Het Nieuwe Leren Presentatie het nieuwe leren ( ) 8 oktober 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Nieuwe Leren Presentatie het nieuwe leren ( ) 8 oktober 2010"

Transcriptie

1 Het Nieuwe Leren Presentatie het nieuwe leren ( ) 8 oktober 2010

2 JESSICA VERKERK Juni juni, uur To: all friends Wat was ik blij dat ik mijn I-total weer terug had, mijn I-total waar heel mijn virtuele leven in gevat is... Ik weet natuurlijk wel dat de werkelijke contacten en communicatie met mijn groep het meest belangrijk en echt onvervangbaar zijn. Maar als ik dat ding kwijt ben, ben ik echt alles kwijt: mijn studie in- en output, mijn via de I-total gemeten resultaten, de opgeslagen vergaderingen (zowel in film als woord), de agenda s die ik deel met mijn projectgroep, vrienden, familie, contactpunten van iedereen op mijn e-platform, de keys van mijn schoolintranet, spullen, huis, alles! Gelukkig is de beveiliging helemaal top en stuurt iedereen een gevonden I-total terug tegenwoordig (een ander heeft er niets aan en kan er niets mee), maar 24 uur zonder vind ik al knap lastig. Hoe konden mensen in hemelsnaam leven zonder dit heerlijke apparaat? Een jaar of 10 geleden had je nog boekentassen vol, telefoons, I-pods of hoe heten die dingen, papieren agenda s Het zou echt een bende bij me zijn, in werkelijk alle opzichten en ik zou niet kunnen doen wat ik wilde wanneer en waar ik dat wilde. Kortom, ik ben er weer. Je kan me weer volgen. Of niet. Juni juni, uur 30 juni, uur To: projectgroep pedagogie geschiedenis studiesyste men, lector Verhage E-platform nr 14 8 september 2010 He guys, ik zou ea vinden voor jullie op het web over studiesystemen van een jaar of geleden voor de inleiding van ons project het nieuwe leren in Alles wat ik vond was eigenlijk quit shocking. Vooral de volstrekt primitieve manier waarop men toen kennis en vaardigheden (als daar al aandacht voor was) bij jonge mensen naar binnen probeerde te stampen. De mindset was: leren moet nou eenmaal, in plaats van Kennisnet: Het Nieuwe Leren

3 JESSICA VERKERK Juni 2025 leren wil je want het is leuk. De docent was een ondergewaarde, onder betaalde, niet op ontwikkeling gerichte onderwijsslaaf die niet zozeer bezig was met studenten maar met administratie en herhalen van oude stof uit papieren boeken die vaak al 1 jaar oud waren ten tijde van het leren. Gek he, dat er 15% schooluitval was bij het VMBO (toen een schoolvorm) in Europa en andere werelddelen met meer aandacht voor ontwikkeling Europa inhaalden. Blijkbaar was men zich niet bewust dat de mentale setting van mensen bepaald of en hoe men kennis en vaardigheden eigen maakt. Hersenonderzoek was toen ook nog niet zover als nu. Men begon wel al te vermoeden dat mensen tussen jaar gezien hun hersen- en hormoonontwikkeling niet geschikt waren voor cognitief onderwijs van 9-4 uur. Pas in 2017 werd hier wat mee gedaan door het lef en de visie van minister Kalmers van het departement Human Development. Welke van de meest belangrijke en nu zo succesvolle pijlers van het leersysteem ontbraken toen: Mentale setting Was eerst niet en zelfs 5 jaar geleden nog te weinig in beeld en de kracht ervan werd zwaar onderschat. Leren moet nu in plaats van iedereen wil en kan leren in zijn hele leven, mits we het persoonsgebonden aanbieden. School for one was hier een daar al een experiment maar was nog te vroeg om succesvol te zijn. De maatschappij, de docenten en studenten er niet van jongs af aan mee opgroeiden. Ook de virtuele mogelijkheden waren nog beperkt. Ze hadden geen I-total, maar beperkte versies daarvan, die niet flexibel en slecht compatibel waren. De weerstand bij ouderen was groot en de mentale setting voor virtueel leren in je 8 september 2010 Kennisnet: Het Nieuwe Leren

4 JESSICA VERKERK Juni 2025 leven was niet goed. Er was geen oudercurscus bij geboorte en rond het tweede jaar. Ouders moesten het maar "gewoon kunnen". Ondenkbaar! En dat terwijl kinderen al lang niet meer opgevoed werden in sociaal hechte omgevingen en met diverse familieleden. Men vond dat betutte-lend en men maakte ruzie over wat er dan in zo n cursus moest staan. Begrijpelijk maar de informatie op hoofdlijnen, onderbouwd door hersenonderzoek en onderzoek bij jongeren was er toen nog niet. Er was ook nog geen basisscholing tussen 4 en 14 jaar op alle kennisgebieden en ontwikkeling basisvaardigheden zoals dat er nu is. Deze algemene vorming kwam rond 2020 voorzichtig van de grond. Zij het nog zonder geheel persoonsgebonden aanbieding. Dat volgde een aantal jaren na de lancering van de I-total (2018, als revolutionair product en startpunt naar het nieuwe leren). Opmerkelijk: er waren geen filosofische gesprekken vanaf het vierde levensjaar over een actueel onderwerp zodat jongeren leerden om vrij te denken, brainstormen, analyseren en te concluderen. Dat kwam als jongeren 14 jaar en ouder waren, op het moment dat ze daar niet echt open voor stonden. Geen scholing tussen jaar op algeheel functioneren zoals dat er nu is. Geen aandacht voor zoeken naar eigen competenties en deze gericht aanscherpen, eigen zelfstandigheid in leven en werken, psychologie en sociologie, communiceren, samenwerken, presenteren, vergaderen, conflicthantering, leidingeven, communicatie-middelen leren en leren beheersen. Studenten kregen als ze geluk hadden pas rond hun twintigste door dat dat het cement was van succesvol studeren, werken, leven! Vele ouderen hadden dat puur door ervaring zich gerealiseerd. Als ze het zich al bewust waren. 8 september 2010 Kennisnet: Het Nieuwe Leren

5 JESSICA VERKERK Juni 2025 Geen oudercursus bij 15 jaar, om dezelfde redenen als de eerdere oudercursus. Zoiets deed je als je een probleem had. Er was tussen jaar geen mogelijkheid tot een persoonsgebonden vervolgopleiding in 3 jaar. De vervolgopleidingen werkten ook nog niet samen in gemeenschappelijke projectgroepen: de crea's werkten met de crea's, de zakelijken met de zakelijken, etcetera. Hoe zeer dit jongeren beperkte in hun visie op hun toekomstige werk en de maatschappij, ging men pas rond 2020 inzien en veranderen. Er was nog geen persoonsgebonden vervolg of verdere specialisatie tussen jaar waarbij jongeren een aantal dagen in de week tegen jongerensalaris een studiewerkplek kreeg. De relatie tussen de opleidingen en de externe organisaties was niet zo hecht en vanzelfsprekend als nu. Zoals jullie weten: wij zijn de eerste lichting bij wie dit zo gaat. Na 24 jaar was bijscholingen niet zo gewoon als het kopen van een nieuwe jas. Bijscholing was voor mensen die ontslagen waren, hun werk niet meer konden of wilden uitvoeren of andere negatieve redenen. Iedereen met een docentenopleiding of bepaalde graad met onderwijsbevoegdheidsdiploma kon docent worden. Er was geen assesment, geen inwerktijd, kwaliteitscontrole of hertoetsing om de 4 jaar hertoetsing. Op vele instellingen waren er tot 2015 zelfs geen geregelde functioneringsgesprekken en opvolging daarvan. De docenten waren niet de keypersons gedurende de opleiding. Het waren niet zoals nu de zeer goed opgeleide, zeer inhoudelijke, allround motivators met een goed salaris die ons nu begeleiden. Ze waren er wel 8 september 2010 Kennisnet: Het Nieuwe Leren

6 JESSICA VERKERK Juni 2025 natuurlijk, maar in 2010 gaf gemiddeld 89 van de docenten nog aan dat hun tevredenheid en werkplezier voor 89% voor een belangrijk deel bepaalt werd door de fysieke werkomgeving. Nu zien we een juiste mentale setting als het meest bepalend voor succesvol leren, zijn virtuele faciliteiten een 100% noodzakelijkheid en is elke school qua fysieke omgeving the place to be in ondersteunde functie voor een goede mentale setting en virtuele omgeving bij leren. Hier op doorgaand: zie hier een paar plaatjes hoe vroeger een school eruit zag Hoe blind kan je zijn: de gevangenis is zo mogelijk nog meer op je persoon gericht dan deze vreselijke hokken zonder sfeer en faciliteiten. Nu is school the place to be, zowel fysiek, virtueel als mentaal. Het is net zo geliefd als de eigen sportclub, kroeg, hangplek. Klassen werden gerangschikt op leeftijd en.. op alfabet. Niet op leerstijl. Kolb (nu Soessystem) kwam wel op maar men deed er nog niet veel mee. Maar ook kijken naar persoonlijkheden, aan de hand van interpersoonlijke stijlen was geen gewoonte. In het bedrijfsleven werd weleens gewerkt met de Roos van Leary en enneagrammen maar niet zo standaard en veel als nu. De structuur het leerleven leek me behoorlijk strak met vaste tijden, plaatsen, tempo's, niveaus van leren. Maar eigenlijk is onze structuur zeker zo strak. Het verschil is dat de huidige leerstructuur veel helderder is waardoor hij beter te volgen is en het duidelijk is wat je kan, wanneer, hoe, waar je hulp kan krijgen, wat anderen doen en kunnen. Op tijd komen en deadlines zoals die bij ons strak liggen was toen veel losser vreemd genoeg. Misschien had dat te maken met de gebrekkige virtuele en fysiekeuur 8 september 2010 Kennisnet: Het Nieuwe Leren

7 JESSICA VERKERK Juni 2025 Infrastructuur. Wij kunnen niet beweren dat we ons bestand kwijt zijn bijvoorbeeld. Ok, tot hier even. Je kan doorklikken op de diverse termen, de meeste hebben diverse links erachter. Zoals afgesproken, heb ik het onderwerp op 27 juni 2025 aangemeld op het e-platfom (nummer 14). Ik heb naast onze opleidingen een aantal andere opleidingen, bedrijven en superspecialisten nationaal en internationaal uitgenodigd en gekoppeld. Het loopt storm qua reacties: verbazing bij onze leeftijdsgenoten en leuke anekdotes van ouderen. Ook een aantal relevante onderzoeken. Die meld ik graag aan ter bestudering door een van jullie: wie gaat het doen? Volgende projectvergadering afspreken, zie onze agenda: 1 juli om uur op school. Volgens mij halen we de dealine van 23 juli, voor de zomervakantie wel. Wie vult nog even ons schema met resultaten in voor meneer Verhage? Volgens mij was dat Ruud. Juli juli, uur To: students and professors 5000 Waaa!! Ik zit in de groep voor het testen van de fysieke school aanpassing. Ik kan jullie zeggen: dit wordt helemaal top. De hoofdarchitect heeft er dit jaar weer ontzettend hard aan gewerkt met zijn team. Zijn contact met de nieuwe contentmanager van de virtuele omgeving is nu constructief, inspirerend. Geen nieuws dat dit het verschil maakt. Qua resultaat van onze school: we gaan dit jaar zeker Zuid voorbij. Leuk, dan kunnen wij nu hen informeren in plaats van zij ons weer. Dat zijn we toch aan onze stand verplicht. Wie niet samenwerkt en deelt, verliest. Dat is bekend. We gaan, als het geheel geslaagd draait, een gesprek aan met die scholen die willen en daarna het eplatform openstellen voor iedereen. Te gek om hier aan mee te werken. 8 september 2010 Kennisnet: Het Nieuwe Leren

8 JESSICA VERKERK Augustus 2025 Geweldig hoe op basis van de testen alles weer zo aangepast wordt dat zowel de virtuele als de fysieke schoolomgeving beter en flexibeler kunnen gaan functioneren voor de diverse mensen en groepen en functies. Ik ben ook blij dat de kleurentest weer verder verfijnd kon worden. Het is nu nog beter zichtbaar is welke kleur bij welke functie/ leersituatie hoort. De kleurlichtsituaties per ruimte wordt voorlopig nog blijvend getest. Men denkt er nog meer mee te kunnen doen. De zitgelegenheden zijn nu perfect afgestemd op personen en wat je gaat doen. Daar blijft alleen een tevredenheid-onderzoek. En natuurlijk de ideeën die ingediend worden (nog maar weinig, zegt genoeg!). Wil je al wat plaatjes zien? Kijk even bij de hoofdarchitect. Zijn definitief ontwerp is af, dus je kan geen input meer geven. Maar wel even genieten! In de zomer- en herfstvakantie wordt dit allemaal aangepakt. De 2 weken zomervakantie is iets te kort, dus de 1 week herfst wordt ook gebruikt. Het meeste is voorbereid en modulair dus dat zien we na de zomer al. Omdat school van tot uur helemaal dicht is, kan daar eventueel ook nog wat gedaan worden. Maar, volgens de planning zou dat niet nodig zijn. Augustus augustus 2025, uur To: all friends, lectors Verhage and Fisscher 8 september 2010 Ik zit op mijn stagewerkplek en mis school mateloos. Wat een ouderwetse ellende hier: het netwerk is nog niet geheel aangesloten op de e-route en dus irriterend traag. Hier zitten mensen die al 4 jaar geen bijscholing hebben gehad. Hoe kan dit nou? Blijkbaar is onze theorie en praktijk op de opleiding verder dan bij dit bedrijf. Jammer. Ik ga kijken of men geïnteresseerd is in ontwikkeling hierin. Altijd een leuke klus als stagiar! Kennisnet: Het Nieuwe Leren

9 JESSICA VERKERK Augustus augustus 2025, uur To: architect, horeca opleiding 5007 Heerlijk met de leden van projectgroep ZN (de bedrijfskundige van Zuid, de multi-media crea s van Noord) en onze eigen groep gegeten op school. Te gek hoe de opleiding horeca dat verzorgt. Hoog niveau, super gezond en precies het menu waardoor heel de wereld te eten zou kunnen hebben. Food for thought is in de zomervakantie ook grondig onder handen genomen. Ben bang dat ik nu helemaal nergens anders meer heen ga, zeker nu het aantal overlegdiners zijn uitgebreid Lector Verhage at ook mee deze keer. Leuk om te horen waar hij mee bezig is en wat de ontwikkelingen zijn die hij ziet. Ben het niet helemaal met hem eens dat er minder op resultaat gestuurd gaat worden in de laatste jaren. Ik vind het juist wel prettig en het geeft me zekerheid over waar ik sta, waar ik het meest aan moet werken. Misschien ben ik toch nog niet zo zelfstandig als ik dacht... 8 september 2010 Kennisnet: Het Nieuwe Leren

10 Schematische weergave Concentreren in cockpits Vergaderen grote en kleine groepen Grote collegezaal Centrale hal Helpdesk IT Samenwerken Theorie voorbereiden Ontspanning Brainstormen Onderzoek

11 Praktische weergave Concentreren in cockpits Ontspanning Samenwerken Plein Ieder gebouw heeft een centraal verkeersplein. Op dat plein overziet de student de mogelijkheden en kan zijn weg kiezen. Functies: Informatiepunt voor algehele studieondersteuning Grote collegezaal ICT servicedesk en aanmeldpunt I-total (nieuwe) studenten voor alle (studie)informatie, plattegrond gebouw, eplatforms ed. Brainstormen Theorie voorbereiden Vergaderen grote en kleine groepen Onderzoek Helpdesk IT Centrale hal Scherm met overzicht van welke fysieke plaatsen in het gebouw bezet zijn en tot wanneer.

12 Invulling ICT Elke ruimte is bij de bouw volledig ICT connected en kan daardoor bijna elke nodige functie herbergen. Dit is wireless, compatible en werkt altijd.

13 Invulling Kleur/AV Elke ruimte heeft lichte wanden, vloeren en plafonds die in te kleuren zijn met een eigen lichtbedienings-paneel. De meeste ruimten hebben ook een multimediaal Totalbord (opvolger smartbord) waarop afhankelijk van de functie informatie of sfeerbeeld staat. 3

14 Invulling Kleur/AV

15 Invulling Geluidswering De ruimtes hebben een aanpasbare een goede akoestiek, afhankelijk van de functie (meer of minder geluids-dempend en werend). 4

16 Totaal interieur met schema collages Concentreren in cockpits Vergaderen grote en kleine groepen Grote collegezaal Theorie voorbereiden Het interieur is functioneel karakteristiek en echt praktisch wisselbaar. Er is aandacht voor aanpasbaarheid in de tijd. Centrale hal Heldesk IT Onderzoek Samenwerken Brainstormen Ontspanning 5

17 Centrale hal/helpdesk IT

18 Concentreren in cockpits

19 Ontspannen

20 Grote collegezaal

21 Theorie voorbereiden

22 Onderzoek

23 Samenwerken

24 Brainstormen

25 Vergaderen grote en kleine groepen

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten BOUWSTEEN 2 Je Gedachten Inhoud 2 Introductie bouwsteen 2: Gedachten 3 ANDERS denken 4 Wist je dat? 5 2 Ezelsbruggetjes 10 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 14

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

CMD studenten van de Hogeschool van Utrecht & Scrum

CMD studenten van de Hogeschool van Utrecht & Scrum CMD studenten van de Hogeschool van Utrecht & Scrum Een onderzoek naar waarom de Scrummethode belangrijk is voor de Communicatie & Media Design student aan de Hogeschool Utrecht. Door F.A. Nijhof - 1620443

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Keuzeverslag. Mijn keuze is [IT Management]

Keuzeverslag. Mijn keuze is [IT Management] Keuzeverslag Mijn keuze is [IT Management] Studentnaam : Onno van Gijssel Studentnummer : 500664958 Klas : IP110 Emailadres : onno.van.gijssel@hva.nl Datum : 01-11-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) Shanilla Nazier II102 500676665 14 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Curriculum Vitae... 3 3. Zelfportret... 6 4. SWOT-analyse... 7 5. Kernkwaliteiten... 9 5.1

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Afstudeerportfolio 4 e jaar

Afstudeerportfolio 4 e jaar Afstudeerportfolio 4 e jaar Naam: Studie: Studentnummer: Email: Jaar: Periode: Consultant: Assessor: Niels Schouten Johan Cruyff University 193255 niels.schouten@hva.nl nielschouten@gmail.com 4 Semester

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.).

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.). Voor de diepte-interviews is de volgende topiclijst gebruikt: 1. Persoongegevens. 2. Social media. 3. Behoefte. 4. Zoekgedrag. 5. Beleving vooraf. 6. Beleving achteraf. Formulier persoonsgegevens Naam

Nadere informatie

OMAR MUNIE MIJN MOEDER WILDE NIET DAT IK ONTWERPER WERD, MAAR NU STAAT ZE ACHTER ME. SUCCES INSPIREERT VOORJAAR 2014 #1

OMAR MUNIE MIJN MOEDER WILDE NIET DAT IK ONTWERPER WERD, MAAR NU STAAT ZE ACHTER ME. SUCCES INSPIREERT VOORJAAR 2014 #1 SUCCES INSPIREERT ILYAS EN MELVIN KLIKKEN UITSTEKEND! PARTNER AKZONOBEL SAHAND SAHEBDIVANI EIGENWIJZE VERHALEN- VERTELLER OUDERS IN BEELD DE MOEDER VAN VIOLA GYED IBRAHIM KAYA LAAT ZIJN PLANNEN NIET DWARSBOMEN

Nadere informatie