voorkomen dat drive mappings unavailable zijn. Vraag Peritus voor extra informatie. Pop2 (3.0.1) - Aanpassing van enkele standaardprocedures vrsauto (3.0.1) - Het inlezen vanuit een VIEW koppelt kolomnaam ipv kolomnummer! - Het automatisch starten van een rapport gebeurt nu eveneens met de functies van Crystal Reports XI vrsexchange (3.0.1) - Het inlezen s is verder verbeterd, verder worden meerdaagse activiteiten en activiteiten het een terugkeerpatroon afgehandeld in Compass (zie apart document)

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 Nieuw Bestelorder De inkomststatus in het zoekscherm voor bestelorders bevat betere omschrijvingen en wordt gekleurd weergegeven. Indien er geen leverdata

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014 Handleiding Zakelijk Exchange Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen in Zelfservice Cloud 4 2.2 Abonnement selecteren 4 2.3 Eerste gebruiker

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Automatische Installatie op IIS server

Automatische Installatie op IIS server Automatische Installatie op IIS server In de map Web staat het installatiebestand : Je kan de install starten door het aanklikken van het msi bestand vanuit Verkenner. Na installatie is steeds een manuele

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.2, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1 Releasenotes Intramed versie 7.0.1 Intramed versie 7.0.1 Hoofdstuk 1 Releasenotes Een Intramed patch: verbeteringen en oplossingen. Intramed versie 7.0 was een versie met belangrijke nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers OFFICE 365 Start Handleiding Medewerkers Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Zakelijk Exchange Online

Zakelijk Exchange Online Zakelijk Exchange Online Installatie handleiding Versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT-diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie

WebInfo2Act! handleiding. Handleiding. Onderdeel van TendenzICT Product van Afdeling (Web)Development

WebInfo2Act! handleiding. Handleiding. Onderdeel van TendenzICT Product van Afdeling (Web)Development WebInfo2Act! Handleiding Versie 1.1 16-03-2012 Inleiding Nooit meer uw webshopbestellingen overtypen in Act! Met WebInfo2Act! kunt u informatie die van uw website of webshop komt, automatisch laten verwerken

Nadere informatie

Xelion 6 MT beheer handleiding v0.3

Xelion 6 MT beheer handleiding v0.3 Xelion 6 MT beheer handleiding v0.3 Inhoudsopgave 1. Xelion 6 MT Beheer 3 1.1 Wat doe je via de Master Tenant? 3 2. Een nieuwe tenant activeren 4 2.1 Je tenant verder afronden 5 2.1.1 Label & Naam toekennen

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Handleiding Adscan 2 (Beta) Datum: 04-05-2013

Handleiding Adscan 2 (Beta) Datum: 04-05-2013 AdvertentieHOSTER Verdronkenoord 17 1811 BB Alkmaar Telefoon: 072-2010200 Fax: 072-2010202 Email: info@advertentiehoster.nl Handleiding Adscan 2 (Beta) Datum: 04-05-2013 Inleiding Software downloaden Taalkeuze

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG INHOUD Het uiterlijk van QDAC... 2 De rode draad... 4 Openen van een Excel bestand... 4 Totaliseren van velden... 6 Sorteren van velden... 7 Analyses: Gaps... 8 Openen van

Nadere informatie

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports)

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Labels en Rapporten in Atlantis 1 Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Rapporten Een rapport is eigenlijk altijd een tekst bestand, die vorm wordt gegeven

Nadere informatie

RELEASE NOTES. VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions

RELEASE NOTES. VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0. Imtech ICT Application Solutions RELEASE NOTES VERSIE 3.3.07 Revisie 1.0 Imtech ICT Application Solutions Carlo Mertens, Zaltbommel, 28 August 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documentgegevens... 3 Inleiding... 4 1. Nieuwe / Gewijzigde

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming Documentatie Installatie Instructie Microsoft Outlook: RPC over HTTPS De Dierenbescherming Auteur: Michel Koelewijn ICT Servicedesk Dierenbescherming Scheveningseweg 58 Postbus 85980, 2508 CR Den Haag

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren Gevorderden training TYPO3 Stap voor stap de website beheren Programma Nieuwsbrief opzetten Werken met formulieren Creatieve pagina opmaak, FC E 's uitleg van de smaakjes Gebruik van webmail Statistieken

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Office 365 gebruiken en beheren

Office 365 gebruiken en beheren Office 365 gebruiken en beheren Inhoud 1. Office 365 gebruiken... 3 Stap 1 Persoonlijke instellingen wijzigen... 4 Stap 2 Aan de slag met Office 365... 4 Stap 3 Werken met Office 365... 6 1. Beheren van

Nadere informatie

: Release-notes TIC v2.5.0

: Release-notes TIC v2.5.0 Onderwerp : Release-notes TIC v2.5.0 Nieuwe / gewijzigde functionaliteit TIC - In prijslijsten (en kortingsgroepen) wordt nu ook negatieve korting ondersteund. Echter, het kan wenselijk zijn om de artikelprijs

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 30 Efficiency through innovation 1 (PIBU) #CON: Importeren van contracten 1.1 Doelstelling Het doel van deze tool is om de vorige contracten, uit een ander softwarepakket,

Nadere informatie

Serienummers worden met hun ID opgeslagen

Serienummers worden met hun ID opgeslagen Solution Builder SE : BSE101 Versie : 8.0.0.4818 Releasedatum : 10-03-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 ALGEMEEN Serienummers worden met hun ID opgeslagen Serienummers die aan entiteiten

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen Gebruikers handleiding Lizard Configuration Manager ToolTip Installatie Installeer eerst het volgende: Installeer python 2.5.2; zie de map Breda\Tooltip\lcm\install\python-2.5.2.msi Ga naar dos (run/uitvoeren

Nadere informatie

MEDSPACE SYNCHRONISATIE

MEDSPACE SYNCHRONISATIE MEDSPACE SYNCHRONISATIE INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 1-Synchroniseren met uw iphone... 5 2-Synchroniseren met uw Android toestel... 12 3-Synchroniseren met Outlook... 15 4-Synchroniseren met uw Windows

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management Cursusoverzicht Compass Relationship Management Péritus bv April 2003 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Onderhoud van kennis... 4 1. Basisgebruik Compass... 5 2. Campagnemanagement... 6 3. Applicatiebeheer...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

Instructie Roosterwebsite (ical/ics-bestand) Last updated: 07 Februari 2011

Instructie Roosterwebsite (ical/ics-bestand) Last updated: 07 Februari 2011 Instructie Roosterwebsite (ical/ics-bestand) Last updated: 07 Februari 2011 Deze instructie is bedoeld voor studenten en docenten die hun rooster op willen nemen in HvA Webcalendar,Outlook 2007/2010, Windows

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken Meerdere gebruikersaccounts aanmaken In Windows XP heeft u de mogelijkheid om met meerdere gebruikersaccounts te werken. Werken er meerdere personen op de computer dan ontkomt u er al niet meer aan en

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig:

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig: NBC Benchmark Verkoop informatie naar NBC Benchmark Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 20 februari 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 29 juni 2012 Definitief Carol Esmeijer Taakplanner

Nadere informatie

INLEIDING E-MAIL Deel 3. Adresboek, mailinglijst. Overnemen uit ingekomen bericht.

INLEIDING E-MAIL Deel 3. Adresboek, mailinglijst. Overnemen uit ingekomen bericht. INLEIDING E-MAIL Deel 3 Inhoud van dit deel: Adresboek, mailinglijst Beheer account gegevens Alias en extra accounts instellen Bijlagen, foto s versturen Gebruik e-mail op andere computer Mappen aanmaken.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Handmatige Instellingen Exchange Online Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Inhoudsopgave 1 Handmatige Instellingen Exchange Online voor Nokia E51 Smartphone...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Mail for Exchange van

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25

Release Notes. Afdrukdatum: 2010/05/25 Release Notes Afdrukdatum: 2010/05/25 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

Voorbereiding op de werkplek(ken)

Voorbereiding op de werkplek(ken) 2Look inrichten Deze handleiding bevat de volgende onderdelen: Voorbereiding op de werkplek(ken) Voorbereiding op de eigen website Voorbereiding in 2Work Initiële vulling van de 2Look database Betalingen

Nadere informatie

Hoe kan ik extern werken?

Hoe kan ik extern werken? Hoe kan ik extern werken? Versie: 28-03-2017 Inhoudsopgave Hoe kan ik extern werken?... 3 Verbinden met de werkplek... 3 (OPTIONEEL) Geïnstalleerde versie View Client... 5 Fouten bij inloggen... 8 Tokencode

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

WT-Fotoalbum, WT-Catalogus en WT-Artikelen... 3. WT-Webwinkel... 3

WT-Fotoalbum, WT-Catalogus en WT-Artikelen... 3. WT-Webwinkel... 3 Inhoudsopgave Versie 2.0.0... 2 Algemeen... 2... 2 WT-Content... 3... 3 WT-Nieuws... 3... 3 WT-Fotoalbum, WT-Catalogus en WT-Artikelen... 3... 3 WT-Webwinkel... 3... 3 WT-Contact... 4... 4 Versie 2.0.1...

Nadere informatie

OSCOMMERCE INSTALLATIE

OSCOMMERCE INSTALLATIE Instellingen CMS Pakketten OSCOMMERCE INSTALLATIE oscommerce installatie! U dient voordat u met stap 1 begint een database te hebben aangemaakt. Weet u niet of u dat heeft gedaan of hoe dat moet? Klik

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

Remote Access Voorziening Etam (RAVE)

Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Versie 1.6 Datum 2 juli 2009 1. INLEIDING 3 2. INSTALLATIE CITRIX CLIENT 4 3. VERBINDING MAKEN MET HOOFDKANTOOR 7 3.1 Starten RAVE 8 3.2 Taakbalk verbergen 9 3.3 Afsluiten

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Compass Instellingen vrsexchange

Compass Instellingen vrsexchange Compass Instellingen vrsexchange In versie 3.0 van Compass zijn een aantal vernieuwingen toegevoegd met betrekking tot de synchronisatie tussen Exchange en Compass. Dit heeft er onder andere toe geleid

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today?

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today? mymanualsolarapp - Inleiding De manual versie is speciaal gemaakt voor zonnesysteem eigenaren die hun pc niet de hele dag aan willen laten staan of geen computer gekoppelde inverter systemen hebben. Door

Nadere informatie

Frequently Asked Questions e-line (10 november 2014) e-line omgeving. e-line omgeving. Configuratie-eisen e-line

Frequently Asked Questions e-line (10 november 2014) e-line omgeving. e-line omgeving. Configuratie-eisen e-line Frequently Asked Questions e-line (10 november 2014) e-line omgeving Inloggen Rapporteren/importeren Uitvoer/printen e-line omgeving Configuratie-eisen e-line Inloggen Bij het inloggen verschijnt de foutmelding:

Nadere informatie

Aanbesteden-omgeving

Aanbesteden-omgeving Release juni 2014 (2.96) Aanbesteden-omgeving Op vrijdag 13 juni is release 2.96 van Aanbestedingskalender.nl geïnstalleerd. Deze release biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid niet alleen onderhandse,

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie