Gebruiksaanwijzing. PDX-2500 Series

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. PDX-2500 Series"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing PDX-2500 Series

2 OVERZICHT HANDSET luidspreker display zie uitklappagina zie volgende pagina microfoon 2

3 kort drukken: toetsenblokkering lang drukken: handset uitschakelen correctie + R/FLASH toets: om invoer te wissen om een R/FLASH puls te geven navigatie-toets: toets MENU: programmeer-toets voor programmeren geheugens en instellen functies om door de geheugens te bladeren om programmeer-instellingen te selecteren toets OK: om de programmeer-instructie vast te leggen om de microfoon uit te schakelen intercom / doorverbinden telefoontoets: beginnen en beëindigen telefoongesprek om de laatst gekozen nummers te herhalen toetsenbord toetsen hekje en sterretje: functietoetsen bij telediensten (telebankieren e.d.) 3

4 INSTALLEREN Basis: aansluiting telefoonsnoer (onderzijde basis) aansluiting voedingsadapter 9V DC 300mA Handset: Verwijder het batterijdekeseltje door dit naar onder weg te schuiven en plaats het accupakket zoals op de tekening staat aangegeven. Let op: het stekkertje past maar op één manier (zie de + / - indicatie in de handset, de rode draad is de + (plus), de zwarte draad is de - (min)). Plaats het batterijdekseltje terug op de handset. Opladen: 24 Hr 4

5 VERKLARING VAN CONFORMITEIT Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website Protocol: NummerWeergave: FLASH: Kiesgeheugen: Voeding handset: Bereik (max.): Gebruiksduur: SPECIFICATIES Gebruikstemperatuur: 0 C tot 40 C Opslagtemperatuur: -20 C tot 60 C DECT / GAP, 6 handsets DTMF & FSK 100mS 10 nummers van 24 cijfers max. 3,6V NiMH accupakket 50m binnenhuis, 300m buitenhuis stand-by: > 90 uur (NiMH batterijen) in gebruik: > 5,5 uur (NiMH batterijen) 5

6 TELEFOON FUNCTIES Opbellen: (een foutieve invoer kan met toets C/R gecorrigeerd worden) Aannemen: of (u heeft direct verbinding!) openen Verbreken: of sluiten Nummerherhaling: Ontvangstvolume: open het laatste nummer geheugen luider zoek het gewenste nummer zie pagina 21 met betrekking tot het wissen van de laatst gekozen nummers zachter 1, 2 of 3 alleen tijdens een gesprek kunt u het volume wijzigen 6

7 Gesprekstimer: bij het verbreken van de verbinding, verdwijnt deze uitlezing direct van het display MUTE: deze instructie herhalen om de microfoon weer in te schakelen Toetsblokkering: 0.5 sec. deze instructie herhalen om de toetsen weer vrij te geven Handset uitschakelen: 3 sec. Handset inschakelen 0.5 sec. (of de telefoon terug in de basis plaatsen) Netwerkdiensten (R/FLASH): gebruik deze functie om bijvoorbeeld 'WisselGesprek' te activeren of om gesprekken op een huiscentrale door te verbinden Toevoegen pauze: 1 sec. Handset oproepen / zoeken: gedurende 30 seconden klinken beepsignalen uit de handset of druk op een willekeurige toets om deze signalen voortijdig te stoppen 7

8 NUMMERGEHEUGEN Elke handset van de PDX-2500 serie heeft een geheugencapaciteit voor 10 telefoonnummers van 24 cijfers maximaal. Toevoegen: indien er reeds een nummer geprogrammeerd was op deze geheugenlocatie, dan wordt dit nummer hier weergegeven het display geeft de eerste geheugenlocatie aan 3. zoek een lege geheugenlocatie 4. een kiespauze kunt u invoegen door toets ruim 3 seconden in te drukken, in het display verschijnt een P voer via het toetsenbord het nummer in 5. leg het nummer vast 8

9 Kiezen: Direct: Indien u weet onder welke toets het te kiezen nummer is opgeslagen, dan kunt u die toets indrukken en ingedrukt houden totdat na ongeveer 2 seconden het telefoonnummer in het display verschijnt. Dit nummer wordt nu meteen gekozen. Via navigatie-toets: 1. zoek het te kiezen nummer 2. het nummer wordt gekozen Corrigeren / wijzigen: Een nummer kunt u corrigeren door de instructies voor 'toevoegen' te volgen (zie de voorgaande pagina) en het bestaande nummer met de C/R-toets te wissen waarna het correcte of gewijzigde nummer ingevoerd kan worden. Druk de OKtoets om het nieuwe nummer vast te leggen. Wissen: Een nummer kunt u wissen door de instructies voor 'toevoegen' te volgen (zie de voorgaande pagina) en het bestaande nummer met de C/R-toets te wissen. Druk dan op de OK-toets om de geheugenlocatie zonder nummer vast te leggen. 9

10 NUMMERWEERGAVE De PDX-2500 geeft het nummer weer van de abonnee door wie u gebeld wordt. De nummers van de laatste 10 bellers worden in het geheugen van de handset bewaard. Let op dat u voor deze functie geabonneerd moet zijn op de dienst NummerWeergave van uw telefoon aanbieder. ATTENTIE: De PDX-2500 is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT, alsmede het FSK systeem, aangeboden door de kabelmaatschappijen voor zover deze telefonie aanbieden en de Belgische PTT. Vanaf de fabriek is het DTMF systeem ingesteld, raadpleeg pagina 20 in het geval u de instelling wilt wijzigen. Weergave in het display: indicatie 'nieuwe oproep' in het geheugen' (deze weergave dooft zodra u het geheugen geraadpleegd heeft) nummer van de abonnee door wie u gebeld wordt Geheugen raadplegen: 1x CALL LOG het nummer van de laatste oproep verschijnt in het display, afgewisseld door de tijd en datum van de oproep (*) gebruik toetsen en om door het geheugen te bladeren *: zie pagina 18 met betrekking tot het instellen van de tijd en de datum in de telefoon Terugbellen: 1x CALL LOG 10 zoek het gewenste nummer het nummer wordt gekozen

11 Terugbellen via een huiscentrale: Indien u aangesloten bent op een huiscentrale die wel de NummerWeergave signalen doorgeeft maar niet automatisch het cijfer toevoegt waarmee u naar buiten belt (meestel een -0-), dan kunt u dit door de telefoon automatisch laten doen. 7x ACCESS CODE geef hier het cijfer in waarmee u naar buiten belt Als u nu een nummer uit het NummerWeergave-geheugen wilt terugbellen, dan kiest de telefoon eerst het cijfer om naar buiten te kunnen bellen, gevolgd door een pauze en dan het feitelijke telefoonnummer. Wis specifieke oproep: 2x 1x CALL LOG zoek de gewenste oproep de oproep wordt gewist Wis gehele oproepgeheugen: 3x 2x CLR CALL LOG voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 19) 11

12 FUZZY DIAL Zodra u een nummer gaat intoetsen, kijkt de telefoon in het geheugen naar een nummer met dezelfde cijfers. Het eerste nummer dat hij tegenkomt verschijnt nu in het display. Is dit het gewenste nummer, dan kunt u nu op de telefoontoets drukken om dit nummer te kiezen. Is dit niet het juiste nummer, dan gaat u door met het intoetsen, de telefoon laat dan het volgende mogelijke nummer zien. Als volgt schakelt u deze functie in of uit: 6x SMART DIAL ON = functie ingeschakeld OFF = functie uitgeschakeld Let op: Deze functie werkt alleen met nummers die in het kies-geheugen, laatstenummer-geheugen of NummerWeergave-geheugen zijn opgeslagen. TELEFONEREN VIA CARRIER SELECT Indien u zich heeft geabonneerd op verschillende providers (Carrier Select) om goedkoper te telefoneren, dan kunt u het nummer van maximaal 3 providers in de telefoon programmeren. Bij het telefoneren kunt u dit nummer eenvoudig toevoegen. 2x CALL BY CALL Provider-1 ~ Provider-3 voer hier de 4-cijfers in van de provider Werking: 1. Druk op de OK-toets, het display laat het nummer zien van de eerste provider. 2. Gebruik de toetsen en om de gewenste provider te selecteren en druk op de OK-toets. 3. Toets het telefoonnummer in dat u wilt bellen. OF Druk op de toetsen en om een nummer uit het geheugen op te zoeken en selecteer dit door op de OK-toets te drukken. 4. Druk op de telefoontoets om het telefoonnummer te kiezen, inclusief het nummer voor de provider. 12

13 UITBELBLOKKERING U kunt de PDX-2500 zo instellen dat nummers beginnend met een specifiek cijfer of cijfers niet gekozen kunnen worden. Voorbeelden: 0: blokkeer alle nummers die beginnen met 0 (u kunt nu alleen nog maar lokaal bellen) 00: blokkeer alle nummers die beginnnen met 00 (u kunt nu niet meer internationaal bellen) 06: blokkeer alle 06 nummers 0900: blokkeer alle nummers die beginnnen met 0900 U kunt 4 verschillende nummers van elk maximaal 4 cijfers ingeven. Het is ook mogelijk om slechts één nummer in te programmeren. Let op dat u deze blokkering per handset moet instellen, Blokkering instellen: 1x 2x BASE MENU voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 19) nummer-1 ~ nummer-4 voer hier de begincijfers in die u wilt blokkeren Herhaal deze instructies en kies een ander nummer (nummer-1 ~ nummer-4) om een volgend te blokkeren cijferreeks te programmeren. Blokkering wijzigen of opheffen: Als hierboven maar nu in plaats van de cijfers in te voeren, wist u de cijfers uit met de C/R-toets. Voer geen nieuwe cijfers in en druk op de OK-toets om de blokkering op te heffen of voer nieuwe cijfers in en druk op de OK-toets indien een correctie noodzakelijk was. 13

14 MULTIHANDSET Aanmelden: De PDX-2500 serie DECT telefoons zijn geschikt voor maximaal 6 handsets. Let op dat u alleen GAP-compatible handsets kunt aanmelden (*1). De volgende instructies zijn beschreven voor een PDX-2500 handset. Indien u een handset van een ander type of merk wilt aanmelden, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing die bij die handset is geleverd. De basis van de PDX-2500 serie zet u open voor extra handsets door toets op de basis ruim 4 seconden ingedrukt te houden zodat het telefoonlampje gaat knipperen. 1. basis: Houd toets ingedrukt totdat na ongeveer 4 seconden het telefoonlampje ( ) gaat knipperen 2. handset: 6x voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 19) basis-1 ~ basis-4 (*2) de handset zoekt nu naar de basis na enkele seconden heeft de handset de basis gevonden en wordt de identifi catie-code van de basis weergegeven voer hier de code 0000 in *1: GAP houdt in dat handsets en basis-stations van andere typen en/of merken door elkaar gebruikt kunnen worden. Let op: het GAP-protocol beschrijft dat de handset moet kunnen bellen en gebeld moet kunnen worden. Overige functies worden niet gegarandeerd. *2: U kunt de handset op meerdere basis-stations aanmelden. Geeft hier aan aan welke basis u de handset hier wilt aanmelden. Standaard is dit altijd basis-1 14

15 op uw handset Intercom: andere handset kies het interne nummer van de andere handset intercom-oproep aannemen slechts één van de handsets hoeft de verbinding te verbreken, de andere handset verbreekt dan automatisch Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een intercomgesprek, dan klinkt er in de handsets een aankloptoon. Beëindig het intercomgesprek en beantwoord de oproep. op uw handset Doorverbinden: druk tijdens het gesprek met de buitenlijn op de INT-toets kies het interne nummer van de andere handset zodra u de verbinding verbreekt, wordt de buitenlijn naar de andere handset doorverbonden intercom-oproep aannemen andere handset Druk op toets INT om de buitenlijn terug te nemen in het geval de opgeroepen handset niet opneemt. 15

16 Basis selecteren: Indien de handset op meerdere basis-stations is aangemeld, kunt u als volgt de gewenste basis selecteren: 2x SELECT BASE basis-1 ~ basis-4 beste basis (*1) Afmelden: Handsets die defect of niet meer in gebruik zijn, dienen te worden afgemeld. 1x BASE MENU voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 19) 1x RELEASE voer de nummers in van de handset(s) die u wilt afmelden (*2) *1: Het is alleen mogelijk een basis te selecteren waar de handset voorheen op is aangemeld. Alleen die basis-stations worden weergegeven. Door de optie BEST BASE" te kiezen, zal de handset die basis selecteren waarvan het signaal het sterkst ontvangen wordt. Ook indien de handset (in stand-by) buiten bereik van de basis raakt, zal de handset automatisch op zoek gaan naar een wel bereikbare basis. Let op: dit gebeurt alleen indien de handset de verbinding met de basis van dat moment verliest. Het is niet mogelijk om tijdens een gesprek van basis te wisselen. *2: Vanaf elke handset kunt u andere handsets afmelden maar u kunt niet uw eigen handset afmelden. 16

17 INSTELLINGEN Belsignalen: 4x RING Belritme RING TYPE melodie-1 ~ melodie-6 Belvolume 1x RING LEVEL niveau-1 ~ niveau-3 UIT VIP ringer (*) VIP RING 2x kies VIP-RING-1 voor het 1e nummer, kies VIP RING 2 voor het 2e nummer selecteer het gewenste belritme toets hier het telefoonnummer in *: U kunt 2 telefoonnummers invoeren waarbij de bel een afwijkende (VIP) toon laat horen. Aan de beltoon kunt u dan horen of u door die persoon gebeld wordt. Let op dat u voor deze functie dient te beschikken over NummerWeergave. 17

18 Toetstoon: De toon die klinkt bij het indrukken van een toets kunt u wijzigen of kunt u uitschakelen: KEY BEEP 3x type-1 type-2 UIT Tijd en datum: In rust staat de tijd in het display van de handset en bij inkomende oproepen wordt de tijd van de oproep geregistreerd en samen met het nummer in het NummerWeergave-geheugen vastgelegd. tijd: 1x BASE MENU voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 20) 2x TIME SET voer de tijd in (24-uurs notatie) datum: Het is niet mogelijk om een datum in te voeren. Indien u aangesloten bent op een centrale die NummerWeergave met FSK signalen doorgeeft, dan krijgt u de datum (en ook de tijd) van die centrale. Bij het raadplegen van het NummerWeergave-geheugen geeft het display dan de correcte tijd en datum van de oproep weer. Een centrale die NummerWeergave met DTMF signalen doorgeeft, geeft geen tijd en datum door en daardoor zal de datum-weergave bij het raadplegen van het NummmerWeergave geheugen niet juist zijn. 18

19 Toon / puls: De PDX-2500 serie kan nummers kiezen met zowel pulsen (draaischrijf-principe) of met toontjes (DTMF). Toon-kiezen is het meest gestandaardiseerd in Nederland en is vanaf de fabriek reeds ingesteld. 1x BASE MENU voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie hieronder) 1x DIAL MODE puls toon PIN-code: Het instellen of wijzigen van sommige functies evenals het aanmelden van uitbreidingshandsets aan deze telefoon is PIN-code beveiligd. Af fabriek is deze code 0000 maar het is te adviseren om deze PIN-code te wijzigen in uw persoonlijke code: 5x PIN CHANGE voer de huidige PIN-code in (0000 of uw voorheen gewijzigde PIN-code) voer de NIEUWE 4-cijferige PIN-code in voer nogmaals de NIEUWE PIN-code in 19 zie pagina 22 in het geval u de gewijzigde PIN-code kwijt of vergeten bent

20 Systeem van NummerWeergave: De PDX-2500 is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT, alsmede het FSK systeem, aangeboden door de kabelmaatschappijen, voor zover deze telefonie aanbieden, en door de Belgische PTT. In het geval NummerWeergave bij u niet functioneert terwijl u toch deze dienst aangeboden krijgt van uw telefoonmaatschappij, dan bestaat de mogelijkheid dat de PDX-2500 op het verkeerde systeem staat ingesteld. Als volgt controleert u de instelling en wijzigt u deze desgewenst: 1x 3 sec. BASE MENU voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 19) het display van de handset geeft nu een van de volgende mogelijkheden weer CLI d COU A CLI F COU A uw PDX-2500 staat ingesteld op het DTMF systeem uw PDX-2500 staat ingesteld op het FSK systeem Indien het systeem goed is ingesteld, druk dan op toets MENU om de instelling te behouden; de handset keert terug naar de ruststand. In het geval het voor u verkeerde systeem wordt weergegeven, druk dan kort op toets * (sterretje). De instelling wordt gewisseld en de handset keert direct terug naar de ruststand. Het wijzigen van deze instelling behoeft slechts éénmaal en met willekeurig welke PDX-2500 handset uitgevoerd te worden. 20

21 RESET EN WISPROCEDURES Wissen laatste nummer geheugen: Per nummer: 2x zoek het gewenste nummer Gehele laatste nummer geheugen: 4x 2x Handset reset: CLR REDIAL 5x voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 19) 2x HS RESET voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie pagina 19) Een handset-reset zet de instellingen en de geheugens van de handset terug naar de volgende fabrieksinstellingen: Handsetvolume: niveau 2 Belritme: type 1 Belvolume: niveau 2 VIP ringer: leeg Fuzzy dial: uitgeschakeld Toetstoon: aan PIN-code: 0000 Kiesgeheugen: leeg NummerMeldergeheugen: leeg Laatste nummer geheugen: leeg Bellen via provider: leeg Systeem NummerWeergave: DTMF 21

22 PIN-code vergeten: Indien u de PIN-code vergeten of kwijt bent, dan kunt de handset als volgt resetten: Druk achtereenvolgens: * Tijdens het indrukken van de bovenbeschreven toetsen, klinken fouttonen, deze kunt u negeren. * De handset wordt volledig gereset en de PIN-code wordt teruggezet naar * Naast de fabrieksinstellingen, zoals beschreven op de voorgaande pagina, worden bij deze reset ook de volgende instellingen teruggezet: Kiessysteem: toon Uitbelblokkering: uitgeschakeld * De handset blijft wel aangemeld bij de basis. U hoeft deze niet opnieuw aan te melden en u kunt dus direct weer bellen en gebeld worden. 22

23 Algemeen: Installatie: BELANGRIJKE INFORMATIE * Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op. * Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving. * Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron. * Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen. * Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden. * De basis, de handset, en de adapter nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren. * Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de basis aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen. * Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui. * Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving. * Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding. Plaatsing: * Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen. De rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten. * Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen. De uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon. Medische Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige apparatuur: medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat. 23

24 Dragers van hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon. Hoortoestellen: Lichtnetuitval: Systeemstoring: Bereik: Deze telefoon betrekt zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden. In het geval van een mogelijke systeemstoring, neem dan de batterijen uit de handset en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen. Sluit alles na enkele minuten weer aan. In het geval de storing nu niet is verholpen, neem dan contact op met de Profoon servicedienst op telefoonnummer +31 (0) Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis. Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan gaat het symbool in het display knipperen. geeft de sterkte van het signaal aan dat de hand- Het symbool set ontvangt Voeding handset: * Het display van de handset heeft een ingebouwde batterij capaciteits-meter ( ). Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen. Is het batterijsymbool leeg of voor de helft gevuld, dan dienen de batterijen opgeladen te worden. Tijdens het laden verloopt dit symbool totdat de batterijen volledig geladen zijn. * Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of in de houder/oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor de oplaadbare batterijen, de gebruikte NiMH batterijen hebben geen last van geheugeneffect. * De handset alleen met gelijkwaardige oplaadbare batterijen van het type NiMH (Nikkel-Metaal-Hydride) gebruiken, formaat AAA of R03. * Deze batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte. * De batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig. * GEBRUIK ALLEEEN OPLAADBARE BATTERIJEN. NORMALE BATTERIJEN KUNNEN NIET GELADEN WORDEN EN ZULLEN ONHERSTELBARE SCHADE VEROORZAKEN INDIEN TOCH GEPLAATST. 24

25 Afluisteren: Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig. Onderhoud: * Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. * Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden. Milieu: * De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden. * Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking. * Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval. GARANTIE Op de Profoon PDX-2500 serie telefoons heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende deze periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur. HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon op telefoonnummer +31 (0) DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten. 25

26 INHOUDSOPGAVE OVERZICHT DISPLAY... 2a MENUSTURING... 2b OVERZICHT HANDSET... 2 INSTALLEREN: Basis... 4 Handset... 4 Opladen... 4 VERKLARING VAN CONFORMITEIT... 5 SPECIFICATIES... 5 TELEFOON FUNCTIES: Opbellen... 6 Aannemen... 6 Verbreken... 6 Nummerherhaling... 6 Ontvangstvolume... 6 Gesprekstimer... 7 MUTE... 7 Toetsblokkering... 7 Handset uitschakelen... 7 Netwerkdiensten (R/FLASH)... 7 Toevoegen pauze... 7 Handset oproepen / zoeken... 7 NUMMERGEHEUGEN: Toevoegen... 8 Kiezen... 9 Corrigeren / wijzigen... 9 Wissen... 9 NUMMERWEERGAVE: Weergave in het display Geheugen raadplegen Terugbellen Terugbellen via een huiscentrale Wis specifieke oproep Wis gehele oproepgeheugen

27 FUZZY DIAL TELEFONEREN VIA CARRIER SELECT UITBELBLOKKERING MULTIHANDSET: Aanmelden Intercom Doorverbinden Basis selecteren Afmelden INSTELLINGEN: Belsignalen Toetstoon Tijd en datum Toon / puls PIN-code Systeem van NummerWeergave RESET EN WISPROCEDURES: Wissen laatste nummer geheugen Handset reset PIN-code vergeten BELANGRIJKE INFORMATIE: Algemeen Installatie Plaatsing Medische apparatuur Hoortoestellen Lichtnetuitval Systeemstoring Bereik Voeding handset Afluisteren Onderhoud Milieu GARANTIE

28 Service Help +31 (0) ver1.1 28

29

30 MENUSTURING Het instellen van de diverse functies van de PDX-2500 serie is menu-gestuurd. Het menu wordt geopend door het drukken op toets De functies worden geselecteerd met de toetsen Een geselecteerde functie wordt geactiveerd met toets De menu-struktuur van de PDX-2500 serie ziet er als volgt uit : STORE PHONE CALL LOG CALL BY CALL KEY BEEP RING PIN CHANGE SMART DIAL ACCESS CODE REGISTER HS RESET CLR REDIAL CLR CALL LOG SELECT BASE BASE MENU (programmeren geheugen, zie p.8) (NummerWeergave geheugen, zie p.10) (bellen via carrier-select, zie p.12) (in-uitschakelen toetstoon, zie p.18) (instellen belsignalen, zie p.17) (wijzigen PIN-code, zie p.19) (fuzzy dial, zie p.12) (toevoegen voorloopcijfer bij huiscentrale, zie p.11) (aanmelden uitbreidingshandset, zie p.14) (resetten handset, zie p.21) (wissen laatste nummer geheugen, zie p.21) (wissen NummerWeergave geheugen, zie p.11) (selecteren basis, zie p.16) CALL BAR DIAL MODE TIME SET RELEASE (uitbelblokkering, zie p.13) (toon/puls kiezen, zie p.19) (instellen tijd, zie p.18) (afmelden handset, zie p.16) 2b

31 OVERZICHT DISPLAY continu opgelicht: handset in contact met basis knippert: handset zoekt basis geeft aan hoe sterk het signaal van de basis ontvangen wordt licht op als de telefoon in gebruik is geeft aan dat het toetsenbord geblokkeerd is indicatie dat er nieuwe oproepen in het NummerMeldergeheugen zijn geregistreerd microfoon is uitgeschakeld geeft de batterij-lading weer verloopt bij opladen 2a

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900 Bellampjes: - lichten op als u opgebeld wordt OVERZICHT TELEFOON - direct geheugen toetsen Shaking: - aan/uitschakelaar trilfunctie - OK-toets bij programmeren - om telefoongesprekken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B)

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B) GEBRUIKSAANWIJZING 1 PDX_797(B) ALGEMEEN toets MENU PHONEBOOK HANDSET BASE KEY LOCK BABYCALL REGISTER 2 naar: GEHEUGENS * invoeren (pagina 13) * wissen (pagina 13) * corrigeren (pagina 13) naar: INSTELLINGEN

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DSS-35

GEBRUIKSAANWIJZING DSS-35 GEBRUIKSAANWIJZING DSS-35 INTRODUCTIE De Alecto DSS-35 is een draadloos luidsprekersysteem. De zender kunt u aansluiten op elke geluidsbron met een hoofdtelefoonaansluiting of met RCA (tulp) uitgangen

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING IP-10

GEBRUIKSAANWIJZING IP-10 GEBRUIKSAANWIJZING IP-10 INTRODUCTIE De IP-10 is een USB Internettelefoon die gebruikt kan worden met skype, MSN-messenger, SJphone en net2phone en een PC met een internet verbinding. De IP-10 kunt u rechtstreeks

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17

GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 GEBRUIKSAANWIJZING ADB-17 ADB-17 De ADB-17 is een draadloze deurbel die bij diverse toepassingen kan worden gebruikt. Zo kan de ADB-17 worden gebruikt als (nieuwe) deurbel of hulpbel bij zieken en hulpbehoevenden.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. ios DVC-210IP

GEBRUIKSAANWIJZING. ios DVC-210IP GEBRUIKSAANWIJZING ios DVC-210IP 1 PRODUCTOMSCHRIJVING Deze Alecto IP-camera is een beveiligingsmonitor, geschikt voor gebruik buitenshuis. Een veel gebruikte toepassing is het bewaken van tuin of garage

Nadere informatie

HANDLEIDING DECT - Draadloze telefoon met nummerweergave. D 7000 met digitaal antwoordapparaat.

HANDLEIDING DECT - Draadloze telefoon met nummerweergave. D 7000 met digitaal antwoordapparaat. D 5000 D 7000 HANDLEIDING DECT - Draadloze telefoon met nummerweergave. D 7000 met digitaal antwoordapparaat. CE-Erklärung 0700 Dieses Gerät, schnurloses, analoges DECT Telefon D5000/D7000, erfüllt die

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 6:40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1311 Gebruiksaanwijzing TG1311BL(du-du).book Page 1 Tuesday, July 15, 2008 6:32 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1311BL Inhoud Inleiding...2 Voorbereiding...5

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset A580 - A585 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 All rights

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 16

Overzicht van de Denver 16 Overzicht van de Denver 16 @ # ) $ % ^ & *! ( Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Afdekklepje notitiekaart nummergeheugen $ M1 - M6 Geheugentoetsen %1, 2 en 3 tijdens belsignaal:

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Ga voor registratie en ondersteuning van uw product naar www.philips.com/welcome CD145 NL Digitale Draadloze Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen! Gebruik uitsluitend batterijen

Nadere informatie

Avena 135/135 Duo. Draadloze analoge telefoon DECT. Gebruiksaanwijzingen. Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen

Avena 135/135 Duo. Draadloze analoge telefoon DECT. Gebruiksaanwijzingen. Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen Avena 135/135 Duo Draadloze analoge telefoon DECT Gebruiksaanwijzingen Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen staan veiligheidsmaatregelen! Gelieve ze eerst te lezen voordat u het toestel gebruikt en bewaar

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Registreer uw product en ga voor ondersteuning naar www.philips.com/welcome VOIP 855 Bijvoegen met NL Telefoonantwoordapparaat! Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. De handset voor gebruik

Nadere informatie

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is. Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset Modelnr. KX-TCA175 Bedankt voor uw aanschaf van een Panasonic DECT Draadloze Handset. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

@COM Business Manager v1.3. Versie 7.1.35-04. pagina 1

@COM Business Manager v1.3. Versie 7.1.35-04. pagina 1 Snom gebruikershandleiding @COM Business Manager v1.3 Versie 7.1.35-04 pagina 1 Copyright Uit deze handleiding mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is. Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset Modelnr. KX-TCA275 Bedankt voor uw aanschaf van een Panasonic DECT Draadloze Handset. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik

Nadere informatie

Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik.

Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik. Onis 300 Onis 300 Vox Onis 300 Duo Vox! Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik. Menuoverzicht U kunt met de Pilot-key aan de zijkant van de handset, in de menu's bladeren. Extra's VIP Melodie Functie p.25

Nadere informatie

Doro PhoneEasy. 100w/105wr

Doro PhoneEasy. 100w/105wr Doro PhoneEasy 100w/105wr 1 2 3 4 5 6 M1 M2 R w 0 C O a1 3 2A B C 4 7 r 5 8 L D E F 6 G H I J K L M N O 9 P Q R S T U V W X Y Z * L 0 # 13 12 11 10 9 8 7 PhoneEasy 105wr 14 J 16 15 1. Audioboost 2. Direct

Nadere informatie