Nieuwsbrief afdeling vmbo beroepsgericht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief afdeling vmbo beroepsgericht"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief afdeling vmbo beroepsgericht December 2013, nr. 1, jaargang Beste ouder/verzorger, Dit is de 1 e afdelingsbrief namens alle collega s van de afdeling vmbo beroepsgericht. We hopen op deze manier u als ouders te informeren over een aantal zaken die in de afdeling van belang zijn. De volgende nieuwsbrief verschijnt bij de uitgifte van het tweede rapport. Met vriendelijke groet, namens de afdeling vmbo-beroepsgericht Minke Koornstra, afdelingsleider vmbo beroepsgericht Inhoud: Personeel Decanaat Waar werken onze leerlingen aan Taal en rekenen 1

2 Personeel Twee weken geleden is de heer Jurjen de Vries gestart met het geven van wiskunde lessen in leerjaar 2 en 3. Hij neemt tijdelijk een aantal lessen over van de heer Siette Roorda die het vanwege ziekte iets rustiger aan moet doen. Met ingang van maandag 16 december worden de lessen van mevrouw Michelle Nooij vanwege zwangerschapsverlof overgenomen door mevrouw Jinke de Groot. Mevrouw de Groot heeft al enkele dagdelen meegelopen zodat we de overname van lessen zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Mevrouw de Groot zal ook de coachbegeleiding op zich nemen. Mevrouw Janny Hoekstra verlaat onze organisatie per 1 januari. Haar mens en technieklessen worden overgenomen door collega s die al werkzaam zijn in het schoolbedrijf techniek. Decanaatsactiviteiten In de afgelopen weken zijn leerlingen volop met loopbaanoriëntatie aan de slag geweest. Naast het meedoen aan de techniektour waarbij er bezoeken zijn gebracht aan Bouwmensen, Technopark Heerenveen, Schilder^SCOOL en installatiewerk Leeuwarden was er de Techbase manifestatie van defensie. Woensdag 6 november om 8.15 uur stond er een dubbeldekker klaar die de 3e en 4e klas leerlingen techniek Schoolbedrijven naar de defensiemanifestatie Techbase in Amsterdam bracht. De behoefte aan technisch vakmanschap binnen defensie is groot en zal de komende jaren alleen maar groeien omdat het werk steeds technischer wordt. Na een moeizame start om überhaupt het terrein op te komen was er een ruim opgezet terrein met voor ieder wat wils en veel te doen en te bekijken! Cybercriminaliteit, drones, vingerafdrukken, gewichtheffen, motoren maken, in een militaire vrachtwagen zitten, wapens vasthouden, helikopters, brandweermateriaal. Eigenlijk te veel om op te noemen. Waar werken de leerlingen in de verschillende schoolbedrijven aan? Handelscentrum: Leerjaar 2 werkt aan de praktijkopdracht "Eigen Winkel". Tijdens dit project komen de leerlingen in aanraking met de 6P's uit de marketing. Leerjaar 3 is afgelopen week op stage geweest bij verschillende bedrijven in Bolsward en omgeving. Zo liepen er leerlingen stage bij o.a. Scapino, Jumbo, Poiesz, Blokker, Welkoop, Ict-Helpdesk, Stilmacomputers. Hier hebben de leerlingen hun eerste ervaringen opgedaan met het bedrijfsleven door opdrachten uit te voeren vanuit school in overeenstemming met het bedrijf. De stage wordt afgerond met een verslag en presentatie. Leerjaar 4 de Handel & Administratie en Handel & Verkoop zijn bezig met het project "ondernemingsplan". Digitale Dienstverlening is bezig met het project 3D-relatiegeschenk waarin ze onderzoek doen naar relatiegeschenken en uiteindelijk zelf in overeenstemming met de klant een aantal moeten ontwerpen in een 3D tekenprogramma. Technologiecentrum Vijf leerlingen van het Marne College doen mee aan de Junior Vakkanjers, techniekwedstrijden voor derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen die graag willen laten zien wat ze kunnen. Voor onze school doen mee Gido Stam, Jorid de Boer, Gerbrand ketelaar, Sven de vries en Marco Weijer. Met de Junior Vakkanjer Wedstrijden ontdekken leerlingen wat zij met hun creativiteit, vakmanschap en spirit kunnen maken. Dit jaar moet er een amfibievoertuig voor vervoer van en naar de kasseneilanden worden ontworpen en gebouwd. Een stoer voertuig dat zijn werk onder alle omstandigheden blijft doen, zonder de funfactor uit het oog te verliezen. De leerlingen zijn nog op zoek naar bedrijven die hun met materialen willen sponseren. Als uw bedrijf ons sponsort worden er natuurlijk stickers van uw bedrijf op het amfibievoertuig aangebracht! Voor meer informatie kunt u kijken op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/amfibievoertuigmarne 2

3 Dienstencentrum Leerlingen van het dienstencentrum hebben de afgelopen weken gewerkt aan diverse opdrachten en vaardigheden die horen bij de gezondheidszorg, dienstverlening, uiterlijke verzorging en voedingsdienst. Daarnaast hebben leerlingen diverse activiteiten /prestaties gedaan zoals voorbereiding dinershow voor ouders, taartworkshop in Sneek, hand en nagelverzorging in Huylckenstein en activiteiten begeleiding in Meniste Skill. Ook hebben leerlingen voor zwarte piet gespeeld op een basisschool in Sneek. Bijgevoegd een foto van workshop taartenbakken. Schoolbedrijf Sport Dienstverlening en Veiligheid In leerjaar 3 en 4 zijn deze eerste maanden al verschillende activiteiten en opdrachten uitgevoerd. We noemen als belangrijke activiteiten waar de 4 e jaars aan hebben gewerkt de begeleiding van leerlingen leerjaar 1 in het kennismakingskamp te Hemelum, de begeleiding van het vrije keuze-uur op basisschool St. Maarten en pleinfuntoer met sport- en spelactiviteiten op verschillende basisscholen. De 3 e jaars leerlingen zijn volop in de voorbereiding van hun eerste echte grote opdracht de vuurwerkcampagne, nl. een voorlichting les geven op een aantal basisscholen. Hieronder een foto van de voorlichting diefstal preventie van de 4 e jaars in de week van de Veiligheid waarbij er nauw samengewerkt is met de Bolswarder winkeliers en de politie. Deze opdracht, gegeven door de Bolswarder winkeliers, had als doel om de eerste klas leerlingen van het Marne College ervan bewust te laten worden wat de gevolgen van groepsdruk/winkeldiefstal zijn. In groepjes van 3 leerlingen hebben de SDV-ers een goede presentatie laten zien, waarbij de boodschap goed werd over gebracht. 3

4 Rekenen Het is de afgelopen tijd veel in het nieuws: Rekenen op de middelbare school. Ook op het Marne college wordt er gewerkt aan een degelijk rekenbeleid. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat het niveau van de leerlingen met betrekking tot rekenen structureel te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de leerlingen de verplichte rekentoets halen. Taal Net als rekenen staat ook de taalvaardigheid van de leerlingen veel in de belangstelling. Taalvaardigheid speelt een grote rol bij het leren in het algemeen en speelt daarom bij alle vakken een rol. Veel lezen helpt om de taalvaardigheid te vergroten. Helaas lijken de leerlingen steeds minder te aan lezen. Op school proberen we in de lessen Nederlands te stimuleren dat leerlingen blijven lezen. Voor de onderdelen van de taal die veel oefening en herhaling nodig hebben, zoals taalverzorging en grammatica, werken de leerlingen met SCORE. SCORE Om het reken- en taalniveau van de leerlingen te verbeteren, wordt er in klas 1 tot en met 4 gewerkt met het programma SCORE. Dit programma is web-based en daardoor kunnen leerlingen er thuis goed aan werken. Tijdens de lessen wiskunde wordt er aandacht besteed aan rekenen. Voor rekenen geldt dat de wiskundedocent per klas het overzicht houdt van de prestaties van de leerlingen in SCORE. Voor taal houdt de docent Nederlands het overzicht. De docent bespreekt de voortgang van de leerlingen in de lessen en geeft indien nodig extra instructie. Het werken aan SCORE gebeurt niet in de lessen. De leerlingen doen dit grotendeels buiten de lessen, vaak thuis. Met het programma wordt ook een eindtoets afgenomen. Dit gebeurt op school. Voor klas 1 en 2 zal deze toets gaan meetellen als proefwerk bij wiskunde en Nederlands. Voor rekenen geldt dat voor klas 3 deze toets is opgenomen in het PTA voor wiskunde. Voor klas 4 wordt het programma SCORE ingezet bij het oefenen voor de rekentoets. Een eindtoets in SCORE zal in 4 vmbo niet meer meetellen voor wiskunde. Voor taal is SCORE in 3GT en 4GT een onderdeel van het PTA Nederlands. De leerlingen moeten aantonen voldoende oefeningen te maken en een minimumscore op de eindtoets halen. Regelgeving rekentoets en Nederlands Dit schooljaar moeten alle examenleerlingen de rekentoets maken. Deze toets wordt ook vaak het rekenexamen genoemd. De regelgeving van de rekentoets is als volgt: De kernvakkenregel: Vanaf schooljaar mag voor het vak Nederlandse taal en de rekentoets niet meer dan één onvoldoende behaald worden, waarbij die onvoldoende niet lager dan een 5 mag zijn. In de schooljaren en geldt een overgangsregeling, in deze twee jaren telt de rekentoets nog niet mee in de zakslaagregeling. Het vak Nederlands moet in deze twee jaren al wel afgesloten worden met minimaal een 5 als eindcijfer. De leerling kan met een cijfer 4 of lager op de rekentoets in deze twee genoemde schooljaren dus gewoon slagen. De compensatieregel en CE-regel: De rekentoets doet niet mee in de compensatieregel en de CEregel. Een onvoldoende voor een ander vak is niet te compenseren met een 7 of hoger op de rekentoets en op de centrale examens, zonder de rekentoets, moet een leerling gemiddeld een 5,5 of hoger scoren. Bovenstaande regelgeving houdt in dat de leerlingen die dit schooljaar of volgend schooljaar examen doen niet kunnen zakken op basis van het resultaat van de rekentoets. Wel komt het resultaat op de cijferlijst bij het diploma te staan. De afname van de rekentoets vindt plaats in maart, week 11 tot en met 13. De herkansing is in juni, na de centrale eindexamens, in week 22 en 23. Een leerling heeft twee pogingen voor de rekentoets. De leerling mag één of beide pogingen al in klas 3 vmbo gebruiken. Het Marne college heeft ervoor gekozen dat leerlingen in klas 3 maximaal één poging mogen gebruiken en dat daarvoor het afnamemoment in juni voor gebruikt wordt. De regelgeving is dat de school bepaalt welke leerlingen hier al aan toe zijn. Dit wordt gebaseerd op de cijfers bij wiskunde, op de resultaten met het programma SCORE en eventueel op basis van de resultaten van de vas-toetsen. De leerling hoeft dat niet te doen, hij/zij mag er ook voor kiezen om beide pogingen in het examenjaar te gebruiken. Haalt de leerling tijdens de eerste poging een 5 of hoger, dan hoeft de tweede poging niet gebruikt te worden. Dat mag natuurlijk wel. Haalt de leerling een 4 of lager dan moet de tweede poging gebruikt worden. Er geldt dat het hoogste resultaat uiteindelijk telt. Pilottoets Afgelopen schooljaar is er een landelijke pilottoets rekenen gehouden. Het Marne college heeft alle voorexamenleerlingen (dus leerlingen die toen in 3 vmbo zaten) aan mee laten doen. Hierdoor hebben 4

5 deze leerlingen twee extra pogingen gehad om de rekentoets al te halen. Als een leerlingen hier een 5 of hoger op heeft gehaald, mag hij/zij dit cijfer laten staan en hoeft dit jaar de rekentoets niet nog een keer te maken. Dat mag natuurlijk wel, het hoogst behaalde resultaat telt. Heeft een leerlingen een 4 of lager dan moet hij/zij dit jaar de rekentoets nog doen. Leerlingen die afgelopen jaar zijn gezakt en dit jaar weer in 4 vmbo zitten moeten de rekentoets in ieder geval doen. Meer informatie Meer informatie over de rekentoets is te vinden op: en op (klik op voortgezet onderwijs, rekentoets) Meer informatie over het programma SCORE is te vinden op Voor meer informatie over rekenen op het Marne College of over de rekentoets kunt u mailen met de rekencoördinator: dhr. M. Baake Voor meer informatie over taal op het Marne College kunt u terecht bij de taalcoördinator: mevr. A. Woudstra 5

Hoeks Melanchthonnieuws --------------------------------------

Hoeks Melanchthonnieuws -------------------------------------- Hoeks Melanchthonnieuws -------------------------------------- Bulletin voor ouders van leerlingen van Melanchthon Bergschenhoek september 2014 -------------------------------------- Klaar voor de start?!

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn)

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn) Agenda wo 25 april ma 30 april vr 4 mei ma 7 vr 11 mei di 8 mei do 10 zo 13 mei ma 14 mei vr 1 juni ma 14 mei e.v. wo 16 mei do 17 ma 20 mei Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren

Nadere informatie

SAMENVATTEND RAPPORT

SAMENVATTEND RAPPORT SAMENVATTEND RAPPORT van het Inspectieonderzoek op Zuyderzee College Lemmer afdeling vmbo (g)t Zwolle, 14 mei 2014 (4331133) 2 1. WAAROM ONTVANGT U DIT SAMENVATTENDE RAPPORT? De Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Dr. Judith Bekebrede Bekebrede Onderwijsconsulent in opdracht van het Masterplan Dyslexie Amsterdam, maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Porta Nieuws 5 2013-2014 Porta Mosana College havo-vwo-tto 18 september 2013

Porta Nieuws 5 2013-2014 Porta Mosana College havo-vwo-tto 18 september 2013 Porta Nieuws 5 2013-2014 Porta Mosana College havo-vwo-tto 18 september 2013 Jaaragenda Jongerenmonitor GGD 2013 Bedrijfshulpverlening (BHV) en ontruimingsoefening Rekenonderwijs Nieuwe collega s: Floor

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 Met deze keer: Voorwoord Examendata Uit de ouderraad Fotobedreigingen Doorstroomrichtlijnen Hoe nu verder? Belangrijke data Geachte Ouders In dit magazine

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

De "sieradenbranche" Laatste update: 16-02-2015

De sieradenbranche Laatste update: 16-02-2015 De "sieradenbranche" Laatste update: 16-02-2015 De wereld van de sieradenmakers lijkt eenvoudig en overzichtelijk. In de praktijk is het wat ingewikkelder. Er zijn juweliers, goudsmeden, zilversmeden,

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38 kan ik WAT KIEZEN? Inhoudsopgave Inleiding 4 De scholen 5 De sectoren 6 De leerwegen 6 Het eindexamen 6 Het vmbo met lwoo 7 Het leerwerktraject 7 Mogelijkheden met het vmbo-diploma 8 Lentiz Maaslandcollege

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie