Nummer 19 6 februari Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer 19 6 februari 2015. Geachte ouder(s)/verzorger(s),"

Transcriptie

1 obs De Merwedonk Merwe Donk XB Gorinchem Tel: Fax: Nummer 19 6 februari 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s), CITO normering en Ouderportaal U bent al eerder op de hoogte gebracht van het feit dat CITO de normeringen heeft aangepast. Deze zijn landelijk verzwaard waardoor de scores van uw kind lager kunnen uitvallen dan u wellicht zou verwachten. Nu is het zo dat deze scores ook direct na het invullen door de leerkracht van de toets zichtbaar zijn in het Ouderportaal. Dat is aan de ene kant een mooie service, maar daar ligt ook het gevaar om de hoek dat u als ouder er wellicht direct conclusies aan gaat verbinden. Dat is heel begrijpelijk maar we willen u vragen de leerkracht(en) van uw kind even de tijd te geven om de toets te analyseren en een eventuele vervolgaanpak met betrekking tot leerstof in het groepsplan op te nemen. Mocht de score van uw kind voor de leerkracht aanleiding geven om contact met u op te nemen, omdat er wellicht extra oefenstof nodig is die verwerkt wordt in het groepsplan, dan zal dat zeker gedaan worden. In andere gevallen zal de score met u tijdens de komende rapportbespreking onder de loep genomen worden. Leeropbrengsten op individueel niveau De nieuwe landelijke normen zijn een opmaat naar de derde generatie toetsen die er aan komen. Tot die tijd worden de tweede generatie toetsen nog gebruikt. De resultaten ervan zullen worden afgezet tegen de nieuwe landelijke normen. Wat er dan gebeurt, illustreren we aan de hand van de casus van een groep 5 leerling (niet van onze school). Stap 1 De leerling Kirsten, nogmaals dit is een fictief persoon, haalt eind groep 4 in het schooljaar op de Cito-toets Rekenen & Wiskunde een vaardigheidsscore van 60. Kirsten valt hiermee, volgens de oude landelijke normen, binnen het B-niveau. Stap 2 Stel: bij de volgende toets medio groep 5 behaalt Kirsten een vaardigheidsscore van 75. Ook hiermee zou ze binnen het B-niveau scoren als de oude landelijke normen nog geldig zouden zijn. Ze is qua vaardigheidsscore gegroeid van 60 naar 75. Haar rekenvaardigheid gaat dus vooruit. Stap 3 Cito heeft echter met ingang van het schooljaar de landelijke normen verzwaard, omdat leerlingen in Nederland gemiddeld beter zijn gaan presteren. Hierdoor past bij de vaardigheidsscore

2 75 op de medio-toets geen B-niveau meer, maar een C-niveau. Alhoewel de rekenvaardigheid van haar niet is gedaald, valt ze wel binnen een lager Cito-niveau. Ze lijkt dus nu gezakt. In werkelijkheid zijn echter de normen aangepast. Hierdoor is de plaats van de leerling binnen de landelijke rangorde nu reëel. Ten opzichte van de oude normen gaf de prestatie van Kirsten een vertekend beeld van haar rekenvaardigheid. Wellicht werd ze hierdoor te hoog ingeschat. Haar Eindtoets Basisonderwijs zou dan lager kunnen uitvallen dan vooraf werd verwacht. Met de nieuwe landelijke normen voor de tussentoetsen zal een leraar het eindniveau van een leerling beter kunnen voorspellen. Hieronder ziet u schematisch de gevolgen van de nieuwe normering bij CITO. De derde generatie LOVS-toetsen Naast de aangepaste normering is Cito vanaf schooljaar begonnen met het invoeren van de derde generatie LOVS-toetsen. Er is in groep 3 gestart met de toets Rekenen & Wiskunde. Een jaar later komen de toetsen Spelling en Begrijpend Lezen voor groep 3 en 4 op de markt. Daarna worden er jaarlijks nieuwe toetsen ingevoerd. Het duurt dus nog even voordat alle groepen van nieuwe toetsen zijn voorzien. Naast de papieren versie zullen de meeste toetsen ook digitaal af te nemen zijn. De belangrijkste wijzigingen voor de derde generatie LOVS-toetsen zijn: het inbouwen van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in de toetsen; integratie van de toetsen voor speciale leerlingen; kennismakingsboekjes per groep waarin álle vakken van het volgsysteem zijn opgenomen; andere opzet van de leerkrachtmap, gebaseerd op de wensen van de gebruikers, inclusief diagnostische tools om de cyclus signaleren analyseren handelen compleet te maken.

3 Cito heeft aangekondigd jaarlijks de normering van de tussentoetsen te gaan meten, zodat grote verschillen in de toekomst vermeden worden. Bij de Eindtoets was dit al het geval. Het advies is om de derde generatie toetsen stapsgewijs in te voeren, startend vanaf groep 3. Mocht deze uitleg nog vragen bij u geven, schroom dan niet even naar de leerkracht of intern begeleider te gaan. Parkeren bij slecht weer Op het moment dat het slecht weer is, worden veel kinderen met de auto naar school gebracht. We willen echter wel aan u vragen daar de Zoen en Zoef strook voor te gebruiken of de parkeerplaats. Door de opgebroken parkeerplaats is er weliswaar momenteel minder plek, maar vaak wordt er ook langs de kant van de straat naar de Merwe Donk geparkeerd. Dit is geen wenselijke situatie. Het levert namelijk gevaarlijke en onhandige situaties op. Dus graag uw medewerking om de straat vrij te houden. Mailverkeer Het gebruik van mail is erg makkelijk en ideaal natuurlijk. Ook op school maken we met u als ouders er veelvuldig gebruik van. Vooral makkelijk als u een afspraak zou willen maken met een van de collega s. We zien echter soms (en we doen het zelf als team ook weleens ) dat we discussie gaan voeren per mail. In dit soort gevallen is het echter raadzaam om gewoon een gesprek aan te gaan, omdat zaken in een mail toch wel eens anders geïnterpreteerd kunnen worden dan ze werkelijk bedoeld zijn. Laten we hier met elkaar rekening mee houden. OTP Zoals u weet staat de Oudertevredenheidspeiling klaar in het Ouderportaal. Mocht u deze nog niet ingevuld hebben, wilt u dat dan alsnog doen? De peiling 'staat open' t/m 13 februari. Alvast bedankt! Cyberpesten De afgelopen week stond het cyberpesten veelvuldig centraal in de media. Een niet te onderschatten probleem, waar we op De Merwedonk helaas soms ook mee te maken hebben. Een moeilijk grijpbaar fenomeen, maar als school willen we in ieder geval dit zoveel mogelijk inperken. Dit gaat echter niet zonder uw hulp. Als ouder heeft u vaak ook zicht (maar vaak ook niet) op wat uw kind uitspookt op Whatsapp, Twitter, Facebook, etc. Er zijn veel sites die hier aandacht aan besteden en u tips en trucs geven hoe u dit in de hand kunt houden. Peter van der Waal Nieuws van de oudervereniging Namens de penningmeester, Door een technische storing zal de automatische incasso van de vrijwillige ouderbijdrage van eind januari 2015 pas rond 11 februari a.s. worden uitgevoerd. Excuses voor het ongemak.

4 Nieuws TSO Aan en afmelden voor kinderen die overblijven in de groepen 1 t/m 3 Als uw kind, op een bij ons aangemelde dag, een keertje niet overblijft, wilt u dit dan bij ons melden. Als een kind niet aanwezig is tijdens de TSO, maar wel bij ons staat aangemeld, dan gaan wij op zoek en nemen we contact op met thuis/ouders. Als wij van te voren weten dat uw kind een keertje niet overblijft, dan noteren wij dat op onze overblijflijsten en is dat voor iedereen duidelijk. In de groepen 4 t/m 8 wordt dit verwerkt door de leerkracht en ingevuld op de overblijflijst. vanuit Parnassys Sinds kort versturen wij ook onze s naar u vanuit ons leerlingadminiatratiesysteem. Door een storing bij Parnassys kan het voorkomen dat u de meerdere keren ontvangt. Wij hebben hierover contact gehad met de helpdesk van Parnassys. Helaas is het probleem nog niet verholpen. Het kan daarom voorkomen dat u op uw adres meerdere keren dezelfde mail ontvangt. Parnassys is er mee bezig dit probleem te verhelpen. Onze excuses voor het ongemak. Groep 1/2C (juf Monique en juf Nathalie) Afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan het thema: Kikker in de kou met aansluitend winter. Jullie hebben vast wat mooie werkjes thuis mogen bewonderen! Komende weken gaan we werken over het thema Eten. Er komt een echte pizzeria in de klas. De kinderen mogen spullen over "eten" meenemen naar school. Amber, Ruben en Dylano zijn alle 3 jarig geweest. Amber is 6 jaar geworden en Ruben en Dylano alweer 5. Nogmaals van harte gefeliciteerd van de juffen. Sophie de Jong is vorige week 4 jaar geworden en mag nu iedere dag naar school. Welkom bij ons in de klas. Volgende week is Lieke jarig, ze is al een poosje bezig met aftellen! Volgende week vrijdag, 13 februari, mogen de kinderen genieten van een culturele voorstelling. De voorstelling is gewoon op school in het speellokaal. Woensdag 18 februari zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag. Iedere laatste schooldag voor een vakantie is het, zoals veel ouders al weten, speelgoedochtend. Dit betekent dat de kinderen een spelletje of speelgoed mee mogen nemen waarmee ze op school (samen) spelen. Bij voorkeur zijn dit geen computers zoals een DS of tablet. De speelgoedochtend is op vrijdag 20 februari. 23 t/m 27 februari is het voorjaarsvakantie. Groep 3B (juf Winke en juf Vivianne) Ons nieuwe thema gaat over piraten. De kinderen mogen spullen meebrengen die bij dit thema horen. We hebben ook een plattegrond van de wijk bekeken. Nu weten we waar Mick, Fleur, Damian, Rowan en de juf wonen. Wat wisten de kinderen er veel van! Ook hebben we een oefenschrift in ons laatje, op het digibord staat elke ochtend een opdracht. Gisteren was dat: schrijf 10 woorden op met AU best moeilijk. Maar er werd hard gewerkt.. er stond zelfs kaugom tussen.

5 Nog een paar weken en dan komt de voorjaarsvakantie eraan, daarna zijn ook al snel de rapportgesprekken. We zullen dan ook de Cito en wintersignalering (lezen) met u bespreken. Mocht het resultaat opvallend zijn, geven we dit uiteraard al eerder aan. Wilt u het rapport nog inleveren? We hebben een pauw in de klas. Daar staat op De juf is zo trots als een pauw.op jou!. Als er iemand goed op zijn stoel zit, heel hard werkt of keurig zijn vinger opsteekt komt hij soms zo maar op je tafel zitten.en dan voel je je wel heel trots! En volgende week kunnen we echte munten uit de piratenschatkist verdienen. Ook starten we dan met techniek. Gelukkig hebben zich nog genoeg ouders aangemeld. Wij hebben er zin in! In een volgende nieuwsbrief leest u hier vast over! Een fijn weekend! Groep 5B (meester Sibo en juf Marianne) Hallo allemaal, Groep 5B is afgelopen vrijdag naar een voorstelling (Joris en de draak) in theater Peeriscoop geweest. De kinderen vonden het leuk en grappig. Alle ouders die ons vervoerd hebben: hartelijk dank. Geheel iets anders: de Cito-toetsen zijn achter de rug. Iedereen heeft goed zijn best gedaan. De resultaten zullen we tijdens het tweede rapportgesprek bespreken. Mochten er grote verschillen zijn met de resultaten van eind groep 4, dan nemen we uiteraard eerder contact met jullie op. Het rekenboek deel A is uit, volgende week starten we met deel B. Met lezen oefenen we uit het nieuwe deel: Waar is Mees?. In de hele school hangen de nieuwe gedragsregels, ook bij onze deur kunnen jullie ze lezen. Volgende week begint onze nieuwe stagiaire. We hopen dat haar stage net zo n succes wordt als die van Robin. Het aantal zieken in onze groep is de afgelopen weken gelukkig meegevallen. We hebben zelfs een filmster in onze groep. Jade deed mee aan een filmpje over lijm. Leuk om te zien! Groep 7B (juf Daniëlle en juf Monique) Zo, dat waren weer een paar drukke weken vol met toetsen, toetsen, toetsen en toetsen. Gelukkig zijn nu alle Cito-toetsen gemaakt. Een aantal kinderen moeten nog een paar toetsen inhalen, omdat ze ziek waren. De resultaten kunt u vinden in het ouderportaal. Tijdens de rapportgesprekken krijgt u meer uitleg over alle uitslagen. Alle kinderen hebben goed hun best gedaan. Ik ben trots op jullie. Woensdag 4 februari heb ik mijn verjaardag gevierd. In de klas heb ik eerst de cadeautjes uitgepakt. Alle ouders en kinderen nogmaals bedankt. Daarna hebben we op het bord Pictonary gespeeld. Dat was soms best moeilijk en vooral als je dan snel moet tekenen. Daarna met scrabbleletters, in kleine groepjes, zoveel mogelijk woorden maken. Het groepje met de meest gebruikte letters had gewonnen. Daarna nog een aantal kringspelletjes gedaan: wie ben ik, doen/durven of de waarheid en zoek de dirigent. Als afsluiting nog een stukje film gekeken met chips, popcorn en zoutjes. Bedankt voor de leuk ochtend! Deze week hebben we ook een nieuw gezicht in de klas. We krijgen een nieuwe juf die bij ons stage komt lopen. Hieronder stelt zij zich voor

6 Hallo, ik ben Lotte Hoeksema en kom uit Heukelum. Ik zit nu in het derde jaar van mijn opleiding (de ALPO) en kom het komende halfjaar stage lopen in deze klas. Ik houd ervan om muziek te maken en gezellige dingen te doen met vriendinnen. Ik hoop een boel te leren (dat gaat vast lukken) en vooral er een hele gezellige tijd van te maken! Groep 8B (meester Alex en meester Jan) Een spannende tijd breekt aan. Volgende week zijn de definitieve verwijsgesprekken met ouders en kinderen en hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met het middelbaar onderwijs. De kinderen gaan langzamerhand beseffen wat dit jaar eigenlijk betekend. Laten we er van uitgaan dat een ieder op de juiste plaats terecht zal komen. Ook is door mij een opzet gegeven van de eventuele musical aan het eind van het schooljaar. Opnieuw een musical in samenwerking met War Child. Na de voorjaarsvakantie willen we de definitieve rollen gaan verdelen en gaan we aan de slag om er iets moois van te maken. We zijn klaar met de inhaalslag van rekenen en volop bezig met boek 8a/8b. Ook met Engels zijn we bijna zover, dat we na de voorjaarsvakantie weer verder kunnen gaan met het boek van groep 8. Er zijn gelukkig een flink aantal leerlingen die eigen initiatieven hebben m.b.t. extra oefenen van Engels. Vanaf 5 februari gaan we ook huiswerk geven op rekengebied. Dit zal voornamelijk op het gebied van het metriek stelsel zijn. Dit kwam duidelijk naar voren als een van de zwakkere onderdelen van de toetsen van de afgelopen periode. Voor nu een fijn weekend. Verjaardagen tot en met 14 februari datum groep datum groep 7 feb. Olaf Putters 3B 11 feb. Fajah Putters 1/2D Tessa Muller 8A Bram Veerman 8A 10 feb. Lieke Sprangemeijer 1/2C 14 feb. Fleur Morang 5A Schoolvakanties en vrije dagen Studiedag woensdag 18 februari 2015 (alle groepen) Voorjaarsvakantie maandag 23 februari 2015 t/m vrijdag 27 februari 2015 Goede vrijdag en Pasen vrijdag 3 april 2015 t/m maandag 6 april 2015 Meivakantie maandag 27 april 2015 t/m vrijdag 8 mei 2015 Hemelvaart donderdag 14 mei 2015 en vrijdag 15 mei 2015 Pinksteren maandag 25 mei 2015 Studiedag dinsdag 26 mei 2015 Studiedag donderdag 25 juni 2015 Extra vrije middag vrijdagmiddag 10 juli 2015 Zomervakantie maandag 13 juli 2015 t/m vrijdag 21 augustus 2015

Dinsdag 26 mei studiedag Reminder.. Dinsdag 26 mei zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag van het team.

Dinsdag 26 mei studiedag Reminder.. Dinsdag 26 mei zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag van het team. obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 info@demerwedonk.nl www.demerwedonk.nl Nummer 29 22 mei 2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na al de vrije dagen (met Pinksteren

Nadere informatie

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding? obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 info@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Nummer 18 24 januari 2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Terwestenstraat 105, 2525 GG Den Haag Directeur: Els de Jeu Telefoon:070-3883594 e.dejeu@obsspectrum.nl

Terwestenstraat 105, 2525 GG Den Haag Directeur: Els de Jeu Telefoon:070-3883594 e.dejeu@obsspectrum.nl 1 Terwestenstraat 105, 2525 GG Den Haag Directeur: Els de Jeu Telefoon:070-3883594 e.dejeu@obsspectrum.nl Weekkrant 06-02-2015 Voorwoord: Wat gaan de weken toch snel en wat wordt er toch hard gewerkt op

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Jan van Arkelstraat 37-39 5254CW Sleeuwijk Tel. O183-301507 e-mail: obs@verschoor.nl Burg. Verschoor School Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Agenda 06/10: Dag van de leraar 07/10: Peuter Kijk Ochtend

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Van de directie. Openingsfeest. Beste ouders, verzorgers,

Van de directie. Openingsfeest. Beste ouders, verzorgers, De jarigen deze periode zijn: 26-06-2015 tot en met 31-7-2015 Groep 1/2A 09-07 Romaisa Sahebali Groep 1/2B 07-07 Basma Lemkhannet 15-07 Amy Hilgerson Groep 1/2C 08-07 Berat Janik Groep 3 05-07 Bjorn van

Nadere informatie

Agenda 16-29 mei 2009 schoolkamp groep 8, groep 0, 1 & 2 vrij. Jarigen

Agenda 16-29 mei 2009 schoolkamp groep 8, groep 0, 1 & 2 vrij. Jarigen Jaargang 17 nummer 17 Vrijdag 15 mei 2009 Agenda 16-29 mei 2009 maandag 18 mei schoolkamp groep 8, groep 3 & 4 vrij dinsdag 19 mei schoolkamp groep 8, groep 0, 1 & 2 vrij woensdag 20 mei schoolkamp groep

Nadere informatie

Nr. 308 Week 06 / 2015

Nr. 308 Week 06 / 2015 Algemeen Agenda: 9/2/15: 15.45 17.00 uur, teamvergadering met de teams van de Waarborg en de Blinke 11/2/15: s middags voor het team de Cursus Meervoudige intelligentie Aanwezigheid van directeur Henk

Nadere informatie

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2014-2015. Nummer: 02 Datum: 5-9-2014 Allereerst dank voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag avond tijdens de algemene informatieavond

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Nieuwsbrief januari 2015 Even voorstellen Mijn naam is Ilona Hulshof, 23 jaar, afgestudeerd orthopedagoge aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zoals in de vorige nieuwsbrief stond weergegeven, is juf Tjitske

Nadere informatie

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Blauwe Druiven Voor de vakantie heb ik op de dinsdagmiddag samen met de andere directeuren een studiemiddag gehad over Integraal. Heel kort gezegd komt het erop neer

Nadere informatie

2013/2014 - nr. 6 4 maart 2014. Gereformeerde Basisschool Het Kompas Harlingen www.hetkompas-harlingen.nl e-mail: dir.kompas@noorderbasis.

2013/2014 - nr. 6 4 maart 2014. Gereformeerde Basisschool Het Kompas Harlingen www.hetkompas-harlingen.nl e-mail: dir.kompas@noorderbasis. 2013/2014 - nr. 6 4 maart 2014 Gereformeerde Basisschool Het Kompas Harlingen www.hetkompas-harlingen.nl e-mail: dir.kompas@noorderbasis.nl Van de directie Wisseling Met ingang van de voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015 Agenda 16 april 20 april Dinsdag 21 april 22 april 23 april Vrijdag 24 april 11 mei 13 mei 14 mei Vrijdag 15 mei 18 mei Dinsdag 19 mei 20 mei 20 mei 21 mei 25 mei Portfolio mee naar huis Alle groepen 1

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C Prot.Chr.Daltonschool voor basisonderwijs Booijenverlaat 11 7908 EE Hoogeveen tel.0528-275571 Citroenvlinder 3 7908 XN Hoogeveen tel.0528-234054 e-mail: kofschip@pricoh.nl website : www.kofschip-hoogeveen.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014

NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014 NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014 NOTEERT U DEZE DATA ALVAST IN UW AGENDA 20 oktober t/m 24 oktober Herfstvakantie 27oktober, 3 november en 10 november Fietsclinic groep 7/8 27 oktober Luizencontrole

Nadere informatie

n ieuwsbrief Jaargang 19, nr.19, 17 juni 2015. Beste ouders,

n ieuwsbrief Jaargang 19, nr.19, 17 juni 2015. Beste ouders, Jaargang 19, nr.19, 17 juni 2015. n ieuwsbrief Beste ouders, Nog anderhalve week en het schooljaar zit er alweer op. Wat is het weer ontzettend snel gegaan. Deze laatste weken voor de grote vakantie hangt

Nadere informatie

Groepsvering schooljaar. 2008-2009. De groepsverdeli. voor het nieuwe. rond. De namenlijsten. van de kinderen. komen in een.

Groepsvering schooljaar. 2008-2009. De groepsverdeli. voor het nieuwe. rond. De namenlijsten. van de kinderen. komen in een. Info 8 Groepsvering schooljaar Een liedje uit onze methode Trefwoord: 2008-2009. De Pasen, het leven krijgt groepsverdeli weer kleur. Van donker naar ng licht, voor het van zwart naar heel nieuwe veel

Nadere informatie

Seizoensluiting. J a a r g a n g 1 8 N u m m e r 2 o k t o b e r 2 0 1 2

Seizoensluiting. J a a r g a n g 1 8 N u m m e r 2 o k t o b e r 2 0 1 2 Seizoensluiting J a a r g a n g 1 8 N u m m e r 2 o k t o b e r 2 0 1 2 Nieuws uit de groepen Groep 1-2A De afgelopen periode hebben we gewerkt over het thema eten. We hebben geleerd wat gezond en ongezond

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f 1 6

N i e u w s b r i e f 1 6 N i e u w s b r i e f 1 6 Deltaweg 109, 2134XS Hoofddorp Tel: 023 561 91 87 e-mail: directie@obsoptimist.nl website: www.obsoptimist.nl Nieuw op school Kyan Abdelaziz is gestart in groep 12a en Mitch de

Nadere informatie

SCHOON Er is weer schoongemaakt afgelopen week door een grote ploeg ouders. Hartelijk dank voor alle inspanningen!

SCHOON Er is weer schoongemaakt afgelopen week door een grote ploeg ouders. Hartelijk dank voor alle inspanningen! LIED: GEZANG 10 (GKV); GROEP 1-8 AGENDA Lied van de week: Gz 10 (GKv) De Heer zegene U 14-2-14 Studiedag team, kinderen vrij (= vrijdag voor de voorjaarsvakantie) INHOUD - ALGEMEEN - KLEUTERS - NIEUWS

Nadere informatie

VALKJE 8 2010. Welkom Beste ouders en verzorgers, Nieuws vanuit de zorg. Schooljaar 2014-2015

VALKJE 8 2010. Welkom Beste ouders en verzorgers, Nieuws vanuit de zorg. Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders en verzorgers, 20 MAART 2015 Verslag informatieavond Op 4 maart hebben een 40-tal ouders de informatieavond bijgewoond. Als eerste hebben zij een presentatie gekregen van Ingrid Roelofs

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie