Inhoud / Index. Human Resource Solutions Innovative Worldwide Recruitment Selection Services

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud / Index. Human Resource Solutions Innovative Worldwide Recruitment Selection Services"

Transcriptie

1 Inhoud / Index Human Resource Solutions Innovative Worldwide Recruitment Selection Services

2 Human Resource Solutions Innovative Worldwide Recruitment Selection Services 1

3 Inhoud / Index Onze focus: lange termijn relatie / Our focus: long-term relationship 4 Het specialisme van C-Flex / Specialisation from C-Flex 6 Organisatiebrede personeelsbemiddeling / Organization-wide employee recruitment 8 Zekerheid en betrouwbaarheid / Qualifications and reliability 10 Visie en innovatie / vision and innovation 12 C-Flex werving & selectie 14 Kandidaat screening en selectie / Candidate screening and selection 16 C-Flex team Schilders / C-Flex team Painters 19 C-Flex team Bouw / C-Flex team Build 20 C-Flex team Fabrication / C-Flex team Fabrication 22 C-Flex team Process / C-Flex team Proces 23 C-Flex is uw betrouwbare partner / You, our highly rated partner can rely on C-Flex 24 Belangrijke elementen in een goede samenwerking / important elements of a successful cooperation 26 Contact informatie / Contact information 28 2

4 Binnen de komende tien jaar bestaat de arbeidsmarkt uit slechts één enkele grensoverschrijdende internationale bron. Een wereldwijde, meertalige, goed opgeleide en flexibele beroepsbevolking met internationaal erkende diploma s. Within the next decade there will be one single international labour resource that transcends borders. A global, multilingual, mobile, skilled and flexible working population with internationally recognized qualifications. 3

5 Onze focus ligt op het opbouwen van een lange termijn relatie door op adequate wijze in te spelen op uw zakelijke doelstellingen en prioriteiten. Voor gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven, bedrijven in de petrochemie, olie & gas en de farmaceutische industrie, beschikken wij over een uitgebreide database van geschikte kandidaten. De kennis en bekwaamheid van de experts van onze professionele assessment afdeling heeft na een kritische kandidaat selectie geleid tot succesvolle plaatsing van meer dan vijfhonderd mensen waaronder: lassers, grondwerkers, pijpfitters, steigerbouwers, isolatiemonteurs, toezichthouders en timmerlieden. C-Flex is een gespecialiseerd en professioneel opererend recruitmentbureau. Onze recruitmentspecialisten kennen uw markt en weten de beste mensen in uw markt te vinden. Door samen te werken met C-Flex kan uw bedrijf profiteren van de meest geschikte operations & engineering professionals. Waar het gaat om operations & engineering werving en selectie, nemen wij alleen genoegen met het beste. Wij hechten veel waarde aan kennis, kwaliteit, transparantie en efficiëntie. Wij werven, selecteren en plaatsen de beste mensen met talent voor operations & engineering, onderhoud, installatie, infrastructuur, mijnbouw en logistiek. 4

6 Our focus is to build a long-term relationship by getting to know your business objectives and priorities. We will deliver our best manpower solutions! For multi-specialized energy service companies, companies in the petrochemical, oil & gas and pharmaceutical industries, we have recruited a diverse range of candidates. Utilising our professional assessment division we have satisfactorily tested a wide range of skilled candidates including: welders, pipefitters, grinders, supervisors, scaffolders, laggers and insulators which resulted in the successful placement of more than five hundred people. C-Flex is a specialist and professional recruitment agency. Our recruitment specialists know your market and know the best people in your market. By partnering with C-Flex, you can tap into some of the industry s most sought after operations & engineering professionals. When it comes to operations & engineering recruitment, we never settle for middle of the road. We pride ourselves on knowledge, quality, transparency, efficiency and making your life easy by giving you one point of contact for entire end to end engineering solutions. We recruit and place people with operations & engineering expertise across engineering, maintenance, installation, infrastructure, mining, supply chain, logistics and resources. 5

7 In de huidige tijd is specialisme belangrijk. Daarom heeft C-Flex Uitzendbureau zich gespecialiseerd. C-Flex staat voor: - verantwoordelijkheid - loyaliteit - kwaliteit en veiligheid - flexibiliteit - innovatie Dit zijn voor ons bedrijf de kernwaarden die ons leiden naar u, onze partners. Onze partners en onze medewerkers zijn tevens de inspiratiebron voor deze kernwaarden. Door deze kernwaarden keer op keer toe te passen, zijn wij ervan overtuigd om samen met onze partners tot een commercieel succesvolle en duurzame samenwerking te komen. Een samenwerking die volgens C-Flex gebaseerd moet zijn op deze kernwaarden. C-Flex is een transparante en open organisatie. Wij leveren u de beste talenten op alle niveaus en posities op het gebied van: - Handel - Techniek - Supply Chain - Logistiek - Civiele Techniek - Werktuigbouwkunde - Chemical Engineering - Mijnbouwkunde - Luchtvaart-en Ruimtevaarttechniek - Project Engineering - Operations & Engineering - Management 6

8 Nowadays specialization is of great importance, which is why C-Flex has specialized itself. C-Flex is: - reliable - responsible - loyal - quality & safety driven - flexible - innovative For C-Flex these are the core values which lead us to You, our Partner. Our partners and our employees are the inspiration for our core values. By repeated practice of our core values we are convinced to create a long lasting successful cooperation with our partners. A cooperation which, according to us, should be based on these core values. C-Flex is an open and transparent organization. We can help you find the most sought after talent across all position levels and roles within: - Trades - Technical - Supply Chain - Logistics - Civil Engineering - Mechanical Engineering - Chemical Engineering - Mining Engineering - Aerospace Engineering - Project Engineering - Operations & Engineering - Management 7

9 Organisatiebrede personeelsbemiddeling C-Flex is niet alleen gespecialiseerd in technisch personeel maar richt zich op de vaste en tijdelijke invulling van uw vacatures over de gehele breedte van uw organisatie. U kunt hierbij denken aan kantoor (ondersteunend) personeel zoals (directie)secretaresses, medewerkers P&O en overig administratief personeel. Maar ook voor de invulling voor uw vacatures voor hoger opgeleiden binnen uw organisatie vindt u in C-Flex een deskundige en betrouwbare partner. Voor dit personeel verzorgen wij de werving en selectie en indien gewenst kunnen wij dit personeel voor langere tijd bij uw organisatie detacheren. Wanneer u voor een kortere periode ondersteuning nodig heeft kunnen wij u dit personeel uitzenden. Indien wij u van dienst kunnen zijn bij de invulling van uw vacatures, of als u geïnteresseerd bent in onze afdeling werving en selectie, neemt u dan contact met ons op. C-Flex richt zich naast de invulling van vacatures voor technisch personeel ook op personeelsbemiddeling in de sectoren: - Logistiek & Productie - Financiën & Administratie - Commercie & Marketing - Personeel & Organisatie - Managementondersteuning & Secretariaat 8

10 Organization-wide employee recruitment C-Flex is not only specialized in technical employees but also focuses on permanent and temporary vacancies organization-wide. For instance, we can provide you with office (support) staff such as: - (executive) secretaries - HR staff - and other administrative staff Furthermore, if you are looking for higher educated employees in your organization you will find an expert and reliable partner in us. To achieve the desired quality and reliability C-Flex has a professionally designed recruitment department. You can consult our specialists to make your wishes known for drawing the profile of your ideal candidate. Also, additional psychological tests including personality and aptitude examinations in the form of an e-assessment are possible. If we can help you in filling your vacancies, or when you would like to know more about our recruitment department please feel free to contact us. In addition to technical employees, C-Flex also mediates employees in the following sectors: - Logistics & Production - Finance & Administration - Commerce & Marketing - Human Resource Management - Secretarial & Management Support 9

11 Zekerheid en betrouwbaarheid C-Flex hecht er grote waarde aan haar partners alle benodigde zekerheden te geven om als betrouwbare partner samen te werken. Hiertoe heeft C-Flex NEN 4100 norm en VCU certificatie. Tevens zijn wij aangesloten bij het VRO, SFT, RIA en de NBBU. C-Flex beschikt over een G-rekening. Deze certificeringen en lidmaatschappen garanderen dat wij aan alle relevante en nieuwste eisen op ons vakgebied voldoen. C-Flex wordt diverse malen per jaar gecontroleerd door de belastingdienst en de certificerende organisaties. C-Flex is lid van diverse belangenorganisaties, waaronder Scheepsbouw Nederland en de IRO. Bovendien beschikken wij over de nieuwste administratieve software en maken we gebruik van gespecialiseerde software voor onze uitzendactiviteiten. Alle door C-Flex ingezette uitzendkrachten hebben de benodigde certificeringen, zoals VCA, lascertificaten, flenscertificaat etc. Om u landelijk van dienst te kunnen zijn heeft C-Flex kantoren en agenten verspreid over Nederland. Hierdoor kunnen wij u de benodigde flexibiliteit en capaciteit garanderen. Ook voor internationale projecten kunt u bij C-Flex terecht. Wij zijn sterk innovatief en hebben inmiddels diverse projecten succesvol uitgevoerd. Echter, we vergeten de traditionele markt uiteraard niet. Voor Nederlandse medewerkers en medewerkers uit andere delen van Europa kunt u altijd bij C-Flex terecht. 10

12 Qualifications and reliability C-Flex gives great importance to providing its partners with all necessary certifications in order to ensure its reliability. That is why C-Flex is certified with NEN and VCU certification. Furthermore, C-Flex is a member of all relevant associations, such as: NBBU,VRO, SFT and RIA. These certifications and memberships guarantee that C-Flex comply with the latest and most relevant regulations. C-Flex is controlled and surveyed by the tax government and certifying organizations and is an active member of significant organizations such as Scheepsbouw Nederland (Dutch Shipbuilding Organization) and IRO (Dutch Offshore Organization). C-Flex has the latest administrative software and uses a specialized software package for its salary administration of its time agency activities. All C-Flex employees are in possession of essential certificates such as VCA (General Safety Certificate), welding certificates and flanche certificates. C-Flex works worldwide and has worldwide offices and associates to offer you maximum flexibility. C-Flex is an innovative company. A few of its innovative ideas have already been carried out successfully. Of course we keep on focusing on the traditional market in order to ensure you can rely on C-Flex there too. 11

13 Visie en innovatie C-Flex voorziet een groot en blijvend tekort aan vakkrachten op de Nederlandse arbeidsmarkt. C-Flex zoekt voortdurend naar duurzame oplossingen voor dit tekort. C-Flex ziet deze oplossing onder andere in het Verre Oosten. In deze regio is een unieke mix van vakmanschap en de juiste mentaliteit aanwezig. Dit, in combinatie met de bereidheid om als opgeleide vakman naar Europa te vertrekken, biedt voor Nederland unieke kansen. Als eerste uitzendbureau in Nederland is C-Flex, tezamen met haar partners, erin geslaagd om pijpfitters, lassers en bankwerkers vanuit het Verre Oosten in Nederland te plaatsen. Deze vaklieden zijn reeds enige jaren in Nederland aan het werk, dit tot volle tevredenheid van daarbij betrokken partijen. Tevens heeft C-Flex het initiatief genomen tot het oprichten van LABOURWORLD. Indien u bent in de activiteiten van LABOURWORLD dan zijn wij gaarne bereid u hierover in te lichten. U kunt de brochure van LABOURWORLD aanvragen via onze website: 12

14 Vision and innovation C-Flex foresees an increasing shortage of skilled candidates on the international labour market. C-Flex is constantly searching for durable solutions for this shortage and has found its answers in the Far East. There we found the right people to deliver the best results; a mixture of craftmanship and dedication. This, and the opportunity to work in Europe as a well-educated craftsman offers us a great number of opportunities. The combination of international market exposure and relevant industrial experience happens to be a great success. For example, C-Flex is the first agency in the Netherlands which successfully brought pipefitters, welders and metalshopworkers from the Far East to our partners in the Netherlands. These craftsmen are already working to full satisfaction for some major Dutch construction companies. In addition, C-Flex took the initiative to launch Labourworld. If you require any further information on Labourworld, please feel free to contact us and we will send you a brochure. 13

15 C-Flex werving & selectie Selectie voor uw personeel vast dienstverband, detacheren of uitzenden C-Flex beschikt over een eigen professioneel ingerichte afdeling werving en selectie en biedt de mogelijkheid om u te assisteren bij uw eigen werving en selectie. Bijvoorbeeld bij uw vacatures met een vast dienstverband. Ook bestaat de mogelijkheid om bij vacatures met een tijdelijk dienstverband, kandidaten voor langere tijd bij uw organisatie te detacheren. Indien u voor een kortere periode ondersteuning nodig heeft kunnen wij u personeel uitzenden. Kandidaten worden in overleg met u voorgedragen voor uw vacatures middels het aanleveren van het cv. Uitbesteding Werving & Selectie aan C-Flex U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om bij uw vacatures, zowel bij vast als bij tijdelijk dienstverband, het gehele werving en selectie traject aan ons uit te besteden. Om te komen tot de door u gewenste kwaliteit en betrouwbaarheid beschikt C-Flex over een efficiënt 5-stappenplan. U kunt in overleg met onze specialisten uw wensen kenbaar maken voor het opstellen van het profiel van uw ideale kandidaat. Ook aanvullende psychologische onderzoeken waaronder persoonlijkheids- en geschiktheidsonderzoeken in de vorm van een e-assessment behoren tot de mogelijkheden. Het e-assessment van C-Flex bespaart tijd en kosten en verhoogt de efficiency van de besluitvorming. Management en personeelsadviseurs kunnen een overall beeld krijgen van de kwaliteiten van kandidaten. Naast inzicht in de kwaliteiten kan met een e-assessment ook de persoonlijke ontwikkelbehoefte van de kandidaat of van uw medewerkers worden vastgesteld. Stap 1 - U heeft een medewerker nodig - U neemt contact op met C-Flex - Onze specialisten bespreken uw wensen met u Stap 2 - Wij zenden u per een projectomschrijving, een profiel van de functie, de ideale kandidaat en kritische succes factoren - (U past aan) en accordeert de projectomschrijving - Wij selecteren uit onze database kandidaten bij het profiel - Wij benaderen kandidaten uit onze database voor de functie - Wij sturen geïnteresseerde kandidaten een functie profiel - Wij plaatsen een advertentie op onze website 14

16 Stap 3 - Wij hebben telefonisch contact (en waar nodig persoonlijk) met kandidaten en inventariseren: de geschiktheid ten opzichte van uw wensen en de beschikbaarheid en salariseisen van de kandidaat - Indien door u gewenst wordt een persoonlijkheids onderzoek, / e-assessment uitgevoerd. - Wij analyseren de gegevens uit het persoonlijkheidsonderzoek, / e-assessment. - Wij bespreken met u de resultaten - Wij regelen de presentatie met de geselecteerde kandidaten - Wij sturen u de cv s van de te presenteren kandidaten Stap 4 - Wij presenteren 2 à 3 geschikte en beschikbare kandidaten - Na de evaluatie en uiteindelijke selectie stemmen wij de contractuele afspraken nader af met u en de geselecteerde kandidaat. Stap 5 - Start van de nieuwe medewerker bij u in het bedrijf. Het e-assessment Een e-assessment (elektronisch-assessment) geeft de mogelijkheid om overal waar een pc met internetverbinding beschikbaar is de kwaliteiten van een kandidaat in kaart te brengen. Alle onderdelen worden doorlopen op een beveiligde website. Dit maakt het voor kandidaten mogelijk om alle vragenlijsten en tests uit het e-assessment thuis in te vullen. Een e-assessment bestaat uit één of meerdere persoonlijkheidsvragenlijsten gericht op de persoonlijkheid, werkstijlen, vaardigheden en motieven. Aanvullend kunnen een aantal capaciteitentests volgen om na te gaan of de kandidaat over het vereiste werk- en denkniveau beschikt. De gegevens en resultaten uit het e-assessment worden door een van onze daarvoor gekwalificeerde specialisten geïnterpreteerd en vertaald naar competenties. Indien gewenst zou hierop aansluitend een aanvullend assessment met simulaties en interviews kunnen plaatsvinden. Ontwikkelassessment Om bijvoorbeeld na te gaan of een komende loopbaanstap in lijn ligt met de persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van uw medewerkers, biedt C-Flex het e-assessment ook aan in de vorm van een ontwikkelassessment. Een ontwikkelassessment geeft inzicht welke kwaliteiten uw medewerker bezit en welke u medewerker me het oog op de toekomst nog kan of wil ontwikkelen. Dit kan vervolgens worden weergegeven in een persoonlijk ontwikkelplan. 15

17 Kandidaat Screening & Selectie Voor onze afdeling recruitment heeft C-Flex naast haar locale team van recruiters een netwerk van internationaal opererende recruiters opgezet. Op onze kantoren in Duitsland, Engeland, Singapore, de Filippijnen en India hebben wij de beschikking over een zeer uitgebreide database bestaande uit gemotiveerde, goed opgeleide vakmensen. C-Flex is voortdurend bezig met de uitbreiding van het recruitment team. In de huidige competitieve markt, waar het zoeken naar talent één van de grootste uitdagingen is, achten wij het van vitaal belang dat de volledige range van recruitment methodes ingezet wordt om onze kandidaten te werven. C-Flex biedt alle recruitment methodes aan om aan alle eisen van haar partners te voldoen. Voor een snel en effectief proces kunnen wij onze database inzetten om te selecteren op basis van de door onze partners ingegeven criteria. Onze totale database bevat meer dan kandidaten in alle disciplines. Onze afdeling assessment wordt geleid door een psycholoog met NIPregistratie. Wij screenen de kandidaten op basis van uw functieprofiel. Om ervoor te zorgen dat we u de beste kandidaten kunnen bieden, maken wij gebruik van een grondige selectieprocedure. Om te bepalen of kandidaten aansluiten bij de functie en de organisatie kijken we naast de kwalificaties, ervaring, verantwoordelijkheden, technische vaardigheden en inzicht ook naar de persoonlijkheidskenmerken van de kandidaten. Derhalve zijn wij ook bevoegd tot het gebruik maken en interpreteren van psychometrische tests. 16

18 Candidate Screening & Selection For its recruitment department C-Flex has already built a global network of international recruiters operating in a global platform. In our offices in Germany, England, Singapore, the Philippines and India we have established a database of over highly trained and highly inspired candidates. C-Flex is constantly expanding its recruiting team and takes pride in providing a personal and efficient service to both clients and applicants. Our assessment division is led by a Psychologist, a registered member of the Dutch Association for Psychologists (NIP). To make sure we only recommend the best candidates for your business we provide a thorough screening process which allows us to determine if the candidates qualifications, experience, responsibilities, technical ability, understanding and personality traits are congruent with the position and organization. We are also qualified to administer and interpret psychometric tests. 17

19 specialismen / disciplines De diensten van C-Flex zijn te verdelen in een aantal specialismen. Graag geven wij u een overzicht van deze activiteiten: C-Flex services can be divided into a number of disciplines, of which we will give you an overview: C-Flex TEAM PAINTERS C-Flex TEAM BUILD C-Flex TEAM FABRICATION C-Flex TEAM PROCESS 18

20 C-Flex Team Painters Team schilders: Onze schilderafdeling levert u alle geschoolde schilders, zowel voor renovatie als voor nieuwbouw, afbranden, schuur- en plamuurwerkzaamheden, reparaties, het aanbrengen van glasvezel wandbescherming of traditionele wandbescherming en het werken met kunststof (Windowcare). Werken op steigers en hoogwerkers behoren ook tot de vaardigheden van onze medewerkers. Graag verwijzen wij u naar de speciale folder van onze schilderafdeling. U kunt deze aanvragen door een te sturen aan: Team painters: Team painters provides skilled professional painters for renovation as well as maintenance services, including the removal of old paint, grinding and applying filler, Windowcare, applying wallpaper and also more traditional skills. Our painters are perfectly capable of working at high altitude. 19

21 C-Flex Team Bouw Team Bouw: Wij beschikken over ruime kennis en ervaring, en stellen hoge eisen aan een gedegen opleiding en professionaliteit van onze vakman. Ook investeren wij in opleidingen en cursussen. Zodoende waarborgen wij onze kwaliteit. Ons hoge niveau van professionaliteit en vaardigheid is zichtbaar in de bouwprojecten die wij tot nu toe hebben uitgevoerd. Deze kenmerken zich door een professionele, praktische en een klantgerichte aanpak! Voor alle voorkomende vakgebieden hebben wij de volgende professionele krachten beschikbaar: - Timmerlieden - Metselaars - Betonwerkers - Uitvoerders - Calculators - Tekenaars /constructeurs - Installatiemonteurs - en vele andere vakkrachten 20

22 C-Flex Team Build Team Build: Construction workers are a very special breed of worker. Rather than a single class of skilled labourers, construction workers generally fall into a number of specialized areas, each with its own specific jobs, duties and responsibilities. Often these professions require extensive training to achieve proficiency. We have the knowledge, the experience, and the unrelenting standards of craftsmanship to always deliver more than expected. That level of professionalism and skill is evident in the every project we undertake and we continue to expand as our satisfied customers spread the spread the word for us! For all skills we can supply you with these motivated construction staff professionals: - Carpenters - Concreters - Concrete shutterers - Drywall installers - Brickmasons/ Stonemasons - Installers - Concrete finishers - And many more 21

23 Team Blue Collar: bekwame geschoolde vakkrachten. Team Blue Collar is gespecialiseerd in het recruiteren van alle disciplines voor de lichte en zware industrie, on & offshore, staalbouw, tankbouw, scheepsbouw, conventionele en windenergie, industrieel onderhoud en fabricage. U kunt denken aan onder andere lassers, pijpfitters, (machine) bankwerkers, CNC programmeurs/ operators, steigerbouwers en isolatiemonteurs. Team Blue Collar: competent and skilled professionals. Team Blue Collar has specialized itself in recruiting all disciplines for light and heavy industry, on and offshore, steel, tank and ship building, conventional and wind energy, industrial maintenance and fabrication. For this purpose we can supply you with: welders, (pipe)fitters, (machine) metal shopworkers, CNC programmers/ operators, scaffolders, insulation and mechanics etc. C-Flex Team Fabrication Team White Collar: specialiseert zich in het recruiteren van de volledige range disciplines in een fabricage omgeving: HS&E, industriële engineers, productie supervisie en engineering, project- en programmamanagement, lean and change, fabricagespecialisten, productontwikkeling en kwaliteit. Team White Collar: is specialized in the recruitment of the full range of disciplines in a manufacturing environment: HS& E, industrial engineers, production supervision and engineering, project and program management, lean and change, manufacturing specialists, product development and quality. 22

24 C-Flex Team Process Team Engineering: Dit team is gespecialiseerd in de werving en selectie van engineers voor proces bedrijven in de olie- en gasindustrie, conventionele en windenergie sectoren, offshore, fabricage, scheeps- en utiliteitsbouw. Wij werven de volledige range van commission en engineering inclusief kosten, inbedrijfstelling, controls, mechanical, electric, instrumentatie, piping, proces- en projectmanagers. Team Engineering: Engineering is a science. Many of the world s leading design and infrastructure projects rely on having experts who can identify, understand and interpret the constraints to deliver the most successful outcome. That s where we come in. C-Flex Operations & Engineering division supports your business by providing recruitment and workforce management solutions in this fastgrowing sector. 23

25 C-Flex is uw betrouwbare partner Wat u van C-Flex mag verwachten: - verantwoordelijkheid - loyaliteit - kwaliteit - veiligheid - flexibiliteit - innovatie - betrouwbaarheid De doelstelling van C-Flex is om u, onze relatie, 100% kwaliteit en zekerheid te bieden. Met minder zijn wij niet tevreden! Wat vind u, onze relatie, volgens ons belangrijk? C-Flex garandeert: - betrouwbaarheid ten aanzien van afspraken - correcte afhandeling - snelheid en transparantie - een deskundige partner - verrast worden met aantrekkelijke (innovatieve) oplossingen - snel de juiste persoon spreken op het moment dat dat nodig is - niet geconfronteerd worden met complexe procedures en processen - inzicht, overzicht en gemak - waardering - commercieel aantrekkelijke voorwaarden - het ontvangen van uitmuntende dienstverlening verantwoordelijkheid loyaliteit kwaliteit veiligheid flexibiliteit innovatief continuiteit 24

26 You, our highly rated partner can rely on C-Flex What to expect from C-Flex: - responsibility - loyalty - quality - safety - flexibility - innovation - continuity - reliability The objective of C-Flex is to give you as our partner 100% quality and security. With less we are not satisfied! C-Flex guarantees: - agreements being kept - correct settlement - efficiency and transparency - a professional partner - functional and innovative solutions - efficient communication with the relevant employee whenever needed - no unnecessary confrontation with complex procedures and processes - recognition - commercially attractive conditions - to receive excellent service 25

27 C-Flex is er van overtuigd voor u, onze relatie, een perfecte commerciële partner te zijn. Uiteraard is het tarief dat tussen partijen wordt overeengekomen van groot belang. Echter, dit is slechts een deel van de overeenkomst die wordt aangegaan. In de ogen van C-Flex zijn er veel meer zeer belangrijke componenten in een samenwerking aanwezig. Deze componenten, in goede samenwerking tot uitvoer gebracht, zullen in de ogen van C-Flex leiden tot een langdurige samenwerking tussen u en ons. Voor haar buitenlandse medewerkers verzorgen C-Flex en haar agentschappen, indien noodzakelijk, alle benodigde documenten en papieren, zoals werk- en verblijfsvergunningen, ziektekostenverzekering en opleidingen zoals VCA. Tevens verzorgen wij, indien noodzakelijk, de reizen van en naar het land van herkomst. In Nederland worden de medewerkers van C-Flex in sociaal opzicht begeleid en ook het onderkomen en vervoer worden verzorgd. 26

28 C-Flex believes to be your perfect commercial partner. We fully understand that the rate of our services is of great value and importance. What is more, we comprehend your values and cost implications. However we believe this is merely one part of the agreement between two partners. C-Flex is convinced there are also other important and valuable components needed to make a cooperation succeed. These components, applied in a good cooperation will, will lead to a long-lasting and successful cooperation between you and C-Flex. For all its foreign flex workers C-Flex and associates take care of all necessary travel documents such as work permits, visa, health insurance, basic safety training, and other required training programs. Additionally the outward and return journeys will also be provided by us. We take care of housing and transportation to and from the work location. The social welfare of our flex workers is of great concern to C-Flex and is well taken care of. 27

29 Graag informeren wij u over de kansen en mogelijkheden van onze unieke diensten. Neem vandaag nog contact met ons op, zodat we u de voordelen van onze aanpak kunnen laten zien! We would like to inform you about the great opportunities and possibilities through our customized and unique services. Please contact us today, so we can show you the advantages of our approach! C Fl x Staffing e Boegspriet 27, 3356 MP Papendrecht, The Netherlands T +31(0) F +31(0) CFlex.nl

30

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Publisher: Dieter Danau Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Pleinlaan 2-1050 Brussel CAREER GUIDE 2014-2015 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 6 Stagebeurs 7 Deelnemende

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2009 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 2. Voorwoord 3. Agenda 5. Wie/Wat is INISOL? 7

INHOUD. Inhoud 2. Voorwoord 3. Agenda 5. Wie/Wat is INISOL? 7 CAREER GUIDE 1 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 7 Deelnemende bedrijven EY 9 KPMG 11 AB InBev 13 PwC 15 Telenet 17 Accenture 19 ING 21 Ormit 23 Deloitte 25 Grant Thornton 27 Stagebeurs

Nadere informatie

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2011 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

NOMINEES DOSSIER. Jobpunt Vlaanderen. Nele Cypers. Assistente staf. Best Recruitment Channel. This questionnaire has been Signature Date completed by:

NOMINEES DOSSIER. Jobpunt Vlaanderen. Nele Cypers. Assistente staf. Best Recruitment Channel. This questionnaire has been Signature Date completed by: NOMINEES DOSSIER Company Name: Contact Name: Position: Jobpunt Vlaanderen Nele Cypers Assistente staf Contact Tel Number: 016/38.10.27 Award Category: Best Recruitment Channel This questionnaire has been

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people k

Nadere informatie

Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing

Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing markt presenteert, maar ook analyses heeft opgenomen over

Nadere informatie

COLOFON. Redactie. Grafische vormgeving Wouter Tielemans

COLOFON. Redactie. Grafische vormgeving Wouter Tielemans STAGEGIDS 2011-2012 COLOFON Redactie Wouter Tielemans Grafische vormgeving Wouter Tielemans gegevens J. Plateaustraat 22 B-9000 Gent Tel / Fax: +32 (0)9 264 37 26 externe@vtk.ugent.be recruitment@vtk.ugent.be

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report Powerful solutions in energy conversion Kengetallen (x1000) Key Figures (x1000) 2002 2001 2000 1999 1998 Omzet 37.522 37.221 10.277 9.446 9.057 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press LUXEMBOURG supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud Content American Chamber of Commerce 4 Central Bank 5 Banking/Finance/Consulting Stock Exchange 6 Banca Lombarda International

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 1 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport 2 Inhoud/contents Inhoud/Contents Voorwoord/Preface 4 Mid-Term

Nadere informatie

gevers gids 2013 cofely albeda Het CV meisje Veel succes met het zoeken naar je eerste job 10 tips voor een succesvolle sollicitatie

gevers gids 2013 cofely albeda Het CV meisje Veel succes met het zoeken naar je eerste job 10 tips voor een succesvolle sollicitatie Werk gevers cofely albeda Het CV meisje cofely biedt je de kans om nog beter te worden Veel succes met het zoeken naar je eerste job 10 tips voor een succesvolle sollicitatie gids 2013 COLOFON regionale

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Juli 2015 July 2015

Voorwoord. Foreword. Contents. Inhoud. Juli 2015 July 2015 Juli 2015 July 2015 Voorwoord Foreword In 2013 ging de eerste Vlaamse Tier-1 supercomputer in productie. Vandaag maken Vlaamse onderzoekers en enkele bedrijven er intensief gebruik van. Er zijn echter

Nadere informatie

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press ROMANIA supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V.

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Wat ons beweegt What moves us Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Index Annual Report Cardif Schade 2010 // Index Boards, officials and external advisors Supervisory Board G.C. Binet S.L.P.F.

Nadere informatie

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Nederlandse glasindustrie 1 Een gezamenlijk initiatief van: Vereniging Nederlandse

Nadere informatie