Het is goed dat er niet alleen rectorkandidaten uit het establishment zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het is goed dat er niet alleen rectorkandidaten uit het establishment zijn"

Transcriptie

1 v e to België Belgique PB 3000 Leuven 2/2817 Afgifte: Leuven 1 weekblad verschijnt niet van juni tot augustus Onafhankelijk weekblad van de Leuvense student week van 25 maart 2013 jaargang 39 nummer 19 veto.be Studentenvertegenwoordigers over Rik Torfs Het is goed dat er niet alleen rectorkandidaten uit het establishment zijn Vorige donderdag maakte kerkjurist Rik Torfs bekend dat hij deelneemt aan de rectorverkiezingen aan de KU Leuven. De studentenvertegenwoordigers verwachten dat de kandidatuur van Torfs het debat ten goede komt, al moet hij wel werken aan zijn geloofwaardigheid. Jelle Mampaey Het is goed dat er meer kandidaten zijn, zegt Arne Roels, onderwijsverantwoordelijke bij studentenvereniging Politika. Met Rik Torfs is er een kandidaat die de vinger op de wonde durft te leggen. Dat is goed voor het debat. Het is bovendien goed dat er niet alleen kandidaten uit het establishment zijn. De vicerectoren die waarschijnlijk kandidaat zijn, zijn allemaal ingenieurs en technocraten. Een humane wetenschapper kan een heel andere kijk bieden, een bredere visie op de maatschappij. Voorlopig onbevestigde rectorkandidaten zijn de vicerectoren Karen Maex en Tine Baelmans. Torfs kan oppositie voeren tegen de kandidaten die uit het huidige bestuur komen en zo ontevreden professoren overtuigen. Een doelwit daarbij is de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteit, een gigantische operatie waarvan niet alle professoren het nut inzien. Frederik Deman, preses van Medica: Het zou kunnen dat mensen op Torfs stemmen uit ontevredenheid, dat Torfs de kandidaat is van de proteststemmen. Hij kan stemmen halen door oppositie te voeren tegen de integratie, omdat veel mensen daar ontevreden over zijn. Daarnaast is het volgens Roels ook belangrijk dat Torfs duidelijke standpunten inneemt: De andere kandidaten (hij doelt op Baelmans en Maex, red.) zijn goede bestuurders, maar Torfs kan het verschil maken met een duidelijke visie op de rol van de universiteit in de maatschappij. Er moeten knopen doorgehakt worden aan de KU Leuven, bijvoorbeeld over de K in KU Leuven. Amokmaker Deman zegt de beleidsplannen van de kandidaten af te wachten alvorens een uitspraak te doen, maar hij wil de kansen van Torfs wel inschatten: Ik denk dat een gebrek aan geloofwaardigheid Torfs parten kan spelen. Iedereen kent hem als jurylid in De slimste mens of als criticus van CD&V die niet verlegen zit om een straffe uitspraak. Bij de vorige rectorverkiezingen had hij een serieuzer imago. Maar elke kandidaat begint met een schone lei. Volgens Roels zal veel afhangen van de houding die Torfs aanneemt in de debatten: Mark Waer was een consensusfiguur. Torfs kan kritisch uit de hoek komen, wat voor botsingen zorgt. Stephanie Verbeken Hij zegt soms de juiste dingen, maar niet altijd op de juiste manier. Zijn kansen zullen afhangen van hoe hij het debat voert. Hij is soms een amokmaker, maar als rector moet je ook een universiteit kunnen verenigen in plaats van te verdelen. Er zitten mensen in Heverlee, er zitten mensen in het ziekenhuis op Gasthuisberg, die moet je allemaal verenigen. Wakker De aula's van de KU Leuven lijken niet te gonzen van de geruchten over mogelijke rectorkandidaten. Ruben Bruynooghe, de voorzitter van de Leuvense studentenraad LOKO: We krijgen weinig vragen van studenten. Ik leid daaruit af dat de studenten er niet echt mee bezig zijn, al zijn er wel enkelen die geïnteresseerd zijn. De bekendheid van Torfs kan daar wel verandering in brengen. LOKO wil proberen de studenten te betrekken met open vergaderingen en een debat. Wie nog minder betrokken zijn, zijn de studenten van de integrerende hogeschoolopleidingen, over wie het debat zal gaan. Zij behoren vanaf volgend academiejaar tot de KU Leuven, en de nieuwe rector zal bijgevolg ook hun rector zijn. Joris Verlinden, de voorzitter van StII (Studentenoverleg Industrieel Ingenieurs): Ik vind het interessant om te volgen, maar ik lig niet echt wakker van wie het uiteindelijk wordt. We zijn bij StII met andere thema's bezig, zoals de opstart van de nieuwe Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Volgens Christophe Vanhoutte, de voorzitter van StAL (Studentenraad Associatie Leuven) kan dat te maken hebben met het feit dat de studenten van de integrerende hogeschoolopleidingen niet mogen stemmen, al begrijpt hij dat wel: LOKO staat open voor input, we zullen onze mening doorgeven aan hen. Onderwijs Erwin Ooghe: Schaf inschrijvingsgeld af Internationaal Integratie buitenlanders lukt niet student Studenten-SM-club zou ook in Leuven kunnen Sociaal Ico Maly over de ideologie van de N-VA Onderzoek Doctoraat in de kunsten Cultuur Ithakatinka veto+ 24/7 het meest recente studentennieuws via veto.be Read. Like. Share.

2 2 Veto Maandag 25 maart 2013 Scherp Opinie Splinter Apartheid op z n Leuvens Laat ons het ijs breken met een weetje. Wist je dat Leuven slechts vier nationaliteiten minder telt dan New York? De oorzaak daarvan ligt voor de hand. Dankzij haar universiteit is Leuven zoveel meer dan een dorp aan de Dijle. Internationale studenten. Ze overspoelen onze stad, maar blijven vreemden voor ons. Nochtans zijn alle betrokkenen het eens dat meer contact tussen binnenlanders en buitenlanders enkel voordelen biedt. Interculturele contacten heet dat met een duur woord (de term multiculturaliteit is al even in het geitewollensokkenhoekje beland). Wie thuis is in hip jargon spreekt over internationalisation at home. Simpel gesteld zorgt contact met andere nationaliteiten voor ruimdenkendheid en begrip. Onbekend is onbemind, zoals de tegeltjeswijsheid luidt. Over de oorzaken van deze Leuvense apartheid kunnen we een heel krantje vullen. LOKO International en enkele studentenkringen doen alvast hun uiterste best verderop in deze krant. Uiteraard moeten de gaststudenten zelf wat meer goodwill tonen. Mij lijkt het nutteloos om naar het buitenland te trekken, om vervolgens in een zelfgekozen getto samen te hokken. Wie als Belgen in Benidorm wil leven, kan even goed thuis blijven. Maar we mogen ook best eens in de spiegel kijken. Deze stad blinkt niet bepaald uit in gastvrijheid. Zo is een kot zoeken voor heel wat internationale studenten een ware odyssee. Zeker Aziaten worden geconfronteerd met een berg vooroordelen. De universitaire huisvestingsdienst bevestigt zelfs dat enkele kotbazen het wagen om te vragen vooral geen buitenlandse studenten te sturen. Dat is nog maar het tipje van de ijsberg. Discriminatie blijkt de favoriete hobby van menig Leuvens huiseigenaar. Geen wonder dat internationale studenten en masse die koten inkruipen waar ze wel welkom zijn. Op kot komen ze dus nauwelijks Belgen tegen. In de les evenmin, dankzij ons Vlaamse taalfascisme worden bijna alle lessen voor Belgische studenten in het Nederlands aangeboden. Gelukkig zijn er dan nog de vele extracurriculaire activiteiten, hoor ik u denken, waar binnen- en buitenland vrolijk verbroederen. Als het van een aantal Leuvense kringen afhangt, zal het echter nog lang duren voor we samen Kumbaya zingen. Ik vertegenwoordig mijn studenten, niet de internationale studenten, proclameerde de preses van Wina tijdens een LOKOvergadering. Niet alleen negeert hij gemakshalve de internationale studenten die wiskunde en natuurkunde volgen, dit Eigen studenten eerst -denken gaat de realiteit volledig voorbij. Want die interculturele contacten (daar is dat dure woord weer) hebben hun meerwaarde, welke nationaliteit er ook op je identiteitskaart prijkt. Om nog maar te zwijgen van het lafhartige gebrek aan vertegenwoordiging voor de internationale student. Terecht ergeren kringen zich dood als ze worden weggezet als een bende elitaire zuiplappen zonder enige verantwoordelijkheid. Uitspraken als hierboven zullen dat imago niet meteen oppoetsen. De slogan van deze universiteit is Ontdek jezelf, begin bij de wereld. Wat wolliger en minder gebald dan het Durf denken van de UGent, maar niettemin een mooie slogan. Tijd om die woorden in daden om te zetten. Tijd voor presessen, rectoren en studenten om de kansen te grijpen die het internationale Leuven biedt. ScherpGesteld Foto s: simon leclercq Woensdag is het weer tijd voor kunstenfestival Ithaka. Onze fotograaf nam een kijkje in de Vlaamse Leergangen, het Helleputtegebouw en het Hôtel d Eynatten in de Muntstraat. De binnentuin, de traphal en de oude bankkluizen zijn uitzonderlijk toegankelijk voor het publiek van woensdag tot zaterdag, van 14 uur tot 22 uur. Sam rijnders Een Splinter bevat de persoonlijke mening van de schrijver.

3 Maandag 25 maart 2013 Veto Onderwijs 3 Vlaamse onderwijsnetten ter discussie Niemand wil nieuwe schoolstrijd De tweede schoolstrijd eindigde in 1958 met de verdeling van het secundair onderwijs in twee netten, maar zijn die vandaag nog relevant? Korneel De Schamp De inzet van de tweede schoolstrijd was de verdeling van de financiële middelen tussen katholieke en vrijzinnige scholen. Uiteindelijk werd een compromis bereikt: het schoolpact. Dat splitste het onderwijs in een vrijzinnig staatsonderwijs en een katholiek vrij onderwijs. Maar is die verdeling nog altijd relevant voor de maatschappij van vandaag? Meer en meer worden de netten overschreden. Er is een overkoepelende samenwerking aanwezig en ook op praktisch vlak is er duidelijk nivellering. Ouders kiezen vaak voor de beste school, ongeacht of het een koninklijk atheneum of een katholieke school is. Toch blijft het onderwerp zeer gevoelig: toen er in december een nota kwam met het voorstel om de verschillende subnetten van het staatsonderwijs, gemeentelijk en provinciaal gesubsidieerd onderwijs en het gemeenschapsonderwijs, samen te voegen, waren verschillende partijen daar al niet over te spreken. Jos De Meyer, Vlaams Parlementslid voor CD&V en ook lid van de Commissie Onderwijs: Het mag mijns inziens niet de bedoeling zijn dat het ene officiële net het andere overneemt. Het lijkt me eerder wenselijk dat daarvoor een nieuwe structuur We willen een debat waarin we stap voor stap met alle stakeholders overleggen voor het staatsonderwijs voorzien wordt. Desondanks zijn er steeds meer netoverschrijdende initiatieven tussen het vrij en officieel onderwijs, zoals de in 2005 opgerichte InternettenSamenwerkingsCel (ISC) die zorgt voor meer coördinatie tussen de verschillende Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of het Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (SNPB) waar men regelmatig vergadert tussen de verschillende netten. Marleen Vanderpoorten, Vlaams Parlementslid voor Open Vld en lid van de Commissie Onderwijs, vindt een fusie van de twee netten onrealistisch. Toch gaat ze niet akkoord met het huidige discours over autonomie van de netten: De overheid financiert beide netten voor een groot deel en mag volgens mij dus ook een duidelijk kader opstellen voor beide netten. Debat De Meyer ziet het anders. De overheid moet een behoedzame afstand houden tegenover de inhoud van het onderwijs. Onderwijs is immers nooit waardenvrij en vrijheid van onderwijs staat nog altijd in de grondwet ingeschreven. Vlaams Parlementslid Vera Celis (N-VA) pleit voor een open debat: De N-VA vindt dat er nergens taboe op mag rusten, dus willen we graag het debat aangaan over de onderwijsnetten. Ze merkt wel op dat het thema van het afschaffen van de netten zeer gevoelig ligt: We willen zeker geen revolutie. Wat we wel willen, is een debat waarin we stap voor stap met alle stakeholders overleggen. Als eerste stap wil Celis streven naar maximaal twee netten per onderwijsniveau, wat voor het secundair onderwijs zou neerkomen op het vrije onderwijs en het gemeenschapsonderwijs. Maar dat zal niet voor vandaag of morgen zijn, we merken dat daar nog te weinig draagvlak is. Een einde van de onderwijsnetten zit er dus niet meteen aan te komen. Maar groeien de netten niet steeds meer naar elkaar toe? Vanderpoorten ziet nog te weinig samenwerking: Toen ik minister was, was netoverschrijdende samenwerking een duidelijk streefdoel. Maar helaas zien we nog te veel dat men zich terugtrekt binnen de netten. Als er nog een onderwijshervorming komt, wil Vanderpoorten zeker streven naar meer samenwerking tussen de netten, vooral dan op materieel vlak. Ook Celis ziet een eerste stap in een groeiende samenwerking, vooral dan vanuit de begeleidingsdiensten: Is het wel nodig dat er meerdere CLB s zijn per stad? Laten we kostenbesparend werken en evolueren naar één netoverschrijdende instelling. Een gevoelige materie dus, die waarschijnlijk nog even van de politieke agenda zal blijven. Niemand wil immers een nieuwe schoolstrijd ontketenen. Cis Van Den Bogaert over de toekomst van het onderwijs Het congres van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) blikte vooruit op de toekomst van het hoger onderwijs. Cis Van Den Bogaert, departementshoofd onderwijs aan de Universiteit Antwerpen, mocht het debat openen. Nadien spraken wij met hem over nieuwe onderwijsvormen, maar ook over vierjarige bachelors en anderhalfjarige masters. Pieter Rombouts en Thomas Cliquet De werkgroep van de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad), die Van Den Bogaert voorzat, heeft vijftien aanbevelingen voor het hoger onderwijs. De onderwijsspecialist ziet vooral een uitdaging in het aanleren van vaardigheden uit de eenentwintigste eeuw. We moeten verstandig investeren in blended learning (de combinatie van contactmomenten en afstandsonderwijs, red.), steekt Van Den Bogaert van wal. Als we gebruik maken van technologische ontwikkeling, zoals vormen van afstandsonderwijs, kan je grotere groepen studenten betrekken dan in een klassikale situatie. Dat heeft een kostprijs, maar ik denk dat daar heel wat groei mogelijk is. Online opleidingen worden nog met enige terughoudendheid bekeken aan universiteiten. Professoren geven toe dat cursussen in afstandsonderwijs vaak een hoge didactische kwaliteit hebben, maar dan in de beperkte context van opleiding en training. Een universiteit en hogeschool is echter meer dan alleen opleiden. Het gaat Vlaams parlementslid Vera Celis (N-VA) over gezamenlijk dingen ontdekken en aan onderzoek doen. Het is dat aspect dat in het hele onlineverhaal nog niet veel aan bod komt. Terwijl de opdracht van een universiteit is om onderwijs te koppelen aan onderzoek. Een voorbeeld van online onderzoek is de woordentest van de UGent. Participanten moeten bestaande Nederlandse woorden onderscheiden van verzonnen woorden, waarna je een score krijgt hoe goed je kennis van het Nederlands is. Online evalueren Veel thesisonderzoeken gaan tegenwoordig wel al via een online survey. Lang niet hetzelfde, aldus Van Den Bogaert: Bij zo'n woordentest toets je jezelf, het is niet enkel je mening. Het is studenten betrekken bij fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Met mensen die eender waar ter wereld zitten samen experimenten opzetten. Zo creëer je onderzoekende gemeenschappen, waarbij online onderwijs essentieel is. Een goed voorbeeld is een Massive Open Online Course. Die draait de regels van het spel om: thuis leer je je les, tijdens de les doe je het huiswerk. Het is nog zoeken naar betrouwbare manieren van online evalueren. Er zijn wel al eenvoudige webcams waarbij het mogelijk is om aan de gelaatsuitdrukkingen te zien of je nog aandachtig genoeg Een universiteit zonder goede studenten bestaat niet. Zonder goede docenten, dat zou eventueel wel kunnen bestaan bent. Als dat niet het geval is, kunnen ze signalen uitzenden dat je beter moet opletten. Het klinkt Big Brotherachtig, maar het bestaat. Tweejarige master Van Den Bogaert liet ook zijn licht schijnen over de mogelijke hervorming van het hoger onderwijs. De masters in humane wetenschappen moeten absoluut twee jaar duren, maar dan wel met de lerarenopleiding inbegrepen. Want het kan toch niet de bedoeling zijn dat een opleiding, inclusief de bachelor, vijf jaar duurt met daarna nog een jaar lerarenopleiding? Het is alvast niet zo dat de huidige studenten er dommer op geworden zijn. Uitdaging is wel hoe in zo n tweejarige master de lerarenopleiding goed kan integreren met de vakopleiding. Een ander idee is een masteropleiding van 90 punten, over anderhalf jaar gespreid. Daar is een groeiend draagvlak voor. Intussen gaan er stemmen op dat we in 2002 beter hadden geopteerd voor een vierjarige bachelor. Met zo'n diploma zou een student meteen op de arbeidsmarkt terecht hebben gekund. Met de huidige academische bachelors is dat niet het geval. De vraag is of we de klok kunnen terugdraaien. Ik ben daar sceptisch over. Met de professionele bachelors is er voor de overgang naar de arbeidsmarkt alvast geen probleem. Volgens cijfers van de VDAB vinden ze zelfs sneller werk dan academische masters. En wat met het groeiende belang van kennis en competenties die studenten opdoen naast hun opleiding? We hechten in Vlaanderen grote waarde aan diploma s. Zolang dat diploma echte competentie bevat, is dat OK en wordt het geen fetisj. Extracurriculaire activiteiten worden meer dan ooit belangrijk, maar de vaardigheden van de eenentwintigste eeuw moeten ook binnen de opleiding aangeleerd worden. Een universiteit zonder goede studenten bestaat niet. Zonder goede docenten, dat zou eventueel wel kunnen bestaan (lacht).

4 4 Veto Maandag 25 maart 2013 Onderwijs Interview Economieprofessor Erwin Ooghe Schaf het inschrijvingsgeld af Erwin Ooghe, professor aan de KU Leuven en hoofd van de onderzoeksgroep Economie en overheid stelt dat het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs afgeschaft kan worden. De econoom gaf in het kader van het vak Lessen voor de 21ste eeuw een lezing over dat thema. Wout De Cock en Jelle Mampaey Volgens Erwin Ooghe, econoom aan de KU Leuven, mag het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs afgeschaft worden. De enige reden om inschrijvingsgeld te vragen, is omdat het studenten kan stimuleren om af te studeren. Als dat niet lukt, ben je je geld immers kwijt. Ik heb niet het gevoel dat dat een probleem is. Er zijn andere manieren om het moreel risico te beperken. Vroeg investeren Laat die vijfhonderd euro wegvallen, en laat studenten nadien een bijdrage leveren in functie van hun inkomen, zegt Ooghe. Die bijdrage kan variëren naargelang het inkomen, maar ook de studierichting of het verschil tussen bachelor- en masterdiploma kunnen factoren zijn die meegerekend worden. Een bijdrage tussen 0 en 1 procent brengt veel op en ze is toch vrij beperkt voor de student. Er zijn namelijk schattingen dat je per extra jaar hoger onderwijs dat je gevolgd hebt, ongeveer acht procent extra inkomen hebt. Het geld dat die belasting oplevert, zou best geïnvesteerd worden in kleuteronderwijs en lager onderwijs, aldus Ooghe. Dat is veel efficiënter, vroeg investeren is beter dan laat remediëren. Met dezelfde hoeveelheid geld kan je meer bereiken in het lager onderwijs dan aan de start van het hoger onderwijs. Uiteraard zou een deel van het geld ook naar het hoger onderwijs moeten gaan. Dat is zeker mogelijk. De bijdrage die je na de studies vraagt, kan immers hoger zijn dan wanneer je inschrijvingsgeld vraagt, zegt Ooghe. Een voordeel van dat systeem is dat er een rechtstreekse link is tussen het belastingsgeld en datgene waarvoor het gebruikt wordt. Het is duidelijk waarvoor het belastingsgeld dient. Volgens Ooghe moet de overheid investeren in onderwijs. Hij argumenteert dat onderwijs in een vrije markt geconfronteerd wordt met een aantal tekortkomingen, namelijk marktfalingen en gedragsfalingen. Marktfaling betekent dat het systeem structurele fouten bevat, waardoor de maatschappij slechter af is. Bij gedragsfaling inspireert het systeem individuen tot foute beslissingen. Ooghe: De nadelen van de vrije markt zorgen er bijvoorbeeld voor dat een private markt voor studieleningen niet goed zal werken. Sommige mensen zijn immers capabel om te studeren, maar krijgen door omstandigheden geen lening. Daardoor zal er te weinig deelname aan het hoger onderwijs zijn. Een ander nadeel is dat mensen geen rekening houden met de voordelen voor anderen, maar enkel met zichzelf. Een stijging van het aantal hooggeschoolden kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de lonen van laaggeschoolden Laat studenten een bijdrage leveren in functie van hun inkomen stijgen. Maar scholieren houden daar geen rekening mee bij hun keuze om deel te nemen aan het hoger onderwijs. Ten slotte stelt Ooghe dat mensen niet altijd rationele beslissingen maken. De idee dat studenten en hun ouders weten wat de juiste prijs is voor een bepaalde opleiding is niet correct. De redenering dat ze zelf rationeel kunnen beslissen of een studierichting het waard is om te volgen klopt evenmin. Mensen maken niet altijd de beste keuzes omdat ze de kosten van het hoger onderwijs overschatten en de voordelen onderschatten. Wout De Cock Rectorploeg maakt balans op Naast een nieuwe rector komen er dit jaar ook nieuwe vicerectoren. Samen met Mark Waer blikken vicerectoren Peter Marynen en Ludo Melis terug op hun termijn. Ze vertellen ook over de uitdagingen voor de volgende rectorploeg en hun persoonlijke toekomstplannen. Rector Verkiezingen Jens Cardinaels en Eva Schalbroeck Persoonlijk vond ik mijn rectoraat zeer boeiend, stelt Mark Waer. Hij is tevreden over de verwezenlijkingen van zijn ploeg. Op vlak van efficiënt bestuur en organisatie, multidisciplinariteit en interne democratie hebben we veel gerealiseerd. Bovendien is er nu een duidelijkere beslissingsstructuur en meer deelname van de universiteit aan het maatschappelijke debat. Ook de meer gestructureerde internationale samenwerking beschouwt hij als een succes. Op vlak van het genderbeleid hebben we ook vooruitgang geboekt, want het aantal vrouwen in hogere academische functies is gestegen tot ongeveer 47 percent. Het uitbouwen van de associatienetwerken en de integratie van de academische opleidingen in de universiteit ziet hij als een van zijn grootste verwezenlijkingen. Het project van de verbreding van de bachelors is ook goed op weg (brede bachelors zijn veel breder dan de huidige, red.). De concrete toepassing wordt wel een zware taak voor de volgende ploeg, samen met het uitvoeren van het integratieproces. Dat ziet hij als de grootste uitdagingen voor de volgende ploeg, naast het debat rond de flexibilisering van het hoger onderwijs. Ik vind het cruciaal dat de balans tussen onderzoek met een brede basis en internationale wereldtop behouden blijft, een combinatie waar de KU Leuven traditioneel sterk in is. Ondanks verschillende pogingen is de administratieve vereenvoudiging niet volledig geslaagd. Het is iets waar elke rector mee worstelt en dat mij demotiveerde. Wat biedt de toekomst voor Waer? Bij de aanvang van mijn rectoraat zei ik al dat ik maar één termijn wilde doen. Vanaf nu wil ik opnieuw meer tijd wijden aan wetenschappelijk onderzoek. Marynen Ik ben trots op wat ik verwezenlijkt heb rond de opvolging van onderzoek, de zogenaamde research assessments, vertelt vicerector Onderzoeksbeleid Peter Marynen. Alle faculteiten zijn bezocht. Voor elk assessment hebben we een panel van een vijftigtal buitenlandse onderzoekers naar Leuven gehaald. Het is belangrijk dat het onderzoeksbeleid is doorgelicht. Er is ook veel gebeurd om jongere onderzoekers te stimuleren. Ook op Europees en internationaal vlak hebben we het goed gedaan. Daar ben ik ook trots op. Marynen erkent dat niet alles gelukt is, maar daar wijdt hij niet over uit. Het is niet mijn bedoeling om in de geschiedenisboeken te worden herinnerd door een of ander groot plan Marynen ziet uitdagingen voor zijn opvolger. De KU Leuven zit in een opwaartse trend wat onderzoek betreft. Europees beginnen we tot de top te behoren. Dat moeten we consolideren. Een aandachtspunt is de samenwerking tussen de harde wetenschappen en de humane wetenschappen. Er zal een humane dimensie zijn bij de belangrijke maatschappelijke onderzoeken van de toekomst. Marynen wil niet antwoorden op de vraag of hij opnieuw vicerector wil worden. In ieder geval heb ik nooit overwogen me kandidaat te stellen voor het rectorschap. Melis Vicerector Ludo Melis Voor vicerector Onderwijsbeleid Ludo Melis is het einde van zijn mandaat meteen ook het einde van zijn carrière. Ik ga met emeritaat. De universiteit levert goed onderwijs. Als ik daartoe heb bijgedragen, ben ik daar gelukkig mee. Het is niet mijn bedoeling om in de geschiedenisboeken te worden herinnerd door één of ander groot plan. De beste ondersteuning wordt geleverd door diegene die onzichtbaar is, maar wel werkt. Wat heeft Melis niet kunnen realiseren? We maken de dingen te ingewikkeld. Het aanbod en de combinatiemogelijkheden zijn te groot. Als alles mogelijk is, wordt niets meer onderscheidend. Mijn opvolger moet ervoor zorgen dat het onderwijs wordt aangeboden vanuit het onderzoek, vanuit wat nieuw is. Zo kunnen we de traditie vernieuwen. Maar tegelijk moeten we relevant zijn. Bovendien moet bekeken worden hoe de bachelor en de master zich tegenover elkaar verhouden. Wordt de bachelor autonoom of moet het een opstap zijn naar een master? Het onderwijs moet de technologie meer omarmen. Denk maar aan MOOC s (cursussen die alleen online worden aangeboden, red.). De thematiek situeert zich zowel op de lange als op de korte termijn. We kunnen niet weten hoe het over tien jaar zal zijn, maar we kunnen wel voelen welke krachten aan het werk zijn.

5 Maandag 25 maart 2013 Veto Internationaal Integratie buitenlandse studenten Onenigheid over aanpak interculturaliteit Studenten zijn vreemden voor elkaar 5 Iedereen wil meer contact tussen Belgische en internationale studenten. Maar waar loopt het fout en wat daaraan te doen? Enkele studentenkringen botsen daarover met de internationale afdeling van de Leuvense studentenraad. Jens Cardinaels en Sam Rijnders Lokale en internationale studenten leven nog te veel naast elkaar, vindt Evelyne Van Hecke, de stafmedewerker Internationaal van de Leuvense studentenraad LOKO. Interculturele contacten leren je omgaan met andere nationaliteiten en stereotypen overstijgen. Het is een Erasmuservaring zonder Leuven te verlaten. Taal blijft de grootste hinderpaal. De overgrote meerderheid van de internationale studenten spreekt geen Nederlands, zegt Heleen Yu, de coördinator van LOKO International. Hun lessen zijn meestal in het Engels en ze zijn niet gemotiveerd om Nederlands te leren omdat ze hier maar even zijn. Hun Engels is ook niet altijd goed. Yu wil meer Engelstalige vakken, zodat Belgische en internationale studenten samen les volgen. Twee weken geleden overwoog de Algemene Vergadering van LOKO om aan de nieuwe rector te vragen om te pleiten voor meer Engelstalige lessen. Maar het voorstel haalde het niet. Binnen- en buitenlanders spreken dan wel met elkaar tijdens de les, maar daar stopt het vaak, aldus Winapreses Oliver Lauwers. Ook Medica verwierp het voorstel. Volgens preses Frederik Deman werken medici in een context waar het Nederlands heel belangrijk is euro De kringen moeten meer inspanningen leveren volgens LOKO International. Sommige kringen doen nauwelijks moeite voor hun internationale studenten, aldus Van Hecke. Misschien omdat het er niet veel zijn. Soms komen buitenlandse studenten bij ons klagen. Ze raken gedegouteerd door het kringleven, wat niet goed is voor het imago van de kringen en van LOKO. Tijdens de Algemene Vergadering stelde de preses van Wina (Lauwers, red.) dat hij enkel zijn eigen studenten vertegenwoordigt, gaat Van Hecke verder. De internationale studenten zijn toch ook zijn studenten? Ze vreest dat meer presessen Lauwers visie delen. Zelfs als ze ervoor betaald worden, tonen veel kringen weinig initiatief. Elk jaar verdeelt LOKO International euro subsidies. Die krijgt een kring als ze een activiteit organiseert om interculturele contacten te promoten. Dit jaar is er nog maar 100 euro aangevraagd, door Politika, klaagt Yu. LOKO International beklemtoont dat niet alleen de kringen verantwoordelijk zijn. Zo hokken internationale studenten vaak samen op hetzelfde kot, omdat ze elders niet welkom zijn volgens Yu. De meeste Leuvense koten zijn privé en er is nog steeds veel discriminatie tegen internationale studenten. Ook de universiteit moet volgens haar meer doen. Promotie Lauwers en Deman reageren lauwtjes. Ze zijn voor interculturele contacten, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Er worden af en toe wel eens activiteiten georganiseerd voor lokale en buitenlandse studenten, maar ze zijn niet populair, aldus Lauwers. De promotie voor activiteiten is in orde, maar blijkbaar is er een barrière die niet te doorbreken valt. Deman vindt dat de promotie van dergelijke evenementen beter kan. Over de recente Think Abroadmaand een project van LOKO om beide groepen bijeen te brengen zegt hij: Ik heb ervan gehoord, maar er amper iets van gemerkt. Volgens hem is het grootste probleem dat internationale studenten tijdens activiteiten wie ze ook organiseert wel kennis maken met België maar niet met Belgische studenten. Nationaal orgaan om Erasmus te coördineren wenselijk Er kan meer gedaan worden om lokale en buitenlandse studenten met elkaar te laten omgaan, vindt Christof Van Mol van de Universiteit Antwerpen. Nationale organen zouden er moeten voor zorgen dat Erasmusstudenten meer verspreid worden. Jens Cardinaels Erasmusakkoorden zouden beter afgesloten worden met de hulp van nationale instanties, vindt Christof Van Mol, een doctoraatsstudent sociologie van de Universiteit Antwerpen die onderzoek doet naar Erasmusstudenten. Universiteiten moeten akkoorden afsluiten, maar ze zouden moeten worden bijgestaan door een coördinerend nationaal orgaan. Zo kunnen de uitgaande studenten beter verspreid worden over het gastland, wat de interactie tussen binnenen buitenlanders zou bevorderen. Verschillende Belgische universiteiten sturen bijvoorbeeld studenten naar Valencia, waardoor daar een grote concentratie Belgen ontstaat. Misschien zijn maximumquota per gastuniversiteit een goed idee. Bart De Moor, de vicerector Internationaal Beleid van de KU Leuven, gaat niet akkoord. De KU Leuven wil haar internationale beleid niet toevertrouwen aan een centraal niveau. We willen onafhankelijk akkoorden afsluiten met door ons gekozen partners. Lesgroepen Hoe halen we buitenlandse studenten uit het ontmoetingscentrum Pangaea (foto) en mengen we ze onder de lokale studenten? Dat vindt ook Bart De Moor, de vicerector Internationaal Beleid van de KU Leuven. Interculturaliteit is belangrijk. Nu gaat het nog te vaak over huisvesting en leefgewoontes. Maar recent zijn we beginnen te werken rond interculturaliteit in het onderwijs, zowel voor studenten als docenten. Al legt ook hij de bal in het kamp van de kringen. Buitenlandse studenten hebben hun eigen organisaties. We moeten de faculteitskringen aansporen om meer met hen samen te werken. Ook wat studentenhuisvesting betreft kunnen er volgens Van Mol inspanningen geleverd worden. Buitenlandse studenten die in kleine groepen met lokale studenten samenleven, hebben het makkelijker om toegang te krijgen tot het lokale studentenleven. Een terecht punt, vindt De Moor. Ons Residentiebeheer en de huisvestingsdienst proberen studenten te mengen en diversiteit te bevorderen. De KU Leuven wil haar internationale beleid niet toevertrouwen aan een centraal niveau Vicerector Bart De Moor Dat is moeilijker op de privémarkt. Veel eigenaars zijn niet geneigd te verhuren aan buitenlanders. Dat proberen we aan te pakken door informatiesessies voor verhuurders en via politieke weg. Verder schort er volgens Van Mol vaak iets aan de lesgroepen waarin buitenlanders terecht komen. Ze worden vaak in groepen gezet waarin geen lokale studenten zitten of Er werd dit jaar door de kringen nog maar 100 euro van de aangevraagd voor interculturele activiteiten Heleen Yu, LOKO ze moeten vakken opnemen uit verschillende jaren, waardoor ze nooit gedurende lange tijd samen zitten met dezelfde lesgroep. Dat verhelpen, is moeilijk, zegt De Moor. Erasmusstudenten hebben een ander voortraject dan Vlaamse studenten. Daardoor is het niet mogelijk hen zomaar te laten aansluiten bij een bepaalde studiefase. Dat vergt in veel gevallen maatwerk. We hebben ook een voorstel uitgewerkt voor gestructureerde mobiliteit: bijvoorbeeld de helft van de master fysica uit Leuven wisselen met de helft van de masterstudenten fysica uit het Zweedse Uppsala. Zo ontstaat er in de twee landen een groep die bestaat uit twintig Belgen en twintig Zweden en kunnen we aan meer studenten een buitenlandervaring aanbieden die automatisch intercultureel is. Bovendien stijgt ook de kwaliteit van het onderwijsaanbod omdat professoren internationaal met mekaar moeten afstemmen. Meer Engelstalige opleidingen zijn volgens Van Mol geen oplossing. Niet veel Vlaamse studenten zullen graag naar die lessen gaan. Bovendien zorgen Engelstalige lessen niet voor doorlopende interactie. De taalbarrière is enorm groot. Buitenlanders die maar een semester blijven hebben veel moeite om contacten te leggen. Studenten die een jaar blijven en de taal leren, merken dat ze in het tweede semester vlotter aansluiting vinden bij de lokale studenten. Maar een kleine taal zoals het Nederlands volgen in Spanje, Italië of Polen is geen sinecure. Andrew Snowball

wordt jullie inschrijvingsgeld Vanaf volgend jaar betaal je 890 euro inschrijvingsgeld

wordt jullie inschrijvingsgeld Vanaf volgend jaar betaal je 890 euro inschrijvingsgeld Internationaal Protest in Hong Kong 6 STUDENT NSV! probleemloos in subsidiecommissie 9 Sociaal De macht van vicerector Malfliet 14 Cultuur Cultuurfilosoof Ijsseling v e to Beeld Armoedebetoging PB- PP

Nadere informatie

Opleiding verpleegkunde in gevaar door domme Europese regels

Opleiding verpleegkunde in gevaar door domme Europese regels Onderwijs Inschrijvingsgeld kan afgeschaft worden 3 Internationaal Torfs tussen Palestina en Israël 7 sociaal Gwendolyne Rutten (Open Vld) 8 Cultuur STUK vindt zichzelf opnieuw uit v e to Beeld Receptietjes

Nadere informatie

Prijzen Alma blijven stijgen

Prijzen Alma blijven stijgen Isolde Lasoen 16 Eindelijk: Porno! v Groot Dictee der Leuvense Studenten 5 6 Maandag 23 november 2009 jaargang 36 nummer 09 2009-2010 www.veto.be to e België Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 afgifte:

Nadere informatie

niet tot een verzoening gekomen is. GELIEFDEN

niet tot een verzoening gekomen is. GELIEFDEN maandag 30 april 2007 jaargang 33 2006-2007 www.veto.be België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 afgifte: Leuven 1 (weekblad - verschijnt niet van juni tot augustus P706128) Onafhankelijk weekblad van

Nadere informatie

Zwart gat dreigt na integratie

Zwart gat dreigt na integratie Internationaal Prestigeproject Pieters draait op volle toeren 7 v e to Beeld Koffieverslaafd PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Onafhankelijk weekblad van de Leuvense student week van 18 mei 2015 jaargang 41

Nadere informatie

EXAMENPERIODES? Beeld. Veto Trakteert: Medica Culture Shot. (Zie p. 13) Paul D Hoore. Lex De Croo. Bedrieger!

EXAMENPERIODES? Beeld. Veto Trakteert: Medica Culture Shot. (Zie p. 13) Paul D Hoore. Lex De Croo. Bedrieger! 2 veto België Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 afgifte: Leuven 1 weekblad - verschijnt niet van juni tot augustus Onafhankelijk weekblad van de Leuvense student Maandag 7 maart 2011 jaargang 37 nummer

Nadere informatie

Onderwijs is geen investering, maar een basisrecht

Onderwijs is geen investering, maar een basisrecht sociaal Studentenvoorzieningen voor dummies 6 student Fakbarcode InternationAAl Toerist in eigen stad Cultuur Stadskunstenaar Spincemaille v 8 13 e to Beeld Studentenprotest PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Nadere informatie

2De Herindeling academiejaar

2De Herindeling academiejaar v e to België Belgique PB 3000 Leuven 2/2817 Afgifte: Leuven 1 weekblad verschijnt niet van juni tot augustus Onafhankelijk weekblad van de Leuvense student 2 juli 2012 jaargang 9 nummer 00 www.veto.be

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 Inhoud 3 Ajit Shetty 6 Heilig-Hart Lier 8 Associatiebibliotheken 10 OSAS 14 Sociale zekerheid 18 Sociale economie 20 Ergotherapie

Nadere informatie

Nummer 19. Onafhankelijk weekblad van de Leuvense student. Off the rector: Van Loon komt om zijn boon. p. 5. Historiatoneel: een klein drama! p.

Nummer 19. Onafhankelijk weekblad van de Leuvense student. Off the rector: Van Loon komt om zijn boon. p. 5. Historiatoneel: een klein drama! p. maandag 26 maart 2007 jaargang 33 2006-2007 www.veto.be België-Belgique P.B. afgifte: Leuven 1 3000 Leuven 1 2/2817 (weekblad - verschijnt niet van juni tot juli) P706128 Onafhankelijk weekblad van de

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Integratiecel Oosterlinck kon naar verluidt niet. vast een hoedje tijdens het checken van zijn e-mails. De rector bleef onophoudelijk

Integratiecel Oosterlinck kon naar verluidt niet. vast een hoedje tijdens het checken van zijn e-mails. De rector bleef onophoudelijk Isabelle A Achterkant 16 Grey s Anatomy De Jeugd Van Tegenwoordig: interview Student 12 Cultuur 12 v maandag 13 oktober 2008 jaargang 35 nummer 4 2008-2009 www.veto.be to e België Belgique P.B. 3000 Leuven

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA Inhoud Inhoud... 1 Inleiding...2 1. Context... 3 1.1.

Nadere informatie

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

magazine Wie vandaag een analfabeet is op technologisch vlak, isoleert zichzelf. Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] we link economic thinking

magazine Wie vandaag een analfabeet is op technologisch vlak, isoleert zichzelf. Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] we link economic thinking ---- mei augustus 2015 ---- N 2 ---- Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent VOSEKO magazine we link economic thinking Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] Wie vandaag

Nadere informatie

Meer ambitie dan conditie? Ormit test starters op fysieke paraatheid JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR

Meer ambitie dan conditie? Ormit test starters op fysieke paraatheid JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Zaterdag 4 en zondag 5 februari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ENQUÊTE Ouderenzorg: een fijne job? blz. 4 BISSCHOP BONNY Met lood in de schoenen blz. 10 JAN

Nadere informatie

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie?

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? 8 tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden 10 YEARS! inhoud Inleiding...3 Acht tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden...4

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

Wouter Dubbel. Verwacht niet te veel van de politiek. Jobs bij Top Employers vanaf blz. 14. + 7.211 jobs op jobat.be

Wouter Dubbel. Verwacht niet te veel van de politiek. Jobs bij Top Employers vanaf blz. 14. + 7.211 jobs op jobat.be Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 4 en zondag 5 december 2010 CAROLINE VAN DER HEYDEN Bio-ingenieur te paard blz. 9 JOOST VANDECASTEELE Ik weiger een sukkel

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie 20 JAAR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL SPECIALE EDITIE - DECEMBER 2006 CONTACT Vrije Universiteit Brussel Departement Research & Development Cel Wetenschapscommunicatie

Nadere informatie

Serious game. Speelse verleiding om Nederlands te leren. vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs

Serious game. Speelse verleiding om Nederlands te leren. vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs transfer 5 vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs Serious game Speelse verleiding om Nederlands te leren interview Anje Dijk: Talencentra meer in beeld achtergrond Hoe geef je in het

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

DE VIRTUELE KLAS. Deeltijd volwassenonderwijs met behulp van

DE VIRTUELE KLAS. Deeltijd volwassenonderwijs met behulp van DE VIRTUELE KLAS Deeltijd volwassenonderwijs met behulp van Het verhaal van een succesvolle audit in het kader van accreditatie in het Hoger Onderwijs 1 INHOUD Te hard voor de troepen uithollen werkt niet.

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie