Compass3.0Fix juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compass3.0Fix 3.0.10 25 juni 2014"

Transcriptie

1 Compass3.0Fix juni 2014 FTP: locatie ftp://www.compassupdate.nl LEES DIT EERST De naam van de FIX blijft steeds COMPASS30FIX, dit heeft te maken met de wijze waarop de installer zijn bestaande software beschermt tegen ongewenste aanpassingen. Vorige Fixes staan op deze site in een aparte folder genaamd: VorigeFix In gebruik nemen van deze FIX. - open Compass, kies database Compass - ga naar applicatiebeheer, tabblad onderhoud en kies MSI (nog) niet toepassen. Hiermee wordt voorkomen dat de nieuwe MSI per ongeluk wordt toegepast door uw collega gebruikers. - Sluit uw openstaande Compass applicaties af - Plaats nu de nieuwe file COMPASS30FIX op uw centrale update locatie. - Open Compass opnieuw, maar kies database TUTORIAL - voeg de naam van de bugfix in applicatiebeheer tabblad onderhoud van vrscontrol toe. Staat deze naam hier al klik dan eerst MSI (nog) niet toepassen, gevolgd door MSI toepassen voor alle stations. - sluit Compass, het controlpanel en alle andere Compass onderdelen - Log opnieuw in op de Tutorial database - Als alles goed werkt wordt de nieuwe MSI geïnstalleerd op het teststation. - Controleer of de nieuwe exe en dll in gebruik zijn genomen, door onderin de statusbalk het corresponderende versienummer te bekijken. - Controleer of de software naar tevredenheid functioneert door de bedrijfskritische processen op de Tutorial uit te voeren - Als dat het geval is, neem dan de FIX voor alle andere stations in gebruik door: - - open vrscontrol database = Compass - - kies applicatiebeheer tabblad Onderhoud - - vul de naam van de bugfix in. Staat deze naam hier al klik dan eerst MSI (nog) niet toepassen. - - kies MSI toepassen voor alle stations - - alle LAN-gebruikers worden indien Compass wordt gestart automatisch geupgrade - in geval van remote gebruikers, open Remote console in vrscontrol - selecteer alle gebruikers - druk op de knop Software update - alle Remote users krijgen na het uitwisselen de nieuwste software Het update mechanisme kontroleert het versie nummer van vrssales.exe met het versienummer van Compass30Fix, indien dat verschillend is wordt de installer geladen. De gebruiker kan de installatie afbreken, maar de volgende maal wordt deze weer gestart, tot de versienummers overeenkomen.

2 Aanpassingen Als eerste staan hieronder de meest recente aanpassingen vermeldt, daarna de aanpassingen van de Fix ervoor. Deze Fix bevat ALLE aanpassingen, dus ook aanpassingen die eerder al zijn verwerkt, zijn weer in het MSI bestand opgenomen. Het versie nummer is nu opgehoogd naar het fix nummer, alle aangepaste componenten krijgen nu dus versie vrssales.exe (3.0.10) - door de verbeterde foutmelding als records er niet zijn of als andere database issues spelen, kwam naar boven dat vrije verkenners waar een inmiddels verwijderd filter aangekoppeld was, deze foute combinatie liet voortduren (hoewel het programma er wel door liep). Nu wordt het filter uit de instelling van de vrije verkenner verwijderd. De fout treedt daarna ook niet meer - mogelijkheid om rapporten met een op een parameter gebaseerde storedprocedure uit te voeren. De naam van de parameter dient overeen te komen met de tabel+id van de aanroepende basistabel. Dus iets - indien een pdf geopend zou kunnen worden (instelling) na het opslaan van een record en het betreft een popup scherm van het editkaartje vanuit de verkenner, dan ontstond error 5. Deze is nu afgevangen. dbform.dll (3.0.10) - aanpassing om bij het toevoegen van records vanuit een wizard, te verhinderen dat de gebruiker niet zelf weer een (extra) nieuw record kan toevoegen - Bij wizards werden de wizard opdrachten maximaal geschaald over de schermhoogte, dit is nu beperkt en er wordt gewerkt met een scrollbar. - bij gebruik van een gebruikersnaam werd het snelzoeken in de browser de velden voorzien van dubbele [] haken. Dit leverde en foutmelding op. dbrecord.dll (3.0.10) - stored procedures (aangeroepen via wizards), die meerdere taken dienden uit te voeren, stopte na taak 1. Dus een backup en restore in 1 taak werd na de backup gestaakt. Een kleine aanpassing in de aanroep zorgt ervoor dat de procedure helemaal wordt verwerkt. - waarden met enkele quootjes ( ' ) verdubbelden na synchronisatie - de numerieke getallen test was voor numerieke strings als fout (dataprofiel!) - (betere) waarschuwing als het aantal licenties niet toereikend is - als een filter alleen bestond uit een filter over een gekoppelde tabel, dus geen filter op de zelfde tabel, dan was de opgestelde where clause van de procedure fout pop2.exe (3.0.10) - opschonen van ongebruikte Queries en Procedures (de n-queries) - database aanpassingen (velden toevoegen) worden weggeschreven in een op de eerste pagina van Pop2 ingestelde folder. Het bestand heet Databasenaam.sql dus veelal Compass.sql. Het bevat het script van de aanpassingen, handig als aanpassingen in de tutorial zijn uitgetest en in productie genomen kan worden. - maken van archief procedures verbeterd en tevens worden alle triggers in die archief database verwijderd - een aantal queries zijn verbeterd ter voorbereiding op 3.1

3 pop5.exe (3.0.10) - de mogelijkheid om een hele serie opdrachten, gescheiden met GO per stuk uit te laten voeren (een script als het ware) - resizen - voorgedefinieerde command's in een eigen commands.sql bestand - een combo box om van database te wisselen - tweede pop5 scherm openen vrsremote (3.0.10) - per ongeluk werd de tabelnaam remoteuser gebruikt, bij sommige heette deze tabel remotedatabases! Dit heeft geen gevolgen verder gehad. - de locatie van de database wordt nu bepaald op basis van het lokale pad waar de uitwisselingsbestanden staan ipv het SQL server DATA-path - SQL direct instructies werden weer teruggegeven aan de server (rondzingen) - bij copieren van files van en naar de server wordt indien het bestand (nog) niet gevonden is een wachttijd toegepast van 3 sec, waarna een tweede poging plaatsvindt dop (3.0.10) - tellers toegevoegd voor het gebruik van o.a. wizards! - encryptie gewijzigd vrsexchange (3.0.10) - recursieve afspraken zonder eind datum worden tot +1 jaar ingepland in Compass - Indien de compass folder onder de inbox folder niet beschikbaar of niet aanwezig is kunnen mails met in het subject [compass] overgezet worden naar Compass. - Deze worden NIET verwijderd, er wordt gekeken sinds de laatste keer van synchroniseren. - indien datum format niet op dd-mm-jjjj staat, maar d-m gewisseld dan meldt het programma het en wordt het programma gestopt (alleen bij opstarten) - meer tekens verwijderen uit subject naam ivm opslaan van mail vrsauto (3.0.10) - inlezen van een vaste waarde ipv een variabele tekst ging fout - bij inlezen worden dubbele quotes aan het begin en eind van het veld ook bij inlezen via VIEWS weggehaald

4 Voorgaande Fix augustus 2013 vrssales.exe (3.0.9) - het formaat van de campagne dialoog is aanpasbaar - bij de classic groepsagenda werd zaterdag en zondag (als tekst) niet weergegeven - positionering en afmetingen (breedte) van een erop gepopte image! - bij campagnes met een mergeview en html template werd de verkeerde query naam samengesteld - mogelijkheid een vorig record op te nemen in de history tabel, zodat een volgtijdelijk verband ontstaat - bij niet html mailingen uit campagnes werd een onnodige bvraag gesteld bij de eerste mail, deze is er nu uit - geavanceerdere terugkoppeling van fouten door SQL meldingen vrscontrol.exe (3.0.9) - geavanceerdere terugkoppeling van fouten door SQL meldingen dbrecctr.ocx (3.0.9) - nu ook sortering op gehele getallen in de listview overzichten - betere presentatie van numeriek getallen in dialogen (met o.a tal scheidingsteken) - de huidige waarde voor de breedte van een label is momenteel 1500 pixels. De maximale waarde (normaal 1/3 van de kolombreedte waar label+textbox staan) kan nu worden ingesteld via een usersetting:section = "Editcard" key= "MaxLabelWith" (default als je niks aanpast: 1500 ) - geavanceerdere terugkoppeling van fouten door SQL meldingen dbform.dll (3.0.9) - het is mogelijk om de vaste wijzig dialoog (zoals bij een kaartje van een 1 kant of een formule kaartje) te resizen. - het is mogelijk om in een wizard tijdelijk het dataprofiel uit te schakelen (zodat alles kan) - als er meer opdrachten in een wizard staan, die aanklikbaar zijn, dan wordt de dialoog zo geschaald dat ze allemaal zichtbaar zijn. - Ook de browser kan in vertikale zin worden vergroot, in de breedte kon dit al eerder

5 vrsexchange (3.0.9) - - als de exchange-calender niet bereikt kan worden van collega, wordt dit de volgende dag weer geprobeerd. (tenzij exchange opnieuw wordt gestart of vanuit een taak, dan wordt deze iedere keer benaderd) - in de naam van het bericht werd het?-teken niet verwijderd, hierdoor kon opslaan fout gaan van mailberichten met een? in het onderwerp - bij verjaardagen wordt niet alleen de tekst gezocht in de body maar ook in het subject. Als een afspraak een verjaardag is dan wordt de tijd 8 tot 8:10 - extra filter op in berichten, die toch in de agenda terugkwamen, nadat ze aangepast waren in Compass! - usersetting toegevoegd voor Exchange AsRO als deze 0 is wordt mail read/write gelaten POP2 (3.0.9) - filters die direct gezet kunnen worden in pop2 (bij link velden en webfilters) kunnen als het veld hernoemd wordt fouten veroorzaken. De foute filters worden verwijderd. - de mogelijkheid van een I attribuut toe te voegen om afbeeldingen in de webbrowser zichtbaar te maken - het verwijderen van foreignkeyconstraints indien een tabel helemaal niet meer gebruikt wordt. In dat geval wordt hij als "system" tabel gemaakt, zonder enig relatie met andere tabellen. Tabel mag geleegd (en opgeschoond worden) maar nog niet fysiek verwijderd. - bij toevoegen nw tabel wordt eerst een "niet gebruikte" tabel ingenomen!! - aanpassing mbt volgtijdelijkheid in history tabel - bij een nieuwe tabel worden standaard waarden voor identificatie, screencards etc beter bepaald - de n-queries worden gewist, deze worden in de overige programma s niet meer aangeroepen - van een aantal queries wordt nu de syntax van de naam zo aangepast dat de query naam niet de naam van de tabel, maar T+tabelnummer bevat. Deze aanpassing is een voorbereiding op 3.1, waar deze syntax gebruikt gaat worden. - Nieuwe functies werden foutief toegevoegd, omdat steeds een alter werd gebruikt ipv een create function opdracht. Nu wordt create gebruikt en als de function al voorkomt wordt dit door alter vervangen. - Reset triggers wordt beperkt tot onbekende triggers en delete triggers. Calculated triggers en redunduntietriggers worden bij het opnieuw genereren zelf gereset. dbrecord.dll (3.0.9) - bij exacte copy wordt op objectnivo van tabel activiteit (en medewerkeract) de outlookid verwijderd! - verwerking teksten aangepast om de enkelvoudige tabelnaam op te nemen - geavanceerdere terugkoppeling van fouten door SQL meldingen vrsagent.exe(3.0.9) - aanpassing om bij agenda alerts niet direct Compass te tonen, maar via bescheiden popup

6 vrsremote (3.0.9) - als er een andere vrsremote proces nog draait wordt dit eerst afgesloten! vrsauto (3.0.9) - de speciale outputfolder bij import werd niet gebruikt bij lezen vanuit Views - bij importeren werd de n- query nog gebruikt, dat is nu de v-query Dop.exe (3.0.9) - veld toegevoegd bij sjablonen om html mail te verzenden o.a. bij verzenden van campagne mail

7 Voorgaande Fix 8 oktober 2012 vrssales (3.0.8) - verwijderen van een nieuwe activiteit was niet mogelijk als je geen rechten hebt. Nieuwe moeten altijd verwijderd kunnen worden - rapporten voor een remotegebruiker op de remote database werden uit de actiedialoog niet goed opgeroepen - de aanroep van alerts gebeurde met de naam van een veld die in sommige databases anders is. De naam van dit filterveld wordt nu vooraf bepaald. - Mail versturen met outlooksjablonen (!) - Bij campagnes copieren wordt gecontroleerd of de gebruiker rechten heeft om een nieuw record aan te maken in de campagne tabel - Als je geen toevoegrechten had kon je toch COPY activiteit kiezen vrscontrol (3.0.8) - het maken van een remote database voor selectieve gebruikers bleek een foutieve melding te geven, waardoor het proces onnodig werd onderbroken - de mogelijkheid om in te lezen voor herstel van verwijderde records - voorkomen dat als een proces loopt bijvoorbeeld ontdubbelen en je sluit Compass af, dat dan vrscontrol met ontdubbelingsproces eveneens wordt afgesloten. - bij het aanmerken van GEEN DUBBELE werd niet gekeken of het verband door SQL SERVER werd gedubbeld, dit is nu gecorrigeerd. - bij de rapporten dialoog blijkt het memoveld geen multi line veld te zijn - het was mogelijk om queries te beveiligen zonder dat was opgeslagen, waardoor de naam nog spaties bevatte en de uitvoering mis ging - bij records een HTML outlook template toevoegen en een koppelings VIEW die ook bij word wordt gebruikt om bookmarks te vervangen. vrsremote (3.0.8) - na een nieuwe initiële set werd de suggestie gewekt dat de sessie foutief was afgebroken terwijl alles wel goed was. De fout had geen effect op werking verder. - bij windows7 wordt het copieren van de zip naar lokaal al uitgevoerd, terwijl het zip bestand nog niet klaar staat. Dit wordt nu ondervangen door een retry mogelijkheid. - De foutafhandeling met name van restructs van de database wordt nu beter gelogd in het updatebestand om te zien of de aanpassing echt fout gaat. Tevens wordt er indien het proces toch op een punt mis gaat in het logbook een entry weggeschreven. Deze kan eenvoudig vanuit het monitor programma worden opgeroepen. Pop2 (3.0.8) - bij tooltip queries werden formule velden fout opgenomen, dit betreft een voorlopige reparatie, definitieve volgt later - voorkomen dat per ongeluk een NULL waarde wordt toegevoegd in de modifications tabel tgv de automatische history tabel - nested_level toegepast ivm het zichzelf aanroepen van history tabellen - de listview queries werden in sommige gevallen uitgevoerd vanuit meerdere gezichtspunten, terwijl dat niet de bedoeling was - betere kontrole of tabel wel geschikt is als verbanden tabel! - veld last used number bij counting velden vergroot zodat ze zichtbaar is bij hoge nummers.

8 - afbreken van queries naar remote was niet altijd goed - de sync-query is zo aangepast dat niet gerealiseerde activiteiten die toch een outlookid hebben en geen bezet meer zijn (andere activiteit), toch met de synchronisatie meelopen! vrsexchange (3.0.8) - logging iets verder uitgewerkt om connectie problemen voor te zijn - extra aanpassing om bij modified toch een aantal dagen verder te kijken en zodoende direct "omgehangen" afspraken naar andere collegae te verwijderen uit exchange - tijdframe toegevoegd waarbij 1x daags toch gewerkt wordt op basis van datum ipv modified - na het verwijderen werd de dbsource op 0 gezet, onnodig en verwarrend bij het controleren of de verwijdering wel juist blijkt - betere vergelijk of afspraak daadwerkelijk is veranderd, waardoor niet onnodig het record "gewijzigd" wordt - overzichtelijkere verslaglegging, alleen die afspraken waar iets mee gebeurt dbrecctr.ocx (3.0.8) - een bijzondere fout in het verversen bij een kaartje was het mogelijk dat een verkeerde n-kant bleef staan van de vorige gegevensgroep in een combobox! - mogelijkheid ingebouwd om te "snelzoeken" in comboboxen met een keylengte van 6 tekens - maximum aantal items in een combobox uitgebreid naar 2000 dbform.dll (3.0.8) - aanpassing wizards (een serie records copieren en deze per stuk eerst de default wizard voor laten uitvoeren) - enkele tussenwaarden in logbook vermeld ivm fout opsporing complexe geneste wizards en triggers - filter dialoog zo aangepast dat de breedte met de veldnaam groter is (leesbaarder!) - opslaan als was mogelijk ook al had je GEEN toevoegrechten dbrecord.dll (3.0.8) - tijdvelden in berichten werden niet goed vervangen (was sec. na middernacht) - loggen werd niet meteen uitgezet na opnieuw inloggen, waardoor er geen procesid in vrsprocessen werd toegevoegd - SET NOCOUNT ON uitvoeren bij het saven van een recordset. Door deze aanpassing wordt een aantal fouten verklaard, die een gevolg zijn van zelf toegevoegde stored procedures waar de SET NO COUNT ON ontbrak - Fout in database operatie wordt teruggemeld aan hoofdprogramma voor fout detectie. vrsauto.exe (3.0.8) - de mogelijkheid om in te lezen voor herstel van verwijderde records dop.exe (3.0.8) - uitbreiding tbv de mogelijkheid om in te lezen voor herstel van verwijderde records - uitbreiding tabel mbt HTML sjablonen

9 Voorgaande fix maart 2012 vrssales (3.0.7) - routeplanner, tekst aangepast - route planner wijzigen privé adres - inloggen voor remoteusers op central verhinderen via een usersetting - als rapport niet geopend kan worden volgt vooraf een waarschuwing - meerdere jpg files binnen een record worden nu opgepopt indien deze instelling aanstaat - een rapport kan nu vanuit een wizard ook worden aangeroepen terwijl er nog een basis invoer vorm als modale vorm actief was. - het verversen is op een aantal plekken verbeterd - indien de report folder voor de remote gebruiker leeg is, wordt de alternatieve folder gebruikt (zie bij vrsremote). De document opslagfolder voor remote documenten wordt eveneens aangepast. - groepsagenda: de ingestelde tijdshorizon van de weekagenda wordt toegepast, tevens vermeld in de titelbalk van de dialoog, waardoor afspraken die niet getoond worden kunnen worden verklaard. - Het kleurgebruik binnen de agenda s ging fout indien enkele activiteiten ipv geen of allemaal aan een kleur gekoppeld waren. vrscontrol (3.0.7) - bij het aanmaken van een selectieve remote database werd de remoteid folder alleen gemaakt bij het aanmaken van een vrscompass.ini, als echter eerst een nieuwe set werd gemaakt, dan was die folder er nog niet - Het aan maken van selectieve remote databases is iets gewijzigd. Indien deze nieuwe export procedure aanwezig is dan wordt deze toegepast - de default voor dagen+xxx in de wizards is aangevuld met today+60 en today+90, helaas staan ze er achter bij en niet netjes in volgorde - er wordt extra informatie getoond bij het testen van een sjabloon - als de rechten in het dataprofiel van de tabellen voor afgeleide velden op invisible stonden, dan liep het wijzigen fout als er een afgeleide veld aan het gewijzigde veld gekoppeld was. De tabellen hebben nu altijd minimaal leesrechten. - Bij het maken van queries ging het programma de fout in bij tabellen die als nummer >=100 hadden. Dit is verholpen. vrsremote (3.0.7) - als een nieuwe initiele set wordt aangeleverd voor een remote dan dient het proces door te gaan. In fix 6 werd er ter voorkoming van problemen een wachtwoord gevraagd. Je mag 3x het wachtwoord invoeren als het fout blijkt - er wordt een extra logging gemaakt als de bcplocal query (maakt R-bestand.txt) niet gevonden is (voor betere debugging doeleinden als de configuratie kennelijk niet goed is) - Aanpassing ivm beveiliging op Windows7 wat betreft de program files folder: als het copieren van rapporten niet gaat naar de report folder in program files (windows 7) wordt een alternatieve folder uit de usersetting gelezen: "Report", "localfolder" de default is: "c:\data\report\" De folder voor de opslag van documenten is hetzelfde waarbij report wordt vervangen door document. (Enkelvoud!)

10 - Deze folder wissel wordt steeds getest bij een nieuwe database. Tijdens reguliere synchronisaties wordt gecontroleerd of de report folder leeg is. Is dat zo dan geldt de alternatieve folder. Pop2 (3.0.7) - algemene queries, waarbij de link naar andere tabellen erg diep zaten konden nog fout gaan door een verkeerde join - bij archief database een aangepaste verwerking voor status 128 records - recordwizard is aangepast: bij een verkenner gekoppelde wizards werden te veel wizards getoond nu alleen die met de juiste tabel, of waar geen tabel is ingevuld! - de selectieve remote database views zijn aangepast, tevens is hier een nieuwe export procedure bij gemaakt - bij de query die kijkt of de onderliggende gegevens gevuld zijn, wordt nu eventueel een extra index aangelegd: SNELHEIDSVERHOGEND!! vrsexchange (3.0.7) - de verslaglegging is beperkter tenminste als je dat kiest bij de instellingen - er is een mogelijkheid om een tweede instance van vrsexchange te starten naast de normale, hierin kunnen andere preferences worden gezet voor een andere gebruikersgroep. (Zie bijgewerkt documentatie over vrsexchange) - de verwerkingstijden worden in het logbook type 40 weggeschreven - er wordt nu gesynchroniseerd op basis van datum/tijd, voorheen werd steeds de datum genomen, waardoor ook bij dbmodified toch erg veel records behandeld werden. Draai wel de POP2 specialqueries. De tijdswinst is enorm. dbrecctr.ocx (3.0.7) - tooltip in clipboard is nu een menukeuze ipv automatisch - zoekscherm de enkele quote 'werd niet afgevangen als SQL zoek fout - aanpassing tijdshorizon groepsagenda dbform.dll (3.0.7) - de wizard verwerking van today+60 en today+90 is toegevoegd - Aanpassing tbv verversen van formules! dbrecord.dll (3.0.7) - er werden modificaties weggeschreven (lastused) zonder remote databases! - het bepalen/vertalen van de teksten in een sjabloon - als een trigger niet goed ingesteld was (oude of nw waarde was niet gezet) werd de trigger niet uitgevoerd, nu geldt dit als "alle waarden" vrsauto.exe (3.0.7) - mogelijkheid om inf bestanden op aparte lokatie weg te schrijven via usersetting - als velden uit database verwijderd zijn, kan dit in de definitie nog fout gaan. Een waarschuwing volgt dan - per ongeluk werd voor alle velden de decimale komma (, ) vervangen door een decimale punt (. ) en omgekeerd! Nu alleen voor numerieke velden. - Het verwijderen van een record via import werd als SQL instructie gelogd in plaats van de normale modificatie die bij remote-synchronisatie gewenst is.

11 Voorgaande fix november 2011 vrssales (3.0.6) - de taal bestanden (DLL) zijn bijgewekt o.a. vrstxtnl vrstxtde - aantal wizards in het menu is uitgebreid - het is toegestaan vrssales vaker op 1 pc te openen - er kan een procedure voorafgaand aan het aanmaken van een worddocument worden aangeroepen, waardoor een zogenaamd referentieveld gegenereerd en ingevuld kan worden. - Indien een rapport bij de actiedialoog er niet was, werd dit niet duidelijk aangegeven - Bij het maken van een nieuwe activiteit, waarbij de extra contactpersonen in een keer geselecteerd werden, kon voorheen geen nieuwe contactperoon worden toegevoegd. Nu kan dat aan de bovenzijde van de dialoog (ipv zoeken of kiezen selecteer je NIEUW in de dropdown/combo box. De control aan de onderzijde wordt ververst zodat deze nieuwe persoon ook als bijzitter kan worden geselecteerd. vrscontrol (3.0.6) - In het remote console kan worden gekozen voor zip in 64 bit uitvoering of 32 bit uitvoering. De betreffende procedures worden hieraan aangepast: NOTA BENE VOORTAAN WORDT GEEN PKZIP EN PKUNZIP MEER GEINSTALLEERD DOOR COMPASS. U DIENT DIT GEHEEL ZELF TE DOEN OF BIJ REMOTE GEBRUIK DE AANWIJZIGINGEN VOLGEN UIT HET ZIP EN 64 BIT DOCUMENT - Het was mogelijk om in de remote console, indien de remote lokaties (mappings) niet aanwezig waren deze te overschrijven met een verkeerde waarde. - Bij de dialoog samenstelling werd bij de veld keuze niet de juiste tabel getoond vrsremote (3.0.6) - Verwerking van de nieuwe zip files - Betere verslaglegging en melding indien het proces niet juist verloopt Pop2 (3.0.6) - Enkele procedures zijn aangepast vrsexchange (3.0.6) - Verslaglegging verbeterd - Enkele nieuwe instellingen in gebruik genomen (zie document met betrekking tot deze interface) dbrecctr.ocx (3.06) - Mogelijkheid om de tooltip van een listview automatisch in het clipboard te plaatsen. Dit staat nu standaard UIT, maar kan ook aangezet worden middels een usersetting: sectie: Settings key= "UseClipboard" Value= 1

12 dbform.dll (3.06) - Functionaliteit van wizards uitgebreid dbrecord.dll (3.06) - De folder waar de connect.txt wordt aangemaakt kan worden ingesteld als registry variabele: RegRead("HKLM\Software\CompassRM\Connectfolder") Pop5.exe (3.06) - De xp_cmdshell wordt gekontroleerd en eventueel aangezet! vrsauto.exe (3.06) - De output folder van de importverwerking kan ingesteld worden middels een algemene usersetting: section= import key= outputfolder Voorgaande Fix september 2011 vrssales (3.0.5) - De dialoogprogrammatuur werkte alleen als gedopt was tot en met de aanpassingen van 2011, dit is hersteld naar de aanpassingen van De route informatie werd in sommige gevallen niet goed weggeschreven, dit had met de collating instelling van de SQL server te maken, waardoor het gebruikte scheidingteken chr(254) bij het wegschrijven vertaald werd door SQL naar chr(95). Dit was ook al eens gebeurd bij de vrije verkenners. Nu is teken chr(255) gebruikt. - Campagnes is uitgebreid om meer dan 1 document te mailen en te mailen als iemand anders. Ook kunnen de bijlagen automatisch naar pdf bestanden worden omgevormd. - Bij het copieren van activiteiten waar ook andere collega s aan toegevoegd waren, bleek de outlookid niet gereset te worden. Dit had gevolgen (fouten) voor de uitwisseling met Exchange. vrscontrol (3.0.5) - De mogelijkheid is geboden om een attribute toe te voegen. (Consultants only) - De vrslastused tabel wordt opgeschoond bij het aanmaken van een nieuwe remote database. vrsremote (3.0.5) - Het opschonen van de lastused tabel (favorieten) tijdens de synchronisatie. Pop2 (3.0.5) - Enkele queries zijn aangepast. vrsexchange (3.0.5) - De logging is verder verfijnd

13 - Het inlezen van s is eveneens verbeterd dbrecctr.ocx (3.05) - Bij het aanpassen van filters werd iedere wijziging in de remote database gelogd dbform.dll (3.05) - Aanpassen/uitbreiding van de wizard functionaliteit dbrecord.dll (3.05) - Er is een fout opgelost bij het wegschrijven van het dataprofiel, dit ging naar de remote gebruikers fout. Voorgaande Fix november 2010 vrssales (3.0.3) - samenvoegen van tabellen (handmatig ontdubbelen) mocht alleen als campagnemodule aanwezig was. Dit is nu weer een vast onderdeel van de basis - bij de verkenner van de collega tabel kunnen geen andere collega s worden getoond dan de ingelogde collega indien basistabellen is afgeschermd - vrije rapporten kiezen indien er een venster actief was lukte niet, er werd altijd rekening gehouden met het actieve record uit dit venster vrscontrol (3.0.3) - Bij ontdubbelen werd het profiel niet juist ingesteld. De tabellen die standaard mee gekopieerd werden, werden niet vastgehouden. - Bij webservices wordt de mogelijkheid geboden tussentijds de website van de te controleren relatie op te vragen. Tevens is de verwerking iets bijgesteld. vrsremote (3.0.3) - Bij een initiële set werd de range van de records niet goed vastgesteld. De database werd hierna niet verwijderd waardoor toegang mogelijk was, maar de instellingen van de Remote database niet juist waren. Pop2 (3.0.3) - De vrsstatistics tabel werd niet correct aangemaakt, waardoor geen records werden toegevoegd. Dit is hersteld. - Enkele queries zijn aangepast. - Redunduncy triggers die alleen mogen afgaan bij initieel gebruik (nieuw record) werkte niet juist. vrsexchange (3.0.3) - Er is een mogelijkheid toegevoegd om op basis van verschillende queries soms de synchronisatie uit te voeren op basis van dbmodified en soms uit te voeren op datum. Met name op basis van dbmodified gaat aanzienlijk sneller. Op datum is alleen nodig om verwijderde afspraken weer terug te plaatsen dan wel in Compass te verwijderen. Neem contact op met Peritus voor de implementatie

14 dbform (3.03) - Enkele aanpassingen tbv het uitvoeren van wizards dbrecord.dll (3.03) - Bepaalde gebruikersinstellingen (kolombreedtes) werden niet juist gesynchroniseerd Voorgaande Fix augustus 2010 vrssales (3.0.2) - het handmatig samenvoegen van een onderliggende tabel bijvoorbeeld de contactpersoon onder een relatie, maakte bij het opzoeken van de tweede contactpersoon geen gebruik van dezelfde relatie, waardoor het opzoeken er van bijna ondoenlijk was - bij het verwijderen van een record op een kaartje bleef het record staan als of het record nog beschikbaar is. Nu wordt of een ander gegeven getoond of wordt het scherm even blanco gemaakt. - Actiedialogen worden via dubbelclicken alleen getoond indien er daadwerkelijk een actiedialoog gedefinieerd is - Bij rapporten zonder subrapporten werd niet altijd de servernaam en database vervangen - Campagnes is uitgebreid met een projectkoppeling (in campagnedoelen) zodat eventuele projectgegevens in een samenvoegbrief kunnen worden meegenomen - Eveneens bij campagnes kan nu bij het en een sjabloon bestand van WORD worden toegevoegd, ook deze wordt dat gepersonaliseerd en als bijlage meegestuurd - In het geval Office2007 kan (na installatie van een Office-add-on, op onze site in folder overige aanwezig) het bestand als pdf worden opgeslagen en igv mail als bijlage worden verstuurd! vrscontrol (3.0.2) - Als bij het aanmaken van een nieuwe database bij remotebeheer een timeout optreedt en de compass.zip niet gevonden kan worden, dan bestaat de mogelijkheid dit zelf te doen, waardoor het process verder gaat. - De namen van de basisrapporten voor wizards, gebruikers, documenten, actiedialogen et cetera kunnen nu zelf worden ingesteld als gebruikersinstelling (zie de tooltip over de afdrukknop. Pop2 (3.0.2) - Er zijn nieuwe SQL-functies toegevoegd gebaseerd op bepaalde queries, deze vervangen in de toekomst enkele speciale Crystal Reports gebruikersfuncties vrsauto (3.0.2) - Aanpassing tbv automatisch afdrukken van een rapport vrsexchange (3.0.2) - Het dagverslag wordt gezipt verstuurd indien een fout tijdens het proces optreedt dbform (3.02)

15 - Enkele aanpassingen tbv het uitvoeren van wizards dbrecctr.ocx (3.02) - Bij het verwijderen werd de vraag of het zeker was 2x gesteld Voorgaande Fix juni 2010 vrssales (3.0.1) - het handmatig koppelen van niet gekoppelde berichten (door Exchange) is verbeterd - het record copieren werkt ook voor alle de onderliggende nivos (ging tot 1 nivo diep) - bij afdrukken van het rapport werd standaard gewerkt met de ingestelde output ipv met de op dat moment gekozen waarde - rapporten uitvoeren kon eindige met een foutmelding, hoewel het programma gewoon actief bleef (deze onnodige melding is nu weg) - tekstuele velden met daarin een verwijzing naar een bestand, die beveiligd waren (veld) kunnen via dubbelklikken geopend worden. - Bij dubbelclicken in de verkenner op een knoop wordt nu alleen de tab-dialoog getoond indien er voor die tabel een gedefinieerd is. vrscontrol (3.0.1) - bij het inlezen met VIEWs wordt bij het toevoegen van een inleesveld het gekozen veld meteen gekoppeld aan de kolom die in de view dezelfde naam heeft! - Het inlezen van een datum bij VIEWS gaat nu wel goed - Bij het toevoegen van een rapport werd nog gebruik gemaakt van enkele Crystal 8.5 DLL s die niet meer meegeleverd worden. Dit is nu herzien - Bij remotebeheer wordt in geval van het toevoegen van een SQL instructie de procedure zodanig geknipt dat de lengte van het NewValue veld in de modifications tabel ten volle wordt benut - Vanuit de gebruikersdialoog kun je als beheerder Compass starten als geselecteerde gebruiker. vrsremote (3.0.1) - Er kan gebruik gemaakt worden van een batchfile die eventuele folderkoppelingen wakker schud, dit om te voorkomen dat drive mappings unavailable zijn. Vraag Peritus voor extra informatie. Pop2 (3.0.1) - Aanpassing van enkele standaardprocedures vrsauto (3.0.1) - Het inlezen vanuit een VIEW koppelt kolomnaam ipv kolomnummer! - Het automatisch starten van een rapport gebeurt nu eveneens met de functies van Crystal Reports XI vrsexchange (3.0.1) - Het inlezen s is verder verbeterd, verder worden meerdaagse activiteiten en activiteiten het een terugkeerpatroon afgehandeld in Compass (zie apart document)

Release Notes Logicworks CRM 7.5

Release Notes Logicworks CRM 7.5 Release Notes Logicworks CRM 7.5 5 februari 2015 Dit document beschrijft de inhoud van de hotfixes, welke zijn uitgeleverd als aanvulling op Logicworks CRM 7.5. Hotfix 7.5.1 (06-07-2012) - Samenvoegveld

Nadere informatie

Probleem met Object-Zoekvelden in combinatie met Gedeactiveerde Records opgelost: eerste keer zoeken toonde ook de gedeactiveerde regels.

Probleem met Object-Zoekvelden in combinatie met Gedeactiveerde Records opgelost: eerste keer zoeken toonde ook de gedeactiveerde regels. Release 7.8.3.2313 (6/10/2010) Nieuw WORD sjablonen filtermogelijkheid: Nu is het ook mogelijk om criteria aan de WORD en MAIL Sjablonen mee te geven, zodat deze alleen maar getoond worden als deze écht

Nadere informatie

Xelion 5.1 release notes.

Xelion 5.1 release notes. Hier worden de veranderingen per update beschreven. Nieuwere updates bevatten altijd ook de updates van vorige updates. Installatie instructies staan aan het eind van dit document. Het upgraden loopt door

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Orbis Klantendag 2011 Presentatie Tips and Tricks

Orbis Klantendag 2011 Presentatie Tips and Tricks Orbis Klantendag 2011 Presentatie Tips and Tricks 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 3 2. Versie historie... 4 3. Tips and Tricks voor Taskcentre.... 5 3.1. The owner on a per-user SID does not exist....

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00

d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00 d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Handleiding. Eduscope ApplicatieBeheer

Handleiding. Eduscope ApplicatieBeheer Handleiding Eduscope ApplicatieBeheer INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Eduscope ApplicatieBeheer 5 2.1 Inloggen....................................... 5 2.2 Algemeen......................................

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 10.00.10

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 10.00.10 Release-informatie Versie 10.00.10 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders

Nadere informatie

Storec Viewer. Storec Viewer

Storec Viewer. Storec Viewer Storec Viewer Storec Viewer Inhoudsopgave 1. Welkom bij Storec Viewer's help 1 2. Algemeen 2 2.1. Contactinformatie 2 2.2. Abonnement 2 2.3. Recente wijzigingen 3. Installatie 5-7 3.2. Accountgegevens

Nadere informatie

Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20

Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20 Releasenotes FirstWatch 5.20 Versie FirstWatch 5.20 bevat nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die zijn voortgekomen uit helpdeskvragen en suggesties van gebruikers. De onderwerpen zijn ingedeeld

Nadere informatie

Release Notes. Datum: 10-4-2014 Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd

Release Notes. Datum: 10-4-2014 Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd Datum: 10-4-2014 Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd Inhoudsopgave Release Notes... 5 1. Versie 8.2.111... 5 1.1. Algemeen... 5 1.2. Batch Configuratie... 5 1.3.

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Fidura Enterprise/Office Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. VERBETERPUNTEN / OPGELOSTE PROBLEMEN... 4 2.1 VERBETERD IN SERVICE PACK 3... 4 2.1.1 Synchronisatie

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de klant 4.8

Portal Handleiding voor de klant 4.8 o Portal Handleiding voor de klant 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de klant binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MOBIDM Klant Handleiding Pagina 1 Index Introductie Help- bestanden

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie