DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 2 oktober Maandag 5 november is de volgende kopij-inleverdag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 2 oktober 2012. Maandag 5 november is de volgende kopij-inleverdag."

Transcriptie

1 DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 2 oktober Feesttent Kn. Wytseswei: Scrum e.a., uur De Kamp: inloop-informatiebijeenkomst Centrale As, tussen uur De Kamp: klaverjassen, uur De Tike: klaverjassen, uur De Kamp: bingo, uur Oud-papier-actie gezamenlijke scholen Club Sumar: spokentocht De Kamp: gezellige avond voor de jeugd vanaf 15 jr., uur De Kamp: trombosedienst, 9.30 uur De Kamp: open tafel, uur De Kamp: voorlichtingsavond Peuterspeelzaal: open ochtend van uur De Kamp: ladies night, vanaf uur Kopij inleveren voor het novembernummer van de Koekoek De Kamp: klaverjassen De Kamp: gezellige avond voor de jeugd vanaf 15 jr., uur De Kamp: trombosedienst, 9.30 uur De Kamp: open tafel, uur De Kamp: bingo, uur Oud-papier-actie gezamenlijke scholen Zaterdag 17 november ben ik er weer! Beste dorpsgenoten, Het feest, ter gelegenheid van het vijfenzeventig jarig bestaan van de Oranjevereniging is achter de rug. In deze Koekoek heeft Binne Kramer een uitgebreid verslag geschreven van deze feestelijke dag. De belangstelling was zaterdag 15 september zeer wisselend. Bijna driehonderd Sumarders hebben deelgenomen aan het ontbijt ( de tent moest op het laatste moment verlengd worden ).Ook het matinee met orkest Butterfly was, zoals altijd, zeer geslaagd. Bij de overige evenementen liet de publieke belangstelling te wensen over. Zaterdag 6 oktober staat er wederom een tent aan de Knilles Wytseswei. Deze keer echter niet georganiseerd door de Oranjevereniging. Snackbar t Mountsje zorgt ervoor, dat de Ierse groep Scrum een optreden geeft in ons dorp. Ook Swiere Shag en DJ Robert komen aan bod. Zaterdag 13 oktober is het Himmeldei. Deze dag zetten veel dorpsgenoten hun beste beentje voor. Het is elke keer weer verbazend, hoeveel rommel er wordt verzameld. Deze Koekoek is weer zeer divers, veel leesplezier. Maandag 5 november is de volgende kopij-inleverdag. Beint

2 INFORMATIE DORPSKRANT DE KOEKOEK OPBRENGST COLLECTE KANKERBESTRIJDING Tine Strijker Commissieleden Vormgeving Piet Buma (penm.), Gerrit Feenstra (vz.), Greta Hoekstra Beint Koopstra (secr.) Nieske Vonk Nieske Vonk Er zijn mensen die fietsen de Alpe d Hu Zes. Er zijn mensen die lopen de SamenLoop voor Hoop. Er zijn mensen die strijden voor Kinderen Kankervrij. En in Sumar zijn er mensen die collecteren voor het KWF. De collecte voor de kankerbestrijding is nog steeds heel hard nodig. De opbrengst in Sumar was dit jaar 1365,01. Bezorgers Lucas Buma en Sietske Bouma Pastorijelânnen NV Sumar Redactieadressen Greta Hoekstra Greate Buorren SC Sumar Nieske Vonk Ds. Noordmansstraat NP Sumar Banknummer Gironummer van de bank: Wij danken alle collectanten heel hartelijk voor hun tijd en inzet en de Sumarders voor hun gift in de collectebus. Mogen wij volgend jaar weer op u rekenen? Bestuur collecte kankerbestrijding, afdeling Sumar. Fokje Tiekstra, Hillie Hoekstra, Tine Strijker. DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT. Van de redactie Bij het plaatsen van de kopij van Anneke Kloosterman ging er twee keer iets mis: eerste keer niet geplaatst en tweede keer niet volledig. Sorry Anneke! Onderstaand het ontbrekende gedeelte dat we u niet willen onthouden: Collectanten Astmafonds Hierbij wil ik de 16 collectanten bedanken voor hun inzet. Elk jaar kan het Astmafonds weer op jullie rekenen. Dit jaar waren er 5 nieuwe collectanten! Dames bedankt voor jullie spontane bijdrage. Vele handen maken licht werk. Anneke Kloosterman Oplage Drukkerij 645 stuks Van der Let, Burgum

3 NIEUWS VAN DE ORANJEVERENIGING Jouke Hoekstra NIEUWS VAN DE ORANJEVERENIGING Zaterdag 15 september jl. was een prachtige dag. Niet alleen het weer was ontzettend mooi, ook het feest dat wij met u mochten vieren i.v.m. het 75/jarig bestaan was grandioos!!! Het was een dag die begon met een heerlijk ontbijt, veel muzikale optredens, spelletjes en natuurlijk een hapje en een drankje. De dag werd afgesloten met een groots matinee. Verderop in De Koekoek kunt u een verslag lezen van Binne Kramer. Wij bedanken iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt om dit feest te laten slagen en natuurlijk iedereen die het feest in een gemoedelijke sfeer zijn komen vieren. BEDANKT!!!! In de Koekoek van november en op onze website maken we dan bekend wat het thema is voor Net voor het 75 jarig bestaan is de website de lucht ingegaan. Door de vakantie en drukte met de organisatie van het 75 jarig jubileum hebben wij de website nog niet een definitieve invulling kunnen geven. Wij gaan hier de komende de tijd mee aan de slag om deze website helemaal up-to-date te maken en te houden. Houd daarom de website in de gaten! Er is een zwart, kort leren jasje (maat 40) blijven liggen in de tent op 15 september jl. Mist u deze? U kunt u deze weer op komen halen bij Fokje Postmus (Knilles Wytseswei 3), tel.nr. Fokje: Op onze vraag om mee te denken over een logo voor de Oranjevereniging, hebben wij een aantal ideeën binnen gekregen, waarvoor dank! Het is niet meer gelukt om deze voor 15 september klaar te hebben, en dus te onthullen op het jubileumfeest. Mocht u nog leuke ideeën hebben voor een logo, geef dit dan door via de mail van de Oranjevereniging: Doe dit voor 1 november a.s., wij nemen uw ideeën dan mee in het definitieve ontwerp. Noteer vast in uw agenda; data van het dorpsfeest van 2013! Het dorpsfeest van Sumar zal in 2013 gevierd worden op 12, 13 en 14 september. De voorbereidingen voor het volgende dorpsfeest staan deze maand alweer op de agenda van de Oranjevereniging. We zouden het op prijs stellen dat u als inwoner van Sumar meedenkt over het thema voor volgend jaar. Heeft u nog een goed idee? Laat dit dan voor 1 november a.s. weten via ons adres: Harry van der Meer en Aize en Fokje Postmus hebben na vele jaren hun bestuursfunctie neergelegd. Het bestuur wil hen danken voor hun inzet voor de Oranjevereniging. Margriet Bouma heeft nu plaatsgenomen in het bestuur en wij heten haar van harte welkom in het bestuur. Tijdens het jubileumfeest van 15 september jl. is er een film afgespeeld met beeldmateriaal van activiteiten van de Oranjevereniging door de jaren heen. Deze DVD is nog te bestellen, dit kan via ons adres: Geef hierbij u naam, adres, tel.nr en aantal DVD s door, wij nemen dan contact met u op. De kosten voor de DVD zijn 10,00. U kunt de DVD nog bestellen tot 1 november a.s.

4 KAMP-JÛN SUMARDER JEUGD Peter Hoekstra OV SUMAR "KIN WER JIERREN FOARÚT" Binne Kramer Sinds kort wordt er in dorpshuis De Kamp voor en door de 'oudere' jeugd een Kamp-jûn georganiseerd, waarbij de jeugd bij elkaar komt (dit is meestal de laatste vrijdag van de maand, zie hiervoor de agenda van De Koekoek). Een avond waar je even gezellig een praatje met elkaar kunt maken, of een paar pijltjes kunt gooien, onder het genot van een glaasje bier of anders. Omdat de opkomst tot nu toe vrij minimaal is, lijkt het ons leuk om er meer jeugd bij te betrekken, DUS... lijkt het jou leuk om ook eens langs te komen dan ben je hierbij van harte uitgenodigd! Even een paar dingen op een rijtje: Leeftijdscategorie: ? jaa r Wil je vrienden/vriendinnen meenemen dat mag, alleen is het natuurlijk wel de bedoeling dat we het gezellig houden met z'n allen! We zijn namelijk met z'n allen verantwoordelijk!! Verwijdering zal dan ook volgen bij onverantwoord gedrag. Consumpties op eigen kosten! (NB: er géén drank wordt geschonken onder de 16 jaar) We zien je graag op de eerstvolgende Kamp-jûn": Vrijdag 26 oktober a.s. vanaf een uur of 9! Het was een gouden greep, maar u mag het ook een lumineus idee noemen. Het idee om het 75-jarig bestaan van de Oranje Vereniging Sumar op te luisteren met een feest. Een feest in plaats van een receptie, want wees eerlijk, een officiële receptie, de naam zegt het, is officieel, met veel mooie woorden, veel mensen die qualitate qua aanwezig zijn, om t se no ienris útnoege binne en fine dat se der net ûnderút kinne. Prins Claus zei het ooit tegen een groep journalisten die nu eenmaal aanwezig moesten zijn : Willen jullie een uur vragen stellen of zullen gelijk maar naar de bar. Nou, zoiets was dit ook: laten we een feest organiseren, dêr hat elk wat oan. En dus werd het een feest voor elk wat wils, een feest voor iedereen, al was het natuurlijk achteraf maar goed dat niet iedereen, elke Sumarder dus, ook daadwerkelijk aanwezig kon zijn. Dat zou logistiek een probleem zijn geweest. Maar als je zag hoeveel eten er overbleef van het groots opgezette dorpsontbijt, dan hadden er nog wel wat dorpsgenoten bij gekund in die grote tent op het terrein naast Korenmolen De Hoop. Het veld waar vroeger ook de dorps- en schoolfeesten werden gehouden. Aan dat ontbijt kon je meteen zien hoeveel werk de Oranje Vereniging had gehad om dat allemaal te organiseren. Zelden een massaal ontbijt gezien dat zo gladjes verliep en dat zo goed georganiseerd was. En, niet te vergeten, dat zo lekker smaakte! Maar het ging natuurlijk niet alleen om het culinaire gedeelte alleen, het ging ook, en misschien wel met name, om de ontmoeting, om het sociale karakter. En hoewel er heel wat werd afgebeld en ge-smst en wie weet wat er nog meer aan sociale media werden ingeschakeld, de oorspronkelijke, de originele contacten gingen hoofdzakelijk één-op-één. Voor een heleboel feestgangers een verádeming. Maar nogmaals, gegeten werd er ook én stevig. Want wie eet thuis op een verdwaalde zaterdagochtend luxe broodjes bij het ontbijt, of donuts en bagels, om maar niet te spreken van originele scrambled eggs, roerei met naar wens spekjes meegebakken!

5 OV SUMAR "KIN WER JIERREN FOARÚT" OV SUMAR "KIN WER JIERREN FOARÚT" Hilarische taferelen natuurlijk, want lang niet iedereen kwam droog aan de overkant. En dan hebben we het nog niet eens over de heerlijke geuren die op deze zaterdagmorgen in september door de grote tent zweefden. Maar deze copieuze maaltijd was slechts de ouverture, u mag het ook de voedingsbodem noemen, van een feest dat de hele dag zou duren. Begunstigd door opmerkelijk goed weer, het leek aanvankelijk een beetje somber allemaal, maar dat duurde niet lang, was het programma dat de OV had samengesteld er één dat variatie genoeg in zich bergde om de kwalificatie foar elkenien waar te maken. Veel muziek uiteraard, muziek speelt nu eenmaal in Sumar een belangrijke rol met twee heuse korpsen en diverse kleinere groepen en groepjes, maar ook heerlijke activiteiten waar de nostalgie, 75 jaar is nu eenmaal 75 jaar nietwaar, van af droop. Zoals Sla Jut, maar ook het klassieke kuipjesteken. Dat laatste is een natte variant van de vanouds bekende volksspelen, zoals die in elk dorp met enige regelmaat werden georganiseerd. Het eindigde een beetje sneu, omdat de organiserende commissie moest besluiten nog voor de finaleritten het gebeuren af te blazen. Het karretje, een soort wagentje waar de steker(s) in plaats moesten nemen, sloeg over de kop met als gevolg dat twee dames die qua leeftijd beter hadden moeten weten, hun opmerkelijke en alleszins lovenswaardige spirit moesten bekopen met een nogal onzachte landing in het malse gras. It wiisde efkes mâl, maar: it foel achterôf in slach ta. En dat had dan weer alles te maken met de onverschrokkenheid van genoemd duo. Oftewel: Lieske en Hieke ferblikten net. Maar de party was over, al was het leed gauw geleden toen de al even traditionele stoelendans begon.

6 OV SUMAR "KIN WER JIERREN FOARÚT" OV SUMAR "KIN WER JIERREN FOARÚT" Over de kwantiteit van de muzikale bijdragen aan dit feest hebben we het al even gehad, nog niet over de kwaliteit, zeg maar de amusementswaarde. Die was al eerder bekend natuurlijk van met name ook Doch It Foar Dyn Doarp enkele maanden geleden en eigenlijk sloot dit OV-feest daar naadloos op aan. De Lofstem, de Iendracht, Doede Veeman, maar ook Sumarkest, het eigen en eigentijdse orkest(je) van een aantal enthousiaste dorpsgenoten met opnieuw die twee jonge zangeressen die al de nodige indruk maakten bij DIFDD. Het was warm in de grote tent en dat betekende dat het vochtpeil met de nodige regelmaat moest worden aangevuld, een handeling die met overgave werd verricht. Het werd al met al een mooi feest, die jubileumviering van de Oranje Vereniging en het was zoals voorzitter Jouke Hoekstra s morgens bij het ontbijt al had aangekondigd: op nij de hûndert. Tekst en foto s: Binne Kramer UITSLAG KLAVERJASSEN DE KAMP Piet Buma Vrijdag 21 september waren er 25 deelnemers in De Kamp. De uitslag was als volgt: En natuurlijk zong een groep basisschoolleerlingen het muziekprogramma op gang met de inmiddels traditionele Sumar Song. En natuurlijk werd het feest afgesloten met een matinee, al strekte de muzikale bijdrage van Butterfly zich uit tot ver na het officiële einde van de middag. Datzelfde Butterfly had de stemming er meteen in en dat betekende een dansvloer die steeds gevuld bleef met enthousiast meedeinende en dansende feestgangers. 1 Foppe Slotegraaf Burgum 2 Rommy Boersma Garyp 3 Marten v.d. Molen Earnewâld 4 Jelke v.d. Leest Sumar 5 Sietske v.d. Leest Soest 6 Fokke Bosch Burgum 7 Harm de Boer Burgum 8 Diny Versteeg Sumar 9 Sietske Bouma Sumar 10 Jitze Slotegraaf Burgum Ook meedoen? De volgende klaverjasavond is op vrijdag 12 oktober a.s. om uur in De Kamp.

7 LOSSE FLODDER Tine Strijker Om de haverklap Er zijn er meer mét dan zonder. Ra, ra, ra, wat zou dit kunnen zijn? Laat de hersens kraken en dan komt nu de oplossing van dit raadsel De maanden waarin een R zit. Nooit opgevallen? Momenteel zit de R weer in de maand. Tot de maand mei zitten we met deze letter opgescheept. Mooi is dat. Herfst, storm, regen en onweer. Winterjassen, warme sokken, snert of boerenkool met worst. Overal zit de R in. Hoestsiroop, drop en de griep. Gelukkig is de levertraan van het toneel verdwenen. In september worden we ook iedere week geconfronteerd met een collecte voor een goed doel. Doe vooral open als er de komende tijd wordt aangebeld, lees ik in een folder van Post nl. Ja, dat is het minste wat je kunt doen. Maar hebt u onlangs bij ons aangebeld en gewacht tot u een ons woog voordat er open gedaan werd? Zeg maar rustig, er werd helemaal niet open gedaan. Sorry, sorry, sorry. Om tijdelijk verlost te zijn van kinderen die veel lol beleven aan het eeuwenoude spelletje,,belletje trekken en die dan ens met veel kabaal gillend van de lach achter de heg wegduiken, zetten wij de bel even op non actief. Wij vergeten daarna de bel weer in te schakelen. Dan hoor je de collectanten van de Kankerbestrijding, het Beatrixfonds, de Nierstichting, de Jantje Beton loterij, de Grote Clubactie en binnenkort de Kinderpostzegels, niet. Vooral in september komt er geen eind aan de stroom collectes voor goede doelen. De euro s vliegen je portemonnee uit. Je krijgt soms medelijden met diegene die in de laatste week van september nog moet lopen met een lijst of een collectebus. Alwéér één, waar is het nu voor? Je zult het maar bij ieder deur te horen krijgen. Alsof diegene het kan helpen dat er al verschillende collectes zijn geweest. Is het nu werkelijk zo dat in de maanden waarin de R zit er gecollecteerd wordt voor één of ander goed doel? De website van het Centraal Bureau Fondsenwerving laat zien dat de gemeente Tytsjerksteradiel voor het hele jaar 26 vergunningen verleent voor het organiseren van een collecte. t Is maar dat u het weet. En verder? Ach, de krentenbroden, oliebollen, koeken en puddingbroodjes die verenigingen in Sumar te koop aanbieden, die eten we met smaak op En dan krijg je zomaar de pen door van Annie Zijlstra. Vertel wat over je zelf in de koekoek nou in eerste instantie dacht ik wat moet ik nou over mij zelf gaan schrijven. Dat valt nog niet mee!!!!!!! Nou vooruit maar mijn naam is Geertje De Vries ben geboren en getogen in Sumar in het jaar 1981 en heb mijn hele jeugd gewoond aan de S.P. Hoekstraweg 7 met Heit (Lieuwe) en Mem (Marian) en met mijn 2 broers (Wymer en Hendrik). Ik ben de jongste van het gezin. Heb mijn jeugd op de CBS De Wyngert doorgebracht en ben in 1993 naar de LEAO gegaan in Drachten. Waar ik na 2 jaar ben overgestapt naar de LTS om de opleiding verzorgen te gaan volgen. In 1997 ben ik geslaagd en ben toen de opleiding SPW (sociaal pedagogisch werker) gaan volgen waar ik in 2000 voor ben geslaagd Heb toen verschillende baantjes gehad bij Sonac (toen nog Rendac) op kantoor administratief werk, bij de slager en als laatste bij een kinderdagverblijf. In het laatste jaar van mijn opleiding ben ik Binne De Vries tegen gekomen in To Bergh. En dit was gelijk dikke mik. we zijn toen samen gaan wonen aan de Ds. Noordmansstraat en in september van 2001 zijn we getrouwd. In augustus 2003 mochten wij onze dochter Marion verwelkomen en in juni van het jaar 2006 kwam onze dochter Aniek ons gezinnetje was compleet In november van 2007 zijn wij verhuisd naar It Hoarnleger, waar wij nu nog steeds met heel veel plezier wonen. In die tijd werkte ik bij Thuiszorg De Friese Wouden als thuishulp, daar ben ik in 2010 mee gestopt, mijn vaste cliënten waren overleden.

8 GEEF DE PEN DOOR GEEF DE PEN DOOR Daarna ben ik nog vrijwilliger bij de peuterspeelzaal in Sumar op de maandagochtend. En zit het de buurtvereniging van It Hoarnleger en in de speeltuincommissie van t Bernestekje. Ook ben ik bezig om weer wat in de arbeidsmarkt te komen nu beide dochters meer naar school gaan krijg ik toch weer meer vrije tijd om handen. Nou dit is eerst wel genoeg over mij zelf, voor je het weet heb je toch nog een heel verhaal over je zelf op papier ( nu maar hopen dat ze genoeg ruimte in De Koekoek hebben ) Ik geef met genoegen de pen door aan Miriam van der Veen INGEZONDEN STUK: RAADSEXCURSIE NAAR NOPPERT BETON Dus de vaste uurtjes waren weg, daarnaast is Binne in de gemeenteraad van de FNP gekomen dus hij was naast zijn baan bij Omrin als planner vaak weg. Om het thuis stabiel te houden heb Ik er toen voor gekozen om eerst nog lekker van onze beide dames te genieten, Aniek ging nog niet volledige dagen naar school en Marion was ook nog 2 middagen vrij. In mijn vrije tijd mag ik heel graag een boek lezen en met onze 8 maanden oude hond Sterre te wandelen Tegenwoordig ben ik op school te zien waar ik samen met nog 7 vrijwilligers de TSO (tussen schoolse opvang) doe samen een broodje eten en spelletjes doen met de kinderen, wat heel gezellig is. Op 7 september jl. werd de jaarlijkse raadsexcursie gehouden. Onze raadsleden brachten o.a. een bezoek aan Noppert / Berding Beton in Sumar. Dit familiebedrijf, opgericht in 1945, is sinds kort overgenomen door het Duitse Berding Beton. Gastheer tijdens de excursie en huidig directeur Rintje Noppert, heeft geen opvolger. Hij vindt het bijzonder belangrijk dat het bedrijf - met een jaarlijkse omzet van 20 miljoen euro en ruim 90 medewerkers - blijft bestaan. Ook in minder rooskleurige economische tijden. Bij zijn keuze voor een nieuwe eigenaar, koos hij doelbewust voor een stabiele onderneming. Die werd gevonden in oosterbuur Berding Beton, eveneens een familiebedrijf, met 50 vestigingen. "Doe't ik yn kontakt kaam mei de Berding-famylje, fielde it fuortdaliks goed. Boppedat wist ik ek dat Berding útwreiding socht yn Nederlân", aldus Rintje Noppert. "Fansels, it is in folle grutter bedriuw mei meiwurkers, 4 direkteuren en in omset fan 250 miljoen euro.

9 RAADSEXCURSIE NAAR NOPPERT BETON WAT WAS HET WEER OOK WEER? Dirk Strijker Dochs ha ik der alle betrouwen yn, krekt om't de posysje fan de meiwurkers hjir goed waarboarge is. Ik moat wol sizze: it oernimme litten fan it bedriuw hat it swierste beslút yn myn libben west. Wat de trochslach joech is dat Berding Beton goed is." De heer Georg Berding junior woonde namens de Berding Holding de raadsexcursie bij. Voor hem een mooie gelegenheid om kennis te maken met raadsen collegeleden en vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie. Genoemd mag worden dat Georg Berding in 5 weken de Nederlandse taal onder de knie kreeg. Natuurlijk zijn er sprake van enige cultuurverschillen tussen Duitsland en Nederland. De wetenschap dat er tussen Noppert Beton en Berding Beton veel overeenkomsten liggen op het gebied van bedrijfsvoering en personele aandacht, biedt veel vertrouwen voor de toekomst. Weliswaar is de economische situatie op dit moment niet geheel rooskleurig. De medewerkers weten echter dat de organisatie binnen het bedrijf in Sumar door de overname niet zal veranderen. Dit biedt rust en toekomstperspectief. Het tweede deel van het bezoek aan Noppert - Berding Beton bestond uit een rondleiding over het bedrijfsterrein. Directeur Noppert, directeur Berding, bedrijfsleider Hoekstra en verkoopleiders Vellema en Talsma toonden het gezelschap het hele proces van vervaarding van bestratingsproducten, trappen, prefab, balken, liggers, vloeren, plafonds in zoveel mogelijk variaties. Van de aanvoer van zand, het maken van mallen en bewapening, stukwerk en grote hoeveelheden bestratingsmateriaal tot de opslag en transport: alles werd met eigen ogen aanschouwd als een boeiend en verrassend cadeau. Dat de raad van Tytsjerksteradiel blij is me het behoud van werkgelegenheid voor dit bedrijf behoeft geen nadere uitleg. Toch lijkt het zo dat de zomer nog even terugkeert schreef ik in de vorige Koekoek. We moesten hierop echter wachten tot in september. Augustus verliep ook de laatste dagen zeer nat. Op 31 augustus kon nog 18 mm aan het neerslagtotaal van de maand worden toegevoegd. Hiermee kwam de teller op 122 mm te staan (te nat, normaal: 85 mm). De laatste dag van augustus was, met nog geen 17 graden, meteen ook de koudste dag. Augustus als geheel was ondanks dat toch bijna 1 graad te warm en was daarmee de beste zomermaand van Veel zon was er de laatste augustusdag niet. Toch was de maand aan de zonnige kant met bijna 200 uren zon (normaal: 172). September ging goed van start. De middagtemperatuur kwam weer boven de 20 graden, de zon blies een aardig partijtje mee en het bleef droog. Een hele verademing. Op 5 en 6 september bleef het kwik net onder de 20 graden steken, maar daarna ging het weer bergopwaarts. Zondag 9 september was met bijna 27 graden zomers warm. Met name s middags volop zon. Op maandag nog een aardige dag met 22 graden en daarna was het gebeurd. Er kwam een einde aan het droge weer en warme dagen (middagtemperatuur 20 graden of hoger) kwamen niet meer voor. De zon kreeg het steeds wat moeilijker. De temperaturen werden steeds wat lager. Onverwacht veel regen viel er in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 september. In de regenmeter s morgens maar liefst 23 mm. Hiermee was Sumar één van de natste plaatsen van Fryslân. In de nacht van 22 op 23 september daalde het kwik naar 2,6ºC, de laagste waarde in september sinds tenminste Hier en daar op plasjes vormde zich het eerste flinterdunne ijslaagje van het winterhalfjaar. De dag er na, op maandag 24 september, weer veel regen (ruim 17 mm) en in de namiddag een flinke onweersbui, gevolgd door een avond met veel wind en buien. Het is nu zeker. De herfst is echt begonnen.

10 NIEUWS VAN DORPSBELANGEN SUMAR Nynke Bosgra NIEUWS VAN DORPSBELANGEN SUMAR HIMMELDEI De TWEEDE Himmeldei wordt gehouden op zaterdag 13 oktober 2012 De afvalbakken staan vrijdag 12 oktober vanaf uur op het parkeerterrein bij De Kamp. Iedereen kan de rommel tot uur op zaterdagochtend bij de Kamp inleveren. Wij rekenen op jullie inzet! (ON)VEILIGE VERKEERSSITUATIES Tijdens onze ledenvergadering in maart kwamen er enkele situaties naar voren die wij met de gemeente zouden gaan bespreken. We hebben de verkeersdeskundige uitgenodigd om samen met onze voorzitter de locaties te bekijken maar we kregen een schriftelijke reactie. Inmiddels hebben verkeersdeskundige opnieuw uitgenodigd om langs te komen. Onderstaand de vragen en de antwoorden. 1. De uitrit van de Master de Vrieswei op de Achterwei (langs de sloot /Hendrik de Haan) is erg gevaarlijk. De jeugd fietst daar zo de weg op en er is weinig uitzicht. Een bord doodlopende weg m.u.v. fietsers staat er ook niet. Antwoord gemeente: Bij verlaten van onverharde weg moet je voorrang verlenen aan alle verkeer. Je moet er langzaam rijden, het zicht hoeft daarom niet zo goed te zijn als wanneer je van een gewone weg af komt. Is de haag van Achterwei 3 het probleem? -> dan zouden jullie die mensen kunnen benaderen met de vraag er een stukje af te halen i.v.m. zicht. Als ik de reed zo zie, lijkt het me niet logisch om er in te rijden. Daarom zou ik er liever geen bord bij zetten (worden vaak over het hoofd gezien en lelijk). 2. Bordje Heidereed moet opnieuw geplaatst en een prullenbak zou handig zijn bij het bankje. Antwoord gemeente: We gaan er langs om te kijken wat precies ontbreekt. Ontbrekend straatnaambord wordt natuurlijk herplaatst. Bijplaatsen van nieuwe prullenbakken zijn we zeer terughoudend in. 3. Sluipverkeer Boswei. Verkeersremmende maatregelen op de Joute van der Meerwei? Antwoord gemeente: Met de Centrale As wordt dit probleem opgelost. Eenvoudige tussenmaatregelen zijn er niet. Tenminste, niet als je het gebied van alle kanten bereikbaar wilt houden, maar het verkeer er niet meer doorheen kan. Je zou de Joute van der Meerweg af kunnen sluiten van de provinciale weg maar dan is het gebied minder bereikbaar. 4. Aan het einde van de Heerenweg / Lânsbuorren heeft het fietspad eerst voorrang en dan verkeer van rechts. Antwoord gemeente: Dat is een bewuste keuze; is ook zo op de Mienskerwei. In een 60 km zone wordt uitgegaan van gelijkwaardige kruisingen (voorrang verhoogt snelheid autoverkeer aanmerkelijk). Vrijwel alle belangrijke fietspaden in onze gemeente zijn inmiddels in de voorrang gebracht. BESTUURSLEDEN Vooruitlopend op onze ledenvergadering van maart 2013 willen we hierbij een oproep doen. Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie in het bestuur van Dorpsbelang? Of wilt u eerst eens vrijblijvend een vergadering bijwonen? Neem contact op met de voorzitter Alex Nijboer op of stuur een mail naar

11 VERBETER JE BUURT, WIJK OF DORP via Doarpsbelang OPEN OCHTEND PEUTERSPEELZAAL Heb jij een idee om jouw leefomgeving te verbeteren? Doe dan mee aan de Kern met Pit en schrijf je in! Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) start met editie 2013 van de wedstrijd Kern met Pit. Je kunt je met jouw project inschrijven van 1 september tot en met 30 november Hoe werkt Kern met Pit Via de wedstrijd gaan bewonersgroepen aan de slag met hun idee voor de leefomgeving. Wie het lukt om dit binnen een jaar te realiseren, ontvangt het predicaat Kern met Pit en duizend euro. Daarnaast wint per provincie één bewonersgroep de trofee en een extra prijs van vijfhonderd euro. Als klap op de vuurpijl kunnen deze trofeewinnaars meedingen naar de nationale titel "De Beste Kern met Pit van Nederland" en extra prijzen winnen. Iets voor jou? De wedstrijd is bedoeld voor bewonersgroepen die zich willen inzetten voor de leefbaarheid in hun buurt, wijk of dorp. Misschien is dit net het zetje dat je nodig hebt om een goed project te starten. KNHM daagt je uit je project aan te melden en uit te voeren. Wil je meer weten? Ga dan naar of neem contact op met KNHM via Woensdag 31 oktober is er weer een open ochtend op peuterspeelzaal It Boartersplak. Alle ouders met kinderen vanaf 1 jaar die nog niet naar de peuterspeelzaal gaan zijn van harte welkom om te komen kijken wat we allemaal doen en kunnen ook volop informatie krijgen. Het begint om 9.00 uur en duurt tot uur. Dus ouders kom gerust kijken samen met uw kind. ACTIVITEITEN BIBLIOTHEEK BURGUM De volgende activiteiten zijn er in de bibliotheek van Burgum of worden door de bibliotheek georganiseerd: Kinderboekenweek - Tryater - Fabelkracht op woensdag 24 oktober, uur, De Pleats (Schoolstraat 82, Burgum). Voor kinderen van 6 jaar en ouder. Toegang: 5,-. Kaarten verkrijgbaar bij Bibliotheek Burgum ( ) of De Pleats ( ). Werken met de ipad op woensdag 31 oktober, uur, Bibliotheek Burgum. Prijs: 17,50. Elma van Lier & Henk Kloosterhuis - Verhalen over en foto s uit Mongolië op donderdag 14 november, uur, Bibliotheek Burgum. Toegang: leden 5,00, niet-leden 6,00 en Nut-leden gratis (vooraf op vertoon lidmaatschapskaart entreebewijs ophalen). Stamboomonderzoek voor beginners op donderdag 11 & 18 oktober en 1 november, uur, Bibliotheek Burgum, Prijs: 47,50.

12 CLUB SUMAR CLUB SUMAR Hey jeugd! Jullie zijn altijd in voor een gezellig avondje uit toch? Niet langer is het nodig daarvoor helemaal naar Quatrebras te gaan. Binnenkort kan dat ook gewoon in Sumar! Want iedereen die naar het voortgezet onderwijs gaat wordt uitgenodigd om naar CLUB SUMAR te gaan. Ja ja, dat is weer eens wat anders dan CLUB Q of tegenwoordig CLUB PRINS! In CLUB SUMAR heb je vrijdags om de twee weken de kans je vrienden van het hele dorp te ontmoeten. De entree bedraagt slechts 20,- en dat is voor het hele seizoen. Daarnaast zijn alle drankjes op de avonden gratis en legitimatiebewijs is niet verplicht! De deuren van CLUB SUMAR openen op de gewone gezellige vrijdagavonden om 20:00 uur en we sluiten ongeveer rond de klok van 21:30 uur. De entree/contributie van 20,- kun je (of één van je ouders natuurlijk) overmaken op bankrekening-nummer: CLUB SUMAR wordt gehouden in De Moeting. Zit je in klas 1 of 2 van het voortgezet onderwijs? Dan ben je welkom in de groep Jongeren. Zit je in klas 3 of 4 van het voortgezet onderwijs? Dan ben je welkom in de groep Ouderen. De data van jouw CLUB-avond zijn op dit moment nog niet bekend maar zullen snel volgen. Daarvoor is het wel handig om je via het onderstaande strookje op te geven. En dan dit: Op zaterdag 20 oktober gaan we lekker. Met z n allen willen we een spokentocht beleven! Daarvoor moet je je wel even opgeven omdat de spoken graag vooraf willen weten op hoeveel mensen zij kunnen rekenen. Doe dit door onderstaand strookje voor 12 oktober in te leveren bij Jitske of Marten: Jitske: It Houtsjepaad 19 Marten: Heerenweg 13. Of mail even met Jitske: Op deze zaterdagavond word je om 18:45 uur verwacht bij De Moeting!! Kun je niet bij de gezellige maar ook griezelige openingsavond van CLUB SUMAR zijn maar wil je wel op andere avonden langskomen? Natuurlijk kan dat! Maar geef dat wel even aan op onderstaand strookje. Zie je in CLUB SUMAR! Groeten Edwin, Jitske, Anneke, Marten en Lammert Ik..wil me opgeven voor de spokentocht op zaterdag 20 oktober. Ik..ben zaterdag 20 oktober niet aanwezig, maar wil wel graag een ander keertje langskomen in CLUB SUMAR.

13 Ladies Night Activiteitencommissie van Dorpshuis de Kamp organiseert op vrijdag 2 november een Ladies Night. Het belooft een ware beleving te worden voor de Ladies. De zintuigen (Ruiken, voelen, zien, proeven en horen ) worden op de proef gesteld. Je ervaart o.a. wat kleuren voor je kunnen betekenen, hoe cup- cakes je wereld verrijken, wat een pedicure voor je voeten kan betekenen, een manicure voor je handen, wat massage voor je lichaam en geest doet, wat verantwoorde hapjes zijn en tevens worden er leuke hebbedingen aangeboden. Bovenal wordt je in de watten gelegd door persoonlijke zorg en kleine attenties. De entree is gratis. Dus noteert u nu alvast de datum vrijdag 2 november, in de agenda en trommel zoveel mogelijk vriendinnen voor deze avond op. Vanaf uur ben je van harte welkom! Op de flyers en posters die binnenkort worden aangeboden staat het complete aanbod van deelnemers die meewerken aan deze ladies night. Activiteitencommissie De Kamp (PS, pinautomaat is niet aanwezig, dus mocht u wat willen kopen dan graag contant geld meenemen.) PASSAGE AFDELING SUMAR Hillie Hoekstra 6 sept. jl. hebben we onze eerste ledenvergadering in het nieuwe seizoen weer gehad. Gastspreekster deze avond was mw. Houtman, die werkt voor het Voorlichtingsbureau Remedica uit Eindhoven. Deze avond stond in het teken van "Verbreed uw horizon", wat ging over: zorg en welzijn, beweging, gezondheid, verzorging en vrije tijd. Zij toonde onze nieuwe producten die op der markt zijn, heel divers van b.v. filteren van water tot het verschil van steun- en/of reiskousen, de laatst genoemden zijn in verschillende maten en kleuren te krijgen. Ook toont ze ons incontinentiemateriaal wat voor vrouwen maar ook voor MANNEN op de markt is. Al met al was het een gezellige en leerzame avond. Als u dit stukje leest, zijn we inmiddels ook (3 oktober) naar het museum Ot en Sien in Surhuisterveen geweest. De volgende vergadering is 18 oktober. We horen dan iets over Pikulan met dia s over Indonesia. Gasten zijn van harte welkom! BRIDGECURSUS IN BURGUM In oktober organiseert de Bergumer Bridge Club een nieuwe cursus bridge in Suwâld of Burgum. Bridge is een fantastisch kaartspel. Je hersens worden zelfs beter getraind dan bij b.v. schaken of dammen. Het is ook een goede manier om met andere mensen in contact te komen en samen iets te beleven. Bridge is echt een hype. Nederland werd vorig jaar wereldkampioen!! Onder onze leden hebben we een gediplomeerd bridgedocent: Hans van Woerden. Hij gaat komend seizoen weer een cursus voor beginners van 12 lessen geven. Er zijn al de nodige aanmeldingen, maar er is nog plek voor meer enthousiaste cursisten. De planning is op maandagochtend en woensdagochtend. Meld je aan via Hans van Woerden, of v

14 WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT Froukje AGENDA ROODHERT, BURGUM Henk en Ymkje Hieperdepiep, hieperdepiep, hieperdepiep Er is er één jarig hoera, hoera dat kun je wel zien dat is zij (ik dus) of hij, wij vinden dat allen zo prettig jaja en daarom zingen wij blij, zij leve lang hoera, hoera, (3x) hieperdepiep HOERA (3x). Ik heb eens even nagedacht over dit veel gezongen verjaardagslied. Kun je echt aan iemand zien of hij/zij jarig is? Als kind misschien want dan straalde je bij het zien van al die cadeautjes en genoot je van de aandacht. Maar naarmate je ouder wordt gaat de lol er toch wel wat van af. Werd vroeger toen je klein was alles voor je geregeld van uitnodiging, versieren, versnapering, cadeautjes, etc., als je volwassen bent moet je het allemaal zelf doen. Ik stuitte dan ook al meteen op hoera, nou zelf zit ik meer te denken aan, hoe raar. Want we menen alles uit de kast te moeten trekken om het tot een goed einde met vooral het gewenste resultaat te brengen. Ieder jaar moet het meer en meer en meer want ja we willen vooral niet onder doen voor de ander. Het begon al op school bij onze kinderen. Niets was te gek, gelukkig zijn wij als gezin altijd qua verjaardagen met beide benen op de grond blijven staan en genoten onze kinderen van koek en pepermunt happen, maar ook van een speurtocht door onze woonwijk. Zelf pannenkoekjes bakken in op het gourmetstel en ezeltje prik kon nog voor de nodige hilariteit zorgen. Maar kleine kinderen worden groot en regelen nu hun eigen feestje wat inhoudt dat ook ik en mijn lief, ouder worden. En dan zingen we toch echt wel een toontje lager en hieperdepiep wordt al snel hyper ik piep er lekker tussen uit. Want ik vind het helemaal niet prettig meer zoals het liedje doet vermoeden, nee zij vinden het prettig dat ze van alles voorgeschoteld krijgen, lekker kunnen bijkletsen met mensen die zij alleen op deze hoogtijdagen tegen komen, de gastvrouw en heer helemaal vergetend o, ja en op het eind van de middag of avond nog snel laten weten, het was gezellig we moeten nodig eens weer bijkletsen, nu iets afspreken? Of bellen we. Lang zal ze leven dat is de mooiste regel uit het hele liedje, het is een wens van al je dierbaren die je wordt toegezongen en in stilte wens ik dan ook dat het waarheid zal worden mits het in goede gezondheid mag zijn. Want ook al zingen we o, wat zijn wij heden blij, Lang zal ze leven zal in elk verjaardagslied te horen zijn. En zolang wij elkaar dat oprecht blijven toezingen zal ik van elke verjaardag die mij nog rest blijven genieten. Dan zal ik genieten van de voorbereidingen die alles te maken hebben met een geslaagd feest zonder dat ik daar ook maar welke vorm van Social Media bij nodig heb, alhoewel mijn echte facebook vrienden natuurlijk een seintje krijgen om mij op gepaste wijze te feliciteren. Diverse artiesten komen binnenkort naar het Roodhert in Burgum. Wat kunnen jullie allemaal verwachten: "Rockabilly Night" met 3 bands!!: House Rockers uit Londen, Bill Fadden uit Wales en Hayride Silvertones. Het belooft weer een fantastische Rockabilly avond te worden met deze topartiesten!! Entree: voorverkoop 10,- 's avonds aan de deur 12,50 We gaan vanavond een super Twentse band bekijken op advies van Henk de Tukker!! "Hakviolen" Zij spelen muziek in het genre van o.a. Normaal, Moai Wark etc. Neem eens een kijkje op hun pagina: Kleintje Carnaval met DJ Eppie!! Aanvang uur, bovenzaal open om uur. Verkleed komen is gratis entree, anders 5,- entree! Graag oan't sjen!! Een beregezellige avond met Lytse Hille!! Aanvang uur, de zaal is open vanaf uur. Entree: voorverkoop 5,- 's avonds aan de kassa 7,50

15 WERKGROEP GESCHIEDENIS Dirk Strijker Na een welverdiende vakantie kwamen de leden van de Werkgroep Geschiedenis Sumar op dinsdag 11 september weer bij elkaar. Het wordt nu menens! Uiteraard is er nog wel wat te doen aan schrijfwerk, maar de komende weken en maanden zullen we ons vooral gaan richten op het daadwerkelijk in maken en samenstellen van het geschiedenisboek. Pieter Jonker uit Oosterwolde (hij was ook van de partij bij het samenstellen en uitbrengen van het boek Losse Flodders van Tine Strijker) is daarbij onze steun en toeverlaat. Hij is inmiddels in gesprek met een drukker en samen met onze vormgeefster Femke Krol heeft hij al enkele werkafspraken gemaakt. Deze werden op deze eerste bijeenkomst na de vakantie gezamenlijk besproken. Het ligt in de bedoeling dat het boek in februari 2013 klaar is. Daarvòòr zullen er nog sponsors en fondsen moeten worden benaderd. Er zal een begroting moeten worden gemaakt. Je zult dan bij benadering willen weten hoeveel boeken er gedrukt gaan worden. We denken dat we de verkoop door middel van voorinschrijving gaan doen. Hiervoor wordt eerst een folder ontwikkeld, die samen met de Koekoek (mogelijk die van november) wordt verspreid. In de folder informatie over het boek, het aantal bladzijden, de verkoopprijs en een inschrijfbon. Ingevulde bonnen worden enige tijd later door de Werkgroepsleden ingezameld. Voor geïnteresseerden buiten Sumar komt er wellicht de mogelijkheid tot toezending van het boek. Ondertussen gaan ook de redactionele werkzaamheden verder. De drukproeven moeten worden gelezen en gecorrigeerd en dan uiteindelijk zal het boek worden gedrukt. De verkoop kan daarna beginnen. En als je als redactie dan bezig bent de puntjes op de i te zetten, kom je er achter dat je bepaalde dingen vergeten bent, waarvan je vindt dat het wel gebeuren moet. Kortom, er is nog veel te doen de komende maanden. HARREJAKKIE HÛNEKAKKIE.. Hondenbezitters van Sumar: de grootste ergernis is als je je hond uitlaat en dan als de hond zijn behoefte doet op de stoepen en dan vooral rondom de scholen. Wij als kinderen vinden het niet leuk dat als wij over de stoepen heen lopen van en naar school dat wij dan in de HONDENKAKKIE van jullie hond gaan staan en dat dat de hele school er naar stinkt omdat wij het onder onze schoenen of laarzen hebben. Dus hondenbezitters: aan u de vraag om uw hond zoveel mogelijk buiten het dorp het zijn behoefte te laten doen en zo wie zo een schepje mee te nemen om als de hond zijn behoefte toch op de stoep doet het dan even in een zakje te doen en het dan thuis even in de bak te deponeren. Namens alle Sumarder schoolgaande jeugd BEDANKT!

16 NIEUWS VAN Bart van der Vliet MEIINOAR TROCH DE TIID Voedselbank Tytsjerksteradiel Voorlichtingsavond In maart 2012 hebben we alle verenigingen door middel van een brief uitgenodigd voor een voorlichtingsavond in samenwerking met het bestuur van dorpshuis De Kamp. Aangezien er slechts één aanmelding binnen was gekomen hebben we moeten besluiten om de avond af te gelasten. Maar er hadden wel meer verenigingen willen komen op de bewuste avond van de 21-ste maart, maar door een miscommunicatie hadden zij zich niet aangemeld. Nu komt er opnieuw een voorlichtingsavond voor alle verenigingen en wel op WOENSDAG 31 OKTOBER Dus, hebt u als bestuur van een vereniging in ons dorp opnieuw de mogelijkheid om kennis te maken met de mogelijkheden van GOOGLE-DOCS. Voor deze avond hebben we de maker van onze website, de heer Rienk Vlieger van Studio Staalkaart uit Eastermar bereid gevonden om uitleg van GOOGLE-DOCS te geven. Aangezien het werken met de systematiek van GOOGLE-DOCS voor besturen van verenigingen erg handig kan zijn voor de onderlinge communicatie hierbij nogmaals een oproep om de voorlichtingsavond te bezoeken. U kunt zich aanmelden via Armoede, veraf en zeer zichtbaar. We weten ervan en kunnen de beelden in- en uitschakelen. Armoede, veelal onzichtbaar, maar dichtbij. Daar weten we vaak niet van. Het komt steeds vaker voor, misschien niet bij u in de straat, maar zeker in uw dorp. De Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel probeert, net als de andere voedselbanken in Nederland, die stille armoede te bestrijden. Bestrijden, waarbij één van de uitgangspunten is dat verspilling op de ene plaats, zoals het vernietigen van goed voedsel, wordt tegengegaan door het uitreiken van dit voedsel op plaatsen waar het aantoonbaar nodig is. Het bestuur en de vrijwilligers van "onze" voedselbank zeggen u hartelijk dank voor de belangstelling die u toont door het brengen van een bezoek aan onze site. Ook verdere steun bijvoorbeeld in de vorm van geld of goederen, stellen wij zeer op prijs. Voor de uitgiftedata en verdere informatie verwijzen wij u naar de site:

17 KLEURANALYSE Lydia van der Veen Afgelopen zomer heb ik een kleuropleiding gevolgd in Winterswijk. Daarvoor ben ik geslaagd op 27 augustus, dit vond plaats in Arnhem Jannie's Nails en more studio Wat houdt het in? U wordt geanalyseerd met doeken, bent u een koel of warm type, moet u licht of donker? Zo wordt bepaald in welk seizoen u past; lente, zomer, herfst of winter. Van welk seizoen u houdt of niet houdt heeft geen invloed. Tijdens het advies laat ik met de kleurdoeken zien wat goede en slechte kleuren voor uw uitstraling betekenen. Het is verrassend om te zien dat bij het dragen van de juiste kleuren uw huid er frisser uit ziet, dat vlekken en rimpels minder zichtbaar zijn en de ogen gaan stralen. Natuurlijk krijgt u ook advies over de juiste haarkleur die bij u past. Bij het advies hoort een waaier met 96 bij het seizoen passende kleuren in verschillende nuances van licht naar donker. De waaier gebruikt u bij het zoeken van de juiste kleuren in kleding, accessoires en make-up. Ieder seizoen heeft zijn eigen waaier, en zo heeft u nooit meer miskopen! Kom op 2 november op de Ladies night voor meer informatie en aanbiedingen. En kijk ook op Bij mij kunt u terecht voor: acrylnagels french manicure nagelbedverlenging wenkbrauwen epileren en verven bruidsnagels wimpers verven Ook thuisservice mogelijk! Nagelstyliste Jannie van der Meer De Swannepole 6, Suameer tel /

18 HOE IS 'T MEI DE HOLLE? Gemeente Tytsjerksteradiel INFORMATIEBIJEENKOMST CENTRALE AS Provinsje Fryslân De gemeenten Achtkarspelen, Boarnsterhim, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel hebben in samenwerking met Mediaheads een gratis Fryske App ontwikkeld. De game heet Hoe is t mei de holle? en is gebaseerd op het bekende televisiespel Hints. Hoe is t mei de holle? De regels van Hoe is 't mei de holle? zijn simpel: Binnen de tijd woorden beschrijven aan teamgenoten, zonder daarbij het antwoord of de verboden woorden te benoemen. Het team dat de meeste punten verzamelt, wint. De App is zowel voor iphone als Android telefoons beschikbaar in de Marketplace en App Store. Geweld is niet Oké Hoe is t mei de holle? is onderdeel van het Project Geweld is niet Oké. Doel van dit project is om mensen bewust te maken dat geweld, in welke vorm dan ook, niet Oké is. Naast de gemeenten zijn de politie en het Openbaar Ministerie ook deelnemers aan het project. Met het maken van de gratis game willen de partijen het onderwerp geweld op een moderne en interactieve manier bekendheid geven. Alle inwoners van Sumar worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdag 10 oktober a.s., inloop uur in Dorpshuis De Kamp. Als inwoner willen we u deze avond informeren over de start van de werkzaamheden rondom de aanleg van De Centrale As. Door middel van een informatiemarkt wordt u geïnformeerd over o.a. omleidingsroutes, gebiedsontwikkeling en kavelruil. Medewerkers van het projectbureau De Centrale As, leden van de Gebiedsontwikkelingscommissie (GOC) en de gemeente zijn deze avond beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Met diverse schetsen laten we tijdens deze informatieavond zien wat er staat te gebeuren en wat de globale planning is voor de komende periode. FF PUZZELEN Meer weten? Kijk dan op

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle EM Twijzel Tel: Website: oanrin.noventa.nl

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle EM Twijzel Tel: Website: oanrin.noventa.nl C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Beste ouders/verzorgers, Het kalenderjaar is alweer bijna ten einde en het nieuwe jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 november 2015

Nieuwsbrief 5 november 2015 Nieuwsbrief 5 november 2015 Belangrijke data: 5 november: informatieavond Voortgezet Onderwijs, ouders groep 8 11 november: Studiedag SKOB, alle leerlingen zijn vrij. 13 november: Feestelijke uitreiking

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Weeknieuws week 12. Locatie de Toverdoos. 2 jarigen

Weeknieuws week 12. Locatie de Toverdoos. 2 jarigen Weeknieuws week 12 Locatie de Toverdoos 2 jarigen De week vloog weer voorbij! Wat hebben we het weer leuk gehad. We namen rustig afscheid van thema "Regen". De klas wordt nu steeds meer gevuld met spulletjes

Nadere informatie

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Allemaal heel erg bedankt!! Met dank aan de oud papier ophalers..

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Allemaal heel erg bedankt!! Met dank aan de oud papier ophalers.. Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 9, 30-04-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 9, 30-04-2015 In dit nummer: Met dank aan de oud papier ophalers.. Met dank aan oud papier

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2015 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)er, Heb je het ook gemerkt? Het was meer dan 20 graden

Nadere informatie

Sint pancras. Thema: Sint pancras! Dit boekje is geprint door

Sint pancras. Thema: Sint pancras! Dit boekje is geprint door Bouwdorp Sint pancras Thema: Sint pancras! Herfstvakantie!! Maandag 17 t/m donderdag 20 oktober 2016 Dit boekje is geprint door www.copycentre.nl Bouwdorp Sint Pancras 2016 Hallo jongens en meisjes! De

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Interview met Pam M Jones

Interview met Pam M Jones Interview met Pam M Jones Door Timen van Ark, Radio presentator bij www.countryland.nl Programma Countryland Café Uitzending 10-09-2016 We hebben vandaag hier een artiest die ook een beetje bekendheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Locaties: Groene Hil 20 en Moeraszegge 73 Mailadressen: MR: mrburgst@gmail.com Heksenketel: p.duijvelaar@nbsburgst.nl OCgr.hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Leidsterpraat FEEST. 18 t/m 22 mei woensdag 3 juni zaterdag 13 juni

Leidsterpraat FEEST. 18 t/m 22 mei woensdag 3 juni zaterdag 13 juni April 2015 Leidsterpraat De meivakantie staat alweer voor de deur, met daarin Moederdag, de peuters zijn druk bezig geweest om weer iets moois te maken voor hun mama s, wat het is, is nog een verrassing!

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017 1947 2017 Nieuwsbrief juli 2017 Feest Heikant 70 jarig bestaan 1947-2017 Datum 8 juli 2017 UITSTAPJE. Het belooft een avontuurlijke dag en avond te worden vol verrassingen en veel gezelligheid! We hopen

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

EEN FEESTJE ORGANISEREN

EEN FEESTJE ORGANISEREN EEN FEESTJE ORGANISEREN De cursus is bijna afgelopen. Je wil met de hele klas een feestje organiseren. Jullie bereiden in groep het feestje voor en schrijven een uitnodiging. Wat moet je doen? Dit is groepswerk.

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal,

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal, Nieuws update eind november 2014 Programma editie 2014: Fietsdagen: Vrijdag 19 december, zaterdag 20 december en zondag 21 december, met maandag 22 december gezamenlijk Serious Breakfast en het aanbieden

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders, Nieuwsbrief 21 juli 2017 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Al weer een schooljaar voorbij. Wat gaat het toch snel. We willen nog een aantal mensen bedanken:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Vereniging voor dorpsbelangen Sumar

Vereniging voor dorpsbelangen Sumar Vereniging voor dorpsbelangen Sumar Opgericht november 1945 P.a. Greate Buorren 10 (9262 SB) SUMAR Email: dorpsvereniging@sumar.nl Jaarverslag 2013 Het bestuur van de vereniging heeft zich in dit jaar

Nadere informatie

digitil 18 - aug 2014

digitil 18 - aug 2014 digitil 18 - aug 2014 In deze digitil: Reünie op zondag 24 augustus Men s Night op dinsdag 26 augustus Ladies Night op woensdag 27 augustus Zaterdag 30 augustus tennisclinic Sjeng Schalken Jubileum loterij

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg Nieuwsbrief week 11-2016 Agenda: 12 maart NL Doet 16 maart Schoolvolleybal toernooi groep 8 Studiedag onderbouw, groep 1 en 2 vrij 11 april Kijkavond bovenbouw. 13 april Schoolvoetbal toernooi groep 7

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Berkenblad nr.4 13 oktober 2015. Beste ouders/verzorgers,

Berkenblad nr.4 13 oktober 2015. Beste ouders/verzorgers, Berkenblad nr.4 13 oktober 2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt het vierde Berkenblad van het nieuwe schooljaar 2015-2016! Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl

Nadere informatie

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Wintersluiting Helaas is er al weer een einde aan het speelseizoen gekomen.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Aan de ouders van de kinderen van groep 1en 2: Nieuwbrief voor het nieuwe thema.

Aan de ouders van de kinderen van groep 1en 2: Nieuwbrief voor het nieuwe thema. Aan de ouders van de kinderen van groep 1en 2: Nieuwbrief voor het nieuwe thema. Allereerst willen we alle ouders en kinderen een heel goed 2015 wensen. We wensen u veel gezondheid en geluk toe. We hopen

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Uitslag Heuvelrug deel I Veenendaal

Uitslag Heuvelrug deel I Veenendaal Uitslag Heuvelrug deel I Veenendaal Deze wedstrijd is niet door zwemmers van Aquarijn gezwommen.. dus geen uitslag Het Merwestein Gala Van allerlei over het Merwestein Zwemgala (door Janien Kamperman en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari. We wensen u veel leesplezier. Welkom Deze maand zijn de volgende leerlingen bij ons op school gekomen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS IK HEB EEN SCHANDELIJK HOOG IQ. Ik lees kranten in zeven talen. Ik heb vroeger veel in het buitenland gezeten. De actualiteit houd ik met hartstocht bij, maar naar de televisie kijk ik niet en naar de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Maart 2011 1 Nieuws Nieuws De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Heb je informatie voor de nieuwsbrief? Deadline is 14 dagen voor de volgende nieuwsbrief

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2017 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

Jevak augustus t/m 1 september. Buurtvereniging t Kraaiennest. Yeehhhh, HUTTEN BOUWEN!!! Thema.. Het wilde Westen! Cowboys & Indianen

Jevak augustus t/m 1 september. Buurtvereniging t Kraaiennest. Yeehhhh, HUTTEN BOUWEN!!! Thema.. Het wilde Westen! Cowboys & Indianen Buurtvereniging t Kraaiennest AY. Kuiperstraat 15 1782 XA Den Helder Telefoon: 0223-623693 Yeehhhh, HUTTEN BOUWEN!!! Jevak 2017 28 augustus t/m 1 september Thema.. Het wilde Westen! Cowboys & Indianen

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl November 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van November. Hierin stellen de nieuwe ouderleden van de MR zich aan u voor. En kunt u lezen over de opbrengst van de kleedjesmarkt,

Nadere informatie

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.hetnestkastje.be

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.hetnestkastje.be Beste ouders en kinderen, deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.hetnestkastje.be Nu de winter stilaan achter de rug is en de lente zich van zijn mooiste kant laat zien, voelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2010

Nieuwsbrief april 2010 Openbare Basisschool Cornelis Jetses Jaargetijden 6 1109 AR Driemond telefoon: 0294-414370 e-mail:info@cjetses.nl www.cjetses.nl Nieuwsbrief april 2010 Agenda Zaterdag 24 april Geinloop Meivakantie 30

Nadere informatie

17 Belangrijke data school

17 Belangrijke data school 12 mei 2014 nr. 17 Belangrijke data school Mei juni 2014 Ma. 12 mei Memo mee Wo. 14 mei Sportdag Prins Mauritsschool Do. 15 mei MR vergadering 20.00 uur Di. 20 mei Viering groep 1-2 Woe. 21 mei Studiedag

Nadere informatie

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen,

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen, Roerdompstraat 76 6601DL Wijchen Jaargang 24 No. 34 29 mei 2015 Inforedactie: Thea Wilbrink Tel: (024) 6452881 Fax: (024) 6452879 www.paulus-school.nl E-mail: directie@paulus-school.nl inforedactie@paulus-school.nl

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Katwijkerbuurt

Nieuwsbrief Katwijkerbuurt Nieuwsbrief Katwijkerbuurt Beste buurtbewoners, Voor U ligt de nieuwsbrief van juni 2014. Wij van de redactie zullen U d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de activiteiten die georganiseerd

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Wingerdbericht. Agenda. Open dag: 30 april. Nummer 15: 17-04-2015. Jaargang 2014-2015

Wingerdbericht. Agenda. Open dag: 30 april. Nummer 15: 17-04-2015. Jaargang 2014-2015 Wingerdbericht Nummer 15: 17-04-2015 Jaargang 2014-2015 Agenda 19 april Schoolkerkdienst 21 t/m 23 april Eindtoets groep 8 (de ochtenden) 22 april Werkoverleg groep 1 t/m 3, deze lln. vrij 24 april Koningsdag

Nadere informatie

Afscheidsfeest meester Zeilstra,

Afscheidsfeest meester Zeilstra, Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 18 februari 2015 nr. 70 Agenda Afscheidsfeest meester Zeilstra, We hebben met elkaar een fijn feest gevierd om formeel afscheid te nemen van meester Zeilstra. Formeel, want

Nadere informatie

Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer.

Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer. Beertje Anders en Beertje Bruin gingen bij oma spelen. Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer. Oma hoorde: Ik wil de bal, Ik wil de blokken, Ik ga kleuren, Ik wil de kleurpotloden

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

Vakantieprogramma 2015. Chillen in ons ZOmerparadijs. Bij Zo op het Podium/Zo op Gummarus

Vakantieprogramma 2015. Chillen in ons ZOmerparadijs. Bij Zo op het Podium/Zo op Gummarus Vakantieprogramma 2015 Chillen in ons ZOmerparadijs Bij Zo op het Podium/Zo op Gummarus Zomer 2015 Inhoudsopgave Chillen in ons ZOmerparadijs 1 Week 1 2 Week 2 4 Week 3 5 Week 4 6 Week 5 7 Week 6 9 Zomer

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF!! Zomer: Nieuwe kindjes en stagiaire/vrijwilliger en vertrekkende kindjes:

NIEUWSBRIEF!! Zomer: Nieuwe kindjes en stagiaire/vrijwilliger en vertrekkende kindjes: NIEUWSBRIEF!! Zomer: Wat hebben we een heerlijke zomer gehad met veel speelplezier, de kinderen hebben genoten. Lekker buiten spelen en ijsjes eten, af en toe wat verkoeling met water en meer hadden we

Nadere informatie

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 It Skiltsje Nieuwsbrief OBS Thrimwalda Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 Jubileum Dinsdag 5 januari was ik 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb dit samen met mijn collega s en echtgenoot

Nadere informatie