jaarverslag voorwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2010 20101 voorwoord"

Transcriptie

1 jaarverslag voorwoord VAN DE STICHTING BELASTINGMUSEUM PROF. DR. VAN DER POEL + Stichting Vrienden Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel

2 2 jaarverslag 2010 Afbeelding voorzijde: gevel Parklaan 16 Afbeelding achterzijde: gevel Laan op Zuid 45

3 jaarverslag INHOUD Voorwoord 5 1 Collectie De collectie 7 Tijdelijke presentaties 7 Deelname projecten 8 Digitalisering 8 Restauraties 9 2 Publiekszaken Communicatie 11 Educatie 12 3 Bedrijfsvoering Budget 13 IACM en ICOM 13 Tijdelijke en vrijwillige medewerkers 13 4 Functionarissen 15 5 Missie 16 6 Bijlagen Collectie bewegingen 18 Activiteiten 20 7 Jaarverslag Vrienden 21 Colofon 23

4 4 Juni 2010: medewerkers nemen afscheid van het oude museum.

5 jaarverslag 2010 Voorwoord 5 Het afgelopen verslagjaar stond in het teken van de verbouwing van het museum. Nadat het bestuur en de Belastingdienst reeds eerder de plannen tot verbouw en herinrichting van het museum hadden goedgekeurd, sloot het museum per 1 juni de deuren. Vanaf dat moment begonnen medewerkers van het museum, de facilitaire dienst van de Belastingdienst en de verhuizers met het uithuizen van onze collectie en het uitruimen van onze kantoorruimtes. De collectie verhuisde naar een depot in Den Haag, de collega s van het museum verhuisden per november naar het Centrale Belastingkantoor te Rotterdam. Door de reorganisatie van de Douane, kwam het museum per 1 januari 2010 onder het Douane Landelijke Kantoor in Rotterdam te vallen, de directie bedrijfsvoering werd ons aanspreekpunt. Binnen het bestuur waren diverse mutaties, zo werd de voorzitter van Douane Rotterdam Frank van Diepenbeek opgevolgd door Richard de Jonge, directeur bedrijfsvoering en HRM. Han Kogels werd opgevolgd door Jan Kees Bartel. In de vacature van Henk Koning moet nog worden voorzien. Vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd, namen collega s en bestuur feestelijk afscheid van John Vrouwenfelder. In zijn ruim 40-jarig dienstverband met het Ministerie van Financiën was hij de laatste 27 jaar conservator van het museum. Om de voortgang van het herinrichtingproject te continueren werd Saskia Smit in de functie van conservator, in tijdelijke dienst genomen. Op 1 mei trad John Reijnhoudt uit dienst, hij bestierde jarenlang de bibliotheek van het museum. Zijn vertrek na 24 jaar trouwe dienst viel samen met het einde van de bibliotheek aan de Parklaan. De boeken werden in bruikleen gegeven aan de bibliotheek van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. De Stichting Bibliotheek voor Fiscale Geschiedenis zal opgeheven worden. Ter viering van de sluiting van het museum werd een feest georganiseerd onder de titel het dak gaat eraf. Afscheid namen we van de groep trouwe vrijwilligers en uitzendkrachten. Een bijzonder woord van dank aan hen die ons jaren hebben bijgestaan. Een aantal vrijwilligers kwam weer terug in de Laan op Zuid. Alle collega s van het museum vonden na de sluiting passend werk binnen de werkzaamheden ten behoeve van het museum of binnen een ander onderdeel van de Belastingdienst. Via onze website en de reizende presentatie De Luisterpost Belasting & Douane Museum in het Ministerie van Financiën en TwentseWelle te Enschede, bleef het museum in de laatste helft van 2010 onder de aandacht van diverse groepen belangstellenden. In 2010 werd een begin gemaakt met het samenvoegen van de Douane- en de Stichtingsboekhouding waarbij de stichting de verantwoordelijkheid houdt over de uitgaven ten behoeve van de collectie. Met het Ministerie van Financiën en de Erfgoedinspectie werd een begin gemaakt om de collectie uit te splitsen in rijks- en stichtingseigendom. Bestuur en directie danken iedereen van harte voor zijn en haar medewerking het afgelopen verslagjaar. Rotterdam, 30 mei 2011 Peter Veld, voorzitter Frans Fox, directeur

6 6 collectie Verhuizing van collectie naar het nieuwe depot

7 jaarverslag COLLECTIE De collectie De collega s van de afdeling Collectie participeerden actief in de verschillende werkgroepen ten behoeve van de herinrichting van het nieuwe museum. De conservatoren en collectiebeheerder zochten het niet geïnventariseerde deel van de verzamelde objecten verder uit. Voor een groot aantal voorwerpen werd een nieuwe bestemming gezocht in andere musea waar zij beter in de collectie passen. Hierbij werd de Leidraad Afstoten Museale Objecten van de Nederlandse Museumvereniging aangehouden. Vanwege de nieuwbouw van het museum en de plannen om de derde verdieping te verbouwen tot wisselexpositie-en educatieve ruimte, moest de gehele collectie worden verplaatst naar een nieuw extern gelegen depot. Fotocollage van het voormalige belastingkantoor Tijdens de sluiting van het museum kwamen uren beschikbaar van een deel van het baliepersoneel. Zij konden wor- Puntegaalstraat, Rotterdam door Marita Beukers, den ingezet voor registratie-, scan- en schoonmaakwerkzaamheden. Inhoudelijke vragen van bezoekers en/of andere belangstellenden werden door collega s van de afdeling Collectie telefonisch, per mail of per brief afgehandeld. De registratie en indeling van de collectie fiscaal zegel is een project dat al meerdere jaren loopt en door vrijwilligers wordt uitgevoerd. De collectie Preston Pearce wordt gebruikt als reference collection, doublures worden volgens de LAMO-norm afgestoten. Tijdelijke presentaties Wisseltentoonstelling Op de Gok Loterijen in Nederland. In deze tentoonstelling werd de geschiedenis van loterijen in Nederland vanaf de 15e eeuw in beeld gebracht. Een belevingstentoonstelling die inspeelt op de emoties van de deelnemers aan loterijen en andere kansspelen in Nederland. De tentoonstelling startte op 4 november 2009 en eindigde op 9 mei Meesterverteller Bart van Gerwen opende Op de Gok. De navolgende fondsen maakten deze tentoonstelling mede mogelijk: - Stichting ter Bevordering van Volkskracht, Rotterdam - Stichting Uyttenhooven-Doyenfonds, Rotterdam - SNSReaal Fonds, Utrecht De Luisterpost Op 7 juli opende demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager De Luisterpost in het Ministerie van Financiën. De Luisterpost is een interactieve installatie die laat zien wat de bezoeker vanaf juli 2012 in het nieuwe Belasting & Douane Museum kan verwachten.

8 8 jaarverslag 2010 In de nieuwe koers van het museum staat de bezoeker en daarmee dus de belastingbetaler centraal. De Luisterpost illustreert deze nieuwe focus. Deze installatie bestaat uit een enorm uitvergroot oor en twee monitoren. De centrale exhibit, het oor, stelt vragen en luistert naar de bezoeker. Vragen als Wat zou u doen om minder belasting te hoeven betalen of Belasting is moeten de bezoeker prikkelen om een reactie te geven. Deze verhalen zijn terug te zien op een monitor waarop ook filmpjes over fiscale spotprenten van de afgelopen eeuw te zien zijn. De filmpjes zoomen in op de fiscale actualiteit van toen tot nu. Een mening hebben over belastingen is immers van alle tijden. Op de andere monitor is een trailer van het nieuwe museum te zien. Een korte rondleiding door het nieuwe museum met uitleg over de nieuwe koers en ontwerpschetsen van de inrichting, geven een goede voorproef van het museum anno De Luisterpost was tevens te zien in museum TwentseWelle tijdens het Museumcongres in Enschede op 7 en 8 oktober. < De demissionair minister van Financiën onthult De Luisterpost. Deelname projecten Er is in de laatste maanden van het verslagjaar een begin gemaakt met het project Museale Verwervingen. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van aanwinsten in drie verschillende periodes: , en heden. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of er aanwinsten in de collectie zijn waarvan de herkomst vragen oproept. Verwijst de herkomstgeschiedenis naar roof, confiscatie, gedwongen verkoop of verdachte omstandigheden ná 1933 tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog? Het onderzoek is een vervolg op het museumonderzoek Museale Verwervingen , dat de Nederlandse Museumvereniging in deed, waaraan het Belasting & Douane Museum ook heeft meegewerkt. In 2011 zal meer duidelijkheid komen op de vragen die gesteld zijn. Digitalisering In 2010 zijn er door B/CFD, Centrale Invoer te Heerlen, kladkaarten voor het museum gedigitaliseerd exemplaren zijn inmiddels beschikbaar in de database Adlib Bibliotheek Plus-module. B/CFD heeft eveneens alle exemplaren van de tijdschriften Belastingen en Museum en Impost, alsmede alle jaarverslagen van het museum gedigitaliseerd. Ook deze zijn ontsloten in de database Adlib-administratie. Intern zijn ongeveer objecten gedigitaliseerd. Hieruit zijn afbeeldingen voortgekomen. Ook deze zijn op de gebruikelijke wijze voor iedereen (intern) beschikbaar gekomen. Door de keuze voor een uniforme inhoudelijke ontsluiting van de collectie met de invoering van het museale objectenbeschrijvingsprogramma Adlib, heeft het museum zich vastgelegd om te werken met digitale invoer van o.a. beeldmateriaal. Het museum beschikt inmiddels over de middelen om dit te realiseren. Momenteel zijn ruim 6000 museumobjecten gefotografeerd en voor onderzoekers beschikbaar.

9 collectie 9 Restauraties Medewerkers van ICN (Instituut Collectie Nederland) verrichtten in 2009 onderzoek naar de Trompbank. Na onderzoek van verfmonsters bleek dat de schilderingen van de bank waarschijnlijk na 1830 gedateerd moeten worden. Bekend is, dat de bank in het bezit is geweest van de familie Van Aalst. C.J.K. van Aalst ( ) was onder andere mede-oprichter en directeur van de Nederlandse Handel Maatschappij NV te Amsterdam. Hij was een liefhebber van maritieme geschiedenis en de Nederlandse schilderkunst. Het vermoeden bestaat dat de bank in zijn huis aan de Herengracht heeft gestaan en daarna in zijn buiten te Hoevelaken. De bank werd door een meubel- en schilderijenrestaurator gerestaureerd. In 2011 moet dit project zijn afgerond. Het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van s-lands Zeedienst financiert een groot deel van de restauratie. Verdere restauraties op bescheiden schaal waren aanslagbiljetten en zegels uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. < Restaurator van de Trompbank Barbara Susyn

10 10 PUBLIEKSZAKEN Spellenmiddag voor kinderen.

11 jaarverslag 2010 PUBLIEKSZAKEN 11 Communicatie Impost In 2010 verscheen twee keer het museumtijdschrift Impost. Een informatief blad voor de Vrienden van het museum en zakelijke relaties. De inhoud heeft betrekking op de collectie, mensen in en om het museum en in 2010 de verbouwing van het museum. Media Vele publicaties over de aankondiging van wisseltentoonstellingen, educatieve projecten en activiteiten voor het publiek vonden hun weg naar de bezoeker via gedrukte media, internet, interviews op radio en televisie. Via persberichten, actuele website informatie, aankondigingen in activiteiten en/of tentoonstelling agenda s, nieuwe media maar ook door persoonlijk contact wordt het museum onder de aandacht van de media en belangstellenden gebracht. Facebook en Hyves worden ingezet om de diverse doelgroepen voor activiteiten te benaderen en te stimuleren voor een herhaalbezoek. Alle educatieve en publieksgerichte evenementen werden aangekondigd op het sociale netwerk van het museum. Foto s die bij speciale activiteiten in het museum zijn gemaakt, worden op deze accounts geplaatst. Het netwerk dat het museum hiermee creëert zal zich in de toekomst uitbreiden en meer naamsbekendheid voor het museum genereren. Het museum was in 2010 in diverse media terug te vinden zoals Algemeen Dagblad, Accountancy Nieuws, CityFM, Fresh FM, Kink FM, Margriet Megastad FM, Metro, NRC, nl10, Spits, Stuiter, TV Rijnmond, Telegraaf, Trouw, Reformatorisch Dagblad, Rotterdams Uitburo, De oud Rotterdammer, RNN 7, Rzine, Radio Rijnmond, Weekblad Fiscaal Recht, Havenloods en diverse publicaties op het internet. Samenwerkingsverbanden De Vereniging Musea Rotterdam is het belangrijkste communicatoren netwerk waar het museum aan deel neemt. Deze instelling heeft als doel alle musea van de stad Rotterdam aan elkaar te verbinden en promotie te maken voor het culturele aanbod wat individueel én gezamenlijk wordt aangeboden. Rotterdam Festivals is een belangrijke instelling die organisatorisch veel evenementen in Rotterdam ontwikkelt. Rotterdam Marketing heeft een belangrijke functie voor de publiciteit in het kader van Rotterdam als culturele hoofdstad. Deze instellingen bieden tevens een platform om met collega-musea kennis uit te wisselen en uit te dragen. Werkgroep KOMMA De werkgroep Komma heeft als functie om strategische keuzes te maken in het marketing- en communicatiebeleid voor het vernieuwde museum. De werkgroep Komma heeft zich beziggehouden met de ontwikkeling van een nieuw logo en de daaruit voortvloeiende huisstijl en de aanzet tot een nieuwe website. In de najaarsvergadering van het algemene bestuur werd het concept van het nieuwe logo gepresenteerd en goedgekeurd. In 2011 zal het logo officieel gepresenteerd worden. Bezoekers aan Op de website zijn hits geteld, de herkomst van deze hits is niet bekend. Ten opzichte van vorige jaarverslagen is dit een groot verschil. Dit komt door de nieuwe tellers die op de pagina s van de website zijn gezet. In voorgaande jaren werden alleen de bezoeken op pagina s in de hoofdnavigatie bijgehouden. Door de nieuwe tellers is het mogelijk om iedere pagina die bezocht wordt, in een telling bij te houden. Verklede kinderen tijdens het Museumweekend

12 12 PUBLIEKSZAKEN Bezoekers aan het museum Groepsbezoek jan feb maart april mei totaal Groep belastingdienst Groep volwassenen Groep 13 t/m 18 jaar Groep t/ 12 jaar Thuis in Rotterdam (Inburg.) Totaal Individueel Volwassenen Individueel 13 t/m 18 jaar Individueel t/m 12 jaar Rotterdampas Speurtocht 13 t/m 18 jaar Speurtocht t/m 12 jaar Museum Jaarkaart Icom-Kaart Totaal Sub totaal Educatie Inburgeringcursus Het project Thuis in Rotterdam (TIR) is een samenwerkingsverband tussen ROC Zadkine en vijf culturele instellingen in Rotterdam. Thuis in Rotterdam is in 2003 van start gegaan en heeft als doel om mensen die niet in Nederland geboren zijn, zich meer thuis te laten voelen in Rotterdam door hen op een praktijkgerichte wijze historische informatie te geven over hun nieuwe vaderland. In het verslagjaar werd het museum niet gebruikt als locatie voor deze cursus. Het is niet duidelijk hoe men in de toekomst verder gaat met deze manier van inburgeren. Project Q-mus De educator vertegenwoordigde het museum tijdens het Q-mus project. Het Q-mus project is ontwikkeld in 2006 op initiatief van museumadviseur Els Thijssen. Samen met museumprofessionals die kwaliteitszorg zagen als hét instrument voor de verdere professionalisering van de museumsector, vormden zij de Q-mus werkgroep. Doel van het project was om te testen of verschillende kwaliteitsmethodes uit de managementtheorie ook bruikbaar zijn voor musea. Het project was een Rotterdamse pilot. De ervaringen uit de training zijn verwerkt tot het materiaal op de Qmus website. nl. Hier is ook een interview met de educator over het project te vinden. Een overzicht van alle activiteiten is terug te vinden in de bijlagen.

13 jaarverslag 2010 BEDRIJFSVOERING 13 Budget Het door de Belastingdienst/Douane toegekende budget bleek voldoende om de exploitatiekosten voor personeel en materieel te kunnen financieren. Daarnaast verstrekte de Belastingdienst/Douane het museum een stichtingsbudget. De administratie hiervan wordt gevoerd in een apart boekhoudprogramma. Op verzoek van het algemeen bestuur is een externe deskundige verantwoordelijk voor het bijhouden en controleren van deze administratie. In de loop van het verslagjaar werden besprekingen gevoerd om de twee afzonderlijke budgetten zoveel mogelijk onder te brengen in een douanebudget. De museumstichting blijft financieel verantwoordelijk voor de collectie. De exploitatie van het museum komt vanaf 1 januari 2011 geheel voor rekening van het Douane Landelijk Kantoor én de Belastingdienst. IACM en ICOM In september vond in Luxemburg de jaarlijkse IACM-conferentie plaats (International Association of Tax & Customs Museums). Deze werd bijgewoond door de conservator Douane en het hoofd publiekszaken. Het thema was: cites (CITES = Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. Het is een internationaal verdrag tegen de handel in beschermde dode of levende planten en delen of producten hiervan). In november vond de driejaarlijkse conferentie plaats van ICOM (International Council of Museums) in Shanghai waarbij de directeur van het museum optrad als secretaris van ICOM Nederland en als toehoorder voor de IACM. Het thema was: museums and social harmony. Tijdelijke en vrijwillige medewerkers Reeds in het voorwoord werd al melding gemaakt van de wijzigingen in het bestuur en het personeel. Het museum werkt naast het team van vaste medewerkers ook met vrijwilligers, betaalde rondleiders en uitzendkrachten. Deze groepen medewerkers zorgen voor een flexibele inzet van werkuren in drukke tijden. Van de uitzendkrachten, de rondleiders en een deel van de vrijwilligers werd in de loop van 2010 afscheid genomen. Veel dank gaat uit naar: De uitzendkrachten via Randstad uitzendbureau: mw. M. Feenstra, dhr. K. Gütt, dhr. B. Meuleman, mw. D. Olij, mw. N. van Sas, dhr. J. Schmitz, dhr. I. Simson De vrijwillige medewerkers mw. C. Handels-Versteegden, dhr. G. Klück mw. L.M. Meijer De rondleidersgroep van Sans Doute onder leiding van Francesca Estourgie

14 14 FUNCTIONARISSEN De conservatoren Anne-Marieke van Schaik (midden) en Ton van Kuijen (rechts) tijdens de themadag Tussen museum en vitrine in het belastingkantoor Groningen.

15 jaarverslag FUNCTIONARISSEN (situatie per 31 december 2010) ** hoofdbestuur dhr. drs. P.W.A. Veld, voorzitter (directeur-generaal Belastingdienst) dhr. mr. P.W. de Kam, secretaris-penningmeester * (organisatieadviseur, oud-directeur Belastingdienst/Automatiseringscentrum) dhr. R. de Jonge * (directeur bedrijfsvoering en HRM Douane Landelijk Kantoor) mw. dr. E.S. van Eijck van Heslinga (directeur bedrijfsvoering Koninklijke Bibliotheek) dhr. dr. S.R.A. van Eijck (voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging / oud-staatssecretaris van Financiën) dhr. drs. B. Koevoets (museoloog / lid Standing Committee on International Committees (ICOM CIC) dhr. mr. dr. J.C. Bartel (oud-lid van de Raad van State) dhr. mr. J. Lunneker (oud-voorzitter MT Belastingdienst/Douane Noord) dhr. prof. dr. R.N.G. van der Paardt (fiscalist Loyens & Loeff) hoogleraar BTW en Overdrachtsbelasting, Erasmus Universiteit Rotterdam * tevens dagelijks bestuur ** vaste medewerkers dhr. drs. F.M. Fox, directeur mw. R. Bogaart, educator publiekszaken mw. C.J. van den Bosch-van Dijk, medewerkster administratie dhr. W. van Es, hoofd publiekszaken mw. L. Gadjradj-Balwantsingh, managementassistente mw. J.W.E. van der Griend-Verbaan, medewerkster balie / boekingen dhr. A.C.A. van Kuijen, conservator mw. G. Peneux, gastvrouw mw. drs. A.J.I. van Schaik, conservator mw. J. Schut BC, p.r. en voorlichting publiekszaken mw. drs. A.M. Simon-de Jong, collectiebeheerder dhr. F. Visser, netwerkbeheerder dhr. F. Wijnvoord, medewerker technische dienst dhr. A. Walraven, medewerker technische dienst / gastheer ** bijzonder hoogleraar Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel De Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel heeft de heer dr. mr. Onno I.M. Ydema aangesteld als bijzonder hoogleraar aan het departement Fiscaal Recht en Economie van de Universiteit Leiden. De bijzonder hoogleraar is voorts verbonden aan de Amsterdamse vestiging van het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig, LLP, en is raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof s-gravenhage. In 2007 werd zijn benoeming met vijf jaar verlengd. ** tijdelijke medewerker mw drs. S.C.E.M. Smit, conservator ** freelance medewerker dhr. B. Kraayo, financieel adviseur **vrijwillige medewerkers dhr. H. Duym, dhr. A.H. Hammer, dhr. G. Reininga, dhr. G.C. van Teylingen, mw. M.A. van der Veer-Bik, mw. G. Wijnvoord

16 16 jaarverslag 2010 Het Belasting & Douane Museum stelt zich ten doel meer belangstelling te wekken voor de geschiedenis van belastingen en douane door de materiële erfenis hiervan te verzamelen, te bewaren en te behouden, te beheren, te bestuderen en te presenteren. Het publiek, in de meest ruime zin van het woord, heeft gelegenheid kennis te nemen van de verzameling, zowel voor wetenschappelijke en educatieve, als voor recreatieve doeleinden. missie

17 jaarverslag 2010bijlagen17

18 18 bijlagen I Collectie bewegingen Bruiklenen aan andere musea Ondanks de tijdelijke stop van bruiklenen vanwege de collectieverhuizing, zijn er toch een paar bruiklenen naar musea gegaan. - rijksmuseum Twenthe, tentoonstelling Gijsbert Friedhoff, 25 september 2009 tot 6 februari Museum Cranendonk, Het Schepenhuis, juni 2010 tot juni stadsmuseum Harderwijk, tentoonstelling Piraten van de Lage Landen, 12 mei oktober 2010: schatkist (inv. nr ). - groningermuseum, tentoonstelling Zilver in Groningen, 8 december mei 2011: tabaksdoos (inv.nr ), twee insculpatieplaten (inv.nrs en 01498) en een stempel (inv.nr ). - voorts zijn er twee vitrines ingericht met kantoormiddelen bij de Belastingdienst Haaglanden in Den Haag, Rijkseigendom in beheer gegeven aan museum 1 Lichtbak controle motorrijtuigenbelasting, ca 1975, inv. nr Schenking Belastingdienst Tilburg 2 Camera met statief, ca 1975, inv. nr Schenking Belastingdienst Tilburg 3 Dienstfiets, ca 2000, inv. nr Schenking Douane Rotterdam (Westzeedijk) 4 stuk grenspaal, ceremonieel doormidden gezaagd bij het verdwijnen van de Europese binnengrenzen, 1992, inv. nr Schenking Belastingdienst Roermond Schenkingen 1 Motorpak van de Douane, ca 1960, inv. nr Schenking de heer en mevrouw Smeenk, Axel 2 douanecape, ca 1960, inv. nr Schenking de heer en mevrouw Smeenk, Axel 3 litho van Willem Buis 1980 in welbehagen, de kunstenaar wordt bij de keel gegrepen door een vrouwspersoon. De litho was een nieuwjaarswens voor vrienden en kennissen, die de kunstenaar ook naar de FIOD-ambtenaar stuurde die hem had onderzocht. Schenking van deze FIOD-ambtenaar, P. de Leeuw, inv. nr een verzameling legeszegels van een particulier te Deventer, inv. nrs 45837, documentatie belastingpapieren in oorlogstijd van een schippersfamilie, inv. nrs Litho van Willem Buis 1980 in welbehagen.

19 jaarverslag bijlagen Zilveren huwelijkspenning van Franco van Bleiswijk en Anna van Hogenhouck, Aankopen 1 Tolpenning, ca 1010, inv. nr Fotocollage van het voormalige belastingkantoor Puntegaalstraat, Rotterdam door Marita Beukers, 2009, inv. nr Sollicitatiebrief voor de functie van tolgaarder te Hoogeveen, , inv. nr Zilveren huwelijkspenning van Franco van Bleiswijk en Anna van Hogenhouck, 1691, inv. nr Afgestoten 1 Hondenpenningen, Loodje en een tarief, Nationaal Museum van Douane en Accijnzen, Antwerpen, België 2 Pakketje Prenten uit Gottfrieds Historisch Kroniek, Prentenkabinet Leiden 3 Twee aquarellen van Eugène Rensburg, Haags Historisch Museum 4 Kaart behorend bij de Atlas van de Provincielanden, regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven 5 Friese belastingplakkaten, Historisch Centrum Leeuwarden 6 Rijwielplaatjes, de heer C. Vonk Noordegraaf, (familie van schenker) 7 Twee provinciale publicaties van de Staten van Utrecht, Het Utrechts Archief 8 Plattegrond Franse belegering Bergen op Zoom, Het Markiezenhof Bergen op Zoom 9 Prent van lijkstatie, Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover, Amsterdam 10 Affiche, Instituut voor Vrouwengeschiedenis, Amsterdam 11 Ordonnantie, Gemeente Archief Amsterdam 12 Nieuwjaarsgroeten, Noord-Hollands Archief 13 Oormerk voor door Duitsers gevorderd slachtvee, Oorlogs- en Verzetsmuseum, Rotterdam 14 Twee speculaasplanken, Nederlands Bakkerijmuseum Het Warme Land, Hattem 15 register, pakket losbladige vellen, stamboek van officieren, boekje Inlichting voor de dienstneming., Legermuseum, Delft 16 Diverse objecten van de automatisering geveild via Domeinen Roerende Zaken (DRZ)

20 20 jaarverslag 2010 II Activiteiten Algemeen - Rotterdamse Museumnacht Thema XL XS 6 maart - Nationaal Museumweekend 10 en 11 april - Meimaand Fietsmaand gratis de fietsroute Commiezenroute - Wereldhavendagen 4, 5 en 6 september - Open Monumentendag 12 september - Week van de Geschiedenis 20 oktober Specifiek bij de tentoonstelling Op de gok - Workshop Droomdozen / Talisman maken - Spellensalon - Diverse show- en presentatie-activiteiten - Lezing Marjan Berk: actrice, schrijfster en winnaar van een miljoen Showonderdeel bij de tijdelijke tentoonstelling Op de gok. Niet gekoppeld aan tentoonstellingen - Workshop Snoepharten versieren op Valentijnsdag - Tango Salon - Het grote Eierfeest - Pré-koninginnedag - Bevrijdingsdag - Tussen museum en vitrine, conservatoren beoordelen objecten op Belastingkantoor Groningen De activiteiten werden over het algemeen goed bezocht. De grote uitschieters waren Pré-koninginnedag en Bevrijdingsdag met meer dan 90 kinderen in- en om het gebouw. Op de Facebook en Hyves pagina werden veel foto s gedownload door ouders die de dagen met hun kinderen hadden bezocht. Doorlopende educatieve programma s die reeds lange jaren succesvol lopen - De Minister Trakteert! - Douane en Drugs Project: DD project - Liefde voor Geld

21 jaarverslag 2010vrienden21 Stichting Vrienden Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel

22 22 Stichting Vrienden Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel vrienden Voorwoord Voor de Stichting Vrienden heeft 2010 vooral in het teken gestaan van het uitbreiden van het aantal Vrienden. Hiervoor heeft het bestuur een groot aantal eenheden van de Belastingdienst bezocht. In korte sessies, veelal tijdens conferenties, werd gepoogd de aanwezige belastingdienstmedewerkers enthousiast te maken voor het museum en de Stichting Vrienden. Velen hebben zich in 2010 aangemeld als Vriend van het museum. De doelstelling van het bestuur is om in drie jaar tijd het aantal Vrienden van onze Stichting te verdubbelen. De leden van het bestuur kijken met tevredenheid terug op 2010 en danken de Vrienden die aan deze groei van de Stichting hun bijdrage hebben geleverd en zo hebben bijgedragen aan het versterken en uitbreiden van de collectie van ons museum. Ledenaantal en groei Per 1 januari 2009 bedroeg het aantal vrienden 410. Per 1 januari 2010 was het gestegen tot 526. Op 1 januari 2011 hadden we 656 vrienden. Een stijging in 2010 van 130 ofwel zo n 25%. Vriendendag Op 15 mei 2010 werd in het museum een Vriendendag gehouden. De opkomst was niet overweldigend. Toch wil het bestuur eenmaal in de tweejaar een dergelijke dag organiseren. De eerstvolgende Vriendendag zal na de heropening van het museum in 2012 zijn. Sponsorwerving In het verslagjaar werd door het bestuur de nodige aandacht besteed aan de voorbereiding van bezoeken aan organisaties en bedrijven in de periferie van de Belastingdienst. Adressen van bedrijven werden geselecteerd die in 2011 benaderd zullen worden met het verzoek sponsor van de Vrienden te worden. Nieuwe aanwinsten uit het fonds Vrienden In 2010 zijn negen aankopen voor de verzameling gefinancierd door onze stichting. Het betrof een bedrag van.3887,12. Het kostbaarste nieuwe object is een penning uit 1696 die geslagen werd ter gelegenheid van het zilveren huwelijk van mr. Franco van Bleiswijk. De heer en mevrouw Van Bleiswijk stamden uit bekende regenten- en bankiersfamilies uit Delft. Bestuur (situatie per 31 december 2010) dhr. mr. A. Groenendijk voorzitter, dhr. H. Haverkamp secretaris, dhr mr. J. Lunneker penningmeester, dhr. J. Bakker lid, dhr. F. Imhof lid Financiën De financiële situatie van de stichting is in het verslagjaar versterkt. Dit komt met name door de forse toename van het aantal betalende Vrienden in combinatie met een vrij ingetogen aankoopbeleid. Beknopte balans en verlies- en winstrekening (in euro s) Balans Geldmiddelen 289, ,93 Lening u/g aan Stichting Belastingmuseum 9.177, ,20 Reserve einde boekjaar 9.467, ,13 Opbrengsten donaties 6.141, ,46

23 jaarverslag Uitgegeven door: Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel, Rotterdam Parklaan BB Rotterdam website: Belasting & Douane Museum Wegens de verbouwing is het museum tot medio juni 2012 gesloten. Het bezoekadres tijdens de verbouwing is: Laan op Zuid DB Rotterdam, Kamer A Postbus BK Rotterdam T F Volg de verbouwing van het museum op Fotografie: Belasting & Douane Museum, Rotterdam Ontwerp: Marianne de Vin Online gepbliceerd: B/CKC Utrecht colofon

24 Belasting & Douane Museum

COLOFON. MuseumVrienden. Collectie zonder museum TOT 2012 GESLOTEN

COLOFON. MuseumVrienden. Collectie zonder museum TOT 2012 GESLOTEN jaargang 18 2010 Uitgave van Het Belasting & douane Museum RotTerdam MUSEUM VERHUISD IN GESPREK MET JAN VAN IERSEL & PIET BIJKERK DE LUISTERPOST NIEUWE AANWINST: ZILVEREN HUWELIJKSPENNING FRANCO VAN BLEISWIJK

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 a 1

Jaarverslag 2009 a 1 Jaarverslag 2009 a1 Jaarverslag 2009 Nederlands Openluchtmuseum Jaarverslag 2009 Stichting Het Nederlands Openluchtmuseum Schelmseweg 89 Postbus 649 6800 AP Arnhem Telefoon 026-3576111 Telefax 026-3576147

Nadere informatie

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013 Jaarverslag Museum Kennemerland 2013. Jan van der Schoor tijdens het project 'middeleeuwse stad' rond de Wijkertoren bij de viering van 700 jaar stadsrechten Beverwijk Mei 2014 Westerhoutplein 1 1943 AA

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1

Jaarstukken 2013. Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1 Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 1.1. Programmaverantwoording 4 1.1.1. Programma Bedrijfsvoering 5 1.1.2. Programma Producten & Diensten

Nadere informatie

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013

Rembrandthuis. Jaarverslag 2013 Rembrandthuis Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Inleiding Missie & Visie Voorwoord 2 Tentoonstellingen 3 Collectie & presentatie en RIC Aankoop Inventarisatie collectie Schenking Bibliotheek 4 Educatie & publieksbegeleiding

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

tentoonstelling 2 mei t/m 13 januari

tentoonstelling 2 mei t/m 13 januari Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

Woord vooraf 4. Inleiding 5

Woord vooraf 4. Inleiding 5 Veteraneninstituut Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Inleiding 5 1 Veteranen. Onze missie. 6 1.1 Veteranenloket 6 1.2 Investeren in de nuldelijn 7 1.3 Dienstverlening 9 1.4

Nadere informatie

Strategisch plan 2014_2017

Strategisch plan 2014_2017 Strategisch plan 2014_2017 1 Managementsamenvatting Boeken en werkelijkheid en kunst zijn voor mij soortgelijk Vincent van Gogh aan zijn broer Theo op 2 juni 1875 Het Strategisch Plan van het Van Gogh

Nadere informatie

Rijksmuseum Amsterdam Jaarverslag 2004

Rijksmuseum Amsterdam Jaarverslag 2004 Rijksmuseum Amsterdam Jaarverslag 2004 Rijksmuseum Amsterdam Postbus 74888 > 1070 DN Amsterdam > Telefoon 020 674 70 00 > Telefax 020 674 70 01 > e-mail info@rijksmuseum.nl > internetsite www.rijksmuseum.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bericht van de Directeur 3 Het Dolhuys Bedankt 5

INHOUDSOPGAVE. Bericht van de Directeur 3 Het Dolhuys Bedankt 5 JAARVERSLAG 2013 1 INHOUDSOPGAVE Bericht van de Directeur 3 Het Dolhuys Bedankt 5 1. Algemeen 6 1.1. Historie 6 1.2. Missie 6 1.3. Visie 6 1.4. Identiteit 6 1.5. Doelstellingen 6 2. Personeel & Organisatie

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5 jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend

Nadere informatie

NIEUW LAND JAARVERSLAG

NIEUW LAND JAARVERSLAG NIEUW LAND JAARVERSLAG 2013 Nieuw Land, waar Flevoland begint. Nieuw Land is een actief en attractief museum, archief en studiecentrum in Flevoland, waar de (ontstaans-)geschiedenis van een unieke provincie

Nadere informatie

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941 Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN JAARVERSLAG NEDERLANDS FOTOMUSEUM 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Wertheimer Stichting 7 BankGiro Loterij 9 Presentatie 11 Collecties 21 Conservering & Restauratie 29 Algemene Zaken 33 Bijlagen 43 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland Jaarverantwoording 2012 Cultuurnetwerk Nederland Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2013 Inhoud Inleiding 5 1 Bestuursverslag 7 1.1 Samenstelling raad van toezicht 2012 7 1.2 Werkzaamheden raad van toezicht

Nadere informatie

26 maart 2009. Jaarverslag 2008

26 maart 2009. Jaarverslag 2008 26 maart 2009 Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave 1. VOORBLAD...3 1.1 BASISGEGEVENS... 3 1.2 AARD VAN DE INSTELLING... 3 1.3 GEGEVENS ORGANISATIE... 3 1.4 ONDERTEKENING... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 2.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM

JAARVERSLAG 2011 PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM JAARVERSLAG 2011 PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM Iedere dag meer dan een miljoen Met de flinke bezuinigingen waar de regering op inzet neemt het belang van particuliere fondsenwervers zoals de BankGiro

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Boekmanstichting. studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid

Jaarverslag 2013. Boekmanstichting. studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid Jaarverslag 2013 Boekmanstichting studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid www.boekman.nl Mei 2014 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht 5 Directiewissel 5 Goede governance Bibliotheek

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Met cijfers Een jaar met mijlpalen Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie

Een rijk verleden, een gouden toekomst

Een rijk verleden, een gouden toekomst Jaarverslag 2009 Een rijk verleden, een gouden toekomst Het gaat goed met Loevestein! De groeistuipen van de puberteit zijn achter de rug, het jonge museum is volwassen geworden. In alle opzichten zijn

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM Digitaliseren met Beleid REEKX, GRONINGEN/ALMERE VERZETSMUSEUM AMSTERDAM/AMSTERDAM NOVEMBER 2007 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING II III 1. HET VERZETSMUSEUM

Nadere informatie

CODA Museum jaarverslag 2005 CODA Archief & Kenniscentrum a a r v e r s l a g 2 006 CODA Bibliotheek jaarverslag 2006 CODA Museum jaarverslag 2006

CODA Museum jaarverslag 2005 CODA Archief & Kenniscentrum a a r v e r s l a g 2 006 CODA Bibliotheek jaarverslag 2006 CODA Museum jaarverslag 2006 C O D A CODA Museum jaarverslag 2005 CODA Archief & Kenniscentrum a a r v e r s l a g 2 006 CODA Bibliotheek jaarverslag 2006 CODA Museum jaarverslag 2006 CODA Achief & Kenniscentrum jaarverslag 2006 CODA

Nadere informatie

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 Bijlage 3 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 1 Inleiding p. 3-5 - Algemeen p. 3 - Bezuinigingstaakstelling p. 3-4 -

Nadere informatie