Cursusoverzicht. Compass Relationship Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusoverzicht. Compass Relationship Management"

Transcriptie

1 Cursusoverzicht Compass Relationship Management Péritus bv April 2003

2 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Onderhoud van kennis Basisgebruik Compass Campagnemanagement Applicatiebeheer Geavanceerd databeheer Lijsten in Excel Rapporten in Crystal Reports Remote beheer Péritus bv, april

3 Algemene informatie en doelgroep Voor u ligt het overzicht van de standaardcursussen over Compass die worden gegeven bij Péritus te Nijmegen. Het doel van de cursuscyclus is u op te leiden om zelfstandig Compass Relationship Management te gebruiken en onderhouden binnen uw organisatie. Om te bepalen welke cursus interessant is voor u en/of uw collegae is het handig om de volgende indeling te hanteren: I. Gebruiker Al uw collegae die Compass in hun dagelijkse werkzaamheden gebruiken. We maken geen onderscheid tussen gebruikers van de centrale database en een decentrale database. II. Key-gebruiker U of uw collega die veel ervaring heeft in het gebruik van Compass en goed op de hoogte is van de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie. Dit is vaak de natuurlijke moeder van het systeem. III. Applicatiebeheerder U of uw collega die handig is met het werken met gegevens en een kritische kijk heeft op het registreren en gebruik van gegevens. Dit is vaak de natuurlijke vader van het systeem. IV. Systeembeheerder U of uw collega die verantwoordelijk is voor het netwerk, de communicatie en de installatie van Compass op pc s en notebooks. Cursusomschrijving voor groep: I II III IV 1. Basisgebruik Compass X X X 2. Campagne Management X 1 X 3. Applicatiebeheer X X X 4. Geavanceerd databeheer X 5. Bedrijfsprocessen X X 6. Lijsten in Excel X X 7. Rapporten in CRW X X 8. Remotebeheer X 2 X X 1 De gebruiker op de marketingafdeling 2 Indien deze gebruiker de decentrale databasegebruiker ondersteunt Een uitgebreide beschrijving van de cursussen is in de volgende pagina s opgenomen. Cursusopbouw De cursussen zijn gebaseerd op de standaardfunctionaliteit van Compass en er zal gewerkt worden met een oefendatabase. Een cursus duurt 1 dag, vangt aan om 9.00 uur en eindigt om uur. Iedere cursist ontvangt een certificaat van deelname. Péritus bv, april

4 Open inschrijving De cursuscyclus staat open voor alle bedrijven die Compass gebruiken en bedrijven die met de implementatie zijn gestart (of op korte termijn gaan implementeren). Iedere cursus start met het voorstellen van de deelnemers en het bepalen van de accenten van de onderwerpen. Enige voorkennis van het gebruik en de wensen binnen uw organisatie is gewenst. De cursusdata staan vermeld op het inschrijfformulier welke als bijlage is verzonden. De cursist ontvangt na inschrijving een bevestiging en routebeschrijving naar ons kantoor. Er kunnen maximaal 6 cursisten deelnemen aan een cursus. De lunch wordt genuttigd op ons kantoor. Wanneer u of uw collega gebruik wenst te maken van de trein dan zorgen wij voor vervoer van en naar station Nijmegen (gelieve dit op het inschrijfformulier kenbaar te maken). Facturering geschiedt direct na ontvangst van de inschrijving en de betaling van de cursus dient 5 werkdagen voor aanvang van de cursus te zijn ontvangen. Annulering van een inschrijving is tot 1 week voor aanvang kosteloos mogelijk. Daarna vindt geen creditering meer plaats. Het is altijd mogelijk om een andere collega deel te laten nemen aan de cursus. Gelieve dit daags voor de cursus door te geven aan ons secretariaat. De prijs van een standaardcursus bedraagt 275,00 per persoon. In house training Wanneer u regelmatig meerdere nieuwe gebruikers heeft dan is het de overweging waard om de cursus Basisgebruik Compass bij u in huis te geven. Wij beschikken over een mobiel netwerk bestaande uit een server met 6 werkstations, met de benodigde software (o.a. MS Office, CRW) en een beamer. Dit netwerk wordt binnen een half uur opgezet. Voor het gebruik maken van ons netwerk hanteren wij een tarief van 300,00. Indien u wenst dat de cursus wordt gegeven met uw database dan dient u 5 werkdagen voor aanvang van de cursus de database op cd aan te leveren. Het maximale aantal cursisten bedraagt 6, uitgaande van het feit dat iedere cursist een eigen pc ter beschikking krijgt. In verband met didactische redenen kunnen maximaal 8 personen deelnemen aan een cursus. Het cursushandboek Basisgebruik Compass kan op uw gebruik worden aangepast, waarbij niet in gebruik zijnde functionaliteiten worden weggelaten. Een week voor aanvang van de cursus komt de trainer bij u om uw gebruik van Compass te bekijken en de aanpassingen in het handboek te bespreken. Péritus bv, april

5 Onderhoud van kennis Het doel van de standaardcursussen is dat u zelfstandig Compass Relationship Management kunt gebruiken en/of onderhouden binnen uw organisatie. De cursusboeken kunnen gebruikt worden als naslagwerk en dienen als leidraad bij het uitvoeren van uw werkzaamheden. Om de functionaliteiten effectief en efficiënt toe te blijven passen in uw organisatie, is het belangrijk de opgedane kennis en vaardigheden goed bij te houden. Voor de deelnemers aan de standaardcursussen Compass hebben wij het Persoonlijk Cursus Abonnement (PCA) ontwikkeld. Het PCA biedt u bij iedere nieuwe versie van Compass: Een aangepast nieuw handboek voor de cursus(sen) die u heeft gevolgd. Twee keer per jaar organiseren wij een bijscholingssessie van een halve dag op een centraal punt in Nederland. Tijdens de bijscholingssessie wordt aan alle abonnementhouders de nieuwe functionaliteiten uitgelegd. U heeft hierbij de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere bedrijven die Compass gebruiken voor hun relatiebeheer. De prijs van dit abonnement bedraagt 350,00 per persoon per jaar. Voor meer informatie over het PCA kunt u contact opnemen via mail: of via telefoonnummer Péritus bv, april

6 1. Basisgebruik Compass De cursus geeft de cursist inzicht in de benodigde kennis en vaardigheden voor het gebruik van Compass om het systeem op een effectieve en efficiënte wijze toe te kunnen passen in de dagelijkse praktijk. Alle gebruikers van Compass Relationship Management die het systeem gebruiken ter ondersteuning van het uitoefenen van zijn of haar functie. Basiskennis pc gebruik. Gegevensstructuur; Opzoeken van gegevens; Registreren van gegevens; Activiteitenbeheer; Documentkoppeling; Uitvoeren van rapportages; Aanmaken van een werkset; Toepassen van Persoonlijke instellingen; Toepassen van Filters. De cursist is in staat om zelfstandig Compass te gebruiken bij zijn dagelijkse werkzaamheden. De cursist is in staat tot het invoeren en opzoeken van gegevens en het gebruiken van standaardbrieven en rapporten. Péritus bv, april

7 2. Campagnemanagement De cursus geeft u inzicht in het toepassen van de campagne functionaliteit binnen uw bedrijf. Het oefent u in de definitie en invoer van een campagne. Marketeers, managers en iedereen die verder betrokken is bij de organisatie en uitvoering van campagnes binnen de organisatie. Algemeen: Marketing terminologie. Cursussen: Basisgebruik Compass. De plaats van een campagne in het verkoopproces; Marketingtermen rond de campagne; Definitie van een campagne; Vertaling van de praktijk naar Compass; Selecteren van relaties en contactpersonen voor de doellijst; Aanmaken van brieven, mergebestanden en stickers; Verwerken van respons; Toepassen van de telemarketingfunctionaliteit; Voorbeelden van campagnes zoals een beurs, workshops en productintroductie. De cursist is in staat om samenhangende werkzaamheden (workflow) te vertalen naar een campagne. Hij of zij kan de werkzaamheden invoeren in Compass en de gebruikers uitleggen hoe zij werkzaamheden met betrekking tot de campagne moeten uitvoeren. De cursist kan de campagnes analyseren ten behoeve van toekomstige acties. Péritus bv, april

8 3. Applicatiebeheer De cursus leert de cursist Compass te beheren en gebruikers te ondersteunen bij het gebruik van Compass. Het geeft inzicht in de mogelijkheden die Compass biedt ter verbetering van het gebruik. De key-gebruiker en applicatie- en systeembeheerder. Algemeen: Cursussen: Kennis van de bedrijfsprocessen binnen uw bedrijf, gebruik van MS- Office applicaties als Word en Excel. Basisgebruik Compass. De gegevensstructuur in Compass; Invoeren van een nieuwe gebruiker; Opzetten en beheren van gegevensbeveiliging; Beheren van gebruikersinstellingen; Wijzigen en aanvullen van codekeuzelijsten; Instellen van de agenda s en het opportunity management; Opnemen van rapporten en lijsten in Compass; Koppelen van Word documenten aan Compass; Maken en uitvoeren van een inleesdefinitie voor het importeren van gegevens. De cursist is in staat om nieuwe gebruikers toegang te geven tot de applicatie. Hij of zij kan de applicatie instellen en die van de gebruikers beheren. De cursist kan standaarddocumenten in Word maken en rapportages toevoegen. Ter verbetering van de gegevens kan de cursist de beveiliging instellen. Péritus bv, april

9 4. Geavanceerd databeheer Inzicht geven in de samenhang tussen de gegevens in de Compass database. Het verbeteren van de kwaliteit en ondersteunen van de gebruikers bij het consistent invoeren van gegevens. Het leren van de hulpmiddelen voor het opschonen van gegevens middels bulkmutaties en handmatige invoer. Het aanpassen van de gegevensstructuur en instellingen ter verbetering van het gebruik. De applicatie- en systeembeheerder. Algemeen: Cursussen: Kennis van de bedrijfsprocessen binnen uw bedrijf, gebruik van MS- Office applicaties als Word en Excel. Basisgebruik Compass. De gegevensstructuur in Compass; De vrije verkenner en filters; Importeren van gegevens; Opschonen van de database; Uitbreiden van de gegevensstructuur; Maken van een oefendatabase. De cursist heeft inzicht in de wijze waarop de kwaliteit van de gegevens in Compass verbeterd kan worden. Hij of zij is in staat om procedures te maken en de hulpmiddelen in Compass in te zetten. De cursist heeft de vaardigheden om Wizards en Triggers te maken en om gegevens te exporteren/importeren. Péritus bv, april

10 6. Lijsten in Excel De cursus leert de cursist de vaardigheid om lijsten te maken voor Excel en die in Compass aan de gebruikers ter beschikking te stellen. De key-gebruiker en de applicatiebeheerder. Cursussen: Basisgebruik Compass. De opbouw van de Compass database; Het maken van een lijst definitie (SQL-View) Relevante functionaliteit van Excel t.b.v. lijsten (Database) Maken van lijsten in Excel; In een lijst een selectie en sortering definiëren; Opnemen van een lijst in Compass; Printen van gegevens uit Compass; Gebruikers afhankelijke selectiecriteria. De cursist is in staat om zelfstandig een lijst te maken in Compass en te gebruiken vanuit Compass. Hij is in staat om een lijst samen te stellen in Excel en daar te gebruiken. Hij kent de hulpmiddelen die ter beschikking staan om op een efficiënte wijze te kunnen werken. De cursist kan de gebruiker uitleg geven waar de lijst gebruikt kan worden en hoe de gebruiker de selectie moet instellen. Péritus bv, april

11 7. Rapporten in Crystal Reports Inzicht geven in de opbouw van een SQL-database en de mogelijkheden om rapporten te maken met het gebruik van complexe datastructuren, formules, variabelen en subreports. De key-gebruiker, de applicatiebeheerder en andere gebruikers van CRW op SQLdatabases. Algemeen: Praktijk ervaring met het maken van rapporten. Cursussen: Basisgebruik Compass, Lijsten in Excel De technische opbouw van een SQL database; De gegevensstructuur van Compass; Invoeren van tellingen in een rapport; Werken met subreports (omgaan met meerdere n-kanten); De combinatie van Compass selectie en de selectie in CRW; Definiëren van parameters en gebruik in sortering en groepering; Opzoeken van foutmeldingen; Gebruiken van gegevens uit meerdere bronnen. De cursist is in staat om een complex rapport te maken. Hij of zij kan een bestaand rapport snel doorgronden en waar nodig aanpassen. De cursist kan middels parameters het rapport multifunctioneel maken waardoor het aantal rapporten beperkt blijft. Péritus bv, april

12 8. Remote beheer Deze cursus geeft u inzicht in de werking van de database synchronisatie en het beheren van het systeem. Het leert u hoe u het proces kunt monitoren en optimaliseren. Het toont u de hulpmiddelen die Compass heeft om het beheerswerk te vergemakkelijken. De applicatiebeheerder, technisch beheerder en key-gebruiker (indien hij of zij de gebruiker van de decentrale database ondersteunt). Algemeen: Netwerk terminologie, file transfer, brede Windows kennis. Cursussen: Basisgebruik Compass, Applicatiebeheer Aanmaken van een decentrale database; Database verschillen tussen centraal en decentraal; Inzicht in het uitwisselingsproces; Systeem instellingen; Onderhoud programmatuur; Lezen van een rapport over een uitwisselings- en importsessie; Periodiek evalueren van het proces; Databeveiliging; Selectie voor een remote database. Na deze cursus bent u in staat om de gebruikers van een decentrale database te ondersteunen bij het uitwisselingsproces, een decentrale database aan te maken en te installeren. Péritus bv, april

TRAININGSGIDS. WinRIS

TRAININGSGIDS. WinRIS TRAININGSGIDS WinRIS Prijzen WinRIS-trainingen Omschrijving Tarief Trainingsduur Basistraining 315,00 één dag Selectie en Mail-merge 315,00 één dag Forecast 170,00 één dagdeel Beheer buitendienst 170,00

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2011 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2011 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2011 2011 Trainingsbrochure SAP BusinessObjects en Crystal Reports trainingen Trainingsbrochure Trainingsbrochure sopgave Introductie mogelijkheden Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod

Nadere informatie

Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10. Trainingsprogramma. januari tot en met juli 2011

Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10. Trainingsprogramma. januari tot en met juli 2011 Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10 Trainingsprogramma januari tot en met juli 2011 Introductie In deze trainingsbrochure treft u het actuele trainingsaanbod van Ultimo Software Solutions en Ultimo

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2012 2012 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie sopgave Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten Trainingstrajecten

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2013

Trainingsbrochure 2013 Trainingsbrochure 2013 2013 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie Instructor- led trainingen Education software Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One! Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2012

Trainingsbrochure 2012 Trainingsbrochure 2012 Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Voordelen Ultimo trainingsprogramma 5 Praktische informatie 5 Extra mogelijkheden Klik op het gewenste onderwerp om direct meer te lezen. 2 4 Verschillen

Nadere informatie

Dynamics NAV2013. Cursusprogramma

Dynamics NAV2013. Cursusprogramma Dynamics NAV2013 Cursusprogramma Mprise B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel. 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail: training@mprise.nl Versie:

Nadere informatie

Dynamics NAV2009 Cursusprogramma

Dynamics NAV2009 Cursusprogramma Dynamics NAV2009 Cursusprogramma Mprise Training en Advies B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel. 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail: training@mprise.nl

Nadere informatie

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang voor een bedrijf.

Nadere informatie

Dynamics NAV voor het HBO

Dynamics NAV voor het HBO Dynamics NAV voor het HBO Versie: 3 mei 2011 Cursusprogramma 2011 Mprise Training en Advies B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel. 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84

Nadere informatie

FileLinx Academy Studiegids

FileLinx Academy Studiegids FileLinx Academy Studiegids Gebruikersworkshop Applicatiebeheertraining Technisch beheertraining Intranettraining Workflowstudiotraining Marketingcampagnetraining Rapportagetraining Rechtentraining FileLinx

Nadere informatie

Credit Management en Excel

Credit Management en Excel Credit Management en Excel Debiteurenbeheer of het opstellen van debiteuren rapportages, het zijn terugkerende werkzaamheden op iedere creditmanagement afdeling. Werkzaamheden die lang niet altijd goed

Nadere informatie

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang voor uw bedrijf.

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Informatieset. Informatieset. Act! CRM

Informatieset. Informatieset. Act! CRM Informatieset Act! CRM Een relatiedatabase toegespitst op uw bedrijfsomgeving, die overzichtelijk en eenvoudig in gebruik is en altijd en overal benaderbaar, waar u ook bent. Dat is de wens van velen.

Nadere informatie

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen.

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. LOGICWORKS CRM Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Opleidingsprogramma. Voorjaar 2012. Cursusprogramma

Opleidingsprogramma. Voorjaar 2012. Cursusprogramma Opleidingsprogramma Voorjaar 2012 Cursusprogramma Voorjaar 2012 In deze brochure bieden wij u het cursusaanbod voor het voorjaar van 2012 aan. Het betreft de gebruikerstrainingen voor PlanCare Dossier,

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

Microsoft Office cursussen Word, Excel, PowerPoint, Access en Outlook. Adobe cursussen Photoshop, Illustrator en Indesign

Microsoft Office cursussen Word, Excel, PowerPoint, Access en Outlook. Adobe cursussen Photoshop, Illustrator en Indesign Microsoft Office cursussen Word, Excel, PowerPoint, Access en Outlook Adobe cursussen Photoshop, Illustrator en Indesign Secretariële ondersteuning Notuleren, typevaardigheid - Notuleren met of zonder

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Dynamics AX2009. Solutions

Dynamics AX2009. Solutions Dynamics AX2009 Microsoft Cursusprogramma Business Solutions Mprise B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail:

Nadere informatie

CRM Online Uw klantrelaties online beheren.

CRM Online Uw klantrelaties online beheren. CRM Online Uw klantrelaties online beheren. Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst CRM Online...4 2.1 CRM Online Basic Relatiebeheer...4 2.2 CRM Online Professional Uitgebreid relatiebeheer en facturatie...5

Nadere informatie