Nieuwsbrief SGP-Veere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief SGP-Veere"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief SGP-Veere & Graag bieden wij u onze jaarlijkse gemeentebrede nieuwsbrief aan. Inmiddels is dit alweer het achtste jaar dat we als fractie op deze wijze van ons laten horen. We willen scherp blijven door voortdurend contact te houden met wat er leeft in gemeente Veere. U leest erover in deze nieuwsbrief. Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief een vraag of reactie? Laat het de fractie weten! Contactgegevens vindt u in de Colofon op pagina 2. In gemeente Veere werken de SGP en de ChristenUnie samen als gecombineerde fractie. Inhoud Colofon pag. 2 Een dag uit het leven van de wethouder pag. 3 Van de fractie: Project Placemaking stad Veere pag. 4 Oranjebitter en de voordeur, over geloof en politiek pag. 6 Partners in beheren en beschermen, beheer van natuur en water (veiligheid) pag. 10 Groener dan groen: over groenbeleid pag. 13 Van de fractie: Inzet opbrengsten bouwgrond pag. 14 SGP-ChristenUnie gemeente Veere

2 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave onder verantwoording van het bestuur van de Kiesvereniging SGP-ChristenUnie gemeente Veere. Voor alle aankondigingen in de nieuwsbrief geldt: indien de Heere wil en wij leven. Redactie Erik de Jonge (eindredactie) Arjen de Visser (redacteur) Pieter de Visser (advertenties) Redactieadres Adverteren? Meer informatie? Lid worden Nog geen lid? Meld je aan op AFBOUW PLAFONDS WANDEN VLOEREN SCHUIFKASTEN BOEKENKASTEN VERLICHTING TIMMERWERKEN STERK IN OP MAAT! SCHUIFKASTEN wim moens totaal Jan Vaderstraat 1b 4365 BH Meliskerke T M Vloeren: tapijt, marmoleum en vinyl Binnen- en buitenzonwering Torenstraat AD Meliskerke Tel.: Mobiel: SGP-ChristenUnie gemeente Veere 2

3 Een dag uit het leven van de wethouder door Jaap Melse Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: iedere dag is een uitdaging en het is een groot goed als een mens elke dag opnieuw de kracht krijgt om het werk te doen. Doorgaans begin ik altijd lekker vroeg. Dan is het heerlijk om stukken te lezen, mail af te werken en soms even bij een afdeling binnen te lopen om zodoende ook het contact met het grondvlak te houden. Want als er een goed bestuurlijk/ ambtelijk samenspel is komt dit ook de inwoners ten goede! En daar doen we het tenslotte allemaal voor! Deze keer geen uitputtende opsomming van uur tot uur. Maar gewoon wat grepen uit de agenda. Op de maandag zijn er doorgaans verschillende stafoverleggen gepland. Dat gebeurt dan met het hoofd van die afdeling. Als er specifieke zaken toegelicht moeten worden schuift de behandelend ambtenaar aan bij het overleg en kunnen er van mijn kant vragen gesteld worden over het plan wat voorligt. Een goede voorbereiding door de afdeling is daarbij van groot belang. Wat is het advies? Zijn er valkuilen? Waarom zouden we het juist niet willen? Past het wel binnen de visies zoals die door de raad zijn vastgesteld? Precedentwerking? Hoe verloopt de verdere communicatie? Allemaal vragen die op ons afkomen en waar we wat mee moeten. Dat gebeurt allemaal binnen zo n stafoverleg. De wethouder moet zich uiteraard beperken tot de hoofdlijnen. Wat ook van cruciaal belang is, is dat de wethouder de ambtenaren niet voor de voeten moet lopen. Zij weten als geen ander wat wel of niet kan. Door daar op een goede manier gebruik van te maken zijn die overleggen van korte duur. En beste lezer denk nu niet dat de ambtenaren het voor het zeggen hebben. Dat is een fabeltje. Ik noem het weleens gekscherend naar de organisatie: vrijheid in gebondenheid! Op de dinsdag vergadert het college van B & W Wethouder doet overal inspiratie op voor meubilair in de openbare ruimte! om uur. De ene keer zijn er wat meer stukken dan de andere maar ook is zo n collegevergadering uitermate geschikt om zaken die er toe doen gezamenlijk met elkaar te delen. En onder de bezielende leiding van onze burgemeester zijn zulke collegevergaderingen geen straf! Denk nu niet dat we het altijd roerend met elkaar eens zijn. Dat zou saai worden! Ook niet gelijk denken dat die collegekamer bijna afgebroken wordt, maar toch... Er zijn en blijven verschillende opvattingen. Maar met respect voor elkaar komen we dan een heel eind. Oplossingsgericht. Zo steekt dit college in elkaar. Maar aan de andere kant willen we ook niet alles. Soms komen de wildste plannen bij de gemeente binnen en als die niet passen binnen het vastgestelde beleid zeggen we helder: NEE! En dat is juist de kracht van dit college. Geen burgers, ondernemers of wie dan ook laten bungelen maar gewoon tegen elkaar uitspreken waar het om gaat. En vooral elkaar niet bezig houden. Dat geeft een heleboel frustraties en schiet het doel voorbij! Zoals bekend heb ik een hartgrondige hekel aan negatieve energie. Elkaar op een vervelende manier bezig SGP-ChristenUnie gemeente Veere 3

4 houden. Ik kom nog teveel mensen tegen die het een soort sport vinden om dwars te liggen. En dan komen we niet verder. Vandaar mijn welgemeend advies/verzoek: laten we gewoon de zaken bespreken en zoeken naar constructieve oplossingen. En soms is het nodig om een dossier te sluiten! Ter meerdere glorie van uzelf en de gemeente. Als voorbeeld: ik kreeg met de regelmaat van de klok brieven van een inwoner. Daar stonden niet altijd echt leuke dingen in. Het ging over zaken die al liepen vanuit vorige colleges. Ik heb die persoon eens op gesprek gevraagd via het secretariaat. Afspraak werd voor een bepaalde dag gemaakt en de inwoner kwam opdagen. Alleen toen hij bij mij aan het bureau zat zei die helemaal niets. Dus ik aan het vertellen en eens de stelling gedeponeerd dat, gezien zijn houding, hij niet zulke hoge gedachten van de gemeente Veere had. En toen brak het ijs. Ik had maar te luisteren. Hij liep leeg. Ik was, volgens hem, de eerste bestuurder die eens oprecht vroeg hoe het met HEM ging enz. Maar ja, hij werd steeds negatiever. Vervolgens was het mijn beurt. Sloeg met mijn vuist op tafel en sprak met stemverheffing: hoe haalt u het in het hoofd om zo rottig en mottig te doen tegen zo'n positieve wethouder! Werkelijk, het sloeg bij hem in als een bom en hij zei: u hebt gelijk! Lang verhaal kort: diezelfde week zijn er nog nadere afspraken gemaakt door de opzichter met die persoon en sindsdien krijg ik van hem geen vervelende brieven meer. Tussen twee haakjes: de beleidsambtenaar die bij het gesprek aanwezig was viel bij mijn uitbarsting bijna van zijn stoel maar gelukkig heeft hij er geen nadelige gevolgen aan overgehouden! Ik stop met het sleutelwoord: COMMUNICATIE! Van de fractie Project Placemaking stad Veere door Ad Maris De fractie heeft de bezoeken aan de vergaderingen van de diverse stads- en dorpsraden (verder gebruik ik de afkortingen SDR DR of SR) onderling verdeeld. De steunfractie- en raadsleden doen hier in mee. In elke fractievergadering wordt van die vergaderingen verslag gedaan en wordt de informatie meegenomen in besluiten die de fractie over die kern moet nemen. Er is een groot verschil in hoe de diverse SDR functioneren en welke problematiek er aan de orde komt. Heel veel hangt af van hoe het bestuur van zo n SDR in staat is samen te werken met de gemeente Veere. Daarmee bedoel ik dan afwisselend de wethouders, het college of de medewerkers. Als fractie nemen we een zekere onafhankelijke plaats in in dit dynamische geheel. We luisteren naar wat er leeft en kunnen eventueel op de achtergrond wat steun bieden in geval van onduidelijkheden of zaken die misschien wat stroperig dreigen te worden in de afhandeling. Dergelijke bezoeken / contacten zijn ook belangrijk als er informatie nodig is over een kern. Een bestuurslid van een SRD is dan snel gebeld en de gevraagde gegevens liggen op tafel. In de ene kern is er meer gaande dan in een andere. Dat gaat met de jaren heen en weer en hangt af van de projecten die in zo n kern (meestal op initiatief van de gemeente) worden uitgevoerd. De SDR krijgen daarin veel ruimte voor meedenken en dat is een zeer goede zaak. Enkele voorbeelden: WOZOCO Westkapelle, Seniorencomplex NIMMERDOR Grijpskerke, de basisschool in Biggekerke, reconstructie wegen in Serooskerke en het project Placemaking in Veere. SGP-ChristenUnie gemeente Veere 4

5 Mij is de kern Veere toevertrouwd als fractielid. Het volgende is een (onvermijdelijk onvolledige) samenvatting van mijn observaties tijdens mijn bezoeken aan de vergaderingen van de SR Veere in de afgelopen jaren. In de kern Veere wordt door sommigen het toerisme ervaren als een noodzakelijk kwaad en door sommigen als een grote zegen. En alles daartussenin. Bij een openbare bijeenkomst als een SR vergadering is het altijd heel duidelijk wie de voor- en wie de tegenstanders zijn van welke ontwikkeling dan ook. Het blijkt ook zo te zijn dat velen van hen die het woord voeren, en daar van de voorzitter altijd ruim de gelegenheid voor krijgen, zeer goed van de tongriem zijn gesneden. Gloedvolle betogen overladen met vaak doorslaggevende argumenten (althans in de ogen van de spreker) onderstrepen de mening van de betoger om iets niet of juist wel te gaan doen. Heel vaak ontstaan tijdens dergelijke vergaderingen ook reuze creatieve ideeën over hoe je ook tegen een zaak aan kunt kijken. Of als er een advies naar de gemeente gedaan moet worden over de naamgeving aan de overtrekjollen die sinds een poosje in de Vesten van Veere liggen. Het bestuur van de SR Veere is niet voor een kleintje vervaard. Onder de bezielende leiding van een gedreven voorzitter is er altijd veel te melden over de activiteiten waarin de SR deelneemt. Er gebeurt heel veel achter de schermen. En het bestuur heeft er in het algemeen een eigen mening over. Het zijn geen volgers. Soms gaat het zelfs zover dat bepaalde besluiten van de gemeente zodanig verkeerd vallen in de stad Veere, dat deze tot aan de rechter worden uitgevochten. En wat mij altijd zo opvalt (ik heb het al eerder genoemd) er is zelden unanimiteit onder de bezoekers van de SR vergaderingen. De een vindt een Vischmarkt op de Kaai een geweldige toeristische trekpleister en een ander bestrijdt de vergunning die is uitgegeven om de markt te mogen laten plaatsvinden te vuur en te zwaard. De één vindt dat Veere zou moeten worden afgesloten met een slagboom en terugkeren naar de middeleeuwen en slechts een levend Anton Pieck voorbeeld zou moeten zijn, terwijl een ander de bezoekers met busladingen vol op het Oranjeplein zou willen verwelkomen om hun geld in Veere uit te geven. In een wat groter verband bestaan in Veere naast de SR dan ook nog een aantal groepen die zich hebben verenigd in Stichting Veere, Vrienden van Veere, Delta Cultureel, De Ondernemers van Veere en willicht nog een paar andere. En wat in het klein gebeurt op een vergadering van de SR gebeurt in het groot ook tussen deze clubs. Ze zijn het niet vaak eens over wat er met Veere zou moeten gebeuren. Schetsvoorstel Oranjeplein Een van de spraakmakende projecten die op dit moment voor het stadje Veere wordt voorbereid is: Placemaking Veere. In het Nederlands zou ik dat ruimtelijke ordening willen noemen, dus waarom een Engelse term voor iets wat heel goed in onze eigen taal is aan te duiden? Het houdt in dat er al heel lang en op veel niveaus wordt overlegd over een nieuwe bestemming en indeling van de Markt, het Oranjeplein, de Kaai en rondom de Grote Kerk. Uitgebreide informatie over dit proces en de hoogtepunten kunt u vinden op: nt&mediumid=11&pagid=6537&stukid=59305 Dus daar ga ik hier nu niet op in, dat kunt u daar zelf lezen. SGP-ChristenUnie gemeente Veere 5

6 Oranjebitter en de voordeur Over geloof en politiek door Arjen de Visser Wat is dat toch? Was eind 2011 in een landelijke krant van Apeldoornse huize nog een opiniestuk te lezen met kleine voorbeeldjes van toenemende welwillendheid ten opzichte van christenen, begin 2013 staat zelfs het woord christenpesten in de krant. Zijn dat slechts willekeurige noten in de hedendaagse symfonie van politiek en samenleving of is er wel degelijk een lijn in de melodie te herkennen? En worden dan alleen zuivere tonen ten gehore gebracht, of zitten er ook valse tussen? Een beschouwing over geloof en politiek. Begin februari stond een bericht in de PZC dat de meerderheid van de gemeenteraad van Veere het niet erg vindt als het verbod op godslastering en andere voor christenen waarde(n)volle wetgeving verdwijnt. Het was niet het eerste bericht in zijn soort. Ook elders was aan dit voorgenomen schrappen al aandacht besteed. Daarbij werd - net als in Veere - ook gebruik gemaakt van een motie waarin het college werd opgeroepen om met een brief aan de Haagse overheid de zorgen die hierover leven, kenbaar te maken. In Veere werd voor deze motie echter geen meerderheid gevonden, omdat behalve de SGP-ChristenUnie en het CDA de andere partijen het juist wel prima vinden dat het verbod verdwijnt of zich niet met de kwestie willen bemoeien, omdat het een zaak van de Tweede Kamer is. Democratie Een politiek besluit van de meerderheid dus. Nu wordt dat nog wel eens al te gemakkelijk afgedaan als democratisch. Als een simpele situatie van de helft plus één. Maar verwordt democratie daarmee niet teveel tot een rekensom? Want welke reflectie vindt er plaats richting (het standpunt van) de minderheid? Of welke ruimte wordt gegund aan (dit standpunt van) de minderheid? En is het daarbij ook niet van het allergrootste belang, welke argumenten er worden gebruikt bij het voor of tegen zijn? Kerk en staat Bij die laatste retorische vraag verbaast het dan wel dat tegen de motie wordt gestemd vanwege scheiding kerk en staat. Want wat beoogd het verbod op godslastering naast dat nog meer te regelen dan krenkende uitingen, bespotting en beschimping? (Voor de boekhouders onder ons: zie artikel 147 in het Wetboek van Strafrecht.) Dat zijn toch zaken die te maken hebben met onderling respect en met de onderlinge verhoudingen van onze samenleving? En dat heeft toch niets te maken met een staat die wil regelen welke ruimte de kerk zich mag aanmeten? Of andersom dat de kerk aan de staat voorschrijft welke rechten ze voor haar leden verlangt? En als er al wordt erkend dat het gaat om bescherming van persoonlijke gevoelens, dan is het argument nogal eens dat dit ook al via de grondrechten is geregeld. Ja, ja, deregulering is tegenwoordig een populair woord, maar moet wel gebruikt worden voor zaken die echt onnodig in de weg zitten. Groepsrechten Zit m het bezwaar bij de meerderheid dan misschien vooral in de opvatting dat de kerk van de staat iets extra s krijgt ten opzichte van niet-religieuzen? Ongeoorloofde extra voorrechten dus? Als je het al als voorrechten wilt formuleren, dan is dat voor een rechtsstaat toch een gezond principe? Elke groep van enige omvang in de samenleving (niet ieder individu kan zijn eigen koninkrijkje hebben) de ruimte en veiligheid geven op basis van grondrechten en SGP-ChristenUnie gemeente Veere 6

7 hun nadere wettelijke uitwerkingen, zonder dit te laten afhangen van de opvattingen van de meerderheid. Maar ongeoorloofd en extra? Dat lijkt alleen maar de gedachte te kunnen zijn als religie als iets onnodigs wordt gezien, als iets waar je ook van kunt afzien om zo dezelfde rechten en bescherming te genieten als de niet-religieuze meerderheid. Waarmee het dus niet nodig is om religieuzen op het terrein van godsdienst bijzondere aandacht te geven. Smaak Maar die gedachte gaat volledig voorbij aan het feit dat geloof geen hobby is, maar een wezenskenmerk. Het maakt mede wie je bent. De ontkenning daarvan klinkt duidelijk door in de laatste tijd regelmatig gehoorde uitdrukking dat geloven vooral iets voor achter de voordeur is. Kan dat? Nee! Schetst misschien de vergelijking met smaak hoe persoonlijk geloof is? De van jongs af aan opgebouwde smaakvoorkeuren kun je ter plaatse van de voordeur toch ook niet afleggen? Oranjebitter is achter de voordeur toch net zo bitterlekker als daarbuiten? Net zomin kun je een oprecht persoonlijk geloof thuis laten liggen om - bijvoorbeeld - buiten de deur neutraal politiek te gaan bedrijven. Je neemt het mee, je draagt het uit, je bent het en je vraagt er ruimte voor, ook al ben je in de minderheid. En als de meerderheid die minderheid niet meer die ruimte gunt? Dan mag dat technisch gezien misschien de naam democratie dragen, maar het lijkt dan meer op het bewust of onbewust opeisen van (nog) meer ruimte voor diezelfde grootste groep. Onderscheid Want als er nu zes en een halve dag in de week lawaai gemaakt mag worden met reclamevluchten of evenementen, waarom moet de stilte op de zondagmorgen ontnomen worden aan de kerkgaande luisteraars? Waarom moet een kleine groep ambtenaren die hun vak liefhebben, maar die het sluiten van een huwelijk tussen twee gerespecteerde mensen van hetzelfde geslacht niet kunnen verenigen met hun zijn, het veld ruimen, terwijl er nergens totale trouwblokkades zijn? Typisch dat bij het verfoeien van zo n principiële ambtenaar ook nogal eens het woord principe wordt gebruikt ( het gaat om het principe ), al dan niet gekoppeld aan discriminatie. Werd er maar eens wat meer onderscheid gemaakt! Want er is onderscheid! Een rijk geschakeerde samenleving - en Nederland heeft die - is niet gemakkelijk in te richten. Tenzij je het denkpatroon van de meerderheid als norm definieert en minderheden onder dezelfde meerderheidsdeken wilt stoppen. Zegen Wat geloof is, lijkt dus niet meer goed begrepen te worden. En er lijkt alle reden te zijn om daarbij te denken dat christenen er zelf niet (meer) goed in slagen om duidelijk te maken wat geloof is. Een opdracht op zich! En als daar nog eens resultaat geboekt mag worden, dan voorkomt dat mogelijk het in het politieke debat gelijkstellen of zelfs verwarren van geloof met kerk. En laten we vooral de zegeningen niet vergeten! De door Ad Maris voorgelezen toelichting op de motie van SGP-ChristenUnie eindigde daar ook mee. En zelfs door tegenstemmers werd aan de hand daarvan benadrukt dat respectvol met elkaar omgaan de kern van de zaak is. Hoewel en passant het ambtsgebed weer op de weegschaal werd gelegd onder het argument van scheiding kerk en staat. En dat ziet er dan weer niet zo zuiver beargumenteerd uit. SGP-ChristenUnie gemeente Veere 7

8 Autobedrijf Dekker B.V. Autoverkoop en (schade)reparatie alle merken Lid Zuidweg SG Aagtekerke Telefoon Erkend Installatiebedrijf Meulmeester sanitair, centrale verwarming, gas, water, dakbedekking, loodgieters- en zinkwerk, houtgestookte cv-ketels en zonnecollectoren Jan Vaderstraat 7, 4365 BH Meliskerke Telefoon Fax SGP-ChristenUnie gemeente Veere 8

9 Peter de Visser Verhuur Te huur: Bedrijfsruimten/garages Meliskerke A Torenstraat 16 P 4365AE Meliskerke A Rapenburgweg 10 T P 4365ND Meliskerke M Boomkwekerij / Loonverhuurbedrijf Harthoorn v.o.f. Kleine Putweg SG Serooskerke (W.) Tel: / Tel: Website: Koestraat 68, 4361 BJ Westkapelle T: , M: , E: Uw partner in zakelijke dienstverlening Creatief in advies Flexibel in diensverlening Actief in samenwerking Middelburg T (0118) Goes T (0113) Serooskerke T (0118) Vlissingen T (0118) Rijkse & Zwemer accountants Torenstraat AA Serooskerke Postbus ZG Serooskerke Zierikzee T (0111) SGP-ChristenUnie gemeente Veere 9

10 Partners in beheren en beschermen Beheer van natuur en water (veiligheid) door Arjen de Visser Heette het in de vorige gemeentebrede nieuwsbrief van de Veerse SGP-Christen- Unie nog gewoonte, zachtjesaan heeft het de status van traditie. Want ook dit jaar is het de fractie gelukt om het licht op te steken buiten de al dan niet spreekwoordelijke muren van het gemeentehuis zelf. En juist dan verwacht je niet terecht te komen in een gebouw waar de gemeentevlag van Veere wappert. Gelukkig klapperden er ook nog twee andere vlaggen strak in de wind. Een gezond eerste teken van wat die middag nog meerdere keren ter sprake zou komen: samenwerking. Voor dit jaar had de fractie een verzoek neergelegd bij het Waterschap Scheldestromen en Staatsbosbeheer, samen met de buitendienst van de gemeente Veere gevestigd in de Baayenhovenseweg. En op 30 januari jl. klonk als eerste dat ze hier graag gehoor aan hadden willen geven. Want welke samenwerking er dan ook al mag zijn, het blijft nuttig om van elkaar te weten wat ieder doet, waar de raakvlakken al bestaan of waar deze nog meer gezocht moeten worden. Vanuit het besef dat je in deze tijden met samenwerking meer voor elkaar krijgt dan ieder voor zich. Daarnaast wilde het waterschap ook graag op het verzoek ingaan, omdat de SGP de grootste vertegenwoor- diging van ingezetenen heeft, en deze partij het waterschap veelal door dik en dun steunt. Zo n partij wijs je niet de deur! Leerzaam En hoewel het overleg met de nodige kwinkslagen begon (waarbij bijvoorbeeld fractieleden en wethouder over en weer de rol van de ander nog eens voor het voetlicht brachten: de wethouder heeft vanmiddag alleen een ceremoniële rol ), werd het al snel een nuttige en leerzame middag. Leerzaam vanwege de helder gepresenteerde werkzaamheden zelf, maar ook omdat er een behoorlijke brok geschiedenis bij kwam kijken en we zelfs verrassend nog verrijkt werden met de achtergrond van enkele veelgebruikte uitdrukkingen. Kortom, een middag waarbij werk, geschiedenis en taal de hoofdtoon vormden. s Avonds kwam daar nog een culinair uitstapje bij, maar het verhaal gaat dat dat vooral een gezellig samenzijn was, gevuld met persoonlijke verhalen en anekdotes en minder met werk. Zakkenvullers Als eerste was Toine Poppelaars aan de beurt, dijkgraaf van het Waterschap Scheldestromen. Dit waterschap is in 2011 uit een fusie ontstaan. De naam van het nieuwe waterschap is ontstaan uit een prijsvraag. Toine Poppelaars: Een frappante inzending daarbij was Zakkenvullers. We laten het maar in het midden welke zakken deze persoon bedoeld heeft: zandzakken of zakken van bestuurders. Gelukkig heeft onderzoek uitgewezen dat er zorgvuldig met de ingekomen belastingen en opcenten wordt omgesprongen. Maar we ontkomen er niet aan om als waterschap goed na te denken over geld, begrotingen en de heden ten dage gebruikelijke bezuinigingen. Gezien de SGP-ChristenUnie gemeente Veere 10

11 geschiedenis past de fusie overigens goed in het plaatje van opschaling. In 1953 (bijzonder jaartal bij dit onderwerp!) waren er in Nederland nog 2000 polderbesturen, met soms grote verschillen in financiële armslag. Aangezien ook toen het uitvoeren van de poldertaken vaak gepaard ging met veel geld, betekende dat niet altijd een optimale uitvoering van de noodzakelijke taken. Samengaan was dan ook noodzaak. Inmiddels zijn er over heel Nederland nog 24 waterschappen, met onderling nog wel genoeg verschillen. Scheldestromen valt bijvoorbeeld samen met de provincie Zeeland en daarvan weten we dat deze een relatief grote delta heeft en weinig inwoners in vergelijking met andere beheersgebieden. Zeggenschap Dat het takenpakket van het waterschap veel breder is dan dijkveiligheid, blijkt wel uit het overzicht dat de dijkgraaf laat zien. Naast het beheren van in totaal ruim 1000 km aan dijken, duinen en binnendijken worden ook bijna 4000 km wegen en fietspaden beheerd, wordt beplanting gerooid of aangeplant, draagt men zorg voor bijna km aan waterlopen met de daarbij behorende gemalen en is men verantwoordelijk voor het rioolwatertransportstelsel en de zuiveringen. En laten we de gladheidbestrijding niet vergeten. Een deel van de taken voert het Waterschap uit namens de gemeente, die de ontvangen vergoeding van het Rijk volledig doorsluist naar het waterschap. Toch levert dat een logische vraag op van Piet de Visser: Heeft de gemeente dan helemaal geen zeggenschap over het resultaat? Je streeft als gemeente toch een bepaald niveau na van bijvoorbeeld je wegen, beplantingen en fietspaden. Toine Poppelaars: Er is een vrij strakke verdeling van taken, maar er is ruimte voor overleg. En dit moet ook nog wel groeien, want meerdere gemeenten hebben aangegeven meer betrokken te willen worden bij de onderhouds- en beheerplannen. Oud ijzer Dat het waterschap een veelzijdig takenpakket heeft, komt ook tot uiting in de reacties die ontstaan bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Toine Poppelaars: Neem het maaien van de sloten. Deels besteden we dit uit, deels voeren we het zelf uit. Dat laatste vooral om zelf voeling te blijven houden met het werk en de daarbij horende kosten. Maar wanneer voer je het werk uit? Is de oogst al van het land? Heeft het niet teveel geregend? Regelmatig moet je toch over het land van de boer rijden en Eendenkooi Na de presentaties in de vergaderruimte werden we uitgenodigd in de natuur zelf! Na een auto-/fietsritje en korte wandeling vanaf het parkeerterrein van het Waterschap aan het eind van de Duinweg, werden we in een blokhut eerst theoretisch wegwijs gemaakt in de wereld van het eenden vangen. De logica van een kooiplas met vier daaraan grenzende gebogen pijpen werd al snel duidelijk. Ook dat daar de pijp uit gaan vandaan kwam. Evenals dat de kooiker voornamelijk achter de schermen moet operen om de kans op succes des te groter te maken. Het ontlokte Jaap Melse de opmerking: Zo ga ik ook graag te werk. Achter de schermen en dan nog het meest bereiken ook! Een verdere bijzonderheid van eendenkooi Slikkebosch, is dat deze ook een kolonie aalscholvers herbergt. Daarom, en omdat de eendenkooi zelf kwetsbare onderdelen heeft, is de eendenkooi alleen met excursies toegankelijk. Zo kom je te weten dat de eendenkooi aan het eind van de 19e eeuw door een rijke Sliedrechtse baggeraar is aangelegd, zeker de moeite waard! SGP-ChristenUnie gemeente Veere 11

12 die is zuinig op z n land. En welke methode gebruik je? Als je het klepelt, voorkom je dat de boer het materiaal nog moet wegwerken, wat bij het maaien met de korf nog wel moet gebeuren. Maar anderen bekritiseren het klepelen weer, omdat de sloot toch minder schoon wordt en de drainage mogelijk sneller verstopt raakt. Prompt haakt Piet de Visser daar op in: Die klepels moeten ze bij het oud ijzer gooien. Alleen met de korf krijg je sloten schoon! Ook maken meerdere aanwezigen zich zorgen over het aannemen van werk. Door het scherp aannemen zullen de bedrijven meters willen maken. Een dag niet draaien omdat het eigenlijk teveel geregend heeft, is dan niet of minder snel een optie. Je hebt toch al je machines voor de klus gereserveerd. De heer Poppelaars heeft ook wel het idee dat zijn eigen mensen daar iets meer gevoel bij hebben. Het blijft een aandachtspunt. Politiek Hoezeer het waterschap ook met uitvoering van taken bezig is, ze heeft ook met politiek te maken. Is het niet over de hoogte van belastingen, dan wel over het wel of niet toestaan van recreatief medegebruik van de waterkeringen. Bijvoorbeeld een fietspad over de dijk. Het waterschap wil daar liefst zo soepel mogelijk in acteren, maar beseft ook dat andere belangen een rol spelen, bijvoorbeeld verstoring van de natuur. Kees de Lange van Staatsbosbeheer haakt hier op in: Het luistert inderdaad soms heel nauw. Als in het broedseizoen de ouders net iets teveel van het nest worden gejaagd door op zich goed bedoelende wandelaars (met hond) of fietsers, kan het funest zijn voor de jongen. Je broedsucces kan dan hard teruglopen. Maar het moet niet uitdraaien op een discussie over één hek met wel of geen toegang. Je kunt naast buitendijkse routes plaatselijk ook een mooie overgang maken naar binnendijkse passages! Toine Poppelaars kan dit alleen maar beamen. Ik hoop dat de politiek, provinciaal of gemeentelijk, vanuit deze flexibiliteit hier dan ook de mogelijkheden voor schept. Meer dan boswachters Na de dijkgraaf en een korte pauze neemt Kees de Lange van Staatsbosbeheer het stokje over. Al 12 jaar is hij hoofd van het district Zeeland. Samen met boswachter Karel Leeftink is hij graag bereid om het werk van Staatsbosbeheer uit de doeken te doen, een organisatie die al meer dan 100 jaar bestaat! Als eerste de naam: Hoewel we van oudsher een staatsorganisatie zijn geweest, groeien we daar nu wat meer van weg. En we beheren zeker ook nog natuur en bos - in Zeeland natuurlijk minder dan in sommige andere provincies - maar we zijn daarnaast veel meer taken gaan doen. Het zal jullie niet verbazen dat wij daarin duidelijke keuzes moeten maken en hebben gemaakt. Trouwen Is het niks om samen te gaan met de andere natuurbeherende clubs?, zo vraagt iemand. Kees de Lange erkent dat er wel raakvlakken zijn, maar ziet ook belangrijke verschillen: Het Zeeuws Landschap heeft duidelijk provinciale doelstellingen, het Staatsbosbeheer is een landelijke organisatie. En Natuurmonumenten is meer gericht op particuliere initiatieven, wij zijn toch nog meer een overheidsorgaan. Bovendien, als je trouwt, moet je altijd een rijkere partij trouwen. En Natuurmonumenten heeft ook niet veel te verhappen. Samen-gaan zou zeker verdergaand verlies van bestaande bronnen betekenen. We zien veel meer in regionale of plaatselijke samenwerkingsverbanden, zoals hier met de gemeente of het Waterschap waar we machines van kunnen gebruiken. Dat zal ook moeten, want landelijk moeten we al 200 mensen schrappen. Voor de 800 die overblijven, zullen we daarnaast ook nog andere inkomstenbronnen moeten zien te vinden, anders verdwijnt er nog meer. SGP-ChristenUnie gemeente Veere 12

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

een vaste koers ook uw belang!

een vaste koers ook uw belang! een vaste koers een vaste koers ook uw belang! SGP info Reimerswaal 01 ONTWERP AANLEG ONDERHOUD gsm: 06-54 36 80 20 / www.hoveniersbedrijfvanzweden.nl Henry Dunantstraat 11, Kruiningen Tel. 0113-38 22

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J.

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J. GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2005 OM 19.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 17 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée, burgemeester

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Handreiking Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling Communicatie Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424888 cda@cda.nl www.cda.nl

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie