jaarverslag voorwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2010 20101 voorwoord"

Transcriptie

1 jaarverslag voorwoord VAN DE STICHTING BELASTINGMUSEUM PROF. DR. VAN DER POEL + Stichting Vrienden Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel

2 2 jaarverslag 2010 Afbeelding voorzijde: gevel Parklaan 16 Afbeelding achterzijde: gevel Laan op Zuid 45

3 jaarverslag INHOUD Voorwoord 5 1 Collectie De collectie 7 Tijdelijke presentaties 7 Deelname projecten 8 Digitalisering 8 Restauraties 9 2 Publiekszaken Communicatie 11 Educatie 12 3 Bedrijfsvoering Budget 13 IACM en ICOM 13 Tijdelijke en vrijwillige medewerkers 13 4 Functionarissen 15 5 Missie 16 6 Bijlagen Collectie bewegingen 18 Activiteiten 20 7 Jaarverslag Vrienden 21 Colofon 23

4 4 Juni 2010: medewerkers nemen afscheid van het oude museum.

5 jaarverslag 2010 Voorwoord 5 Het afgelopen verslagjaar stond in het teken van de verbouwing van het museum. Nadat het bestuur en de Belastingdienst reeds eerder de plannen tot verbouw en herinrichting van het museum hadden goedgekeurd, sloot het museum per 1 juni de deuren. Vanaf dat moment begonnen medewerkers van het museum, de facilitaire dienst van de Belastingdienst en de verhuizers met het uithuizen van onze collectie en het uitruimen van onze kantoorruimtes. De collectie verhuisde naar een depot in Den Haag, de collega s van het museum verhuisden per november naar het Centrale Belastingkantoor te Rotterdam. Door de reorganisatie van de Douane, kwam het museum per 1 januari 2010 onder het Douane Landelijke Kantoor in Rotterdam te vallen, de directie bedrijfsvoering werd ons aanspreekpunt. Binnen het bestuur waren diverse mutaties, zo werd de voorzitter van Douane Rotterdam Frank van Diepenbeek opgevolgd door Richard de Jonge, directeur bedrijfsvoering en HRM. Han Kogels werd opgevolgd door Jan Kees Bartel. In de vacature van Henk Koning moet nog worden voorzien. Vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd, namen collega s en bestuur feestelijk afscheid van John Vrouwenfelder. In zijn ruim 40-jarig dienstverband met het Ministerie van Financiën was hij de laatste 27 jaar conservator van het museum. Om de voortgang van het herinrichtingproject te continueren werd Saskia Smit in de functie van conservator, in tijdelijke dienst genomen. Op 1 mei trad John Reijnhoudt uit dienst, hij bestierde jarenlang de bibliotheek van het museum. Zijn vertrek na 24 jaar trouwe dienst viel samen met het einde van de bibliotheek aan de Parklaan. De boeken werden in bruikleen gegeven aan de bibliotheek van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. De Stichting Bibliotheek voor Fiscale Geschiedenis zal opgeheven worden. Ter viering van de sluiting van het museum werd een feest georganiseerd onder de titel het dak gaat eraf. Afscheid namen we van de groep trouwe vrijwilligers en uitzendkrachten. Een bijzonder woord van dank aan hen die ons jaren hebben bijgestaan. Een aantal vrijwilligers kwam weer terug in de Laan op Zuid. Alle collega s van het museum vonden na de sluiting passend werk binnen de werkzaamheden ten behoeve van het museum of binnen een ander onderdeel van de Belastingdienst. Via onze website en de reizende presentatie De Luisterpost Belasting & Douane Museum in het Ministerie van Financiën en TwentseWelle te Enschede, bleef het museum in de laatste helft van 2010 onder de aandacht van diverse groepen belangstellenden. In 2010 werd een begin gemaakt met het samenvoegen van de Douane- en de Stichtingsboekhouding waarbij de stichting de verantwoordelijkheid houdt over de uitgaven ten behoeve van de collectie. Met het Ministerie van Financiën en de Erfgoedinspectie werd een begin gemaakt om de collectie uit te splitsen in rijks- en stichtingseigendom. Bestuur en directie danken iedereen van harte voor zijn en haar medewerking het afgelopen verslagjaar. Rotterdam, 30 mei 2011 Peter Veld, voorzitter Frans Fox, directeur

6 6 collectie Verhuizing van collectie naar het nieuwe depot

7 jaarverslag COLLECTIE De collectie De collega s van de afdeling Collectie participeerden actief in de verschillende werkgroepen ten behoeve van de herinrichting van het nieuwe museum. De conservatoren en collectiebeheerder zochten het niet geïnventariseerde deel van de verzamelde objecten verder uit. Voor een groot aantal voorwerpen werd een nieuwe bestemming gezocht in andere musea waar zij beter in de collectie passen. Hierbij werd de Leidraad Afstoten Museale Objecten van de Nederlandse Museumvereniging aangehouden. Vanwege de nieuwbouw van het museum en de plannen om de derde verdieping te verbouwen tot wisselexpositie-en educatieve ruimte, moest de gehele collectie worden verplaatst naar een nieuw extern gelegen depot. Fotocollage van het voormalige belastingkantoor Tijdens de sluiting van het museum kwamen uren beschikbaar van een deel van het baliepersoneel. Zij konden wor- Puntegaalstraat, Rotterdam door Marita Beukers, den ingezet voor registratie-, scan- en schoonmaakwerkzaamheden. Inhoudelijke vragen van bezoekers en/of andere belangstellenden werden door collega s van de afdeling Collectie telefonisch, per mail of per brief afgehandeld. De registratie en indeling van de collectie fiscaal zegel is een project dat al meerdere jaren loopt en door vrijwilligers wordt uitgevoerd. De collectie Preston Pearce wordt gebruikt als reference collection, doublures worden volgens de LAMO-norm afgestoten. Tijdelijke presentaties Wisseltentoonstelling Op de Gok Loterijen in Nederland. In deze tentoonstelling werd de geschiedenis van loterijen in Nederland vanaf de 15e eeuw in beeld gebracht. Een belevingstentoonstelling die inspeelt op de emoties van de deelnemers aan loterijen en andere kansspelen in Nederland. De tentoonstelling startte op 4 november 2009 en eindigde op 9 mei Meesterverteller Bart van Gerwen opende Op de Gok. De navolgende fondsen maakten deze tentoonstelling mede mogelijk: - Stichting ter Bevordering van Volkskracht, Rotterdam - Stichting Uyttenhooven-Doyenfonds, Rotterdam - SNSReaal Fonds, Utrecht De Luisterpost Op 7 juli opende demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager De Luisterpost in het Ministerie van Financiën. De Luisterpost is een interactieve installatie die laat zien wat de bezoeker vanaf juli 2012 in het nieuwe Belasting & Douane Museum kan verwachten.

8 8 jaarverslag 2010 In de nieuwe koers van het museum staat de bezoeker en daarmee dus de belastingbetaler centraal. De Luisterpost illustreert deze nieuwe focus. Deze installatie bestaat uit een enorm uitvergroot oor en twee monitoren. De centrale exhibit, het oor, stelt vragen en luistert naar de bezoeker. Vragen als Wat zou u doen om minder belasting te hoeven betalen of Belasting is moeten de bezoeker prikkelen om een reactie te geven. Deze verhalen zijn terug te zien op een monitor waarop ook filmpjes over fiscale spotprenten van de afgelopen eeuw te zien zijn. De filmpjes zoomen in op de fiscale actualiteit van toen tot nu. Een mening hebben over belastingen is immers van alle tijden. Op de andere monitor is een trailer van het nieuwe museum te zien. Een korte rondleiding door het nieuwe museum met uitleg over de nieuwe koers en ontwerpschetsen van de inrichting, geven een goede voorproef van het museum anno De Luisterpost was tevens te zien in museum TwentseWelle tijdens het Museumcongres in Enschede op 7 en 8 oktober. < De demissionair minister van Financiën onthult De Luisterpost. Deelname projecten Er is in de laatste maanden van het verslagjaar een begin gemaakt met het project Museale Verwervingen. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van aanwinsten in drie verschillende periodes: , en heden. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of er aanwinsten in de collectie zijn waarvan de herkomst vragen oproept. Verwijst de herkomstgeschiedenis naar roof, confiscatie, gedwongen verkoop of verdachte omstandigheden ná 1933 tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog? Het onderzoek is een vervolg op het museumonderzoek Museale Verwervingen , dat de Nederlandse Museumvereniging in deed, waaraan het Belasting & Douane Museum ook heeft meegewerkt. In 2011 zal meer duidelijkheid komen op de vragen die gesteld zijn. Digitalisering In 2010 zijn er door B/CFD, Centrale Invoer te Heerlen, kladkaarten voor het museum gedigitaliseerd exemplaren zijn inmiddels beschikbaar in de database Adlib Bibliotheek Plus-module. B/CFD heeft eveneens alle exemplaren van de tijdschriften Belastingen en Museum en Impost, alsmede alle jaarverslagen van het museum gedigitaliseerd. Ook deze zijn ontsloten in de database Adlib-administratie. Intern zijn ongeveer objecten gedigitaliseerd. Hieruit zijn afbeeldingen voortgekomen. Ook deze zijn op de gebruikelijke wijze voor iedereen (intern) beschikbaar gekomen. Door de keuze voor een uniforme inhoudelijke ontsluiting van de collectie met de invoering van het museale objectenbeschrijvingsprogramma Adlib, heeft het museum zich vastgelegd om te werken met digitale invoer van o.a. beeldmateriaal. Het museum beschikt inmiddels over de middelen om dit te realiseren. Momenteel zijn ruim 6000 museumobjecten gefotografeerd en voor onderzoekers beschikbaar.

9 collectie 9 Restauraties Medewerkers van ICN (Instituut Collectie Nederland) verrichtten in 2009 onderzoek naar de Trompbank. Na onderzoek van verfmonsters bleek dat de schilderingen van de bank waarschijnlijk na 1830 gedateerd moeten worden. Bekend is, dat de bank in het bezit is geweest van de familie Van Aalst. C.J.K. van Aalst ( ) was onder andere mede-oprichter en directeur van de Nederlandse Handel Maatschappij NV te Amsterdam. Hij was een liefhebber van maritieme geschiedenis en de Nederlandse schilderkunst. Het vermoeden bestaat dat de bank in zijn huis aan de Herengracht heeft gestaan en daarna in zijn buiten te Hoevelaken. De bank werd door een meubel- en schilderijenrestaurator gerestaureerd. In 2011 moet dit project zijn afgerond. Het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van s-lands Zeedienst financiert een groot deel van de restauratie. Verdere restauraties op bescheiden schaal waren aanslagbiljetten en zegels uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. < Restaurator van de Trompbank Barbara Susyn

10 10 PUBLIEKSZAKEN Spellenmiddag voor kinderen.

11 jaarverslag 2010 PUBLIEKSZAKEN 11 Communicatie Impost In 2010 verscheen twee keer het museumtijdschrift Impost. Een informatief blad voor de Vrienden van het museum en zakelijke relaties. De inhoud heeft betrekking op de collectie, mensen in en om het museum en in 2010 de verbouwing van het museum. Media Vele publicaties over de aankondiging van wisseltentoonstellingen, educatieve projecten en activiteiten voor het publiek vonden hun weg naar de bezoeker via gedrukte media, internet, interviews op radio en televisie. Via persberichten, actuele website informatie, aankondigingen in activiteiten en/of tentoonstelling agenda s, nieuwe media maar ook door persoonlijk contact wordt het museum onder de aandacht van de media en belangstellenden gebracht. Facebook en Hyves worden ingezet om de diverse doelgroepen voor activiteiten te benaderen en te stimuleren voor een herhaalbezoek. Alle educatieve en publieksgerichte evenementen werden aangekondigd op het sociale netwerk van het museum. Foto s die bij speciale activiteiten in het museum zijn gemaakt, worden op deze accounts geplaatst. Het netwerk dat het museum hiermee creëert zal zich in de toekomst uitbreiden en meer naamsbekendheid voor het museum genereren. Het museum was in 2010 in diverse media terug te vinden zoals Algemeen Dagblad, Accountancy Nieuws, CityFM, Fresh FM, Kink FM, Margriet Megastad FM, Metro, NRC, nl10, Spits, Stuiter, TV Rijnmond, Telegraaf, Trouw, Reformatorisch Dagblad, Rotterdams Uitburo, De oud Rotterdammer, RNN 7, Rzine, Radio Rijnmond, Weekblad Fiscaal Recht, Havenloods en diverse publicaties op het internet. Samenwerkingsverbanden De Vereniging Musea Rotterdam is het belangrijkste communicatoren netwerk waar het museum aan deel neemt. Deze instelling heeft als doel alle musea van de stad Rotterdam aan elkaar te verbinden en promotie te maken voor het culturele aanbod wat individueel én gezamenlijk wordt aangeboden. Rotterdam Festivals is een belangrijke instelling die organisatorisch veel evenementen in Rotterdam ontwikkelt. Rotterdam Marketing heeft een belangrijke functie voor de publiciteit in het kader van Rotterdam als culturele hoofdstad. Deze instellingen bieden tevens een platform om met collega-musea kennis uit te wisselen en uit te dragen. Werkgroep KOMMA De werkgroep Komma heeft als functie om strategische keuzes te maken in het marketing- en communicatiebeleid voor het vernieuwde museum. De werkgroep Komma heeft zich beziggehouden met de ontwikkeling van een nieuw logo en de daaruit voortvloeiende huisstijl en de aanzet tot een nieuwe website. In de najaarsvergadering van het algemene bestuur werd het concept van het nieuwe logo gepresenteerd en goedgekeurd. In 2011 zal het logo officieel gepresenteerd worden. Bezoekers aan Op de website zijn hits geteld, de herkomst van deze hits is niet bekend. Ten opzichte van vorige jaarverslagen is dit een groot verschil. Dit komt door de nieuwe tellers die op de pagina s van de website zijn gezet. In voorgaande jaren werden alleen de bezoeken op pagina s in de hoofdnavigatie bijgehouden. Door de nieuwe tellers is het mogelijk om iedere pagina die bezocht wordt, in een telling bij te houden. Verklede kinderen tijdens het Museumweekend

12 12 PUBLIEKSZAKEN Bezoekers aan het museum Groepsbezoek jan feb maart april mei totaal Groep belastingdienst Groep volwassenen Groep 13 t/m 18 jaar Groep t/ 12 jaar Thuis in Rotterdam (Inburg.) Totaal Individueel Volwassenen Individueel 13 t/m 18 jaar Individueel t/m 12 jaar Rotterdampas Speurtocht 13 t/m 18 jaar Speurtocht t/m 12 jaar Museum Jaarkaart Icom-Kaart Totaal Sub totaal Educatie Inburgeringcursus Het project Thuis in Rotterdam (TIR) is een samenwerkingsverband tussen ROC Zadkine en vijf culturele instellingen in Rotterdam. Thuis in Rotterdam is in 2003 van start gegaan en heeft als doel om mensen die niet in Nederland geboren zijn, zich meer thuis te laten voelen in Rotterdam door hen op een praktijkgerichte wijze historische informatie te geven over hun nieuwe vaderland. In het verslagjaar werd het museum niet gebruikt als locatie voor deze cursus. Het is niet duidelijk hoe men in de toekomst verder gaat met deze manier van inburgeren. Project Q-mus De educator vertegenwoordigde het museum tijdens het Q-mus project. Het Q-mus project is ontwikkeld in 2006 op initiatief van museumadviseur Els Thijssen. Samen met museumprofessionals die kwaliteitszorg zagen als hét instrument voor de verdere professionalisering van de museumsector, vormden zij de Q-mus werkgroep. Doel van het project was om te testen of verschillende kwaliteitsmethodes uit de managementtheorie ook bruikbaar zijn voor musea. Het project was een Rotterdamse pilot. De ervaringen uit de training zijn verwerkt tot het materiaal op de Qmus website. nl. Hier is ook een interview met de educator over het project te vinden. Een overzicht van alle activiteiten is terug te vinden in de bijlagen.

13 jaarverslag 2010 BEDRIJFSVOERING 13 Budget Het door de Belastingdienst/Douane toegekende budget bleek voldoende om de exploitatiekosten voor personeel en materieel te kunnen financieren. Daarnaast verstrekte de Belastingdienst/Douane het museum een stichtingsbudget. De administratie hiervan wordt gevoerd in een apart boekhoudprogramma. Op verzoek van het algemeen bestuur is een externe deskundige verantwoordelijk voor het bijhouden en controleren van deze administratie. In de loop van het verslagjaar werden besprekingen gevoerd om de twee afzonderlijke budgetten zoveel mogelijk onder te brengen in een douanebudget. De museumstichting blijft financieel verantwoordelijk voor de collectie. De exploitatie van het museum komt vanaf 1 januari 2011 geheel voor rekening van het Douane Landelijk Kantoor én de Belastingdienst. IACM en ICOM In september vond in Luxemburg de jaarlijkse IACM-conferentie plaats (International Association of Tax & Customs Museums). Deze werd bijgewoond door de conservator Douane en het hoofd publiekszaken. Het thema was: cites (CITES = Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. Het is een internationaal verdrag tegen de handel in beschermde dode of levende planten en delen of producten hiervan). In november vond de driejaarlijkse conferentie plaats van ICOM (International Council of Museums) in Shanghai waarbij de directeur van het museum optrad als secretaris van ICOM Nederland en als toehoorder voor de IACM. Het thema was: museums and social harmony. Tijdelijke en vrijwillige medewerkers Reeds in het voorwoord werd al melding gemaakt van de wijzigingen in het bestuur en het personeel. Het museum werkt naast het team van vaste medewerkers ook met vrijwilligers, betaalde rondleiders en uitzendkrachten. Deze groepen medewerkers zorgen voor een flexibele inzet van werkuren in drukke tijden. Van de uitzendkrachten, de rondleiders en een deel van de vrijwilligers werd in de loop van 2010 afscheid genomen. Veel dank gaat uit naar: De uitzendkrachten via Randstad uitzendbureau: mw. M. Feenstra, dhr. K. Gütt, dhr. B. Meuleman, mw. D. Olij, mw. N. van Sas, dhr. J. Schmitz, dhr. I. Simson De vrijwillige medewerkers mw. C. Handels-Versteegden, dhr. G. Klück mw. L.M. Meijer De rondleidersgroep van Sans Doute onder leiding van Francesca Estourgie

14 14 FUNCTIONARISSEN De conservatoren Anne-Marieke van Schaik (midden) en Ton van Kuijen (rechts) tijdens de themadag Tussen museum en vitrine in het belastingkantoor Groningen.

15 jaarverslag FUNCTIONARISSEN (situatie per 31 december 2010) ** hoofdbestuur dhr. drs. P.W.A. Veld, voorzitter (directeur-generaal Belastingdienst) dhr. mr. P.W. de Kam, secretaris-penningmeester * (organisatieadviseur, oud-directeur Belastingdienst/Automatiseringscentrum) dhr. R. de Jonge * (directeur bedrijfsvoering en HRM Douane Landelijk Kantoor) mw. dr. E.S. van Eijck van Heslinga (directeur bedrijfsvoering Koninklijke Bibliotheek) dhr. dr. S.R.A. van Eijck (voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging / oud-staatssecretaris van Financiën) dhr. drs. B. Koevoets (museoloog / lid Standing Committee on International Committees (ICOM CIC) dhr. mr. dr. J.C. Bartel (oud-lid van de Raad van State) dhr. mr. J. Lunneker (oud-voorzitter MT Belastingdienst/Douane Noord) dhr. prof. dr. R.N.G. van der Paardt (fiscalist Loyens & Loeff) hoogleraar BTW en Overdrachtsbelasting, Erasmus Universiteit Rotterdam * tevens dagelijks bestuur ** vaste medewerkers dhr. drs. F.M. Fox, directeur mw. R. Bogaart, educator publiekszaken mw. C.J. van den Bosch-van Dijk, medewerkster administratie dhr. W. van Es, hoofd publiekszaken mw. L. Gadjradj-Balwantsingh, managementassistente mw. J.W.E. van der Griend-Verbaan, medewerkster balie / boekingen dhr. A.C.A. van Kuijen, conservator mw. G. Peneux, gastvrouw mw. drs. A.J.I. van Schaik, conservator mw. J. Schut BC, p.r. en voorlichting publiekszaken mw. drs. A.M. Simon-de Jong, collectiebeheerder dhr. F. Visser, netwerkbeheerder dhr. F. Wijnvoord, medewerker technische dienst dhr. A. Walraven, medewerker technische dienst / gastheer ** bijzonder hoogleraar Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel De Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel heeft de heer dr. mr. Onno I.M. Ydema aangesteld als bijzonder hoogleraar aan het departement Fiscaal Recht en Economie van de Universiteit Leiden. De bijzonder hoogleraar is voorts verbonden aan de Amsterdamse vestiging van het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig, LLP, en is raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof s-gravenhage. In 2007 werd zijn benoeming met vijf jaar verlengd. ** tijdelijke medewerker mw drs. S.C.E.M. Smit, conservator ** freelance medewerker dhr. B. Kraayo, financieel adviseur **vrijwillige medewerkers dhr. H. Duym, dhr. A.H. Hammer, dhr. G. Reininga, dhr. G.C. van Teylingen, mw. M.A. van der Veer-Bik, mw. G. Wijnvoord

16 16 jaarverslag 2010 Het Belasting & Douane Museum stelt zich ten doel meer belangstelling te wekken voor de geschiedenis van belastingen en douane door de materiële erfenis hiervan te verzamelen, te bewaren en te behouden, te beheren, te bestuderen en te presenteren. Het publiek, in de meest ruime zin van het woord, heeft gelegenheid kennis te nemen van de verzameling, zowel voor wetenschappelijke en educatieve, als voor recreatieve doeleinden. missie

17 jaarverslag 2010bijlagen17

18 18 bijlagen I Collectie bewegingen Bruiklenen aan andere musea Ondanks de tijdelijke stop van bruiklenen vanwege de collectieverhuizing, zijn er toch een paar bruiklenen naar musea gegaan. - rijksmuseum Twenthe, tentoonstelling Gijsbert Friedhoff, 25 september 2009 tot 6 februari Museum Cranendonk, Het Schepenhuis, juni 2010 tot juni stadsmuseum Harderwijk, tentoonstelling Piraten van de Lage Landen, 12 mei oktober 2010: schatkist (inv. nr ). - groningermuseum, tentoonstelling Zilver in Groningen, 8 december mei 2011: tabaksdoos (inv.nr ), twee insculpatieplaten (inv.nrs en 01498) en een stempel (inv.nr ). - voorts zijn er twee vitrines ingericht met kantoormiddelen bij de Belastingdienst Haaglanden in Den Haag, Rijkseigendom in beheer gegeven aan museum 1 Lichtbak controle motorrijtuigenbelasting, ca 1975, inv. nr Schenking Belastingdienst Tilburg 2 Camera met statief, ca 1975, inv. nr Schenking Belastingdienst Tilburg 3 Dienstfiets, ca 2000, inv. nr Schenking Douane Rotterdam (Westzeedijk) 4 stuk grenspaal, ceremonieel doormidden gezaagd bij het verdwijnen van de Europese binnengrenzen, 1992, inv. nr Schenking Belastingdienst Roermond Schenkingen 1 Motorpak van de Douane, ca 1960, inv. nr Schenking de heer en mevrouw Smeenk, Axel 2 douanecape, ca 1960, inv. nr Schenking de heer en mevrouw Smeenk, Axel 3 litho van Willem Buis 1980 in welbehagen, de kunstenaar wordt bij de keel gegrepen door een vrouwspersoon. De litho was een nieuwjaarswens voor vrienden en kennissen, die de kunstenaar ook naar de FIOD-ambtenaar stuurde die hem had onderzocht. Schenking van deze FIOD-ambtenaar, P. de Leeuw, inv. nr een verzameling legeszegels van een particulier te Deventer, inv. nrs 45837, documentatie belastingpapieren in oorlogstijd van een schippersfamilie, inv. nrs Litho van Willem Buis 1980 in welbehagen.

19 jaarverslag bijlagen Zilveren huwelijkspenning van Franco van Bleiswijk en Anna van Hogenhouck, Aankopen 1 Tolpenning, ca 1010, inv. nr Fotocollage van het voormalige belastingkantoor Puntegaalstraat, Rotterdam door Marita Beukers, 2009, inv. nr Sollicitatiebrief voor de functie van tolgaarder te Hoogeveen, , inv. nr Zilveren huwelijkspenning van Franco van Bleiswijk en Anna van Hogenhouck, 1691, inv. nr Afgestoten 1 Hondenpenningen, Loodje en een tarief, Nationaal Museum van Douane en Accijnzen, Antwerpen, België 2 Pakketje Prenten uit Gottfrieds Historisch Kroniek, Prentenkabinet Leiden 3 Twee aquarellen van Eugène Rensburg, Haags Historisch Museum 4 Kaart behorend bij de Atlas van de Provincielanden, regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven 5 Friese belastingplakkaten, Historisch Centrum Leeuwarden 6 Rijwielplaatjes, de heer C. Vonk Noordegraaf, (familie van schenker) 7 Twee provinciale publicaties van de Staten van Utrecht, Het Utrechts Archief 8 Plattegrond Franse belegering Bergen op Zoom, Het Markiezenhof Bergen op Zoom 9 Prent van lijkstatie, Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover, Amsterdam 10 Affiche, Instituut voor Vrouwengeschiedenis, Amsterdam 11 Ordonnantie, Gemeente Archief Amsterdam 12 Nieuwjaarsgroeten, Noord-Hollands Archief 13 Oormerk voor door Duitsers gevorderd slachtvee, Oorlogs- en Verzetsmuseum, Rotterdam 14 Twee speculaasplanken, Nederlands Bakkerijmuseum Het Warme Land, Hattem 15 register, pakket losbladige vellen, stamboek van officieren, boekje Inlichting voor de dienstneming., Legermuseum, Delft 16 Diverse objecten van de automatisering geveild via Domeinen Roerende Zaken (DRZ)

20 20 jaarverslag 2010 II Activiteiten Algemeen - Rotterdamse Museumnacht Thema XL XS 6 maart - Nationaal Museumweekend 10 en 11 april - Meimaand Fietsmaand gratis de fietsroute Commiezenroute - Wereldhavendagen 4, 5 en 6 september - Open Monumentendag 12 september - Week van de Geschiedenis 20 oktober Specifiek bij de tentoonstelling Op de gok - Workshop Droomdozen / Talisman maken - Spellensalon - Diverse show- en presentatie-activiteiten - Lezing Marjan Berk: actrice, schrijfster en winnaar van een miljoen Showonderdeel bij de tijdelijke tentoonstelling Op de gok. Niet gekoppeld aan tentoonstellingen - Workshop Snoepharten versieren op Valentijnsdag - Tango Salon - Het grote Eierfeest - Pré-koninginnedag - Bevrijdingsdag - Tussen museum en vitrine, conservatoren beoordelen objecten op Belastingkantoor Groningen De activiteiten werden over het algemeen goed bezocht. De grote uitschieters waren Pré-koninginnedag en Bevrijdingsdag met meer dan 90 kinderen in- en om het gebouw. Op de Facebook en Hyves pagina werden veel foto s gedownload door ouders die de dagen met hun kinderen hadden bezocht. Doorlopende educatieve programma s die reeds lange jaren succesvol lopen - De Minister Trakteert! - Douane en Drugs Project: DD project - Liefde voor Geld

21 jaarverslag 2010vrienden21 Stichting Vrienden Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel

22 22 Stichting Vrienden Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel vrienden Voorwoord Voor de Stichting Vrienden heeft 2010 vooral in het teken gestaan van het uitbreiden van het aantal Vrienden. Hiervoor heeft het bestuur een groot aantal eenheden van de Belastingdienst bezocht. In korte sessies, veelal tijdens conferenties, werd gepoogd de aanwezige belastingdienstmedewerkers enthousiast te maken voor het museum en de Stichting Vrienden. Velen hebben zich in 2010 aangemeld als Vriend van het museum. De doelstelling van het bestuur is om in drie jaar tijd het aantal Vrienden van onze Stichting te verdubbelen. De leden van het bestuur kijken met tevredenheid terug op 2010 en danken de Vrienden die aan deze groei van de Stichting hun bijdrage hebben geleverd en zo hebben bijgedragen aan het versterken en uitbreiden van de collectie van ons museum. Ledenaantal en groei Per 1 januari 2009 bedroeg het aantal vrienden 410. Per 1 januari 2010 was het gestegen tot 526. Op 1 januari 2011 hadden we 656 vrienden. Een stijging in 2010 van 130 ofwel zo n 25%. Vriendendag Op 15 mei 2010 werd in het museum een Vriendendag gehouden. De opkomst was niet overweldigend. Toch wil het bestuur eenmaal in de tweejaar een dergelijke dag organiseren. De eerstvolgende Vriendendag zal na de heropening van het museum in 2012 zijn. Sponsorwerving In het verslagjaar werd door het bestuur de nodige aandacht besteed aan de voorbereiding van bezoeken aan organisaties en bedrijven in de periferie van de Belastingdienst. Adressen van bedrijven werden geselecteerd die in 2011 benaderd zullen worden met het verzoek sponsor van de Vrienden te worden. Nieuwe aanwinsten uit het fonds Vrienden In 2010 zijn negen aankopen voor de verzameling gefinancierd door onze stichting. Het betrof een bedrag van.3887,12. Het kostbaarste nieuwe object is een penning uit 1696 die geslagen werd ter gelegenheid van het zilveren huwelijk van mr. Franco van Bleiswijk. De heer en mevrouw Van Bleiswijk stamden uit bekende regenten- en bankiersfamilies uit Delft. Bestuur (situatie per 31 december 2010) dhr. mr. A. Groenendijk voorzitter, dhr. H. Haverkamp secretaris, dhr mr. J. Lunneker penningmeester, dhr. J. Bakker lid, dhr. F. Imhof lid Financiën De financiële situatie van de stichting is in het verslagjaar versterkt. Dit komt met name door de forse toename van het aantal betalende Vrienden in combinatie met een vrij ingetogen aankoopbeleid. Beknopte balans en verlies- en winstrekening (in euro s) Balans Geldmiddelen 289, ,93 Lening u/g aan Stichting Belastingmuseum 9.177, ,20 Reserve einde boekjaar 9.467, ,13 Opbrengsten donaties 6.141, ,46

23 jaarverslag Uitgegeven door: Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel, Rotterdam Parklaan BB Rotterdam website: Belasting & Douane Museum Wegens de verbouwing is het museum tot medio juni 2012 gesloten. Het bezoekadres tijdens de verbouwing is: Laan op Zuid DB Rotterdam, Kamer A Postbus BK Rotterdam T F Volg de verbouwing van het museum op Fotografie: Belasting & Douane Museum, Rotterdam Ontwerp: Marianne de Vin Online gepbliceerd: B/CKC Utrecht colofon

24 Belasting & Douane Museum

jaarverslag 2009 STICHTING BELASTINGMUSEUM PROF. DR. VAN DER POEL

jaarverslag 2009 STICHTING BELASTINGMUSEUM PROF. DR. VAN DER POEL jaarverslag 2009 STICHTING BELASTINGMUSEUM PROF. DR. VAN DER POEL Belasting & Douane Museum Jaarverslag 2009 3 inhoud Voorwoord 5 1 Collectie 7 herinrichting 7 aanwinsten 7 afstoten niet museale collectie

Nadere informatie

Ontdek de waarde van Nederland. Jaarverslag 2011. Jaarverslag van de Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel te Rotterdam

Ontdek de waarde van Nederland. Jaarverslag 2011. Jaarverslag van de Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel te Rotterdam Ontdek de waarde van Nederland Jaarverslag 2011 Jaarverslag van de Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel te Rotterdam Jaargang 2011 1 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Collecties 7

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

Publiek en bezoek 2013

Publiek en bezoek 2013 Publiek en bezoek 203 Internationale bezoekers uit 67 verschillende landen 98.862 Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 277.3 30.679 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum VS Top 0 landen

Nadere informatie

Jaarverslag 1949. Stichting Het Nederlands Belastingmuseum"

Jaarverslag 1949. Stichting Het Nederlands Belastingmuseum Jaarverslag 1949 /'2 - a -icy y// 3' Stichting Het Nederlands Belastingmuseum" E 17 Directeur: Prof. Dr J. van der Poel, Conservator voor het fiscaal zegel: C. Eeltjes, Geestbrugweg 114, Rijswijk. Archivaris:

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2015 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 6 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Bestuur. Catharina Schrader Stichting. Postadres: KNOV, Domus Medica te Utrecht

Jaarverslag 2011. Bestuur. Catharina Schrader Stichting. Postadres: KNOV, Domus Medica te Utrecht Catharina Schrader Stichting Postadres: KNOV, Domus Medica te Utrecht Bezoekadres: Nieuwe s- Gravelandse weg 3, 1405 HH Bussum Email: info@cschraderstichting.nl RABO banknummer: 38.44.95.141 ING 3169613

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

J a a r. v e r s l a g

J a a r. v e r s l a g J a a r v e r s l a g 2012 1 2 Voorwoord... 4 1 Collectie - Beheer en behoud... 7 - Verwerven en afstoten... 8 - Digitalisering...10 - Uitgaande bruiklenen...10 - Publicaties...11 2 Presentatie - Semi

Nadere informatie

Bij beschikking van 3 april 2013 heeft de stichting de status van een culturele ANBI verkregen.

Bij beschikking van 3 april 2013 heeft de stichting de status van een culturele ANBI verkregen. Jaarverslag 2014 Algemeen De stichting is opgericht op 1 augustus 2012. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: - de heer mr. drs. S.E. van Tuyll van Serooskerken (voorzitter) - mevrouw mr. J.D.M.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Website & social media pagina s In 2015 wil de Stichting Gispen Collectie de informatie op de website verder uitbreiden door meer producten en catalogi aan

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Maatschappij en Musea; de maatschappelijke betekenis van musea (voortgang)

Maatschappij en Musea; de maatschappelijke betekenis van musea (voortgang) Maatschappij en Musea; de maatschappelijke betekenis van musea (voortgang) Algemene Ledenvergadering 31 januari 2011 Bert Boer, hoofd Marketing & Communicatie Opbouw 1. Kader: 1. Model positie maatschappelijke

Nadere informatie

Het bestuur van de stichting beheer brandweermuseum bedankt allen die zich in 2011 hebben ingezet voor het Brandweermuseum Wassenaar.

Het bestuur van de stichting beheer brandweermuseum bedankt allen die zich in 2011 hebben ingezet voor het Brandweermuseum Wassenaar. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. Voorwoord Het brandweermuseum Wassenaar is steeds meer een begrip binnen Wassenaar en daar buiten. Het programma van het museum was in de afgelopen jaren beperkt maar

Nadere informatie

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis Jaarverslag Stadsmuseum Hellevoetsluis 2014 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum Hellevoetsluis, waarin o.a. voor de subsidiëring op hoofdlijnen verslag wordt gedaan van het reilen

Nadere informatie

Datum 6 juli 2009. Kenmerk 09-115-HS. Locatienummer: Onderwerp Onderzoek museale verwervingen. Geachte collega s,

Datum 6 juli 2009. Kenmerk 09-115-HS. Locatienummer: Onderwerp Onderzoek museale verwervingen. Geachte collega s, Datum 6 juli 2009 Kenmerk 09-115-HS Locatienummer: Onderwerp Onderzoek museale verwervingen. Geachte collega s, Begin dit jaar kondigde de Nederlandse Museumvereniging een onderzoek Museale Verwervingen

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2015

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2015 STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN Jaarverslag 2015 Bestuursactiviteiten Het bestuur kwam bijeen te Middachten op 15 april en 14 oktober 2015. Bij beide vergaderingen was de rentmeester van Middachten, Ing.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Help Pake en Beppe de vakantie door

Help Pake en Beppe de vakantie door Bijlage 1 Help Pake en Beppe de vakantie door Organisator: Museumfederatie Fryslân, zij doen dit in samenspraak met musea, archieven en theaters in Friesland. Subsidiënt: Provincie Fryslân. Uitleg over

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 7 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

Jaarverslag > 2008. kijk. Ontdek. Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel. beleef. erzamel verwonder

Jaarverslag > 2008. kijk. Ontdek. Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel. beleef. erzamel verwonder Jaarverslag > 2008 kijk Ontdek Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel beleef erzamel verwonder < Missie Het Belasting & Douane Museum stelt zich ten doel meer belangstelling te wekken voor de

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle Beleidsplan Vereniging Heemkundekring Myerle Periode 2014-2019 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2013 Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 Vereniging Heemkundekring

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Uw brief van. 8 maart 2007

Uw brief van. 8 maart 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 mei 2007 DCE/07/12175 Uw brief van 8 maart 2007 Uw kenmerk 206070906 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

De juiste zorg een zorg minder

De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland Andere tijden Tentoonstellingen, registratie, klimaatbeheersing, publieksverbreding, recepties, educatieve projecten;

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF museum

ANBI gegevens DAF museum Het DAF museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis Jaarverslag Stadsmuseum Hellevoetsluis 2015 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum Hellevoetsluis, waarin o.a. voor de subsidiëring op hoofdlijnen verslag wordt gedaan van het reilen

Nadere informatie

Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC)

Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC) Lezingen Museum Vakdagen 2015, woensdag 27 mei Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC) Tijd: 11.00 12.00 uur Instelling: VSB Fonds Onderwerp: Lancering resultaat

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. te Den Helder

Jaarverslag 2012 Stichting Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. te Den Helder Jaarverslag 2012 Stichting Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers te Den Helder JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Bestuur 4. Collectie 4.1 Verwerving 4.2 Afstoten 5. Bruikleenacte

Nadere informatie

Q:\Overijssel\Hoofdkantoor\Accounting\Deelnemingen & joint ventures\st. NEDERLANDS WATERLEIDING MUSEUM\Administratie 2012\jaarrekening 2012\2012

Q:\Overijssel\Hoofdkantoor\Accounting\Deelnemingen & joint ventures\st. NEDERLANDS WATERLEIDING MUSEUM\Administratie 2012\jaarrekening 2012\2012 Q:\Overijssel\Hoofdkantoor\Accounting\Deelnemingen & joint ventures\st. NEDERLANDS WATERLEIDING MUSEUM\Administratie 2012\jaarrekening 2012\2012 Jaarrekening 4-11-2013:8:26 4-11-2013 Utrecht, 8 november

Nadere informatie

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM ROTTERDAM ARCHITECTUURPRIJS 203 / BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM Oud en nieuw in nieuwe harmonie Van alle ruimtes, deuren, trappenhuizen en kamers iets logisch,

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland 229 ((1870)-1872-1946 (1972)) Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Stadsfonds Almelo

Stichting Stadsfonds Almelo Stichting Stadsfonds Almelo Verslag over het jaar 2003 Jan Tooropstraat 70 7606 JW Almelo Tel. 0546-81 63 55 cjselm@hetnet.nl Jaarverslag 2003 inhoud pag. Samenstelling bestuur 7 Donateurs in 2003 7 Verslag

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

De stichting beoogt niet het maken van winst. De subsidie die is ontvangen van de gemeente Eindhoven is besteed conform de voorwaarden

De stichting beoogt niet het maken van winst. De subsidie die is ontvangen van de gemeente Eindhoven is besteed conform de voorwaarden Stichting Ton Smits Jaarverslag 2015 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden Verwervingsprocedure

Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden Verwervingsprocedure 1. Verwerving Deze procedure is opgezet aan de hand van SPECTRUM-N: Standaard voor collectiemanagement in musea, versie 1.0 (2008). Omschrijving Het beheren en documenteren van de overwegingen bij potentiële

Nadere informatie

Schenken aan een museum?!

Schenken aan een museum?! Schenken aan een museum?! Er worden heel veel objecten en dus erfgoed bij de mensen thuis bewaard. Het begint meestal met een dingetje dat - vaak per toeval - gekregen of aangekocht wordt. Eens men daar

Nadere informatie

Activiteiten. - Lezing Graafs Veer

Activiteiten. - Lezing Graafs Veer Jaarverslag 2015 De Stichting Vrienden van het Graafs Museum is in 2013 opgericht met als doel het ondersteunen van de Stichting Graeft Voort (Graafs Museum en Graafs Kazemattenmuseum) in de meest ruime

Nadere informatie

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016 MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016 INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT In december gaat Stichting Jacques van Mourik het twintigste jaar in. Er is een unieke verzameling van bijna 650 werken

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Publicatie i.v.m. ANBI status 1 januari 2015 31 december 2015 Financieel jaarverslag 2015 1 INHOUD: Blad: 1) Bestuursverslag 3 a. Algemeen 3 b. Samenstelling van het bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2009. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Organisatie... 5 Organisatiestructuur... 5 Bestuur... 5 Raad van Toezicht... 5 Ontstaansgeschiedenis... 5 Conclusie en aanbevelingen... 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Stichting Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel. Opgericht: 6 oktober 1937 te Rotterdam KvK nr.: 41126858

Jaarverslag 2015. Stichting Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel. Opgericht: 6 oktober 1937 te Rotterdam KvK nr.: 41126858 Jaarverslag 2015 Stichting Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel Opgericht: 6 oktober 1937 te Rotterdam KvK nr.: 41126858 Parklaan 14 16 3016 BB ROTTERDAM www.bdmuseum.nl info@bdmuseum.nl Voorwoord Onze

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF Museum

ANBI gegevens DAF Museum Het DAF Museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF Museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF Museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

jaarverslag van de secretaris

jaarverslag van de secretaris 5 jaarverslag van de secretaris Bij de komende ledenvergadering van 9 april 2016 zijn in de zaal de notulen van de vergadering, de jaarstukken van 2015 en de begroting voor 2016 verkrijgbaar. Rest ons

Nadere informatie

Naam Stichting Fellowships Scheepvaartmuseum Amsterdam. RSIN-nummer Niet van toepassing.

Naam Stichting Fellowships Scheepvaartmuseum Amsterdam. RSIN-nummer Niet van toepassing. Naam Stichting Fellowships Scheepvaartmuseum Amsterdam RSIN-nummer Niet van toepassing. Overige gegevens KvK Amsterdam 34259272 IBAN NL09ABNA0560749929 BIC ABNANL2A Contactgegevens Kattenburgerplein 1

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad. Amsterdam Museum. Museum Willet-Holthuysen

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad. Amsterdam Museum. Museum Willet-Holthuysen FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad Amsterdam Museum en Museum Willet-Holthuysen Amsterdam, 14 september 2016 1 De taken en het profiel van het lid van de Raad van

Nadere informatie

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2014 (publieksversie)

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2014 (publieksversie) STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN Jaarverslag 2014 (publieksversie) Bestuursactiviteiten Het bestuur kwam bijeen te Middachten op 17 juni en 12 november 2014. Bij beide vergaderingen was de rentmeester van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 013 Cultuurnota 1997 2000 Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Docentenhandleiding Buitenspel

Docentenhandleiding Buitenspel Docentenhandleiding Buitenspel Museumles bij de tentoonstelling De heksen van Bruegel (19 september 2015 t/m 31 januari 2016) Museum Catharijneconvent Utrecht Museum Catharijneconvent, 2015 Inleiding U

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag 2015 Brink 70, 7411 BW Deventer info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag Stichting t Oude Kinderboek 2015 1. Inleiding 2. Bestuurswisselingen 3. De collectie

Nadere informatie

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy Mijn Stad Mijn Dorp Resultaten eerste fase Wendy Oude Nijeweme d Hollosy lunchbijeenkomst HCO - 26 oktober 2009 1 Inhoud van deze presentatie: Waarom Mijn Stad Mijn Dorp? Resultaten eerste fase (2008-2009)

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Openbaar Vervoer Museum Doetinchem

Docentenhandleiding. Openbaar Vervoer Museum Doetinchem Docentenhandleiding Openbaar Vervoer Museum Doetinchem versie 1.0 6 februari 2007 Inhoud docentenhandleiding 1. Inleiding 2. Doelen en subdoelen 3. De rol van de docent in het museum 4. De doelgroepen

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Publicatie verslag. Geertruidenberg 27-2-2014 Mevr. W.P.M. van Beijsterveldt-Nieuwenhuijsen penningmeester ANBI - erkenning G-80028 Bestuursamenstelling:

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2015 Dordrecht, april 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichtingen 7-8 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

Angrisa Heemkundekring Engelen en ANBI

Angrisa Heemkundekring Engelen en ANBI Angrisa Heemkundekring Engelen en ANBI Bij de Belastingdienst is onze vereniging aangemerkt met een culturele ANBI-status. ANBI staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Met deze aanmerking heeft

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie