voorzitter Geachte donateur, Namaste!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorzitter Geachte donateur, Namaste!"

Transcriptie

1 Stichting Shide Children s Homes Dharan, Nepal Oostenburgerpark 82,118 HT Amsterdam tel.: website : KvK : giro : (IBAN: PSTB127313) De stichting heeft een ANBI-status Nieuwsbrief 15 juli 21 Geachte donateur, Namaste! Nu de rust in Nederland weer is teruggekeerd na het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika, ligt hier de nieuwsbrief 15 voor u. In de laatste nieuwsbrief is aangegeven dat er drie stagiaires richting Nepal vertrekken om de projecten en de Stichting ter plekke te ondersteunen. Ook Yvonne van Heerwaarden, bestuurslid, heeft een bezoek gebracht aan de verschillende projecten. In deze nieuwsbrief komen hun bevindingen en ervaringen aan bod. Naast de ervaringen uit Nepal vindt een verkorte weergave van ons jaarverslag 29. Ook gaan we in op het bezoek en de presentaties van de office manager Naresh en het bestuurslid Raj Bimal van SHC, die op kosten van NCDO in Nederland voorlichting hebben kunnen geven aan een breed publiek. Voorts komen o.a. de inspanningen van de kinderen van Don Boscoschool uit Wieringerwerf aan bod. Tot slot, kunt u het financieel verslag van de penningmeester lezen. Mocht u interesse hebben in een functie als penningmeester bij de Stichting, vergeet dan zeker de bijgevoegde vacature niet te lezen! Ik wens u veel leesplezier! Namens het Bestuur, Henk Hooghuis, voorzitter 1

2 Van de voorzitter Inleiding Ook in 29 is er nog sprake van grote instabiliteit in Nepal. Deze instabiliteit heeft grote invloed gehad op het dagelijks leven van de kinderen. Zo zijn er veel stakingen geweest, waarbij scholen moesten sluiten. Daarnaast heeft dit invloed gehad op (de uitvoering van) de bouwwerkzaamheden, de prijzen van materialen, maar ook op de aanwezigheid van voldoende voedsel. Bovendien is de registratie bij de Nepalese overheid van het werk van de Stichting dientengevolge opgeschort. Het verkrijgen van de NCDO subsidie voor een nieuwe keuken bij het Sarasvatihuis en voor de bouw van een klaslokaal en boundarywall bij de Dipendraschool was tegen deze achtergrond een geweldige opsteker! Ook is het bestuur met vijf nieuwe bestuursleden versterkt! De Stichting heeft in 29 in Nederland weer een aantal activiteiten ontplooid om het werk van de stichting onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Op de website kunt u het volledige en uitgebreide algemene jaarverslag, alsook het financiële jaarverslag lezen. Hieronder volgt een korte samenvatting van de resultaten van onze projecten. Sarasvati Shelter Home, Dharan De lokale partner, Society for Helpless Children (SHC) heeft op het gebied van beleid en het pedagogische klimaat in het kinderhuis, na het instellen van een coördinatiecommissie, waar zij deel van uit maakt, meer invloed gekregen. Hierdoor is er meer transparantie ontstaan, waardoor ook de problemen beter en eerder zichtbaar worden. Voorts is er een nieuwe keuken ontworpen. De begeleiding van dit keukenproject loopt eveneens via de coördinatiecommissie onder voorzitterschap van SHC. In november is een overkoepelende overeenkomst ondertekend, waarin de afspraken en verantwoordelijkheden tussen de Stichting, SHC en het Saraswati Shelter zijn vastgelegd. Naast het feit dat er in 29 vooruitgang is geboekt, bestaan er ook aandachtspunten waar de Stichting de komende tijd energie in zal steken. Zo is er een groot verloop van personeel. Twee keer is er een homemother vertrokken, terwijl uitbreiding van het personeel juist nodig is in verband met de toename van het aantal kinderen. 2

3 Voorts moeten de beroepsmogelijkheden (vocational training) van de oudere kinderen in kaart worden gebracht. Dipendraschool In het voorjaar van 29 is de bouwfase 3 voltooid. Met dank aan donaties van onder andere De Brug en SAB Best, evenals de subsidie van de NCDO is er in oktober gestart met fase 4. Gelet op de hoeveelheid kinderen die lessen volgen op de Dipendraschool is er een derde onderwijzer, welke betaald wordt door de Stichting, aangenomen. Daarnaast heeft het Nepalese Ministerie van Onderwijs de school (gedeeltelijke) erkend. Dit heeft tot gevolg gehad dat het Ministerie van Onderwijs de salarissen van de onderwijzers aanvult. Eveneens is het vermelden waard dat de lokale bevolking zich meer bezighoudt met de Dipendraschool. Deze participatie uit zich o.a. in het bijwonen van vergaderingen van het schoolcomité en het ondersteunen van de onderwijzers. Dit is erg belangrijk, omdat de school nog in aanbouw is en er nog geen muur ter beveiliging is. Van groot belang voor de kinderen is bovendien geweest dat twee trouwe sponsors van de Stichting een budget hebben verstrekt voor nieuwe uniformen en schoenen! Ook het project van de Dipendraschool heeft aandachtspunten. Tijdens het bezoek van de voorzitter bleek dat ongeveer een derde van de 16 kinderen leeft in extreme armoede. Deze armoede leidt er toe dat kinderen ongewassen en met een lege maag, en bovendien onregelmatig naar school komen. Dit zal voor de Stichting de komende tijd hoge prioriteit genieten. Erg jammer is geweest dat de jaarlijkse bijdrage van de Brug is weggevallen. Uiteraard spreekt de Stichting haar dank uit voor de jarenlange steun. Duhabi Children Home In 29 is de coördinator van het Duhabi Children Home, de heer Kehav, vertrokken en opgevolgd door Sooraj Singh, een lokale Nepalees. Een en ander heeft onder andere geleid tot toegenomen participatie en ondersteuning van de lokale bevolking. Dit kwam tot uitdrukking door een grote inzameling van voedsel tijdens het bezoek van de voorzitter bij het lokale politiebureau. Ook is er een nieuwe homemother, mevrouw Goma Tamang, aangesteld. Een groot aandachtspunt bij het Duhabi Children Home is dat de oever van het naastgelegen meer opnieuw afkalft en er maatregelen op korte termijn nodig zijn. Ook is er nog achterstallig onderhoud aan het gebouw. Het beschikbaar gestelde budget bleek nog niet te zijn uitgegeven. Coördinator Sooraj is inmiddels gevraagd om hierin actie te ondernemen. 3

4 Daarnaast is van belang dat de Stichting ook hier de afspraken goed wil vastleggen en formaliseren in de vorm van een overkoepelende overeenkomst. Duhabi Children Home moet echter eerst een zelfstandig rechtspersoon worden alvorens een zodanige overeenkomst kan worden gesloten. Een belangrijk aandachtspunt is ook dat er een (klein) aantal kinderen nog een (zeer arme) vader of moeder heeft. Deze kinderen hebben veelal weinig contact met de ouder en een omgangsregeling is nodig. Daarbij moeten er afspraken worden gemaakt over mogelijkheden om op termijn tot een hereniging te komen. Als laatste wordt opgenoemd dat de contacten met SOS kinderdorp wederom waardevol zijn geweest. Zo hebben de contacten met de directeur van SOS, Ramesh Tamrakar, onder meer opgeleverd dat de in Duhabi werkzame homemother en coördinator Sooraj training hebben gekregen. Ook is de heer Tamrakar lid van de District Child Welfare commissie, een overheidsorgaan verantwoordelijk voor de kinderbescherming in het district, hetgeen voordelen oplevert. Disabled Children Project Met de initiatiefnemer van dit project, de heer Bhim Rai, is een sponsorovereenkomst afgesloten op 27 oktober 29 in Dharan. Een belangrijke voorwaarde hierin is dat de heer Bhim Rai op een zo kort mogelijke termijn een rechtspersoon vormt, een NGO. Er bestaan diverse aandachtspunten en verbeterpunten ten aanzien van dit project. Het gebouw is in zeer slechte staat. Het sanitair is zelfs in erbarmelijke staat. Daarnaast zijn er afspraken over het gebruiksrecht nodig met de eigenaar van het gebouw, het grote BPKHS ziekenhuis, zodat de investeringen ten goede komen van de kinderen en niet van het ziekenhuis. Verstrekking van beddengoed en matrassen door twee trouwe sponsors heeft wel plaatsgevonden. De kinderen hebben daar inmiddels groot profijt van. Een probleem is wel dat veel kinderen die verblijven in het ziekenhuis, niet naar school gaan, terwijl ze al in de pubertijd zijn. Society for Helpless Children bezoekt Nederland Tussen 15 april en 15 mei hebben de vice voorzitter van SHC, Raj Bimal Shrestha en de office manager Naresh Shrestha een bezoek gebracht aan Nederland. Dit bezoek is door de NCDO bekostigd. Tijdens het bezoek hebben zij vijfmaal een presentatie gegeven op uiteenlopende plekken in het land: 4

5 De basisschool Don Bosco te Wieringerwerf, de openbare bibliotheek te Best, zorgcentrum De Schiehoven te Rotterdam, kerkgemeenschap De Samenstroom te Wieringerwerf en de Koninginnemarkt in Leusden. De reacties van het publiek waren positief. Kinderen van de Don Boscoschool boden een aantal tekeningen aan de Nepalese bezoekers aan. De Don Boscoschool bood de heren eveneens een cheque van 28 aan, bestemd voor de Dipendraschool! Over de aanloop naar deze cheque kunt u verderop in de nieuwsbrief meer lezen. De ouderen van zorgcentrum de Schiehoven toonden zich ook zeer belangstellend en klapten mee op de Nepalese liedjes, gezongen door de Nepalese zangeres Bimla. Het bezoek van SHC voldeed al met al ruimschoots aan de doelstelling om voorlichting te geven aan en het enthousiasmeren van een breed publiek. Daarnaast zijn zij naar een receptie georganiseerd door het Nepalese Consulaat en het Ministerie van Buitenlandse zaken geweest. Voorts heeft de Stichting de gelegenheid aangegrepen om de heren kennis te laten maken met een Middelbare Beroepsschool. Ook hebben de gasten een echt Nederlandse volksfeest, Koninginnedag, kunnen meemaken. Receptie 5 jaar betrekkingen Nederland-Nepal Op 17 april heeft er een receptie in het kader van 5 jaar betrekkingen tussen Nederland en Nepal, georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse zaken en het Nepalese Consulaat, plaatsgevonden in het Museon te Den Haag. Een aantal organisaties uit verschillende disciplines, waaronder onze Stichting (een grote eer!), waren hierbij vertegenwoordigd. De receptie was een goede gelegenheid voor onze Nepalese gasten om een beeld te krijgen van de Nepalese gemeenschap in Nederland en de betrokkenheid bij hun land. Gemeenschappelijke vergadering Op 23 april is er een gezamenlijke bestuursvergadering gehouden, hetgeen een unieke ervaring was, aangezien de Stichting en de partner SHC niet vaak samen aan één vergadertafel plaatsnemen! Alle projecten kwamen aan de orde, alsmede het belang van een goede afstemming en onderlinge communicatie. Ook hebben Raj en Naresh de Stichting meer inzicht kunnen geven in het reilen en zeilen van SHC in Nepal. Verder kregen we een concreet beeld van de beperkende omstandigheden daarbij in Nepal. Zo is er een beperkte beschikbaarheid van stroom en water en dat heeft uiteraard 5

6 grote invloed op het dagelijks leven en dagelijks bestuur, wat in Nederland niet denkbaar is! Bezoek aan Middelbare Beroepsschool Op donderdag 29 april kregen de Nepalese gasten een rondleiding op ROC Midden Nederland in Amersfoort. Daar kregen zij een uiteenzetting over de middelbare beroepsopleiding in Nederland, zoals: loodgieter, (computergestuurde) metaal- en houtbewerking, elektrotechniek, multimedia, informatietechnologie, en dergelijke: Koninginnedag in Leusden Evenals vorig jaar was onze stichting op 3 april present op de vrijmarkt in Leusden. De kraam werd gesponsord door Leusden Wereld Wijd. Party Service van der Schoot had een sinaasappelpers ter beschikking gesteld. Zo kon de Stichting verse jus d orange verkopen, naast de pashmina s en diverse andere Nepalese artikelen. Na een regenachtige morgen werd het s middags wat zonniger en konden we s avonds met een tevreden gevoel huiswaarts gaan met een bruto-opbrengst van 46,=! Raj Bimal en Naresh Shrestha hielpen mee om onze projecten in Nepal te promoten. Vrijmarkt op 3 april in Leusden. In de kraam: Raj Bimal en Naresh Shrestha Ervaringen uit Nepal In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat er twee studenten bouwkunde (uiteindelijk is er één student bouwkunde richting Nepal vertrokken) en een 6

7 studente antropologie zouden afreizen naar Nepal om bij de projecten van de Stichting stage te lopen en bij te dragen in de ontwikkeling en verbetering van de projecten. Daarnaast is Yvonne van Heerwaarden, bestuurslid, naar Nepal gegaan. Deze bezoeken en ervaringen geven de Stichting meer concrete kennis, waardoor er in Nederland en in Nepal gerichter actie kan worden ondernomen en verbeteringen kunnen worden aangebracht. De drie reizigers delen hieronder hun ervaringen. Sjon Rutten, student Bouwkunde, hogeschool Utrecht Zo loop je nog door de straten van Dharan en even later zit je aan het strand in Bloemendaal met je vrienden. Het gaat zo snel. Ik ben voor mijn studie ongeveer vier maanden in Nepal geweest voor een stage die de Stichting SSCH mij heeft geboden. De ervaringen die ik in Nepal heb meegemaakt neem ik voor altijd met me mee. Vooral de mensen die daar hun best doen zal ik mij altijd blijven herinneren. De samenwerking tussen Nederland en Nepal is heel belangrijk. De projecten die de Stichting steunt, doen veel goeds voor de kinderen en de gemeenschap. Het Duhabi Home gaat nu heel goed, maar wordt bedreigt door een oprukkend meertje, waardoor er steeds meer speelgrond verdwijnt en de fundering van het huis loopt ook gevaar. 7

8 Links: Sjon in het Duhabihome Rechts en linksonder: afkalving van de oever bedreigt Duhabi Het plan is om er een muur omheen te bouwen in het water, aan de rand van het meertje. Zo kunnen de kinderen blijven spelen en zal het huis nog veel langer door kunnen. De Dipendraschool heeft nu een heel mooi school gebouw, maar wat nog niet goed werkt is de watervoorziening. De 12 kinderen die dagelijks naar school komen drinken en wassen zich nu uit een kraantje met een veel te lage druk. Daar moet iets aan gebeuren. De 4e bouwfase van de Dipendraschool verloopt voorspoedig. Wens: muur om speelweide, uitbreiding sanitair en betere watervoorziening. Het Sarasvatihuis heeft sinds kort een nieuwe keuken. Alleen moeten de kinderen om daar te komen over de weg lopen. Een brug is mogelijk over het kleine beekje waar in het regenseizoen veel water door stroomt. Er zijn al veel ideeën, maar belangrijk is dat er op korte termijn iets gebeurd. 8

9 Nieuwbouw keuken Saraswati. Wens: bruggetje tussen het weeshuis rechts over het riviertje naar de lager gelegen nieuwe keuken links. In Dharan is er ook een opvanghuis voor gehandicapten kinderen. De leefomstandigheden zijn niet goed en ook het dak boven hun hoofd is een probleem. Het oude gebouw heeft dringend onderhoud nodig. Er zouden uit voorzorg steunbalken moeten worden geplaatst, zodat het dak niet naar beneden kan komen. Het Rehabilitation Home Dharan moet nodig opgeknapt worden. Nieuwbouw zou nog beter zijn. De jonge generatie is de toekomst. Dat wordt vaak gezegd, maar in Nepal is dat helemaal belangrijk. Daarom moeten ook de kansloze kinderen een kans krijgen. Daarvoor is SSCH! Zonder deze stichting zouden veel kinderen geen kans krijgen op een goede opleiding. De ervaringen die ik heb opgedaan zijn voor mij heel belangrijk. Het is een unieke ervaring geweest, iets om nooit te vergeten. Wanneer je daar bent, weet je pas echt hoe het leven daar is. Daarom kan ik eerlijk zeggen dat er zeker aandacht moet uitgaan naar deze kinderen. Zij zijn de toekomst voor een beter land! 9

10 Links: Goma (zus van Bimla) met Sjon in Nepalees kostuum Onder: Sjon Rutten en Mieke Postulaert Rechts: Sjon, Mieke en de gastouders: Goma, Sudhir, Kunmar en Limbu. Mieke Postulaert, studente Antropologie Begin februari vertrok ik voor 3 maanden naar Nepal. Na een week samen met Sjon (die stage in Dharan zou gaan lopen) het chaotische Kathmandu bekeken te hebben vertrokken we met de bus naar Dharan. Naresh (office manager SHC) hield ons gezelschap op deze 13 uur durende hobbelige busreis. Toen we s avonds in Dharan aankwamen, werden we hartelijk ontvangen door familie van Bimla. In de eerste week ben ik vooral bezig geweest met mijn huisvesting en wennen aan Nepal. Nepal is een chaotisch land, waar weinig geregeld wordt zoals wij dat in Nederland doen. Dit is dan ook te merken aan alles wat je om je heen ziet en meemaakt: het verkeer, iedereen die naar je kijkt, omdat je zo wit als een spook bent en de Nepalese manier van zaken doen (over alles wordt onderhandeld). Ook maakte ik voor het eerst kennis met alle projecten. Ik was behoorlijk onder de indruk, op verschillende manieren. Zowel het Duhabi en Saraswati huis zagen er goed uit en de kinderen oogden gezond en vrolijk. Het was wel even schrikken bij het Disabled Children Project en de Dipendra school. Het oude ziekenhuis waar de gehandicapte kinderen woonden verkeert in zeer slechte staat. Bovendien komt Bhim Rai, de opzetter van het project, handen te kort bij de verzorging van de kinderen. Gelukkig zien de nieuwe gebouwen van de Dipendra School er goed uit, maar daar lopen veel kinderen rond in vodden en veel zijn toch wel erg dun, ook voor Nepalese standaarden. Zoals overal in Nepal werden we bij de projecten fantastisch ontvangen. Als blanke ben je erg interessant voor deze kinderen, want die krijgen ze niet zoveel te zien. Bij de eerste volle dag die ik in het Duhabi huis doorbracht, waren de kinderen ook wat schuw. Ze liepen steeds 1

11 weg als ik eraan kwam! Maar na een tijdje spelletjes spelen en in simpel Engels wat praten, kwamen ze helemaal los. Op mijn laatste dag was het zover dat vier kinderen tegelijk mijn hand tijdens een spelletje wilde vasthouden, zodat het bijna op ruzie uitliep! Het was dan ook verschrikkelijk moeilijk om weg te gaan na 3 maanden. Hoe hou ik mezelf groot tegenover bijna 2 droevige gezichten? Ik zou nog vele verhalen kunnen vertellen over de kinderen en hun woonomgeving, maar ik zal het beperken tot wat ik denk prioriteit heeft in het verbeteren van de levens van deze kinderen: In het Disabled Children Project is het van groot belang dat de kinderen goed gehuisvest worden. Daarnaast zullen er meerdere mensen actief moeten worden in de verzorging van de kinderen. Voor de Dipendra School is het belangrijk dat er in kaart gebracht wordt hoe vaak de kinderen naar school komen. Velen moeten thuisblijven om hun ouders te helpen in het huishouden of om voedsel te verzamelen en kunnen daarom niet altijd naar school. Als het bekend is om welke kinderen het gaat en met welke redenen zij niet naar school komen, kan daar een regeling op maat voor worden uitgedacht. Het doorbreken met armoede begint in mijn optiek met onderwijs. Voor de kinderen in het Duhabi en Sarasvatihuis is het belangrijk dat er over hun toekomst wordt nagedacht. Wat zal er gebeuren nadat zij hun middelbare schooldiploma halen? Ze kunnen niet zomaar het huis uitgezet worden, want dan zijn ze weer terug bij af. In Nepal woont namelijk iedereen samen met zijn of haar familie. Er wonen vaak drie generaties in onder een dak. Dit maakt het natuurlijk extra moeilijk voor de weeskinderen om hun eigen leven op te bouwen na hun tijd in het weeshuis. Het is belangrijk dat de kinderen de mogelijkheid hebben om een vervolgopleiding te volgen. Met een beroepsof hoger onderwijs diploma op zak is de kans groter dat zij een goede baan vinden en zichzelf (en een toekomstige familie) kunnen onderhouden. Spelende kinderen Duhabi home Links: Mieke speelt mee met blindemannetje Rechts: kinderen spelen een bordspel Mocht u dus nog niet weten waar u op vakantie wilt gaan: ik raad u Dharan aan. U zult er met open armen door dankbare kinderen worden ontvangen. 11

12 Yvonne van Heerwaarden, bestuurslid In de eerste twee weken van juni heb ik de projecten in Dharan en Duhabi mogen bezoeken. Zo heb ik onder meer kennis gemaakt met de leerkrachten van de Dipendraschool. Deze leerkrachten doen hun uiterste best om de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Ook gaan zij bij de ouders op huisbezoek, waarbij ze zien hoe de kinderen leven, maar ook om de ouders te vertellen over de school en het belang van onderwijs. Aan deze leerkrachten heb ik een training mogen geven. Deze training ging over de verschillende leeftijdsfasen, waarin kinderen zich sociaal en cognitief steeds verder ontwikkelen. Yvonne geeft training Yvonne geeft training Belangrijk is om bij deze ontwikkeling aan te sluiten om het leerproces zo goed mogelijk te kunnen stimuleren. De leerkrachten stonden erg open voor de training, herkenden vele aspecten. Vooral dat het belangrijk is dat de kinderen zich veilig voelen, voordat zij goed kunnen leren. Veel van de kinderen op de Dipendraschool komen uit gezinnen waar thuis problemen zijn en dat zien zij terug in de klaslokalen. Daarbij gaven de leerkrachten aan eigenlijk met een chronische onderbezetting te kampen te hebben. Hierdoor is het uitvoeren van extra taken heel lastig. Ondanks deze problemen en dat het creatief omgaan met de leerstof vrij nieuw voor hen was, gaan zij gezamenlijk nadenken op welke manier zij iets meer kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Vervolgens heb ik kennis gemaakt met de kinderhuizen: Duhabi-home en Sarasvati-Home. De kinderen worden goed verzorgd, voelen zich prettig op hun plekje, maar ook hier kan qua zorg en ondersteuning van de kinderen nog het een en ander verbeterd worden. Zo heb ik met de home-mothers om de tafel gezeten, waarin we het hebben gehad over de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. We hebben uitgebreid gesproken over de rol van de home-mothers en hoe zij bij deze 12

13 ontwikkeling kunnen aansluiten om het zelfvertrouwen van de kinderen te stimuleren. Ze herkenden onder andere het feit dat kinderen veel gedrag kopiëren en imiteren en beseften dat hun rol daarbij van groot belang is. Links: Yvonne brengt een bezoek aan de Dipendraschool. Rechts: Yvonne bij het sarasvati Shelter Door het goede voorbeeld te geven wordt dat positieve gedrag overgenomen. Zo groeide het besef om de kinderen complimenten te geven, aan te moedigen en emoties meer te benoemen. Zelf kwamen zij met het voorstel om de kinderen op een andere manier te gaan straffen, hoewel dat in een land als Nepal nog niet makkelijk is doorgevoerd. Ook gaven zij aan dat de kinderen een grote behoefte hebben aan leesboeken. Zeker in de vakantieperiode verslinden zij de boeken die er zijn. Dit zijn er echter niet zoveel. Een grote wens is daarom om een bibliotheekje op te kunnen zetten in de kinderhuizen. Een ander aspect waar de office managers samen met de home-mothers aan gaan werken is het opstellen van een persoonlijk dossier per kind. Op dit moment registreren ze wel de officiële gegevens, maar ze monitoren de kinderen niet jaarlijks op het gebied van gezondheid, sociaal functioneren (gedrag), functioneren op school etc. Het belang van een persoonlijk dossier zien zij nu in en gaan zich daar de komende tijd voor inzetten. Naast alle lopende ontwikkelingen rond de bouw van de keuken, de extra klaslokalen etc., wordt het ook tijd om tegelijkertijd meer aandacht te krijgen voor de kwaliteit van de zorg die aan de kinderen geboden wordt. Als bestuur in Nederland zullen we moeten nadenken op welke wijze wij hen hierbij beter kunnen ondersteunen. Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat iedereen die met de kinderen werken op dit moment hun uiterste best doen om de kinderen het beste te bieden dat in hun mogelijkheden ligt. 13

14 Sponsoractie Don Boscoschool in Wieringerwerf Naast de sponsoractie van Koninginnedag in Leusden, waar de Nepalese gasten van SHC bij betrokken waren, heeft de Don Boscoschool te Wieringenwerf ook de handen uit de mouwen gestoken voor de Stichting. Elk jaar wordt er door de leerlingen van de Don Boscoschool tijdens de 4-dagen vastentijd stilgestaan bij mensen die het minder hebben dan zijzelf. Dit jaar werd Martine Colijn, bestuurslid, benaderd of de Stichting mee wilde doen. Dat antwoord was snel bedacht: Ja, natuurlijk! Naast de Stichting sponsort de school ook een kindertehuis in Kathmandu. Dat kinderhuis had schooluniformen nodig. De Stichting besteedt het geld op haar beurt aan de Dipendrachool. Op 1 maart heeft Martine voor alle kinderen een praatje gehouden over de Stichting en heeft zij de promotie-dvd laten zien. Alle kinderen raakten enthousiast en zijn vervolgens aan de slag gegaan. Het plan was immers om op 25 maart in de ochtend een sponsorloop te organiseren en 's middags een fancy-fair. Peet Voeten en leerling Henk Hooghuis en Peet Voeten Martine Colijn De kinderen zijn bij familie en vrienden langsgegaan om geld voor de sponsorloop bijeen te garen. Martine werd zelfs in het dorp aangesproken door mensen bij wie de kinderen aan de deur geweest waren om gesponsord te worden. De sponsorloop leverde ongeveer 11 op voor de Stichting! In de middag hebben Henk Hooghuis, voorzitter en Peet Voeten, lid van bestuur, samen met Martine een kraam op de fancy-fair bemand. Er was een rad van avontuur, de kinderen hadden optredens ingestudeerd en er waren zelfgemaakte spulletjes die verkocht werden en nog veel meer. 14

15 Opvoering van de leerlingen Raj Bimal, Naresj en leerlingen Raj Bimal, Naresj, Peet en Martine Totaal heeft de dag 43 opgebracht. Op 27 april heeft Martine samen met Henk Hooghuis, Naresj en Raj Bimal de cheque in ontvangst genomen. De Stichting kreeg het fantastische bedrag van 28 euro overgemaakt. Hiervoor kan de Stichting heel veel doen voor de Dipendraschool. Nogmaals hartelijk dank aan de Don Boscoschool! Dental Camp Van 8 tot en met 1 juni 21 is door een aantal Nepalese tandartsen onder leiding van de Nepalese tandarts dr. Kiran Raj Awasthi (uit Kathmandu) een Dental Camp georganiseerd in de Dipendra School bij Dharan. Het contact met de Nepalese tandartsen is tot stand gekomen via de Nederlandse tandarts dr. Holt die tweemaal eerder een Dental Camp heeft gehouden ten behoeve van onze projecten. Het totale medische team bestond uit twee artsen en zes assistenten en werd ondersteund door onze zusterorganisatie, de Society for Helpless Children in Dharan. Bij diverse kinderen werden gaatjes gerestaureerd. Ook werd uitgebreid instructie gegeven hoe tandbederf te voorkomen. Indien nodig kan men voor nabehandeling een beroep doen op Mr. Chandeshwor Shah van het ziekenhuis in Dharan. 15

16 Financieel overzicht Overzicht Baten & Lasten 29 en begroting feb. 21 Begroot 21 Gerealiseerd 29 nr omschrijving debet credit debet credit 1 administratie reis/verg. kosten 3 website promotiedagen Folders enz in-/verkoop donaties overige ink./uitg rente/bankkosten Nepal exploitatie Nepal projecten Dipendra expl Dipendra bouw Saraswati keuken Disabled project NCDO-subsidie diverse winst/verlies Totalen begroot 29 debet credit In bovenstaande begroting is uitgegaan van een wisselkoers van 1 npr/. In 29 bedroeg deze gemiddeld 15,97 npr/, op 16 februari 21 12,5 npr/. Momenteel bedraagt deze echter 9 npr/. Omdat wij de bedragen voor Nepal in Nepalese Roepia hebben gegarandeerd, betekent deze koersdaling voor dit jaar een extra uitgavenpost van ca. 2.. Zonder extra inkomsten zal het verlies dit jaar oplopen tot ruim 4 euro! 16

17 Balans Stichting Shide Children Home Daran 29 Debiteuren / crediteuren / reserveringen per 31 december 29 Balans per 31 december 29 Activa Passiva Kapitaal per 31 dec Saldo giro per 31 dec Saldo kapitaalrekening per 31 dec Debiteuren / crediteuren per 31 dec Saldo winst/verlies Totalen Kapitaal Kapitaal per 31 december saldo winst Kapitaal per 31 december Debiteuren / crediteuren / reserveringen per 31 dec 29 Omschrijving te vorderen te betalen Gereserveerd Dipendra fase Gereserveerd keuken Saraswati Nog te ontvangen NCDO-subsidie Reservering bezoek Nepalezen in Disabled project voor 21 ontvangen 2.5 Totaal: Netto: 6.88 Liquiditeit Omschrijving per 31 dec 9 per 31 dec 8 verschil Saldi Debiteuren - crediteuren totaal: Gelet op de vorenstaande financiële situatie doen wij wederom een beroep op uw gulle donatie voor onze projecten. Dankzij Uw gaven kunnen we kansarme kinderen in Oost Nepal voeding, onderdak en onderwijs bieden en daardoor perspectief op een betere toekomst! 17

Leusden, J.A. Tijmensen, penningmeester. 18 februari 2010

Leusden, J.A. Tijmensen, penningmeester. 18 februari 2010 Stichting Shide Children Home Dharan Oostenburgerpark 82 1018 HT Amsterdam tel.: 020 6223640 email : info@kinderhuisnepal.nl website : http://www.kinderhuisnepal.nl KvK : 34108366 giro : 127313 (IBAN:

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 en begroting 2011

Financieel verslag 2010 en begroting 2011 Financieel verslag 2010 en begroting 2011 Hierbij doen wij u graag het financiële verslag toekomen over 2010 en de begroting van 2011. Dit verslag bevat: 1. Winst & verliesrekening over 2010 2. Balans

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 en begroting 2013

Financieel verslag 2012 en begroting 2013 Oostenburgerpark 82 1018 HT Amsterdam tel.: 020 4282850 email: info@kinderhuisnepal. nl website: http://www.kinderhuisnepal.nl KvK: 34108366 Giro: 127313 (IBAN: PSTB0000127313) De stichting heeft een ANBI-status

Nadere informatie

Financieel verslag 2011 en begroting 2012

Financieel verslag 2011 en begroting 2012 Oostenburgerpark 82 1018 HT Amsterdam tel.: 020 4282850 email: info@kinderhuisnepal. nl website: http://www.kinderhuisnepal.nl KvK: 34108366 Giro: 127313 (IBAN: PSTB0000127313) De stichting heeft een ANBI-status

Nadere informatie

Even voorstellen: het bestuur

Even voorstellen: het bestuur Stichting Children s Homes Dharan Oostenburgerpark 82, 1018 HT Amsterdam tel.: 020 4282850 email : info@kinderhuisnepal.nl website : http://www.kinderhuisnepal.nl KvK : 34108366 giro : 127313 (IBAN: PSTB0000127313)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 april 2009

Nieuwsbrief 13 april 2009 Stichting Shide Children Home Dharan Oostenburgerpark 82,1018 HT Amsterdam tel.: 020 6223640 email : info@kinderhuisnepal.nl website : http://www.kinderhuisnepal.nl KvK : 34108366 giro : 127313 (IBAN:

Nadere informatie

Financieel verslag 2014 en begroting 2015

Financieel verslag 2014 en begroting 2015 Oostenburgerpark 82 1018 HT Amsterdam tel.: 020 4282850 email: nfo@kinderhuisnepal.nl website: http://www.kinderhuisnepal.nl KvK: 34108366 Giro: 127313 (IBAN: NL90 INGB 0000127313) De stichting heeft een

Nadere informatie

Financieel verslag 2013 en begroting 2014

Financieel verslag 2013 en begroting 2014 Financieel verslag 2013 en begroting 2014 Hierbij doen wij u graag het financiële verslag toekomen over 2013 en de begroting van 2014. Dit verslag bevat: Winst & verliesrekening over 2013 & begroting over

Nadere informatie

Financieel verslag 2016 en begroting 2017

Financieel verslag 2016 en begroting 2017 Financieel verslag 2016 en begroting 2017 Stichting Shide Children Home Dharan werd opgericht te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 34 10 83 66. De Stichting heeft ANBI-status.

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 en begroting 2016

Financieel verslag 2015 en begroting 2016 Financieel verslag 2015 en begroting 2016 Stichting Shide Children Home Dharan werd opgericht te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 34 10 83 66. De Stichting heeft AMBI-status.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16 april 2011

Nieuwsbrief 16 april 2011 Stichting Shide Children s Homes Dharan, Nepal Oostenburgerpark 82,1018 HT Amsterdam tel.: 020 42828850 email : info@kinderhuisnepal.nl website : http://www.kinderhuisnepal.nl KvK : 34108366 giro : 127313

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid.

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Samenwerkingsprojecten in Nepal OLE-Nepal

Nadere informatie

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen.

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen. Cristina Vasquez-Doorman is de oprichtster van Bocas Sanas, zij is op het idee gekomen om een stichting op te richten voor kinderen die last van gebitsproblemen. Cristina komt zelf uit de Dominicaanse

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8. Bezoek Nepalezen aan Nederland succesvol. juni 2006. Verslag open dag Amsterdam

Nieuwsbrief 8. Bezoek Nepalezen aan Nederland succesvol. juni 2006. Verslag open dag Amsterdam Nieuwsbrief 8 juni 2006 Geachte donateurs, Er is de afgelopen veel gebeurd in Nepal, zoals jullie ongetwijfeld via de media hebben vernomen. De ontwikkelingen in Nepal lijken hoopvol, al kunnen we niet

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Care. te Alkmaar

Jaarverslag Stichting Care. te Alkmaar Jaarverslag 2015 Stichting Care te Alkmaar Doelstelling Stichting Care is opgericht op 30 december 1997. De doelstelling van de stichting is het doen van giften aan charitatieve instellingen en charitatieve

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2010

Nieuwsbrief oktober 2010 Nieuwsbrief oktober 2010 Hans-Victor Selder, voorzitter KoD op bezoek in MATH Tijdens mijn verblijf in zuid-oost Azie vaan 5 augustus t/m 25 september 2010, heb ik van 15 20 september een bezoek gebracht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Lieve donateurs, familie en vrienden, Zoetermeer, januari 2015

Lieve donateurs, familie en vrienden, Zoetermeer, januari 2015 Lieve donateurs, familie en vrienden, Zoetermeer, januari 2015 Allereerst wens ik u een gezond en gelukkig Nieuwjaar! Eind september 2014 heb ik een bezoek gebracht aan het Radha Kishan Home (R.K.H) in

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013. Stichting Suvadra

Financieel Jaarverslag 2013. Stichting Suvadra Financieel Jaarverslag 2013 Stichting Suvadra 1 Algemeen De Stichting Suvadra is actief voor lichamelijk gehandicapte kinderen in Nepal. De doelstelling van de stichting is: helpen om lichamelijk gehandicapte

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Herfst 2008. Geachte donateur,

Nieuwsbrief 12. Herfst 2008. Geachte donateur, Nieuwsbrief 12 Herfst 2008 Geachte donateur, In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot onze projecten in Oost Nepal. Er is het afgelopen half jaar veel

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Because Education Matters

Because Education Matters Because Education Matters Jaarverslag Stichting Maanda 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. INLEIDING JAARVERSLAG STICHTING MAANDA...3 2. EEN KORTE TERUGBLIK...3 3. DOELEN EN RESULTATEN 2014...4 DOEL 1: ZEDUPADS...4

Nadere informatie

Jaarverslag van Stichting ABaCus

Jaarverslag van Stichting ABaCus Jaarverslag van Stichting ABaCus 2011 Jaarverslag Stichting ABaCus 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in 2011 2.1 Bestuursleden in Nederland 2.2 Werkgroepen 2.3 Impulsis 3. De Projecten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

Stichting Support for Homa Hills

Stichting Support for Homa Hills Stichting Support for Homa Hills Rekening 2006 Rekening 2006 pagina 0 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Bestuurssamenstelling 3 Vaststelling rekening 3 Balans per 31 december 2006 - cijfers 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

1. Voorwoord, 2. Doelstelling, 3. Activiteiten,

1. Voorwoord, 2. Doelstelling, 3. Activiteiten, 1 1. Voorwoord, De Stichting Gastouders Hongarije (verder te noemen de Stichting) stelt dit jaarverslag op voor haar participanten, gastouders, sponsoren en andere geïnteresseerden. 2. Doelstelling, De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens:

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens: Jaarverslag 2014 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas Terrahof 13, 5044 RM Tilburg T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN: 009740235

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Inleiding Stichting Kaamba Neere is opgericht op 21 mei 2008. Doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp en steun aan de inwoners van Burkina Faso. We willen kleinschalige

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Namaste Projects JAARVERSLAG Stichting Namaste Projects 1 e Helmersstraat DX Amsterdam

Namaste Projects JAARVERSLAG Stichting Namaste Projects 1 e Helmersstraat DX Amsterdam Namaste Projects JAARVERSLAG 2013 Stichting Namaste Projects 1 e Helmersstraat 247 1 1054 DX Amsterdam namasteprojects@gmail.nl www.namasteprojects.nl ING bankrekening NL81INGB0009265942 Kamer van Koophandel:

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012

Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012 Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012 Bijlage: financieel jaarverslag 2012 Versie 0.1 Inleiding Als bestuur van de stichting Zuiver Afrikaans Water zijn wij blij met de resultaten die wij in

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007 Jaarverslag 2008 Stichting All for Children opgericht op 8 november 2007 De stichting is gevestigd in Amsterdam en daar ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 34286726 Postadres: 2e C. Huygensstraat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015 Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem September 2015 Inleiding Al meer dan 100 jaar is De Zandkuil een geliefde plek bij veel Lochemers. Het begon in de vroege jaren van de vorige eeuw. Op de flank

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2005 EN BEGROTING 2006

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2005 EN BEGROTING 2006 TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2005 EN BEGROTING 2006 Algemeen Na het vertrek van Frans Reijerse als de penningmeester wordt dit waargenomen door Koos van Rijn, die daarvoor penningmeester was. Hetzelfde

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 1 1. Voorwoord, De Stichting Gastouders Hongarije (verder te noemen de Stichting) stelt dit jaarverslag op voor haar participanten, gastouders, sponsoren en andere geïnteresseerden.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Care. te Alkmaar

Jaarverslag Stichting Care. te Alkmaar Jaarverslag 2016 Stichting Care te Alkmaar Doelstelling Stichting Care is opgericht op 30 december 1997. De doelstelling van de stichting is het doen van giften aan charitatieve instellingen en charitatieve

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

ZWERFnieuws. Stichting Straatkinderen Midden-Amerika. In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon.

ZWERFnieuws. Stichting Straatkinderen Midden-Amerika. In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon. ZWERFnieuws Stichting Straatkinderen Midden-Amerika WWW.STRAATKINDEREN-MA.NL In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon Projectkeuze - 1 - Onlangs hebben wij gekozen welke projecten

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December Nieuwsbrief S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a December 2013 Onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen Nelson Mandela www.facebook.com/projectgroepkenya

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2013

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2013 FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht per 31 december 2013 vastgesteld door het bestuur op 15 oktober 2015 INHOUDSOPGAVE Pag. Bestuursverslag 1 Financieel

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015, Stichting Onderwijs voor India. Leer alsof je voor eeuwig zou leven Leef alsof je morgen zou sterven Mahatma Gandhi

Nieuwsbrief zomer 2015, Stichting Onderwijs voor India. Leer alsof je voor eeuwig zou leven Leef alsof je morgen zou sterven Mahatma Gandhi Nieuwsbrief zomer 2015, Stichting Onderwijs voor India In deze nieuwsbrief: Korte inleiding: Over zonnepanelen en afgestudeerden! Foto s Uitnodiging voor donateur bijeenkomst 27 september Kort Nieuws:

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

In het jaarverslag treft u tevens de verantwoording m.b.t. de financiën 2007 aan.

In het jaarverslag treft u tevens de verantwoording m.b.t. de financiën 2007 aan. inleiding Beste donateurs, Ook het afgelopen jaar is voor Namaste Projects een jaar geweest, waarin zich een hoop heeft afgespeeld. Over enkele hoogtepunten vindt u in het jaarverslag 2007 meer informatie.

Nadere informatie

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg JAARREKENING 2012

Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg JAARREKENING 2012 Aan de directie en het bestuur van de Stichting de Brug, Capellastraat 34, 7771 XM Hardenberg INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG Bladzijde 1.1 Algemeen 4 1.2 Informatie over de stichting 4 1.3 Namen bestuurders/directie

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Balans per 31 december 2008 3 Staat van baten en lasten over 2008 4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2008 5 Overige

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Salek 2010

Financieel jaarverslag Salek 2010 Financieel jaarverslag Salek 2010 Bestuur Salek Juli 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Stichting Salek in 2010...4 3. Project Namu...5 3.1 Het project...5 3.2 Deelproject watervoorziening...6 4. Financieel

Nadere informatie

Stichting Bolleboos Nieuwsbrief

Stichting Bolleboos Nieuwsbrief Stichting Bolleboos Nieuwsbrief December 2011 Aktiviteiten Op 3 en 4 september stonden we met een stand op het corso in Eelde. Daar hebben we veel Keniaanse producten verkocht, producten die we mee hadden

Nadere informatie

Destiny School and Orphanage Home Centre

Destiny School and Orphanage Home Centre Destiny School and Orphanage Home Centre DESTINY School and Orphanage Home Centre is een school- en woonproject gesitueerd in een klein dorpje net buiten de stad Arusha, Tanzania. Het dorpje heet Maji

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Balans. Activa 31-jul-14 31-jul-13 31-jul-12 Passiva 31-jul-14 31-jul-13 31-jul-12

Balans. Activa 31-jul-14 31-jul-13 31-jul-12 Passiva 31-jul-14 31-jul-13 31-jul-12 Balans Activa 31-jul-14 31-jul-13 31-jul-12 Passiva 31-jul-14 31-jul-13 31-jul-12 Vorderingen Nog te ontvangen bedragen 0,00 0,00 772,26 Algemene reserve 4.508,71 3.301,49 3.570,48 Vooruitbetaalde kosten

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13 Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken Jaarrekening 2O13 1 Colofon Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken Wildenburg 1 3058 Z T ROTTERDAM info@sofak.ni www.sofak.nl kvk-nummer: 41190406

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Inhoud 0. Inleiding p. 2 1. Stichting Esperanza p. 3 1.1 Wie zijn wij? P. 3 1.2 Doelen & uitgangspunten p. 3 2. Samenwerking met Bendicion de Dios p. 4 2.1 Bendicion

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel Jaarverslag 2014 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel verslag 2014 en begroting 2015 Woord vooraf Het jaarverslag over 2014 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

Nadere informatie

Bestuurlijk Jaarverslag 2013

Bestuurlijk Jaarverslag 2013 Bestuurlijk Jaarverslag 2013 Stichting Masanga Nederland Tortelduif 22 7827 NM Emmen Nederland E-mail: info@masanga.nl Website: www.masanga.nl Rekeningnummer: NLRABO0147966515 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

LA SONRISA NARANJA. Het kerstfeest komt er aan! Jaargang 2 nummer 1. JAARGANG 6 Nummer 3 december 2014 INHOUD. 1. Kerstfeest komt er aan!

LA SONRISA NARANJA. Het kerstfeest komt er aan! Jaargang 2 nummer 1. JAARGANG 6 Nummer 3 december 2014 INHOUD. 1. Kerstfeest komt er aan! NAAM BEDRIJF NIEUWSBRIEF 3 LA SONRISA NARANJA JAARGANG 6 Nummer 3 december 2014 Jaargang 2 nummer 1 Het kerstfeest komt er aan! janua- INHOUD 1. Kerstfeest komt er aan! 2. La Sonrisa Naranja op Facebook

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

Vandaag wil ik jullie graag een overzicht geven van goede nieuwtjes en acties die er lopen.

Vandaag wil ik jullie graag een overzicht geven van goede nieuwtjes en acties die er lopen. Malindi, 7 juni 2017 Ik kon het eerst niet geloven... Ik heb een eigen matras... helemaal voor mij alleen... De kleintjes zijn nog elke dag helemaal verrukt en roepen bij het zien van hun bed steeds: Mine!

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2008

Stichting Kalinga Jaarverslag 2008 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 16 pagina s 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken op de Filippijnen 4 Het bestuur 4

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Jaarverslag... 2 Balans per 31 december 2012... 4 Staat van baten en lasten over 2012... 5 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

Beste mensen, lieve vrienden

Beste mensen, lieve vrienden S P O N S O R B R I E F Beste mensen, lieve vrienden Eind april gaat Marlies weer naar Nepal. Praten over de voortgang van Aamaghar en vooral genieten van alle kinderen, die ze in haar hart gesloten heeft.

Nadere informatie

worden. Het gaat immers in dit leven niet om wat je hebt, het gaat om wat je doet.

worden. Het gaat immers in dit leven niet om wat je hebt, het gaat om wat je doet. Voor oma. Het gaat in dit leven niet om wat je hebt. Het gaat in dit leven om wat je doet. Het gaat om de keuzes die je maakt. Open je hart voor de ander, want je bent, omdat wij samen zijn. In de winter

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hill Wheeler Foundation. Bestuurs- en activiteitenverslag 2007 & Financieel verslag 2007

Jaarverslag. Stichting Hill Wheeler Foundation. Bestuurs- en activiteitenverslag 2007 & Financieel verslag 2007 Jaarverslag Stichting Hill Wheeler Foundation 2007 Bestuurs- en activiteitenverslag 2007 & Financieel verslag 2007 Bestuurs- & activiteitenverslag Stichting Hill Wheeler Foundation 2007 Oprichting stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof JAARVERSLAG Uitgever: Stichting Hart op Weg Drukker: Fotograaf: Vormgeving: Tekstschrijver: G. van der Schoot en A. Verhoof A. Verhoof A. Verhoof Titel: Jaarverslag Naam: Stichting Hart op Weg Jaar: 2015

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2011

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2011 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Jaarverslag... 2 Balans per 31 december 2011... 4 Staat van baten en lasten over 2011... 5 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

Stichting Ewoi. Jaarverslag Jhr. N. van Rosenthalweg ZW Oosterbeek

Stichting Ewoi. Jaarverslag Jhr. N. van Rosenthalweg ZW Oosterbeek Stichting Ewoi Jhr. N. van Rosenthalweg 28 6862 ZW Oosterbeek 026-333 26 06 Jaarverslag 2016. Algemeen. Stichting Ewoi omvat 2 projecten in het noorden van Kenia in het Turkana district t.w.: a. Faciliteren

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Balans per 31.12.2014. Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013

Balans per 31.12.2014. Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013 Jaarrekening Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium 2014 Balans per 31.12.2014 Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013 Saldo betaalrekening 2.676,02 5,11 Kapitaal 33.308,19 38.429,26 Saldo rentemeerrekening

Nadere informatie

STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA JULI 2008

STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA JULI 2008 STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA JULI 2008 Geachte lezer, In mei jl. zijn we opnieuw met een transport in Moldavië geweest. We hebben wederom veel schoolmeubilair kunnen brengen. De scholen zijn hier héél

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie