Studie-interessetest (SIT)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studie-interessetest (SIT)"

Transcriptie

1 Studie-interessetest (SIT) Student 21 TalentFocus

2 Student 1. Inleiding In dit rapport staan de studie(s) vermeld die het meest op jouw interesses aansluiten. Het rapport is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de Studie-interesse Test. In de vragenlijst is informatie over meer dan HBO en WO-studies opgenomen. Deze studies zijn verdeeld over 5 sectoren. In het begin van de vragenlijst heb jij per sector aangegeven in hoeverre een sector jou interessant leek. Ook heb je gekozen of je alleen HBO, WO of zowel HBO als WO- studies wilde onderzoeken. Vervolgens hebben we je in de vragenlijst inhoudelijke vragen gesteld over de studies die tot de sectoren behoren die jou in meer of mindere mate interessant leken. In de eerste fase zijn relatief veel studies verkend. Op basis van je antwoorden in de eerste fase, is in de tweede fase een aantal studies tot in meer detail onderzocht. De vragen in de vragenlijst zijn gebaseerd op de onderwerpen die je in de eerste twee jaar van een studie tegenkomt. Aangezien studenten die stoppen of wisselen van studie dit bijna allemaal in de eerste twee jaar doen, is het vooral van belang om te weten of je de onderwerpen die vroeg in een studie behandeld worden, wel interessant vindt. In de vragenlijst kon je per onderwerp op een schaal van 1-5 aangeven in hoeverre het onderwerp van de vraag jou aansprak. Vervolgens zijn alle scores opgeteld en is bepaald welke studies jij zeer interessant, interessant, beperkt interessant of niet interessant vindt. In hoofdstuk 2 van dit rapport staan de studies die jij (zeer) interessant vindt overzichtelijk weergegeven. Achter elke studie vind je jouw interesse-score, die maximaal 1 kan zijn. In hoofdstuk vind je meer achtergrondinformatie over hoe de uitslag tot stand is gekomen, welke studies er precies zijn onderzocht en welke keuzes jij hebt gemaakt. Over de studies die jij interessant vindt, kun je meer informatie op of je logt in in het Studiedossier waar nog veel extra informatie te vinden is. In het Studiedossier kies je de studies die je in de praktijk wilt onderzoeken. Aan de hand van verschillende criteria kun je deze studies tijdens je onderzoek gaan waarderen. Op deze manier kun je uiteindelijk makkelijk je definitieve voorkeur bepalen. Wij raden je verder aan om de uitslag van deze Studie-interesse Test te combineren met de uitslag van de Persoonlijkheidstest om zo de beste keuze te kunnen maken. Zou je graag een meer verdiepend advies willen hebben naar aanleiding van jouw Studie-interessetest overleg dan met je decaan of neem contact op met TalentFocus Wij kunnen jou dan door verwijzen naar een adviseur die jou (tegen betaling) tot in meer detail kan adviseren. Succes! 2 van 8

3 Student 2. Uitslag Op basis van je antwoorden in de test is voor elke studie die je in de tweede fase hebt onderzocht, een interesse-score bepaald. De maximale interessescore per studie is 1. Uit de test blijkt dat je onderstaande studie(s) zeer interessant vindt. Isat/Croho Opleiding HBO/WO Sector(en) Interesse score 1 9 Toegepaste Biologie HBO Biologie en 6 De bacheloropleiding Toegepaste Biologie is gericht op de studie van plant, dier, natuur en milieu. De opleiding sluit aan bij wat leeft in de samenleving en in de natuur.denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, de milieuproblematiek en de ecologie. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt als adviseur of onderzoeker. Zeer interessant Je kan meer informatie vinden over deze studies door in te loggen op Hier kan je ook voor jezelf een studiedossier bijhouden. Je kan vastleggen welke studies je verder wilt gaan onderzoeken en aan de hand van verschillende criteria deze studies gaan waarderen. Op deze manier kan je uiteindelijk makkelijk je definitieve voorkeur bepalen. Daarnaast blijk je ook interesse te hebben in de volgende studie(s). Isat/Croho Opleiding HBO/WO Sector(en) Interesse score Pedagogische Wetenschappen WO Opvoeding- & Opleidingskunde 5 De bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen is gericht op de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Je onderzoekt bijvoorbeeld wat de gangbare opvoedingssituatie in onze samenleving is, hoe die is te optimaliseren en hoe die je verhoudt tot de opvoeding in vroeger tijden en andere samenlevingen. Daarnaast kun je je richten op opvoedkundige problemen waarvan bijvoorbeeld jeugdcriminaliteit en voetbalvandalisme het gevolg zijn. Kinderen met leerproblemen of sociaalemotionele problemen zijn ook onderwerp van studie. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding Psychologie - Brein en cognitie/neuropsychologie WO Biologie en / Sociaal-onderzoek en Psychologie De bacheloropleiding Psychologie is gericht op de studie van menselijk gedrag en menselijk functioneren. De vakgebieden Brein en Cognitie en de Neuropsychologie houden zich beide bezig met de werking van de hersenen. Bij Brein en Cognitie staan mentale processen zoals perceptie, emotie, geheugen en het produceren van taal centraal. Neuropsychologie gaat over de werking, ontwikkeling en degeneratie van de hersenen. Aan de orde komen stoornissen zoals Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), autisme, leesproblemen (dyslexie), leer-, geheugen- en aandachtsproblemen, beroerte en dementie (zoals de ziekte van Alzheimer en dementie bij de ziekte van Parkinson. Wanneer je Brein en Cognitie of Neuropsychologie wilt studeren, meld je dan aan voor de (algemene) bacheloropleiding Psychologie. Je krijgt eerst een brede basis aan psychologie vakken uit verschillende vakgebieden en vervolgens bieden veel universiteiten de mogelijkheid om Brein en Cognitie, of Neuropsychologie als specialisatie te kiezen of een specialisatie die daar op lijkt maar een net iets andere benaming heeft. Dit verschilt per universiteit. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding. 928 Archeologie HBO Geschiedenis & Cultuur 5 De bacheloropleiding Archeologisch Onderzoeksassistent is gericht op archeologie. Je leert vaardigheden aan die je nodig hebt als archeologisch onderzoeksassistent, ook wel veldtechnicus genaamd, zoals het managen van een project en het documenteren van vondsten. Een veldtechnicus kan een archeoloog veel werk uit handen nemen, bijvoorbeeld door graafwerkzaamheden te verrichten, grondsporen te interpreteren en veldwerk te documenteren. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding Psychobiologie WO Sociaal-onderzoek en Psychologie / Biologie en De bacheloropleiding Psychobiologie is gericht op de biologische achtergrond van psychologische processen. Hiermee kun je raadselachtig menselijk gedrag verklaren of gericht zoeken naar oplossingen voor psychische stoornissen als autisme, schizofrenie en de ziekte van Alzheimer. Hoe verwerken mensen de informatie uit hun omgeving? Hoe leidt deze informatie (on)bewust tot gedrag? En hoe ontstaan emoties? Dit zijn voorbeelden van vraagstukken die je onderzoekt. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding. 5 5 Interessant van 8

4 Student Archeologie en Prehistorie WO Geschiedenis & Cultuur 4 De bacheloropleiding Archeologie en Prehistorie is gericht op de studie van materiële resten van samenlevingen uit het verleden. Niet alleen om die resten in een museumvitrine te plaatsen, maar ook om te achterhalen hoe die samenlevingen georganiseerd waren. Aan het einde van de opleiding heb je geleerd hoe je materiële resten moet opgraven, onderzoeken en interpreteren. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding. 6 4 Diermanagement HBO Dieren 4 De bacheloropleiding Diermanagement is gericht op de relatie tussen mens en dier. De nadruk ligt op dieren die niet voor productie worden gehouden, de zogenoemde non-productiedieren (huisdieren, sport- en recreatiedieren, proefdieren, dierentuindieren en wilde dieren). Je leert veel over deze dieren en over de manieren waarop ze door de mens (mogen) worden gebruikt. Ook leer je biologische kennis over dieren te combineren met management, beleid en voorlichting. Je gaat bijvoorbeeld aan het werk in een dierentuin of bij een organisatie voor natuurbescherming. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding Voeding en Gezondheid WO Voeding, Diëtetiek en Gezondheid 4 De bacheloropleiding Voeding en Gezondheid is gericht op het effect van voeding op de gezondheid van de mens. Om dat te meten, onderzoek je in verschillende groepen mensen het verband tussen voeding en gezondheid en bijvoorbeeld de interactie tussen voeding en genen. Zo moet je veel weten over de samenstelling van voedingsmiddelen en over het effect van voedingsstoffen op het menselijk lichaam. Ook besteed je aandacht aan de sociale en culturele factoren van het menselijke voedingsgedrag. Na deze opleiding kies je voor een masteropleiding Archeologie WO Geschiedenis & Cultuur 4 De bacheloropleiding Archeologie is gericht op de hoofdlijnen van de archeologie. Aan het einde van de opleiding beschik je over de theoretische kennis en praktische vaardigheden die je nodig hebt voor het opgraven, onderzoeken en interpreteren van materiële resten van vroegere samenlevingen en culturen. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding Dierwetenschappen WO Dieren 4 In de bacheloropleiding Dierwetenschappen gaat het primair om hoe je dieren gezond houdt door te kijken naar goede voeding, huisvesting en leefomgeving. Dit geldt voor productiedieren (koeien, varkens en kippen) én voor gezelschapsdieren (honden, katten en paarden). Ook onderzoek je hoe je dierlijke producten kunt voortbrengen die nuttig zijn voor de mens, voor bijvoorbeeld voedsel als eieren, melk en vlees. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding Voeding en Diëtetiek HBO Voeding, Diëtetiek en Gezondheid 4 De bacheloropleiding Voeding en Diëtetiek is gericht op voeding in relatie tot gezondheid. Je leert diëten samenstellen en personen en organisaties adviseren over gezonde voeding. Ook leer je mensen begeleiden bij het veranderen van hun voedingsgedrag. Daarnaast komen voorlichting over voeding en gezondheid en leidinggeven aan de orde. Verder leer je bijvoorbeeld onderzoek doen naar preventie, de relatie tussen voeding en ziekte en voedselhulpprogramma's voor ontwikkelingslanden. En leer je organisaties en bedrijven, zoals scholen en cateraars, adviseren over bijvoorbeeld een gezond kantineassortiment. 4 van 8

5 Student. Achtergrondinformatie Op basis van jouw globale interesses, zijn in de eerste fase van de studie-interessetest uit het totale aanbod van 5 sectoren, de volgende 5 sectoren onderzocht. nr. Sector 6 Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Planologie 8 Aarde & Water 9 Scheikunde, Chemische Technologie en 1 Milieu 11 Dieren 16 Voeding, Diëtetiek en Gezondheid 1 Biologie en 2 Sociale hulpverlening en therapie 2 Theater en Toneel Marketing & Sales 1 Creatieve therapie 4 Opvoeding- & Opleidingskunde 4 Geschiedenis & Cultuur 41 Taal & Cultuur 45 Horeca, Toerisme en Vrijetijdskunde 48 Sociaal-onderzoek en Psychologie 5 van 8

6 Student In de studie-interessetest heb jij de 95 studies die in onderstaande tabel staan onderzocht. In de tabel staat per studie jouw intereressescore vermeld. De maximale interessescore per studie is 1. Isat/Croho Opleiding HBO/WO Sector(en) Interesse score Zeer interessant 9 Toegepaste Biologie HBO Biologie en 6 Interessant 566 Pedagogische Wetenschappen WO Opvoeding- & Opleidingskunde Psychologie - Brein en cognitie/neuropsychologie WO Biologie en / Sociaal-onderzoek en Psychologie 928 Archeologie HBO Geschiedenis & Cultuur Psychobiologie WO Sociaal-onderzoek en Psychologie / Biologie en Archeologie en Prehistorie WO Geschiedenis & Cultuur 4 4 Diermanagement HBO Dieren Voeding en Gezondheid WO Voeding, Diëtetiek en Gezondheid 4 56 Archeologie WO Geschiedenis & Cultuur Dierwetenschappen WO Dieren Voeding en Diëtetiek HBO Voeding, Diëtetiek en Gezondheid 4 Beperkte interesse 5655 Gezondheidswetenschappen WO Voeding, Diëtetiek en Gezondheid 4284 Milieukunde HBO Milieu 5429 Liberal Arts and Sciences: Global Challenges WO Geschiedenis & Cultuur 486 Theater HBO Theater en Toneel Aardwetenschappen WO Aarde & Water 5661 Sociologie WO Sociaal-onderzoek en Psychologie 4856 Voedingsmiddelentechnologie HBO Scheikunde, Chemische Technologie en 5661 Algemene Sociale Wetenschappen WO Sociaal-onderzoek en Psychologie Moleculaire Levenswetenschappen WO Scheikunde, Chemische Technologie en / Biologie en 461 Culturele en Maatschappelijke Vorming HBO Kunst / Sociale hulpverlening en therapie 2 Niet interessant Criminologie WO Veiligheid / Sociaal-onderzoek en Psychologie 565 Diergeneeskunde WO Dieren Onderwijskunde WO Opvoeding- & Opleidingskunde Life Science and Technology WO Scheikunde, Chemische Technologie en / Biologie en 442 Food and Business HBO Scheikunde, Chemische Technologie en / Marketing & Sales 568 Taalwetenschap WO Taal & Cultuur Gezondheid en Leven WO Voeding, Diëtetiek en Gezondheid 1 45 Toegepaste Psychologie HBO Sociale hulpverlening en therapie / Sociaal-onderzoek en Psychologie 4859 Plattelandsvernieuwing HBO Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Planologie / Landschap, Bos, Platteland en Tuin Technische Aardwetenschappen WO Aarde & Water 1 55 Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie WO Sociaal-onderzoek en Psychologie van 8

7 Student 562 American Studies WO Geschiedenis & Cultuur 1 49 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek HBO Scheikunde, Chemische Technologie en / Biologie en 441 Trade Management gericht op Azië HBO Taal & Cultuur / Marketing & Sales Oriëntaalse Talen en Communicatie HBO Taal & Cultuur / Communicatie, Journalistiek en Uitgeverij 519 Lerarenopleiding 2e graad Duits HBO Taal & Cultuur / Onderwijs - lesgeven Kunstzinnige Therapie HBO Creatieve therapie / Sociale hulpverlening en therapie 5682 Algemene Cultuurwetenschappen WO Geschiedenis & Cultuur Vrijetijdsmanagement HBO Horeca, Toerisme en Vrijetijdskunde Biotechnologie WO Scheikunde, Chemische Technologie en / Biologie en 441 Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs HBO Horeca, Toerisme en Vrijetijdskunde Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie HBO Horeca, Toerisme en Vrijetijdskunde 1 8 Applied Science HBO Scheikunde, Chemische Technologie en 5688 Sociale Geografie en Planologie WO Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Planologie / Sociaal-onderzoek en Psychologie 5699 Biomedische Wetenschappen WO Biologie en 5664 Psychologie - Klinische Psychologie WO Sociale hulpverlening en therapie / Sociaal-onderzoek en Psychologie 442 Commerciële Economie HBO Marketing & Sales 5615 Farmacie WO Geneesmiddelen/Farmacie/Apotheek / Scheikunde, Chemische Technologie en 569 Levensmiddelentechnologie WO Scheikunde, Chemische Technologie en Farmaceutische Wetenschappen WO Geneesmiddelen/Farmacie/Apotheek / Scheikunde, Chemische Technologie en 5296 European Public Health WO Voeding, Diëtetiek en Gezondheid 41 Biotechnologie HBO Biologie en / Scheikunde, Chemische Technologie en 5686 Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen WO Management & Organisatie / Marketing & Sales 5158 Pedagogiek HBO Opvoeding- & Opleidingskunde Japanstudies WO Taal & Cultuur 4411 Hoger Hotelonderwijs HBO Horeca, Toerisme en Vrijetijdskunde 9245 Business Administration in Hotel Management HBO Horeca, Toerisme en Vrijetijdskunde 45 Cultureel Erfgoed HBO Kunst / Geschiedenis & Cultuur 54 Cultuurwetenschappen WO Geschiedenis & Cultuur 5684 Nederlandse Taal en Cultuur WO Taal & Cultuur 496 Chemie HBO Scheikunde, Chemische Technologie en 525 Beta-gamma WO Natuur- en sterrenkunde / Biologie en 4585 Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie HBO Sociale hulpverlening en therapie / Sport en Bewegen 5685 Scheikunde WO Scheikunde, Chemische Technologie en van 8

8 Student 4282 Ruimtelijke Ordening en Planologie HBO Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Planologie 4126 Commercieel Management HBO Marketing & Sales 4419 European Studies HBO Marketing & Sales / Bestuur, Beleid en Politiek 4599 Sport, Management en Ondernemen HBO Marketing & Sales / Sport en Bewegen 425 Chemische Technologie HBO Scheikunde, Chemische Technologie en 49 Farmakunde HBO Geneesmiddelen/Farmacie/Apotheek / Scheikunde, Chemische Technologie en 5196 Lerarenopleiding 2e graad Frans HBO Onderwijs - lesgeven / Taal & Cultuur 5688 Franse Taal en Cultuur WO Taal & Cultuur 5686 Engelse Taal en Cultuur WO Taal & Cultuur 458 Management in de Zorg HBO Voeding, Diëtetiek en Gezondheid / Management & Organisatie 5696 Scheikundige Technologie WO Scheikunde, Chemische Technologie en 521 Lerarenopleiding 2e graad Aardrijkskunde HBO Onderwijs - lesgeven / Aarde & Water 598 Molecular Science and Technology WO Scheikunde, Chemische Technologie en 5199 Lerarenopleiding 2e graad Scheikunde HBO Onderwijs - lesgeven / Scheikunde, Chemische Technologie en 5681 Taal- en Cultuurstudies WO Taal & Cultuur 5681 Spaanse Taal en Cultuur WO Taal & Cultuur 519 Lerarenopleiding 2e graad Geschiedenis HBO Geschiedenis & Cultuur / Onderwijs - lesgeven 59 Liberal Arts and Sciences WO Geschiedenis & Cultuur 459 Sport en Bewegingseducatie HBO Sociale hulpverlening en therapie / Sport en Bewegen 5146 Godsdienst-pastoraal Werk HBO Sociale hulpverlening en therapie / Godsdienst, Wijsbegeerte en Levensbeschouwing 495 Hogere Managementopleiding voor de Mobiliteitsbranche HBO Marketing & Sales / Management & Organisatie 5421 Lerarenopleiding 2e graad omgangskunde HBO Sociale hulpverlening en therapie / Onderwijs - lesgeven 524 Lerarenopleiding 2e graad Pedagogiek HBO Opvoeding- & Opleidingskunde / Onderwijs - lesgeven 564 Romaanse Talen en Culturen WO Taal & Cultuur 498 Vertaalacademie HBO Taal & Cultuur 5685 Duitse Taal en Cultuur WO Taal & Cultuur 5198 Lerarenopleiding 2e graad Nederlands HBO Onderwijs - lesgeven / Taal & Cultuur 5195 Lerarenopleiding 2e graad Engels HBO Taal & Cultuur / Onderwijs - lesgeven 51 Lerarenopleiding 2e graad Biologie HBO Biologie en / Onderwijs - lesgeven 588 Lerarenopleiding 2e graad Gezondheidszorg en Welzijn HBO Onderwijs - lesgeven / Voeding, Diëtetiek en Gezondheid 2 8 van 8

Studie-interessetest (SIT)

Studie-interessetest (SIT) Studie-interessetest (SIT) Deelnemer 213 TalentFocus 1. Inleiding In dit rapport staan de studie(s) vermeld die het meest op jouw interesses aansluiten. Het rapport is gebaseerd op de antwoorden die jij

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 studies: Geneeskunde best bekeken studie schooljaar 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas de prestaties (clicks

Nadere informatie

Profielkeuze C10 1 8/30/2014

Profielkeuze C10 1 8/30/2014 Profielkeuze C10 1 8/30/2014 PROFIELKEUZE C10 HBO/WO ORIENTATIE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Monique Janssen Profielkeuze C10 2 8/30/2014 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Monique Janssen School/instelling

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 7 januari 2014

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 7 januari 2014 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector... 6 Sector Gedrag en Maatschappij... 12 Sector Gezondheidszorg... 17 Sector Multidisciplinair... 21 Sector Natuur

Nadere informatie

Driestaravond 3 februari 2010

Driestaravond 3 februari 2010 01 t/m 04 05 t/m 06 07 t/m 58 59 t/m 84 85 t/m 86 87 t/m 91 Driestaravond 3 februari 2010 GEORGANISEERD DOOR DE DECANENKRING GOUDA E.O. korte omschrijving van de voorlichtingen Uniformberoepen Mbo-opleidingen

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Deelnemende scholen: CSG Het Streek Marnix College Pallas Athene College. Hendrik Pierson College Christelijk Lyceum Veenendaal

Deelnemende scholen: CSG Het Streek Marnix College Pallas Athene College. Hendrik Pierson College Christelijk Lyceum Veenendaal Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : Donderdag 23 april 2015 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Tel : 0318-543210 fax: 0318-552518 e-mail: J.Leur@ichthuscollege.nl Alle leerlingen moeten

Nadere informatie

Woensdag 31 oktober 2012

Woensdag 31 oktober 2012 Woensdag 31 oktober 2012 WO Studies Alleen minder bekende studies worden uitgelegd Gezondheidszorg 2. Psychobiologie Als psychobioloog ga je op zoek naar de biologische achtergrond van psychologische processen.

Nadere informatie

Regionale voorlichting 2014

Regionale voorlichting 2014 Regionale voorlichting 2014 Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : donderdag 20 maart 2014 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Informatiegids Haarlem Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Een uitgave van Aob Compaz in opdracht van de kringen van schoondecanen in Kennemerland

Nadere informatie

Alleen minder bekende studies worden uitgelegd

Alleen minder bekende studies worden uitgelegd Woensdag 29 oktober 2014 WO Studies Alleen minder bekende studies worden uitgelegd Gezondheidszorg 2. Psychobiologie Als psychobioloog ga je op zoek naar de biologische achtergrond van psychologische processen.

Nadere informatie

INSTROOMNOTA 2014-2015. De Fontein & Goois Lyceum

INSTROOMNOTA 2014-2015. De Fontein & Goois Lyceum INSTROOMNOTA 2014-2015 De Fontein & Goois Lyceum INSTROOMNOTA vmbot 4havo Deze nota is bedoeld voor leerlingen die in mei 2015 examen vmbot doen en daarna hun havodiploma willen halen. INHOUD pagina Inleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11514 24 april 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014, nr. 540459 inzake

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Februari 2014 - maart 2014 - april 2014 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

Inleiding 3. Speciaal voor ouders 4. Natuur Wiskunde Informatica 4. Techniek 8. Gezondheidszorg 15. Speciaal: Bèta-gamma/Future Planet Studies 19

Inleiding 3. Speciaal voor ouders 4. Natuur Wiskunde Informatica 4. Techniek 8. Gezondheidszorg 15. Speciaal: Bèta-gamma/Future Planet Studies 19 Gids voor STUDIE en Opleiding na HAVO EN VWO Gids voor STUDIE en Opleiding na HAVO EN VWO Een uitgave van Geldergroep in opdracht van de Kringen van Schooldecanen in Amsterdam, Kennemerland en Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

leer gedrag BEgRiJpEN: WoRD psycholoog MASTER psychologie

leer gedrag BEgRiJpEN: WoRD psycholoog MASTER psychologie LEER GEDRAG BEGRIJPEN: WORD PSYCHOLOOG MASTER psychologie Wat kun jij betekenen in de psychologische praktijk? Iedereen maakt wel eens ruzie. Maar waarom? Waarom ontploft de een bij het minste of geringste

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel Rapportage studies per Gender Nivo Profiel www.qompas.nl 2012-2013 Top 25 studies per Gender Nivo Profiel Surrounded by Talent Inleiding In dit overzicht laten we de top-25 meest bekeken studies zien van

Nadere informatie

Betreft: programma oud- leerlingenvoorlichting 1 maart 2013

Betreft: programma oud- leerlingenvoorlichting 1 maart 2013 1 Enkhuizen, februari 2013 Betreft: programma oud- leerlingenvoorlichting 1 maart 2013 Beste leerlingen (en ouders/verzorgers), Hieronder vind je het programmaboekje van de studievoorlichting door oud-leerlingen

Nadere informatie

StudieMeter HBO Voor het maken van een bewuste studiekeuze

StudieMeter HBO Voor het maken van een bewuste studiekeuze Voor het maken van een bewuste studiekeuze Naam: Datum: Joery Meertens 23 juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe lees ik de uitslag?... 7 De uitslag van Joery Meertens... 8 Aan de slag met de StudieMeter...

Nadere informatie

Rapportage Werkgebieden. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werkgebieden. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werkgebieden Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werkgebieden (QWGN) 2 Inleiding In welke branche wil jij werken? Welke werkgebieden

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Rapportgegevens Beroepentest voor studiekeuze

Rapportgegevens Beroepentest voor studiekeuze Rapportgegevens Beroepentest voor studiekeuze Respondent: Steven Voorbeeld Email: steven@studiekeuzetest.nl Geslacht: man Leeftijd: 19 Opleidingsniveau: vwo Vergelijkingsgroep: Jongeren tot 20 jaar Testdatum:

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor!

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Kopopleiding Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Leraar worden met een kopopleiding van een jaar Een interessante kans voor hbo-bachelors en wo-bachelors: word leraar! Als werken met jongeren

Nadere informatie