Oproep Algemene Ledenvergadering (ALV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproep Algemene Ledenvergadering (ALV)"

Transcriptie

1 Zaterdag 13 februari 25 jaar zwemmen in Renkum 28 maart tot en met 3 april Collecte Gehandicaptensport Maandag 29 maart Algemene Ledenvergadering (ALV) Donderdag 1 april Concert muziekvereniging de Eendracht in Renkum Zaterdag 10 april Lentepuzzelrit Zaterdag 19 juni Jan Janssen Classic Van de redactie este lezers en lezeressen van Gewaagd! Als jullie deze Gewaagd in de brievenbus vinden, is het voorjaar alweer begonnen. Het voorjaar is een drukke tijd voor WAAG. In deze periode zijn de Algemene Ledenvergadering, de collecte voor de Gehandicaptensport, de lenterit en nog het een en ander. Over al deze activiteiten kun je lezen in deze Gewaagd. Oproep Algemene Ledenvergadering (ALV) aandag 29 maart is de jaarlijkse ALV Belangrijk voor alle leden omdat daar de plannen voor 2010 worden besproken: Wat gaan we als WAAG doen, welke plannen hebben we voor de toekomst?? Hoe blijft WAAG een leuke vereniging? Ook kijken we naar de financiën: zijn we financieel gezond, moet de contributie omhoog?? Kom als het even mogelijk is!! TOT 29 maart, 20:00 uur op sportpark de Bongerd, in de vergaderzaal van Universitair Sportcentrum De Bongerd, Bornsesteeg 2, 6708 PE Wageningen Bram van den Ende Bovendien zijn er artikelen over de afgelopen periode: De ontwikkelingen bij het tennis en de cursus BHV voor vrijwilligers. Veel leesplezier gewenst met deze nieuwe Gewaagd! 1

2 Vakantiedagen Activiteiten p de volgende dagen zal er niet gesport worden in verband met feestdagen of vakantie: Maandag Gymmen Renkum - pasen: 5 april - pinksteren: 24 mei - laatste sportdag voor zomervakantie: 28 juni Maandag Sportmix Bennekom - voorjaarsvakantie: 22 februari - pasen: 5 april - meivakantie: 3 en 10 mei - pinksteren: 24 mei - laatste sportdag voor zomervakantie: 28 juni Dinsdag Zwemmen Wageningen - dodenherdenking 4 mei (afhankelijk openstelling zwembad) - laatste sportdag voor zomervakantie: 29 juni Woensdag Zwemmen Wageningen - bevrijdingsdag 5 mei - laatste sportdag voor zomervakantie: 30 juni Donderdag Sporten Wageningen - hemelvaartsdag 13 mei - laatste sportdag voor zomervakantie: 1 juli Gewaagd is het clubblad van WAAG sportvereniging voor mensen met een handicap. Kopijdata 2010: 1 mei, 1 augustus, 1 november Kopij opsturen naar of per post naar: WAAG, Postbus 72, 6700 AB Wageningen. Redactie: Ad Kapteijns, Raymond van der Wijngaart, Marian Bos-Boers. Medewerkers: Caspar, Jelmer Teensma Donderdag Zaalsporten Bennekom - hemelvaartsdag 13 mei - laatste sportdag voor zomervakantie: 1 juli Zaterdag Zwemmen Wageningen - laatste sportdag voor zomervakantie: 3 juli Zaterdag Zwemmen Renkum - laatste sportdag voor zomervakantie: 3 juli 2

3 Nieuws over de activiteiten Het G-tennis hoe nu verder? et tennis in de Rijnkom op dinsdag van is nu al een groot succes Dit is vooral te danken aan onze zeer enthousiaste teamleider Ties Smaling en trainer Ton Janssen. Zij weten met plezier en individuele aandacht vertrouwen te geven en kennis over te dragen. Met WAAG en de gemeente Renkum is afgesproken, dat deze training 30 lessen gaat duren. Ondertussen denken we aan het vervolg, want van deze groep willen er zeker meerderen verder gaan en elke week op een goede en ontspannen manier lekker tennissen. De mogelijkheden zijn er, want we kunnen banen huren. Wat ons rest is "vrijwilligers". Naast Ties Smaling hebben er zich reeds twee vrijwilligers hiervoor aan gemeld, maar dit is nog te weinig. Het zou mooi zijn, dat we naast Ties nog zeker vier vrijwilligers hebben, die een balletje mee willen slaan. Je kunt je opgeven bij teamleider Ties. Z`n telef. nr. is: Ook kunnen we denken aan een 2e cursus, onder leiding van Ton Janssen, die heeft laten zien heel veel affiniteit met onze doelgroep te hebben. Wie een beperking heeft en graag tennissen wil leren, kan dit ook aan Ties laten weten. Piet Noordhuis 3

4 4

5 De aanhouders winnen et G-tennis is op 13 oktober van start gegaan. Velen hebben me ondertussen gevraagd: "Hoe heb je dit voor elkaar gekregen?" Deze vraag is een misverstand, want we hebben de voorbereidingen met z`n drieën gedaan en met z`n drieën zijn we op zoek gegaan naar de mogelijkheden om onze kinderen ook te laten tennissen. Wij, dat zijn Barendien Hooijer, Anneleen Eitjes en ondergetekende. Het idee is zo`n twee jaar geleden ontstaan, omdat we wel zagen dat sport belangrijk is en we zagen ook wel dat onze kinderen, Vivian, Tynette en Frits enorm genieten van het sporten, maar ook van het sociale gebeuren eromheen. Ze horen ergens bij en zijn belangrijk in de groep of groepen. Zo zaten of zitten ze ook al samen bij het gymmen en zwemmen, wat WAAG organiseert op maandagavond en zaterdagmorgen in Renkum. Ook zitten ze samen bij het G-korfbal van DVO in Bennekom. Om nu bij het tennis te blijven kan ik zeggen, dat we in eerste instantie bij de gemeente Renkum, die het sporten enorm stimuleert, hebben geïnformeerd naar tennismogelijkheden voor gehandicapten. Via de gemeente werden we in contact gebracht met dhr. Aad Zwaan, die bondscoach was van o.a. de rolstoeltennissers bij de paralympics. Aad zag wel mogelijkheden, maar had weinig tijd, maar toch lukte het ons omstreeks september 2008 met hem rondom de tafel te komen zitten en te kijken naar wat ons dan te doen stond. We hoorden van hem dat tennis heel duur is, want er moet een baan of banen worden gehuurd en de trainer(s) betaald. Tegelijk wees hij ons op de mogelijkheden voor een startsubsidie, die de gemeente Renkum in dit soort situaties verstrekt. Dit advies hebben we opgevolgd en we hebben weer bij de gemeente aangeklopt in de persoon van Marlies Akveld. Hier kregen we te horen, dat de gemeente inderdaad wel startsubsidies verstrekt, maar nooit aan individuele personen. Wat ze wel doen is om deze te geven aan bijvoorbeeld sportverenigingen. We dachten toen meteen aan WAAG, de vereniging voor sporters met een handicap. Met het bestuur van WAAG gingen we vervolgens met z`n drieën in bespreking en zij zagen meteen mogelijkheden. Dit was weer een nieuwe sport (uitdaging) en hierdoor wellicht ook weer meer leden.. Het is dus WAAG geweest, die vervolgens samen met ondergetekende weer bij de gemeente Renkum ging aankloppen voor die subsidie en penningmeester Leonard Pricken heeft zich hier toen helemaal voor ingezet en ook Marian Bos heeft meerdere contacten gehad met de gehandicaptenvereniging van Arnhem e.o., mochten er zich te weinig sporters hiervoor aanmelden. Op het moment dat dit allemaal goed geregeld was kwamen we terug bij dhr. Zwaan met de vraag: "Wanneer gaan we beginnen, want alles is nu geregeld". Eerst werd april genoemd, maar al gauw bleek dit niet haalbaar en werd er afgesproken per september te starten, want inmiddels hadden zich er wel negen tennissers in spe aangemeld. De teleurstelling was dan ook even groot toen we hoorden dat dhr. Zwaan de training zelf niet kon verzorgen, vanwege z`n drukke werkzaamheden, maar dat zijn meest ervaren trainer dit wel op zich wilde nemen. Dit betekende, dat we dan pas op 13 oktober konden starten. Dit hebben we geaccepteerd en met de teamleider Ties Smaking en trainer Ton Janssen is dit een groot succes. Piet Noordhuis E.H. J A N S E N 5

6 25 jarig jubileum voor het zwemmen in Renkum et jaar 2010 is weer een feestjaar voor WAAG! Het zwemmen in Renkum viert dan namelijk haar 25 jarig jubileum. Op zaterdag 13 februari vieren alle leden van het zwemmen in Renkum dit met een speciale feestelijke zwemochtend. Er worden spelletjes gedaan, er wordt gezellig met elkaar gegeten en wie weet zijn er nog oude bekenden die langs komen. Ook is Gerrie al vanaf het allereerste begin actief bij het zwemmen betrokken. Zij kende de oprichter van het zwemmen in Renkum, dhr. Nijland. Hij zwom met zijn kinderen bij WAAG in Wageningen, maar wilde hetzelfde in Renkum beginnen. Hij zocht daarvoor vrijwilligers en kwam al snel bij Gerrie uit. Die twijfelde geen moment en zo is Gerrie vanaf het allereerste begin betrokken bij het zwemmen in Renkum. Dit betekent dus ook dat Gerrie dit jaar ook haar jubileum viert van 25 jaar vrijwilliger bij WAAG! Behalve onze oudste leden staan soms ook onze jongste leden in het zonnetje. Ivo, net acht jaar geworden op 27 januari, zwom die zaterdag erna voor het eerst zonder bandjes! Gelukkig was zijn vader erbij om er een mooie foto van te maken. En dit willen we hem natuurlijk ook zien doen bij het feest, waar we dan wederom weer mooie foto s van maken. Als deze Gewaagd bij jullie thuis komt is het feest al geweest. In de volgende Gewaagd kunnen jullie er alles over lezen en zien! Ivo zonder bandjes! 6

7 Verenigingsnieuws Algemene Ledenvergadering WAAG genda Algemene Ledenvergadering maandag 29 maart 2010, uur Vergaderzaal van Universitair Sportcentrum De Bongerd Bornsesteeg 2, 6708 PE Wageningen Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen 3. Notulen ALV 16 maart 2009 zie Gewaagd juni 2009 (nr 2) 4. Jaarverslag 2009 zie Gewaagd maart Financieel verslag 2009 op te vragen bij of T Verslag kascommissie en samenstelling nieuwe kascommissie 7. Begroting op te vragen bij of T Huldiging vrijwilligers 9. Bestuurssamenstelling Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Chris Jansen, Marian Bos en Ingrid Huibers. Als nieuwe secretaris wordt voorgesteld te benoemen Madeleen Kirchmann, Wageningen. 10. Plannen Rondvraag 12. Sluiting De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje en een hapje. Jaarverslag 2009 Sportclub WAAG 1. Bestuur en organisatie jaar van aftreden Bram van den Ende, vz 2012 Marian Bos-Boers, secr Leonard Pricken, pm 2011 Ingrid Huibers-Govaert, vrijwilligersbeleid & opleiding 2010 Chris Jansen, materiaalbeheer 2010 Henk van Roekel, ledenadministratie 2011 Erelid is de heer W. Buitenhuis. Lid van verdienste is Piet Noordhuis. De kascontrolecommissie bestaat uit Martin de Wilde en John Albers vanaf 16 maart. Adviseurs materiaal zijn Paul Quint en Henk Wijnveen. Medio 2009 heeft een inventarisatie van het materiaal plaats gevonden. Het bestuur vergaderde in 2009 acht maal en kwam een zaterdagmiddag bijeen voor een algemene bijeenkomst over bestuurswerk en taken. Op 16 maart werd een Algemene Ledenvergadering gehouden. John Albers trad na ruim negen jaar terug uit het bestuur. Zijn laatste taak als voorzitter is overgenomen door Bram van den Ende. Raymond van der Wijngaart trad na drie jaar wegens drukke werkzaamheden af als ledenadministrateur, maar hij blijft actief als vrijwilliger bij de woensdag zwemgroep. Zijn functie is overgenomen door Henk van Roekel. Van november 2008 tot half april 2009 heeft Bahar Kazur, in opleiding voor Secretarieel Medewerker Niveau 2 aan het ROC A12 te Ede op maandagen stage gelopen bij het secretariaat van WAAG. De andere werkdagen werkte zij bij het Meldpunt Vrijwilligers in Wageningen. Bahar was behulpzaam bij de invoer van het ledenbestand in het nieuwe boekhoudprogramma, een aantal omvangrijke zendingen en reguliere secretariaatsactiviteiten. 2. Ledental Per 31 december 2009 telde WAAG 129 leden (van wie 11 jonger dan 18 jaar) en 71 vrijwilligers. Op 31 december 2008 telde WAAG 122 leden (van wie 9 jonger dan 18 jaar) en 64 vrijwilligers. Begin 2009 zijn helaas overleden oud-voorzitter Johannes ten Oever, oud teamleider bij het zwemmen Bert Zwart en Frits de Haas, bijna twintig jaar lid van de dinsdag zwemgroep. 7

8 3. Sportactiviteiten Met de teamleiders is het jaar 2009 besproken tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 29 januari Er was over het algemeen een positief gevoel over de sfeer in de groepen. In enkele groepen is nog een tekort aan vrijwilligers; in de meeste groepen is het echter voldoende. Twee groepen zouden meer leden kunnen gebruiken. In zwembad De Bongerd is het een organisatorische puzzel om iedereen met de beschikbare rolstoelen tijdig uit het bad naar de kleedkamers te krijgen. Naast de hieronder genoemde aantallen WAAG vrijwilligers (per 31 december) zwemmen steeds meer eigen begeleiders of ouders mee. Zwemmen in zwembad De Bongerd, Wageningen dinsdag uur - Teamleider Ad Kapteijns - 25 leden, 13 vrijwilligers De groep draait goed. Er zijn twee jonge vrijwilligers bij: Hans Kok en Joep van der Zanden. Het ledental is stabiel, maar wel met steeds meer rolstoelers. woensdag uur (individueel), uur (groepsles/spel) Teamleider Maaike de Wit 27 leden, 14 vrijwilligers Er zijn veel leden en vrijwilligers die wisselend aanwezig zijn. In 2009 is een aantal mensen met niet aangeboren hersenletsel lid geworden. Dat gaat goed. Er is een leuke sfeer in de groep. zaterdag uur Teamleider Henk Tamming 17 leden, 7 vrijwilligers. Het is een redelijk constante groep. Bij het uit- en aankleden zou een extra vrijwilliger nodig zijn. Zwemmen Sportfondsenbad Aquarijn, Renkum zaterdag uur Teamleider Esther Stunnenberg 31 leden, 9 vrijwilligers De groep draait goed en is in 2009 begonnen met de voorbereidingen voor 25 jaar zwemmen in Renkum in februari Gymmen in Gymzaal Bram Streeflandweg, Renkum maandag uur Teamleider Diny van Beek 11 leden, 6 vrijwilligers De groep loopt lekker en er zijn genoeg vrijwilligers. (Schuif-)tafeltennis e.a. zaalsporten in Sporthal De Soetendael, Bennekom 8 donderdag uur Teamleider Henk Tamming 10 leden, 5 vrijwilligers De groep zou groter mogen zijn. (Schuif-)tafeltennis en Sportinstuif in Gymzaal Schaepmanstraat, Wageningen donderdag uur (tafeltennis), uur (sportinstuif) Teamleider Chris Jansen 17 leden, 8 vrijwilligers De groep wordt ouder. In de begeleiding is behoefte aan een vrijwilliger die Chris zonodig kan vervangen als leider van de groep. Nieuwe initiatieven: Sportmix in Gymzaal Platanenweg, Bennekom Sportmix is voor kinderen van 6-18 jaar die niet direct mee kunnen doen met reguliere sportgroepen. De opzet en leiding werd in samenwerking met de combinatiefunctionaris Bouke Bisschop uit Ede uitgevoerd. Sportmix startte op 30 maart met vier deelnemers op maandagen van Teamleider is Joke Pastoors. Het aantal leden zou groter mogen zijn. Tennis in de Rijnkom, Renkum Dit is een initiatief van een groep ouders. De lessen zijn 13 oktober gestart met trainer Ton Janssen onder supervisie van Aad Zwaan op dinsdagen van uur. Er zijn negen deelnemers met teamleider Ties Smaling. 4. Recreatieve activiteiten Met de medewerking van de vrijwilligers en veel andere verenigingen en clubs werd een groot aantal bijzondere activiteiten voor de leden georganiseerd april werd er gepuzzeld door WAAG leden in de 24ste lentepuzzelrit, georganiseerd door Paul Quint, Theo Janssen en Diny van Beek met de medewerking van Rotary Club Wageningen Bergpoort. Start en eindpunt waren bij sporthal De Bongerd. De tocht ging door het binnenveld en de bloeiende Betuwe. Er waren leuke stops met spelletjes bij molen de Zwaluw in Kesteren en later bij een bedrijf met een grote kas met o.a. vele geraniums. Na terugkeer in De Bongerd werd er nagepraat en de prijswinnaars werden beloond. - Op 4 juni gaf muziekvereniging de Eendracht onder leiding van Rudolf Weges het jaarlijkse concert voor onze leden. Een vast onderdeel vormt het meespelen van een groot aantal leden van WAAG. Met o.a. tamboerijnen en bellen deden zij enthousiast mee.

9 - Op 9 juli verzorgde de Harmonie in Wageningen een muziekavond speciaal voor van de leden van WAAG. Een mooie afsluiting van het sportseizoen voor de zomervakantie november was de grote feestavond in de kantine van SKV. De leden en vrijwilligers werden vergast op een heerlijk buffet dat was verzorgd door Hanny Pijnenburg van restaurant Het Carillon. De avond werd muzikaal geleid door DJ Pieter de Feijter (vader van WAAG-lid Jos). Een hoogtepunt was het optreden van het duo Henk en Hans van stichting Muziek Doet Wonderen. Hans speelde het accordeon en Henk zong bekende oud- Hollandse liederen waarbij hij de zaal enthousiast wist mee te krijgen. De trouwe leden die al 15 jaar lid zijn in het zonnetje gezet. Daarna werd er nog veel gedanst en meegezongen. 5. Vrijwilligers en opleidingen Op 19 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van bestuur en teamleiders. Veel praktische zaken werden besproken. Door het uitwisselen van ervaringen leert men van elkaar. Op 16 oktober werd de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst in een nieuwe vorm gehouden. Om uur kwamen 45 vrijwilligers bijeen in de kantine van SSS. Na een gezamenlijke maaltijd van Vreemde Streken is aan de hand van een aantal vragen gepraat over de toekomst van WAAG. De kernvragen waren: Gaan we door het ontwikkelen van nieuwe sportactiviteiten bij WAAG? Hierbij moet rekening worden gehouden met de beschikbare vrijwilligers, de contacten met reguliere sportverenigingen en de behoefte aan activiteiten; mogelijk wel nadenken over het aanbod voor lichamelijk gehandicapten. Kunnen we de inzet van leerlingen in het kader van Maatschappelijke stages gebruiken? In alle groepen zullen deze korte stages van 72 uur in principe mogelijk zijn. Hoe kunnen we het als vereniging nog beter doen? In antwoord hierop zijn veel nuttige suggesties gegeven op het gebied van de kwaliteit van de activiteiten, ledenwerving, ondersteuning van vrijwilligers en de naamsbekendheid. In het najaar is speciaal voor WAAG een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) inclusief reanimatie en AED georganiseerd. Hij werd gegeven door Wim Valkenburg. Aan de cursus van vier avonden (12 en 26 oktober en 7 en 21 december) namen 22 vrijwilligers deel. Een aantal volgde minder avonden omdat zij voor het betreffende onderdeel al gediplomeerd waren. De cursus is gehouden in 9 WUR Proefboerderij Droevendaal aan de Kielekampsteeg. Met een aantal scholen is contact over het invullen van Maatschappelijke stages. In april heeft een aantal leerlingen van Pantarijn al gecollecteerd als onderdeel van hun Maatschappelijke stage. Op 19 december heeft Monique Lenselink, stagecoördinator Pantarijn, voorlichting over deze stages gegeven aan de teamleiders en bestuur. Op verschillende manieren is het vrijwilliger zijn bij WAAG gepromoot. Bij verschillende organisaties zijn vacatures voor vrijwilligers aangemeld. Voor leden die veel hulp behoeven werd vaak eigen begeleiding gevraagd: een familielid, PGB-hulp of begeleider van de instelling die met een lid meekomt. In januari 2010 werd een aantal vrijwilligers in de gemeente Wageningen in het zonnetje gezet. Tijdens het Sportcafé 2009 Wageningen werd Henk Tamming gehuldigd door loco-burgemeester Stella Efdé. In december werd in Renkum Piet Noordhuis gehuldigd. Alle vrijwilligers bij de sportactiviteiten ontvingen rond de jaarwisseling een sporttas met het WAAG logo als dank voor hun inzet. Enkele anderen die WAAG steunen ontvingen de WAAG-beker. Vanaf 2009 zijn vrijwilligers die activiteiten begeleiden in Renkum en Wageningen door de Gemeente verzekerd. In ieder geval tot 2012 zijn zij verzekerd tegen de volgende risico s: ongevallen, persoonlijke eigendommen, wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. 6. Communicatie, voorlichting en PR De bestuursfunctie PR was in 2009 vacant. GEWAAGD Het verenigingsblad GEWAAGD verscheen vier maal. De redactie werd gevormd door Ad Kapteijns, Raymond van der Wijngaart en Marian Bos-Boers. Medewerkers bij de uitvoering en etiketteren zijn de leden Jelmer Teensma en Caspar. Website Op de site staan de activiteiten vermeld en er zijn rubrieken met de contactgegevens, een agenda en nieuws. Eind 2009 is het webmasterschap overgedragen aan Asmare Yalew onder begeleiding van Raymond van der Wijngaart. WAAG Folder

10 Eind 2009 is vernieuwing van de folder opgepakt, die maart-april 2010 gereed zal zijn. Voorlichting en contacten Een aantal keren stond WAAG in de krant via een zelf verspreid persbericht. Bijeenkomsten van de gemeenten Renkum, Ede en Wageningen zijn geregeld bezocht om de belangen van WAAG te behartigen in het gemeentelijke beleid. Er waren geregeld contacten met de organisaties De Bries Renkum, de Medewerker Ede, Vrijwilligersmeldpunt Wageningen, Sportservice Ede, Sportraad Wageningen, MEE Veluwe, Welvada en Fonds Gehandicaptensport Nederland. In april gaf WAAG voorlichting aan 3 e klas scholieren over sport voor gehandicapten en i.h.b. WAAG. De secretaris Marian Bos-Boers en sportlid Margreet Bos, oud-leerling van Pantarijn, vertelden in verschillende klassen hier iets over. Daarna deden de leerlingen in de sporthal mee aan (S)Cool on wheels waarbij ze zelf konden ervaren hoe het is om zittend in een rolstoel te sporten of als blinde toch een balsport te kunnen doen. Margreet Bos verzorgde als extra onderdeel een Clinic Boccia. 7. Fondsenwerving Zowel door giften van organisaties en personen als door activiteiten van vrijwilligers zijn fondsen verworven om sportkleding en materiaal aan te schaffen of te vervangen en om nieuwe activiteiten op te zetten of te kunnen continueren. Giften In 2009 ontving WAAG financiële steun van: - RK Stichting Jeugdbelang voor aanvulling en vervanging van sportattributen; - Stichting Fondswerving Wageningen ten behoeve van de nieuwe sportkleding; - Steunfonds Kruiswerk Renkum voor de start van de tennisactiviteit in Renkum; - De Wageningse Wielermuur schonk de bijdragen voor de bedrijvenploegenrit aan WAAG; - Donateurs en adverteerders in Gewaagd. Classic, waarbij 25% van de opbrengst naar WAAG ging: In juni is in Wageningen in de Roghorst, Haverlanden en een deel rond de Ritzema Bosweg huis aan huis een wervingsbrief voor nieuwe donateurs bezorgd; dit heeft zeven vaste donateurs opgeleverd. Beursvloer Wageningen Het Meldpunt Vrijwilligers Meldpunt organiseerde op 12 november een Beursvloer waarop bedrijven die iets voor de maatschappij willen betekenen in contact konden komen met (vrijwilligers) organisaties en verenigingen die iets nodig hebben. Dit leidde die avond tot 157 door notaris Moormann goedgekeurd afspraken, waarvan zes met WAAG. Op de feestavond had WAAG voordeel door de borden en bestek van Riwojo verhuur. Met een aantal andere bedrijven: Tekstbureau Noordwest, Blûn en Drukkerij Verweij werden afspraken gemaakt voor het samenstellen van een nieuwe folder. HWE-Fotografie zegde toe goede foto s te maken voor de folder en tijdens de 25 e Lenterit in En met Pantarijn werd weer een afspraak gemaakt dat een groot aantal leerlingen als maatschappelijk stage mee zal doen aan de collecte voor Gehandicaptensport Nederland van 28 maart t/m 3 april Materieel en kleding In 2009 is al het materiaal geïnventariseerd door Chris Jansen in overleg met Paul Quint om tot een actueel overzicht te komen. Voor circa 40 vrijwilligers is nieuwe sportkleding met WAAG-logoaangeschaft. Afhankelijk van de behoefte betrof dit poloshirt, zwempak of zwembroek, badjas, trainingspak. Als eindejaars/ nieuwjaarscadeau is aan alle actieve sportbegeleiders een sporttas met WAAG-logo uitgereikt Acties voor fondsenwerving - Van 29 maart - 4 april is door een groot aantal vrijwilligers en bekenden gecollecteerd voor het Fonds Gehandicaptensport. In Renkum/Heelsum werd dit gecoördineerd door Rette van de Poll en in Wageningen door Marian Bos-Boers. Een kwart van de opbrengst ( 1300) ging rechtstreeks naar WAAG. Een zestigtal scholieren heeft in groepjes van twee of drie gecollecteerd in het kader van de actieweek van Pantarijn. - Op zaterdag 29 juni werd door twintig vrijwilligers en vier sportleden geholpen met de Jan Jansen 10

11 Vrijwilligersnieuws Henk Tamming in het zonnetje p 18 januari vierde Wageningen het Sportcafé De beste sporters én bijzondere vrijwilligers werden in het zonnetje gezet. Voor WAAG was dat Henk Tamming. Henk werd geroemd voor zijn grote inzet: bij het zwemmen op zaterdag en dinsdag en op donderdagavond nog eens zaalsporten. Henk s betrokkenheid bij de leden en andere vrijwilligers is bijzonder. Hij gaat altijd na als er iets aan de hand is, iemand weg blijft en Henk bezoekt de mensen als zij ziek zijn. Ook voor alle andere activiteiten van WAAG zoals de feestavond, het Gerrit van Dreventoernooi, de Lenterit en hulp bij de Jan Jansen Classic kun je altijd op Henk rekenen. Hij kreeg uit handen van locoburgemeester Efdé bloemen en een speciaal aandenken. Een groot aantal vrijwilligers en bestuursleden was present en overhandigde namens WAAG ook een bos bloemen aan Henk en zijn vrouw Gerrie. heeft zich hier achter geschaard", aldus penningmeester Leonard Pricken. En zo is het (tennis) balletje gaan rollen. Natuurlijk zit aan het geheel altijd weer het onvermijdelijke kostenplaatje, maar ook daar werd al snel in voorzien.,,de Stichting Steunfonds Kruiswerk Gemeente Renkum en de Gemeente Renkum hebben hun financiële steentje daarin bijgedragen", vervolgt Pricken.,,En BHV cursus voor vrijwilligers n het najaar zijn er vier cursusavonden geweest om vrijwilligers van WAAG bekend te maken met de basisprincipes van Bedrijfshulpverlening (BHV). Alle deelnemers aan de cursus namen deel aan een theorieavond. Er waren twee theorieavonden: Een voor vrijwilligers bij zwemgroepen, de andere voor vrijwilligers bij zaalsporten. Voor mensen met weinig of geen EHBO- en reanimatiekennis waren er daarna nog twee avonden waar de basisprincipes van EHBO en reanimatie uit de doeken werden gedaan. Deze avonden waren niet alleen theoretisch van opzet, maar het geleerde werd ook direct in de praktijk gebracht. Het was een nuttige cursus. Ik wil het bestuur van WAAG dan ook bedanken voor de organisatie en de docent Wim Valkenburg voor zijn enthousiaste instructies. Ad Kapteijns 11

12 12

13 Nieuws voor de leden Concert de Eendracht uziekvereniging Eendracht geeft op 1 april in Renkum een concert (geen 1 april grap). Zoals elk jaar geeft ook nu weer muziekvereniging Eendracht in Renkum een concert voor alle leden en vrijwilligers van WAAG. Dit zal plaatsvinden op: Donderdag 1 april in de zaal van De Rijnkom aan de Hogenkampseweg in Renkum. Vanaf uur is de zaal open, en om uur begint het concert. Om ongeveer uur zal dit weer afgelopen zijn, waarna er nog gelegenheid is om gezellig wat te drinken en na te praten, dit is echter wel voor eigen rekening. Internet ebsite Zo kan het ook! gelanceerd. De site, is hét kennis- en informatieplatform voor het succesvolle programma Zo kan het ook! Instellingen, cliënten (of ouders/verzorgers) en samenwerkingspartners kunnen hier informatie vinden en via de agenda en nieuwsitems houden we iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Bovendien biedt het forum, dat zich achter een inlog bevindt, de betrokkenen van het programma de mogelijkheid om samen te werken, elkaar te inspireren en informatie te delen. Neem snel een kijkje op Onze eigen homepage Het orkest verleent belangeloos en vol enthousiasme haar medewerking aan dit concert. Misschien is het daarom wel dat het ieder jaar weer zo vreselijk gezellig is. Zowel de orkestleden als de leden en vrijwilligers van WAAG hebben een fantastische avond. Dus kom allemaal luisteren en meedoen! Tot ziens op donderdag 1 april! Voor vragen en meer informatie kunnen jullie bellen naar: Esther Stunnenberg:

14 G en era a l F o u lk esw eg B H W a g en in g en T elefo o n : E -m a il: in j-b a k k er.n l W eb site: w w w.j-b a k k er.n l 14

15 Ik geef de pen door aan arla van Vessem heeft de pen doorgegeven aan Henk van Dooren. Wie ben je, in welke plaats woon je, hoe oud ben je? Ik ben Henk van Dooren, ik word 37 en ik woon in Renkum. Kun je iets over je woonsituatie vertellen (woon je in een woonvorm, bij je ouders, zelfstandig, met een partner)? Ik woon in de Busehoek, dat is begeleid zelfstandig wonen. Wat voor werk/dagbesteding doe je? Ik werk op dagactiviteitencentrum Kristal. Daar maak ik vazen, borden of werk ik met gietklei. Wat zijn je hobby s? Puzzelen, DVD kijken (bijvoorbeeld van Kuifje). Wat doe je bij WAAG, aan welke activiteiten neem je deel? Zwemmen op zaterdag in Wageningen. Wat vind je daar leuk aan? Ik vind het wel leuk, maar soms wil ik op zaterdag ook thuis zijn. Zou je iets willen veranderen bij WAAG? Dat weet ik zo niet. Wie is de volgende die deze vragenlijst mag beantwoorden? De volgende keer mag iemand van de zwemgroep in het Renkumse zwembad de vragenlijst invullen. Henk in zijn appartement 15

16 16

17 Fotopagina ls extraatje nog wat foto s van het feest van 16 november. De foto s zijn gemaakt door Marian Bos en Chun Yue Cheung. 17

18 18

19 Adressen SPORTVERENIGING WAAG Postbus AB Wageningen Postgiro VOORZITTER Bram van den Ende Jagerskamp EG Wageningen SECRETARIS Marian Bos Lijnbaanstraat EA Wageningen PENNINGMEESTER Leonard Pricken Tarthorst JC Wageningen LEDENADMINISTRATEUR Henk van Roekel Hogenkampseweg JS Renkum PR-ZAKEN Vacant VRIJWILLIGERSBELEID/ CURSUS & OPLEIDING Ingrid Huibers Ritzema Bosweg BC Wageningen MATERIAALBEHEER Chris Jansen Haverlanden GH Wageningen of Activiteiten bij WAAG dinsdag uur inlichtingen Ad Kapteijns - Tel woensdag uur (individueel en kinderen) woensdag uur (groepsles en spel) inlichtingen Maaike De Wit - Tel zaterdag uur inlichtingen Henk Tamming - Tel ZWEMMEN IN HET RENKUMSE SPORTFONDSENBAD zaterdag uur Inlichtingen Esther Stunnenberg Tel SPORTMIX IN GYMZAAL PLATANENWEG TE BENNEKOM maandag uur Inlichtingen Joke Pastoors Tel GYMMEN IN DE GYMZAAL AAN DE BRAM STREEFLANDWEG TE RENKUM maandag uur inlichtingen Diny van Beek - Tel TENNIS IN DE RIJNKOM TE RENKUM dinsdag Inlichtingen Ties Smaling - Tel (SCHUIF-)TAFELTENNIS IN DE GYMZAAL AAN DE Schaepmanstraat TE WAGENINGEN (ingang Kortestraat) donderdag uur inlichtingen Chris Jansen - Tel SPORTINSTUIF IN DE GYMZAAL AAN DE Schaepmanstraat TE WAGENINGEN (ingang Kortestraat) donderdag uur. inlichtingen Chris Jansen - Tel (SCHUIF-)TAFELTENNIS EN ANDERE ZAALSPORTEN IN SPORTHAL SOETENDAAL TE BENNEKOM donderdag uur. inlichtingen Henk Tamming - Tel Contributie per kwartaal 1 activiteit 2 activiteiten 3 activiteiten Jeugdleden(tot 18 jaar) Volwassenen Betaling geschiedt per kwartaal d.m.v. een periodieke overboeking. In de zomermaanden loopt de contributie door. ZWEMMEN IN ZWEMBAD DE BONGERD, WAGENINGEN 19

20 20

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud VAN HUIS UIT Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland 30 e jaargang nummer 2 - zomer 2014 Inhoud Van de redactie HIP Contactgroep Bericht van de voorzitter

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc.

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc. Voorwoord. Voor u ligt het jaarverslag van 2011. Deze is wederom, door inzet van al onze vrijwilligers, goed gevuld en geeft daarbij een perfect overzicht van alle activiteiten en de financiële situatie

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL

19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL 19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL 2 Colofon: Redactie: Distributie: Marjan Coopmans 0492 342428 Lia Kapteijn 0492 342509 Helmy van Dijk 0492 340948 Elly Joosten 0492 342555 Hilde van Dijk 0492

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 IN DIT NUMMER: Update van Aan tafel +1 Lokale zonnestroom beschikbaar Buurtkracht ontdekt diverse initiatieven in de wijk Wateroverlast?

Nadere informatie