Studie-interessetest (SIT)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studie-interessetest (SIT)"

Transcriptie

1 Studie-interessetest (SIT) Deelnemer 213 TalentFocus

2 1. Inleiding In dit rapport staan de studie(s) vermeld die het meest op jouw interesses aansluiten. Het rapport is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de Studie-interesse Test. In de vragenlijst is informatie over meer dan 3 HBO en WO-studies opgenomen. Deze studies zijn verdeeld over 5 sectoren. In het begin van de vragenlijst heb jij per sector aangegeven in hoeverre een sector jou interessant leek. Ook heb je gekozen of je alleen HBO, WO of zowel HBO als WO- studies wilde onderzoeken. Vervolgens hebben we je in de vragenlijst inhoudelijke vragen gesteld over de studies die tot de sectoren behoren die jou in meer of mindere mate interessant leken. In de eerste fase zijn relatief veel studies verkend. Op basis van je antwoorden in de eerste fase, is in de tweede fase een aantal studies tot in meer detail onderzocht. De vragen in de vragenlijst zijn gebaseerd op de onderwerpen die je in de eerste twee jaar van een studie tegenkomt. Aangezien studenten die stoppen of wisselen van studie dit bijna allemaal in de eerste twee jaar doen, is het vooral van belang om te weten of je de onderwerpen die vroeg in een studie behandeld worden, wel interessant vindt. In de vragenlijst kon je per onderwerp op een schaal van 1-5 aangeven in hoeverre het onderwerp van de vraag jou aansprak. Vervolgens zijn alle scores opgeteld en is bepaald welke studies jij zeer interessant, interessant, beperkt interessant of niet interessant vindt. In hoofdstuk 2 van dit rapport staan de studies die jij (zeer) interessant vindt overzichtelijk weergegeven. Achter elke studie vind je jouw interesse-score, die maximaal 1 kan zijn. In hoofdstuk 3 vind je meer achtergrondinformatie over hoe de uitslag tot stand is gekomen, welke studies er precies zijn onderzocht en welke keuzes jij hebt gemaakt. Over de studies die jij interessant vindt, kun je meer informatie op of je logt in in het Studiedossier waar nog veel extra informatie te vinden is. In het Studiedossier kies je de studies die je in de praktijk wilt onderzoeken. Aan de hand van verschillende criteria kun je deze studies tijdens je onderzoek gaan waarderen. Op deze manier kun je uiteindelijk makkelijk je definitieve voorkeur bepalen. Wij raden je verder aan om de uitslag van deze Studie-interesse Test te combineren met de uitslag van de Persoonlijkheidstest om zo de beste keuze te kunnen maken. Zou je graag een meer verdiepend advies willen hebben naar aanleiding van jouw Studie-interessetest overleg dan met je decaan of neem contact op met TalentFocus Wij kunnen jou dan door verwijzen naar een adviseur die jou (tegen betaling) tot in meer detail kan adviseren. Succes! 2 van 8

3 2. Uitslag Op basis van je antwoorden in de test is voor elke studie die je in de tweede fase hebt onderzocht, een interesse-score bepaald. De maximale interessescore per studie is 1. Uit de test blijkt dat je onderstaande studie(s) zeer interessant vindt. Isat/Croho Opleiding HBO/WO Sector(en) Interesse score Technische Bedrijfskunde HBO Management & Organisatie / Management en Techniek De bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde is gericht op bedrijfsprocessen ontwerpen, verbeteren en managen. Je leert processen beschrijven, beoordelen, (her)ontwerpen en optimaliseren. Bovendien leer je mensen begeleiden bij de invoering van nieuwe bedrijfsprocessen of producten. Hiervoor doe je technische, economische, juridische, commerciële, organisatorische, sociale en internationale kennis op. Ook leer je de samenhang zien tussen ogenschijnlijk onafhankelijke deelgebieden (de integrale benadering) Commercieel Management HBO Marketing & Sales 87 De bacheloropleiding Commercieel Management is gericht op marketing, management (in het midden- en kleinbedrijf en grootwinkelbedrijf), communicatie, sales en (zelfstandig) ondernemerschap. Je kunt de wensen en behoeften van consumenten en bedrijven vertalen naar nieuwe productideeën of aanpassingen van bestaande producten en naar marktgerichte salesen communicatie activiteiten. Je leert hoe je strategische, tactische en operationele marketing- en verkoopplannen ontwikkelt, uitvoert en evalueert. Daarnaast is er aandacht voor visie, ondernemingsplannen, e-commerce, managen van een groeiend bedrijf, strategie, internationaal zakendoen, innovatief ondernemen, familiebedrijven en bedrijfsovername. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding Trade Management gericht op Azië HBO Taal & Cultuur / Marketing & Sales 8 De bacheloropleiding Trade Management gericht op Azië richt je op het zakelijk verkeer met Azië. Je leert activiteiten ontwikkelen met Aziaten in Nederland of Azië. Die activiteiten hebben betrekking op onder andere import en export, inkoop en verkoop, transport en logistiek, marketing en communicatie, personeel en automatisering. Het is verplicht een jaar in Azië te studeren en stage te lopen Industrieel Ontwerpen WO Ontwerp en / Werktuigbouw, De bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen is gericht op het ontwerpen van duurzame goederen en diensten. Je besteedt aandacht aan ontwerpen, techniek, vormgeving, ergonomie en bedrijfskunde. Daarbij doe je veel kennis op van het ontwerp en de ontwikkeling van producten, diensten en systemen. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding Technische Bedrijfskunde WO Management & Organisatie / Management en Techniek De bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde is gericht op het inrichten en beheersen van (technische) productieketens voor producten en diensten. Je leert hoe je problemen op dit gebied oplost. Daarbij besteed je aandacht aan het toepassen van vakkennis, met als doel producten en bedrijfsprocessen te verbeteren. Behalve uit technische vakken bestaat het programma uit gedragswetenschappen en technische bedrijfswetenschappen, zoals economie, organisatiekunde en organisatiepsychologie. Dat is nodig omdat bedrijfskundige problemen altijd betrekking hebben op een samenhangend geheel van deelproblemen (probleemveld). Zo zijn kwaliteitsproblemen niet alleen op te lossen door technische maatregelen te nemen, maar ook door de productieplanning te verbeteren, de informatievoorziening te optimaliseren of een motivatieproject voor medewerkers te verzorgen. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding Industrieel Produkt Ontwerpen HBO Ontwerp en / Werktuigbouw, De bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen is gericht op het ontwerpen van professionele producten en consumentenproducten. Je besteedt aandacht aan construeren, produceren, materialen, ergonomie, vormgeving en marketing. Daarbij ligt de nadruk op de maakbaarheid, hanteerbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en kostprijs van een product Commerciële Economie HBO Marketing & Sales 67 De bacheloropleiding Commerciële Economie is gericht op marketing, management, communicatie en sales. Je leert de wensen en behoeften van consumenten en ondernemingen vertalen naar marktgerichte marketing- en salesactiviteiten. Daarbij le je op de sterke en zwakke punten van een organisatie. Je leert hoe je strategische, tactische en operationele marketing- en verkoopplannen ontwikkelt, uitvoert en evalueert Zeer interessant Daarnaast blijk je ook interesse te hebben in de volgende studie(s). 3 van 8

4 Isat/Croho Opleiding HBO/WO Sector(en) Interesse score Industrial Design WO Ontwerp en / Werktuigbouw, De bacheloropleiding Industrial Design is gericht op creatieve studenten, die plezier hebben in techniek en graag samenwerken. Je bent bezig met het ontwerpen van intelligente productenen diensten die aansluiten bij de snel ontwikkelende informatietechnologie. De opleiding is gebaseerd op een mix van techniek en creativiteit en stoelt op de pilaren technologie, gebruikersonderzoek, ontwerp en business.er is sprake van een nauwe samenwerking met de professionele werkomgeving. Industrial Design richt zich op het proces van allereerste idee tot een succesvol, in de markt te plaatsen product TCT: Marketing & Sales HBO Mode en Textiel 55 De bacheloropleiding Technisch-Commerciële Textielkunde is gericht op mode en textiel. Je krijgt inzicht in het ontstaan van mode- en textielproducten en in materiaal- en kleurkeuze. Daarnaast leer je trends in de modebranche herkennen en producten met succes op de markt brengen. Daarvoor is commerciële kennis onontbeerlijk Organisatiewetenschappen WO Personeel en Arbeid / Management & Organisatie De bacheloropleiding Organisatiewetenschappen is gericht op beleid, organisatie en management. Je werkt vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief, waarbij vakken als sociologie en psychologie de basis vormen. Verder richt je je op (het beleid van) organisaties in hun maatschappelijke omgeving en op samenwerkingsvormen tussen organisaties. Het accent ligt daarbij op het bedrijfsleven, maar ook non-profitorganisaties in de semi-publieke of publieke sector komen aan bod. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding. Hogere Managementopleiding voor de Mobiliteitsbranche HBO Marketing & Sales / Management & Organisatie De bacheloropleiding Hogere Managementopleiding voor de Mobiliteitsbranche is in eerste instantie gericht op de (inter)nationale autobranche, maar biedt ook een goede basis voor een loopbaan in andere bedrijfstakken. Je leert hoe bedrijven zijn georganiseerd en hoe auto's worden geproduceerd, geïntroduceerd en geëxporteerd. Na de opleiding kun je werk vinden in de autobranche, de transportsector of de zakelijke dienstverlening Human Resource Management HBO Personeel en Arbeid 5 De bacheloropleiding Personeel en Arbeid is gericht op mensen, werk en organisaties. Daar komt veel bij kijken. Zo hebben mensen allerlei wensen en opvattingen over bijvoorbeeld werkinhoud, werkomgeving, beloning, werkklimaat, zekerheden en ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast hebben organisaties behoefte aan mensen die deskundig, flexibel en gemotiveerd zijn. In het personeelsbeleid wordt geprobeerd zodanig aan die uiteenlopende wensen tegemoet te komen dat mensen op een bevredigende en productieve manier kunnen werken en samenwerken. Daartoe wordt aandacht besteed aan zaken als werving en selectie, loopbaanbeleid, beoordeling van medewerkers, reïntegratie, beloning, opleiding, kwaliteit van arbeid en organisatie, loopbaanbegeleiding, arbeidsbemiddeling, mobiliteit, ontslag, communicatie, leidinggeven en begeleiden van veranderingsprocessen. Binnen de opleiding leer je omgaan met methoden en instrumenten voor personeelsbeleid en arbeidsmarkt Personeelwetenschappen WO Personeel en Arbeid 4 De bacheloropleiding Personeelswetenschappen is gericht op personeel, arbeid en organisatie. De disciplines sociologie, economie, psychologie en rechten worden tijdens de opleiding samengebracht en geïntegreerd. Je houdt zich bezig met wetenschappelijke analyse en de toepasbaarheid van wetenschappelijke kennis. Je staat uitvoerig stil bij de context waarin personeelsbeleid tot stand komt. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding Geneeskunde WO Geneeskunde en Tandheelkunde 4 De bacheloropleiding Geneeskunde is gericht op mensen in alle levensfasen en reikt van klinisch werk op een van de specialistische deelgebieden tot zuiver wetenschappelijk onderzoek. Je krijgt inzicht in de bouw en de verrichtingen van het menselijk lichaam. Ook preventievraagstukken en maatschappelijke oorzaken van ziekte en ongemak komen aan de orde. Daarbij leer je samenwerken met medewerkers die een andere vakachtergrond hebben en je met andere aspecten van de gezondheidszorg bezighouden, zoals verpleegkundigen, psychologen, medisch biologen, maatschappelijk werkers, apothekers, epidemiologen, fysiotherapeuten, verloskundigen, hygiënisten en tandartsen. Omdat de mens in de geneeskunde centraal staat, is er ook aandacht voor de ontwikkeling van jouw communicatieve vaardigheden. Bovendien leer je de wetenschappelijke ontwikkelingen in de geneeskunde kritisch volgen. (Basis)arts word je pas na afronding van de co-assistentschappen en het afleggen van het artsexamen Interessant Je kan meer informatie vinden over deze studies door in te loggen op Hier kan je ook voor jezelf een studiedossier bijhouden. Je kan vastleggen welke studies je verder wilt gaan onderzoeken en aan de hand van verschillende criteria deze studies gaan waarderen. Op deze manier kan je uiteindelijk makkelijk je definitieve voorkeur bepalen. 4 van 8

5 3. Achtergrondinformatie Op basis van jouw globale interesses, zijn in de eerste fase van de studie-interessetest uit het totale aanbod van 5 sectoren, de volgende 9 sectoren onderzocht. nr. Sector 1 Bouwkunde en Civiele techniek 7 Werktuigbouw, Installaties en Voertuigen 14 Geneeskunde en Tandheelkunde 17 Biologie en 22 Mode en Textiel 27 Theater en Toneel 3 Marketing & Sales 35 Personeel en Arbeid 5 Management en Techniek 5 van 8

6 In de studie-interessetest heb jij de 6 studies die in onderstaande tabel staan onderzocht. In de tabel staat per studie jouw intereressescore vermeld. De maximale interessescore per studie is 1. Isat/Croho Opleiding HBO/WO Sector(en) Interesse score Zeer interessant Technische Bedrijfskunde HBO Management & Organisatie / Management en Techniek Commercieel Management HBO Marketing & Sales Trade Management gericht op Azië HBO Taal & Cultuur / Marketing & Sales Industrieel Ontwerpen WO Ontwerp en / Werktuigbouw, Technische Bedrijfskunde WO Management & Organisatie / Management en Techniek Industrieel Produkt Ontwerpen HBO Ontwerp en / Werktuigbouw, 3442 Commerciële Economie HBO Marketing & Sales 67 Interessant 5441 Industrial Design WO Ontwerp en / Werktuigbouw, TCT: Marketing & Sales HBO Mode en Textiel Organisatiewetenschappen WO Personeel en Arbeid / Management & Organisatie Hogere Managementopleiding voor de Mobiliteitsbranche HBO Marketing & Sales / Management & Organisatie 3469 Human Resource Management HBO Personeel en Arbeid Personeelwetenschappen WO Personeel en Arbeid Geneeskunde WO Geneeskunde en Tandheelkunde 4 Beperkte interesse Food Design and Innovation HBO Gezondheid, Voeding en Diëtetiek / Marketing & Sales 514 Psychobiologie WO Biologie en / Sociaal-onderzoek en Psychologie 5699 Biomedische Wetenschappen WO Biologie en 2 Niet interessant 5656 Tandheelkunde WO Geneeskunde en Tandheelkunde Science, Business & Innovation WO Scheikunde, Chemische Technologie en Voedingstechnologie / Management en Techniek TCT: Product management Textiles HBO Mode en Textiel Fashion & Management HBO Mode en Textiel TCT: Product management Fashion HBO Mode en Textiel 1 58 Medische Natuurwetenschappen WO Gezondheid, Voeding en Diëtetiek / Biologie en 525 Beta-gamma WO Biologie en / Natuurkunde en sterrenkunde 5664 Psychologie - Brein en cognitie/neuropsychologie WO Biologie en / Sociaal-onderzoek en Psychologie 3531 Lerarenopleiding 2e graad Biologie HBO Biologie en / Onderwijs - lesgeven Bouwtechnische Bedrijfskunde HBO Bouwkunde en Civiele techniek van 8

7 3928 Built Environment HBO Bouwkunde en Civiele techniek Werktuigbouwkunde HBO Werktuigbouw, Installaties en Voertuigen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek HBO Scheikunde, Chemische Technologie 3486 Theater HBO Theater en Toneel Biotechnologie HBO Scheikunde, Chemische Technologie 3924 Engineering, Design and Innovation HBO Ontwerp en / Werktuigbouw, Installaties en Voertuigen Docent Theater HBO Theater en Toneel Werktuigbouwkunde WO Werktuigbouw, Installaties en Voertuigen Psychologie - Arbeids- en organisatiepsychologie WO Sociaal-onderzoek en Psychologie / Personeel en Arbeid Biotechnologie WO Scheikunde, Chemische Technologie Bio-informatica HBO Informatica en Informatiekunde / Biologie en Life Science and Technology WO Scheikunde, Chemische Technologie 51 Theater-, Film- en Televisiewetenschap WO Theater en Toneel / Televisie, Radio, Film en Multimedia Fashion & Design HBO Ontwerp en / Mode en Textiel 392 Lifestyle HBO Kunst / Marketing & Sales Food and Business HBO Gezondheid, Voeding en Diëtetiek / Marketing & Sales 39 Toegepaste Biologie HBO Biologie en Agrotechnologie WO Werktuigbouw, Installaties en Voertuigen / Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt Luchtvaarttechnologie HBO Werktuigbouw, Installaties en Voertuigen / Luchtvaart 326 Mechatronica HBO Werktuigbouw, Installaties en Voertuigen / Elektrotechniek Natuurwetenschap en Innovatiemanagement WO Biologie en / Werktuigbouw, Installaties en Voertuigen Civiele Techniek HBO Bouwkunde en Civiele techniek / Bouwkunde en Civiele techniek Bouwkunde WO Bouwkunde en Civiele techniek Bouwkunde HBO Bouwkunde en Civiele techniek Civiele Techniek WO Bouwkunde en Civiele techniek 5686 Biologie WO Biologie en Forensisch Onderzoek HBO Biologie en / Scheikunde, Chemische Technologie en Voedingstechnologie 5934 Moleculaire Levenswetenschappen WO Scheikunde, Chemische Technologie Plantenwetenschappen WO Biologie en / Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt Autotechniek HBO Werktuigbouw, Installaties en Voertuigen van 8

8 56956 Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek WO Werktuigbouw, Installaties en Voertuigen / Luchtvaart AOT - Techniek HBO Werktuigbouw, Installaties en Voertuigen Aviation HBO Luchtvaart / Werktuigbouw, Installaties en Voertuigen 8 van 8

Driestaravond 3 februari 2010

Driestaravond 3 februari 2010 01 t/m 04 05 t/m 06 07 t/m 58 59 t/m 84 85 t/m 86 87 t/m 91 Driestaravond 3 februari 2010 GEORGANISEERD DOOR DE DECANENKRING GOUDA E.O. korte omschrijving van de voorlichtingen Uniformberoepen Mbo-opleidingen

Nadere informatie

HBO 2015. Bedrijfskunde-MER (02) Zie Business Studies

HBO 2015. Bedrijfskunde-MER (02) Zie Business Studies HBO 2015 Accountancy (AC) (01) Dit is de eerste fase van het totale opleidingstraject tot registeraccountant. Je werk bestaat vooral uit het controleren en adviseren op het gebied van administratie, administratieve

Nadere informatie

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Informatiegids Haarlem Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Een uitgave van Aob Compaz in opdracht van de kringen van schoondecanen in Kennemerland

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie Woensdag 31 oktober 2012 HBO-Opleidingen Gezondheidszorg 7 Voeding en diëtetiek De opleiding voeding en diëtetiek houdt zich bezig met de vraag wat voedsel is en welk effect bepaalde voeding op ons lichaam

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Inleiding 3. Speciaal voor ouders 4. Natuur Wiskunde Informatica 4. Techniek 8. Gezondheidszorg 15. Speciaal: Bèta-gamma/Future Planet Studies 19

Inleiding 3. Speciaal voor ouders 4. Natuur Wiskunde Informatica 4. Techniek 8. Gezondheidszorg 15. Speciaal: Bèta-gamma/Future Planet Studies 19 Gids voor STUDIE en Opleiding na HAVO EN VWO Gids voor STUDIE en Opleiding na HAVO EN VWO Een uitgave van Geldergroep in opdracht van de Kringen van Schooldecanen in Amsterdam, Kennemerland en Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie

Gezondheidszorg. Economie, management en administratie Woensdag 29 oktober 2014 HBO-Opleidingen Gezondheidszorg 7. Voeding en Diëtetiek De opleiding voeding en diëtetiek houdt zich bezig met de vraag wat voedsel is en welk effect bepaalde voeding op ons lichaam

Nadere informatie

Rapportage Werkgebieden. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werkgebieden. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werkgebieden Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werkgebieden (QWGN) 2 Inleiding In welke branche wil jij werken? Welke werkgebieden

Nadere informatie

Regionale voorlichting 2014

Regionale voorlichting 2014 Regionale voorlichting 2014 Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : donderdag 20 maart 2014 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 23 januari 2014

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 23 januari 2014 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector... 6 Sector Gedrag en Maatschappij... 14 Sector Gezondheidszorg... 16 Sector... 18 Sector Natuur en milieu... 21

Nadere informatie

Rapportgegevens Beroepentest voor studiekeuze

Rapportgegevens Beroepentest voor studiekeuze Rapportgegevens Beroepentest voor studiekeuze Respondent: Steven Voorbeeld Email: steven@studiekeuzetest.nl Geslacht: man Leeftijd: 19 Opleidingsniveau: vwo Vergelijkingsgroep: Jongeren tot 20 jaar Testdatum:

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 7 januari 2014

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 7 januari 2014 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector... 6 Sector Gedrag en Maatschappij... 12 Sector Gezondheidszorg... 17 Sector Multidisciplinair... 21 Sector Natuur

Nadere informatie

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel IPMA-NL interessegroep Professie & Hoger Onderwijs versie 3 - januari 2014 drs Arjan van Bommel, arjan@van-bommel.org 1. Inleiding Jong

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 studies: Geneeskunde best bekeken studie schooljaar 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas de prestaties (clicks

Nadere informatie

MBO. Hogescholen. Universiteiten. Buitenland

MBO. Hogescholen. Universiteiten. Buitenland Beste leerling, beste ouder, Woensdag 6 februari wordt van 18.45-21.15 op het Lyceum een STUDIEBEURS georganiseerd. Er zullen diverse instellingen in de aula met een algemene informatiestand staan, zodat

Nadere informatie

www.studietry-outs.nl

www.studietry-outs.nl www.studietry-outs.nl 2013-2014 Studie try-outs - Een Lob activiteit - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Winnaar Hoger Onderwijsprijs 2000 Uitgave augustus 2013 Hoe gaat het nu echt op zo n vervolgopleiding?

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

www.studietry-outs.nl 201-201

www.studietry-outs.nl 201-201 www.studietry-outs.nl 201-201 Studie try-outs - Een Lob activiteit - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Winnaar Hoger Onderwijsprijs 2000 Uitgave augustus 2014 Hoe gaat het nu echt op zo n vervolgopleiding?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24293 30 augustus 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2013, nr. DL/537302

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector agrarische opleidingen... 6 Sector economie... 6 Sector gedrag en maatschappij... 14 Sector gezondheidszorg... 16

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals februari 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel

Rapportage studies per Gender Nivo Profiel Rapportage studies per Gender Nivo Profiel www.qompas.nl 2012-2013 Top 25 studies per Gender Nivo Profiel Surrounded by Talent Inleiding In dit overzicht laten we de top-25 meest bekeken studies zien van

Nadere informatie

StudieMeter HBO Voor het maken van een bewuste studiekeuze

StudieMeter HBO Voor het maken van een bewuste studiekeuze Voor het maken van een bewuste studiekeuze Naam: Datum: Joery Meertens 23 juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe lees ik de uitslag?... 7 De uitslag van Joery Meertens... 8 Aan de slag met de StudieMeter...

Nadere informatie

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ FAQ FAQ FA Hounours AQ FAQ FAQ Business Studies FA Voltijd Alkmaar Den Haag Diemen Haarlem - Rotterdam Waar wordt Business Studies aangeboden? Business Studies wordt aangeboden op de locaties Alkmaar,

Nadere informatie

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl Master Management wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding Is het tijd voor de volgende stap in uw loopbaan? Bent u toe aan nieuwe uitdagingen in uw werk? Wilt u investeren

Nadere informatie

Alleen minder bekende studies worden uitgelegd

Alleen minder bekende studies worden uitgelegd Woensdag 29 oktober 2014 WO Studies Alleen minder bekende studies worden uitgelegd Gezondheidszorg 2. Psychobiologie Als psychobioloog ga je op zoek naar de biologische achtergrond van psychologische processen.

Nadere informatie

DIG-IT 21 mei 2014 HAVO 4 & VWO 5 NHL Hogeschool Stenden Hogeschool Hogeschool Van Hall Larenstein

DIG-IT 21 mei 2014 HAVO 4 & VWO 5 NHL Hogeschool Stenden Hogeschool Hogeschool Van Hall Larenstein DIG-IT 21 mei 2014 HAVO 4 & VWO 5 NHL Hogeschool Stenden Hogeschool Hogeschool Van Hall Larenstein Wat is DIG-IT? Het doel van DIG-IT is de HAVO 4 en VWO 5 leerling te helpen bij de studiekeuze. Door middel

Nadere informatie

Betreft: programma oud- leerlingenvoorlichting 1 maart 2013

Betreft: programma oud- leerlingenvoorlichting 1 maart 2013 1 Enkhuizen, februari 2013 Betreft: programma oud- leerlingenvoorlichting 1 maart 2013 Beste leerlingen (en ouders/verzorgers), Hieronder vind je het programmaboekje van de studievoorlichting door oud-leerlingen

Nadere informatie