PTA klas 3 mavo. Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PTA klas 3 mavo. Schooljaar 2015-2016"

Transcriptie

1 PTA klas mavo Schooljaar 05-06

2 Inleiding Beste (ouders/verzorgers van een) leerling van en mavo, In leerjaar en van het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO, op het Griftland College mavo genoemd) krijg je te maken met een examenprogramma. Het examen bestaat uit twee delen: het School (SE) en het Centraal (CE). Het School wordt in de loop van leerjaar en afgenomen door de vakdocenten van de vakken waarin je krijgt. Je resultaten van leerjaar blijven ook in leerjaar meetellen. Het Centraal wordt door de overheid vastgesteld en aan het eind van leerjaar afgenomen. De spelregels en je rechten tijdens het School staan vermeld in het reglement. Wat je in deze twee jaar moet doen, staat vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting: het PTA. Het examenreglement en het PTA worden aan het begin van ieder schooljaar eenmalig uitgedeeld. Beide documenten zijn ook op onze website te vinden. In het PTA staat al wat met het School en de voorbereiding op het Centraal Schriftelijk te maken heeft, zoals de leerstof, duur en weging van alle toetsen en mogelijkheden tot herkansing. Het is dus van belang om het PTA samen met het reglement goed te bewaren zodat het regelmatig geraadpleegd kan worden. Hoewel het PTA en het reglement met grote zorgvuldigheid zijn opgesteld kunnen er onvolkomenheden in staan of kunnen zich in de loop van de twee schooljaren wijzigingen voordoen. Bijstellingen kunnen we derhalve op voorhand niet uitsluiten. Wij zullen hierover zo tijdig en duidelijk mogelijk communiceren. Zijn er vragen of opmerkingen dan ben je van harte welkom bij de secretaris van de examencommissie, mevrouw Evers. Wij wensen je heel veel succes met het doorlopen van jouw examenprogramma. Vanuit de afdelingsleiding mavo Dhr. J. van Dam en dhr. J. Gaasenbeek

3 Programma van Toetsing en Afsluiting voor / mavo op het Griftland College Inleiding Het examenprogramma voor de leerlingen in het derde en het vierde leerjaar van de mavo bestaat uit het School (SE) en het Centraal (CE). De onderdelen in het School worden door bevoegd gezag van de school vastgesteld en door vakdocenten afgenomen in leerjaar en. Het Centraal wordt door het isterie van OC&W vastgesteld en bestaat uit twee onderdelen: het Centraal Schriftelijk Praktijk (CSPE) en theorievakken. Dit landelijk examen wordt afgenomen in de maanden april, mei en juni. Het PTA (algemeen) Het PTA voor de mavo bevat de programma s van alle vakken in leerjaar en. Het is mogelijk dat bepaalde onderdelen van het PTA in het derde leerjaar worden afgesloten en niet meer terugkeren, maar wel medebepalend zijn voor het al dan niet verkrijgen van een diploma. In het PTA is per vak aangegeven welke leerstof behandeld wordt, welke leerstof getoetst wordt en wat de weging van het behaalde resultaat (het cijfer) is. Praktische Opdrachten Een praktische Opdracht is vooral bedoeld om vaardigheden te toetsen in de periode van het School. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het doen van een onderzoek of een practicum en het presenteren van de resultaten hiervan. Zowel het proces als het eindresultaat worden aan de hand van vooraf vastgestelde en aan de kandidaat bekendgemaakte criteria getoetst. Handelingsdelen Een handelingsdeel is gericht op het uitvoeren van allerlei activiteiten zoals een excursie. Ook leesdossiers maken onderdeel uit van het handelingsdeel. Het handelingsdeel kan daarnaast een opdracht bevatten in het kader van de oriëntatie op leren en werken. De decaan, vakdocent en/of mentor van de leerling bepalen de vorm en de inhoud van de opdracht(en) en of deze naar behoren zijn uitgevoerd. De verslaglegging door de leerling maakt deel uit van het handelingsdeel. Het naar behoren afronden van het handelingsdeel is in leerjaar ook een voorwaarde voor bevordering naar leerjaar en in leerjaar een voorwaarde om te mogen starten met het landelijk examen. Sectoropdracht De leerlingen van mavo maken onder supervisie van een docent een sectoropdracht waarin een vakoverstijgend thema wordt behandeld. De leerlingen werken in principe in tweetallen aan hun opdracht. De ontwerpkeuze en inhoudelijke behandeling is in overleg met een betrokken vakdocent. De tijd die aan het maken van de sectoropdracht besteed dient te worden is imaal 0 uur. Herkansing School De vaksectie bepaalt vooraf welke toetsen herkansbaar zijn, in het PTA is dit aangegeven. De leerling krijgt in leerjaar na iedere toetsweek de gelegenheid om één school examen toets te herkansen.

4 reglement Het reglement is te downloaden via de website In voorkomende gevallen welke niet door genoemde regelingen worden gedekt, beslist de examencommissie. PTA SE CE CSE CPE SO ST MT VT PO HD Eindtermen Vorm Duur Gewicht Herkansing CL ED GPO Programma van Toetsing en Afsluiting School : periode leerjaar en ter voorbereiding op het CE. Centraal : landelijk examen, vastgesteld door isterie OC&W Centraal Schriftelijk : landelijk examen theorievakken Centraal Praktijk : landelijk examen praktijkvakken Schriftelijke Overhoring: korte toets Schriftelijke toets: toets die meetelt voor het SE Mondelinge Toets: mondelinge vragen of opdrachten Voortgangstoets: toets die meetelt voor de overgang Praktische Opdracht: handeling of opdracht met beoordeling Handelingsdeel: dossier/opdracht dat imaal voldoende dient te zijn Verwijzing naar vakinhoudelijke onderwerpen ter voorbereiding op examen De manier waarop het onderdeel wordt getoetst Tijd in uten die staat voor het onderdeel Weging van het onderdeel ten opzichte van het totaal Hier wordt aangegeven of een toets herkansbaar is of niet. Cluster Eind Dossier: documentatie van de onderdelen van het schoolexamen Grote Praktische Opdracht: voorloper van de sectoropdracht

5 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Aardrijkskunde Schooljaar Methode: Buitenland In Buiten Arm en Rijk H par. - AK/K/7 ST 60 Arm en Rijk H par -6 AK/K/7 ST 60 6 Bronnen van Energie H par. -0 AK/K/5 ST 60 6 P.O. Energie in je eigen regio Bronnen van Energie H par. - H AK/V/ PO 0 Week 0 AK/K/5 ST 60 6 P.O. Regenwoud H AK/V/ VT 0 Poject wonen AK/V/8 HD O/V/G

6 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Biologie Schooljaar Methode: Nectar 5 5 Vier rijken vergelijken Vier rijken vergelijken Voedselweb maken Hfd + opdrachtenblad Planten dieren en mensen In Buiten Hfd. BIO/K/ K/6, V/ VT 5. Hfd. BIO/K/ K/6 V/ ST 60. % Hfd. BIO/K/,K/,K/6 V/,V/ BIO/ K/,K/,K/ K/6,K/,V/ PO uren VT 5. 6 Planten dieren en mensen Hfd. BIO/ K/,K/,K/ K/6,K/,V/ Bewegen Hfd... BIO/K/,K/,K/, K/8,K/9,K/,V/ Hoe beweegt je arm? VT 60. VT 5. Do-it. BIO/K/,K/8. V/ V/ PO Bewegen Hfd. BIO/K/,K/,K/, K/8,K/9,V/ ST %

7 Waarnemen en reageren Waarnemen CITO-practicum Hfd.. en. Hfd.. en. BIO/K/,K/,K/, K/8, K/,V/ BIO/K/, K/, K/, K, V/ Waarnemen Hfd. BIO/K/,K/,K/, K/8,K/9, K/,V/ Bescherg Hfd. 5. en 5. BIO/K/,K/,K/, K/0, V/,V/ In Buiten ST 5. PO 0. ST % VT 5. 6 Bescherg Hfd. 5 BIO/K/,K/,K/, K/0,V/, V/ Mens en milieu Hfd BIO/K/,K/,K/, K/7 Mens en milieu Hfd. 6 BIO/K/,K/,K/, K/7 Kieg van zaden op vervuilende stoffen. Hfd 6, Onderzoek BIO/K/,K/,K,6 K/7, V/, V/ VT VT 5. ST % PO 0 5 Practica dossier BIO/K/,K/,V/,V/ PO Hoeve Ravenstein BIO/K/, V/, V/ HD Week 6 0

8 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: CKV Schooljaar Methode: Instructie- en verwerkingsbladen of 5 5 of Theorie Kunst en Cultuur Toets vorm In Buiten Bladen CKV/K//K VT 0. Kunstautobiografie Bladen CKV/K/ HD 60. Cultuur in de buurt Bladen CKV/K/ HD 60. Excursie Amersfoort Bladen CKV/K/K HD 00. of 6 of 6 Cultuurdag Bladen CKV/K/K HD 0. Theatervoorstelling Bladen CKV/K/K HD 90. Theatersen Bladen CKV/K/K HD 80.

9 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Duits Schooljaar Methode: Neue Kontakte In Buiten 5 5 Dach überm Kopf Kapitel 5 vmbo kgt Lernübersicht Dach überm Kopf Kapitel 5 vmbo kgt Lernübersicht Dach überm Kopf Kapitel 5 vmbo kgt Lernübersicht + Dach überm Kopf Leva Luva Kapitel 5 vmbo kgt MVT / K//6/7 VT 5 MVT / K//6/7 VT 5 MVT / K//6/7 VT 60 MVT / K /5 VT 5 6 Sie wünschen Kapitel vmbo kgt Lernübersicht Sie wünschen Kapitel vmbo kgt Lernübersicht Sie wünschen Kapitel vmbo kgt Lernübersicht + Sie wünschen Leva Luva Kapitel vmbo kgt An die Arbeit Kapitel vmbo kgt Lernübersicht MVT / K//6/7 VT 5 MVT / K//6/7 VT 5 MVT / K//6/7 VT 60 MVT / K /5 VT 5 MVT / K//6/7 VT 5

10 6 In Buiten An die Arbeit Kapitel MVT / K//6/7 VT 5 vmbo kgt Lernübersicht Kijk Luistervaardigheid Cito KB MVT K 5 HD 60 An die Arbeit Kapitel vmbo kgt Lernübersicht + MVT / K//6/7 VT 60 An die Arbeit Kapitel vmbo kgt Leva Luva MVT / K//6/7 VT 5 Kijk Cito KB MVT K 5 VT 60 Luistervaardigheid Mondeling Kapitel 5 vmbo kgt / Kapitel vmbo / Kapitel 6 vmbo kgt/ herhaling Urlaub zum Verlieben Kapitel 6 vmbo kgt Lernübersicht MO 0 uten per -tal MVT / K//6/7 VT 5 Leesvaardigheid Leesdossier MVT K VT 60 % Project Wonen HD 75

11 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Economie Schooljaar Methode: Pincode 5 In Buiten Geld en welvaart Hoofdstuk EC/K/// ST 60 De bank en jouw geld Hoofdstuk EC/K/ // ST Weet jij wat je koopt? Hoofdstuk EC/K// EC/K/A Zekerheid voor al? Hoofdstuk EC/K// EC/K/A ST 60 ST 60 6 Werk voor jou? Hoofdstuk 5 EC/K/5A /5B ST 60 Geode tijden slechte tijden Hoofdstuk 6 EC/K/5A /5b ST 60 Is de overheid nodig? Hoofdstuk 7 EC/K/6 ST 60 Over de grens? Hoofdstuk 8 EC/K/7/8 ST 60 Project wonen HD 0

12 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Engels Schooljaar Methode: New Interface nd edition Woorden/grammatica Les... - SO 0 woorden/zinnen/helpdesk Unit MVT/K//K// K/7 VT=rep 60 Woorden en/of grammatica Les... - SO 0 Woorden/zinnen/helpdesk Unit MVT/K//K// K/7 TIJD VOOR LEZEN OF OEFENEN LEES- VT=rep 60 Woorden en/of grammatica Les... - SO 0 Inle In Buiten ver datu m LUISTERTOETSEN OF PRESENTATIES Woorden/zinnen/helpdesk Unit MVT/K//K// K/7 VT=rep TIJD VOOR LEZEN OF OEFENEN LEES- LUISTERTOETSEN OF PRESENTATIES

13 Woorden en/of grammatica Woorden/zinnen/helpde sk Woorden en/of grammatica Les... - SO 0 Unit MVT/K//K//K/7 VT=rep 60 Les... - SO 0 In Buiten Woorden/zinnen/helpde sk Unit 5 MVT/K//K//K/7 VT=rep 60 TIJD VOOR LEZEN OF OEFENEN LEES- LUISTERTOETSE N Woorden en/of grammatica Woorden/zinnen/helpde sk Les... - SO 0 Unit 6 MVT/K//K//K/7 VT=rep 60 Project wonen in week 6 HD OF PRESENTATIES x 60 Cito Kijk - en LUISTERTOETS x 0 TIJD VOOR LEZEN OF PRESENTATIES

14 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Frans Schooljaar Methode: Franconville + eigen materiaal 5 5 Départ Hfdst. MTV/K/-7 MTV/V/-5 Départ Hfdst. MTV/K/-7 MTV/V/-5 Corps et santé Hfdst. MTV/K/-7 MTV/V/-5 Corps et santé Hfdst. MTV/K/-7 MTV/V/-5 In Buiten VT 0 VT 0 VT 0 VT 0 6 Rendez-vous à Lille Hfdst. MTV/K/-7 MTV/V/-5 Rendez-vous à Lille Hfdst. MTV/K/-7 MTV/V/-5 Emotions Hfdst. MTV/K/-7 MTV/V/-5 Emotions Hfdst. MTV/K/-7 MTV/V/-5 VT 0 VT 0 VT 0 VT 0

15 Plat du jour Hfdst.5 MTV/K/-7 MTV/V/-5 Plat du jour Hfdst.5 MTV/K/-7 MTV/V/-5 Expression Orale Eigen materiaal In Buiten VT 0 VT 0 MVT/K/6 MT 0 0% Le monde de la BD Hfdst.6 MTV/K/-7 MTV/V/-5 Le monde de la BD Hfdst.6 MTV/K/-7 MTV/V/-5 VT 0 VT 0 6 Project wonen MTV/V/,,5 HD 5 Week 6

16 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Geschiedenis Schooljaar Methode: Memo-kgt Historisch overzicht : W.O I/ begrippen Historisch overzicht : Interbellum Eindtoets Historisch overzicht PO Indonesië PO analyseren van een thema film. Vragen aantekeningen boekje. Vragen aantekeningen boekje. aantekeningenboekj e De strip: de terugkeer De Koude Oorlog Module 5: De Koude Oorlog Module 5: 5 8 De Koude Oorlog Module 5: 9 PO politieke geschiedenis 88 tot nu Nederland na 95: cultuur en mentaliteit Nederland na 95: cultuur en mentaliteit Nederland na 95: cultuur en mentaliteit Toets - vorm In Buiten GS/K/0 VT 5. Wk 9 GS/K/0 VT 5. Wk GS/K/0 ST 60. Wk 5 0 % GS/K PO 0. Wk 8 n.v.t. GS/K0 PO Wk 5 Module par. Module par. 5 7 Module : par., 5 7 en 9 GS/K/9 VT 5. Wk GS/K/9 VT 5. Wk 7 GS/K/9 ST 60 Wk 0 5% GS/K5 PO Wk GS/K/8 VT 5 Wk 6 GS/K/8 VT 5 Wk GS/K/8 ST 5 Wk 5 5%

17 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Godsdienst Schooljaar Methode: Op Verhaal Komen Christendom In Buiten 5 5 Leefwereld vanjc Reader Film Miracle Maker Reader PO. Christendom hfst. 5 SO. 6 Christelijke feesten+memory Hfdst.6 PO Christelijke rituelen Hfdst.6 SO Film Luther Hfdst.7 PO 6 Islam Hfst. 9 VT Zuilen van de Islam Hfst. 9 PO Wereld van de Islam Hfst. 0. PO. Nog in te vullen. PO/VT /

18 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Handvaardigheid Schooljaar Methode: ZienderOgenKunst Dossier Kunst in uitvoering Praktijkopdracht Kunst in uitvoering Kunst in uitvoering Dossier Kunst met een kleine k Praktijkopdracht Kunst met een kleine k Kunst met een kleine k Dossier Dress to impress Praktijkopdracht Dress to impress Dress to impress Dossier Architectuur Praktijkopdracht Architectuur Architectuur ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk BV/K,, 5, 7 BV/V BV/K,, 5, 6, 7 BV/V, In Buiten PO. uur uur Week - PO. 0 uur uur Week 5 - BV/K,, 8 VT uur Week - BV/K,, 5, 7 BV/V BV/K,, 5, 6, 7 BV/V, PO. uur uur Week 50 - PO. 0 uur uur Week - BV/K,, 8 ST uur Week % BV/K,, 5, 7 BV/V BV/K,, 5, 6, 7 BV/V, PO. uur uur Week 0 % PO. 5 uur uur Week % BV/K,, 8 VT uur Week - BV/K,, 5, 7 BV/V BV/K,, 5, 6, 7 BV/V, PO. uur uur Week % PO. 5 uur uur Week 6 % BV/K,, 8 VT uur Week 5 - Project Wonen - BV/K,,, 5, 6,7 HD Week 6 -

19 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Lichamelijke Opvoeding Schooljaar Methode: Eigen 5 Turnen: zwaaien, springen, draaien In Buiten LO/K5 PO x60. Spel LO/K PO x Basisvaardigheden: o.a. inzet, samenwerking, zelfstandig leren en werken. Basisvaardigheden: o.a. inzet, samenwerking, zelfstandig leren en werken. Bewegen en muziek: dans Turnen: zwaaien, springen, draaien LO/K LO/K LO/K LO/K PO continue PO continue LO/K6 PO x60. LO/K5 PO x60. Spel LO/K PO x60. Atletiek loopnummer LO/K7 PO x60. Basisvaardigheden: o.a. inzet, samenwerking, zelfstandig leren en werken. LO/K LO/K PO continue Zelfverdediging: judo LO/K8 PO x60. Atletiek werpnummer LO/K7 PO x60. 6 Basisvaardigheden: o.a. inzet, samenwerking, zelfstandig leren en werken. LO/K LO/K PO continue

20 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Maatschappijleer Schooljaar Methode: Thema s 5 5 H: is maatschappijleer? Thema : Wat is maatschappijleer? PO debat Thema : Jongeren H: Jongeren Thema : Jongeren In Buiten ML/K/ ST Week 8 5% 5% ML/K/ ML/K/ ML/K/ ML/K/ ML/K/5 PO activiteit 0% 0% ST Week 5 0% 0% 6 H: Politiek Thema : Politiek ML/K/6 PO Week 5% 5% 6 H: Politiek Thema : Politiek ML/K/6 ST Week 0% 0% H: Multiculturele samenleving Thema : M.S. ML/K/ ML/K/5 H5: Media Thema 5: media ML/K/ ML/K/7 H7: Crialiteit Thema 7: Crialiteit Slotopdracht o.a thema 5: Media ST Week 9 0% 0% PO Week 0% 0% ML/K/ ST Week 6 0% 0% ML/K/ GPO Week 5 5% 5% Project Wonen ML/K/ HD Week 6 PO Actuaiteit Nieuwspresentatie ML/K/ PO activiteit 5% 5%

21 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Natuurkunde NASK Schooljaar Methode: Pulsar-vmbo-kgt 5 5 Het weer Pulsar - vmbo-kgt Straling Pulsar - vmbo-kgt NASK/K/, K/,V/, V/ NASK/K/K/,V/, V/ In Buiten ST 60 Week 0 5% ST 60 Week 5 5% 6 Kracht en beweging Pulsar - vmbo-kgt NASK/K/K/9,K/,V /, V/ VT 60 Week Licht en beeld Pulsar - vmbo-kgt NASK/K/K/,K/7,V/ ST 60 Week 0 6 5% 6 Elektriciteit Pulsar - vmbo-kgt PO weerstand Pulsar - vmbo-kgt NASK/K/K/5,V/, V/ NASK/K/K/5,V/, V/ VT 60 Week 6 - PO 0 Week 5% Project wonen HD Week 6

22 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Scheikunde NASK Schooljaar Methode: NOVA In Buiten 5 Stoffen H VT Scheiden H VT 5 - De kunst van het veranderen H In vuur en vlam H5 VT VT Grondstoffen uit de aarde H6 Water H VT Project Wonen VT H HD 0 -

23 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Nederlands Schooljaar Methode: Nieuw Nederlands Pakketjes Toets vorm In Buiten Schrijven H NN blz 0 NE/K/ VT 5. 5 Verhaalanalyse Pakketje NE/K/8 VT 5. % Lezen H en H NN blz 8 en 6 NE/K/8 VT 5. 5 Woordenschat H en H NN blz 6 NN blz 6 6 NE/K/ VT 5. 6 Spelling H en H NN blz 0 NN blz NE/K/7 VT 5. Filmverslag Pakketje NE/K/8 VT 60. Grammatica H en H NN blz 7 9 NN blz 0 05 NE/K/7 VT 5. Lezen H en H NN blz 8 en NE/K/8 VT 5. Verslag Leeswerk Pakketje NE/K/K8 PO % Woordenschat H en H NN blz 99 0 NE/K/ VT 5.

24 Spelling H en H NN blz NN blz 7 0 Grammatica H en H5 NN blz NN blz 79 8 Toets vorm In Buiten NE/K/7 VT 5. NE/K/7 VT 5. Verslag Maatsch. stage Pakketje NE/K/7 VT 60. Betoog Pakketje NE/K/5 VT Werkwoorden NN NE/K/7 VT 5. 6 Lezen H5 en H6 NN blz 60 en 97 NE/K/8 VT 5. Woordenschat H5 en H6 NN blz NN blz 6 NE/K VT 5. Kijk- en luistertoets Cito-toets NE/K/ VT 0. Presentatie Leeswerk Pakketje NE/K/K8 MT %

25 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Tekenen (Kunstvakken ) Schooljaar Methode: ZienderOgen Kunst VMBO Kunst in uitvoering Hfd. ZienderogenK. Praktijkopdracht bij Hfd. Kunst in uitvoering ZienderogenK realistisch, Werkbladen schematische vormgeving, vlak, kleur Kunst met een kleine Hfd. k. ZienderogenK. Praktijkopdracht bij Hfd. Kunst met een kleine ZienderogenK k. vorm, compositie, Werkbladen kleur Dress to Impress Hfd. ZienderogenK Praktijkopdracht bij Hfd. Dress to Impress ZienderogenK Ruimte, licht, Werkbladen compositie, kleur Fotografie Hfd. 5 ZienderogenK Praktijkopdracht bij Hfd. 5 Fotografie ZienderogenK Licht, compositie, Werkbladen afsnijding,standpunt Project wonen K, K, K8 K,K, K, K5, K6, K7, V, V K, K, K8,V K, K, K8 In Buiten VT 0. Week PO 5 uren Week PO 6 uren 5. Week 0 % ST 5. Week 8 % K, K, K, K5, K6, K7, V, V PO 6 uren Week 8 K, K, K8,V K, K, K8 K, K,K, K5, K6, K7,V,V K, K, K8, V K, K, K8 K, K, K, K5, K6, K7,V,V K, K, K8,V PO 5 uren 0. Week 6 VT 5. Week 7 PO5 6 uren Week 9 % PO6 8 uren 90. Week 5 % VT 5. Week PO7 6 uren Week 5/6 PO8 uren 0. Week 5 HD Week 6 %

26 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Verzorging Schooljaar Methode: Verzorging voor jou. 5 In Buiten 5 6 Relatie en Communicatie Verzorging en cultuur Thema Verzorging Thema 5 Je relaties Thema Verzorging Thema 5 Je relaties PO uur Week 6 PO uren Week Je voeding, De grote kookopdracht + werkverslag Thema 7 Je voeding PO uren uur Week 6 Genotmiddelen Thema Genieten? Thema-avond genotmiddelen met ouders Jongeren tijdschrift Je voeding, (o.a. Broodje gezond) voorbereiding Project wonen Thema Genieten? Thema, je uiterlijk, Thema, je gezondheid, Thema 5, relatie Thema 7 Je voeding Thema Je gezondheid PO 6 uren Week HD uur Week PO 6 uren uren Week 6 HD uren Week 5

27 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Wiskunde Schooljaar Methode: Getal & Ruimte vmbo-kgt In Buiten 5 5 Procenten Hst. WI/K/5, V VT 60. Week 8 Kaart en Doorsnede Hst. WI/K/6 VT 60. Week D-toets schrift Week 6 Lineaire verbanden Hst. WI/K/ VT 60. Week 7 Grafieken en vergelijkingen Hst.0 WI/K/ VT 60. Week D-toets schrift Week Verschillende verbanden Hst.6 WI/K/, V VT 60. Week 6 Rekenen Hst.8 WI/K/5, WI/K/6 VT 60. Week 9 6 Oppervlakte en inhoud Hst.7 WI/K/5, WI/K/6, V/ VT 60. Week 6 D-toets schrift Week 6 Statistiek Hst. WI/K/7 PO 0. Week 6 6 5% Goniometrie Hst.5 WI/K/6, V/ VT 60. Week 6 Goniometrie Hst.9 WI/K/6, V/-5 VT 60. Week 5 6 D-toets schrift Week 5 Project wonen WI/V/ HD 60. Week 6

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Elde College TL / GL Leerjaar 3 2015-2016 Het PTA dient integraal met het Examenreglement TL / GL, leerjaar 3 en 4 te worden gelezen. Voorwoord Beste kandidaat

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Elde College TL / GL Leerjaar 4 2015-2016 Het PTA dient integraal met het Examenreglement TL / GL, leerjaar 3 en 4 te worden gelezen. Voorwoord Beste kandidaat

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes 3 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstvakken 1 / CKV Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO LEERJAAR 0 0 MAVO MAASSLUIS KASTANJEDAL AP MAASSLUIS TEL. 00599050 INHOUDSOPGAVE Aardrijkskunde... Biologie... Duits... Economie... 5 Engels... 6 Geschiedenis...

Nadere informatie

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz.

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. 3 MAVO C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. aardrijkskunde 2 biologie 3 duits 4 economie 5 engels 6 frans 7 geschiedenis 8 godsdienst 9 kunstvakken I (CKV) 10 kunstvakken I (gemeenschappelijk

Nadere informatie

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz.

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. MAVO leerjaar 3 C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. aardrijkskunde 2 biologie 3 duits 4 economie 5 engels 6 frans 7 geschiedenis 8 godsdienst 9 kunstvakken I (CKV) 10 kunstvakken I (gemeenschappelijk

Nadere informatie

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni 4 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Bewegings Onderwijs Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels / Engels Versterkt Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 1 Kunst beeldend (KuBV) LO LO Nask1 Nask Nederlands

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Klas vmbo TGL TW OHW PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Beste jongens en meisjes, Hieronder staat het vakinhoudelijke gedeelte van je PTA voor leerjaar vmbo. In dit gedeelte van het PTA staat per

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die meetellen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VL-TL3. Zernike College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VL-TL3. Zernike College Schooljaar 2015-2016 VL-TL3 Zernike College Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur P1T1 Instaptoets T 1 P1 Variabel P1P1 Functioneel schrijven PO 1 P1 50 P1T2 H1 T 1 P1 50 P1T3 H2

Nadere informatie

eindtermen P werkboek ST n.t.b. 1 n Q presentatie PR n.t.b. 2 n

eindtermen P werkboek ST n.t.b. 1 n Q presentatie PR n.t.b. 2 n PTA 3 VMBO Theoretisch: Vak: Biologie Methode: Biologie voor jou A Thema 1: Cellen K1-K6,V4 PO n.t.b. 1 n B idem PO n.t.b. 1 n C idem ST 45 2 j D Thema 2: Ordening K1K3,K5,K6,K13,V4 PO n.t.b. 1 n E idem

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl 4 Schooljaar: 2016-2017 1 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Cambridge Engels 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl Schooljaar: 06-07 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde Art & Design 4 Biologie 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 0 Godsdienst

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vmbo-tl 4. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vmbo-tl 4. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl 4 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Vak Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Cambridge Engels 4 Duits 5 Economie 6 Engels 7 Frans 8 Geschiedenis 9 Kunstvakken

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 Biologie voor jou 3A

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 Biologie voor jou 3A VAK: BIOLOGIE LEERJAAR: KLAS 9.1/92 SECTOR: ECONOMIE S1 Biologie voor jou 3A SD 1 1 1 Ja Thema 1: organen en cellen S2 Biologie voor jou 3B SD 1 1 Ja Thema 7: zintuiglijke waarneming S3 Biologie voor jou

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl Schooljaar: 06-07 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde Art & Design 4 Biologie 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 0 Godsdienst

Nadere informatie

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz.

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. MAVO leerjaar 4 C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. aardrijkskunde 2 biologie 3 duits 4 economie 5 engels 6 frans 7 godsdienst 8 geschiedenis 9 kunstvakken II beeldende vakken-tekenen 10

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde Vakcode: 131 Leerweg(en): GL /TL Leerjaar: 3 ( )

Vak: Aardrijkskunde Vakcode: 131 Leerweg(en): GL /TL Leerjaar: 3 ( ) Vak: Aardrijkskunde Vakcode: 131 Leerweg(en): GL /TL Leerjaar: 3 (2011-2012) 1 S Transport en infrastructuur AK/K/9 50 min 2 3 2 S Internationalisering kleding- en schoenenmarkt AK/K8 50 min 4 3 3 S Migratie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 Schooljaar 207-208 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands In het derde leerjaar maakt de leerling vier opdrachten t.b.v. het taaldossier (drie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk NIVEAU : VMBO-Basis en Kader Leerjaar: Vak: Nederlands t/8 P DSE Bloktoets blok DSE Bloktoets blok DSE Roman uitwerken DSE 4 Schrijfvaardigheid Verwijzing naar K,K8 K,K8 V K7, P.O. + Verslag 00= maximaal

Nadere informatie

PTA 3 VMBO Theoretisch Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland. herkansbaar j/n. tijdsduur (min) eindtermen. soort toets. leerstof. weging.

PTA 3 VMBO Theoretisch Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland. herkansbaar j/n. tijdsduur (min) eindtermen. soort toets. leerstof. weging. Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland Module Arm en Rijk A S.O. 1 begrippen K 7 ST n.t.b. 1 n B Bronnentoets K 7 ST 45 1 n C Verschillen in de wereld/ Ned (P2,3 en 4) K 7 ST 45 2 j D Arm en rijk in Nederland

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VL-TL3. locatie Vondellaan

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VL-TL3. locatie Vondellaan Schooljaar 2016-2017 VL-TL3 locatie Vondellaan Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur P1T1 Instaptoets T 1 P1 Variabel P1P1 Functioneel schrijven PO 1 P1 50 P1T2 H1 T 1 P1 50 P1T3

Nadere informatie

Toetsingsvorm: C (computer) M (mondeling) P (praktijk) S (schriftelijk)

Toetsingsvorm: C (computer) M (mondeling) P (praktijk) S (schriftelijk) PTA voor het vak: Biologie Docent: Meerman-Bak Methode: Biologie voor jou Leerjaar: 3 Periode 1 T Thema 1 Organen en cellen 1 Toets Schriftelijk Ja 40 min K3, K4,K11 T Thema 2 Ordening 1 Toets Schriftelijk

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die

Nadere informatie

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6 NIVEAU : vmbo-b/k Leerjaar: Vak: Nederlands PTA VMBO-Walcheren Schoolweek t/8 P DSE BLOKTOETS BLOK DSE BLOKTOTETS BLOK DSE ROMAN UITWERKEN DSE 4 SCHRIFVAARDIGHEID Verwijzing naar K,K8 K,K8 V K7, praktische

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 4M: PTA 05-06, De Nieuwe Veste Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen van

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vmbo-tl

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vmbo-tl Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl3 2017-2018 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Cambridge Engels 4 Duits 5 Economie 6 Engels 7 Frans 8 Frans1 9 Geschiedenis 10 Goddienst 11

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 016 017 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is het programma

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2016-2017 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2016-2017 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2016-2017 Geldrop, september 2016

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave PTA 3 VMBO-TL

Inhoudsopgave PTA 3 VMBO-TL Inhoudsopgave PTA 3 VMBO-TL Blz. Vak Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Duits 5 Economie 6 Engels 7 Frans 8 Geschiedenis 9 Handvaardigheid 0 LO Nask Nask 3 Nederlands 4 Tekenen 5 Wiskunde Leerjaar: 3 Vak: Aardrijkskunde

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Schoolexamen : 05-07 Vak : Aardrijkskunde Leerjaar : 3 VMBO-TL SET a: Arm en rijk AK K 7 Schriftelijk uur 0% Reglement Begrippentoets over Arm en rijk schriftelijk uur zie opmerking nee SET b: Bronnen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. MAVO 4 Economie. Fioretti College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. MAVO 4 Economie. Fioretti College Schooljaar 2015-2016 MAVO 4 Economie Fioretti College Vak: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands (M/M+) *De leerlingen moeten uiterlijk 1 november hun boekenijst inleveren bij de lesgevende docent! 01 Luister-

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Het taaldossier moet volledig ingeleverd worden. De gemaakte verslagen moeten geprint ingeleverd worden.

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH. PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort , schooljaar

PRINSENTUIN VAN COOTH. PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort , schooljaar PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort 2016-2018, schooljaar 2016-2017 Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 3 GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN-

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO ISDC 3 & KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG 201-2015 en 2015-201 Bewegingsonderwijs 3KB (115) Volleybal - H J Weging HER. Opmerkingen

Nadere informatie

Cohort Mavo 3 Periode OVC weging. VAK: Aardrijkskunde. SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code

Cohort Mavo 3 Periode OVC weging. VAK: Aardrijkskunde. SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code Mavo 3 Periode OVC VAK: Aardrijkskunde 8% - TT 50 Arm en Rijk. 2 t/m 9 les Nee T1 8% -- TT 50 Arm en Rijk 10 t/m 14 15% - TT 50 H2 Arm en Rijk; 2 t/m 14 TW 1 Nee T3 les Nee T2 8% - TT 50 Bronnen van Energie

Nadere informatie

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 PTA Berlage Lyceum Mavo cohort 2014/2015 Nederlands cohort 2014/2015 schooljaar 2014/2015 leerjaar 3 toetsperiode toetsvorm stofomschrijving examen-domeinen tijdsduur

Nadere informatie

Cohort Mavo 3 Periode OVC weging. VAK: Aardrijkskunde. SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code

Cohort Mavo 3 Periode OVC weging. VAK: Aardrijkskunde. SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code Cohort 2017-2019 Mavo 3 Periode OVC VAK: Aardrijkskunde 8% - TT 50 Arm en Rijk. 2 t/m 9 les Nee T1 8% -- TT 50 Arm en Rijk 10 t/m 14 15% - TT 50 H2 Arm en Rijk; 2 t/m 14 TW 1 Nee T3 les Nee T2 8% - TT

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016 Programma van Toetsing en Afsluiting Mavo 3 2015/2016 Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 3 2015-2016 Aardrijkskunde blz 3 Beeldende vakken 2 (tekenen) blz 3 Biologie blz 3 Duitse taal

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2015-2016 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015-2016 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2015-2016 Geldrop, september 2015

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KBL KLAS 3

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KBL KLAS 3 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KBL KLAS 3 0 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten uit leerjaar

Nadere informatie

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Marnecollege VMBO GL/TL cohort 2013-2015 VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Programma van Toetsing & Afsluiting Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2013-2014 2014-2015 Totaal 36 87 123 percentage 25%

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Gemengd Theoretische Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Gemengd Theoretische Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schoolren 2015 2017 Gemengd Theoretische Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Inhoud : Lees - Schrijfvaardigheid Tijdsduur : 120 uten Alle toetsen,

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo 3 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo 3 theoretisch en gemengd Schooljaar 2014-2015 vmbo 3 theoretisch en gemengd Studie: vmbo 3 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 301 Leesvaardigheid S 1 50 min 302 Toets behandelde stof hs 1/2 spell/gramm/woordenschat þ

Nadere informatie

Weeknr of SOperiode. Gewicht Vorm

Weeknr of SOperiode. Gewicht Vorm Aardrijkskunde Buitenland Weeknr of SOperiode Gewicht Vorm Duur H. 3 Grenzen en identiteit SO 1 20% S 50 J 704 H. 4 Weer en klimaat Praktische opdracht P2 5% P N 722 H. 5 Bevolking SO 2 20% S 50 J 705

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014 2015. VMBO kader 3

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014 2015. VMBO kader 3 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014 2015 VMBO kader 3 Programma van toetsing en afsluiting Studie: VMBO kader 3 Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Vak: Nederlands taal Dt

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg.

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg. Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaar 2016 2017 Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg 1-Jarig PTA s-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting per vak voor MAVO-3 en VMBO Gemengde leerweg 3 2015/2016 VMBO Walcheren.

Programma van Toetsing en Afsluiting per vak voor MAVO-3 en VMBO Gemengde leerweg 3 2015/2016 VMBO Walcheren. Programma van Toetsing en Afsluiting per vak voor MAVO- en VMBO Gemengde leerweg 05/06 VMBO Walcheren. Vak pagina Godsdienst allen voor CSW Bestevaêr... VMBO Walcheren: Nederlands... Frans... 4 Duits...

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2015 Programma van ing en afsluiting Vak:aardrijkskunde periode type duur weging ED01 1, 2 Arm en rijk

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 05 06 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouders/verzorgers, Dit is het programma van toetsing

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 Geldrop, september 2014

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3 Methode: Perspectief, godsdienst/levensbeschouwing voor de bovenbouw 2014-2015 godsdienst Godsdienst/Levensbeschouwing wordt in klas 3 in de 2e

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 september 2015

stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 september 2015 stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 M september 2015 Cohort Leerjaar Afdeling Betreft het vak 2015 3 VMBO - Mavo Aardrijkskunde PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Periode Toets Nr. 1-3 1 atlasvaardigheden

Nadere informatie

LEERWEG: THEORETISCH METHODE: Talent Leerstofomschrijving examen- toets- wegings- rekenblad. S 2 ja Schr Schrijven

LEERWEG: THEORETISCH METHODE: Talent Leerstofomschrijving examen- toets- wegings- rekenblad. S 2 ja Schr Schrijven NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: Talent Leerstofomschrijving examen- toets- wegings- rekenblad Fict Fictie Leesboek + Leesdossier K1,2,3,6,8,V1,2,3 S 2 ja Gramm Grammatica Samengestelde zinnen K1,2,3,6,8 S 1

Nadere informatie

2 Ja D&P-opdr. 2 Nee Module 2 Leesvaardigheid NE/K/6 pw * 2 Ja Module 3 Basisvaardigheden I NE/K/2, NE/K/6, NE/K/7 pw * 2 Ja

2 Ja D&P-opdr. 2 Nee Module 2 Leesvaardigheid NE/K/6 pw * 2 Ja Module 3 Basisvaardigheden I NE/K/2, NE/K/6, NE/K/7 pw * 2 Ja Programma van Toetsing en Afsluiting SG Newton 2015-2016 Module Inhoud Onderdeel examenprogramma Toetswijze Weging Herkansing Nederlands BBL; leerjaar 3 Module 1 Schrijfvaardigheid NE/K/7 D&P-opdr. Module

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 203 T 3003 2 PTA Leesvaardigheid. 204 T 3004 3

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Leerweg Theoretische Leerweg Leerjaar 3 Betreft Totaal

Programma van Toetsing en Afsluiting Leerweg Theoretische Leerweg Leerjaar 3 Betreft Totaal Programma van Toetsing en Afsluiting Leerweg Theoretische Leerweg Leerjaar 3 Betreft Totaal Biologie 1 Overhoring H.1.1 t/m 1.7 Eigen toets Cellen SO 1 nee 1 Methodetoets Biologie voor jou Cellen Rep 2

Nadere informatie

Mavo Beroepsgericht lj. 3

Mavo Beroepsgericht lj. 3 ogramma van toetsing en afsluiting Schooljaar 05 06 Mavo Beroepsgericht lj. Ludger College vestiging Metzo College Mavo Beroepsgericht lj. Nederlands Leerjaar: 0506 Sector/afdeling: Alle Methode: Nieuw

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: Nederlandse taal ne 0 ne 0 ne 0 ne 04 ne 05 ne 06 ne 07 ne 08 ne 09 ne 0 T 45 7 4 T 45 7 45 T 45 8 05 T 45 8 07 S 45 8 M 0 8 0 T 45 8 T 90 8 6

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 Programma van Toetsing en Afsluiting Mavo 3 2016 / 2017 Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 3 2016-2017 Aardrijkskunde blz 3 Beeldende vakken 2 (tekenen) blz 3 Biologie blz 3 Duitse

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 3. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 3. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VMBO-T 3 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. vmbo theoretisch 3. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. vmbo theoretisch 3. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 05-06 vmbo theoretisch 3 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 05-06 Pse GD05 GD05 S 50 min 3 GD053 P n.v.t. Pse GD5 GD5 S 50 min 3 GD53 P n.v.t. P3se GD5 GD5 S 50 min 3 GD53 P n.v.t Vak: Godsdienst

Nadere informatie

Informatie vooraf... 2. Bevorderingscriteria... 2. Wie doet wat... 3. Nederlands... 3. Duits... 4. Engels... 6. Geschiedenis... 7. Wiskunde...

Informatie vooraf... 2. Bevorderingscriteria... 2. Wie doet wat... 3. Nederlands... 3. Duits... 4. Engels... 6. Geschiedenis... 7. Wiskunde... Programma van toetsing en overgang Klas 3 vmbo-t 2014-2015 Inhoud Informatie vooraf... 2 Bevorderingscriteria... 2 Wie doet wat.... 3 Nederlands... 3 Duits... 4 Engels... 6 Geschiedenis... 7 Wiskunde...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2017-2018 CSG Beilen 3TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Vetgedrukte toetsen tellen mee in het PTA voor leerjaar 4!

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GL/TL KLAS 3

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GL/TL KLAS 3 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GL/TL KLAS 3 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten uit leerjaar

Nadere informatie

PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 4 2014 / 2015

PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 4 2014 / 2015 1 PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 4 2014 / 2015 NAAM: KLAS: september 2014 1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord Nederlands 4 Engels 5 Duits 6 Frans 7 Wiskunde 8 Nask 1 9 Nask 2 10 Biologie 11 Economie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: TAALLIJNEN Grammatica 3 K3 S zinsontleding/samengestelde zin Fictie proza K8 S Module Schrijfvaardigheid K7 H Schrijfdossier Luister-kijkvaardigheid: K4 S Cito-toetsen Spelling

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier economie - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2013-2015 1 TT TT1 Toets hoofdstuk 1 Cijfer1-10 Geen 1 SE SE1 Schoolexamen H1: Geld en welvaart H2: De bank en jouw geld (K4A) 1 PO PO1 Schrift

Nadere informatie

LEERWEG: THEORETISCH METHODE: Talent Leerstofomschrijving Examen- Toets- Wegings- rekenblad eenheid vorm factor

LEERWEG: THEORETISCH METHODE: Talent Leerstofomschrijving Examen- Toets- Wegings- rekenblad eenheid vorm factor Afkorting Korte NEDERLANDS KLAS 3 METHODE: Talent Leerstof Examen- Toets- Wegings- rekenblad Fict Fictie Leesboek + Leesdossier K1,2,3,6,8,V1,2,3 S 2 ja Gram Grammatica Woordsoorten/zinsdelen K1,2,3,6

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Het taaldossier moet volledig ingeleverd worden. De gemaakte verslagen moeten geprint ingeleverd worden. Daarnaast

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo theoretische leerweg leerjaar 3 2015 2016 1 Inhoud Inleiding.3 Schoolexamen... 4

Nadere informatie

Programma van Toetsing Onderbouw

Programma van Toetsing Onderbouw Programma van Toetsing Onderbouw 2016-2017 Mavo 3 Inleiding Programma van Toetsing Onderbouw (PTO) Voor je ligt het PTO-boekje van schooljaar 2016/2017. Je vindt hierin een overzicht van alle toetsen en

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO 4 T&T. Voortgezet Onderwijs Veghel

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO 4 T&T. Voortgezet Onderwijs Veghel Schooljaar 2017-2019 MAVO 4 T&T Voortgezet Onderwijs Veghel Vak: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands (M/M+) *De leerlingen moeten uiterlijk 1 november hun boekenlijst inleveren bij de lesgevende docent!

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA spelling struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 204

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 Klas: 3A (Theoretische leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 Klas: 3A (Theoretische leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: A (Theoretische leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan alle toetsen

Nadere informatie

Programma Toetsing Onderbouw Leerjaar: 3 Havo

Programma Toetsing Onderbouw Leerjaar: 3 Havo Programma Toetsing Onderbouw 2017-2018 Leerjaar: 3 Havo Inleiding Op Scholengemeenschap Reigersbos willen we dat je (als leerling) actief betrokken bent bij je eigen leerproces. Om tot goede resultaten

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. PTA COHORT 2012 examen 2014 (vmbo 4)

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. PTA COHORT 2012 examen 2014 (vmbo 4) Schoolexamen: VMBO TL vak: aardrijkskunde examen toet s vor m Magister herkansing /inlever-moment Migratie en multiculturele K6, k2, S 1 AK1301 Nee 50 min 3 1 samenleving k3, v8 Internationalisering van

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 04-06 vak: NEDERLANDS leerweg: GL/TL leerjaar: Periode week nr. ED Stofaanduiding Tijdstip Inleveren 9/40 hoofdstuktoets S 50 4 uur 4 44 fictiedossier (boekverslag

Nadere informatie

Mavo Beroepsgericht lj. 4

Mavo Beroepsgericht lj. 4 ogramma van toetsing en afsluiting Schooljaar 05 06 Ludger College vestiging Metzo College Nederlands Leerjaar: 0506 Sector/afdeling: Alle Methode: Nieuw Nederlands oetsen Sept t/m Mrt Hoofdstuktoets oetsvorm

Nadere informatie

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk Vak : Nederlands Leerweg KB Methode: Op niveau Leerjaar Schoolweek t/8 Omschrijving Onderwerpen, vaardigheden, P DSE Bloktoets blok DSE Bloktoets blok DSE Roman uitwerken DSE 4 Schrijfvaardigheid Verwijzing

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN-

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO ISDC 3 & BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG 201-2015 en 2015-201 Bewegingsonderwijs 3BB (115) Volleybal - H J Weging HER. Opmerkingen

Nadere informatie

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2016-2017 CSG Beilen 3TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Vetgedrukte toetsen tellen mee in het PTA voor leerjaar 4!

Nadere informatie

Programma van Toetsing Onderbouw

Programma van Toetsing Onderbouw Programma van Toetsing Onderbouw 2017-2018 Mavo 3 Inleiding Programma van Toetsing Onderbouw (PTO) Voor je ligt het PTO-boekje van schooljaar 2017/2018. Je vindt hierin een overzicht van alle toetsen en

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING SCHOOLEXAMEN: TOELICHTING: -/ -Eindterm -Inhoud/Stofomschrijving -Toetsvorm -Gewicht -Herkansing -Werktijd : aanduiding van periode waarbij de toetsen of opdrachten

Nadere informatie

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 TL Examenjaar

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 TL Examenjaar Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 TL Examenjaar 2016-2017 Naam: 1 Inhoud Algemene informatie 3 Het Schoolexamen 3 Het Centraal Examen 4 Examendossier Nederlands 6 Examendossier Engels 10 Examendossier

Nadere informatie