Van de redactie. Ontwikkelingen op onze school

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de redactie. Ontwikkelingen op onze school"

Transcriptie

1 NUMMER APRIL 2015

2 Van de redactie De volgende Mollerinfo ontvangt u op 22 mei. Kopij voor deze aflevering kunt u doorgeven via vóór donderdag 21 mei uur. Ontwikkelingen op onze school Via deze bijdrage willen we u op de hoogte stellen van zaken waar wij als school op dit moment mee bezig zijn. Het betreft een aantal ontwikkelingen op de lange termijn en we geven u daarmee inzicht in de lijn die wij uitgezet hebben. Inspectie en opbrengstenkaart Naar aanleiding van het inspectiebezoek in het vorige schooljaar zijn we als school hard aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat de resultaten van onze leerlingen verbeteren. Zoals u waarschijnlijk weet was in januari 2014 de inspectie niet tevreden over onze opbrengsten van het vwo en plaatste zij ook kanttekeningen bij het onderwijsleerproces. Aandachtspunten waren het actiever krijgen van de leerlingen en meer afwisseling in de les. Bij het inspectiebezoek in november vorig jaar zag de inspectie al duidelijke verbeteringen. We kregen complimenten. Onze opbrengsten zijn nu ook weer op orde. Op de zogenaamde opbrengstenkaart hadden we vorig schooljaar op het vwo drie van de vier indicatoren op rood. We kunnen nu met gepaste trots zeggen dat alle vier de indicatoren weer op groen staan. We zijn dus op de goede weg. De inspectie heeft aangegeven dat ze voor het einde van het schooljaar nog een keer komt om te kijken hoe de stand van zaken is. We houden u op de hoogte. RTTI en CPS Ondertussen proberen we onder andere met twee initiatieven ons onderwijs maatgerichter te maken. Eén initiatief is het zogenaamde RTTI traject. We hebben al twee studiedagen met alle docenten aan deze werkwijze besteed. Kort gezegd probeert RTTI beter duidelijk te maken hoe een leerling presteert, dus niet alleen het cijfer, maar ook een feedback over hoe goed je bent op R (reproduceren), T1 (gemakkelijke toepassingsvragen), T2 (moeilijke toepassingsvragen) en I (inzicht). Ondertussen neemt een vak in elk leerjaar minimaal één toets op deze manier af. Leerlingen kunnen via deze feedback gerichter zien waar hun sterke en verbeterpunten liggen. Bovendien kunnen de docenten via een betere didactische en pedagogische aanpak op deze onderdelen sturen. Maar liefst 8 docenten uit verschillende vaksecties hebben hiervoor een certificaat behaald. Zij vormen samen de expertgroep RTTI. Het uiteindelijke doel is om in schooljaar 2015/2016 in elke sectie een vakdocent te hebben, die dit certificaat heeft behaald. De opgedane kennis kan zich zo als een olievlek over onze school verspreiden. Zoals gezegd, willen we onze didactische-pedagogische aanpak verbeteren: minder gericht op de gemiddelde leerling, maar meer aandacht voor de verschillen tussen de leerlingen. Het CPS is een landelijke adviesorganisatie die ons hierbij ondersteunt. Op 3 april hebben we de aftrap van dit traject gehad. Docenten hebben zelf kunnen aangeven met welke leervraag ze aan de slag willen. Op basis hiervan zijn alle docenten in groepen ingedeeld. Op dinsdagmiddag 14 april zijn deze groepen onder leiding van een aantal adviseurs vanuit het CPS voor het eerst aan de slag gegaan. Dit traject wordt

3 volgend schooljaar intensief voortgezet. We hebben nu al vier bijeenkomsten/werkmiddagen gepland waarin we dit een vervolg geven. Examens Op donderdag 23 april hebben we onze laatste examentrainingen gegeven. Op vrijdag 24 april hebben onze examenleerlingen via de Laatste SchoolDag (LSD) op een ludieke wijze hun "laatste lesdag" afgesloten. Vanaf 25 april t/m 10 mei is de meivakantie. In deze vakantie vinden op onze school nog extra examentrainingen plaats onder de verantwoordelijkheid van Lyceo. Dit is een landelijk gerenommeerd instituut dat ook de nodige expertise heeft op het gebied van examentraining. Deze trainingen zijn alleen toegankelijk voor leerlingen die zich hiervoor hebben ingeschreven. Op 11 mei start de afname van de landelijke examens. Het is belangrijk om tijdens de meivakantie te blijven oefenen met de leerstof en de examens. Alle examens vanaf 2002 voor alle richtingen zijn te vinden op de site van Ook de correctievoorschriften en normeringen staan op deze site. Het wordt voor leerlingen, docenten, maar ook ouders/verzorgers weer een spannende periode. We verwachten dat onze leerlingen alles op alles zetten om zich optimaal op het examen voor te bereiden. De focus moet liggen op het maken van een goed examen. Het maken van een examen is topsport en vergt het uiterste. We vragen u dan ook om uw zoon of dochter in deze spannende tijd te ondersteunen en begeleiden. Wij zullen er van onze kant ook alles aan doen om te zorgen dat het felbegeerde diploma kan worden uitgereikt. Hopelijk kunnen we donderdag 25 juni of donderdag 2 juli met u het glas heffen en de Dr.Mollercollege-periode op een mooie wijze afsluiten. We wensen iedereen heel veel succes met de examens. Rosanne Melfor, adjunct-directeur havo Jos Dierx, adjunct-directeur vwo Kiss and Ride Als het slecht weer is, brengen veel ouder(s)/verzorger(s) hun kinderen met de auto naar school. Dat is natuurlijk geen probleem, indien het afzetten veilig gebeurt voor uw kind en andere leerlingen van de school. We merken echter dat bestuurders hun auto midden op de rijweg of voor de parkeerplaats van de fietsen stilzetten. Daarmee komt de veiligheid in het gedrang. We willen u wijzen op twee mogelijkheden om de leerlingen af te zetten: - In de parkeervakken aan de Olympiaweg, richting RKC en niet in de bocht of in het doodlopende stuk. - Aan de Ambrosiusweg, in de buurt van de kerk, waarna leerlingen te voet over kunnen steken. Als leerlingen (tijdelijk) in een rolstoel of met krukken naar school komen, kunt u uw kind natuurlijk voor de school uit laten stappen. Alle kandidaten halen rekentoets In maart hebben 86 van de 94 leerlingen uit vwo 5 en 68 van de 105 leerlingen uit havo 4 de rekentoets

4 gemaakt. De docenten rekenen hebben op basis van een aantal criteria deze leerlingen geselecteerd. De havo-leerlingen hebben een toets op 3F-niveau gemaakt en de vwo-leerlingen een hoger niveau: 3S. We zijn er trots op dat deze leerlingen (154 totaal) allemaal geslaagd zijn! Dit betekent dat ze volgend jaar voor hun eindexamen geen rekentoets meer moeten maken. Excursie 5 vwo Carmen à Bruxelles op dinsdag 12 mei De leerlingen uit 5 vwo met Frans gaan op dinsdag 12 mei naar Brussel. Hun ouders zijn per brief geïnformeerd over de dagexcursie die nauw aansluit bij het lesprogramma van de pre-examenklassen vwo. Sinds februari zijn we in de les bezig met een klassieker uit de Franse literatuur: Carmen van Prosper Mérimée. Dit verhaal uit 1845 over een fatale liefde blijft kunstenaars uit allerlei disciplines inspireren. Van Georges Bizet, die internationaal succes had met zijn gelijknamige opera, tot en met popartiest Stromae, die een kritische eigentijdse versie van de Carmen-hit L amour est un oiseau rebelle creëerde. Stromae inspireerde pas weer filmregisseur Sylvain Chomet tot een animatiefilmpje dat veel gedeeld wordt in de social media. De rebelse vogel van Bizet maakt hierin plaats voor blauwe Twitter-vogeltjes die de macht krijgen over de hoofdpersoon. Het origineel en het vervolg zijn de moeite en een excursie waard. Op de dinsdag na de meivakantie reizen de clusters Frans van mevrouw Van der Vliet en mevrouw Van Huijgevoort af naar Brussel om een nieuw toneelstuk met muziek Carmen La véritable histoire uitgevoerd te zien worden in het Théâtre de la Place des Martyrs. De 5 vwo ers besteden de dag aan literatuur en alle onderdelen van taalvaardigheid Frans uit het examenprogramma: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Zij ontmoeten onder meer de regisseur van het toneelstuk. We maken de excursie compleet met een cultureel keuzeprogramma in de stad Brussel en een gezellige gezamenlijke maaltijd op zijn Frans-Belgisch. Uitdaging, oefening en sfeer, daar gaan we voor op stap. Meer informatie bij de vakdocenten Frans van 5 vwo: en

5 Levensbeschouwing Gastlessen Al enkele jaren maakt de sectie levensbeschouwing gebruik van het aanbod voor gastlessen en masterclasses van de Tilburg University, afdeling Religiewetenschappen. Zo heeft 5 vwo bezoek gehad van prof. dr. R. Munnik die sprak over de complexe verhouding tussen geloof en wetenschap, wat goed aansloot bij de methode Over wondere feiten. 4 vwo heeft al een gastcollege gekregen van dr. F. Bosman over botsende grondrechten. Dit onderwerp paste goed bij een hoofdstuk uit het boek Over normaal gesproken. Dat dit onderwerp erg actueel is, bleek uit de gepleegde aanslagen op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie Hebdoo in Parijs. Op 22 mei brengt prof. dr. T. de Wit nog een bezoek aan 4 vwo. Het zal dan gaan over de wederkerige beïnvloeding van religie en politiek. Excursies In de tweede activiteitenweek zijn de brugklassen 1a, c en d naar de St. Jan in Waalwijk geweest, waar ze deskundig werden rondgeleid door de diaken dhr. A. van Diessen. Deze activiteit hing samen met een groot werkstuk over Directe en indirecte uitingen van het christendom. Met de Nederlandstalige tweede klassen bezochten we al weer voor de dertiende keer joods-christelijk Amsterdam. Deze excursie sluit aan bij de lessen over het jodendom. Iedere klas bracht met een deskundige gids een bezoek aan het Joods Historisch Museum en de Portugese Synagoge. Tijdens het middagprogramma maakten groepen een wandeling door Joods-Amsterdam. Ook ging er een groep naar het Bijbelsmuseum, de Nicolaaskerk en Onse Lieve Heer Op Solder / Oude Kerk. De leerlingen moeten over deze excursie nog een verslag schrijven. A. Rombouts, sectievoorzitter Levensbeschouwing Gastles Geschiedenis van de Franse taal Het gebeurde in één week dat de dode talen springlevend werden op het Dr Mollercollege en dat de levende talen een beetje stierven. Toch niks ernstigs aan de hand op school in die dagen rond Pasen? Integendeel! Op dinsdag 7 april kwam oud-molleriaan Yoïn van Spijk (gymnasium 2009) in de beide clusters Frans 5 vwo van docenten mevrouw Van der Vliet en mevrouw Van Huijgevoort een gastles geven over de geschiedenis van de Franse taal. Hoe kan wat we als een taalfout zien juist bijdragen aan de ontwikkeling van een taal? Kun je sturen? Doen oorlog, politieke en maatschappelijke gebeurtenissen ertoe? Welke belangrijke stadia waren er in de ontwikkeling van het Latijn naar het Frans op het gebied van woordvorming, zinsbouw, spelling en uitspraak? Hoe beïnvloedden het Engels en het Frans elkaar wederzijds? Taal leeft bij winst en verlies. Yoïn van Spijk liet illustraties en voorbeelden uit allerlei talen ook uit

6 het Nederlands zien en horen in een mooie en compacte presentatie. We zochten er zelf voorbeelden bij. Onze waardering voor deze gastles was hoog. Leerlingen en docenten kwamen er allemaal wijzer uit. Na een Bachelor Italiaanse taal en cultuur met Portugees aan de Universiteit van Utrecht, is onze gastdocent nu bezig met een Master Taal, Mens en Maatschappij. Deze kundige jonge taalwetenschapper heeft zelf lol in zijn onderwerp en zoekt bovendien aansluiting bij de leerders. Tussen zijn 5 e en zijn 7 e lesuur van die dinsdag gebruikte Yoïn het 6 e om in ons Open LeerCentrum nog een paar verbeteringen aan te brengen voor de tweede groep 5 vwo ers. De gastles was zijn initiatief en aanbod. Yoïn blijft welkom, wat trouwens geldt voor elke oud-leerling die iets bijzonders te delen heeft. Hannie van Huijgevoort, docent Frans Agenda 27 april 8 mei Meivakantie 11 mei Huiswerkvrij 11 mei 28 mei Centraal Examen havo en vwo 12 mei Excursie Carmen voor leerlngen uit 5 vwo met Frans 14 mei Hemelvaartsdag vrij 15 mei Vrij 19 mei Ouderrraad 22 mei Mollerinfo

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

5. Toetsen om te leren

5. Toetsen om te leren 5. Toetsen om te leren Op Internet kwam ik dit bericht uit 1997 tegen: AMSTERDAM - De Montessorischolen voor voortgezet onderwijs halen slechtere eindexamenresultaten dan scholen van andere richtingen.

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs DE STAAT VAN HET ONDERWIJS De staat van het onderwijs ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS APRIL 2014 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 oor u ligt het nderwijsverslag

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Beelden bij de taalniveaus

Beelden bij de taalniveaus Beelden bij de taalniveaus Activiteiten en ideeën bij de posters referentieniveaus taal Leontine van den Berg Geppie Bootsma Annelies Kappers Hella Kroon Ebelien Nieman Atty Tordoir Bert de Vos Beelden

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

informatieblad voor ouders

informatieblad voor ouders informatieblad voor ouders 1e jaargang, nummer 3: maart 2010 Colofon Eindredactie: Medewerkers: Realisatie: H. Zwart W. Bruinink A.R. Dekker A. Dijkman E. Grit-Van Bentum A.M. Hendrikse-Van den Hoogen

Nadere informatie

Een Nederlands kind uit het buitenland. Handreiking voor de nieuwe school in Nederland

Een Nederlands kind uit het buitenland. Handreiking voor de nieuwe school in Nederland Een Nederlands kind uit het buitenland Handreiking voor de nieuwe school in Nederland www.stichtingnob.nl juni 2014 Een Nederlands kind uit het buitenland U ontvangt deze informatie van de ouders van een

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Dr. Judith Bekebrede Bekebrede Onderwijsconsulent in opdracht van het Masterplan Dyslexie Amsterdam, maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie