PTA klas 3 mavo. Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PTA klas 3 mavo. Schooljaar 2015-2016"

Transcriptie

1 PTA klas mavo Schooljaar 05-06

2 Inleiding Beste (ouders/verzorgers van een) leerling van en mavo, In leerjaar en van het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO, op het Griftland College mavo genoemd) krijg je te maken met een examenprogramma. Het examen bestaat uit twee delen: het School (SE) en het Centraal (CE). Het School wordt in de loop van leerjaar en afgenomen door de vakdocenten van de vakken waarin je krijgt. Je resultaten van leerjaar blijven ook in leerjaar meetellen. Het Centraal wordt door de overheid vastgesteld en aan het eind van leerjaar afgenomen. De spelregels en je rechten tijdens het School staan vermeld in het reglement. Wat je in deze twee jaar moet doen, staat vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting: het PTA. Het examenreglement en het PTA worden aan het begin van ieder schooljaar eenmalig uitgedeeld. Beide documenten zijn ook op onze website te vinden. In het PTA staat al wat met het School en de voorbereiding op het Centraal Schriftelijk te maken heeft, zoals de leerstof, duur en weging van alle toetsen en mogelijkheden tot herkansing. Het is dus van belang om het PTA samen met het reglement goed te bewaren zodat het regelmatig geraadpleegd kan worden. Hoewel het PTA en het reglement met grote zorgvuldigheid zijn opgesteld kunnen er onvolkomenheden in staan of kunnen zich in de loop van de twee schooljaren wijzigingen voordoen. Bijstellingen kunnen we derhalve op voorhand niet uitsluiten. Wij zullen hierover zo tijdig en duidelijk mogelijk communiceren. Zijn er vragen of opmerkingen dan ben je van harte welkom bij de secretaris van de examencommissie, mevrouw Evers. Wij wensen je heel veel succes met het doorlopen van jouw examenprogramma. Vanuit de afdelingsleiding mavo Dhr. J. van Dam en dhr. J. Gaasenbeek

3 Programma van Toetsing en Afsluiting voor / mavo op het Griftland College Inleiding Het examenprogramma voor de leerlingen in het derde en het vierde leerjaar van de mavo bestaat uit het School (SE) en het Centraal (CE). De onderdelen in het School worden door bevoegd gezag van de school vastgesteld en door vakdocenten afgenomen in leerjaar en. Het Centraal wordt door het isterie van OC&W vastgesteld en bestaat uit twee onderdelen: het Centraal Schriftelijk Praktijk (CSPE) en theorievakken. Dit landelijk examen wordt afgenomen in de maanden april, mei en juni. Het PTA (algemeen) Het PTA voor de mavo bevat de programma s van alle vakken in leerjaar en. Het is mogelijk dat bepaalde onderdelen van het PTA in het derde leerjaar worden afgesloten en niet meer terugkeren, maar wel medebepalend zijn voor het al dan niet verkrijgen van een diploma. In het PTA is per vak aangegeven welke leerstof behandeld wordt, welke leerstof getoetst wordt en wat de weging van het behaalde resultaat (het cijfer) is. Praktische Opdrachten Een praktische Opdracht is vooral bedoeld om vaardigheden te toetsen in de periode van het School. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het doen van een onderzoek of een practicum en het presenteren van de resultaten hiervan. Zowel het proces als het eindresultaat worden aan de hand van vooraf vastgestelde en aan de kandidaat bekendgemaakte criteria getoetst. Handelingsdelen Een handelingsdeel is gericht op het uitvoeren van allerlei activiteiten zoals een excursie. Ook leesdossiers maken onderdeel uit van het handelingsdeel. Het handelingsdeel kan daarnaast een opdracht bevatten in het kader van de oriëntatie op leren en werken. De decaan, vakdocent en/of mentor van de leerling bepalen de vorm en de inhoud van de opdracht(en) en of deze naar behoren zijn uitgevoerd. De verslaglegging door de leerling maakt deel uit van het handelingsdeel. Het naar behoren afronden van het handelingsdeel is in leerjaar ook een voorwaarde voor bevordering naar leerjaar en in leerjaar een voorwaarde om te mogen starten met het landelijk examen. Sectoropdracht De leerlingen van mavo maken onder supervisie van een docent een sectoropdracht waarin een vakoverstijgend thema wordt behandeld. De leerlingen werken in principe in tweetallen aan hun opdracht. De ontwerpkeuze en inhoudelijke behandeling is in overleg met een betrokken vakdocent. De tijd die aan het maken van de sectoropdracht besteed dient te worden is imaal 0 uur. Herkansing School De vaksectie bepaalt vooraf welke toetsen herkansbaar zijn, in het PTA is dit aangegeven. De leerling krijgt in leerjaar na iedere toetsweek de gelegenheid om één school examen toets te herkansen.

4 reglement Het reglement is te downloaden via de website In voorkomende gevallen welke niet door genoemde regelingen worden gedekt, beslist de examencommissie. PTA SE CE CSE CPE SO ST MT VT PO HD Eindtermen Vorm Duur Gewicht Herkansing CL ED GPO Programma van Toetsing en Afsluiting School : periode leerjaar en ter voorbereiding op het CE. Centraal : landelijk examen, vastgesteld door isterie OC&W Centraal Schriftelijk : landelijk examen theorievakken Centraal Praktijk : landelijk examen praktijkvakken Schriftelijke Overhoring: korte toets Schriftelijke toets: toets die meetelt voor het SE Mondelinge Toets: mondelinge vragen of opdrachten Voortgangstoets: toets die meetelt voor de overgang Praktische Opdracht: handeling of opdracht met beoordeling Handelingsdeel: dossier/opdracht dat imaal voldoende dient te zijn Verwijzing naar vakinhoudelijke onderwerpen ter voorbereiding op examen De manier waarop het onderdeel wordt getoetst Tijd in uten die staat voor het onderdeel Weging van het onderdeel ten opzichte van het totaal Hier wordt aangegeven of een toets herkansbaar is of niet. Cluster Eind Dossier: documentatie van de onderdelen van het schoolexamen Grote Praktische Opdracht: voorloper van de sectoropdracht

5 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Aardrijkskunde Schooljaar Methode: Buitenland In Buiten Arm en Rijk H par. - AK/K/7 ST 60 Arm en Rijk H par -6 AK/K/7 ST 60 6 Bronnen van Energie H par. -0 AK/K/5 ST 60 6 P.O. Energie in je eigen regio Bronnen van Energie H par. - H AK/V/ PO 0 Week 0 AK/K/5 ST 60 6 P.O. Regenwoud H AK/V/ VT 0 Poject wonen AK/V/8 HD O/V/G

6 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Biologie Schooljaar Methode: Nectar 5 5 Vier rijken vergelijken Vier rijken vergelijken Voedselweb maken Hfd + opdrachtenblad Planten dieren en mensen In Buiten Hfd. BIO/K/ K/6, V/ VT 5. Hfd. BIO/K/ K/6 V/ ST 60. % Hfd. BIO/K/,K/,K/6 V/,V/ BIO/ K/,K/,K/ K/6,K/,V/ PO uren VT 5. 6 Planten dieren en mensen Hfd. BIO/ K/,K/,K/ K/6,K/,V/ Bewegen Hfd... BIO/K/,K/,K/, K/8,K/9,K/,V/ Hoe beweegt je arm? VT 60. VT 5. Do-it. BIO/K/,K/8. V/ V/ PO Bewegen Hfd. BIO/K/,K/,K/, K/8,K/9,V/ ST %

7 Waarnemen en reageren Waarnemen CITO-practicum Hfd.. en. Hfd.. en. BIO/K/,K/,K/, K/8, K/,V/ BIO/K/, K/, K/, K, V/ Waarnemen Hfd. BIO/K/,K/,K/, K/8,K/9, K/,V/ Bescherg Hfd. 5. en 5. BIO/K/,K/,K/, K/0, V/,V/ In Buiten ST 5. PO 0. ST % VT 5. 6 Bescherg Hfd. 5 BIO/K/,K/,K/, K/0,V/, V/ Mens en milieu Hfd BIO/K/,K/,K/, K/7 Mens en milieu Hfd. 6 BIO/K/,K/,K/, K/7 Kieg van zaden op vervuilende stoffen. Hfd 6, Onderzoek BIO/K/,K/,K,6 K/7, V/, V/ VT VT 5. ST % PO 0 5 Practica dossier BIO/K/,K/,V/,V/ PO Hoeve Ravenstein BIO/K/, V/, V/ HD Week 6 0

8 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: CKV Schooljaar Methode: Instructie- en verwerkingsbladen of 5 5 of Theorie Kunst en Cultuur Toets vorm In Buiten Bladen CKV/K//K VT 0. Kunstautobiografie Bladen CKV/K/ HD 60. Cultuur in de buurt Bladen CKV/K/ HD 60. Excursie Amersfoort Bladen CKV/K/K HD 00. of 6 of 6 Cultuurdag Bladen CKV/K/K HD 0. Theatervoorstelling Bladen CKV/K/K HD 90. Theatersen Bladen CKV/K/K HD 80.

9 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Duits Schooljaar Methode: Neue Kontakte In Buiten 5 5 Dach überm Kopf Kapitel 5 vmbo kgt Lernübersicht Dach überm Kopf Kapitel 5 vmbo kgt Lernübersicht Dach überm Kopf Kapitel 5 vmbo kgt Lernübersicht + Dach überm Kopf Leva Luva Kapitel 5 vmbo kgt MVT / K//6/7 VT 5 MVT / K//6/7 VT 5 MVT / K//6/7 VT 60 MVT / K /5 VT 5 6 Sie wünschen Kapitel vmbo kgt Lernübersicht Sie wünschen Kapitel vmbo kgt Lernübersicht Sie wünschen Kapitel vmbo kgt Lernübersicht + Sie wünschen Leva Luva Kapitel vmbo kgt An die Arbeit Kapitel vmbo kgt Lernübersicht MVT / K//6/7 VT 5 MVT / K//6/7 VT 5 MVT / K//6/7 VT 60 MVT / K /5 VT 5 MVT / K//6/7 VT 5

10 6 In Buiten An die Arbeit Kapitel MVT / K//6/7 VT 5 vmbo kgt Lernübersicht Kijk Luistervaardigheid Cito KB MVT K 5 HD 60 An die Arbeit Kapitel vmbo kgt Lernübersicht + MVT / K//6/7 VT 60 An die Arbeit Kapitel vmbo kgt Leva Luva MVT / K//6/7 VT 5 Kijk Cito KB MVT K 5 VT 60 Luistervaardigheid Mondeling Kapitel 5 vmbo kgt / Kapitel vmbo / Kapitel 6 vmbo kgt/ herhaling Urlaub zum Verlieben Kapitel 6 vmbo kgt Lernübersicht MO 0 uten per -tal MVT / K//6/7 VT 5 Leesvaardigheid Leesdossier MVT K VT 60 % Project Wonen HD 75

11 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Economie Schooljaar Methode: Pincode 5 In Buiten Geld en welvaart Hoofdstuk EC/K/// ST 60 De bank en jouw geld Hoofdstuk EC/K/ // ST Weet jij wat je koopt? Hoofdstuk EC/K// EC/K/A Zekerheid voor al? Hoofdstuk EC/K// EC/K/A ST 60 ST 60 6 Werk voor jou? Hoofdstuk 5 EC/K/5A /5B ST 60 Geode tijden slechte tijden Hoofdstuk 6 EC/K/5A /5b ST 60 Is de overheid nodig? Hoofdstuk 7 EC/K/6 ST 60 Over de grens? Hoofdstuk 8 EC/K/7/8 ST 60 Project wonen HD 0

12 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Engels Schooljaar Methode: New Interface nd edition Woorden/grammatica Les... - SO 0 woorden/zinnen/helpdesk Unit MVT/K//K// K/7 VT=rep 60 Woorden en/of grammatica Les... - SO 0 Woorden/zinnen/helpdesk Unit MVT/K//K// K/7 TIJD VOOR LEZEN OF OEFENEN LEES- VT=rep 60 Woorden en/of grammatica Les... - SO 0 Inle In Buiten ver datu m LUISTERTOETSEN OF PRESENTATIES Woorden/zinnen/helpdesk Unit MVT/K//K// K/7 VT=rep TIJD VOOR LEZEN OF OEFENEN LEES- LUISTERTOETSEN OF PRESENTATIES

13 Woorden en/of grammatica Woorden/zinnen/helpde sk Woorden en/of grammatica Les... - SO 0 Unit MVT/K//K//K/7 VT=rep 60 Les... - SO 0 In Buiten Woorden/zinnen/helpde sk Unit 5 MVT/K//K//K/7 VT=rep 60 TIJD VOOR LEZEN OF OEFENEN LEES- LUISTERTOETSE N Woorden en/of grammatica Woorden/zinnen/helpde sk Les... - SO 0 Unit 6 MVT/K//K//K/7 VT=rep 60 Project wonen in week 6 HD OF PRESENTATIES x 60 Cito Kijk - en LUISTERTOETS x 0 TIJD VOOR LEZEN OF PRESENTATIES

14 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Frans Schooljaar Methode: Franconville + eigen materiaal 5 5 Départ Hfdst. MTV/K/-7 MTV/V/-5 Départ Hfdst. MTV/K/-7 MTV/V/-5 Corps et santé Hfdst. MTV/K/-7 MTV/V/-5 Corps et santé Hfdst. MTV/K/-7 MTV/V/-5 In Buiten VT 0 VT 0 VT 0 VT 0 6 Rendez-vous à Lille Hfdst. MTV/K/-7 MTV/V/-5 Rendez-vous à Lille Hfdst. MTV/K/-7 MTV/V/-5 Emotions Hfdst. MTV/K/-7 MTV/V/-5 Emotions Hfdst. MTV/K/-7 MTV/V/-5 VT 0 VT 0 VT 0 VT 0

15 Plat du jour Hfdst.5 MTV/K/-7 MTV/V/-5 Plat du jour Hfdst.5 MTV/K/-7 MTV/V/-5 Expression Orale Eigen materiaal In Buiten VT 0 VT 0 MVT/K/6 MT 0 0% Le monde de la BD Hfdst.6 MTV/K/-7 MTV/V/-5 Le monde de la BD Hfdst.6 MTV/K/-7 MTV/V/-5 VT 0 VT 0 6 Project wonen MTV/V/,,5 HD 5 Week 6

16 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Geschiedenis Schooljaar Methode: Memo-kgt Historisch overzicht : W.O I/ begrippen Historisch overzicht : Interbellum Eindtoets Historisch overzicht PO Indonesië PO analyseren van een thema film. Vragen aantekeningen boekje. Vragen aantekeningen boekje. aantekeningenboekj e De strip: de terugkeer De Koude Oorlog Module 5: De Koude Oorlog Module 5: 5 8 De Koude Oorlog Module 5: 9 PO politieke geschiedenis 88 tot nu Nederland na 95: cultuur en mentaliteit Nederland na 95: cultuur en mentaliteit Nederland na 95: cultuur en mentaliteit Toets - vorm In Buiten GS/K/0 VT 5. Wk 9 GS/K/0 VT 5. Wk GS/K/0 ST 60. Wk 5 0 % GS/K PO 0. Wk 8 n.v.t. GS/K0 PO Wk 5 Module par. Module par. 5 7 Module : par., 5 7 en 9 GS/K/9 VT 5. Wk GS/K/9 VT 5. Wk 7 GS/K/9 ST 60 Wk 0 5% GS/K5 PO Wk GS/K/8 VT 5 Wk 6 GS/K/8 VT 5 Wk GS/K/8 ST 5 Wk 5 5%

17 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Godsdienst Schooljaar Methode: Op Verhaal Komen Christendom In Buiten 5 5 Leefwereld vanjc Reader Film Miracle Maker Reader PO. Christendom hfst. 5 SO. 6 Christelijke feesten+memory Hfdst.6 PO Christelijke rituelen Hfdst.6 SO Film Luther Hfdst.7 PO 6 Islam Hfst. 9 VT Zuilen van de Islam Hfst. 9 PO Wereld van de Islam Hfst. 0. PO. Nog in te vullen. PO/VT /

18 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Handvaardigheid Schooljaar Methode: ZienderOgenKunst Dossier Kunst in uitvoering Praktijkopdracht Kunst in uitvoering Kunst in uitvoering Dossier Kunst met een kleine k Praktijkopdracht Kunst met een kleine k Kunst met een kleine k Dossier Dress to impress Praktijkopdracht Dress to impress Dress to impress Dossier Architectuur Praktijkopdracht Architectuur Architectuur ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk ZienderogenKunst, Hoofdstuk BV/K,, 5, 7 BV/V BV/K,, 5, 6, 7 BV/V, In Buiten PO. uur uur Week - PO. 0 uur uur Week 5 - BV/K,, 8 VT uur Week - BV/K,, 5, 7 BV/V BV/K,, 5, 6, 7 BV/V, PO. uur uur Week 50 - PO. 0 uur uur Week - BV/K,, 8 ST uur Week % BV/K,, 5, 7 BV/V BV/K,, 5, 6, 7 BV/V, PO. uur uur Week 0 % PO. 5 uur uur Week % BV/K,, 8 VT uur Week - BV/K,, 5, 7 BV/V BV/K,, 5, 6, 7 BV/V, PO. uur uur Week % PO. 5 uur uur Week 6 % BV/K,, 8 VT uur Week 5 - Project Wonen - BV/K,,, 5, 6,7 HD Week 6 -

19 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Lichamelijke Opvoeding Schooljaar Methode: Eigen 5 Turnen: zwaaien, springen, draaien In Buiten LO/K5 PO x60. Spel LO/K PO x Basisvaardigheden: o.a. inzet, samenwerking, zelfstandig leren en werken. Basisvaardigheden: o.a. inzet, samenwerking, zelfstandig leren en werken. Bewegen en muziek: dans Turnen: zwaaien, springen, draaien LO/K LO/K LO/K LO/K PO continue PO continue LO/K6 PO x60. LO/K5 PO x60. Spel LO/K PO x60. Atletiek loopnummer LO/K7 PO x60. Basisvaardigheden: o.a. inzet, samenwerking, zelfstandig leren en werken. LO/K LO/K PO continue Zelfverdediging: judo LO/K8 PO x60. Atletiek werpnummer LO/K7 PO x60. 6 Basisvaardigheden: o.a. inzet, samenwerking, zelfstandig leren en werken. LO/K LO/K PO continue

20 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Maatschappijleer Schooljaar Methode: Thema s 5 5 H: is maatschappijleer? Thema : Wat is maatschappijleer? PO debat Thema : Jongeren H: Jongeren Thema : Jongeren In Buiten ML/K/ ST Week 8 5% 5% ML/K/ ML/K/ ML/K/ ML/K/ ML/K/5 PO activiteit 0% 0% ST Week 5 0% 0% 6 H: Politiek Thema : Politiek ML/K/6 PO Week 5% 5% 6 H: Politiek Thema : Politiek ML/K/6 ST Week 0% 0% H: Multiculturele samenleving Thema : M.S. ML/K/ ML/K/5 H5: Media Thema 5: media ML/K/ ML/K/7 H7: Crialiteit Thema 7: Crialiteit Slotopdracht o.a thema 5: Media ST Week 9 0% 0% PO Week 0% 0% ML/K/ ST Week 6 0% 0% ML/K/ GPO Week 5 5% 5% Project Wonen ML/K/ HD Week 6 PO Actuaiteit Nieuwspresentatie ML/K/ PO activiteit 5% 5%

21 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Natuurkunde NASK Schooljaar Methode: Pulsar-vmbo-kgt 5 5 Het weer Pulsar - vmbo-kgt Straling Pulsar - vmbo-kgt NASK/K/, K/,V/, V/ NASK/K/K/,V/, V/ In Buiten ST 60 Week 0 5% ST 60 Week 5 5% 6 Kracht en beweging Pulsar - vmbo-kgt NASK/K/K/9,K/,V /, V/ VT 60 Week Licht en beeld Pulsar - vmbo-kgt NASK/K/K/,K/7,V/ ST 60 Week 0 6 5% 6 Elektriciteit Pulsar - vmbo-kgt PO weerstand Pulsar - vmbo-kgt NASK/K/K/5,V/, V/ NASK/K/K/5,V/, V/ VT 60 Week 6 - PO 0 Week 5% Project wonen HD Week 6

22 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Scheikunde NASK Schooljaar Methode: NOVA In Buiten 5 Stoffen H VT Scheiden H VT 5 - De kunst van het veranderen H In vuur en vlam H5 VT VT Grondstoffen uit de aarde H6 Water H VT Project Wonen VT H HD 0 -

23 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Nederlands Schooljaar Methode: Nieuw Nederlands Pakketjes Toets vorm In Buiten Schrijven H NN blz 0 NE/K/ VT 5. 5 Verhaalanalyse Pakketje NE/K/8 VT 5. % Lezen H en H NN blz 8 en 6 NE/K/8 VT 5. 5 Woordenschat H en H NN blz 6 NN blz 6 6 NE/K/ VT 5. 6 Spelling H en H NN blz 0 NN blz NE/K/7 VT 5. Filmverslag Pakketje NE/K/8 VT 60. Grammatica H en H NN blz 7 9 NN blz 0 05 NE/K/7 VT 5. Lezen H en H NN blz 8 en NE/K/8 VT 5. Verslag Leeswerk Pakketje NE/K/K8 PO % Woordenschat H en H NN blz 99 0 NE/K/ VT 5.

24 Spelling H en H NN blz NN blz 7 0 Grammatica H en H5 NN blz NN blz 79 8 Toets vorm In Buiten NE/K/7 VT 5. NE/K/7 VT 5. Verslag Maatsch. stage Pakketje NE/K/7 VT 60. Betoog Pakketje NE/K/5 VT Werkwoorden NN NE/K/7 VT 5. 6 Lezen H5 en H6 NN blz 60 en 97 NE/K/8 VT 5. Woordenschat H5 en H6 NN blz NN blz 6 NE/K VT 5. Kijk- en luistertoets Cito-toets NE/K/ VT 0. Presentatie Leeswerk Pakketje NE/K/K8 MT %

25 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Tekenen (Kunstvakken ) Schooljaar Methode: ZienderOgen Kunst VMBO Kunst in uitvoering Hfd. ZienderogenK. Praktijkopdracht bij Hfd. Kunst in uitvoering ZienderogenK realistisch, Werkbladen schematische vormgeving, vlak, kleur Kunst met een kleine Hfd. k. ZienderogenK. Praktijkopdracht bij Hfd. Kunst met een kleine ZienderogenK k. vorm, compositie, Werkbladen kleur Dress to Impress Hfd. ZienderogenK Praktijkopdracht bij Hfd. Dress to Impress ZienderogenK Ruimte, licht, Werkbladen compositie, kleur Fotografie Hfd. 5 ZienderogenK Praktijkopdracht bij Hfd. 5 Fotografie ZienderogenK Licht, compositie, Werkbladen afsnijding,standpunt Project wonen K, K, K8 K,K, K, K5, K6, K7, V, V K, K, K8,V K, K, K8 In Buiten VT 0. Week PO 5 uren Week PO 6 uren 5. Week 0 % ST 5. Week 8 % K, K, K, K5, K6, K7, V, V PO 6 uren Week 8 K, K, K8,V K, K, K8 K, K,K, K5, K6, K7,V,V K, K, K8, V K, K, K8 K, K, K, K5, K6, K7,V,V K, K, K8,V PO 5 uren 0. Week 6 VT 5. Week 7 PO5 6 uren Week 9 % PO6 8 uren 90. Week 5 % VT 5. Week PO7 6 uren Week 5/6 PO8 uren 0. Week 5 HD Week 6 %

26 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Verzorging Schooljaar Methode: Verzorging voor jou. 5 In Buiten 5 6 Relatie en Communicatie Verzorging en cultuur Thema Verzorging Thema 5 Je relaties Thema Verzorging Thema 5 Je relaties PO uur Week 6 PO uren Week Je voeding, De grote kookopdracht + werkverslag Thema 7 Je voeding PO uren uur Week 6 Genotmiddelen Thema Genieten? Thema-avond genotmiddelen met ouders Jongeren tijdschrift Je voeding, (o.a. Broodje gezond) voorbereiding Project wonen Thema Genieten? Thema, je uiterlijk, Thema, je gezondheid, Thema 5, relatie Thema 7 Je voeding Thema Je gezondheid PO 6 uren Week HD uur Week PO 6 uren uren Week 6 HD uren Week 5

27 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas mavo Vak: Wiskunde Schooljaar Methode: Getal & Ruimte vmbo-kgt In Buiten 5 5 Procenten Hst. WI/K/5, V VT 60. Week 8 Kaart en Doorsnede Hst. WI/K/6 VT 60. Week D-toets schrift Week 6 Lineaire verbanden Hst. WI/K/ VT 60. Week 7 Grafieken en vergelijkingen Hst.0 WI/K/ VT 60. Week D-toets schrift Week Verschillende verbanden Hst.6 WI/K/, V VT 60. Week 6 Rekenen Hst.8 WI/K/5, WI/K/6 VT 60. Week 9 6 Oppervlakte en inhoud Hst.7 WI/K/5, WI/K/6, V/ VT 60. Week 6 D-toets schrift Week 6 Statistiek Hst. WI/K/7 PO 0. Week 6 6 5% Goniometrie Hst.5 WI/K/6, V/ VT 60. Week 6 Goniometrie Hst.9 WI/K/6, V/-5 VT 60. Week 5 6 D-toets schrift Week 5 Project wonen WI/V/ HD 60. Week 6

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 Geldrop, september 2014

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar Schooljaar 04-05 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak- en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Klas vmbo KBL TW PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Beste jongens en meisjes, Hieronder staat het vakinhoudelijke gedeelte van je PTA voor leerjaar vmbo. In dit gedeelte van het PTA staat per vak

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Vmbo Vak: Biologie Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 204 206, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Klas: 3 Periode: Thema : Cellen K t/m 4 S: 50 minuten nee

Nadere informatie

Handel & Verkoop KBL

Handel & Verkoop KBL PTA 2014-2015 VMBO Handel & Verkoop KBL LEERJAAR 3 Het VMBO op het Blariacumcollege. Welkom in het VMBO! Je hebt gekozen voor Theoretische Leerweg, Kaderberoepsgerichte Leerweg of de Basisberoepsgerichte

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015 Vakkenboekje mavo schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Vak: Bladzijde: Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Culturele en Kunstzinnige vorming 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 11 Kunst en beeldende

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Leerjaar 3 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-3 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3 LEERJAAR 3 BASIS, KADER en GEMENGDE LEERWEG Vak: CKV Methode: Kunstwerk 1. Inleiding CKV, film kijken,

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Beste leerling, Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 vmbo kader 4 Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Je bent nu ingelogd in het PTA (Programma van ing en Afsluiting),

Nadere informatie

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst!

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! mavo en vmbo mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! Deze brochure gaat over de mavo en het vmbo op het Dollard College. Er wordt uitleg gegeven over de mavo en vmbo-opleidingen. Je kunt lezen welke

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO Klas 11 en 12, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006)

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Talen Nederlands Voor Nederlands geldt het examenprogramma dat in mei 1998 werd gepubliceerd. In december 1998 zijn er geen veranderingen aangebracht,

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Brugjaar-2 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-2 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4:

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO Klas 1 en 11, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie