INHOUDSOPGAVE Blz. 1 TEN GELEIDE 2 ADRES- EN CONTACTGEGEVENS 3 BANKREKENINGNUMMERS 3 KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE Blz. 1 TEN GELEIDE 2 ADRES- EN CONTACTGEGEVENS 3 BANKREKENINGNUMMERS 3 KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN 3"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 TEN GELEIDE 2 ADRES- EN CONTACTGEGEVENS 3 BANKREKENINGNUMMERS 3 KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN 3 BIJZONDERE DIENSTEN 4 BABY- EN KLEUTEROPPAS / KINDERNEVENDIENST 4 INZAMELING VAN DE GAVEN / COLLECTEBONNEN 4 BLOEMEN IN DE KERK / DE BLOEMENGROET 4 AUTODIENST 4 KERKRADIO 4 BANDRECORDERDIENST 4 KERKBRIEF 5 KERKWIJZER 5 WEBSITE 5 KERKELIJK BUREAU 5 HET OPEN KERK PROJECT 5 AANGEPASTE KERKDIENSTEN VOOR GEHANDICAPTEN 5 CATECHESE EN BIJBELSTUDIE VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN 5 BOEK GELOVEN IN ALMKERK 6 DE INTERKERKELIJKE JEUGDSAMENKOMSTEN / INTERKERKELIJKE WERKGROEP ALMKERK 6 KANSELKLEDEN 7 KORT OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS VAN ONZE KERK 7 WIE DIENDEN HIER ALS PREDIKANT EN KERKELIJK WERKER? 8 STATISTIEK 8 DE KERKENRAAD 9-10 AMBTSGROEP PASTORAAT 11 AMBTSGROEP MISSIE EN DIACONAAT 12 AMBTSGROEP EREDIENST 13 AMBTSGROEP KERK EN JEUGD Oppasdienst / Kindernevendienst / Clubwerk / Jeugdkerk Catechese / Belijdeniscatechese / Vakantiebijbelclub AMBTSGROEP BEHEER EN FINANCIEN Activiteitencommissie / Verjaardagsfonds / Kerkelijk bureau 18 VORMING EN TOERUSTING BIJLAGEN: LEDENLIJSTEN: nvt Beleidsplan / 26

2 Ten geleide Voor u ligt weer een nieuw informatieboekje. Je zou het kunnen vergelijken met een kook- of receptenboek. Een kookboek is niet de maaltijd zelf, maar je hebt er wel gemak van bij het bereiden van het eten. Zo weet je welke ingrediënten je nodig hebt, in welke hoeveelheden, hoe lang de bereidingstijd is enz. Natuurlijk, je kunt ook een smakelijke maaltijd op tafel zetten zonder kookboek. Maar met de recepten gaat het misschien allemaal net iets makkelijker en beter. Dit informatieboekje is niet de kerk (in de betekenis van gemeenschap van mensen die bij God horen) of het geloof zelf. Maar net als een kookboek kan het wel een goed hulpmiddel zijn om je weg te vinden in het kerkelijk gebeuren. Naar ik hoop vormt deze gids zo een van de ingrediënten waar de Geest van God mee aan het werk kan om ons kerkzijn en ons geloof op smaak te houden. ds. B. Ridder 2 / 26

3 ADRES- EN CONTACTGEGEVENS kerkgebouw: Gereformeerde Kerk Almkerk, Voorstraat 16, Almkerk Postadres: Postbus 11, 4286 ZG Almkerk predikanten: Ds. B. Ridder, Voorstraat beheerder: Dhr. en Mevr. J.J. van Burgel-Van Beek, Anjerlaan preses: Dhr. T.P. Koekkoek, Uppelsehoek scriba: Dhr. P.G.D. Kant, Sportlaan organist: Dhr. M. Dekker, Kruisstraat preekvoorziening: Mevr. T.A. de Peuter-Davidse, Duylweg kerkelijk bureau: Mevr. A. Boevé, Provincialeweg Zuid Mevr. L. Boevé, Melkweg kerkbrief: Mevr. W. Raams, Dirk van Clevestraat kerkwijzer: Mevr. T. Pruissen-v.d. Veer, v. Hogend kerkradio: Dhr. B.C. Schermers, Prov. Weg Noord autodienst: Dhr. G. Kuipers, Achterstraat collectebonnen: Mevr. G.B. Nieuwenhuizen-Timmer bloemengroet: Mevr. C. van Vark-Colijn, Prof. de Quayplein bloemen in kerk: Mevr. H. van den Bos Buizer, Kerkstraat Mevr. M. Groeneveld-Koekkoek, Uppelsehoek Mevr. W. Groeneveld- de Jong, Het Leen Mevr. W.J. Ketel, de Ridderstraat 26 Mevr. A. Pierik-Ketel, Dirk van Clevestraat BANKREKENINGNUMMERS Kerk: Bankrekeningnummer : Diaconie: Bankrekeningnummer : Kerkwijzer: Bankrekeningnummer : KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN De kerk "roept" elke zondag, en soms ook in de week, de gemeente op tot samenkomen in de dienst van de Heer; dienst van Woord en Sacrament. De zitplaatsen zijn vrij, tenzij anders staat aangegeven. Voor deze samenkomsten staat de kerk uiteraard voor u open op: zondagochtenddienst: uur. zondagavonddienst: uur. Witte Donderdag: uur, gelegenheid om het Heilig Avondmaal te vieren. Goede Vrijdag: uur. Stille Zaterdag: uur. Bidstond (2e woensdag van maart): uur. Dankstond (1e woensdag van november): uur. Kerstnachtdienst (24 december): uur, georganiseerd door de Interkerkelijke Werkgroep. Eerste Kerstdag: uur. Oudejaarsdag: uur. Nieuwjaarsdag: uur. Wanneer u een voorbede of een dankzegging van de gemeente wenst, kunt u zich wenden tot de predikant of de wijkouderling. Op de 1e zondag van de maand en bij een aantal bijzondere diensten is er na de morgendienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in d Ontmoeting. Dit wordt aangegeven op de kerkbrief. Op de 2e zondag van de maand (behalve in de zomermaanden) is er voor de jongeren uit het voortgezet onderwijs tijdens de morgendienst jeugdkerk in d Ontmoeting (zie verder blz. 15). Er worden maandelijks twee gezamenlijke avonddiensten met de Hervormde Gemeente Almkerk gehouden. Deze diensten vinden in principe plaats op de tweede en de laatste zondag van de maand. Op de laatste zondag van de maand vindt de gezamenlijke avonddienst plaats in de Hervormde kerk (aanvang uur). Op de tweede zondag van de maand wordt de gezamenlijke avonddienst in de oneven maanden in onze kerk (aanvang uur) gehouden en in de even maanden in de Hervormde kerk (aanvang uur). In de zomerschoolvakantieperiode (de maanden juli en augustus) worden alle avonddiensten gezamenlijk gehouden, hetgeen op de kerkbrief nader wordt aangegeven. Een interkerkelijke jeugdsamenkomst wordt gehouden op de laatste zondag van de maanden september tot en met mei om uur in onze kerk (zie verder blz. 6). 3 / 26

4 BIJZONDERE DIENSTEN Heilig Avondmaal Het Heilig Avondmaal vieren we zowel in de morgen- als de avonddienst op vier zondagen verdeeld over het jaar en op Witte Donderdag. De avondmaalsvieringen in zorgcentra Antonia en Altenahove gebeuren bij toerbeurt door de Hervormde Gemeente en onze kerk. Doopbediening Voor het aanvragen van de doopbediening kunt u contact opnemen met de predikant. De kerkenraad hanteert als uitgangspunt dat in principe eenmaal per maand, bij voorkeur de eerste zondag van de maand, de doopbediening kan plaatsvinden. Huwelijksbevestiging Huwelijksbevestigingen kunnen op elke dag van de week plaatsvinden. Aanvragen worden gedaan bij de predikant. Rouwdienst Indien, voorafgaande aan de begrafenis, een rouwdienst in de kerk gewenst wordt, kan hiervoor contact opgenomen worden met de predikant en de koster. Het is ook mogelijk de rouwdienst in d Ontmoeting te laten plaatsvinden. BABY- EN KLEUTEROPPAS / KINDERNEVENDIENST Elke zondagmorgen en op feestdagen, behalve nieuwjaarsdag en Hemelvaartsdag, is er baby- en kleuteroppas voor kinderen tot 4 jaar in d' Ontmoeting (zie verder blz. 14). De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden voor de kinderen van de basisschool van de groepen (zie verder blz.14). Voor de groepen: 1 tot en met 7 elke zondag (zie ook de vermelding 8 om de zondag op de kerkbrief) INZAMELING VAN DE GAVEN / COLLECTEBONNEN Tijdens elke dienst worden er 2 collecten gehouden. U kunt hiervoor gebruik maken van collectebonnen. Deze kunnen elke eerste maandag van de maand tussen en uur worden gekocht bij: collectebonnen: Mevr. G.B. Nieuwenhuizen-Timmer in d Ontmoeting BLOEMEN IN DE KERK / DE BLOEMENGROET/LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN De bloemen die elke zondag in de kerk staan, worden verzorgd door: bloemen in kerk: Mevr. H. van den Bos Buizer, Kerkstraat 22 ` Mevr. M. Groeneveld-Koekkoek, Uppelsehoek Mevr. W. Groeneveld- de Jong, Het Leen Mevr. W.J. Ketel, de Ridderstraat 26 Mevr. A. Pierik-Ketel, Dirk van Clevestraat Na de avonddienst worden de bloemen bezorgd bij een gemeentelid. In overleg met kerkenraad en zusterkring wordt de ontvang(st)er van deze groet bepaald door: bloemengroet: Mevr. C. van Vark-Colijn, Prof. de Quayplein liturgisch bloemschikken: Mevr. H. van den Bos Buizer, Kerkstraat Mevr. A. Pierik-Ketel, Dirk van Clevestraat Dhr. R. Pierik, Dirk van Clevestraat AUTODIENST Als u problemen heeft met vervoer van en naar de kerk kunt u contact opnemen met: autodienst: Dhr. G. Kuipers, Achterstraat KERKRADIO Voor allen die niet naar de kerkdiensten kunnen en deze toch willen mee maken. In voorkomende gevallen kunt u zich wenden tot de wijkdiaken. Wanneer iemand door ziekte of ouderdom de kerkdiensten niet meer kan bijwonen, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de kerkradio. De contactpersoon hiervoor is: kerkradio: Dhr. B.C. Schermers, Provincialeweg Noord BANDRECORDERDIENST. Voor allen die niet naar de kerkdiensten kunnen en deze toch willen mee maken. In voorkomende gevallen kunt u zich wenden tot de wijkdiaken. 4 / 26

5 KERKBRIEF Alle mededelingen van de kerkenraad, de agenda van de week, de zieken die in het ziekenhuis liggen, geboorte- en overlijdensberichten en de bloemengroet staan op de kerkbrief die op zondagmorgen bij de ingang van het kerkgebouw (voor elk adres één exemplaar) ligt. Gegevens voor deze kerkbrief kunnen tot donderdag uur worden ingeleverd bij: kerkbrief: Mevr. W. Raams, Dirk van Clevestr Voor belangstellenden ligt er iedere zondagmorgen bij de ingang van onze kerk ook de kerkbrief van de Hervormde Gemeente Almkerk. KERKWIJZER Hierin kunt u lezen wat er zoal in onze gemeente is gebeurd of staat te gebeuren, onder andere de kerkdiensten voor die maand. Het blad komt eenmaal per maand uit en u wordt vriendelijk verzocht er minimaal 12,50 per jaar voor over te maken (bankrekeningnummer ). Iedereen, van klein tot groot, mag erin schrijven wat hij of zij kwijt wil, mits het iets "opbouwends" is. Het moet wel voor de 15e van de maand bij de secretaresse ingeleverd worden! Samenstelling voorzitter: Dhr. B. Verschoor, Hoekje secretaresse: Mevr. T. Pruissen-v.d. Veer, van Hogendorpstraat penningmeester: Dhr. Z.G. v.d. Stelt, Laagt algemeen adjunct: Mevr. C.G. van As Crielaard, Midgraaf leden: Dhr. T. Sprangers, Midgraaf 10a WEBSITE Hierop kunt u lezen wat er zoal in onze gemeente is gebeurd of staat te gebeuren, de agenda, actuele zaken, foto s van bijzondere diensten en gebeurtenissen worden hier ook zo snel mogelijk geplaatst. De website is te vinden op internet onder de naam: Webmaster: Dhr. A. Plomp, Brugdam KERKELIJK BUREAU Voor het laten in- en uitschrijven van leden, verhuizingen (zowel binnen- als buiten de kerkelijke gemeente), dient u contact op te nemen met het kerkelijk bureau. Wilt u a.u.b. ook rouw-, trouw- en geboorteberichten aan het kerkelijk bureau doorgeven! kerkelijk bureau: Mevr. A. Boevé, Provincialeweg Zuid Mevr. L. Boevé, Melkweg HET OPEN KERK PROJECT De laatste donderdag van de maand is de kerk s morgens van tot uur open. U kunt er zomaar even rustig zitten, een mooie tekst lezen, bidden of luisteren naar de stilte. Ook d Ontmoeting is open; daar is uitgebreid aandacht voor de boekentafel en kunt u boeken lenen of terugbrengen. Er is gelegenheid om amnesty-brieven te schrijven of te ondertekenen, maar ook om elkaar te ontmoeten. Koffie en thee is er altijd. Contactpersoon: Mevr. A. Pierik-Ketel, Dirk van Clevestraat AANGEPASTE KERKDIENSTEN VOOR GEHANDICAPTEN Deze diensten worden regelmatig in onze streek gehouden. Via de Nieuwsbladen en de kerkbrief wordt u op de hoogte gehouden. contactpersoon: Mevr. C. Antonides-den Bok, Buitendijk 52, Nieuwendijk CATECHESE EN BIJBELSTUDIE VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN Gedurende het winterseizoen wordt er op de vrijdagavonden van tot uur voor mensen met een verstandelijke handicap op een aangepaste wijze catechisatie gegeven in d Ontmoeting. Daarnaast is er voor jong belijdende leden een Bijbelstudiekring, die ook op vrijdagavond om uur in d Ontmoeting bijeenkomt. inlichtingen: Mevr. A. Hogenhorst-van Haaften, Giessen / 26

6 GELOVEN IN ALMKERK (boek over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Almkerk) Geloven in Almkerk, dat is de toepasselijke titel geworden van het door Roel de Graaf uit Almkerk geschreven boek over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Almkerk gedurende de periode 1835 (afscheiding) (kerkfusie PKN). In dit interessante boek, gaat Roel de Graaf uitgebreid in over wat zich in bijna twee eeuwen heeft afgespeeld binnen de Gereformeerde Kerk van Almkerk. Historische feiten, droevige verhalen, anekdotes, blije gebeurtenissen, u komt het allemaal tegen als u het boek leest. Het boek is opgebouwd in hoofdstukken, gerelateerd aan de predikanten die sinds 1835 in onze Gereformeerde Kerk hebben gestaan. Alle verhalen zijn rijkelijk voorzien van fotomateriaal. Al lezende dwaalt u bij wijze van spreken door de Almkerkse kerkgeschiedenis heen en zult u versteld staan wat er zich allemaal heeft afgespeeld en ervaren dat er heel veel veranderd is. De invloed van de predikanten komt uitgebreid in beeld, alsmede de altijd al aanwezige pluriformiteit van de kerk. De opstand van gemeenteleden tegen bepaalde veranderingen, het toepassen van censuur, de waarschuwende woorden van predikanten over zonde en verval, het staat er allemaal in. Kortom een waardevol boek, dat iedereen gewoon moet lezen. Naast de verhalen van Roel de Graaf, komen in het boek ook enkele predikanten en gemeenteleden aan het woord. Zij geven in eigen woorden een stukje ervaring en/of mening weer over de Gereformeerde Kerk in Almkerk en de plaats die zij daar innemen. Heel leuk om hun ervaringen te lezen. Ook de namen van alle ambtsdragers, kosters en organisten worden in het boek vermeld. Het boek geloven in Almkerk telt maar liefst 288 pagina s en is uitgegeven met een harde kaft en leeslint. Belangstellenden kunnen het boek vanuit d Ontmoeting vanaf de boekentafel meenemen. Het boek kost niets, maar het comité stelt het wel op prijs als er een (kleine) vergoeding wordt gegeven in de vorm van een gift die in de aanwezige giftenpot kan worden gedaan. De opbrengst gaat naar de kerk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn een boek in d Ontmoeting te halen, maar wilt u er toch graag een hebben, dan kunt u contact opnemen met Ien Schermers, tel Geloven in Almkerk, een boek dat u gelezen moet hebben en een boek om aan iemand cadeau te geven. DE INTERKERKELIJKE JEUGDSAMENKOMSTEN / INTERKERKELIJKE WERKGROEP ALMKERK De interkerkelijke werkgroep van Almkerk bestaat uit 7 leden, van de Gereformeerde Kerk en leden van de Hervormde Gemeente. De commissie wordt aangevuld met 1 vertegenwoordiger uit beide kerkenraden. Maandelijks organiseren zij een jeugdsamenkomst. Het doel is: Evangelieverbreiding onder zo n breed mogelijk publiek en proberen om vooral jongeren bij de kerk en het Evangelie te betrekken. De jeugdsamenkomsten worden gehouden op de laatste zondag van de maand in de Gereformeerde kerk aan de Voorstraat. De samenkomsten beginnen om uur. De kerk gaat om uur open. In iedere samenkomst komt er een spreker en een koor. Het programma wordt een jaar van te voren vastgesteld. Het seizoen wordt in juni afgesloten met een Sing Out in de muziektent midden in Almkerk. De samenzang wordt begeleid door een eigen huisband. Na iedere samenkomst is er koffie drinken in d Ontmoeting. De kosten van de samenkomsten worden betaald uit de collecten en koffieopbrengst. De interkerkelijke werkgroep heeft ook een eigen site. Wil je kijken wie er komt in de samenkomst of een opmerking plaatsen, surf dan naar De werkgroep wil graag weten wat jullie van de samenkomsten, koren of sprekers vinden, of misschien weet je nog een spreker of een koor, geef het dan aan hen door! Samenstelling voorzitter: Mieke Koch, Provincialeweg Noord secretaris: Ruben Ottenvanger, Van Hogendorpstraat penningmeester: Arende Gerards, Molenstraat overige leden: Marcel Jongkind, Vlinderslag Mariska Groeneveld, Van Limburgstirumstraat Christel Ottevanger, Van Hogendorpstraat namens de kerkenraden: Jannie van Noorloos, Van.Hogendorpstraat Marco van Tuil, Sjersestraat / 26

7 KANSELKLEDEN De liturgische kleuren kunnen de gemeente helpen zich reeds bij het betreden van de kerk te realiseren welk karakter de bewuste zondag heeft in het kerkelijk jaar. Daarmee leveren zij een goede bijdrage tot de voorbereiding van de gemeente op de dienst. Op deze kanselkleden zijn christelijke symbolen aangebracht als appliqué. PAARS is de kleur van de voorbereiding op het Kerstfeest of het Paasfeest. Het zegt iets over inzet, concentratie, boete. Advent is paars, ook de weken voor Pasen zijn paars. WIT is de kleur van het Feest en feesttijd daarna. GROEN is de kleur van de hoop en deze kleur zien we in de weken na Pinksteren. ROOD is de kleur van de vurige Geest van het Pinkstervuur. en Het Lam is het symbool van de lijdende Christus. De vis met de broden is het symbool van de wonderbare broodvermenigvuldiging. De duif als symbool van de Heilige Geest, de Vertrooster naar de belofte van Christus. De brandende lamp is het symbool van waakzaamheid en gebed. KORT OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS VAN ONZE KERK In het jaar 1517, het jaar van de Kerkhervorming, was er in Almkerk maar één Kerk: De Rooms-Katholieke Kerk. In de jaren die volgden, ontstonden er, mede door invloed van andere hervormers, in verschillende landen Gereformeerde Kerken. Ook in ons land kwam een Gereformeerde Kerk. Dit werd een Staatskerk, dat betekende o.a. dat ambtenaren lid moesten zijn van deze Kerk. In Almkerk kwam de Gereformeerde Kerk tot stand in Zoals dat op veel plaatsen het geval was, nam de toenmalige pastoor, A.A. Heeckhuysius, afscheid van de Rooms-Katholieke Kerk en werd de eerste predikant in Almkerk en bleef dat tot Na reorganisatie in 1816 kreeg de Kerk een nieuwe naam: De Nederlandse Hervormde Kerk. In die Kerk kwam een beweging die ook voor Almkerk gevolgen had. Ds. G.F. Gezelle Meerburg, predikant sinds oktober 1833, werd in november 1835 uit het ambt gezet. Daarop volgde een afscheiding. In 1836 verlieten 411 leden de Hervormde Gemeente van Almkerk en Emmikhoven. De samenkomsten die daarna gehouden moesten worden in huizen en schuren, onder de prediking van Ds. Gezelle Meerburg, werden veelvuldig uiteengejaagd door de politie. Er werd uitgeweken naar de Biesbosch om samen te komen tussen grienden en rietgorzen. In 1840 kwam Willem II op de troon en kwam er meer vrijheid. De Christelijke Afgescheiden Gemeente van Almkerk en Emmikhoven werd erkend op 28 november. De plaats van samenkomst, de schuur van Branderhorst aan de Kil, werd vervangen door de schuur van Jan den Dekker, boven aan de straatwegstoep in Nieuwendijk. In het jaar 1860 maakte de Kerkschuur plaats voor een Kerkgebouw op ongeveer dezelfde plaats. In 1869 werd de naam gewijzigd in Christelijk Gereformeerde Gemeente. In 1873 werd die Gemeente gesplitst in twee delen: Almkerk-Nieuwendijk en Almkerk. In juli 1873 werd besloten een kerkgebouw te stichten aan de Voorsteeg. De nieuwe kerk werd in gebruik genomen op zondag 8 februari In hetzelfde jaar werd ook de pastorie gebouwd. Met de Doleantie van 1886 verliet een kleine groep de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1892 vond de vereniging plaats met de Dolerenden en vanaf die tijd heette onze Kerk: Gereformeerde Kerk. Besloten werd een orgel aan te schaffen. Dit werd op woensdag 22 januari 1902 in gebruik genomen. In verband met de groei van de gemeente werd de kerk verbouwd, uitgebreid tot 600 zitplaatsen en voorzien van elektriciteit en centrale verwarming. De ingebruikname was op 20 november De Vrijmaking van 1944 betekende voor onze gemeente het verlies van een klein aantal leden. Door groei van de gemeente en trouwe kerkgang werd in 1955 besloten aan de westkant van het kerkgebouw een vleugel aan te bouwen. Het aantal zitplaatsen kwam toen op ruim 800. Ook de bijgebouwen werden uitgebreid en gemoderniseerd. De nieuwe gebouwen werden op 10 september 1955 in gebruik genomen. Het orgel werd vernieuwd in Het bijgebouw d Ontmoeting werd gebouwd in 1980 en werd op 12 december in gebruik genomen. Omdat de vloer in het kerkgebouw aan vernieuwing toe was, werd besloten een nieuwe vloer aan te laten brengen en tegelijkertijd het gehele gebouw en d Ontmoeting, waar nodig, te renoveren. De banken werden wat anders en ruimer gezet en in het vak voor de preekstoel vervangen door stoelen. Het aantal zitplaatsen kwam daardoor op ruim 550, met een uitbreidingsmogelijkheid door bijplaatsing van stoelen. De ingebruikname was op zondag 14 november Na het vertrek van ds. H. van Heijst werd besloten de pastorie geheel te gaan verbouwen, hetgeen in 2004/2005 is gebeurd. 7 / 26

8 WIE DIENDEN HIER ALS PREDIKANT EN KERKELIJK WERKER? Predikanten: G.F. Gezelle Meerburg N.H. Dosker J. Bavinck A.H. Gezelle Meerburg A. Brink W. Bosch P. de Jong C.J. Hakman W. de Graaf H.W. Nusselder C.H. Appelo J. Wolven R. Akkerman J.M.B. v.d. Plaat H. van Heijst S. van Meggelen Kerkelijk werker: mevr. G. Bijl - Bor Onze huidige predikant is (vanaf ): ds. B. Ridder Voorstraat voorheen predikant te Grijpskerke ( ) en Lopik ( ) STATISTIEKEN Aantallen aan het eind van het jaar Totaal aantal leden Aantal doopleden Aantal belijdende leden Het leden bestand neemt toe/af met Erbij: geboren of ingekomen Eraf: overleden of vertrokken Aantallen per jaar: Aantal huwelijken Aantal kinderen gedoopt Aantal gemeenteleden belijdenis gedaan Aantal gemeenteleden overleden Het gemiddelde kerkbezoek *) in: Aantal in de ochtenddienst Aantal in de avonddienst *) Om statistisch de cijfers te kunnen vergelijken met voorgaande jaren worden de telmomenten op 8 vaste zondagen in het jaar uitgevoerd. 8 / 26

9 DE KERKENRAAD De leiding van de gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de pastorale zorg in de gemeente, het diaconaat in de gemeente, de samenleving en de wereld, evenals het besturen van de kerk, de organisatie en de inhoud van de erediensten en het te voeren beleid. De gehele kerkenraad, de zogenaamde grote kerkenraad, bestaat uit de predikant(en), alle ouderlingen en alle diakenen. Vanuit de grote kerkenraad worden ambtsdragers afgevaardigd naar diverse commissies en werkgroepen. De grote kerkenraad vergadert eenmaal per twee maanden, startende in september, na het aantreden van nieuwe ambtsdragers. Nieuwe ambtsdragers worden, na hun benoeming door de kerkenraad en goedkeuring van de gemeente, in een kerkdienst in het ambt bevestigd. In de vergaderingen van de (grote) kerkenraad komen alle zaken aan de orde die van belang zijn voor het goed functioneren van de kerk. Hier wordt het algemene beleid vastgesteld, wat veelal verder wordt uitgewerkt in diverse ambtsgroepen (AG) of kleine kerkenraad. Binnen onze kerk zijn 5 ambtsgroepen actief, te weten: de ambtsgroep pastoraat, de ambtsgroep missie en diaconaat, de ambtsgroep kerk en jeugd, de ambtsgroep eredienst en de ambtsgroep beheer en financiën. Deze ambtsgroepen zijn belast met de uitvoering van een aantal door de kerkenraad vastgestelde werkzaamheden en zijn verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken. De leden van de grote kerkenraad zijn [tussen de ( ) het jaar van de afloop van hun ambtstermijn]: predikant: Ds. B. Ridder, Voorstraat preses: (15) Dhr. T.P. Koekkoek, Uppelsehoek scriba: (17) Dhr. P.G.D. Kant, Sportlaan wijkouderlingen: (15) Dhr. J. van Diggelen, Sportlaan (17) Mevr. W. Groeneveld-de Jong, Het Leen (17) Dhr. W.E.D van Lent, Provinciale weg Noord (16) Dhr. R. Pierik (voorzitter AG Pastoraat), Dirk van Clevestraat (17) Mevr. T. Pruissen-van der Veer, Van Hogendorpstraat (14) Mevr. W. Schouten-van Tilborg, Galerij (15) Dhr. B. Verschoor, Hoekje (17) Dhr. L.L.B. Verschoor, Magnolialaan Vacant kerkrentmeesters: (15) Dhr. B. van Breugel, van Hogendorpstraat (14) Mevr. G.B. Nieuwenhuizen-Timmer, Uppelsehoek jeugdouderling: (17) Dhr. M.C. van Tuil, Sjersestraat ouderling eredienst:(14) Mevr. G.A. Nederveen, (voorzitter AG), Weth. Raamsstraat diakenen: (17) Dhr.J. van Breugel, (voorzitter AG), Weth Kentiestraat 14, W chem (17) Dhr. J van den Berg, Van Limburgstirumstraat (14) Dhr. H. Burghart, Vlinderslag (15) Mevr. A. Kant-Visser (secretaris AG), Kerkstraat 27A (14) Dhr. G. Kuipers, Achterstraat (15) Mevr. A.C. van der Meijden-Boers, Anjerlaan (14) Dhr. D. van de Water (penningmeester AG), Rozenlaan notulist: Mevr. L. Boevé, Melkweg In de zogenaamde kleine kerkenraad zijn naast de predikanten, de preses en de scriba, ook alle ambtsgroepen vertegenwoordigd. De kleine kerkenraad is belast met de behandeling en coördinatie van algemene zaken en de voorbereiding van de grote kerkenraadsvergaderingen. De kleine kerkenraad bestaat uit: predikant: preses: scriba: AG pastoraat: AG missie en diaconaat: AG kerk en jeugd: AG eredienst: AG beheer en financiën: Ds. B. Ridder Dhr. T.P. Koekkoek Dhr. P.G.D. Kant Dhr R. Pierik (voorzitter) Dhr. J. van Breugel (voorzitter) Dhr. M.C. van Tuil (voorzitter) Mevr. G.A. Nederveen (voorzitter) Dhr. B. van Breugel (voorzitter) 9 / 26

10 Afvaardigingen naar diverse commissies en werkgroepen. Vanuit de grote kerkenraad worden ambtsdragers afgevaardigd naar diverse commissies en werkgroepen: Beleidsplan Alle kerken die bij de PKN zijn aangesloten hebben de verplichting een beleidsplan te maken en dit elke 4 jaar te vernieuwen. In 2011 is een aanvang gemaakt met het opstellen van een nieuw beleidsplan, op basis van het bestaande beleidsplan In december 2011 is het uitgewerkte beleidsplan aan de gemeente voorgelegd. In de hierop volgende kerkenraadsvergadering van januari 2012 zijn de diverse aanbevelingen van de gemeenteleden besproken en zo goed mogelijk verwerkt en is het beleidsplan definitief vastgesteld. Achterin dit jaarboekje vindt u het beleidsplan Instelling ambtsgroepen De instelling van iedere Ambtsgroep (AG) geschiedt door de kerkenraad onder vaststelling van het daarbij behorende beleidsplan van deze AG. De taken van iedere AG zijn hierin opgenomen. De kerkenraad geeft bij de vaststelling van dit beleidsplan de AG de bevoegdheid deze taken uit te voeren. De AG is verantwoordelijk voor de uitvoering van haar taken, maar de (eind) verantwoordelijkheid ligt altijd bij de kerkenraad (specifieke taken waarvoor een AG zelf eindverantwoordelijk is, worden apart vermeld). De kleine kerkenraad toetst het werk van de AG aan het vastgestelde beleidsplan van de AG. De verslagen van de AG worden ter bespreking voorgelegd aan de kleine kerkenraad en ter kennis gebracht aan de kerkenraad. Als agendapunt voor elke kerkenraadsvergadering wordt opgevoerd de 'mededelingen van de AG-en'. Kerkenraadsleden kunnen dan vragen stellen over het werk van de AG. Iedere AG staat minimaal één maal per jaar (volgens een op te stellen schema) centraal in een grote kerkenraadsvergadering, om dan met de gehele kerkenraad de algemene gang van zaken en nieuwe plannen van deze AG te bespreken. De AG kunnen dan tevens voorstellen tot beleidswijzigingen aan de kerkenraad voorleggen. Het aantal leden van de AG wordt door de kleine kerkenraad vastgesteld en wordt in de regeling per AG opgenomen. De leden van de AG, niet zijnde ambtsdragers, worden op voordracht van de AG benoemd door de kleine kerkenraad. De zittingstermijn van niet-ambtsdragers is gelijk aan de regeling voor ambtsdragers (4 jaar, met de mogelijkheid van verlenging voor een periode van 4 jaar). Deze regeling geldt niet voor wijk-medewerkers. Die kunnen voor onbepaalde tijd aanblijven. De AG stelt zelfstandig de nodige instructies voor de leden van de AG op. Deze worden vastgesteld door de kleine kerkenraad. 10 / 26

11 AMBTSGROEP PASTORAAT Doelstelling Het organiseren en verlenen van pastorale zorg in onze gemeente. Instelling Een warm hart, aandacht en meeleven. In gesprek komen over de betekenis van het christelijk geloof in het leven van alle dag. Samenstelling Ambtsgroep Pastoraat bestaat uit: de leden van de Stuurgroep Pastoraat, aangevuld met de pastoraal medewerkers en wijkmedewerkers. In de Ambtsgroep kunnen niet- ambtsdragers worden benoemd, belast met speciale taken. De pastorale zorg wordt gestuurd vanuit de Stuurgroep Pastoraat. Leden van de Stuurgroep Pastoraat worden ambtelijk bevestigd. Samenstelling van de Stuurgroep voorzitter: Dhr. R. Pierik, Dirk van Clevestraat secretaris: Mevr. C.W. van der Stelt-van de Water, Laagt 12 * predikant: Ds. B. Ridder, Voorstraat diaken: Mevr. A.C. van der Meijden-Boers, Anjerlaan wijkouderlingen: (A) Mevr. W. Schouten-van Tilborg, Galerij (B) Mevr. W. Groeneveld- de Jong, Het Leen (B) Dhr. W.E.D. van Lent, Prov. Weg Noord (C) Mevr. T. Pruissen-v.d. Veer, v Hogendorpstraat (D) Dhr. B. Verschoor, Hoekje (E) Dhr. J. van Diggelen, Sportlaan (F) Dhr. L.L.B. Verschoor, Magnolialaan (G) Vacant *Maakt geen deel uit van de kerkenraad. Tussen de ( ) de wijken waarin de ouderlingen actief zijn. Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden kunnen als volgt kort worden omschreven: het verlenen van pastorale zorg aan gemeenteleden het bijstaan van de predikanten voor zover het pastorale zorg betreft het verdelen van de pastorale zorg over de wijken het organiseren van (groot)huisbezoeken de ambtelijke vertegenwoordiging in de diensten (ook huwelijksdiensten en begrafenissen) het voordragen van een gemeentelid aan de kerkenraad, voor bestemming paaskaars het voordragen van het jaarthema aan de kerkenraad het jaarlijks rapporteren van de afgelegde (groot)huisbezoeken het uitvoeren van alle werkzaamheden verband houdende met de pastorale zorg in de gemeente het doen van voorstellen aan de kerkenraad verband houdende met pastorale zaken 11 / 26

12 AMBTSGROEP MISSIE EN DIACONAAT Doelstelling Het organiseren en verzorgen van diaconale diensten binnen en buiten onze gemeente. Voor de diaconie staat de zorg voor elkaar en de wereld centraal. Daarom houdt ze zich bezig met zorg voor de medemens dichtbij en ver weg. Haar taak is ook de gemeente bewust te maken en actief te betrekken bij mensen in nood. Samenstelling De Ambtsgroep bestaat uit alle leden die als diaken (ambtsdrager) in de kerkenraad zijn benoemd. In de Ambtsgroep kunnen niet-ambtsdragers worden benoemd, belast met speciale taken. Vanuit de Ambtsgroep nemen enkele leden (of niet-ambtsdragers, belast met een speciale taak) de hieronder beschreven werkzaamheden op zich. De Ambtsgroep wordt voorts voor wat betreft de acties van de ZWO bijgestaan door ZWO-wijkmedewerk(st)ers, die daartoe worden aangezocht door de Ambtsgroep. Deze ZWOwijkmedewerk(st)ers worden geïntegreerd in de bestaande wijkteams. Voorts wordt de Ambtsgroep voor wat betreft het collecteren in de diensten bijgestaan door collectanten. Ook deze collectanten worden door de Ambtsgroep zelf aangezocht. Voornoemde ZWO-wijkmedewerk(st)ers en collectanten zijn geen ambtsdrager. Taken en bevoegdheden Conform de ordinanties van de PKN heeft de Ambtsgroep tot taak het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale diensten door mee te werken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale jaarrekening en zorg te dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid in de gemeente. De taken en bevoegdheden kunnen als volgt kort worden omschreven: het verstrekken van inlichtingen over maatschappelijk werk, uitkeringen of het geven van extra bijstand (voor informatie over WMO, uitkeringen of extra bijstand kunt u contact opnemen met de voorzitter) het geven van hulp, bijstand of bemiddeling bij aanvragen daartoe, het verzorgen van alle collecten in onze kerk, m.u.v. die van de jeugdsamenkomsten het verzorgen van kerkradio-aansluitingen bij gemeenteleden die daar behoefte aan hebben het verzorgen en organiseren van de Heilig Avondmaalsvieringen in onze kerk het aansturen van alle groepen die zich met diaconale zorg bezighouden het vertegenwoordigen van onze kerk in de classis Almkerk het organiseren van diaconale op de wereld gerichte doelen en activiteiten: Zending Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) het verstrekken van informatie over de Interkerkelijke Stichting Diaconaal Vakantiewerk (ISDV), o.a. de zogenaamde vakantieweken. Samenstelling voorzitter: (G) Dhr. J.B. van Breugel, Weth. Kentiestraat secretaris: (C) Mevr. A. Kant-Visser, Kerkstraat 27a (D) Dhr. H. Burghart, Vlinderslag diakenen: (A) Dhr. J. v.d. Berg, Van Limburg Stirumstraat (B) Mevr. A.C. van der Meijden-Boers, Anjerlaan (E) Dhr. G. Kuipers. Achterstraat penningmeester (F) Dhr. D.W.A. v.d. Water, Rozenlaan Administrateur: Dhr. M. Boevé, Prov.weg Zuid (geen diaken) -Bankrekeningnummer Diaconie: Tussen de ( ) de wijken waarin de diakenen actief zijn. ZWO wijkmedewerk(st)ers: Wijk A. vacant Wijk B. vacant Wijk C. Dhr. M. en Mw. J.A. Kolijn, Burg.H. Blokstraat Wijk D Mevr. L. v.d. Wiel-Schermers, Burg.H.Blokstraat Wijk E Dhr. C.B. en Mevr. J. Platenburg, Ravelijn Wijk F. vacant Wijk G. vacant 12 / 26

13 AMBTSGROEP EREDIENST Doelstelling Het bijdragen aan de ontwikkeling en inhoud van de erediensten in onze gemeente en een aantal zaken die hier direct of indirect mee te maken hebben. Samenstelling De Ambtsgroep bestaat uit de voorzitter, tevens zijnde ouderlingambtsdrager, de secretaris, de predikant, de preekvoorziener*), de organist*) en 4 gemeenteleden. *) voor de preekvoorziener en de organist is het rooster van aftreden niet van toepassing. Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden kunnen als volgt kort worden omschreven: het proces van bezinning op de inhoud en de vorm van de erediensten het opstellen (ter goedkeuring aan de kerkenraad) van verschillende liturgieën, orden en formulieren en het uitdelen ervan. het opstellen van een preekrooster in samenwerking met predikanten en kleine kerkenraad het (doen) organiseren van diensten met een afwijkend karakter en of bijzondere diensten, zoals bijvoorbeeld vespers, zangdiensten, jongerendiensten en ouderendiensten. Uitgegaan wordt van het organiseren van maximaal 8 vespers en/of zangdiensten per jaar, aangevuld met maximaal 4 jongerenen/of ouderendiensten per jaar het uitnodigen van voorgangers c.q. sprekers voor de erediensten/samenkomsten met een afwijkend karakter, voor o.a. de: vespers, zangdiensten, jongerendiensten en ouderendiensten het organiseren van de muzikale medewerking aan de erediensten het regelen van praktische zaken in de erediensten, zoals liturgisch bloemschikken, kerkelijke kleuren, kaarsen, kerstversieringen het coördineren en evalueren van het werk van alle aan de erediensten meewerkende groepen. het coördineren van het werk van groepen en personen voor zover het hun betrokkenheid bij erediensten betreft het zoeken en trainen van lectoren (één maal per twee jaar) en het opstellen van een lectorenrooster. het zoeken naar gastvrouwen/heren en maken van een rooster hiervoor. het meewerken aan projecten die door de kerkenraad worden vastgesteld, bijv. (40-dagen project). Samenstelling voorzitter: Mevr. G.A. Nederveen, Wethouder Raamsstraat secretaris: Mevr. A.J. Groenenboom-Visser, Bloemweg predikant: Ds. B. Ridder, Voorstraat preekvoorziener: Mevr. T.A. de Peuter-Davidse, Duylweg organisten: Dhr. M. Dekker, Kruisstraat leden: Mevr. N.J.E. Gerards-van Woerden, Uppelsehoek 20a Mevr. S. van Lent-Verschoor, Prov. Weg Noord 18a Mevr. A.A. Pierik-Ketel, D. van Clevestraat Mevr. A. van der Zwaan-De Hoog, Vlinderslag / 26

14 AMBTSGROEP KERK EN JEUGD Doelstelling De Ambtsgroep kerk en jeugd heeft tot taak de jeugd in onze gemeente binding te laten houden met het geloof en de kerk. Zij tracht deze doelstelling te bereiken door activiteiten voor de jeugd binnen onze gemeente te ontwikkelen en te coördineren, om zo de jeugd/jongeren met zijn/haar eigen identiteit een vertrouwde omgeving aan te bieden, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente, zodat zij volwaardige leden van onze gemeente kunnen zijn. De Ambtsgroep kan voor het bereiken van deze doelstelling werkgroepen instellen. Samenstelling De Ambtsgroep bestaat uit de jeugdouderling, een predikant, 2 gemeenteleden en de vertegenwoordigers uit de oppasdienst, kindernevendienst, clubwerk, jeugdkerk en catechese. Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden kunnen als volgt kort worden omschreven: overleg, coördineren en opzetten van activiteiten voor de jeugd toerusting en instructie aan de ingestelde werkgroepen het jaarlijks opstellen van een activiteitenplan voor de jeugd het ontwikkelen van de volgende activiteiten: o oppasdienst voor de kinderen tot 4 jaar o kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool o clubwerk o de jeugdkerk voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar o catechese voor jongeren tot 18 jaar o het organiseren/opzetten van overige activiteiten om de jongeren bij de kerk en de samenleving te betrekken. Uitwerking vindt plaats in een jaarlijks op te stellen werkplan dat ter goedkeuring aan de kerkenraad wordt voorgelegd. Samenstelling voorzitter: Marco van Tuil predikant: ds. Bert Ridder, Voorstraat oppasdienst: Liselotte van de Water, Rozenlaan kindernevendienst: vacant (interim Hanneke Nederveen) clubwerk: Inge van den Berg, Van Limburg Stirumstraat jeugdkerk: vacant interkerkelijke jeugdsamenkomst: Marcel Jongkind, Vlinderslag catecheseteam: ds. Bert Ridder Oppasdienst De kinderoppasdienst wordt georganiseerd om ouders van kinderen (tot 4 jaar) in de gelegenheid te stellen samen naar de ochtenddienst te gaan. De oppasdienst wordt gehouden in een bovenlokaal van de Ontmoeting. De kinderoppas wordt elke zondagmorgen en op de feestdagen (behalve nieuwjaarsdag en Hemelvaartsdag) georganiseerd. Ook in de schoolvakanties. De kinderen kunnen een half uur voor de aanvang van de kerkdienst gebracht worden. De kinderen worden begeleid door 2 of 3 begeleidsters. Dit zijn ouders, oma s of jongeren die om toerbeurt een ochtend op de kinderen passen. Als jij of u dit ook graag mee zou willen doen, kunt u dit aan ons doorgeven. Heeft u nog bruikbaar speelgoed en voorleesboekjes dat u weg wilt doen? Laat het ons even weten, dan halen wij het bij u op. inlichtingen: Liselotte van de Water, Rozenlaan Kindernevendienst Getracht wordt de uitleg in de kindernevendienst aan te laten sluiten op datgene wat er in de eredienst wordt behandeld. De kindernevendienst heeft als doel het evangelie aan de kinderen door te geven op een, aan hun leeftijd aangepaste wijze. Voor de groepen: 1 tot en met 7 elke zondag (zie ook de vermelding 8 om de zondag op de kerkbrief) inlichtingen: Vacant(interim Hanneke Nederveen) Clubwerk Naast het wekelijks clubwerk, het belangrijkste aspect, werken de clubs ook mee aan diverse projecten die bijvoorbeeld met dankdag en Pasen worden georganiseerd. Het clubwerk wordt afgesloten met het jaarlijkse kampweekend. 14 / 26

15 voorzitter: Inge van den Berg, Van Limburg Stirumstraat secretaris: Jacoline Peek, Provincialeweg Noord penningmeester: Arjan Kant, Vlinderslag Jeugdkerk Veel ouders weten uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om de jeugd te interesseren voor de kerk. Daarom heeft de jeugdkerk als doel de jeugd op een op hun gerichte wijze betrokken te houden bij de kerk. Elke tweede zondag van de maand wordt er voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar een speciale dienst gehouden in de Ontmoeting, gelijktijdig met de morgendienst. De jeugdkerkdiensten hebben een eigen liturgie met daarin herkenbare elementen die we ook terugvinden in de gewone kerkdienst. coördinator: vacant leiding: Johan Koekkoek, Emmikhovenseweg 6A Ineke Nederveen, Uppelse Hoek Christa Verschoor, Molenstraat muzikale begeleiding: Gerd Broekhuizen, Prof. de Quayplein Catechese Wat is catechese? Leren geloven. Er is een stuk kennisoverdracht: "hoe zit de bijbel in elkaar", "hoe zit een kerkdienst in elkaar", "wat zijn de sacramenten", "hoe functioneert een kerkenraad", etc. Maar ook samen praten en nadenken is een vorm van leren. Ontdekken hoe het in je eigen leven "werkt", hoe je zelf met dingen omgaat, dat geloven te maken heeft met jou, met ons leven. In het winterseizoen komen (vooral) jongeren bij elkaar om te praten en te denken over het geloof. Vanaf 12 tot en met 17 jaar krijgt iedereen een uitnodiging om deel te nemen aan de catechese. Voor alle groepen is er huiscatechese. Huiscatechese wordt om de 14 dagen gedurende 1-1½ uur gegeven door verschillende gemeenteleden (catecheten genaamd) in kleine groepjes aan huis. De catecheten worden toegerust door de predikanten. inlichtingen: Corina de Peuter, Burg. H. Blokstraat ds. Bert Ridder Belijdeniscatechese Naast de huiscatechese is er ook plaats voor belijdeniscatechese. Deze wordt gegeven door één van de predikanten. Deze avonden staan open voor mensen die belijdenis willen doen maar ook als je er nog niet zeker van bent of je belijdenis wilt doen, ben je welkom. Of als je het gewoon fijn vindt een seizoen lang met anderen over het geloof en vele zaken die daar mee te maken hebben, te praten. Aan belijdeniscatechese is geen leeftijd verbonden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij één van de predikanten. inlichtingen: ds. Bert Ridder, Voorstraat Overige activiteiten van de ambtsgroep kerk en jeugd. Vakantie Bijbel Club Jaarlijks wordt in Almkerk de Vakantie Bijbel Club georganiseerd. Meestal zijn dat twee dagdelen in de meivakantie. De commissieleden zijn afkomstig uit de Hervormde, Gereformeerd vrijgemaakte en Gereformeerde kerk van Almkerk. Ook de medewerk(st)ers, die ons helpen in het begeleiden van de groepjes, komen uit de drie kerken. De kinderen van 4 t/m 10 jaar (groep 1 t/m 6) worden via een persoonlijke uitnodiging op de drie basisscholen voor deze dag uitgenodigd. Voor de kinderen van groep 7 en 8 wordt, indien mogelijk, een apart programma gemaakt, waarbij we hulp krijgen van medewerkers van (Youth For Christ) De Pomp. Daarnaast verschijnen er uitnodigingen bij de plaatselijke winkeliers en berichten in de kerkbladen en streekbladen. De laatste jaren hebben we steeds gebruik gemaakt van de voetbalkantine aan de Sportlaan. Hier hebben we lekker veel ruimte voor alle activiteiten. Bij mooi weer kunnen we ook heerlijk gebruik maken van het veld. Tot nu toe kunnen we meestal rekenen op de komst van kinderen. Voor de invulling van het thema gebruiken we de themamap van de HGJB. We proberen het laagdrempelig te houden om juist ook de rand- en niet-kerkelijke kinderen te bereiken met de Bijbelse boodschap. Er wordt altijd met elkaar gezongen en er zal die dag een bijbelverhaal verteld worden. Dit gebeurt in kleine groepjes, zodat er voldoende persoonlijke aandacht is voor de kinderen. Naar aanleiding van het verhaal zal er in kleine groepjes geknutseld en gespeeld worden. Na afloop krijgen de kinderen een boekje mee, waarin de verhalen, liedjes en verwerkingen zijn terug te vinden. De Vakantie Bijbel Club wordt meestal feestelijk afgesloten door een theatergezelschap, waarbij ook ouders en andere belangstellenden van harte welkom zijn. De leden van de VBC- stuurgroep: Karin Elshout (850149), Wilma van Wijk (403770), Linda van der Burgh (510300), Ingrid van Maastrigt (402824), Thea van der Steen (403493), Erika Schermers, Petra Vreugdenhil (401383), Geralda van Vark (404812) en Patricia Verschoor (401393) 15 / 26

16 AMBTSGROEP BEHEER EN FINANCIËN Doelstelling Aan deze Ambtsgroep, ook wel genoemd het college van kerkrentmeesters, is opgedragen de zorg voor de materiële belangen van onze kerk en onze gemeente. De Ambtsgroep Beheer & Financiën draagt zorg voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en goederen en voor het financiële beleid van de kerk (echter niet dat van de Ambtsgroep Missie & Diaconaat en de Ambtsgroep Kerk & Jeugd). Samenstelling De Ambtsgroep Beheer & Financiën bestaat uit de voorzitter, tevens zijnde ouderling-kerkrentmeester, de secretaris, de penningmeester/ boekhouder en 4 (gemeente)leden. Twee leden, waaronder de voorzitter van de Ambtsgroep zijn ouderling-kerkrentmeester en maken deel uit van de kerkenraad. Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden kunnen als volgt kort worden omschreven: het voeren van een financiële administratie welke een volledig overzicht geeft van alle bezittingen en schulden en van alle opbrengsten en kosten van de kerk het zorgen voor de fondswerving en het registreren en beheren van de financiële zaken aangaande onze gemeente het beheer over onze gebouwen het fungeren als opdrachtgevers van kosters en beheerders het bijhouden van de registers van de gemeente het voeren van de ledenadministratie het zorgen voor het personeelsbeleid en arbeidsrechtelijke aangelegenheden. het archiefbeheer het beheren van de verzekeringspolissen. De Ambtsgroep stelt een concept begroting op voor het aankomende jaar, inclusief een bijgewerkt onderhoudsplan en (i.o.m. de Ambtsgroep Missie & Diaconaat) een collecterooster en dient die ter goedkeuring in bij de kerkenraad. De Ambtsgroep voert vervolgens de zaken van de begroting autonoom uit, maar legt elk jaar tegenover de kerkenraad verantwoording af van de inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar. In ordinantie 11, artikel 2 staan de taken en bevoegdheden van het college van kerkrentmeester nader omschreven. Samenstelling voorzitter: Dhr. B.J. van Breugel *),van Hogendorpstraat secretaris: Mevr. C.A. Reijngoud-Kant, Vlinderslag penningmeester/ boekhoud.: Mevr. G.B. Nieuwenhuizen-Timmer, *) Uppelsehoek A.J. van Andel (vrijwillige bijdragen),meidoornlaan Bankrekeningnummer: leden: Mevr. A.E. de Boer, Korf Dhr. C. van de Meijden, Anjerlaan Dhr. C. van Putten Veldweg Dhr. A. Schonewille Uppelsehoek *) = ouderling-kerkrentmeester Kosters- en beheersfunctie De kostersfunctie op zondag wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Voor de beheersfunctie van de kerk en d Ontmoeting zijn Jaap en Sjana van Burgel aangesteld. Voor het schoonmaken van de kerk en het koffie schenken op zondag zijn een apart team gevormd die bij toerbeurt hun taak verrichten. De tuin van de pastorie en het terrein rondom de kerk wordt door een vast team onderhouden. Website Voor de kerk is een website ontwikkeld, hierop staan alle algemene en specifieke gegevens van de kerkelijke gemeente. Kijkt u 16 / 26

17 Overige activiteiten Activiteiten en werkzaamheden die onder verantwoordelijkheid van de Ambtsgroep Beheer en Financiën vallen zijn de activiteitencommissie, het verjaardagsfonds en het kerkelijk bureau. Activiteitencommissie De taak van de activiteitencommissie is het verrichten van werkzaamheden die tot doel hebben financiële middelen ten behoeve van de kerk of andere christelijke doelen bijeen te brengen. Dit kan gebeuren door het meewerken aan acties van de Ambtsgroep Beheer & Financiën zoals het inzamelen van de VVB (vaste vrijwillige bijdragen) of door het zelfstandig organiseren van acties/activiteiten. Eén en ander gebeurt in overleg met de Ambtsgroep. Samenstelling voorzitter: Dhr. C. van de Meijden, Anjerlaan secretaris: Mevr. C. van den Assem, Prof. De Quayplein penningmeester: Mevr. M. Boeve, vd Dussenlaan 98 Dussen leden: Mevr. S. Koekkoek, Uppelsehoek Dhr. Z Raams, D. v. Clevenstraat Dhr. D. Verhoeven, v. Limburgst.str Dhr. A. Straver, Provincialeweg Zuid Mevr. L. van de Water, Rozenlaan Mevr. J Dekker, Anjerlaan Verjaardagsfonds Vrijwilligers bezoeken jarigen in de gemeente op of rond de feestelijke dag met een collectebus, waarin de jarige een bijdrage kan doen om dankbaarheid te uiten voor het bereiken van weer een jaar hogere leeftijd. Het verjaardagsfonds is opgezet om een spaarpotje te vormen waaruit speciale zaken binnen de kerk die (meestal) niet in de begroting passen betaald kunnen worden. administratie: Mevr. A.E. de Boer, Korf Kerkelijk bureau Het kerkelijk bureau beheert de administratie (status leden, samenstelling gezin, adresgegevens) van de leden van onze kerk. Dit wordt gedaan door: kerkelijk bureau: Mevr. A. Boevé, Provincialeweg Zuid Mevr. L. Boevé, Melkweg Voor het laten in- en uitschrijven van leden, verhuizingen (zowel binnen- als buiten de kerkelijke gemeente), dient u contact op te nemen met het kerkelijk bureau. Wilt u a.u.b. ook rouw-, trouw- en geboorteberichten aan het kerkelijk bureau doorgeven! 17 / 26

18 VORMING EN TOERUSTING Door toerusting wordt het lichaam van Christus gebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. (naar Efeziërs 4: 11-13) Geloof heeft blijvend vorming en toerusting nodig. Sinds enkele jaren worden de activiteiten op gebied van geloofsvorming en toerusting gezamenlijk aangeboden met de activiteiten in de Ned. Herv. Gemeente. Gemeenteleden worden uitgenodigd over en weer elkaars activiteiten te bezoeken. Jaarlijks, aan het begin van het seizoen, wordt daartoe een brochure uitgebracht. De commissie Vorming en toerusting bestaat uit: Arie Schouten, Galerij Roel Pierik, Dirk van Clevestraat ds. Bert Ridder, Voorstraat In onze gemeente worden er diverse kortlopende activiteiten aangeboden, als een Bijbelkring, filmavonden, de jaarlijkse bijbelquiz van het NBG, avonden rondom ethische kwesties. Enkele activiteiten die langduriger lopen zijn: Gemeente Groei Groep Emmaüskring Gemeente Groei Groep 1 x in de 14 dagen komt een groep mensen bijeen in een huiskamer om op een laagdrempelige manier over bijbel en geloof te spreken. Kernwoorden van de gemeente groeigroep zijn: gastvrijheid, gemeenschap, groei in geloof. De bijeenkomsten worden gehouden bij: fam. Van der Meijden, Anjerlaan 6 op de dinsdagmorgen contactpersoon Nel Gerards, Uppelshoek 20a Mocht u ter kennismaking eens een bijeenkomst willen bijwonen, dan kunt u zich aanmelden bij de contactpersoon. De data van samenkomst worden gepubliceerd op de Kerkbrief. Emmaüskring Met elkaar optrekken zoals de Levende heer optrok met de Emmaüsgangers. In de vorm van een gesprekskring vindt verdieping van het geloof plaats aan de hand van de bijbel en achtergrondinformatie. Voor wie verder wil groeien in het geloof. De bijeenkomsten worden gehouden op verschillende adressen 1 x in de 3 weken op dinsdag of woensdagavond, aanvang: uur. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij de gespreksleiders: Marcel Overduin, Drossaard 3 Woudrichem en bij fam. Van Vark, Altena s Laantje 1A Bijbelkring Sinds enkele jaren leidt ds. Ridder een Bijbelkring geleid. Prediker, Paulus, Jakobus kwamen afgelopen seizoenen voorbij, dit jaar staan de Tien Woorden, de Tien Geboden op het programma. Elk jaar maakt ds. Ridder een keuze uit een Bijbelboek, onderwerp of persoon. Informatie hierover verschijnt in de brochure Vorming en Toerusting. Voor nadere informatie en opgave kunt u bellen of mailen: activiteiten Herv. Gemeente, Cees van Andel activiteiten Geref. Kerk, Roel Pierik / 26

19 BELEIDSPLAN INLEIDING In 2007 heeft de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Almkerk, onderdeel van de PKN, een beleidsplan vastgesteld voor de periode Dit betekent dat de Gereformeerde Kerk Almkerk een nieuw beleidsplan moet vaststellen. Alle ambtsgroepen hebben aan de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan meegewerkt. Het nieuwe beleidsplan is tot stand gekomen in samenspraak met de gemeente. De leden hebben de gelegenheid gehad vooraf suggesties/ideeën voor het nieuwe plan aan te dragen en voor de vaststelling van het beleidsplan door de kerkenraad op- of aanmerkingen naar voren kunnen brengen. Qua opzet van het nieuwe beleidsplan is gekozen voor dezelfde structuur als het voorgaande plan. Zo is de identiteit en beleid ongewijzigd uit het voorgaande plan overgenomen. Nieuw is hoofdstuk 2 waarin allereerst een verantwoording wordt afgelegd het aanzien van de uitvoering van het beleidsplan Gesteld kan worden dat bijna alle onderwerpen die in het beleidsplan zijn genoemd door de kerkenraad behandeld zijn. Het beleidsplan zal gelden voor de periode 2011 t/m Bij of vóór aanvang van ieder seizoen/jaar kunnen de beleidsdoelstellingen worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld en/of nieuwe doelstellingen worden geformuleerd. Daarnaast zal een (jaar)programma voor het komende jaar (of jaren) opgesteld worden. De opbouw van het nieuwe beleidsplan is als volgt: 1. Inleiding 2. Verantwoording uitvoeren beleidsplan Identiteit en beleid 4. Activiteiten en beleidsdoelstellingen. 4.1 Kerkenraad 4.2 Eredienst 4.3 Pastoraat 4.4 Jeugd en Jongeren 4.5 Diaconaat 4.6 Beheer over gebouwen en financiën 5. Planning beleidsdoelstellingen 2. VERANTWOORDING UITVOERING BELEIDSPLAN In het beleidsplan waren een aantal beleidsdoelstellingen verwoord. Hoewel er sprake was van een ambitieuze lijst met aandachtspunten, kan gesteld worden dat over bijna alle punten een besluit is genomen. Hieronder zal rekening en verantwoording worden afgelegd welke besluiten hierover zijn genomen. Zich bezinnen op de rechten van leden m.b.t. het dopen van kinderen Er is een protocol opgesteld met betrekking tot het dopen van kinderen van niet-belijdende leden. Uitgangspunt daarbij is dat niet-belijdende leden hun kinderen mogen laten dopen, nadat zij eerst aan een zogenaamde doopcatechese hebben deelgenomen. Zich bezinnen op de vorm van en deelname van gemeenteleden aan de avondmaalsviering Er is een aangepaste regeling vastgesteld rondom de avondmaalsviering. 19 / 26

20 De voorgangers mogen zelf uit het dienstboek kiezen welke orden of formulieren (passend binnen onze gemeente) naar hun mening het beste bij viering en de invulling van de Avondmaal dienst gebruikt kunnen worden. De te gebruiken orde of het formulier dient wel op papier voor de aanwezigen beschikbaar te zijn. De avondmaalsvieringen zullen in de ochtenddienst om en om lopend of aan tafel plaatsvinden. In de avonddienst is de viering altijd aan tafel. Alleen belijdende leden mogen aan de avondmaalsviering deelnemen. Wijziging van dit beleid wordt momenteel niet wenselijk geacht. Een uitzondering is gemaakt voor Witte Donderdag, dan mogen ook niet-belijdende leden deelnemen. De viering geschiedt dan ook vaak in een kring. Met niet-belijdende leden worden bedoeld: * gemeenteleden die (nog) niet aan belijdenis zijn toegekomen, maar welbewust zelf een keuze kunnen maken om aan deze avondmaalsvieringen deel te nemen *gemeenteleden die binnenkort belijdenis gaan doen (de belijdeniscatechisanten). Zich bezinnen op levensverbintenissen anders dan tussen man en vrouw Besloten is dit item op te nemen in het nieuwe beleidsplan Zich bezinnen op de verantwoordelijkheid aangaande bijzondere diensten Uitgangspunt is dat de ambtsgroep eredienst verantwoordelijk is voor de organisatie van bijzondere diensten Het streven naar meer samenwerking met de Hervormde Gemeente en overige kerken in Almkerk In goed overleg met de Hervormde Gemeente Almkerk wordt op diverse onderdelen samengewerkt. Het ontwikkelen van een visie t.a.v. randkerkelijkheid Hiervoor is een uitgebreid project gelopen. De randkerkelijken zijn benaderd. Er zijn afspraken gemaakt over het vervolg van het contact onderhouden met randkerkelijken. De eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de ambtsgroep pastoraat. Zich bezinnen op de invulling van de 2 e avonddienst Besloten is vooralsnog de 2 e avonddienst op de huidige wijze te blijven voortzetten. Het onderzoeken van de wenselijkheid van de vorming van een evangelisatiecommissie De noodzaak tot het instellen van een evangelisatiecommissie wordt niet ingezien. De activiteiten die op dit punt ontwikkeld (moeten) worden, kunnen binnen de bestaande ambtsgroepen worden ondergebracht. Het uitwerken van de meest recente werkwijze in protocollen Alle vastgestelde regels zijn in protocollen vastgelegd en staan ook op de website vermeld. Zich bezinnen op de organisatiestructuur-het besluitvormingstraject-beschikbaarheid van gemeenteleden voor kerkelijke taken De organisatiestructuur binnen de kerkenraad is aangepast. De bevoegdheden van de (kleine) kerkenraad en ambtsgroepen zijn bepaald. Er zijn enkele wijken samengevoegd, waardoor er enkele ouderlingen en diakenen minder benoemd behoefde te worden. Zich bezinnen op communicatie binnen de gemeente en naar buiten toe Er is een website gelanceerd, waarop alle belangrijke informatie wordt vermeld. Verder is er de kerkbrief, Kerkwijzer en jaarboekje waarin de leden geïnformeerd worden wat er in de gemeente speelt. Gebruik van orden en formulieren De boekje met orden en formulieren is uit de kerkbanken gehaald. De predikanten mogen de in het nieuwe dienstboek vermelde orden en formulieren gebruiken, waarbij zoveel mogelijk de te gebruiken teksten door middel van een liturgie onder de aandacht van de gemeenteleden worden gebracht. Structuur opzetten voor vorming en toerusting Er is en werkgroep gevormd die de activiteiten rondom vorming en toerusting coördineert. Er wordt in 20 / 26

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad. en is vanaf.geldig. Plaatselijke

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de GEREFORMEERDE KERK te GENEMUIDEN 2017 Pagina 1 van 8 DB.01 V.2017 Binnen de kerkorde gelden in de Gereformeerde Kerk te Genemuiden de regelingen

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse gemeente te Hoenderloo

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse gemeente te Hoenderloo Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Hoenderloo Inhoud 0BParagraaf 1BInhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST.

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. Toelichting De plaatselijke regeling komt bovenop de kerkorde en ordinanties. Daar waar in

Nadere informatie

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling PKN-Gemeente Het Anker Plaatselijke regeling Inhoud Bijlage 1 Hoofdstuk Titel Bladzijde 1 De samenstelling van de kerkenraad 1 1.1 Aantal ambtsdragers 2 1.2 Predikanten en kerkelijk werkers 2 1.3 Werkgroepen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene

Beleidsplan. Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene Beleidsplan Hervormde gemeente Zutphen b.a. Irene 1. Inleiding De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft in ordinantie 4, artikel 8 lid 5 voor dat de kerkenraad telkens voor een periode

Nadere informatie

De organisatie van de kerkenraad van wijkgemeente Baalderveld

De organisatie van de kerkenraad van wijkgemeente Baalderveld De organisatie van de kerkenraad van wijkgemeente Baalderveld In het beleidsplan 2011-2015 is de visie vanuit ons geloof als volgt omschreven: Visie De bron, de basis van waaruit we bovenal tot inspiratie,

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Samenvatting van het. Beleidsplan. van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Kornhorn. periode 2013 t/m 2016

Samenvatting van het. Beleidsplan. van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Kornhorn. periode 2013 t/m 2016 Samenvatting van het Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Kornhorn. periode 2013 t/m 2016 Onderdelen : 1. Wat voor gemeente zijn wij? 1.1 Ons gemeente-zijn : functioneren, ligging 1.2 Leeftijdstabellen,

Nadere informatie

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost Profielschets van de wijkgemeente Oost 1. Kenmerken van de kerkelijk gemeente De Gereformeerde Kerk van Woerden en Zegveld is gesticht in 1887 en telt globaal 2.000 doop- en belijdende leden. Onze kerk

Nadere informatie

In de bijlage 2 is een verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente weergegeven.

In de bijlage 2 is een verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente weergegeven. ANBI INFORMATIE 2014: Naam: Oud Gereformeerde Gemeente Schaapsweg te Ede Fiscaal nummer: (RSIN): 8093. 16. 535 KvK nummer : 59025042 Website adres : www. oggede.nl E-mail : scriba @ oggede.nl Contactgegevens:

Nadere informatie

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna 1 Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2. Verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 2.1 Verkiezing

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Inhoud Paragraaf Inhoud Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg

Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg Vastgesteld op 9 januari 2017 Inhoud 1. Werkwijze wijkkerkenraad... 2 2. Samenstelling wijkkerkenraad... 5 3. Taakgroepen... 5 4. Kleine kerkenraad...

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente Ferwert te Ferwert Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 29 oktober 2009 en

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid Woord vooraf In zijn vergadering van 3 maart 2004 aanvaardde de kerkenraad van de Hervormde

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad 2 Over stemmen

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen.

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. wijk Loppersum Kerkenraad De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. Verdeling taken wijkouderlingen: Moderamen:

Nadere informatie

Concept-Beleidsplan Protestantse Gemeente te Zwammerdam

Concept-Beleidsplan Protestantse Gemeente te Zwammerdam Concept-Beleidsplan Protestantse Gemeente te Zwammerdam 2015 2019 1. Het uitgangspunt. Alles wat we over de gemeente zeggen, alles wat we aan gemeente-opbouw willen: welke vormen, welke richting, enz.,

Nadere informatie

Beleidsvisie

Beleidsvisie Beleidsvisie 2016-2021 De Kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Emmermeer heeft besloten dat voor de periode 2016-2021 de beleidsvisie opnieuw diende te worden vastgesteld. Bij de voorbereiding hebben

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS MISSIE VISIE BELEID Voorwoord Identiteit van de Christelijke kerk De kerk/de gemeente heeft haar ontstaan en bestaan te danken aan het werk van God. God doet de gemeente samenkomen

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

Beleidsplan van de Hervormde Gemeente binnen de P.K.N. te Hoornaar voor de jaren 2011-2015

Beleidsplan van de Hervormde Gemeente binnen de P.K.N. te Hoornaar voor de jaren 2011-2015 Beleidsplan van de Hervormde Gemeente binnen de P.K.N. te Hoornaar voor de jaren 2011-2015 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Woord vooraf:... 4 1.2 Kerkelijke gegevens:... 4 1.3 Samenwerking met andere

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente te Kollum

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente te Kollum Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Kollum Conform art. 9 van het Verenigingsbesluit is de Plaatselijke Regeling op 16 mei 2008 in werking getreden,

Nadere informatie

Plaatselijke regeling. ten behoeve van. het leven en werken. van de. Hervormde gemeente De Baak te Hasselt

Plaatselijke regeling. ten behoeve van. het leven en werken. van de. Hervormde gemeente De Baak te Hasselt Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente De Baak te Hasselt Hervormde Gemeente De Baak Hasselt 1 Versie 2015 Inhoudsopgave 1. Wijkkerkenraad De Baak... 3 1.1

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Maurik.

Hervormde Gemeente te Maurik. Pagina 1 van 6 Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud Paragraaf Concept-Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Beleidsplan 2015-2019 Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Inleiding Dit beleidsplan van de wijkgemeente Zuid van de Protestantse Gemeente Terneuzen beschrijft de doelstellingen die wij, onder

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk de Bron Westerhaar BELEIDSPLAN 2014-2018

Gereformeerde Kerk de Bron Westerhaar BELEIDSPLAN 2014-2018 Gereformeerde Kerk de Bron Westerhaar BELEIDSPLAN 2014-2018 Voorwoord Gereformeerde kerk de Bron te Westerhaar: Is een gemeenschap van Christenen waar de Bijbel centraal staat als bron en richtlijn voor

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Wijhe Inhoud Paragraaf Inhoud 1. Samenstelling van de Kerkenraad 2. Verkiezingen 2.1. Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen. v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN

Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen. v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Meeuwen v.d. Dussenlaan 37, 4271 AN Dussen BELEIDSPLAN 1 Eenheid in verscheidenheid Een eerste aanzet Op de gezamenlijke kerkenraadsvergadering, die op 20 mei 2014

Nadere informatie

Gereformeerde kerk, Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek. Plaatselijke regeling

Gereformeerde kerk, Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek. Plaatselijke regeling Plaatselijke regeling versie 3.0 maart 2016 Inhoudsopgave 1 HISTORIE... 4 2 SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD... 5 2.1 2.2 AANTAL AMBTSDRAGERS... 5 VOORDRACHT EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS... 5 2.2.1 VOORDRACHT...

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM 1 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM Inhoud Paragraaf Inhoud Preambule Vaststelling 1 Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld. Mei 2013

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld. Mei 2013 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld Mei 2013 Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Panta Rhei is een oud Grieks gezegde en betekent dat alles voortdurend in beweging is. Het beleidsplan

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht september 2015 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Werkgroep Aangepaste Catechese (WAC)

Huishoudelijk Reglement Werkgroep Aangepaste Catechese (WAC) 1. Oprichting: De Werkgroep Aangepaste Catechese is opgericht op 22-09-1994. 2. Doel van Aangepaste Catechese: 2.1 Op een eenvoudige wijze doorgeven van het Evangelie van Jezus Christus aan verstandelijk

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Profielschets van de Hervormde gemeente te Den Ham (Ov.).

Profielschets van de Hervormde gemeente te Den Ham (Ov.). Profielschets van de Hervormde gemeente te Den Ham (Ov.). Het dorp Den Ham Den Ham was tot 2001 de hoofdplaats van de burgerlijke gemeente Den Ham, maar maakt sindsdien deel uit van de gemeente Twenterand.

Nadere informatie

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 Concept Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 1. Inleiding De AK heeft in haar beleidsplan (vastgesteld 10 mei 2014 - na publicaties en bespreking op de jaarlijkse gemeenteavond)

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling Deze plaatselijke regeling is gewijzigd en vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse

Nadere informatie

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN.

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN. Jaarverslag 2016. Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp 4 7461 AX RIJSSEN. 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de diaconie van de Gereformeerde Kerk Rijssen, Ontmoetingskerk. Mochten

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede Beleidsplan 2017-2021 College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede 1 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van het College van Diakenen (CvD) voor de jaren 2017 tot en met 2021. Het geeft

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Organisatie : Gereformeerde kerk Genemuiden [ Aanpassing ingaande seizoen ]

Organisatie : Gereformeerde kerk Genemuiden [ Aanpassing ingaande seizoen ] [ Aanpassing ingaande seizoen 2015 2016 ] Aanleiding : Beleidsplan - vastgesteld in maart 2014 vertalen naar de kerkelijke organisatie Draagt de structuur bij aan de ( geestelijke ) groei van de gemeente

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Overlangbroek (PKN)

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Overlangbroek (PKN) ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Overlangbroek (PKN) Inhoud Paragraaf Inhoud 1. Samenstelling van de kerkenraad 2.1. Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 2.2. Verkiezing

Nadere informatie

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Ingen, 31 mei 2017 De hervormde Gemeente Ingen behorende tot de PKN streeft er naar haar basis te hebben in de liefde van de Heer en daar met woord en daad

Nadere informatie

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen Talenten gezocht!! Ieder mens heeft zijn of haar eigen gaven en talenten gekregen. Herken je jouw talenten in een van de pijlen? Mogen we je dan vragen of je een paar uur van je tijd aan de gemeente wilt

Nadere informatie

Gemeenteavond 10 januari 2017

Gemeenteavond 10 januari 2017 Gemeenteavond 10 januari 2017 Welkom Van SamenWerken naar SamenGaan Vorming van één nieuwe wijkgemeente Overzicht 1: organisatie Indeling van de avond 19.30: Opening 19.45: Presentatie Beleidsplan, plaatselijke

Nadere informatie

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 januari 2015 Waarom dit 'beleidsplan'? We kunnen discussiëren over het nut, maar dat heeft niet zoveel zin. Wel

Nadere informatie

Uitgangspunten en beleidspunten College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Haaksbergen Buurse

Uitgangspunten en beleidspunten College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Haaksbergen Buurse Besluit april 2015 Uitgangspunten en beleidspunten College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Haaksbergen Buurse Inhoud Paragraaf Inhoud 1. Taken college van kerkrentmeester 2. Taken eredienst

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Identiteit, Visie & Missie.

Identiteit, Visie & Missie. Identiteit, Visie & Missie. Identiteit: Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het verlangen om in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo Inhoud 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad 2 2. Verkiezing van

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w. Bij deze plaatselijke regeling is een toelichting met ordinantieteksten te vinden in een toegevoegde

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie Naam ANBI: Diaconie van de PKN gemeente te Garmerwolde/Thesinge RSIN/Fiscaal nummer: 824133766 Website adres: E-mail: www.thesinge.com/anbi pkngtdiaconie@gmail.com Postadres:

Nadere informatie

Huwelijk Neem bij een voorgenomen huwelijk tijdig contact op met het kerkelijk bureau en uw eigen wijkpredikant.

Huwelijk Neem bij een voorgenomen huwelijk tijdig contact op met het kerkelijk bureau en uw eigen wijkpredikant. Missie In het beleidsplan voor de wijkgemeente Baalderveld 2011-2015 zijn een aantal woorden gekozen die als uitgangspunt richtinggevend zijn. Zo n belangrijk woord is verbondenheid. En vergeet het woord

Nadere informatie

Protestantse kerk in Nederland. Plaatselijke regeling ten behoeve van de. Hervormde Gemeente Geldermalsen

Protestantse kerk in Nederland. Plaatselijke regeling ten behoeve van de. Hervormde Gemeente Geldermalsen Protestantse kerk in Nederland Plaatselijke regeling ten behoeve van de Hervormde Gemeente Geldermalsen Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de voormalige wijkkerkenraad Geldermalsen Oost op

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Luisteren Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je

Nadere informatie

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a.

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet ontvangen van de belastingdienst. Website adres: www.pkndamwald.nl E-mail: hervormdambv@hotmail.com

Nadere informatie

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht?

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht? CONCEPT PLAATSELIJKE REGELING NICOLAASWIJKGEMEENTE (werktitel) Vooraf: In het beleidsplan 2015 hebben we onder woorden gebracht wat voor kerk wij willen zijn. Die omschrijving wordt hier nogmaals aangegeven.

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Concept. Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam

Concept. Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam 1 Concept Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Dat betekent dienst, dienen. Een van de

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Reguliere taken In de beschreven taken is soms voor de diaconie een coördinerende rol weggelegd. Door de betrokkenheid van gemeenteleden wordt een

Reguliere taken In de beschreven taken is soms voor de diaconie een coördinerende rol weggelegd. Door de betrokkenheid van gemeenteleden wordt een Beleid De diaken staat in het snijvlak van een kerk en samenleving waarin mensen proberen om het leven voor elkaar en anderen zo goed mogelijk te laten zijn. Maar in dit leven lijken de minder goede dingen

Nadere informatie

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 19 november 2013

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 19 november 2013 PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE DRIMMELEN Inhoud Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen 2.2 Verkiezing

Nadere informatie

Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Gereformeerde Kerk te Kampen

Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Gereformeerde Kerk te Kampen Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Gereformeerde Kerk te Kampen Regeling Gereformeerde Kerk Kampen - Pagina 1 1. Samenstelling van de Algemene Kerkenraad Ordinantietekst ord. 4 art. 9

Nadere informatie

Samen op weg naar één PKN gemeente

Samen op weg naar één PKN gemeente Federatie Samen op weg naar één PKN gemeente Na vele jaren van nadenken, overleggen en voorstellen is op 30 september 2012 een federatieovereenkomst getekend, die de samenwerking tussen de Hervormde gemeente

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Tweestromenland

Protestantse Gemeente Tweestromenland Protestantse Gemeente Tweestromenland Beleidsplan jaren 2013-2016 1. ALGEMEEN EN INLEIDING 3 2. PROFIEL VAN DE PG TWEESTROMENLAND 3 3. EREDIENSTEN 3 4. KERKENRAAD 4 5. PASTORAAT 4 6. DIACONIE 5 7. COLLEGE

Nadere informatie