Nieuwsbrief SGP-Veere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief SGP-Veere"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief SGP-Veere & Graag bieden wij u onze jaarlijkse gemeentebrede nieuwsbrief aan. Inmiddels is dit alweer het achtste jaar dat we als fractie op deze wijze van ons laten horen. We willen scherp blijven door voortdurend contact te houden met wat er leeft in gemeente Veere. U leest erover in deze nieuwsbrief. Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief een vraag of reactie? Laat het de fractie weten! Contactgegevens vindt u in de Colofon op pagina 2. In gemeente Veere werken de SGP en de ChristenUnie samen als gecombineerde fractie. Inhoud Colofon pag. 2 Een dag uit het leven van de wethouder pag. 3 Van de fractie: Project Placemaking stad Veere pag. 4 Oranjebitter en de voordeur, over geloof en politiek pag. 6 Partners in beheren en beschermen, beheer van natuur en water (veiligheid) pag. 10 Groener dan groen: over groenbeleid pag. 13 Van de fractie: Inzet opbrengsten bouwgrond pag. 14 SGP-ChristenUnie gemeente Veere

2 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave onder verantwoording van het bestuur van de Kiesvereniging SGP-ChristenUnie gemeente Veere. Voor alle aankondigingen in de nieuwsbrief geldt: indien de Heere wil en wij leven. Redactie Erik de Jonge (eindredactie) Arjen de Visser (redacteur) Pieter de Visser (advertenties) Redactieadres Adverteren? Meer informatie? Lid worden Nog geen lid? Meld je aan op AFBOUW PLAFONDS WANDEN VLOEREN SCHUIFKASTEN BOEKENKASTEN VERLICHTING TIMMERWERKEN STERK IN OP MAAT! SCHUIFKASTEN wim moens totaal Jan Vaderstraat 1b 4365 BH Meliskerke T M Vloeren: tapijt, marmoleum en vinyl Binnen- en buitenzonwering Torenstraat AD Meliskerke Tel.: Mobiel: SGP-ChristenUnie gemeente Veere 2

3 Een dag uit het leven van de wethouder door Jaap Melse Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: iedere dag is een uitdaging en het is een groot goed als een mens elke dag opnieuw de kracht krijgt om het werk te doen. Doorgaans begin ik altijd lekker vroeg. Dan is het heerlijk om stukken te lezen, mail af te werken en soms even bij een afdeling binnen te lopen om zodoende ook het contact met het grondvlak te houden. Want als er een goed bestuurlijk/ ambtelijk samenspel is komt dit ook de inwoners ten goede! En daar doen we het tenslotte allemaal voor! Deze keer geen uitputtende opsomming van uur tot uur. Maar gewoon wat grepen uit de agenda. Op de maandag zijn er doorgaans verschillende stafoverleggen gepland. Dat gebeurt dan met het hoofd van die afdeling. Als er specifieke zaken toegelicht moeten worden schuift de behandelend ambtenaar aan bij het overleg en kunnen er van mijn kant vragen gesteld worden over het plan wat voorligt. Een goede voorbereiding door de afdeling is daarbij van groot belang. Wat is het advies? Zijn er valkuilen? Waarom zouden we het juist niet willen? Past het wel binnen de visies zoals die door de raad zijn vastgesteld? Precedentwerking? Hoe verloopt de verdere communicatie? Allemaal vragen die op ons afkomen en waar we wat mee moeten. Dat gebeurt allemaal binnen zo n stafoverleg. De wethouder moet zich uiteraard beperken tot de hoofdlijnen. Wat ook van cruciaal belang is, is dat de wethouder de ambtenaren niet voor de voeten moet lopen. Zij weten als geen ander wat wel of niet kan. Door daar op een goede manier gebruik van te maken zijn die overleggen van korte duur. En beste lezer denk nu niet dat de ambtenaren het voor het zeggen hebben. Dat is een fabeltje. Ik noem het weleens gekscherend naar de organisatie: vrijheid in gebondenheid! Op de dinsdag vergadert het college van B & W Wethouder doet overal inspiratie op voor meubilair in de openbare ruimte! om uur. De ene keer zijn er wat meer stukken dan de andere maar ook is zo n collegevergadering uitermate geschikt om zaken die er toe doen gezamenlijk met elkaar te delen. En onder de bezielende leiding van onze burgemeester zijn zulke collegevergaderingen geen straf! Denk nu niet dat we het altijd roerend met elkaar eens zijn. Dat zou saai worden! Ook niet gelijk denken dat die collegekamer bijna afgebroken wordt, maar toch... Er zijn en blijven verschillende opvattingen. Maar met respect voor elkaar komen we dan een heel eind. Oplossingsgericht. Zo steekt dit college in elkaar. Maar aan de andere kant willen we ook niet alles. Soms komen de wildste plannen bij de gemeente binnen en als die niet passen binnen het vastgestelde beleid zeggen we helder: NEE! En dat is juist de kracht van dit college. Geen burgers, ondernemers of wie dan ook laten bungelen maar gewoon tegen elkaar uitspreken waar het om gaat. En vooral elkaar niet bezig houden. Dat geeft een heleboel frustraties en schiet het doel voorbij! Zoals bekend heb ik een hartgrondige hekel aan negatieve energie. Elkaar op een vervelende manier bezig SGP-ChristenUnie gemeente Veere 3

4 houden. Ik kom nog teveel mensen tegen die het een soort sport vinden om dwars te liggen. En dan komen we niet verder. Vandaar mijn welgemeend advies/verzoek: laten we gewoon de zaken bespreken en zoeken naar constructieve oplossingen. En soms is het nodig om een dossier te sluiten! Ter meerdere glorie van uzelf en de gemeente. Als voorbeeld: ik kreeg met de regelmaat van de klok brieven van een inwoner. Daar stonden niet altijd echt leuke dingen in. Het ging over zaken die al liepen vanuit vorige colleges. Ik heb die persoon eens op gesprek gevraagd via het secretariaat. Afspraak werd voor een bepaalde dag gemaakt en de inwoner kwam opdagen. Alleen toen hij bij mij aan het bureau zat zei die helemaal niets. Dus ik aan het vertellen en eens de stelling gedeponeerd dat, gezien zijn houding, hij niet zulke hoge gedachten van de gemeente Veere had. En toen brak het ijs. Ik had maar te luisteren. Hij liep leeg. Ik was, volgens hem, de eerste bestuurder die eens oprecht vroeg hoe het met HEM ging enz. Maar ja, hij werd steeds negatiever. Vervolgens was het mijn beurt. Sloeg met mijn vuist op tafel en sprak met stemverheffing: hoe haalt u het in het hoofd om zo rottig en mottig te doen tegen zo'n positieve wethouder! Werkelijk, het sloeg bij hem in als een bom en hij zei: u hebt gelijk! Lang verhaal kort: diezelfde week zijn er nog nadere afspraken gemaakt door de opzichter met die persoon en sindsdien krijg ik van hem geen vervelende brieven meer. Tussen twee haakjes: de beleidsambtenaar die bij het gesprek aanwezig was viel bij mijn uitbarsting bijna van zijn stoel maar gelukkig heeft hij er geen nadelige gevolgen aan overgehouden! Ik stop met het sleutelwoord: COMMUNICATIE! Van de fractie Project Placemaking stad Veere door Ad Maris De fractie heeft de bezoeken aan de vergaderingen van de diverse stads- en dorpsraden (verder gebruik ik de afkortingen SDR DR of SR) onderling verdeeld. De steunfractie- en raadsleden doen hier in mee. In elke fractievergadering wordt van die vergaderingen verslag gedaan en wordt de informatie meegenomen in besluiten die de fractie over die kern moet nemen. Er is een groot verschil in hoe de diverse SDR functioneren en welke problematiek er aan de orde komt. Heel veel hangt af van hoe het bestuur van zo n SDR in staat is samen te werken met de gemeente Veere. Daarmee bedoel ik dan afwisselend de wethouders, het college of de medewerkers. Als fractie nemen we een zekere onafhankelijke plaats in in dit dynamische geheel. We luisteren naar wat er leeft en kunnen eventueel op de achtergrond wat steun bieden in geval van onduidelijkheden of zaken die misschien wat stroperig dreigen te worden in de afhandeling. Dergelijke bezoeken / contacten zijn ook belangrijk als er informatie nodig is over een kern. Een bestuurslid van een SRD is dan snel gebeld en de gevraagde gegevens liggen op tafel. In de ene kern is er meer gaande dan in een andere. Dat gaat met de jaren heen en weer en hangt af van de projecten die in zo n kern (meestal op initiatief van de gemeente) worden uitgevoerd. De SDR krijgen daarin veel ruimte voor meedenken en dat is een zeer goede zaak. Enkele voorbeelden: WOZOCO Westkapelle, Seniorencomplex NIMMERDOR Grijpskerke, de basisschool in Biggekerke, reconstructie wegen in Serooskerke en het project Placemaking in Veere. SGP-ChristenUnie gemeente Veere 4

5 Mij is de kern Veere toevertrouwd als fractielid. Het volgende is een (onvermijdelijk onvolledige) samenvatting van mijn observaties tijdens mijn bezoeken aan de vergaderingen van de SR Veere in de afgelopen jaren. In de kern Veere wordt door sommigen het toerisme ervaren als een noodzakelijk kwaad en door sommigen als een grote zegen. En alles daartussenin. Bij een openbare bijeenkomst als een SR vergadering is het altijd heel duidelijk wie de voor- en wie de tegenstanders zijn van welke ontwikkeling dan ook. Het blijkt ook zo te zijn dat velen van hen die het woord voeren, en daar van de voorzitter altijd ruim de gelegenheid voor krijgen, zeer goed van de tongriem zijn gesneden. Gloedvolle betogen overladen met vaak doorslaggevende argumenten (althans in de ogen van de spreker) onderstrepen de mening van de betoger om iets niet of juist wel te gaan doen. Heel vaak ontstaan tijdens dergelijke vergaderingen ook reuze creatieve ideeën over hoe je ook tegen een zaak aan kunt kijken. Of als er een advies naar de gemeente gedaan moet worden over de naamgeving aan de overtrekjollen die sinds een poosje in de Vesten van Veere liggen. Het bestuur van de SR Veere is niet voor een kleintje vervaard. Onder de bezielende leiding van een gedreven voorzitter is er altijd veel te melden over de activiteiten waarin de SR deelneemt. Er gebeurt heel veel achter de schermen. En het bestuur heeft er in het algemeen een eigen mening over. Het zijn geen volgers. Soms gaat het zelfs zover dat bepaalde besluiten van de gemeente zodanig verkeerd vallen in de stad Veere, dat deze tot aan de rechter worden uitgevochten. En wat mij altijd zo opvalt (ik heb het al eerder genoemd) er is zelden unanimiteit onder de bezoekers van de SR vergaderingen. De een vindt een Vischmarkt op de Kaai een geweldige toeristische trekpleister en een ander bestrijdt de vergunning die is uitgegeven om de markt te mogen laten plaatsvinden te vuur en te zwaard. De één vindt dat Veere zou moeten worden afgesloten met een slagboom en terugkeren naar de middeleeuwen en slechts een levend Anton Pieck voorbeeld zou moeten zijn, terwijl een ander de bezoekers met busladingen vol op het Oranjeplein zou willen verwelkomen om hun geld in Veere uit te geven. In een wat groter verband bestaan in Veere naast de SR dan ook nog een aantal groepen die zich hebben verenigd in Stichting Veere, Vrienden van Veere, Delta Cultureel, De Ondernemers van Veere en willicht nog een paar andere. En wat in het klein gebeurt op een vergadering van de SR gebeurt in het groot ook tussen deze clubs. Ze zijn het niet vaak eens over wat er met Veere zou moeten gebeuren. Schetsvoorstel Oranjeplein Een van de spraakmakende projecten die op dit moment voor het stadje Veere wordt voorbereid is: Placemaking Veere. In het Nederlands zou ik dat ruimtelijke ordening willen noemen, dus waarom een Engelse term voor iets wat heel goed in onze eigen taal is aan te duiden? Het houdt in dat er al heel lang en op veel niveaus wordt overlegd over een nieuwe bestemming en indeling van de Markt, het Oranjeplein, de Kaai en rondom de Grote Kerk. Uitgebreide informatie over dit proces en de hoogtepunten kunt u vinden op: nt&mediumid=11&pagid=6537&stukid=59305 Dus daar ga ik hier nu niet op in, dat kunt u daar zelf lezen. SGP-ChristenUnie gemeente Veere 5

6 Oranjebitter en de voordeur Over geloof en politiek door Arjen de Visser Wat is dat toch? Was eind 2011 in een landelijke krant van Apeldoornse huize nog een opiniestuk te lezen met kleine voorbeeldjes van toenemende welwillendheid ten opzichte van christenen, begin 2013 staat zelfs het woord christenpesten in de krant. Zijn dat slechts willekeurige noten in de hedendaagse symfonie van politiek en samenleving of is er wel degelijk een lijn in de melodie te herkennen? En worden dan alleen zuivere tonen ten gehore gebracht, of zitten er ook valse tussen? Een beschouwing over geloof en politiek. Begin februari stond een bericht in de PZC dat de meerderheid van de gemeenteraad van Veere het niet erg vindt als het verbod op godslastering en andere voor christenen waarde(n)volle wetgeving verdwijnt. Het was niet het eerste bericht in zijn soort. Ook elders was aan dit voorgenomen schrappen al aandacht besteed. Daarbij werd - net als in Veere - ook gebruik gemaakt van een motie waarin het college werd opgeroepen om met een brief aan de Haagse overheid de zorgen die hierover leven, kenbaar te maken. In Veere werd voor deze motie echter geen meerderheid gevonden, omdat behalve de SGP-ChristenUnie en het CDA de andere partijen het juist wel prima vinden dat het verbod verdwijnt of zich niet met de kwestie willen bemoeien, omdat het een zaak van de Tweede Kamer is. Democratie Een politiek besluit van de meerderheid dus. Nu wordt dat nog wel eens al te gemakkelijk afgedaan als democratisch. Als een simpele situatie van de helft plus één. Maar verwordt democratie daarmee niet teveel tot een rekensom? Want welke reflectie vindt er plaats richting (het standpunt van) de minderheid? Of welke ruimte wordt gegund aan (dit standpunt van) de minderheid? En is het daarbij ook niet van het allergrootste belang, welke argumenten er worden gebruikt bij het voor of tegen zijn? Kerk en staat Bij die laatste retorische vraag verbaast het dan wel dat tegen de motie wordt gestemd vanwege scheiding kerk en staat. Want wat beoogd het verbod op godslastering naast dat nog meer te regelen dan krenkende uitingen, bespotting en beschimping? (Voor de boekhouders onder ons: zie artikel 147 in het Wetboek van Strafrecht.) Dat zijn toch zaken die te maken hebben met onderling respect en met de onderlinge verhoudingen van onze samenleving? En dat heeft toch niets te maken met een staat die wil regelen welke ruimte de kerk zich mag aanmeten? Of andersom dat de kerk aan de staat voorschrijft welke rechten ze voor haar leden verlangt? En als er al wordt erkend dat het gaat om bescherming van persoonlijke gevoelens, dan is het argument nogal eens dat dit ook al via de grondrechten is geregeld. Ja, ja, deregulering is tegenwoordig een populair woord, maar moet wel gebruikt worden voor zaken die echt onnodig in de weg zitten. Groepsrechten Zit m het bezwaar bij de meerderheid dan misschien vooral in de opvatting dat de kerk van de staat iets extra s krijgt ten opzichte van niet-religieuzen? Ongeoorloofde extra voorrechten dus? Als je het al als voorrechten wilt formuleren, dan is dat voor een rechtsstaat toch een gezond principe? Elke groep van enige omvang in de samenleving (niet ieder individu kan zijn eigen koninkrijkje hebben) de ruimte en veiligheid geven op basis van grondrechten en SGP-ChristenUnie gemeente Veere 6

7 hun nadere wettelijke uitwerkingen, zonder dit te laten afhangen van de opvattingen van de meerderheid. Maar ongeoorloofd en extra? Dat lijkt alleen maar de gedachte te kunnen zijn als religie als iets onnodigs wordt gezien, als iets waar je ook van kunt afzien om zo dezelfde rechten en bescherming te genieten als de niet-religieuze meerderheid. Waarmee het dus niet nodig is om religieuzen op het terrein van godsdienst bijzondere aandacht te geven. Smaak Maar die gedachte gaat volledig voorbij aan het feit dat geloof geen hobby is, maar een wezenskenmerk. Het maakt mede wie je bent. De ontkenning daarvan klinkt duidelijk door in de laatste tijd regelmatig gehoorde uitdrukking dat geloven vooral iets voor achter de voordeur is. Kan dat? Nee! Schetst misschien de vergelijking met smaak hoe persoonlijk geloof is? De van jongs af aan opgebouwde smaakvoorkeuren kun je ter plaatse van de voordeur toch ook niet afleggen? Oranjebitter is achter de voordeur toch net zo bitterlekker als daarbuiten? Net zomin kun je een oprecht persoonlijk geloof thuis laten liggen om - bijvoorbeeld - buiten de deur neutraal politiek te gaan bedrijven. Je neemt het mee, je draagt het uit, je bent het en je vraagt er ruimte voor, ook al ben je in de minderheid. En als de meerderheid die minderheid niet meer die ruimte gunt? Dan mag dat technisch gezien misschien de naam democratie dragen, maar het lijkt dan meer op het bewust of onbewust opeisen van (nog) meer ruimte voor diezelfde grootste groep. Onderscheid Want als er nu zes en een halve dag in de week lawaai gemaakt mag worden met reclamevluchten of evenementen, waarom moet de stilte op de zondagmorgen ontnomen worden aan de kerkgaande luisteraars? Waarom moet een kleine groep ambtenaren die hun vak liefhebben, maar die het sluiten van een huwelijk tussen twee gerespecteerde mensen van hetzelfde geslacht niet kunnen verenigen met hun zijn, het veld ruimen, terwijl er nergens totale trouwblokkades zijn? Typisch dat bij het verfoeien van zo n principiële ambtenaar ook nogal eens het woord principe wordt gebruikt ( het gaat om het principe ), al dan niet gekoppeld aan discriminatie. Werd er maar eens wat meer onderscheid gemaakt! Want er is onderscheid! Een rijk geschakeerde samenleving - en Nederland heeft die - is niet gemakkelijk in te richten. Tenzij je het denkpatroon van de meerderheid als norm definieert en minderheden onder dezelfde meerderheidsdeken wilt stoppen. Zegen Wat geloof is, lijkt dus niet meer goed begrepen te worden. En er lijkt alle reden te zijn om daarbij te denken dat christenen er zelf niet (meer) goed in slagen om duidelijk te maken wat geloof is. Een opdracht op zich! En als daar nog eens resultaat geboekt mag worden, dan voorkomt dat mogelijk het in het politieke debat gelijkstellen of zelfs verwarren van geloof met kerk. En laten we vooral de zegeningen niet vergeten! De door Ad Maris voorgelezen toelichting op de motie van SGP-ChristenUnie eindigde daar ook mee. En zelfs door tegenstemmers werd aan de hand daarvan benadrukt dat respectvol met elkaar omgaan de kern van de zaak is. Hoewel en passant het ambtsgebed weer op de weegschaal werd gelegd onder het argument van scheiding kerk en staat. En dat ziet er dan weer niet zo zuiver beargumenteerd uit. SGP-ChristenUnie gemeente Veere 7

8 Autobedrijf Dekker B.V. Autoverkoop en (schade)reparatie alle merken Lid Zuidweg SG Aagtekerke Telefoon Erkend Installatiebedrijf Meulmeester sanitair, centrale verwarming, gas, water, dakbedekking, loodgieters- en zinkwerk, houtgestookte cv-ketels en zonnecollectoren Jan Vaderstraat 7, 4365 BH Meliskerke Telefoon Fax SGP-ChristenUnie gemeente Veere 8

9 Peter de Visser Verhuur Te huur: Bedrijfsruimten/garages Meliskerke A Torenstraat 16 P 4365AE Meliskerke A Rapenburgweg 10 T P 4365ND Meliskerke M Boomkwekerij / Loonverhuurbedrijf Harthoorn v.o.f. Kleine Putweg SG Serooskerke (W.) Tel: / Tel: Website: Koestraat 68, 4361 BJ Westkapelle T: , M: , E: Uw partner in zakelijke dienstverlening Creatief in advies Flexibel in diensverlening Actief in samenwerking Middelburg T (0118) Goes T (0113) Serooskerke T (0118) Vlissingen T (0118) Rijkse & Zwemer accountants Torenstraat AA Serooskerke Postbus ZG Serooskerke Zierikzee T (0111) SGP-ChristenUnie gemeente Veere 9

10 Partners in beheren en beschermen Beheer van natuur en water (veiligheid) door Arjen de Visser Heette het in de vorige gemeentebrede nieuwsbrief van de Veerse SGP-Christen- Unie nog gewoonte, zachtjesaan heeft het de status van traditie. Want ook dit jaar is het de fractie gelukt om het licht op te steken buiten de al dan niet spreekwoordelijke muren van het gemeentehuis zelf. En juist dan verwacht je niet terecht te komen in een gebouw waar de gemeentevlag van Veere wappert. Gelukkig klapperden er ook nog twee andere vlaggen strak in de wind. Een gezond eerste teken van wat die middag nog meerdere keren ter sprake zou komen: samenwerking. Voor dit jaar had de fractie een verzoek neergelegd bij het Waterschap Scheldestromen en Staatsbosbeheer, samen met de buitendienst van de gemeente Veere gevestigd in de Baayenhovenseweg. En op 30 januari jl. klonk als eerste dat ze hier graag gehoor aan hadden willen geven. Want welke samenwerking er dan ook al mag zijn, het blijft nuttig om van elkaar te weten wat ieder doet, waar de raakvlakken al bestaan of waar deze nog meer gezocht moeten worden. Vanuit het besef dat je in deze tijden met samenwerking meer voor elkaar krijgt dan ieder voor zich. Daarnaast wilde het waterschap ook graag op het verzoek ingaan, omdat de SGP de grootste vertegenwoor- diging van ingezetenen heeft, en deze partij het waterschap veelal door dik en dun steunt. Zo n partij wijs je niet de deur! Leerzaam En hoewel het overleg met de nodige kwinkslagen begon (waarbij bijvoorbeeld fractieleden en wethouder over en weer de rol van de ander nog eens voor het voetlicht brachten: de wethouder heeft vanmiddag alleen een ceremoniële rol ), werd het al snel een nuttige en leerzame middag. Leerzaam vanwege de helder gepresenteerde werkzaamheden zelf, maar ook omdat er een behoorlijke brok geschiedenis bij kwam kijken en we zelfs verrassend nog verrijkt werden met de achtergrond van enkele veelgebruikte uitdrukkingen. Kortom, een middag waarbij werk, geschiedenis en taal de hoofdtoon vormden. s Avonds kwam daar nog een culinair uitstapje bij, maar het verhaal gaat dat dat vooral een gezellig samenzijn was, gevuld met persoonlijke verhalen en anekdotes en minder met werk. Zakkenvullers Als eerste was Toine Poppelaars aan de beurt, dijkgraaf van het Waterschap Scheldestromen. Dit waterschap is in 2011 uit een fusie ontstaan. De naam van het nieuwe waterschap is ontstaan uit een prijsvraag. Toine Poppelaars: Een frappante inzending daarbij was Zakkenvullers. We laten het maar in het midden welke zakken deze persoon bedoeld heeft: zandzakken of zakken van bestuurders. Gelukkig heeft onderzoek uitgewezen dat er zorgvuldig met de ingekomen belastingen en opcenten wordt omgesprongen. Maar we ontkomen er niet aan om als waterschap goed na te denken over geld, begrotingen en de heden ten dage gebruikelijke bezuinigingen. Gezien de SGP-ChristenUnie gemeente Veere 10

11 geschiedenis past de fusie overigens goed in het plaatje van opschaling. In 1953 (bijzonder jaartal bij dit onderwerp!) waren er in Nederland nog 2000 polderbesturen, met soms grote verschillen in financiële armslag. Aangezien ook toen het uitvoeren van de poldertaken vaak gepaard ging met veel geld, betekende dat niet altijd een optimale uitvoering van de noodzakelijke taken. Samengaan was dan ook noodzaak. Inmiddels zijn er over heel Nederland nog 24 waterschappen, met onderling nog wel genoeg verschillen. Scheldestromen valt bijvoorbeeld samen met de provincie Zeeland en daarvan weten we dat deze een relatief grote delta heeft en weinig inwoners in vergelijking met andere beheersgebieden. Zeggenschap Dat het takenpakket van het waterschap veel breder is dan dijkveiligheid, blijkt wel uit het overzicht dat de dijkgraaf laat zien. Naast het beheren van in totaal ruim 1000 km aan dijken, duinen en binnendijken worden ook bijna 4000 km wegen en fietspaden beheerd, wordt beplanting gerooid of aangeplant, draagt men zorg voor bijna km aan waterlopen met de daarbij behorende gemalen en is men verantwoordelijk voor het rioolwatertransportstelsel en de zuiveringen. En laten we de gladheidbestrijding niet vergeten. Een deel van de taken voert het Waterschap uit namens de gemeente, die de ontvangen vergoeding van het Rijk volledig doorsluist naar het waterschap. Toch levert dat een logische vraag op van Piet de Visser: Heeft de gemeente dan helemaal geen zeggenschap over het resultaat? Je streeft als gemeente toch een bepaald niveau na van bijvoorbeeld je wegen, beplantingen en fietspaden. Toine Poppelaars: Er is een vrij strakke verdeling van taken, maar er is ruimte voor overleg. En dit moet ook nog wel groeien, want meerdere gemeenten hebben aangegeven meer betrokken te willen worden bij de onderhouds- en beheerplannen. Oud ijzer Dat het waterschap een veelzijdig takenpakket heeft, komt ook tot uiting in de reacties die ontstaan bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Toine Poppelaars: Neem het maaien van de sloten. Deels besteden we dit uit, deels voeren we het zelf uit. Dat laatste vooral om zelf voeling te blijven houden met het werk en de daarbij horende kosten. Maar wanneer voer je het werk uit? Is de oogst al van het land? Heeft het niet teveel geregend? Regelmatig moet je toch over het land van de boer rijden en Eendenkooi Na de presentaties in de vergaderruimte werden we uitgenodigd in de natuur zelf! Na een auto-/fietsritje en korte wandeling vanaf het parkeerterrein van het Waterschap aan het eind van de Duinweg, werden we in een blokhut eerst theoretisch wegwijs gemaakt in de wereld van het eenden vangen. De logica van een kooiplas met vier daaraan grenzende gebogen pijpen werd al snel duidelijk. Ook dat daar de pijp uit gaan vandaan kwam. Evenals dat de kooiker voornamelijk achter de schermen moet operen om de kans op succes des te groter te maken. Het ontlokte Jaap Melse de opmerking: Zo ga ik ook graag te werk. Achter de schermen en dan nog het meest bereiken ook! Een verdere bijzonderheid van eendenkooi Slikkebosch, is dat deze ook een kolonie aalscholvers herbergt. Daarom, en omdat de eendenkooi zelf kwetsbare onderdelen heeft, is de eendenkooi alleen met excursies toegankelijk. Zo kom je te weten dat de eendenkooi aan het eind van de 19e eeuw door een rijke Sliedrechtse baggeraar is aangelegd, zeker de moeite waard! SGP-ChristenUnie gemeente Veere 11

12 die is zuinig op z n land. En welke methode gebruik je? Als je het klepelt, voorkom je dat de boer het materiaal nog moet wegwerken, wat bij het maaien met de korf nog wel moet gebeuren. Maar anderen bekritiseren het klepelen weer, omdat de sloot toch minder schoon wordt en de drainage mogelijk sneller verstopt raakt. Prompt haakt Piet de Visser daar op in: Die klepels moeten ze bij het oud ijzer gooien. Alleen met de korf krijg je sloten schoon! Ook maken meerdere aanwezigen zich zorgen over het aannemen van werk. Door het scherp aannemen zullen de bedrijven meters willen maken. Een dag niet draaien omdat het eigenlijk teveel geregend heeft, is dan niet of minder snel een optie. Je hebt toch al je machines voor de klus gereserveerd. De heer Poppelaars heeft ook wel het idee dat zijn eigen mensen daar iets meer gevoel bij hebben. Het blijft een aandachtspunt. Politiek Hoezeer het waterschap ook met uitvoering van taken bezig is, ze heeft ook met politiek te maken. Is het niet over de hoogte van belastingen, dan wel over het wel of niet toestaan van recreatief medegebruik van de waterkeringen. Bijvoorbeeld een fietspad over de dijk. Het waterschap wil daar liefst zo soepel mogelijk in acteren, maar beseft ook dat andere belangen een rol spelen, bijvoorbeeld verstoring van de natuur. Kees de Lange van Staatsbosbeheer haakt hier op in: Het luistert inderdaad soms heel nauw. Als in het broedseizoen de ouders net iets teveel van het nest worden gejaagd door op zich goed bedoelende wandelaars (met hond) of fietsers, kan het funest zijn voor de jongen. Je broedsucces kan dan hard teruglopen. Maar het moet niet uitdraaien op een discussie over één hek met wel of geen toegang. Je kunt naast buitendijkse routes plaatselijk ook een mooie overgang maken naar binnendijkse passages! Toine Poppelaars kan dit alleen maar beamen. Ik hoop dat de politiek, provinciaal of gemeentelijk, vanuit deze flexibiliteit hier dan ook de mogelijkheden voor schept. Meer dan boswachters Na de dijkgraaf en een korte pauze neemt Kees de Lange van Staatsbosbeheer het stokje over. Al 12 jaar is hij hoofd van het district Zeeland. Samen met boswachter Karel Leeftink is hij graag bereid om het werk van Staatsbosbeheer uit de doeken te doen, een organisatie die al meer dan 100 jaar bestaat! Als eerste de naam: Hoewel we van oudsher een staatsorganisatie zijn geweest, groeien we daar nu wat meer van weg. En we beheren zeker ook nog natuur en bos - in Zeeland natuurlijk minder dan in sommige andere provincies - maar we zijn daarnaast veel meer taken gaan doen. Het zal jullie niet verbazen dat wij daarin duidelijke keuzes moeten maken en hebben gemaakt. Trouwen Is het niks om samen te gaan met de andere natuurbeherende clubs?, zo vraagt iemand. Kees de Lange erkent dat er wel raakvlakken zijn, maar ziet ook belangrijke verschillen: Het Zeeuws Landschap heeft duidelijk provinciale doelstellingen, het Staatsbosbeheer is een landelijke organisatie. En Natuurmonumenten is meer gericht op particuliere initiatieven, wij zijn toch nog meer een overheidsorgaan. Bovendien, als je trouwt, moet je altijd een rijkere partij trouwen. En Natuurmonumenten heeft ook niet veel te verhappen. Samen-gaan zou zeker verdergaand verlies van bestaande bronnen betekenen. We zien veel meer in regionale of plaatselijke samenwerkingsverbanden, zoals hier met de gemeente of het Waterschap waar we machines van kunnen gebruiken. Dat zal ook moeten, want landelijk moeten we al 200 mensen schrappen. Voor de 800 die overblijven, zullen we daarnaast ook nog andere inkomstenbronnen moeten zien te vinden, anders verdwijnt er nog meer. SGP-ChristenUnie gemeente Veere 12

13 Beschermen, beleven, benutten In deze krappe tijden heeft Staatsbosbeheer echter een pracht van een trits in het leven geroepen. Naast het beschermen van natuur of andere waardevolle zaken, zoals Fort Rammekens of buitenplaatsen waarvan tenminste verder verval tot staan is gebracht, zet Staatsbosbeheer nu meer en meer in op het kunnen beleven van deze vaak historisch gegroeide rijkdommen. Kees de Lange: Openstellen ten behoeve van recreatief genieten zal dus toenemen. We hebben Doe-en-kijkdagen, die gelukkig meestal druk worden bezocht. Kinderen kunnen stokbrood bakken, schilderijtjes met schelpen maken en als boswachter op de foto. En het bouwpakket van het vogelhuisje is een regelrechte hit. Toch moet er ook zaken worden gedaan. Om dat beleven in stand te kunnen houden, wordt daarom steeds actiever bedrijven benaderd om hierover mee te denken en hierin te investeren, waarbij zo n bedrijf er natuurlijk ook beter van mag worden. Als voorbeelden noemt Kees: Voor Fort Rammekens proberen we een sterk blok aan exploitanten bij elkaar te zoeken. Of als een manege goed onderhouden ruiterpaden wil, maar onze pot is bijna leeg, dan kan zo n manege met eigen mankracht ook een aardig eind komen. En als ze dan eens een machine nodig hebben, kunnen wij daar voor zorgen. Zo n vorm van samen werken aan het in stand houden en er gebruik van kunnen blijven maken, vraagt overigens regelmatig om geduld. Maar de eerste positieve voorbeelden kennen we inmiddels. Verlanglijstje Zoals elk jaar stelt de fractie van de SGP-Christen- Unie zich ook kwetsbaar op. Meestal via de vraag Waar kunnen wij het beter doen? Ook deze middag klinkt deze vraag weer, maar het verlanglijstje is verdacht kort. Het Waterschap nodigt Veere vanwege het bundelen van bestuurlijke kracht in Zeeland uit om zich aan te sluiten bij SaBeWa, de organisatie die de belastingen verzorgd voor al acht andere gemeenten in Zeeland. En Staatsbosbeheer gooit een balletje op bij het Waterschap of er niet eens samen gekeken kan worden naar het uitbaggeren van de kooiplas van de Eendekooi. Want hoewel er gelukkig een behoorlijk aantal vrijwilligers hun beste beentje voorzetten, is dit toch een klusje dat hun vermogen te boven gaat! Groener dan groen Over groenbeleid door Erik de Jonge Het is er de achterliggende weken door de koude misschien nog niet zo van gekomen om eens goed uw tuin in te duiken. Het raakt echter hoog tijd om er voor te zorgen dat straks alles er weer tip top uit zal zien. Heeft u geen tuin, bent u zo klaar, heeft u tijd over? Geen nood u kunt de gemeente gaan helpen! De Gemeente Veere is bezig om haar groenbeleid drastisch te herzien. Daarbij lanceert zij een nieuw initiatief: burgerparticipatie in groenonderhoud. Het is dus mogelijk dat u over enige tijd het perkje van de gemeente dat aan uw perceel grenst of bij u in de straat aanwezig is, mag onderhouden. De verwachting is dat dit zal leiden tot betere kwaliteit van het groen. U zult begrijpen dat u in zo n perkje niet zomaar alles zal mogen doen wat u zou willen. Het moet immers wel aan een bepaalde kwaliteitsnorm voldoen. Staat bij u thuis in de voortuin het onkruid een meter hoog tussen de tegels dan zult u eerst daar aan de slag moeten. Na het vaststellen van het beleid en een nieuw moederbestek, zal er samen met u als burgers gekeken worden naar het groen in uw dorp, om er zo achter te komen of dit groen ook werkelijk voldoet aan de kwaliteitseisen die er gesteld worden. Als u dus vindt dat uw omgeving behoefte heeft aan een hoger niveau van onderhoud of inrichting, dan zou u in overleg met de gemeente zelf aan de slag kunnen gaan om dit te bereiken. De gemeente zal wel altijd kijken of dit met andere werkzaamheden gecombineerd kan worden. O ja, uw burgerparticipatie kan echter nooit leiden tot legalisering van het oneigenlijk gebruik van het gemeentegroen. Heeft u tips, ideeën voor uw omgeving, laat het ons weten! Wie weet ontstaat er zo naast de opschoondag en boomplantdag een groenperkdag! SGP-ChristenUnie gemeente Veere 13

14 Van de fractie Inzet opbrengsten bouwgrond door Piet de Visser U hebt in de Veerse krant kunnen lezen dat van het bestemmingsplan de Tienden te Zoutelande de bouwgrond uitgegeven wordt. Al de opbrengst van de grond die in de gemeente Veere verkocht wordt komt in de pot van het grondbedrijf. Nu heeft de gemeente Veere een gezond grondbedrijf dat in tegenstelling tot andere gemeenten in Zeeland. In Zoutelande doen er zich samenlopende omstandigheden voor. Gelijktijdig met de uitgifte van de bouwgrond in de Tienden kon de Westkapelseweg in ontwikkeling komen. Aangezien de grondexploitatie in de opstartfase geld tekort kwam, is de opbrengst van de Tienden voorlopig gebruikt om de Westkapelseweg op te starten. Er is heel wat aan vooraf gegaan om dit project te kunnen realiseren. De supermarkt staat op een plek zonder parkeergelegenheid, en de laad- en los mogelijkheid voldoet ook niet meer aan deze tijd. Dus als de mogelijkheid zich voordoet dan zou Westkapelseweg hij het beste kunnen verhuizen uit de kern. Die mogelijkheid deed zich nu voor, en is met beide handen aangegrepen. De school in Zoutelande is ook aan vervanging toe, deze kan nu ook naar de Westkapelseweg verhuizen. De grond is eigendom van de gemeente. Dit zou geld opleveren als daar geen gymzaal en voetbal accommodatie zouden staan. Maar de gemeente heeft de plicht De Tienden ll om deze in stand te houden, en dat brengt kosten met zich mee. Het terrein moet verlegd, en de gebouwen moeten herbouwd worden. Dit hebben we als fractie niet als kapitaalsvernietiging gezien omdat de gymzaal en de voetbalaccommodatie totaal uitgeleefd zijn. Dat hebben wij als fractie tijdens een werkbezoek ter plaatse gezien. Met deze gegevens is er gekozen voor een nieuwe opzet van de opbrengsten van de bouwgrond. Als fractie hebben wij gepleit dat de winst die ontstaat uit dit plan terugvloeit naar de pot van het grondbedrijf. De wethouder heeft toegezegd dat dit gaat gebeuren. En dat is in de lijn der verwachting. Dan kan deze pot ook weer gebruikt worden als er in een van de andere kernen soortgelijke projecten van de grond komen. Een win-win situatie. Dit plan is een onderdeel van de zes grote projecten die in de gemeente Veere in ontwikkeling zijn of komen. Dit zijn o.a.: De herinrichting Wilgenhoekweg/Oostkapelseweg, de Golfbaan in Domburg, het singelgebied in Domburg, de jachthaven Oostwatering, het plan veelzijdig Veere (zie bijdrage collega Ad). U ziet wij leven in een bruisende gemeente die de meeste dingen op orde heeft en bovendien de goedkoopste gemeente van Zeeland is. SGP-ChristenUnie gemeente Veere 14

15 HOBBYMATERIALEN gewoon persoonlijk! Postbus ZG Serooskerke Torenstraat AC Serooskerke Telefoon Fax KANTOORARTIKELEN HOBBYMATERIALEN Accountancy Belastingadvies Belastingaangiften Bedrijfsadvies Salarisverwerking Loonadvies HR Diensten Detachering Online diensten MIDDELBURG T E OOSTKAPELLE T E Grondwerk Verhuur van grondverzetmachines Mechanisch afreien Agrarisch loonwerk Straat- en groenonderhoud Straat- / rioleringswerk Handel in zand, grond, puin etc. Prelaatweg 60, 4363 NJ Aagtekerke Telefoon Fax ZZPèrs, en andere actieve ondernemers opgelet! Volg het advies van MKB Nederland, en ONDERNEEM met elkaar vanuit een modern Bedrijfsverzamelgebouw. de hypotheek een ProBleem? Wij verkopen een unit mét hypotheek. Onze prijzen en voorwaarden zijn sterk concurrerend met de wijde omgeving. Wij bieden units aan in verschillende maten. Ook (tijdelijk) huren behoort tot de mogelijkheden. Voor zelfbouwers hebben wij een uniek bouwperceel. Afspraak tot geheel vrijblijvende bezichtiging kan dagelijks. Ook op zaterdag. MAKELAARS Bemiddeling bij aan- en verkoop Taxatie Advies Markt 82 Westkapelle Tel houmesmakelaars.nl SGP-ChristenUnie gemeente Veere 15

16 Computerhulp aan particulieren, bedrijven en instellingen. (serviceabonnement mogelijk) Hulp bij problemen (defecten, virusaanvallen, langzame computer, netwerk enz.). Maak een afspraak voor thuishulp en geduldige instructie. Leveren van nieuwe computers, laptops, printers, software en inktpatronen. KIJK OP GSM Tel Adres: Gren. Wissestraat 2 Grijpskerke Korendijk HP Middelburg T.: F.: E.: Kwekerij Plantlust Voor Voor al u bomen en heesters voor bedrijf particulier al zowel uw bomen enalsheesters zoals: zoals: Els Peren Wilg Appel Plataan Laurierstruiken Liguster Buxus Pruim Kornoelje Meidoorn Beuk Appels Laurierstruiken En nog veel meer! Peren Buxus bezoekadres Gapingseweg Gapinge Linde Liguster 's zaterdags geopend of op afspraak t f Plataan Kornoelje m internet enwww.kwekerijplantlust.n nog veel meer! l 16 Dit alles tegen scherpe prijzen! SGP-ChristenUnie gemeente Veere L.P.J Harpe - bezoekadres: Gapingseweg, Gapinge -

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

Werk aan de winkel. In dit nummer: Kijk ook op onze nieuwe website: Colofon Fractievoorzitter

Werk aan de winkel.  In dit nummer: Kijk ook op onze nieuwe website: Colofon Fractievoorzitter Nieuwsbrief SGP - afdeling Veere December 2015 - nr. 36 H el pt u m ee? L A A T I V E VEER ief! t c a d r o W ures t a c a v e z Bekijk on In dit nummer: Werk aan de winkel Kijk ook op onze nieuwe website:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Bron voor inspiratie voor focus, samenhang en positionering

Bron voor inspiratie voor focus, samenhang en positionering Bron voor inspiratie voor focus, samenhang en positionering Promotie Delta In het eerste kwartaal van 2012 is er door tal van partijen (onderwijs, ondernemers, provincie en belangenen uitvoeringsorganisaties)

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

5.3 SAMENVATTEND SCHEMA SOORTEN VERBANDEN

5.3 SAMENVATTEND SCHEMA SOORTEN VERBANDEN 10.2.9 Andere verbanden Soms worden ook nog de volgende verbanden onderscheiden: 1 toelichtend verband (komt sterk overeen met het uitleggend verband) 2 argumenterend verband 3 verklarend verband Deze

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

participeren doe je SAMEN

participeren doe je SAMEN Geachte aanwezigen en toehoorders thuis, Voor ons ligt de kadernota 2016-2019 waar wij als VVD Beemster trots op zijn: Beemster is een financieel gezonde gemeente die lokaal doet wat lokaal kan - namelijk

Nadere informatie

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]:

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]: Preek over HC zondag 31 GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS, GASTEN EN LUISTERAARS, Iedereen weet wel dat je sleutels hebt in verschillende soorten. Aan het soort sleutel kan je vaak al zien voor welk doel je

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 Beertje Anders Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 H. Vos Beertje Anders Wat zonlicht is voor bloemen, is een glimlach voor een beer. Beertje Anders en Beertje Bruin gaan bij oma spelen. Het was maar even

Nadere informatie

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!!

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!! Oktober 2012 Zó! Zoetermeer heeft aan scootmobielgebruikers gevraagd wat zij vinden van de bezuinigingen op de Wmo en vooral wat ze vinden van het voorstel om scootmobielen te verstrekken die een stuk

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college, - stuurskracht/regio,..s/ POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J. van der Wal BEL/ES Doorkiesnummer +31235143465 walj@noord-holland.

Nadere informatie

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en grote namen : Wibi Soerjadi HZO en cultuur in Zeeland : Stenzel & Kivits Nieuwjaarsconcert 2016 Al eeuwenlang kenmerken water, dijken en polders

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

Betoog 28 juni 2012 Verantwoordings&Perspectiefnota, door Aris Leijendekker

Betoog 28 juni 2012 Verantwoordings&Perspectiefnota, door Aris Leijendekker Betoog 28 juni 2012 Verantwoordings&Perspectiefnota, door Aris Leijendekker Spreuken 24 zegt: betoont gij u slap ten dage der benauwdheid dan komt uw kracht in het nauw; vrij vertaald: als er moeilijke

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN!

Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN! Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN! Waardevol Water? Doen! Woensdagavond 18 november organiseerde het hoogheemraadschap van Rijnland in de Stadsgehoorzaal in Leiden de avond Waardevol Water over het Waterbeheerplan

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Fractieflits 21-2011. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. In dit nummer: Houtmanpad

Fractieflits 21-2011. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. In dit nummer: Houtmanpad Fractieflits 21-2011 In dit nummer: Houtmanpad Haarlemse vergunningen waardeloos? Onderzoek naar handhaving Koopzondagen Over de vrijheid om te mogen geloven Wethouder Cassee nu ook echt Haarlemmer nog

Nadere informatie

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst Beuningen maken we samen Een reis naar de toekomst Oktober 2013 1 Waarom nu een visie? Een visie maak je niet zomaar. Een visie maak je ook niet vaak. Maar op dit moment zijn wij toe aan nieuwe inspiratie,

Nadere informatie

Er liggen spannende maanden achter u. De procedure die leidde tot uw benoeming hebben we van nabij meegemaakt.

Er liggen spannende maanden achter u. De procedure die leidde tot uw benoeming hebben we van nabij meegemaakt. Toespraak door de vicevoorzitter van de gemeenteraad, de heer N. van Wolfswinkel, bij de installatie van de heer A.J. Kottelenberg tot burgemeester van Neder-Betuwe op vrijdag 7 april 2017. Geachte burgemeester

Nadere informatie

Nieuwsbrief van het Parkinson Café januari 2015.

Nieuwsbrief van het Parkinson Café januari 2015. Nieuwsbrief van het Parkinson Café januari 2015. Parkinson Vereniging regio t Gooi website: www.parkinsoncafelaren.nl Twitter: @parkinsontgooi Email: parkinsoncafelaren@gmail.com Adres Parkinson Café:

Nadere informatie

Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer.

Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer. Beertje Anders en Beertje Bruin gingen bij oma spelen. Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer. Oma hoorde: Ik wil de bal, Ik wil de blokken, Ik ga kleuren, Ik wil de kleurpotloden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Verslag. 2 1400 meter ligt te laag en moet verhoogd worden: is dat zowel aan de west- als oostkant?

Verslag. 2 1400 meter ligt te laag en moet verhoogd worden: is dat zowel aan de west- als oostkant? Aan aan- en afwezigen en tijd bespreking, 20.00 uur Plaats bespreking Het Plashuis, Noorden Projectnummer 01.0638 E-mail noordsedorpsweg @waternet.nl Aanwezig bewoners en geïnteresseerden Onderwerp bespreking

Nadere informatie

ADHD: je kunt t niet zien

ADHD: je kunt t niet zien ➂ ADHD: je kunt t niet zien Je ziet het niet aan de buitenkant. Je kunt niet gelijk naar iemand kijken en zeggen: die heeft ADHD. Dat kan een voordeel zijn. Als iemand niet weet dat jij het hebt, dan kunnen

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 2 De uitwerking van de Roos van Leary 3 Werken met de Roos van Leary

INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 2 De uitwerking van de Roos van Leary 3 Werken met de Roos van Leary INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 11 Invloed op anderen 11 De Roos van Leary 13 Kiezen van gedrag 23 Communicatie 26 Uitbreiding van het model 27 Het verhaal en de Roos van Leary 28 2 De uitwerking

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Inspirerend Presenteren

Inspirerend Presenteren Inspirerend Presenteren Door Kai Vermaas & Charis Heising Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Inleiding Wil je leren hoe jij een presentatie kunt geven waar je zeker bent van je verhaal? En

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Als je verliefd op iemand bent is dat vaak een fijn gevoel. Als de ander dan ook verliefd op jou is, wordt dit gevoel alleen maar sterker. Het is echter niet altijd

Nadere informatie

Kan ik het wel of kan ik het niet?

Kan ik het wel of kan ik het niet? 1 Kan ik het wel of kan ik het niet? Hieronder staan een aantal zogenaamde kan ik het wel, kan ik het niet-schalen. Deze hebben betrekking op uw taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de leden Gesthuizen en Van der Vlies over zondagsopenstelling

Beantwoording vragen van de leden Gesthuizen en Van der Vlies over zondagsopenstelling > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag

Nadere informatie

Géén overeenstemming over het medegebruik van het particuliere bos in de Biltse Duinen.

Géén overeenstemming over het medegebruik van het particuliere bos in de Biltse Duinen. Reactie op mediation Géén overeenstemming over het medegebruik van het particuliere bos in de Biltse Duinen. De gemeente de Bilt heeft een mediation georganiseerd om de betrokken partijen met elkaar aan

Nadere informatie

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013)

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) De gemeente Heemstede betrekt u, als inwoner van de gemeente, graag bij de inrichting van het groen in de gemeente. Met de algemene term groen worden de planten, de

Nadere informatie

10 tips over besluitvorming

10 tips over besluitvorming 10 tips over besluitvorming Meer weten? www.vergaderendoejezo.nl Bel of mail Carla: 06-20809676 of info@vergaderendoejezo.nl. 10 tips over besluitvorming Besluitvorming is noodzakelijk bij vergaderingen.

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Maakt geld gelukkig? VOORBEELD / CASUS Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 2 ½ uur. Voor de volledigheid hieronder eerst

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 VRIJDAG 19 juni 2015 DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 01 mei 2015 Hoi! EVEN VOORSTELLEN Wij zijn een groep enthousiaste dorpelingen die samen willen bouwen aan de toekomst van Balkbrug en daarop slim samenwerken.

Nadere informatie

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Inleiding Be good & sell it! Goed dat je dit e-book hebt gedownload! Hoe belangrijk is het voor jou om helder te communiceren

Nadere informatie

Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015

Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Inleiding In dit boekje leest u in hoofdlijnen hoe het ontwerp van de Beuningse uiterwaarden er uit ziet.

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS 2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS Foto: Frits v/d Velde Nieuwsbulletin Modelspoorvereniging Zeeland 24/08/2010 Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto s van Nederlandse

Nadere informatie

Motie oproep gratis ter beschikking stellen VOG's

Motie oproep gratis ter beschikking stellen VOG's Bergen (Lb) LeObaarheid maak je samen -KERN Kernen En Regionaal Natuurlijk progressieve ombinatie Bergen Afdeling Bergen Lb Motie oproep gratis ter beschikking stellen VOG's De gemeenteraad van Bergen,

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I Opgave 2 Religieus recht 7 maximumscore 2 een beargumenteerd standpunt over de vraag of religieuze wetgeving en rechtspraak voor bepaalde bevolkingsgroepen tot cultuurrelativisme leidt 1 een uitleg van

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Politiek periodiek vereniging Helder en Gedreven

Politiek periodiek vereniging Helder en Gedreven H&G Informeert! Politiek periodiek vereniging Helder en Gedreven Nummer 1 Wij, het bestuur van Helder en Gedreven, zijn voornemens om onze leden en overige sympathisanten periodiek te voorzien van informatie

Nadere informatie

Cadeautjes van de natuur

Cadeautjes van de natuur Cadeautjes van de natuur Een gedicht dat zegt dat ieder mens bijzondere talenten heeft. Ieder mens is uniek en bijzonder. En mag er zijn! Praat met de kinderen over hun talenten. Wat vinden ze leuk om

Nadere informatie

Projectlijn A Meelopen met de Meute? Hellig Hart

Projectlijn A Meelopen met de Meute? Hellig Hart Les 4A Titel Thema Benodigdheden Doelstelling Net even iets anders Betrouwbaarheid: geloofwaardigheid Computer, printer, DVD fragment 2 en 3, werkblad 4A.1 en informatieblad 4A.1, achtergrondinformatie

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Pers versus politiek, waakhond of schoothondje

Pers versus politiek, waakhond of schoothondje Uitnodiging Voorjaarscongres 2013 Pers versus politiek, waakhond of schoothondje Donderdag 23 mei 2013 Ontvangst 9.00 uur Aanvang 9.30 uur Gemeentehuis De Bilt Hartelijk welkom in de gemeente De Bilt!

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Ik heb een nieuw horloge, zegt papa. Kijk.

Ik heb een nieuw horloge, zegt papa. Kijk. Prent 1 Sst, ik hoor iets! Prent 1. Sst, ik hoor iets! Said en Jamal zitten aan tafel te eten. Samen met papa en mama. Ik heb een nieuw horloge, zegt papa. Kijk. Papa laat het horloge zien. Het is een

Nadere informatie

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal Verslag werkatelier over participatie en samenspel tussen samenleving en gemeentebestuur op 4 juni 2015 van 20:00 tot 23:00 uur in het Dorpshuis

Nadere informatie

Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009)

Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009) 1 Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009) De achtergrond van de vraag naar het belangrijkste gebod De vraag waar wij vanochtend mee te maken hebben is de vraag naar het grote of anders

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 1 e helft 2015

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 1 e helft 2015 Werkbezoek wethouder Blok Op 2 maart bracht wethouder Dilia Blok een bezoek aan de Overtuin. Na een wandeling in de tuin is door enkele bestuursleden een toelichting gegeven over de plannen voor de tuin.

Nadere informatie

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink

Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Mailwisseling Hans Baaij en Wim van den Brink Dit is de mailwisseling die wij hadden met Hans Baaij (Varkens in Nood) en Wim van den Brink (Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie) naar aanleiding van

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Wie wordt de bouwheer?

Wie wordt de bouwheer? november 2013 het fundament Nieuwbouw en renovatie Wie wordt de bouwheer? 26 het fundament november 2013 Bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen is het nodig dat iemand de regie heeft. Dit zogenoemde

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie