Oproep Algemene Ledenvergadering (ALV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproep Algemene Ledenvergadering (ALV)"

Transcriptie

1 Zaterdag 13 februari 25 jaar zwemmen in Renkum 28 maart tot en met 3 april Collecte Gehandicaptensport Maandag 29 maart Algemene Ledenvergadering (ALV) Donderdag 1 april Concert muziekvereniging de Eendracht in Renkum Zaterdag 10 april Lentepuzzelrit Zaterdag 19 juni Jan Janssen Classic Van de redactie este lezers en lezeressen van Gewaagd! Als jullie deze Gewaagd in de brievenbus vinden, is het voorjaar alweer begonnen. Het voorjaar is een drukke tijd voor WAAG. In deze periode zijn de Algemene Ledenvergadering, de collecte voor de Gehandicaptensport, de lenterit en nog het een en ander. Over al deze activiteiten kun je lezen in deze Gewaagd. Oproep Algemene Ledenvergadering (ALV) aandag 29 maart is de jaarlijkse ALV Belangrijk voor alle leden omdat daar de plannen voor 2010 worden besproken: Wat gaan we als WAAG doen, welke plannen hebben we voor de toekomst?? Hoe blijft WAAG een leuke vereniging? Ook kijken we naar de financiën: zijn we financieel gezond, moet de contributie omhoog?? Kom als het even mogelijk is!! TOT 29 maart, 20:00 uur op sportpark de Bongerd, in de vergaderzaal van Universitair Sportcentrum De Bongerd, Bornsesteeg 2, 6708 PE Wageningen Bram van den Ende Bovendien zijn er artikelen over de afgelopen periode: De ontwikkelingen bij het tennis en de cursus BHV voor vrijwilligers. Veel leesplezier gewenst met deze nieuwe Gewaagd! 1

2 Vakantiedagen Activiteiten p de volgende dagen zal er niet gesport worden in verband met feestdagen of vakantie: Maandag Gymmen Renkum - pasen: 5 april - pinksteren: 24 mei - laatste sportdag voor zomervakantie: 28 juni Maandag Sportmix Bennekom - voorjaarsvakantie: 22 februari - pasen: 5 april - meivakantie: 3 en 10 mei - pinksteren: 24 mei - laatste sportdag voor zomervakantie: 28 juni Dinsdag Zwemmen Wageningen - dodenherdenking 4 mei (afhankelijk openstelling zwembad) - laatste sportdag voor zomervakantie: 29 juni Woensdag Zwemmen Wageningen - bevrijdingsdag 5 mei - laatste sportdag voor zomervakantie: 30 juni Donderdag Sporten Wageningen - hemelvaartsdag 13 mei - laatste sportdag voor zomervakantie: 1 juli Gewaagd is het clubblad van WAAG sportvereniging voor mensen met een handicap. Kopijdata 2010: 1 mei, 1 augustus, 1 november Kopij opsturen naar of per post naar: WAAG, Postbus 72, 6700 AB Wageningen. Redactie: Ad Kapteijns, Raymond van der Wijngaart, Marian Bos-Boers. Medewerkers: Caspar, Jelmer Teensma Donderdag Zaalsporten Bennekom - hemelvaartsdag 13 mei - laatste sportdag voor zomervakantie: 1 juli Zaterdag Zwemmen Wageningen - laatste sportdag voor zomervakantie: 3 juli Zaterdag Zwemmen Renkum - laatste sportdag voor zomervakantie: 3 juli 2

3 Nieuws over de activiteiten Het G-tennis hoe nu verder? et tennis in de Rijnkom op dinsdag van is nu al een groot succes Dit is vooral te danken aan onze zeer enthousiaste teamleider Ties Smaling en trainer Ton Janssen. Zij weten met plezier en individuele aandacht vertrouwen te geven en kennis over te dragen. Met WAAG en de gemeente Renkum is afgesproken, dat deze training 30 lessen gaat duren. Ondertussen denken we aan het vervolg, want van deze groep willen er zeker meerderen verder gaan en elke week op een goede en ontspannen manier lekker tennissen. De mogelijkheden zijn er, want we kunnen banen huren. Wat ons rest is "vrijwilligers". Naast Ties Smaling hebben er zich reeds twee vrijwilligers hiervoor aan gemeld, maar dit is nog te weinig. Het zou mooi zijn, dat we naast Ties nog zeker vier vrijwilligers hebben, die een balletje mee willen slaan. Je kunt je opgeven bij teamleider Ties. Z`n telef. nr. is: Ook kunnen we denken aan een 2e cursus, onder leiding van Ton Janssen, die heeft laten zien heel veel affiniteit met onze doelgroep te hebben. Wie een beperking heeft en graag tennissen wil leren, kan dit ook aan Ties laten weten. Piet Noordhuis 3

4 4

5 De aanhouders winnen et G-tennis is op 13 oktober van start gegaan. Velen hebben me ondertussen gevraagd: "Hoe heb je dit voor elkaar gekregen?" Deze vraag is een misverstand, want we hebben de voorbereidingen met z`n drieën gedaan en met z`n drieën zijn we op zoek gegaan naar de mogelijkheden om onze kinderen ook te laten tennissen. Wij, dat zijn Barendien Hooijer, Anneleen Eitjes en ondergetekende. Het idee is zo`n twee jaar geleden ontstaan, omdat we wel zagen dat sport belangrijk is en we zagen ook wel dat onze kinderen, Vivian, Tynette en Frits enorm genieten van het sporten, maar ook van het sociale gebeuren eromheen. Ze horen ergens bij en zijn belangrijk in de groep of groepen. Zo zaten of zitten ze ook al samen bij het gymmen en zwemmen, wat WAAG organiseert op maandagavond en zaterdagmorgen in Renkum. Ook zitten ze samen bij het G-korfbal van DVO in Bennekom. Om nu bij het tennis te blijven kan ik zeggen, dat we in eerste instantie bij de gemeente Renkum, die het sporten enorm stimuleert, hebben geïnformeerd naar tennismogelijkheden voor gehandicapten. Via de gemeente werden we in contact gebracht met dhr. Aad Zwaan, die bondscoach was van o.a. de rolstoeltennissers bij de paralympics. Aad zag wel mogelijkheden, maar had weinig tijd, maar toch lukte het ons omstreeks september 2008 met hem rondom de tafel te komen zitten en te kijken naar wat ons dan te doen stond. We hoorden van hem dat tennis heel duur is, want er moet een baan of banen worden gehuurd en de trainer(s) betaald. Tegelijk wees hij ons op de mogelijkheden voor een startsubsidie, die de gemeente Renkum in dit soort situaties verstrekt. Dit advies hebben we opgevolgd en we hebben weer bij de gemeente aangeklopt in de persoon van Marlies Akveld. Hier kregen we te horen, dat de gemeente inderdaad wel startsubsidies verstrekt, maar nooit aan individuele personen. Wat ze wel doen is om deze te geven aan bijvoorbeeld sportverenigingen. We dachten toen meteen aan WAAG, de vereniging voor sporters met een handicap. Met het bestuur van WAAG gingen we vervolgens met z`n drieën in bespreking en zij zagen meteen mogelijkheden. Dit was weer een nieuwe sport (uitdaging) en hierdoor wellicht ook weer meer leden.. Het is dus WAAG geweest, die vervolgens samen met ondergetekende weer bij de gemeente Renkum ging aankloppen voor die subsidie en penningmeester Leonard Pricken heeft zich hier toen helemaal voor ingezet en ook Marian Bos heeft meerdere contacten gehad met de gehandicaptenvereniging van Arnhem e.o., mochten er zich te weinig sporters hiervoor aanmelden. Op het moment dat dit allemaal goed geregeld was kwamen we terug bij dhr. Zwaan met de vraag: "Wanneer gaan we beginnen, want alles is nu geregeld". Eerst werd april genoemd, maar al gauw bleek dit niet haalbaar en werd er afgesproken per september te starten, want inmiddels hadden zich er wel negen tennissers in spe aangemeld. De teleurstelling was dan ook even groot toen we hoorden dat dhr. Zwaan de training zelf niet kon verzorgen, vanwege z`n drukke werkzaamheden, maar dat zijn meest ervaren trainer dit wel op zich wilde nemen. Dit betekende, dat we dan pas op 13 oktober konden starten. Dit hebben we geaccepteerd en met de teamleider Ties Smaking en trainer Ton Janssen is dit een groot succes. Piet Noordhuis E.H. J A N S E N 5

6 25 jarig jubileum voor het zwemmen in Renkum et jaar 2010 is weer een feestjaar voor WAAG! Het zwemmen in Renkum viert dan namelijk haar 25 jarig jubileum. Op zaterdag 13 februari vieren alle leden van het zwemmen in Renkum dit met een speciale feestelijke zwemochtend. Er worden spelletjes gedaan, er wordt gezellig met elkaar gegeten en wie weet zijn er nog oude bekenden die langs komen. Ook is Gerrie al vanaf het allereerste begin actief bij het zwemmen betrokken. Zij kende de oprichter van het zwemmen in Renkum, dhr. Nijland. Hij zwom met zijn kinderen bij WAAG in Wageningen, maar wilde hetzelfde in Renkum beginnen. Hij zocht daarvoor vrijwilligers en kwam al snel bij Gerrie uit. Die twijfelde geen moment en zo is Gerrie vanaf het allereerste begin betrokken bij het zwemmen in Renkum. Dit betekent dus ook dat Gerrie dit jaar ook haar jubileum viert van 25 jaar vrijwilliger bij WAAG! Behalve onze oudste leden staan soms ook onze jongste leden in het zonnetje. Ivo, net acht jaar geworden op 27 januari, zwom die zaterdag erna voor het eerst zonder bandjes! Gelukkig was zijn vader erbij om er een mooie foto van te maken. En dit willen we hem natuurlijk ook zien doen bij het feest, waar we dan wederom weer mooie foto s van maken. Als deze Gewaagd bij jullie thuis komt is het feest al geweest. In de volgende Gewaagd kunnen jullie er alles over lezen en zien! Ivo zonder bandjes! 6

7 Verenigingsnieuws Algemene Ledenvergadering WAAG genda Algemene Ledenvergadering maandag 29 maart 2010, uur Vergaderzaal van Universitair Sportcentrum De Bongerd Bornsesteeg 2, 6708 PE Wageningen Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen 3. Notulen ALV 16 maart 2009 zie Gewaagd juni 2009 (nr 2) 4. Jaarverslag 2009 zie Gewaagd maart Financieel verslag 2009 op te vragen bij of T Verslag kascommissie en samenstelling nieuwe kascommissie 7. Begroting op te vragen bij of T Huldiging vrijwilligers 9. Bestuurssamenstelling Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Chris Jansen, Marian Bos en Ingrid Huibers. Als nieuwe secretaris wordt voorgesteld te benoemen Madeleen Kirchmann, Wageningen. 10. Plannen Rondvraag 12. Sluiting De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje en een hapje. Jaarverslag 2009 Sportclub WAAG 1. Bestuur en organisatie jaar van aftreden Bram van den Ende, vz 2012 Marian Bos-Boers, secr Leonard Pricken, pm 2011 Ingrid Huibers-Govaert, vrijwilligersbeleid & opleiding 2010 Chris Jansen, materiaalbeheer 2010 Henk van Roekel, ledenadministratie 2011 Erelid is de heer W. Buitenhuis. Lid van verdienste is Piet Noordhuis. De kascontrolecommissie bestaat uit Martin de Wilde en John Albers vanaf 16 maart. Adviseurs materiaal zijn Paul Quint en Henk Wijnveen. Medio 2009 heeft een inventarisatie van het materiaal plaats gevonden. Het bestuur vergaderde in 2009 acht maal en kwam een zaterdagmiddag bijeen voor een algemene bijeenkomst over bestuurswerk en taken. Op 16 maart werd een Algemene Ledenvergadering gehouden. John Albers trad na ruim negen jaar terug uit het bestuur. Zijn laatste taak als voorzitter is overgenomen door Bram van den Ende. Raymond van der Wijngaart trad na drie jaar wegens drukke werkzaamheden af als ledenadministrateur, maar hij blijft actief als vrijwilliger bij de woensdag zwemgroep. Zijn functie is overgenomen door Henk van Roekel. Van november 2008 tot half april 2009 heeft Bahar Kazur, in opleiding voor Secretarieel Medewerker Niveau 2 aan het ROC A12 te Ede op maandagen stage gelopen bij het secretariaat van WAAG. De andere werkdagen werkte zij bij het Meldpunt Vrijwilligers in Wageningen. Bahar was behulpzaam bij de invoer van het ledenbestand in het nieuwe boekhoudprogramma, een aantal omvangrijke zendingen en reguliere secretariaatsactiviteiten. 2. Ledental Per 31 december 2009 telde WAAG 129 leden (van wie 11 jonger dan 18 jaar) en 71 vrijwilligers. Op 31 december 2008 telde WAAG 122 leden (van wie 9 jonger dan 18 jaar) en 64 vrijwilligers. Begin 2009 zijn helaas overleden oud-voorzitter Johannes ten Oever, oud teamleider bij het zwemmen Bert Zwart en Frits de Haas, bijna twintig jaar lid van de dinsdag zwemgroep. 7

8 3. Sportactiviteiten Met de teamleiders is het jaar 2009 besproken tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 29 januari Er was over het algemeen een positief gevoel over de sfeer in de groepen. In enkele groepen is nog een tekort aan vrijwilligers; in de meeste groepen is het echter voldoende. Twee groepen zouden meer leden kunnen gebruiken. In zwembad De Bongerd is het een organisatorische puzzel om iedereen met de beschikbare rolstoelen tijdig uit het bad naar de kleedkamers te krijgen. Naast de hieronder genoemde aantallen WAAG vrijwilligers (per 31 december) zwemmen steeds meer eigen begeleiders of ouders mee. Zwemmen in zwembad De Bongerd, Wageningen dinsdag uur - Teamleider Ad Kapteijns - 25 leden, 13 vrijwilligers De groep draait goed. Er zijn twee jonge vrijwilligers bij: Hans Kok en Joep van der Zanden. Het ledental is stabiel, maar wel met steeds meer rolstoelers. woensdag uur (individueel), uur (groepsles/spel) Teamleider Maaike de Wit 27 leden, 14 vrijwilligers Er zijn veel leden en vrijwilligers die wisselend aanwezig zijn. In 2009 is een aantal mensen met niet aangeboren hersenletsel lid geworden. Dat gaat goed. Er is een leuke sfeer in de groep. zaterdag uur Teamleider Henk Tamming 17 leden, 7 vrijwilligers. Het is een redelijk constante groep. Bij het uit- en aankleden zou een extra vrijwilliger nodig zijn. Zwemmen Sportfondsenbad Aquarijn, Renkum zaterdag uur Teamleider Esther Stunnenberg 31 leden, 9 vrijwilligers De groep draait goed en is in 2009 begonnen met de voorbereidingen voor 25 jaar zwemmen in Renkum in februari Gymmen in Gymzaal Bram Streeflandweg, Renkum maandag uur Teamleider Diny van Beek 11 leden, 6 vrijwilligers De groep loopt lekker en er zijn genoeg vrijwilligers. (Schuif-)tafeltennis e.a. zaalsporten in Sporthal De Soetendael, Bennekom 8 donderdag uur Teamleider Henk Tamming 10 leden, 5 vrijwilligers De groep zou groter mogen zijn. (Schuif-)tafeltennis en Sportinstuif in Gymzaal Schaepmanstraat, Wageningen donderdag uur (tafeltennis), uur (sportinstuif) Teamleider Chris Jansen 17 leden, 8 vrijwilligers De groep wordt ouder. In de begeleiding is behoefte aan een vrijwilliger die Chris zonodig kan vervangen als leider van de groep. Nieuwe initiatieven: Sportmix in Gymzaal Platanenweg, Bennekom Sportmix is voor kinderen van 6-18 jaar die niet direct mee kunnen doen met reguliere sportgroepen. De opzet en leiding werd in samenwerking met de combinatiefunctionaris Bouke Bisschop uit Ede uitgevoerd. Sportmix startte op 30 maart met vier deelnemers op maandagen van Teamleider is Joke Pastoors. Het aantal leden zou groter mogen zijn. Tennis in de Rijnkom, Renkum Dit is een initiatief van een groep ouders. De lessen zijn 13 oktober gestart met trainer Ton Janssen onder supervisie van Aad Zwaan op dinsdagen van uur. Er zijn negen deelnemers met teamleider Ties Smaling. 4. Recreatieve activiteiten Met de medewerking van de vrijwilligers en veel andere verenigingen en clubs werd een groot aantal bijzondere activiteiten voor de leden georganiseerd april werd er gepuzzeld door WAAG leden in de 24ste lentepuzzelrit, georganiseerd door Paul Quint, Theo Janssen en Diny van Beek met de medewerking van Rotary Club Wageningen Bergpoort. Start en eindpunt waren bij sporthal De Bongerd. De tocht ging door het binnenveld en de bloeiende Betuwe. Er waren leuke stops met spelletjes bij molen de Zwaluw in Kesteren en later bij een bedrijf met een grote kas met o.a. vele geraniums. Na terugkeer in De Bongerd werd er nagepraat en de prijswinnaars werden beloond. - Op 4 juni gaf muziekvereniging de Eendracht onder leiding van Rudolf Weges het jaarlijkse concert voor onze leden. Een vast onderdeel vormt het meespelen van een groot aantal leden van WAAG. Met o.a. tamboerijnen en bellen deden zij enthousiast mee.

9 - Op 9 juli verzorgde de Harmonie in Wageningen een muziekavond speciaal voor van de leden van WAAG. Een mooie afsluiting van het sportseizoen voor de zomervakantie november was de grote feestavond in de kantine van SKV. De leden en vrijwilligers werden vergast op een heerlijk buffet dat was verzorgd door Hanny Pijnenburg van restaurant Het Carillon. De avond werd muzikaal geleid door DJ Pieter de Feijter (vader van WAAG-lid Jos). Een hoogtepunt was het optreden van het duo Henk en Hans van stichting Muziek Doet Wonderen. Hans speelde het accordeon en Henk zong bekende oud- Hollandse liederen waarbij hij de zaal enthousiast wist mee te krijgen. De trouwe leden die al 15 jaar lid zijn in het zonnetje gezet. Daarna werd er nog veel gedanst en meegezongen. 5. Vrijwilligers en opleidingen Op 19 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van bestuur en teamleiders. Veel praktische zaken werden besproken. Door het uitwisselen van ervaringen leert men van elkaar. Op 16 oktober werd de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst in een nieuwe vorm gehouden. Om uur kwamen 45 vrijwilligers bijeen in de kantine van SSS. Na een gezamenlijke maaltijd van Vreemde Streken is aan de hand van een aantal vragen gepraat over de toekomst van WAAG. De kernvragen waren: Gaan we door het ontwikkelen van nieuwe sportactiviteiten bij WAAG? Hierbij moet rekening worden gehouden met de beschikbare vrijwilligers, de contacten met reguliere sportverenigingen en de behoefte aan activiteiten; mogelijk wel nadenken over het aanbod voor lichamelijk gehandicapten. Kunnen we de inzet van leerlingen in het kader van Maatschappelijke stages gebruiken? In alle groepen zullen deze korte stages van 72 uur in principe mogelijk zijn. Hoe kunnen we het als vereniging nog beter doen? In antwoord hierop zijn veel nuttige suggesties gegeven op het gebied van de kwaliteit van de activiteiten, ledenwerving, ondersteuning van vrijwilligers en de naamsbekendheid. In het najaar is speciaal voor WAAG een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) inclusief reanimatie en AED georganiseerd. Hij werd gegeven door Wim Valkenburg. Aan de cursus van vier avonden (12 en 26 oktober en 7 en 21 december) namen 22 vrijwilligers deel. Een aantal volgde minder avonden omdat zij voor het betreffende onderdeel al gediplomeerd waren. De cursus is gehouden in 9 WUR Proefboerderij Droevendaal aan de Kielekampsteeg. Met een aantal scholen is contact over het invullen van Maatschappelijke stages. In april heeft een aantal leerlingen van Pantarijn al gecollecteerd als onderdeel van hun Maatschappelijke stage. Op 19 december heeft Monique Lenselink, stagecoördinator Pantarijn, voorlichting over deze stages gegeven aan de teamleiders en bestuur. Op verschillende manieren is het vrijwilliger zijn bij WAAG gepromoot. Bij verschillende organisaties zijn vacatures voor vrijwilligers aangemeld. Voor leden die veel hulp behoeven werd vaak eigen begeleiding gevraagd: een familielid, PGB-hulp of begeleider van de instelling die met een lid meekomt. In januari 2010 werd een aantal vrijwilligers in de gemeente Wageningen in het zonnetje gezet. Tijdens het Sportcafé 2009 Wageningen werd Henk Tamming gehuldigd door loco-burgemeester Stella Efdé. In december werd in Renkum Piet Noordhuis gehuldigd. Alle vrijwilligers bij de sportactiviteiten ontvingen rond de jaarwisseling een sporttas met het WAAG logo als dank voor hun inzet. Enkele anderen die WAAG steunen ontvingen de WAAG-beker. Vanaf 2009 zijn vrijwilligers die activiteiten begeleiden in Renkum en Wageningen door de Gemeente verzekerd. In ieder geval tot 2012 zijn zij verzekerd tegen de volgende risico s: ongevallen, persoonlijke eigendommen, wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. 6. Communicatie, voorlichting en PR De bestuursfunctie PR was in 2009 vacant. GEWAAGD Het verenigingsblad GEWAAGD verscheen vier maal. De redactie werd gevormd door Ad Kapteijns, Raymond van der Wijngaart en Marian Bos-Boers. Medewerkers bij de uitvoering en etiketteren zijn de leden Jelmer Teensma en Caspar. Website Op de site staan de activiteiten vermeld en er zijn rubrieken met de contactgegevens, een agenda en nieuws. Eind 2009 is het webmasterschap overgedragen aan Asmare Yalew onder begeleiding van Raymond van der Wijngaart. WAAG Folder

10 Eind 2009 is vernieuwing van de folder opgepakt, die maart-april 2010 gereed zal zijn. Voorlichting en contacten Een aantal keren stond WAAG in de krant via een zelf verspreid persbericht. Bijeenkomsten van de gemeenten Renkum, Ede en Wageningen zijn geregeld bezocht om de belangen van WAAG te behartigen in het gemeentelijke beleid. Er waren geregeld contacten met de organisaties De Bries Renkum, de Medewerker Ede, Vrijwilligersmeldpunt Wageningen, Sportservice Ede, Sportraad Wageningen, MEE Veluwe, Welvada en Fonds Gehandicaptensport Nederland. In april gaf WAAG voorlichting aan 3 e klas scholieren over sport voor gehandicapten en i.h.b. WAAG. De secretaris Marian Bos-Boers en sportlid Margreet Bos, oud-leerling van Pantarijn, vertelden in verschillende klassen hier iets over. Daarna deden de leerlingen in de sporthal mee aan (S)Cool on wheels waarbij ze zelf konden ervaren hoe het is om zittend in een rolstoel te sporten of als blinde toch een balsport te kunnen doen. Margreet Bos verzorgde als extra onderdeel een Clinic Boccia. 7. Fondsenwerving Zowel door giften van organisaties en personen als door activiteiten van vrijwilligers zijn fondsen verworven om sportkleding en materiaal aan te schaffen of te vervangen en om nieuwe activiteiten op te zetten of te kunnen continueren. Giften In 2009 ontving WAAG financiële steun van: - RK Stichting Jeugdbelang voor aanvulling en vervanging van sportattributen; - Stichting Fondswerving Wageningen ten behoeve van de nieuwe sportkleding; - Steunfonds Kruiswerk Renkum voor de start van de tennisactiviteit in Renkum; - De Wageningse Wielermuur schonk de bijdragen voor de bedrijvenploegenrit aan WAAG; - Donateurs en adverteerders in Gewaagd. Classic, waarbij 25% van de opbrengst naar WAAG ging: In juni is in Wageningen in de Roghorst, Haverlanden en een deel rond de Ritzema Bosweg huis aan huis een wervingsbrief voor nieuwe donateurs bezorgd; dit heeft zeven vaste donateurs opgeleverd. Beursvloer Wageningen Het Meldpunt Vrijwilligers Meldpunt organiseerde op 12 november een Beursvloer waarop bedrijven die iets voor de maatschappij willen betekenen in contact konden komen met (vrijwilligers) organisaties en verenigingen die iets nodig hebben. Dit leidde die avond tot 157 door notaris Moormann goedgekeurd afspraken, waarvan zes met WAAG. Op de feestavond had WAAG voordeel door de borden en bestek van Riwojo verhuur. Met een aantal andere bedrijven: Tekstbureau Noordwest, Blûn en Drukkerij Verweij werden afspraken gemaakt voor het samenstellen van een nieuwe folder. HWE-Fotografie zegde toe goede foto s te maken voor de folder en tijdens de 25 e Lenterit in En met Pantarijn werd weer een afspraak gemaakt dat een groot aantal leerlingen als maatschappelijk stage mee zal doen aan de collecte voor Gehandicaptensport Nederland van 28 maart t/m 3 april Materieel en kleding In 2009 is al het materiaal geïnventariseerd door Chris Jansen in overleg met Paul Quint om tot een actueel overzicht te komen. Voor circa 40 vrijwilligers is nieuwe sportkleding met WAAG-logoaangeschaft. Afhankelijk van de behoefte betrof dit poloshirt, zwempak of zwembroek, badjas, trainingspak. Als eindejaars/ nieuwjaarscadeau is aan alle actieve sportbegeleiders een sporttas met WAAG-logo uitgereikt Acties voor fondsenwerving - Van 29 maart - 4 april is door een groot aantal vrijwilligers en bekenden gecollecteerd voor het Fonds Gehandicaptensport. In Renkum/Heelsum werd dit gecoördineerd door Rette van de Poll en in Wageningen door Marian Bos-Boers. Een kwart van de opbrengst ( 1300) ging rechtstreeks naar WAAG. Een zestigtal scholieren heeft in groepjes van twee of drie gecollecteerd in het kader van de actieweek van Pantarijn. - Op zaterdag 29 juni werd door twintig vrijwilligers en vier sportleden geholpen met de Jan Jansen 10

11 Vrijwilligersnieuws Henk Tamming in het zonnetje p 18 januari vierde Wageningen het Sportcafé De beste sporters én bijzondere vrijwilligers werden in het zonnetje gezet. Voor WAAG was dat Henk Tamming. Henk werd geroemd voor zijn grote inzet: bij het zwemmen op zaterdag en dinsdag en op donderdagavond nog eens zaalsporten. Henk s betrokkenheid bij de leden en andere vrijwilligers is bijzonder. Hij gaat altijd na als er iets aan de hand is, iemand weg blijft en Henk bezoekt de mensen als zij ziek zijn. Ook voor alle andere activiteiten van WAAG zoals de feestavond, het Gerrit van Dreventoernooi, de Lenterit en hulp bij de Jan Jansen Classic kun je altijd op Henk rekenen. Hij kreeg uit handen van locoburgemeester Efdé bloemen en een speciaal aandenken. Een groot aantal vrijwilligers en bestuursleden was present en overhandigde namens WAAG ook een bos bloemen aan Henk en zijn vrouw Gerrie. heeft zich hier achter geschaard", aldus penningmeester Leonard Pricken. En zo is het (tennis) balletje gaan rollen. Natuurlijk zit aan het geheel altijd weer het onvermijdelijke kostenplaatje, maar ook daar werd al snel in voorzien.,,de Stichting Steunfonds Kruiswerk Gemeente Renkum en de Gemeente Renkum hebben hun financiële steentje daarin bijgedragen", vervolgt Pricken.,,En BHV cursus voor vrijwilligers n het najaar zijn er vier cursusavonden geweest om vrijwilligers van WAAG bekend te maken met de basisprincipes van Bedrijfshulpverlening (BHV). Alle deelnemers aan de cursus namen deel aan een theorieavond. Er waren twee theorieavonden: Een voor vrijwilligers bij zwemgroepen, de andere voor vrijwilligers bij zaalsporten. Voor mensen met weinig of geen EHBO- en reanimatiekennis waren er daarna nog twee avonden waar de basisprincipes van EHBO en reanimatie uit de doeken werden gedaan. Deze avonden waren niet alleen theoretisch van opzet, maar het geleerde werd ook direct in de praktijk gebracht. Het was een nuttige cursus. Ik wil het bestuur van WAAG dan ook bedanken voor de organisatie en de docent Wim Valkenburg voor zijn enthousiaste instructies. Ad Kapteijns 11

12 12

13 Nieuws voor de leden Concert de Eendracht uziekvereniging Eendracht geeft op 1 april in Renkum een concert (geen 1 april grap). Zoals elk jaar geeft ook nu weer muziekvereniging Eendracht in Renkum een concert voor alle leden en vrijwilligers van WAAG. Dit zal plaatsvinden op: Donderdag 1 april in de zaal van De Rijnkom aan de Hogenkampseweg in Renkum. Vanaf uur is de zaal open, en om uur begint het concert. Om ongeveer uur zal dit weer afgelopen zijn, waarna er nog gelegenheid is om gezellig wat te drinken en na te praten, dit is echter wel voor eigen rekening. Internet ebsite Zo kan het ook! gelanceerd. De site, is hét kennis- en informatieplatform voor het succesvolle programma Zo kan het ook! Instellingen, cliënten (of ouders/verzorgers) en samenwerkingspartners kunnen hier informatie vinden en via de agenda en nieuwsitems houden we iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Bovendien biedt het forum, dat zich achter een inlog bevindt, de betrokkenen van het programma de mogelijkheid om samen te werken, elkaar te inspireren en informatie te delen. Neem snel een kijkje op Onze eigen homepage Het orkest verleent belangeloos en vol enthousiasme haar medewerking aan dit concert. Misschien is het daarom wel dat het ieder jaar weer zo vreselijk gezellig is. Zowel de orkestleden als de leden en vrijwilligers van WAAG hebben een fantastische avond. Dus kom allemaal luisteren en meedoen! Tot ziens op donderdag 1 april! Voor vragen en meer informatie kunnen jullie bellen naar: Esther Stunnenberg:

14 G en era a l F o u lk esw eg B H W a g en in g en T elefo o n : E -m a il: in j-b a k k er.n l W eb site: w w w.j-b a k k er.n l 14

15 Ik geef de pen door aan arla van Vessem heeft de pen doorgegeven aan Henk van Dooren. Wie ben je, in welke plaats woon je, hoe oud ben je? Ik ben Henk van Dooren, ik word 37 en ik woon in Renkum. Kun je iets over je woonsituatie vertellen (woon je in een woonvorm, bij je ouders, zelfstandig, met een partner)? Ik woon in de Busehoek, dat is begeleid zelfstandig wonen. Wat voor werk/dagbesteding doe je? Ik werk op dagactiviteitencentrum Kristal. Daar maak ik vazen, borden of werk ik met gietklei. Wat zijn je hobby s? Puzzelen, DVD kijken (bijvoorbeeld van Kuifje). Wat doe je bij WAAG, aan welke activiteiten neem je deel? Zwemmen op zaterdag in Wageningen. Wat vind je daar leuk aan? Ik vind het wel leuk, maar soms wil ik op zaterdag ook thuis zijn. Zou je iets willen veranderen bij WAAG? Dat weet ik zo niet. Wie is de volgende die deze vragenlijst mag beantwoorden? De volgende keer mag iemand van de zwemgroep in het Renkumse zwembad de vragenlijst invullen. Henk in zijn appartement 15

16 16

17 Fotopagina ls extraatje nog wat foto s van het feest van 16 november. De foto s zijn gemaakt door Marian Bos en Chun Yue Cheung. 17

18 18

19 Adressen SPORTVERENIGING WAAG Postbus AB Wageningen Postgiro VOORZITTER Bram van den Ende Jagerskamp EG Wageningen SECRETARIS Marian Bos Lijnbaanstraat EA Wageningen PENNINGMEESTER Leonard Pricken Tarthorst JC Wageningen LEDENADMINISTRATEUR Henk van Roekel Hogenkampseweg JS Renkum PR-ZAKEN Vacant VRIJWILLIGERSBELEID/ CURSUS & OPLEIDING Ingrid Huibers Ritzema Bosweg BC Wageningen MATERIAALBEHEER Chris Jansen Haverlanden GH Wageningen of Activiteiten bij WAAG dinsdag uur inlichtingen Ad Kapteijns - Tel woensdag uur (individueel en kinderen) woensdag uur (groepsles en spel) inlichtingen Maaike De Wit - Tel zaterdag uur inlichtingen Henk Tamming - Tel ZWEMMEN IN HET RENKUMSE SPORTFONDSENBAD zaterdag uur Inlichtingen Esther Stunnenberg Tel SPORTMIX IN GYMZAAL PLATANENWEG TE BENNEKOM maandag uur Inlichtingen Joke Pastoors Tel GYMMEN IN DE GYMZAAL AAN DE BRAM STREEFLANDWEG TE RENKUM maandag uur inlichtingen Diny van Beek - Tel TENNIS IN DE RIJNKOM TE RENKUM dinsdag Inlichtingen Ties Smaling - Tel (SCHUIF-)TAFELTENNIS IN DE GYMZAAL AAN DE Schaepmanstraat TE WAGENINGEN (ingang Kortestraat) donderdag uur inlichtingen Chris Jansen - Tel SPORTINSTUIF IN DE GYMZAAL AAN DE Schaepmanstraat TE WAGENINGEN (ingang Kortestraat) donderdag uur. inlichtingen Chris Jansen - Tel (SCHUIF-)TAFELTENNIS EN ANDERE ZAALSPORTEN IN SPORTHAL SOETENDAAL TE BENNEKOM donderdag uur. inlichtingen Henk Tamming - Tel Contributie per kwartaal 1 activiteit 2 activiteiten 3 activiteiten Jeugdleden(tot 18 jaar) Volwassenen Betaling geschiedt per kwartaal d.m.v. een periodieke overboeking. In de zomermaanden loopt de contributie door. ZWEMMEN IN ZWEMBAD DE BONGERD, WAGENINGEN 19

20 20

GEWAAGD. Hallo lezers van GEWAAGD! De zomervakantie is weer voorbij. Op de volgende dagen zal er niet gesport worden in verband met feestdagen:

GEWAAGD. Hallo lezers van GEWAAGD! De zomervakantie is weer voorbij. Op de volgende dagen zal er niet gesport worden in verband met feestdagen: NR GEWAAGD Nieuwsbrief van WAAG Sportvereniging voor mensen met een handicap september 2007 Agenda 2007 maandag 26 november Ledenavond / feestavond, bij SKV Redactie: Raymond van der Wijngaart, Marian

Nadere informatie

Van de redactie. Zaterdag 19 juni Jan Janssen Classic. Donderdag 1 juli Concert De Harmonie. Zaterdag 28 augustus Open dag G-tennis in Renkum

Van de redactie. Zaterdag 19 juni Jan Janssen Classic. Donderdag 1 juli Concert De Harmonie. Zaterdag 28 augustus Open dag G-tennis in Renkum Zaterdag 19 juni Jan Janssen Classic Donderdag 1 juli Concert De Harmonie Zaterdag 28 augustus Open dag G-tennis in Renkum Vrijdag 1 oktober Extra Algemene Ledenvergadering en Vrijwilligersavond Maandag

Nadere informatie

GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap December 2 0 1 2. Agenda 2 0 1 3

GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap December 2 0 1 2. Agenda 2 0 1 3 4 GEWAAGD NR Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap December 2 0 1 2 Agenda 2 0 1 3 Vrijdag 25 januari 2013 Nieuwjaarsborrel WAAG voor coördinatoren activiteiten en bestuur

Nadere informatie

Gewaagd. Agenda 2015. Nieuwsbrief van WAAG Vereniging voor mensen met een handicap. In dit nummer: Nummer 2, Juni 2015.

Gewaagd. Agenda 2015. Nieuwsbrief van WAAG Vereniging voor mensen met een handicap. In dit nummer: Nummer 2, Juni 2015. Nieuwsbrief van WAAG Vereniging voor mensen met een handicap Gewaagd Nummer 2, Juni 2015 Agenda 2015 Zaterdag 20 juni Jan Janssen Classic Vrijdag 9 juli Concert De Harmonie, 20:00-21:00 (zaal open 19:30).

Nadere informatie

GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Juni 2 0 1 3. Agenda 2 0 1 3

GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Juni 2 0 1 3. Agenda 2 0 1 3 2 GEWAAGD NR Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Juni 2 0 1 3 Agenda 2 0 1 3 Zondag 16 juni Stand van WAAG in het kader van Wageningen 750 in de Hof van Wageningen (13.00

Nadere informatie

Een woord van de voorzitter. Laten we er weer een leuk en sportief jaar van maken! Deze wens hoort natuurlijk in het eerste

Een woord van de voorzitter. Laten we er weer een leuk en sportief jaar van maken! Deze wens hoort natuurlijk in het eerste Nieuwsbrief van WAAG Vereniging voor mensen met een handicap Gewaagd Nummer 1, Maart Agenda Een woord van de voorzitter Maandag 23 maart Jaarvergadering (ALV) WAAG Laten we er weer een leuk en sportief

Nadere informatie

GEWAAGD NR. Beste lezers en lezeressen van Gewaagd, Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t 2 0 1 4

GEWAAGD NR. Beste lezers en lezeressen van Gewaagd, Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t 2 0 1 4 1 GEWAAGD NR Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t 2 0 1 4 Agenda 2 0 1 4-24 maart 2014 19.30 uur: Algemene Ledenvergadering WAAG in de Wielewaag (Stationsstraat)

Nadere informatie

GEWAAGD NR. Beste WAAG-vrijwilligers, Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Sept ember 2 0 1 3.

GEWAAGD NR. Beste WAAG-vrijwilligers, Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Sept ember 2 0 1 3. 3 GEWAAGD NR Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Sept ember 2 0 1 3 Agenda 2 0 1 3 Vrijdag 27 september 19.00 uur 20.30 uur Open Dag G-Tennis Maandag 7 oktober 2013 Extra

Nadere informatie

Nieuwsbrief van WAAG, sportvereniging voor mensen met een handicap

Nieuwsbrief van WAAG, sportvereniging voor mensen met een handicap GEWAAGD Nieuwsbrief van WAAG, sportvereniging voor mensen met een handicap september 2005 Agenda: 17 september - Sporten met topsporters: zie elders in deze Gewaagd Redactie: Aagje Appelman, Maaike Langeveld

Nadere informatie

GEWAAGD NR. Beste lezers en lezeressen van Gewaagd, Nieuwsbrief van WAAG Sportvereniging voor mensen met een handicap September 2014.

GEWAAGD NR. Beste lezers en lezeressen van Gewaagd, Nieuwsbrief van WAAG Sportvereniging voor mensen met een handicap September 2014. 3 GEWAAGD NR Nieuwsbrief van WAAG Sportvereniging voor mensen met een handicap September 2014 Agenda 2014 Vrijdag 5 september 2014 Open dag G Tennis Sportcentrum de Rijnkom in Renkum Zaterdag 27 september

Nadere informatie

GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t 2 0 1 3. Agenda 2 0 1 3

GEWAAGD NR. Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t 2 0 1 3. Agenda 2 0 1 3 1 GEWAAGD NR Nieuw sbr ief van WAAG Sport ver eniging voor mensen met een handicap Maar t 2 0 1 3 Agenda 2 0 1 3 Maandag 25 maart 2013 Algemene Leden Vergadering (ALV) WAAG 19.30 uur 22.00 uur (Ouderencentrum

Nadere informatie

WAGENINGEN e.o. Rapport. Financieel jaarverslag 2015 (verkort) Wageningen, 4 maart 2016 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

WAGENINGEN e.o. Rapport. Financieel jaarverslag 2015 (verkort) Wageningen, 4 maart 2016 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 WAGENINGEN e.o. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking Rapport Financieel jaarverslag 2015 (verkort) Wageningen, 4 maart 2016 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Voorwoord

Nadere informatie

GEWAAGD NR. Nieuwsbrief van WAAG Sportvereniging voor mensen met een handicap Juni Agenda Een woord van de voorzitter

GEWAAGD NR. Nieuwsbrief van WAAG Sportvereniging voor mensen met een handicap Juni Agenda Een woord van de voorzitter 2 GEWAAGD NR Nieuwsbrief van WAAG Sportvereniging voor mensen met een handicap Juni 2014 Agenda 2014 Zaterdag 21 juni 2014 Jan Janssen Classic (deelnemers en vrijwilligers WAAG leveren hand- en spandiensten)

Nadere informatie

WAGENINGEN e.o. WAAG WAGENINGEN. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking. Rapport. Jaarrekening 2013. Wageningen, 19 maart 2014

WAGENINGEN e.o. WAAG WAGENINGEN. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking. Rapport. Jaarrekening 2013. Wageningen, 19 maart 2014 WAGENINGEN e.o. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking Rapport Jaarrekening 2013 Wageningen, 19 maart 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Voorwoord 3 Algemene toelichtingen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. www.spindo.nl

Informatiebrochure. Sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. www.spindo.nl Informatiebrochure Sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking www.spindo.nl Wie zijn wij? Stichting SPINDO biedt sport en vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Sporten: Conditiesport 50+ Hardlopen Jeu de Boules Jeugdhardlopen Nordic walking Sportief

Nadere informatie

U kunt haar bereiken via: Combinatie Functionaris Sport Bouke Bisschop 06 515 799 45 b.bisschop@toekomst-ede.nl

U kunt haar bereiken via: Combinatie Functionaris Sport Bouke Bisschop 06 515 799 45 b.bisschop@toekomst-ede.nl In deze folder vindt u een duidelijk overzicht van de sportactiviteiten in de regio voor kinderen en jongeren met een beperking. Alle sportverenigingen die deze sportactiviteiten uitvoeren hebben door

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

WAAG WAGENINGEN. WAGENINGEN e.o. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking. Financieel jaarverslag 2014. Wageningen, 17 maart 2015

WAAG WAGENINGEN. WAGENINGEN e.o. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking. Financieel jaarverslag 2014. Wageningen, 17 maart 2015 WAGENINGEN e.o. Sport- en recreatievereniging voor mensen met een beperking Rapport Financieel jaarverslag 2014 Wageningen, 17 maart 2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Voorwoord 3 Algemene

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

SKI VERENIGING GELDERSE VALLEI Postbus 2008 6710 CA Ede

SKI VERENIGING GELDERSE VALLEI Postbus 2008 6710 CA Ede Ede, 24 oktober 2011 Geacht lid van skivereniging Gelderse Vallei, Hierbij nodig ik u namens de voorzitter van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op Vrijdag 28 oktober 2011 De vergadering vindt

Nadere informatie

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 2 t/m 17 mei Meivakantie (incl. Hemelvaart) 4 mei Leerlingen doen mee aan de Nationale herdenking 25 mei Pinksteren Donderdag 21 mei Sportdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha NUMMER 6 Nieuwsbrief zwemvereniging Becha Augustus 2013 6 e editie Woordje van de voorzitter. In dit nummer 1 Woordje van de voorzitter 2 Nieuwe hoofd trainer 3 Even voorstellen Carla Notermans 4 De laatste

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.21 december 2016

Nieuwsbrief nr.21 december 2016 Nieuwsbrief nr.21 december 2016 Inhoud: - Rabobank clubkas campagne - Agendatips - Speelotheek gesloten op.. - Jaarvergadering - Donateurs bedankt - Website - Adreswijzigingen/mailadressen - Oproep vrijwilligers

Nadere informatie

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi.

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR VOORZITTER PENNINGMEESTER Piet Gijzen Carola Meek - Vriezen 0316-529377 0316-333973 pietgijzen@online.nl c.meek@liemerscollege.nl SECRETARIS ALGEMENE ZAKEN Brenda Stolk-Lourens

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ACGV

Algemene Ledenvergadering ACGV TurnAround DIGITAAL april 2015 Algemene Ledenvergadering ACGV Op woensdag 22 april 2015 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ACGV. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

U kunt hem bereiken via: Combinatie Functionaris Sport Bouke Bisschop

U kunt hem bereiken via: Combinatie Functionaris Sport Bouke Bisschop Op deze pagina vindt u een duidelijk overzicht van de sportactiviteiten in de regio voor kinderen en jongeren met een beperking. Alle sportverenigingen die deze sportactiviteiten uitvoeren hebben door

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Sociaal jaarverslag 2013 Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest Voorschoten 11 april 2014 Het bestuur Inleiding In het jaar 2013 heeft de vereniging weer vele activiteiten ontplooid. Daarmee heeft

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

CONTACTBRIEF nr

CONTACTBRIEF nr CONTACTBRIEF nr.03 2013 Bereikbaarheid Hulpdienst Voor Elkaar (HVE) De HVE is op maandag t/m vrijdag (tussen 09.00 en 13.00 uur) rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer 06-15587336. Buiten deze uren

Nadere informatie

19 oktober 2015 nr. 25

19 oktober 2015 nr. 25 19 oktober 2015 nr. 25 De eerste periode van het nieuwe seizoen zit er alweer op. Tijd om u even bij te praten. We blikken terug op het zevende jeugdkamp, er is een bijdrage van de activiteitencommissie

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda:

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda: de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Bosuilstraat 11, 7523 BJ ENSCHEDE, 053 4368164 e mail menkotoren@skoe.nl Nieuwe datum Vormsel en ouderavond Er is een nieuwe datum voor de Vormselviering.

Nadere informatie

www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING Maastricht Sport heeft op sportgebied enorm veel te

Nadere informatie

Dit is informatie van DON BOSCO DECEMBER-JANUARI 2015/2016

Dit is informatie van DON BOSCO DECEMBER-JANUARI 2015/2016 NIEUWSFLITS DON BOSCO Dit is informatie van DON BOSCO DECEMBER-JANUARI 2015/2016 JUZT Don Boscohuis Kloosterstraat 1 4701 KH Roosendaal tel. 0165 535326 donboscoroosendaal@juzt.nl ALLE BELANGRIJKE INFO

Nadere informatie

Oriëntatiecursus Muzikale Vorming

Oriëntatiecursus Muzikale Vorming Oriëntatiecursus Muzikale Vorming Februari- maart- april- mei- juni- juli 2011 www.harmoniejulianawaalre.nl www.harmoniedevolharding.nl 1 Oriëntatiecursus Muzikale Vorming in 't kort Om de toestroom van

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief! Ouderkerk aan de Amstel, 18 september 2015 Nieuwsbrief 1, seizoen 2015-2016 Beste ouders/verzorgers en overige leden, We zijn weer begonnen! In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 KansPlusSien Noordoostpolder- Urk

Jaarverslag 2015 KansPlusSien Noordoostpolder- Urk Jaarverslag 2015 KansPlusSien Noordoostpolder- Urk Doelstelling: KansPlusSien Noordoostpolder-Urk is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking.

Nadere informatie

bericht Belangrijke data: Tweede Wereldoorlog project stukjes geschreven door leerlingen uit groep 7

bericht Belangrijke data: Tweede Wereldoorlog project stukjes geschreven door leerlingen uit groep 7 bericht Info : 30 Jaargang 14 : 08-04-2016 Redactie : Monique Bos E-mail redactie : m.bos@westerwijs.nl Belangrijke data: 16 april Oud papier groep 4a 20 april Spelsportdag groep 3 en 4 in sporthal Quicksilver

Nadere informatie

Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop

Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop Heeft u moeite met het invullen van het formulier of wilt u een toelichting geven op uw aanvraag? Neemt u dan contact op met de gemeente

Nadere informatie

Verenigingsplan WAAG. Vooraf

Verenigingsplan WAAG. Vooraf Verenigingsplan WAAG Vooraf De vereniging voor sport en recreatie WAAG stelt zichzelf voor de opgave een toekomstbeeld te ontwerpen. Dit toekomstbeeld moet de moeite waard zijn en ten dienste staan van

Nadere informatie

Bijlage 2: Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de VUWB

Bijlage 2: Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de VUWB Bijlage 2: Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de VUWB Organisatie van het bestuur De taak van het bestuur is zodanige voorwaarden te creëren dat de volksuniversiteit een bloeiend bestaan

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s-hertogenbosch en omgeving

Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s-hertogenbosch en omgeving Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s-hertogenbosch en omgeving Uitgave 2 seizoen 2015-2016 Beste vrijwilligers! De tweede nieuwsbrief van dit seizoen bevat de volgende onderwerpen: Een bijdrage van de

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Op de agenda 09-11-2015 16-11-2015 26-11-2015 inleveren Studiedag Dalton. Alle kinderen zijn vrij Deze week muurschildering

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14 maart Beste lezers van onze nieuwsbrief,

Nieuwsbrief 14 maart Beste lezers van onze nieuwsbrief, 160314 Nieuwsbrief 14 maart 2016 Beste lezers van onze nieuwsbrief, Afsluiting troubadour project groep 3/4 Afgelopen dinsdag zijn we als afsluiting van ons project naar een echte troubadour gaan kijken

Nadere informatie

Verslag Vivenics open jeugdtoernooi

Verslag Vivenics open jeugdtoernooi Nieuwsbrief 11 - December 2014 In dit nummer: Verslag Vivenics open jeugdtoernooi Verslag Herhalingsavond Reanimatie/AED Aanpassing beveiliging Pieten bij TOZ Roken bij TOZ? Roken bij de ingang? Belangrijke

Nadere informatie

De achtste editie van de nieuwsbrief

De achtste editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 8 Jaargang 6 18-12-2015 www.olivijn.almere-speciaal.nl De achtste editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: 21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie 4 januari: start

Nadere informatie

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom Eerste overleg, 22 oktober 2014 Welkom Introductie Uit welke personen bestaat het feestweek comité? Hans Wind, Alex Mollema, Esther Ottens, Luit Oomkes, Paul Witkamp Doel van deze avond? Toelichting geven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2014/2015 20 februari nummer 24

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2014/2015 20 februari nummer 24 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2014/2015 20 februari nummer 24 Groep 1 in de keuken "Deze week hebben we het thema 'restaurant' in stijl afgesloten. Samen met vaders en moeders hebben

Nadere informatie

Stads strand. Winkelcentrum Het Rond Houten. 27 juni t/m 26 juli elke dag open!

Stads strand. Winkelcentrum Het Rond Houten. 27 juni t/m 26 juli elke dag open! Stads strand Winkelcentrum Het Rond Houten 27 juni t/m 26 juli elke dag open! Heerlijk zand, mooie strandtent en te gekke events! ACTIVITEITEN OVERZICHT Stadsstrand 2015 Het is weer zover: het Stadsstrand

Nadere informatie

Intro Geachte ouders/ verzorgers, Trefwoord Week 2 en 3 (9 t/m 20 januari): Een goed begin

Intro Geachte ouders/ verzorgers, Trefwoord Week 2 en 3 (9 t/m 20 januari): Een goed begin Intro Geachte ouders/ verzorgers, Wij kijken terug op een goed 2016, waarin we goede onderwijsresultaten hebben behaald met de kinderen en een veilige school zijn geweest voor leerlingen, teamleden en

Nadere informatie

Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, Wandelen Wat Vanuit het Bewegingscentrum

Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, Wandelen Wat Vanuit het Bewegingscentrum Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, spierversteviging en oefeningen op muziek. Wanneer Maandag 10.15-11.15 uur Spel en Sport Wat

Nadere informatie

Beleidsplan. Birgit van Engelshoven Annemieke de Jong Jannette Lagemaat

Beleidsplan. Birgit van Engelshoven Annemieke de Jong Jannette Lagemaat 2014 Beleidsplan Birgit van Engelshoven Annemieke de Jong Jannette Lagemaat Inhoud Inleiding... 3 Doelstellingen... 4 Doel/missie van de vereniging... 4 Specifieke doelen van de vereniging... 4 Toekomstige

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014.

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014. Nieuwsbrief Uitgave: April 2014. We doen het als vereniging over de hele breedte goed en daar kunnen we best trots op zijn. Maar dat succes komt niet zomaar; daarvoor hebben mensen zich ingespannen. Tijdens

Nadere informatie

Iedereen mag meedoen als er gespeeld wordt. U kunt deze ook op de posters bij de ingangen en in de klassen terug vinden.

Iedereen mag meedoen als er gespeeld wordt. U kunt deze ook op de posters bij de ingangen en in de klassen terug vinden. PCBS Willem-Alexander Kapelweidtje 2 1861 JH Bergen www.tabijn-willemalexander.nl 072-5813142 Nr. 10, 15-1-2015 072-5818270 Maandregel van de Willem-Alexanderschool wa-school@tabijn.nl Deze maand staat

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009.

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009. DORPSVERENIGING NIJEVEEN Sinds 1 januari 1998. Jaarverslag 2009. Inhoud 1. Voorwoord door Arend Tissingh (voorzitter) 2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3. Het bestuur 4. Klankbordgroep 5. Leden

Nadere informatie

BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR

BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR Agenda 1. Opening door de voorzitter 2. Algemene mededelingen en/of ingekomen stukken 3. Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Stichting Almelose Schoolsportdagen

Jaarverslag 2015. Stichting Almelose Schoolsportdagen Jaarverslag 2015 De missie van onze stichting is het stimuleren van sport en beweging om een gezonde en actieve leefwijze van de Almelose jeugd te bevorderen. Stichting Almelose Schoolsportdagen Zeven

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76 Agenda Zaterdag 21 maart 2015: Bingo Zondag 3 mei 2015: Bikersday Dinsdag 5 mei 2015: Nationale bevrijdingsdag. Meer nieuws hierover volgt nog. Maandag

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrije tijd & Sport

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrije tijd & Sport MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Vrije tijd & Sport Ik wil graag dat mijn kind leert zwemmen, maar hij past niet in zo n grote groep. Kan het ook anders? Er is vast wel een (gezelligheids)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 21-01-2014

Nieuwsbrief 21-01-2014 Nieuwsbrief 21-01-2014 Beste ouders, De Inspirerende leeromgeving In de brief van 16 januari heeft u kunnen lezen over de Inspirerende Leeromgeving en de plannen die er liggen om verbetering in ons schoolgebouw

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Contact. Wijzigingen persoonlijke gegevens. Bijna alle informatie is terug te vinden op onze website www.svdio-ettenleur.nl.

Contact. Wijzigingen persoonlijke gegevens. Bijna alle informatie is terug te vinden op onze website www.svdio-ettenleur.nl. Welkom bij svdio Leuk dat je lid bent van svdio! Door middel van deze folder willen wij je graag op de hoogte brengen van een aantal praktische zaken. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het sportieve

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4 Pagina 1 van 4 Inhoudsopgave Algemeen: Koningsspelen SO: Thema afsluiting: gezondheid SO: Bezoek van juf Bernice en Noud VSO: Gym VSO: OZG VSO VSO: Perspectief gesprekken VSO: Paaskantine VSO: Koningsspelen

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Vlierpraatjes

Vlierpraatjes Vlierpraatjes 5. 10-11 - 2016 Mededelingen van de school Het Nationaal Schoolontbijt Afgelopen dinsdag hebben we deelgenomen aan het Nationaal Schoolontbijt. Het belang van een goed ontbijt hebben we met

Nadere informatie

Schoenendoos. Schoenendoos. Agenda. 13 mei ste jaargang Nummer 31. Gefeliciteerd! Welkom op school! Sportdag bovenbouw naar maandag 27 juni!

Schoenendoos. Schoenendoos. Agenda. 13 mei ste jaargang Nummer 31. Gefeliciteerd! Welkom op school! Sportdag bovenbouw naar maandag 27 juni! 1 Schoenendoos Redactie: schoenendoos@stapvoorstapelst.nl Wekelijks informatiebulletin van Openbare Basisschool Stap voor Stap Kruisakkers 3 6662 DV Elst t. 0481-37 36 27 e. directie@stapvoorstapelst.nl

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

Wijkrekreatie Sportvereniging Hasseler Es

Wijkrekreatie Sportvereniging Hasseler Es Informatie voor commissieleden www.wrsh.nl Wijkrekreatie Sportvereniging Hasseler Es Postbus 8014, 7550 KA Hengelo Geacht commissielid, Informatie voor commissieleden Wij heten je van harte welkom bij

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

IJsbaan open voor inline-skaten!

IJsbaan open voor inline-skaten! IJsbaan open voor inline-skaten! Vanaf 1 april is de multifunctionele ijsbaan open als inline-skatebaan. Vanaf dat moment wordt er op de baan volop ge-inline-skatet oftewel geskeelerd. Inlineskaten is

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie