Gebruiksaanwijzing. PDX-2500 Series

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. PDX-2500 Series"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing PDX-2500 Series

2 OVERZICHT HANDSET luidspreker display zie uitklappagina zie volgende pagina microfoon 2

3 kort drukken: toetsenblokkering lang drukken: handset uitschakelen correctie + R/FLASH toets: om invoer te wissen om een R/FLASH puls te geven navigatie-toets: toets MENU: programmeer-toets voor programmeren geheugens en instellen functies om door de geheugens te bladeren om programmeer-instellingen te selecteren toets OK: om de programmeer-instructie vast te leggen om de microfoon uit te schakelen intercom / doorverbinden telefoontoets: beginnen en beëindigen telefoongesprek om de laatst gekozen nummers te herhalen toetsenbord toetsen hekje en sterretje: functietoetsen bij telediensten (telebankieren e.d.) 3

4 INSTALLEREN Basis: aansluiting telefoonsnoer (onderzijde basis) aansluiting voedingsadapter 9V DC 300mA Handset: Verwijder het batterijdekeseltje door dit naar onder weg te schuiven en plaats het accupakket zoals op de tekening staat aangegeven. Let op: het stekkertje past maar op één manier (zie de + / - indicatie in de handset, de rode draad is de + (plus), de zwarte draad is de - (min)). Plaats het batterijdekseltje terug op de handset. Opladen: 24 Hr 4

5 VERKLARING VAN CONFORMITEIT Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website Protocol: NummerWeergave: FLASH: Kiesgeheugen: Voeding handset: Bereik (max.): Gebruiksduur: SPECIFICATIES Gebruikstemperatuur: 0 C tot 40 C Opslagtemperatuur: -20 C tot 60 C DECT / GAP, 6 handsets DTMF & FSK 100mS 10 nummers van 24 cijfers max. 3,6V NiMH accupakket 50m binnenhuis, 300m buitenhuis stand-by: > 90 uur (NiMH batterijen) in gebruik: > 5,5 uur (NiMH batterijen) 5

6 TELEFOON FUNCTIES Opbellen: (een foutieve invoer kan met toets C/R gecorrigeerd worden) Aannemen: of (u heeft direct verbinding!) openen Verbreken: of sluiten Nummerherhaling: Ontvangstvolume: open het laatste nummer geheugen luider zoek het gewenste nummer zie pagina 21 met betrekking tot het wissen van de laatst gekozen nummers zachter 1, 2 of 3 alleen tijdens een gesprek kunt u het volume wijzigen 6

7 Gesprekstimer: bij het verbreken van de verbinding, verdwijnt deze uitlezing direct van het display MUTE: deze instructie herhalen om de microfoon weer in te schakelen Toetsblokkering: 0.5 sec. deze instructie herhalen om de toetsen weer vrij te geven Handset uitschakelen: 3 sec. Handset inschakelen 0.5 sec. (of de telefoon terug in de basis plaatsen) Netwerkdiensten (R/FLASH): gebruik deze functie om bijvoorbeeld 'WisselGesprek' te activeren of om gesprekken op een huiscentrale door te verbinden Toevoegen pauze: 1 sec. Handset oproepen / zoeken: gedurende 30 seconden klinken beepsignalen uit de handset of druk op een willekeurige toets om deze signalen voortijdig te stoppen 7

8 NUMMERGEHEUGEN Elke handset van de PDX-2500 serie heeft een geheugencapaciteit voor 10 telefoonnummers van 24 cijfers maximaal. Toevoegen: indien er reeds een nummer geprogrammeerd was op deze geheugenlocatie, dan wordt dit nummer hier weergegeven het display geeft de eerste geheugenlocatie aan 3. zoek een lege geheugenlocatie 4. een kiespauze kunt u invoegen door toets ruim 3 seconden in te drukken, in het display verschijnt een P voer via het toetsenbord het nummer in 5. leg het nummer vast 8

9 Kiezen: Direct: Indien u weet onder welke toets het te kiezen nummer is opgeslagen, dan kunt u die toets indrukken en ingedrukt houden totdat na ongeveer 2 seconden het telefoonnummer in het display verschijnt. Dit nummer wordt nu meteen gekozen. Via navigatie-toets: 1. zoek het te kiezen nummer 2. het nummer wordt gekozen Corrigeren / wijzigen: Een nummer kunt u corrigeren door de instructies voor 'toevoegen' te volgen (zie de voorgaande pagina) en het bestaande nummer met de C/R-toets te wissen waarna het correcte of gewijzigde nummer ingevoerd kan worden. Druk de OKtoets om het nieuwe nummer vast te leggen. Wissen: Een nummer kunt u wissen door de instructies voor 'toevoegen' te volgen (zie de voorgaande pagina) en het bestaande nummer met de C/R-toets te wissen. Druk dan op de OK-toets om de geheugenlocatie zonder nummer vast te leggen. 9

10 NUMMERWEERGAVE De PDX-2500 geeft het nummer weer van de abonnee door wie u gebeld wordt. De nummers van de laatste 10 bellers worden in het geheugen van de handset bewaard. Let op dat u voor deze functie geabonneerd moet zijn op de dienst NummerWeergave van uw telefoon aanbieder. ATTENTIE: De PDX-2500 is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT, alsmede het FSK systeem, aangeboden door de kabelmaatschappijen voor zover deze telefonie aanbieden en de Belgische PTT. Vanaf de fabriek is het DTMF systeem ingesteld, raadpleeg pagina 20 in het geval u de instelling wilt wijzigen. Weergave in het display: indicatie 'nieuwe oproep' in het geheugen' (deze weergave dooft zodra u het geheugen geraadpleegd heeft) nummer van de abonnee door wie u gebeld wordt Geheugen raadplegen: 1x CALL LOG het nummer van de laatste oproep verschijnt in het display, afgewisseld door de tijd en datum van de oproep (*) gebruik toetsen en om door het geheugen te bladeren *: zie pagina 18 met betrekking tot het instellen van de tijd en de datum in de telefoon Terugbellen: 1x CALL LOG 10 zoek het gewenste nummer het nummer wordt gekozen

11 Terugbellen via een huiscentrale: Indien u aangesloten bent op een huiscentrale die wel de NummerWeergave signalen doorgeeft maar niet automatisch het cijfer toevoegt waarmee u naar buiten belt (meestel een -0-), dan kunt u dit door de telefoon automatisch laten doen. 7x ACCESS CODE geef hier het cijfer in waarmee u naar buiten belt Als u nu een nummer uit het NummerWeergave-geheugen wilt terugbellen, dan kiest de telefoon eerst het cijfer om naar buiten te kunnen bellen, gevolgd door een pauze en dan het feitelijke telefoonnummer. Wis specifieke oproep: 2x 1x CALL LOG zoek de gewenste oproep de oproep wordt gewist Wis gehele oproepgeheugen: 3x 2x CLR CALL LOG voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 19) 11

12 FUZZY DIAL Zodra u een nummer gaat intoetsen, kijkt de telefoon in het geheugen naar een nummer met dezelfde cijfers. Het eerste nummer dat hij tegenkomt verschijnt nu in het display. Is dit het gewenste nummer, dan kunt u nu op de telefoontoets drukken om dit nummer te kiezen. Is dit niet het juiste nummer, dan gaat u door met het intoetsen, de telefoon laat dan het volgende mogelijke nummer zien. Als volgt schakelt u deze functie in of uit: 6x SMART DIAL ON = functie ingeschakeld OFF = functie uitgeschakeld Let op: Deze functie werkt alleen met nummers die in het kies-geheugen, laatstenummer-geheugen of NummerWeergave-geheugen zijn opgeslagen. TELEFONEREN VIA CARRIER SELECT Indien u zich heeft geabonneerd op verschillende providers (Carrier Select) om goedkoper te telefoneren, dan kunt u het nummer van maximaal 3 providers in de telefoon programmeren. Bij het telefoneren kunt u dit nummer eenvoudig toevoegen. 2x CALL BY CALL Provider-1 ~ Provider-3 voer hier de 4-cijfers in van de provider Werking: 1. Druk op de OK-toets, het display laat het nummer zien van de eerste provider. 2. Gebruik de toetsen en om de gewenste provider te selecteren en druk op de OK-toets. 3. Toets het telefoonnummer in dat u wilt bellen. OF Druk op de toetsen en om een nummer uit het geheugen op te zoeken en selecteer dit door op de OK-toets te drukken. 4. Druk op de telefoontoets om het telefoonnummer te kiezen, inclusief het nummer voor de provider. 12

13 UITBELBLOKKERING U kunt de PDX-2500 zo instellen dat nummers beginnend met een specifiek cijfer of cijfers niet gekozen kunnen worden. Voorbeelden: 0: blokkeer alle nummers die beginnen met 0 (u kunt nu alleen nog maar lokaal bellen) 00: blokkeer alle nummers die beginnnen met 00 (u kunt nu niet meer internationaal bellen) 06: blokkeer alle 06 nummers 0900: blokkeer alle nummers die beginnnen met 0900 U kunt 4 verschillende nummers van elk maximaal 4 cijfers ingeven. Het is ook mogelijk om slechts één nummer in te programmeren. Let op dat u deze blokkering per handset moet instellen, Blokkering instellen: 1x 2x BASE MENU voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 19) nummer-1 ~ nummer-4 voer hier de begincijfers in die u wilt blokkeren Herhaal deze instructies en kies een ander nummer (nummer-1 ~ nummer-4) om een volgend te blokkeren cijferreeks te programmeren. Blokkering wijzigen of opheffen: Als hierboven maar nu in plaats van de cijfers in te voeren, wist u de cijfers uit met de C/R-toets. Voer geen nieuwe cijfers in en druk op de OK-toets om de blokkering op te heffen of voer nieuwe cijfers in en druk op de OK-toets indien een correctie noodzakelijk was. 13

14 MULTIHANDSET Aanmelden: De PDX-2500 serie DECT telefoons zijn geschikt voor maximaal 6 handsets. Let op dat u alleen GAP-compatible handsets kunt aanmelden (*1). De volgende instructies zijn beschreven voor een PDX-2500 handset. Indien u een handset van een ander type of merk wilt aanmelden, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing die bij die handset is geleverd. De basis van de PDX-2500 serie zet u open voor extra handsets door toets op de basis ruim 4 seconden ingedrukt te houden zodat het telefoonlampje gaat knipperen. 1. basis: Houd toets ingedrukt totdat na ongeveer 4 seconden het telefoonlampje ( ) gaat knipperen 2. handset: 6x voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 19) basis-1 ~ basis-4 (*2) de handset zoekt nu naar de basis na enkele seconden heeft de handset de basis gevonden en wordt de identifi catie-code van de basis weergegeven voer hier de code 0000 in *1: GAP houdt in dat handsets en basis-stations van andere typen en/of merken door elkaar gebruikt kunnen worden. Let op: het GAP-protocol beschrijft dat de handset moet kunnen bellen en gebeld moet kunnen worden. Overige functies worden niet gegarandeerd. *2: U kunt de handset op meerdere basis-stations aanmelden. Geeft hier aan aan welke basis u de handset hier wilt aanmelden. Standaard is dit altijd basis-1 14

15 op uw handset Intercom: andere handset kies het interne nummer van de andere handset intercom-oproep aannemen slechts één van de handsets hoeft de verbinding te verbreken, de andere handset verbreekt dan automatisch Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een intercomgesprek, dan klinkt er in de handsets een aankloptoon. Beëindig het intercomgesprek en beantwoord de oproep. op uw handset Doorverbinden: druk tijdens het gesprek met de buitenlijn op de INT-toets kies het interne nummer van de andere handset zodra u de verbinding verbreekt, wordt de buitenlijn naar de andere handset doorverbonden intercom-oproep aannemen andere handset Druk op toets INT om de buitenlijn terug te nemen in het geval de opgeroepen handset niet opneemt. 15

16 Basis selecteren: Indien de handset op meerdere basis-stations is aangemeld, kunt u als volgt de gewenste basis selecteren: 2x SELECT BASE basis-1 ~ basis-4 beste basis (*1) Afmelden: Handsets die defect of niet meer in gebruik zijn, dienen te worden afgemeld. 1x BASE MENU voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 19) 1x RELEASE voer de nummers in van de handset(s) die u wilt afmelden (*2) *1: Het is alleen mogelijk een basis te selecteren waar de handset voorheen op is aangemeld. Alleen die basis-stations worden weergegeven. Door de optie BEST BASE" te kiezen, zal de handset die basis selecteren waarvan het signaal het sterkst ontvangen wordt. Ook indien de handset (in stand-by) buiten bereik van de basis raakt, zal de handset automatisch op zoek gaan naar een wel bereikbare basis. Let op: dit gebeurt alleen indien de handset de verbinding met de basis van dat moment verliest. Het is niet mogelijk om tijdens een gesprek van basis te wisselen. *2: Vanaf elke handset kunt u andere handsets afmelden maar u kunt niet uw eigen handset afmelden. 16

17 INSTELLINGEN Belsignalen: 4x RING Belritme RING TYPE melodie-1 ~ melodie-6 Belvolume 1x RING LEVEL niveau-1 ~ niveau-3 UIT VIP ringer (*) VIP RING 2x kies VIP-RING-1 voor het 1e nummer, kies VIP RING 2 voor het 2e nummer selecteer het gewenste belritme toets hier het telefoonnummer in *: U kunt 2 telefoonnummers invoeren waarbij de bel een afwijkende (VIP) toon laat horen. Aan de beltoon kunt u dan horen of u door die persoon gebeld wordt. Let op dat u voor deze functie dient te beschikken over NummerWeergave. 17

18 Toetstoon: De toon die klinkt bij het indrukken van een toets kunt u wijzigen of kunt u uitschakelen: KEY BEEP 3x type-1 type-2 UIT Tijd en datum: In rust staat de tijd in het display van de handset en bij inkomende oproepen wordt de tijd van de oproep geregistreerd en samen met het nummer in het NummerWeergave-geheugen vastgelegd. tijd: 1x BASE MENU voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 20) 2x TIME SET voer de tijd in (24-uurs notatie) datum: Het is niet mogelijk om een datum in te voeren. Indien u aangesloten bent op een centrale die NummerWeergave met FSK signalen doorgeeft, dan krijgt u de datum (en ook de tijd) van die centrale. Bij het raadplegen van het NummerWeergave-geheugen geeft het display dan de correcte tijd en datum van de oproep weer. Een centrale die NummerWeergave met DTMF signalen doorgeeft, geeft geen tijd en datum door en daardoor zal de datum-weergave bij het raadplegen van het NummmerWeergave geheugen niet juist zijn. 18

19 Toon / puls: De PDX-2500 serie kan nummers kiezen met zowel pulsen (draaischrijf-principe) of met toontjes (DTMF). Toon-kiezen is het meest gestandaardiseerd in Nederland en is vanaf de fabriek reeds ingesteld. 1x BASE MENU voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie hieronder) 1x DIAL MODE puls toon PIN-code: Het instellen of wijzigen van sommige functies evenals het aanmelden van uitbreidingshandsets aan deze telefoon is PIN-code beveiligd. Af fabriek is deze code 0000 maar het is te adviseren om deze PIN-code te wijzigen in uw persoonlijke code: 5x PIN CHANGE voer de huidige PIN-code in (0000 of uw voorheen gewijzigde PIN-code) voer de NIEUWE 4-cijferige PIN-code in voer nogmaals de NIEUWE PIN-code in 19 zie pagina 22 in het geval u de gewijzigde PIN-code kwijt of vergeten bent

20 Systeem van NummerWeergave: De PDX-2500 is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT, alsmede het FSK systeem, aangeboden door de kabelmaatschappijen, voor zover deze telefonie aanbieden, en door de Belgische PTT. In het geval NummerWeergave bij u niet functioneert terwijl u toch deze dienst aangeboden krijgt van uw telefoonmaatschappij, dan bestaat de mogelijkheid dat de PDX-2500 op het verkeerde systeem staat ingesteld. Als volgt controleert u de instelling en wijzigt u deze desgewenst: 1x 3 sec. BASE MENU voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 19) het display van de handset geeft nu een van de volgende mogelijkheden weer CLI d COU A CLI F COU A uw PDX-2500 staat ingesteld op het DTMF systeem uw PDX-2500 staat ingesteld op het FSK systeem Indien het systeem goed is ingesteld, druk dan op toets MENU om de instelling te behouden; de handset keert terug naar de ruststand. In het geval het voor u verkeerde systeem wordt weergegeven, druk dan kort op toets * (sterretje). De instelling wordt gewisseld en de handset keert direct terug naar de ruststand. Het wijzigen van deze instelling behoeft slechts éénmaal en met willekeurig welke PDX-2500 handset uitgevoerd te worden. 20

21 RESET EN WISPROCEDURES Wissen laatste nummer geheugen: Per nummer: 2x zoek het gewenste nummer Gehele laatste nummer geheugen: 4x 2x Handset reset: CLR REDIAL 5x voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 19) 2x HS RESET voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 19) Een handset-reset zet de instellingen en de geheugens van de handset terug naar de volgende fabrieksinstellingen: Handsetvolume: niveau 2 Belritme: type 1 Belvolume: niveau 2 VIP ringer: leeg Fuzzy dial: uitgeschakeld Toetstoon: aan PIN-code: 0000 Kiesgeheugen: leeg NummerMeldergeheugen: leeg Laatste nummer geheugen: leeg Bellen via provider: leeg Systeem NummerWeergave: DTMF 21

22 PIN-code vergeten: Indien u de PIN-code vergeten of kwijt bent, dan kunt de handset als volgt resetten: Druk achtereenvolgens: * Tijdens het indrukken van de bovenbeschreven toetsen, klinken fouttonen, deze kunt u negeren. * De handset wordt volledig gereset en de PIN-code wordt teruggezet naar * Naast de fabrieksinstellingen, zoals beschreven op de voorgaande pagina, worden bij deze reset ook de volgende instellingen teruggezet: Kiessysteem: toon Uitbelblokkering: uitgeschakeld * De handset blijft wel aangemeld bij de basis. U hoeft deze niet opnieuw aan te melden en u kunt dus direct weer bellen en gebeld worden. 22

23 Algemeen: Installatie: BELANGRIJKE INFORMATIE * Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op. * Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving. * Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron. * Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen. * Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden. * De basis, de handset, en de adapter nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren. * Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de basis aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen. * Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui. * Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving. * Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding. Plaatsing: * Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen. De rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten. * Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen. De uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon. Medische Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige apparatuur: medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat. 23

24 Dragers van hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon. Hoortoestellen: Lichtnetuitval: Systeemstoring: Bereik: Deze telefoon betrekt zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden. In het geval van een mogelijke systeemstoring, neem dan de batterijen uit de handset en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen. Sluit alles na enkele minuten weer aan. In het geval de storing nu niet is verholpen, neem dan contact op met de Profoon servicedienst op telefoonnummer +31 (0) Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis. Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan gaat het symbool in het display knipperen. geeft de sterkte van het signaal aan dat de hand- Het symbool set ontvangt Voeding handset: * Het display van de handset heeft een ingebouwde batterij capaciteits-meter ( ). Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen. Is het batterijsymbool leeg of voor de helft gevuld, dan dienen de batterijen opgeladen te worden. Tijdens het laden verloopt dit symbool totdat de batterijen volledig geladen zijn. * Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of in de houder/oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor de oplaadbare batterijen, de gebruikte NiMH batterijen hebben geen last van geheugeneffect. * De handset alleen met gelijkwaardige oplaadbare batterijen van het type NiMH (Nikkel-Metaal-Hydride) gebruiken, formaat AAA of R03. * Deze batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte. * De batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig. * GEBRUIK ALLEEEN OPLAADBARE BATTERIJEN. NORMALE BATTERIJEN KUNNEN NIET GELADEN WORDEN EN ZULLEN ONHERSTELBARE SCHADE VEROORZAKEN INDIEN TOCH GEPLAATST. 24

25 Afluisteren: Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig. Onderhoud: * Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. * Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden. Milieu: * De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden. * Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking. * Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval. GARANTIE Op de Profoon PDX-2500 serie telefoons heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende deze periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur. HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon op telefoonnummer +31 (0) DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten. 25

26 INHOUDSOPGAVE OVERZICHT DISPLAY... 2a MENUSTURING... 2b OVERZICHT HANDSET... 2 INSTALLEREN: Basis... 4 Handset... 4 Opladen... 4 VERKLARING VAN CONFORMITEIT... 5 SPECIFICATIES... 5 TELEFOON FUNCTIES: Opbellen... 6 Aannemen... 6 Verbreken... 6 Nummerherhaling... 6 Ontvangstvolume... 6 Gesprekstimer... 7 MUTE... 7 Toetsblokkering... 7 Handset uitschakelen... 7 Netwerkdiensten (R/FLASH)... 7 Toevoegen pauze... 7 Handset oproepen / zoeken... 7 NUMMERGEHEUGEN: Toevoegen... 8 Kiezen... 9 Corrigeren / wijzigen... 9 Wissen... 9 NUMMERWEERGAVE: Weergave in het display Geheugen raadplegen Terugbellen Terugbellen via een huiscentrale Wis specifieke oproep Wis gehele oproepgeheugen

27 FUZZY DIAL TELEFONEREN VIA CARRIER SELECT UITBELBLOKKERING MULTIHANDSET: Aanmelden Intercom Doorverbinden Basis selecteren Afmelden INSTELLINGEN: Belsignalen Toetstoon Tijd en datum Toon / puls PIN-code Systeem van NummerWeergave RESET EN WISPROCEDURES: Wissen laatste nummer geheugen Handset reset PIN-code vergeten BELANGRIJKE INFORMATIE: Algemeen Installatie Plaatsing Medische apparatuur Hoortoestellen Lichtnetuitval Systeemstoring Bereik Voeding handset Afluisteren Onderhoud Milieu GARANTIE

28 Service Help +31 (0) ver1.1 28

29

30 MENUSTURING Het instellen van de diverse functies van de PDX-2500 serie is menu-gestuurd. Het menu wordt geopend door het drukken op toets De functies worden geselecteerd met de toetsen Een geselecteerde functie wordt geactiveerd met toets De menu-struktuur van de PDX-2500 serie ziet er als volgt uit : STORE PHONE CALL LOG CALL BY CALL KEY BEEP RING PIN CHANGE SMART DIAL ACCESS CODE REGISTER HS RESET CLR REDIAL CLR CALL LOG SELECT BASE BASE MENU (programmeren geheugen, zie p.8) (NummerWeergave geheugen, zie p.10) (bellen via carrier-select, zie p.12) (in-uitschakelen toetstoon, zie p.18) (instellen belsignalen, zie p.17) (wijzigen PIN-code, zie p.19) (fuzzy dial, zie p.12) (toevoegen voorloopcijfer bij huiscentrale, zie p.11) (aanmelden uitbreidingshandset, zie p.14) (resetten handset, zie p.21) (wissen laatste nummer geheugen, zie p.21) (wissen NummerWeergave geheugen, zie p.11) (selecteren basis, zie p.16) CALL BAR DIAL MODE TIME SET RELEASE (uitbelblokkering, zie p.13) (toon/puls kiezen, zie p.19) (instellen tijd, zie p.18) (afmelden handset, zie p.16) 2b

31 OVERZICHT DISPLAY continu opgelicht: handset in contact met basis knippert: handset zoekt basis geeft aan hoe sterk het signaal van de basis ontvangen wordt licht op als de telefoon in gebruik is geeft aan dat het toetsenbord geblokkeerd is indicatie dat er nieuwe oproepen in het NummerMeldergeheugen zijn geregistreerd microfoon is uitgeschakeld geeft de batterij-lading weer verloopt bij opladen 2a

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200 GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200 NL VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de openbare

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-310

GEBRUIKSAANWIJZING TX-310 GEBRUIKSAANWIJZING TX-310 OVERZICHT TELEFOON bij hangend gebruik kunt u hier de hoorn even weghangen om bijvoorbeeld iets te pakken, zonder dat u de verbinding verbreekt bellampje, licht op als u opgebeld

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing mode d emploi

Gebruiksaanwijzing mode d emploi Gebruiksaanwijzing mode d emploi TX-570 Big Button1 OVERZICHT 1. Direct geheugen toetsen 2. Geheugentoets 3. Laatste nummer geheugen / pauze toets 4. Flash functietoets 5. Toetsenbord 6. Mute toets 7.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING IP-10

GEBRUIKSAANWIJZING IP-10 GEBRUIKSAANWIJZING IP-10 INTRODUCTIE De IP-10 is een USB Internettelefoon die gebruikt kan worden met skype, MSN-messenger, SJphone en net2phone en een PC met een internet verbinding. De IP-10 kunt u rechtstreeks

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-1000 SERIE

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-1000 SERIE GEBRUIKSAANWIJZING PDX-1000 SERIE INTRODUCTIE De PROFOON PDX-1000-serie is een draadloos communicatiesysteem gebaseerd op de digitale DECT (Digital Enhanged Cordless Telephone) norm. De functie NummerWeergave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. dt-55

GEBRUIKSAANWIJZING. dt-55 GEBRUIKSAANWIJZING dt-55 2 INTRODUCTIE De Teleline DT-55 is een draadloze telefoon, gebaseerd op de digitale DECT (Digital Enhanged Cordless Telephone) norm. De functie NummerWeergave (Caller-ID) is gebaseerd

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 ADB-17 De ADB-17 is een draadloze deurbel die bij diverse toepassingen kan worden gebruikt. Zo kan de ADB-17 worden gebruikt als (nieuwe) deurbel of hulpbel bij zieken en hulpbehoevenden.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-500

GEBRUIKSAANWIJZING FX-500 GEBRUIKSAANWIJZING FX-500 FX-500 De Fysic FX-500 is een extra nummerkiezer voor geheugennummers. Per toets kunnen handige foto s of symbolen worden geplaatst, zodat met één druk op de knop die bewuste

Nadere informatie

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing PROFOON PCI-27B Weergave Oproeper gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-27B kunt u zien door wie u gebeld wordt. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PDX-5000 serie DECT

GEBRUIKSAANWIJZING. PDX-5000 serie DECT GEBRUIKSAANWIJZING PDX-5000 serie DECT 2 INTRODUCTIE De PROFOON PDX-5000 serie draadloze telefoons zijn draadloze communicatiesystemen gebaseerd op de digitale DECT (Digital Enhanged Cordless Telephone)

Nadere informatie

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Huistelefoon / lader voor GSM 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900 Bellampjes: - lichten op als u opgebeld wordt OVERZICHT TELEFOON - direct geheugen toetsen Shaking: - aan/uitschakelaar trilfunctie - OK-toets bij programmeren - om telefoongesprekken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TAM-80

Gebruiksaanwijzing TAM-80 Gebruiksaanwijzing TAM-80 2 VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT De Profoon TAM-80 is ontworpen voor gebruik op de openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns) van telefonie- en kabelmaatschappijen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5000

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5000 GEBRUIKSAANWIJZING FX5000 2 OVERZICHTEN 2.1 TELEFOON: bellamp (licht op als u opgebeld wordt) luidspreker display aansluiting headset aansluiting voedingsadapter en telefoonsnoer (achterzijde basis) handset

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-6000 FX-6020

GEBRUIKSAANWIJZING FX-6000 FX-6020 GEBRUIKSAANWIJZING FX-6000 FX-6020 1 OVERZICHTEN toets, zie de volgende bladzijde lampje; knippert als u opgebeld wordt, licht continu op als de BOOST functie is ingeschakeld toetsen en, zie de volgende

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-6400 PDX-6420 PDX-6430

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-6400 PDX-6420 PDX-6430 GEBRUIKSAANWIJZING PDX-6400 PDX-6420 PDX-6430 2 OVERZICHT HANDSET ingebouwde luidspreker multifunctioneel display, zie MENU toets, zie uitklappagina tevens OK-toets telefoon-aan toets: Indrukken om oproepen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-6200 FX-6220

GEBRUIKSAANWIJZING FX-6200 FX-6220 GEBRUIKSAANWIJZING FX-6200 FX-6220 1 OVERZICHTEN toets, zie de volgende bladzijde lampje; knippert als u opgebeld wordt, licht continu op als de BOOST functie is ingeschakeld toetsen en, zie de volgende

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX-670

GEBRUIKSAANWIJZING TX-670 GEBRUIKSAANWIJZING TX-670 INTRODUCTIE De TX-670 is een displaytelefoon met handenvrij-functie, kiesgeheugen en NummerMelder. Met de handenvrij-functie kunt u met meerdere personen tegelijk aan hetzelfde

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WEBCAM

GEBRUIKSAANWIJZING WEBCAM GEBRUIKSAANWIJZING WEBCAM CC-10 OVERZICHT Camera USB driver Capture software CD-rom Gebruiksaanwijzing 3 2 1 1. camera lens 2. led indicatie 3. snapshot toets (foto) 4. stelschroef camera 5. stelvoetje

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5700 FX-5720

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5700 FX-5720 GEBRUIKSAANWIJZING FX-5700 FX-5720 1. OVERZICHTEN 1.1 TELEFOON: bel-lampjes, lichten op als u opgebeld wordt; knipperen als u tijdens uw afwezigheid bent opgebeld (hiervoor is een abonnement op NummerWeergave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM 1 1 2 4 6 8 10 5 7 9 11 12 1 15 14 1 2 4 1: hoogte buis 2: borg pen : borg bout van hoogte buis 4: borg bout statief voet Statief Statief is optioneel 2

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DVM-40

GEBRUIKSAANWIJZING DVM-40 GEBRUIKSAANWIJZING DVM-40 FUNCTIEOVERZICHT Camera-unit: Antenne Ingebouwde microfoon AAN indicatie Infra-rood LED s (geven, voor het menselijk oog niet zichtbaar, infra-rood licht af voor de automatische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-98

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-98 GEBRUIKSAANWIJZING DBX-98 1 OVERZICHTEN 1.1 OVERZICHT OUDER-UNIT: Display: - verbindingsindicatie (knippert als er geen verbinding is) 1 - licht op tijdens het afspelen van 7 de slaapliedjes - licht op

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-700

GEBRUIKSAANWIJZING FX-700 GEBRUIKSAANWIJZING FX-700 OVERZICHT display, geeft de status van de beantwoorder en het aantal opgenomen berichten weer draaiknop voor de afspeelsnelheid : volume luider : volume zachter : vorig bericht

Nadere informatie

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik MCS Rimini DECT telefoon voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 1.1. De telefoon aansluiten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-7615 PDX-7625

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-7615 PDX-7625 GEBRUIKSAANWIJZING PDX-7615 PDX-7625 1 OVERZICHTEN 1.1 Handset: ingebouwde luidspreker multifunctioneel display, zie volgende pagina C/ toets: bij programmeren: ga een stap terug in het menu; correctietoets

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-88

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-88 GEBRUIKSAANWIJZING DBX-88 BESCHRIJVING BABY-UNIT: 1: ingebouwde microfoon 2: aan/uit drukknop 3: ingebouwde nachtverlichting 4: display 5: verbindings-controlelampje 6: drukknop nachtverlichting 7: temperatuursensor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-6300 SMS DECT

GEBRUIKSAANWIJZING PDX-6300 SMS DECT GEBRUIKSAANWIJZING PDX-6300 SMS DECT OVERZICHT TELEFOON licht op als de telefoon in gebruik is + knippert bij opgebeld worden oplaadindicatie handset kort indrukken: handset zoekfunctie lang indrukken:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. DBX-85eco

GEBRUIKSAANWIJZING. DBX-85eco GEBRUIKSAANWIJZING DBX-85eco 2 1 ECO MODE Deze Alecto DBX-85 ECO babyfoon heeft een unieke ECO Mode. Niet alleen wordt standaard de zender al uitgeschakeld als de baby niet huilt maar in de in de FULL

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DSS-35

GEBRUIKSAANWIJZING DSS-35 GEBRUIKSAANWIJZING DSS-35 INTRODUCTIE De Alecto DSS-35 is een draadloos luidsprekersysteem. De zender kunt u aansluiten op elke geluidsbron met een hoofdtelefoonaansluiting of met RCA (tulp) uitgangen

Nadere informatie

PCI_20. NummerMelder

PCI_20. NummerMelder PCI_20 NummerMelder INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-20 kunt u zien door wie u gebeld wordt, nog voordat de bel overgaat. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de oproepen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5725

GEBRUIKSAANWIJZING FX-5725 GEBRUIKSAANWIJZING FX-5725 1. INTRODUCTIE De FYSIC FX-5725 bestaat uit een draadgebonden telefoon (in deze gebruiksaanwijzing draadtelefoon genoemd) en een draadloze handset met oplader. De draadgebonden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FM-88001

GEBRUIKSAANWIJZING FM-88001 GEBRUIKSAANWIJZING FM-88001 Raadpleeg altijd de Fysic website voor de laatste updated versie van deze gebruiksaanwijzing 1 OVERZICHT 1: kort indrukken om de camera functie te activeren lang indrukken om

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-82

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-82 GEBRUIKSAANWIJZING DBX-82 FUNCTIE OVERZICHT BABY-UNIT: display functietoets gevoeligheidsregelaar (achterzijde) aan/uit schakelaar ingebouwde microfoon insteltoetsen aansluiting externe microfoon OUDER-UNIT:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FC-70

GEBRUIKSAANWIJZING FC-70 GEBRUIKSAANWIJZING FC-70 2 OVERZICHT 2.1 GELUIDSDETECTOR: 1 Temperatuuursensor 2 Batterijcompartiment 3 Nachtlamptoets 4 In/uitschakeltoets 5 Oproeptoets naar de ontvanger 6 Display 7 Ingebouwde microfoon

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ADB-18

Gebruiksaanwijzing ADB-18 Gebruiksaanwijzing AD-18 A A 1 5 4 A 2 3 1. fl itslicht tijdens bellen 2. A: alleen fi ltslicht : alleen belmelodie : fl itslicht met belmelodie 3. doorvoer stopcontact 4. meegeleverd snoer voor verlengfunctie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-50 DRAADLOZE OMROEPVERSTERKER

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-50 DRAADLOZE OMROEPVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING MPA-50 DRAADLOZE OMROEPVERSTERKER 1 INHOUDSOPGAVE OVERZICHT VERSTERKER... 3 VOOR GEBRUIK: Accu... 4 Draadloze body-pack... 4 Gain instelling... 4 Powerschakelaar... 4 INSTELLINGEN VERSTERKER:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TX_178

GEBRUIKSAANWIJZING TX_178 GEBRUIKSAANWIJZING 1 TX_178 INTRODUCTIE De Profoon TX-178 is een telefoon met ingebouwde NummerMelder: het nummer van de persoon die naar u opbelt, verschijnt in het display van uw telefoon. Het daaraan

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FB-3000

GEBRUIKSAANWIJZING FB-3000 GEBRUIKSAANWIJZING FB-3000 2 INTRODUCTIE De Fysic FB-3000 is een bloeddrukmonitor die is ontwikkeld om eenvoudig en nauwkeurig de bloeddruk te kunnen meten. Door thuis regelmatig bloeddrukmetingen uit

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B)

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B) GEBRUIKSAANWIJZING 1 PDX_797(B) ALGEMEEN toets MENU PHONEBOOK HANDSET BASE KEY LOCK BABYCALL REGISTER 2 naar: GEHEUGENS * invoeren (pagina 13) * wissen (pagina 13) * corrigeren (pagina 13) naar: INSTELLINGEN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-83

GEBRUIKSAANWIJZING DBX-83 GEBRUIKSAANWIJZING DBX-83 2 INTRODUCTIE De DBX-83 is een geluidgestuurde baby-unit die functioneert volgens het PMR-446 principe. Zodra de DBX-83 geluid detecteert, wordt dit op een frequentie van 446

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FXA-70

GEBRUIKSAANWIJZING FXA-70 GEBRUIKSAANWIJZING FXA-70 1 ALGEMEEN 1.1 Attentiesymbolen in deze gebruiksaanwijzing: Dit symbool duidt op gevaarlijke situaties voor u of uw omgeving die kunnen optreden bij het niet of niet juist opvolgen

Nadere informatie

HANDLEIDING TELEFOON. CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666

HANDLEIDING TELEFOON. CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666 HANDLEIDING TELEFOON CAIWAY Shop Molenstraat 33 Naaldwijk T 0800 522 3666 6 2. 4 0. 0 0 3 - V 0 7. 0 1 Copyright CAIW Diensten B.V., versie 1, maart 2007. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Arizona Comfort 300. DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing

Arizona Comfort 300. DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing Arizona Comfort 300 DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing Over de Arizona Comfort 300 De Arizona Comfort 300 is een draadloze telefoon van KPN.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3500

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3500 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3500 1. INTRODUCTIE De FX-3500 is een comforttelefoon + antwoordapparaat met uitgebreide functies om ook met name mensen met een gehoor of zichtbeperking te ondersteunen. Zichtondersteuning:

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Phoenix 300 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies Lees absoluut de volgende veiligheidsinstructies en het hoofdstuk "In gebruik nemen" door, zodat u uw telefoon snel en veilig kunt gebruiken. Plaats het toestel op een slipvaste

Nadere informatie

Boston XL 2. DECT draadloze telefoon met groot verlicht display, grote verlichte toetsen extra luid belsignaal en handenvrij spreken

Boston XL 2. DECT draadloze telefoon met groot verlicht display, grote verlichte toetsen extra luid belsignaal en handenvrij spreken Boston XL 2 DECT draadloze telefoon met groot verlicht display, grote verlichte toetsen extra luid belsignaal en handenvrij spreken Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructies Gebruik alleen de meegeleverde

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

Connexity M6500 Gebruikershandleiding

Connexity M6500 Gebruikershandleiding Connexity M6500 Gebruikershandleiding M900 DECT TOESTELLEN Connexity M6500 gebruikershandleiding M900 DECT toestellen: Editie 1, software V1.3. Connexity is een gedeponeerd handelsmerk van EADS-Telecom,

Nadere informatie

ARIZONA 100. Gebruiksaanwijzing

ARIZONA 100. Gebruiksaanwijzing ARIZONA 100 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: Basisstation Handset

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Motorola S3. Downloaded from www.vandenborre.be. Digitale draadloze telefoon. Voor S3001, S3002, S3003 en S3004

Motorola S3. Downloaded from www.vandenborre.be. Digitale draadloze telefoon. Voor S3001, S3002, S3003 en S3004 Digitale draadloze telefoon Motorola S3 Voor S3001, S3002, S3003 en S3004 Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola S3000 Digitale Draadloze Telefoon! Downloaded

Nadere informatie

Arizona 910 CP. Analoge telefoon. Gebruiksaanwijzing

Arizona 910 CP. Analoge telefoon. Gebruiksaanwijzing Arizona 910 CP Analoge telefoon Gebruiksaanwijzing Over de Arizona 910 CP De Arizona 910 CP is een draadgebonden analoog telefoontoestel van KPN. Over deze gebruiksaanwijzing Inhoud Op pagina 4 onder Veiligheidsinstructies,

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome D310 D315. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome D310 D315. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D310 D315 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. FUNCTIETOESTEN VAN DE TELEFOONS... 3 Gebruik van handsfree bellen... 4 Gebruik van

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies door, zodat u de telefoon goed en veilig leert gebruiken. - warmtebronnen - directe zonnestraling - vocht - andere elektrische apparaten Bescherm de telefoon tegen vocht, stof, agressieve

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FB-2000

GEBRUIKSAANWIJZING FB-2000 GEBRUIKSAANWIJZING FB-2000 Batterijcompartiment Geheugenoproep toets Start/stop toets Bovendruk Geheugen volgnummer Onderdruk Hartslag Batterijconditie ( : batterijen vol) ( : batterijen bijna leeg) INTRODUCTIE

Nadere informatie

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1. MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.3-1 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

HANDLEIDING EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Draadloze DECT telefoon met nummerweergave.

HANDLEIDING EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Draadloze DECT telefoon met nummerweergave. Fame 300 / 300-2 HANDLEIDING EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Draadloze DECT telefoon met nummerweergave. Verkorte handleiding handset Functie Toetscombinatie/invoer Handset in- / uitschakelen ; ingedrukt houden

Nadere informatie

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing ISDN Homevox Gebruiksaanwijzing Copyright Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., maart 1999, KPN N.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN N.V. KPN Telecom behoudt

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. DBX-88eco

GEBRUIKSAANWIJZING. DBX-88eco GEBRUIKSAANWIJZING DBX-88eco 1 ECO MODE Deze Alecto DBX-88 ECO babyfoon heeft een unieke ECO MODE. Niet alleen wordt standaard de zender al uitgeschakeld als de baby niet huilt maar in de in de FULL ECO

Nadere informatie

IN HOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 HANDSET. 3 BASISSTATION. 4 INFORMATIE OP HET LCD-SCHERM. 4 INSTELLINGEN VOOR GEBRUIK OVER DE VASTE TELEFOONLIJN.

IN HOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 HANDSET. 3 BASISSTATION. 4 INFORMATIE OP HET LCD-SCHERM. 4 INSTELLINGEN VOOR GEBRUIK OVER DE VASTE TELEFOONLIJN. IN HOUDSTAFEL INSTALLATIE... 2 HANDSET... 3 BASISSTATION... 4 INFORMATIE OP HET LCD-SCHERM... 4 INSTELLINGEN VOOR GEBRUIK OVER DE VASTE TELEFOONLIJN... 5 GEBRUIK VAN DE TELEFOON OVER DE VASTE TELEFOONLIJN...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

Handleiding. 1. Over Bluetooth Speakerphone

Handleiding. 1. Over Bluetooth Speakerphone Handleiding 1. Over Bluetooth Speakerphone Deze draagbare mini Bluetooth Speakerphone is speciaal ontworpen om u te voorzien van het gemak en de vrijheid van draadloze communicatie. U kunt het gebruiken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Nummer- Nummer Nummer melder melder RX 15 1 20 520 gebruiksaanwijzing

Nummer- Nummer Nummer melder melder RX 15 1 20 520 gebruiksaanwijzing Nummer- melder RX 1520 gebruiksaanwijzing Wij feliciteren U met de aankoop van de nummermelder RANEX model RX 1520. Dit apparaat stelt U in staat te weten wie U belt op het moment dat uw telefoon overgaat.

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 25HV

Overzicht van de Denver 25HV Overzicht van de Denver 25HV @ # $ % ^ & * ( )! Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Display $ en Bladeren door het telefoonboek en de verschillende opties bij instellingen.

Nadere informatie

Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen

Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen Advitronics Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Garnizoenstraat 1, 5363 VX Velp (N-B) T: +31 (0) 486 47 88 88 F: +31 (0) 486 47 88 89 info@advitronics.nl

Nadere informatie

GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON

GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 BESCHRIJVING TOESTEL... 4 2.1 AANSLUITEN VAN HET TOESTEL... 7 2.2 WANDMONTAGE... 7 3.0 INSTELLING BELSIGNAAL... 8 3.1 INSTELLING

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong eenvoudig meenemen naar een andere kamer of mee naar buiten nemen

Nadere informatie

FLORENCE 12. Gebruiksaanwijzing

FLORENCE 12. Gebruiksaanwijzing FLORENCE 12 Gebruiksaanwijzing Controleren van de inhoud van de doos Controleer voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt de inhoud van de verpakking. In de verpakking moet u aantreffen: a Hoorn b Basisdeel

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3850

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3850 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3850 1 INTRODUCTIE De FX-3850 is een comforttelefoon met uitgebreide functies om ook met name mensen met een gehoor of zichtbeperking te ondersteunen. Zichtondersteuning: - Grote

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FB-5000

GEBRUIKSAANWIJZING FB-5000 GEBRUIKSAANWIJZING FB-5000 2 INTRODUCTIE De Fysic FB-5000 is een bloeddrukmonitor die is ontwikkeld om eenvoudig en nauwkeurig de bloeddruk te kunnen meten. Door thuis regelmatig bloeddrukmetingen uit

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG USERS MANUAL

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG USERS MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG USERS MANUAL TX-250(CW) NL: Gebruiksaanwijzing: blz. 3 Garantiebewijs: blz. 31 FR: Mode d emploi: page 10 Carte de garantie: page 31 GB: Users manual:

Nadere informatie

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE De BeoCom 2500 is een moderne telefoon in een eigentijds en gebruikersvriendelijke vormgeving. De bediening en instelling van de telefoon werken via menubesturing. De BeoCom 2500 heeft een ingebouwde Nummerweergave

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat. Motorola T2. Models: T211, T212, T213 en T214. Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen.

Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat. Motorola T2. Models: T211, T212, T213 en T214. Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen. Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Motorola T2 Models: T211, T212, T213 en T214 Waarschuwing: De handset vóór gebruik 24 uur opladen. Welkom... bij uw nieuwe Motorola T2 Digitale Draadloze

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Digitale draadloze telefoon met kleurendisplay. Gebruiksaanwijzing. handset en basisstation

Digitale draadloze telefoon met kleurendisplay. Gebruiksaanwijzing. handset en basisstation Calgary 630 Digitale draadloze telefoon met kleurendisplay Gebruiksaanwijzing handset en basisstation Verkorte gebruiksaanwijzing Handset in-/uitschakelen Bellen Verbinding verbreken Gesprek aannemen ingedrukt

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 16

Overzicht van de Denver 16 Overzicht van de Denver 16 @ # ) $ % ^ & *! ( Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Afdekklepje notitiekaart nummergeheugen $ M1 - M6 Geheugentoetsen %1, 2 en 3 tijdens belsignaal:

Nadere informatie

Eurofon C 1220 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoonset

Eurofon C 1220 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoonset Eurofon C 1220 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoonset 06/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon C 1220 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie/Service...6 2.1 Garantie... 6 2.2 Adres voor reparaties / klanten-hotline...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5 Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 PortaDial Interface Type 5 gebruiksaanwijzing 2 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten.... Technische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

De Konftel 300W Korte handleiding

De Konftel 300W Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 300W Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 300W is een draadloze conferentietelefoon op batterijen, die kan worden aangesloten op DECT-systemen,

Nadere informatie